ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Sivistyslautakunta sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Sivistyslautakunta sivu 1"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika , kello 17:00 20:30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Muut saapuvilla olleet Kunnantalo Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi Mahlamäki Kirsi Mäenpää Juha Ojaluoma Simo Ranta Tuula Takamäki Tuija Kujanpää Saija Korvola Vesa Kunnanhallituksen edustaja Salme Hautala Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen Varhaiskasvatusjohtaja Vivi-Ann Koskimäki 67 aikana klo 17:00-18:25. Terveydenhoitajat Marja Ekola ja Mari Rantamäki 68 aikana klo 18:26-18:41. Nuorisosihteeri Mari Roos 68 aikana klo 18:41-19:08. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen 69 aikana klo 19:08-19:23 ja 70 aikana klo 19:23-19:28. Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Vesa Hellsten Kirsi Kinnunen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Sivistystoimistossa Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Tuija Takamäki Tuula Ranta , virka-aikana Sivistystoimistossa Kirsi Kinnunen sivistystoimenjohtaja

2 ILMAJOEN KUNTA Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka , kello 17:00 Kunnantalo Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu SIV 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 SIV 66 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 SIV 67 LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ 3 SIV 68 SIV 69 2 SIV 70 JAANA LOUKASMÄEN KUNTALAISALOITTEEN JATKOKÄSITTELY 4 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAKYSELYN VERTAILURAPORTTI SIV 71 1 LUPA KOULUKURAATTORIN VIRAN TÄYTTÄMISEEN 8 SIV 72 LUPA PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJAN VIRAN 0133 TÄYTTÄMISEEN 10 SIV 73 LUKION ENGLANNIN LEHTORIN (0073) VIRKA 11 SIV 74 SIV 75 PERUSKOULUN BIOLOGIAN JA MAANTIEDON LEHTORIN VIRKA (0035) 13 PERUSKOULUN FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRKA (0029) 15 SIV 76 PERUSKOULUN ÄIDINKIELEN LEHTORIN VIRKA (0021) 17 SIV 77 SIV 78 SIV 79 PERUSKOULUN PÄÄTOIMINEN LIIKUNNAN (POIKIEN LIIKUNTA) JA TERVEYSTIEDON OPETTAJA TOISTAISEKSI 19 YES GOES TO LUKIO - LUKIOIDEN YRITTÄJYYS- JA TYÖELÄMÄTIEDON SYVENTÄMINEN -HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN 21 VALTIONAVUSTUS KOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN LUKUVUODELLE SIV 80 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 26 ESITYSLISTAN ULKOPUOLINEN ASIA

3 ILMAJOEN KUNTA Sivistyslautakunta SIV 81 KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA TÄYTTÄMISLUPA PERUSKOULUN ÄIDINKIELEN LEHTORIN VIRKAAN Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon sivistystoimistossa 15. päivänä toukokuuta 2012 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 2. päivänä toukokuuta 2012 Vesa Hellsten, merk.

4 Sivistyslautakunta SIV 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivistyslautakunnan kokous tulee kutsua koolle vähintään neljä päivää ennen kokousta ja kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. SIV 66 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi tulee valita kaksi sivistyslautakunnan jäsentä. Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Saija Kujanpää ja Tuija Takamäki, joita pyydetään valmistamaan, että heillä ei ole estettä pöytäkirjantarkastukseen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuija Takamäki ja Tuula Ranta.

5 Sivistyslautakunta YHT 399/2011/303 SIV 67 LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ SIV / Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kokouksessaan 103 toivomuspontena, että kotihoidontuen kuntalisä ja sen käyttöönotto selvitetään perusteellisesti mennessä Ilmajoen kunnan osalta. Sivistyslautakunta kuulee yhdessä kunnanhallituksen kanssa kuntaliiton erikoisasiantuntija Anna-Maija Haliseva- Lahtista Suomen tilanteesta ja tutkimustuloksista lasten kotihoidontuen kuntalisää koskien. Sivistyslautakunta merkitsee em. asian tietoonsa saatetuksi. Asiantuntijana kuultavana oli Kuntaliiton erityisasiantuntija Anna- Maija Haliseva-Lahtinen 32 aikana klo 17:00-18:30. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ). SIV Sivistyslautakunta ( ja ) suoritti kyselyn kuntalaisille varhaiskasvatuspalveluista helmikuun 2012 loppuun mennessä. Kyselyn tulokset esitellään kokouksessa sekä sivistyslautakunnan että kunnanhallituksen jäsenille. Sivistyslautakunta merkitsee kyselyn tulokset tietoonsa saatetuksi. Sivistyslautakunta keskustelee jatkotoimenpiteistä. Päätös: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että työryhmä, joka koostuu varhaiskasvatusjohtajasta ja johtoryhmästä, valmistelee elokuun 2012 loppuun mennessä kuntalisää koskevia vaihtoehtoisia esityksiä.

6 Sivistyslautakunta YHT 5/2012/117 SIV 68 JAANA LOUKASMÄEN KUNTALAISALOITTEEN JATKOKÄSITTELY SIV Sivistyslautakunta on käsitellyt Jaana Loukasmäen kuntalaisaloitetta koulujen järjestyssääntöjen päivittämisestä kokouksessaan ( 20). Sivistyslautakunta kuulee lasten ja nuorten parissa toimivia henkilöitä kevään 2012 aikana mm. kiusaamisen ehkäisyn toimenpiteisiin liittyen. Sivistyslautakunnan kuultavana koulunjohtaja Liimatainen sekä koulukuraattori Tuomas Vihtonen. Sivistyslautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Asiantuntijana kuultavina tämän asian käsittelyn aikana olivat koulukuraattori Tuomas Vihtonen klo 18:40-18:49 ja Herralan koulun koulunjohtaja Jouko Liimatainen klo 18:49-19:12. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ). SIV ************** Sivistyslautakunta kuulee Peltoniemen koulun koulunjohtaja Juha Ahdetta. Sivistyslautakunta perustaa työryhmän, joka työstää syyskuun 2012 loppuun mennessä selkeän kiusaamisen ehkäisytoimintamallin lasten ja nuorten parissa työskenteleville Ilmajoen kunnassa. Työryhmään sivistyslautakunta nimeää seuraavat henkilöt: 1. sivistyslautakunnan edustaja Mervi Haapoja, 2. lukion ja peruskoulun maantiedon ja biologian lehtori Reijo Hentilä, 3. varhaiskasvatusjohtaja Vivi-Ann Koskimäki, 4. aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen, 5. luokanopettaja Sirkku Ahde, 6. peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori Elisa Kujanpää, 7. koulukuraattori Jorma Ala-Ilkka, 8. terveydenhoitaja Marja Ekola, 9. perheneuvolan edustaja Tuula Ahonen. Työryhmän koollekutsujana toimii koulukuraattori Ala-Ilkka.

7 Sivistyslautakunta Koulunjohtaja Juha Ahde oli asiantuntijana kuultavana klo 17:38-17:55. SIV ************** Sivistyslautakunta kuulee nuorisosihteeri Mari Roosia ja JIK Ky:n terveydenhoitajia Mari Rajamäkeä ja Marja Ekolaa. Esitys annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu esitys on, että Sivistyslautakunta merkitsee kokouksessa esille tuodut asiat tietoonsa saatetuksi. Lisäksi kiusaamisen ehkäisytoimintamallin laatimisessa tulee huomioida lasten ja nuorten ajatuksia kiusaamisen ehkäisytoimenpiteiksi. Toimintamalliin tulee sisällyttää mm. ryhmäytymisideoita ja nykyistä useammin tehtävä säännöllinen kiusaamiskartoitus. Terveydenhoitajat Marja Ekola ja Mari Rantamäki 68 olivat asiassa kuultavina klo 18:26-18:41 sekä nuorisosihteeri Mari Roos klo 18:41-19:08. (Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

8 Sivistyslautakunta YHT 186/2012/41 SIV 69 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaesitys alkaen toimitetaan sivistyslautakunnan jäsenille esityslistan mukana oheismateriaalina. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen esittelee asian kokouksessa. Sivistyslautakunta hyväksyy aamu- ja iltapäivätoimintasuunnitelman lukuvuodelle noudatettavaksi alkaen. Päätös: Hyväksyttiin edellyttäen, että toimintasuunnitelman kohtaa 3 (Toimintaan hakeminen ja valintaperusteet) täydennetään seuraavasti: Mikäli valmiissa ryhmässä on tilaa voidaan harkinnan mukaan ottaa myös 3. luokan oppilaita. Lisäksi kohtaan 3 lisätään samaan yhteyteen kohdan 2.1. ensimmäinen kappale valintaperusteita koskien. Pöytäkirjaan merkitään, että Juha Mäenpää jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä nro 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen oli asiassa kuultavana klo 19:08-19:23. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

9 Sivistyslautakunta YHT 187/2012/40 SIV 70 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAKYSELYN VERTAILURAPORTTI 2012 Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurannan Seuranta toteutettiin verkkohaastatteluna aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattoreille ja ohjaajille sekä peruskoulujen rehtoreille. Seuranta toteutettiin nyt viidettä kertaa. Valtakunnallisesti tietoa on kerätty vuodesta 2007 lähtien mm. toiminnan koordinaattoreilta, ohjaajilta, toiminnasta vastaavilta virkamiehiltä ja toimintaan osallistuvien lasten huoltajilta. Vuoden 2012 seurantaan osallistui henkilöä. Mukana ovat rehtorien, koordinaattorien ja ohjaajien vastaukset. Lisäksi ohjaajien osalta on laadittu erillinen kuntakohtainen vertailuraportti niihin kuntiin, joista osallistuneita ohjaajia oli vähintään viisi. Sivistyslautakunnalle lähetetään raportit sähköpostitse oheismateriaalina. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen esittelee asian kokouksessa. Sivistyslautakunta merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Anu Peltonen oli asiassa kuultavana klo 19:23-19:28. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

10 Sivistyslautakunta YHT 188/2012/180 SIV 71 LUPA KOULUKURAATTORIN VIRAN TÄYTTÄMISEEN Kunnan toista koulukuraattorin tehtävää hoidetaan määräaikaisin järjestelyin asti. (SIV ). Koulukuraattoritarve on kuitenkin jatkuvaa, eikä tehtäviä voi hoitaa sisäisin järjestelyin. Kunnanhallitus (KH ) on määrittänyt II koulukuraattorin kelpoisuusvaatimukseksi sosiaalityöntekijän kelpoisuuden (A491/1990). Koulukuraattorityö on osa koulun oppilashuoltoa, joka koostuu kaikille koulussa työskenteleville kuuluvasta opetussuunnitelman mukaisesta oppilashuollosta sekä oppilashuollon palveluista, joita ovat koulukuraattorin, koulupsykologin ja kouluterveydenhuollon asiakastyö. Oppilailla on subjektiivinen oikeus edellä mainittuihin oppilashuollon palveluihin, perusopetuslaki (Finlex). Koulukuraattorityö on määritelty lastensuojelulaissa. Kunnan tulee järjestää koulukuraattoripalveluita, jotka antavat kunnan perusopetuslaissa tarkoitetun esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä. Työssä toimitaan opetus-, sosiaali- ja terveystoimen rajapinnoilla. Sosiaalisten ongelmien tunnistaminen ja niihin puuttuminen on olennainen osa koulun sosiaalityötä. Työskentely koulussa edellyttää koulujärjestelmän ja opetustyön käytännön, toimintaa ohjaavan lainsäädännön (koululainsäädäntö, sosiaalilainsäädäntö, erityisesti lastensuojelulaki, henkilötietolaki, julkisuuslaki) sekä lasten, nuorten ja perheen palvelujärjestelmien tuntemusta. Asiantuntemusta tarvitaan lasten ja nuorten kehityksestä ja nuorisokulttuureista. Sosiaalityön yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisötason työmenetelmien ja prosessien hallinta on tärkeää muutoksen käynnistämiseksi. Työssä tarvitaan myös vuorovaikutusprosessien tuntemista ja hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja eri-ikäisten ja -kulttuuristen oppilaiden, oppilasryhmien, vanhempien sekä eri ammattikuntien edustajien kanssa. Lisääntyvinä haasteina ovat mm. kriisityö ja työskentely monikulttuuristen oppilaiden ja perheiden kanssa. Koulukuraattorin hakuilmoitus on liitteenä 1.

11 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää koulukuraattorin virka alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai sosionomi ylempi AMK tutkinto. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

12 Sivistyslautakunta YHT 189/2012/180 SIV 72 LUPA PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJAN VIRAN 0133 TÄYTTÄMISEEN Tällä hetkellä Neiron koulussa opettava Päivi Laurila-Järvinen aloittaa Tuomikylän koulussa luokanopettajana ja Tuomikylän koulun koulunjohtajana alkaen, (SIV ). Neiron koulun oppilasmäärä näyttää väestörekisteritietojen mukaan seuraavalta: lukuvuosi lk lk Yht Koulutuksen järjestäjätasolla on Ilmajoen opetustyön tarve ennusteiden mukaan selkeästi pysyvää ja jatkuvaa esi- ja perusopetuksessa. Alakoulujen osalta oppilastilanne on tällä hetkellä 932. Lukuvuodelle väestörekisteri ennustaa Ilmajoella olevan 941 alakoululaista. Ilmajoen kunnan tasolla tarkasteltuna on perusopetuksen ja esiopetuksen laajuus, määrä ja pysyvyys tulevaisuudessakin sitä luokkaa, että täyttämättä jäänyt peruskoulun luokanopettajan virka 0133 on syytä täyttää vakinaisesti alkaen. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle täyttämättä jäänyttä peruskoulun luokanopettajan virkaa 0133 vakinaisesti täytettäväksi alkaen. Viran alkusijoituspaikkana on Neiron koulu. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

13 Sivistyslautakunta YHT 128/2012/180 SIV 73 LUKION ENGLANNIN LEHTORIN (0073) VIRKA Lukion englannin lehtorin virka (0073) on ollut haettavana alkaen työvoimaministeriön nettisivuilla, Ilmajoki-, Ilkka- ja Opettajalehdissä, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapui 35 hakemusta, joista 29 täyttää kelpoisuusehdot: Catargiu Cristina, Esala Maria, Fränti Kati, Haapaniemi Kati, Hakkari Anna, Hautamäki-Haapala Janika, Ilvola Sanna, Jakoaho Ville, Kalmari Paula, Kankaanpää Taina, Kari Minna, Keisala Antti, Keltto Paula, Kurikka Mari-Annukka, Lassila Marjo, Lehtola Tiina, Lindgren Inna, Lähdesmäki Maarit, Manika Evangelina, Monto Anne, Multanen Kari, Pesonen Päivikki, Pinta Liisa, Saari Jaakko, Seppi Elina, Tavasti Päivi, Vesterinen Jari J., Viertola Luvi, Yrjänheikki Maria, Hauta-Aho Sanna, Niemelä Maria, Niemelä Piia, Oinonen Eija, Tunkkari-Yli-Suomu Sirkku ja Tuomisto Sari. Anne Monto perui hakemuksensa Sivistyslautakunnan on mahdollista tutustua hakupapereihin ennen kokousta. Hakuilmoitus ja hakijoista tehty ei-julkinen yhteenveto on lähetetty sivistyslautakunnalle haastattelukutsujen myötä ennen kokousta. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat hakijat: Luvi Viertola, Päivi Tavasti, Marjo Lassila, Paula Keltto, Kati Fränti, Janika Hautamäki-Haapala ja Manika Evangelina. Haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja ja lukion rehtori. Lopullinen esitys annetaan kokouksessa. Sivistyslautakunta päättää 1. valita lukion englannin lehtorin virkaan (0073) vakinaisesti lukien Kati Fräntin. 2. valita varasijalle Paula Keltton. 3. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. 4. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, minkä jälkeen vaali vahvistetaan. Varalle valittujen valinta suoritetaan samoin ehdollisena ja heidän on toimitet-

14 Sivistyslautakunta tava edellä mainitut selvitykset 30 päivän kuluessa kutsun tiedoksisaannista, mikäli heidät kutsutaan varasijalta hoitamaan virkaa. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

15 Sivistyslautakunta YHT 128/2012/180 SIV 74 PERUSKOULUN BIOLOGIAN JA MAANTIEDON LEHTORIN VIRKA (0035) Peruskoulun biologian ja maantiedon lehtorin virka (0035) on ollut haettavana alkaen työvoimaministeriön nettisivuilla, Ilmajoki-, Ilkka- ja Opettaja-lehdissä, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapui 23 hakemusta, joista 17 täyttää kelpoisuusehdot: Helkiö Olli, Häkkinen Hannamari, Jaakola Marko, Kejonen Niina, Keski-Jaskari Anne, Kinnunen Marjo, Kurjenluoma Maria, Lähteenkorva Jaana, Mattila Anu, Mikkola Hanna-Kaisa, Paloranta Heli, Pirinen Iida, Ryösä Markku, Vaahto Satu, Vartiainen Jouni, Viinanen Mikko, Ylimaunu Tiina, Aarrekorpi Riina, Mäntyniemi Jenni, Niemi Harri, Raunismaa Ilkka, Seppälä Noora ja Tupila Johanna. Sivistyslautakunnan on mahdollista tutustua hakupapereihin ennen kokousta. Hakuilmoitus ja hakijoista tehty ei-julkinen yhteenveto on lähetetty sivistyslautakunnalle haastattelukutsujen myötä ennen kokousta. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat hakijat: Häkkinen Hannamari, Ylimaunu Tiina, Kinnunen Marjo, Jaakola Marko ja Paloranta Heli. Haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja ja Jaakko Ilkan koulun rehtori. Lopullinen ehdotus annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus on, että sivistyslautakunta päättää 5. valita peruskoulun biologian ja maantiedon lehtorin virkaan (0035) vakinaisesti lukien Marko Jaakolan. 6. valita ensimmäiselle varasijalle Marjo Kinnusen ja toiselle varasijalle Tiina Ylimaunun. 7. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. 8. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, minkä jälkeen vaali vahvistetaan. Varalle valittujen valinta suoritetaan samoin ehdollisena ja heidän on toimitettava edellä mainitut selvitykset 30 päivän kuluessa kutsun tie-

16 Sivistyslautakunta doksisaannista, mikäli heidät kutsutaan varasijalta hoitamaan virkaa. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

17 Sivistyslautakunta SIV 75 PERUSKOULUN FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRKA (0029) YHT 128/2012/180 Peruskoulun fysiikan ja kemian lehtorin virka (0029) on ollut haettavana alkaen työvoimaministeriön nettisivuilla, Ilmajoki-, Ilkka- ja Opettaja-lehdissä, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapui kahdeksan hakemusta, joista neljä täyttää kelpoisuusehdot: Bengts Sanna, Julin Tuomas, Kohtamäki Jukka, Kuoppala Jari, Aalto Jukka-Pekka, Keto Jussi, Niemi Harri ja Rekunen Marja. Sivistyslautakunnan on mahdollista tutustua hakupapereihin ennen kokousta. Hakuilmoitus ja hakijoista tehty ei-julkinen yhteenveto on lähetetty sivistyslautakunnalle haastattelukutsujen myötä ennen kokousta. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat hakijat: Sanna Bengts, Jari Kuoppala ja Jukka Kohtamäki. Kohtamäki perui hakemuksensa Haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja ja Jaakko Ilkan koulun rehtori. Lopullinen esitys annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus on, että sivistyslautakunta päättää 9. valita peruskoulun fysiikan ja kemian lehtorin virkaan (0029) vakinaisesti lukien Sanna Bengtsin. 10. valita varasijalle: Jari Kuoppala. 11. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. 12. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, minkä jälkeen vaali vahvistetaan. Varalle valittujen valinta suoritetaan samoin ehdollisena ja heidän on toimitettava edellä mainitut selvitykset 30 päivän kuluessa kutsun tiedoksisaannista, mikäli heidät kutsutaan varasijalta hoitamaan virkaa.

18 Sivistyslautakunta (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

19 Sivistyslautakunta SIV 76 PERUSKOULUN ÄIDINKIELEN LEHTORIN VIRKA (0021) YHT 128/2012/180 Peruskoulun äidinkielen lehtorin virka (0021) on ollut haettavana alkaen työvoimaministeriön nettisivuilla, Ilmajoki-, Ilkka- ja Opettaja-lehdissä, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapui 19 hakemusta, joista 16 täyttää kelpoisuusehdot: Aro Niina, Hakala Päivi, Jylhä Juuso, Järvinen Sanna, Kamppinen Ulla, Kaski Vuokko, Kervinen Tuomas, Kiviharju Ville, Levonen Suvi, Mäkelä Tiina, Nissinen Marianne, Nisula Niina, Pohto Anu, Rintamäenpää Emmi, Seppälä Hanna, Tuohisaari Johanna, Jokiaho Pirjo, Näätänen Satu ja Ruotsalainen Jaana. Sivistyslautakunnan on mahdollista tutustua hakupapereihin ennen kokousta. Hakuilmoitus ja hakijoista tehty ei-julkinen yhteenveto on lähetetty sivistyslautakunnalle haastattelukutsujen myötä ennen kokousta. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat hakijat: Tiina Mäkelä, Sanna Järvinen, Ulla Kamppinen, Hanna Seppälä, Päivi Hakala, Juuso Jylhä, Vuokko Kaski ja Niina Nisula. Vuokko Kaski perui hakemuksensa Vuokko Kaski, Niina Nisula ja Ulla Kamppinen peruivat haastattelukutsun jälkeen hakemuksensa. Haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja ja Jaakko Ilkan koulun rehtori. Lopullinen esitys annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus on, että sivistyslautakunta päättää 13. valita peruskoulun äidinkielen lehtorin virkaan (0021) vakinaisesti lukien Sanna Järvisen. 14. valita ensimmäiselle varasijalle Päivi Hakalan ja toiselle varasijalle Hanna Seppälän. 15. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. 16. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, minkä jälkeen vaali vahvistetaan. Varalle valittujen valinta suoritetaan samoin ehdollisena ja heidän on toimitettava edellä mainitut selvitykset 30 päivän kuluessa kutsun tie-

20 Sivistyslautakunta doksisaannista, mikäli heidät kutsutaan varasijalta hoitamaan virkaa. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

21 Sivistyslautakunta YHT 128/2012/180 SIV 77 PERUSKOULUN PÄÄTOIMINEN LIIKUNNAN (POIKIEN LIIKUNTA) JA TERVEYSTIEDON OPETTAJA TOISTAISEKSI Peruskoulun päätoimisen liikunnan (poikien liikunta) ja terveystiedon tuntiopettajan tehtävä on ollut haettavana alkaen työvoimaministeriön nettisivuilla, Ilmajoki-, Ilkka- ja Opettaja-lehdissä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapui kuusi hakemusta, joista mikään ei täyttänyt kelpoisuusehtoja: Joensuu Teemu, Laatikainen Tero, Mykkänen Ari, Piitulainen Joonas, Viinamäki Tero ja Virtala Heikki. Sivistyslautakunnan on mahdollista tutustua hakupapereihin ennen kokousta. Hakuilmoitus ja hakijoista tehty ei-julkinen yhteenveto on lähetetty sivistyslautakunnalle haastattelukutsujen myötä ennen kokousta. Haastatteluun kutsuttiin Joonas Piitulainen. Haastattelijoina toimivat sivistystoimenjohtaja ja Jaakko Ilkan koulun rehtori. Lopullinen ehdotus annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu ehdotus on, että sivistyslautakunta päättää 17. valita peruskoulun päätoimiseen liikunnan (poikien liikunta) ja terveystiedon tuntiopettajan tehtävään lukuvuodeksi Joonas Piitulaisen. 18. valita varasijalle lukuvuodeksi Tero Laatikaisen. 19. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. 20. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, minkä jälkeen vaali vahvistetaan. Varalle valittujen valinta suoritetaan samoin ehdollisena ja heidän on toimitettava edellä mainitut selvitykset 30 päivän kuluessa kutsun tiedoksisaannista, mikäli heidät kutsutaan varasijalta hoitamaan virkaa.

22 Sivistyslautakunta (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

23 Sivistyslautakunta YHT 190/2012/430 SIV 78 YES GOES TO LUKIO - LUKIOIDEN YRITTÄJYYS- JA TYÖELÄMÄTIEDON SYVENTÄMINEN -HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN Koulutuskeskus Sedun aluepäällikkö Tiina Jokela-Lyly pyytää Ilmajoen kuntaa/sivistystoimea ja lukiota mukaan YES goes to lukiohankkeeseen ajalle Hankkeen tavoitteena on: YES-yrityskummitoiminta edistää koulu-yritysyhteistyötä, yrittäjyyskasvatusta ja työelämätuntemusta oppilaitoksissa. Nuoret tarvitsevat hyviä esimerkkejä, onnistumisen tunteita, elämänsä hallinnan tunnetta ja vaihtoehtoja tulevaisuuteen. Yrittäjälle yhteistyö tarjoaa puolestaan tunnettavuutta nuorten keskuudessa, ideoita, näkemyksiä sekä tuoretta otetta ongelmanratkaisuun tai yhteisiin projekteihin. YES kummit on verkosto, joka koostuu yrittäjistä ja liike-elämän toimijoista. YES-Kummiportaalin rakentaminen kaikkien YES alueiden käyttöön. Portaalin rakentamisessa hyödynnetään YES Pirkanmaan kokemuksia ja asiantuntijuutta. Portaalin rakentaminen tapahtuu siten, että aluetoimija kerää alueellisen yrittäjäjärjestön ja nuorten yrittäjien verkostosta yrittäjiä, jotka ovat valmiita toimimaan YES kummeina. Pirkanmaalla tehdyn kokeilun perusteella kummien sitoutuminen on ollut erittäin vahvaa kun he ovat voineet vaikuttaa ja osallistua yhteistyön muodon rakentumiseen. Kummeille lähetetään kysely, jossa he kertovat valmiudestaan toimia koulu-yritysyhteistyössä. Kyselyn perusteella laaditaan profiili verkkoportaaliin, jossa esitellään yrittäjätarina/arvot, miten he haluavat osallistua koulu-yhteistyöhön, minkä aineenopetuksen tukena heidän osaamistaan voi erityisesti hyödyntää sekä muita yhteistyön kannalta olennaisia asioita. YES ope-yrittäjätreffit ovat noin 3h mittainen tilaisuus, johon paikalle kutsutaan YES aluetoimijan toimesta paikallisia yrittäjiä ja opettajia. Tapahtuman aikana järjestetään lyhyt info YES toiminnasta (lukiossa) sekä johdatellaan yhteistyön pariin ajankohtaisten ja alueellisten teemojen kautta. YES ope-yrittäjätreffeillä voi toimia myös ulkopuolinen alustaja. Alustusten jälkeen järjestetään opettajien ja yrittäjien kohtaamisia pienemmissä työpajoissa. Tavoitteena on vahvistaa paikallista koulu-yritysyhteistyötä luomalla kontakteja yrittäjien (elinkeinoelämän) ja opettajien välille sekä madaltaa kynnystä yhteydenottoa varten. Ope-yrittäjätreffeillä pyritään sopimaan seuraava yhteinen tapaaminen/konkreettinen askel. Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on itse arviointityökalu perus- ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Mittariston avulla voidaan arvioida ja kehittää omaa työtä sekä oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusta ja toimintakulttuuria. Mittaristoa tullaan hyödyntämään säännöllisesti koko hankkeen ajan. Mittaristolla kerätään tietoa myös hankkeen tavoitteiden etenemisestä. YES cafe. Hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli, joka verkottaa jatkossa opetushenkilöstöä. YES cafe:n idea on, että lukion opettajien koulu/kunta/seutukohtainen kuukausikokous järjestetään oppilaitoksen ulkopuolella, alueen yrityksessä. Tähti (yrityksen edustaja tai hankkeen verkosto/asiantuntijakumppani/sll tmv.) toimii keskustelun alustajana ja opettajille tarjotaan mahdollisuus tutustua yritykseen, esittää kysymyksiä ja verkostoitua alueella muiden opettajien kanssa. Tämä toimintamalli muotoutuu hankkeen aikana. Tavoitteena on, että alueellisia YES cafe järjestetään 3-4/lukuvuosi esimerkiksi 2 kk välein. Päivämäärät suunnitellaan jo lukuvuoden alussa kalentereihin. YES aluepäällikkö toimii YES ca-

24 Sivistyslautakunta fe:n organisoijana esimerkiksi alueen sivistystoimen kanssa. Hyötynä; opettajat tutustuvat alueellisiin yrityksiin ja kynnys yhteistyöhön madaltuu. YES goes to lukio katalogi. YES katalogeihin kootaan mahdollisuuksien mukaan alueilta syntyviä hyviä käytänteitä kaikilta hanketavoitteiden sektoreilta. Vuonna 2012 YES katalogiin sisällytetään siihen asti toteutettuja hyviä käytänteitä. Vuoden 2013 YES goes to lukio-katalogi kokoaa hankkeen loppuraporttina hankkeen aikana syntyneet parhaat käytänteet. YES Helmet. YES helmet kokoavat hyviä YES-käytänteitä lyhyesti kautta maan. YES Helmiin luodaan jatkumo alakouluista alkaen, jolloin lukioiden esimerkit toimivat osana yrittäjyyskasvatuksen hyvien käytänteiden polkua. opetet. Hankkeen aikana opettajille luodaan mahdollisuuksia osallistua opetet:n joka toteutetaan sidosryhmäyhteistyössä mm. yrittäjäjärjestöjen ja Taloudellisen tiedotustoimiston kanssa. opetet pyritään sijoittamaan koeviikko tmv. ajankohtaan, jolloin opetet:n osallistuminen ei aiheuta sijaiskustannuksia. Vuonna 2013 opetet voidaan yhdistää asiantuntijakoulutuksen toiseksi päiväksi. Yhteistyösopimuksella sovitaan Ilmajoen kunnan kanssa osallistumisesta ja yhteistyöstä YES goes to lukio - lukion yrittäjyys- ja työelämätiedon syventäminen hankkeessa. Hankkeen alueellisena toteuttamisesta vastaavana tahona toimii YES Etelä-Pohjanmaa ja kansallisella tasolla Valtakunnallinen YES ry. YES goes to lukio - hankkeen aikana syvennetään ja vahvistetaan erityisesti lukiokoulutuksen työelämäyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusosaamista yhdessä osatoteuttajien, koko YES-verkoston ja sidosryhmien kanssa. YES Etelä-Pohjanmaan tehtävä hankkeessa: Järjestää lukioihin lyhytkestoisia opettajakoulutuksia sekä VESO-päivän, tarjoaa yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja ja malleja sekä järjestää NY- ohjelmakoulutuksia. Järjestää 2-3 päivän mittaisia maksuttomia asiantuntijakoulutuksia alueen lukioiden opettajille. Vierailee kouluilla ja auttaa opettajia yrittäjyyskasvatustyössä. Vahvistaa koulu-työelämäyhteistyötä sidosryhmien kanssa (kuten TAT-coachit) ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan YES- Kummit ja YES ope-yrittäjä -treffit toimintamuotoja sekä opastaa opettajat mukaan näiden työkalujen hyödyntämiseen. YES työkalut vahvistavat työelämätuntemuksen lisäämistä sekä opettajien että välillisesti opiskelijoiden keskuudessa. Kokoaa alueellisen työn tueksi hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä tukevan työryhmän. Alueellinen ohjausryhmä asettaa toiminnalle määrälliset ja laadulliset tavoitteet, jotka tukevat alueen tarvetta. Informoi aiesopimuksella sitoutettua kumppania hankkeen etenemisestä sovitulla tavalla (ohjausryhmä/tiimi sekä uutiskirje). Opastaa opettajia käyttämään Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoa opettajan oman työn ja työyhteisöjen kehittämisen mittaajana.

25 Sivistyslautakunta Vastaa tavoitteiden toteutumisesta omalle alueelliselle ohjausryhmälle ja valtakunnalliselle YES ry:lle. Kerää tietoja vaikuttavuuskyselyn tueksi. Muita mahdollisia, erikseen sovittavia toimenpiteitä. Ilmajoen kunta/sivistystoimi Informoi hankkeesta ja toimenpiteistä alueen lukioille ja muulle kouluverkostolle. Tukee hankevuosina teemaa vahvistavan VESO-päivän toteuttamista alueen kaikille lukioiden opettajille (min. 1 veso/vuosi). VESO-päivään osallistuvien opettajien työaika merkitään hankkeen laskennalliseksi kuntarahaosuudeksi. YES järjestää yhdessä sidosryhmien kanssa VESO-päivän sisällön. Nimeää hankepäätöksen jälkeen alueen lukio-opettajista 1-2 lukio-opettajaa/ lukio. Opettajat toimivat YES aluepäällikön yhteyshenkilöinä ja lukioasiantuntijoina. YES aluetoimisto korvaa yhteistyöstä syntyvät matkakulut tapauskohtaisesti. Opettajat voivat olla Y-love verkoston opettajia. Koulutoimi korvaa asiantuntijaopettajan mahdolliset sijaiskustannukset. Asiantuntijaopettajan koulutuksen aikaiset palkkakustannukset merkitään hankkeen laskennalliseksi kuntarahaosuudeksi. Kannustaa rehtoreita ja opettajia tutustumaan alueen yrityksiin esim. opetet päivän, YES -kummipäivän, YES -opeyrittäjä-treffien tai muun erikseen esiteltävän mallin kautta. Tähän edellytettävä työaika pyritään sovittamaan kurssi- /jaksomuotoiseen opetukseen ja mikäli on mahdollista näihin käytetään myös kokonaisia päiviä. Sijaiskustannuksista sovitaan erikseen. Kehittää omalta osaltaan yrittäjyyskasvatuksen ja -opetuksen toimenpiteitä yhteistyössä YES aluepäällikön kanssa. Sivistystoimi vastaa opettajien hankkeen eri toimintoihin osallistumisesta aiheutuvista palkkakustannuksista sekä mahdollisista sijaiskustannuksista. Hankkeen rahoitus määräytyy yhteistyösopimuksen mukaan seuraavasti: YES goes to lukio -hanke saa ESR-rahoitusta v v Hankkeen kuntarahaosuus on v v ja se katetaan hankkeeseen osallistuvien kuntien sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymän/ Koulutuskeskus Sedun rahoituksella.

26 Sivistyslautakunta Ilmajoen kunnan osuus olisi saapuneen ilmoituksen mukaan Yes goes to lukio hankkeessa seuraava: v v Lisäksi hankkeessa kerätään laskennallista kuntarahaa. Laskennallista kuntarahaa kerryttää opettajien osallistuminen hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja VESO-päiviin sekä asiantuntijaopettajien hankkeelle tekemä työ. Sivistyslautakunta päättää olla osallistumatta hankkeeseen, koska sivistystoimen talousarviossa ei tähän ole varauduttu, eikä kuntaosuutta ole sisäisin järjestelyin mahdollista kattaa. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

27 Sivistyslautakunta YHT 178/2012/140 SIV 79 VALTIONAVUSTUS KOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN LUKUVUODELLE Opetushallitus (Dnro 154/517/2012) on hakemuksesta myöntänyt Ilmajoen kunnalle 75 % valtionavustukseen oikeuttavina menoina (vrt lukuvuodelle ) koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen. Koulutuksen järjestäjän osuus on ( lukuvuonna ) eli 25 %. Avustuksen käyttöaika alkaa ja päättyy Loppuraportti on tehtävä viimeistään tammikuun 2014 loppuun mennessä. Opetushallitus edellyttää, että valtionavustuksen menoja ja tuloja seurataan taloushallinnossa erillisillä laskentatunnisteilla. Valtionavustusta voidaan käyttää kerhotoiminnan kehittämisestä ja järjestämisestä aiheutuviin kohtuullisiin kuluihin kunnassa ja kouluissa, mm. kerho-ohjaajien palkkioihin, henkilöstön täydennyskoulutukseen, sijaiskuluihin, kerhokuljetuksiin sekä materiaali- ja välinehankintoihin. Koulujen kerhotoiminnan koordinaattorina toimii luokanopettaja Karita Koskinen. Hankkeelle avattu kustannuspaikka on Sivistyslautakunta hyväksyy kerhotoiminnan kehittämiseen tarkoitetun valtionavustuksen käytön vuosina (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

28 Sivistyslautakunta SIV 80 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivistystoimen talouden toteuma kuukausilta 1-4, Seuraava sivistyslautakunnan kokous pidetään tiistaina tai klo 17:00 kunnantalolla. Sivistyslautakunta merkitsee em. asiat tietoonsa saatetuksi. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

29 Sivistyslautakunta YHT 198/2012/180 SIV 81 TÄYTTÄMISLUPA PERUSKOULUN ÄIDINKIELEN LEHTORIN VIRKAAN 0022 Äidinkielen lehtori Salla Klemola on ilmoittanut hakevansa eroa alkaen äidinkielen lehtorin virasta Tuntimäärä on sellainen, ettei ole perusteita määräaikaisuuteen ja sisäisin järjestelyin ei voida hoitaa ko. tehtävää. Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää alkaen peruskoulun äidinkielen lehtorin virka 0022 vakinaisesti. (Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Kirsi Kinnunen, puh ).

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 30.8.2011, kello 17.00 19:40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Jaakko Ilkan koulu Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Sivistyslautakunta sivu 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Sivistyslautakunta sivu 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 28.1.2011, kello 14.30 17:00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hellsten Vesa,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 8.11.2011, kello 16:30 18:06. Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Koskenkorvan ryhmis, (Vanhatie 7) klo 16:30-17:00

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 17.3.2011, kello 14.00 15.30 Kokouspaikka Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki: Alavus:

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA 18.05.2016 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 36

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 22 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4/2016 KOKOUSAIKA To 19.5.2016 klo 18.30 19.45 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 22 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4/2016 KOKOUSAIKA To 19.5.2016 klo 18.30 19.45 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 22 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4/2016 KOKOUSAIKA To 19.5.2016 klo 18.30 19.45 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. Saukko

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 14 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA Ti 19.4.2016 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. x Saukko

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Sivistyslautakunta 16.06.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.06.2009 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016. Tiistaina klo Marttilan koulu, Metsäniityntie 11, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016. Tiistaina klo Marttilan koulu, Metsäniityntie 11, Marttila 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.6.2016 klo 18.00 20.55 KOKOUSPAIKKA Marttilan koulu, Metsäniityntie 11, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne ( X )

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 3/2012 29 Kokousaika Keskiviikko 23.5.2012 klo 18-19.42 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja pj.

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/19.4.2011 Kokousaika 19.4.2011 klo 19.00 20.18 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Kokousaika Tiistai 24.7.2012 klo 17.00 17.56 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4 / 2015 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4 / 2015 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4 / 2015 KOKOUSAIKA Ma 7.12.2015 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. x Saukko

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2011 Kokousaika Tiistai 18.30 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Kröger

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/2016 63 Kokousaika 5.10.2016 kello 18.00 18.51 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, puheenjohtaja Isotalo Päivi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kangasniemi Kokouskutsu 1 (7) Sivistyslautakunta Aika , klo 13:00. Kangasniemen kunnantalo, takkahuone. Käsiteltävät asiat

Kangasniemi Kokouskutsu 1 (7) Sivistyslautakunta Aika , klo 13:00. Kangasniemen kunnantalo, takkahuone. Käsiteltävät asiat Kangasniemi Kokouskutsu 1 (7) Aika 20.02.2017, klo 13:00 Paikka Kangasniemen kunnantalo, takkahuone Käsiteltävät asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan tarkastus 17 Päiväkodin

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Sivistyslautakunta 02.06.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 02.06.2015 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren Jussi

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 33 KOKOUSAIKA 27.8.2015 klo 18- KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi Hintikka

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 1/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 1/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 6.2.2014 klo 18.00-20.50 Paikka Päiväkoti Mustikka Asiat 1 Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 5 Tuntiopettajan

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2015 klo 16.00-17.37 Rautalammin lukio Anu Hotti Annikki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Porolahden peruskoulu PÖYTÄKIRJA Nro1/14 Roihuvuorentie 2 / Satumaanpolku 2 00820 Helsinki Puh (09) 31082660 18.3.2014 Fax.

Porolahden peruskoulu PÖYTÄKIRJA Nro1/14 Roihuvuorentie 2 / Satumaanpolku 2 00820 Helsinki Puh (09) 31082660 18.3.2014 Fax. 1/7 POROLAHDEN PERUSKOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 18.3.2014 klo 18.00 19.45 Paikka: Läsnä: Satumaanpolku 2, neuvotteluhuone Sari Leppänen, puheenjohtaja Jenny Uusikivi Kaisa Larste Iiro Lilja

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 4/2008. Sivistyslautakunta

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 4/2008. Sivistyslautakunta ASIALISTA 4/2008 Sivistyslautakunta 09.06.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 09.06.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Nummenpään koulun johtokunta 27.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 NUMMENPÄÄN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN/KOULURETKI SUOMENLINNAAN 2 NUMMENPÄÄN KOULUN TYÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Tiistai klo

Tiistai klo MERIKARVIAN KUNTA KOKOUSKUTSU/PÖYTÄKIRJA n:o 6 Toimielin Kokousaika Kokouspaikka ykälät 83 Sivistyslautakunta Tiistai 29.9.2015 klo 18.00 Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Todetaan kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 2/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 13. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 2/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 13. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 2/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 13 KOKOUSAIKA 15.3.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.10.2013 klo 18-20.35 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 101-112 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto vpj. Ahola Kalle :t 101-112

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika 14.4.2015 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2012 Sivistyslautakunta 07.08.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 07.08.2012 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 9/2011 108 Kokousaika Torstai 8.12.2011 klo 18-18.47 Kokouspaikka Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja pj. :t 103-112

Lisätiedot

No 5/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 39. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 5/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 39. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 5/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 39 KOKOUSAIKA 15.10.2015 klo 18- KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman,

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2016. Keskiviikkona klo Mellilän kunnantalo, Loukeentie 24, Mellilä

MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2016. Keskiviikkona klo Mellilän kunnantalo, Loukeentie 24, Mellilä 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 14.12.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Mellilän kunnantalo, Loukeentie 24, 32300 Mellilä SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne ( ) Häkkinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221 1 Kokousaika 28.9.2011 klo 19.40-20.55 Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221 Saapuvilla olleet Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi pj puheenjohtajana) vpj

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2014 Sivistyslautakunta 03.06.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 03.06.2014 klo 18.00 18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Jokioja

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti, kokoushuone Käsiteltävät asiat 80 Kokouksen avaus 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 1 / 2016 KOKOUSAIKA Ma 1.2.2016 klo 18.30 20.20 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 1 / 2016 KOKOUSAIKA Ma 1.2.2016 klo 18.30 20.20 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 1 / 2016 KOKOUSAIKA Ma 1.2.2016 klo 18.30 20.20 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. x Saukko

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2016. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2016. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2016 Sivistyslautakunta 01.12.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 01.12.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja Sivu Nro

Kokouspöytäkirja Sivu Nro Kokouspöytäkirja Sivu Nro Koulutuslautakunta 14.12.2016 65 7 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 18.00-18.35 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Saapuvilla olleet jäsenet Lundén Allan, puheenjohtaja

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 16 22.11.2016 Kokousaika Keskiviikko 22.11.2016 klo 16.43-18.35 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 11.30 _alkaen joululounaalla Paikka Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kokousaika 9.2.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 15.11.2011, kello 18.00 19.20 Kokouspaikka Ilmajoen kunta, kunnanhallituksen kokoushuone, Ilkantie 18 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20.

Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20. Sivu Nro Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20.13 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Miinan koulun opettajien huone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 AIKA 03.07.2014 klo 18:04-18:27 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja Jokela-Ylipiha

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA 18.11.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 74

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 25.08.2016 122 KOKOUSAIKA 25.08.2016 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) HUOM PAIKKA! Nilakan yhtenäiskoulu, Opettajain

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 34 Luokanopettajan virka, sijoituspaikka Perälän koulu, viran vakinainen täyttäminen toistaiseksi 1.8.2015 alkaen... 2 35 Lastenhoitajan

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA 29.06.2016 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 43

Lisätiedot