ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Sivistyslautakunta sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Sivistyslautakunta sivu 1"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika , kello 17:00 20:30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Muut saapuvilla olleet Kunnantalo Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi Mahlamäki Kirsi Mäenpää Juha Ojaluoma Simo Ranta Tuula Takamäki Tuija Kujanpää Saija Korvola Vesa Kunnanhallituksen edustaja Salme Hautala Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen Varhaiskasvatusjohtaja Vivi-Ann Koskimäki 67 aikana klo 17:00-18:25. Terveydenhoitajat Marja Ekola ja Mari Rantamäki 68 aikana klo 18:26-18:41. Nuorisosihteeri Mari Roos 68 aikana klo 18:41-19:08. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen 69 aikana klo 19:08-19:23 ja 70 aikana klo 19:23-19:28. Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Vesa Hellsten Kirsi Kinnunen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Sivistystoimistossa Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Tuija Takamäki Tuula Ranta , virka-aikana Sivistystoimistossa Kirsi Kinnunen sivistystoimenjohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka , kello 17:00 Kunnantalo Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu SIV 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 SIV 66 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 SIV 67 LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ 3 SIV 68 SIV 69 2 SIV 70 JAANA LOUKASMÄEN KUNTALAISALOITTEEN JATKOKÄSITTELY 4 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAKYSELYN VERTAILURAPORTTI SIV 71 1 LUPA KOULUKURAATTORIN VIRAN TÄYTTÄMISEEN 8 SIV 72 LUPA PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJAN VIRAN 0133 TÄYTTÄMISEEN 10 SIV 73 LUKION ENGLANNIN LEHTORIN (0073) VIRKA 11 SIV 74 SIV 75 PERUSKOULUN BIOLOGIAN JA MAANTIEDON LEHTORIN VIRKA (0035) 13 PERUSKOULUN FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRKA (0029) 15 SIV 76 PERUSKOULUN ÄIDINKIELEN LEHTORIN VIRKA (0021) 17 SIV 77 SIV 78 SIV 79 PERUSKOULUN PÄÄTOIMINEN LIIKUNNAN (POIKIEN LIIKUNTA) JA TERVEYSTIEDON OPETTAJA TOISTAISEKSI 19 YES GOES TO LUKIO - LUKIOIDEN YRITTÄJYYS- JA TYÖELÄMÄTIEDON SYVENTÄMINEN -HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN 21 VALTIONAVUSTUS KOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN LUKUVUODELLE SIV 80 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 26 ESITYSLISTAN ULKOPUOLINEN ASIA

3 ILMAJOEN KUNTA Sivistyslautakunta SIV 81 KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA TÄYTTÄMISLUPA PERUSKOULUN ÄIDINKIELEN LEHTORIN VIRKAAN Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon sivistystoimistossa 15. päivänä toukokuuta 2012 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 2. päivänä toukokuuta 2012 Vesa Hellsten, merk.

4 Sivistyslautakunta SIV 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivistyslautakunnan kokous tulee kutsua koolle vähintään neljä päivää ennen kokousta ja kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. SIV 66 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi tulee valita kaksi sivistyslautakunnan jäsentä. Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Saija Kujanpää ja Tuija Takamäki, joita pyydetään valmistamaan, että heillä ei ole estettä pöytäkirjantarkastukseen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuija Takamäki ja Tuula Ranta.

5 Sivistyslautakunta YHT 399/2011/303 SIV 67 LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ SIV / Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kokouksessaan 103 toivomuspontena, että kotihoidontuen kuntalisä ja sen käyttöönotto selvitetään perusteellisesti mennessä Ilmajoen kunnan osalta. Sivistyslautakunta kuulee yhdessä kunnanhallituksen kanssa kuntaliiton erikoisasiantuntija Anna-Maija Haliseva- Lahtista Suomen tilanteesta ja tutkimustuloksista lasten kotihoidontuen kuntalisää koskien. Sivistyslautakunta merkitsee em. asian tietoonsa saatetuksi. Asiantuntijana kuultavana oli Kuntaliiton erityisasiantuntija Anna- Maija Haliseva-Lahtinen 32 aikana klo 17:00-18:30. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ). SIV Sivistyslautakunta ( ja ) suoritti kyselyn kuntalaisille varhaiskasvatuspalveluista helmikuun 2012 loppuun mennessä. Kyselyn tulokset esitellään kokouksessa sekä sivistyslautakunnan että kunnanhallituksen jäsenille. Sivistyslautakunta merkitsee kyselyn tulokset tietoonsa saatetuksi. Sivistyslautakunta keskustelee jatkotoimenpiteistä. Päätös: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että työryhmä, joka koostuu varhaiskasvatusjohtajasta ja johtoryhmästä, valmistelee elokuun 2012 loppuun mennessä kuntalisää koskevia vaihtoehtoisia esityksiä.

6 Sivistyslautakunta YHT 5/2012/117 SIV 68 JAANA LOUKASMÄEN KUNTALAISALOITTEEN JATKOKÄSITTELY SIV Sivistyslautakunta on käsitellyt Jaana Loukasmäen kuntalaisaloitetta koulujen järjestyssääntöjen päivittämisestä kokouksessaan ( 20). Sivistyslautakunta kuulee lasten ja nuorten parissa toimivia henkilöitä kevään 2012 aikana mm. kiusaamisen ehkäisyn toimenpiteisiin liittyen. Sivistyslautakunnan kuultavana koulunjohtaja Liimatainen sekä koulukuraattori Tuomas Vihtonen. Sivistyslautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Asiantuntijana kuultavina tämän asian käsittelyn aikana olivat koulukuraattori Tuomas Vihtonen klo 18:40-18:49 ja Herralan koulun koulunjohtaja Jouko Liimatainen klo 18:49-19:12. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ). SIV ************** Sivistyslautakunta kuulee Peltoniemen koulun koulunjohtaja Juha Ahdetta. Sivistyslautakunta perustaa työryhmän, joka työstää syyskuun 2012 loppuun mennessä selkeän kiusaamisen ehkäisytoimintamallin lasten ja nuorten parissa työskenteleville Ilmajoen kunnassa. Työryhmään sivistyslautakunta nimeää seuraavat henkilöt: 1. sivistyslautakunnan edustaja Mervi Haapoja, 2. lukion ja peruskoulun maantiedon ja biologian lehtori Reijo Hentilä, 3. varhaiskasvatusjohtaja Vivi-Ann Koskimäki, 4. aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen, 5. luokanopettaja Sirkku Ahde, 6. peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori Elisa Kujanpää, 7. koulukuraattori Jorma Ala-Ilkka, 8. terveydenhoitaja Marja Ekola, 9. perheneuvolan edustaja Tuula Ahonen. Työryhmän koollekutsujana toimii koulukuraattori Ala-Ilkka.

7 Sivistyslautakunta Koulunjohtaja Juha Ahde oli asiantuntijana kuultavana klo 17:38-17:55. SIV ************** Sivistyslautakunta kuulee nuorisosihteeri Mari Roosia ja JIK Ky:n terveydenhoitajia Mari Rajamäkeä ja Marja Ekolaa. Esitys annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu esitys on, että Sivistyslautakunta merkitsee kokouksessa esille tuodut asiat tietoonsa saatetuksi. Lisäksi kiusaamisen ehkäisytoimintamallin laatimisessa tulee huomioida lasten ja nuorten ajatuksia kiusaamisen ehkäisytoimenpiteiksi. Toimintamalliin tulee sisällyttää mm. ryhmäytymisideoita ja nykyistä useammin tehtävä säännöllinen kiusaamiskartoitus. Terveydenhoitajat Marja Ekola ja Mari Rantamäki 68 olivat asiassa kuultavina klo 18:26-18:41 sekä nuorisosihteeri Mari Roos klo 18:41-19:08. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

8 Sivistyslautakunta YHT 186/2012/41 SIV 69 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaesitys alkaen toimitetaan sivistyslautakunnan jäsenille esityslistan mukana oheismateriaalina. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen esittelee asian kokouksessa. Sivistyslautakunta hyväksyy aamu- ja iltapäivätoimintasuunnitelman lukuvuodelle noudatettavaksi alkaen. Päätös: Hyväksyttiin edellyttäen, että toimintasuunnitelman kohtaa 3 (Toimintaan hakeminen ja valintaperusteet) täydennetään seuraavasti: Mikäli valmiissa ryhmässä on tilaa voidaan harkinnan mukaan ottaa myös 3. luokan oppilaita. Lisäksi kohtaan 3 lisätään samaan yhteyteen kohdan 2.1. ensimmäinen kappale valintaperusteita koskien. Pöytäkirjaan merkitään, että Juha Mäenpää jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä nro 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen oli asiassa kuultavana klo 19:08-19:23. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

9 Sivistyslautakunta YHT 187/2012/40 SIV 70 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAKYSELYN VERTAILURAPORTTI 2012 Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurannan Seuranta toteutettiin verkkohaastatteluna aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattoreille ja ohjaajille sekä peruskoulujen rehtoreille. Seuranta toteutettiin nyt viidettä kertaa. Valtakunnallisesti tietoa on kerätty vuodesta 2007 lähtien mm. toiminnan koordinaattoreilta, ohjaajilta, toiminnasta vastaavilta virkamiehiltä ja toimintaan osallistuvien lasten huoltajilta. Vuoden 2012 seurantaan osallistui henkilöä. Mukana ovat rehtorien, koordinaattorien ja ohjaajien vastaukset. Lisäksi ohjaajien osalta on laadittu erillinen kuntakohtainen vertailuraportti niihin kuntiin, joista osallistuneita ohjaajia oli vähintään viisi. Sivistyslautakunnalle lähetetään raportit sähköpostitse oheismateriaalina. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen esittelee asian kokouksessa. Sivistyslautakunta merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen oli asiassa kuultavana klo 19:23-19:28. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

10 Sivistyslautakunta YHT 188/2012/180 SIV 71 LUPA KOULUKURAATTORIN VIRAN TÄYTTÄMISEEN Kunnan toista koulukuraattorin tehtävää hoidetaan määräaikaisin järjestelyin asti. (SIV ). Koulukuraattoritarve on kuitenkin jatkuvaa, eikä tehtäviä voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Kunnanhallitus (KH ) on määrittänyt II koulukuraattorin kelpoisuusvaatimukseksi sosiaalityöntekijän kelpoisuuden (A491/1990). Koulukuraattorityö on osa koulun oppilashuoltoa, joka koostuu kaikille koulussa työskenteleville kuuluvasta opetussuunnitelman mukaisesta oppilashuollosta sekä oppilashuollon palveluista, joita ovat koulukuraattorin, koulupsykologin ja kouluterveydenhuollon asiakastyö. Oppilailla on subjektiivinen oikeus edellä mainittuihin oppilashuollon palveluihin, perusopetuslaki (Finlex). Koulukuraattorityö on määritelty lastensuojelulaissa. Kunnan tulee järjestää koulukuraattoripalveluita, jotka antavat kunnan perusopetuslaissa tarkoitetun esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä. Työssä toimitaan opetus-, sosiaali- ja terveystoimen rajapinnoilla. Sosiaalisten ongelmien tunnistaminen ja niihin puuttuminen on olennainen osa koulun sosiaalityötä. Työskentely koulussa edellyttää koulujärjestelmän ja opetustyön käytännön, toimintaa ohjaavan lainsäädännön (koululainsäädäntö, sosiaalilainsäädäntö, erityisesti lastensuojelulaki, henkilötietolaki, julkisuuslaki) sekä lasten, nuorten ja perheen palvelujärjestelmien tuntemusta. Asiantuntemusta tarvitaan lasten ja nuorten kehityksestä ja nuorisokulttuureista. Sosiaalityön yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisötason työmenetelmien ja prosessien hallinta on tärkeää muutoksen käynnistämiseksi. Työssä tarvitaan myös vuorovaikutusprosessien tuntemista ja hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja eri-ikäisten ja -kulttuuristen oppilaiden, oppilasryhmien, vanhempien sekä eri ammattikuntien edustajien kanssa. Lisääntyvinä haasteina ovat mm. kriisityö ja työskentely monikulttuuristen oppilaiden ja perheiden kanssa. Koulukuraattorin hakuilmoitus on liitteenä 1.

11 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää koulukuraattorin virka alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai sosionomi ylempi AMK tutkinto. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

12 Sivistyslautakunta YHT 189/2012/180 SIV 72 LUPA PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJAN VIRAN 0133 TÄYTTÄMISEEN Tällä hetkellä Neiron koulussa opettava Päivi Laurila-Järvinen aloittaa Tuomikylän koulussa luokanopettajana ja Tuomikylän koulun koulunjohtajana alkaen, (SIV ). Neiron koulun oppilasmäärä näyttää väestörekisteritietojen mukaan seuraavalta: lukuvuosi lk lk Yht Koulutuksen järjestäjätasolla on Ilmajoen opetustyön tarve ennusteiden mukaan selkeästi pysyvää ja jatkuvaa esi- ja perusopetuksessa. Alakoulujen osalta oppilastilanne on tällä hetkellä 932. Lukuvuodelle väestörekisteri ennustaa Ilmajoella olevan 941 alakoululaista. Ilmajoen kunnan tasolla tarkasteltuna on perusopetuksen ja esiopetuksen laajuus, määrä ja pysyvyys tulevaisuudessakin sitä luokkaa, että täyttämättä jäänyt peruskoulun luokanopettajan virka 0133 on syytä täyttää vakinaisesti alkaen. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle täyttämättä jäänyttä peruskoulun luokanopettajan virkaa 0133 vakinaisesti täytettäväksi alkaen. Viran alkusijoituspaikkana on Neiron koulu. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

13 Sivistyslautakunta YHT 128/2012/180 SIV 73 LUKION ENGLANNIN LEHTORIN (0073) VIRKA Lukion englannin lehtorin virka (0073) on ollut haettavana alkaen työvoimaministeriön nettisivuilla, Ilmajoki-, Ilkka- ja Opettajalehdissä, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapui 35 hakemusta, joista 29 täyttää kelpoisuusehdot: Catargiu Cristina, Esala Maria, Fränti Kati, Haapaniemi Kati, Hakkari Anna, Hautamäki-Haapala Janika, Ilvola Sanna, Jakoaho Ville, Kalmari Paula, Kankaanpää Taina, Kari Minna, Keisala Antti, Keltto Paula, Kurikka Mari-Annukka, Lassila Marjo, Lehtola Tiina, Lindgren Inna, Lähdesmäki Maarit, Manika Evangelina, Monto Anne, Multanen Kari, Pesonen Päivikki, Pinta Liisa, Saari Jaakko, Seppi Elina, Tavasti Päivi, Vesterinen Jari J., Viertola Luvi, Yrjänheikki Maria, Hauta-Aho Sanna, Niemelä Maria, Niemelä Piia, Oinonen Eija, Tunkkari-Yli-Suomu Sirkku ja Tuomisto Sari. Anne Monto perui hakemuksensa Sivistyslautakunnan on mahdollista tutustua hakupapereihin ennen kokousta. Hakuilmoitus ja hakijoista tehty ei-julkinen yhteenveto on lähetetty sivistyslautakunnalle haastattelukutsujen myötä ennen kokousta. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat hakijat: Luvi Viertola, Päivi Tavasti, Marjo Lassila, Paula Keltto, Kati Fränti, Janika Hautamäki-Haapala ja Manika Evangelina. Haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja ja lukion rehtori. Lopullinen esitys annetaan kokouksessa. Sivistyslautakunta päättää 1. valita lukion englannin lehtorin virkaan (0073) vakinaisesti lukien Kati Fräntin. 2. valita varasijalle Paula Keltton. 3. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. 4. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, minkä jälkeen vaali vahvistetaan. Varalle valittujen valinta suoritetaan samoin ehdollisena ja heidän on toimitet-

14 Sivistyslautakunta tava edellä mainitut selvitykset 30 päivän kuluessa kutsun tiedoksisaannista, mikäli heidät kutsutaan varasijalta hoitamaan virkaa. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

15 Sivistyslautakunta YHT 128/2012/180 SIV 74 PERUSKOULUN BIOLOGIAN JA MAANTIEDON LEHTORIN VIRKA (0035) Peruskoulun biologian ja maantiedon lehtorin virka (0035) on ollut haettavana alkaen työvoimaministeriön nettisivuilla, Ilmajoki-, Ilkka- ja Opettaja-lehdissä, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapui 23 hakemusta, joista 17 täyttää kelpoisuusehdot: Helkiö Olli, Häkkinen Hannamari, Jaakola Marko, Kejonen Niina, Keski-Jaskari Anne, Kinnunen Marjo, Kurjenluoma Maria, Lähteenkorva Jaana, Mattila Anu, Mikkola Hanna-Kaisa, Paloranta Heli, Pirinen Iida, Ryösä Markku, Vaahto Satu, Vartiainen Jouni, Viinanen Mikko, Ylimaunu Tiina, Aarrekorpi Riina, Mäntyniemi Jenni, Niemi Harri, Raunismaa Ilkka, Seppälä Noora ja Tupila Johanna. Sivistyslautakunnan on mahdollista tutustua hakupapereihin ennen kokousta. Hakuilmoitus ja hakijoista tehty ei-julkinen yhteenveto on lähetetty sivistyslautakunnalle haastattelukutsujen myötä ennen kokousta. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat hakijat: Häkkinen Hannamari, Ylimaunu Tiina, Kinnunen Marjo, Jaakola Marko ja Paloranta Heli. Haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja ja Jaakko Ilkan koulun rehtori. Lopullinen ehdotus annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus on, että sivistyslautakunta päättää 5. valita peruskoulun biologian ja maantiedon lehtorin virkaan (0035) vakinaisesti lukien Marko Jaakolan. 6. valita ensimmäiselle varasijalle Marjo Kinnusen ja toiselle varasijalle Tiina Ylimaunun. 7. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. 8. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, minkä jälkeen vaali vahvistetaan. Varalle valittujen valinta suoritetaan samoin ehdollisena ja heidän on toimitettava edellä mainitut selvitykset 30 päivän kuluessa kutsun tie-

16 Sivistyslautakunta doksisaannista, mikäli heidät kutsutaan varasijalta hoitamaan virkaa. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

17 Sivistyslautakunta SIV 75 PERUSKOULUN FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRKA (0029) YHT 128/2012/180 Peruskoulun fysiikan ja kemian lehtorin virka (0029) on ollut haettavana alkaen työvoimaministeriön nettisivuilla, Ilmajoki-, Ilkka- ja Opettaja-lehdissä, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapui kahdeksan hakemusta, joista neljä täyttää kelpoisuusehdot: Bengts Sanna, Julin Tuomas, Kohtamäki Jukka, Kuoppala Jari, Aalto Jukka-Pekka, Keto Jussi, Niemi Harri ja Rekunen Marja. Sivistyslautakunnan on mahdollista tutustua hakupapereihin ennen kokousta. Hakuilmoitus ja hakijoista tehty ei-julkinen yhteenveto on lähetetty sivistyslautakunnalle haastattelukutsujen myötä ennen kokousta. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat hakijat: Sanna Bengts, Jari Kuoppala ja Jukka Kohtamäki. Kohtamäki perui hakemuksensa Haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja ja Jaakko Ilkan koulun rehtori. Lopullinen esitys annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus on, että sivistyslautakunta päättää 9. valita peruskoulun fysiikan ja kemian lehtorin virkaan (0029) vakinaisesti lukien Sanna Bengtsin. 10. valita varasijalle: Jari Kuoppala. 11. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. 12. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, minkä jälkeen vaali vahvistetaan. Varalle valittujen valinta suoritetaan samoin ehdollisena ja heidän on toimitettava edellä mainitut selvitykset 30 päivän kuluessa kutsun tiedoksisaannista, mikäli heidät kutsutaan varasijalta hoitamaan virkaa.

18 Sivistyslautakunta (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

19 Sivistyslautakunta SIV 76 PERUSKOULUN ÄIDINKIELEN LEHTORIN VIRKA (0021) YHT 128/2012/180 Peruskoulun äidinkielen lehtorin virka (0021) on ollut haettavana alkaen työvoimaministeriön nettisivuilla, Ilmajoki-, Ilkka- ja Opettaja-lehdissä, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapui 19 hakemusta, joista 16 täyttää kelpoisuusehdot: Aro Niina, Hakala Päivi, Jylhä Juuso, Järvinen Sanna, Kamppinen Ulla, Kaski Vuokko, Kervinen Tuomas, Kiviharju Ville, Levonen Suvi, Mäkelä Tiina, Nissinen Marianne, Nisula Niina, Pohto Anu, Rintamäenpää Emmi, Seppälä Hanna, Tuohisaari Johanna, Jokiaho Pirjo, Näätänen Satu ja Ruotsalainen Jaana. Sivistyslautakunnan on mahdollista tutustua hakupapereihin ennen kokousta. Hakuilmoitus ja hakijoista tehty ei-julkinen yhteenveto on lähetetty sivistyslautakunnalle haastattelukutsujen myötä ennen kokousta. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat hakijat: Tiina Mäkelä, Sanna Järvinen, Ulla Kamppinen, Hanna Seppälä, Päivi Hakala, Juuso Jylhä, Vuokko Kaski ja Niina Nisula. Vuokko Kaski perui hakemuksensa Vuokko Kaski, Niina Nisula ja Ulla Kamppinen peruivat haastattelukutsun jälkeen hakemuksensa. Haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja ja Jaakko Ilkan koulun rehtori. Lopullinen esitys annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus on, että sivistyslautakunta päättää 13. valita peruskoulun äidinkielen lehtorin virkaan (0021) vakinaisesti lukien Sanna Järvisen. 14. valita ensimmäiselle varasijalle Päivi Hakalan ja toiselle varasijalle Hanna Seppälän. 15. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. 16. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, minkä jälkeen vaali vahvistetaan. Varalle valittujen valinta suoritetaan samoin ehdollisena ja heidän on toimitettava edellä mainitut selvitykset 30 päivän kuluessa kutsun tie-

20 Sivistyslautakunta doksisaannista, mikäli heidät kutsutaan varasijalta hoitamaan virkaa. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

21 Sivistyslautakunta YHT 128/2012/180 SIV 77 PERUSKOULUN PÄÄTOIMINEN LIIKUNNAN (POIKIEN LIIKUNTA) JA TERVEYSTIEDON OPETTAJA TOISTAISEKSI Peruskoulun päätoimisen liikunnan (poikien liikunta) ja terveystiedon tuntiopettajan tehtävä on ollut haettavana alkaen työvoimaministeriön nettisivuilla, Ilmajoki-, Ilkka- ja Opettaja-lehdissä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapui kuusi hakemusta, joista mikään ei täyttänyt kelpoisuusehtoja: Joensuu Teemu, Laatikainen Tero, Mykkänen Ari, Piitulainen Joonas, Viinamäki Tero ja Virtala Heikki. Sivistyslautakunnan on mahdollista tutustua hakupapereihin ennen kokousta. Hakuilmoitus ja hakijoista tehty ei-julkinen yhteenveto on lähetetty sivistyslautakunnalle haastattelukutsujen myötä ennen kokousta. Haastatteluun kutsuttiin Joonas Piitulainen. Haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja ja Jaakko Ilkan koulun rehtori. Lopullinen ehdotus annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus on, että sivistyslautakunta päättää 17. valita peruskoulun päätoimiseen liikunnan (poikien liikunta) ja terveystiedon tuntiopettajan tehtävään lukuvuodeksi Joonas Piitulaisen. 18. valita varasijalle lukuvuodeksi Tero Laatikaisen. 19. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. 20. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, minkä jälkeen vaali vahvistetaan. Varalle valittujen valinta suoritetaan samoin ehdollisena ja heidän on toimitettava edellä mainitut selvitykset 30 päivän kuluessa kutsun tiedoksisaannista, mikäli heidät kutsutaan varasijalta hoitamaan virkaa.

22 Sivistyslautakunta (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

23 Sivistyslautakunta YHT 190/2012/430 SIV 78 YES GOES TO LUKIO - LUKIOIDEN YRITTÄJYYS- JA TYÖELÄMÄTIEDON SYVENTÄMINEN -HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN Koulutuskeskus Sedun aluepäällikkö Tiina Jokela-Lyly pyytää Ilmajoen kuntaa/sivistystoimea ja lukiota mukaan YES goes to lukiohankkeeseen ajalle Hankkeen tavoitteena on: YES-yrityskummitoiminta edistää koulu-yritysyhteistyötä, yrittäjyyskasvatusta ja työelämätuntemusta oppilaitoksissa. Nuoret tarvitsevat hyviä esimerkkejä, onnistumisen tunteita, elämänsä hallinnan tunnetta ja vaihtoehtoja tulevaisuuteen. Yrittäjälle yhteistyö tarjoaa puolestaan tunnettavuutta nuorten keskuudessa, ideoita, näkemyksiä sekä tuoretta otetta ongelmanratkaisuun tai yhteisiin projekteihin. YES kummit on verkosto, joka koostuu yrittäjistä ja liike-elämän toimijoista. YES-Kummiportaalin rakentaminen kaikkien YES alueiden käyttöön. Portaalin rakentamisessa hyödynnetään YES Pirkanmaan kokemuksia ja asiantuntijuutta. Portaalin rakentaminen tapahtuu siten, että aluetoimija kerää alueellisen yrittäjäjärjestön ja nuorten yrittäjien verkostosta yrittäjiä, jotka ovat valmiita toimimaan YES kummeina. Pirkanmaalla tehdyn kokeilun perusteella kummien sitoutuminen on ollut erittäin vahvaa kun he ovat voineet vaikuttaa ja osallistua yhteistyön muodon rakentumiseen. Kummeille lähetetään kysely, jossa he kertovat valmiudestaan toimia koulu-yritysyhteistyössä. Kyselyn perusteella laaditaan profiili verkkoportaaliin, jossa esitellään yrittäjätarina/arvot, miten he haluavat osallistua koulu-yhteistyöhön, minkä aineenopetuksen tukena heidän osaamistaan voi erityisesti hyödyntää sekä muita yhteistyön kannalta olennaisia asioita. YES ope-yrittäjätreffit ovat noin 3h mittainen tilaisuus, johon paikalle kutsutaan YES aluetoimijan toimesta paikallisia yrittäjiä ja opettajia. Tapahtuman aikana järjestetään lyhyt info YES toiminnasta (lukiossa) sekä johdatellaan yhteistyön pariin ajankohtaisten ja alueellisten teemojen kautta. YES ope-yrittäjätreffeillä voi toimia myös ulkopuolinen alustaja. Alustusten jälkeen järjestetään opettajien ja yrittäjien kohtaamisia pienemmissä työpajoissa. Tavoitteena on vahvistaa paikallista koulu-yritysyhteistyötä luomalla kontakteja yrittäjien (elinkeinoelämän) ja opettajien välille sekä madaltaa kynnystä yhteydenottoa varten. Ope-yrittäjätreffeillä pyritään sopimaan seuraava yhteinen tapaaminen/konkreettinen askel. Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on itse arviointityökalu perus- ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Mittariston avulla voidaan arvioida ja kehittää omaa työtä sekä oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusta ja toimintakulttuuria. Mittaristoa tullaan hyödyntämään säännöllisesti koko hankkeen ajan. Mittaristolla kerätään tietoa myös hankkeen tavoitteiden etenemisestä. YES cafe. Hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli, joka verkottaa jatkossa opetushenkilöstöä. YES cafe:n idea on, että lukion opettajien koulu/kunta/seutukohtainen kuukausikokous järjestetään oppilaitoksen ulkopuolella, alueen yrityksessä. Tähti (yrityksen edustaja tai hankkeen verkosto/asiantuntijakumppani/sll tmv.) toimii keskustelun alustajana ja opettajille tarjotaan mahdollisuus tutustua yritykseen, esittää kysymyksiä ja verkostoitua alueella muiden opettajien kanssa. Tämä toimintamalli muotoutuu hankkeen aikana. Tavoitteena on, että alueellisia YES cafe järjestetään 3-4/lukuvuosi esimerkiksi 2 kk välein. Päivämäärät suunnitellaan jo lukuvuoden alussa kalentereihin. YES aluepäällikkö toimii YES ca-

24 Sivistyslautakunta fe:n organisoijana esimerkiksi alueen sivistystoimen kanssa. Hyötynä; opettajat tutustuvat alueellisiin yrityksiin ja kynnys yhteistyöhön madaltuu. YES goes to lukio katalogi. YES katalogeihin kootaan mahdollisuuksien mukaan alueilta syntyviä hyviä käytänteitä kaikilta hanketavoitteiden sektoreilta. Vuonna 2012 YES katalogiin sisällytetään siihen asti toteutettuja hyviä käytänteitä. Vuoden 2013 YES goes to lukio-katalogi kokoaa hankkeen loppuraporttina hankkeen aikana syntyneet parhaat käytänteet. YES Helmet. YES helmet kokoavat hyviä YES-käytänteitä lyhyesti kautta maan. YES Helmiin luodaan jatkumo alakouluista alkaen, jolloin lukioiden esimerkit toimivat osana yrittäjyyskasvatuksen hyvien käytänteiden polkua. opetet. Hankkeen aikana opettajille luodaan mahdollisuuksia osallistua opetet:n joka toteutetaan sidosryhmäyhteistyössä mm. yrittäjäjärjestöjen ja Taloudellisen tiedotustoimiston kanssa. opetet pyritään sijoittamaan koeviikko tmv. ajankohtaan, jolloin opetet:n osallistuminen ei aiheuta sijaiskustannuksia. Vuonna 2013 opetet voidaan yhdistää asiantuntijakoulutuksen toiseksi päiväksi. Yhteistyösopimuksella sovitaan Ilmajoen kunnan kanssa osallistumisesta ja yhteistyöstä YES goes to lukio - lukion yrittäjyys- ja työelämätiedon syventäminen hankkeessa. Hankkeen alueellisena toteuttamisesta vastaavana tahona toimii YES Etelä-Pohjanmaa ja kansallisella tasolla Valtakunnallinen YES ry. YES goes to lukio - hankkeen aikana syvennetään ja vahvistetaan erityisesti lukiokoulutuksen työelämäyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusosaamista yhdessä osatoteuttajien, koko YES-verkoston ja sidosryhmien kanssa. YES Etelä-Pohjanmaan tehtävä hankkeessa: Järjestää lukioihin lyhytkestoisia opettajakoulutuksia sekä VESO-päivän, tarjoaa yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja ja malleja sekä järjestää NY- ohjelmakoulutuksia. Järjestää 2-3 päivän mittaisia maksuttomia asiantuntijakoulutuksia alueen lukioiden opettajille. Vierailee kouluilla ja auttaa opettajia yrittäjyyskasvatustyössä. Vahvistaa koulu-työelämäyhteistyötä sidosryhmien kanssa (kuten TAT-coachit) ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan YES- Kummit ja YES ope-yrittäjä -treffit toimintamuotoja sekä opastaa opettajat mukaan näiden työkalujen hyödyntämiseen. YES työkalut vahvistavat työelämätuntemuksen lisäämistä sekä opettajien että välillisesti opiskelijoiden keskuudessa. Kokoaa alueellisen työn tueksi hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä tukevan työryhmän. Alueellinen ohjausryhmä asettaa toiminnalle määrälliset ja laadulliset tavoitteet, jotka tukevat alueen tarvetta. Informoi aiesopimuksella sitoutettua kumppania hankkeen etenemisestä sovitulla tavalla (ohjausryhmä/tiimi sekä uutiskirje). Opastaa opettajia käyttämään Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoa opettajan oman työn ja työyhteisöjen kehittämisen mittaajana.

25 Sivistyslautakunta Vastaa tavoitteiden toteutumisesta omalle alueelliselle ohjausryhmälle ja valtakunnalliselle YES ry:lle. Kerää tietoja vaikuttavuuskyselyn tueksi. Muita mahdollisia, erikseen sovittavia toimenpiteitä. Ilmajoen kunta/sivistystoimi Informoi hankkeesta ja toimenpiteistä alueen lukioille ja muulle kouluverkostolle. Tukee hankevuosina teemaa vahvistavan VESO-päivän toteuttamista alueen kaikille lukioiden opettajille (min. 1 veso/vuosi). VESO-päivään osallistuvien opettajien työaika merkitään hankkeen laskennalliseksi kuntarahaosuudeksi. YES järjestää yhdessä sidosryhmien kanssa VESO-päivän sisällön. Nimeää hankepäätöksen jälkeen alueen lukio-opettajista 1-2 lukio-opettajaa/ lukio. Opettajat toimivat YES aluepäällikön yhteyshenkilöinä ja lukioasiantuntijoina. YES aluetoimisto korvaa yhteistyöstä syntyvät matkakulut tapauskohtaisesti. Opettajat voivat olla Y-love verkoston opettajia. Koulutoimi korvaa asiantuntijaopettajan mahdolliset sijaiskustannukset. Asiantuntijaopettajan koulutuksen aikaiset palkkakustannukset merkitään hankkeen laskennalliseksi kuntarahaosuudeksi. Kannustaa rehtoreita ja opettajia tutustumaan alueen yrityksiin esim. opetet päivän, YES -kummipäivän, YES -opeyrittäjä-treffien tai muun erikseen esiteltävän mallin kautta. Tähän edellytettävä työaika pyritään sovittamaan kurssi- /jaksomuotoiseen opetukseen ja mikäli on mahdollista näihin käytetään myös kokonaisia päiviä. Sijaiskustannuksista sovitaan erikseen. Kehittää omalta osaltaan yrittäjyyskasvatuksen ja -opetuksen toimenpiteitä yhteistyössä YES aluepäällikön kanssa. Sivistystoimi vastaa opettajien hankkeen eri toimintoihin osallistumisesta aiheutuvista palkkakustannuksista sekä mahdollisista sijaiskustannuksista. Hankkeen rahoitus määräytyy yhteistyösopimuksen mukaan seuraavasti: YES goes to lukio -hanke saa ESR-rahoitusta v v Hankkeen kuntarahaosuus on v v ja se katetaan hankkeeseen osallistuvien kuntien sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymän/ Koulutuskeskus Sedun rahoituksella.

26 Sivistyslautakunta Ilmajoen kunnan osuus olisi saapuneen ilmoituksen mukaan Yes goes to lukio hankkeessa seuraava: v v Lisäksi hankkeessa kerätään laskennallista kuntarahaa. Laskennallista kuntarahaa kerryttää opettajien osallistuminen hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja VESO-päiviin sekä asiantuntijaopettajien hankkeelle tekemä työ. Sivistyslautakunta päättää olla osallistumatta hankkeeseen, koska sivistystoimen talousarviossa ei tähän ole varauduttu, eikä kuntaosuutta ole sisäisin järjestelyin mahdollista kattaa. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

27 Sivistyslautakunta YHT 178/2012/140 SIV 79 VALTIONAVUSTUS KOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN LUKUVUODELLE Opetushallitus (Dnro 154/517/2012) on hakemuksesta myöntänyt Ilmajoen kunnalle 75 % valtionavustukseen oikeuttavina menoina (vrt lukuvuodelle ) koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen. Koulutuksen järjestäjän osuus on ( lukuvuonna ) eli 25 %. Avustuksen käyttöaika alkaa ja päättyy Loppuraportti on tehtävä viimeistään tammikuun 2014 loppuun mennessä. Opetushallitus edellyttää, että valtionavustuksen menoja ja tuloja seurataan taloushallinnossa erillisillä laskentatunnisteilla. Valtionavustusta voidaan käyttää kerhotoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuviin kohtuullisiin kuluihin kunnassa ja kouluissa, mm. kerho-ohjaajien palkkioihin, henkilöstön täydennyskoulutukseen, sijaiskuluihin, kerhokuljetuksiin sekä materiaali- ja välinehankintoihin. Koulujen kerhotoiminnan koordinaattorina toimii luokanopettaja Karita Koskinen. Hankkeelle avattu kustannuspaikka on Sivistyslautakunta hyväksyy kerhotoiminnan kehittämiseen tarkoitetun valtionavustuksen käytön vuosina (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

28 Sivistyslautakunta SIV 80 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivistystoimen talouden toteuma kuukausilta 1-4, Seuraava sivistyslautakunnan kokous pidetään tiistaina tai klo 17:00 kunnantalolla. Sivistyslautakunta merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

29 Sivistyslautakunta YHT 198/2012/180 SIV 81 TÄYTTÄMISLUPA PERUSKOULUN ÄIDINKIELEN LEHTORIN VIRKAAN 0022 Äidinkielen lehtori Salla Klemola on ilmoittanut hakevansa eroa alkaen äidinkielen lehtorin virasta Tuntimäärä on sellainen, ettei ole perusteita määräaikaisuuteen ja sisäisin järjestelyin ei voida hoitaa ko. tehtävää. Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää alkaen peruskoulun äidinkielen lehtorin virka 0022 vakinaisesti. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1. Käpälämäen päiväkoti

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1. Käpälämäen päiväkoti ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 10.3.2011, kello 17:30 21:00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Käpälämäen päiväkoti Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17:00 19:24. Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Neiron koulu Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi Korvola

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Työjärjestyksen muutos... 2 20 Perusopetuksen alueellisen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen... 3 21 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 24.5.2012, kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen huone Löppönen Markku,

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2015

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2015 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2015 Aika 19.5.2015 klo 19.01 20.37 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Pöytäkirja. Tervon kunnanviaraston kokoushuone. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa 24.9.2015

Pöytäkirja. Tervon kunnanviaraston kokoushuone. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa 24.9.2015 Sivistyslautakunta Pöytäkirja Nro/vuosi 7/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 24.9.2015 kello 18.00-20.00 Tervon kunnanviaraston kokoushuone Jäsen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 14.1.2013, kello 16.00 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 Sivistyslautakunta 25.08.2015 AIKA 18:00-22:53 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 118 52 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Sivistyslautakunta. 47 24 Oikaisuvaatimus lukion matemaattisten aineiden lehtorin valinnasta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Sivistyslautakunta. 47 24 Oikaisuvaatimus lukion matemaattisten aineiden lehtorin valinnasta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Sivistyslautakunta Aika Maanantai 18.06.2012 klo 17.00 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 46 23 Eija ja Pasi Koivumaan kirje 47 24 Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Berit-Ellen Juuso Ulla Keinovaara Kari Kotavuopio

Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Berit-Ellen Juuso Ulla Keinovaara Kari Kotavuopio ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Pöytäkirja Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Helinä Hautamäki varajäsen

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2014 72. Sivistyslautakunta 18.06.2014. Aika 18.06.2014 klo 18:04-20:22

Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2014 72. Sivistyslautakunta 18.06.2014. Aika 18.06.2014 klo 18:04-20:22 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2014 72 Sivistyslautakunta 18.06.2014 Aika 18.06.2014 klo 18:04-20:22 Paikka Lappajärven kunnanvirasto kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat 40-48 Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 6 3.7.2014

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 6 3.7.2014 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 3.7.2014 Kokousaika Torstai 3.7.2014 klo 19.00 21.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/2011 1 Sivistyslautakunta. 25.1.2011 klo 19.00 20.27. Uusi kunnantalo, kokoushuone

LEMIN KUNTA 1/2011 1 Sivistyslautakunta. 25.1.2011 klo 19.00 20.27. Uusi kunnantalo, kokoushuone 1/2011 1 Sivistyslautakunta 25.1.2011 klo 19.00 20.27 Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto Rings Mervi Värtö Minna Heikka Jari Hakonen Hannu Kohonen Tarja Alaoutinen Ari puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oppilashuollon käsikirja

Oppilashuollon käsikirja Honkajoen kunnan esi- ja perusopetuksen Oppilashuollon käsikirja Yhdessä eteenpäin Sisällys JOHDANTO...4 1 MITÄ OPPILASHUOLTO ON JA KEILLE SE KUULUU...5 2 ENNALTAEHKÄISEVÄ OPPILASHUOLTOTYÖ...6 2.1 YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistaina 09.09.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto LÄSNÄ Nurmi Hanna, puheenjohtaja Kuosku Sari, jäsen Pulska Petteri, jäsen Pääkkö Jorma, jäsen Hannula

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 Sivistyslautakunta 24.06.2014 AIKA 17:30-19:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 44 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

LIITE 22, Sivistyslautakunta 17.3.2010 58. Koulukuraattori Tarja-Tuulikki Laine. Yleistä:

LIITE 22, Sivistyslautakunta 17.3.2010 58. Koulukuraattori Tarja-Tuulikki Laine. Yleistä: LIITE 22, Sivistyslautakunta 17.3.2010 58 Koulukuraattori Tarja-Tuulikki Laine Yleistä: Tavoite Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12. ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 27.01.2015 AIKA 17:35-18:58 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 28. Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 31

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 28. Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 31 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 28 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.04.2015 AIKA 21.04.2015 klo 18:00 21.00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 4/2008 Aika Ma 23.6.2008 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 4/2008 Aika Ma 23.6.2008 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2008 Aika Ma klo 18.30 Paikka Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Tainion koulun neuvotteluhuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 3/2015. KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.30 20.00. Kunnantalo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE

Sivistyslautakunta 3/2015. KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.30 20.00. Kunnantalo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 3/2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE 16 Liite 1 Kirjaston toimintatilasto vuodelta 2014 17

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Valtuusto Aika 14.11.2013 klo 13:00-17:20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 58 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.01.2015 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 Torstai, klo 17:00-18:49 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone

Lisätiedot

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 13.3.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen

Lisätiedot

Hyvinvointia kaikille - OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA esikoulusta lukiokoulutukseen 2011-

Hyvinvointia kaikille - OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA esikoulusta lukiokoulutukseen 2011- Hyvinvointia kaikille - OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA esikoulusta lukiokoulutukseen 2011- Kauhajoen kaupunki Sivistystoimi SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1 OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOTYÖ... 5 1.1 Oppilas-

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot