Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 24 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja (klo lähtien) Kari Hakomäki jäsen Sisko Nyrhilä jäsen Anneli Mäenpää jäsen Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Poissa Muut osallistujat Ahti Latvala kaupungininsinööri, esittelijä Jarmo Hietala kunnallistekniikan päällikkö ( 406) Markku Muilu kaupunginhallituksen edustaja Pirjo Muilu toimistosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄSIT ELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Rauha Karvala Ari Kylkisalo Sisko Nyrhilä ( , 398 kohdat1-10 ( 398 kohta 11) ja 12, ) PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Toimistosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 396 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 397 Pöytäkirjan tarkastus 398 Ilmoitusasiat 399 Hirvijärven leirialueen asuntovaunupaikat ja paikkamaksut v Korttelin 146 tonttijako 401 Korttelin 131 tonttijako 402 Korttelin 706 tonttijaon muutos 403 Kiinteistötoimitusmaksutaksa 404 Sopimukset kaupungin vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä 405 Eräiden yksityisteiden kunnossapidon avustaminen 406 Pysäköintikieltomerkin saaminen Piispankadulle / Poliisin lausunto / Uusi esitys 407 Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 arviokirja asuntojen myyntihinnasta / Asuntojen A 6, B 10 ja C 20 hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynti vuokralaisille 408 Palvelumaksuhinnasto Työkauden 2006 päättäjäiset 410 Ns. Herttuan kiinteistö 411 Raili ja Keijo Mantereen kirje / Oikaisuvaatimus

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 412 Asemakaavaehdotus Ritalaakson alueella / Lausunto 413 Asemakaavaehdotus koulunrannan alueella Alanurmossa / Lausunto 414 Suunnittelutarveratkaisu / Lapuan Räjähdysainepalvelu Oy / Autotalli ja matriisivarasto 415 Poikkeamislupa / 1. Keskusta, 143/2 / Asunto Oy Lapuan Aarlanmarkki / Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy 416 Juhani Lahdensuon vaatimus salaojien, viemäröinnin ja betonipintojen korjauksesta 417 Tontin myynti / Korri 418 Puuston pystykauppa-tarjoukset Honkimetsän tiloilla 419 Kokouksen päättäminen 420 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla 396 Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 pykälän mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä on tehnyt hänelle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla 397 Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Rauha Karvalan ja Ari Kylkisalon.

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 398 Sivu 2 ILMOITUSASIAT Tekla 398 Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan: 1. Perusturvalautakunnan päätös : Päivähoitotilojen hankinta/päivähoitosuunnitelmassa esitetyn päiväkotihankkeen edistäminen/varautuminen lisämäärärahaesitykseen ja henkilöstön täyttölupaesityksiin/päiväkodin suunnittelun aloittaminen/tarjouspyyntö yksityisistä päivähoitopalveluista Tekninen keskus on laatinut piirustukset ja kustannusarvion Mustikan 20-paikkaisesta päiväkodista ja vuorohoitoryhmiksestä tilaratkaisuksi, jonka kustannusarvion kaupunginhallitus on hyväksynyt. 2. Kaupunginvaltuuston päätökset Lapuan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma LIITE 398a / Tekla Päiväkoti- ja vuororyhmis Mustikka (ent. lääkärintalon, os. Rauhanpolku 2)/Remontti alkanut/kustannusarvio/talousarvion muutos Kaupunginvaltuusto on päättänyt muuttaa vuoden 2006 talousarviota em. päiväkoti- ja vuororyhmis Mustikan toimintaa varten tarvittavien tilojen tekemiseksi investointiosa Kaupunginvaltuuston päätös Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2007 Kaupunginvaltuusto on päättänyt määrätä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2007 seuraavasti: - lain 11 yleinen 0,70 % - lain 12 vakituisten asuinrakennusten 0,30 % - lain 12 a rakentamattomien rakennuspaikkojen 3,00 % - lain 13 muiden asuinrakennusten 0,70 % - lain 13 a yleishyödyllisten yhteisöjen 0,40 % - lain 14 voimalaitosten 1,40 % 4. Kaupunginhallituksen päätökset a Kiviristin Lämpö Oy:n edustajien kuuleminen Tilanneselvitys Pienvoimala 14/4 MW LIITE 398b / Tekla 16 Tontin myynti/kiinteistökaupan esisopimus/oikaisuvaatimus/risto Jalavan ym. valitus 5. Kaupunginhallituksen päätökset Kiviristin Lämpö Oy:n budjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2007 LIITE 398c / Tekla

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 398 Sivu 3 14 Kilpailuviraston asfalttikartellista markkinaoikeudelle tekemä selvitys ja siihen liittyvät mahdolliset toimenpiteet/suomen Kuntaliiton kirje Kaupunginhallitus on merkinnyt tiedokseen yleiskirjeen, mutta ei muuta aikaisempaa päätöstään. Vanhentumisen katkaisutoimenpiteitä ei laajenneta koskemaan kaikkia yhtiöitä ja yhteisöjä, jotka mainitaan kilpailuviraston esityksessä. 25 Kaaranrannan alueen kaavoitus Kartta LIITE 398d / Tekla Asemakaavan laajennus ja muutos/honkimetsä, korttelit ympäristöineen Kartta LIITE 398e / Tekla Prepulan koulun myynti Kaupunginhallitus on päättänyt myydä koulun Tero Laksolle ja Marjo Koukkarille euron kauppahinnalla. 30 Määräalan myynti tilasta Marjamäenpelto RN:o 7:100/Syrjänen Kaupunginhallitus on päättänyt myydä Tanja ja Rami Syrjäselle n m² suuruisen määräalan tilasta Marjamäenpelto RN:o 7:100 Lapuan kaupungin Ruhan kylässä 6.408,90 euron kauppahinnalla. 6. Kaupunginhallituksen päätökset Simpsiön alueen kehittämishanke / Projektin jatkuminen vuonna Yhteystunneli- ja väestönsuojasuunnitelmasta luopuminen 32 Asunto Oy Härsiläntie 26:n anomus 33 Simpsiön siirtoviemärin ja -vesijohdon rakentaminen/määrärahan käyttö/riku Takaluoman ym. oikaisuvaatimus/riku Takaluoman ym. valitus/kaupungin lausunto LIITE 398f / Tekla 7. Kaupunginhallituksen päätökset Investointivaraukset kaupungin budjettiin/simpsiön alueen kehityshanke Kaupunginhallitus on päättänyt, että 1. Simpsiön kehittämisen toimistokuluihin ei varata rahoitusta. 2. Simpsiön alueen siirtoviemäri, runkovesijohto sekä vanhan mökki-kylän viemäröinti toteutetaan vuonna Lisäksi Simpsiön uusien mökkitonttien tien rakentamiseen varataan euroa vuodelle Rytilammen kunnostukseen, liikennepuistoon ja pallokenttiin varataan budjettivarat esityksen mukaisesti. 5. Kaavoituksen valmisteluun varataan euroa vuodelle 2007 ja euroa vuodelle Tiehallinnon kirje : Maantiet kaavoituksessa -ohje.

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 398 Sivu 4 9. Pöytäkirja takuutarkastuksesta : Päällystystyöt Pöytäkirja vastaanottotarkastuksesta : Päällystystyöt Karhunsillan urakkasopimus on Tieliikelaitoksen kanssa allekirjoitettu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen päätös harkinnanvaraisen ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisesta Nurmonjoen Hipinkosken perkaamisen ja vesivoimalaitoksen rakentamiseen LIITE 398g / Tekla K-ins: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Merkitään, että Ari Kylkisalo poistui esteellisenä kohdan 11 käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta. Lisäksi merkitään, että toisena pöytäkirjan tarkastajana kohdan 11 osalta toimii Sisko Nyrhilä.

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 399 Sivu 5 HIRVIJÄRVEN LEIRIALUEEN ASUNTOVAUNUPAIKAT JA PAIKKAMAKSUT V Tekla 399 Valmistelu, rakennusosasto: Hirvijärven leirialueella on 31 vaunupaikkaa käsittävä asuntovaunualue. Jokainen vaunupaikka sisältää sähköpistokkeen. Asuntovaunualueen jätehuollon ja alueen teiden lumenaurauksesta sekä alueen yleisvalaistuksen kustannuksista vastaa kaupunki. Vaunujen sähkö laskutetaan paikan vuokranneilta kulutuksen mukaan. Vuokrahintoja määriteltäessä on pyritty omakustannusperiaatteeseen. Asuntovaunupaikka on ollut mahdollista vuokrata joko kalenterivuodeksi, tai kesäajaksi (5 kk). Asuntovaunupaikan vuokranneilla on oikeus käyttää eri korvausta vastaan leiritalon wc- ja suihkutiloja. Asuntovaunupaikat on hintatietoineen kuulutettu haettavaksi vuosittain. Vuonna 2006 on vaunupaikan hinta ollut 170 koko vuosi ja 110 kesäkausi. Kulutetusta sähköstä on laskutettu 8,5 snt/kwh. Lisäksi wc/ suihkutilan käytöstä on peritty 20 / vuosi vapaa-ajanlautakunnan toimesta. Jätehuollon, lumiurakoitsijoiden ja sähkön hinnat ovat kohonneet, joten vuokrahintoja on korotettava vuodelle Kaupunginpuutarhurin esitys: 1. Asuntovaunupaikan hinta on 180. Asuntovaunupaikan hinta on Sähkö laskutetaan erikseen kulutuksen mukaan. Sähkön hinta pienkäyttäjätariffin mukainen 9,01snt/kwh 3. Niillä, joilla on ollut asuntovaunupaikka v. 2006, voivat vuokrata saman paikan vuodeksi 2007 ilmoittamalla siitä mennessä tekniseen keskukseen. 4. Päätös annetaan tiedoksi vapaa-ajanlautakunnalle. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupunginpuutarhurin esityksen.

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 400 Sivu 6 KORTTELIN 146 TONTTIJAKO Tekla 400 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijakoehdotus 1. Keskustan kaupunginosan kortteliin 146 koskien tonttia 6 sekä sekä Kirkonkylään kuuluvia kiinteistöjä 2:173 Autola III, 2:175 Autola II, 3:383 Pikkuhaka, 2:97 Autola ja 81:0 Miiankulma. Tonttijakoalue sijaitsee Asemakadun ja Kiviristintien kulmassa. Tonttijakoehdotus LIITE 400a / Tekla Kartta sijainnista LIITE 400b / Tekla Tonttijakoalueen maanomistajat ja naapurit ovat antaneet hyväksymisensä tonttijakoehdotukseen. Hyväksymiset LIITE 400c / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä korttelin 146 tonttia 6 koskevan tonttijakoehdotuksen. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 401 Sivu 7 KORTTELIN 131 TONTTIJAKO Tekla 401 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijakoehdotus 1. Keskustan kaupunginosan kortteliin 131 koskien tonttia 1 sekä Kirkonkylään kuuluvia määräaloja tiloista 4:50 Rintapelto ja 3:496 Jannela. Tonttijakoalue sijaitsee Poutuntien varrella. Tonttijakoehdotus LIITE 401a / Tekla Kartta sijainnista LIITE 401b / Tekla Tonttijakoalueen maanomistajat ja naapurit ovat antaneet hyväksymisensä tonttijakoehdotukseen. Hyväksymiset LIITE 401c / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä korttelin 131 tonttia 1 koskevan tonttijakoehdotuksen. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 402 Sivu 8 KORTTELIN 706 TONTTIJAON MUUTOS Tekla 402 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijaon muutosehdotus 7. Ritamäen kaupunginosan kortteliin 706 koskien tontteja 10, 11 ja 12. Tonttijaon muutosehdotus on ollut nähtävillä seuraavalla kuulutuksella: Kuulutus Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 8 luvun mukaisesti pidetään nähtävillä Lapuan kaupungin teknisen keskuksen maankäyttö- ja kiinteistöosastolla seuraava tonttijaon muutosehdotus: * 7. Ritamäen kaupunginosan kortteliin 706 laadittu tonttijaon muutosehdotus koskien tontteja 10, 11 ja 12. Tonttijaon muutoksessa tontteihin 10 ja 12 liitetään tontin 11 alue. Tonttijakoalueen osoite on Mäkitie Tekniselle lautakunnalle osoitetut kirjalliset muistutukset tonttijaon muutosehdotusta vastaan on toimitettava tekniseen keskukseen ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Lapuan kaupungin tekninen lautakunta, Valtuustontie 1, Lapua. Lapualla TEKNINEN LAUTAKUNTA Tonttijaon muutosehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Tonttijaon muutosehdotus LIITE 402a / Tekla Kartta sijainnista LIITE 402b / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä em. korttelia koskevan tonttijaon muutosehdotuksen. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 402 Sivu 9

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 403 Sivu 10 KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA Tekla 403 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan kiinteistötoimitusmaksutaksan Kiinteistötoimitusmaksulain mukaan kiinteistötoimitusmaksun suuruuden tulee vastata kiinteistötoimituksesta kunnalle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo). Voimassa oleva kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaiset maksut eivät kuitenkaan kaikilta osin kata näitä kokonaiskustannuksia, joten maksujen korottaminen normaalin kustannustason nousun lisäksi on tarpeen myös tästä syystä. Tarkistukset koskevat tontin lohkomismaksuja, jotka on laadittu maanmittauslaitoksen taksahinnoittelun pohjalta. Taksaehdotus LIITE 403a / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kiinteistötoimitusmaksutaksan edellä olevan liitteen mukaisena. Taksa on voimassa vuoden 2007 alusta. Samalla kumotaan vahvistettu taksa. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen.

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 404 Sivu 11 SOPIMUKSET KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEEN LIITTYMISESTÄ Tekla 404 K-ins: Lautakunta merkitsee tiedokseen liittymissopimukset ja -maksut seuraavasti: * vesijohtoon ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Isotalo Juha ja Tarja Tiitunkuja 1 T:mi Lakeuden Rakennusapu Parrukuja 3 T:mi Heikki Korniloff Niilontie 3 Lahdensuo Olli-Matti Hautasentie 10 Jussinmäki Tero ja Carita Mäntyrita 2 Alatalkkari Juha-Matti ja Jaana Rintamamiehenkatu 6 * vesijohtoon ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Rkl Hammer Oy Laidunhaantie 2 Rak.liike Olli Lahdensuo Yliturjantie Eteläpohjanmaan Rakennuspalvelu Oy Pajapellontie 2 * vesijohtoon ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: As.Oy Lapuan Kruunuvuori Lankkutie 1 * vesijohtoon ja liitostyömaksua alv 22 %, viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Rak.liike Olli Lahdensuo Lautatie 4 * viemäriin ja liitostyömaksua alv 22 %: Kantola Raili Mäntyrannantie 7 Nikkolan Sorvaamo T:mi Sairaalantie 12 Korniloff Heikki Siiriläntie 301 Peltokangas Jari ja Sinikka Siiriläntie 305 Kangaskoski Marika ja Juha Alajärventie 49 Kulmala Matti ja Liisa Vatajantie 8

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 405 Sivu 12 ERÄIDEN YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON AVUSTAMINEN Tekla 405 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Pitkään jatkunut kesäkunnossapitokausi yksityistieverkolla on pahoin rasittanut tiehoitokuntien taloudellisia resursseja kohtuullisen tienpitotason säilyttämiseksi ja jokapäiväisen kulun turvaamiseksi. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää myöntää avustusta yksityistien kunnossapitoon oheisen liitteen osoittamin määrin. Tiekohtainen luettelo avustusmääristä LIITE 405a / Tekla Nyt myönnettävä avustus voidaan ottaa huomioon tiekohtaisesti vuoden 2007 avustuksista päätettäessä. Kaupungininsinöörille annetaan oikeus tarvittaessa muuttaa nyt myönnettäviä avustuksia, mikäli lautakunnan vuoden 2006 kokonaistoteutuma sitä edellyttää. Merkitään, että Anneli Mäenpää ja Kari Hakomäki poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta.

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 406 Sivu 13 PYSÄKÖINTIKIELTOMERKIN SAAMINEN PIISPANKADULLE / POLIISIN LAUSUNTO / UUSI ESITYS Tekla Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Saatekirjeellään on talousjohtaja Laakeri lähettänyt otteen Lapuan Tuomiokirkkoseurakunnan taloudellisen jaoston kokouspöytäkirjasta. Tässä pidetyn kokouksen pöytäkirjan ( 16) otteessa taloudellinen jaosto on päättänyt esittää tekniselle lautakunnalle, että Piispankadulle asetettaisiin pysäköintikieltomerkki, Kosolankadulta katsoen oikealle reunalle. Esitys ei sisällä mitään perustetta liikennemerkin asettamiseksi. Saatekirjeen mukaan taloudellisen jaoston esitys on tehty lähinnä tuomiokapitulista tulleiden toiveiden perusteella. Saatekirje ja pöytäkirjanote LIITE 180a / Tekla Karttaote Piispankadun sijainnista LIITE 180b / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää panna asian pöydälle ja varata tieliikennelain 51 :n 1 mom. mukaisesti Lapuan poliisilaitokselle tilaisuuden antaa asiassa lausuntonsa. Lautakunta toivoo poliisilaitoksen antavan mahdollisen lausuntonsa kesäkuun loppuun mennessä. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Tekla Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Lapuan kihlakunnan poliisilaitos on käyttänyt tieliikennelain suomaa oikeuttaan ja lausunut Piispankadulle esitetyn pysäköintikieltomerkin asettamisesta seuraavaa: Lausunto Piispankadulle esitetyn pysäköintikieltomerkin asettamisesta. Lapuan kihlakunnan poliisilaitos ei näe estettä pysäköintikieltomerkin asettamisessa Kosolankadulta katsottuna Piispankadun oikeaan reunaan, mutta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että kieltojen asettamiselle tulisi aina olla hyväksyttävä peruste.

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 406 Sivu 14 Lausunnossa on siis erikseen kiinnitetty huomiota siihen, että kieltojen asettamiselle tulisi aina olla hyväksyttävä peruste. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää, että pysäköintikieltomerkkiä (liikennemerkki nro 372) ei aseteta Piispankadulle. Kunnallistekniikan päällikkö: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Kaupungininsinööri toteaa olevansa asiassa esteellinen. Merkitään, että Ahti Latvala poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta. Tekla 406 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Pöytäkirjaotteellaan on Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan taloudellinen jaosto uudelleen esittänyt, että Piispankadulle asetettaisiin pysäköintikieltomerkki. Pöytäkirjanote ja palotarkastaja Kivistön lausunto LIITE 406a / Tekla Voimassa olevan lainsäädännön mukaan yleistä tietä ja katua ei merkitä pelastustieksi, koska ne ovat jo muun lainsäädännön perusteella kululle avoimia. Tiemestarin esitys: Lautakunta, viitaten päätökseensä ja sen perusteisiin, päättää olla asettamatta anottua liikennemerkkiä. Kunnallistekniikan päällikön esitys: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Kaupungininsinööri toteaa olevansa asiassa esteellinen. Merkitään, että Ahti Latvala poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta.

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 407 Sivu 15 ASUNTO OY LAPUAN VÄLILÄNKATU 6 ARVIOK IRJA ASUN TOJEN MYYN TIHINN ASTA / ASUNTOJEN A 6, B 10 JA C 20 HALLINTAAN OIKEUTTAVIEN OSAKKEIDEN MYYNTI VUOKRALAISILLE Tekla Valmistelu, asunto- ja tilapalvelu: Lapuan kaupunki omistaa asunto-osakkeita (vapaarahoitteiset) seuraavissa yhtiöissä: LIITE 293a / Tekla = LIITE 5/Kh Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2006 talousarviossa on rakennusten/osakkeiden myyntituloksi hyväksytty euroa. Välilänkatu 6:n vuokralaisille on lähetetty toukokuussa 2006 tiedonanto. LIITE 293b / Tekla = LIITE 6/Kh Kiinteistötoimisto Kätkänaho Oy:lta on pyydetty arviokirja Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 asuntojen markkina-arvon määrittämiseksi. Kohde on suurin asunto-osakeyhtiö, jonka kaupunki omistaa. Arviokirja LIITE 293c / Tekla = LIITE 7/Kh Hinta-arvioerittely LIITE 293d / Tekla = LIITE 8/Kh Asuntosihteerin esitys Lautakunta päättää hyväksyä laaditun arviokirjan ja tarjota liitteen mukaisilla hinnoilla mahdollisuutta vuokralaisten lunastaa nyt vuokralla oleva asunto omaksi. Vastaukset pyydetään mennessä. Lautakunta päättää jatkotoimenpiteistä vastaukset saatuaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli asuntosihteeri Henna Lahtinen.

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 407 Sivu 16 Tekla Valmistelu, asunto- ja tilapalvelu: Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 asukkaille tehdyssä kyselyssä tiedusteltiin halukkuutta lunastaa nyt vuokralla oleva asunto omaksi. Talossa on 20 asuntoa ja kolmen asunnon osalta vuokralaiset ilmoittivat, että he ovat halukkaita lunastamaan asunnon tarjotulla hinnalla. Asunto Vuokralainen/-t: Osakkeet: Asunnon Hinta nro: nrot: koko: A 6 Hänninen Juhani B10 Sahindal Ibrahim , C20 Suvanto, Tomi ja Hannele Asuntosihteerin esitys: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 asuntojen A 6, B 10 ja C 20 hallintaan oikeuttavat osakkeet myydään vuokralaisille, joilla on tällä hetkellä voimassa oleva vuokrasopimus. Muut taloyhtiön asunnot pysyvät vuokra-asuntoina. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Kh Kj: Kaupunginhallitus päättää myydä Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 osakkeita seuraavasti: 1. Juhani Hänniselle osakkeet nrot , jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa A 6, 59 m 2, euron kauppahinnalla. 2. Sahindal Ibrahimille osakkeet nrot , jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa B 10, 75,5 m 2, euron kauppahinnalla. 3. Tomi ja Hannele Suvannolle osakkeet nro , jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa C 20, 59 m 2, euron kauppahinnalla. Kh: Hyväksyi esityksen.

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 407 Sivu 17 Kh Sahindal Ibrahim on pyytänyt, että Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6:n osakkeet nrot voitaisiin myydä suoraan Pizzeria Elma Ay:lle. Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa B 10, 75,5 m 2. Kauppahinta euroa. Kaupungille on ilmoitettu, että asuntoa käytetään työsuhdeasuntona. Kj: Kaupunginhallitus muuttaa aikaisempaa päätöstään ja päättää myydä Asunto oy Välilänkatu 6:n osakkeet nrot Pizzeria Elma Ay:lle. Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa B 10, 75,5 m 2. Kauppahinnaksi hyväksytään euroa. Kh: Hyväksyi esityksen. Tekla 407 K-ins: Lautakunta merkitsee päätöksen tiedokseen.

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 408 Sivu 18 PALVELUMAKSUHINNASTO 2007 Tekla 408 Teknisen keskuksen tarjoamista palveluista peritään teknisen lautakunnan vahvistaman palvelumaksuhinnaston mukaiset maksut. Palvelumaksuhinnasto LIITE 408a / Tekla K-ins: Lautakunta vahvistaa liitteen mukaisen palvelumaksuhinnaston. Merkitään, että kiinteistötoimitusmaksutaksa on käsitelty pykälässä 403.

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 409 Sivu 19 TYÖKAUDEN 2006 PÄÄTTÄJÄISET Tekla 409 Teknisen keskuksen, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan työkauden 2006 päättäjäistilaisuus pidetään perjantaina alkaen klo Lapuan tuomiokirkossa ja jatkuu yläasteella klo Lautakunta merkitsi asian tiedokseen.

23 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 410 Sivu 20 NS. HERTTUAN KIINTEISTÖ Tekla 410 Valmistelu, asunto- ja tilapalvelu: Lapuan kaupungin omistuksessa on tila 401-4:95, pinta-ala 1000 m², osoitteessa Raamatuntie Hellanmaa. Tilalla on 40-luvun lopulla rakennettu talo, jossa 2 h, k, et, Wc/ suihku, huoneistoala 54 m². Talossa sähkölämmitys, lämmin- ja kylmäkäyttövesi, sakokaivot. Kiinteistöllä sähkö- ja vesiliittymät. Talon kunto on huono. Talo on ollut perusturvalautakunnan vuokra-asuntona. Talossa on sattunut loka- marraskuun vaihteessa mittava vesivahinko. Rakennuksen vesijohdot rikkoontuivat jäätymisen seurauksena ja koko talon lattiat vaurioituvat kauttaaltaan. Rakennuksen vesivahingosta aiheutuvien korjaustoimenpiteiden kustannusarvio on Rakennus on ollut vakuutettuna vakuutusyhtiö Tapiolassa täydestä arvosta. Vakuutusehtojen mukaisesti kuitenkin, kun rakennuksen päivänarvo on alle puolet vastaavan samantasoisen rakennuksen jälleenhankinta-arvosta, suoritetaan korvaus päivänarvon mukaisena siinä suhteessa kuin omaisuuden arvo on päivänarvoon nähden. Herttuan kiinteistön päivänarvoksi on saatu 40 % uuden vastaavan rakennuksen arvosta, joten vakuutusyhtiön suorittama korvaus on 40 % aiheutuneista kustannuksista. Rakennuksen jälleenhankinta-arvo 51376, josta 40 % = LIITE 410a / Tekla Vakuutusyhtiön korvaus: 40 % x 16519,00 = 6607,60 - omavastuu 4800,00 = 1807,60 LIITE 410b / Tekla Rakennuksen kunto ja korjauksen suuri kustannus, joka kohdistuu ainoastaan vaurioituneisiin lattiarakenteiden uusimiseen, ei ole kokonaistaloudellisesti perusteltua tehdä. Rakennus on saavuttanut muiltakin osin teknisen käyttöikänsä, joten koko rakennuksen peruskorjaus olisi lähivuosina joka tapauksessa suoritettava. Kiinteistöpäällikön esitys: 1. Hyväksytään vakuutusyhtiö Tapiolan esittämä kertakaikkinen korvaus, määrältään 1807,60.

24 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 410 Sivu Rakennus poistetaan asuinkäytöstä ja puretaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy kiinteistöpäällikön esityksen.

25 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 411 Sivu 22 RAILI JA KEIJO MANTEREEN KIRJE / OIKAISUVAATIMUS Tekla Raili ja Keijo Mantereen kirje LIITE 374a / Tekla Raili ja Keijo Mantere hallitsevat huoneistoa Ammattikoulunkatu 4 B 16 Kiinteistö Oy Peitturinpuiston kanssa laaditun vuokrasopimuksen perusteella. Todetaan, että kiinteistö Oy Peitturinpuisto on kaupungin tytäryhtiö, jossa kaupungilla on 99,5 % omistusosuus. Yhtiöllä on oma toimiva hallinto. Yhtiön isännöitsijä on ilmoittanut, että huoneistoa koskevat korjaukset on tehty Raili ja Keijo Mantereen sekä yhtiön välillä laaditun sopimuksen perusteella (sopimus ). Sen lisäksi yhtiö on toteuttanut huoneistossa korjauksen vielä sopimustakin laajemmin. Kauhavan käräjäoikeus on antamallaan päätöksellä 06/424 asianosaisten pyynnöstä vahvistanut sovinnon. Sovinto on koskenut kaikkia asiassa esitettyjä vaatimuksia. Asianosaiset ovat ilmoittaneet, etteivät he hae asiassa muutosta. Sopimus ja käräjäoikeuden päätös LIITE 374b / Tekla Yhtiö on käsitellyt asian LIITE 374c / Tekla Raili Mantere on valittanut kyseisestä sopimuksesta hovioikeuteen. Hovioikeus on hylännyt valituksen päätöksellään K-ins: Lautakunta päättää todeta käsityksenään, että yhtiö on toiminut laaditun sopimuksen perusteella hallinnollisesti aivan oikein. Asiassa ei ole näytetty mitään sellaista, mikä edellyttäisi kaupungin toimia yhtiön pääomistajana. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän esittelyn aikana oli kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala. Merkitään, että varapuheenjohtaja Jussi Kontola sekä jäsenet Sisko Nyrhilä ja Anneli Mäenpää katsoivat itsensä esteellisiksi käsittelemään asiaa, koska he ovat Kiinteistö Oy Peitturinpuiston hallituksen jäseniä. Jussi Kontola, Sisko Nyrhilä ja Anneli Mäenpää poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta.

26 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 411 Sivu 23 Tekla 411 Raili ja Keijo Mantere ovat jättäneet oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätökseen. Oikaisuvaatimus LIITE 411a / Tekla K-ins: Lautakunta toteaa oikaisuvaatimuksen johdosta seuraavaa: 1. Oikaisuvaatimuksen kohdat 1-3. Kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala oli kokouksessa kutsuttuna läsnä mahdollisia kysymyksiä varten asian esittelyn aikana, kuten pöytäkirjassa mainitaan. Sen sijaan päätöksenteon aikana Mikko Huhtala ei ollut paikalla niin kuin eivät myöskään yhtiön muut hallituksen jäsenet. 2. Oikaisuvaatimuksen kohta 4. Kiinteistö ei ole teknisen lautakunnan omistuksessa eikä teknisen lautakunnan alaisen henkilöstön hoidossa. Kiinteistöstä vastaa kiinteistö Oy Peitturinpuisto. Teknisellä lautakunnalla ei ole ratkaisuvaltaa yhtiön eikä sen hallituksen jäsenten toimiin. 3. Oikaisuvaatimuksen kohdat 5-6, 8-11 ja 13. Tekninen lautakunta ei tutki yhtiön teettämiä korjaustöitä tai rakennusliikkeen hyvään työtapaan kuuluvia asioita, koska teknisellä lautakunnalla ei ole ratkaisuvaltaa yhtiön asioihin. Yhtiön puhevaltaa ei käytä tekninen lautakunta eikä sen alainen henkilökunta. Yhtiön puhevaltaa käyttää kaikissa sen toimissa toimivaltainen hallitus ja hallituksen alainen isännöitsijä. 4. Oikaisuvaatimuksen kohdat 7 ja 12. Terveystarkastuksiin ja toimeentulotukeen liittyvät asiat eivät kuulu teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan, vaan ovat perusturvalautakunnan alaista toimintaa. Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen kaikilta niiltä osin, mikä kuuluu teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan. Merkitään, että varapuheenjohtaja Jussi Kontola sekä jäsenet Sisko Nyrhilä ja Anneli Mäenpää katsoivat itsensä esteellisiksi käsittelemään asiaa, koska he ovat Kiinteistö Oy Peitturinpuiston hallituksen jäseniä. Jussi Kontola, Sisko Nyrhilä ja Anneli Mäenpää poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta. Lisätietoja antaa tarvittaessa: kaupungininsinööri Ahti Latvala puh

27 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 412 Sivu 24 ASEMAKAAVAEHDOTUS RITALAAKSON ALU EELLA / LAUSUNTO Tekla 412 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Kaupungingeodeetti pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa 7. Ritamäen kaupunginosaan Ritalaakson alueelle laaditusta asemakaavaehdotuksesta koskien kortteleita ja ja niihin liittyviä virkistys- ja katualueita. Asemakaavaan sisältyy myös kortteleiden 750 ja jakaminen tontteihin sitovalla tonttijaolla. Kaavahankkeen tarkoituksena on muodostaa Ritamäentien ja Koivutien välissä olevalle alueelle uusi Ritalaakson rivitaloalue siten, että Simpsiöntien varressa sijaitseva teollisuustontti jää vielä teollisuuskäyttöön. Teollisuustontin ja asuntotonttien väliin muodostetaan puistoaluevyöhyke. Alueen halki kulkeva ojauoma putkitetaan Ritalaaksontien varteen, josta se jatkuu eteenpäin puistoalueella. Korttelissa 751 sijaitsevalle yhdelle omakotitontille osoitetaan kulkuyhteys kaavatielle Tukikohdan-tien päästä. Rivitaloalueelle muodostetaan neljä tonttia, joiden rakennusoikeus on yhteensä n kr-m², joka tarkoittaa noin 50 rivitaloasunnon rakentamismahdollisuutta ko. alueelle. Asemakaavaehdotus LIITE 412a / Tekla K-ins: Lautakunta päättää lausuntonaan todeta, ettei asemakaavaehdotuksesta ole huomauttamista.

28 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 413 Sivu 25 ASEMAK AAVAEHDOTUS KOUL UNRANNAN AL UEELLA ALANUR MOSS A / LAUSUNTO Tekla 413 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Kaupungingeodeetti pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa 17. Alanurmon kaupunginosan Koulunrannan alueelle laaditusta asemakaavaehdotuksesta koskien kortteleita ja niihin liittyviä erityis-, katu- ja virkistysalueita. Asemakaavaan sisältyy myös kortteleiden jakaminen tontteihin sitovalla tonttijaolla. Kaavahankkeen tarkoituksena on muodostaa kaupungin omistamalle peltoalueelle Alanurmon koulun viereen uusi omakotialue, joka käsittää yhteensä 12 omakotitonttia ja lisäksi koulutontin. Jokirannassa sijaitseva puulajipuiston alue on osoitettu puistoalueeksi palvelemaan sekä ko. asuntoalueen että laajemmin Alanurmon kyläalueen asukkaita. Kaava-alueen pohjoisosaan on varattu suojaviheralue suojavyöhykkeineen korkeajännitelinjaa varten ja lisäksi 20 kv- linjaa varten on osoitettu oma johtoalue. Omakotitonttien keskikoko on n m² vaihdellen 1563 m² ja 1223 m² välillä. Suuremmat tontit sijaitsevat lähempänä Alanurmontietä ja pienemmät jokirantapuistoon rajoittuen. Kaavaehdotuksessa on otettu huomioon asuntoalueen mahdollinen laajentuminen etelään päin varaamalla Opintie niminen katuyhteys nykyisen koulun suuntaan. Rantapuistoalueelle kulkemista varten on varattu kaksi erillistä kulkuyhteyttä Koulurannantieltä ja lisäksi nykyinen yhteys koulun suunnasta. Asemakaavaehdotus LIITE 413a / Tekla K-ins: Lautakunta päättää lausuntonaan todeta, ettei asemakaavaehdotuksesta ole huomauttamista.

29 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 414 Sivu 26 SUUNNITTELUTARVERATKAISU / LAPUAN RÄJÄHDYSAINEPALVELU OY / AUTOTALLI JA MATRIISIVARASTO Tekla 414 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Hakemus ja sen kohde Lapuan Räjähdysainepalvelu Oy hakee lupaa saada rakentaa varastotoimintaansa liittyvän autotallin ja matriisivaraston Kalliolakea-nimisen tilan alueella olevan teollisuuslaitoksen yhteyteen. Räjähdysainepalvelun omistamalla 9,2 ha alueella ei ole asemakaavaa, mutta oikeusvaikutteinen yleiskaava, jossa tilan alue on varattu merkinnällä TT ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi. Rakennuspaikka sijaitsee Simpsiön alueella, joka on katsottava MRL 16 :n mukaiseksi suunnittelutarvealueeksi. Hakemus LIITE 414a / Tekla Sijaintikartta LIITE 414b / Tekla Rakennushanke Rakennushankkeessa on kysymys räjähdeaineiden varastointiin liittyvistä rakennuksista nykyisen teollisuusalueen sisällä. Autotallin kerrosala on 73,5 kr-m² ja matriisivaraston 121 kr-m². Aiemmin ko. alueelle on rakennusluvilla myönnetty teollisuus- ja varastotilaa yhteensä 1241 kr-m². Uusissa varastorakennuksissa varastoitavat ainemäärät eivät vaikuta laajentavasti nykyisiin suojaetäisyyksiin, koska ne määräytyvät ko. teollisuusalueella jo sijaitsevissa varastoissa olevien valmiiden rajähdeainemäärien mukaan. Matriisiräjähteet aktivoidaan vasta räjähdystyömaalla. Ote yleiskaavasta LIITE 414c / Tekla Ote asemapiirustuksesta LIITE 414d / Tekla Ote tehdasalueen asemapiirroksesta ja rakennusten keskinäisistä etäisyyksistä LIITE 414e / Tekla Ote autotallin piirustuksista LIITE 414f / Tekla Ote matriisivaraston piirustuksista LIITE 414g / Tekla

30 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 414 Sivu 27 Maankäytön lähtökohdat Lapuan Räjähdysainepalvelun tehdas- ja varastoalueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaavaa, jossa ko. alue on varattu TT-merkinnällä ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi. Yleiskaavassa on lisäksi varattu tehdasalueen ympärille erityiset suojavyöhykkeet sekä loma-asuntoja että pysyviä asuinrakennuksia varten Turvatekniikan keskuksen antaman lausunnon pohjalta. Simpsiön alueen kehittämiseen liittyvässä neuvottelussa , jossa olivat kaupungin edustajien lisäksi läsnä Turvatekniikan keskuksen ja Räjähdysainepalvelun edustajat kävi ilmi, että vuonna 1999 annetun lausunnon perustana olevat pysyvän räjähdystarvikevaraston suojaetäisyysvaatimukset ovat edelleen voimassa saman sisältöisinä kuin yleiskaavaa laadittaessa. Neuvottelussa tuli vielä ilmi, että eräisiin kohteisiin kohdistuvat suojaetäisyysvaatimukset (sairaala, vanhankoti, lastentarha tai niihin rinnastettavat kohteet) ovat KTM:ssä muutostyön alla, mutta joiden valmistumisaikataulusta ei kuitenkaan vielä ole tietoa. Kaupungin lausuntopyynnön ja käydyn neuvottelun pohjalta Turvatekniikan keskus on antanut lausunnon liittyen Lapuan Räjähdysainepalvelun suojaetäisyyksiin. Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos on antanut hankkeesta lausunnon, jossa kiinnitetään huomiota rakennuksen paloturvallisuusluokkaan ja sammutuskalustoon. Turvatekniikan keskuksen lausunto LIITE 414h / Tekla Pelastusviranomaisen lausunto LIITE 414i / Tekla Lainsäädännön lähtökohdat Rakentaminen suunnittelutarvealueelle edellyttää MRL 137 :n mukaan, että: - se ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja - on maisemallisesti sopivaa eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriarvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kuuleminen Rakennuspaikan pohjoispuoleinen rajanaapuri on antanut hankkeelle kirjallisen suostumuksen. Eteläpuoleinen rajanaapuri on kuultu lähe-

31 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 414 Sivu 28 tetyllä kirjeellä ja määräaikaan mennessä ei ole tullut muistutusta hankkeen suhteen. Lisäksi suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta on tiedotettu ilmestyneessä Lapuan Sanomat lehdessä. Osallisilla on ollut mahdollisuus tutustua hakemuspapereihin välisenä aikana ja määräaikaan mennessä ei tullut muistutuksia. Päätöksen perustelut Suunniteltu rakennushanke on voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen, eikä se täten aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä taikka tuota haittaa vastaiselle kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei kokonsa puolesta johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta tehdaslaitoksen suojavyöhykkeiden laajentamistarpeita tai merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta toteaa edellä olevan perusteella, että MRL 137 :ssä todetut edellytykset rakentamiselle ovat olemassa, jolta pohjalta lautakunta päättää tehdä ko. rakennushanketta koskevan myönteisen suunnittelutarveratkaisun. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen.

32 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 415 Sivu 29 POIKKEAMISL UPA / 1. KESKU STA, 143/2 / ASUNTO OY LAPUAN AARLANMAR KKI / POHJANMAAN YH- RAKENN UTTAJA OY Tekla 415 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Hakemus ja rakennushanke Asunto Oy Lapuan Aarlanmarkki hakee maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaista poikkeamislupaa asuinkerrostalon rakentamiseksi 1. Keskustan kaupunginosan korttelin 143 tontille 2, joka sijaitsee osoitteessa Kauppakatu 17. Hakijalla on tarkoitus rakentaa ko. asuin-, liike- ja toimisto-rakennusten korttelialueeksi osoitetulle AL-tontille hissillinen asuinkerrostalo. Voimassa oleva asemakaava sallii ko. tontille rakennettavaksi pohjakerroksen lisäksi enintään kolme pääkäyttötarkoituksen mukaista kerrosta. Hakijalla on tarkoitus toteuttaa rakennushanke siten, että asemakaavan sallimaan pohjakerrokseen (maanpäällinen kellarikerros) sijoittuu varastojen ja teknisten tilojen ohella asukkaita palvelevia ruokailu-, sauna- ja oleskelutiloja sekä palveluhenkilökunnan tilat. Hissilliseen asuinkerrostaloon sijoittuu pohjakerroksen yhteistilojen lisäksi kolmeen kerrokseen yhteensä 19 asuntoa pääasiassa tuettua asumista tarvitsevia asukkaita varten. Rakennushankealuetta koskeva asemakaava on hyväksytty ja tonttijako Tontin pinta-ala on 2150 m² ja asemakaavan pohjalta on tontille 143/2 osoitettu tonttijaossa 1450 kr-m² rakennusoikeus. Suunnitellun rakennushankkeen kerrosala ulkoseinien ulkomitoin mitattuna on 1453,5 kr-m² ja ottaen huomioon MRL:n 115 :n määräys ulkoseinien 250 mm ylittävän paksuuden huomiotta jättämisestä ko. kohteessa, muodostuu asuinkerrostalon kokonaiskerrosalaksi 1381 kr-m². Näin ollen hanke pysyy tontille sallitun rakennusoikeuden puitteissa. Hakemus LIITE 415a / Tekla Ote tonttikartasta LIITE 415b / Tekla Ote asemapiirroksesta LIITE 415c / Tekla Suunniteltu kerrostalohanke noudattaa voimassa olevan asemakaavan ja toteutuneen rakentamisen pääperiaatteita mm. siten, että Kauppakadun puolella rakentamislinja ja pysäköinnin sijoittuminen ovat yhtenevät. Pohjakerroksen käyttäminen osaksi pääkäyttötarkoituksen mukaisiksi tiloiksi elävöittää julkisivuilmeellään kaupunkikuvallista näkymää eikä vaikuta

33 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 415 Sivu 30 haitallisesti rakennuksen korkeuteen. Tuettua asumista palvelevat pohjakerroksen yhteistilat parantavat erityisryhmän asuinoloja ja edistävät heidän omaehtoisen asumisen mahdollisuuksia lähellä keskusta-alueen palveluita. Ote pohjakerroksen pohjapiirustuksesta LIITE 415d / Tekla Ote julkisivupiirroksista LIITE 415e / Tekla Lainsäädännön lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain 58 :n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa eikä asemakaava-alueelle saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Lain 171 :n mukaan kunta voi antaa luvan poiketa lain säännöksistä. MRL 172 :n mukaan edellytyksenä on, että poikkeaminen ei tuota haittaa kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kuuleminen Naapurit on kuultu hakijan toimesta ja kaikki ovat kirjallisesti ilmoittaneet, että heillä ei ole huomautettavaa kyseisen rakennushankkeen johdosta. Lisäkuulemisena kaupunki on tiedottanut vielä vireillä olevasta poikkeamislupahakemuksesta lehtikuulutuksella Lapuan Sanomissa. Poikkeamishakemuksen asiapaperit ovat olleet nähtävillä Teknisen keskuksen maankäyttöja kiinteistöosastolla välisenä aikana ja mahdolliset muistutukset on tullut toimittaa nähtävillä olon kuluessa. Rakennushanketta koskien ei ole tullut muistutuksia. Päätöksen perustelut Hakemuksen mukainen hanke edesauttaa rakennusmassan sijoittelullaan ja pohjakerroksen julkisivuilmeellään Kauppakadun katutilan muodostumista ja eheyttämistä sekä luo toiminnalliset edellytykset tuettua asumista tarvitsevan erityisryhmän asumisolojen parantamiseen lähellä keskustaalueen palveluita. Näin ollen voidaan todeta rakennushankkeelle olevan olemassa erityisiä syitä. MKR 172 :n edellytykset poikkeamiselle ovat täten olemassa, koska suunniteltu rakennushanke ei tuota haittaa kaavoituksen toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n nojalla lain 58 :n säännöksestä. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen.

34 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 416 Sivu 31 JUHANI LAHDENSUON VAATIMUS SALAOJIEN, VIEMÄRÖINNIN JA BETONIPINTOJEN KORJAUKSESTA Tekla 416 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Juhani Lahdensuo on Lapuan kaupungille osoitetussa kirjelmässä vaatinut, että kaupungin on korjattava omistamansa omakotitalon salaojitus, viemäröinti ja betonipinnat. Kirjelmä LIITE 416a / Tekla Lahdensuon omistaman omakotitalon kellariin on mennyt viemärivesi noin 30 vuotta sitten kaupungin runkoviemärin tukkeutumisesta johtuen. Tästä aiheutuneet vahingot on aikanaan korvattu Lahdensuolle. Lahdensuon käsityksen mukaan hänen kiinteistönsä salaojat ja viemäri ovat tukkeutuneet em. vahingosta johtuen ja että kaupungin viemäri on edelleenkin tukossa. Vesihuoltolaitoksen toimesta asiaa on tutkittu useaan kertaan ja todettu mm., että salaojat eivät toimi, kiinteistön tonttiviemäri on todennäköisesti tukossa ja betonikaivot ovat pois paikoiltaan. Tutkimusraportti LIITE 416b / Tekla Tutkimusraporttiin viitaten vesihuoltolaitos katsoo, että noin 30 vuotta sitten viemärivesien tulviminen ei ole aiheuttanut salaojien ja tonttiviemärin tukkeutumista, vaan kysymyksessä on normaali, iästä johtuva salaojien ja kiinteistön tonttiviemärin saneeraustarve. Näiden kunnossapito kuuluu aina kiinteistön omistajan vastuulle. Kunnallistekniikan päällikön esitys: Lautakunta päättää 1. olla hyväksymättä Lahdensuon vaatimusta omistamansa omakotitalon salaojien, viemärin ja betonipintojen korjaamisesta. 2. lähettää tutkimusraportti Lahdensuon tiedoksi. 3. todeta, että tutkimusraportissa esitetyistä korjaustoimenpiteistä on kiinteistön omistajan huolehdittava kustannuksellaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan päällikön esityksen.

35 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 417 Sivu 32 TONTIN MYYNT I / KORRI Tekla 417 Valmistelu, maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Marika ja Pasi Korri ovat pyytäneet saada ostaa kaupungilta omakotitalon rakentamista varten tontin nro 2 Ritamäen kaupunginosan korttelista 795 ( ). Tontin pinta-ala on n m² ja se sijaitsee osoitteessa Leppärita 4. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut alueen neliöhinnaksi 7,40 /m². Tontin hinta: 1297 m² x 7,40 /m² = 9597,80 Kartta LIITE 417a / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää, että Marika ja Pasi Korrille myydään tontti nro 2 Lapuan kaupungin Ritamäen kaupunginosan korttelissa 795 ( ) yhdeksäntuhannen viidensadanyhdeksänkymmenenseitsemän euron kahdeksankymmenen sentin (9597,80) kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen.

36 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 418 Sivu 33 PUUSTON PYSTYKAUPPA-TARJOUKSET HONKIMETSÄN TIL OILLA Tekla 418 Valmistelu, rakennusosasto: Lapuan Metsänhoitoyhdistys on rakennusosaston toimeksiannosta ja Lapuan kaupungin kanssa tehtyyn metsien hoitosopimukseen perustuen pyytänyt tarjoukset Honkimetsän alueella olevien kaupungin metsätilojen osalta. Työmaakartta LIITE 418a / Tekla Toimeksiannon tavoitteena on saattaa nykyiset ja tulevat rakennustontit rakentamiselle tarkoituksenmukaiseen puustomäärään eikä tontteja myydessä tarvitse erikseen hinnoitella ja myydä puustoa. Yleis- ja asemakaavan mukaiset puistoalueet käsitellään niille ominaisella tavalla samoin kuin kaavojen, kenties ulkopuolelle jäävät metsätilat. Oheisena liitteenä on Metsänhoitoyhdistyksen/Ensio Saaren kirje puuston käsittelystä, tarjouksista ja niiden vertailusta. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Kokonaisuudessaan toteutuessaan puukauppa edustaa n alv 0 %; tällä hetkellä myyntipuun hinta on käypää tasoa. Kirje ja sen liite LIITE 418b / Tekla Ensio Saari esittää tarjousten vertailun perusteella myyntikauppojen tekemistä Visuvesi Oy:n ja Metsäpalvelu Pasi Aro Oy:n kanssa sekä sitä, että Mhy Lapua osoittaa hakattavat kuviot kummallekin yhdessä ja erikseen eli sen, että hakkuu tapahtuu kullakin alueella ed. kerrotulla tarkoituksenmukaisella tavalla, mihin ohjausta antaa myöskin rakennusosasto huomioiden kaavoitus- ja rakentamisnäkymät. Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta päättää hyväksyä edullisimpina tarjouksina Visuvesi Oy:n ja Metsäpalvelu Pasi Aro Oy:n tarjoukset ja valtuuttaa Lapuan Metsänhoitoyhdistyksen, kuultuaan rakennusosastoa, antamaan hakkuuohjeet kullakin alueella tarjousten puitteissa ja tarkoituksenmukaisella tavalla parhaan lopputuloksen saamiseksi. Tilojen käsittely tapahtuu pääosin etelästä pohjoiseen edeten. K-ins: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen.

37 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 419 Sivu 34 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Tekla 419 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

38 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 420 Sivu 35 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tekla 420 (erillinen liite)

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 10 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-14.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta Kaavoitustoimikunta 61 09.11.2015 Kunnanhallitus 263 16.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu, Iitin seurakunta 642/10.03.00.01/2015 Hakija: Iitin seurakunta Rakennuspaikka: Kirkonkylässä sijaitseva Kirkonmaa-niminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Tekninen toimiala sai tietoonsa kaupunginvaltuuston asiaa koskevan pääätöksen vasta noin kolme viikkoa vuoden vaihteen jälkeen.

Tekninen toimiala sai tietoonsa kaupunginvaltuuston asiaa koskevan pääätöksen vasta noin kolme viikkoa vuoden vaihteen jälkeen. Tekninen lautakunta 54 10.02.2015 Kaupunginhallitus 79 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 11 30.03.2015 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 70/62/620/2015 TL 54 Selostus: Savonlinnan kaupungin valtuusto

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 22 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-15.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

Marianne Hietala Harri Paavola. Ismo Jäätteenmäki Ari Perälä Pentti Kangasluoma Kai Pöntinen

Marianne Hietala Harri Paavola. Ismo Jäätteenmäki Ari Perälä Pentti Kangasluoma Kai Pöntinen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1/2006 Kaupunginvaltuusto KOKOUSTIEDOT Aika 6.2.2006 klo 17.00-18.25 Paikka Kaupungintalo kaupunginvaltuuston istuntosali OSALLIS TUJAT Päätöksentekijät Juhani Aho Hillevi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Valmisteilla olevat MRL:n muutokset Seminaari, sipoo 13.5.2016 Matti Laitio, ympäristöministeriö Hallitusohjelman kirjauksia Helpotetaan haja-asutusalueiden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 22 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.50 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto. PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016. Päivämäärä klo Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2

Kirkkoneuvosto. PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016. Päivämäärä klo Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2 PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 15.12.2016 klo 17.15 17.21 Paikka Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Miettinen

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen Ohje 19.1.2016 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen Peruste Poikkeaminen Erityisistä syistä voidaan myöntää poikkeaminen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä,

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 1 / 1 4922/10.03.00/2012 21 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle uudisrakennuslupaa koskevasta valituksesta, kiinteistö 49-12-14-2, Revontulentie 1, 02100

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta:

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744,70101 KUOPIO Puhelin 029 5642500 Faksi 029 5642501 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi Joensuun rakennus- ja ympäristö lautakunta Muuntamontie

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 14.04.2015 Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä 9.3.2015 85 / Suunnittelutarveratkaisu 15-15-POI / Haapajärvi 425-5-83 Rakennus- ja ympäristölautakunta 75

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos 1789/10.1002.100203/2014 KH 387 Raahen kaupungin kaavoitusaloite 12.9.2014 Antinkankaan koulun rakennushankkeen laajuuden

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 1 RAKENNUSLAUTAKUNTA 2/2012 Aika: Torstai 15.3.2012 klo. 19.00-20.00 Paikka: Karvian kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Sirkka Mäkinen varapuheenjohtaja Kari Aalto jäsen Jani

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot