Lukion ainevalinnat ja Oulun yliopiston opiskelijavalinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukion ainevalinnat ja Oulun yliopiston opiskelijavalinta"

Transkriptio

1 Lukion ainevalinnat ja n opiskelijavalinta Jarmo Rusanen Geoinformatiikan professori Maantieteen tutkimusyksikkö

2 Tutkimusryhmä Tutkimuskohteena Lukion ainevalintojen merkitys, hyödynnetään rekisteriaineistoja ja kyselyitä. PROFESSORIT Jouni Pursiainen (kemia ja n LUMA-keskus), Jarmo Rusanen (maantiede, paikkatietojärjestelmät), Hanni Muukkonen (kasvatuspsykologia), Esa Läärä (tilastotiede) TOHTORIKOULUTETTAVAT Satu Kaattari (kasvatustieteellinen tiedekunta) PRO GRADU -TYÖT Mirkka Hakola (kemia), Antti Kaasila (matematiikka), Jenni Kunnari (kasvatustieteet), Janne Niemelä (taloustieteet), Tero Niemi (maantiede), Katri Nikulainen (maantiede), Sauli Partanen (maantiede)

3 Aineistoja MONENLAISIA AINEISTOJA Vuosina valmistuneiden ylioppilaiden ainevalinnat ja arvosanat. on valitut opiskelijat ja heidän kirjoittamansa aineet ja arvosanat ylioppilaskirjoituksissa. Kaikkien Suomen yliopistojen opiskelijat ja heidän kirjoittamansa aineet ja arvosanat ylioppilaskirjoituksissa Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat ja heidän kirjoittamansa aineet ja arvosanat ylioppilaskirjoituksissa n kaikki hakijat ja heidän kirjoittamansa aineet ja arvosanat ylioppilaskirjoituksissa n opiskelijoiden syntymä-, rekrytointi- ja nykyinen asuinkunta Suomen ammatillisiin kouluihin valitut opiskelijat viime vuosilta ja heidän opiskelutietojaan yläkoulusta (saataneen helmikuussa 2017) Työelämätietoja (työn alla)

4 Lukion ainevalinnat YLIOPPILASKIRJOITUKSET JA AINEVALINNAT Ylioppilaskirjoituksilla on suuri merkitys yliopistojen opiskelijavalinnoissa, toisin kuin lukiotodistuksilla. Ylioppilaskirjoitukset tuovat lukiolaiset (ja myös lukiot) samalle viivalle, sangen oikeudenmukaisella ja tasa-arvoisella tavalla. Ylioppilastutkinnon arvosanat korreloivat opiskelumenestyksen kanssa, jopa paremmin kuin valintakokeen tulokset! (Emma Mieskonen, Menestysanalyysi: Opintomenestyksen ennustaminen ylioppilastutkintoarvosanoilla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa). Ylioppilastutkinnon arvosanoja voisi käyttää nykyistä enemmän valintaperusteena, tätä selvitetään valtakunnallisestikin. Erilliset valintakokeet tuottavat hakijalle runsaasti (ja tarpeetonta?) lisätyötä. Ratkaisevia ainevalintoja tehdään lukion alussa, sekä opiskelijan itsensä, korkeakoulujen opiskelijavalinnan että yhteiskunnan kannalta. Nuorilla ei 16-vuotiaana kuitenkaan aina ole kokemusta ja tietopohjaa valintojen tekoa varten. Miten annetaan tilaisuus niille, jotka heräävät vasta myöhemmin.

5 Ainevalintoja ylioppilaskirjoituksissa YLIOPPILAAT 2015 Yhteensä ylioppilasta Kuvassa vuonna 2015 valmistuneiden ylioppilaiden hyväksytysti kirjoittamia aineita, %- osuuksina. Kielissä (vihreä) on lukuisia vaihtoehtoja, pienillä osuuksilla. Matematiikan (pitkä tai lyhyt) kirjoittavat lähes kaikki. LUMA-reaaliaineet (biologia, fysiikka, kemia ja maantiede) eivät ole kovin suosittuja. AINEVALINTOJA YLIOPPILASKIRJOITUKSISSA % 89% LUMA-aineet oranssilla Eniten kirjoitetut kielet vihreällä 46% 4 37% 34% 23% 23% 18% 2 17% 16% 11% 6% 3% 1% Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta

6 Koulutusalojen kansalliset valinnat 2015 YLIOPPILAAT JA ALOITUSPAIKAT Vuonna 2015 valmistui ylioppilasta ja yliopistoihin valittiin opiskelijaa, mikä vastaa 61 % ylioppilaista. Kuvassa valittujen määriä koulutusaloittain (joukko pieniä koulutusaloja ei mukana). Vuonna 2014 valituista vain 16.5 % oli ko. vuoden yliopilaita.* LUMA-koulutusaloille valittiin opiskelijaa, eli 55 % kaikista valituista. ssa (1858 aloituspaikkaa) LUMA-alojen paino on noin 75 %. Vuonna 2015 Ouluun valituista 32 % saman vuoden ylioppilaita. *) TAT nuorisotutkimus LUMA-koulutusalat oranssilla

7 LUMA-koulutusalat ja ylioppilaat RIITTÄVÄTKÖ LUMA-OSAAJAT? LUMA-koulutusaloille valittujen opiskelijoiden määrä (10351) vastaa pitkän matematiikan kirjoittajien määrä (10335)! Myös fysiikan ja kemian osaamistarve on suuri. Pelkästään teknillistieteellisille ja lääketieteellisille (ml. farmasia ja terveystieteet) aloille valittiin 4459 opiskelijaa, eli lähes yhtä paljon kuin fysiikan ja kemian kirjoittajien määrä. LUMA-osaajista on kansallinen puute. Heitä tarvitsisivat myös ammattikorkeakoulut. Kirjoittaneet 2015 Matematiikka pitkä Matematiikka lyhyt Biologia 5988 Fysiikka 5158 Kemia 4841 Maantiede 3322 Kirjoittaneet yhteensä

8 Aloituspaikat ssa 2016 OULUN YLIOPISTO Kevään 2016 yhteisvalinnassa yhteensä 1858 aloituspaikkaa ylioppilaille, noin 40 koulutusohjelmassa ArkTK = Arkkitehtuurin tdk BMTK = Biokemia ja molekyylilääketiede HuTK = Humanistinen tdk KaTK = Kaivannaisalan tdk KTK = Kasvatustieteiden tdk LuTK = Luonnontieteellinen tdk LTK = Lääketieteellinen tdk OyKKK = OY:n kauppakorkeakoulu TSTK = Tieto- ja sähkötekniikan tdk TTK = Teknillinen tdk LUMA-osaamista tarvitsevat tiedekunnat oranssilla värillä

9 n opiskelijavalinta VALINTAPERUSTEET JA OPISKELIJAVALINNAT Tuore selvitys n valintaperusteista ja niiden merkityksestä suhteessa ylioppilaiden ainevalintoihin. Meneillään selvityksiä on vuosina valittujen opiskelijoiden ylioppilastutkintotaustasta. JULKAISUT: 1. Jouni Pursiainen: Valintojen valttikortit - Lukion oppiaineet n Valintaperusteissa, Dimensio 2/2016) 2. Jouni Pursiainen, Valintaperusteiden kertomaa, Solmu matematiikkalehti, 2/ Jouni Pursiainen, Jarmo Rusanen, Sauli Partanen: Lukion tärkein ainevalinta?, Dimensio 4/2016) 4. Sauli Partanen, Jarmo Rusanen ja Jouni Pursiainen: Lukiovalintoina biologia ja maantiede, Natura 3/2016.

10 on valitut opiskelijat MATEMATIIKALLA ON VÄLIÄ on valituista opiskelijoista 69 % on kirjoittanut pitkän matematiikan, vaikka ylioppilaista sen kirjoittaa vain 34 %. Lyhyt matematiikka (22 %) on selvästi aliedustettu suhteessa kirjoittajiin (46 %). Lyhyt matematiikka laajasti valintaperuste, mutta alemmalla pisteytyksellä kuin pitkä. Vain 9 % opiskelijoista ei ole kirjoittanut matematiikkaa lainkaan Kilpailevatko yliopistot jo nyt pitkän matematiikan kirjoittajista? % Matematiikka pitkä 69% MATEMATIIKKA 46% Matematiikka lyhyt 22% 2 Matematiikka ei Ylioppilaat 2015 on valitut %

11 on valitut opiskelijat LUMA-REAALIAINEET Useimmat koulutusohjelmat tarvitsevat LUMA-reaaliaineiden osaamista ja painottavat niitä valintaperusteissa. Biologian, fysiikan, kemian ja maantieteen kirjoittajia valitaan yliopistoon enemmän kuin heidän osuutensa on ylioppilaista. Peräti 45 % kaikista opiskelijoista on kirjoittanut yhdistelmän Äidinkieli- Englanti (pitkä) Matematiikka (pitkä) Fysiikka tai Kemia. Osaajia on liian vähän tarjolla? 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% LUMA-REAALIAINEET 38% 35% 28% 2 14% 17% 16% 11% Biologia Fysiikka Kemia Maantiede Ylioppilaat 2015 on valitut

12 on valitut opiskelijat MUUT REAALIAINEET Esiintyvät erikseen nimettyinä valintaperusteina vain harvoin. Terveystieto, psykologia ja yhteiskuntaoppi suositumpia kuin yksikään LUMAreaaliaine. Ovat kokonaisuutena aliedustettuna suhteessa ylioppilaskirjoituksiin Useimmat ovat kuitenkin tärkeitä yksittäisten koulutusalojen näkökulmasta MUUT REAALIAINEET 37% 23% 23% 18% 12% 16% 16% 13% 6% 6% 3% 1% 3% on valitut Ylioppilaat 2015

13 Lukion ainevalinnat koulutusaloittain SUOSITUIMMAT KIELET Äidinkielen (suomi) ja pitkän vieraan kielen (englanti) arvosana on lähes kaikilla opiskelijoilla. Ruotsin kielikin vaihtelee vain vähän, %. Koulutusalakohtaisia eroja on lähinnä arvosanoissa: Äidinkielen L-E-M-arvosanojen osuus ylioppilaista on 40 %, mutta vaihtelee koulutusaloittain %. Äidinkieli on tärkeä indikaattori yliopisto-opinnoissa menestymiselle (Sirkku Kupiainen 2014) Ruotsin kieli on suosittu humanistisella alalla: Peräti 81 % opiskelijoista on kirjoittanut yhdistelmän Äidinkieli Englanti (pitkä) Ruotsi (pitkä tai lyhyt) OULUN YLIOPISTON OPISKELIJAT, ÄIDINKIELI 98% 99% 99% 10 99% 99% 99% 10 Ylioppilaat 2015 (89%) Opiskelijat

14 Lukion ainevalinnat koulutusaloittain PITKÄ MATEMATIIKKA Mitä tarkoittaa LUMA-koulutusala, kun kaikki koulutusalat valitsevat runsaasti pitkän matematiikan kirjoittajia? Valintaperusteet eivät riitä selittämään kaikkea (esim. lääketieteet). Vain humanistisella alalla osuus on (niukasti) pienempi kuin ylioppilaissa. Kansalliset valintaperusteet monella alalla, ilmeisesti valintojen tuloksetkin. Pitkän matematiikan kirjoittajat rekrytoidaan yliopistoihin tehokkaasti. Matematiikka on tärkeä indikaattori yliopisto-opinnoissa menestymiselle (Sirkku Kupiainen 2014) % OULUN YLIOPISTON OPISKELIJAT, PITKÄ MATEMATIIKKA 31% 38% 58% 75% 92% 96% Ylioppilaat 2015 (33,8 %) Opiskelijat %

15 Lukion ainevalinnat koulutusaloittain ALIEDUSTETTU LYHYT MATEMATIIKKA Kaikilla koulutusaloilla on lyhyen matematiikan kirjoittajia suhteellisesti vähemmän kuin ylioppilaissa. Tämä on osittain seurausta pitkän matematiikan suurista osuuksista. Lyhyen matematiikan kirjoittajia on suhteellisesti eniten kasvatus- ja kauppatieteissä sekä humanistisella alalla. Olisiko hyville lyhyen matematiikan kirjoittajille enemmän käyttöä? Tällöin pitkän matematiikan tiedot on hankittava viimeistään yliopisto-opintojen alussa % OULUN YLIOPISTON OPISKELIJAT, LYHYT MATEMATIIKKA 41% 42% 37% 2 5% 3% Opiskelijat Ylioppilaat 2015 (46,4 %) 22%

16 Lukion ainevalinnat koulutusaloittain FYSIIKKA Fysiikan kirjoittajat kerääntyvät tekniikkaan, lääke- ja terveystieteisiin sekä luonnontieteisiin. Fysiikan kirjoittajia on vähän kasvatustieteissä ja humanistisella alalla. Samanlainen profiili kuin kemialla Peräti 78 % tekniikan opiskelijoista on kirjoittanut yhdistelmän Äidinkieli (suomi) - Englanti (pitkä) Matematiikka (pitkä) Fysiikka tai Kemia OULUN YLIOPISTON OPISKELIJAT, FYSIIKKA 77% 58% 42% 38% 16% 4% 5% 51% Ylioppilaat 2015 (17%) Opiskelijat

17 Lukion ainevalinnat koulutusaloittain KEMIA Kemian kirjoittajat konsentroituvat lääketieteisiin, tekniikkaan sekä terveys- ja luonnontieteisiin. Kemian kirjoittajia vähän kasvatus- ja kauppatieteissä sekä humanistisella alalla. Samanlainen profiili kuin fysiikalla Peräti % lääketieteen opiskelijoista on kirjoittanut yhdistelmän Äidinkieli Englanti (pitkä) Matematiikka (pitkä) Kaksi ainetta ryhmästä fysiikka, kemia tai biologia. OULUN YLIOPISTON OPISKELIJAT, KEMIA 10 68% 73% 8 45% 49% 51% 6 4 6% 6% 11% 2 Ylioppilaat 2015 (16%) Opiskelijat

18 Lukion ainevalinnat koulutusaloittain OULUN YLIOPISTON OPISKELIJAT, BIOLOGIA BIOLOGIA Biologian kirjoittajia tarvitaan erityisesti lääketieteissä, luonnontieteissä ja terveystieteissä. Biologian kirjoittajien osuus on neutraalimpi kasvatus- ja kauppatieteissä, tekniikassa ja humanistisella alalla. Tekniikkaa lukuun ottamatta samanlainen profiili kuin fysiikalla ja kemialla % 12% 14% 1 44% 6 19% 32% Ylioppilaat 2015 (2) Opiskelijat

19 Lukion ainevalinnat koulutusaloittain MAANTIEDE Maantieteen kirjoittajia kerääntyy lähinnä luonnontieteelliselle alalle. Maantiede käyttäytyy melko neutraalisti eri koulutusalojen suhteen. Osuus lääke- ja terveystieteissä pieni. 25% 2 15% 1 5% OULUN YLIOPISTON OPISKELIJAT, MAANTIEDE 21% 6% 14% 12% 12% 5% 12% 4% Ylioppilaat 2015 (11%) Opiskelijat

20 Lukion ainevalinnat koulutusaloittain TERVEYSTIETO Kirjoituksissa suosittu aine (37,3 %) Kasvatus- ja terveystieteissä osuus valituista opiskelijoista lähellä kirjoittajien määrää. Molemmissa terveystieto on erikseen nimetty valintaperuste. Terveystieto ei edistä valintaa esimerkiksi lääketieteisiin: Jos kirjoittaa 5-6 ainetta, on reaaliaineet käytännössä valittava ryhmästä fysiikka, kemia ja biologia. 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % OULUN YLIOPISTON OPISKELIJAT, TERVEYSTIETO 32 % 14 % 15 % 10 % 10 % 8 % 5 % 26 % Opiskelijat Ylioppilaat 2015 (37,3 %)

21 Lukion ainevalinnat koulutusaloittain OULUN YLIOPISTON OPISKELIJAT, PSYKOLOGIA PSYKOLOGIA Melko suosittu aine (23,0 %) kirjoituksissa. Profiili kasvatustieteissä ja humanistisissa tieteissä. Valintaperusteet eivät selitä tätä suoraan. Psykologia ei edistä esimerkiksi lääketieteisiin valikoitumista. Jos kirjoittaa 5-6 ainetta, on reaaliaineet käytännössä valittava ryhmästä fysiikka, kemia ja biologia. 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 7 % 33 % 47 % 17 % 9 % 6 % 4 % 21 % Opiskelijat Ylioppilaat 2015 (23,0 %)

22 Lukion ainevalinnat koulutusaloittain YHTEISKUNTAOPPI Kirjoituksissa suosittu aine (23,0 %) Tärkeä lähinnä kauppatieteissä. Suuri osuus kertonee yhteiskunnallisesta kiinnostuksesta. Erikseen nimetty valintaperuste vain kasvatustieteissä Vaikea sovittaa aineyhdistelmään, jolla pääsisi LUMA-koulutusaloille. Peräti 51% kauppatieteen opiskelijoista on kirjoittanut yhdistelmän Äidinkieli Englanti (pitkä) Matematiikka (pitkä tai lyhyt) Historia tai yhteiskuntaoppi OULUN YLIOPISTON OPISKELIJAT, YHTEISKUNTAOPPI 44% 17% 11% 5% 8% 3% 8% 8% Opiskelijat Ylioppilaat 2015 (22,6 %)

23 Lukion ainevalinnat koulutusaloittain HISTORIA Melko suosittu aine (18,5 %) ylioppilaskirjoituksissa Hyvin edustettuna humanistisissa tieteissä ja kauppatieteissä. Vahva valintaperuste oikeastaan vain historiatieteissä. Osuus kauppatieteissä kertonee yhteiskunnallisesta kiinnostuksesta. Vaikea saada mahtumaan aineyhdistelmään, jolla pääsisi LUMA-koulutusaloille 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 6 % OULUN YLIOPISTON OPISKELIJAT, HISTORIA 39 % 26 % 14 % 13 % 10 % 5 % Opiskelijat Ylioppilaat 2015 (18,5 %) 2 %

24 Lukion ainevalinnat koulutusaloittain USKONTO JA FILOSOFIA Eivät kovin suosittuja aineita ylioppilaskirjoituksissa. Merkitystä humanistisissa tieteissä ja kasvatustieteissä. Ilmeisesti vaikea saada mahtumaan aineyhdistelmään, jolla pääsisi muille koulutusaloille. 2 15% 1 5% 2% OULUN YLIOPISTON OPISKELIJAT, USKONTO 19% 17% 5% 3% 1% 4% Opiskelijat Ylioppilaat 2015 (6,0 %)

25 Onko sukupuolella väliä? KOULUTUSALAT Yliopistotasolla lähes tasan: miehiä 50.8 % ja naisia 49.2% Koulutusaloittain vaihtelu on todella suurta. Teknillinen ala on miesvaltaisin (79 % miehiä) ja kasvatustiede naisvaltaisin (83 % naisia). Kauppatieteet, luonnontieteet ja lääketieteet melko neutraaleja. Hammaslääketiede ja terveystieteet kuitenkin naisvaltaisia, toisin kuin lääketiede % OULUN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN ( ) SUKUPUOLIJAKAUMA KOULUTUSALOITTAIN 65% 26% 74% 83% 43% 48% 79% 66% 57% 51% 52% 49% 21% 34% 17% Miehet Naiset

26 Onko sukupuolella väliä? LUKION REAALIAINEET Reaaliaineet vahvasti sukupuolittuneita (2015 kirjoittaneet). Ylioppilaskirjoituksissa fysiikka (70 %) ja historia (59 %) selvimmin miesvaltaisia. Psykologia (81 %), uskonto (84 %) ja terveystieto (83 %)ovat naisvaltaisimpia. Fysiikka, kemia ja yhteiskuntaoppi Oulun yliopistossa selvästi miesvaltaisempia kuin ylioppilaskirjoituksissa. Sukupuolijakautumat siirtyvät kuitenkin lähes sellaisenaan kirjoituksista yliopistolle MIESTEN OSUUS LUKION OPPIAINEITTAIN 7 77% 49% 59% 5 52% 58% 6 51% 51% 32% 54% 58% 4 19% 2 28% 27% 26% 22% OY opiskelijat Kirjoittaneet 2015

27 Onko sukupuolella väliä? KIELET JA MATEMATIIKKA Äidinkieli (miehiä 49.3 %) ja pitkä englanti (50.8 %) ovat Oulun opiskelijoissa likimain sukupuolineutraaleja. Pitkä matematiikka on miesvaltainen, lyhyt matematiikka naisvaltainen. Oulun koulutusalojen tarve pitkän matematiikan osaamiselle korostaa siis miesnäkökulmaa. Se, että teknillinen ala on sekä miesvaltainen että pitkää matematiikkaa vaativa, selittänee sitä, että yliopistolla miesten osuus pitkässä matematiikassa (58 %) on suurempi kuin kirjoituksissa (55 %) MIESTEN OSUUS MATEMATIIKASSA 58% 4 55% 43% OY opiskelijat Matematiikka pitkä Kirjoittaneet 2015 Matematiikka lyhyt

28 Matematiikka kytkeytyy reaaliainevalintoihin LUKION TÄRKEIN AINEVALINTA? Valinta pitkän ja lyhyen matematiikan välillä kytkeytyy reaaliainevalintoihin ja rajaa yliopisto-opintojen vaihtoehtoja entisestään. Pitkän matematiikan kirjoittajat kirjoittavat usein fysiikan, kemian tai biologian. Lyhyen matematiikan kirjoittajilla jakautuma on tasaisempi, mutta fysiikan ja kemian osuus pieni. MATEMATIIKKA JA REAALIAINEVALINNAT 6 54% 48% 4 32% 2 26% 28% 18% % 7% 12% 12% 11% 1 1 9% 4% 3% 2% Matematiikka pitkä 9454 Matematiikka lyhyt 2990

29 Hakijoita aloituspaikkaa kohti Oulussa 2015 HAKUPAINE Lukion ainevalinnat heijastuvat eri koulutusalojen hakupaineessa. Lääke- ja taloustieteissä on kova hakupaine, vaikka niissä tarvitaan LUMA-osaamista. Luonnontieteisiin (LuTK, KaTK) ja tekniikkaan (TSTK, TTK) ja pääsee melko helposti (891 aloituspaikkaa). LUMA-osaajien puute näkyy täällä. Vain 32 % vuonna 2015 valituista oli tuon vuoden ylioppilaita. 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 6,0 7,6 Ensisijaiset 5114 Kaikki ,9 10,6 10,1 10,4 8,8 4,8 4,0 4,0 3,4 3,5 3,5 3,3 1,4 1,1 1,0 0,9 0,5 2,0

30 Hakijoiden laatu 1000 Teknillistieteellinen MITEN HAKUPAINE NÄKYY VALINNOISSA? Kovassa hakupaineessa valitaan vain parhaita. Lääketieteeseen valituilla painottuvat selvästi vain parhaan matematiikan arvosanat. Esimerkiksi tekniikassa matematiikan arvosanat ovat 1-2 pykälää alempia. Ero saattaa vaikuttaa myös opiskelumenestykseen. Onko tällä ulottuvuuksia jopa elinkeinoelämään ja vientiteollisuuteen? A B C M E L Matematiikka lyhyt Lääketieteellinen Matematiikka pitkä A B C M E L 187 Matematiikka lyhyt Matematiikka pitkä

31 Johtopäätöksiä KIELET Äidinkieli (suomi) ja pitkä englanti käytännössä kaikilla, eivät muodosta alakohtaista profiilia. Arvosanat käyttökelpoisia valintaperusteita ja erityisesti äidinkielen arvosana korreloi opintomenestyksen kanssa. MATEMATIIKKA Todellinen lukion linjavalinta tehdään pitkän ja lyhyen matematiikan välillä. Matematiikan valinta dominoi jatkokoulutusmahdollisuuksia ja kytkeytyy myös reaaliainevalintoihin. Pitkä matematiikka on miesvaltainen ja osaajista on pulaa. Lyhyt matematiikka jää käytännössä pitkän matematiikan varjoon. Naisvaltainen. REAALIAINEET Reaaliaineet kulkevat ryhminä yliopiston opiskelijavalinnoissa ainakin lääketieteissä (fysiikka, kemia ja biologia), tekniikassa (fysiikka ja kemia) ja kauppatieteissä (historia ja yhteiskuntaoppi). Terveystieto ja psykologia sekä toisaalta uskonto ja filosofia käyttäytyvät jossain määrin samankaltaisesti. Paino humanistisissa tieteissä ja kasvatustieteissä, muualla merkitys pieni.

32 Lisää johtopäätöksiä YLEISEMPIÄ VALINTAPERUSTEITA Joillekin aloille on mahdollista tunnistaa tyypillinen 4-5 lukioarvosanan yhdistelmä, joita voi ehkä nostaa esille. Esimerkiksi kauppatieteissä pitkä matematiikka + historia/yhteiskuntaoppi. Voisiko käyttää laaja-alaisia suoravalintaehtoja? Esimerkiksi pitkän matematiikan laudatur- ja eximia-arvosanat tekniikassa, luonnontieteissä, kauppatieteissä VIESTINTÄ Lukiolaisten ainevalinnoissa on ongelmia yliopistojen näkökulmasta. Varsinkin LUMA-aineiden kirjoittajamääriä pitäisi saada kasvamaan, tästä hyötyisivät kaikki. Viestinnän keskeisiä kohderyhmiä ovat opintojaan aloittavat lukiolaiset ja aivan erityisesti tytöt. Viestin välittäjinä tärkeitä ovat opettajat, opinto-ohjaajat, rehtorit, lukiolaisten vanhemmat,

33 Kiitos!

Lukion ainevalintojen merkitys

Lukion ainevalintojen merkitys Lukion ainevalintojen merkitys Jouni Pursiainen n LUMA-keskus Abi-päivät, Opotupa Tellus Arena Stage 8-9.11.2016 Ainevalintoja ylioppilaskirjoituksissa YLIOPPILAAT 2015 Yhteensä 30618 ylioppilasta 2015.

Lisätiedot

Lukion ainevalintojen merkitys

Lukion ainevalintojen merkitys Lukion ainevalintojen merkitys Jouni Pursiainen, n LUMA-keskus, kemian professori Vanhempainstartti yliopistoon 28.2.2017 Meillä on oikeus tehdä valintoja, mutta valintojen seurauksia ei aina voi valita

Lisätiedot

LUMA-aineiden merkityksestä

LUMA-aineiden merkityksestä LUMA-aineiden merkityksestä Jouni Pursiainen n LUMA-keskus, OuLUMA Valtakunnalliset LUMA-päivät Lahti 6.6-8.6.2016 8.6.2016 Valtakunnalliset LUMA-päivät 6.6.2016 1 Lukion ainevalinnat YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja yliopistojen opiskelijavalinta

Lukion ainevalinnat ja yliopistojen opiskelijavalinta Lukion ainevalinnat ja yliopistojen opiskelijavalinta Seminaari korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä 7.11.2017 klo 9.30 15.30 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsinki. Jouni Pursiainen, professori,

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA Oulun Opopäivät 2016 Jouni Pursiainen Oulun yliopiston LUMA-keskus, OuLUMA 5.2.2016 Tiedekirjasto Pegasus. Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy MISTÄ MIHIN

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, hyvien arvosanojen (L,E, M ja C) määrä aineyhdistelmissä

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, hyvien arvosanojen (L,E, M ja C) määrä aineyhdistelmissä Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, hyvien arvosanojen (L,E, M ja C) määrä aineyhdistelmissä AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit

Lisätiedot

Matematiikkavaihtoehdot ja reaaliaineet

Matematiikkavaihtoehdot ja reaaliaineet Matematiikkavaihtoehdot ja reaaliaineet AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia, LUMA-keskus) Jarmo Rusanen (maantiede)

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaisten arvosanojen (L ja E) määrä aineyhdistelmissä

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaisten arvosanojen (L ja E) määrä aineyhdistelmissä Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaisten arvosanojen (L ja E) määrä aineyhdistelmissä AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaisten arvosanojen (L ja E) määrä aineyhdistelmissä

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaisten arvosanojen (L ja E) määrä aineyhdistelmissä Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaisten arvosanojen (L ja E) määrä aineyhdistelmissä AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, valtiotieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, valtiotieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, valtiotieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, taidealat lukioaineittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, taidealat lukioaineittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, taidealat lukioaineittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia, LUMA-keskus)

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia terveystieto psykologia

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia terveystieto psykologia Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia terveystieto psykologia AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen

Lisätiedot

Yleistä lukion ainevalinnoista

Yleistä lukion ainevalinnoista Yleistä lukion ainevalinnoista LUKIO JA YLIOPPILASKOE Lukio on suorin reitti yliopistoihin. Yliopisto-opinnoissa tarvitaan opiskelutaitoja ja osaamista, joita molempia saa lukiosta. Lukiossa voi tutustua

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä psykologia yhteiskuntaoppi

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä psykologia yhteiskuntaoppi Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä psykologia yhteiskuntaoppi AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia fysiikka kemia

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia fysiikka kemia Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia fysiikka kemia AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia maantiede

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia maantiede Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia maantiede AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia,

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä psykologia uskonto historia

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä psykologia uskonto historia Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä psykologia uskonto historia AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä historia psykologia

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä historia psykologia Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä historia psykologia AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia,

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä psykologia terveystieto

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä psykologia terveystieto Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä psykologia terveystieto AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, laudaturien suhteelliset määrät aloittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, laudaturien suhteelliset määrät aloittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, laudaturien suhteelliset määrät aloittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kauppatieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kauppatieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kauppatieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, luonontieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, luonontieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, luonontieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, hyvien arvosanojen (L, E tai M) suhteelliset osuudet aloittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, hyvien arvosanojen (L, E tai M) suhteelliset osuudet aloittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, hyvien arvosanojen (L, E tai M) suhteelliset osuudet aloittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kielet luonnontieteiden koulutusohjelmissa

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kielet luonnontieteiden koulutusohjelmissa Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kielet luonnontieteiden koulutusohjelmissa AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, hyvien arvosanojen (L, E tai M) suhteelliset osuudet aloittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, hyvien arvosanojen (L, E tai M) suhteelliset osuudet aloittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, hyvien arvosanojen (L, E tai M) suhteelliset osuudet aloittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaiset arvosanojen (L tai E) suhteelliset määrät aloittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaiset arvosanojen (L tai E) suhteelliset määrät aloittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, erinomaiset arvosanojen (L tai E) suhteelliset määrät aloittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia kemia

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia kemia Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä biologia kemia AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia,

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kasvatustieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kasvatustieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kasvatustieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, taidealat lukioaineittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, taidealat lukioaineittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, taidealat lukioaineittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia, LUMA-keskus)

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kirjoitettujen reaaliaineiden määrä aloittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kirjoitettujen reaaliaineiden määrä aloittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kirjoitettujen reaaliaineiden määrä aloittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä fysiikka kemia

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä fysiikka kemia Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä fysiikka kemia AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia,

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, luonnontieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, luonnontieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, luonnontieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kirjoitettujen kielten määrä aloittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kirjoitettujen kielten määrä aloittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kirjoitettujen kielten määrä aloittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, matematiikka ja reaaliaineet tekniikassa

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, matematiikka ja reaaliaineet tekniikassa Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, matematiikka ja reaaliaineet tekniikassa AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit (kemia, LUMA-keskus)

Lisätiedot

Humanistiset tieteet

Humanistiset tieteet Humanistiset tieteet 2013-15 Kielet kuuluvat humanistisiin tieteisiin, joten aluksi tarkastellaan humanistisia tieteitä yleensä. Kielissä on todistusvalinnan kannalta peräti 17 vaihtoehtoa, joista monet

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä historia yhteiskuntaoppi

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä historia yhteiskuntaoppi Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, aineyhdistelmä historia yhteiskuntaoppi AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen

Lisätiedot

Kasvatustieteet

Kasvatustieteet Kasvatustieteet 2013-15 KASVATUSTIETEET 2013-15, N =5284 MATEMATIIKKA JA REAALIAINEET Kasvatustieteisiin valituilla opiskelijoilla lyhyen matematiikan paino (49 %) on suuri, jopa suurin kaikista tutkintonimikkeistä.

Lisätiedot

Humanististen alojen opiskelijoiden ainevalinnat

Humanististen alojen opiskelijoiden ainevalinnat Humanististen alojen opiskelijoiden ainevalinnat AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä Oulun yliopistossa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia, LUMA-keskus)

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kasvatustieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kasvatustieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, kasvatustieteiden koulutusohjelmat lukioaineittain AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni

Lisätiedot

Fysikaaliset tieteet, kemia ja matemaattiset tieteet

Fysikaaliset tieteet, kemia ja matemaattiset tieteet Fysikaaliset tieteet, kemia ja matemaattiset tieteet LUONNONTIETEET 2013-15 Tarkastellaan kokonaiskuvan saamiseksi ensin luonnontieteitä kokonaisuutena. Luonnontieteissä pitkän matematiikan paino on suuri

Lisätiedot

Lukuohje. Oulun yliopisto

Lukuohje. Oulun yliopisto Lukuohje TIETOA TARJOLLA Näillä sivuilla on tarjolla tietoa lukioista yliopistoihin johtavista opintopoluista ja myös opintomenestyksestä. Aitoon tieteelliseen tapaan tieto esitetään usein lukuina, joita

Lisätiedot

Olemme keränneet näille sivuille tietoa lukion merkityksestä, ainevalinnoista ja poluista korkeakouluihin.

Olemme keränneet näille sivuille tietoa lukion merkityksestä, ainevalinnoista ja poluista korkeakouluihin. Aloita tästä Olemme keränneet näille sivuille tietoa lukion merkityksestä, ainevalinnoista ja poluista korkeakouluihin. Lukion alussa on hyvä tutustua omiin vahvuuksiin ja mieltymyksiin oppiaineiden kautta.

Lisätiedot

Informaatioverkostot, tietojenkäsittelytiede ja tietojärjestelmätiede.

Informaatioverkostot, tietojenkäsittelytiede ja tietojärjestelmätiede. Informaatioverkostot, tietojenkäsittelytiede ja tietojärjestelmätiede. TIETOJENKÄSITTELYTIEDE 2013-15, N = 1860 MATEMATIIKKA JA REAALIAINEET 2013-15 Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijavalinnassa pitkän

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit Jouni Pursiainen (kemia, LUMA-keskus) Jarmo Rusanen (maantiede)

Lisätiedot

Aloita tästä. Oulun yliopisto

Aloita tästä. Oulun yliopisto Aloita tästä Olemme keränneet näille sivuille tietoa lukion merkityksestä, ainevalinnoista ja poluista korkeakouluihin. Keskitymme lukio-opintoihin, mutta on syytä huomata, että korkeakouluihin johtaa

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, matematiikka ja reaaliaineet

Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, matematiikka ja reaaliaineet Lukion ainevalinnat ja opiskelijarekrytointi, matematiikka ja reaaliaineet AVAIN Monitieteistä tutkimusyhteistyötä ssa: AVAIN - tutkimusryhmä: (www.oulu.fi/avain) Professorit (kemia, LUMA-keskus) Jarmo

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat murroksessa Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä ABI-päivät

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat murroksessa Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä ABI-päivät Korkeakoulujen opiskelijavalinnat murroksessa Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä ABI-päivät 1.-2.11.2017 Miksi opiskelijavalintaa uudistetaan? Vuosittain yli 1300 erilaista pääsykoetta Yliopistoissa ja

Lisätiedot

Viestintätieteet VIESTINTÄTIETEET , N = 193

Viestintätieteet VIESTINTÄTIETEET , N = 193 Viestintätieteet 2013-15 VIESTINTÄTIETEET 2013-15, N = 193 Viestintätieteiden opiskelijoilla pitkä matematiikka (27 %) on pienemmällä osuudella kuin lyhyt (40 %) tai ei matematiikkaa (33 %). Reaaliaineista

Lisätiedot

Kohti abivuotta. 2. vk Vanhempainilta ke

Kohti abivuotta. 2. vk Vanhempainilta ke Kohti abivuotta 2. vk Vanhempainilta ke 20.3.2019 MSX 23.4.2018 Lukio-opintojen päättäminen YLIOPPILASTODISTUS: Kirjoitukset suoritettuna Vähintään pakolliset neljä ainetta, jotka tulleet hyväksytysti

Lisätiedot

Filosofia Tässä tarkastellut filosofian opiskelijat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon. MATEMATIIKKA JA REAALIAINEET

Filosofia Tässä tarkastellut filosofian opiskelijat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon. MATEMATIIKKA JA REAALIAINEET Filosofia 2013-15 FILOSOFIA (HUMANISTINEN ALA) 2013-15, N = 90 Tässä tarkastellut filosofian opiskelijat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon. Filosofian opiskelijoilla matematiikan

Lisätiedot

Valintakokeiden lukuurakka. Ylioppilastutkinnon arvosanoilla suurempi merkitys

Valintakokeiden lukuurakka. Ylioppilastutkinnon arvosanoilla suurempi merkitys Tätä Opiskelijavalinta sivua et voi muokata uudistuu Valintakokeiden lukuurakka pienentyy Ylioppilastutkinnon arvosanoilla suurempi merkitys Tarjotaan vaihtoehtoisia tapoja hakeutua korkeakoulutukseen

Lisätiedot

Kirjallisuustieteet, kulttuurin ja taiteen tutkimus, saamelainen kulttuuri

Kirjallisuustieteet, kulttuurin ja taiteen tutkimus, saamelainen kulttuuri Kirjallisuustieteet, kulttuurin ja taiteen tutkimus, saamelainen kulttuuri Kirjallisuustieteet, kulttuurin ja taiteen tutkimus sekä saamelainen kulttuuri kuuluvat yleensä humanistisiin tieteisiin, joten

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Todistusvalinta 2020 Avoin keskustelutilaisuus Opiskelijavalintojen uudistamishanke

Todistusvalinta 2020 Avoin keskustelutilaisuus Opiskelijavalintojen uudistamishanke Todistusvalinta 2020 Avoin keskustelutilaisuus 2.2.2018 Käytössä on Presemo-alusta kysymysten ja kommenttien esittämiseen http://presemo.helsinki.fi/opiskelijavalinnat/ Jos esität paikan päällä kysymyksen,

Lisätiedot

Korkeakoulujen kevään yhteishaku 2019

Korkeakoulujen kevään yhteishaku 2019 Korkeakoulujen kevään yhteishaku 2019 Hakukohde Hakijat Hakijoista ensisijasia Hakijoista ensikertalaisia Hyväksytyt Paikan vastaanottaneet Aloituspaikat Arkkitehtuuri, Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma,

Lisätiedot

Turun yliopiston todistusvalinnat 2020

Turun yliopiston todistusvalinnat 2020 Turun yliopiston todistusvalinnat 2020 Valintauudistus miksi? Tavoitteena joustava siirtyminen toiselta asteelta korkeakouluopintoihin. Tarpeettomien välivuosien vähentäminen. Opiskelijavalintaprosessin

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta ja valintaperusteet. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta ja valintaperusteet. Oulun yliopisto n koulutustarjonta ja valintaperusteet Sisällys 1. Opiskelijavalintojen kehittämisen toimenpiteet 2017-2020 2. Hakukohteet kevään 2020 yhteishaussa 3. Kevään 2020 aikataulu 4. Ota yhteyttä! 2 Opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulutusala

Luonnontieteellinen koulutusala Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian koulutusohjelma klo 11.45 12.15 Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Työelämätaitoja lukiolaisille

Työelämätaitoja lukiolaisille Opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi Työelämätaitoja lukiolaisille Leena Viitanen Mirja Väänänen ZestMarkin laatima lista työelämässä tarvittavista taidoista yritysten työnhakuilmoitusten

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1 LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK) Kaivannaisalan tiedekunta (OMS) Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK) Tieto ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Abipäivät

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnon pisteytystyökalu yliopistoille. Taustamuistio. Opiskelijavalintojen uudistaminen -hanke 2017

Ylioppilastutkinnon pisteytystyökalu yliopistoille. Taustamuistio. Opiskelijavalintojen uudistaminen -hanke 2017 Ylioppilastutkinnon pisteytystyökalu yliopistoille Opiskelijavalintojen uudistaminen -hanke 2017 Huom! ta täydennetään IB-, EB- ja RP/DIA-tutkintojen pisteytyksen osalta vuoden 2017 loppuun mennessä. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019 Ylioppilastutkinnon ja ammatillisten perustutkintojen hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa OKM valintaseminaari 7.11.2017

Lisätiedot

Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto

Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto Sirkku Kupiainen 1..01 Centre for Educational 1..01 1 Ylioppilastutkintoa kehitetään tukemaan koulutuksen yleissivistäviä tavoitteita ja mahdollistamaan ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnon pisteytystyökalu yliopistoille

Ylioppilastutkinnon pisteytystyökalu yliopistoille Ylioppilastutkinnon pisteytystyökalu yliopistoille Katri Kleemola Opiskelijavalintojen uudistushanke Taustaa Haasteena: ylioppilastutkinnon pisteytys todistusvalinnassa kaikilla yliopistosektorin aloilla

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

LUKION AINEVALINNAT JA TASA-ARVO

LUKION AINEVALINNAT JA TASA-ARVO LUKION AINEVALINNAT JA TASA-ARVO Raportti on Oulun yliopiston kontribuutio Naisjärjestöjen keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Sata tasa-arvotekoa hankkeessa Jouni Pursiainen, Hanni Muukkonen,

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pisterajat 2006-2014 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pisterajat 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 86. E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 72 72 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 70. M Kevät

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta

Oulun yliopiston koulutustarjonta n koulutustarjonta Yhteishaku Oulun yliopistossa Aloituspaikkoja vuosittain n. 2 100 Kevään 2018 hakijaennätys n. 15 000 hakijaa Hakijoista n. 5 800 ensisijaista Syksyllä 2019 n. 1 900 aidosti uutta opiskelijaa

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016 Tietoa lukio-opinnoista Syksy 2016 Lukion kurssimäärä Päättötodistukseen vaaditaan 75 kurssia. Pakollisia 47 (MB) tai 51 (MA) kurssia. Syventäviä kursseja tulee olla vähintään 10, loput kurssit voivat

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen

Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus 3.11.2017 Ilmari Hyvönen 1 Aiheita Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet korkeakoulujen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

Porkkalan lukion kakkosten ja abien vanhempainilta

Porkkalan lukion kakkosten ja abien vanhempainilta Porkkalan lukion kakkosten ja abien vanhempainilta 10.9.2019 Toinen lukiovuosi Pakolliset kurssit loppuun Syventyminen itselle merkityksellisiin oppiaineisiin: yo-kokeet, jatko-opinnot, lukiodiplomiaineet

Lisätiedot

Liite 1 Päätettävät koulutusohjelmat 3.12.2014 Koulutuksen johtoryhmä 10.12.2014 Koulutusneuvosto Rinnakkaisten tutkinto-ohjelmien yhdistäminen 1.8.2015 alkaen Oulun yliopistossa on useita rinnakkaisia

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus 7.11.2017 Ilmari Hyvönen 1 Aiheita Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet korkeakoulujen valinnoissa: tilastoja Miksi opiskelijavalintoja

Lisätiedot

2. vuosikurssi AINEVALINNAT

2. vuosikurssi AINEVALINNAT 2. vuosikurssi AINEVALINNAT JATKO-OPINNOT YO-KIRJOITUKSET 2. vuosikurssi: Painopiste yhä enemmän lukion loppuvaiheeseen ja lukion jälkeiseen aikaan. Miten Klassikassa: opotunnit 1.vsk:n syksy ( Ainevalintojen

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS JATKO-OPINNOT Yleistä pyrkimisasiaa Termistöt tutuksi 2019 hakuinfo 2020 hakuinfo

OPINTO-OHJAUS JATKO-OPINNOT Yleistä pyrkimisasiaa Termistöt tutuksi 2019 hakuinfo 2020 hakuinfo OPINTO-OHJAUS JATKO-OPINNOT Yleistä pyrkimisasiaa Termistöt tutuksi 2019 hakuinfo 2020 hakuinfo OPINTO-OHJAUS LUKIOSSA OPO1 (sis.tvt-taidot, RO-tuokiot, YO-infot yms.) OPO2 kurssi (Suomalainen koulutusjärjestelmä,

Lisätiedot

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA.

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA. YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA www.ylioppilastutkinto.fi TUTKINNOT JA TODISTUKSET Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto vähintään 75 kurssia, sisältäen ops:in mukaisesti pakolliset ja vähintään 10 syventävää

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Hakukohteet 2018 Humanistiset ja yhteiskunnalliset alat Historia (sis. aate- ja oppihistorian pääaineen) Informaatiotutkimus Kulttuuriantropologia ja arkeologia Saamelainen kulttuuri

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

TIETOJA KUOPION LUKIOISTA 2015-2016

TIETOJA KUOPION LUKIOISTA 2015-2016 TIETOJA KUOPION LUKIOISTA 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO l Lukioiden opiskelijat l Lukioiden aloituspaikat l Opiskelijavalinta 2015 l Opiskelijavalinta 2010-2015 l 4. vuosikurssin opiskelijamäärät l Päivälukioiden

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto Tampereen kesäyliopisto Avoin kaikille 11 Yhteistyökorkeakoulua 10 000 opintopistettä 5000 opiskelijaa 30 oppiainetta 12 kieltä Miksi opiskella avoimia yliopisto-opintoja voit hyödyntää välivuoden pääset

Lisätiedot