Ennen kokousta klo alkaen lautakunta tututustui Ravilinnan rakennustyömaahan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennen kokousta klo 17.00 alkaen lautakunta tututustui Ravilinnan rakennustyömaahan."

Transkriptio

1 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-19:22 Paikka Lisätiedot Saapuvilla Poissa Lomakivi, Lomakiventie 4A, Kausala Ennen kokousta klo alkaen lautakunta tututustui Ravilinnan rakennustyömaahan. Holmström Jari Aalto Janne Kokkonen Maria Luoma-aho Maria Ojala Veikko Sundberg Esa Ääri-Mikkola Anne-Helena Hurmalainen Ulla Mettälä Petri puheenjohtaja Muut Seppälä Merja kunnanhallituksen edustaja Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä Karhu Marja pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajien valinta Allekirjoitukset Lautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Maria Luoma-ahon ja Veikko Ojalan sekä päätti, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Jari Holmström puheenjohtaja Marja Karhu pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kausalassa Maria Luoma-aho Veikko Ojala Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä

2 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ klo Iitin vanha kunnantalo, tekninen toimisto, Rautatienkatu 22, Kausala Pöytäkirjanpitäjä Marja Karhu

3 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Käsitellyt asiat 104 Maanvuokrasopimus, hevoskeskus, Iitin Hevosystäväin seura ry Radansuun ulkoilualueen yleissuunnitelma Kymiring kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskushanke, 192 ympäristövaikutusten arviointiohjelma, teknisen lautakunnan lausunto 107 Tillolan moottoriurheilukeskuksen alueen asemakaavan 194 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, teknisen lautakunnan lausunto 108 Teknisen toimialan vuositarjoukset v. 2014, rakennustekniset työt Teknisen toimialan vuositarjoukset v. 2014, maalaustyöt Teknisen toimialan vuositarjoukset v. 2014, pienet LV- ja IV-työt Teknisen toimialan vuositarjoukset v. 2014, pienet sähkötyöt Teknisen toimialan vuositarjoukset v. 2014, työkoneet Teknisen toimialan vuositarjoukset v. 2014, rakennustarvikkeet Puukauppa 2013, II leimikko Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin 204 vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 116 Vireillä olevia asioita, tekninen lautakunta Viranhaltijapäätösten ja yksityistiejaoston päätösten ilmoittaminen, 207 tekninen lautakunta 118 Asiakirjoja teknisen lautakunnan tietoon Teknisen lautakunnan muut asiat 210

4 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Maanvuokrasopimus, hevoskeskus, Iitin Hevosystäväin seura ry 53/ /2013 Tekninen lautakunta 104 Iitin Hevosystäväinseura ry on suunnitellut Iitin hevoskeskusta, jonka sijaintipaikkana olisi Ravilinnan takainen alue, joka on kunnan omistuksessa olevaa tilaa Suntionkorpi RN:o 1:513 ( ). Hevoskeskuksen käyttöön tarvittaisiin noin 15 hehtaarin suuruinen määräala. Hevosystäväinseuran kanssa on neuvoteltu alueen vuokraamisesta hevoskeskuksen käyttöön ajalle siten, että vuokralaisella on vuokrakauden päättyessä etuoikeus saada alue välittömästi uudelleen vuokralle samaan käyttötarkoitukseen, mikäli vuokrasopimuksessa luetellut ehdot täyttyvät. Vuotuiseksi vuokraksi esitetään 500 euroa/vuosi (arvonlisäveroton kiinteistönluovutus AVL 27 ), vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. vuokrasopimukseksi jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta. Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan oheismateriaalin mukaisen Iitin kunnan ja Iitin Hevosystäväinseura ry:n välisen vuokrasopimuksen koskien tilasta Suntionkorpi RN:o 1:513 ( ) vuokrattavaa noin 15 hehtaarin suuruista määräralaa hevoskeskuksen käyttöön ajalle Vuosivuokra on 500 euroa/vuosi, ja se sidotaan elinkustannusindeksiin (arvonlisäveroton kiinteistönluovutus AVL 27 ). Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle vuokraehtojen (mm. vuokran suuruus ja sopimuksen siirto) tarkastelua varten.

5 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Radansuun ulkoilualueen yleissuunnitelma 147/ /2013 Tekninen lautakunta Ramboll Oy Lahdesta on tehnyt alustavan yleissuunnitelman Radansuun uimarannan tausta-alueen (entinen karavaanarialue) rakentamiseksi ulkoilualueeksi yleiseen käyttöön. Alustavassa yleissuunnitelmassa noin kolmen hehtaarin alueelle on esitetty sijoitettavaksi kaksi rantalentopallokenttää, tenniskenttä, pallokenttä, parkouralue, pienimuotoinen pallokenttä, monitoimikenttä, leikkipaikat pienille ja suuremmille lapsille sekä frisbeegolfrata. Alueella on tällä hetkellä nykyiset uimarannan huoltorakennus, jossa on WC- ja suihkutilat sekä saunarakennus. Mikäli alustava yleissuunnitelma toteutettaisiin esitetyssä muodossa, olisivat sen kustannukset miljoonan euron luokkaa. Kyseistä kustannusta ei ole mahdollista sijoittaa investointiohjelmaan, joten alustavaa yleissuunnitelmaa joudutaan tarkastelemaan hyvinkin kriittisesti ja muokkaamaan sitä ennen lopullisen toteuttamisvaihtoehdon hyväksymistä. Yleissuunnitelmakartta jaetaan esityslistan lisämateriaalina ja suunnitelma esitellään kokouksessa. Lautakunta päättää yleissuunnitelmaan tehtävistä muutoksista jatkosuunnittelun pohjaksi. Tekninen lautakunta Lautakunta kävi periaatekeskustelun alustavan yleissuunnitelman ratkaisuista ja voiko esitettyjä ratkaisuja joiltakin osin karsia tai vaiheistaa seuraavassa suunnitteluversiossa (mm. monitoimi- ja tenniskentän osalta). Lautakunta katsoi, että leikkikentät, lentopallokentät ja sauna ovat jatkosuunnittelun kannalta säilytettäviä elementtejä. Alustavaa yleissuunnitelmaa on muokattu lautakunnan evästysten perusteella. Alustava ja muokattu yleissuunnitelmaluonnos on esityslistan oheismateriaalina ja ne käydään läpi kokouksessa.

6 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Lautakunta käsittelee muokatun yleissuunnitelmaluonnoksen ja tekee siihen tarvittavat muutokset, joiden perusteella suunnitelmaluonnosta muokataan seuraavaan käsittelyyn. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja totesi jatkosuunnittelua varten, että alueelle olisi hyvä osoittaa paikka myös grilli/kahvila/kioski -toiminnalle. Tekninen lautakunta MRL:n 90 :n mukaan muu yleinen alue kuin katualue on suunniteltava ja toteutettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä. Kunnan tulee laatia yleisen alueen toteuttamiseksi suunnitelma noudattaen soveltuvin osin, mitä 85 :ssä säädetään kadun suunnittelemisesta, jos tämä on alueen erityisen merkityksen vuoksi tarpeen. Lisäksi on noudatettava MRA:n 41 :n ja MRL 62 :n ja MRA 30 :n sekä MRA 43 :n säännöksiä soveltuvin osin. Yleissuunnitelmassa on esitetty uudisrakentamisen paikka nykyisen saunan alueelle ja lähiympäristöön. Se mahdollistaa myös lautakunnassa esillä olleen grilli/kioski/kahvila -toiminnan. Tarkkaa paikkaa em. toiminnalle ei sen sijaan ole esitetty. Todetaan, että alueella voimassa oleva asemakaava mahdollistaa 500 kerrosneliömetrin suuruisen rakennusoikeuden sijoittamisen alueelle. Paikka ja rakentamisen laatu yksilöidään rakennusluvin. Tekninen lautakunta päättää asettaa päivätyn Radansuun ulkoilualueen yleissuunnitelman MRL 90 :n/mra 43 :n mukaisesti yleisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.

7 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Kymiring kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskushanke, ympäristövaikutusten arviointiohjelma, teknisen lautakunnan lausunto 7/ /2013 Tekninen lautakunta 106 KymiRing Oy on toimittanut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Iittiin suunniteltua kuljettajakoulutus- ja moottoriurheilukeskushanketta koskevan YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Keskuksen nimi on KymiRing ja se sijaitsee Niinimäen kylässä valtatien 12 pohjoispuolella Iitin ja Kouvolan rajan läheisyydessä. Hankekokonaisuuteen kuuluu mm. 4,9 km pitkä asfalttirata, rallicrossrata, ajoharjoittelurata raskaan liikenteen ajokoulutukseen, speedwayrata, motocrossrata, kartingrata, helikopterikenttä, lämpökeskus, tuulivoimaloita sekä varikkotoimintoihin ja majoitukseen liittyviä rakennushankkeita. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeessa tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelmassa on esitetty tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, maankäyttötarpeesta sekä toteuttamisvaihtoehdoista. Arviointiohjelmassa on myös tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista sekä arvio hankkeen suunnitteluaikataulusta. YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot Vaihtoehto 1: Hankealueelle toteutetaan moottoriurheilu- ja kuljettajakoulutuskeskus sekä varikkorakennus Vaihtoehto 2: Hankealueelle toteutetaan moottoriurheilu- ja kuljettajakoulutuskeskus, varikkorakennus, laajat rakennushankkeet, 2-3 MW lämpökeskus sekä kaksi maksimissaan 3 MW tuulivoimalaa Nollavaihtoehto: Hanketta ei toteuteta Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen vaikutukset mm. ihmisten terveyteen ja elinoloihin, meluvaikutukset, maankäyttöön, maisemaan, luonnon monimuotoisuuteen, maa- ja kallioperään, pohja- ja pintavesiin sekä rakennettuun ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset. Lausunnot ja mielipiteet ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta tulee toimittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle mennessä. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on sähköisesti nähtävillä osoitteessa ja se jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Lautakunta toteaa lausuntonaan, että esitetty YVA-ohjelma on riittävän kattava eikä sillä ole esitettyyn ohjelmaan huomautettavaa.

8 Iitin kunta Pöytäkirja 10/

9 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Tillolan moottoriurheilukeskuksen alueen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, teknisen lautakunnan lausunto 7/ /2013 Tekninen lautakunta 107 Kunnanhallitus on tehnyt Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaavaa koskevan kaavan laatimispäätöksen. Kaava-alue sisältää Kausalan Kirkonkylän osayleiskaavan mukaiset varsinaisen moottoriurheilukeskusalueen ja siihen liittyvät tievaraukset ja teollisuus- ja työpaikkaaluevaraukset. Kaavan tavoitteet, aikataulu sekä selvitettävät vaikutukset on selostettu päivätyssä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka pidetään yleisesti nähtävänä Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ). Osalliset voivat esittää mielipiteitä kaavoituksen tavoitteista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan tavoitteena on laatia alueelle asemakaava, joka parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa maakuntakaavan, yleiskaavan ja moottorikeskuksen liiketoimintasuunnitelman hankekokonaisuuden ja alueen liittämisen yleiseen liikenneverkkoon ja muuhun kunnallistekniikkaan. Hankesuunnitelman mukaan moottoriurheiluradan lisäksi alueelle on suunniteltu mm. seuraavia toimintoja: yrityspuisto, helikopterin laskeutumispaikka, hotelli, motelli, huoltoasema, tapahtumakenttä, kuljettajakoulutus, varikko, ajoharjoittelurata, karting -rata, speedway -rata, motocross -rata, ratakilpailujen tukitoimintoja, tuulivoimaloita ja alueellinen lämpökeskus (mahd. maakaasu). Alueesta on tehty mm. seuraavat selvitykset: - Iitin Tillolankankaan moottoriratahankkeen luontoselvitys (Luontoselvitys Kotkansiipi 2008) - Tillolan moottoriradan meluselvitys Esiselvitys 5/2008 & 12/2009 (Sito Oy 2009) - Alustavia kovapohja- ja turvepaksuuskartoituksia. Asemakaavoituksen yhteydessä laaditaan maisema-analyysi alueen nykytilasta, melumallinnus sekä liikenneselvitys ja -suunnitelma. Asemakaavoituksen rinnalla laaditaan moottoriurheilukeskuksen ympäristövaikutusten arviointi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

10 Iitin kunta Pöytäkirja 10/

11 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Teknisen toimialan vuositarjoukset v. 2014, rakennustekniset työt 294/ /2013 Tekninen lautakunta 108 Teknisen toimialan vuositarjouksia on pyydetty puitejärjestelyperiaatteella klo mennessä. Tarjouspyynnöistä on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, Iitinseudussa ja kunnan kotisivuilla internetissä sekä vuositarjouksen aiemmin jättäneille. Tarjousten avauspöytäkirja jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Tarjouksen jättivät Iitin Rakennuspalvelu Oy, Javirest Oy ja Teilimäen Laatta ja Maalaus. Tekninen lautakunta päättää, että kunnan kiinteistöjen ja osakehuoneistojen kunnossapidon rakennusteknisissä töissä käytetään v tarjouksen jättänyttä, joka työnjohdon harkinnan mukaan on halvin tarjoushinta, matkat, soveltuvuus ja saatavuus huomioiden. Kunta ei takaa vuosittaista hankintamäärää, vaan töiden tilaus työkohteisiin tapahtuu tarpeen mukaan. Sellaista yrittäjää, joka ei toimita tarjouspyynnössä vaadittuja selvityksiä ja todistuksia tai jonka todistuksissa ilmenee laiminlyöntejä, ei käytetä.

12 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Teknisen toimialan vuositarjoukset v. 2014, maalaustyöt 294/ /2013 Tekninen lautakunta 109 Teknisen toimialan vuositarjouksia on pyydetty puitejärjestelyperiaatteella klo mennessä. Tarjouspyynnöistä on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, Iitinseudussa ja kunnan kotisivuilla internetissä sekä vuositarjouksen aiemmin jättäneille. Tarjousten avauspöytäkirja jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Tarjouksen jättivät Iitin Rakennuspalvelu Oy, Javirest Oy, Kausalan Maalausapu Oy, Maalaus/Tasoitus Itkonen sekä Teilimäen Laatta ja Maalaus. Tekninen lautakunta päättää, että kunnan kiinteistöjen ja osakehuoneistojen kunnossapidon maalaustöissä käytetään v tarjouksen jättänyttä, joka työnjohdon harkinnan mukaan on halvin tarjoushinta, matkat, soveltuvuus ja saatavuus huomioiden. Kunta ei takaa vuosittaista hankintamäärää, vaan töiden tilaus työkohteisiin tapahtuu tarpeen mukaan. Sellaista yrittäjää, joka ei toimita tarjouspyynnössä vaadittuja selvityksiä ja todistuksia tai jonka todistuksissa ilmenee laiminlyöntejä, ei käytetä.

13 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Teknisen toimialan vuositarjoukset v. 2014, pienet LV- ja IV-työt 294/ /2013 Tekninen lautakunta 110 Teknisen toimialan vuositarjouksia on pyydetty puitejärjestelyperiaatteella klo mennessä. Tarjouspyynnöistä on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, Iitinseudussa ja kunnan kotisivuilla internetissä sekä vuositarjouksen aiemmin jättäneille. Tarjousten avauspöytäkirja jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Tarjouksen jättivät LV-Ratalo Oy, Putkiasennus Matti Kuparinen Ky ja R.A. Wickholm Oy. Tekninen lautakunta päättää, että kunnan kiinteistöjen ja osakehuoneistojen pienissä LV- ja IV-töissä käytetään v tarjouksen jättänyttä, joka työnjohdon harkinnan mukaan on halvin tarjoushinta, matkat, soveltuvuus ja saatavuus huomioiden. Kunta ei takaa vuosittaista hankintamäärää, vaan töiden tilaus työkohteisiin tapahtuu tarpeen mukaan. Sellaista yrittäjää, joka ei toimita tarjouspyynnössä vaadittuja selvityksiä ja todistuksia tai jonka todistuksissa ilmenee laiminlyöntejä, ei käytetä.

14 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Teknisen toimialan vuositarjoukset v. 2014, pienet sähkötyöt 294/ /2013 Tekninen lautakunta 111 Teknisen toimialan vuositarjouksia on pyydetty puitejärjestelyperiaatteella klo mennessä. Tarjouspyynnöistä on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, Iitinseudussa ja kunnan kotisivuilla internetissä sekä vuositarjouksen aiemmin jättäneille. Tarjousten avauspöytäkirja jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Tarjouksen jättivät KR-Sähkö Oy, LSK Electrics Oy ja Raskinen Team Oy. Tekninen lautakunta päättää, että kunnan kiinteistöjen ja osakehuoneistojen pienissä sähkötöissä käytetään v tarjouksen jättänyttä, joka työnjohdon harkinnan mukaan on halvin tarjoushinta, matkat, soveltuvuus ja saatavuus huomioiden. Kunta ei takaa vuosittaista hankintamäärää, vaan töiden tilaus työkohteisiin tapahtuu tarpeen mukaan. Sellaista yrittäjää, joka ei toimita tarjouspyynnössä vaadittuja selvityksiä ja todistuksia tai jonka todistuksissa ilmenee laiminlyöntejä, ei käytetä.

15 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Teknisen toimialan vuositarjoukset v. 2014, työkoneet 294/ /2013 Tekninen lautakunta 112 Teknisen toimialan vuositarjouksia on pyydetty puitejärjestelyperiaatteella klo mennessä. Tarjouspyynnöistä on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, Iitinseudussa ja kunnan kotisivuilla internetissä sekä vuositarjouksen aiemmin jättäneille. Tarjousten avauspöytäkirja jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Tarjouksen jättivät Huhti Mikko, Kausalan Kiinteistö- ja Siivouspalvelu Oy, Maanrakennus Kimmo Suokas Ky, Maanrakennus Pekka Rautiainen Ky, Lokapalvelu GAGGA-RO, Ville Sakkara Oy, Kaivuutyö Mika Koskinen, Saari Petteri ja Tmi Mikko Ryyppö. Käytettävät työkoneet ja kuljetuskalustot ovat mm. seuraavia: traktorikaivurit, kaivinkoneet, pyöräkuormaajat, kuorma-autot, painehuuhteluautot, tiehöylät, vesakkoleikkurit. Tekninen lautakunta päättää, että työmailla käytetään v tarjouksen jättänyttä, joka työnjohdon harkinnan mukaan on halvin tarjoushinta, matkat, soveltuvuus ja saatavuus huomioiden. Kunta ei takaa vuosittaista hankintamäärää, vaan töiden tilaus työkohteisiin tapahtuu tarpeen mukaan. Sellaista yrittäjää, joka ei toimita tarjouspyynnössä vaadittuja selvityksiä ja todistuksia tai jonka todistuksissa ilmenee laiminlyöntejä, ei käytetä.

16 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Teknisen toimialan vuositarjoukset v. 2014, rakennustarvikkeet 294/ /2013 Tekninen lautakunta 113 Teknisen toimialan vuositarjouksia on pyydetty puitejärjestelyperiaatteella klo mennessä. Tarjouspyynnöistä on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, Iitinseudussa ja kunnan kotisivuilla internetissä sekä vuositarjouksen aiemmin jättäneille. Tarjousten avauspöytäkirja jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Tarjouksen jättivät Kausalan Tapetti ja Väri Oy, Kymenlaakson Agrimarket Oy, Myllykosken Rauta Oy ja Talouspuu A. Rinne Oy. Tekninen lautakunta merkitsee tarjoukset tiedoksi ja päättää, että saadut tarjoukset ovat ostajalle ohjeena ja hankinnat v on suoritettava kulloinkin halvimmasta liikkeestä. Kunta ei takaa vuosittaista hankintamäärää, vaan tarvikkeiden tilaus työkohteisiin tapahtuu tarpeen mukaan. Isommista hankinnoista pyydetään erilliset tarjoukset.

17 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Puukauppa 2013, II leimikko 227/ /2013 Tekninen lautakunta Vuoden 2013 talousarviossa on metsien hoitoon budjetoitu tuloja , menoja , nettotulo Elokuun alussa metsien hoitoon on kertynyt tuloja ja ja menoja , nettotulo on Metsänhoitoyhdistys on tehnyt hakkuusuunnitelman ja valmistellut pystykaupalla myyntiin leimikon tiloilla Metsä-Kananoja 1:462, Metsäkoulu 3:136, Metsä-Anttila 4:553, Kunnanmäki III 4:296, Selkola 1:332 ja Hakala 1:783. Myyntiin tuleva 72 hehtaarin leimikko sisältää 21,1 ha avohakkuuta, 1,8 ha siemenpuuhakkuuta, 1,8 ha ylispuuhakkuuta, 32 ha harvennushakkuuta ja 15,1 ha ensiharvennusta. Hakkuukertymä on yhteensä 8265 kiintoa ja leimikon arvioitu tuotto on noin Ennakkoraivauksista ja aukkojen jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset ovat noin Tavoitteena on saada tuotto valtaosin vuoden 2013 tuloksi. Leimikon myynti tuodaan teknisen lautakunnan päätettäväksi syyskuun kokoukseen. Kuluvan vuoden ja vuoden 2014 talousarvion tulojen toteuttamiseksi valmistellaan myös toinen leimikko joka tuodaan lautakunnan käsittelyyn syyskuun kokoukseen. Lautakunta hyväksyy selostusosassa mainitun hakkuusuunnitelman mukaisen leimikon myyntiin pystykaupalla. Tekninen lautakunta Tarjouksia on pyydetty mennessä. Tarjouksen jättivät Harvestia Oy, Oy Kausala Wood Ltd, Koskitukki Oy, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Versowood Oy. Parhaimman tarjouksen jätti Versowood Oy. Tarjousvertailu jaetaan esityslistan oheismateriaalina.

18 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta hyväksyy Versowood Oy.n tarjouksen, jonka arvioitu kauppahinta on euroa (alv 0). Ennakot hakkuun edistymisen mukaan, kuitenkin vähintään seuraavat: ensimmäinen 10 % 1,5 kuukauden kuluttua kaupanteosta, toinen 30 % ja kolmas 30 % Metsäkoulun ja Selkolan leimikot hakataan syyskuun 2013 aikana. Tekninen lautakunta Metsänhoitoyhdistys on valmistellut v toisen leimikon ja pyytänyt siitä tarjouksia. Myytävä leimikko on laadittu Metsä-Kananojan tilalle Säyhteelle ja käsittää uudistushakkuuta 9,8 hehtaaria / noin 2700 kuutiota, harvennushakkuuta 18 hehtaaria / 1450 kuutiota ja ensiharvennusta 4,2 hehtaaria/ 300 kuutiota. Leimikon kokonaispinta-ala on 32 hehtaaria ja kertymä yhteensä noin 4450 kuutiota. Tarjouksen leimikosta ovat tehneet Oy Kausala Wood Ltd, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj Esityslistan oheismateriaalina on selvitykset leimikoista sekä yhdistelmä tarjouksista. Lautakunta päättää myydä leimikot Oy Kausala Wood Ltd:lle. Arvioitu kauppahinta

19 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/ /2013 Tekninen lautakunta 115 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt seuraavat vesihuolto-osuuskuntien avustamisen periaatteet koskien vesiosuuskuntien verkostojen rakentamista: "Tukimuodot: - kunta antaa omavelkaisen takauksen vesihuolto-osuuskunnan vesihuoltojärjestelmän ja-verkoston rakentamishankkeen lainalle - kunta avustaa vesiosuuskunnan hanketta 20 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen valmiusvaihetodistuksen perusteella - kunta luovuttaa suunnitelmien tekoa varten tarpeelliset karttamateriaalit ja kiinteistötiedot sekä antaa tarpeellista neuvontaa Ehdot: - vesiosuuskunta on perustettu - hankkeelle on selkeä tarve - rahoitussuunnitelman tulee olla kunnossa - liittyjiä tulee olla vähintään 2/3 hankealueen vakituisista asuinkiinteistöistä Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen." Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunta on jättänyt vesihuoltoavustuksen maksatushakemuksen koskien vesihuolto-osuuskunnan verkoston IIA-vaiheen rakennushanketta. Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnalle on tähän mennessä myönnetty ja maksettu seuraavat avustukset: euroa (I-vaiheen suunnittelu) euroa (II-vaiheen suunnittelu ja I-vaiheen käynnistäminen) euroa (I-vaiheen toteutus) euroa (1-vaiheen toteutus) yhteensä euroa Tekninen lautakunta on päättänyt, että em. avustusmäärään sisältyvä, etukäteen maksettu euron avustuserä (pääosin II -vaiheen suunnittelu) otetaan huomioon vähentävästi myöhemmin osuuskunnan avustusten kokonaismäärässä/ii-vaiheen maksatuksessa ja mikäli II -vaihe ei käynnisty vuonna 2012, peritään em euron osuus osuuskunnalta täysimääräisenä takaisin. Todetaan, että II-vaihe on käynnistynyt v. 2012, joten euron avustuserää ei peritä takaisin. Tähän ( ) mennessä Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan I-vaiheen ja II-vaiheen toteutuneet kustannukset ovat yhteensä ,61 euroa, ja

20 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ maksetut avustukset euroa, joten avustusprosentti on 22,73% johtuen em. etukäteen maksetusta eurosta jättämässään maksatushakemuksessa Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunta hakee maksuun IIA-vaiheesta euroa. Hakemuksessa todetaan seuraavaa: "Vesihuolto-osuuskunnan verkoston rakentaminen on IIA-vaiheen verkoston runkolinjan osalta alkanut keväällä Tolppalan ja Haapakimolan alueet ovat runkolinjojen ja kiinteistöjen osalta valmiit, Konttilan alue on vielä rakentamatta. Konttilan työt aloitetaan v puolella, kokonaisuudessaan IIA-vaihe on kytketty vesihuoltojärjestelmään v loppuun mennessä. Hankkeen II-vaiheen toteutuneet kustannukset ovat tähän mennessä ,45 euroa". Keväällä 2013 kunnan maanmittausteknikon ja vesihuolto-osuuskunnan tekemän selvityksen mukaan IIA-vaiheen liittyjämäärä on noin 79 % hankealueen vakituisista kiinteistöistä. Laskelmassa ei ole huomioitu niitä ei-liittyviä kiinteistöjä, joilla ei ole liittymisvelvollisuutta (yli 70-vuotiaita asukkaita), joita on 15 kpl. Osuuskunnan arvion mukaan vielä noin 5 kiinteistöä tulee liittymään verkostoon ennen hankkeen valmistumista. V talousarvion investointiosassa on euron määräraha (kvalt ) Etelä-Iitin vesihuollon II vaiheen avustamiseen. V talousarvioon avustamiseen on esitetty euroa. Esityslistan oheismateriaalina jaetaan vesihuolto-osuuskunnan päivätty selvitys hankkeen toteutuksesta. Tekninen lautakunta päättää myöntää Etelä - Iitin vesihuolto-osuuskunnalle euron suuruisen avustuksen IIA-vaiheen toteutukseen maksettavaksi v määrärahasta. Perustelut: hanke täyttää valtuuston asettamat avustusehdot. Nyt myönnetty avustus mukaan lukien myönnetty avustusmäärä on yhteensä euroa, mikä on 21,47 % tähän mennessä toteutuneista I- ja II-vaiheen kustannuksista, ,06 eurosta. Todetaan, että teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti etukäteen maksettu avustuserä otetaan huomioon vähentävästi myöhemmin osuuskunnan avustusten kokonaismäärässä/ii-vaiheen maksatuksessa, jolloin avustusprosentiksi jää 20 %.

21 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Vireillä olevia asioita, tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 116 Luettelo vireillä olevista asioista on esityslistan oheismateriaalina. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi vireillä olevat asiat.

22 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätösten ja yksityistiejaoston päätösten ilmoittaminen, tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 117 Kuntalain 51 :n 2 momentin mukaan lautakunta tai sen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranhaltijan päätettäväksi, jollei kunnanhallitus, kunnan- hallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnan hallintosäännön mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. asian ottamisesta on tehtävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt, että kaikki viranhaltijapäätökset, lukuunottamatta vuosilomia ja lyhyitä virkavapauksia/työlomia (sairauden- tai muun syyn vuoksi myönnetyt lomat) sekä alle kuukauden mittaisia sijaisten palkkaamiseksi tehtyjä työsopimuksia koskevia päätöksiä ja koulutusmatkamääräyksiä, annetaan tiedoksi lautakunnalle siten, että jäljennös päätöksestä toimitetaan lautakunnan puheenjohtajalle kirjeitse tai sähköpostitse neljän päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Puheenjohtajalle on ilmoitettu seuraavat päätökset: Kausalan asemakaavan ajantasaistuksen 5. vaihe, Kausalan pohjoinen osa-alue, kaavoittajan valinta Tilapäinen käyttölupa, Kymen Lenkki ry Maanmittausteknikko: Sijoituslupa, Kaakkois-Suomen ELY-keskus (kympoveriprojekti) -Huom. puuttuvat pykälänumerot ovat päätöksiä, joita ei tarvitse lautakunnalle ilmoittaa. Tekninen lautakunta merkitsee edellä luetellut viranhaltijapäätökset tiedoksi

23 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ sekä päättää niiden päätösten osalta, joissa lautakunnalla on otto-oikeus, ettei lautakunta ota niitä käsiteltäväkseen.

24 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Asiakirjoja teknisen lautakunnan tietoon Tekninen lautakunta 118 Tekniselle lautakunnalle saapuneet tiedoksi merkittävät asiakirjat: 1. Uimarintien ja pysäköintialueen sekä vierasvenevalkaman rakentamisen vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 2. Veteraanimajan talviuintipaikan uimarantavesinäyte , KCL Kymen Laboratorio Oy:n tutkimustodistus 3. KL-Kuntahankinnat Oy:n ilmoitus : Nestemäisten polttoaineiden säiliötoimitusten sopimustoimittajaksi on valittu St1 Oy, puitesopimus on voimassa vuoden optio 4. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n kertaraportti : Iitin kunnan Kausalan ent. kaatopaikan vesistövaikutusten tarkkailu 2/2013. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi edellä mainitut asiakirjat.

25 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan muut asiat Tekninen lautakunta 119 Varsinaisen esityslistan käsittelyn jälkeen esille tulevat asiat. Seuraava kokous päätettiin pitää

26 Iitin kunta Pöytäkirja 10/ MUUTOKSENHAKU; TELA MUUTOKSENHAKUKIELTO OIKAISUVAATIMUSOHJE Seuraavista päätöksistä ei saa hallintolainkäytön 5 :n 1 momentin mukaan valittaa tai ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: :t , Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla Pykälät: :t Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla): Pykälät: :t Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: :t Oikaisuvaatimus tehdään Iitin tekniselle lautakunnalle osoitteella PL 32, Kausala, käyntiosoite: vanha kunnantalo, Rautatienkatu 22, Kausala. Sähköpostiosoite Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANINTA-ASIOISSA Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) :n mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle (yhteystiedot ylempänä kohdassa "oikaisuvaatimusohjeet"). Markkinaoikeudelle voi tehdä valituksen tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee. Valitus on tehtävä pääsääntöisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle, yhteystiedot: Markkinaoikeus PL 118, Helsinki. Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, sähköposti: Pykälät: YKSITYISKOHTAISET MUUTOKSENHAKUOHJEET Yksityiskohtaiset muutoksenhakuohjeet oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisuvaatimuksen ja valituksen tekemisestä sisältövaatimuksineen ym. tietoineen toimitetaan asianosaisille pöytäkirjanotteen mukana ja ne saa pyydettäessä päätöksentekijältä (yhteystiedot ylempänä kohdassa "oikaisuvaatimusohjeet")

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 91 Tekninen lautakunta 11.06.2013 Aika 11.06.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa la Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta 10.03.2015 Aika 10.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta 14.04.2015 Aika 14.04.2015 klo 18:00-19:28 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 2/2013 35 Tekninen lautakunta 12.03.2013 Aika 12.03.2013 klo 18:00-19:25 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Holmström Jari

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 26/2014 648 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika Maanantai 17.11.2014 klo 17:30-19:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 17/2013 421 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika Maanantai 19.08.2013 klo 17:30-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2014 86 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 10/2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 100 Ypäjän liikuntahalliasia 105 30 Sopimus henkilökuljetusten

Lisätiedot

pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 5.9.2013 18:30 Kokousaika %%%003 kello %%%010 - Kokouspaikka %%%006 Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 Aika: Keskiviikko 14.1.2015 klo. 17.00 18.28 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 AIKA 16.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 44 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 Ympäristölautakunta 29.08.2013 AIKA 29.08.2013 klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 37 Rakennuslautakunta 04.03.2015 Aika 04.03.2015 klo 18:00-18:38 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Koivunen Pasi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2015 Aika: Torstai 13.8.2015 klo. 18.00 19.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 129 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 16.3.2015, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 71 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 131 72 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 6/2015 197 Kunnanhallitus 13.04.2015 Aika Maanantai 13.04.2015 klo 17:30-19:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 12/2013 258 Kunnanhallitus 20.05.2013 Aika Maanantai 20.05.2013 klo 19:00-20:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot