DEBEL- kerroslattiajärjestelmän suunnittelu- ja asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DEBEL- kerroslattiajärjestelmän suunnittelu- ja asennusohje"

Transkriptio

1

2 OHJE 1(13) Toukokuu 2009 MTN DEBEL- kerroslattiajärjestelmän suunnittelu- ja asennusohje DEBEL- kerroslattiajärjestelmän Suunnittelu- ja asennusohje Rakenteen ominaisuuksia Rakennusmenetelmä Suunnittelu 2 2. Materiaalit ja tarvikkeet ProfAL- teräsrunko Lattiakipsilevyt Levyjen kiinnitys Logistiikka 4 3. Pintakäsittelyt ja pinnoitteet 4 4. Asennusolosuhteet 5 5. DEBEL Asennus, perus- ja korotettu rakenne 5 6. DEBEL Asennus, madallettu rakenne 7 7. Yleistä levytyksestä 8 8. Toteutuksen hallinta Työmaan laadunvarmistus Työaikataulut 8 Detaljit madallettu rakenne 9 Detaljit perusrakenne 10 Detaljit korotettu rakenne 11 Detaljit liittyminen betoniseen HVS seinään 12 Detaljit liittyminen Gyproc- levyrakenteiseen HVS seinään 13 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 44, KIRKKONUMMI puh fax Y-tunnus:

3 2(13) 1. DEBEL - kerroslattiajärjestelmä 1.1. Rakenteen ominaisuuksia Debel- kerroslattiajärjestelmä on betonivälipohjiin integroitu nykyaikainen rakennejärjestelmä. Se soveltuu asuin-, majoitus- ja toimistokäyttöön tarkoitettuihin tiloihin tai kohteisiin, joissa kuormitukset ovat vastaavalla tasolla (Suomen rakentamismääräyskokoelma B1-3:n mukaisesti pistekuorma 1,5 kn, oleskelukuorma I ja II). DEBEL on vastaus vaatimuksiin paremmasta välipohjien ääneneristävyydestä, huonetilojen muunneltavuudesta ja rakennuskosteuden hallinasta. DEBEL- kerroslattiarakenteen kehitystyöstä ovat vastanneet Aulis Lundell Oy ja Gyproc (Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy). DEBEL vastaa Suomen rakentamismääräyskokoelma C1:ssä (Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa; määräykset ja ohjeet 1998) esitettyjä vaatimuksia: - pienin sallittu ilmaääneneristysluku asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välillä R w 55 db - suurin sallittu askeläänitasoluku asuinhuoneistoa ympäröivistä tiloista keittiöön tai muuhun asuinhuoneeseen L n,w 53 db Kerroslattiarakennetta toteutettaessa on otettava huomioon myös täydentävät rakennusosat ja LVIS- tekniikka, jotta ääneneristykseltään hyvä lopputulos voidaan saavuttaa. Lattiarakenne on kauttaaltaan irti kantavista rakenteista, hormeista, LVIS- asennuksista ym. kiinteistä rakenteista Rakennusmenetelmä DEBEL- lattiajärjestelmän teräsrunko on asennettavissa erilaisten kantavien välipohjarakenteiden päälle. DEBEL voidaan käyttää uudis- ja korjausrakentamisessa. Teräsrungon päälle asennetaan kaksi kerrosta Gyproclattiakipsilevyjä GL 15 LAPIKAS. Levykerrokset kiinnitetään ruuvaamalla ja liimaamalla yhtenäiseksi rakenteeksi. DEBEL on kevyt rakenne. Sen ominaispaino on noin 40 kg/m2. DEBEL- lattian korkeus voi vaihdella mm (kuva 1). Perusrakenteen korkeus on mm, johon voidaan tehdä asiakaskohtaisia muutoksia. Tällöin puhutaan korotetusta rakenteesta, jonka rakennekorkeus voi olla esim. 450 mm. Rungon asennussuunta määräytyy huonetilan muodon ja kerroslattian runkotilaan asennettavan LVIS- tekniikan mukaan. Kevyet väliseinät rakennetaan suoraan lattialevytyksen päältä Suunnittelu Kerroslattian suunnittelun suorittaa järjestelmään perehtynyt rakenne- (tai rakennus-) suunnittelija. Suunnittelija pyytää muilta suunnittelijoilta (ARK, RAK, LVI ja SÄH) lähtötiedot rakennuskohteesta. Niistä selviää mm. tilojen käyttötarkoitus, mitat ja korot, kuormitukset, rakenteet, LVIS- asennukset ja varaukset. Nämä tiedot tulisi toimittaa suunnittelijalle sähköisessä muodossa (esim. AutoCad), jotta väärinymmärryksiltä vältyttäisiin ja asennussuunnitelmasta tulisi mahdollisimman tarkka ja paikkansa pitävä. Suunnittelu tehdään tietokoneavusteisesti (esim. AutoCad) ja tilaajalle (asennusurakoitsijalle) toimitetaan asennussuunnitelma joka sisältää tasokuvat, määräluettelon ja tarvittaessa leikkauksen ja rakennedetaljin jos kyseessä on erikoiskohde tai detaljit poikkeavat normaalista. Kohteen koosta ja tilaajan toivomuksen mukaan asennussuunnitelma voi olla huoneisto- tai lohkokohtainen. Asennussuunnitelman keskeisiä pääkohtia: - suunnitelma perustuu ARK, RAK- ja LVI- suunnitelmiin - profiilien pituudet - 40 mm vapaa asennusmitta - reunalistat L- ja J pituus 3 m - profiilien pituutta määriteltäessä otettava huomioon haalausreitit/siirrot

4 3(13) 2. Materiaalit ja tarvikkeet 2.1 Teräsrunko Perusrakenteen osat ovat: - KC100- kannattajat k 600 mm - säätöjalat kiinnitettyinä KC- kannattajiin k 1200 mm - SKH20- profiilit kiinnitettynä KC- kannattajiin k 300 mm - J- ja L- listat seinäliittymissä. Listat irrotetaan seinärakenteista kumitiivisteellä Korotetun rakenteen osat ovat: - KC kannattajat k 600 mm - säätöjalat ja korotuspalat kiinnitettyinä KCkannattajiin k 1200 mm - SKH20- profiilit kiinnitettynä KC- kannattajiin k 300 mm - J- ja L- listat seinäliittymissä. Listat irrotetaan seinärakenteista kumitiivisteellä Madalletun rakenteen osat ovat: - HTLR- profiilit (h=35 50mm) k 400 mm - säätöjalat kiinnitetään HTLR- profiileihin k 900 mm (tai tapauskohtaisesti harvempaan, riippuen HTLR- profiilin jäykkyydestä) - L- lista seinäliittymissä. Listat irrotetaan seinä- ja muista rakenteista kumitiivisteellä. Kaikki teräsosat ovat kuumasinkittyä terästä. Profiilien ainesvahvuus on mm. Tarvittavat tiivisteet kiinnitetään profiileihin työmaalla. Profiilien katkaisu asennuspaikalla onnistuu parhaiten kulmahiomakoneella. Ruuviliitoksia käytettäessä rakenteet ovat tarvittaessa muutettavissa ja purettavissa. KC- kannattajien ja SKHprofiilien pituudet ovat 40 mm vähennettynä profiilien suuntaisesta vapaasta asennusmitasta.

5 4(13) 2.2. Lattiakipsilevyt Gyproc lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS on erittäin kova lasikuidulla vahvistettu kipsilevy. DEBEL kestää hyvin sekä raskaita painoja että suuria pistekuormia. GL 15- lattiakipsilevy: - paksuus 15,5 mm - leveys 900 mm - pituus 2400 mm - reunamuoto suora - paino n. 15,4 kg/m 2 - tiheys n kg/m 3 - puristuslujuus 10 MPa tasaisella alustalla 2.3. Levyjen kiinnitys Ruuvaus ja liimaus Levykerrokset kiinnitetään ruuvaamalla ja liimaamalla toisiinsa. Ruuveina käytetään porakärkisiä Gyproc Quick QGG- lattiakipsilevyruuveja, alimmassa levyssä QGG 33 ja ylemmässä QGG 47- ruuveja. SKH- profiilin kiinnityksessä KC- kannattajaan käytetään ohutlevyruuveja Gyproc QPB 13. Reunalistojen kiinnityksessä (Llistat) SKH- profiiliin ruuvina käytetään matalakantaista Gyproc QPBT 16- ruuvia. Säätöjalkojen kiinnityksessä betoniseen välipohjaan käytetään lyöntitulppia esim. 5x40 mm. - ruuvimenekki: QGG 33 n. 8 kpl/ lattia- m 2 QGG 47 n QPB 13 n (ei matala rakenne) QPBT 16 n Levyt liimataan kauttaaltaan toisiinsa liimalla tai laastilla, joka levitetään pienihampaisella, hammastetulla lastalla. Liimauksessa tulee käyttää pintamateriaalien päästöluokituksen M1 mukaisia rakennusliimoja tai saneerauslaasteja. Liimat ovat sellaisenaan valmiita käytettäväksi. Laasteja ohennetaan vedellä niin paljon, että niistä saadaan kammalla helposti ohueksi levittyvä kerros. Luokiteltujen rakennusmateriaalien luettelo on saatavissa Rakennustietosäätiöstä. Liiman tai laastin ainemenekit ovat: - laastia n. 0,7...1,0 kg/lattia- m 2 (kuivajauhetta) - liimaa n. 0,5...0,6 l/lattia- m 2 Liimojen ja laastien käsittelyssä sekä varastoinnissa on noudatettava niiden valmistajan ohjeita Logistiikka Teräsrunko sekä levyniput toimitetaan huoneistokohtaisesti pakattuina. Teräsprofiilit ovat määrämittaisia asennussuunnitelman materiaaliluettelon mukaisesti. Uudiskohteessa materiaaliniput nostetaan holville rakennuksen runkotöiden edetessä. Teräsrunko ja kipsilevyt kannattaa sijoittaa kannakepukkien päälle, jolloin LVIS- asennukset ja kerroslattian runkotyö voidaan tehdä mahdollisimman häiriöttömästi. Nippujen paikat suunnitellaan kerrosten pohjakuvien avulla. 3. Pintakäsittelyt ja pinnoitteet Epätasaisuudet ja ruuvien kannat tasoitetaan ennen lopullisen lattiapinnoitteen kiinnittämistä. Levypinnan tasaisuus ja käytettävä lattiapinnoite sekä haluttu lopputuotteen laatutaso määräävät sen, tehdäänkö tasoitus ositteluna vai ylitasoituksena.

6 5(13) Gyprocin lattiakipsilevystä GL 15 LAPIKAS saadaan sileä ja elämätön lattiarakenne, joten DEBEL voidaan pinnoittaa lähes kaikilla yleisesti käytetyillä materiaaleilla. Poikkeuksena on liimattu parketti. 4. Asennusolosuhteet Asennusolosuhteet määräytyvät käytetyn laastin tai liiman valmistajan sen käytöstä antamien lämpötila- ja kosteusolosuhdeohjeistuksen mukaisesti. Kosteudesta johtuvien vaurioiden ja haittojen välttämisestä rakentamisessa on määräyksiä ja ohjeita Suomen rakentamis- määräyskokoelman osassa C2 (Kosteus; määräykset ja ohjeet 1998). Lattiarakenteita suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee ottaa huomioon ettei sisäisistä ja ulkoisista kosteuslähteistä peräisin oleva vesihöyry, vesi tai lumi haitallisesti tunkeudu rakenteisiin ja rakennuksen sisätiloihin. Tarvittaessa rakenteen on kyettävä kuivumaan haittaa aiheuttamatta tai rakenteen kuivattamisesta esitetään suunnitelmissa menetelmä. Lattian runkoasennus voidaan käynnistää kun huonetilan kantavat ja kiinteät rakenteet ovat valmiit sekä tila on siivottu. Ennen teräsrungon asentamista on selvitettävä välipohjan suoruus ja mahdolliset korkovaihtelut. Tällöin säästytään tarpeettomilta lattiarakenteen korkeusaseman korjauksilta ja säädöiltä. Tarkistettavia asioita ovat esim. ontelolaattojen käyryys, ovi- ja ikkuna- aukkojen korot, runkoelementtien asennustoleranssit jne. 5. DEBEL Asennus, Perus- ja korotettu rakenne 1. Teräsrunko toimitetaan huoneistokohtaisesti määrämittaisena. Toimitus sisältää KC- kannattajat, SKH- profiilit, J- ja L- reunalistat sekä säätöjalat kumivaimentimineen. Korotettu rakenne sisältää lisäksi korotusjalat. Lattialevyt on tapauskohtaisesti pakattu 20, 30 tai 40 levyn nippuihin. 2. Tarkista välipohjan korkeusasema, oviaukkojen korot ja LVIS- asennusten sijaintipaikat ennen asennustyön aloittamista. 3. Kiinnitä säätöjalat (ja korotusjalat kun kyseessä on korotettu rakenne) KCkannattajiin k 1200 jaolla (sik- sak - periaatteella) ja asenna KC- kannattajat säätöjalkoineen kantavan välipohjan päälle k 600 jaolla. Kiinnitä KCkannattajien päissä olevat säätöjalat lyöntitulpilla välipohjaan. Säädä tämän jälkeen teräsrunko säätöjalkojen avulla haluttuun korkeusasemaan. 4. Kiinnitä SKH- profiilit k 300 jaolla KC- kannattajiin. SKH- profiilit kiinnitetään molemmista laipoista ruuveilla KC- kannattajiin. 5. Jätä SKH- profiilien jatkoskohtaan 20 mm:n rako. Tue se tarvittaessa SKHprofiiliin palalla tai teräslistalla joka kiinnitetään profiilin alapuolelle. Kun kaikki SKH- profiilit on kiinnitetty vaaitse koko kenttä ja säädä teräsrunko säätöruuveilla oikeaan korkeusasemaan.

7 6(13) 6. Kiinnitä J- lista Gyproc PB 13- ohutlevyruuveilla jokaisen KC- kannattajan päädyn ylälaitaan painaen samalla listaa seinää vasten. Kiinnitä puhdistettuun J- listaan ennen sen paikalleen asennusta 150 mm:n pituiset tiivistekumit k 600 jaolla. Listan voi jättää pois esim. seinäpatterien kohdalla jos ruuvikiinnitystä ei pystytä tekemään. 7. Kiinnitä L- lista matalakantaisella Gyproc QPBT 16- ruuvilla jokaisen SKHprofiilin päähän painaen samalla listaa seinää vastaan. Kiinnitä puhdistettuun L- listaan ennen sen paikalleen asennusta 150 mm:n pituiset tiivistekumit k 600 jaolla. Listan voi jättää pois esim. seinäpatterien alta jos ruuvikiinnitystä ei voida tehdä. 8. Tarkasta lattiarungon korkeusasema, säätöpulttien kireys ja teräsosien kiinnitykset vielä ennen levytystyön aloittamista. Asenna mahdolliset runkotilaan tulevat mineraalivillaeristeet tässä työvaiheessa. 9. Asenna levyjen päätyyn 300 mm:n levyinen koko seinän mittainen levysuikale. Asenna työn edetessä levyjen pitkien sivujen puoleisen seinän ensimmäiseen riviin, 450 mm:n levyinen täyden levyn mittainen suikale. Levyn jatkos tulee aina SKH- profiilin kohdalle. Kiinnitä alempi levykerros QGG 33- ruuveilla (EK- ruuvi) SKH- profiileihin levyn leveyssuunnassa 450 mm:n ja pituussuunnassa 600 mm:n välein. Huomaa poikkeus ruuvauksen yleisohjeesta aloituslevyjen kohdalla. 10. Alimman levykerroksen puhtaalle ja ehjälle pinnalle levitetään liima pienihampaisella liimakammalla koko levypinnan yli. Levitä liima yhden levyn alueelle kerrallaan. Poista edellisen levyn kiinnityksestä jääneet liimapurseet aina ennen seuraavan levykerroksen liiman levittämistä. Kuivanneet liima- / laastipurseet aiheuttavat hammastuksia levykerroksessa. 11. Asenna toisen levykerroksen ensimmäinen levyrivi kokonaisista levyistä. Aloita toinen rivi puolikkaalla (900x1200) levyllä ja jatka kokonaisilla levyillä. Seuraava kokonaisilla, puolikkaalla, jne, jne. Kiinnitä toinen levykerros liimaten alempaan levykerrokseen ja ruuvaten QGG 47- ruuveilla (EK- ruuvi) SKHprofiileihin. Asenna levyt aina samaan korkeusasemaan viereisten kanssa. Hammastelut levytyksessä johtuvat virheellisestä asennustavasta. 12. Läpimenoista on tehtävä riittävän väljät, sillä putkitusten nostot tai muut kiinteät rakenteet eivät saa koskettaa levyjä tai teräksistä runkorakennetta, välys vähintään 4-7 mm.

8 7(13) 6. DEBEL Asennus, Madallettu rakenne 1. Teräsrunko toimitetaan huoneistokohtaisesti määrämittaisena. Toimitus sisältää HTLR- profiilit ja L- listat. Lattialevyt on tapauskohtaisesti pakattu 20, 30 tai 40 levyn nippuihin. 2. Tarkista välipohjan korkeusasema, oviaukkojen korot ja LVIS- asennusten sijaintipaikat ennen asennustyön aloittamista. 3. Kiinnitä säätöjalat HTLR- profiileihin k 900 jaolla (tai tapauskohtaisesti harvempaan) (sik- sak - periaatteella) ja asenna HTLR- profiilit välipohjan päälle k 400 jaolla. Kiinnitä vain HTLR- profiilien päissä olevat säätöjalat lyöntitulpalla välipohjaan. Säädä teräsrunko tämän jälkeen säätöjalkojen avulla haluttuun korkeusasemaan. 4. Kiinnitä L- lista matalakantaisella ruuvilla Gyproc QPBT 16 jokaiseen HTLRprofiiliin painaen samalla listaa seinää vastaan. Kiinnitä puhtaalle L- listan pinnalle ennen sen paikalleen asennusta 150 mm:n pituiset tiivistekumit k 600 jaolla. Listan voi jättää pois esim. seinäpatterien kohdalla, jos ruuvikiinnitystä ei pystytä seinän vieressä tekemään. 5. Tarkasta lattiarungon korkeusasema, säätöpulttien kireys ja teräsosien kiinnitykset vielä ennen levytystyön aloittamista. Asenna mahdolliset runkotilaan tulevat mineraalivillaeristeet tässä työvaiheessa. 6. Asenna levyjen päätyyn 300 mm:n levyinen koko seinän mittainen levysuikale. Asenna työn edetessä levyjen pitkien sivujen puoleisen seinän ensimmäiseen riviin, 450 mm:n levyinen täyden levyn mittainen suikale. Levyn jatkos tulee aina HTLR- profiilin kohdalle. Kiinnitä alempi levykerros Gyproc QGG 33- ruuveilla profiileihin levyn leveyssuunnassa 450 mm:n ja pituussuunnassa 800 mm:n välein. Huomaa poikkeus ruuvauksen yleisohjeesta aloituslevyjen 7. Alimman levykerroksen puhtaalle ja ehjälle pinnalle levitetään liima pienihampaisella liimakammalla koko levypinnan yli. Levitä liima yhden levyn alueelle kerrallaan. Poista edellisen levyn kiinnityksestä jääneet liimapurseet aina ennen seuraavan levykerroksen liiman levittämistä. Kuivanneet liima- / laastipurseet aiheuttavat hammastuksia levykerroksessa.

9 8(13) 8. Asenna toisen levykerroksen ensimmäinen levyrivi kokonaisista levyistä. Aloita toinen rivi puolikkaalla (900x1200) levyllä ja jatka kokonaisilla levyillä. Seuraava kokonaisilla, puolikkaalla, jne, jne. Kiinnitä toinen levykerros liimaten alempaan levykerrokseen ja ruuvaten Gyproc QGG 47- ruuveilla SKHprofiileihin. Asenna levyt aina samaan korkeusasemaan viereisten kanssa. Hammastelut levytyksessä johtuvat virheellisestä asennustavasta. 2. levykerroksen limitys- ja ruuvauskaavio (puolen levyn limitys) 9. Läpimenoista on tehtävä riittävän väljät, sillä putkitusten nostot tai muut kiinteät rakenteet eivät saa koskettaa levyjä tai teräksistä runkorakennetta, välys vähintään 4-7 mm. 7. Yleistä levytyksestä Levykerroksien asennuksessa on koko lattiarakenteen toimivuuden kannalta huomioitava kolme keskeistä asiaa: 1. Levykerrokset on limitettävä levysaumojen suhteen niin, että samalle kohdalle ei satu kahta samansuuntaista läpimenevää levysaumaa. Limityksen tarkoitus on myös estää, pistekuormakestävyyteen heikentävästi vaikuttavan, neljän levykulman asettuminen samaan kohtaan. 2. Molemmat levykerrokset ruuvataan kiinni SKH- profiileihin. 3. Levykerrokset liimataan toisiinsa. Asenna kumpikin levykerros levyn poikittain SKH- tai HTLR- profiileihin nähden. 8. Toteutuksen hallinta 8.1. Työmaan laadunvarmistus Asennustyön tavoitteena on kerralla oikein tehty lopputuote. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua työsuorituksen seuraamiseen ja tarkastamiseen yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Asennustyöstä tehdään kohdekohtaisesti malliasennus, jonka yhteydessä selvitetään DEBELlattian tekoon liittyvien osapuolten tehtävät, työjärjestys ja eri työvaiheiden vastaanottomenettely. Yleissääntönä on, että työmaalla noudatetaan asiakkaan laatimaa ja käytössä olevaa työmaan laatusuunnitelmaa Työaikataulut DEBEL- kerroslattiajärjestelmän työsaavutuksessa ja aikataulutuksessa on huomioitava varsinaisen asennustyön, materiaalien siirtojen ja siivouksen aikamenekit kohdekohtaisesti. Asennusryhmän koko on pääsääntöisesti kaksi ammattimiestä, joille päivittäinen työsaavutus on kohdetietojen perusteella laskettavissa. Asennusaikataulusta on sovittava asiakkaan kanssa ennen töiden aloittamista ja mahdolliset haittatekijät sekä riskit on määriteltävä selkeästi.

10 9(13)

11 10(13)

12 11(13)

13 12(13)

14 13(13)

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT LATTIAT JA VÄLIPOHJAT Levylattiat Gyproc-lattiarakenne on kehitetty ala- ja välipohjiin sekä vanhojen lattioiden korjaamiseen. Rakenne soveltuu kaikenkokoiseen rakentamiseen. Perusideana on kaksinkertainen

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008 Pienrakentajan käsikirja Marraskuu 2008 Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Pääraaka-aineet ovat puhdas kipsikivi ja vesi. Pinta on uusiokartonkia. Gyproc-levy ei sisällä terveysriskejä

Lisätiedot

Väliseinä ja levyrakenteet

Väliseinä ja levyrakenteet Väliseinä ja levyrakenteet Kipsilevyjen avulla on mahdollista toteuttaa laadukkaita ja toimivia rakenneratkaisuja edullisesti ja nopeasti. Kipsilevyjä on vaivaton työstää ja niiden asentaminen on helppoa.

Lisätiedot

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet 2 1 1 YLEISTÄ...3 2 VÄLISEINÄKIVET JA NIIDEN OMINAISUUDET...3 3 SUUNNITTELU...4 3.1 Mitoitus...4 3.2 Aukkojen ylitykset...5 3.3 Kantavat rakenteet...5 4 TYÖVAIHEET...6

Lisätiedot

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet 1 YLEISTÄ... 3 2 VÄLISEINÄKIVET JA NIIDEN OMINAISUUDET... 3 3 SUUNNITTELU... 3 3.1 Mitoitus... 3 3.2 Aukkojen ylitykset... 5 3.3 Kantavat rakenteet... 5 4 TYÖVAIHEET...

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO THERMO 24 / 36

ASENNUSOHJEET SILENCIO THERMO 24 / 36 ASENNUSOHJEET SILENCIO THERMO 24 / 36 SILENCIO THERMO Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia

Lisätiedot

Ääneneristys ja Palonsuojaus

Ääneneristys ja Palonsuojaus Ääneneristys ja Palonsuojaus Rakennusurakkaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon rakennuksen ääneneristys ja paloturvallisuus. Rakennusmateriaalit ja rakenteet tulee valita siten, että rakenteesta tulee

Lisätiedot

Elegantti Asennusohje

Elegantti Asennusohje Elegantti Asennusohje 2/2014 Tämän asennusohjeen rakenneratkaisut ovat ohjeellisia ja saneerauskohteessa toteutukset voivat olla niistä poikkeavia. Poikkeavilla rakenneratkaisuilla tulee olla rakennesuunnittelijan

Lisätiedot

Outdoor. Julkisivujärjestelmä

Outdoor. Julkisivujärjestelmä Outdoor Julkisivujärjestelmä Knauf USG Systems tarjoaa arkkitehdeille, suunnittelijoille ja rakennusurakoitsijoille testatun kokonaisuuden rakennuksien sisä- ja ulkopuolisiin rakenteisiin. AQUAPANEL Indoor

Lisätiedot

3.3 Gyproc Ulkoseinät

3.3 Gyproc Ulkoseinät 3.3 Gyproc Ulkoseinät Gyproc Ulkoseinät Sisältö 3.3 Gyproc Ulkoseinät 3.3.1 Gyproc teräs- ja puurunkoiset ulkoseinät... 241 Kevytrakenteisten ulkoseinien ominaisuudet...241 Ääneneristys... 244 Lasikattoisia

Lisätiedot

Laatoitusopas. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet

Laatoitusopas. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet Laatoitusopas Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 11/2002 Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 2 Johdanto Asentajan laatoitusopas on tarkoitettu ohjeeksi sellaisten pintojen päällystämiseen luonnonkivilaatoilla

Lisätiedot

1200-2400 51 PALO-OSASTOIVAN AKO-SEINÄN YLÄPÄÄN LIITOS DET 55 PALO-OSASTOIVIEN SEINIEN JA HORMIEN LÄPIVIENNIT

1200-2400 51 PALO-OSASTOIVAN AKO-SEINÄN YLÄPÄÄN LIITOS DET 55 PALO-OSASTOIVIEN SEINIEN JA HORMIEN LÄPIVIENNIT TYÖOHJEET SISÄLTÖ: YLEISTÄ... 1 AKO-ELEMENTTIEN KÄSITTELY TYÖMAALLA... 2 ASENNUSTARVIKKEET... 3 Kiinnitystarvikkeet... 3 Asennustuet... 3 Kiinnikkeet... 3 Ulko- ja sisänurkat... 3 Siirto- ja asennuslaitteet...

Lisätiedot

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR KIINNITYSOHJEET Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR Sisällysluettelo sivu Yleistä... 1 Pinnoitustyön suunnittelu... 2 Päällysteiden valinta... 2 Rasitustyypit... 2 Työselityksen laadinta... 3 Aluslattiat...

Lisätiedot

4. VÄLISEINÄRAKENTEET

4. VÄLISEINÄRAKENTEET C 4. VÄLISEINÄRAKENTEET 4.1 Yleistä 4.3 Väliseinätyypit Päivitetty Keveytensä, lujuutensa, ääneneristävyytensä ja palonkestävyytensä ansiosta siporex soveltuu mainiosti väliseinämateriaaliksi niin uudis-

Lisätiedot

Platon-lattiajärjestelmä

Platon-lattiajärjestelmä Platon-lattiajärjestelmä Terveellinen ja pysyvästi hyvä sisäilma Ja talosi voi hyvin! Betonilattiassa voi Rakennuskosteuden kuivuminen kestää pitkään, jopa useita vuosia. Betonista voi nousta kosteutta

Lisätiedot

Aquaroc TM tuulettuva rapattu julkisivujärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Aquaroc TM tuulettuva rapattu julkisivujärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje 16.1.2014 Aquaroc TM tuulettuva rapattu julkisivujärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Aquaroc-julkisivujärjestelmän suunnittelu- ja asennusohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka pystyvät soveltamaan

Lisätiedot

CLASSIC C JA CLASSIC D. Asennusohjeet

CLASSIC C JA CLASSIC D. Asennusohjeet www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET CLASSIC C JA CLASSIC D Vesikatot Asennusohjeet Mallit Classic C ja D CLASSIC C JA CLASSIC D Asennusohjeet Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin

Lisätiedot

Gyproc Käsikirja Kevytrakennejärjestelmät. Tammikuu 2014

Gyproc Käsikirja Kevytrakennejärjestelmät. Tammikuu 2014 Gyproc Käsikirja Kevytrakennejärjestelmät Tammikuu 2014 Gyproc Käsikirja Gyproc Järjestelmätakuu kattaa tämän kirjan mukaiset järjestelmäominaisuudet (kts. täydelliset takuuehdot kappaleesta 1). Tämä

Lisätiedot

Asennusohjeet. Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät

Asennusohjeet. Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät Asennusohjeet Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät Sisältö Johdanto, Katon osat... 4 Kattoasennuksen valmistelut... 6 Plannjan tiilikuviokatteiden asentaminen... 10 Plannjan

Lisätiedot

KÄYTTÖ- OPAS. Käytännöllistä tietoa parketista

KÄYTTÖ- OPAS. Käytännöllistä tietoa parketista KÄYTTÖ- OPAS Käytännöllistä tietoa parketista Olet siis valinnut Upofloor-parketin Hoida sijoitustasi hyvin Parkettilattia on investointi, joka nostaa kotisi arvoa sekä rahalla että viihtyisyydellä mitattuna.

Lisätiedot

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Classic C ja D

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Classic C ja D Vesikatot Asennusohjeet Mallit Classic C ja D Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin pelkät katelevyt. Läpiviennit, veden poisto, tikkaat, kulkusillat ja lumiesteet yhdessä tekevät

Lisätiedot

KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE

KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE 1. ENNEN ASENNUSTA... 3 1.1. Toimituksen sisällön tarkastaminen... 3 1.2. Ennen asennusta huomioitavia seikkoja ja määräyksiä... 3 1.3. Suojaetäisyydet ja kotelointi...

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012 1(22) Ratu 040X Talo 2000 TUO X.X HAN X.X Telinetyö Tämä ohjekortti sisältää ulkona pystytettäviin julkisivu-, muuraus- sekä räystästelineisiin kuuluvat

Lisätiedot

Asennusopas Woodloc 2g

Asennusopas Woodloc 2g 2010-05 FI Asennusopas Woodloc 2g Kährs Finland Oy Nuijamiestentie 5 A 5 00400 Helsinki Puhelin: 09-477 75 40 Fax: 09-477 75 477 S-posti: info.finland@kahrs.com www.kahrs.com KÄHRSIN PUULATTIOIDEN ASENNUSOPAS

Lisätiedot

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010

LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 Oy Ab Oy Ab on Pohjoismaiden ainoa keraamisia laattoja valmistava yritys. Yrityksen tarina alkoi jo vuonna 1874, jolloin perustettiin kaakeliuuneja valmistava Turun Kaakelitehdas

Lisätiedot

Muotolevyt Asennusohje

Muotolevyt Asennusohje Muotolevyt Asennusohje Muotolevyillä -merkintä 7/2014 Tämän asennusohjeen rakenneratkaisut ovat ohjeellisia ja saneerauskohteessa toteutukset voivat olla niistä poikkeavia. Poikkeavilla rakenneratkaisuilla

Lisätiedot

1 Vesikaton mitoitus. 2 Tavaran vastaanotto ja käsittely. 1.1 Vesikaton mitoitus. 1.2 Vähimmäiskaltevuudet. 2.1 Tavaran vastaanotto

1 Vesikaton mitoitus. 2 Tavaran vastaanotto ja käsittely. 1.1 Vesikaton mitoitus. 1.2 Vähimmäiskaltevuudet. 2.1 Tavaran vastaanotto 1 1 Vesikaton mitoitus 1.1 Vesikaton mitoitus Vesikatteen mitoitusta varten mitataan eri lappeiden ulkomitat eli pituus harjan keskeltä räystäälle otsalautojen ulkopintaan sekä leveys päätylaudasta päätylautaan.

Lisätiedot

Muotolevyt Asennusohje

Muotolevyt Asennusohje Muotolevyt Asennusohje 1/2014 Tämän asennusohjeen rakenneratkaisut ovat ohjeellisia ja saneerauskohteessa toteutukset voivat olla niistä poikkeavia. Poikkeavilla rakenneratkaisuilla tulee olla rakennesuunnittelijan

Lisätiedot

LUX ELEMENTS alustus. Työskentely tiiviistä solumuovista valmistetuilla tukielementeillä

LUX ELEMENTS alustus. Työskentely tiiviistä solumuovista valmistetuilla tukielementeillä LUX ELEMENTS alustus Työskentely tiiviistä solumuovista valmistetuilla tukielementeillä Tervetuloa LUX ELEMENTS tarjoaa ratkaisut moderniin rakentamiseen OPIOCOLOR LUX ELEMENTS - FOAM ympäristön hyväksi

Lisätiedot