Kuormitukset ja jatkuvan sortuman estäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuormitukset ja jatkuvan sortuman estäminen"

Transkriptio

1 Kuormitukset ja jatkuvan sortuman estäminen EC4 Liittorakenteet Mikko Malaska Rakennustekniikan laitos

2 Sisältö EN 1990 Suunnitteluperusteet Rajatilamitoitus ja osavarmuuslukutarkastelu Kuormitusyhdistely EN 1991 Hyötykuormat ja niiden vähennykset Lumikuorma Tuulikuorma EN Onnettomuusmitoitustilanteet Määriteltävissä olevat onnettomuuskuormat Paikallisen vaurion laajuuden rajoittaminen 2

3 Kansalliset liitteet Kansallisessa liitteessä esitetään Suomea koskevat valinnat liittyen esimerkiksi suunnitteluparametreihin ja mitoitusmenetelmiin. Lähde: Ote Taulukosta A1.1 / SFS-EN 1990 Tarkastellaan esimerkkinä kokoontumistiloille annettuja muuttuvan kuorman pitkäaikaisarvon yhdistelykertoimia. Lähde: Ote Taulukosta A1.1 / NA-SFS-EN 1990 SFS-EN 1990 esittää 0,6 NA SFS-EN 1990 esittää 0,3 Suunnittelijan tulee siis aina tarkastaa, että käytetyt suunnitteluparametrit ja mitoituskäytännöt vastaavat kyseisen maan kansallisessa liitteessä esitettyjä valintoja! 3

4 Rakenteiden suunnitteluperusteet SFS-EN 1990 EC4 Liittorakenteet / Mikko Malaska

5 SFS-EN 1990 Yleiset oletukset Kohta 1.3 / SFS-EN 1990 Hyvä rakennustapa Riittävän pätevät ja kokeneet henkilöt valitsevat rakennejärjestelmän ja suunnittelevat rakenteen Riittävän ammattitaitoiset ja kokeneet henkilöt rakentavat kohteen Käytetään riittävää valvontaa ja ylläpidetään laadunvalvontaa suunnittelussa sekä työn toteutuksessa niin tuotantolaitoksissa kuin työmaillakin Rakennusmateriaaleja ja tuotteita käytetään standardien mukaisesti (EN, rakennustyö, rakennusmateriaalit ja tuotteet) Rakennetta pidetään kunnossa asianmukaisesti Rakennetta käytetään suunnitteluoletusten mukaisesti 5

6 EN EN 1999 Perusvaatimukset Luku 2 / SFS-EN 1990 Rakenne tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että se toimii suunnitellun käyttöikänsä ajan tarvittavan luotettavuustasonsa säilyttäen ja taloudellisesti Rakenne suunnitellaan siten, että sillä on riittävä kestävyys, käyttökelpoisuus ja säilyvyys Riittävä kestävyys tulipalotilanteessa Rakenne tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että esimerkiksi räjähdys, törmäys tai inhimillinen erehdys ei vaurioita sitä alkuperäiseen syyhyn nähden suhteettoman paljon (EN ) Riskien arviointi Suunnittelija sopii toimintaperiaatteet tilaajan ja viranomaisten kanssa heti suunnittelun alussa 6

7 Suunniteltu käyttöikä Kohta 2.3 / SFS-EN 1990 SFS-EN 1990 antaa viitteellisiä suunnittelussa sovellettavia käyttöikiä. Talonrakennukset 50 vuotta Sillat 100 vuotta Lähde: Taulukko 2.1 / SFS-EN

8 Rajatilamitoitus Luku 3 / SFS-EN 1990 Murtorajatila (MRT) Kohta 6.4 / SFS-EN 1990 EQU STR GEO FAT Rakenteen staattisen tasapainon menetys (JÄYKISTYSRAKENTEEN KAATUMISTARKASTELU) Rakenteen ja rakenneosien sisäinen vaurioituminen tai liian suuri siirtymätila (POIKKILEIKKAUKSEN LUJUUSTARKASTELU) Maaperän kantavuus ja stabiilius Rakenteen väsymismurtuminen Käyttörajatila (KRT) Kohta 6.5 / SFS-EN 1990 Siirtymät Värähtelyt (ulkonäkö, rakenteen toimivuus) (materiaalin väsyminen, ihmisten mukavuus) Vauriot, jotka vaikuttavat todennäköisesti kielteisesti ulkonäköön, säilyvyyteen ja toimivuuteen (halkeilu) Rajatilamitoitukselle asetetut vaatimukset täyttyvät kun: (Kohta 3.5 / SFS-EN 1990) Käytetään osavarmuuslukumenetelmää tai Mitoitetaan suoraan tilastollisten menetelmien perusteella 8

9 Erilaiset mitoitusmenetelmät Deterministiset ja tilastolliset menetelmät osavarmuuslukuja sisältävien (rajatila-) mitoitusyhtälöiden määrittämiseen (Kappale C4 /SFS-EN 1990) Kokeellinen mitoitus Kohta 5.2 / SFS-EN 1990 Aina mahdollinen vaihtoehto Voi perustua kokeiden ja laskelmien yhdistämiseen Menetelmä a Eurokoodien ensisijainen perusta Menetelmä b Oikeat vastaukset luotettavuusongelmaan Tilastotietoja ei kuitenkaan usein ole käytetään harvoin Eurokoodien kehitykseen Lähde: Kuva C1/ SFS-EN

10 Luotettavuus - Tason II menetelmät Kappale C4 / SFS-EN 1990 Vaikka tason II menetelmissä käytetään tiettyja aproksimaatioita päästään sillä tuloksiin, joita useimmissa tapauksissa voidaan pitää riittävän tarkkoina Rakenteen luotettavuuden mittana käytetään kestämistodennäköisyyttä P s = (1-P f ) P f on tarkasteltavan vaurioitumistavan vaurioitumistodennäköisyys tietyn tarkastelujakson aikana Jos laskettu vaurioitumistodennäköisyys on suurempi kuin asetettu tavoitearvo P f > P 0, niin rakennetta pidetään epävarmana. 10

11 Luotettavuusindeksi Kappale C5 / SFS-EN 1990 Tason II menettelytavoissa määritellään perinteisesti vaihtoehtoiseksi luotettavuuden mitaksi luotettavuusindeksi β, jonka yhteys vaurioitumistodennäköisyyteen P f on: P t = Φ(-β) missä Φ on standardinormaalijakauman kertymäfunktio. 11

12 Luotettavuusluokka (RC) Kohta B3.2 / SFS-EN 1990 Luotettavuusluokat voidaan määritellä luotettavuusindeksin β avulla. Suunniteltaessa standardin EN 1990 mukaan käyttämällä standardien EN EN 1999 mukaisia osavarmuuslukuja katsotaan yleensä saavutettavan rakenne, jonka β-arvo on 50 vuoden tarkastelujaksoa käytettäessä yli 3.8. Tämä vastaa normaalijakautuneilla suureilla noin 1/ vaurioitumisen todennäköisyyttä Lähde: Taulukko B2 / SFS-EN

13 Seuraamusluokka (CC) Kohta B3.1 / SFS-EN 1990 Luotettavuusluokat on kytketty vaurioiden seuraamusluokkiin, joita on kolme: CC3 vaativin, CC1 vähiten vaativa Lähde: Taulukko B1 / SFS-EN

14 Seuraamusluokat Suomen NA:n mukaisesti Kohta B3.1 / NA-SFS-EN 1990 Suomen kansallisen liitteen mukainen määrittely Yli 8 kerroksiset rakennukset kuuluvat seuraamusluokkaan CC3. Lähde: Taulukko B1 / NA-SFS-EN

15 Osavarmuuslukumenetelmä Luku 6 / SFS-EN 1990 Osavarmuuslukumenetelmää käytettäessä tulee osoittaa, että mitään rajatilaa ei ylitetä missään kyseeseen tulevassa mitoitustilanteessa: Kuormien tai kuormien vaikutusten mitoitusarvot E d Kestävyyksien mitoitusarvot R d Mitoitusarvo = ominaisarvo x osavarmuusluku x muut kertoimet Mitoitusehdon tulee olla voimassa normissa esitetyllä vaurioitumisen todennäkoisyydellä: E d R d (STR ja GEO) 15

16 Kuormien mitoitusarvot - MRT Murtorajatila, Liite a1.3 / NA-SFS-EN 1990 Rakenteen tai rakenneosien sisäinen vaurioituminen - STR Pysyvät kuormat G Muuttuvat kuormat Q Ominaisarvo,indeksi k Lähde: Taulukko A1.2(B) / NA-SFS-EN 1990 HUOM: Nämä yhtälöt eivät ota huomioon geoteknisiä kuormia. 16

17 Kuormakerroin K fi K FI riippuu luotettavuusluokasta seuraavasti: Seuraamusluokka Kuvaus Luotettavuusluokka CC1 CC2 CC3 Vähäiset seuraamukset ihmishenkien menetysten tai pienten tai merkityksettömien taloudellisten, sosiaalisten tai ympäristövahinkojen takia. Keskisuuret seuraamukset Ihmishenkien menetysten tai merkittävien taloudellisten, sosiallisten tai ympäristövahinkojen takia Suuret seuraamukset ihmishenkien menetysten tai hyvin suurten taloudellisten, sosiaalisten tai ympäristövahinkojen takia. RC1 K FI = 0,9 RC2 K FI = 1,0 RC3 K FI = 1,1 17

18 Kuormien mitoitusarvot - MRT Liite a1.3 / NA-SFS-EN 1990 Staattisen tasapainon menetys - EQU Lähde: Taulukko A1.2(A) / NA-SFS-EN

19 Esimerkki MRT Omapaino + hyötykuorma Toimistorakennuksen 1-aukkoista palkkia kuormittaa: Omapaino G k + hyötykuorma Q k : F d F d = 1,15 G k + 1,5 Q k 1,35 G k L Lähde: Taulukko A1.2(B) / NA-SFS-EN

20 Useampi samanaikainen muuttuva kuorma Kaksi tai useampi muuttuvaa kuormaa yhdistetään kuormien yhdistelykertoimella ψ 0 Riipuen määrävästä muuttuvasta kuormasta kuormille annetaan erilaisia yhdistelykertoimen arvoja Yhdistelykertoimet ovat samat murto- ja käyttörajatilassa Lähde: Taulukko A1.1 / NA-SFS-EN

21 Esimerkki MRT Omapaino + hyötykuorma + Lumi Toimistorakennuksen palkkia kuormittaa: Omapaino G k + hyötykuorma Q k + lumi Q k,lumi F d a) Hyötykuorma määräävä L F d = 1,15 G k + 1,5 Q k + 1,5 0,7 Q k,lumi 1,35 G k b) Lumikuorma määräävä F d = 1,15 G k + 1,5 Q k,lumi + 1,5 0,7 Q k 1,35 G k 21

22 Käyttörajatila Kuormien osavarmuusluvut = 1,0 (ellei standardit EN EN 1999 toisin edellytä) Tarkemmat ohjeet materiaalikohtaisissa standardeissa EC2 EC9. Yhdistelykertoimet Lähde: Taulukko A1.4 / SFS-EN 1990 Ominaisyhdistelmä: Tavallinen yhdistelmä: palautumattomat rajatilat - kuormien vaikutukset eivät palaudu, kun kuorma poistetaan palautuvat rajatilat - kuormien vaikutukset palautuvat 22

23 Onnettomuusmitoitustilanteen kuormat Esim. palomitoitus ψ 2 Q k on muuttuvan kuorman pitkäaikaisarvo Lähde: Taulukko A1.3 / NA-SFS-EN

24 Esimerkki KRT ja tulipalo Toimistorakennuksen palkkia kuormittaa: Omapaino G k + hyötykuorma Q k : F d Käyttörajatila (ominaisyhdistelmä) L F d = G k + Q k Palomitoitus F d = G k + 0,3 Q k 24

25 Rakenteiden kuormat SFS-EN 1991 EC4 Liittorakenteet / Mikko Malaska

26 Normin SFS-EN 1991 osat EN 1991 Rakenteiden kuormat EN Tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat EN Palolle altistettujen rakenteiden rasitukset EN Lumikuorma EN Tuulikuorma EN Lämpötilakuormat EN Toteuttamisen aikaiset kuormat EN Onnettomuuskuormat EN EN EN Siltojen liikennekuormat Nostureiden ja muista koneista aiheutuvat kuormat Siilot ja säiliöt 26

27 Hyötykuorma Luku 6 / SFS-EN Hyötykuormat aiheutuvat tilojen käytöstä ja sisältävät mm. Normaalin henkilökäytön Huonekalut ja siirrettävät kohteet esim. Siirrettävät väliseinät Varastoitava tavara Säiliöiden sisällöt Ajoneuvot Odotettavissa olevat harvinaiset tapahtumat Henkilöiden kokoontuminen Huonekalujen kasautuminen Tavaroiden siirtäminen ja pinoaminen 27

28 Tilojen Käyttöluokat Kohta 6.3 / SFS-EN Hyötykuormien määrittämistä varten rakennusten väli- ja yläpohjien alat jaetaan niiden käyttötarkoituksen mukaisiin käyttöluokkiin. Luokka Käyttötarkoitus A Asuin- ja majoitustilat B Toimistotilat C Tilat, joihin ihmiset voivat kokoontua D Myymälätilat E Varasto- ja tuotantotilat FL Haarukkatrukeista aiheutuvat kuormat F, G Liikennöintialueet H, I, K Vesikatot HC Helikopterit 28

29 Hyötykuorman ominaisarvot Kohta 6.3 / SFS-EN Lähde: Taulukko 6.2 / NA-SFS-EN Lähde: Taulukko 6.2 / SFS-EN

30 Hyötykuormien pinta-alavähennys Kaava 6.1 / NA-SFS-EN Pienennystekijä palkki- ja laattarakenteiden kuormitukseen Luokissa A D A 0 = 10 m 2 Luokissa A - D α A 0,8 ψ 0 on kuormien yhdistelykerroin Merkitään suunnitteluasiakirjoihin ja ilmoitetaan asiakkaalle Esimerkki: 6 m pitkä toimistorakennuksen välipohjapalkki tukee 10 m pitkää ontelolaatastoa. Kuorman pienennystekijä: α A = 5/7 0,7 + 10/(6*10) = 0,67 < 0,8 A α A ,8 60 0,8 80 0,8 30

31 Hyötykuormien Kerrosvähennys Kaava 6.2 / NA-SFS-EN Luokissa A D useasta kerroksesta pilareille tai seinille tuleva kokonaishyötykuorma voidaan kertoa pienennyskertoimella α n n on kuormitettujen kantavien osien yläpuolella olevien samaan luokkaan kuuluvien kerrosten lukumäärä A α n Esimerkki: 5 kerroksisen toimistorakennuksen 1. kerroksen pilarin kuormitukseen sallittu vähennys: α n = [2+(5-2) 0,7]/5 = 0,82 3 0,9 4 0,85 5 0, , ,73 31

32 Lumikuorma SFS-EN Soveltamisala: Standardissa esitetyt lumikuormat ovat voimassa, kun rakennus sijaitsee alle 1500 m merenpinnan yläpuolella voidaan soveltaa koko Suomessa Rakenteet mitoitetaan lumikuormalle s, joka lasketaan maan pinnalla vaikuttavan peruslumikuorman s k perusteella. Normaali mitoitustilanne s = μ i C e C t s k μ i on lumikuorman muotokerroin (0 2,5) C e on tuulensuojaisuuskerroin (1,0 tai 0,8) C t on lämpökerroin (tavallisesti 1,0) 32

33 Lumikuorman perusarvo SFS-EN NA EN

34 SFS-EN sisältö Luku 1 Yleistä Luku 2 Kuormien luokitus Luku 3 Mitoitustilanteet Luku 4 Maanpinnan lumikuorma Luku 5 Kattojen lumikuorma Luku 6 Paikalliset vaikutukset Liitteet A E Yhteensä 83 sivua 5.3 Muotokertoimet μ Tasakatto 0,8 Pulpettikatto (0 0,8) Harjakatto (0 0,8) Sahakatto (0 1,6) Kaarikatot (0 2,0) Kinostuminen (0,8 2,5) 34

35 Tuulikuorma SFS-EN Mahdollistaa erittäin täsmällisen tuulikuormituksen määrittelyn rakenteille. Soveltamisala: Rakennukset sekä maa- ja vesirakennuskohteet, joiden korkeus on alle 200 m. Sillat, joiden jänneväli on alle 200 m. Mitoitustilanteet: Jos suunnitelmassa oletetaan, että ikkunat ja ovet ovat kiinni kovalla tuulella tai myrskyllä, niin vaikutusta, joka syntyy näiden ollessa auki, pidetään onnettomuusmitoitustilanteena. 35

36 SFS-EN sisältö Luku 1 Yleistä Luku 2 Mitoitustilanteet Luku 3 Tuulikuormien mallintaminen Luku 4 Tuulennopeus ja nopeuspaine Luku 5 Tuulikuormat Luku 6 Rakennekerroin c s c d Luku 7 Paine- ja voimakertoimet Luku 8 Siltojen tuulikuormat Liitteet A F Yhteensä n. 250 sivua MÄÄRITÄ PUUSKANOPEUSPAINE q p Luku 4 Maastoluokka, pinnan muodon vaikutus Luku 7 Nopeuspainekorkeus z e LASKE TUULENPAINE w = q p c p Luku 7 Painekertoimet c pi, c pe Luku 5.2 Tuulenpaineet w e, w i Rakenneosat, verhous, kiinnikkeet LASKE KOKONAISTUULIVOIMA F w Luku 6 Rakennekerroin c s c d Luku 7 Voimakerroin c f Luku 5.3 Tuulikuorma F w Jäykistävän rungon mitoitus, perustukset 36

37 Kokonaistuulivoima Rakennuksen kokonaistuulivoima voidaan määrittää kahdella tavalla: 1) Laskemalla voimakertoimien c f avulla (Kaava 5.4 / SFS-EN ) 2) Laskemalla voimat painekertoimien c pe ja c pi avulla ja rakenteeseen vaikuttavien ulkoisten ja sisäisten pintapaineiden summana (Kaavat 5.5 ja 5.6 / SFS-EN ) + 37

38 Onnettomuuskuormat SFS-EN EC4 Liittorakenteet / Mikko Malaska

39 Ennakoimaton onnettomuustilanne Järvenpää 2010 Virheellisesti suunnitellun teräsrakenteisen kattoristikon pettäminen aiheutti hallin keskiosan katon äkillisen romahtamisen. Parin pääkannattajakehän ristikkopilarit vaurioituivat paikallisesti, mikä johti yhden pääkannattajakehän uumasauvan irtoamiseen. Kehä menetti kantavuuttaan ja alkoi taipua. Rakenteellisesti heikot katon lohkojen saumat pettivät äkillisesti. Kuvien lähde: Onnettomuustutkintakeskuksen raportti B 1/2010 Y 39

40 Ratsastusmaneesin sortuminen Laukaa Koko maneesirakennus sortui kerralla, äkillisesti ja varoittamatta. Vaurio alkoi kolminivelkehän yläulkonurkan kainaloliitoksesta Jatkuvaa sortumista ei ollut estetty!! Teräskehän pettäminen johti aina seuraavan kehän pettämiseen Kuvien lähde: Onnettomuustutkintakeskuksen raportti Y JATKUVA SORTUMA - tilanne, missä rakenteen yhden osan myötääminen tai sortuma aiheuttaa jatkuvan vaurioitumis- ja sortumisilmiön. 40

41 Onnettomuustilanteet Onnettomuustilanteiden mitoituksessa tulee tarkastella poikkeuksellisten tapahtumien esiintymistä ja niitä vastaavia kuormavaikutuksia yhdessä pysyvien ja muuttuvien kuormien vaikutusten kanssa. Onnettomuustilanteiden kuormavaikutusten Esiintymisen todennäköisyys on yleensä pieni Ne ovat kestoltaan lyhyitä Niillä on vakavia seurauksia 41

42 Onnettomuustarkastelujen laajuus Onnettomuustilanteiden käsittelyn laajuus riippuu onnettomuuden seurausten vakavuudesta. Seurausten arviointiperusteena voidaan käyttää: Onnettomuuden aiheuttamien henkilövahinkojen ja kuolonuhrien määrää Ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia Yhteiskunnalle aiheutuvia huomattavia taloudellisia menetyksiä Turvallisuustoimenpiteiden kustannuksia jne. 42

43 Onnettomuustarkastelujen toimintaperiaatteet Onnettomuusmitoitustilanteisiin sovellettavat toimintaperiaatteet jaetaan kahteen ryhmään riippuen siitä, voidaanko onnettomuuskuorman arvoa määrittää. A. Suunnitellaan rakenteet määriteltävissä oleville onnettomuuskuormille Kaikki tunnetut onnettomuustilanteet ja tapahtumat, joiden tapahtumaketju tunnetaan kohtuullisen hyvin (tulipalo, törmäys, räjähdys, tulva tms.) B. Paikallisen vaurion laajuuden rajoittaminen (kuorman arvoa ei tunneta) Vauriot voivat aiheutua myös ennakoimattomista onnettomuuksista, jotka tapahtuvat ilman ulkoista syytä ja joista saattaa aiheutua sortuma tai muu rakennevaurio. Näihin tapahtumiin ei suoraan liity mitään erikoiskuormaa. 43

44 A MÄÄRITELTÄVISSÄ OLEVAT ONNETTOMUUSKUORMAT 44

45 Määriteltävissä olevat onnettomuuskuormat Onnettomuuskuormien aiheuttamat paikalliset vauriot voidaan hyväksyä sillä edellytyksellä, että Ne eivät ole vaaraksi koko rakenteelle tai että Rakenteen kantokyky säilyy välttämättömien hätätoimenpiteiden ajan, kuten esimerkiksi evakuoitaessa rakennusta ja sen lähiympäristöä. 45

46 Onnettomuuskuormien vaikutusten pienentäminen Onnettomuuskuormien vaikutuksia voidaan pienentää suunnittelun avulla: Eliminoidaan onnettomuuskuorma tai pienennetään sen todennäköisyyttä ja/tai voimakkuutta. Rakennuksen ulkoseinissä voidaan esimerkiksi käyttää osia, jotka hajoavat räjähdyksen tapahtuessa ja mahdollistavat näin paineen purkautumisen. Suojataan rakenne esim. betoniporsailla. Suunnitellaan rakenteet niin, että vahingoittunut alue voidaan kannattaa vaihtoehtoisella rakenteella. Suunnitellaan rakenteet kestämään onnettomuuskuorman vaikutukset. 46

47 Ajoneuvojen törmäyskuormat Ajoväylän yläpuolella tai vieressä olevia rakenteita tukeviin rakenneosiin ajonauvon törmäyksestä aiheutuvat ohjeelliset mitoituskuormat talorakenteille: F dx ja F dy eivät vaikuta samanaikaisesti. Kuorman vaikutusalue on määritelty standardin SFS-EN kohdassa 4.3.1(3). Ajoneuvojen törmäystä ei tarvitse tarkastella seuraamusluokkassa CC1. 47

48 Ajoneuvon törmäyskuorma Lähde: Taulukko 4.1 (FI) / NA-SFS-EN Lähde: Kuva 4.1 (FI) / NA-SFS-EN Luokan Taajamien tiet ja kadut arvoja voidaan pienentää pienennyskertoimella. d on rakenneosan etäisyys lähimmän kaistan keskilinjalta. 48

49 Räjähdyskuorma Rakenneosat ja rakenteet joissa poltetaan, varastoidaan tai kuljetetaan räjähtäviä nesteitä ja kaasuja tulee suunnitella räjähdyskuormasta aiheutuville rasituksille. Räjähdyksestä aiheutuva painekuorma vaikuttaa samanaikaisesti kaikissa suunnissa. Räjähdyksestä aiheutuville kuormille on annettu mitoitusarvoja standardin SFS-EN liitteessä D. Räjähdyskuorma kn/m 2 Rakennuksen leikkaus 49

50 KUORMITUSYHDISTELY ONNETTOMUUSTARKASTELUT Kappale / SFS-EN 1990 Lähde: Taulukko A1.3 / NA-SFS-EN

51 B PAIKALLISEN VAURION LAAJUUDEN RAJOITTAMINEN 51

52 Paikallisen vaurion laajuuden rajoittaminen Jatkuva sortuman estäminen voidaan toteuttaa joko estämällä alkusortuma tai rajoittamalla paikallisen vaurion laajeneminen. Standardin SFS-EN luvun 3 mukaan on hyväksyttävää suunnitella rakenne siten, että onnettomuustilanteessa voi syntyä paikallisia vaurioita. Paikallinen vaurio ei saa kuitenkaan aiheuttaa koko rakennuksen tai sen merkittävän osan sortumista. Rakennuksella on oltava riittävä vaurionsietokyky, jotta rakennus ei sorru erityyppisten määrittelemättömien onnettomuuskuormien vaikutuksesta. 52

53 Suunnitteluohjeet Standardin SFS-EN Liitteessä A (opastava) esitetään rakennusten suunnittelua varten sääntöjä ja menetelmiä, joilla estetään sortuman eteneminen suhteettoman laajalle. Suomen kansallinen liite ei käytä standardin Liitettä A! Kansallisen liitteen suunnitteluperiaatteet on esitetty kansallisen liitteen jäljessä olevassa ristiriidattomassa asiakirjassa: Rakennusten suunnittelu määrittelemättömästä syystä aiheutuvan paikallisen vaurion seuraamusten varalta. 53

54 Vaurioitumisen hyväksyttävät rajat Luku 9.1 / NA-SFS-EN On hyväksyttävää, että onnettomuustilanteessa syntyy paikallisia vaurioita. Paikallisen vaurioitumisen hyväksyttävä raja riippuu rakennetyypistä. Monikerroksiset rakennukset Paikallisen vaurion laajuus yhdessä kerroksessa on enintään 15% kyseisen kerroksen lattiapinta-alasta ja enintään 100 m 2 /krs. Vaurio saa tapahtua kahdessa päällekkäisessä kerroksessa. 15% tai 100 m 2 per kerros Vastaa SFS-EN suositusarvoa. 54

55 Vaurioitumisen hyväksyttävät rajat Luku 9.2 / NA-SFS-EN (Tätä ei SFS-EN :ssä) Hallimaiset rakennukset Paikallisen vaurion laajuus saa olla pääkannattajan tai pilarin vaurioituessa pilariin tukeutuvien pääkannattajien pituus kertaa pääkannattajien väli kerrottuna kahdella. Pääkannattajien ollessa ulkoseinälinjalla hyväksyttävän vaurioalueen laajuus saa olla puolet edellä mainitusta pinta-alasta. Vaurio saa tapahtua vain yhdessä kerroksessa. Lähde: Kuva 5 / NA-SFS-EN

56 Rakenteiden seuraamusluokat Eurokoodi esittää neljä vaihtoehtoista toimintaperiaatetta paikallisen vaurion laajentumisen rajoittamiseksi. Kulloinkin sovellettavat periaatteet määräytyvät onnettomuusmitoitusta varten laaditun rakennusten seuraamusluokituksen perusteella. Tämä luokitus liittyy standardissa 1990 esitettyihin seuraamusluokkiin CC1, CC2 ja CC3 Suomen kansallisessa liitteessä esitetty seuraamusluokkiin jaottelu poikkeaa standardissa SFS-EN esitetystä jaosta. 56

57 Seuraamusluokat SFS-EN Eurokodin mukainen määrittely Alle 15 kerroksiset rakennukset seuraamusluokassa 2b 57

58 Seuraamusluokat NA-SFS-EN Suomen kansallisen liitteen mukainen määrittely 9-15 kerroksiset rakennukset kuuluvat seuraamusluokkaan 3a. Luokan 3a rakenteille sovelletaan luokan 2b toimintaperiaatteita. 58

59 Vaurion laajentumisen rajoittaminen Eurokoodi esittää neljä vaihtoehtoista toimintaperiaatetta paikallisen vaurion laajentumisen rajoittamiseksi. 1) Sidotaan rakennuksen osat toisiinsa vaaka- ja pystysuunnassa siten että ne paikallisen sortuman tapahtuessa pystyvät kannattelemaan rakennuksen kuormat vaurioituneen alueen yli. 2) Rakenne voidaan suunnitella niin, että yhden rakenneosan kantokyvyn menetys ei vaaranna koko rakenteen vakavuutta eikä vaurioituminen ylitä hyväksyttäviä rajoja. 3) Kun rakenneosan kantokyvyn menetyksestä seuraisi hyväksyttävän rajan ylittävä vaurio, niin tällainen osa tulee suunnitella "avainasemassa olevana rakenneosana". 4) Riskianalyysi. 59

60 1) Vaaka- ja pystysiteet Rakennuksen pilarit, palkit ja seinät sidotaan toisiinsa niin että yhden rakenneosan pettäessä tämän tukemat rakenteet voidaan kannattaa ( roikottaa ) vaurioitumattomasta rakennusrungosta. Vaakasiteet Vaakasiteet Pystysiteet Vaakasiteet voivat olla: Pilarin menetys paikallisen vaurion Valssattuja teräsprofiileja seurauksena Betonilaatoissa olevia betoniteräksiä Teräsverkkoraudoitteen muodonmuutoskyvyn riittävyys?! 60

61 Liitosten suunnittelu Kaikki rakennuksen liitokset suunnitellaan kestämään a) Sekä normaalitilanteen rasitukset b) Että onnettomuustilanteen sidevoimat Normaalitilanteen kuormat eivät kuitenkaan vaikuta samanaikaisesti sidevoimien kanssa. Sidevoimien arvot eri seuraamusluokissa voidaan määrittää kansallisen liitteen NA-SFS-EN täydentävän asiakirjan kappaleiden 5 ja 6 avulla. Eurokoodissa SFS-EN sidevoimat on annettu Liitteessä A. 61

62 2) Yhden rakenneosan kantokyvyn menetys Paikallisen vaurion tarkastaminen Sellaisen rakenneosan kohdalla johon sidevoimia ei voida soveltaa, tutkitaan voidaanko osaa ympäröivä rakenne suunnitella niin, että kun rakenneosa ajatellaan poistetuksi, rakennus pysyy vakaana eikä paikallinen vaurioituminen ylitä annettua raja-arvoa. Yleensä riittää kun voidaan osoittaa, että rakenneosan kantokyvyn menetyksen jälkeen ympäröivä rakenne kantaa siihen kohdistuneet lisäkuormat korvaavan rakennesysteemin avulla. 62

63 Paikallisen vaurion tarkastaminen Esimerkki Jos merkitty kattokannattaja murtuu onnettomuustilanteessa, on katon rakenneosat suunniteltava niin, että kattorakenne kykenee kantamaan onnettomuustilanteen kuormat ilman tuhoutuneeksi ajateltua osaa. Kuvan lähde: Puuhallin suunnittelu, Puuinfo 63

64 3) Avainasemassa oleva rakenneosa Kun ajatellusta rakenneosan poistamisesta seuraa hyväksyttävän rajan ylittävä vaurio, on tällainen rakenneosa suunniteltava "avainasemassa olevana rakenneosana. Nämä rakenneosat sekä niitä tukevat rakenteet tulee mitoittaa kestämään Eurokoodissa määritelty onnettomuuskuorma. Kuvan lähde: Puuhallin suunnittelu, Puuinfo 64

65 Onnettomuuskuorma Standardin SFS-EN kohdan 3.3(1)P mukaisesti talonrakenteiden avainasemassa olevan rakenneosan tulee kestää onnettomuusmitoituskuorma A d. Kansallisessa liitteessä kuorman mitoitusarvoksi on määritelty 50 kn ja kuorman oletetaan vaikuttavan vaakasuunnassa vapaan kerroskorkeuden puolessa välissä. Tämä mitoituskuorma poikkeaa Eurokoodin mukaisesta (suositusarvo 34 kn/m 2 painekuorma kaikkiin suuntiin). Pilareissa käytettään 50 kn pistekuormaa Seinissä kuorma jaetaan viivakuormaksi 3 metrin leveydelle Onnettomuuskuorma kuuluu hetkelliseen aikaluokkaan. 65

66 4) Riskianalyysi Riskianalyysiä edellytetään tyypillisesti silloin kun rakenne on vaativa ja vaurion seuraukset ovat suuret. Analyysissä otetaan huomioon sekä ennakoitavissa olevat että ennakoimattomat vaaratilanteet. Rakenteet suojataan potentiaalisilta riskeiltä tai ne suunnitellaan kestämään vaaratilanteista aiheutuvat kuormitukset. Ohjeita riskianalyysin laatimiseksi on esitetty standardin SFS-EN liitteessä B. 66

67 Toimintaperiaatteet vaurion laajenemisen rajoittamiseksi Seuraamusluokka / Rakennustyyppi Luokka 1 (vähäiset vaurion seuraamukset) Asuinrakennukset, joissa on korkeintaan kaksi maanpäällistä kerrosta 1- ja 2-kerroksiset rakennukset, joissa vain tilapäisesti oleskelee ihmisiä Luokka 2A (melko pienen riskin ryhmän) Korkeintaan neljä maanpäällistä kerrosta Korkeus maanpinnasta enintään 16 m Luokka 2B (melko suuren riskin ryhmän) Kaikki muut rakennukset, jotka eivät kuulu seuraamusluokkiin 1, 2A tai 3 Luokka 3A 9-15 kerroksiset asuin-, toimisto- ja liikerakennukset Luokka 3B (suuret vaurion seuraamukset) Muut yli 8-kerroksiset rakennukset Konserttisalit, teatterit, urheilu- ja näyttelyhallit, katsomot (yli 1000 henkeä) Raskaasti kuormitetut tai suuria jännevälejä sisältävät rakennukset Toiminperiaatteet Onnettomustilanteen erityistarkastelua ei tarvita Vaakasiteet tai Välipohjat ankkuroidaan seiniin Vaaka- ja pystysiteet tai Paikallisen vaurion tarkastaminen tai Suunnittelu "avainasemassa olevina rakenneosina" Samat vaatimukset kuin luokassa 2B Riskiarviointi Riskiarvioinnin tuloksesta riippumatta tulee myös tarkistaapaikallisenvaurion seuraukset sekä avainasemassa olevat rakenneosat 67

68 Sidevoimien laskeminen Vaakasiteet Kappale 5 / NA SFS-EN

69 Sidevoimien laskeminen Vaakasiteet Kuva 1 / NA SFS-EN

70 Sidevoimien laskeminen Vaakasiteet Kappale 5 / NA SFS-EN

71 Sidevoimien laskeminen Vaakasiteet Kappale 5 / NA SFS-EN

72 Sidevoimien laskeminen Vaakasiteet Kappale 5 / NA SFS-EN

73 Sidevoimien laskeminen Vaakasiteet Kuva 2A / NA SFS-EN Sidevoimat pilaripalkki-rungossa (Seuraamusluokka 3a) 73

74 Sidevoimien laskeminen Pystysiteet Kappale 6 / NA SFS-EN YM 74

75 EN mukaiset sidevoimat Suomen kansallisen liitteen mukainen menetelmä ei ole voimassa silloin, kun rakennetta suunnitellaan ulkomaille. Tällöin sidevoimat tulee laskea eurokoodin tai kohdemaan kansallisten ohjeiden mukaisesti. Seuraamusluokkien määrittelyissä on eroavaisuuksia. Eurokoodista puuttuu ryhmä 3a. Kaava (A.1) / SFS-EN Jokaiselta jatkuvalta sisäpuoliselta siteeltä ja sen päätyankkuroinneilta edellytetään, että ne pystyvät siirtämään onnettomuusrajatilassa vetokuorman: T i = 0,8 (g k + ψ q k ) s L 75 kn 75

76 Kansallisen liitteen ja Eurokoodin mukaiset voimat VERTAILU Lasketaan kuvassa esitetylle palkille (a) sekä kansallisen liitteen että eurokoodin SFS-EN mukaiset sidevoimat. Palkin jänneväli on 6 m. 6 kerrosta. Pysyvä kuorma g k = 3,0 kn/m 2 Muuttuva kuorma q k = 5,0 kn/m 2 (pitkäaikaisosuus Ψ = 0,5) 76

77 Kansallisen liitteen ja Eurokoodin mukaiset voimat Eurokoodi T = 0,8*(3,0+0,5*5,0)(3+2)/2*6 = 66 kn => T = 75 kn NA Seuraamusluokka 2 s = (3+2)/2 = 2,5 m T = 2,5*20 = 50 kn => T = 70 kn NA Seuraamusluokka 3 F t = ,1*6 = 28,6 kn/m s = (3+2)/2 = 2,5 m z = 6 m T = 28,6*0,8*(3,0+0,5*5,0)*6*2,5/(6*5) = 63,0 kn T = 28,6*2,5 = 71,5 kn => T = 71,5 kn 77

78 Rungon ja liitosten mitoitus sidevoimille Liittorakenteinen runko toimii rakennusrungon vaadittavina siteinä ja sen liitokset siirtävät sidevoimat rakenneosalta toiselle. Eurokoodin osa SFS-EN ei kuitenkaan anna ohjeita siitä, miten liitokset mitoitetaan sidevoimille. 78

79 Liitosten mitoitusohjeita Access-Steel (NCCI) on julkaissut ohjeita päätylevy- ja levyliitosten mitoitukseen. Ohjeet ovat ladattavissa mm. Steelbiz-sivustojen kautta, edellyttää rekisteröitymistä: SN018a-EN-EU: Tying resistance of a fin plate connection SN015a-EN-EU: Tying resistance of a simple end plate connections SX020a-EN-EU: Tying and the avoidance of disproportionate collapse 79

80 Päätylevyliitoksen mitoitus Lähde: Access Steel: Tying resistance of a simple end plate connection 80

81 Sivulevyliitoksen mitoitus Lähde: Access Steel: Tying resistance of a fin plate connection 81

82 Päätylevyliitoksen taulukkomitoitus Lähde: Joints in steel construction Simple connections, SCI P212,

83 Kiitos mielenkiinnosta Mikko Malaska Professori, Rakenteiden suunnittelu Rakennustekniikan laitos Tampereen teknillinen yliopisto

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

SUUNNITTELUN PERUSVAATIMUKSET EN 1990 kohta 2.1

SUUNNITTELUN PERUSVAATIMUKSET EN 1990 kohta 2.1 1 SUUNNITTELUN PERUSVAATIMUKSET EN 1990 kohta 2.1 (5)P Mahdollinen vaurio tulee välttää tai rajoittaa käyttämällä tarkoituksenmukaisesti yhtä tai useampaa seuraavista tavoista: - välttämällä, poistamalla

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

EC0 ja EC1. Keskeiset muutokset kansallisissa. liitteissä. Eurokoodi 2014 seminaari Rakennusteollisuus RT ry Timo Tikanoja 9.12.

EC0 ja EC1. Keskeiset muutokset kansallisissa. liitteissä. Eurokoodi 2014 seminaari Rakennusteollisuus RT ry Timo Tikanoja 9.12. EC0 ja EC1 Keskeiset muutokset kansallisissa liitteissä Eurokoodi 2014 seminaari 9.12.2014 Kansallisten liitteiden muutokset Muutoksia tehdään osin käyttäjiltä tulleen palautteen pohjalta. Osa muutoksista

Lisätiedot

KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TERÄSRAKENTEIDEN MITOITUS JATKUVALLE SORTUMALLE, ESIMERKKILASKELMA. Toni Alaruikka KANDIDAATINTYÖ 2016

KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TERÄSRAKENTEIDEN MITOITUS JATKUVALLE SORTUMALLE, ESIMERKKILASKELMA. Toni Alaruikka KANDIDAATINTYÖ 2016 KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TERÄSRAKENTEIDEN MITOITUS JATKUVALLE SORTUMALLE, ESIMERKKILASKELMA Toni Alaruikka KANDIDAATINTYÖ 2016 Ohjaaja: Matti Kangaspuoskari TIIVISTELMÄ Kanditaatintyön otsikko: Teräsrakenteiden

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN 1 LIITE 2 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1991-1-1 EUROKOODI 1: RAKENTEIDEN KUORMAT Osa 1-1: Yleiset kuormat. Tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat Esipuhe Tätä kansallista liitettä

Lisätiedot

PAIKALLISEN VAURION VÄLTTÄMINEN. Kattoristikon alapaarre

PAIKALLISEN VAURION VÄLTTÄMINEN. Kattoristikon alapaarre 1 PAIKALLISEN VAURION VÄLTTÄMINEN Kattoristikon alapaarre STANDARDIKAAVOJEN VOIMASSAOLO KRIITTISTÄ? Toinen samanlainen halli, missä katto-orsiston jatkuvuus esti äkkinäisen sortumisen JATKUVAN SORTUMAN

Lisätiedot

RIL Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Eurokoodit EN 1990, EN , EN ja EN

RIL Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Eurokoodit EN 1990, EN , EN ja EN RIL 201-1-2017 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat Eurokoodit EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 ja EN 1991-1-4 2 RIL 201-1-2017 JULKAISIJA JA KUSTANTAJA:

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN RAKENTEIDEN KUORMAT Onnettomuuskuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN RAKENTEIDEN KUORMAT Onnettomuuskuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1991-1-7 RAKENTEIDEN KUORMAT Onnettomuuskuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 9.1.2015 Kansallinen liite (LVM), 9.1.2015 1/9 Alkusanat KANSALLINEN LIITE (LVM) STANDARDIIN

Lisätiedot

T512905 Puurakenteet 1 5 op

T512905 Puurakenteet 1 5 op T512905 Puurakenteet 1 5 op Kantavat puurakenteet Rajatilamitoituksen periaatteet Murtorajatila Materiaalin osavarmuusluku M Kuorman keston ja kosteusvaikutuksen huomioiva lujuuden ja jäykkyyden muunnoskerroin

Lisätiedot

Erään teräsrunkoisen teoll.hallin tarina, jännev. > 40-50 m

Erään teräsrunkoisen teoll.hallin tarina, jännev. > 40-50 m Erään teräsrunkoisen teoll.hallin tarina, jännev. > 40-50 m 1 HALLIN ROMAHDUS OLI IHAN TIPALLA - lunta katolla yli puoli metriä, mutta paino olennaisesti alle 180 kg neliölle KEHÄT HIEMAN TOISESTA NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT RUDUS OY Sivu 1/15 RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN RAKENTEIDEN KUORMAT Onnettomuuskuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN RAKENTEIDEN KUORMAT Onnettomuuskuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1991-1-7 RAKENTEIDEN KUORMAT Onnettomuuskuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 1.6.2010 Kansallinen liite (LVM), 1.6.2010 1/9 Alkusanat KANSALLINEN LIITE (LVM) STANDARDIIN

Lisätiedot

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT RUDUS Sivu 1/17 RUDUS ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen liite

Lisätiedot

RIL 201-1-2011. Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Eurokoodit EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 ja EN 1991-1-4

RIL 201-1-2011. Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Eurokoodit EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 ja EN 1991-1-4 RIL 201-1-2011 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat Eurokoodit EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 ja EN 1991-1-4 2 RIL 201-1-2011 JULKAISIJA JA KUSTANTAJA:

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN EUROCODE 1: RAKENTEIDEN KUORMAT. Osa 4: Siilojen ja säiliöiden kuormat

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN EUROCODE 1: RAKENTEIDEN KUORMAT. Osa 4: Siilojen ja säiliöiden kuormat LIITE X Luonnos Esipuhe KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1991-4 EUROCODE 1: RAKENTEIDEN KUORMAT. Osa 4: Siilojen ja säiliöiden t Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1991-4:2006

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt LIITE 9 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1993-1-1 EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 1: RAKENTEIDEN KUORMAT Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 1: RAKENTEIDEN KUORMAT Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat 1 LIITE 4 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1991-1-3 EUROKOODI 1: RAKENTEIDEN KUORMAT Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS - EN 1991-1-3:

Lisätiedot

LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu

LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu RAKENNETEKNIIKAN PERUSTEET 453531P, 3 op Jaakko Vänttilä, diplomi-insinööri, arkkitehti jaakko.vanttila@oulu.fi Rakennetekniikka Rakennetekniikkaa

Lisätiedot

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus T513003 Puurakenteet Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus 1 Liimapuuhalli Laskuesimerkki: Liimapuuhallin pääyn tuulipilarin mitoitus. Tuulipilareien

Lisätiedot

MAASEUTURAKENTAMISEN SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ, SEMINAARI HOTELLI SCANDIC, JYVÄSKYLÄ RAKENNESUUNNITELMIEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TARKASTUS

MAASEUTURAKENTAMISEN SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ, SEMINAARI HOTELLI SCANDIC, JYVÄSKYLÄ RAKENNESUUNNITELMIEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TARKASTUS MAASEUTURAKENTAMISEN SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ, SEMINAARI 15.09.2014 HOTELLI SCANDIC, JYVÄSKYLÄ RAKENNESUUNNITELMIEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TARKASTUS ESITYKSEN SISÄLTÖ YLEISTÄ RAKENTEEN VAURIONSIETOKYKY

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari ESIMERKKI : Kehän mastopilari Perustietoja: - Hallin 1 pääpilarit MP101 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. - Mastopilarit ovat tuettuja heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1993-2 TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Sillat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1993-2 TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Sillat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1993-2 TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Sillat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 1.6.2010 Kansallinen liite (LVM), 1.6.2010 1/9 Alkusanat KANSALLINEN LIITE (LVM) STANDARDIIN SFS-EN

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROKOODI 2016 SEMINAARI. Teräs- ja alumiinirakenteet

EUROKOODI 2016 SEMINAARI. Teräs- ja alumiinirakenteet EUROKOODI 2016 SEMINAARI Teräs- ja alumiinirakenteet Teräsrakenneteollisuuden toiminnanedistäjä Edistää kotimaista teräs- ja metallirakentamista Edustaa asiantuntemusta teräs- ja metallirakentamisen alalla

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1990:2002/A1 (Liite A2) RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Muutos A1: Liite A2: Soveltaminen siltoihin

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1990:2002/A1 (Liite A2) RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Muutos A1: Liite A2: Soveltaminen siltoihin KANSALLINEN LIITE (LVM) SFSEN 1990:2002/A1 (Liite A2) RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Muutos A1: Liite A2: Soveltaminen siltoihin LIIKENNE JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 1.6.2010 SFSEN 1990:2002/A1 (Liite A2)

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Eurokoodit sillansuunnittelussa. Eurokoodiseminaari Heikki Lilja

Eurokoodit sillansuunnittelussa. Eurokoodiseminaari Heikki Lilja Eurokoodit sillansuunnittelussa Eurokoodiseminaari 9.12.2014 Heikki Lilja ESITELMÄN SISÄLTÖ Yleistä Liikenneviraston silloista Eurokoodit sillansuunnittelussa, muu Livin ohjeistus Suurimmat muutokset viime

Lisätiedot

KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA TERÄSRISTIKON MITOITUS JA MALLINTAMINEN. Arto Koski

KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA TERÄSRISTIKON MITOITUS JA MALLINTAMINEN. Arto Koski KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA TERÄSRISTIKON MITOITUS JA MALLINTAMINEN Arto Koski KANDIDAATINTYÖ 2016 Ohjaaja: Matti Kangaspuoskari TIIVISTELMÄ Teräsristikon mitoitus ja mallintaminen Arto Koski Oulun

Lisätiedot

Ilmastosta johtuvien kuormien ominaisarvon likimääräinen riippuvuus suunnitellusta käyttöiästä

Ilmastosta johtuvien kuormien ominaisarvon likimääräinen riippuvuus suunnitellusta käyttöiästä Kuormat 19.10.2010 Eurokoodin mukaan kuormat tulee luokitella pysyviin (G), muuttuviin (Q) ja onnettomuuskuormiin (A). Kuormat luokitellaan myös: välittömiksi tai välillisiksi kiinteiksi tai liikkuviksi

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma Rakenteiden lujuus ja vakaus. Eurokoodiseminaari Hilton Kalastajatorppa Yli-insinööri Jukka Bergman

Suomen rakentamismääräyskokoelma Rakenteiden lujuus ja vakaus. Eurokoodiseminaari Hilton Kalastajatorppa Yli-insinööri Jukka Bergman Suomen rakentamismääräyskokoelma Rakenteiden lujuus ja vakaus Eurokoodiseminaari 8.12.2016 Hilton Kalastajatorppa Yli-insinööri Kantavien rakenteiden suunnittelu, säädösten ja ohjeiden nykytilanne Maankäyttö-

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN LIITE 14 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1994-1-1 EUROKOODI 4: BETONI- TERÄSLIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU. OSA 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä

Lisätiedot

BETONIRAKENTEIDEN ONNETTO- MUUSTILANNEMITOITUS

BETONIRAKENTEIDEN ONNETTO- MUUSTILANNEMITOITUS BETONIRAKENTEIDEN ONNETTO- MUUSTILANNEMITOITUS Elina Ruokoranta Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Rakennustekniikka Talonrakennustekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Puurakenteet. Tomi Toratti

Puurakenteet. Tomi Toratti 1 Puurakenteet Tomi Toratti 25.9.2014 2 SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat vaatimukset 2012 Toteutusasiakirjat Toteutusluokat TL1, TL2 ja TL3 Toleranssiluokat

Lisätiedot

Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet /Rakennusteollisuus RT Betonieurokoodien tilanne Eurokoodien asema Uudessa B-sarjassa eurokoodeihin

Lisätiedot

1 Rakenteiden suunnitteluperusteet

1 Rakenteiden suunnitteluperusteet ASUINKERROSTALON ESIMERKKILASKELMAT BES 2010 1 2 1 Rakenteiden suunnitteluperusteet 1.1 Rakennejärjestelmän kuvaus Asuinrakennus (koko b*d*h = 43,9*18.4 *22m) sijaitsee Helsingissä sisämaassa kaupunkialueella.

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1991-1-4 RAKENTEIDEN KUORMAT Tuulikuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1991-1-4 RAKENTEIDEN KUORMAT Tuulikuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1991-1-4 RAKENTEIDEN KUORMAT Tuulikuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 1.6.2010 Kansallinen liite (LVM), 1.6.2010 1/4 Alkusanat KANSALLINEN LIITE (LVM) STANDARDIIN SFS-EN

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus Riskien hallintaa kaivantosuunnittelussa ja toteutuksessa

Kaivantojen turvallisuus Riskien hallintaa kaivantosuunnittelussa ja toteutuksessa Kaivantojen turvallisuus Riskien hallintaa kaivantosuunnittelussa ja toteutuksessa 22.5.2014 Leena Korkiala-Tanttu Sisältö Luotettavuuden ja vaikutuksen huomioonottaminen Eurokoodin mukaan Seurantamenetelmä

Lisätiedot

RIL 201-1-2011 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat

RIL 201-1-2011 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat 22.9.2011 RIL 201-1-2011 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat Ohjeesta RIL 201-1-2008 on ilmestynyt lokakuussa 2011 päivitetty versio RIL 201-1-2011. Päivitykset liittyvät lähinnä Suomen kansallisten

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Ovi. Ovi TP101. Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. Halli 1

Ovi. Ovi TP101. Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. Halli 1 Esimerkki 4: Tuulipilari Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. - Tuulipilarin yläpää on nivelellisesti ja alapää jäykästi tuettu. Halli 1 6000 TP101 4 4 - Tuulipilaria

Lisätiedot

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Sivu 1 / 9 MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Tämä selvitys on tilattu rakenteellisen turvallisuuden arvioimiseksi Myntinsyrjän jalkapallohallista. Hallin rakenne vastaa ko. valmistajan tekemiä halleja 90 ja

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus 1 LIITE 17 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN

Lisätiedot

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16 1/16 MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen Mitoitettava hitsattu palkki on rakenneosa sellaisessa rakennuksessa, joka kuuluu seuraamusluokkaan CC. Palkki on katoksen pääkannattaja. Hyötykuorma

Lisätiedot

BES 2019 Laskentaesimerkki, Toimistorakennus

BES 2019 Laskentaesimerkki, Toimistorakennus Betoniteollisuus ry. 24.07.2019 1 (15) BES 2019 Laskentaesimerkki, Toimistorakennus Sisällys: 1 RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 2 1.1 Rakennejärjestelmän kuvaus 2 1.2 Suunnitteluohjeet 3 1.2.1 Suunnitteluohjeesta

Lisätiedot

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Johdatus rakenteiden mitoitukseen joonas.jaaranen@aalto.fi Sisältö Esimerkkirakennus: puurakenteinen pienrakennus Kuormat Seinätolpan mitoitus Alapohjapalkin mitoitus Anturan

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Esityksen aiheet: Suomen rakentamismääräykset

Lisätiedot

Sisältö. 1. Säädösperusta Kantavien rakenteiden suunnittelu. 3. Viittaukset 15. Kansallinen liite standardiin SFS-EN

Sisältö. 1. Säädösperusta Kantavien rakenteiden suunnittelu. 3. Viittaukset 15. Kansallinen liite standardiin SFS-EN Sisältö 1. Säädösperusta 4 2. Kantavien rakenteiden suunnittelu 2.1 Soveltamisala 6 2.2 Rakenteiden lujuus ja vakaus 6 2.3 Kantavien ja jäykistävien rakenteiden suunnittelu ja toteutus 7 2.4 Seuraamusten

Lisätiedot

RIL 201-3-2013. Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Vesirakenteet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 201-3-2013. Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Vesirakenteet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL 201-3-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat Vesirakenteet 2 RIL 201-3-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi

Lisätiedot

LATTIA- JA KATTOPALKIT

LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT Kerto -palkit soveltuvat kantaviksi palkeiksi niin puurunkoisiin kuin kiviainesrunkoisiin rakennuksiin. Kerto-palkkeja käytetään mm. alapohja-, välipohja-,

Lisätiedot

Olennainen rakenneosa palossa

Olennainen rakenneosa palossa 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen hallirakennuksen yläpohjan rakenteita palotilanteen näkökulmasta. Tarkoituksena on esittää se, miten kantavat rakenteet tulee

Lisätiedot

Aurinkopaneelien asennuksen standardinmukaisuuden tarkastus Suomen lumikuormat

Aurinkopaneelien asennuksen standardinmukaisuuden tarkastus Suomen lumikuormat Ohje tarkastukseen Finnwind Oy 21.3.2018, Ver 8 Aurinkopaneelien asennuksen standardinmukaisuuden tarkastus Suomen lumikuormat Noudatettava standardi: SFS-EN 1991-1-3 + AC + A1 Eurokoodi 1: Rakenteiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 3 Poikittaisvoimien jakautumat 3.1 Seinien pystykuormat

SISÄLLYSLUETTELO. 3 Poikittaisvoimien jakautumat 3.1 Seinien pystykuormat ASUINKERROSTALON ESIMERKKILASKELMAT BES 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Rakenteiden suunnitteluperusteet 1.1 Rakennejärjestelmän kuvaus 1.2 Käytettävät suunnitteluohjeet ja normit 1.3 Rakenteiden luokitus 1.4

Lisätiedot

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari ESIMERKKI 3: Nurkkapilari Perustietoja: - Hallin 1 nurkkapilarit MP10 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. 3 Halli 1 6000 - Mastopilarit on tuettu heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

MAANVARAINEN PERUSTUS

MAANVARAINEN PERUSTUS MAANVARAINEN PERUSTUS 3.12.2009 Siltaeurokoodien koulutus Heikki Lilja Tiehallinto VARMUUSKERTOIMET / KUORMITUSYHDISTELMÄT: EUROKOODI: DA2* NYKYKÄYTÄNTÖ: - KÄYTETÄÄN KÄYTTÖRAJATILAN OMINAISYHDISTELMÄÄ

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona. SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJLEVYT -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000 Laskenta- ja kiinnitysohjeet Runkoleijona Tuulileijona Vihreä tuulensuoja Rakennuksen jäykistäminen huokoisella kuitulevyllä

Lisätiedot

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat YEISTÄ Tässä esimerkissä mitoitetaan asuinkerrostalon lasitetun parvekkeen kaiteen kantavat rakenteet pystytolppa- ja käsijohdeprofiili. Esimerkin rakenteet ovat Lumon Oy: parvekekaidejärjestelmän mukaiset.

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015 Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET

EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET 1 2016-12-08 Toteutusluokan valinta Toteutusluokka valitaan seuraamusluokkien (CC1, CC2 ja CC3) sekä rakenteen käyttöön

Lisätiedot

MAKSIMIKÄYTTÖASTE YLITTYI

MAKSIMIKÄYTTÖASTE YLITTYI Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino YLEISTÄ itoitetaan oheisen toimistotalo A-kulman sisääntuloaulan alumiinirunkoisen lasiseinän kantavat rakenteet. Rakennus sijaitsee Tampereen keskustaalueella. KOKOAISUUS Rakennemalli Lasiseinän kantava

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan

Lisätiedot

EC7 Kuormien osavarmuusluvut geoteknisessä suunnittelussa, vaihtoehtoja nykyarvoille

EC7 Kuormien osavarmuusluvut geoteknisessä suunnittelussa, vaihtoehtoja nykyarvoille EC7 Kuormien osavarmuusluvut geoteknisessä suunnittelussa, vaihtoehtoja nykyarvoille Tim Länsivaara TTY EUROKOODI 2014 SEMINAARI Sisältö 1. Johdanto 2. Kuormien osavarmuusluvut stabiliteettitarkastelussa

Lisätiedot

EC 5 Sovelluslaskelmat Hallirakennus

EC 5 Sovelluslaskelmat Hallirakennus Toinen painos EC 5 Sovelluslaskelmat Hallirakennus Eurokoodi 5 EC 5 sovelluslaskelmat Hallirakennus PDF-julkaisu, kesäkuu 2010 ALKUSANAT Tämä ohje on laadittu helpottamaan EC 5 -pohjaista suunnittelua.

Lisätiedot

Osa 1: Eurokoodimitoituksen perusteet

Osa 1: Eurokoodimitoituksen perusteet 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 MATERIAALIT Rakenneterästen myötörajan f y ja vetomurtolujuuden f u arvot valitaan seuraavasti: a) käytetään suoraan tuotestandardin arvoja f y = R eh ja f u = R m b) tai käytetään

Lisätiedot

Tuomas Kaira. Ins.tsto Pontek Oy. Tuomas Kaira

Tuomas Kaira. Ins.tsto Pontek Oy. Tuomas Kaira Ins.tsto Pontek Oy Lasketaan pystykuorman resultantin paikka murtorajatilan STR/GEO yhdistelmän mukaan Lasketaan murtorajatilan STR/GEO yhdistelmän mukaisen pystykuorman aiheuttama kolmion muotoinen pohjapainejakauma

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1997-1 GEOTEKNINEN SUUNNITTELU Yleiset säännöt: Soveltaminen infrarakenteisiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1997-1 GEOTEKNINEN SUUNNITTELU Yleiset säännöt: Soveltaminen infrarakenteisiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1997-1 GEOTEKNINEN SUUNNITTELU Yleiset säännöt: Soveltaminen infrarakenteisiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 11.2.2015 Kansallinen liite (LVM), 11.2.2015 1/12 KANSALLINEN

Lisätiedot

Eurooppalaisen rakenteiden mitoitusnormiston varmuusperusteet

Eurooppalaisen rakenteiden mitoitusnormiston varmuusperusteet akenteiden Mekaniikka Vol. 41, Nro 2, 2008, s. 99 107 Eurooppalaisen rakenteiden mitoitusnormiston varmuusperusteet Tor-Ulf Weck Tiivistelmä. Artikkelissa esitetään eurooppalaisen rakenteiden mitoitusnormiston

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Liimapuupalkin hiiltymämitoitus

Esimerkkilaskelma. Liimapuupalkin hiiltymämitoitus Esimerkkilaskelma Liimapuupalkin hiiltymämitoitus 13.6.2014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3-2 KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 TEHOLLINEN POIKKILEIKKAUS... - 4-4.2 TAIVUTUSKESTÄVYYS...

Lisätiedot

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Perustietoja - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys toteutetaan jäykistelinjojen 1,2, 3, 4 ja 5 avulla. - Jäykistelinjat 2, 3 ja 4 toteutetaan vinolaudoilla, jotka

Lisätiedot

2. Kansallinen liite standardiin SFS-EN : Rakenteiden kuormat. Osa 1-2: Yleiset kuormat. Palolle altistettujen rakenteiden rasitukset 11

2. Kansallinen liite standardiin SFS-EN : Rakenteiden kuormat. Osa 1-2: Yleiset kuormat. Palolle altistettujen rakenteiden rasitukset 11 Sisältö Eurokoodien SFS-EN 1991 kansalliset liitteet 1. Kansallinen liite standardiin SFS-EN 1991-1-1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-1: Yleiset kuormat, tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja Betonirakenteiden määräykset Betonityönjohtajien päivityskurssi 29.10.2015 Rakentamismääräysten uusi rakenne Kantavien rakenteiden suunnittelua ohjaavan lainsäädännön rakenne: Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

1 (7) Kohderyhmä: Kurssi soveltuu teräsrakenteiden parissa toimiville suunnittelijoille sekä soveltuvin osin tilaajille, tarkastajille ja valvojille.

1 (7) Kohderyhmä: Kurssi soveltuu teräsrakenteiden parissa toimiville suunnittelijoille sekä soveltuvin osin tilaajille, tarkastajille ja valvojille. 1 (7) Eurocode 3 koulutus Kesto: 2 + 2 koulutuspäivää Ajankohta: 9. 10.12.2018 13. 14.1.2019 Paikka: Pasila, Helsinki (paikka varmistuu lokakuun aikana) Kurssiohjelma: ks. sivut 3 7 Aihealueet: Mm. poikkileikkausten

Lisätiedot

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 1 Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 19.11.2015 2 Sisältö Vuosi 2016 Palomääräykset - YM asetusluonnos rakennusten paloturvallisuudesta Jatkuva sortuma - YM asetus rakenteiden onnettomuuskuormia

Lisätiedot

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P103 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Välipohjan omapaino on huomattavasti suurempi

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,6 21.1.

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,6 21.1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Murtorajatilan momenttimitoituksen voimasysteemi. laattakaistan leveys. b 1200mm. laatan jänneväli. L 8000mm

Liitos ja mitat. Murtorajatilan momenttimitoituksen voimasysteemi. laattakaistan leveys. b 1200mm. laatan jänneväli. L 8000mm 5.9.013 1/5 Liitoksen DO306 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Alkuperäisen kuvan mukaisen koukkuraudoituksen sijaan käytetään suoraa tankoa.

Lisätiedot

Kohderyhmä: Kurssi soveltuu teräsrakenteiden parissa toimiville suunnittelijoille sekä soveltuvin osin tilaajille, tarkastajille ja valvojille.

Kohderyhmä: Kurssi soveltuu teräsrakenteiden parissa toimiville suunnittelijoille sekä soveltuvin osin tilaajille, tarkastajille ja valvojille. 1 (7) Eurocode 3 koulutus Kesto: 2 + 2 koulutuspäivää Ajankohta: 12. 13.12.2018 9. 10.1.2019 Paikka: Original Sokos hotel Pasila Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki Kurssiohjelma: ks. sivut 3 7 Aihealueet:

Lisätiedot

Lumirakenteiden laskennassa noudatettavat kuormat ja kuormitukset

Lumirakenteiden laskennassa noudatettavat kuormat ja kuormitukset Lumirakenteiden laskennassa noudatettavat kuormat ja kuormitukset Kuormien laskemisessa noudatetaan RakMK:n osaa B1, Rakenteiden varmuus ja kuormitukset sekä Rakenteiden kuormitusohjetta (RIL 144) Mitoituslaskelmissa

Lisätiedot

TTY:n Palolaboratorio esittäytyy. Mikko Malaska Professori, Rakennustekniikan laboratorio, TTY Sustainable steel construction

TTY:n Palolaboratorio esittäytyy. Mikko Malaska Professori, Rakennustekniikan laboratorio, TTY Sustainable steel construction TTY:n Palolaboratorio esittäytyy Mikko Malaska Professori, Rakennustekniikan laboratorio, TTY 18.1.2017 Sustainable steel construction Paloturvallisuuden olennainen vaatimus 1.2.1 / RakMK E1 Rakennuksen

Lisätiedot

Elementtien asennustyö

Elementtien asennustyö Elementtien asennustyö Aikataulu Betonirakentaminen Perinteinen rakentaminen 11 14 kuukautta Suunnittelu Osien valmistus Perustukset 1. krs 2. krs 3. krs 4. krs 5.krs 6. krs Katto LVIS Sisustus, kalustus

Lisätiedot

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKIT A200 A265 A320 A370 A400 A500 Taloudellinen ratkaisu ontelolaattatasojen kantavaksi palkkirakenteeksi. Suomen Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 216-23.9.2004. 2

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2015-2016.

Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2015-2016. Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2015-2016. Kurssi toimii osana teräsrakennesuunnittelijoiden pätevöittämiseen tähtäävää koulutusta. Kurssi

Lisätiedot

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 MATERIAALIT Myötölujuuden ja vetomurtolujuuden arvot f R ja f R y eh u m tuotestandardista tai taulukosta 3.1 Sitkeysvaatimukset: - vetomurtolujuuden ja myötörajan f y minimiarvojen

Lisätiedot

ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki

ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki Perustietoja - NR-ristikot kannatetaan seinän päällä olevalla palkilla P101. - NR-ristikoihin tehdään tehtaalla lovi kannatuspalkkia P101 varten. 2 1 2 1 11400

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TAPAUSTUTKIMUS LUMEN KUORMITTAMIEN TERÄSRAKENTEIDEN LUOTETTAVUUDESTA. Impiö Simo Fredrik

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TAPAUSTUTKIMUS LUMEN KUORMITTAMIEN TERÄSRAKENTEIDEN LUOTETTAVUUDESTA. Impiö Simo Fredrik TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TAPAUSTUTKIMUS LUMEN KUORMITTAMIEN TERÄSRAKENTEIDEN LUOTETTAVUUDESTA Impiö Simo Fredrik RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Diplomityö Toukokuu 2019 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Oulun

Lisätiedot

Kohderyhmä: Kurssi soveltuu teräsrakenteiden parissa toimiville suunnittelijoille sekä soveltuvin osin tilaajille, tarkastajille ja valvojille.

Kohderyhmä: Kurssi soveltuu teräsrakenteiden parissa toimiville suunnittelijoille sekä soveltuvin osin tilaajille, tarkastajille ja valvojille. Eurocode 3 koulutus Kesto: 2 + 2 koulutuspäivää Ajankohta: 13. 14.12.2017 10. 11.01.2018 Paikka: Hotelli Haven, (kokoustilat), Unioninkatu 17, 00130 Hki Kurssiohjelma: Ks. tämän esitteen loppuosasta Aihealueet:

Lisätiedot

RIL Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Eurokoodit EN , EN , EN , EN , EN ja EN

RIL Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Eurokoodit EN , EN , EN , EN , EN ja EN RIL 201-2-2017 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat Eurokoodit EN 1991-1-2, EN 1991-1-5, EN 1991-1-6, EN 1991-1-7, EN 1991-3 ja EN 1991-4 2 RIL 201-2-2017

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille.

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille. 25.9.2013 1/5 Liitoksen DO501 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Oletetaan liitoksen liittyvän tavanomaiseen asuinkerrostaloon. Mitoitustarkastelut

Lisätiedot

YLEISTÄ EUROKOODI MITOITUKSESTA

YLEISTÄ EUROKOODI MITOITUKSESTA YLEISTÄ EUROKOODI MITOITUKSESTA MITÄ KOSKEE 1. Rakenne- ja geosuunnittelua 2. Lähinnä varmuuskerroin menettely uudistuu. Itse laskenta menetelmät, kaavat ja teoriat pysyvät ennallaan (joitain esimerkkitapoja

Lisätiedot

Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät:

Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät: PIENTALON PUURUNKO JA JÄYKISTYS https://www.virtuaaliamk.fi/bin/get/eid/51ipycjcf/runko- _ja_vesikattokaavio-oppimisaihio.pdf Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka, Puurakenteet Luentoaineisto: - Materiaalia

Lisätiedot