Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa"

Transkriptio

1 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-19:50 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa la Saapuvilla Poissa Holmström Jari Hurmalainen Ulla Kokkonen Maria Luoma-aho Maria Mettälä Petri Ojala Veikko Sundberg Esa Ääri-Mikkola Anne-Helena Aalto Janne puheenjohtaja Muut Seppälä Merja kunnanhallituksen edustaja Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä Karhu Marja pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajien valinta Allekirjoitukset Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Hurmalainen ja Maria Kokkonen. Jari Holmström puheenjohtaja Marja Karhu pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kausala Ulla Hurmalainen Maria Kokkonen Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Iitin vanha kunnantalo, tekninen toimisto, Rautatienkatu 22, Kausala, klo 9:00-15:00 Pöytäkirjanpitäjä Marja Karhu

2 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Käsitellyt asiat 48 Kiinteistöjen lämmityspolttoöljytoimitukset vuoden optio 49 Talvihoitokyselyn 2013 raportti Vuoden 2013 talousarvion tarkistaminen, tekninen lautakunta Ravilinnan peruskorjaus, rakennusurakka Ravilinnan peruskorjaus, sähköurakka Ravilinnan peruskorjaus, putkiurakka Ravilinnan peruskorjaus, ilmanvaihtourakka Ravilinnan peruskorjaus, automaatiourakka Teilimäenkadun päällystys- ja kivityöt -urakka Uimarintien ja pysäköintialueen sekä vierasvenevalkaman 103 rakentaminen -urakka 58 Päällystystyöt v urakka Vuolenkosken monitoimitilan rakentaminen Vireillä olevia asioita, tekninen lautakunta Viranhaltijapäätösten ja yksityistiejaoston päätösten ilmoittaminen, 108 tekninen lautakunta 62 Asiakirjoja teknisen lautakunnan tietoon Teknisen lautakunnan muut asiat 111

3 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kiinteistöjen lämmityspolttoöljytoimitukset vuoden optio 186/ /2013 Tekninen lautakunta 48 Iitin kunta liittyi ensimmäisen kerran mukaan KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan "Nestemäisten polttoaineiden säiliötoimitusten" puitesopimukseen ajalle optio 2 vuotta. Optio käytettiin ja puitesopimus päättyy KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttamassa lämmityspolttoöljytoimitukset ajalle vuoden optio. Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta. Kuntahankinnat kattaa kulunsa toimittajien maksamilla palvelumaksuilla, joka perustuu asiakkaan hankkimien tuotteiden tai palveluiden arvoon tai määrään. Palvelumaksu on lämmityspolttoainehankinnoissa (alv 0): 0,60 senttiä/litra (kevyt polttoöljy) ja 0,25 senttiä /kilo (raskas polttoöljy). Kunnan kevyen polttoaineen vuosikulutus on noin litraa. Tekninen lautakunta päättää, että Iitin kunta liittyy mukaan "Nestemäisten polttoaineiden säiliötoimitusten" puitesopimukseen ajalle optio 2 vuotta.

4 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Talvihoitokyselyn 2013 raportti 185/ /2013 Tekninen lautakunta 49 Kunnan yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen talvihoitokysely 2013 on toteutettu nettikyselynä kunnan kotisivuilla ja lisäksi kyselyyn voi vastata Kunnantalon yhteispalvelupiste Monitorissa. Vastausaikaa oli Vastauksia saatiin 21 kpl. Kyseessä on neljäs talvihoitoa koskeva kysely. Kyselyssä kysyttiin asteikolla 1-5 (1=huono, 5=kiitettävä) talvihoidosta ja asiakaspalvelusta. Yhteenveto ja vertailu edellisten vuosien kyselyyn (keskiarvo ja vuosi): 1. Liikenneväylien ja kunnan rakennusten pihojen hoito talvella - ka. 3,66 v ka. 3,593 v ka. 3,68 v ka 3,29 v Asiakaspalvelu liikenne-, piha- ja katuasioissa - ka. 3,737 v ka. 3,632 v ka. 3,7 v ka 3,39 v Yhteenveto kyselyn tuloksista jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Tekninen lautakunta merkitsee raportin tiedoksi teknisen lautakunnan vastuualueiden osalta. Kyselystä saatu palaute annetaan alueista vastaavien henkilöiden hyödynnettäväksi.

5 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Vuoden 2013 talousarvion tarkistaminen, tekninen lautakunta 70/ /2013 Tekninen lautakunta 50 Kunnanhallitus 122 Johtoryhmä : Valtuustoseminaarissa linjattiin, että kuluvan vuoden talousarviosta ns. omasta toiminnasta "säästetään" euroa. khall koulut.ltk kultt.-vapaa-aikaltk tekn. ltk rak. ltk Yhteensä Investointiosaan tulee hakea euron säästökohteet. Säästöjä ei voi kohdistaa esim. avustuksiin järjestöille, koska määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Asiaa on valmisteltu johtoryhmän käsittelyn pohjalta. Oheismateriaalina perusteita muutostarpeelle. Tavoitteena on verotulojen kehityksen heikkemisestä ja valtionosuuksien leikkauksista ja toisaalta sosiaali-ja terveyspalveluiden talousarviokehyksen ylittävistä menopaineista johtuvien muutosten tasapainottaminen niin että on mahdollista välttyä alijäämältä kuluvan vuoden taloudenhoidossa. Merkittäviä muutoksia tarvitaan kunnan palvelujen lisäksi Phsotey:n tuottamiin palveluihin.niiden osalta selvitykset ovat käynnissä. Toimielinten tulee tehdä talousarvion tarkistamisesitykset kunnanhallitukselle mennessä, jotta kunnanhallitus voi valmistella niiden osalta esityksensä kunnanvaltuustolle kesäkuun kokoukseen. Lisätietoja: kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh : Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa lautakuntien tehtäväksi valmistella muutokset kuluvan vuoden talousarvion käyttösuunnitelmiin seuraavan yhdistelmän mukaisesti mennessä: khall koulut.ltk

6 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ kultt.-vapaa-aikaltk tekn. ltk rak. ltk Yhteensä Investoinnit Tekninen lautakunta Tämänhetkisten tietojen perusteella kiinteistönhoidon ulkoiset vuokratulot tulevat ylittymään noin eurolla. Loppuosa säästöistä voidaan ottaa kiinteistönhoidon menoista rajaamalla kiinteistöjen pienet vuosikorjaukset vain välttämättömiin kohteisiin ja siirtämällä rakennusten purkutöitä. Tekninen lautakunta toteaa, että teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelmaa voidaan muuttaa seuraavasti: - kiinteistöjenhoidon ulkoisia vuokratuloja (muiden rak. vuokrat) lisätään euroa ja kiinteistönhoidon menoja (rakennusten ja alueiden kunnossapito) vähennetään euroa.

7 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Ravilinnan peruskorjaus, rakennusurakka 197/ /2013 Tekninen lautakunta 51 Tarjouksia Ravilinnan peruskorjauksen rakennusurakasta pyydettiin ilmoituksella Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) klo mennessä avoimella hankintamenettelyllä, valintaperusteena halvin hinta. Lisäksi ilmoitus julkaistiin kunnan kotisivuilla. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti neljä urakoitsijaa. ehdotus tehdään kokouksessa. Kokouksessa jaettiin tarjousten avauspöytäkirja. Tarjouksen jättivät Rakennusliike PK-Insinööritoimisto Oy, Kymenlaakson Rakennus Oy, Rakennustoimisto Rasto Oy ja Utin Rakennus Oy. Halvimman tarjouksen jätti Rakennusliike PK-Insinööritoimisto Oy urakkahintaan euroa, alv 0 %. Lisäksi oli pyydetty urakkahintaan sisältymättömänä erillishintana tarjousta vanhan osan vesikaton uusimisesta, josta Rakennusliike PK-Insinööritoimisto Oy:n tarjous oli euroa, alv 0%. Esittelijä esitti kokouksessa, että tekninen lautakunta hyväksyy halvimman, Rakennusliike PK-Insinööritoimisto Oy:n tarjouksen urakkahintaan euroa, alv 0 %. Lisäksi lautakunta oikeuttaa teknisen johtajan päättämään mahdollisesta vanhan osan vesikaton uusimisesta Rakennusliike PK-Insinööritoimisto Oy:n tekemän tarjouksen mukaisesti.

8 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Ravilinnan peruskorjaus, sähköurakka 197/ /2013 Tekninen lautakunta 52 Tarjouksia Ravilinnan peruskorjauksen sähköurakasta pyydettiin ilmoituksella Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) klo mennessä avoimella hankintamenettelyllä, valintaperusteena halvin hinta. Lisäksi ilmoitus julkaistiin kunnan kotisivuilla. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme urakoitsijaa. ehdotus tehdään kokouksessa. Kokouksessa jaettiin tarjousten avauspöytäkirja. Tarjouksen jättivät LSK Electrics Oy, AK-Sähkö Oy ja Polar 2000 Oy. Halvimman tarjouksen jätti LSK Electrics Oy urakkahintaan euroa, alv 0 %. Esittelijä esitti kokouksessa, että tekninen lautakunta hyväksyy halvimman, LSK Electrics Oy:n tarjouksen urakkahintaan euroa, alv 0 %.

9 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Ravilinnan peruskorjaus, putkiurakka 197/ /2013 Tekninen lautakunta 53 Tarjouksia Ravilinnan peruskorjauksen putkiurakasta pyydettiin ilmoituksella Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) klo mennessä avoimella hankintamenettelyllä, valintaperusteena halvin hinta. Lisäksi ilmoitus julkaistiin kunnan kotisivuilla. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme urakoitsijaa. ehdotus tehdään kokouksessa. Kokouksessa jaettiin tarjousten avauspöytäkirja. Tarjouksen jättivät LV-Ratalo Oy, Skanska Talonrakennus Oy ja R.A. Wickholm Oy. Halvimman tarjouksen jätti LV-Ratalo Oy urakkahintaan euroa, alv 0 %. Esittelijä esitti kokouksessa, että tekninen lautakunta hyväksyy halvimman, LV-Ratalo Oy:n tarjouksen urakkahintaan euroa, alv 0 %.

10 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Ravilinnan peruskorjaus, ilmanvaihtourakka 197/ /2013 Tekninen lautakunta 54 Tarjouksia Ravilinnan peruskorjauksen ilmanvaihtourakasta pyydettiin ilmoituksella Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) klo mennessä avoimella hankintamenettelyllä, valintaperusteena halvin hinta. Lisäksi ilmoitus julkaistiin kunnan kotisivuilla. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme urakoitsijaa. ehdotus tehdään kokouksessa. Kokouksessa jaettiin tarjousten avauspöytäkirja. Tarjouksen jättivät Skanska Talonrakennus Oy, R.A. Wickholm Oy ja Oy Matpek Air-conditioning technic. Halvimman tarjouksen jätti Skanska Talonrakennus Oy urakkahintaan euroa, alv 0 %. Esittelijä esitti kokouksessa, että tekninen lautakunta hyväksyy halvimman, Skanska Talonrakennus Oy:n tarjouksen urakkahintaan euroa, alv 0 %.

11 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Ravilinnan peruskorjaus, automaatiourakka 197/ /2013 Tekninen lautakunta 55 Tarjouksia Ravilinnan peruskorjauksen automaatiourakasta pyydettiin ilmoituksella Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) klo mennessä avoimella hankintamenettelyllä, valintaperusteena halvin hinta. Lisäksi ilmoitus julkaistiin kunnan kotisivuilla. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme urakoitsijaa. ehdotus tehdään kokouksessa. Kokouksessa jaettiin tarjousten avauspöytäkirja. Tarjouksen jättivät Siemens Oy, Hämeen Kiinteistöautomaatio Oy ja AdConSys Oy. Halvimman tarjouksen jätti Siemens Oy urakkahintaan euroa, alv 0 %. Esittelijä esitti kokouksessa, että tekninen lautakunta hyväksyy halvimman, Siemens Oy:n tarjouksen urakkahintaan euroa, alv 0 %.

12 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Teilimäenkadun päällystys- ja kivityöt -urakka 102/ /2013 Tekninen lautakunta 56 Tarjouksia Teilimäenkadun päällystys- ja kivityö -urakasta on pyydetty ilmoituksella Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) klo mennessä avoimella hankintamenettelyllä, valintaperusteena halvin hinta. Lisäksi ilmoitus julkaistiin kunnan kotisivuilla. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Lemminkäinen Infra Oy ja NCC Roads Oy. Halvimman tarjouksen jätti Lemminkäinen Infra Oy. Määrärahaa päällystys- ja kivityöurakkaan v talousarviossa on euroa. Lisäksi tekninen lautakunta on esittänyt, että Teilimäenkadun peruskorjauksen vuodelta 2012 käyttämättä jäänyt määräraha euroa budjetoitaisiin uudelleen vuodelle 2013, koska maanrakennusurakka on kesken. Asiasta ei ole vielä valtuuston päätöstä. Tekninen lautakunta hyväksyy halvimman, Lemminkäinen Infra Oy:n tarjouksen hinnaltaan euroa, alv 0 %.

13 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Uimarintien ja pysäköintialueen sekä vierasvenevalkaman rakentaminen -urakka 52/ /2013 Tekninen lautakunta 57 Tarjouksia Uimarintien ja pysäköintialueen sekä vierasvenevalkaman rakentamisesta on pyydetty klo mennessä ilmoituksella Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) avoimella hankintamenettelyllä, valintaperusteena halvin hinta. Lisäksi ilmoitus julkaistiin kunnan kotisivuilla. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Kuukson Kone Oy, Kuusan Maansiirto Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Maanrakennus Pekka Rautiainen Ky ja Soucon Infra Oy. Halvimman tarjouksen jätti Lemminkäinen Infra Oy. Hankinta pysyy v hankkeeseen varattujen määrärahojen puitteissa. Tekninen lautakunta hyväksyy halvimman, Lemminkäinen Infra Oy:n tarjouksen hinnaltaan ,85 euroa, alv 0 %.

14 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Päällystystyöt v urakka 184/ /2013 Tekninen lautakunta 58 Tarjouksia v päällystystöistä on pyydetty ilmoituksella Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) klo mennessa avoimella hankintamenettelyllä, valintaperusteena halvin hinta. Lisäksi ilmoitus julkaistiin kunnan kotisivuilla. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Asfalttiurakointi KK Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja NCC Roads Oy. Halvimman tarjouksen jätti Asfalttiurakointi KK Oy. Hankinta pysyy v hankkeisiin varattujen määrärahojen puitteissa. Tekninen lautakunta hyväksyy halvimman, Asfalttiurakointi KK Oy:n tarjouksen hinnaltaan euroa, alv 0 %.

15 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Vuolenkosken monitoimitilan rakentaminen 158/ /2013 Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta on käsitellyt Vuolenkosken monitoimitilan rakentamista kokouksessaan ja päättänyt: Koulutuslautakunta esittää, että investointisuunnitelmaan vuodelle 2013 otetaan mukaan Vuolenkosken monitoimihallin rakentamissuunnitelman päivitys. Asian tiimoilta ei ole edetty. Vuolenkosken tilanne vaatii kiirehtimistä, koska esiopetuksen suuren ryhmäkoon ja koulun oppilasmäärän kasvun takia, koulun liikuntasali joudutaan ottamaan luokkakäyttöön. Tämän vuoksi koululla ja varhaiskasvatuksella ei ole käytössä syksystä 2013 alkaen sisäliikuntatilaa. Kunnan nuorisotoimi järjestää Vuolenkoskella toimintaa ja he kaipaavat siihen paremmin soveltuvia tiloja. Myös kylässä toimivat yhdistykset ja järjestöt kaipaavat toiminnalleen tiloja. Lautakunnan jäsenille jaetaan esityslistan oheismateriaalina Janne Koukosen laatima tarvekartoitus kyläläisten näkökulmasta ja esittelijän laatima tilantarvekartoitus koulun ja päivähoidon näkökulmista. Koulutoimen johtaja: Koulutuslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle pyynnön kiirehtiä Vuolenkosken monitoimihallin rakentamissuunnitelman päivittämistä. Koulutuslautakunta: Koulutuslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Tekninen lautakunta 59 Vuonna 2008 valmistuneen Vuolenkosken paloaseman suunnittelun yhteydessä on varauduttu rakennuksen laajennukseen tulevaisuudessa rakentamalla uudisrakennukseen liittyvä, kerrosalaltaan noin 500 neliön suuruinen lisärakennus, johon sijoitettaisiin 264 neliön suuruinen liikuntatila, liikuntatiloja palvelevat varasto- ja tekniset tilat sekä liikuntatiloihin liittyvät aula-, peseytymis- ja wc-tilat. Lähtökohtana on, että paloaseman nykyisiä peseytymistiloja hyödynnettäisiin myös liikuntatilan käyttöön. Lämmitysjärjestelmänä hyödynnetään koulun ja paloaseman yhteistä lämmitysjärjestelmää. Kyseiset, alustavasti suunnitellut tilat palvelisivat sekä Vuolenkosken koulun että Vuolenkosken ja sen lähialueen asukkaiden tarpeita. Koulutuslautakunta on esittänyt tekniselle lautakunnalle pyynnön

16 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ kiirehtiä Vuolenkosken monitoimihallin rakentamissuunnitelman päivittämistä. Perusteluina koulutuslautakunta esittää esiopetuksen suurta ryhmäkokoa ja koulun oppilasmäärän kasvua. Koulun liikuntatila joudutaan koulutuslautakunnan mukaan ottamaan syksystä 2013 alkaen opetuskäyttöön, jolloin varsinaisia liikuntatiloja ei olisi koulurakennuksessa enää käytettävissä. Paloaseman laajentamisesta on olemassa paloaseman suunnittelun yhteydessä tehdyt luonnospiirustukset, joiden pohjalta yksityiskohtaisempi ja erikoissuunnittelu voidaan käynnistää, mikäli luonnospiirustuksen mukaiset ratkaisut ja tilat tyydyttävät koulutuslautakuntaa ja käyttäjiä. Mikäli luonnospiirustuksiin ei tarvitse tehdä oleellisia muutoksia tai hanketta ei toteuteta laajempana kuin mitä luonnospiirustuksissa on esitetty, voidaan pienet muutokset tehdä varsinaisen suunnittelun yhteydessä. Todetaan, että hanke ei ole kunnan investointiohjelmassa eikä talousarviossa vuodelle 2013 ole hankkeelle suunnittelurahaa. Hankkeen tavoitehinta hintatasossa 5/2013 on euroa alv 0, josta suunnittelun osuus on noin euroa. Tarkempi kustannusarvio voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun rakennussuunnitelmat on tehty. Esityslistan lisämateriaalina on koulutuslautakunnan päätöksen lisämateriaalina olleet "Tarvekartoitus Vuolenkosken koulu ja päivähoito" sekä "Monitoimitilatarve kyläläisten näkökulmasta" Janne Koukonen sekä kohteen olemassa olevat luonnospiirustukset. Lautakunta päättää todeta hankkeen johdosta seuraavaa: hankkeen rakennus- ja erikoissuunnitteluun on valmiina pohjatutkimuksia lukuun ottamatta tarvittavat luonnospiirustukset ja niihin perustuva tavoitehinta-arvio, jotka voidaan esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi esitykseen vuoden 2014 talousarvion investointiohjelmaan, mikäli olemassa oleviin luonnospiirustuksiin käyttäjä / koulutuslautakunta ei halua muutoksia. Koulutuslautakuntaa pyydetään tarkistamaan mahdolliset muutokset ja tekemään esitys vuoden 2014 investointiohjelmaan selostusosassa mainituin perustein.

17 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Vireillä olevia asioita, tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 60 Luettelo vireillä olevista asioista on esityslistan oheismateriaalina. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi vireillä olevat asiat.

18 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätösten ja yksityistiejaoston päätösten ilmoittaminen, tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 61 Viranhaltijapäätösten ja yksityistiejaoston päätösten ilmoittaminen, tekninen lautakunta Kuntalain 51 :n 2 momentin mukaan lautakunta tai sen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranhaltijan päätettäväksi, jollei kunnanhallitus, kunnan- hallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnan hallintosäännön mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. asian ottamisesta on tehtävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt, että kaikki viranhaltijapäätökset, lukuunottamatta vuosilomia ja lyhyitä virkavapauksia/työlomia (sairauden- tai muun syyn vuoksi myönnetyt lomat) sekä alle kuukauden mittaisia sijaisten palkkaamiseksi tehtyjä työsopimuksia koskevia päätöksiä ja koulutusmatkamääräyksiä, annetaan tiedoksi lautakunnalle siten, että jäljennös päätöksestä toimitetaan lautakunnan puheenjohtajalle kirjeitse tai sähköpostitse neljän päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Puheenjohtajalle on ilmoitettu seuraavat päätökset: Asia Määräaikainen työsopimus, Salminen Pasi Asia Merrankujan osan sulkeminen yleisötapahtuman vuoksi , Villen Mesta Asia Terveyskeskuksen ja Haapakimolan koulun ulkoseinien maalaus ja rappauspaikkaus Asia Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaavan liikenneselvitys ja -suunnitelma Asia Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaavan meluselvitys

19 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Kiinteistömestari Asia Uimarantojen ja rantautumispaikkojen hoito v Huom. puuttuvat pykälänumerot ovat päätöksiä, joita ei tarvitse lautakunnalle ilmoittaa. Tekninen lautakunta merkitsee edellä luetellut viranhaltijapäätökset tiedoksi sekä päättää niiden päätösten osalta, joissa lautakunnalla on otto-oikeus, ettei lautakunta ota niitä käsiteltäväkseen.

20 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Asiakirjoja teknisen lautakunnan tietoon Tekninen lautakunta 62 Tekniselle lautakunnalle saapuneet tiedoksi merkittävät asiakirjat: 1. Kaakkois-Suomen ELY : Ilmoitus ruppausilmoituksen vastaanottamisesta, vierasvenevalkaman rakentaminen Urajärvelle 2. Vuolenkoski - Pajulahti -välisen siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon II vaiheen aloituskokouksen pöytäkirja 3. Vuolenkoski - Pajulahti -välisen siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon II vaiheen työmaakokouksen pöytäkirja 4. KCL Kymen laboratorio Oy:n tutkimustodistukset, Tillolan koulun porakaivovesi , Haapakimolan koulun rengaskaivovesi , Kymentaan koulun porakaivovesi Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n kertaraportti , Kausalan suljetun kaatopaikan vesistövaikutusten tarkkailu 1/2013. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi edellä mainitut asiakirjat.

21 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan muut asiat Tekninen lautakunta 63 Varsinaisen esityslistan käsittelyn jälkeen esille tulevat asiat. Muina asioina esittelijä selosti Kirkonkylän kylätalolla esiteltyjä Kirkonkylän kevyen liikenteen suunnitelmia ja tilaisuudessa annettuja mielipiteitä. Lisäksi keskusteltiin mahdollisesta asuntomessumatkasta sekä todettiin, että lautakunnan seuraava kokous on elokuussa.

22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/ MUUTOKSENHAKU; TELA MUUTOKSENHAKUKIELTO OIKAISUVAATIMUSOHJE Seuraavista päätöksistä ei saa hallintolainkäytön 5 :n 1 momentin mukaan valittaa tai ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: :t 48-50, Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla Pykälät: :t Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla): Pykälät: :t 58. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: :t 58. Oikaisuvaatimus tehdään Iitin tekniselle lautakunnalle osoitteella PL 32, Kausala, käyntiosoite: vanha kunnantalo, Rautatienkatu 22, Kausala. Sähköpostiosoite Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANINTA-ASIOISSA Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) :n mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle (yhteystiedot ylempänä kohdassa "oikaisuvaatimusohjeet"). Markkinaoikeudelle voi tehdä valituksen tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee. Valitus on tehtävä pääsääntöisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle, yhteystiedot: Markkinaoikeus PL 118, Helsinki. Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, sähköposti: Pykälät: YKSITYISKOHTAISET MUUTOKSENHAKUOHJEET Yksityiskohtaiset muutoksenhakuohjeet oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisuvaatimuksen ja valituksen tekemisestä sisältövaatimuksineen ym. tietoineen toimitetaan asianosaisille pöytäkirjanotteen mukana ja ne saa pyydettäessä päätöksentekijältä (yhteystiedot ylempänä kohdassa "oikaisuvaatimusohjeet")

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 6/2015 197 Kunnanhallitus 13.04.2015 Aika Maanantai 13.04.2015 klo 17:30-19:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 Ympäristölautakunta 01.11.2012 AIKA 01.11.2012 klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 18:00-21:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot