MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 151"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Aika klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asemakaavan muutos / kortteli 444 tontti 10 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja asemakaavamuutoksen luonnoksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen / Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen 55 DNA Oy:n poikkeamislupahakemus matkaviestintukiaseman ja laitesuojan rakentamiselle vuokraamalleen määräalalle tilasta Kapulin alueella 56 Suunnittelutarveratkaisu / Ahlgren / Ohkolan kylä, Ullamäentie / / Omakotitalon rakentaminen tilalle 57 Suunnittelutarveratkaisu / Heikkilä / Sälinkään kylä, Oitintie / / Konehalli/julkisivumateriaalin muutos 58 Suunnittelutarveratkaisu / Kalliomaa / Sääksjärven kylä, Metsämattilantie / / Omakotitalon rakentaminen tilalle 59 Lausunto poikkeamisesta ranta-alueella / Kajan ja Sundvall / Hautjärven kylä, Ukuranranta / / Vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentaminen tilalle 60 Suunnittelutarveratkaisu / Heikkilä / Hautjärven kylä, Sahajärventie / / Omakotitalon rakentaminen määräalalle / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta 61 Lausunto NCC Roads Oy:n hakemuksesta, joka koskee Ohkolan jätteidenkierrätysterminaalin tulevaa toimintaa 62 Maankäyttölautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kosonen Jyrki puheenjohtaja Martniku Sari varapuheenjohtaja Allonen Ilkka jäsen Liinamaa Reijo jäsen Teppinen Marja jäsen Warras-Stjernvall Annika jäsen Kyrö Jaakko jäsen Vuori Kalle jäsen Turunen Maarit jäsen Muut Salmi Petri kh:n edustaja Pouru Lauri esittelijä Lundell Seppo pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Jyrki Kosonen puheenjohtaja Seppo Lundell pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Jaakko Kyrö Sari Martniku Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo / Maankäyttöpalvelut klo 9:00-12:00 Todistaa Seppo Lundell, rakennustarkastaja

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maankäyttölautakunta 52 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Maankäyttölautakunta 53 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Jaakko Kyrö ja Sari Martniku. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Asemakaavan muutos / kortteli 444 tontti 10 / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja asemakaavamuutoksen luonnoksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen / Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen 88/ /2014 Maankäyttölautakunta Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Korttelin 444 tontin 10 asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä asemakaavan muutoksen luonnos valmistuivat Luonnoksessa autopaikoitus on koottu tontin länsipäähän, pihat antavat etelään ja rakennusmassa on saman suuntainen ja samassa linjassa itä- ja länsipuolisten pientalojen kanssa. Rakennus sopii ympäristöön eikä aiheuta naapuritonteille kohtuuttomasti häiriöiden lisääntymistä. Alueen käyttömuoto säilyy samana (asuminen) ja rakennusten kerrosluku samoin enintään II. (Valmistelija / Lisätietoja: asemakaavainsinööri Tapio Sillfors puh ) Maankäyttölautakunta päättää hyväksyä esitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS), sekä asemakaavamuutoksen luonnoksen asetettavaksi nähtäville sekä pyytää niistä kunnallisten viranomaisten lausunnot. Koska kyseessä on vähäinen asemakaavamuutos ei siitä pyydetä muilta viranomaisilta lausuntoja ja sen hyväksyy kunnanhallitus. Käsittely: Asemakaavainsinööri Tapio Sillfors esitteli asiaa kokouksessa. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Maankäyttölautakunta Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2. Asemakaavamuutoksen luonnos Asemakaavamuutoksen luonnos on säilynyt ennallaan. Lisäksi on valmistunut kaavaselostus. Kaavoitusjohtajan päätösehdotus: Maankäyttölautakunta päättää hyväksyä asemakaavamuutoksen luonnoksen sekä kaavaselostuksen ja asettaa ne nähtäville sekä pyytää niistä kunnallisten viranomaisten lausunnot. Koska kyseessä on vähäinen asemakaavamuutos ei siitä pyydetä muilta viranomaisilta lausuntoja ja sen hyväksyy kunnanhallitus. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen Liite 1. Asemakaavamuutoksen luonnos Liite 2. Asemakaavaselostus

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta 54 Korttelin 444 tontti 10 asemakaavan muutosluonnos ja aloitus- ja valmisteluvaiheen aineistot ovat olleet nähtävillä , (OAS ja kaavaluonnos) ja (kaavaluonnos ja selostusteksti). Kaava-aineistoista pyydettiin kunnallisten viranomaisten lausunnot (muita lausuntoja ei pyydetty). Lausunnot ja mielipiteet olivat seuraavia: 1. Mäntsälän Sähkö Oy, sähköliiketoiminta Ei lausuttavaa Vastine Merkitään tiedoksi 2. Mäntsälän Sähkö Oy, lämpöliiketoiminta Ei lausuttavaa Vastine Merkitään tiedoksi 3. Tekninen lautakunta, Tekninen lautakunta toteaa lausunnossaan: Puusepäntiellä olevat vesihuollon tonttiliittymät ja mahdollisesti myös koko runkolinja ovat liian pieniä tässä muutoksessa kaavaillulle rivitalolle. Mahdollisten vesihuollon liittymien ja Puusepäntien runkojohdon muuttamisen tulee kustantaa asemakaavamuutoksen vireillepanija. Vastine Hulevesien osalta pyritään mahdollisimman paljon vesiä imeyttämään maaperään ja lisäksi voidaan tontin pengerrysten yhteydessä rakentaa hulevesien keräyssäiliöt josta vesiä käytetään kasteluun ja joista ylimääräinen vesi purkautuu pidemmän ajan kuluessa ulkoiseen hulevesiverkostoon. Jätevesien osalta voidaan tarpeen mukaan rakentaa välisäiliö josta hetkellisen suuremman virtaaman jätevedet purkautuvat pidemmän ajan kuluessa ulkoiseen jätevesiverkostoon. Vesihuollon mahdolliset muutostarpeet selvitetään rakennuslupavaiheessa ja esitettään tarvittavat tekniset ratkaisut. Tonttiliittymät ja Puusepäntien runkojohtoja uusitaan tarpeen mukaan kiinteistön omistajan kustannuksella. 4. Mäntsälän Veden lausunto Mäntsälän Vesi ilmoittaa rakentaneensa ko. tontille yhden liitospisteen vesi- ja viemäriliittymälle. Samoin yhtiö ilmoittaa, tekevänsä yhden liittymissopimuksen tontinomistajan kanssa. Olemassa oleville johdoille on heidän mukaansa jätettävä riittävä korjaustila tulevaisuutta varten. Edelleen yhtiö huomauttaa mahdollisten runkolinjamuutosten kustannusten maksajasta.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Vastine Lausunto saatetaan tulevien rakentajien tietoon rakennuslupavaiheen suunnittelua varten. 5. Kolmen naapurikiinteistön omistajan (edustajan) mielipiteet Huomautuksissa vastustetaan rivitalon rakentamista omakotitalon sijaan. Perusteluina esitetään seuraavaa: Rivitalo ei sovi alueelle kun alue on alun perin kaavoitettu ja rakennettu omakotitaloille. Rivitalot pitäisi keskittää muualle. Alueen rauhallisuus, turvallisuus ja viihtyisyys kärsivät, liikenteen lisääntyminen tuo häiriötä, alueen rakennusten arvo laskee merkittävästi. Vastine Alue on yleiskaavassa AP aluetta. Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. Suunniteltu rakentaminen (porrastettu rivitalo) sopii hyvin jo rakennettuun ympäristöön. Käytännössä kaikilla lähinaapureilla on vastaavankokoisilla tonteilla kaksi asuinrakennusta (omakotitaloa). Massoittelultaan nyt suunniteltu rakennus ei merkittävästi poikkea ympäröivästä rakennuskannasta. Käytännössä tontin voisi jakaa kahteen omakotitonttiin (kuten lähes kaikilla naapureilla) joten siihen nähden rivitalototeutus ei merkittävästi lisää liikennettä. Autojen paikoitus sijoittuu tontin länsipäähän rajoittuen Puusepäntien kääntöpaikkaan ja kevyenliikenteen katuun. Kahtena omakotitonttina autoilla liikkumista kohdistuisi myös nykyisen tontin sisälle. Autojen keskitetty paikoitus tontin luoteiskulmaan ei aiheuta merkittävää häiriötä naapuritonteille. Tontin pohjoispuolella on melko jyrkästi pohjoiseen nouseva rinnealue ja heti sen jälkeen tehokkaasti rakennettu kerrostaloalue (5-kerrosta kaavan mukaan). Korttelin 444 tontin 10 tehokkaampi rakentaminen tukee erityisesti yleisiä tavoitteita tiivistää keskusta-alueiden maankäyttöä. Mahdolliset häiriöt rakennetulle ympäristölle eivät ole merkittävät. Yhteenveto: Kaavan laatija esittää, että korttelin 444 tontin 10 asemakaavan muutos voidaan viedä AP alueena ehdotuksena eteenpäin. (Valmistelija: insinööri Seppo Lamppu) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta päättää hyväksyä tehdyn asemakaavaehdotuksen ja asettaa sen nähtäville sekä pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Asemakaavaehdotus Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Liite 3. Havainnekooste Liite 4. Mäntsälän Sähkö Oy:n lausunto Liite 5. Teknisen lautakunnan lausunto Liite 6. Mäntsälän Veden lausunto

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta DNA Oy:n poikkeamislupahakemus matkaviestintukiaseman ja laitesuojan rakentamiselle vuokraamalleen määräalalle tilasta Kapulin alueella Maankäyttölautakunta 55 DNA Oy hakee poikkeamislupaa matkapuhelintukiaseman ja laitetilan rakentamiselle vuokraamalleen n. 200 m²:n määräalalle tilasta Mäntsälän kunnan Mäntsälän kylässä Kapuli II:n asemakaava-alueella. Hakemuksen mukaan määräalalle rakennetaan harustamaton 50 metriä korkea ristikkomasto ja 8,5 m²:n laitekaappi. Rakennettava masto palvelee 3G- ja 4G-verkkoa. Tukiasema on tyypiltään mikrotukiasema, joka palvelee puhelinliikennettä muutaman sadan metrin säteellä. Antennimasto palvelee myös muita teleoperaattoreita. Hakija on hakemuksen liitteeksi laatinut selvityksen, joka on päivätty sekä Säteilyturvakeskuksen julkaisut Radioaallot ympäristössämme, Matkapuhelimet ja tukiasemat ja Ionisoimaton säteily ja ihminen. Hakemus on ollut nähtävilllä , nähtävilläolosta on ollut ilmoitus paikallislehdessä Nähtävilläoloaikana ei ole tehty yhtään huomautusta. (Valmistelija / Lisätietoja: rakennustarkastaja Seppo Lundell, puh ) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Mäntsälän maankäyttölautakunta myöntää DNA Oy:n poikkeamisluvan matkapuhelintukiaseman ja laitetilan rakentamiseen hakemuksen mukaisesti. Sovelletut oikeusohjeet MRL 137 MRL 174 VOIMASSAOLO JA JATKOTOIMENPITEET Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta. Poikkkeuslupa tulee lainvoimaiseksi valitusajan kuluttua, mikäli siitä ei ole valitettu. Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennuslupaviranomaiselta hankkeelle lainvoimainen rakennuslupa. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Asemapiirustus Liite 2. Selvitys

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Suunnittelutarveratkaisu / Ahlgren / Ohkolan kylä, Ullamäentie / / Omakotitalon rakentaminen tilalle 271/ /2014 Maankäyttölautakunta 56 HAKEMUS Hakija Ahlgren Timo Rakennuspaikka Ohkolan kylä, Ullamäentie 24 Ullamäki pinta-ala 12,6131 ha rekisteröity Rakennustoimenpide kerrosala kerrosluku asuntojen lkm Omakotitalo 220 m2 2 1 Tähän mennessä käytetty rakennusoikeus: 415 m2 Rakennustoimenpiteen yhteydessä puretaan: 75 m2 Hakijan ilmoittamat lisätiedot Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista "Tilalta on purettu vanha as.rak. 160 m2 edellisen omistajan toimesta. Nyt puretaan vanha saunarak. 15 m2 ja liiteristä 60 m2. Haetaan lupaa uuden asuinrak. rakentamiselle 220 k-m2. Rakennuspaikka sijaitsee mäellä vanhan as.rak. paikalla. Tilalle on myönnetty suunnittelutarveratkaisu vuonna 2010 ja rakennuslupa , joka on rauennut." Veden hankinta "Porakaivo" Viemäröinti "Puhdistamo" Kulkuyhteydet "Yksityiseltä tieltä" "Matka lähimpään alakouluun 3,4 km." NAAPURIEN KUULEMINEN Kunta on kuullut naapureita RN:o 21:48, 21:431, 21:44, 25:20, 25:15, 25:27, 3:1337, 3:1955, 3:926 ja 3:1917. Naapureilla ei ole huo mau tet ta vaa.

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta SÄÄNNÖS, JONKA PERUSTEELLA SUUNNIT TELUTARVERATKAISU TARVITAAN MRL 16, RakJ 6.1 Kaavoitusjohtajan päätösesitys: VALMISTELIJAN LAUSUNTO Hankkeen, rakennuspaikan ja ympäristön arviointi Hanke sijaitsee mäen päällä kyläalueen ulkopuolella. Kyseessä on olemassa ole va ra ken nus paikka, jol la sijaitsee na vettara kennus (140 m2), lato (160 m2) ja purettava sau na ra ken nus (15 m2) sekä lii teri (100 m2), josta puretaan 60 m2. Edellinen omistaja on purkanut vanhan asuinrakennuksen ja sen paikalle on tarkoitus rakentaa uusi omakotitalo (220 m2). Mat kaa Hyö kän nummen ala kou luun on noin 3,4 km. Hakemuksen kohteena oleva tila on saanut myönteisen suunnittelutarveratkaisun omakotitalolle ja talousrakennukselle ja rakennusluvan Luvat ovat rauenneet. Kulku rakennuspaikalle Kulku rakennuspaikalle tapahtuu yksityiseltä Ullamäentieltä. Vesihuollon järjestäminen Rakennuspaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueella ei ole keskitettyä vesihuoltoa. Jätevesijärjestelmän tulee täyttää haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä annetun asetuksen (196/2011) vaatimukset. Suunnittelutilanne alueella Ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä. Alueella ei ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa tai asemakaavaa. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Kyseessä on olemassa oleva rakennuspaikka. Rakennushanke ei tä ten aiheuta hait taa maan omis tajien ta sapuolisen kohtelun toteutumiselle. (Valmistelija / lisätietoja: kaavasuunnittelija Ilari Salmi) Maankäyttölautakunta suostuu hakemukseen. PERUSTELUT Kyseessä on olemassa oleva rakennuspaikka. Hanke ei aiheuta haittaa kaavoituk selle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei myöskään aiheu ta hai tallista yh dys kun ta ke hi tys tä ei kä vaa ran na maanomis ta jien ta sa puoli sen koh te lun toteutumista.

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Sovelletut oikeusohjeet MRL 137 MRL 174 VOIMASSAOLO JA JATKOTOIMENPITEET Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta. Suunnittelutarveratkaisu tulee lainvoimaiseksi valitusajan kuluttua, mikäli siitä ei ole valitettu. Ennen rakennus toimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava ra kennuslupaviranomaisel ta hankkeelle lainvoimainen rakennuslupa. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Ympäristökartta Liite 2. Sijaintikartta Liite 3. Asemapiirustus

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Suunnittelutarveratkaisu / Heikkilä / Sälinkään kylä, Oitintie / / Konehalli/julkisivumateriaalin muutos 266/ /2014 Maankäyttölautakunta 57 HAKEMUS Hakija Heikkilä Juha Rakennuspaikka Sälinkään kylä, Oitintie 117 Tenhola pinta-ala 0,8000 ha rekisteröity Rakennustoimenpide kerrosala kerrosluku asuntojen lkm Konehalli / julkisivumateriaalin muutos 220 m2 1 Tähän mennessä käytetty rakennusoikeus: 196 m2 Olemassa olevien asuntojen lukumäärä: 1 Hakijan ilmoittamat lisätiedot Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista "Työkoneiden säilytys. Traktorit ja autot. Ei vaikutusta meluun ympäristössä. Lähdöt pari kertaa viikottain. Tieltä matkaa n. 120m. Kaunistus. Punamultainen puuseinä, kuten ympäristössä. Laskelma: As.Rak. 68 m2 Sauna 89 m2 2x Varasto 39 m2 Yht. 196 m2" Selostus poikkeuksista "-Aikais.lupa myönnetty. :lomalaudoitus -Anotaan julkisivumateriaaliksi: pystyprofiilipelti -Perustelu: hinta (80%) ja helppohuoltoisuus. Sekä ikä. -Ulkonäkö kuten lomalaudoitus. (himmeä)" Kulkuyhteydet "Valtion tieltä" "Matka lähimpään alakouluun 2 km." NAAPURIEN KUULEMINEN Hakija on kuullut naapureita RN:o 1:173 ja 1:1079. Kunta on kuullut naapuria RN:o 1:1345.

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta. SÄÄNNÖS, JONKA PERUSTEELLA SUUN NITTELUTARVERATKAISU TARVITAAN MRL 16, RakJ 6.1 VALMISTELIJAN LAUSUNTO Hankkeen, rakennuspaikan sekä ympäristön arviointi Hanke sijoittuu Sälinkään kyläkeskusalueelle. Tilalla sijaitsee oma ko ti ta lo (68 m2), saunarakennus (89 m2), kaksi talousrakennusta (yht. 39 m2) sekä keskeneräinen konehalli (220 m2). Hank keen tar koi tuk se na on muuttaa konehallin julkisivuverhous luvan mukaisesta puuverhouksesta pystyprofiilipelliksi. Hanke sijaitsee peltoaukean reunassa lähellä Oitintietä. Konehalli on saanut myönteisen suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan Suunnittelutarveratkaisun ehtona oli, että rakennuksen tulee olla puuverhoiltu ja liitteenä olevien kuvien mukainen. Rakennusluvan konehalli on saanut lupaehdolla, että suunnittelutarveratkaisussa mainittuja ehtoja on noudatettava. Pääpiirustuksissa hallin julkisivut ovat pystylaudoitettuja. Ottaen huomioon hankkeelle myönnetyt luvat, sijainti sekä ympäröivä rakennuskanta, ei ole syytä muuttaa aiempia päätöksiä julkisivuverhouksen suhteen. Kulku rakennuspaikalle Kulku rakennuspaikalle tapahtuu valtion tieltä olemassa olevasta liittymästä. Vesihuollon järjestäminen Rakennuspaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Suunnittelutilanne alueella Ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa Sälinkään kylä on osoitettu kohdemerkinnällä kyläalueeksi. Alueella ei ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa tai asemakaavaa. Sälinkään kyläkeskustan osayleiskaavoitus on aloitettu vuoden 2008 lopulla ja laajennettu Sälinkään-Soukkion osayleiskaavoitus vuoden 2013 alussa. Maanomistajan tasapuolinen kohtelu Kyseessä on olemassa oleva rakennuspaikka. (Valmistelija / lisätietoja: kaavasuunnittelija Ilari Salmi) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta ei suostu hakemukseen.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta PERUSTELUT Konehalli on saanut myönteisen suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan Suunnittelutarveratkaisun ehtona oli, että rakennuksen tulee olla puuverhoiltu ja liitteenä olevien kuvien mukainen. Rakennusluvan konehalli on saanut lupaehdolla, että suunnittelutarveratkaisussa mainittuja ehtoja on noudatettava. Pääpiirustuksissa hallin julkisivut ovat pystylaudoitettuja. Ottaen huomioon hankkeelle myönnetyt luvat, sijainti sekä ympäröivä rakennuskanta, ei ole syytä muuttaa aiempia päätöksiä julkisivuverhouksen suhteen. Hanke ai heu ttaa hait taa kaa voi tuk sel le tai aluei den käy tön muulle jär jestämi selle. Hanke ai heuttaa lisäksi hai tallista yh dyskun ta kehi tystä ja vaarantaa maan omistajien ta sa puo li sen koh telun to teu tu misen. Sovelletut oikeusohjeet MRL 137 MRL 174 Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Ympäristökartta Liite 2. Sijaintikartta Liite 3. Asemapiirustus Liite 4. Julkisivut ja pohjapiirustus

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Suunnittelutarveratkaisu / Kalliomaa / Sääksjärven kylä, Metsämattilantie / / Omakotitalon rakentaminen tilalle 265/ /2014 Maankäyttölautakunta 58 HAKEMUS Hakija Kalliomaa Olli Rakennuspaikka Sääksjärven kylä, Metsämattilantie Purjettumäki pinta-ala 7,010 ha rekisteröity Rakennustoimenpide kerrosala kerrosluku asuntojen lkm Asuinrakennus 198 m2 1½ 1 Autotalli 96 m2 1 Hakijan ilmoittamat lisätiedot Veden hankinta "Oma kaivo" Viemäröinti "Pienpuhdistamo"" Kulkuyhteydet "Yksityiseltä tieltä." NAAPURIEN KUULEMINEN Hakija on kuullut naapureita RN:o 24:83 ja 24:101 Naapurilla RN:o 24:101 on huomautettavaa hankkeesta: "Isältä saamani tiedon mukaan lohkotilalle on myyty 1 rakennuspaikka, joka on jo käytetty. Mahdolliset muut rakennusoikeudet on jätetty emätilalle (Hevoshaka)." SÄÄNNÖS, JONKA PERUSTEELLA SUUNNIT TELUTARVERATKAISU TARVITAAN MRL 16, RakJ 6.1 VALMISTELIJAN LAUSUNTO Hankkeen, rakennuspaikan ja ympäris tön arviointi Rakennushanke sijoittuu metsäiseen maastoon kyläalueiden ulkopuolelle.

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Hanke si jait see Metsämattilantien varrella noin 2,1 km:n etäi syy dellä Sääksjärventiestä. Lähinaapurustossa on kaksi omakotitaloa ja hieman etäämmällä Sääksjärventiestä kolme. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa omakotitalo (198 m2) ja autotalli (96 m2). Lähimpään Sääksjärven ala kou luun on mat kaa noin 5 km. Hakemuksen kohteena olevan tilan lähinaapuri on saanut myönteisen suunnittelutarveratkaisun omakotitalolle vuonna Etäämmällä Sääksjärventiestä oleva tila on saanut myönteisen suunnittelutarveratkaisun vuonna vuonna 2013 kun taas sen lähellä oleva tila on saanut kielteisen suunnittelutarveratkaisun vuonna Kulku rakennuspaikalle Kulku rakennuspaikalle tapahtuu yksityiseltä Metsämattilantieltä. Vesihuollon järjestäminen Rakennuspaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueella ei ole keskitettyä vesihuoltoa. Jätevesijärjestelmän tulee täyttää haja-asutus alueiden jäteve sien käsittelystä annetun asetuksen (196/2011) vaatimuk set. Suunnittelutilanne alueella Ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maa kuntakaa vassa alu eel le ei ole osoi tet tu alue va raus mer kin töjä. Alueella ei ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa tai asemakaavaa. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi noudatetaan kunnanvaltuuston / 58 hyväksymää mitoitusta. Emä ti la tar kas te lussa tutkitaan emä ti lan las ken nal li set ra ken ta mis mah dol li suudet ti lasta jo muodostettujen ra ken nus paik ko jen jäl keen. Emätilalla tar koite taan tilaa, joka on ollut voimassa Laskennalliset rakentamismahdollisuudet mää räytyvät emätilan sijainnin ja mitoituspinta-alan mukaan. Vesi-, suo- ja muita rakentamiskelvottomia alueita ei lueta mukaan mitoituspinta-alaan. Peltoalasta huomioidaan puolet laskennallisia rakentamismahdollisuuksia laskettaessa. Emätilatarkastelussa eivät omistajan vaihdokset vaikuta rakentamismahdollisuuksiin. Emätilalla Hevoshaka (RN:o 24:23) on jäl jellä laskennallisia rakentamismahdollisuuksia. (Valmistelija / lisätietoja: kaavasuunnittelija Ilari Salmi) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta suostuu hakemukseen. PERUSTELUT Hanke ei aiheuta haittaa kaavoituk selle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei myöskään aiheuta haitallista yh dys kun ta ke hi tys tä eikä vaaran na maan omis ta jien ta sa puoli sen koh te lun toteutumista.

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Sovelletut oikeusohjeet MRL 137 MRL 174 VOIMASSAOLO JA JATKOTOIMENPITEET Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta. Suunnittelutarveratkaisu tulee lainvoimaiseksi valitusajan kuluttua, mikäli siitä ei ole valitettu. Ennen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennuslupaviranomaiselta hankkeelle lainvoimainen rakennuslupa. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Ympäristökartta Liite 2. Sijaintikartta Liite 3. Asemapiirustus

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Lausunto poikkeamisesta ranta-alueella / Kajan ja Sundvall / Hautjärven kylä, Ukuranranta / / Vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentaminen tilalle 283/ /2014 Maankäyttölautakunta 59 HAKEMUS Hakija Kajan Jukka ja Sundvall Sari Rakennuspaikka Hautjärven kylä, Ukuranranta 20 Ukuraniemi pinta-ala 0,8670 ha rekisteröity Rakennustoimenpide kerrosala kerrosluku asuntojen lkm Vapaa-ajan asuinrakennus 55 m2 1½ 1 Tähän mennessä käytetty rakennusoikeus: 40 m2 Hakijan ilmoittamat lisätiedot Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista "Nykyinen rakennus ei vastaa loma-asumisen tarpeita, koska ei ole yöpymis- yms. mahdollisuutta. Hankkeella ei ole ympäristövaikutuksia." Veden hankinta "Kantovesi" Viemäröinti "Kantovesi. Imeytysalue" Kulkuyhteydet "Yksityiseltä tieltä." NAAPURIEN KUULEMINEN Hakija on kuullut naapureita RN:o 1:175 ja 5:24. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta. SÄÄNNÖKSET, JOIDEN PERUSTEELLA POIKKEAMINEN TARVITAAN MRL 72, RakJ 5.1 ja RakJ 5.2 VALMISTELIJAN LAUSUNTO Hankkeen, rakennuspaikan sekä ympäristön arviointi Rakennushanke sijoittuu kyläalueiden ulkopuolelle. Määräala sijaitsee

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Sahajärven rantaviivalle tiiviisti rakennetussa lomarakennus- ja omakotitalorivistössä. Tilalla sijaitsee rakennusluvan saanut saunarakennus (29 m2), varasto-/käymälärakennus (5 m2) ja venevaja (6 m2). Rantaviivaa on noin 200 m. Hank keen tar koituksena on rakentaa vapaa-ajan asuinrakennus (55 m2). Vesihuollon järjestäminen Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Jätevesijärjestelmän tulee täyttää haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä annetun asetuksen (196/2011) vaatimukset. Kulku rakennuspaikalle Kulku rakennuspaikalle tapahtuu yksityiseltä tieltä. Suunnittelutilanne alueella Ympäristöministeriön vahvistamassa Uu den maan maa kun takaa vassa alueelle ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä. Alueella ei ole oikeusvaikutteista osayleiskaa vaa eikä asemakaa vaa. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Emätilalla Alastalo RN:o 2:48 (rekisteröity ) on todellista Sahajärven rantaviivaa noin 3070 m. Muun nettua ran ta vii vaa on yhteensä noin 2840 m. Mitoitus: ti la on käyt tänyt ra ken nusoi keu ten sa. (Valmistelija / lisätietoja: kaavasuunnittelija Ilari Salmi) Maankäyttölautakunta ei puolla poikkeamisen myöntämistä. PERUSTELUT Kun otetaan huomioon hakemuksen kohteena olevan tilan emätilalle jo myönnetty rakennusoikeus, rannan mitoitus, määräalalla olevat rakennukset sekä maanomista jien yh den ver tai sen kohtelun vaatimus, aiheuttaa hanke haittaa kaavoituk selle, kaa van to teutu miselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Ha ke muksen tueksi ei ole erityisiä syitä. Sovelletut oikeusohjeet MRL 171 MRL 172 Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Ympäristökartta Liite 2. Sijaintikartta Liite 3. Asemapiirustus

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Suunnittelutarveratkaisu / Heikkilä / Hautjärven kylä, Sahajärventie / / Omakotitalon rakentaminen määräalalle / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta 161/10.00/2014 Maankäyttölautakunta HAKEMUS Hakija Heikkilä Aino Rakennuspaikka Hautjärven kylä 0,5 ha:n määräala tilasta Höyläämö pinta-ala 1,5570 ha rekisteröity Rakennustoimenpide kerrosala kerrosluku asuntojen lkm Omakotitalo 220 m2 1 1 Varasto 30 m2 1 Hakijan ilmoittamat lisätiedot Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista "Uudisrakennukset ovat n. 110 m Sahajärven rannasta. Tilalla on vanhat rakennukset: Puurakenteinen eristämätön rakennus 250 m2 ja kivirakenteinen 75 m2. Hankkeen läpimeno parantaisi ja siistisi aluetta, joka ollut hoitamattomana kymmeniä vuosia. Kuulemisessa 1 huomautus, että naapuri kuultava myös rakennuslupaa haettaessa, mutta sehän on tehtävä kaikkien naapurien kanssa." Veden hankinta "Kaivo." Viemäröinti "Imeytyskenttä ja umpisäiliö." Kulkuyhteydet "Yksityiseltä tieltä." "Matka lähimpään alakouluun 7 km." NAAPURIEN KUULEMINEN Hakija on kuullut naapureita RN:o 5:40, 5:39, 5:34 ja 5:32. Naapurilla RN:o 5:40 on huomautettavaa: "Naapuri on kuultava myös rakennuslupamenettelyn yhteydessä tarkempine suunnitelmineen."

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta SÄÄNNÖS, JONKA PERUSTEELLA SUUNNIT TELUTARVERATKAISU TARVITAAN MRL 16, RakJ 6.1 VALMISTELIJAN LAUSUNTO Hankkeen, rakennuspaikan ja ympäris tön arviointi Hanke sijoittuu lähelle Hautjärven kyläaluetta. Rakennuspaikka sijaitsee metsäisessä maastossa noin 120 m:n etäisyydellä Sahajärvestä. Välissä kulkee Sahajärventie. Rajanaapurissa on lomarakennus ja tilalla, josta määräala erotetaan sijaitsee vanhat käytöstä poistetut saharakennukset. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa omakotitalo (220 m2) ja varastorakennus (30 m2). Lähimpään Saaren ala kou luun on mat kaa noin 8,5 km. Kulku rakennuspaikalle Kulku rakennuspaikalle tapahtuu yksityiseltä Sahajärventieltä. Vesihuollon järjestäminen Rakennuspaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Jätevesijärjestelmän tulee täyttää haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä annetun asetuksen (196/2011) vaatimukset. Suunnittelutilanne alueella Ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maa kuntakaa vassa Hautjärven kylä on osoitettu kohdemerkinnällä kyläalueeksi. Alueella ei ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa tai asemakaavaa. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu Maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi noudatetaan kunnanvaltuuston / 58 hyväksymää mitoitusta. Emä ti la tar kas te lussa tutkitaan emä ti lan las ken nal li set ra ken ta mis mah dol li suudet ti lasta jo muodostettujen ra ken nus paik ko jen jäl keen. Emätilalla tar koite taan tilaa, joka on ollut voimassa Laskennalliset rakentamismahdollisuudet mää räytyvät emätilan sijainnin ja mitoituspinta-alan mukaan. Vesi-, suo- ja muita rakentamiskelvottomia alueita ei lueta mukaan mitoituspinta-alaan. Peltoalasta huomioidaan puolet laskennallisia rakentamismahdollisuuksia laskettaessa. Emätilatarkastelussa eivät omistajan vaihdokset vaikuta rakentamismahdollisuuksiin. Emätilalla Alastalo (RN:o 2:48) on jäl jellä laskennallisia rakentamismahdollisuuksia, mutta niitä ei jakaudu hakemuksen kohteena olevalle tilalle RN:o 5:18. Yksinään se, että emätilalla on mitoitustarkastelun perusteella laskennallisia rakentamismahdollisuuksia, ei vielä oikeuta rakentamiseen. (Valmistelija / lisätietoja: kaavasuunnittelija Ilari Salmi)

22 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta ei suostu hakemukseen. PERUSTELUT Emätilalla Alastalo (RN:o 2:48) on jäl jellä laskennallisia rakentamismahdollisuuksia, mutta niitä ei jakaudu hakemuksen kohteena olevalle tilalle RN:o 5:18. Yksinään se, että emätilalla on mitoitustarkastelun perusteella laskennallisia rakentamismahdollisuuksia, ei vielä oikeuta rakentamiseen. Hanke aiheuttaa haittaa kaavoituk selle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke aiheuttaa lisäksi haitallista yh dys kun ta ke hi tys tä ja vaarantaa maan omis ta jien ta sa puoli sen koh te lun toteutumisen. Sovelletut oikeusohjeet MRL 137 MRL 174 Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Maankäyttölautakunta 60 Liite 1. Ympäristökartta Liite 2. Sijaintikartta Liite 3. Asemapiirustus Aino Heikkilä on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen maankäyttölautakunnan päätöksestä Hallinto-oikeus on pyytänyt Mäntsälän kunnalta lausuntoa mennessä. Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta antaa asiasta hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon: Maankäyttölautakunnalla ei ole asiasta mitään uutta lisättävää aiemmin esitetyn lisäksi. Lautakunta esittää, että valitus on hylättävä aiheettomana. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Valitus

23 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Lausunto NCC Roads Oy:n hakemuksesta, joka koskee Ohkolan jätteidenkierrätysterminaalin tulevaa toimintaa Maankäyttölautakunta 61 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kunnan lausuntoa mennessä otsikkoasiasta. Kuulutuksessa mainittu toiminnan kuvaus: NCC Recycling on NCC:n uusi kierrätysterminaalikonsepti, johon liittyen hakija NCC Roads Oy suunnittelee Ohkolan kalliolouhoksen toiminnan laajentamista Ohkolan kierrätysterminaaliksi. Terminaalissa vastaanotetaan ja jalostetaan mm. käytöstä poistettua asfalttia, betonia, kiviaineksia, kaivumaita, rakennustoiminnan jätteitä ja puutarhajätteitä. Lisäksi terminaali tarjoaa neitseellisiä materiaaleja (sora, murskeet jne) ja toimii tarvittaessa maankaatopaikkana. Kierrätysterminaalissa jalostettuja materiaaleja voivat hyödyntää sekä NCC:n oma liiketoiminta että NCC:n asiakkaat. Ottoalue on louhittu tasolle +73 meren pinnan yläpuolella ja alue on tarkoitus louhia tasolle +63. Louhittava määrä kokonaisuudessaan on m3 ktr ja vuosittain louhittava määrä kma Ylijäämälouhetta vastaanotetaan ja murskataan yhteensä m ja vuosittain otetaan vastaan keskimäärin tla. Maksimivarastointimäärä alueella on t. Ylijäämälouhe on rakentamisen yhteydessä irrotettua puhdasta kalliokiviainesta. Ylijäämämaita vastaanotetaan, jalostetaan, myydään ja läjitetään kokonaismäärän ollessa m3rtr, vuosittaisen vastaanoton keskimäärin tla ja maksimivarastointimäärän t. Ylijäämämaat sijoitetaan osittain vesiluvan mukaisiin louhittaviin syvennysaltaisiin, jolloin alueelle ei pääse muodostumaan vesiallasta. Maankaatopaikkatoimintaa tehdään samanaikaisesti kiviaineksen ottotoiminnan kanssa, jolloin louhittuja alueita täytetään vaiheittain maa-aineksilla. Pohjaveden pinnan alle louhittuja alueita täytetään vain puhtailla maa-aineksilla. Maankaatopaikkatoiminta jatkuu louhinnan päätyttyä, kunnes alue saadaan maisemoitua tasolle +107 mpy. Vastaanotettavat rakennustoiminnan jätteet: Betoni-ja tiilijätteen vastaanotto, murskaus ja myynti, käyttö maanläjityksen tuki rakenteisiin yhteensä m3, vuosittainen vastaanotto keskimäärin tla, maksimivarastointimäärä alueella kerrallaan t. Puuainesten vastaanotto: Murskaus energiapuuksi ja käyttö maisemoinnissa tla, maksimivarastointimäärä alueella kerrallaan t. Tuhkan vastaanotto: Käyttö uusiomateriaaleihin tai täyttöihin tla, maksimivarastointimäärä alueella kerrallaan t. Lasin vastaanotto: Käyttö uusiomateriaaleihin tai täyttöihin tla, maksimivarastointimäärä alueella kerrallaan t.

24 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Toiminnan aikana liikennettä on noin 400 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa, mikä tarkoittaa, että Saharintiellä liikkuu vuorokaudessa noin 800 raskasta ajoneuvoa. Alueella on liikennettä aiheuttavaa toimintaa arkisin klo 6-21 välisenä aikana ja poikkeuksellisesti myös viikonloppuisin. Toiminnan sijainti Toiminta tulee sijaitsemaan Mäntsälän kunnassa Nummisen kylässä kiinteistöillä Peltola II RN :o 5:1566, Lepola II RN:o 5:283 ja Perikunnan tontti RN:o 5:1218 sekä Ohkolan kylässä kiinteistöllä Kalliokukkula RN:o 14:37 Uudenmaan ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa edellä kuvatun hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja se on liitteenä 1. Mäntsälän maankäyttölautakunta on kokouksessaan antanut lausunnon alueen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Mainittu lausunto on liitteenä 2. (Valmistelija / Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Lauri Pouru, puh ) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Mäntsälän kunta ei edelleenkään hyväksy esitetyn kaltaista massiivista erilaisten jätteiden loppuvarastointia kunnan alueelle, eikä varsinkaan pohjavesipinnan alapuolelle. Kunta on edelleen vaihtoehto 0:n kannalla. Maakuntakaavaa laadittaessa noin vuosikymmen sitten, eivät sen paremmin kunta kuin kuntalaisetkaan todennäköisesti ole osanneet kuvitella alueen oikeasti muuttuvan jätteiden loppusijoituspaikaksi. Jos nyt laadittaisiin vastaavanlaista maakuntakaavaa, se todennäköisesti kohtaisi jyrkkää vastarintaa, eikä koskaan vahvistuisi nykyisellä merkinnällä. Hakemuksen liitteestä 8 ei riittävän selvästi ilmene, voiko yksittäinen kuntalainen viedä alueella mahdollisen luvan mukaisia jätteitä korvausta vastaan, vai onko alue tarkoitettu vain NCC Roads OY:n yhteistyökumppaneille. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Liite 2. Maankäyttölautakunnan lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

25 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Maankäyttölautakunta 62 Maankäyttölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset: Omakotitalotontin myyntipäätös / Männikkö II Suunnittelutarveratkaisu, poikkeamispäätös / Rosendahl / Nummisten kylä, Ratapolku / / Autotallin rakentaminen määräalalle Suunnittelutarveratkaisu, poikkeamispäätös / Tarvainen / Ohkolan kylä, Linjatie / / Hallin rakentaminen tilalle Peltolohkon osan vuokraaminen / määräala kiinteistöstä Ali-Hietanen / Esa Ratia Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. viranhaltijapäätöksiin. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen.

26 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati muk sen: Pykälät - Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Mäntsälän kunta Maankäyttölautakunta Heikinkuja MÄNTSÄLÄ faksi: (019) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen pää töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na. Oikaisuvaatimuskirjassa on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöstä vaaditaan oikaistavaksi ja muutos, joka siihen vaa ditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimus on vaatimuksentekijän tai laatijan omakätisesti allekir joitet tava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, johon oikaisua haetaan, alku peräi senä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä to distus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimuksen tekemiselle varattu mää räaika on luettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mi käli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jä sen. Pykälät - Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella (hallin to-valitus): Pykälät 55, 56, 57, 58

27 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valitusviranomainen Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI faksi: sähköposti: Valitusaika on 30 päivää. Muutoksenhakuaika alkaa kulua päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen pää töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na. Julkipanon jälkeen annetun päätöksen osalta asianosaisen ja kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi yllä mainittuna pää töksen antopäivänä. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan teh täväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti alle kirjoi tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainitta va myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai vi ran puo lesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päi västä, josta va litusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityk sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkir jan ot tee seen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä mak suista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden käyntimaksu. Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytän töönpanoa: Pykälät 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet - Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kir jal li nen oi kai suvaa timus, seuraaviin pykäliin ei saa hakea muutosta va littamalla: Pykälät -

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 195

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 195 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 195 Maankäyttölautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 17:30-18:43 Paikka Kokoustila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asemakaavan muutos / kortteli 444 tontti 10 / Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Asemakaavan muutos / kortteli 444 tontti 10 / Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen Maankäyttölautakunta 6 29.01.2014 Maankäyttölautakunta 20 19.02.2014 Maankäyttölautakunta 54 07.05.2014 Maankäyttölautakunta 90 27.08.2014 Asemakaavan muutos / kortteli 444 tontti 10 / Asemakaavaehdotuksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Maankäyttölautakunta 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 16:00-20:10 Paikka Kunnantalo, kokoustila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 06.11.2014 AIKA 06.11.2014 klo 17:00-19:00 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 96 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 19

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Ympäristölautakunta 29.04.2015 AIKA 29.04.2015 klo 19:18-20:25 PAIKKA Tekniikkakeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 MC Club Härmä ry:n hakemus tilapäisen leirintäalueen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Tekninen lautakunta / lupajaos 19.05.2015. Aika 19.05.2015 klo 17:15-17:40

LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Tekninen lautakunta / lupajaos 19.05.2015. Aika 19.05.2015 klo 17:15-17:40 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta / lupajaos 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 17:15-17:40 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 34-44 Kokousasian

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 22.04.2014 klo 17:00-17:33 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368 Kunnanhallitus 17.07.2012 ASIAT Otsikko Sivu 161 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 371 162 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 372 163 Lausunto Ristijärven

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102 Yhdyskuntalautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 17:30-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51 Ympäristölautakunta Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 18.06.2014 klo 17:30-18:30 Paikka Lautsa, Kontioranta Käsitellyt asiat :t 128-143 Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 Maankäyttölautakunta 03.12.2014 Aika 03.12.2014 klo 17:30 Paikka Kunnantalo, kok.tila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 19.03.2014 klo 17:30-18:40 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 50-70 Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot