ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Sivistyslautakunta sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Sivistyslautakunta sivu 1"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika , kello 17:00 20:30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Muut saapuvilla olleet Kunnantalo Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi Mahlamäki Kirsi Mäenpää Juha Ojaluoma Simo Ranta Tuula Takamäki Tuija Kujanpää Saija Korvola Vesa Kunnanhallituksen edustaja Salme Hautala Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen Varhaiskasvatusjohtaja Vivi-Ann Koskimäki 67 aikana klo 17:00-18:25. Terveydenhoitajat Marja Ekola ja Mari Rantamäki 68 aikana klo 18:26-18:41. Nuorisosihteeri Mari Roos 68 aikana klo 18:41-19:08. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen 69 aikana klo 19:08-19:23 ja 70 aikana klo 19:23-19:28. Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Vesa Hellsten Kirsi Kinnunen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Sivistystoimistossa Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Tuija Takamäki Tuula Ranta , virka-aikana Sivistystoimistossa Kirsi Kinnunen sivistystoimenjohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka , kello 17:00 Kunnantalo Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu SIV 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 SIV 66 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 SIV 67 LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ 3 SIV 68 SIV 69 2 SIV 70 JAANA LOUKASMÄEN KUNTALAISALOITTEEN JATKOKÄSITTELY 4 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAKYSELYN VERTAILURAPORTTI SIV 71 1 LUPA KOULUKURAATTORIN VIRAN TÄYTTÄMISEEN 8 SIV 72 LUPA PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJAN VIRAN 0133 TÄYTTÄMISEEN 10 SIV 73 LUKION ENGLANNIN LEHTORIN (0073) VIRKA 11 SIV 74 SIV 75 PERUSKOULUN BIOLOGIAN JA MAANTIEDON LEHTORIN VIRKA (0035) 13 PERUSKOULUN FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRKA (0029) 15 SIV 76 PERUSKOULUN ÄIDINKIELEN LEHTORIN VIRKA (0021) 17 SIV 77 SIV 78 SIV 79 PERUSKOULUN PÄÄTOIMINEN LIIKUNNAN (POIKIEN LIIKUNTA) JA TERVEYSTIEDON OPETTAJA TOISTAISEKSI 19 YES GOES TO LUKIO - LUKIOIDEN YRITTÄJYYS- JA TYÖELÄMÄTIEDON SYVENTÄMINEN -HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN 21 VALTIONAVUSTUS KOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN LUKUVUODELLE SIV 80 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 26 ESITYSLISTAN ULKOPUOLINEN ASIA

3 ILMAJOEN KUNTA Sivistyslautakunta SIV 81 KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA TÄYTTÄMISLUPA PERUSKOULUN ÄIDINKIELEN LEHTORIN VIRKAAN Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon sivistystoimistossa 15. päivänä toukokuuta 2012 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 2. päivänä toukokuuta 2012 Vesa Hellsten, merk.

4 Sivistyslautakunta SIV 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivistyslautakunnan kokous tulee kutsua koolle vähintään neljä päivää ennen kokousta ja kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. SIV 66 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi tulee valita kaksi sivistyslautakunnan jäsentä. Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Saija Kujanpää ja Tuija Takamäki, joita pyydetään valmistamaan, että heillä ei ole estettä pöytäkirjantarkastukseen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuija Takamäki ja Tuula Ranta.

5 Sivistyslautakunta YHT 399/2011/303 SIV 67 LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ SIV / Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kokouksessaan 103 toivomuspontena, että kotihoidontuen kuntalisä ja sen käyttöönotto selvitetään perusteellisesti mennessä Ilmajoen kunnan osalta. Sivistyslautakunta kuulee yhdessä kunnanhallituksen kanssa kuntaliiton erikoisasiantuntija Anna-Maija Haliseva- Lahtista Suomen tilanteesta ja tutkimustuloksista lasten kotihoidontuen kuntalisää koskien. Sivistyslautakunta merkitsee em. asian tietoonsa saatetuksi. Asiantuntijana kuultavana oli Kuntaliiton erityisasiantuntija Anna- Maija Haliseva-Lahtinen 32 aikana klo 17:00-18:30. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ). SIV Sivistyslautakunta ( ja ) suoritti kyselyn kuntalaisille varhaiskasvatuspalveluista helmikuun 2012 loppuun mennessä. Kyselyn tulokset esitellään kokouksessa sekä sivistyslautakunnan että kunnanhallituksen jäsenille. Sivistyslautakunta merkitsee kyselyn tulokset tietoonsa saatetuksi. Sivistyslautakunta keskustelee jatkotoimenpiteistä. Päätös: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että työryhmä, joka koostuu varhaiskasvatusjohtajasta ja johtoryhmästä, valmistelee elokuun 2012 loppuun mennessä kuntalisää koskevia vaihtoehtoisia esityksiä.

6 Sivistyslautakunta YHT 5/2012/117 SIV 68 JAANA LOUKASMÄEN KUNTALAISALOITTEEN JATKOKÄSITTELY SIV Sivistyslautakunta on käsitellyt Jaana Loukasmäen kuntalaisaloitetta koulujen järjestyssääntöjen päivittämisestä kokouksessaan ( 20). Sivistyslautakunta kuulee lasten ja nuorten parissa toimivia henkilöitä kevään 2012 aikana mm. kiusaamisen ehkäisyn toimenpiteisiin liittyen. Sivistyslautakunnan kuultavana koulunjohtaja Liimatainen sekä koulukuraattori Tuomas Vihtonen. Sivistyslautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Asiantuntijana kuultavina tämän asian käsittelyn aikana olivat koulukuraattori Tuomas Vihtonen klo 18:40-18:49 ja Herralan koulun koulunjohtaja Jouko Liimatainen klo 18:49-19:12. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ). SIV ************** Sivistyslautakunta kuulee Peltoniemen koulun koulunjohtaja Juha Ahdetta. Sivistyslautakunta perustaa työryhmän, joka työstää syyskuun 2012 loppuun mennessä selkeän kiusaamisen ehkäisytoimintamallin lasten ja nuorten parissa työskenteleville Ilmajoen kunnassa. Työryhmään sivistyslautakunta nimeää seuraavat henkilöt: 1. sivistyslautakunnan edustaja Mervi Haapoja, 2. lukion ja peruskoulun maantiedon ja biologian lehtori Reijo Hentilä, 3. varhaiskasvatusjohtaja Vivi-Ann Koskimäki, 4. aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen, 5. luokanopettaja Sirkku Ahde, 6. peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori Elisa Kujanpää, 7. koulukuraattori Jorma Ala-Ilkka, 8. terveydenhoitaja Marja Ekola, 9. perheneuvolan edustaja Tuula Ahonen. Työryhmän koollekutsujana toimii koulukuraattori Ala-Ilkka.

7 Sivistyslautakunta Koulunjohtaja Juha Ahde oli asiantuntijana kuultavana klo 17:38-17:55. SIV ************** Sivistyslautakunta kuulee nuorisosihteeri Mari Roosia ja JIK Ky:n terveydenhoitajia Mari Rajamäkeä ja Marja Ekolaa. Esitys annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu esitys on, että Sivistyslautakunta merkitsee kokouksessa esille tuodut asiat tietoonsa saatetuksi. Lisäksi kiusaamisen ehkäisytoimintamallin laatimisessa tulee huomioida lasten ja nuorten ajatuksia kiusaamisen ehkäisytoimenpiteiksi. Toimintamalliin tulee sisällyttää mm. ryhmäytymisideoita ja nykyistä useammin tehtävä säännöllinen kiusaamiskartoitus. Terveydenhoitajat Marja Ekola ja Mari Rantamäki 68 olivat asiassa kuultavina klo 18:26-18:41 sekä nuorisosihteeri Mari Roos klo 18:41-19:08. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

8 Sivistyslautakunta YHT 186/2012/41 SIV 69 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaesitys alkaen toimitetaan sivistyslautakunnan jäsenille esityslistan mukana oheismateriaalina. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen esittelee asian kokouksessa. Sivistyslautakunta hyväksyy aamu- ja iltapäivätoimintasuunnitelman lukuvuodelle noudatettavaksi alkaen. Päätös: Hyväksyttiin edellyttäen, että toimintasuunnitelman kohtaa 3 (Toimintaan hakeminen ja valintaperusteet) täydennetään seuraavasti: Mikäli valmiissa ryhmässä on tilaa voidaan harkinnan mukaan ottaa myös 3. luokan oppilaita. Lisäksi kohtaan 3 lisätään samaan yhteyteen kohdan 2.1. ensimmäinen kappale valintaperusteita koskien. Pöytäkirjaan merkitään, että Juha Mäenpää jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä nro 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen oli asiassa kuultavana klo 19:08-19:23. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

9 Sivistyslautakunta YHT 187/2012/40 SIV 70 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAKYSELYN VERTAILURAPORTTI 2012 Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurannan Seuranta toteutettiin verkkohaastatteluna aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattoreille ja ohjaajille sekä peruskoulujen rehtoreille. Seuranta toteutettiin nyt viidettä kertaa. Valtakunnallisesti tietoa on kerätty vuodesta 2007 lähtien mm. toiminnan koordinaattoreilta, ohjaajilta, toiminnasta vastaavilta virkamiehiltä ja toimintaan osallistuvien lasten huoltajilta. Vuoden 2012 seurantaan osallistui henkilöä. Mukana ovat rehtorien, koordinaattorien ja ohjaajien vastaukset. Lisäksi ohjaajien osalta on laadittu erillinen kuntakohtainen vertailuraportti niihin kuntiin, joista osallistuneita ohjaajia oli vähintään viisi. Sivistyslautakunnalle lähetetään raportit sähköpostitse oheismateriaalina. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen esittelee asian kokouksessa. Sivistyslautakunta merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen oli asiassa kuultavana klo 19:23-19:28. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

10 Sivistyslautakunta YHT 188/2012/180 SIV 71 LUPA KOULUKURAATTORIN VIRAN TÄYTTÄMISEEN Kunnan toista koulukuraattorin tehtävää hoidetaan määräaikaisin järjestelyin asti. (SIV ). Koulukuraattoritarve on kuitenkin jatkuvaa, eikä tehtäviä voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Kunnanhallitus (KH ) on määrittänyt II koulukuraattorin kelpoisuusvaatimukseksi sosiaalityöntekijän kelpoisuuden (A491/1990). Koulukuraattorityö on osa koulun oppilashuoltoa, joka koostuu kaikille koulussa työskenteleville kuuluvasta opetussuunnitelman mukaisesta oppilashuollosta sekä oppilashuollon palveluista, joita ovat koulukuraattorin, koulupsykologin ja kouluterveydenhuollon asiakastyö. Oppilailla on subjektiivinen oikeus edellä mainittuihin oppilashuollon palveluihin, perusopetuslaki (Finlex). Koulukuraattorityö on määritelty lastensuojelulaissa. Kunnan tulee järjestää koulukuraattoripalveluita, jotka antavat kunnan perusopetuslaissa tarkoitetun esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä. Työssä toimitaan opetus-, sosiaali- ja terveystoimen rajapinnoilla. Sosiaalisten ongelmien tunnistaminen ja niihin puuttuminen on olennainen osa koulun sosiaalityötä. Työskentely koulussa edellyttää koulujärjestelmän ja opetustyön käytännön, toimintaa ohjaavan lainsäädännön (koululainsäädäntö, sosiaalilainsäädäntö, erityisesti lastensuojelulaki, henkilötietolaki, julkisuuslaki) sekä lasten, nuorten ja perheen palvelujärjestelmien tuntemusta. Asiantuntemusta tarvitaan lasten ja nuorten kehityksestä ja nuorisokulttuureista. Sosiaalityön yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisötason työmenetelmien ja prosessien hallinta on tärkeää muutoksen käynnistämiseksi. Työssä tarvitaan myös vuorovaikutusprosessien tuntemista ja hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja eri-ikäisten ja -kulttuuristen oppilaiden, oppilasryhmien, vanhempien sekä eri ammattikuntien edustajien kanssa. Lisääntyvinä haasteina ovat mm. kriisityö ja työskentely monikulttuuristen oppilaiden ja perheiden kanssa. Koulukuraattorin hakuilmoitus on liitteenä 1.

11 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää koulukuraattorin virka alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai sosionomi ylempi AMK tutkinto. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

12 Sivistyslautakunta YHT 189/2012/180 SIV 72 LUPA PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJAN VIRAN 0133 TÄYTTÄMISEEN Tällä hetkellä Neiron koulussa opettava Päivi Laurila-Järvinen aloittaa Tuomikylän koulussa luokanopettajana ja Tuomikylän koulun koulunjohtajana alkaen, (SIV ). Neiron koulun oppilasmäärä näyttää väestörekisteritietojen mukaan seuraavalta: lukuvuosi lk lk Yht Koulutuksen järjestäjätasolla on Ilmajoen opetustyön tarve ennusteiden mukaan selkeästi pysyvää ja jatkuvaa esi- ja perusopetuksessa. Alakoulujen osalta oppilastilanne on tällä hetkellä 932. Lukuvuodelle väestörekisteri ennustaa Ilmajoella olevan 941 alakoululaista. Ilmajoen kunnan tasolla tarkasteltuna on perusopetuksen ja esiopetuksen laajuus, määrä ja pysyvyys tulevaisuudessakin sitä luokkaa, että täyttämättä jäänyt peruskoulun luokanopettajan virka 0133 on syytä täyttää vakinaisesti alkaen. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle täyttämättä jäänyttä peruskoulun luokanopettajan virkaa 0133 vakinaisesti täytettäväksi alkaen. Viran alkusijoituspaikkana on Neiron koulu. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

13 Sivistyslautakunta YHT 128/2012/180 SIV 73 LUKION ENGLANNIN LEHTORIN (0073) VIRKA Lukion englannin lehtorin virka (0073) on ollut haettavana alkaen työvoimaministeriön nettisivuilla, Ilmajoki-, Ilkka- ja Opettajalehdissä, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapui 35 hakemusta, joista 29 täyttää kelpoisuusehdot: Catargiu Cristina, Esala Maria, Fränti Kati, Haapaniemi Kati, Hakkari Anna, Hautamäki-Haapala Janika, Ilvola Sanna, Jakoaho Ville, Kalmari Paula, Kankaanpää Taina, Kari Minna, Keisala Antti, Keltto Paula, Kurikka Mari-Annukka, Lassila Marjo, Lehtola Tiina, Lindgren Inna, Lähdesmäki Maarit, Manika Evangelina, Monto Anne, Multanen Kari, Pesonen Päivikki, Pinta Liisa, Saari Jaakko, Seppi Elina, Tavasti Päivi, Vesterinen Jari J., Viertola Luvi, Yrjänheikki Maria, Hauta-Aho Sanna, Niemelä Maria, Niemelä Piia, Oinonen Eija, Tunkkari-Yli-Suomu Sirkku ja Tuomisto Sari. Anne Monto perui hakemuksensa Sivistyslautakunnan on mahdollista tutustua hakupapereihin ennen kokousta. Hakuilmoitus ja hakijoista tehty ei-julkinen yhteenveto on lähetetty sivistyslautakunnalle haastattelukutsujen myötä ennen kokousta. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat hakijat: Luvi Viertola, Päivi Tavasti, Marjo Lassila, Paula Keltto, Kati Fränti, Janika Hautamäki-Haapala ja Manika Evangelina. Haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja ja lukion rehtori. Lopullinen esitys annetaan kokouksessa. Sivistyslautakunta päättää 1. valita lukion englannin lehtorin virkaan (0073) vakinaisesti lukien Kati Fräntin. 2. valita varasijalle Paula Keltton. 3. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. 4. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, minkä jälkeen vaali vahvistetaan. Varalle valittujen valinta suoritetaan samoin ehdollisena ja heidän on toimitet-

14 Sivistyslautakunta tava edellä mainitut selvitykset 30 päivän kuluessa kutsun tiedoksisaannista, mikäli heidät kutsutaan varasijalta hoitamaan virkaa. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

15 Sivistyslautakunta YHT 128/2012/180 SIV 74 PERUSKOULUN BIOLOGIAN JA MAANTIEDON LEHTORIN VIRKA (0035) Peruskoulun biologian ja maantiedon lehtorin virka (0035) on ollut haettavana alkaen työvoimaministeriön nettisivuilla, Ilmajoki-, Ilkka- ja Opettaja-lehdissä, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapui 23 hakemusta, joista 17 täyttää kelpoisuusehdot: Helkiö Olli, Häkkinen Hannamari, Jaakola Marko, Kejonen Niina, Keski-Jaskari Anne, Kinnunen Marjo, Kurjenluoma Maria, Lähteenkorva Jaana, Mattila Anu, Mikkola Hanna-Kaisa, Paloranta Heli, Pirinen Iida, Ryösä Markku, Vaahto Satu, Vartiainen Jouni, Viinanen Mikko, Ylimaunu Tiina, Aarrekorpi Riina, Mäntyniemi Jenni, Niemi Harri, Raunismaa Ilkka, Seppälä Noora ja Tupila Johanna. Sivistyslautakunnan on mahdollista tutustua hakupapereihin ennen kokousta. Hakuilmoitus ja hakijoista tehty ei-julkinen yhteenveto on lähetetty sivistyslautakunnalle haastattelukutsujen myötä ennen kokousta. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat hakijat: Häkkinen Hannamari, Ylimaunu Tiina, Kinnunen Marjo, Jaakola Marko ja Paloranta Heli. Haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja ja Jaakko Ilkan koulun rehtori. Lopullinen ehdotus annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus on, että sivistyslautakunta päättää 5. valita peruskoulun biologian ja maantiedon lehtorin virkaan (0035) vakinaisesti lukien Marko Jaakolan. 6. valita ensimmäiselle varasijalle Marjo Kinnusen ja toiselle varasijalle Tiina Ylimaunun. 7. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. 8. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, minkä jälkeen vaali vahvistetaan. Varalle valittujen valinta suoritetaan samoin ehdollisena ja heidän on toimitettava edellä mainitut selvitykset 30 päivän kuluessa kutsun tie-

16 Sivistyslautakunta doksisaannista, mikäli heidät kutsutaan varasijalta hoitamaan virkaa. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

17 Sivistyslautakunta SIV 75 PERUSKOULUN FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRKA (0029) YHT 128/2012/180 Peruskoulun fysiikan ja kemian lehtorin virka (0029) on ollut haettavana alkaen työvoimaministeriön nettisivuilla, Ilmajoki-, Ilkka- ja Opettaja-lehdissä, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapui kahdeksan hakemusta, joista neljä täyttää kelpoisuusehdot: Bengts Sanna, Julin Tuomas, Kohtamäki Jukka, Kuoppala Jari, Aalto Jukka-Pekka, Keto Jussi, Niemi Harri ja Rekunen Marja. Sivistyslautakunnan on mahdollista tutustua hakupapereihin ennen kokousta. Hakuilmoitus ja hakijoista tehty ei-julkinen yhteenveto on lähetetty sivistyslautakunnalle haastattelukutsujen myötä ennen kokousta. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat hakijat: Sanna Bengts, Jari Kuoppala ja Jukka Kohtamäki. Kohtamäki perui hakemuksensa Haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja ja Jaakko Ilkan koulun rehtori. Lopullinen esitys annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus on, että sivistyslautakunta päättää 9. valita peruskoulun fysiikan ja kemian lehtorin virkaan (0029) vakinaisesti lukien Sanna Bengtsin. 10. valita varasijalle: Jari Kuoppala. 11. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. 12. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, minkä jälkeen vaali vahvistetaan. Varalle valittujen valinta suoritetaan samoin ehdollisena ja heidän on toimitettava edellä mainitut selvitykset 30 päivän kuluessa kutsun tiedoksisaannista, mikäli heidät kutsutaan varasijalta hoitamaan virkaa.

18 Sivistyslautakunta (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

19 Sivistyslautakunta SIV 76 PERUSKOULUN ÄIDINKIELEN LEHTORIN VIRKA (0021) YHT 128/2012/180 Peruskoulun äidinkielen lehtorin virka (0021) on ollut haettavana alkaen työvoimaministeriön nettisivuilla, Ilmajoki-, Ilkka- ja Opettaja-lehdissä, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapui 19 hakemusta, joista 16 täyttää kelpoisuusehdot: Aro Niina, Hakala Päivi, Jylhä Juuso, Järvinen Sanna, Kamppinen Ulla, Kaski Vuokko, Kervinen Tuomas, Kiviharju Ville, Levonen Suvi, Mäkelä Tiina, Nissinen Marianne, Nisula Niina, Pohto Anu, Rintamäenpää Emmi, Seppälä Hanna, Tuohisaari Johanna, Jokiaho Pirjo, Näätänen Satu ja Ruotsalainen Jaana. Sivistyslautakunnan on mahdollista tutustua hakupapereihin ennen kokousta. Hakuilmoitus ja hakijoista tehty ei-julkinen yhteenveto on lähetetty sivistyslautakunnalle haastattelukutsujen myötä ennen kokousta. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat hakijat: Tiina Mäkelä, Sanna Järvinen, Ulla Kamppinen, Hanna Seppälä, Päivi Hakala, Juuso Jylhä, Vuokko Kaski ja Niina Nisula. Vuokko Kaski perui hakemuksensa Vuokko Kaski, Niina Nisula ja Ulla Kamppinen peruivat haastattelukutsun jälkeen hakemuksensa. Haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja ja Jaakko Ilkan koulun rehtori. Lopullinen esitys annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus on, että sivistyslautakunta päättää 13. valita peruskoulun äidinkielen lehtorin virkaan (0021) vakinaisesti lukien Sanna Järvisen. 14. valita ensimmäiselle varasijalle Päivi Hakalan ja toiselle varasijalle Hanna Seppälän. 15. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. 16. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, minkä jälkeen vaali vahvistetaan. Varalle valittujen valinta suoritetaan samoin ehdollisena ja heidän on toimitettava edellä mainitut selvitykset 30 päivän kuluessa kutsun tie-

20 Sivistyslautakunta doksisaannista, mikäli heidät kutsutaan varasijalta hoitamaan virkaa. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

21 Sivistyslautakunta YHT 128/2012/180 SIV 77 PERUSKOULUN PÄÄTOIMINEN LIIKUNNAN (POIKIEN LIIKUNTA) JA TERVEYSTIEDON OPETTAJA TOISTAISEKSI Peruskoulun päätoimisen liikunnan (poikien liikunta) ja terveystiedon tuntiopettajan tehtävä on ollut haettavana alkaen työvoimaministeriön nettisivuilla, Ilmajoki-, Ilkka- ja Opettaja-lehdissä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapui kuusi hakemusta, joista mikään ei täyttänyt kelpoisuusehtoja: Joensuu Teemu, Laatikainen Tero, Mykkänen Ari, Piitulainen Joonas, Viinamäki Tero ja Virtala Heikki. Sivistyslautakunnan on mahdollista tutustua hakupapereihin ennen kokousta. Hakuilmoitus ja hakijoista tehty ei-julkinen yhteenveto on lähetetty sivistyslautakunnalle haastattelukutsujen myötä ennen kokousta. Haastatteluun kutsuttiin Joonas Piitulainen. Haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja ja Jaakko Ilkan koulun rehtori. Lopullinen ehdotus annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus on, että sivistyslautakunta päättää 17. valita peruskoulun päätoimiseen liikunnan (poikien liikunta) ja terveystiedon tuntiopettajan tehtävään lukuvuodeksi Joonas Piitulaisen. 18. valita varasijalle lukuvuodeksi Tero Laatikaisen. 19. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. 20. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, minkä jälkeen vaali vahvistetaan. Varalle valittujen valinta suoritetaan samoin ehdollisena ja heidän on toimitettava edellä mainitut selvitykset 30 päivän kuluessa kutsun tiedoksisaannista, mikäli heidät kutsutaan varasijalta hoitamaan virkaa.

22 Sivistyslautakunta (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

23 Sivistyslautakunta YHT 190/2012/430 SIV 78 YES GOES TO LUKIO - LUKIOIDEN YRITTÄJYYS- JA TYÖELÄMÄTIEDON SYVENTÄMINEN -HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN Koulutuskeskus Sedun aluepäällikkö Tiina Jokela-Lyly pyytää Ilmajoen kuntaa/sivistystoimea ja lukiota mukaan YES goes to lukiohankkeeseen ajalle Hankkeen tavoitteena on: YES-yrityskummitoiminta edistää koulu-yritysyhteistyötä, yrittäjyyskasvatusta ja työelämätuntemusta oppilaitoksissa. Nuoret tarvitsevat hyviä esimerkkejä, onnistumisen tunteita, elämänsä hallinnan tunnetta ja vaihtoehtoja tulevaisuuteen. Yrittäjälle yhteistyö tarjoaa puolestaan tunnettavuutta nuorten keskuudessa, ideoita, näkemyksiä sekä tuoretta otetta ongelmanratkaisuun tai yhteisiin projekteihin. YES kummit on verkosto, joka koostuu yrittäjistä ja liike-elämän toimijoista. YES-Kummiportaalin rakentaminen kaikkien YES alueiden käyttöön. Portaalin rakentamisessa hyödynnetään YES Pirkanmaan kokemuksia ja asiantuntijuutta. Portaalin rakentaminen tapahtuu siten, että aluetoimija kerää alueellisen yrittäjäjärjestön ja nuorten yrittäjien verkostosta yrittäjiä, jotka ovat valmiita toimimaan YES kummeina. Pirkanmaalla tehdyn kokeilun perusteella kummien sitoutuminen on ollut erittäin vahvaa kun he ovat voineet vaikuttaa ja osallistua yhteistyön muodon rakentumiseen. Kummeille lähetetään kysely, jossa he kertovat valmiudestaan toimia koulu-yritysyhteistyössä. Kyselyn perusteella laaditaan profiili verkkoportaaliin, jossa esitellään yrittäjätarina/arvot, miten he haluavat osallistua koulu-yhteistyöhön, minkä aineenopetuksen tukena heidän osaamistaan voi erityisesti hyödyntää sekä muita yhteistyön kannalta olennaisia asioita. YES ope-yrittäjätreffit ovat noin 3h mittainen tilaisuus, johon paikalle kutsutaan YES aluetoimijan toimesta paikallisia yrittäjiä ja opettajia. Tapahtuman aikana järjestetään lyhyt info YES toiminnasta (lukiossa) sekä johdatellaan yhteistyön pariin ajankohtaisten ja alueellisten teemojen kautta. YES ope-yrittäjätreffeillä voi toimia myös ulkopuolinen alustaja. Alustusten jälkeen järjestetään opettajien ja yrittäjien kohtaamisia pienemmissä työpajoissa. Tavoitteena on vahvistaa paikallista koulu-yritysyhteistyötä luomalla kontakteja yrittäjien (elinkeinoelämän) ja opettajien välille sekä madaltaa kynnystä yhteydenottoa varten. Ope-yrittäjätreffeillä pyritään sopimaan seuraava yhteinen tapaaminen/konkreettinen askel. Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on itse arviointityökalu perus- ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Mittariston avulla voidaan arvioida ja kehittää omaa työtä sekä oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusta ja toimintakulttuuria. Mittaristoa tullaan hyödyntämään säännöllisesti koko hankkeen ajan. Mittaristolla kerätään tietoa myös hankkeen tavoitteiden etenemisestä. YES cafe. Hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli, joka verkottaa jatkossa opetushenkilöstöä. YES cafe:n idea on, että lukion opettajien koulu/kunta/seutukohtainen kuukausikokous järjestetään oppilaitoksen ulkopuolella, alueen yrityksessä. Tähti (yrityksen edustaja tai hankkeen verkosto/asiantuntijakumppani/sll tmv.) toimii keskustelun alustajana ja opettajille tarjotaan mahdollisuus tutustua yritykseen, esittää kysymyksiä ja verkostoitua alueella muiden opettajien kanssa. Tämä toimintamalli muotoutuu hankkeen aikana. Tavoitteena on, että alueellisia YES cafe järjestetään 3-4/lukuvuosi esimerkiksi 2 kk välein. Päivämäärät suunnitellaan jo lukuvuoden alussa kalentereihin. YES aluepäällikkö toimii YES ca-

24 Sivistyslautakunta fe:n organisoijana esimerkiksi alueen sivistystoimen kanssa. Hyötynä; opettajat tutustuvat alueellisiin yrityksiin ja kynnys yhteistyöhön madaltuu. YES goes to lukio katalogi. YES katalogeihin kootaan mahdollisuuksien mukaan alueilta syntyviä hyviä käytänteitä kaikilta hanketavoitteiden sektoreilta. Vuonna 2012 YES katalogiin sisällytetään siihen asti toteutettuja hyviä käytänteitä. Vuoden 2013 YES goes to lukio-katalogi kokoaa hankkeen loppuraporttina hankkeen aikana syntyneet parhaat käytänteet. YES Helmet. YES helmet kokoavat hyviä YES-käytänteitä lyhyesti kautta maan. YES Helmiin luodaan jatkumo alakouluista alkaen, jolloin lukioiden esimerkit toimivat osana yrittäjyyskasvatuksen hyvien käytänteiden polkua. opetet. Hankkeen aikana opettajille luodaan mahdollisuuksia osallistua opetet:n joka toteutetaan sidosryhmäyhteistyössä mm. yrittäjäjärjestöjen ja Taloudellisen tiedotustoimiston kanssa. opetet pyritään sijoittamaan koeviikko tmv. ajankohtaan, jolloin opetet:n osallistuminen ei aiheuta sijaiskustannuksia. Vuonna 2013 opetet voidaan yhdistää asiantuntijakoulutuksen toiseksi päiväksi. Yhteistyösopimuksella sovitaan Ilmajoen kunnan kanssa osallistumisesta ja yhteistyöstä YES goes to lukio - lukion yrittäjyys- ja työelämätiedon syventäminen hankkeessa. Hankkeen alueellisena toteuttamisesta vastaavana tahona toimii YES Etelä-Pohjanmaa ja kansallisella tasolla Valtakunnallinen YES ry. YES goes to lukio - hankkeen aikana syvennetään ja vahvistetaan erityisesti lukiokoulutuksen työelämäyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusosaamista yhdessä osatoteuttajien, koko YES-verkoston ja sidosryhmien kanssa. YES Etelä-Pohjanmaan tehtävä hankkeessa: Järjestää lukioihin lyhytkestoisia opettajakoulutuksia sekä VESO-päivän, tarjoaa yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja ja malleja sekä järjestää NY- ohjelmakoulutuksia. Järjestää 2-3 päivän mittaisia maksuttomia asiantuntijakoulutuksia alueen lukioiden opettajille. Vierailee kouluilla ja auttaa opettajia yrittäjyyskasvatustyössä. Vahvistaa koulu-työelämäyhteistyötä sidosryhmien kanssa (kuten TAT-coachit) ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan YES- Kummit ja YES ope-yrittäjä -treffit toimintamuotoja sekä opastaa opettajat mukaan näiden työkalujen hyödyntämiseen. YES työkalut vahvistavat työelämätuntemuksen lisäämistä sekä opettajien että välillisesti opiskelijoiden keskuudessa. Kokoaa alueellisen työn tueksi hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä tukevan työryhmän. Alueellinen ohjausryhmä asettaa toiminnalle määrälliset ja laadulliset tavoitteet, jotka tukevat alueen tarvetta. Informoi aiesopimuksella sitoutettua kumppania hankkeen etenemisestä sovitulla tavalla (ohjausryhmä/tiimi sekä uutiskirje). Opastaa opettajia käyttämään Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoa opettajan oman työn ja työyhteisöjen kehittämisen mittaajana.

25 Sivistyslautakunta Vastaa tavoitteiden toteutumisesta omalle alueelliselle ohjausryhmälle ja valtakunnalliselle YES ry:lle. Kerää tietoja vaikuttavuuskyselyn tueksi. Muita mahdollisia, erikseen sovittavia toimenpiteitä. Ilmajoen kunta/sivistystoimi Informoi hankkeesta ja toimenpiteistä alueen lukioille ja muulle kouluverkostolle. Tukee hankevuosina teemaa vahvistavan VESO-päivän toteuttamista alueen kaikille lukioiden opettajille (min. 1 veso/vuosi). VESO-päivään osallistuvien opettajien työaika merkitään hankkeen laskennalliseksi kuntarahaosuudeksi. YES järjestää yhdessä sidosryhmien kanssa VESO-päivän sisällön. Nimeää hankepäätöksen jälkeen alueen lukio-opettajista 1-2 lukio-opettajaa/ lukio. Opettajat toimivat YES aluepäällikön yhteyshenkilöinä ja lukioasiantuntijoina. YES aluetoimisto korvaa yhteistyöstä syntyvät matkakulut tapauskohtaisesti. Opettajat voivat olla Y-love verkoston opettajia. Koulutoimi korvaa asiantuntijaopettajan mahdolliset sijaiskustannukset. Asiantuntijaopettajan koulutuksen aikaiset palkkakustannukset merkitään hankkeen laskennalliseksi kuntarahaosuudeksi. Kannustaa rehtoreita ja opettajia tutustumaan alueen yrityksiin esim. opetet päivän, YES -kummipäivän, YES -opeyrittäjä-treffien tai muun erikseen esiteltävän mallin kautta. Tähän edellytettävä työaika pyritään sovittamaan kurssi- /jaksomuotoiseen opetukseen ja mikäli on mahdollista näihin käytetään myös kokonaisia päiviä. Sijaiskustannuksista sovitaan erikseen. Kehittää omalta osaltaan yrittäjyyskasvatuksen ja -opetuksen toimenpiteitä yhteistyössä YES aluepäällikön kanssa. Sivistystoimi vastaa opettajien hankkeen eri toimintoihin osallistumisesta aiheutuvista palkkakustannuksista sekä mahdollisista sijaiskustannuksista. Hankkeen rahoitus määräytyy yhteistyösopimuksen mukaan seuraavasti: YES goes to lukio -hanke saa ESR-rahoitusta v v Hankkeen kuntarahaosuus on v v ja se katetaan hankkeeseen osallistuvien kuntien sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymän/ Koulutuskeskus Sedun rahoituksella.

26 Sivistyslautakunta Ilmajoen kunnan osuus olisi saapuneen ilmoituksen mukaan Yes goes to lukio hankkeessa seuraava: v v Lisäksi hankkeessa kerätään laskennallista kuntarahaa. Laskennallista kuntarahaa kerryttää opettajien osallistuminen hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja VESO-päiviin sekä asiantuntijaopettajien hankkeelle tekemä työ. Sivistyslautakunta päättää olla osallistumatta hankkeeseen, koska sivistystoimen talousarviossa ei tähän ole varauduttu, eikä kuntaosuutta ole sisäisin järjestelyin mahdollista kattaa. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

27 Sivistyslautakunta YHT 178/2012/140 SIV 79 VALTIONAVUSTUS KOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN LUKUVUODELLE Opetushallitus (Dnro 154/517/2012) on hakemuksesta myöntänyt Ilmajoen kunnalle 75 % valtionavustukseen oikeuttavina menoina (vrt lukuvuodelle ) koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen. Koulutuksen järjestäjän osuus on ( lukuvuonna ) eli 25 %. Avustuksen käyttöaika alkaa ja päättyy Loppuraportti on tehtävä viimeistään tammikuun 2014 loppuun mennessä. Opetushallitus edellyttää, että valtionavustuksen menoja ja tuloja seurataan taloushallinnossa erillisillä laskentatunnisteilla. Valtionavustusta voidaan käyttää kerhotoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuviin kohtuullisiin kuluihin kunnassa ja kouluissa, mm. kerho-ohjaajien palkkioihin, henkilöstön täydennyskoulutukseen, sijaiskuluihin, kerhokuljetuksiin sekä materiaali- ja välinehankintoihin. Koulujen kerhotoiminnan koordinaattorina toimii luokanopettaja Karita Koskinen. Hankkeelle avattu kustannuspaikka on Sivistyslautakunta hyväksyy kerhotoiminnan kehittämiseen tarkoitetun valtionavustuksen käytön vuosina (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

28 Sivistyslautakunta SIV 80 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivistystoimen talouden toteuma kuukausilta 1-4, Seuraava sivistyslautakunnan kokous pidetään tiistaina tai klo 17:00 kunnantalolla. Sivistyslautakunta merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

29 Sivistyslautakunta YHT 198/2012/180 SIV 81 TÄYTTÄMISLUPA PERUSKOULUN ÄIDINKIELEN LEHTORIN VIRKAAN 0022 Äidinkielen lehtori Salla Klemola on ilmoittanut hakevansa eroa alkaen äidinkielen lehtorin virasta Tuntimäärä on sellainen, ettei ole perusteita määräaikaisuuteen ja sisäisin järjestelyin ei voida hoitaa ko. tehtävää. Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää alkaen peruskoulun äidinkielen lehtorin virka 0022 vakinaisesti. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 30.8.2011, kello 17.00 19:40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Jaakko Ilkan koulu Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Sivistyslautakunta sivu 1. Kultavuoren päiväkoti ja Hotelli Sorsanpesä

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Sivistyslautakunta sivu 1. Kultavuoren päiväkoti ja Hotelli Sorsanpesä ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 13.12.2011, kello 17:00 19:00. Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kultavuoren päiväkoti ja Hotelli Sorsanpesä Hellsten

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 17.4.2012, kello 17:00 19:32 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Muut saapuvilla olleet Peltoniemen koulu Hellsten Vesa,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1. 11.8.2011, kello 17:00-18:10 Kunnantalo

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1. 11.8.2011, kello 17:00-18:10 Kunnantalo ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa 11.8.2011, kello 17:00-18:10 Kunnantalo Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi Kujanpää

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Sivistyslautakunta sivu 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Sivistyslautakunta sivu 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 28.1.2011, kello 14.30 17:00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hellsten Vesa,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Sivistyslautakunta sivu 1. Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Sivistyslautakunta sivu 1. Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika Keskiviikko 12.12.2012, kello 17:00 18:34. Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Muut saapuvilla olleet Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Kunnanhallituksen huone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 24.5.2012, kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen huone Löppönen Markku,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 4.12.2013 klo 18.00-18.40 Paikka Ravintola Kammari, Olos Asiat 111 Kokouksen avaaminen 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (- ) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (- ) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Kokousaika Maanantai 25.6.2012 klo 16.00 16.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 2.12.2014 klo 17.30-18.10 Paikka Kunnanvirasto, alakerran kahvihuone Asiat 95 Kokouksen avaaminen 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 97 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 15.6.2011, kello 17:00 19:28 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Muut saapuvilla olleet Kunnantalo Hellsten Vesa, pj.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 46 Luokanopettajan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 23 KOKOUSAIKA 28.5.2015 klo 18-18.43 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Kokousaika Maanantai klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Sivistyslautakunta 16.06.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.06.2009 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA 18.05.2016 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 36

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 17.3.2011, kello 14.00 15.30 Kokouspaikka Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki: Alavus:

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 13.2.2012, kello 8.45 9.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 19.6.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.6.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2013. Sivistyslautakunta 28.05.2013 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2013. Sivistyslautakunta 28.05.2013 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2013 Sivistyslautakunta 28.05.2013 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 28.05.2013 klo 18.00 19.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Koskinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kokousaika Torstai klo 19.22 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50 KOKOUSAIKA 13.12.2012 klo 17- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Timo Manninen, pj Marko

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. x Saukko

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 14.8.2012, kello 17.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 22 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4/2016 KOKOUSAIKA To 19.5.2016 klo 18.30 19.45 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 22 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4/2016 KOKOUSAIKA To 19.5.2016 klo 18.30 19.45 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 22 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4/2016 KOKOUSAIKA To 19.5.2016 klo 18.30 19.45 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. Saukko

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011 Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 11.10.2011 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Räsänen Jesse Jokioja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Sivistyslautakunta 19.06.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 19.06.2012 klo 18.00 18.30 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 Aika 13.6.2013 klo 19.00 19.40 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/19.4.2011 Kokousaika 19.4.2011 klo 19.00 20.18 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37

No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 4/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 37 KOKOUSAIKA 11.9.2014 klo 18-19.30 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 8.8.2011, kello 17.00 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4 / 2015 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4 / 2015 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4 / 2015 KOKOUSAIKA Ma 7.12.2015 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. x Saukko

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 4/2008. Sivistyslautakunta

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 4/2008. Sivistyslautakunta ASIALISTA 4/2008 Sivistyslautakunta 09.06.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 09.06.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2011 Kokousaika Tiistai 18.30 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Kröger

Lisätiedot

No 8/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 55

No 8/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 55 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ ESITYSLISTA No 8/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 55 KOKOUSAIKA 12.12.2013 klo 18.30-19.25 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kirkonkylän koulu, Lapunmäentie

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21 KOKOUSAIKA 12.4.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 1.10.2013 klo 18.00-19.25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 87 Kokouksen avaaminen 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Maanantai 15.6.2015 klo 12.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2

Maanantai 15.6.2015 klo 12.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Koululautakunta Maanantai 15.6.2015 klo 12.00 Kunnanvirasto, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 28.8.2012, kello 17.30 18.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 5 51 KOKOUSAIKA Perjantai 19.9.2008 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Matkailutila Surkeenjärvi Vanhala Jari A., puheenjohtaja

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Sivistyslautakunta 19.04.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Sivistyslautakunta 19.04.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Sivistyslautakunta 19.04.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 19.04.2011 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Jokioja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 33 KOKOUSAIKA 27.8.2015 klo 18- KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi Hintikka

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Sivistyslautakunta 05.06.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.06.2012 klo 18.00 18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 1/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 1/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 6.2.2014 klo 18.00-20.50 Paikka Päiväkoti Mustikka Asiat 1 Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 5 Tuntiopettajan

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2015 klo 16.00-17.37 Rautalammin lukio Anu Hotti Annikki

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 9/2014 Kokousaika 3.12.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 24.4.2012, kello 17.30 18.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 85 156 85 Lähihoitajan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika Torstai 22.11.2012, kello 17:00 19:22. Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ahonkylän koulu Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi

Lisätiedot

Rautalammin kirjasto, Rautalampi 30.8.2013

Rautalammin kirjasto, Rautalampi 30.8.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/ 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (14) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 21.8.2013 klo 16.00-17.20 Rautalammin kirjasto Anu Hotti Pirkko Annala Helena

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 Kokousaika 24.3.2011 klo 18.00 20.17 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Juha Gustafsson Harry Hänninen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Porolahden peruskoulu PÖYTÄKIRJA Nro1/14 Roihuvuorentie 2 / Satumaanpolku 2 00820 Helsinki Puh (09) 31082660 18.3.2014 Fax.

Porolahden peruskoulu PÖYTÄKIRJA Nro1/14 Roihuvuorentie 2 / Satumaanpolku 2 00820 Helsinki Puh (09) 31082660 18.3.2014 Fax. 1/7 POROLAHDEN PERUSKOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 18.3.2014 klo 18.00 19.45 Paikka: Läsnä: Satumaanpolku 2, neuvotteluhuone Sari Leppänen, puheenjohtaja Jenny Uusikivi Kaisa Larste Iiro Lilja

Lisätiedot

Tiistai klo

Tiistai klo MERIKARVIAN KUNTA KOKOUSKUTSU/PÖYTÄKIRJA n:o 6 Toimielin Kokousaika Kokouspaikka ykälät 83 Sivistyslautakunta Tiistai 29.9.2015 klo 18.00 Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Todetaan kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

16.5.2012 klo 18.00-18.40

16.5.2012 klo 18.00-18.40 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012 Sivistyslautakunta Sivu 1 (10) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 16.5.2012 klo 18.00-18.40 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Axel Hämäläinen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2012 klo 15.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 48 39 Raportti etsivästä nuorisotyöstä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 159 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 14/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 2/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 13. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 2/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 13. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 2/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 13 KOKOUSAIKA 15.3.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Sivistyslautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA 4.9.2012 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Korvenranta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja. varajäsen. Kraapo Juha esittelijä/sihteeri

Puheenjohtaja. varajäsen. Kraapo Juha esittelijä/sihteeri Viranomainen No 3/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 32 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2015 17.30 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2014. Sivistyslautakunta 23.09.2014 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2014. Sivistyslautakunta 23.09.2014 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2014 Sivistyslautakunta 23.09.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 23.09.2014 klo 18.00 Pyhäniemen ravintola Inkinen Anneli Pystykoski Tero Jokioja

Lisätiedot