Tietokonepelien tekeminen ohjelmistoprosessina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietokonepelien tekeminen ohjelmistoprosessina"

Transkriptio

1 Tietokonepelien tekeminen ohjelmistoprosessina Lasse Rautiainen Joensuun yliopisto, Tietojenkäsittelytiede Laudaturseminaariesityksen kirjallinen tukimateriaali 3. lokakuuta 2003 Tiivistelmä Tämä kirjallinen tukimateriaali kuvaa tietokonepelien tekemistä ohjelmistoprosessina. Ohjelmistoprosessi jaetaan vaiheisiin, ja käsitellään vaiheiden tärkeimpiä tehtäviä. ACM-luokat (ACM Computing Classification System, 1998 version): A.m, K Johdanto Tämä kirjallinen tukimateriaali kuvaa tietokonepelien tekemistä ohjelmistoprosessina. Tietokonepelin kehittäminen on yksi vaikeimmista tehtävistä ohjelmistotuotannossa. Tehdäkseen menestyksekkään pelin, ammattimaisen suunnitteluryhmän on hyödynnettävä kaikkia voimavarojaan saavuttaakseen tavoittelemansa päämäärän. Osa ideoista valitaan ja suurin osa ei koskaan päädy lopulliseen tuotteeseen, joista päättäminen on haasteellinen tehtävä. Pelin tekeminen alkaa peli-idean muodostamisesta ja sen hahmottelemisesta. Idean käsittelyvaiheessa idea kirjoitetaan kokonaan paperille, jonka jälkeen se mahdollisesti hyväksytään. Hyväksytystä ideasta kirjoitetaan määrittely, jonka avulla on tarkoitus saada aikaan julkaisusopimus peli-idean toteuttamisesta. Kun sopimus takaa kehittäjälle riittävän taloudellisen mahdollisuuden kehittää peliä, kirjoitetaan yksityiskohtainen toiminnallinen ja tekninen määrittely sekä tarkka projektisuunnitelma. Tuotantovaihe etenee projektisuunnitelmassa esitetyllä tavalla ja päättyy pelin julkaisuun. Tässä kirjallisessa tukimateriaalissa tarkastellaan ohjelmistoprosessin vaiheita ideointi, määrittely, sopimus, suunnittelu, tuotanto ja julkaisu. Aluksi kuitenkin tarkastellaan edellä mainitun ohjelmistoprosessin ympärillä toimivaa liiketoimintamallia. 2 Liiketoimintamalli Muutama vuosi sitten oli varsin yleistä, että pelitalon rakenne oli vain yksi iso ja epämääräinen vaihe, jossa toimintayksiköt eivät erottuneet toisistaan. Rakenteen puute ei ollut ongelma, koska peliprojektit olivat tarpeeksi pieniä. Vuonna 1999 tietokonepelien kehittäjien konferenssissa, Lontoossa, Chris var der Kuylin pääajatus oli tulevaisuudessa siirtyminen kohti ns. Hollywood -mallia, jossa lahjakkaat kyvyt liittyvät yhteen yksittäisissä projekteissa. Lahjakkaiden kykyjen, suunnittelijoiden, ohjelmoijien, taiteilijoiden ja muusikoiden, tulisi näin ollen pysyä freelancereina. Joistakin tulee tähtiä, kuten best-seller -kirjailijoista, ja he tulevat kirjoittamaan tuottavia 1

2 sopimuksia huippukehittäjien kanssa. Tämä antaa yritykselle mahdollisuuden kontrolloida muutoksia suunnitelmissa; samalla se tarkoittaa myös sitä, että yritys voi päättää projektin kesken ilman ylitsepääsemättömiä kustannuksia (Rollings, Morris, 2000). 2.1 Tulevaisuuden markkinointiyksikkö Markkinointi on traditionaalisesti sijoitettu julkaisijan toiminnaksi. Markkinointiyksikön roolina on pidetty yksinkertaisesti pelin mainostamista julkaisun lähestyessä. Tulevaisuuden markkinointiyksikön tehtävä on päättää mitkä peli-ideat ovat todennäköisesti menestyviä, ennalta nähdä markkinoiden trendit, valita laitealustat, joille peli tullaan valmistamaan, määritellä projektin vaatimukset, kerätä ja hankkia saataville tarvittavat resurssit, auttaa suunnitteluyksikköä pelin kehittämisessä ja mainostaa peliä kuluttajille. Henkilökunta tulee koostua johtajista ja ihmisistä, jotka todella ymmärtävät peliteollisuudenalan. 2.2 Tulevaisuuden sisältöyksikkö Tulevaisuuden sisältöyksikön funktio on toimia luovuuden suodattimena. Sen tehtävä on saada suunnittelu ja teknologia täyttämään yrityksen markkinointitavoitteet, varmistaa, että projekti pysyy johdonmukaisena päämäärien mukaisesti, olla rajapintana luovien ihmisten ja yritysrakenteen välissä, pitää yllä kehittäjän resurssivarastoa, määrätä projektien avainhenkilöt ja helpottaa pelinkehittäjien työtä. Yksikön projektijohtaja on vastuussa projektiryhmien kasaamisesta, jotka kehittävät tuotteita yhtiön markkinointistrategian mukaisesti. 2.3 Tulevaisuuden suunnitteluyksikkö Suunnitteluyksikön vastuulla on uusien uudelleen käytettävien komponenttien kehittäminen, uudelleen käytettävien osien varastointi, uuden hankitun teknologian sovittaminen yrityksen menetelmiin, tarvittavan arkkitehtuurin luominen toiminnallisen määrittelyn pohjalta, pelin teknisen suunnittelun tekeminen ja kehittäminen, 2

3 kehityksen päämäärien ylläpito yhdessä projektin johdon kanssa, muutosten kontrollointi suunnitteluun ja ulkoisten resurssien ja yrityksen välinen toiminnan ohjaus. 3 Ideointi Ihmiset ovat luovia olentoja, ja kuka tahansa voi keksiä lupaavan peli-idean. Peli-ideaa ei kuitenkaan tee arvokkaaksi itse idea, vaan ihmiset ja suunnittelu idean takana. Implementaatio on vähintään yhtä tärkeää kuin inspiraatio. Idean tulee seurata kolmea elementtiä, intohimo, eheys ja kykenevyys, ollakseen arvokas. Intohimo on emotionaalinen elementti, joka ajaa ideaa eteenpäin. Eheys on intellektualli elementti, joka venyttää idean käsittämään kaikkia pelin elementtejä. Kykenevyys on fyysinen elementti, joka sallii idean tulla todeksi (Mullich, 1996). 3.1 Idean muodostaminen Luovan prosessin neljä vaihetta ovat inspiraatio, synteesi, resonanssi ja konvergenssi. Kaikki uudet ideat syntyvät inspiraatiosta. Pelkkä inspiraation synnyttämä kasa ideoita ei riitä, vaan on saatava ideat toimimaan yhdessä (synteesi). Resonanssivaiheessa kokonaisuus muodostetaan suuremmaksi kuin osien summa ts. annetaan mielikuvituksen täyttää pelimaailman tyhjät aukot. Konvergenssivaiheessa kriittiset ja analyyttiset vaistot palautetaan mieleen ja tarkastellaan toimivatko ideat yhdessä muodostaakseen hyvän pelin. Hyvä kriittinen arviointi syntyy vain kokemuksesta ja se voi säästää merkittäviä summia resursseja jatkossa (Rollings, Morris, 2000). Aitouden kipinä syntyy kun asetetaan tuttuja asioita yhteen odottamattomalla tavalla, Stephen King. 3.2 Idean hahmottuminen Kaikkien tietokonepelien tulee olla viihdyttäviä. Useat pelit saavuttavat suurimman osan viihdyttävyydestään draaman elementeistä, joita ovat tyyli, juoni, päähenkilö, ympäristö ja teema. Elementtejä on yhdistetty vuosisatoja teattereissa, oopperassa, novelleissa, elokuvissa ja televisiossa. Draaman perussäännöt pätevät yhä koska ne ovat ihmismielen määräämiä esteettisiä sääntöjä. Tyylillä tarkoitetaan tapaa, jolla peliä pelataan. Jokainen lajityyppi sisältää toiminnallisuuden suhteen omanlaisensa pelaamisen tyylin. Jokaisella pelillä on juoni mutta suurin osa siitä on pelaajan itsensä synnyttämää - pelaaja on pelitapahtumien alkuunpanija ja peli on väline, joka sallii pelaajan synnyttää tarinoita. Hahmo antaa lisäarvoa tarinalle. Ympäristö antaa pelille tunnelman. Teema on filosofinen idea, jota pelissä yritetään ilmaista. Pelin teeman tulisi jättää pelaajalle vapaus valintaan eikä tuoda ilmi suunnittelijan mielipidettä. 3.3 Käsittely Käsittelyvaiheessa ideaa on testattava ja kirjoitettava kokonaan paperille. Kirjoittaminen paljastaa kaikki puutteet, joita ei ole tullut ajatelleeksi aikaisemmin. Ideakuvauksessa tulisi olla seuraavat kohdat: johdanto tausta (ei välttämätön) kuvaus pääominaisuudet lajityypi alusta(t) 3

4 4 Määrittely Kun ideakuvaus on tiivis ja hyväksytty, laajennetaan se määrittelyksi. Yleisesti määrittelyn tulisi välittää peliidea päättäjille, joilla ei ole mahdollista tavata kehittäjää, ja antaa kuva siitä millaista olisi pelata peliä. Määrittelyssä tulisi kuvata seuraavat kohdat (Mullich, 1996; Rouse, 2001; Rollings, Morris, 2000): työnimi tiivistelmä kohdealusta(t) kohderyhmät yleiskuvaus kuvaus esimerkkinä laajuus ominaisuudet markkina-analyysi tekninen analyysi tuotantosuunnitelma budjetti ja aikataulu työryhmä 5 Sopimus Sopimuksen tekemisen kolme vaihetta ovat yhteydenotto potentiaaliseen julkaisijaan, presentaation pitäminen ja neuvottelu. Ennen yhteydenottoa kehittäjän tulisi päättää mitkä julkaisijat ovat tarkoituksenmukaisia itselle ja kehitettävälle tuotteelle. Yhteydenotto vaiheessa pyydetään julkaisijalta luovutuslomake, jolla kehittäjä suojaa itsensä tekijänoikeuskiistoilta. Kun kehittäjä on kirjoittanut määrittelyn, mahdollisesti valmistanut prototyypin, tutkinut julkaisijan taustoja ja allekirjoittanut luovutuslomakkeen, on kehittäjä valmis ensimmäiseen tapaamiseen. Presentaation pääasiallinen tarkoitus on myydä peli-idea julkaisijalle. Julkaisijan mahdollisesti kiinnostuessa on odotettavissa pitkä sopimusneuvottelu, jossa julkaisija tutkii kaikki haarat ja potentiaaliset sudenkuopat määrittelystä sekä kehityssuunnitelmasta. On erittäin tärkeää pitää asianajaja mukana koko neuvootteluprosessin ajan, mitään sopimusta ei tule allekirjoittaa ilman asianajajan suorittamaa tarkastusta. Kehittäjän ei tule odottaa, että julkaisija hyväksyy projektin ennen kuin sopimus on allekirjoitettu. Pienikin negatiivinen muutos pelissä tai olosuhteissa voi aiheuttaa neuvottelujen päättymisen (Mullich, 1996). 5.1 Sopimuksen tyypit Useimmilla kehittäjillä julkaisusopimuksen tyyppi on yksi seuraavista: työskentely julkaisijan palkkaamana aikaisen vaiheen sopimus loppuun saattaminen 4

5 valmiin tuotteen myyminen Työskennellessä julkaisijan palkkaamana, julkaisija tuo kehittäjälle idean ja kehittäjä valmistaa pelin julkaisijan ohjeita noudattaen. Sopimuksessa on vähän neuvottelumahdollisuuksia, mutta se on luotettava tulonlähde ilman riskiä. Aikaisen vaiheen sopimuksen saa yleensä kehittäjä, jolla on vankka historia pelin kehittämisestä. Sopimus vaatii määrittelydokumenttia sekä teknologiademon esittämistä. Mahdollisten julkaisijoiden määrä on rajallinen johtuen budjetti vaatimuksista - julkaisija tulee potentiaalisesti maksamaan miljoonia pelin kehittämisestä. Riskeistä johtuen sopimuksessa on enemmän sopimusehtoja, jotka rajoittavat kehittäjän toimia. Loppuun saattamisessa kehittäjä valmistaa pelin omilla varoillaan, ja jossain vaiheessa kehitysprosessia vie konseptin julkaisijalle, joka rahoittaa loppuosan pelistä. Sopimus antaa hyvän balanssin luovan vapauden ja sopimusneuvottelujen välillä. Sopimus vaatii pelattavan demon pelistä, joka esittää miksi peli kannattaa julkaista. Valmiin tuotteen myyminen tarjoaa vahvimman neuvotteluaseman. Kehittäjä on rahoittanut suurimman osan tuotteestaan ja pelin masterointipäivä on lähellä. Sopimustyyppi mahdollistaa valinnan levitystyyppien, kansainvälinen tai alueellinen, välillä. 5.2 Tekijänpalkkio On ilmeistä, että korkeat tekijänpalkkiot ovat paremmat kuin matalat, mutta on tärkeää tietää mihin tekijänpalkkio perustuu. Sopimuksessa kerrotut nettotulot kertovat kuinka paljon kehittäjä saa jokaisesta myydystä pelistä. Nettotulojen määritelmä voi tosin vaihdella julkaisijoittain, joten tässä kohdassa tulee olla tarkka. Kehittäjä voi saada korkean tekijänpalkkion, mutta jos vähennykset ovat aggressiivisia, niin kehittäjän tulot voivat vähentyä pitkällä aikavälillä. Yleisenä sääntönä nettotulojen pitäisi kattaa vain seuraavaa: julkaisijan jokaisen tuotteen myynnistä, vuokrasta tai lisensoinnista laskutettu määrä vähennykset lainoille tai takaisinmaksun palautukset Nettotulojen ei pitäisi sisältää seuraavia eriä: valmistuksen omaisuuskustannukset vakuutus rahtikuljetukset verojen panttaaminen ulkomailta Suurilla markkinoilla kehittäjän unelmat suurista tekijänpalkkioista voivat jäädä pieniksi. Tämä johtuu siitä, että julkaisija myöntää prosenttiosuuden kehittäjälle, mutta osuus on prosenttiosuus osuudesta jonka julkaisija on neuvotellut jokaisen jakelijansa kanssa. Tekijänpalkkioiden asteittainen kehittyminen on eräs optio. Tällöin tekijänpalkkiot alkavat matalammalta tasolta mutta kasvavat myynnin mukaan. 5.3 Tekijänoikeudet Jos kehittäjä ei työskentele julkaisijan palkkaamana, kaikki luova työ on kehittäjän omaisuutta. Tärkeitä, sopimukseen kirjattavia, oikeuksia ovat pelin nimi, 5

6 hahmot, tarina, tuotemerkit, logot, lähdekoodi, grafiikka ja musiikki. 5.4 Maksuaikataulu Maksuaikataulu on suoraan riippuvainen sopimuksen tyypistä. Valmiin tuotteen myymisessä maksuetapit ovat yleensä seuraavat: hankekirjelmän allekirjoitus sopimuksen allekirjoitus masterointi lokalisointi tuotteen julkaisu Muissa sopimustyypeissä etapit ovat kompleksisempia. Kehittäjän on syytä varmistaa, että ainakin yksi maksu lankeaa maksettavaksi kuukaudessa. Tämä varmistaa, että kehittäjällä on tuloja laskujen maksamiseen, ja pitää myös kehitysryhmän motivoituneena kun heillä on aina päämäärä jota tavoitella. 5.5 Markkinointi Edes maailman paras peli ei voi osoittaa koko potentiaaliaan ilman hyvin organisoitua markkinointikamppanjaa. Jos mahdollista, kehittäjä voi haluta neuvotella markkinointibudjetin sopimukseen. Kun luvuista päästään yhteisymmärrykseen, kehittäjän tulisi saada ennen sopimuksen loppuunsaattamista materiaalia, jossa pohjustetaan julkaisijan strategia ja kanavat, joita he käyttävät markkinoidessaan peliä tehokkaasti kuluttajille. Kehittäjän tulee aina varmistaa, mitä julkaisija tarvitsee tehdäkseen työn tehokkaasti. He luultavasti tarvitsevat grafiikkaa, demoja ja tietoja pelin ainutlaatuisista ominaisuuksista. Kun markkinointikampanja alkaa, kehittäjän kannattaa pistäytyä julkaisijan markkinointiosastolla varmistaakseen, että heillä on kaikki tarvittava. Lisäksi kannattaa pyytää näytekappaleita ja kysyä markkinoinnin kustannuksista. Kehittäjän tulee varmistaa, että yrityksen logo on painettu tuotteeseen, ja että pelin alussa on yrityksen animaatio. Tällainen tuotemerkin rakentaminen on tärkeää niin kehittäjälle kuin julkaisijalle. Kun tulee aika neuvotella seuraavasta pelistä, voi osoittaa kaupan hyllyille, ja ihmiset tunnistavat aikaisemmat työt. Lyhyessä ajassa kehittäjä voi rakentaa samanlaisen maineen kuin julkaisijalla. 5.6 Levitys Jos kehittäjä on rahoittanut suurimman osan pelistä ja päässyt vahvaan neuvotteluasemaan, tulisi kehittäjän tutkia kahta pääasiallista levitysmallia ja valita julkaisija sen mukaan. Levitysmalleja ovat globaali tai maakohtainen. Molemmissa malleissa on omat hyödyt ja haitat, joita tarkastelemme seuraavaksi. Globaalia mallia noudattavan julkaisijan vahva tuotemerkki on kuluttajien helposti tunnistettava. Monet pelaajat tekevät hankintapäätöksen perustuen pelin takana olevaan julkaisijaan. Pelaajat ostavat uusimmat versiot peleistä joka vuosi ilman, että heidän tarvitsee tutustua pelien arvosteluihin tai ennakoihin. Toinen merkittävä etu 6

7 on rahan määrä, jonka julkaisija voi käyttää markkinointiin ja pelin tukemiseen aikaisessa vaiheessa. Televisiomainokset ja suuremmat kojut messuilla varmistavat, että pelit pysyvät ihmisten mielissä. Kolmas merkittävä etu on julkaisijan laaja verkosto. Eräs tärkeimmistä haitoista globaalissa mallissa on totuus, että suuret julkaisijat sivuuttavat monia alueita. Yksittäiset maat, kuten Portugali, Brasilia ja Etelä-Afrikka tuntuvat vähäpätöisiltä mutta yhdessä ne voivat olla melko merkittäviä. Lisäksi alueet, joille julkaisija lisensoi levityksen, aiheuttavat merkittäviä menetyksiä tekijänpalkkioissa. Evaluointi aika on suurten julkaisijoiden huono puoli - päätösten tekeminen voi kestää useita viikkoja. Vaikka sopimus suuren julkaisijan kanssa olisi turvattu, julkaisija voi päättää projektin peruuttamisesta vedoten heidän riskiensä pienentämiseen. Tästä syystä on suositeltavaa, että sopimukseen kirjataan kohta, jossa projektin peruuntuminen mistä tahansa syystä takaa kehittäjälle esimerkiksi kahden seuraavan etapin tulot. Tämä antaa kehittäjälle tarpeeksi aikaa etsiä uutta julkaisijaa, tai pienentää projektin peruuntumisen riskiä alun alkaen. Sopimuksen kirjaaminen on isomman julkaisijan kanssa enemmän aikaa vievää kuin pienen. Maakohtaisen julkaisijan suurin etu on huomattavasti suuremmat tekijänpalkkiot kuin globaalilla julkaisijalla. Kehittäjä toimii suoraan alueellisen julkaisijan kanssa, joka on monesti sama julkaisija mitä suuret yritykset käyttävät lisensoidessaan. Maakohtaisen julkaisijan markkinointikampanjat ovat keskittyneempiä. He hoitavat myyntiä vain kotimaassaan ja tietävät kuinka tavoittaa pelaajat tehokkaasti. Pienempien julkaisijoiden sopimuksen teko on myös nopeampaa kuin suurten. Suurin haitta pelin myymisessä maakohtaiselle julkaisijalle on sopimuksen tyyppi -pelin tulisi olla lähes valmis. Pienemmille yrityksille koituu suuremmat riskit tuotteista kuin suurille julkaisijoille. He voivat olla myös hyvin tunnettuja omalla alueellaan, mutta heidän maineensa ei ehkä riitä kehittäjälle seuraaviin neuvotteluihin maailmanlaajuisille markkinoille. Mallissa on myös huomattavasti pitempi investointiaika, koska maakohtaisesti myyminen vie huomattavasti enemmän aikaa. Kun kaikki sopimukset on kirjoitettu kohdemaiden kanssa, voi joutua hoitamaan paljon enemmän pr-kampanjoita, lokalisointia, tekijänpalkkioraportteja ja palkkoja. Globaalissa mallissa kehittäjällä on yksi henkilö hoitamassa näitä asioita, kun maakohtaisessa mallissa kehittäjällä on oltava yksi henkilö jokaista julkaisijaa kohden (Powell, 2001). 6 Suunnittelu Suunnitteluvaiheessa määrittelyssä kuvatut toiminnot kuvataan tarkemmin sekä suunnitellaan toteutus. Suunnitteluvaiheen tärkeimmät dokumentit ovat toiminnallinen määrittely, tekninen määrittely ja projektisuunnitelma. Toiminnallisessa ja teknisessä määrittelyssä tulisi kuvata seuraavat asiat: mekaniikka käyttöliittymä grafiikka äänet ja musiikki tasovaatimukset Toiminnallisessa määrittelyssä asiat kuvataan käyttäjän perspektiivistä ja teknisessä määrittelyssä järjestelmä perspektiivistä (Ryan, 1999; Rouse, 2001). Projektisuunnitelma täsmentää määrittelydokumentin tuotantosuunnitelman ja sen tulisi sisältää seuraavat kohdat (Haikala, Märijärvi, 1998): johdanto termit ja määritelmät organisaatio 7

8 tavoitteet ja päättäminen resurssit käytettävät menetelmät ja työkalut vaiheet, aikataulu ja budjetti seuranta ja ohjaus riskienhallintasuunnitelma 7 Tuotanto Sillä välin kun muu ohjelmistoteollisuus on kasvanut ja kehittänyt menetelmiään sekä laatujärjestelmiään, peliteollisuus on vahvasti juurtunut menneisyyteen (Rollings, Morris, 2000). Tuotantovaiheen tärkein tehtävä on pyrkiä estämään huonolaatuinen työ ennen kuin se saastuttaa koko projektin. Huonolaatuisen työn estämiseksi useat yritykset ovat kehittäneet omia laatujärjestelmiä - laadukkaita toimintatapoja, joilla halutunlainen tuote syntyy kustannustehokkaasti (Haikala, Märijärvi, 1998). Ilmeisiä tietokonepelin laatua parantavia menetelmiä ovat kehittäjän menettelytapojen eli yhteisten pelisääntöjen sopiminen, katselmointi ja testaaminen. Katselmoinnin tarkoitus on vaiheen päättymisen toteaminen. Laadunvarmistamisen lisäksi katselmoinnin ajatus on tehdä projektin eteneminen näkyväksi. Tietokonepelien tuotteen omaisesta luonteesta johtuen testaaminen on tärkein laadunvarmistava menetelmä. Testaukseen liittyvät työvaiheet ovat testauksen suunnittelu (testaussuunnitelma, testitapaukset), testiympäristön luonti, testin suorittaminen ja tulosten tarkastelu (Haikala, Märijärvi, 1998). Testaussuunnitelmaa (tai tesitapauksia) ei voida luoda ilman toiminnallista tai teknistä määrittelyä. Hyvä testaussuunnitelma kattaa kaikki pelin toiminnot. Testausta suoritettaessa mikä tahansa säännöttömyys, pelin kaatumisesta väärässä paikassa olevaan heittomerkkiin, on virhe. Virhe kuvataan virhetietokantaan selvästi, suppeasti ja objektiivisesti. Kuvauksen tulee sisältää ohjeet, kuinka virhe saadaan aikaan sekä tarjota riittävästi informaatiota, jotta ohjelmoija voi korjata virheen. Kun virhe on korjattu, kehittäjä merkitsee virheen korjatuksi tietokantaan. Tämän jälkeen testausryhmä voi todentaa virheen korjatuksi ja testata virheen ympäristön varmistaakseen ettei virheen korjaaminen aiheuttanut sivuvaikutuksia (Bryant, 2001). 8 Julkaisu Projektin lähestyessä julkaisua on kehittäjän varmistuttava lopputuloksista evaluoimalla tuotetta. 8.1 Myöhäinen evaluointi Myöhäisellä evaluoinnilla tarkoitetaan melkein valmiin tuotteen objektiivista vertailua alkuperäiseen visioon. Jos vertailussa todetaan tuotteen olevan paremman kuin mitä odotettiin, on varmistettava, että tuote on tasalaatuinen. Jos peli ei täytä odotuksia, jää jäljelle neljä vaihtoehtoa: julkaista peli, peruuttaa projekti, kehittää peli uudelleen tai julkaista peli ottaen uudelleen harkintaan hinnoittelustrategian ja kohdemarkkinat. Ensimmäiseen vaihtoehtoon löytyy lukuisia esimerkkejä, joissa peli on julkaistu välittämättä laadusta koska julkaisija on ollut malttamaton. Vastuuntuntoisille julkaisijoille, jotka haluavat suojella mainettaan ja kassavirtojaan, tämä ei ole vaihtoehto. Toista vaihtoehtoa ei kukaan halua toteuttaa, mutta projektin peruuttaminen voi olla taloudellinen päätös tietyissä tilanteissa. Huonon pelin julkaisemisella voi olla negatiivinen vaikutus myöhemmin julkaistaviin peleihin. Markkinointikulut, huono myynti ja maineen menetys ovat huomattavasti suurempi kuluerä kuin mitä projektin peruuttamisesta voi syntyä. 8

9 Kolmas ja neljäs vaihtoehto ovat soveltuvia, jos peli on pakko julkaista ja peruuttaminen ei ole mahdollista. Pelin uudelleen kehittäminen voi aiheuttaa pitkän kehitysprosessin, jossa korjataan kaikki puutteet, mutta se antaa mahdollisuuden muutoksiin pelin suunnittelussa. Pelin julkaiseminen halpapelinä voi sopia projektin luonteeseen, mutta se ei saa olla tekosyy huonon pelin julkaisemiselle - huono peli on huono peli, olipa se halpa tai ei, ja yrityksen maine kärsii sen mukaisesti. 8.2 Myöhäinen lokalisointi Lokalisointiin liittyvät asiat tulee tutkia ja liittää osaksi alkuperäistä suunnitelmaa. Kun projekti lähestyy loppuaan, lokalisointiin liittyvät asiat tarvitsevat huomiota, jotta voidaan olla varmoja kaiken olevan niin kuin on suunniteltu. Lokalisoinnin ilmeisin aspekti on kieli, niin tekstit kuin puheetkin on käännettävä kohdemaan kielelle. Tämä aiheuttaa usein ongelmia kun kielelle ja puheille varattu tila pelin jakelumediassa ei ole riittävän suuri. Eräs tärkeä asia on tarkastella kohdemarkkinoiden voimassaolevaa ilmapiiriä. Lokalisointiin liittyen tulee tietää onko mikään muuttunut, joka voi vaikuttaa peliin, kuten elokuvan julkaisu samasta teemasta, ajankohtainen tapahtuma tai lain muutos. Joissakin maissa voi olla tai syntyä kulttuurillisia eroja mikä tarkoittaa, että peliä täytyy muokata jotta se voidaan julkaista. Esimerkiksi Saksassa peli voi sisältää vain tietyn, erittäin rajoitetun, määrän väkivaltaa. Lisäksi kaikki natsismiin viittaavat kuvat ovat kiellettyjä. Peliä varten hankituista lisensseistä tulee muistaa huomioida, että vaikka tietty lisenssi olisi kuuluisa alkuperäisessä maassa, niin se ei tarkoita että se tunnettaisiin kaikissa pelin kohdemaissa. Esimerkiksi amerikkalaista jalkapalloa voidaan hyvin markkinoida Yhdysvalloissa, National Football League (NFL) -tuotenimikkeellä, mutta Euroopassa sen tunnettavuus ei ole yhtä hyvä. Globaaleja tuotemerkkejä ja identiteettejä on huomattavan vähän; koska lisenssit ovat harvoin ilmaisia, on harkittava, onko lisenssistä saatava hyöty sen arvoista. 8.3 Demo Demot ovat kehittäjän kirous - ne vievät aikaa kiireellisestä aikataulusta ja ovat kaiken lisäksi hukkaan heitettyä työtä. Demot ovat tosin erittäin tärkeitä tuomaan julkisuutta sekä esittämään projektin kehitystä julkaisijalle, tuottajalle ja kuluttajille. Syy, miksi demot koetaan ongelmana on se, että niihin ei varauduta projektin aikataulun suunnitteluvaiheessa. Mitä enemmän suunnitellaan ja mitä modulaarisempaa koodi on, sitä helpommaksi demojen tekeminen tulee. Pelidemon tulee olla melkein valmis peli mutta tietyn rajoituksin - esimerkiksi pelistä voi pelata vain kolmea ensimmäistä pelitasoa. Pelikokemuksen on kestettävä tarpeeksi kauan, jotta pelaaja on koukussa, mutta ei liian kauan tyydyttääkseen pelaajan. Valmiin pelin tulee tarjota vielä jokin lisäkoukku, joka saa pelaajat ostamaan sen. 8.4 Valmistautuminen masterointiin Masterointi on hetki, jolloin kehitysryhmä päästää tuotteen käsistään. Seuraavan kerran he näkevät pelin paketissa kauppakeskuksen pelihyllyssä - ainakin teoriassa. Markkinointiyksikkö on pelin valmistumisen lähestyessä varmistanut, että demo on saanut riittävän kattavan julkisuuden, ja julkaisija odottaa lehtien ylistäviä kirjoituksia pelistä. Yksi pääasiallinen ongelma tuotteen julkaisemisessa on julkaisun osuminen luvattuihin päivämääriin. Koska lehtien kansikuvat, pääkirjoitukset ja erikoisartikkelit tulee varata useita viikkoja ennen julkaisua, lehden toimittaja voi pettyä jos julkaiseminen myöhästyy. Tämän voi välttää pidättäytymällä kaikesta julkisuudesta ennen kuin on varma julkaisupäivästä, mutta ei niin kauaa että peli ilmestyy kauppoihin ennen kuin se on ollut yhdenkään lehden esiteltävänä. 9

10 8.5 Korjauspaketit Kun julkaisupäivä todella koittaa ja masteroitu peli on julkaisijan pienissä tahmeissa käsissä, kehitystyö ei välttämättä ole ohi. Lähes poikkeuksetta, lukuun ottamatta konsolipelejä, pelistä löytyy jokin virhe, joka korjataan julkaisemalla korjauspaketti (Rollings, Morris, 2000). Viitteet Bryant, R. (2001) Why You Need Hardcore QA. Computer Game Developer s Conference. (Saatavana myös: ) Freeman, T. (1997) Creating a Great Design Document. Game Developer, elokuu (Saatavana myös: ) Haikala, I., Märijärvi, J. (1998) Ohjelmistotuotanto. Suomen Atk-kustannus Oy. Matsumoto, Y. (1987) A Software Factory: An Overall Approach to Software Production. IEEE Computer Press. Mullich, D. (1996) From Concept to Contract: Making A Succesful Product Pitch. Computer Game Developer s Conference. (Saatavana myös: ) Powell, J. (2001) Negotiating Contracts That Protect Your Title and Team. Computer Game Developer s Conference. (Saatavana myös: ) Ryan, T. (1999) The Anatomy of a Design Document. 20Anatomy%20of%20a%20Design%20Document,%20Part%201.htm ja com/cemryan/the%20anatomy%20of%20a%20design%20document,%20part%202.htm ( ). Rollings, A., Morris, D. (2000) Game Architecture and Design. Coriolis. Rouse, R. (2001) Game Design: Theory & Practise. Worldware. 10

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin

Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin CEO Mariina Hallikainen Colossal Order Oy 16.09.2011 Pelinkehityksen vierailuluentosarja Turun yliopisto Puhujan taustaa... Mariina Hallikainen Pelifirma

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Luennot ja projekti synty suunnittelu käynnistys ohjaus päätös operointi Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To 23.4 Kurssin

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

Sudenkuoppia, yllätyksiä, pään vaivaa

Sudenkuoppia, yllätyksiä, pään vaivaa Aika Rahoitus Sudenkuoppia, yllätyksiä, pään vaivaa Odotukset: Tilaaja(t), toteuttaja(t) Osaaminen: Liikaa tietoa/liian vähän tietoa Sopimusasiat (tekijänoikeus, tilauksen toimitussopimus, yhteistyösopimus)

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Elävä kuva oppimisympäristönä. Käsikirjoitus

Elävä kuva oppimisympäristönä. Käsikirjoitus Elävä kuva oppimisympäristönä Käsikirjoitus Mihin käsikirjoitusta tarvitaan? Elokuva (lyhyt, täyspitkä, dokumentti)- ja tv -tuotannot Mainokset Musiikkivideot Nettisivut Trailerit Kirjat Kuunnelmat Mikä

Lisätiedot

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Case Genelec IPR-seminaari PK-yrityksille Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Mistä IPR:ää löytyy? Suunnittelu Tuotanto Tuote, mielikuva markkinoilla innovatiivisuus teknologiaosaaminen

Lisätiedot

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä Simo Tauriainen www.ponsse.com 25.8.2011 Ponsse-konserni Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Kristian Ovaska HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Seminaari: Peliteoria Helsinki 18. syyskuuta 2006 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Nollasummapelit 1 2.1

Lisätiedot

SOPIMUS HYVÄNTEKEVÄISYYSLEVYN VAROJEN OHJAAMISESTA YKSINÄISILLE ROMANIVANHUKSILLE IMATRALLA

SOPIMUS HYVÄNTEKEVÄISYYSLEVYN VAROJEN OHJAAMISESTA YKSINÄISILLE ROMANIVANHUKSILLE IMATRALLA IMATRAN KRISTILLINEN ROMANIYHDISTYS (IKRY) SAA VÄHINTÄÄN 5 000 EURON LAHJOITUKSEN LEVY-YHTIÖ / OHJELMATOIMISTO KING & ROSE PRODUCTION OY:ltä VANHUSTYÖHÖN Sopimuksen allekirjoitus 23.05.2008 (vas. Imatran

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Esiintymisen ja kuvauspaikan käyttöoikeussopimus Jokaisen mainoselokuvassa pelkällä äänellään tai kasvoillaan tunnistettavasti esiintyvän henkilön tulee allekirjoittaa esiintyjäsopimus. Jokaisesta valmiissa

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Teollinen muotoilu on teollisuusjärjestelmien tai tuotejärjestelmien

Lisätiedot

OHJ-2710 Peliohjelmointi. Syksy 2012 Timo Kellomäki

OHJ-2710 Peliohjelmointi. Syksy 2012 Timo Kellomäki OHJ-2710 Peliohjelmointi Syksy 2012 Timo Kellomäki timo.kellomaki@tut.fi Käytännön juttuja Kurssihenkilökunta koostuu Timo Kellomäestä Luennot torstaisin salissa TB223 klo 12-14 2. viikko harkkatyöinfo,

Lisätiedot

BasketHotel Erotuomarin käyttöliittymä

BasketHotel Erotuomarin käyttöliittymä BasketHotel Erotuomarin käyttöliittymä Yleistä Jotta saat tunnukset BasketHotelliin, täytyy sinun käydä rekisteröitymässä aktiivituomariksi basket.fi sivuilla. Tässä osoite: http://www.basket.fi/asiakaspalvelu/sarjatoiminta/erotuomarin-rekisteroityminen-ba/

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ Arcusys Oy Jari Järvelä OLEMME 90 KANSAINVÄLISYYS ARCUSYSISSÄ Kansainvälinen työyhteisö Kansainvälisyys ollut tietoinen päätös Työkieli on englanti Yrityksen liiketoiminta kansainvälistymässä

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Viulu

Projektisuunnitelma Viulu Projektisuunnitelma Viulu Kuusela Johannes Sjöblom Teemu Suominen Osma Ohjelmistotuotantoprojekti Helsinki 23.9.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Versiohistoria Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Digitaalinen kappaletuotanto - Nopeasti markkinoille

Digitaalinen kappaletuotanto - Nopeasti markkinoille Digitaalinen kappaletuotanto - Nopeasti markkinoille Jouni P. Partanen Aalto-yliopisto, BIT tutkimuskeskus FIRPA seminaari Design Factory, Aalto-yliopisto, huhtikuun 6. 2011 Sisältö Käytännön esimerkkitapaus

Lisätiedot

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi!

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Coffeebrewer miten se toimii? Coffeebreweriä voidaan parhaiten kuvata kertakäyttöiseksi

Lisätiedot

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Korjausrakentamisen asukasviestintä Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Agenda Miten korjausrakentamisen viestintä poikkeaa muusta viestinnästä? Korjausrakentamisen viestinnän eteneminen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Symbian Tower Battles LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Symbian Tower Battles LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Symbian Tower Battles LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Tässä dokumentissa esitellään Octopus mobiilisovelluskilpailuun osallistuvan The Fighting Mongooses ryhmän liiketoimintasuunnitelma Symbian Tower Battles

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Jukka Varsaluoma Mikä ihmeen haaste? Global Game Jam http://globalgamejam.org/ http://2013.globalgamejam.org/games/2013 Ludum Dare http://www.ludumdare.com/ http://www.ludumdare.com/compo/ludum-dare-27/?action=top

Lisätiedot

Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Copyright Comia Software Oy, 2015, Kaikki oikeudet pidätetään

Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Copyright Comia Software Oy, 2015, Kaikki oikeudet pidätetään Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Jussi-Pekka Kurikka FM, yrittäjä, toimitusjohtaja, koodari, harrastajanäyttelijä Java, PHP, VBA Puh.: 020 734 1661 Email: jussi-pekka.kurikka@comiasw.com

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Määrittele laatu Mitä riskien hallintaan kuuluu? Jouni Huotari & Esa Salmikangas 2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Symbio lyhyesti Innovatiivinen tuotekehitys- ja testauskumppani Juuret Suomessa, perustettu 1997 Laadukkaat ohjelmistotoimitukset

Lisätiedot

@Tampereen Testauspäivät (2012-06)

@Tampereen Testauspäivät (2012-06) @Tampereen Testauspäivät (2012-06) Testausodotukset räätälöityjen järjestelmien projekteissa Maaret Pyhäjärvi, testausasiantuntija Twitter: maaretp Testausvastaava @ Granlund Oy Yrittäjä

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoin lähdekoodi Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoimen lähdekoodin määritelmä (OSI) Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana

Lisätiedot

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 1 Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 2 Pelitaito-projekti (2010-2014) Tavoitteena on lasten ja nuorten liikapelaamisen ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisy Pelaamisella

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

IDEASTA TUOTTEEKSI: Suunnittelu, toteutus, testaus, tuotanto

IDEASTA TUOTTEEKSI: Suunnittelu, toteutus, testaus, tuotanto IDEASTA TUOTTEEKSI: Suunnittelu, toteutus, testaus, tuotanto 3.12.2012 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Suomen Verkko-Opisto -hanke Suomen Verkko-Opisto 1 19.05.2011-31.12.2012 Taustojen selvitys,

Lisätiedot

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite N: Kielivaatimukset VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa

Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa Mikko Amper 12.11.2013 Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? Tässä esityksessä ilmaistut mielipiteet

Lisätiedot

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Yhteistoimintaryhmä 20.12.2010 Kaupunginhallitus 10.1.2011 Sisällysluettelo 1. Merkitys... 3 2. Synty... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Määritelmä... 3 5. Tekeminen... 4 6.

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus:

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Miksi ja mihin? Nostaa osaamisen tasoa tavoitteena kansainvälinen kärki Luo edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle Valmistelee tutkimustulosten kaupallistamista Parantaa

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Virtuaalinen flirttailupeli tytöille!

Virtuaalinen flirttailupeli tytöille! Virtuaalinen flirttailupeli tytöille! FlirttiStoori on ensimmäinen suomenkielinen flirttailupeli tytöille. Peli koostuu paljon dialogia sisältävistä jaksoista, jotka antavat pelaajan kokea OMAN VIRTUAALISEN

Lisätiedot

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta Mika Lehkosuo KIRJE PELAAJILLE Moi Pelaajat, Pelirohkeus on sana joka usein esiintyy, kun kuvataan meidän pelitapaamme ja ajatteluamme jalkapallon

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

Apua, multa tulee idea!

Apua, multa tulee idea! Apua, multa tulee idea! -eli mitä teen ennen kehittämisen aloittamista 1 Tässä vaiheessa, pahaa aavistamatta Asiat ovat vielä normaalisti. Aika ennen aloituspäätöstä on ehkä koko kehitysprosessin tärkein

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla

Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla Yrittäjyysluokka oppilaan näkökulmasta MISSÄ OLEMME ONNISTUNEET? itse ja yhdessä tekeminen vastuu soittamaan oppiminen käytännönläheisyys yhdessä onnistuminen

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ABC

Kansainvälistymisen ABC Kansainvälistymisen ABC BUUSia kansainvälistymisestä 9.4.2015/Ladec Hannu Loponen Leonne Oy/Aikonet Vientitoiminnan lähtökohdat uote Syyt Liikeidea Vientipäätös Vientisuunnitelma Vientitoiminnan eri muodot

Lisätiedot

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Tunnista asiakaslähtöisen innovoinnin, avoimen datan ja joukkoistamisen tarjoamat mahdollisuudet tuote- ja palvelukehitykselle. 22.5.2012 klo 8:30-16:00 16.10.2012

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Pelisuunnittelu, markkinointi ja. firman pyörittäminen

Pelisuunnittelu, markkinointi ja. firman pyörittäminen Pelisuunnittelu, markkinointi ja firman pyörittäminen Turku 18.09.2009 Minä Olen Arto Koistinen Toimitusjohtaja, Dicework Games Oy Perustettu huhtikuun lopussa 2009 Yksi peli ulkona Pelisuunnitelija, Universomo/THQ

Lisätiedot

SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor 2014

SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor 2014 SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor Mannerheimintie 2 00100, Helsinki Finland tel: +358 9 4152 0200 www.reaktor.fi info@reaktor.fi 2014

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho Ylöjärven Ilves ry Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018 6.5.2015 Petri Puronaho Kertaus menneestä Mitä on tehty? Elokuu 2014: kolme tapaamista / alustusta Sähköinen

Lisätiedot

Innovaatioista. Vesa Taatila 17.1.2014

Innovaatioista. Vesa Taatila 17.1.2014 Innovaatioista Vesa Taatila 17.1.2014 Sisältöä Mikä innovaatio on? Miten innovaatiot syntyvät? Miksi USA tuottaa enemmän innovaatioita kuin EU? Mitkä asiat tappavat innovaatiot? Miksi innovaatioita? Muutos

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

Luku 8 Rakennusvaihe. Detailed Design. Programming. Moduulisuunnittelu. Ohjelmointi

Luku 8 Rakennusvaihe. Detailed Design. Programming. Moduulisuunnittelu. Ohjelmointi Luku 8 Rakennusvaihe Moduulisuunnittelu Detailed Design Programming Ohjelmointi Teknisen Complete suunnittelun Technical viimeistely Design Suunnittelukatselmuksen Design Perform suorittaminen Review Yhteisen

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Puuhallikumppanit. Yhteenliittymä markkinoinnin työvälineenä. Palvelevat puuyritykset Martti Kangasniemi

Puuhallikumppanit. Yhteenliittymä markkinoinnin työvälineenä. Palvelevat puuyritykset Martti Kangasniemi Puuhallikumppanit Yhteenliittymä markkinoinnin työvälineenä Palvelevat puuyritykset Martti Kangasniemi Suomen Metsäkeskus Maakunnallisesta valtakunnalliseksi 2012 Julkiset palvelut/ Metsäpalvelut Metsälait

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN RYHMÄMATKAESITE 2013 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN RYHMÄMATKAESITE 2013 2014 1/5 JYVÄSKYLÄN SEUDUN RYHMÄMATKAESITE 2013 2014 SOPIMUS ILMOITUSTILASTA Jyväskylän Seudun Matkailu toteuttaa jälleen keväällä 2013 ryhmämatkojen järjestäjille suunnatun esitteen. Esite toimii yhtenä päämarkkinointivälineistä

Lisätiedot

Digital. Intohimolla kansainvälisille markkinoille!

Digital. Intohimolla kansainvälisille markkinoille! Intohimolla kansainvälisille markkinoille! Onko kansainvälistyminen yrityksesi seuraava kasvuhaaste? Onko sinulla tarve ymmärtää miten palvelusi skaalautuu eri markkinoille? Tule mukaan ja toteuta tavoi7eesi!

Lisätiedot

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Sisältö Mistä tietoja koottu? Opit Yhteenveto Mistä tietoja koottu? Nämä tiedot on kerätty

Lisätiedot

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja Sami Köykkä Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja 26.2.2014 Agenda 10:00 Aloitus 10:20 Kertaus 10:45 Vieraileva puhuja 11:30 Lounas 12:15 Ratkaisun suunnittelu 13:20 Toteutussuunnitelma 13:50

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot