Pikkupässi-pyöräilyreitin hankesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pikkupässi-pyöräilyreitin hankesuunnitelma"

Transkriptio

1 1 (4) Pikkupässi-pyöräilyreitin hankesuunnitelma 1. Taustaa Vanhan Hyvinkää Karkkila-rautatien paikalle toivotusta Pikkupässi-pyöräreitistä tehtiin Hyvinkäällä, Karkkilassa ja Lopella yhteinen valtuustoaloite vuonna Valtuustoaloitteiden pohjalta käynnistettiin esiselvityshanke pyöräreitistä , joka valmistui Esiselvityksessä tutkittiin pyöräreitin linjausta, maanomistusta sekä matkailupalveluita ja niiden kehittämistä. Pikkupässi-pyöräreitistä esiselvityshankkeen ohjausryhmä on päättänyt edetä esitetyn vaihtoehto 2:n perusteella. Pyöräreitin pituus on n. 44 km ja se sijoittuu osittain maanteille, osittain yksityisteille ja osittain katualueille. Reittikartta 2. Tavoitteet Rata ehti olla käytössä 60 vuotta ennen kuin se lakkautettiin. Jäljellä maastossa on asemia ja ratapohjaa sekä muuta radan historiaan liittyvää. Pyöräreitin toteuttamisen tarkoitus on vaalia kapearaiteisen radan muistoa ja nostaa vanhat tarinat uusien sukupolvien tietoon. Liikennepoliittisena tavoitteena on kevyen liikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen ja olosuhteiden parantaminen. Suomessa on vähän valtakunnallisia pyöräilyreittejä, jonka takia kiinnostus ja tarve Pikkupässin kaltaisille pyöräilyreiteille on suuri. Pyöräilyreitti antaa alueen matkailuyrityksille mahdollisuuden näkyvyyden sekä asiakasmäärän nostamiseen. Rautatieteema korostaa erityisesti vanhoja asemanseutuja, joiden kehittämiseen avautuu uusia mahdollisuuksia. Tavoitteena on myöhemmin perustaa virallinen ulkoilureitti. Ulkoilureittitoimitus voidaan reitin pitäjän (yleensä kunta) ja maanomistajan välisellä sopimuksella. myös Reitti avataan virallisesti liikenteelle Osapuolet Osapuolina ovat Hyvinkään kaupunki, Karkkilan kaupunki ja Lopen kunta. Lisäksi osapuolina ovat Uudenmaan ELY-keskus sekä leader-ryhmät EMO ry ja Ykkösakseli ry. Sidosryhminä ovat mm. alueen kyläyhdistykset ja yritykset, paikalliset ja kansalliset pyöräily-yhteisöt sekä Rautatiemuseo ja Valimomuseo. Sidosryhmien koostumusta täydennetään tarpeen mukaan. Kirjanpitokuntana toimii Hyvinkään kaupunki.

2 2 (4) 4.

3 3 (4) Resurssit Pikkupässi suunnittelu- ja toteutushanke on kestoltaan 12 kk, jonka aikana tarvitaan 30 viikon ulkopuolinen työpanos. Työhön kiinnitetään projektivastuuhenkilö, jonka tehtävän on tämän hankesuunnitelman toteutus. Tehtäviin kuuluisi projektin koordinointi, maanomistajien ja Uudenmaan ELY-keskuksen kontaktointi, suunnittelutyön toteuttaminen ja yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä ohjausryhmän kokousten valmistelu. Kunnat osallistuvat virkatyönä hankesuunnitelman toteutuksen avustamisessa. Kenttätyöhön esimerkiksi opastusten asettamiseen sekä väylämiljöön kohentamiseen pyritään saamaan kylä- ja asukasyhteisöjä mukaan. 5. Työohjelma Pikkupässi-pyöräilyreitti toteutetaan maastoon sekä laaditaan reittiä koskevaa markkinointi- ja oheismateriaalia. 1. Reittisuunnittelu Pyöräilyreitistä tehdään suunnitelmatarkistus. Tämän yhteydessä arvioidaan reitin suuntaus, väylämiljöön kunnossapito ja hoitotoimet. Lisäksi arvioidaan taukopaikkojen tarve, niiden sijoittuminen ja rakenteet. Suunnitelman toteuttamisesta tehdään seikkaperäinen suunnitelma, kustannusarvio sekä toteuttamisen vaiheistus. Reitin sijoittamiseksi käydään maanomistajien kanssa neuvottelut ja tehdään heidän kanssaan kirjallinen sopimus. Sopimukset laaditaan siten, että sopimuksen perusteella voidaan myöhemmin pitää ulkoilureittitoimitus. Reitille tehtävät siistimis- ja kunnostustyöt määritetään maastokäynnillä. 2. Opasteiden suunnittelu Reitille laaditaan viitoitussuunnitelma. Reitti opastetaan jatkuvana Hyvinkään rautatieasemalta Karkkilan kaupungintalolle. Opastus sisältää reittiopasteet ja -opastaulut, tarinasta kertovat kulttuurihistorialliset infotaulut sekä palvelukohteiden opasteet. Opastesuunnitteluun liittyy graafisen ilmeen suunnittelu, opasteiden sisällön suunnittelu sekä sijoittaminen maastoon. Opasteiden paikat varmistetaan maastokäynnillä ja niiden sijoittamiseen haetaan maanomistajan kirjallinen lupa. 3. Markkinointi Pikkupässi-pyöräreitille muodostetaan oma brändi, joka yhdistää rautatiehistoriaa ja pyöräilyä. Brändin pohjalta laaditaan markkinointisuunnitelma. Pikkupässin markkinointimateriaali jakautuu verkon kautta jaettavaan materiaalin ja painettuun materiaaliin. Markkinointia verkossa painotetaan, jolla pyritään saamaan pienimmillä kustannuksilla suuri näkyvyys. Verkkoon perustetaan Pikkupässi kotisivut, johon sijoitetaan reittiopastus, kulttuurihistorian esittely, kaupallisen palveluiden esittely sekä ladattavat teemakartat ja muu aineisto. Sivujen ylläpito vastuutetaan. Painettava materiaali on pyörämatkailukartta/opasvihko, jota voidaan jakaa reitin palvelupisteissä ja kuntien matkailupalveluiden kautta. Markkinoinnin ja reitin käytön tehostamiseksi selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää mobiililaitteita. Mahdollisia sovelluksia voisivat olla infopisteisiin asennettavat QR-koodit,

4 4 (4) GPS:n hyödyntäminen reitillä pysymiseksi, matkailu- ja ravitsemusyritysten tarjoukset tai muut tiedot jne. Reitin avaamisen osalta tehdään erillinen markkinointi- ja tiedotuskampanja, joka saa alueellista ja kansallista huomiota. 4. Toteutus Maaomistajien ja ELY-keskuksen kanssa tehtävät sopimukset pyritään tekemään syksyn 2015 aikana. Kotisivujen sisällön tuottaminen aloitetaan helmikuussa Kotisivut avataan testikäyttöön maaliskuussa ja julkaistaan huhtikuussa Opasteiden hankinta kilpailutetaan helmikuussa 2016 siten, että opasteet ovat valmiit ja asennettavissa huhtikuussa. Kyläyhdistyksiä ja seuroja pyritään osallistumaan opasteiden pystytykseen. Jos tämä ei onnistu, vastaavat kunnan alueellaan pystytyksestä. Painotyö kilpailutetaan maaliskuussa ja materiaali on valmis ja jaettu huhtikuun aikana. Huhtikuussa 2016 tehdään markkinointikampanja. Tieto reitin virallisesta avaamisesta pyritään nostamaan seudullisiin pääviestimiin. 6. Aikataulu Hankesuunnitelman laatiminen on alkanut maaliskuussa Mikäli hankkeen rahoitus järjestyy, hanke on valmis ja loppuraportti laadittu toukokuun 2016 loppuun mennessä. Hankkeen alustava aikataulu on seuraava: Ohjausryhmä kokoontuu noin kahden kuukauden välein alkaen syyskuusta Kustannukset Kustannukset jakautuvat seuraavasti: Projektipäällikkö , 150 työpäivää Opasteet ja niiden pystytys Reitin kunnostustoimenpiteet Painotuotteet WWW-sivujen perustaminen 500 Graafinen suunnittelu Markkinointikampanja 2 000

5 5 (4) Muut kulut (matkakulut yms.) Yhteensä Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin euroa, josta euroa on arvioitua talkootyötä liittyen opasteiden pystyttämiseen ja reitin kunnostustoimenpiteisiin. Kunnat tukevat virkatyönä hanketta. Hyvinkään kaupunki tarjoaa projektityöntekijälle työtilan sekä tarpeet työtehtävän hoitoon. Reitin ylläpito jää kuntien vastuulle projektin päätyttyä. 8. Rahoitus Pikkupässi-reitin toteuttamiseksi Hyvinkään ja Karkkilan kaupungit ja Lopen kunta hakevat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolta yleishyödyllisen kehittämishankkeen tukea euroa. Yhdistysten talkootyötä on noin arvosta. Jos talkootyön määrää ei saada kokonaisuudessaan täytettyä, vastaavat kunnat yhteisvastuullisesti kyseisestä vajeesta. 9. Ohjausryhmä Hankkeeseen perustetaan ohjausryhmä vastaamaan työn läpiviennistä ja asetetuista hallinnollisista vaatimuksista. Ohjausryhmä toimii projektin päättävänä elimenä. Ohjausryhmään kuuluvat ELY-keskus, Leader ryhmät sekä kunnat. Ohjausryhmän esittelijänä ja sihteerinä toimii hankkeen projektipäällikkö. Ohjausryhmään voidaan lisäksi kutsua asiantuntijoita. Ohjausryhmä voi perustaa toiminnan tueksi tarvittavia työryhmiä. 10. Talousseuranta Kirjanpitokuntana toimii Hyvinkään kaupunki. Hyvinkään kaupunki perustaa projektille kustannuspaikan, johon kirjataan kaikki hankesuunnitelman mukaiset kulut. Hankkeen päätyttyä laaditaan taloudellinen loppuselvitys sekä arvio hankkeen toteutumisesta ja sen vaikutuksista.

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015-2017 Natunen Juha-Pekka 16.12.2014 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015 2017 2 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Tekijät Seppo Alatörmänen Aimo Honkavuori Antero Isola Jussi Rantamo Jukka Rinne 2014 Kuvat Antero Isola Jussi Rantamo Fotolia.com Taitto 3D Verstas / Janne Juopperi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2007 Diaarinumero 646 Käsittelijä Mari Rautiainen Puhelinnumero

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

Toteuttamissuunnitelma

Toteuttamissuunnitelma Kirjaamisen ja tilastoinnin kehittäminen Kanta-Hämeen sosiaalipalveluissa 1.3.2014-28.2.2016 Toteuttamissuunnitelma 19.8.2014 Matti Karvonen Anni Kuhalainen SISÄLLYS 1 Lyhyt kuvaus hankkeesta... 2 2 Hankkeen

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA

ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA Ohjausryhmä hyväksynyt työsuunnitelman

Lisätiedot

Hankesuunnitelma RaJuPuSu Leader Kehittämishanke Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Sulkavan kunta suunnitelmaa täydennetty syksyllä 2009

Hankesuunnitelma RaJuPuSu Leader Kehittämishanke Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Sulkavan kunta suunnitelmaa täydennetty syksyllä 2009 Hankesuunnitelma RaJuPuSu Leader Kehittämishanke Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Sulkavan kunta suunnitelmaa täydennetty syksyllä 2009 1 Hankesuunnitelma RaJuPuSu- Leader-hanke Mobiilipaikkatietowiki

Lisätiedot

1. KOKO-hallinnointi 5. 2. Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-hankkeet vuonna 2011 5

1. KOKO-hallinnointi 5. 2. Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-hankkeet vuonna 2011 5 HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOKO-OHJELMAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 1 2 Sisällysluettelo Taloussuunnitelma 3 Toimintasuunnitelma 5 1. KOKO-hallinnointi 5 2. Hyvinkään-Riihimäen talousalueen

Lisätiedot

Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu hanke. projektisuunnitelma

Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu hanke. projektisuunnitelma Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu hanke projektisuunnitelma Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu hanke Vakka-Suomen internet-paikkatietopalvelu tuottaa kunnille niiden tarvitsemat kartta- ja

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Kajaanin kaupunkikeskusta hankkeen toteuttaminen 8.4.2010. WSP Finland Oy Heikkiläntie 7, 002100 Helsinki

PROJEKTISUUNNITELMA. Kajaanin kaupunkikeskusta hankkeen toteuttaminen 8.4.2010. WSP Finland Oy Heikkiläntie 7, 002100 Helsinki PROJEKTISUUNNITELMA Kajaanin kaupunkikeskusta hankkeen toteuttaminen 8.4.2010 WSP Finland Oy Heikkiläntie 7, 002100 Helsinki 1 Asiakas Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133 87101 Kajaani

Lisätiedot

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Maaseudun kehittämisen lähtökohtana ovat maaseudun asukkaat ja heidän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Pyöräkeskus 1.0 Helsinki

Pyöräkeskus 1.0 Helsinki Pyöräkeskus 1.0 Helsinki Tarkennettu palvelukonsepti ja pyöräkatosten yleissuunnitelma 8.3.2012 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Sisältö 1. TYÖN TAUSTA JA PROSESSI 1.1 Mikä on pyöräkeskus

Lisätiedot

Nikkilän sydän. Projektisuunnitelma 04.03.2013. Ilari Myllyvirta. 4.3.2013 / Projektiryhmä 1

Nikkilän sydän. Projektisuunnitelma 04.03.2013. Ilari Myllyvirta. 4.3.2013 / Projektiryhmä 1 Nikkilän sydän Projektisuunnitelma 04.03.2013 Ilari Myllyvirta 1 Sisällysluettelo sivu 1. Projektin määrittely 3 2. Projektin tavoitteet 5 3. Valtionavustuksen hakeminen 8 4. Projektin sisältö ja vaiheet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON

JYVÄSKYLÄN SEUDUN KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Muurame JYVÄSKYLÄN SEUDUN KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON ESISELVITYS Projektisuunnitelma Luotu pvm 3.11.2005, tarkistettu viimeksi 26.4.2006 Pohjois-Päijänteen

Lisätiedot

ELOKUVAKAUPUNKI - HANKE Elokuva osaksi alueen kehitystä ja identiteettiä

ELOKUVAKAUPUNKI - HANKE Elokuva osaksi alueen kehitystä ja identiteettiä ELOKUVAKAUPUNKI - HANKE Elokuva osaksi alueen kehitystä ja identiteettiä Tiivistelmä Hankkeen tavoitteena on kehittää Aisaparin alueen elokuvatoimintaa. Hankkeen pohjana on vuonna 2009 valmistunut Kauhavan

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN

HANKESUUNNITELMA PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN HANKESUUNNITELMA PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN 1. TAUSTAA Teuvan kunnassa sijaitsevaa Parran aluetta ja Kauhajoen keskustan tuntumassa sijaitsevaa Sotkan aluetta on molempia kehitetty

Lisätiedot

Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013

Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013 Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013 Toimittanut Kaisa Savola & Sanna Jokela 6.3.2014 2 Vuosisuunnitelma: Vuonna 2013 Lounais-Suomen paikkatietokeskuksen päätavoitteena on

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI Hankesuunnitelma 2012-2014 Hankepäätös 18.12.2012. 2 Sisältö Tiivistelmä... 3 1. Hankkeen määrittely... 4 1.1 Tausta ja tarpeellisuus... 4 1.2 Tavoitteet...

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN JÄLLEENRAKENNUSAIKA TUNNETUKSI SOTA- JA KULTTUURIHISTORIALLISEN MATKAILUN TUOTTEISTAMIS - JA MARKKINOINTIHANKE HANKESUUNNITELMA

ITÄ-LAPIN JÄLLEENRAKENNUSAIKA TUNNETUKSI SOTA- JA KULTTUURIHISTORIALLISEN MATKAILUN TUOTTEISTAMIS - JA MARKKINOINTIHANKE HANKESUUNNITELMA Kuva: Suomen ympäristö 31/2012 ITÄ-LAPIN JÄLLEENRAKENNUSAIKA TUNNETUKSI SOTA- JA KULTTUURIHISTORIALLISEN MATKAILUN TUOTTEISTAMIS - JA MARKKINOINTIHANKE HANKESUUNNITELMA 1. Hankkeen nimi Itä-Lapin jälleenrakennusaika

Lisätiedot

VERSIO 1.2. Capture. Projektisuunnitelma

VERSIO 1.2. Capture. Projektisuunnitelma VERSIO 1.2 Capture Projektisuunnitelma Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Capture-projektin tavoitteet... 3 3. Projektin vaiheistus ja henkilöresurssit... 4 4. Vaikutukset ja arviointi... 6 5. Kustannukset ja

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE LIITE 2 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Helsinki Toukokuu 21 2 3 Esipuhe Uusiutuvan energian kuntakatselmus on työ- ja elinkeinoministeriön tukema

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVION 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus 25.2.2013 Oheismateriaali TALOUSARVION 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2013 käyttösuunnitelma Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

Matkailuteiden määrittely. Periaatteet

Matkailuteiden määrittely. Periaatteet Matkailuteiden määrittely Periaatteet Matkailuteiden määrittely Periaatteet TIEHALLINTO Helsinki 2004 Kannen kuva: Kauko Kyöstiö, Spatio Oy Vain verkkojulkaisuna ISBN 951-803-297-1 TIEH 1000080-v-04 Julkaisua

Lisätiedot