Arvoisa asiakas. Asennettu: Oikeudet kehitystä palveleviin teknisiin muutoksiin pidätetään! - 3 -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvoisa asiakas. Asennettu: Oikeudet kehitystä palveleviin teknisiin muutoksiin pidätetään! - 3 -"

Transkriptio

1 Käyttöohje

2

3 Arvoisa asiakas Jälleenmyyjä: Asentaja: Asennettu: Oikeudet kehitystä palveleviin teknisiin muutoksiin pidätetään! - 3 -

4 Sisällysluettelo Ensimmäinen käyttöönotto 6 Kuvakkeiden selitykset 6 Turvaohjeet 7 Hoito, tarkastus, huolto ja korjaus 10 Toimintaosat 11 Ohjeita laitteesi käyttöön 12 Enimmäistäyttömäärät laitteen koon mukaan 12 Kypsennysmittarilla työskentely 14 Käsisuihkulla työskentely 15 Käyttötavan yleiskatsaus 16 Yleinen käyttö 17 SelfCooking Control -tila 18 Yhdistelmäuuni -tila 25 Kostea lämpö 27 Kuiva lämpö 28 Yhdistelmä Kostea lämpö + Kuiva lämpö 29 ClimaPlus Control 30 Aika-asetukset 31 Ilmannopeus 32 Lisäkostutus-toiminto 32 Jäähdytys 33 Ohjelmointitila Toiminnot 34 Ohjelmointi SelfCooking Control -tila 35 Ohjelmointi Yhdistelmäuuni -tila 36 Tarkasta ohjelmavaiheet 38 Ohjelman käynnistäminen 38 Ohjelman muuttaminen 39 Kaikkien ohjelmien poistaminen 40 Ohjelman poistaminen 40 Ohjelman kopioiminen 41 Laadi LevelControl -ohjelma 42 Ohjelmointilukitus 46 Muuta salasana 47 CareControl Hoidon tila 48 Puhdistusmuistutus 49 Likaisuusnäyttö 49 CleanJet +care-puhdistus 50 CleanJet +care keskeytys

5 Sisällysluettelo Delta-T-kypsennys 54 1/2 energia 55 Automaattinen käynnistysaika 56 CalcDiagnosis System (CDS) 57 Kalkinpoisto höyrynkehitin 58 Kalkinpoiston keskeytys 60 Lisäkostutussuuttimen kalkinpoisto 61 USB-muistitikku 62 HACCP-protokollointi 63 Kypsennysprosessin lataaminen ja siirtäminen 64 Ohjelmistopäivitys 65 Teknisten käyttötietojen kopioiminen 65 Asetukset 66 Kelloaika 66 Päiväys 66 Kieli 66 Kelloajan esitysmuoto 66 Kypsennysajan esitysmuoto 66 Käytettävä lämpötilayksikkö 66 Näytön kontrastin säätö 67 Tehdasasetusten palauttaminen 67 Äänimerkkiasetukset 67 Muuta IP-osoite/Alaverkkomaski/Gateway-osoite 68 Pienet huoltotoimenpiteet 69 Service Info 70 Chef Line 70 "type" Laite- ja ohjelmaversiomerkinnät 71 Aputoiminto 71 Häiriöilmoitukset 72 Ennen kuin soitat huoltoon

6 Kuvakkeiden selitykset Vaara! Välitön vaarallinen tilanne, jonka seurauksena voi olla vakavia vammoja tai kuolema. Varoitus! Mahdollisesti vaarallinen tilanne, jonka seurauksena voi mahdollisesti olla vakavia vammoja tai kuolema. Varo! Mahdollinen vaarallinen tilanne, jonka seurauksena voi olla lieviä vammoja. Syövyttäviä aineita Palovaara! Palovamman vaara! Huomio: Noudattamatta jättämisen seurauksena saattaa olla aineellisia vahinkoja. Vinkkejä ja ohjeita päivittäiseen käyttöön. Ensimmäinen käyttöönotto Ensimmäisellä uuden, älykkään SelfCooking Centerisi käyttöönottokerralla sinua pyydetään kerran käynnistämään automaattinen itsetestaus. Itsetestaus kestää n. 15 minuuttia ja sen tarkoituksena on sovittaa SelfCooking Center tiettyihin ympäristöolosuhteisiin. Palovaara! Poista pakkausmateriaalit, Starterkit sekä ritilät ja astiat. Aloita m s 7:00 6:59 Jätä johteet ja täyttövaunu laitteeseen, sulje ovi Aloita m s Paina Start-painiketta, itsetestaus käy, jäljellä oleva kestoaika näkyy näytössä Kypsennystilan ovea ei saa avata itsetestauksen aikana. Kypsennystilan oven avaaminen keskeyttää itsetestauksen. Sinua pyydetään jälleen seuraavana päivänä käynnistämään itsetestaus uudelleen

7 Turvaohjeet Varoitus! Väärä asennus, huolto, kunnossapito tai puhdistus sekä laitteeseen tehdyt muutokset voivat johtaa vaurioihin, loukkaantumisiin tai kuolemaan. Lue käyttöohje huolella läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan ruokien kypsennykseen ammattikeittiöissä. Kaikki muu käyttö on tarkoituksenvastaista ja vaarallista. Helposti syttyviä aineita sisältäviä elintarvikkeita (esim. alkoholia sisältäviä elintarvikkeita) ei saa kypsentää laitteessa. Erittäin alhaisen syttymispisteen omaavat aineet saattavat syttyä itsestään - tulipalon vaara! Puhdistus- ja kalkinpoistoaineita sekä niihin kuuluvia tarvikkeita saa käyttää ainoastaan tässä käsikirjassa kuvattuun tarkoitukseen. Kaikki muu käyttö on tarkoituksenvastaista ja vaarallista. Varoitus! Vain kaasulaitteet - Jos laitteesi on asennettu ilmanpoistokuvun alle, sen on oltava päällä laitteen käytön aikana - palamiskaasut! - Jos laitteesi liitetään savupiippuun, savuhormi on puhdistettava säännöllisesti käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaisesti Palovaara! (Ota yhteyttä asentajaan) - Älä aseta mitään esineitä laitteesi pakoputkelle palovaara! - Laitteen pohjan alla olevaa aluetta ei saa tukkia esineillä eikä muuttaa palovaara! - Laitetta saa käyttää ainoastaan tyynessä, tuulettomassa ympäristössä palovaara! Toimenpiteet kaasun hajua aistittaessa: - Sulje kaasunsyöttö välittömästi! - Älä koske sähköisiin kytkentäelementteihin! - Huolehdi tilan hyvästä tuuletuksesta! - Vältä avotulta ja kipinöiden muodostumista! - Käytä muualla olevaa puhelinta ja ilmoita välittömästi vastaavalle kaasuyhtiölle (jos kaasuyhtiö ei ole tavoitettavissa, ota yhteyttä vastaavaan palokunnan yksikköön)! - 7 -

8 Turvaohjeet Säilytä tämä käsikirja niin, että kaikki laitteen käyttäjät saavat sen käsiinsä koska tahansa! Tätä laitetta eivät saa käyttää lapset tai henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa näitä henkilöryhmiä valvoo turvallisuudesta vastaava henkilö. Käyttö saa tapahtua ainoastaan käsin. Terävien tai muiden esineiden käytöstä aiheutuvat vauriot aiheuttavat takuun raukeamisen. Tapaturmavaaran tai laitevaurioiden välttämiseksi on käyttöhenkilökuntaa ehdottoman välttämättömästi koulutettava ja opastettava turvallisuuteen liittyvissä asioissa säännöllisesti. Varoitus! Tarkastus ennen päivittäistä päälle kytkemistä ja käyttöä - Lukitse ilmanjohtopelti ylhäältä ja alhaalta määräysten mukaisesti Pyörivän tuulettimen siipirattaan aiheuttama loukkaantumisvaara! - Varmista, että johteet tai täyttövaunu on kiinnitetty kypsennystilaan määräysten mukaisesti Kuumia nesteitä sisältävät astiat voivat kaatua tai liukua kypsennystilasta Palovammojen vaara! - Varmista ennen laitteen käyttämistä kypsennykseen, ettei kypsennystilaan ole jäänyt puhdistusainetablettijäämiä. Poista mahdolliset puhdistusainetablettien jäämät ja huuhtele perusteellisesti käsisuihkulla Syöpymisvaara! - 8 -

9 Turvaohjeet Varoitus! Turvaohjeita käytön aikana - Kun astioita täytetään nesteellä tai valmistumisen aikana nesteytyvällä tuotteella, ei saa käyttää korkeampia työntötasoja, kuin sellaisia, joissa käyttäjä näkee sisään työnnetyn astian sisään Palovammojen vaara! Ohjetarra tulee laitteen mukana. - Avaa kypsennystila aina erittäin hitaasti (kuumaa höyryä) Palovammojen vaara! - Koske kuumassa kypsennystilassa oleviin tarvikkeisiin ja muihin esineisiin ainoastaan termistä suojavaatetusta käyttäen Palovammojen vaara! - Laitteen ulkolämpötilat voivat nousta yli 60 C:seen, koske ainoastaan laitteen käyttöelementteihin Palovammojen vaara! - Käsisuihku ja käsisuihkusta tuleva vesi voi olla kuumaa Palovammojen vaara! - Jäähdytyskäyttö Aktivoi jäähdytystoiminto ainoastaan ilmanjohtopellin ollessa lukittuna määräysten mukaisesti Loukkaantumisvaara! - Älä koske tuulettimen siipirattaaseen Loukkaantumisvaara! - Puhdistus Aggressiivisia kemiallisia aineita Syöpymisvaara! Puhdistettaessa on käytettävä asianmukaista suojavaatetusta, suojalaseja, käsineitä, kasvosuojusta. Noudata luvussa CleanJet +care-puhdistus annettuja turvaohjeita. - Älä varastoi mitään helposti syttyviä tai palavia aineita laitteen lähellä Tulipalon vaara! - Jos siirrettäviä laitteita ja täyttövaunua ei liikuteta, on pyörien lukitusjarrut aktivoitava. Vaunut saattavat lähteä vierimään epätasaisella lattialla Loukkaantumisvaara! - Täyttövaunua liikuteltaessa on astialukitus aina lukittava. Peitä nesteitä sisältävät astiat, jotta kuumat nesteet eivä pääse loiskahtamaan astian reunojen yli - Palovammojen vaara! - Siirtovaunun on täyttö- ja lautasvaunuja lastattaessa ja poistettaessa oltava asianmukaisesti laitteeseen kiinnitettynä Loukkaantumisvaara. - Täyttövaunut, lautasvaunut, siirtovaunut sekä pyörille asennetut laitteet saattavat kuljetettaessa kaatua niitä kaltevan tason tai kynnyksen yli siirrettäessä Loukkaantumisvaara! - 9 -

10 Hoito, tarkastus, huolto ja korjaus Jotta jaloteräksen korkea laatu säilyisi, laite on puhdistettava sekä hygieenisistä syistä että käyttöhäiriöiden välttämiseksi päivittäin tai puhdistusmuistutuksen jälkeen. Noudata tästä luvussa CareControl CleanJet +care-puhdistus annettuja ohjeita. Varoitus! Jos laitetta ei puhdisteta tai puhdistus ei ole riittävää, saattaa kypsennystilaan kerääntynyt rasva tai elintarvikejäämät syttyä palamaan tulipalon vaara! - Korroosion välttämiseksi kypsennystilassa on laite puhdistettava päivittäin myös sen ollessa poissa käytöstä kostealla lämmöllä (höyryttämällä). - Korroosion välttämiseksi kypsennystilaan on hierottava säännöllisin väliajoin (n. 2 viikon välein) kasvispohjaista öljyä tai rasvaa. - Älä puhdista laitetta painepesurilla. - Älä käsittele laitetta hapoilla tai altista sitä happohöyryille, koska muutoin krominikkeliteräksen passiivikerros vaurioituu ja laitteiden väri saattaa muuttua. - Käytä ainoastaan laitevalmistajan puhdistusaineita. Muiden valmistajien puhdistusaineet saattavat aiheuttaa vaurioita ja siten takuun raukeamisen. - Älä käytä hankausaineita tai naarmuttavia puhdistusaineita. - Kypsennystilan tiivisteen päivittäinen puhdistus hankaamattomalla astianpesuaineella pidentää käyttöikää. - Irrota tuloilmasuodatin 1 x kuukaudessa ja puhdista se (katso luku Pienet huoltotoimenpiteet). Tarkastus, huolto ja korjaus Vaara Korkeajännite! - Tarkastus-, huolto- ja korjaustöitä saavat suorittaa ainoastaan koulutetut ammattilaiset. - Puhdistus- (CleanJet +care-puhdistusta lukuun ottamatta), tarkastus-, huolto- ja korjaustöissä laite on irrotettava energiansyötöstä rakennuksen puolelta. - Pyörillä varustettujen (siirrettävien) laitteiden liikkuvuutta on rajoitettava niin pitkälle, ettei energia-, vesi- ja jätevesiliitäntöjä voida vaurioittaa laitteen liikkuessa. Jos laitetta liikutetaan, tulee varmistaa, että energia-, vesi- ja jätevesiliittymät on irrotettu oikein. Kun laite on saatettu takaisin alkuperäiselle paikalleen, on varmistettava, että liikerajoitin, energia-, vesi- ja jätevesiliitännät asennetaan paikoilleen määräysten mukaisesti. - Jotta laitteen teknisesti moitteeton kunto varmistettaisiin, on valtuutetun huoltopisteen suoritettava huolto vähintään kerran vuodessa

11 Toimintaosat Laitenumero (näkyy ainoastaan oven ollessa auki) Virtaussuojaus (valinnainen) (vain kaasulaitteissa) Kypsennystilan valaistus Laitteen ovi kaksoislasilla Ovenkahva Pöytälaitteet: Yhden käden käyttö ja kiinnilyöntitoiminto Lattialla seisovat laitteet: Yhden käden käyttö Lukituksen avaus kaksoislasiruudun avaamista varten (sisällä) Integroitu ja itsetyhjentävä oven tippa-allas (sisällä) Laitetippa-allas ja suora liitäntä viemäriin Laitteen jalat (korkeus säädettävissä) Tyyppikilpi (sisältää kaikki tärkeät tiedot, kuten tehonotto, kaasulaatu, jännite, vaiheiden lukumäärä ja taajuus sekä laitetyyppi ja laitenumero (katso luku "Type" - Laite- ja ohjelmistomerkinnät), optionumero) Käyttöpaneeli Sähköasennustilansuojus Pikavalintakiekko Käsisuihku (palautusautomatiikalla) Ohjainkiskot vaunulle (lattialaitteet) Ilmasuodatin (tuloilma asennustila) q Care-tablettien lokero q q

12 Ohjeita laitteesi käyttöön - Vältä lämpölähteitä (esim. grillilevyjä, rasvakeittimiä jne.) laitteen lähellä. - Laitetta voidaan käyttää ainoastaan tiloissa, joiden lämpötila on > 5 C. Alle + 5 C:een ympäristölämpötiloissa on kypsennystila lämmitettävä ennen käyttöönottoa huoneenlämpötilaan (> + 5 C). - Kun kypsennystilan ovi avataan, lämmitys ja tuulettimen siipiratas sammuvat heti automaattisesti. Integroitu tuulettimen siipirattaan jarru aktivoituu. Tuulettimen siipiratas pyörii ainoastaan lyhyesti sammuttamisen jälkeen. - Jos laitteesi on päällä pidempään kuin 20 minuuttia, eikä mitään käyttötapaa tai CleanJet +care-toimintoa ole valittu, energiansäästökytkentä aktivoituu automaattisesti ja näytössä näkyy ainoastaan kellonaika. - Jos käytön aikana ei suoriteta muita valintoja, näyttöjen voimakkuutta alennetaan automaattisesti kahdessa vaiheessa. 10 minuutin jälkeen alennetaan näyttöjen voimakkuutta ensimmäisen kerran. Seuraavien 10 minuutin jälkeen alennetaan näyttöjen voimakkuutta vielä kerran. Heti, kun näyttöön kosketaan tai kypsennystilan ovi avataan, käytössä on jälleen automaattisesti näyttöjen tavanomainen voimakkuus. - Grilli- ja paistokäytössä (esim. broileri) on rasvalle käytettävä aina keruuastiaa. - Käytä ainoastaan laitevalmistajan valmistamia, kuumuutta kestäviä alkuperäistarvikkeita. - Jätä laitteen ovi hieman auki pidempien käyttötaukojen ajaksi (esim. yön yli). - Kypsennystilan ovessa on kiinnilyöntitoiminto. Lattialla seisovan laitteen ovi on tiiviisti kiinni vain silloin, kun oven kahva on pystyasennossa. - Sulje pidempien käyttötaukojen (esim. ravintolan kiinniolopäivien) ajaksi laitteeseen johtavat vesi-, sähkö- ja kaasujohdot rakennuksen puolelta. - Käyttöiän päätyttyä laitetta ei saa heittää roskiin eikä kunnallisten keräyspisteiden käytetyille sähkölaitteille tarkoitettuihin kontteihin. Autamme mielellämme laitteen hävittämisessä. Enimmäistäyttömäärät laitteen koon mukaan 6 x 1/1 GN 30 kg (tasoa kohden kork. 15 kg) 10 x 1/1 GN 45 kg (tasoa kohden kork. 15 kg) 20 x 1/1 GN 90 kg (tasoa kohden kork. 15 kg) 6 x 2/1 GN 60 kg (tasoa kohden kork. 30 kg) 10 x 2/1 GN 90 kg (tasoa kohden kork. 30 kg) 20 x 2/1 GN 180 kg (tasoa kohden kork. 30 kg) Jos suurimmat sallitut täyttömäärät ylitetään, laite saattaa vaurioitua. Noudata kypsennysoppaassa annettuja elintarvikkeiden suurimpia sallittuja täyttömääriä

13 Ohjeita laitteesi käyttöön Pöytälaitteet johteilla (6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN) - Irrota johteet nostamalla sitä keskeltä hieman ja irrota se etukiinnityksestä. - Käännä johdetta kypsennystilan keskelle. - Irrota johteet kiinnityksestä nostamalla sitä ylöspäin. Takaisin asettaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Täyttövaunun, lautasvaunun ja siirtovaunun kanssa työskentely pöytälaitteilla (valinnainen) - Irrota johteet kuvatulla tavalla. - Aseta ohjainkiskot sille tarkoitettuun kiinnitykseen laitteen pohjalla. Varmista kiinnityksen tarkka sopivuus (4 tappia). - Huomaa, että laite on sovitettava ja tasattava tarkasti siirtovaunun korkeuteen. - Työnnä siirtovaunu sisäänajokiskoon rajoittimeen saakka ja varmista, että siirtovaunu on lukittu laitteeseen määräysten mukaisesti. - Työnnä täyttövaunu tai lautasvaunu laitteeseen rajoittimeen saakka ja tarkasta lukituksen toimivuus laitteessa. - Poista täyttövaunu tai lautasvaunu avaamalla lukitus ja vetämällä vaunu kypsennystilasta. Aseta kypsennysmittari ensin ohjainkiskossa olevaan säilytystilaan. - Varmista, että täyttövaunu tai lautasvaunu on kuljetuksen aikana lukittu varmasti siirtovaunuun

14 Kypsennysmittarilla työskentely Varo! Kypsennysmittari ja kypsennysmittarin tuki saattavat olla kuumia Palovammojen vaara! Käytä patakintaita. Työnnä kypsennysmittarin piikki paksuimpaan kohtaan asteen kulmassa. Piikki on työnnettävä paistettavan tuotteen keskelle (katso kypsennysopas). Käytä tukea, jos on olemassa mahdollisuus, että kypsennysmittari irtoaa paistettavasta tuotteesta itsestään (esim. pehmeät tai ohuet elintarvikkeet). Aseta kypsennysmittari Finishing - toiminnossa "lautasbanketti" lautasvaunun keramiikkaputkeen. - Aseta kypsennysmittari ja kypsennysmittarin tuki aina määräysten mukaisesti niille tarkoitettuun säilytyspaikkaan Vaurioitumisvaara. - Älä anna kypsennysmittarin roikkua paistotilan ulkopuolella Vaurioitumisvaara! - Poista kypsennysmittari kypsennettävästä tuotteesta ennen tuotteen ottamista kypsennystilasta Vaurioitumisvaara!. Varo! Suojaa käsivartesi ja kätesi Loukkaantumisvaara! Käytä jäätyneisiin elintarvikkeisiin mukana tulevaa poraa. Poraa reikä kypsennettävän tuotteen paksuimman kohdan alueelle. Aseta tätä varten elintarvike tukevalle alustalle. Jäähdytä kypsennysmittarin piikki ennen käyttöä käsisuihkun avulla

15 Käsisuihkulla työskentely - Jos käytät käsisuihkua, vedä letkua ulos säilytysasennosta vähintään 20 cm. - Voit valita kaksi annostelutasoa käyttöpainiketta painamalla. - Anna käsisuihkun aina liukua takaisin säilytysasentoon hitaasti ohjattuna. Varo! Käsisuihku ja käsisuihkusta tuleva vesi voi olla kuumaa Palovammojen vaara! Käsisuihkussa ei ole lepoasentoa. Voimakas käsisuihkun ulosvetäminen suurimman käytettävissä olevan letkunpituuden yli vaurioittaa letkua. Varmista, että käsisuihkun käytön jälkeen letku on rullautunut kokonaan takaisin. Käsisuihkua ei saa käyttää kypsennystilan jäähdyttämiseen. AeroCat - AeroCat kuluu luonnollisesti. Kesto n. 2 vuotta keskivertokäytössä 8 tuntia päivässä. - AeroCat pidentää kypsennysaikoja n. 10 % %. - Ilmavirtauksen muutoksen vuoksi saattaa herkissä paistotuotteissa esiintyä epätasaisuuksia

16 Käyttötavan yleiskatsaus SelfCooking Control -tila Yhdistelmäuuni -tila Ohjelmointitila 11:34 0:15 70% 160 C uusi kopioi poista CleanJet+care Level Control muuta SelfCooking Control -painiketta painamalla päästään SelfCooking Control -tilaan. Kuvaus, katso luku SelfCooking Control -tila. Painamalla painiketta Kostea lämpö, Kuiva lämpö tai molempia samanaikaisesti päästään Yhdistelmäuuni. Kuvaus, katso luku Yhdistelmäuuni -tila. Painiketta " Prog" painamalla siirrytään ohjelmointitilaan. Kuvaus, katso luku Ohjelmointitila

17 Yleinen käyttö Laitteessa on "hipaisunäyttö". Voit suorittaa laitteessa asetuksia jo pelkällä kevyellä sormen kosketuksella. punert. 65 kypsä punert. 70 kypsä Heti, kun painiketta painetaan, kypsennysprosessi (esim. Paistit) aktivoidaan. Pikavalintakiekon avulla voidaan asetuksia muuttaa. Arvo otetaan automaattisesti käyttöön 4 sekunnin sisällä tai pikavalintakiekkoa painamalla (Push-toiminto). Yleisiä ohjeita SCC esilämm. Esilämmityslämpötilan status näytetään näytössä punaisella ja sinisellä. SCC Kypsennysprosessin loppu osoitetaan SelfCooking Control -painikkeen vilkkumisella ja äänimerkillä. Jos kypsennystila on kuumempi kuin säädetty lämpötila, valitun käyttötavan painike (esim. kuiva lämpö) vilkkuu. (Kypsennystilan jäähdyttäminen, katso luku "Jäähdytys"). Vedenpuutetta näytetään, jos höyrynkehitintä ei ole täytetty (avaa vesihana). Täytön jälkeen varoitus sammuu automaattisesti. NOLLAA KAASU "Poltintoiminnon häiriö" Painamalla "NOLLAA KAASU" käynnistyy sytytystapahtuma uudelleen. Jos varoitus näkyy uudelleen painamisen jälkeen, ilmoita asiasta huollolle!

18 SelfCooking Control -tila Virtakytkin SelfCooking Control 9 käyttötapaa: Paistit Pannulla paistettavat Linnut Kalat Lisäkkeet Perunatuotteet 11:34 Munaruoat/Jälkiruoat Leivonnaiset Finishing Laitekuvake (muut käyttöasetukset) Ohjelmointitila Pikavalintakiekko "Push"-toiminnolla

19 SelfCooking Control -tila SelfCooking Control -tilan 9 käyttötavassa (Paistit, Pannulla paistettavat, Linnut, Kalat, Leivonnaiset, Lisäkkeet, Perunatuotteet, Munaruoat/Jälkiruoat, Finishing ) tunnistetaan tuotekohtaiset vaatimukset sekä kypsennettävän tuotteen koko ja täyttömäärä. Kypsennysaikaa, lämpötilaa sekä kypsennysolosuhteita säädetään automaattisesti jatkuvasti halutun tuloksen mukaisesti. Jäljellä oleva kypsennysaika näytetään. Esimerkkejä ja hyödyllisiä ohjeita tuotteiden helppoon kypsentämiseen löytyy kypsennysoppaasta. Paistettavan tuotteen paksuus Gratinointi Rapeutus Nostatusmäärä Rauhallinen paisto Ajan asettaminen Delta-T-asetus Aputoiminto Valintakuvakkeiden selitykset Paluu/PESU KESKEN Ruskistuslämpötila Jatka-toiminto Sisälämpötila/kypsyysaste Sisälämpötila/kypsyysaste Sisälämpötila/kypsyysaste Sisälämpötila/kypsyysaste Kypsyysaste Ruskistus Kokovalinta

20 SelfCooking Control -tila Haluamme selittää käyttöä lyhyesti viiden esimerkin avulla. Kypsennysoppaasta löytyy lisää hyödyllisiä ohjeita ruokien helppoon valmistukseen. Esimerkki 1: Vasikanpaisti paistit haudutetut vaalea tumma Paina "Paistit"-painiketta rapeat paistit matal. lämp. kyps. lyhyt Valitse valmistustapa (esim. paistit) Valmista! punert. kypsä Ruskistusastetta ja kypsyysastetta voidaan muuttaa yksilöllisesti punert. kypsä punert. kypsä punert. kypsä esilämm. Täytä Esilämmityksen tila näytetään näytössä (punainen/sininen) Esilämmityslämpötilan saavuttamisen jälkeen näytetään "Täytä" Käytä kypsennysmittaria punert. kypsä 0:58 33 C Laite työskentelee esivalituilla asetuksilla. Jäljellä oleva kypsennysaika ja senhetkinen tuotteen sisälämpötila näkyvät näytössä Voit tallentaa annetut tiedot yksilöllisellä nimellä (katso luku "Ohjelmointi"). Jos kypsennysmittaria ei ole asetettu tai se on asetettu väärin, kuuluu merkkiääni ja näyttöön ilmestyy teksti, jossa pyydetään asettamaan kypsennysmittari oikein. Voit kypsentää erikokoisia paistinpaloja samanaikaisesti. Tätä varten kypsennysmittari asetetaan ensiksi pienimpään paistinpalaan. Poista valmiiksi kypsennetty pala ja aseta kypsennysmittari seuraavaksi suurempaan paistinpalaan. Paina nuolinäppäintä ja kypsennysprosessia jatketaan automaattisesti

21 SelfCooking Control -tila Esimerkki 2: Muffinit leivonta kuiva leivonta + kostutus leivonta kuiva Paina "Leivonnaiset"-painiketta pienet leivonn. pienet leivonn. + kostutus Valitse valmistustapa (esim. leivonta kuiva) Valmista! vaalea tumma Ruskistusastetta voidaan muuttaa yksilöllisesti esilämm. Esilämmityslämpötilan status näytetään näytössä (punaisella ja sinisellä). Täytä Heti, kun esilämmityslämpötila on saavutettu, näyttöön ilmestyy "Täytä" Käytä kypsennysmittaria Käytä kypsennysmittarin tukea 0:18 Laite työskentelee esivalituilla asetuksilla. Jäljellä oleva kypsennysaika näkyy näytössä. Voit tallentaa annetut tiedot yksilöllisellä nimellä (katso luku "Ohjelmointi"). Jos kypsennysmittaria ei ole asetettu tai se on asetettu väärin, kuuluu merkkiääni ja näyttöön ilmestyy teksti, jossa pyydetään asettamaan kypsennysmittari oikein

22 SelfCooking Control -tila Esimerkki 3: Finishing à la carte/levelcontrol LevelControl -toiminnon avulla voidaan jokaiselle laitteen johdetasolle antaa yksilöllinen aika ja hakea se näyttöön. Näin sinulla on aina tarkka yleiskuva siitä, koska mikin johdetaso on valmis. Kun kulloisenkin johdetason esiasetettu aika on kulunut, kuuluu merkkiääni ja näytetty taso vilkkuu. Kypsennystilan oven avaamisen ja sulkemisen jälkeen taso on jälleen vapaa ja voidaan täyttää uudelleen. lautasbanketti lautaset, à la carte kuiva kostea GN-astia rapeutus lyhyt pitkä Paina "Finishing "-painiketta Valitse Finishing "lautaset, à la carte" - Valmista! Kypsennystilan kosteutta ja kypsennysaikaa voidaan muuttaa yksilöllisesti lyhyt pitkä lyhyt pitkä esilämm. Esilämmityksen tila näytetään näytössä (punainen/sininen) Täytä Esilämmityslämpötilan saavuttamisen jälkeen näytetään "Täytä" : Valitse taso Kypsennysaika näytetään näytössä Kypsennysajan muuttaminen :00 Valitse taso (esim. taso 8) :00 Muuta kypsennysaikaa 9 10 Voit tallentaa annetut tiedot yksilöllisellä nimellä (katso luku "Ohjelmointi"). Kun kypsennystilan ovi avataan, kypsennysaika pysäytetään. LevelControl lisää automaattisesti kaikkiin näyttöihin aikaa avauksen keston ja energianhäviön mukaan

23 SelfCooking Control -tila Esimerkki 4: Finishing - lautasbanketti lautasbanketti lautaset, à la carte kuiva kostea GN-astia rapeutus lyhyt pitkä Paina "Finishing "-painiketta Valitse Finishing "lautaset, banketti" - Valmista! Kypsennystilan kosteutta ja kypsennysaikaa voidaan muuttaa yksilöllisesti lyhyt pitkä lyhyt pitkä lyhyt pitkä esilämm. Täytä Esilämmityksen tila näytetään näytössä (punainen/sininen) Esilämmityslämpötilan saavuttamisen jälkeen näytetään "Täytä" Käytä kypsennysmittaria lyhyt pitkä lyhyt pitkä Aseta kypsennysmittari lautasvaunun keramiikkaputkeen 0:08 Laite työskentelee esivalituilla asetuksilla. Jäljellä oleva kypsennysaika näkyy näytössä. Kypsennysajan päätyttyä näytetään "nuolipainike". Paina nuolipainiketta suorittaaksesi uuden täytön Voit tallentaa annetut tiedot yksilöllisellä nimellä (katso luku "Ohjelmointi")

24 SelfCooking Control -tila Esimerkki 5: Pasta kastikkeessa keitetty riisi paistettu riisi pasta kastikkeessa Paina "Lisäkkeet"-painiketta pasta kastikkeessa paist. puolivalm. Valitse valmistustapa (esim. pasta kastikkeessa) Valmista! lyhyt pitkä Kypsennysaikaa voidaan muuttaa yksilöllisesti esilämm. Esilämmityksen tila näytetään näytössä (punainen/sininen) Täytä Esilämmityslämpötilan saavuttamisen jälkeen näytetään "Täytä" Aseta kypsennysmittari astiaan lyhyt pitkä 0:08 Laite työskentelee esivalituilla asetuksilla. Jäljellä oleva kypsennysaika näkyy näytössä Voit tallentaa annetut tiedot yksilöllisellä nimellä (katso luku "Ohjelmointi"). Jos kypsennysmittaria ei ole asetettu tai se on asetettu väärin, kuuluu merkkiääni ja näyttöön ilmestyy teksti, jossa pyydetään asettamaan kypsennysmittari oikein

25 Yhdistelmäuuni -tila Yhdistelmäuuni -tilassa ovat kaikki yhdistelmäuuni -toiminnot käytettävissä. Painamalla painiketta Kostea lämpö, Kuiva lämpö tai Kostean lämmön ja Kuivan lämmön yhdistelmää päästään yhdistelmäuuni -tilaan. 0:15 70% 160 C

26 Yhdistelmäuuni -tila Virtakytkin 3 Käyttötapaa: Ajankohtaisten kypsennystietojen kysely "Kostea lämpö" "Kuiva lämpö" Yhdistelmä kosteaa ja kuivaa lämpöä Pidä lämpötilapainiketta painettuna (2 sekuntia) Seuraavat arvot näytetään: kypsennystilan ajankohtainen kosteus kypsennystilan ajankohtainen lämpötila kulunut kypsennysaika ajankohtainen sisälämpötila Kypsennystilan kosteus Kypsennystilan lämpötila Kypsennysaika Sisälämpötila Kostutus Ilmannopeus Jäähdytys Toimintopainike Ohjelmointitila Pikavalintakiekko "Push"-toiminnolla

27 Kostea lämpö Käyttötilassa "Kostea lämpö" höyrynkehitin tuottaa puhdasta tuoretta höyryä. Kypsennystilan lämpötilaa voidaan säätää välilllä 30 C C. Kypsennystavat: Höyrytys, Haudutus, Ryöppäys, Hellävarainen keitto, Turvottaminen, Tyhjiökypsennys, Sulatus, Säilöntä SCC 100 C 0:00 0:00 Paina "Kostea lämpö" -painiketta Paina lämpötilapainiketta ja aseta kypsennystilan lämpötila Paina kypsennysaikapainiketta ja aseta kypsennysaika Tai ohjaa kypsennystä sisälämpötilalla Paina sisälämpötilapainiketta ja aseta sisälämpötila Lisätoimintoja, kuten esim. puhaltimen nopeus (paitsi CleanJet +care, Kalkinpoisto ja Jäähdytys), voidaan yhdistää

28 Kuiva lämpö Käyttötavassa "Kuiva lämpö" tehokkaat lämmitysvastukset lämmittävät kuivaa ilmaa. Kypsennystilan lämpötilaa voidaan säätää välilllä 30 C C. Tarvittaessa voidaan kypsennystilan kosteutta rajoittaa. Kypsennystavat: Leivonta kuiva, Paistit, Grillatut, Friteeraus, Gratinointi, Glaseeraus SCC 70% 160 C 160 C 0:00 Paina "Kuiva lämpö" -painiketta 0:00 Paina kosteus-painiketta ja aseta suurin sallittu kypsennystilan kosteus (katso luku "ClimaPlus Control ") Tai ohjaa kypsennystä sisälämpötilalla Paina lämpötilapainiketta ja aseta kypsennystilan lämpötila Paina kypsennysaikapainiketta ja aseta kypsennysaika Paina sisälämpötilapainiketta ja aseta sisälämpötila Lisätoimintoja, kuten esim. puhaltimen nopeus (paitsi CleanJet +care, Kalkinpoisto ja Jäähdytys), voidaan yhdistää. Jatkuvassa käytössä kypsennystilan lämpötila alenee 60 minuutin kuluttua automaattisesti 300 C:sta 270 C:seen

29 Yhdistelmä Kostea lämpö + Kuiva lämpö Molemmat kypsennystavat "Kostea lämpö" ja "Kuiva lämpö" yhdistetään keskenään. Tämä yhdistelmä saa aikaiseksi kostean kuuman kypsennystilailmaston erityisen intensiivistä kypsennystä varten. Kypsennystilan lämpötilaa voidaan säätää välilllä 30 C C. Tarvittaessa voidaan kypsennystilan ilmastoa säätää. Kypsennystavat: Paistit, Leivonta kuiva, Finishing. SCC 160 C 70% 160 C 0:00 Paina painikkeita "Kostea lämpö" ja "Kuiva lämpö" samanaikaisesti Paina kosteus-painiketta ja aseta kypsennystilan kosteus (katso luku ClimaPlus Control ) Paina lämpötilapainiketta ja aseta kypsennystilan lämpötila 0:00 Tai ohjaa kypsennystä sisälämpötilalla Paina kypsennysaikapainiketta ja aseta kypsennysaika Paina sisälämpötilapainiketta ja aseta sisälämpötila Lisätoimintoja, kuten esim. puhaltimen nopeus (paitsi CleanJet +care, Kalkinpoisto ja Jäähdytys), voidaan yhdistää. Jatkuvassa käytössä kypsennystilan lämpötila alenee 60 minuutin kuluttua automaattisesti 300 C:sta 270 C:seen

30 ClimaPlus Control ClimaPlus Control mittaa ja säätelee kypsennystilan kosteutta prosentilleen. Voit säätää jokaiselle elintarvikkeelle tuotekohtaiset kypsennysolosuhteet tarkasti ClimaPlus-kosteusikkunassa. SCC SCC SCC Kostea lämpö ClimaPlus Control on tehtaalla asetettu 100 % kosteuteen. Kuiva lämpö ClimaPlus Control -toiminnolla voidaan tuotteen kosteutta rajoittaa kypsennystilassa. Punainen palkki ja siihen kuuluva prosenttiluku näyttävät suurimman sallitun kosteuden kypsennystilassa. Mitä enemmän näytössä näkyy punaista, sitä kuivemmat kypsennysolosuhteet. Kostea lämpö + Kuiva lämpö Kostean ja kuivan lämmön sekoitusta voidaan säätää. Mitä enemmän sinistä viivaa ilmastoikkunassa näkyy, sitä kosteammat kypsennysolosuhteet. Kypsennysprosessin aikana tunnistat ClimaPlus Control -toiminnon seuraavasti: Nuoli palaa ylöspäin Kypsennystilaan johdetaan kosteutta. Nuoli palaa alaspäin Kypsennystilasta poistetaan kosteutta

31 Aika-asetukset Kypsennysaika voidaan säätää yksilöllisesti tarpeiden mukaan. Ajan asettaminen Jatkuva käyttö 0:24 JATKUVA Paina kypsennysaikapainiketta ja aseta kypsennysaika Paina kypsennysaika-painiketta, käännä pikavalintakiekkoa vasemmalle, kunnes näytössä näkyy "JATKUVA". Esilämmityksen asettaminen 100 C esilämm. 0:00 Paina kypsennysaikapainiketta Käännä pikavalintakiekkoa vasemmalle, kunnes näyttöön ilmestyy "esilämm.". Kellonajan asettaminen (katso laitteen kellon asetuksesta luvusta "Asetukset") Käynnistysajan asettaminen (katso luku "Asetukset") Ajanäyttömuodon muuttaminen (katso luku "Asetukset")

32 0:24 Lisäkostutus-toiminto Tehokkaan suuttimen avulla vettä suihkutetaan nopeasti ja levitetään kypsennystilaan. Lisäkostutuksen avulla saat leivonnaiset kohoamaan ihanteellisesti ja niiden pintaan haluamasi kiillon. Valittavissa Kuiva lämpö -toiminnolla tai kostean ja kuivan lämmön yhdistelmässä. Kostutuksen kesto: Kosteuden syöttö on rajattu 2 sekuntiin. Vasta painiketta uudelleen painettaessa kostutetaan jälleen 2 sekunnin ajan. Lämpötila-alue: kypsennystilan lämpötila 30 C C. Paina lisäkostutuspainiketta Ilmannopeus Jota kaikille kypsennysprosesseille voitaisiin luoda ihanteelliset kypsennysolosuhteet, voidaan ilmannopeutta säätää viidelle eri tasolle. Turbo-ilmannopeus 1/4 ilmannopeus 0:24 Vakio-ilmannopeus 1/2 ilmannopeus Jaksotettu puhallus 1/4 ilmannopeudella Paina ilmannopeuden painiketta ja säädä ilmannopeus

33 Jäähdytys Laitetta on käytetty korkealla kypsennystilan lämpötilalla ja nyt työskentelyä halutaan jatkaa alhaisemmalla kypsennystilan lämpötilalla. "Jäähdytys"-toiminnolla voidaan kypsennystila jäähdyttää nopeasti ja hellävaraisesti. Varoitus! - Aktivoi "Jäähdytys"-toiminto ainoastaan ilmanohjauspellin ollessa lukittuna määräysten mukaisesti Loukkaantumisvaara! - "Jäähdytys"-toiminnon aikana tuulettimen siipiratas ei pysähdy ovea avattaessa. - Älä koske tuulettimen siipirattaaseen Loukkaantumisvaara! - "Jäähdytys"-toiminnon aikana kypsennystilasta poistuu kuumaa höyryä Palovammojen vaara! SCC Sulje ovi Avaa ovi Valitse käyttötapa Paina Jäähdytys-painiketta ja sulje kypsennystilan ovi Avaa kypsennystilan ovi 124 C JÄÄHDYTYS Jäähdytys ja senhetkinen kypsennystilan lämpötila näytetään Ilmannopeus voidaan säätää yksilöllisesti "Jäähdytys"-toimintoa ei voida ohjelmoida

34 Ohjelmointitila Toiminnot Ohjelmointitilan avulla voidaan käden käänteessä luoda omia kypsennysohjelmia. Ohjelman valinta / Selaus CleanJet+care Ohjelman nimi uusi Uusi ohjelma Level Control Uusi LevelControl -ohjelma CleanJet+care kopioi Ohjelman kopioiminen uusi Level Control muuta Ohjelman muuttaminen kopioi muuta poista Ohjelman poistaminen poista Kypsennysohjelmien näyttö: paistit 1 paistit SelfCooking-kypsennysprosessi LevelControl -kypsennysohjelma paistit Manuaalinen kypsennysohjelma

35 Ohjelmointi SelfCooking Control -tila Yhdeksän kypsennystoimintoa (Paistit, Pannulla paistettavat, Linnut, Kalat, Leivonnaiset, Lisäkkeet, Perunatuotteet, Munaruoat/Jälkiruoat, Finishing ) voidaan kopioida, sovittaa yksilöllisten tarpeiden mukaan ja tallentaa uudella nimellä. Esimerkki: Nimeät "Paistit" uudelleen ja tallennat kypsennysprosessin uudella nimellä "Vasikanpaisti" yksilöllisine asetuksineen, esim. "Ruskistus vaalea" ja "kypsyysaste kypsä". CleanJet+care DEFGHIJ K LMNOPQ 9:24 uusi Level Control PROG kopioi muuta Paina Prog-painiketta Paina "Uusi" luodaksesi uuden kypsennysprosessin Kirjoita nimi (esim. Vasikanpaisti) Vasikanpaisti hijklm n opqrst poista tallenna Vahvista painamalla kirjaimia tai pikavalintakiekkoa Tallenna ohjelmanimi SCC Paina SelfCooking Control -painiketta paistit haudutetut vaalea tumma Valitse kypsennystoiminto (vasikanpaistille painike "Paistit") rapeat paistit Valitse kypsennysprosessi matal.lämp. kyps. lyhyt punert. kypsä Ruskistusastetta ja kypsyysastetta voidaan muuttaa yksilöllisesti Vasikanpaisti vaalea tumma Tallenna syötetyt tiedot

36 Ohjelmointi Yhdistelmäuuni -tila Voit laatia manuaalisen kypsennysohjelman aivan haluamallasi tavalla. CleanJet+care DEFGHIJ K LMNOPQ 9:24 uusi Level Control PROG kopioi muuta Paina Prog-painiketta Vasikanpaisti Paina "Uusi" luodaksesi kypsennysprosessin Kirjoita nimi (esim. Vasikanpaisti) SCC hijklm n opqrst poista tallenna Vahvista painamalla kirjaimia tai pikavalintakiekkoa Tallenna ohjelmanimi Valitse kypsennystoiminto 100 C 0:00 Säädä kypsennysparametrit (esim. kypsennystilan lämpötila, esilämm., kypsennysaika tai sisälämpötila, jne.) SCC Valitse seuraavaa ohjelmavaihetta varten kypsennystoiminto Säädä kypsennysparametrit (esim. kypsennystilan lämpötila, sisälämpötila, jne.) Tallenna asetukset tai lisää ohjelmavaiheita Päätä ohjelmointitapahtuma

37 Ohjelmointi Yhdistelmäuuni -tila Voit halutessasi asettaa jokaisen ohjelmavaiheen jälkeen kuuluvan merkkiäänen. 00:24 asetukset suomi Paina ohjelmavaiheessa toimintopainiketta Valitse "Asetukset" Paina merkkiäänen painiketta suomi 100 C Paina Paluu-painiketta 0:24 Jatka ohjelmointia

38 Ohjelman käynnistäminen CleanJet+care Lammas 9:24 uusi Level Control PROG kopioi muuta Paina Prog-painiketta Paina ohjelmavalinta/selauspainiketta Valitse kypsennysprosessi tai kypsennysohjelma Lammas uusi Level Control Käynnistä kypsennysprosessi tai kypsennysohjelma Tarkasta ohjelmavaiheet CleanJet+care Lammas 9:24 uusi Level Control PROG kopioi muuta Paina Prog-painiketta Paina ohjelmavalinta/selauspainiketta Valitse kypsennysprosessi tai kypsennysohjelma uusi Lammas Level Control Käynnistä kypsennysprosessi tai kypsennysohjelma 0:08 Lammas 1 Ohjelmavaihe 1 näytetään (lammas 1) 0:12 Lammas 2 Paina ohjelmavaihe-painiketta, ohjelmavaihe 2 näytetään

39 Ohjelman muuttaminen CleanJet+care Lammas 9:24 uusi Level Control PROG kopioi muuta Paina Prog-painiketta Paina ohjelmavalinta/selauspainiketta Valitse kypsennysprosessi tai kypsennysohjelma kopioi poista muuta Lammas_ DEFGHIJK L MNOPQRS poista tallenna Paina "Muuta" Poista ja muuta ohjelmanimeä halutessasi Tallenna ohjelmanimi 100 C 0:08 Säädä kypsennysparametrit (esim. kypsennystilan lämpötila, esilämm., kypsennysaika tai sisälämpötila, jne.) 0:12 Lammas 2 Tallenna syötetyt tiedot 0:12 Lammas 2 Poistu muutostilasta painamalla ohjelmavaihe-painiketta useampaan kertaan

40 Ohjelman poistaminen CleanJet+care Lammas 9:24 uusi Level Control PROG kopioi muuta Paina Prog-painiketta Paina ohjelmavalinta/selauspainiketta Valitse kypsennysprosessi tai kypsennysohjelma kopioi muuta poista Paina "Poista" poista Vahvista "Poista" Kaikkien ohjelmien poistaminen asetukset Prog h:m 9:24 Prog Paina laitekuvaketta Valitse kokinhattupainike Valinta kaikkien ohjelmien poistaminen (paina lyhyesti) Prog h:m Prog Vahvista "Poista"Valitse painike ja pidä painettuna. Poistamistapahtuma esitetään virtaavalla nuolella Poistamisen jälkeen laite käynnistyy automaattisesti uudelleen

41 Ohjelman kopioiminen CleanJet+care Lammas 9:24 uusi Level Control PROG kopioi muuta Paina Prog-painiketta Paina ohjelmavalinta/selauspainiketta Valitse kypsennysprosessi tai kypsennysohjelma kopioi poista Paina "Kopioi" muuta Lammas cdefghijkl m nopqrstuv poista tallenna Poista ja muuta ohjelmanimeä halutessasi Tallenna ohjelmanimi Jos et muuta ohjelmanimeä, sille annetaan automaattisesti juokseva indeksinumero

42 Laadi LevelControl -ohjelma LevelControl -ohjelman avulla voit kypsentää erilaisia tuotteita samanaikaisesti. Tällöin ainoastaan tuotteiden kypsennysaika saa olla erilainen. Kaikkien muiden kypsennysasetusten on oltava samoja. Jokaiselle laitteen johdetasolle voidaan antaa yksilöllinen kypsennysaika ja hakea se näyttöön. Kun kulloisenkin johdetason valittu kypsennysaika on kulunut, kuuluu merkkiääni ja kyseisen johdetason symboli vilkkuu. Kypsennystilan oven avaamisen ja sulkemisen jälkeen johdetaso on jälleen vapaa seuraavalle tuotteelle. uusi kopioi Level Control muuta B CDEFGHIJ PROG poista Paina Prog-painiketta Paina "LevelControl " Anna ohjelmanimi (esim. Parsakaali) SCC 1 Parsakaali cdefgh i jklmno Vahvista painamalla kirjaimia tai pikavalintakiekkoa 1 Parsakaali poista tallenna Tallenna ohjelmanimi 1 Parsakaali Valitse käyttötapa ms 0: C0:00 ms Säädä kypsennysparametrit (esim. kypsennystilan lämpötila, kypsennysaika, jne.) Tallenna ja päätä ohjelmointitapahtuma Toimintoa "LevelControl " ei voida käyttää SelfCooking Control-kypsennysprosessien yhteydessä. LevelControl -toiminnossa voidaan antaa aina ainoastaan yksi ohjelmavaihe. Tarra tason (Level) merkitsemiseen sisältyy laitteen toimitukseen. Tarran saa kiinnittää ainoastaan laitteen ulkopintaan

43 LevelControl -ohjelman käynnistäminen CleanJet+care 1 Parsakaali 9:24 uusi Level Control PROG kopioi muuta Paina Prog-painiketta Paina ohjelmavalinta/selauspainiketta Valitse LevelControl -ohjelma uusi 1 Parsakaali Level Control LevelControl -ohjelman käynnistäminen 100 C esilämm. Laite esilämmittää automaattisesti 1 Parsaka :00 Täytä kypsennettävä tuote ja valitse sille kuuluva taso

44 Jopa 3 LevelControl -ohjelman kanssa työskentely Jos yksi LevelControl -ohjelma on jo aktiivinen, voidaan vapaata painikekenttää painamalla valita toinen LevelControl -ohjelma (mahdollista ainoastaan, jos kaikki kypsennysasetukset aikaa lukuun ottamatta ovat samat. 1 Parsaka Pinaatti 1 Pinaatti : uusi Level Control Valitse vapaa painikekenttä Valitse LevelControl -ohjelma Aktivoi LevelControl -ohjelma 1 Parsaka 1 Pinaatti :00 3 8: :00 Täytä kypsennettävä tuote ja valitse sille kuuluva taso

45 LevelControl -kypsennysajan muuttaminen 1 Parsaka : :00 Paina tasoa Säädä kypsennysaika Näyttöformaatti on asetettu tehtaalla muotoon minuutit:sekunnit. LevelControl -kypsennysajan poistaminen 1 Parsaka :00 Paina Level ja pidä painettuna, kunnes näytössä näkyy "0:00". 1 Parsaka Taso voidaan täyttää uudelleen LevelControl -ohjelman palauttaminen 1 Parsaka 1 Pinaatti 1 Tomaatti 1 Parsaka... 1 Tomaatti Paina ohjelmanimeä ja pidä painettuna, kunnes näytössä näkyy "...". Uusi ohjelma voidaan valita

46 Ohjelmointilukitus Laitteen toimintojen käyttöä voidaan rajoittaa valitsemalla kahdesta eri suojaustasosta. asetukset h:m m:s Prog 9:24 Paina laitekuvaketta Valitse kokinhattupainike Paina ohjelmointilukituksen painiketta Level 1 _ X X X X Level 2 syötä salasana Valitse ohjelmointilukitus "Taso" Anna salasana pikavalintakiekolla Salasanan tehdasasetus "12345" Level 1 Level 2 Olemassa olevia ohjelmia voidaan käyttää, mutta ei muuttaa, kopioida tai poistaa. Ainoastaan kypsennysprosessikirjastoa voidaan käyttää. Manuaalinen käyttö tai SelfCooking Control -tilassa työskentely ei ole mahdollista. Ohjelmalukitus ei päällä Ohjelmalukitus päällä

47 Muuta salasana Voit muuttaa olemassa olevaa 5-merkkistä salasanaa "12345" haluamallasi tavalla. asetukset h:m m:s Prog 9:24 Paina laitekuvaketta Valitse kokkihattupainike Paina ohjelmointilukituksen painiketta Level 1 ABCDEF G HIJKLM _ X X X X Level 2 muuta salasana syötä entinen salasana Paina Level-painiketta 1 tai 2 Paina "Muuta salasana" Anna vanha salasana pikavalintakiekolla _ X X X X syötä uusi salasana syötä uusi salasana (5 merkkiä) _ X X X X syötä uudelleen uusi salasana syötä uudelleen uusi salasana

48 CareControl Hoidon tila Älykäs CareControl tunnistaa laitteen käytön, hoidon yleisen tilan ja laskee just-in-time ihanteellisen puhdistusprosessin vähemmän kemiaa, vettä ja energiaa käyttäen. Yhdessä erityisten Care-tablettien kanssa estetään kalkin muodostuminen. Laitteen hoidon tila esitetään näytössä punaisilla ja sinisillä palkeilla: CareControl care 9:24 aloitusaik Paina laitekuvaketta Hoidon tilan näyttö CareControl Sininen palkki: Laitteen hoidon tila on mitä parhain CareControl Laitteen hoidon tilan on keskinkertainen. CareControl Punainen palkki: Hoito on riittämätöntä ja laite on puhdistettava useammin CleanJet +care-puhdistuksen avulla

49 CareControl Puhdistusmuistutus CareControl tunnistaa, koska CleanJet +care-puhdistus tulee suorittaa. Tällöin CareControl ottaa huomioon työskentelytavat, kuten pidemmät tauot tai työskentelyn päättymisen. Puhdista + care. välipuhdistus kevytpesu Puhdista + care. Automaattinen näyttö heti, kun CleanJet +care-puhdistus on tarpeen care myöhemmin Käynnistä CleanJet +carepuhdistus tai valitse myöhemmin normaalipesu normaalipesu tehopesu Ihanteellisen hoidon puhdistusohjelmat näytetään punaisena CleanJet +care-puhdistusmuistutus toistuu säännöllisin väliajoin, kunnes CleanJet +care-puhdistus suoritetaan CareControl Likaisuusnäyttö Likaisuustila näytetään punaisilla palkeilla. Mitä useampia punaisia palkkeja näkyy, sitä likaisempi laite on. CareControl 9:24 care aloitusaik tehopesu Paina laitekuvaketta Valitse painike CleanJet +care Likaisuuden näyttö normaalipesu tehopesu Likaisuuden näyttö CleanJet +care-puhdistuksen jälkeen

50 CareControl CleanJet +care-puhdistus CleanJet +care on automaattinen puhdistusjärjestelmä kypsennystilan puhdistukseen. Kuudesta puhdistusohjelmasta löytyy sopiva vaihtoehto eriasteisen lian poistamiseen. Huomio! - Hygienisistä syistä ja käyttöhäiriöiden välttämiseksi on laitteen päivittäinen puhdistus tarpeen Tulipalon vaara! - Huomaa, että laitteesi on puhdistettava päivittäin myös, vaikka sitä käytettäisiin ainoastaan "Kostea lämpö" -toiminnolla. - Käytä ainoastaan laitevalmistajan puhdistusaine- ja Care-hoitotabletteja. Muiden puhdistuskemikaalien käyttö voi vaurioittaa laitetta. Emme vastaa seuraamusvahingoista! - Jos annostelet puhdistuskemikaaleja liikaa, saattaa syntyä vaahtoa. - Älä koskaan aseta tablettia kuumaan kypsennystilaan (> 60 C). care aloitusaik CleanJet+care 9:24 asetukset Uunitila liian kuuma Paina laitekuvaketta Valitse painike CleanJet +care Näyttöön ilmestyy "Uunitila liian kuuma", jos kypsennystilan lämpötila on yli 75 C. Valitse "Jäähdytys" (katso luku "Jäähdytys") huuhtelu ilman tabl. huuhtelu + tabl. 1x 2x 1x 2x välipuhdistus kevytpesu 1:45 normaalipesu tehopesu Avaa ovi poista astiat Valitse puhdistusohjelma Avaa kypsennystilan ovi, poista astiat ja ritilät Ruostumattomat ritilät, CombiFry ja Super-Spike -broileriritilät voivat jäädä kypsennystilaan

51 CareControl CleanJet +care-puhdistus Varoitus! Koske puhdistusaine- ja Carehoitotabletteihin ainoastaan suojakäsineillä Syöpymisvaara! Lattiamallit : Täytä osoitettu määrä Care-Tabs-pakkauksia luukkuun Pöytämallit: Täytä osoitettu määrä Care-Tabs-pakkauksia vetolaatikkoon Puhdistusainetabletti: Poista suojakalvo Aseta puhdistusainetabletit ilman pakkausta kypsenystilassa olevan puhaltimen keskellä olevaan koriin. Älä aseta tabletteja kypsennystilan pohjalle Vaurioitumisvaara! 1x Aloita 2x 1:45 Paina Start-painiketta, puhdistuksen kestoaika näytetään Varoitus! Älä avaa kypsennystilan ovea puhdistustapahtuman aikana Puhdistuskemikaaleja tai kuumia höyryjä saattaa työntyä ulos Syöpymisja palovammavaara! Kun CleanJet +care-puhdistus on päättynyt, tarkasta koko kypsennystila (myös ilmanjohtopellin takaa) puhdistusainejäämien varalta. Poista jäämät ja huuhtele koko kypsennystila (myös ilmanjohtopellin takaa) perusteellisesti käsisuihkulla Syöpymisvaara! Ennen CleanJet +care-puhdistuksen käynnistämistä on kaikkien johteikkojen tai täyttövaunun oltava kypsennystilassa määräysten mukaisesti asetettuna. Jos vesi on pehmeää voidaan puhdistusainetablettien suositeltavaa määrää alentaa jopa 50 %. Jos oikeasta annostelusta huolimatta esiintyy vaahtoa, on puhdistusainetablettien määrää vähennettävä

52 CareControl CleanJet +care-puhdistus Puhdistusohjelma Kuvaus/Käyttö Huuhtelu ilman tabl. Kypsennystilan huuhtelu lämpimällä vedellä. Huuhtelu + tabl. Kalkkipitoisille, rasvattomille tahroille, Care esim. leipomisen, kostealla lämmöllä työskentelyn jälkeen. Tabletit Välipuhdistus "Lyhyt puhdistusaika" kaikelle lialle, kuitenkin ilman Puhdistusaine kuivausta ja huuhteluainetta. Kevytpesu Kevyemmille tahroille, esim. sekatäyttöjen jälkeen, Puhdistusaine/ Käytöt 200 C:seen asti. Care Normaalipesu Paisto- ja grillauslialle, esim. kypsennettäessä Puhdistusaine/ broileria, pihvejä, grillattua kalaa. Care Tehopesu Voimakkaalle paisto- ja grillauslialle, Puhdistusaine/ esim. useamman broileri-, pihvi- ym. täyttöerän jälkeen Care Ei - Jätä laitteen ovi hieman auki pidempien käyttötaukojen ajaksi (esim. yön yli). - Päivittäinen kypsennystilan tiivisteiden puhdistus pidentää käyttöikää. Käytä kypsennystilan tiivisteen puhdistukseen pehmeää liinaa ja pesuainetta ei hankausainetta! - Lasiruudun sisä- ja ulkopinnan sekä laitteen ulkoverhoilun puhdistat parhaiten kostealla, pehmeällä liinalla. Käytä tähän hankaamatonta pesuainetta

53 CareControl CleanJet +care keskeytys Sähkökatkoksen tai laitteen sammuttamisen jälkeen näyttöön tulee viesti "CleanJet keskeytys". Jos CleanJet -keskeytystä ei vahvisteta 20 sekunnin sisällä näyttöä painamalla, aktivoitu CleanJet +care-ohjelma käy keskeytyksettä loppuun. CleanJet +care-toiminnon keskeyttäminen CleanJet CleanJetkeskeytys? Paina painiketta kevytpesu Varoitus! Koske puhdistusainetabletteihin ainoastaan suojakäsineillä Syöpymisvaara! 1:20 Avaa ovi Poista puhdistusainetabletit (mikäli niitä vielä on) CleanJet PESU KESKEN Älä avaa ovea poista Sulje kypsennystilan ovi, kypsennystila huuhdellaan 0:09 Huuhtelun kesto näytetään

54 Delta-T-kypsennys Delta-T = Lämpötilaero sisälämpötilan ja kypsennystilan lämpötilan välillä. Kun kypsennystilan lämpötila nousee hitaasti kohti kypsennysprosessin loppua niin, että ero kulloiseenkin sisälämpötilaan säilyy vakiona, lihan kypsymisprosessista tulee pidempi (valittavissa ainoastaan Yhdistelmäuuni -tilassa). Delta-T SCC asetukset Valitse käyttötapa Paina toiminto-laitekuvaketta Valitse kokinhattupainike h:m m:s Prog 20 C Paina Delta-T-painiketta Aseta Delta-lämpötila Aseta haluttu sisälämpötila 0:24 Vaihtoehtoisesti voit myös valita Delta-T-kypsennyksen kestoajan

55 1/2 energia Lämmitysten tehonottoa alennetaan 50 % (esim. tyypillä 10 x 1/1 GN 18 kw:sta 9 kw:iin). Ei valittavissa Self- Cooking Control -tilassa! asetukset C F IP suomi Paina laitekuvaketta Valitse asetukset Paina 1/2 energia-painiketta 100 C 0:15 Näytössä näkyy "E/2" (puoli energiaa) Puolella energialla kypsennettäessä kypsennysajat pitenevät. Ruokien laatu saattaa laskea. Energianoptimoinnin liitäntä (vain sähkölaitteet!) Jos energianoptimointilaitteisto keskeyttää energiasyötön, tämä näkyy näytössä (vain yhdistelmäuuni -tilassa). 100 C 0:

56 Automaattinen käynnistysaika Voit antaa laitteesi käynnistyä automaattisesti. Huomio! Elintarvikkeiden säilyttäminen muussa kuin jäähdytetyssä tai kuumennetussa kypsennystilassa pidempiä aikoja voi olla mikrobiologinen riski. care aloitusaik care aloitusaik 9:24 asetukset 6: Paina laitekuvaketta Paina Käynnistysaika-painiketta Viimeksi asetettu käynnistysaika näytetään 6: : SCC Valitse käynnistysaika pikavalintakiekolla Valitse päiväys pikavalintakiekolla - vahvista painamalla useampaan kertaan Valitse käyttötapa ja suorita haluamasi asetukset 6:30 16:24 Käynnistysaika on aktivoitu. Näytössä näkyy vuorotellen oikea aika ja käynnistysaika Kypsennystilan oven on oltava suljettuna! Kun kypsennysaika on aktiivinen, kypsennystilan valaistus sammuu. Ajastetun käynnistysajan poistaminen care aloitusaik 9:24 Paina laitekuvaketta asetukset Paina Käynnistysaika-painiketta punainen = Aloitusaika aktiivinen sininen = Aloitusaika ei aktiivinen

57 CalcDiagnosis System (CDS) CalcDiagnosis System huuhtelee ja tyhjentää höyrynkehittimen. Lisäksi CalcDiagnosis System määrittelee höyrynkehittimen kalkkeutumisasteen. Höyrynkehittimen kalkkeutumisaste näytetään punaisella palkilla. asetukset 9:24 type Paina laitekuvaketta Paina työkalu-painiketta Kalkkeutumisaste näytetään CalcCheck 8 punaista palkkia - näyttöön ilmestyy Viesti poistetaan näyttöä painamalla. Suorita höyrynkehittimen kalkinpoisto seuraavien 3-4 viikon sisällä. CalcCheck 9 punaista palkkia - näyttöön ilmestyy Viesti sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua. Höyrynkehittimen kalkinpoisto on suoritettava viimeistään seuraavien 2 viikon sisällä! Jos sinulla on kysyttävää kalkinpoistosta, käänny valtuutetun huoltopisteen puoleen. Höyrynkehittimen tyhjennys Sinulla on mahdollisuus tyhjentää höyrynkehitin ennen kuljetusta tai pakkasen varalta. 9:24 Valitse käyttötapa pois, paina laitekuvaketta ja avaa kypsennystilan ovi asetukset Paina työkalu-painiketta Service Info kalkinpoisto Paina Tyhjennys-painiketta - Höyrynkehitin tyhjennetään

58 Kalkinpoisto höyrynkehitin Jotta laitevaurioilta vältyttäisiin, on höyrynkehittimen kalkinpoisto suoritettava, kun näytössä näkyy "CalcCheck". Käytä ainoastaan laitteen valmistajan kalkinpoistoainetta ja tarvikkeita. - Sähköinen kalkinpoistopumppu Tuotenro.: Kalkinpoistoainetta, 10 litran kanisteri Tuotenro.: Noudata kanisterissa ja kalkinpoistopumpussa olevia ohjeita ja turvaohjeita. asetukset kalkinpoisto Paina laitekuvaketta Paina työkalu-painiketta Valitse "Kalkinpoisto" kalkinpoisto Uunitila liian kuuma "Uunitila liian kuuma" näytetään, kun kypsennystilan lämpötila on yli 75 C, valitse "Jäähdytys" (katso luku "Jäähdytys") Älä avaa ovea Odota boileri jäähtyy Höyrynkehitin tyhjennetään Irrota vasen johteikko ja avaa ilmanohjauspelti Varoitus! Aggressiivinen kemiallinen neste Syöpymisvaara! Käytä ehdottomasti: suojavaatetusta, suojalaseja, suojakäsineitä, kasvosuojusta, laitteen valmistajan kalkinpoistopumppua. Vie letku höyryntuloaukkoon näytettyyn merkkiin saakka Merkintöjen järjestys on kuvattu kalkinpoistopumpun ohjeissa

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

RUUANKULJETUSVAUNU TERMIA 1000, 1500 HN, HLN, IN. Asennus- ja käyttöohjeet

RUUANKULJETUSVAUNU TERMIA 1000, 1500 HN, HLN, IN. Asennus- ja käyttöohjeet RUUANKULJETUSVAUNU TERMIA 1000, 1500 HN, HLN, IN Asennus- ja käyttöohjeet MG3756378, MG3756379, MG3756377, MG3756376, MG3756375, MG3756686, MG3756687, MG3756689, MG3756690, MG3756691, MG3756694, MG3756695,

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet RASVAKEITIN, PÖYTÄMALLI PROFI PLUS 6, 8, 10 Asennus- ja käyttöohjeet 1. Kuvaus Paistokori Paistokorin pidike Ohjauspaneeli Ohjausyksikön kiskot Turvakytkin Tyhjennysventtiili Sihti Profi 6-8 Sihti Profi

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA Arvoisa Asiakas, Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan leivänpaahtimen hankinnan johdosto. Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Rubato (oikeakätinen) Rubato (vasenkätinen) TEKNISET TIEDOT Mitat: 150 x 85 x 220cm (HUOM! Ammen syvyys on 40cm) Jännite: 220V Taajuus: 50 Hz Virran voimakkuus: 16

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Päivittäinen jalkineiden hoito

Päivittäinen jalkineiden hoito JALKINEIDEN HOITO 1. Perehdy jalkineiden hoidon ohjeisiin. 2. Tunnista jalkineiden materiaali ja puhdista jalkineet ohjeen mukaan. 3. Suojaspray suihkutetaan kengille ulkona. Suihkutusetäisyys kengistä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Sivu 1/7 Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Tarkastus- ja säätöedellytykset Rengaspaineet ohjeenmukaiset Ajovalojen lasit puhtaat ja kuivat. Ajovalojen lasit eivät saa olla vioittuneet. Ajovalojen

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Touch TENS 1 Luonnollinen kivun lievittäjä

Touch TENS 1 Luonnollinen kivun lievittäjä Touch TENS 1 Esittely Touch TENS on kaksikanavainen, helppokäyttöinen TENS -laite. Laitteessa on seitsemän esiasennettua ohjelmaa, jotka käynnistyvät nappia painamalla. Ominaisuudet: Kaksi erillistä kanavaa.

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu.

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu. Ohjaa jopa 8 laitetta 44 toimintopainiketta Oppii 352 komentoa Tallentaa 44 makroa, joista jokaiseen voi kuulua 64 komentoa Säädettävä valaistus Päivitettävä Valmiiksi ohjelmoidut NADin komennot Kauko-ohjaimen

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje, standardi sis. kuulokkeen

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje, standardi sis. kuulokkeen Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje, standardi sis. kuulokkeen 1281.. Laitekuvaus Kuulokkeella varustettu, standardi huonekoje kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 6

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot