Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 24 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja (klo lähtien) Kari Hakomäki jäsen Sisko Nyrhilä jäsen Anneli Mäenpää jäsen Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Poissa Muut osallistujat Ahti Latvala kaupungininsinööri, esittelijä Jarmo Hietala kunnallistekniikan päällikkö ( 406) Markku Muilu kaupunginhallituksen edustaja Pirjo Muilu toimistosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄSIT ELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Rauha Karvala Ari Kylkisalo Sisko Nyrhilä ( , 398 kohdat1-10 ( 398 kohta 11) ja 12, ) PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Toimistosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 396 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 397 Pöytäkirjan tarkastus 398 Ilmoitusasiat 399 Hirvijärven leirialueen asuntovaunupaikat ja paikkamaksut v Korttelin 146 tonttijako 401 Korttelin 131 tonttijako 402 Korttelin 706 tonttijaon muutos 403 Kiinteistötoimitusmaksutaksa 404 Sopimukset kaupungin vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä 405 Eräiden yksityisteiden kunnossapidon avustaminen 406 Pysäköintikieltomerkin saaminen Piispankadulle / Poliisin lausunto / Uusi esitys 407 Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 arviokirja asuntojen myyntihinnasta / Asuntojen A 6, B 10 ja C 20 hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynti vuokralaisille 408 Palvelumaksuhinnasto Työkauden 2006 päättäjäiset 410 Ns. Herttuan kiinteistö 411 Raili ja Keijo Mantereen kirje / Oikaisuvaatimus

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 412 Asemakaavaehdotus Ritalaakson alueella / Lausunto 413 Asemakaavaehdotus koulunrannan alueella Alanurmossa / Lausunto 414 Suunnittelutarveratkaisu / Lapuan Räjähdysainepalvelu Oy / Autotalli ja matriisivarasto 415 Poikkeamislupa / 1. Keskusta, 143/2 / Asunto Oy Lapuan Aarlanmarkki / Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy 416 Juhani Lahdensuon vaatimus salaojien, viemäröinnin ja betonipintojen korjauksesta 417 Tontin myynti / Korri 418 Puuston pystykauppa-tarjoukset Honkimetsän tiloilla 419 Kokouksen päättäminen 420 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla 396 Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 pykälän mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä on tehnyt hänelle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla 397 Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Rauha Karvalan ja Ari Kylkisalon.

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 398 Sivu 2 ILMOITUSASIAT Tekla 398 Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan: 1. Perusturvalautakunnan päätös : Päivähoitotilojen hankinta/päivähoitosuunnitelmassa esitetyn päiväkotihankkeen edistäminen/varautuminen lisämäärärahaesitykseen ja henkilöstön täyttölupaesityksiin/päiväkodin suunnittelun aloittaminen/tarjouspyyntö yksityisistä päivähoitopalveluista Tekninen keskus on laatinut piirustukset ja kustannusarvion Mustikan 20-paikkaisesta päiväkodista ja vuorohoitoryhmiksestä tilaratkaisuksi, jonka kustannusarvion kaupunginhallitus on hyväksynyt. 2. Kaupunginvaltuuston päätökset Lapuan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma LIITE 398a / Tekla Päiväkoti- ja vuororyhmis Mustikka (ent. lääkärintalon, os. Rauhanpolku 2)/Remontti alkanut/kustannusarvio/talousarvion muutos Kaupunginvaltuusto on päättänyt muuttaa vuoden 2006 talousarviota em. päiväkoti- ja vuororyhmis Mustikan toimintaa varten tarvittavien tilojen tekemiseksi investointiosa Kaupunginvaltuuston päätös Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2007 Kaupunginvaltuusto on päättänyt määrätä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2007 seuraavasti: - lain 11 yleinen 0,70 % - lain 12 vakituisten asuinrakennusten 0,30 % - lain 12 a rakentamattomien rakennuspaikkojen 3,00 % - lain 13 muiden asuinrakennusten 0,70 % - lain 13 a yleishyödyllisten yhteisöjen 0,40 % - lain 14 voimalaitosten 1,40 % 4. Kaupunginhallituksen päätökset a Kiviristin Lämpö Oy:n edustajien kuuleminen Tilanneselvitys Pienvoimala 14/4 MW LIITE 398b / Tekla 16 Tontin myynti/kiinteistökaupan esisopimus/oikaisuvaatimus/risto Jalavan ym. valitus 5. Kaupunginhallituksen päätökset Kiviristin Lämpö Oy:n budjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2007 LIITE 398c / Tekla

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 398 Sivu 3 14 Kilpailuviraston asfalttikartellista markkinaoikeudelle tekemä selvitys ja siihen liittyvät mahdolliset toimenpiteet/suomen Kuntaliiton kirje Kaupunginhallitus on merkinnyt tiedokseen yleiskirjeen, mutta ei muuta aikaisempaa päätöstään. Vanhentumisen katkaisutoimenpiteitä ei laajenneta koskemaan kaikkia yhtiöitä ja yhteisöjä, jotka mainitaan kilpailuviraston esityksessä. 25 Kaaranrannan alueen kaavoitus Kartta LIITE 398d / Tekla Asemakaavan laajennus ja muutos/honkimetsä, korttelit ympäristöineen Kartta LIITE 398e / Tekla Prepulan koulun myynti Kaupunginhallitus on päättänyt myydä koulun Tero Laksolle ja Marjo Koukkarille euron kauppahinnalla. 30 Määräalan myynti tilasta Marjamäenpelto RN:o 7:100/Syrjänen Kaupunginhallitus on päättänyt myydä Tanja ja Rami Syrjäselle n m² suuruisen määräalan tilasta Marjamäenpelto RN:o 7:100 Lapuan kaupungin Ruhan kylässä 6.408,90 euron kauppahinnalla. 6. Kaupunginhallituksen päätökset Simpsiön alueen kehittämishanke / Projektin jatkuminen vuonna Yhteystunneli- ja väestönsuojasuunnitelmasta luopuminen 32 Asunto Oy Härsiläntie 26:n anomus 33 Simpsiön siirtoviemärin ja -vesijohdon rakentaminen/määrärahan käyttö/riku Takaluoman ym. oikaisuvaatimus/riku Takaluoman ym. valitus/kaupungin lausunto LIITE 398f / Tekla 7. Kaupunginhallituksen päätökset Investointivaraukset kaupungin budjettiin/simpsiön alueen kehityshanke Kaupunginhallitus on päättänyt, että 1. Simpsiön kehittämisen toimistokuluihin ei varata rahoitusta. 2. Simpsiön alueen siirtoviemäri, runkovesijohto sekä vanhan mökki-kylän viemäröinti toteutetaan vuonna Lisäksi Simpsiön uusien mökkitonttien tien rakentamiseen varataan euroa vuodelle Rytilammen kunnostukseen, liikennepuistoon ja pallokenttiin varataan budjettivarat esityksen mukaisesti. 5. Kaavoituksen valmisteluun varataan euroa vuodelle 2007 ja euroa vuodelle Tiehallinnon kirje : Maantiet kaavoituksessa -ohje.

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 398 Sivu 4 9. Pöytäkirja takuutarkastuksesta : Päällystystyöt Pöytäkirja vastaanottotarkastuksesta : Päällystystyöt Karhunsillan urakkasopimus on Tieliikelaitoksen kanssa allekirjoitettu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen päätös harkinnanvaraisen ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisesta Nurmonjoen Hipinkosken perkaamisen ja vesivoimalaitoksen rakentamiseen LIITE 398g / Tekla K-ins: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Merkitään, että Ari Kylkisalo poistui esteellisenä kohdan 11 käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta. Lisäksi merkitään, että toisena pöytäkirjan tarkastajana kohdan 11 osalta toimii Sisko Nyrhilä.

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 399 Sivu 5 HIRVIJÄRVEN LEIRIALUEEN ASUNTOVAUNUPAIKAT JA PAIKKAMAKSUT V Tekla 399 Valmistelu, rakennusosasto: Hirvijärven leirialueella on 31 vaunupaikkaa käsittävä asuntovaunualue. Jokainen vaunupaikka sisältää sähköpistokkeen. Asuntovaunualueen jätehuollon ja alueen teiden lumenaurauksesta sekä alueen yleisvalaistuksen kustannuksista vastaa kaupunki. Vaunujen sähkö laskutetaan paikan vuokranneilta kulutuksen mukaan. Vuokrahintoja määriteltäessä on pyritty omakustannusperiaatteeseen. Asuntovaunupaikka on ollut mahdollista vuokrata joko kalenterivuodeksi, tai kesäajaksi (5 kk). Asuntovaunupaikan vuokranneilla on oikeus käyttää eri korvausta vastaan leiritalon wc- ja suihkutiloja. Asuntovaunupaikat on hintatietoineen kuulutettu haettavaksi vuosittain. Vuonna 2006 on vaunupaikan hinta ollut 170 koko vuosi ja 110 kesäkausi. Kulutetusta sähköstä on laskutettu 8,5 snt/kwh. Lisäksi wc/ suihkutilan käytöstä on peritty 20 / vuosi vapaa-ajanlautakunnan toimesta. Jätehuollon, lumiurakoitsijoiden ja sähkön hinnat ovat kohonneet, joten vuokrahintoja on korotettava vuodelle Kaupunginpuutarhurin esitys: 1. Asuntovaunupaikan hinta on 180. Asuntovaunupaikan hinta on Sähkö laskutetaan erikseen kulutuksen mukaan. Sähkön hinta pienkäyttäjätariffin mukainen 9,01snt/kwh 3. Niillä, joilla on ollut asuntovaunupaikka v. 2006, voivat vuokrata saman paikan vuodeksi 2007 ilmoittamalla siitä mennessä tekniseen keskukseen. 4. Päätös annetaan tiedoksi vapaa-ajanlautakunnalle. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupunginpuutarhurin esityksen.

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 400 Sivu 6 KORTTELIN 146 TONTTIJAKO Tekla 400 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijakoehdotus 1. Keskustan kaupunginosan kortteliin 146 koskien tonttia 6 sekä sekä Kirkonkylään kuuluvia kiinteistöjä 2:173 Autola III, 2:175 Autola II, 3:383 Pikkuhaka, 2:97 Autola ja 81:0 Miiankulma. Tonttijakoalue sijaitsee Asemakadun ja Kiviristintien kulmassa. Tonttijakoehdotus LIITE 400a / Tekla Kartta sijainnista LIITE 400b / Tekla Tonttijakoalueen maanomistajat ja naapurit ovat antaneet hyväksymisensä tonttijakoehdotukseen. Hyväksymiset LIITE 400c / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä korttelin 146 tonttia 6 koskevan tonttijakoehdotuksen. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 401 Sivu 7 KORTTELIN 131 TONTTIJAKO Tekla 401 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijakoehdotus 1. Keskustan kaupunginosan kortteliin 131 koskien tonttia 1 sekä Kirkonkylään kuuluvia määräaloja tiloista 4:50 Rintapelto ja 3:496 Jannela. Tonttijakoalue sijaitsee Poutuntien varrella. Tonttijakoehdotus LIITE 401a / Tekla Kartta sijainnista LIITE 401b / Tekla Tonttijakoalueen maanomistajat ja naapurit ovat antaneet hyväksymisensä tonttijakoehdotukseen. Hyväksymiset LIITE 401c / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä korttelin 131 tonttia 1 koskevan tonttijakoehdotuksen. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 402 Sivu 8 KORTTELIN 706 TONTTIJAON MUUTOS Tekla 402 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijaon muutosehdotus 7. Ritamäen kaupunginosan kortteliin 706 koskien tontteja 10, 11 ja 12. Tonttijaon muutosehdotus on ollut nähtävillä seuraavalla kuulutuksella: Kuulutus Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 8 luvun mukaisesti pidetään nähtävillä Lapuan kaupungin teknisen keskuksen maankäyttö- ja kiinteistöosastolla seuraava tonttijaon muutosehdotus: * 7. Ritamäen kaupunginosan kortteliin 706 laadittu tonttijaon muutosehdotus koskien tontteja 10, 11 ja 12. Tonttijaon muutoksessa tontteihin 10 ja 12 liitetään tontin 11 alue. Tonttijakoalueen osoite on Mäkitie Tekniselle lautakunnalle osoitetut kirjalliset muistutukset tonttijaon muutosehdotusta vastaan on toimitettava tekniseen keskukseen ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Lapuan kaupungin tekninen lautakunta, Valtuustontie 1, Lapua. Lapualla TEKNINEN LAUTAKUNTA Tonttijaon muutosehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Tonttijaon muutosehdotus LIITE 402a / Tekla Kartta sijainnista LIITE 402b / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä em. korttelia koskevan tonttijaon muutosehdotuksen. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 402 Sivu 9

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 403 Sivu 10 KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA Tekla 403 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan kiinteistötoimitusmaksutaksan Kiinteistötoimitusmaksulain mukaan kiinteistötoimitusmaksun suuruuden tulee vastata kiinteistötoimituksesta kunnalle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo). Voimassa oleva kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaiset maksut eivät kuitenkaan kaikilta osin kata näitä kokonaiskustannuksia, joten maksujen korottaminen normaalin kustannustason nousun lisäksi on tarpeen myös tästä syystä. Tarkistukset koskevat tontin lohkomismaksuja, jotka on laadittu maanmittauslaitoksen taksahinnoittelun pohjalta. Taksaehdotus LIITE 403a / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kiinteistötoimitusmaksutaksan edellä olevan liitteen mukaisena. Taksa on voimassa vuoden 2007 alusta. Samalla kumotaan vahvistettu taksa. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen.

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 404 Sivu 11 SOPIMUKSET KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEEN LIITTYMISESTÄ Tekla 404 K-ins: Lautakunta merkitsee tiedokseen liittymissopimukset ja -maksut seuraavasti: * vesijohtoon ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Isotalo Juha ja Tarja Tiitunkuja 1 T:mi Lakeuden Rakennusapu Parrukuja 3 T:mi Heikki Korniloff Niilontie 3 Lahdensuo Olli-Matti Hautasentie 10 Jussinmäki Tero ja Carita Mäntyrita 2 Alatalkkari Juha-Matti ja Jaana Rintamamiehenkatu 6 * vesijohtoon ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Rkl Hammer Oy Laidunhaantie 2 Rak.liike Olli Lahdensuo Yliturjantie Eteläpohjanmaan Rakennuspalvelu Oy Pajapellontie 2 * vesijohtoon ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: As.Oy Lapuan Kruunuvuori Lankkutie 1 * vesijohtoon ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Rak.liike Olli Lahdensuo Lautatie 4 * viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Kantola Raili Mäntyrannantie 7 Nikkolan Sorvaamo T:mi Sairaalantie 12 Korniloff Heikki Siiriläntie 301 Peltokangas Jari ja Sinikka Siiriläntie 305 Kangaskoski Marika ja Juha Alajärventie 49 Kulmala Matti ja Liisa Vatajantie 8

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 405 Sivu 12 ERÄIDEN YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON AVUSTAMINEN Tekla 405 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Pitkään jatkunut kesäkunnossapitokausi yksityistieverkolla on pahoin rasittanut tiehoitokuntien taloudellisia resursseja kohtuullisen tienpitotason säilyttämiseksi ja jokapäiväisen kulun turvaamiseksi. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää myöntää avustusta yksityistien kunnossapitoon oheisen liitteen osoittamin määrin. Tiekohtainen luettelo avustusmääristä LIITE 405a / Tekla Nyt myönnettävä avustus voidaan ottaa huomioon tiekohtaisesti vuoden 2007 avustuksista päätettäessä. Kaupungininsinöörille annetaan oikeus tarvittaessa muuttaa nyt myönnettäviä avustuksia, mikäli lautakunnan vuoden 2006 kokonaistoteutuma sitä edellyttää. Merkitään, että Anneli Mäenpää ja Kari Hakomäki poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta.

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 406 Sivu 13 PYSÄKÖINTIKIELTOMERKIN SAAMINEN PIISPANKADULLE / POLIISIN LAUSUNTO / UUSI ESITYS Tekla Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Saatekirjeellään on talousjohtaja Laakeri lähettänyt otteen Lapuan Tuomiokirkkoseurakunnan taloudellisen jaoston kokouspöytäkirjasta. Tässä pidetyn kokouksen pöytäkirjan ( 16) otteessa taloudellinen jaosto on päättänyt esittää tekniselle lautakunnalle, että Piispankadulle asetettaisiin pysäköintikieltomerkki, Kosolankadulta katsoen oikealle reunalle. Esitys ei sisällä mitään perustetta liikennemerkin asettamiseksi. Saatekirjeen mukaan taloudellisen jaoston esitys on tehty lähinnä tuomiokapitulista tulleiden toiveiden perusteella. Saatekirje ja pöytäkirjanote LIITE 180a / Tekla Karttaote Piispankadun sijainnista LIITE 180b / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää panna asian pöydälle ja varata tieliikennelain 51 :n 1 mom. mukaisesti Lapuan poliisilaitokselle tilaisuuden antaa asiassa lausuntonsa. Lautakunta toivoo poliisilaitoksen antavan mahdollisen lausuntonsa kesäkuun loppuun mennessä. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Tekla Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Lapuan kihlakunnan poliisilaitos on käyttänyt tieliikennelain suomaa oikeuttaan ja lausunut Piispankadulle esitetyn pysäköintikieltomerkin asettamisesta seuraavaa: Lausunto Piispankadulle esitetyn pysäköintikieltomerkin asettamisesta. Lapuan kihlakunnan poliisilaitos ei näe estettä pysäköintikieltomerkin asettamisessa Kosolankadulta katsottuna Piispankadun oikeaan reunaan, mutta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että kieltojen asettamiselle tulisi aina olla hyväksyttävä peruste.

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 406 Sivu 14 Lausunnossa on siis erikseen kiinnitetty huomiota siihen, että kieltojen asettamiselle tulisi aina olla hyväksyttävä peruste. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää, että pysäköintikieltomerkkiä (liikennemerkki nro 372) ei aseteta Piispankadulle. Kunnallistekniikan päällikkö: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Kaupungininsinööri toteaa olevansa asiassa esteellinen. Merkitään, että Ahti Latvala poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta. Tekla 406 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Pöytäkirjaotteellaan on Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan taloudellinen jaosto uudelleen esittänyt, että Piispankadulle asetettaisiin pysäköintikieltomerkki. Pöytäkirjanote ja palotarkastaja Kivistön lausunto LIITE 406a / Tekla Voimassa olevan lainsäädännön mukaan yleistä tietä ja katua ei merkitä pelastustieksi, koska ne ovat jo muun lainsäädännön perusteella kululle avoimia. Tiemestarin esitys: Lautakunta, viitaten päätökseensä ja sen perusteisiin, päättää olla asettamatta anottua liikennemerkkiä. Kunnallistekniikan päällikön esitys: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Kaupungininsinööri toteaa olevansa asiassa esteellinen. Merkitään, että Ahti Latvala poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta.

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 407 Sivu 15 ASUNTO OY LAPUAN VÄLILÄNKATU 6 ARVIOK IRJA ASUN TOJEN MYYN TIHINN ASTA / ASUNTOJEN A 6, B 10 JA C 20 HALLINTAAN OIKEUTTAVIEN OSAKKEIDEN MYYNTI VUOKRALAISILLE Tekla Valmistelu, asunto- ja tilapalvelu: Lapuan kaupunki omistaa asunto-osakkeita (vapaarahoitteiset) seuraavissa yhtiöissä: LIITE 293a / Tekla = LIITE 5/Kh Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2006 talousarviossa on rakennusten/osakkeiden myyntituloksi hyväksytty euroa. Välilänkatu 6:n vuokralaisille on lähetetty toukokuussa 2006 tiedonanto. LIITE 293b / Tekla = LIITE 6/Kh Kiinteistötoimisto Kätkänaho Oy:lta on pyydetty arviokirja Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 asuntojen markkina-arvon määrittämiseksi. Kohde on suurin asunto-osakeyhtiö, jonka kaupunki omistaa. Arviokirja LIITE 293c / Tekla = LIITE 7/Kh Hinta-arvioerittely LIITE 293d / Tekla = LIITE 8/Kh Asuntosihteerin esitys Lautakunta päättää hyväksyä laaditun arviokirjan ja tarjota liitteen mukaisilla hinnoilla mahdollisuutta vuokralaisten lunastaa nyt vuokralla oleva asunto omaksi. Vastaukset pyydetään mennessä. Lautakunta päättää jatkotoimenpiteistä vastaukset saatuaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli asuntosihteeri Henna Lahtinen.

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 407 Sivu 16 Tekla Valmistelu, asunto- ja tilapalvelu: Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 asukkaille tehdyssä kyselyssä tiedusteltiin halukkuutta lunastaa nyt vuokralla oleva asunto omaksi. Talossa on 20 asuntoa ja kolmen asunnon osalta vuokralaiset ilmoittivat, että he ovat halukkaita lunastamaan asunnon tarjotulla hinnalla. Asunto Vuokralainen/-t: Osakkeet: Asunnon Hinta nro: nrot: koko: A 6 Hänninen Juhani B10 Sahindal Ibrahim , C20 Suvanto, Tomi ja Hannele Asuntosihteerin esitys: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 asuntojen A 6, B 10 ja C 20 hallintaan oikeuttavat osakkeet myydään vuokralaisille, joilla on tällä hetkellä voimassa oleva vuokrasopimus. Muut taloyhtiön asunnot pysyvät vuokra-asuntoina. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Kh Kj: Kaupunginhallitus päättää myydä Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 osakkeita seuraavasti: 1. Juhani Hänniselle osakkeet nrot , jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa A 6, 59 m 2, euron kauppahinnalla. 2. Sahindal Ibrahimille osakkeet nrot , jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa B 10, 75,5 m 2, euron kauppahinnalla. 3. Tomi ja Hannele Suvannolle osakkeet nro , jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa C 20, 59 m 2, euron kauppahinnalla. Kh: Hyväksyi esityksen.

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 407 Sivu 17 Kh Sahindal Ibrahim on pyytänyt, että Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6:n osakkeet nrot voitaisiin myydä suoraan Pizzeria Elma Ay:lle. Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa B 10, 75,5 m 2. Kauppahinta euroa. Kaupungille on ilmoitettu, että asuntoa käytetään työsuhdeasuntona. Kj: Kaupunginhallitus muuttaa aikaisempaa päätöstään ja päättää myydä Asunto oy Välilänkatu 6:n osakkeet nrot Pizzeria Elma Ay:lle. Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa B 10, 75,5 m 2. Kauppahinnaksi hyväksytään euroa. Kh: Hyväksyi esityksen. Tekla 407 K-ins: Lautakunta merkitsee päätöksen tiedokseen.

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 408 Sivu 18 PALVELUMAKSUHINNASTO 2007 Tekla 408 Teknisen keskuksen tarjoamista palveluista peritään teknisen lautakunnan vahvistaman palvelumaksuhinnaston mukaiset maksut. Palvelumaksuhinnasto LIITE 408a / Tekla K-ins: Lautakunta vahvistaa liitteen mukaisen palvelumaksuhinnaston. Merkitään, että kiinteistötoimitusmaksutaksa on käsitelty pykälässä 403.

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 409 Sivu 19 TYÖKAUDEN 2006 PÄÄTTÄJÄISET Tekla 409 Teknisen keskuksen, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan työkauden 2006 päättäjäistilaisuus pidetään perjantaina alkaen klo Lapuan tuomiokirkossa ja jatkuu yläasteella klo Lautakunta merkitsi asian tiedokseen.

23 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 410 Sivu 20 NS. HERTTUAN KIINTEISTÖ Tekla 410 Valmistelu, asunto- ja tilapalvelu: Lapuan kaupungin omistuksessa on tila 401-4:95, pinta-ala 1000 m², osoitteessa Raamatuntie Hellanmaa. Tilalla on 40-luvun lopulla rakennettu talo, jossa 2 h, k, et, Wc/ suihku, huoneistoala 54 m². Talossa sähkölämmitys, lämmin- ja kylmäkäyttövesi, sakokaivot. Kiinteistöllä sähkö- ja vesiliittymät. Talon kunto on huono. Talo on ollut perusturvalautakunnan vuokra-asuntona. Talossa on sattunut loka- marraskuun vaihteessa mittava vesivahinko. Rakennuksen vesijohdot rikkoontuivat jäätymisen seurauksena ja koko talon lattiat vaurioituvat kauttaaltaan. Rakennuksen vesivahingosta aiheutuvien korjaustoimenpiteiden kustannusarvio on Rakennus on ollut vakuutettuna vakuutusyhtiö Tapiolassa täydestä arvosta. Vakuutusehtojen mukaisesti kuitenkin, kun rakennuksen päivänarvo on alle puolet vastaavan samantasoisen rakennuksen jälleenhankinta-arvosta, suoritetaan korvaus päivänarvon mukaisena siinä suhteessa kuin omaisuuden arvo on päivänarvoon nähden. Herttuan kiinteistön päivänarvoksi on saatu 40 % uuden vastaavan rakennuksen arvosta, joten vakuutusyhtiön suorittama korvaus on 40 % aiheutuneista kustannuksista. Rakennuksen jälleenhankinta-arvo 51376, josta 40 % = LIITE 410a / Tekla Vakuutusyhtiön korvaus: 40 % x 16519,00 = 6607,60 - omavastuu 4800,00 = 1807,60 LIITE 410b / Tekla Rakennuksen kunto ja korjauksen suuri kustannus, joka kohdistuu ainoastaan vaurioituneisiin lattiarakenteiden uusimiseen, ei ole kokonaistaloudellisesti perusteltua tehdä. Rakennus on saavuttanut muiltakin osin teknisen käyttöikänsä, joten koko rakennuksen peruskorjaus olisi lähivuosina joka tapauksessa suoritettava. Kiinteistöpäällikön esitys: 1. Hyväksytään vakuutusyhtiö Tapiolan esittämä kertakaikkinen korvaus, määrältään 1807,60.

24 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 410 Sivu Rakennus poistetaan asuinkäytöstä ja puretaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy kiinteistöpäällikön esityksen.

25 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 411 Sivu 22 RAILI JA KEIJO MANTEREEN KIRJE / OIKAISUVAATIMUS Tekla Raili ja Keijo Mantereen kirje LIITE 374a / Tekla Raili ja Keijo Mantere hallitsevat huoneistoa Ammattikoulunkatu 4 B 16 Kiinteistö Oy Peitturinpuiston kanssa laaditun vuokrasopimuksen perusteella. Todetaan, että kiinteistö Oy Peitturinpuisto on kaupungin tytäryhtiö, jossa kaupungilla on 99,5 % omistusosuus. Yhtiöllä on oma toimiva hallinto. Yhtiön isännöitsijä on ilmoittanut, että huoneistoa koskevat korjaukset on tehty Raili ja Keijo Mantereen sekä yhtiön välillä laaditun sopimuksen perusteella (sopimus ). Sen lisäksi yhtiö on toteuttanut huoneistossa korjauksen vielä sopimustakin laajemmin. Kauhavan käräjäoikeus on antamallaan päätöksellä 06/424 asianosaisten pyynnöstä vahvistanut sovinnon. Sovinto on koskenut kaikkia asiassa esitettyjä vaatimuksia. Asianosaiset ovat ilmoittaneet, etteivät he hae asiassa muutosta. Sopimus ja käräjäoikeuden päätös LIITE 374b / Tekla Yhtiö on käsitellyt asian LIITE 374c / Tekla Raili Mantere on valittanut kyseisestä sopimuksesta hovioikeuteen. Hovioikeus on hylännyt valituksen päätöksellään K-ins: Lautakunta päättää todeta käsityksenään, että yhtiö on toiminut laaditun sopimuksen perusteella hallinnollisesti aivan oikein. Asiassa ei ole näytetty mitään sellaista, mikä edellyttäisi kaupungin toimia yhtiön pääomistajana. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän esittelyn aikana oli kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala. Merkitään, että varapuheenjohtaja Jussi Kontola sekä jäsenet Sisko Nyrhilä ja Anneli Mäenpää katsoivat itsensä esteellisiksi käsittelemään asiaa, koska he ovat Kiinteistö Oy Peitturinpuiston hallituksen jäseniä. Jussi Kontola, Sisko Nyrhilä ja Anneli Mäenpää poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta.

26 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 411 Sivu 23 Tekla 411 Raili ja Keijo Mantere ovat jättäneet oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätökseen. Oikaisuvaatimus LIITE 411a / Tekla K-ins: Lautakunta toteaa oikaisuvaatimuksen johdosta seuraavaa: 1. Oikaisuvaatimuksen kohdat 1-3. Kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala oli kokouksessa kutsuttuna läsnä mahdollisia kysymyksiä varten asian esittelyn aikana, kuten pöytäkirjassa mainitaan. Sen sijaan päätöksenteon aikana Mikko Huhtala ei ollut paikalla niin kuin eivät myöskään yhtiön muut hallituksen jäsenet. 2. Oikaisuvaatimuksen kohta 4. Kiinteistö ei ole teknisen lautakunnan omistuksessa eikä teknisen lautakunnan alaisen henkilöstön hoidossa. Kiinteistöstä vastaa kiinteistö Oy Peitturinpuisto. Teknisellä lautakunnalla ei ole ratkaisuvaltaa yhtiön eikä sen hallituksen jäsenten toimiin. 3. Oikaisuvaatimuksen kohdat 5-6, 8-11 ja 13. Tekninen lautakunta ei tutki yhtiön teettämiä korjaustöitä tai rakennusliikkeen hyvään työtapaan kuuluvia asioita, koska teknisellä lautakunnalla ei ole ratkaisuvaltaa yhtiön asioihin. Yhtiön puhevaltaa ei käytä tekninen lautakunta eikä sen alainen henkilökunta. Yhtiön puhevaltaa käyttää kaikissa sen toimissa toimivaltainen hallitus ja hallituksen alainen isännöitsijä. 4. Oikaisuvaatimuksen kohdat 7 ja 12. Terveystarkastuksiin ja toimeentulotukeen liittyvät asiat eivät kuulu teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan, vaan ovat perusturvalautakunnan alaista toimintaa. Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen kaikilta niiltä osin, mikä kuuluu teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan. Merkitään, että varapuheenjohtaja Jussi Kontola sekä jäsenet Sisko Nyrhilä ja Anneli Mäenpää katsoivat itsensä esteellisiksi käsittelemään asiaa, koska he ovat Kiinteistö Oy Peitturinpuiston hallituksen jäseniä. Jussi Kontola, Sisko Nyrhilä ja Anneli Mäenpää poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta. Lisätietoja antaa tarvittaessa: kaupungininsinööri Ahti Latvala puh

27 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 412 Sivu 24 ASEMAKAAVAEHDOTUS RITALAAKSON ALU EELLA / LAUSUNTO Tekla 412 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Kaupungingeodeetti pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa 7. Ritamäen kaupunginosaan Ritalaakson alueelle laaditusta asemakaavaehdotuksesta koskien kortteleita ja ja niihin liittyviä virkistys- ja katualueita. Asemakaavaan sisältyy myös kortteleiden 750 ja jakaminen tontteihin sitovalla tonttijaolla. Kaavahankkeen tarkoituksena on muodostaa Ritamäentien ja Koivutien välissä olevalle alueelle uusi Ritalaakson rivitaloalue siten, että Simpsiöntien varressa sijaitseva teollisuustontti jää vielä teollisuuskäyttöön. Teollisuustontin ja asuntotonttien väliin muodostetaan puistoaluevyöhyke. Alueen halki kulkeva ojauoma putkitetaan Ritalaaksontien varteen, josta se jatkuu eteenpäin puistoalueella. Korttelissa 751 sijaitsevalle yhdelle omakotitontille osoitetaan kulkuyhteys kaavatielle Tukikohdan-tien päästä. Rivitaloalueelle muodostetaan neljä tonttia, joiden rakennusoikeus on yhteensä n kr-m², joka tarkoittaa noin 50 rivitaloasunnon rakentamismahdollisuutta ko. alueelle. Asemakaavaehdotus LIITE 412a / Tekla K-ins: Lautakunta päättää lausuntonaan todeta, ettei asemakaavaehdotuksesta ole huomauttamista.

28 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 413 Sivu 25 ASEMAK AAVAEHDOTUS KOUL UNRANNAN AL UEELLA ALANUR MOSS A / LAUSUNTO Tekla 413 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Kaupungingeodeetti pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa 17. Alanurmon kaupunginosan Koulunrannan alueelle laaditusta asemakaavaehdotuksesta koskien kortteleita ja niihin liittyviä erityis-, katu- ja virkistysalueita. Asemakaavaan sisältyy myös kortteleiden jakaminen tontteihin sitovalla tonttijaolla. Kaavahankkeen tarkoituksena on muodostaa kaupungin omistamalle peltoalueelle Alanurmon koulun viereen uusi omakotialue, joka käsittää yhteensä 12 omakotitonttia ja lisäksi koulutontin. Jokirannassa sijaitseva puulajipuiston alue on osoitettu puistoalueeksi palvelemaan sekä ko. asuntoalueen että laajemmin Alanurmon kyläalueen asukkaita. Kaava-alueen pohjoisosaan on varattu suojaviheralue suojavyöhykkeineen korkeajännitelinjaa varten ja lisäksi 20 kv- linjaa varten on osoitettu oma johtoalue. Omakotitonttien keskikoko on n m² vaihdellen 1563 m² ja 1223 m² välillä. Suuremmat tontit sijaitsevat lähempänä Alanurmontietä ja pienemmät jokirantapuistoon rajoittuen. Kaavaehdotuksessa on otettu huomioon asuntoalueen mahdollinen laajentuminen etelään päin varaamalla Opintie niminen katuyhteys nykyisen koulun suuntaan. Rantapuistoalueelle kulkemista varten on varattu kaksi erillistä kulkuyhteyttä Koulurannantieltä ja lisäksi nykyinen yhteys koulun suunnasta. Asemakaavaehdotus LIITE 413a / Tekla K-ins: Lautakunta päättää lausuntonaan todeta, ettei asemakaavaehdotuksesta ole huomauttamista.

29 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 414 Sivu 26 SUUNNITTELUTARVERATKAISU / LAPUAN RÄJÄHDYSAINEPALVELU OY / AUTOTALLI JA MATRIISIVARASTO Tekla 414 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Hakemus ja sen kohde Lapuan Räjähdysainepalvelu Oy hakee lupaa saada rakentaa varastotoimintaansa liittyvän autotallin ja matriisivaraston Kalliolakea-nimisen tilan alueella olevan teollisuuslaitoksen yhteyteen. Räjähdysainepalvelun omistamalla 9,2 ha alueella ei ole asemakaavaa, mutta oikeusvaikutteinen yleiskaava, jossa tilan alue on varattu merkinnällä TT ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi. Rakennuspaikka sijaitsee Simpsiön alueella, joka on katsottava MRL 16 :n mukaiseksi suunnittelutarvealueeksi. Hakemus LIITE 414a / Tekla Sijaintikartta LIITE 414b / Tekla Rakennushanke Rakennushankkeessa on kysymys räjähdeaineiden varastointiin liittyvistä rakennuksista nykyisen teollisuusalueen sisällä. Autotallin kerrosala on 73,5 kr-m² ja matriisivaraston 121 kr-m². Aiemmin ko. alueelle on rakennusluvilla myönnetty teollisuus- ja varastotilaa yhteensä 1241 kr-m². Uusissa varastorakennuksissa varastoitavat ainemäärät eivät vaikuta laajentavasti nykyisiin suojaetäisyyksiin, koska ne määräytyvät ko. teollisuusalueella jo sijaitsevissa varastoissa olevien valmiiden rajähdeainemäärien mukaan. Matriisiräjähteet aktivoidaan vasta räjähdystyömaalla. Ote yleiskaavasta LIITE 414c / Tekla Ote asemapiirustuksesta LIITE 414d / Tekla Ote tehdasalueen asemapiirroksesta ja rakennusten keskinäisistä etäisyyksistä LIITE 414e / Tekla Ote autotallin piirustuksista LIITE 414f / Tekla Ote matriisivaraston piirustuksista LIITE 414g / Tekla

30 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 414 Sivu 27 Maankäytön lähtökohdat Lapuan Räjähdysainepalvelun tehdas- ja varastoalueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaavaa, jossa ko. alue on varattu TT-merkinnällä ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi. Yleiskaavassa on lisäksi varattu tehdasalueen ympärille erityiset suojavyöhykkeet sekä loma-asuntoja että pysyviä asuinrakennuksia varten Turvatekniikan keskuksen antaman lausunnon pohjalta. Simpsiön alueen kehittämiseen liittyvässä neuvottelussa , jossa olivat kaupungin edustajien lisäksi läsnä Turvatekniikan keskuksen ja Räjähdysainepalvelun edustajat kävi ilmi, että vuonna 1999 annetun lausunnon perustana olevat pysyvän räjähdystarvikevaraston suojaetäisyysvaatimukset ovat edelleen voimassa saman sisältöisinä kuin yleiskaavaa laadittaessa. Neuvottelussa tuli vielä ilmi, että eräisiin kohteisiin kohdistuvat suojaetäisyysvaatimukset (sairaala, vanhankoti, lastentarha tai niihin rinnastettavat kohteet) ovat KTM:ssä muutostyön alla, mutta joiden valmistumisaikataulusta ei kuitenkaan vielä ole tietoa. Kaupungin lausuntopyynnön ja käydyn neuvottelun pohjalta Turvatekniikan keskus on antanut lausunnon liittyen Lapuan Räjähdysainepalvelun suojaetäisyyksiin. Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos on antanut hankkeesta lausunnon, jossa kiinnitetään huomiota rakennuksen paloturvallisuusluokkaan ja sammutuskalustoon. Turvatekniikan keskuksen lausunto LIITE 414h / Tekla Pelastusviranomaisen lausunto LIITE 414i / Tekla Lainsäädännön lähtökohdat Rakentaminen suunnittelutarvealueelle edellyttää MRL 137 :n mukaan, että: - se ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja - on maisemallisesti sopivaa eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriarvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kuuleminen Rakennuspaikan pohjoispuoleinen rajanaapuri on antanut hankkeelle kirjallisen suostumuksen. Eteläpuoleinen rajanaapuri on kuultu lähe-

31 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 414 Sivu 28 tetyllä kirjeellä ja määräaikaan mennessä ei ole tullut muistutusta hankkeen suhteen. Lisäksi suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta on tiedotettu ilmestyneessä Lapuan Sanomat lehdessä. Osallisilla on ollut mahdollisuus tutustua hakemuspapereihin välisenä aikana ja määräaikaan mennessä ei tullut muistutuksia. Päätöksen perustelut Suunniteltu rakennushanke on voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen, eikä se täten aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä taikka tuota haittaa vastaiselle kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei kokonsa puolesta johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta tehdaslaitoksen suojavyöhykkeiden laajentamistarpeita tai merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta toteaa edellä olevan perusteella, että MRL 137 :ssä todetut edellytykset rakentamiselle ovat olemassa, jolta pohjalta lautakunta päättää tehdä ko. rakennushanketta koskevan myönteisen suunnittelutarveratkaisun. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen.

32 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 415 Sivu 29 POIKKEAMISL UPA / 1. KESKU STA, 143/2 / ASUNTO OY LAPUAN AARLANMAR KKI / POHJANMAAN YH- RAKENN UTTAJA OY Tekla 415 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Hakemus ja rakennushanke Asunto Oy Lapuan Aarlanmarkki hakee maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaista poikkeamislupaa asuinkerrostalon rakentamiseksi 1. Keskustan kaupunginosan korttelin 143 tontille 2, joka sijaitsee osoitteessa Kauppakatu 17. Hakijalla on tarkoitus rakentaa ko. asuin-, liike- ja toimisto-rakennusten korttelialueeksi osoitetulle AL-tontille hissillinen asuinkerrostalo. Voimassa oleva asemakaava sallii ko. tontille rakennettavaksi pohjakerroksen lisäksi enintään kolme pääkäyttötarkoituksen mukaista kerrosta. Hakijalla on tarkoitus toteuttaa rakennushanke siten, että asemakaavan sallimaan pohjakerrokseen (maanpäällinen kellarikerros) sijoittuu varastojen ja teknisten tilojen ohella asukkaita palvelevia ruokailu-, sauna- ja oleskelutiloja sekä palveluhenkilökunnan tilat. Hissilliseen asuinkerrostaloon sijoittuu pohjakerroksen yhteistilojen lisäksi kolmeen kerrokseen yhteensä 19 asuntoa pääasiassa tuettua asumista tarvitsevia asukkaita varten. Rakennushankealuetta koskeva asemakaava on hyväksytty ja tonttijako Tontin pinta-ala on 2150 m² ja asemakaavan pohjalta on tontille 143/2 osoitettu tonttijaossa 1450 kr-m² rakennusoikeus. Suunnitellun rakennushankkeen kerrosala ulkoseinien ulkomitoin mitattuna on 1453,5 kr-m² ja ottaen huomioon MRL:n 115 :n määräys ulkoseinien 250 mm ylittävän paksuuden huomiotta jättämisestä ko. kohteessa, muodostuu asuinkerrostalon kokonaiskerrosalaksi 1381 kr-m². Näin ollen hanke pysyy tontille sallitun rakennusoikeuden puitteissa. Hakemus LIITE 415a / Tekla Ote tonttikartasta LIITE 415b / Tekla Ote asemapiirroksesta LIITE 415c / Tekla Suunniteltu kerrostalohanke noudattaa voimassa olevan asemakaavan ja toteutuneen rakentamisen pääperiaatteita mm. siten, että Kauppakadun puolella rakentamislinja ja pysäköinnin sijoittuminen ovat yhtenevät. Pohjakerroksen käyttäminen osaksi pääkäyttötarkoituksen mukaisiksi tiloiksi elävöittää julkisivuilmeellään kaupunkikuvallista näkymää eikä vaikuta

33 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 415 Sivu 30 haitallisesti rakennuksen korkeuteen. Tuettua asumista palvelevat pohjakerroksen yhteistilat parantavat erityisryhmän asuinoloja ja edistävät heidän omaehtoisen asumisen mahdollisuuksia lähellä keskusta-alueen palveluita. Ote pohjakerroksen pohjapiirustuksesta LIITE 415d / Tekla Ote julkisivupiirroksista LIITE 415e / Tekla Lainsäädännön lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain 58 :n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa eikä asemakaava-alueelle saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Lain 171 :n mukaan kunta voi antaa luvan poiketa lain säännöksistä. MRL 172 :n mukaan edellytyksenä on, että poikkeaminen ei tuota haittaa kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kuuleminen Naapurit on kuultu hakijan toimesta ja kaikki ovat kirjallisesti ilmoittaneet, että heillä ei ole huomautettavaa kyseisen rakennushankkeen johdosta. Lisäkuulemisena kaupunki on tiedottanut vielä vireillä olevasta poikkeamislupahakemuksesta lehtikuulutuksella Lapuan Sanomissa. Poikkeamishakemuksen asiapaperit ovat olleet nähtävillä Teknisen keskuksen maankäyttöja kiinteistöosastolla välisenä aikana ja mahdolliset muistutukset on tullut toimittaa nähtävillä olon kuluessa. Rakennushanketta koskien ei ole tullut muistutuksia. Päätöksen perustelut Hakemuksen mukainen hanke edesauttaa rakennusmassan sijoittelullaan ja pohjakerroksen julkisivuilmeellään Kauppakadun katutilan muodostumista ja eheyttämistä sekä luo toiminnalliset edellytykset tuettua asumista tarvitsevan erityisryhmän asumisolojen parantamiseen lähellä keskustaalueen palveluita. Näin ollen voidaan todeta rakennushankkeelle olevan olemassa erityisiä syitä. MKR 172 :n edellytykset poikkeamiselle ovat täten olemassa, koska suunniteltu rakennushanke ei tuota haittaa kaavoituksen toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n nojalla lain 58 :n säännöksestä. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen.

34 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 416 Sivu 31 JUHANI LAHDENSUON VAATIMUS SALAOJIEN, VIEMÄRÖINNIN JA BETONIPINTOJEN KORJAUKSESTA Tekla 416 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Juhani Lahdensuo on Lapuan kaupungille osoitetussa kirjelmässä vaatinut, että kaupungin on korjattava omistamansa omakotitalon salaojitus, viemäröinti ja betonipinnat. Kirjelmä LIITE 416a / Tekla Lahdensuon omistaman omakotitalon kellariin on mennyt viemärivesi noin 30 vuotta sitten kaupungin runkoviemärin tukkeutumisesta johtuen. Tästä aiheutuneet vahingot on aikanaan korvattu Lahdensuolle. Lahdensuon käsityksen mukaan hänen kiinteistönsä salaojat ja viemäri ovat tukkeutuneet em. vahingosta johtuen ja että kaupungin viemäri on edelleenkin tukossa. Vesihuoltolaitoksen toimesta asiaa on tutkittu useaan kertaan ja todettu mm., että salaojat eivät toimi, kiinteistön tonttiviemäri on todennäköisesti tukossa ja betonikaivot ovat pois paikoiltaan. Tutkimusraportti LIITE 416b / Tekla Tutkimusraporttiin viitaten vesihuoltolaitos katsoo, että noin 30 vuotta sitten viemärivesien tulviminen ei ole aiheuttanut salaojien ja tonttiviemärin tukkeutumista, vaan kysymyksessä on normaali, iästä johtuva salaojien ja kiinteistön tonttiviemärin saneeraustarve. Näiden kunnossapito kuuluu aina kiinteistön omistajan vastuulle. Kunnallistekniikan päällikön esitys: Lautakunta päättää 1. olla hyväksymättä Lahdensuon vaatimusta omistamansa omakotitalon salaojien, viemärin ja betonipintojen korjaamisesta. 2. lähettää tutkimusraportti Lahdensuon tiedoksi. 3. todeta, että tutkimusraportissa esitetyistä korjaustoimenpiteistä on kiinteistön omistajan huolehdittava kustannuksellaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan päällikön esityksen.

35 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 417 Sivu 32 TONTIN MYYNT I / KORRI Tekla 417 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Marika ja Pasi Korri ovat pyytäneet saada ostaa kaupungilta omakotitalon rakentamista varten tontin nro 2 Ritamäen kaupunginosan korttelista 795 ( ). Tontin pinta-ala on n m² ja se sijaitsee osoitteessa Leppärita 4. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut alueen neliöhinnaksi 7,40 /m². Tontin hinta: 1297 m² x 7,40 /m² = 9597,80 Kartta LIITE 417a / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää, että Marika ja Pasi Korrille myydään tontti nro 2 Lapuan kaupungin Ritamäen kaupunginosan korttelissa 795 ( ) yhdeksäntuhannen viidensadanyhdeksänkymmenenseitsemän euron kahdeksankymmenen sentin (9597,80) kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen.

36 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 418 Sivu 33 PUUSTON PYSTYKAUPPA-TARJOUKSET HONKIMETSÄN TIL OILLA Tekla 418 Valmistelu, rakennusosasto: Lapuan Metsänhoitoyhdistys on rakennusosaston toimeksiannosta ja Lapuan kaupungin kanssa tehtyyn metsien hoitosopimukseen perustuen pyytänyt tarjoukset Honkimetsän alueella olevien kaupungin metsätilojen osalta. Työmaakartta LIITE 418a / Tekla Toimeksiannon tavoitteena on saattaa nykyiset ja tulevat rakennustontit rakentamiselle tarkoituksenmukaiseen puustomäärään eikä tontteja myydessä tarvitse erikseen hinnoitella ja myydä puustoa. Yleis- ja asemakaavan mukaiset puistoalueet käsitellään niille ominaisella tavalla samoin kuin kaavojen, kenties ulkopuolelle jäävät metsätilat. Oheisena liitteenä on Metsänhoitoyhdistyksen/Ensio Saaren kirje puuston käsittelystä, tarjouksista ja niiden vertailusta. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Kokonaisuudessaan toteutuessaan puukauppa edustaa n alv 0 %; tällä hetkellä myyntipuun hinta on käypää tasoa. Kirje ja sen liite LIITE 418b / Tekla Ensio Saari esittää tarjousten vertailun perusteella myyntikauppojen tekemistä Visuvesi Oy:n ja Metsäpalvelu Pasi Aro Oy:n kanssa sekä sitä, että Mhy Lapua osoittaa hakattavat kuviot kummallekin yhdessä ja erikseen eli sen, että hakkuu tapahtuu kullakin alueella ed. kerrotulla tarkoituksenmukaisella tavalla, mihin ohjausta antaa myöskin rakennusosasto huomioiden kaavoitus- ja rakentamisnäkymät. Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta päättää hyväksyä edullisimpina tarjouksina Visuvesi Oy:n ja Metsäpalvelu Pasi Aro Oy:n tarjoukset ja valtuuttaa Lapuan Metsänhoitoyhdistyksen, kuultuaan rakennusosastoa, antamaan hakkuuohjeet kullakin alueella tarjousten puitteissa ja tarkoituksenmukaisella tavalla parhaan lopputuloksen saamiseksi. Tilojen käsittely tapahtuu pääosin etelästä pohjoiseen edeten. K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen.

37 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 419 Sivu 34 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Tekla 419 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

38 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 420 Sivu 35 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tekla 420 (erillinen liite)

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.45 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.10 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2008 klo 14.30-15.45 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 14 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.05 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone 0LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.10 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 17 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-15.35 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.9.2004 klo 9.00-11.40 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Jorma Hyyppä puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 17 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-16.15 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Jorma Hyyppä puheenjohtaja Päätöksentekijät Panu Lahdensuo

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2006 klo 14.00-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 15 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.30 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 7.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 30.6.2011, kello 16.30 18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:30-18:55 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 28-49 Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 18.06.2014 klo 17:30-18:30 Paikka Lautsa, Kontioranta Käsitellyt asiat :t 128-143 Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (38) Kaupunkirakennelautakunta. Aika 14.05.2014 keskiviikko klo 15:15-16:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (38) Kaupunkirakennelautakunta. Aika 14.05.2014 keskiviikko klo 15:15-16:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (38) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:15-16:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 12.11.2013 17:30 Kokousaika 12.11.2013 kello 17.30-18.50 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot