i2400-/i2600-/i2800-skannerit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "i2400-/i2600-/i2800-skannerit"

Transkriptio

1 i2400-/i2600-/i2800-skannerit Käyttöopas _fi

2 Turvallisuus Varotoimet Aseta skanneri tukevalle ja tasaiselle alustalle, joka kestää 5,5 kg:n painoa. Älä aseta skanneria tilaan, jossa se altistuu pölylle, kosteudelle tai höyrylle. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Käytä skanneria ja virtalähdettä ainoastaan sisätiloissa kuivassa ympäristössä. Varmista, että pistorasia sijaitsee 1,52 metrin etäisyydellä skannerista ja että se on helposti käytettävissä. Käytä vain skannerin mukana toimitettavaa virtajohtoa. Muun virtajohdon käyttäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun ja/tai vahingoittaa tuotetta. Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiaan. Muussa tapauksessa on olemassa sähköiskun tai tulipalon vaara. Älä vahingoita, solmi, leikkaa tai muokkaa virtajohtoa. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Skanneri on liitettävä asianmukaiseen pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa tai jatkopistorasiaa skannerin kanssa. Käytä ainoastaan skannerin mukana toimitettavaa verkkovirtasovinta. Älä käytä skannerin verkkovirtasovitinta muiden tuotteiden kanssa. Jätä pistorasian ympärille riittävästi tilaa, jotta virtapistoke voidaan irrottaa helposti hätätilanteessa. Älä käytä skanneria, jos se kuumenee epätavallisen paljon, haisee oudolta, erittää savua tai siitä kuuluu epätavallisia ääniä. Sammuta skanneri välittömästi ja irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteyttä Kodak Service -huoltoon. Älä pura tai muokkaa skanneria tai verkkovirtasovitinta. Älä siirrä skanneria, jos virtajohto ja liitäntäkaapeli on kiinnitetty. Se saattaa vahingoittaa johtoa/kaapelia. Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin siirrät skanneria. Noudata Kodakin suosittelemia puhdistusmenetelmiä. Älä käytä paineilmaa, nesteitä tai kaasupuhdistimia. Ne saattavat siirtää pölyä, likaa ja epäpuhtauksia skannerin sisällä ja aiheuttaa toimintahäiriön. Kemiallisten tuotteiden käyttöturvatiedotteet ovat saatavissa Kodakin verkkosivustossa osoitteessa Käyttäessäsi käyttöturvatiedotteita verkkosivustossa sinun on ilmoitettava sen tuotteen luettelonumero, jonka tiedotteen haluat Lisätietoja tuotteista ja luettelonumeroista saat tämän oppaan osiosta "Tarvikkeet ja tuotteet". Ympäristötietoa Kodak i2400-/i2600-/i2800 -skannerit täyttävät maailmanlaajuiset ympäristövaatimukset. Saatavilla on ylläpidon tai huollon aikana vaihdettavien tarvikkeiden hävittämiseen liittyviä ohjeita. Noudata paikallista lainsäädäntöä. Lisätietoja saat lähimmältä Kodak-myyjältäsi. Tämän laitteen hävittäminen on säädeltyä ympäristönäkökohtien vuoksi. Lisätietoja hävittämisestä tai kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta tai Yhdysvalloissa Electronics Industry Alliancen verkkosivustosta osoitteesta Tuotteen pakkaus voidaan kierrättää. Osat on suunniteltu uudelleen käytettäviksi ja kierrätettäviksi. Kodak i2400-/i2600-/i2800 -skannerit täyttävät Energy Star -vaatimukset, ja ne toimitetaan tehtaalta oletusaika asetettuna 15 minuuttiin. Euroopan unioni Tämä merkki tarkoittaa, että hävitettävä tuote on toimitettava asianmukaiseen käsittely- ja kierrätyslaitokseen. Lisätietoja tuotteen keräys- ja käsittelyohjelmista saat omalta Kodak-edustajaltasi tai osoitteesta Osoitteesta saat lisätietoja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 59 artiklan 1 kohdassa mainittujen aineiden käytöstä. Melupäästö Maschinenlärminformationsverordnung 3, GSGV Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt < 70 db(a). [Laitteen melupäästömääräys, Machine Noise Information Ordinance 3, GSGV Käyttäjään kohdistuva melupäästöarvo on < 70 db(a).]

3 EMC-määräykset Yhdysvallat: Laite on testattu ja se on yhdenmukainen luokan B digitaalisia laitteita koskevien FCC-määräysten osan 15 kanssa. Rajoitusten tarkoituksena on varmistaa riittävä suoja haitalliselta häiriöltä asuinrakennuksessa. Laite muodostaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöoppaan mukaisesti, se saattaa häiritä radioviestintää. Ei ole kuitenkaan takuita siitä, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuskokoonpanossa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan selvittää katkaisemalla laitteen virta ja kytkemällä se uudelleen, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön jollakin seuraavista tavoista: Suuntaa tai sijoita uudelleen vastaanottava antenni. Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan. Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin. Lisäneuvoja saat jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/tv-teknikolta. Kaikki muutokset tai muokkaukset, joihin yhdenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole antanut nimenomaista hyväksyntää, saattavat mitätöidä laitteen käyttöoikeuden. Jos tuotteen mukana toimitetaan suojattuja liitäntäkaapeleita tai tuotteen asennuksessa käytettäväksi määritettyjä tiettyjä lisäosia tai -varusteita, niitä on käytettävä, jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus FCC-määräysten kanssa. Korea: laitteella on EMC-hyväksyntä kotitalouskäyttöön, ja sitä voidaan käyttää asuinalueilla. Japani: Tämä on luokan B tuote, joka perustuu Voluntary Control Council for interference by information Technology Equipment (VCCI) -standardiin. Jos laitetta käytetään radio- tai televisiovastaanottimen lähellä asuinympäristössä, se saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä. Asenna tuote ja käytä sitä käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

4 YLEISKUVAUS 1-1 ASENNUS 2-1 SKANNAUS 3-1 HUOLTO 4-1 VIANMÄÄRITYS 5-1 LIITTEET A & B

5 1 Yleiskuvaus Sisällys Oppaat Lisävarusteet Pakkauksen sisältö Skannerin osat Kodak i2400 -skanneri Kodak i2600-/i2800 -skanneri Kodak i2400-/i2600-/i2800- skannerit ovat pienikokoisia asiakirjaskannereita, jotka sopivat erinomaisesti työryhmiin ja muihin hajautettuihin sovelluksiin. Kaikissa skannerimalleissa on ominaisuus, jonka ansiosta skanneria voidaan kallistaa kulmaan skannausta varten ja takaisin pystyasentoon säilytystä varten. Kaikissa malleissa on Smart Touch -toiminto, joka mahdollistaa asiakirjojen lähettämisen sähköpostiin, tulostukseen tai eri sovelluksiin yhdellä painikkeen painalluksella. i2400/ i2600/i2800 -skannerit tukevat lisäksi lisävarusteena saatavaa Kodak-A3- tasoskannerilisälaitetta ja Kodak-Legal-tasoskannerilisälaitetta. Kaksipuolisesti skannaava Kodak i2400 -skanneri skannaa 30 sivua minuutissa 200 ja 300 dpi: n tarkkuudella mustavalkoisena, värillisenä ja harmaasävyissä. i2400-skannerilla voidaan skannata 50 asiakirjaa kerralla, ja epäsuora LED-valaistus varmistaa erinomaisen kuvanlaadun. Kaksipuolisesti skannaava Kodak i2600 -skanneri skannaa 50 sivua minuutissa 200 ja 300 dpi: n tarkkuudella mustavalkoisena ja harmaasävyissä ja 40 värisivua minuutissa 200 dpi:n tarkkuudella. i2600-skannerilla voidaan skannata 75 asiakirjaa kerralla, ja epäsuora LED-valaistus varmistaa erinomaisen kuvanlaadun. Kaksipuolisesti skannaava Kodak i2800 -skanneri skannaa 70 sivua minuutissa 200 ja 300 dpi: n tarkkuudella mustavalkoisena ja harmaasävyissä ja 60 värisivua minuutissa 200 dpi:n tarkkuudella. i2800-skannerilla voidaan skannata 100 asiakirjaa kerralla, ja epäsuora LED-valaistus varmistaa erinomaisen kuvanlaadun. HUOMAUTUS: Tämä käyttöopas sisältää tietoja ja ohjeita Kodak i2400-/ i2600-/i2800 -skannereista. Tämän oppaan tietoja voidaan käyttää kaikkien skannerimallien kanssa, ellei toisin mainita. A-61677_fi Marraskuu

6 Oppaat Tämän käyttöoppaan lisäksi saatavilla on myös seuraavat asiakirjat: Asennusopas sisältää skannerin vaiheittaiset asennusohjeet. Skannausasetusoppaat Kodak i2400-/i2600-/i2800 -skannerit sisältävät TWAIN-tietolähteen ja ISIS-ohjaimen. Skannausasetusoppaassa kerrotaan kuvankäsittelyn perustoiminnot, ja se on PDF-muodossa asennus-cd-levyllä. Smart Touch -käyttöopas sisältää tietoja ja ohjeita Smart Touch - toiminnon käyttämisestä. Opas toimitetaan PDF-muodossa asennus- CD-levyllä. Viiteopas sisältää skannerin helpot puhdistusohjeet kuvina. Säilytä opasta skannerin lähellä, niin voit käyttää sitä helposti. Lisävarusteet Pakkauksen sisältö Valkoinen Kodak-tausta jos skannaat läpikuultavia tai erittäin ohuita asiakirjoja, tämä lisävaruste ehkäisee mustan taustan näkymistä valkoisten kuvien skannauksen aikana. Luett.nro Kodak-A3-tasoskannerilisälaite Kodak-A3-tasoskannerilisälaitteella voidaan skannata poikkeavan kokoisia asiakirjoja 11 x 17 tuuman (A3) kokoiselta paperilta Kodak i1200-/i1300 Plus -sarjan skannerilla. Luett.nro Kodak Legal-tasoskannerilisälaite Kodak Legaltasoskannerilisälaitteella voidaan skannata seuraavia poikkeavan kokoisia asiakirjoja: Legal / 8,5 x 14 tuumaa / 216 x 356 mm. Luett.nro Avaa ensin pakkaus ja tarkista sen sisältö: Kodak i2400-, i2600- tai i2800 -skanneri USB 2.0 -kaapeli Virtalähde Virtajohtoniput Puhdistusnäytesarja Asennus-CD Sovellus-CD:t Takuu- ja rekisteröintilomakkeet Painettu käyttöopas, suomenkielinen Painettu viiteopas, suomenkielinen Asennusopas Huolto- ja tukipalvelun yhteystietolomakkeet Muut esitteet 1-2 A-61677_fi Marraskuu 2012

7 Skannerin osat Näkymä edestä Kodak i2800- ja i2600-skannereissa on graafinen näyttö. Skannerin ulkoasu on esitetty oheisessa kuvassa. Kodak i2400 -skanneri on samanlainen kuin oheisessa kuvassa, mutta sen toimintoikkuna on pienempi Skannerin kansi kannen kautta pääsee käsiksi sisäisiin osiin kuten kuvantamisalueeseen ja syöttö- ja erottelumoduuleihin. 2 Syöttötaso skannerin mallin mukaan syöttötasolle mahtuu seuraava määrä asiakirjoja (75 g/m 2 ): i2400: 50 i2600: 75 i2800: 100 Syöttötasoa voidaan pidentää asiakirjoille, joiden pituus on yli 27,9 cm (11 tuumaa). 3 Sivuohjaimet voidaan siirtää sisään ja ulos ja sovittaa skannattavien asiakirjojen koon mukaan. 4 Toimintoikkuna/graafinen näyttö näytöt 0 9. Nämä numerot vastaavat ennalta määritettyä toimintoa. U tai E näkyy virhetilanteessa. Jos käytössä on Kodak i2600 tai i2800 -skanneri, myös viestit näytetään. 5 LED/käynnistyspainike valo ilmoittaa skannerin tilan (eli virta on kytketty) ja käynnistää toimintoikkunassa näkyvää numeroa vastaavan sovelluksen. 7 A-61677_fi Marraskuu

8 6 Ylä- ja alavierityspainikkeet painikkeilla voidaan valita tai selata ennalta määritettyjä toimintoja tai sovelluksia. HUOMAUTUS: LED/käynnistyspainiketta, vierityspainiketta ja toimintoikkunaa käytetään Smart Touch -toiminnon kanssa. 7 Luovutustaso kerää skannatut asiakirjat. Kun skanneri asetetaan pystyasentoon, luovutustaso liukuu skannerin alle, minkä ansiosta skanneri mahtuu pieneen tilaan ja sitä on helppo säilyttää. Kun skanneri on käytössä ja kallistettuna, luovutustasoa voidaan vetää ulos ja jatkaa siten, että tasolle mahtuu 35,56 cm:n (14 tuuman) pituisia asiakirjoja. 8 Pysäyttimet voidaan nostaa ylös, minkä ansiosta pienten asiakirjojen pinoaminen on helppoa skannauksen aikana. Toiset pysäyttimet sijaitsevat kokonaan ulos vedetyn luovutustason päässä. Nosta pysäyttimet tarvittaessa, sillä ne helpottavat pitkien asiakirjojen pinoamista. Näkymä takaa Reitityskanava USB-kaapelin ja virtajohdon kiinnittämistä varten niiden suojaamiseksi skannerin siirtämisen aikana. 2 USB-portti skannerin tietokoneliitäntä. 3 Virtaportti skannerin virransyöttöliitäntä. 4 Virtakytkin kytkee ja katkaisee skannerin virran. 5 Turvalukkoportti skannerin turvalukkoliitäntä. Turvalukko voidaan hankkia toimistotarvikeliikkeestä. Lue turvalukon asennusohjeet tuotteen mukana toimitettavasta oppaasta A-61677_fi Marraskuu 2012

9 Näkymä sisältä Skannerin kannen vapautusvipu avaa skannerin paperiradan puhdistusta ja tukosten poistamista varten. Skannerin on oltava kallistettuna kannen avauksen aikana. 2 Välin vapautusvipu mahdollistaa syöttö- ja erottelumoduulin välisen etäisyyden säätämisen käsin, kun käsitellään erityiskäsittelyä vaativia, kuten pahasti repeytyneitä, asiakirjoja. 3 Erottelumoduulin vapautusvipu erottelumoduuli voidaan irrottaa puhdistusta tai vaihtoa varten työntämällä vapautusvipu alas. 4 UDDS-tunnistin tunnistaa usean asiakirjan syötöt ja asiakirjan reunat. 5 Kuvantamisen ohjaimet paras kuvanlaatu saavutetaan, kun kuvantamisalue on puhdas. 6 Syöttömoduulin kansi kansi on poistettava syöttömoduulin tai sen pyörien puhdistamisen tai vaihdon aikana. 7 Paperitunnistin tunnistaa syöttötasolla oleva asiakirjat. 8 Syöttömoduulin kokoonpano varmistaa kooltaan, paksuudeltaan ja koostumukseltaan erilaisten asiakirjojen tasaisen syötön ja erottelun. 9 Taustanauhat mustat taustanauhat voidaan vaihtaa lisävarusteena saatavaan valkoiseen taustaan, jonka avulla voidaan estää mustan taustan näkyminen skannattaessa läpikuultavia tai erittäin ohuita asiakirjoja. A-61677_fi Marraskuu

10 2 Asentaminen Sisällys Skannerin asentaminen Kodak-ohjainohjelmiston asentaminen: Windows-käyttöjärjestelmät Kodak-ohjainohjelmiston asentaminen: Linux-käyttöjärjestelmät Virtajohdon ja USB-kaapelin kytkeminen Skannerin käynnistäminen Skannerin virran katkaiseminen Skannerin asentaminen Tässä osassa on yksityiskohtaisia tietoja Asennusoppaasta, joka toimitetaan skannerin mukana. Asenna skanneri noudattamalla näiden ohjeiden vaiheita annetussa järjestyksessä. HUOMAUTUS: Jos olet jo toiminut Asennusoppaan ohjeiden kaikkien vaiheiden mukaisesti, ohita tämä osa. Kodak-ohjainohjelmiston asentaminen: Windowskäyttöjärjestelmät 1. Aseta Kodak i2400/i2600/i2800 Scanners Installation -CD-levy CD- ROM-asemaan. Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti. 2. Valitse Install Scanner Software (Asenna skanneriohjelmisto). HUOMAUTUS: Jos CD-levy ei käynnisty automaattisesti, avaa My Computer (Oma tietokone) -kuvake työpöydällä. Kaksoisnapsauta CD- ROM-aseman kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten tiedostoa setup.exe. Jos näyttöön tulee ilmoitus Portions of this application are already installed (Osia tästä ohjelmistosta on jo asennettu), jatka asennusta valitsemalla Yes (Kyllä). Jos olemassa on aiemmin asennettu tämän skannerin jakama Kodakskanneriohjelmisto, se päivitetään. A-61677_fi Marraskuu

11 3. Kun aloitusnäyttö näkyy näytössä, valitse Next (Seuraava). 4. Lue ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdot ja hyväksy ne valitsemalla I Agree (Hyväksyn). Asennus alkaa, ja näyttöön tulee sen etenemisen aikana useita ikkunoita. 5. Kun asennus on valmis, valitse Finish (Valmis). 6. Poista asennus-cd-levy CD-ROM-asemasta. Kodak-ohjainohjelmiston asentaminen: Linuxkäyttöjärjestelmät Linux-ohjaimet ovat saatavissa Kodakin sivustosta. Saat uusimmat Linux-ohjaimet ja asennusohjeet osoitteesta Asenna ohjainohjelmisto ennen kuin kytket skannerin tietokoneeseen. HUOMAUTUS: Seuraavat vaiheet voivat olla erilaiset kuin tässä on esitetty riippuen käyttöjärjestelmästä (Ubuntu, Fedora tai SUSE), johon ohjainohjelmisto asennetaan. Kodak-skanneriohjelmisto vaatii QT3-sidokset. Varmista, että ne on asennettu järjestelmääsi (esimerkiksi Fedorassa: Applications> Add/Remove Software) (Sovellukset>Lisää/poista ohjelmisto)). Ohjelmiston asentaminen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia. Virtajohdon ja USBkaapelin kytkeminen Kun ohjaimet on asennettu, kytke virtalähde, virtajohto ja USB-kaapeli skanneriin. Kytke laitteet seuraavan kuvan mukaan. Varmista, että pistorasia on enintään 1,5 metrin etäisyydellä skannerista ja helposti saatavilla. 1. Valitse sopiva virtajohto skannerin mukana toimitetusta virtajohtopakkauksesta. 2. Kytke virtajohto virtalähteeseen. HUOMAUTUS: Varmista, että virtajohto on kytketty pitävästi virtalähteeseen. 3. Kytke lähtövirtajohto virtalähteestä skannerin virtaliitäntään. 2-2 A-61677_fi Marraskuu 2012

12 4. Kytke virtajohdon toinen pää pistorasiaan. HUOMAUTUS: Virtalähteen vihreä merkkivalo ilmaisee, että virta on kytketty. 5. Kytke USB-kaapeli skannerin takaosan USB-porttiin. 6. Kytke USB-kaapelin toinen pää USB-porttiin tietokoneessa. A-61677_fi Marraskuu

13 7. Kiinnitä virtajohto ja USB-kaapelin skannerin takaosan kaapelikanavaan. Skannerin käynnistäminen Kytke skanneriin virta painamalla lyhyesti skannerin takana olevaa kytkinpainiketta. Kun käynnistät skannerin, skannerin etuosan merkkivalo/käynnistyspainike vilkkuu skannerin suorittaessa sarjan itsetestauksia. Odota, kunnes käyttöjärjestelmä on synkronoinut skannerin asennetun ohjelmiston kanssa. Kun asennus on valmis ja skannaaminen voidaan aloittaa, merkkivalo/ käynnistyspainike lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan vihreänä. Skannerin virran katkaiseminen Katkaise skannerin virta painamalla kytkinpainiketta 1 sekunnin ajan. HUOMAUTUS: Power Off -virransäästöominaisuus katkaisee skannerin virran määritetyn ajan jälkeen, kun skanneri on virransäästötilassa. Oletusasetus on 60 minuuttia, mutta voit muuttaa aikaa skannaussovelluksen avulla. Voit määrittää ajaksi minuuttia. 2-4 A-61677_fi Marraskuu 2012

14 3 Skannaaminen Sisällys Skannerin valmisteleminen skannaamista varten Asiakirjojen valmisteleminen skannaamista varten Skannaussovelluksen valitseminen Skannaaminen Smart Touch -toiminnoilla Skannerin valmisteleminen skannaamista varten 1. Varmista, että skanneri on käynnissä ja valmiina skannaukseen (merkkivalo/käynnistyspainike palaa tasaisesti vihreänä). 2. Kallista skanneria. Kallistettu asento: Käytä skanneria tässä asennossa skannauksen aikana. Käännä skanneria molemmin käsin poispäin itsestäsi. Kun kallistat skanneria, vastaanottoalusta liukuu ulos skannerin alaosasta. Säilytysasento: Pidä skanneria tässä asennossa, kun sitä ei käytetä. Käännä skanneria itseäsi kohti. A-61677_fi Marraskuu

15 3. Säädä sivuohjaimia (liu'uttamalla ne sisään tai ulos) skannattavien asiakirjojen koon mukaan. 4. Säädä syöttöalustaa. Voit skannata asiakirjoja syöttöalusta avattuna tai suljettuna. Syötä asiakirjat syöttöalusta avattuna, jos skannaat useita asiakirjoja samalla kertaa. Syöttöalusta avattuna Syöttöalusta suljettuna Jos tilaa on vähän ja haluat sulkea syöttöalustan, voit helposti syöttää asiakirjat yksi kerrallaan. 3-2 A-61677_fi Marraskuu 2012

16 5. Säädä vastaanottoalustaa skannaustarpeidesi mukaan. Vastaanottoalustassa on useita asentoja ja jatkeita. Kaksi pysäytintä mahdollistavat asiakirjojen pinoamisen. Nosta näitä pysäyttimiä tarpeen mukaan lyhyiden tai pitkien asiakirjojen skannaamista varten. Syöttöalustan jatke paksuja pinoja tai pitkiä asiakirjoja varten Pitkän asiakirjan pysäyttimet Lyhyen asiakirjan pysäytin Vastaanottoalustaa voit jatkaa enintään 35,56 cm:n pituisia asiakirjoja varten. Asiakirjojen valmisteleminen skannaamista varten 1. Vakiopaperikokoiset asiakirjat voidaan syöttää helposti skannerin läpi. Kun järjestät asiakirjoja skannaamista varten, pinoa asiakirjat niin, että ne ovat keskellä syöttöalustaa etureunat kohdakkain. Näin asiakirjansyöttölaite voi syöttää asiakirjat yksi kerrallaan skanneriin. 2. Irrota kaikki niitit ja paperiliittimet ennen skannaamista. Asiakirjoissa olevat niitit ja paperiliittimet voivat vahingoittaa skanneria ja asiakirjoja. 3. Papereissa olevien musteiden ja korjauslakkojen on oltava kuivia ennen skannaamisen aloittamista. 4. Aseta skannattavat asiakirjat syöttöalustalle. Varmista, että asiakirjat on asetettu syöttöalustalle etupuoli syöttöalustaa vasten ja etureuna edellä. Skannerin mallin mukaan syöttöalustan kapasiteetti (75 g/m 2 : n bond-paperi) on jokin seuraavista: i2400-skanneri enintään 50 asiakirjaa i2600-skanneri enintään 75 asiakirjaa i2800-skanneri enintään 100 asiakirjaa A-61677_fi Marraskuu

17 Skannaussovelluksen valitseminen Smart Touch Kodakin Smart Touch -toiminnoilla voit nopeasti ja helposti suorittaa tavalliset skannaustehtävät, kuten: saapuneiden asiakaskirjeiden skannaaminen ja jakaminen sivukonttorin kanssa hakukelpoisen PDF-tiedoston luominen tulostetusta raportista laskun skannaaminen ja faksaaminen tai tulostaminen valokuvan skannaaminen esitykseen lisäämistä varten Käytettävissäsi ovat seuraavat esimääritetyt tehtäväkohtaiset pikatoiminnot. Voit luoda omia tehtäviäsi muokkaamalla ja uudelleennimeämällä pikatoimintoja. Voit myös helposti esikatsella ja muokata (esimerkiksi zoomata, panoroida, kääntää ja rajata) kuvia ennen niiden lähettämistä kohteeseensa. Color PDF (Värillinen PDF) skannaa väriasiakirjan ja tallentaa sen PDF-tiedostoksi. Black and White PDF (Mustavalkoinen PDF) skannaa asiakirjan ja tallentaa sen PDF-tiedostoksi. Black and White RTF (Mustavalkoinen RTF) Skannaa mustavalkoisen asiakirjan tiedostoksi, jonka voi avata tekstinkäsittelysovelluksella. Asiakirja tallennetaan RTF-tiedostoksi. Color JPEG (Värillinen JPEG) skannaa värivalokuvan ja tallentaa sen JPG-tiedostoksi. Black and White Single-page TIFF (Mustavalkoinen yksisivuinen TIFF) skannaa mustavalkoisen asiakirjan ja tallentaa kuvat erillisiksi yksisivuisiksi TIFF-tiedostoiksi. Black and White Multi-page TIFF (Mustavalkoinen monisivuinen TIFF) skannaa mustavalkoisen asiakirjan ja tallentaa kaikki kuvat yhdeksi monisivuiseksi TIFF-tiedostoksi. Black and White PDF (Lähetä mustavalkoinen PDF sähköpostitse) skannaa asiakirjan ja lähettää mustavalkoisen PDFtiedoston sähköpostiviestin vastaanottajalle. Custom Color PDF (Mukautettu värillinen PDF) Skannaa asiakirjan ja avaa Smart Touch Editing (Smart Touch -muokkaus) -ikkunan. Kun olet muokannut kuvaa ja valitset Done (Valmis), kuva tulee näkyviin PDF-tiedostona. Custom Color File(s) (Mukautettu värillinen tiedosto) Voit määrittää skannerin asetukset ennen asiakirjan skannaamista. Asiakirja tallennetaan värilliseksi JPG-tiedostoksi. 3-4 A-61677_fi Marraskuu 2012

18 Skannerin mukana toimitetaan myös nämä skannaussovellukset: ScanSoft PaperPort Tällä sovelluksella voit skannata asiakirjasi järjestetyiksi tiedostoiksi, jotka löydät ja joita voit käyttää ja jakaa nopeasti. PaperPort sisältää kätevän visuaalisen työpöydän, jossa näkyvien asiakirjakuvakkeiden avulla voit helposti selata asiakirjoja ja etsiä niistä tietoja. ScanSoft OmniPage Tällä tuottavuutta parantavalla sovelluksella voit muuntaa paperi- ja PDF-asiakirjat tarkasti sähköisiksi tiedostoiksi, joita voi muokata ja jakaa ja joihin voi kohdistaa hakuja. Sovelluksen tekstintunnistustoimintojen ja täsmällisten muotoiluominaisuuksien avulla sähköiset asiakirjat näyttävät täsmälleen alkuperäisten asiakirjojen kaltaisilta teksteineen, kuvineen, sarakkeineen ja taulukoineen. HUOMAUTUS: Smart Touch asennetaan Kodak-ohjainohjelmiston mukana. Edellä mainitut skannausohjelmistot ovat erillisillä CD-levyillä, jotka toimitetaan skannerin mukana. Kunkin ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet ovat ohjelmiston käyttöoppaassa. Saat Smart Touch - käyttöoppaan näkyviin valitsemalla Smart Touch - sovelluksessa Help (Ohje) -painikkeen. Skannaaminen Smart Touch -toiminnoilla Seuraavassa on esimerkki Smart Touch -toiminnon Black and White PDF (Mustavalkoinen PDF) käytöstä. Lisätietoja Smart Touch - toiminnoista on asennus-cd-levyllä olevassa User s Guide for Smart Touch (Smart Touch -käyttöopas) -käyttöoppaassa. 1. Paina vierityspainiketta, kunnes numero 2 näkyy toimintoikkunassa. Voit selata ylös- tai alaspäin haluamaasi toimintoon käyttämällä vastaavaa vierityspainiketta. 2. Paina LED/käynnistyspainiketta. Asiakirja skannataan, ja vastaava tuloskuva sijoitetaan (Omat tiedostot) -kansion Smart Touch -alikansion Output (Tuloste) - alikansioon. A-61677_fi Marraskuu

19 4 Huolto Sisällys Skannerin kannen avaaminen Puhdistaminen Telojen puhdistaminen Erotusmoduulin puhdistaminen Syöttömoduulin puhdistaminen Skanneriin imuroiminen Kuvantamisalueen puhdistaminen Puhdistusarkin käyttäminen Osien vaihtaminen Erotusmoduulin ja -pyörien vaihtaminen Esierotusyksikön vaihtaminen Syöttömoduulin ja -pyörien vaihtaminen Esierotustelan kireyden säätäminen Tarvikkeet ja kulutusosat Skannerin kannen avaaminen 1. Varmista ennen skannerin kannen avaamista, että syöttöalusta on avattuna ja skanneri kallistettuna. 2. Pidä skannerin kannen vapautusvipua painettuna ja vedä skannerin kantta alaspäin. 3. Kun olet puhdistanut skannerin tai vaihtanut osan, sulje skannerin kansi kummallakin kädellä. A-61677_fi Marraskuu

20 Puhdistaminen Telojen puhdistaminen Skanneri on puhdistettava aika ajoin. Jos asiakirjojen syötössä on ongelmia, jos skanneriin vetää sisään useita asiakirjoja samanaikaisesti tai jos kuvissa näkyy raitoja, skanneri on puhdistettava. "Tarvikkeet ja kulutusosat" -osassa tämän luvun lopussa on luettelo tarvikkeista, joita skannerin puhdistamisessa tarvitaan. TÄRKEÄÄ: Käytä vain puhdistusaineita, joita saa esimerkiksi Kodak Parts Services -palvelusta. Älä käytä kotitalouskäyttöön tarkoitettuja puhdistusaineita. Anna skannerin pintojen jäähtyä huoneenlämpötilaan ennen puhdistusaineiden käyttöä. Älä käytä puhdistusaineita kuumiin pintoihin. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Älä käytä puhdistusaineita suljetuissa tiloissa. HUOMAUTUS: Katkaise skannerista virta ennen sen puhdistamista. Pese kätesi vedellä ja saippualla näiden puhdistustoimien jälkeen. 1. Avaa skannerin kansi. 2. Pyyhi syöttötelat puolelta toiselle telanpuhdistusliinalla. Pyöritä teloja ja puhdista koko pinta. TÄRKEÄÄ: Telanpuhdistusliina sisältää natriumlauryylieetterisulfaattia, joka voi ärsyttää silmiä. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedoista. 3. Kuivaa telat nukkaamattomalla liinalla. 4-2 A-61677_fi Marraskuu 2012

21 Erotusmoduulin puhdistaminen Erotusmoduuli kannattaa irrottaa skannerista, jotta sen voi puhdistaa mahdollisimman hyvin. 1. Paina erotusmoduulia ylöspäin niin, että se irtoaa, ja nosta se pois paikaltaan. 2. Kierrä erotusmoduulin pyöriä käsin ja pyyhi ne telanpuhdistusliinalla. 3. Tarkasta erotusmoduuli. Jos erotusmoduulin pyörissä näkyy kuluneita kohtia tai vaurioita, vaihda erotusmoduulin pyörät. Katso lisätietoja kohdasta "Osien vaihtaminen". 4. Asenna erotusmoduuli kohdistamalla kielekkeet koloihin ja napsauttamalla moduuli paikalleen. A-61677_fi Marraskuu

22 Syöttömoduulin puhdistaminen HUOMAUTUS: Varo vahingoittamasta paperintunnistinta irrottaessasi syöttömoduulia tai puhdistaessasi sen ympäristöä. 1. Vedä syöttömoduulin kannen korkeasta osasta ja nosta se ylös paikaltaan. 2. Käännä syöttömoduulia eteenpäin ja nosta se paikaltaan painamalla sitä vasemmalle. 3. Kierrä syöttömoduulin pyöriä käsin ja pyyhi ne telanpuhdistusliinalla. 4-4 A-61677_fi Marraskuu 2012

23 4. Tarkasta syöttömoduuli. Jos syöttömoduulin pyörissä näkyy kuluneita kohtia tai vaurioita, vaihda syöttömoduulin pyörät. Katso lisätietoja kohdasta "Osien vaihtaminen". 5. Poista pöly ja roskat syöttömoduulin alueelta pölynimurilla tai puhdistusliinalla. 6. Asenna syöttömoduuli takaisin kohdistamalla tapit ja painamalla sitä vasemmalle paikalleen. Varmista, että rattaat ovat kohdakkain ja moduuli napsahtaa paikalleen. Pyöritä syöttömoduuli takaisin paikalleen. 7. Asenna syöttömoduulin kansi takaisin kohdistamalla kielekkeet koloihin ja painamalla kantta niin, että se napsahtaa paikalleen. Skannerin imuroiminen Pöly ja roskat on syytä poistaa skannerin sisäosista imuroimalla ennen kuvantamisalueen puhdistamista. A-61677_fi Marraskuu

24 Kuvantamisalueen puhdistaminen 1. Pyyhi kuvantamisalueen ylä- ja alaosa Brillianze Detailer -liinalla (vaihe 1) tai Staticide-liinalla. Varo naarmuttamasta kuvantamisaluetta puhdistuksen aikana. TÄRKEÄÄ: Staticide-liinat sisältävät isopropanolia, joka voi ärsyttää silmiä ja kuivattaa ihoa. Pese kätesi vedellä ja saippualla näiden puhdistustoimien jälkeen. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedoista. 2. Poista mahdolliset raidat pyyhkimällä kuvantamisalueen ylä- ja alaosa uudelleen Brillianze Detailer -liinalla (vaihe 2) tai lähes kuivalla Staticide-liinalla. 3. Kun olet valmis, sulje skannerin kansi kummallakin kädellä. Puhdistusarkin käyttäminen 1. Poista puhdistusarkki pakkauksestaan. 2. Säädä sivuohjaimet puhdistusarkin koon mukaisesti. 3. Aseta puhdistusarkki syöttöalustalle (tarttuva pinta itseäsi kohti) pystysuuntaisesti. 4. Skannaa puhdistusarkki skannaussovelluksella. 5. Kun puhdistusarkki on skannattu, käännä se ylösalaisin (tarttuva pinta syöttöalustaa kohti) ja skannaa se uudelleen. 6. Avaa skannerin kansi ja pyyhi kuvantamisalue nukkaamattomalla liinalla. 7. Sulje skannerin kansi kummallakin kädellä. 8. Tarkista kuvan laatu. 9. Toista tämä menettely tarvittaessa, kunnes epäpuhtaudet on puhdistettu teloista. HUOMAUTUS: Jos puhdistusarkki on hyvin likaantunut, hävitä se ja käytä uutta. 4-6 A-61677_fi Marraskuu 2012

25 Osien vaihtaminen Erotusmoduulin ja -pyörien vaihtaminen Kodak-skannereissa käytetään vaihdettavia pyöriä, joilla voidaan syöttää tyypiltään, kooltaan ja paksuudeltaan erilaisia asiakirjoja. Pyörien käyttöikä ja suorituskyky vaihtelevat käyttäjän asiakirjasarjojen, paperiradan ja pyörien puhdistustaajuuden suositellun pyörienvaihtovälin noudattamisen mukaan. Nimellinen pyörien kestoaika on noin sivua. Käyttöajan arvoille ei anneta takuuta. Skannerin käyttöympäristö, asiakirjojen tyyppi, skannattavien asiakirjojen kunto ja suositeltujen puhdistus- ja vaihtotoimien noudattamatta jättäminen voivat aiheuttaa sen, että kulutusosien käyttöikä vaihtelee. Vaihda pyörät, jos skanneri alkaa vetää sisäänsä useita asiakirjoja samanaikaisesti, pysähtelee tai syötössä ilmenee ongelmia, joita ei voi ratkaista seuraavien puhdistusohjeiden avulla. HUOMAUTUS: Katkaise skannerista virta ennen osien vaihtamista. Tietyntyyppiset paperit (kuten hiiletön paperi tai sanomalehtipaperi), säännöllisen puhdistuksen laiminlyönti ja/tai muiden kuin suositeltujen puhdistusaineiden käyttäminen voi lyhentää telojen käyttöikää. 1. Irrota erotusmoduuli työntämällä sitä ylöspäin ja nosta se paikaltaan. Jos vaihdat erotusmoduulin, asenna uusi erotusmoduuli kohdistamalla kielekkeet koloihin ja napsauttamalla moduuli paikalleen. Jos vaihda pyörät, jatka vaiheeseen 2. A-61677_fi Marraskuu

26 2. Pitele erotusmoduulia ja käännä vapautusvipua taaksepäin niin, että pääset käsiksi erotustelaan. VAROITUS: Ole varovainen, sillä vapautusvipu on jousikuormitettu ja napsahtaa takaisin, jos et pidä sitä paikallaan. 3. Irrota erotustela erotusmoduulin rungosta. 4. Irrota kukin pyörä liu'uttamalla pyörä pois navasta. 5. Asenna uudet pyörät vetämällä kukin pyörä varovasti napayksikön päälle. TÄRKEÄÄ: Älä venytä pyörää voimakkaasti, jotta se ei repeydy. 6. Asenna erotustela takaisin erotustelan runkoon. Varmista, että erotustela napsahtaa paikalleen. 7. Asenna erotusmoduuli takaisin kohdistamalla kielekkeet koloihin ja napsauttamalla moduuli paikalleen. 4-8 A-61677_fi Marraskuu 2012

27 Esierotusyksikön vaihtaminen 1. Irrota erotusmoduuli skannerista edellä kohdassa "Erotusmoduulin ja -pyörien vaihtaminen" olevien ohjeiden mukaan. 2. Pitele erotusmoduulia kummallakin kädellä ja paikanna kaksi sivukielekettä, jotka ulkonevat hieman erotusmoduulin takaosasta. 3. Paina sivukielekkeitä alaspäin, kunnes esierotusyksikkö työntyy hieman erotusmoduulin etuosasta. 4. Tartu esierotusyksikköön ja vedä se ulos erotusmoduulista. 5. Hävitä kulunut esierotusyksikkö. 6. Kohdista uuden esierotusyksikön sivukielekkeet erotusmoduulin koloihin. 7. Paina esierotusyksikköä voimakkaasti koloihin, kunnes esierotusyksikön läppä on kevyesti erotusmoduulin pyöriä vasten. 8. Asenna erotusmoduuli takaisin kohdistamalla kielekkeet koloihin ja napsauttamalla moduuli paikalleen. A-61677_fi Marraskuu

28 Syöttömoduulin ja -pyörien vaihtaminen HUOMAUTUS: Paperintunnistin sijaitsee syöttömoduulin oikealla puolella. Varo vahingoittamasta paperintunnistinta irrottaessasi syöttömoduulia tai puhdistaessasi sen ympäristöä. 1. Nosta syöttömoduulin kannen kielekettä ja irrota kansi. 2. Käännä syöttömoduulia eteenpäin ja nosta se paikaltaan painamalla sitä vasemmalle. Jos vaihdat syöttömoduulin, asenna uusi moduuli kohdistamalla tapit ja työntämällä moduuli paikalleen vasemmalle. Varmista, että rattaat ovat kohdakkain ja moduuli napsahtaa paikalleen, ja siirry sitten vaiheeseen 8. Jos vaihda pyörät, jatka vaiheeseen Irrota napayksiköt nostamalla kukin niistä ylös paikaltaan A-61677_fi Marraskuu 2012

29 4. Irrota pyörät liu'uttamalla kukin pyörä pois napayksiköstä. 5. Asenna uudet pyörät vetämällä kukin pyörä varovasti napayksikön päälle. TÄRKEÄÄ: Älä venytä pyörää voimakkaasti, jotta se ei repeydy. 6. Asenna napayksikkö takaisin syöttömoduuliin. Akselia on ehkä liu'utettava oikealle tai vasemmalle, jotta napayksikkö mahtuu oikein syöttömoduulin runkoon. 7. Asenna syöttömoduuli takaisin. 8. Asenna syöttömoduulin kansi takaisin kohdistamalla kielekkeet koloihin ja painamalla syöttömoduulin kantta alaspäin niin, että se napsahtaa paikalleen. A-61677_fi Marraskuu

30 Esierotustelan kireyden säätäminen Jos skanneri vetää sisäänsä useita asiakirjoja samanaikaisesti tai ilmenee asiakirjatukoksia, esierotustelan kireyden säätäminen voi olla tarpeen. 1. Irrota erotusmoduuli skannerista edellä kohdassa "Erotusmoduulin ja -pyörien vaihtaminen" olevien ohjeiden mukaan. 2. Paikanna jousi erotusmoduulista. 3. Nosta jousi pidikkeestä ja säädä sen kireyttä siirtämällä sitä tarpeen mukaan vasemmalle tai oikealle. 4. Kun olet valmis, asenna erotusmoduuli takaisin kohdistamalla kielekkeet koloihin ja napsauttamalla moduuli paikalleen. Tarvikkeet ja kulutusosat Tilaa tarvikkeita skannerisi toimittajalta. Kuvaus Luett.nro Kodak-syöttötelat (12 kpl) Kodak-erotusmoduuli Kodak-syöttömoduuli Kodak Digital Science -puhdistusliinat teloja varten (24 kpl) Kodak Digital Science -puhdistusarkit (50 kpl) Staticide-puhdistusliinat Kodak-skannereille (6 x 24 kpl) Brillianize Detailer -puhdistusliinat Kodak-skannereille Kodak-Legal-tasoskannerilisälaite Valkoinen Kodak-tausta Kodak-A3-tasoskannerilisälaite HUOMAUTUS: Tuotteet ja luettelonumerot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta A-61677_fi Marraskuu 2012

31 5 Vianmääritys Sisällys Ongelmanratkaisu LCD-näytön koodit Merkkivalot Yhteyden ottaminen huoltoon Ongelmanratkaisu Ongelma Asiakirjat aiheuttavat tukoksen tai skanneri vetää sisäänsä useita asiakirjoja Joskus skanneri ei ehkä toimi oikein. Yritä ratkaista ongelma seuraavan taulukon avulla ennen yhteyden ottamista tekniseen tukeen. Mahdollinen ratkaisu Varmista seuraavat asiat: Sivuohjaimet on säädetty skannattavien asiakirjojen leveyden mukaan. Vastaanottoalusta on säädetty skannattavien asiakirjojen pituuden mukaan. Kaikkien asiakirjojen koko, paino ja tyyppi vastaavat määrityksiä, jotka ovat liitteessä A, Tekniset tiedot. Skanneri ja pyörät ovat puhtaat. Esierotusmoduulin jousen kireys on säädetty oikeaksi. Katso ohjeet luvussa 4, Huolto. Syöttömoduuli ja esierotusmoduuli on asennettu oikein ja pitävästi paikoilleen. Katso ohjeet luvussa 4, Huolto. Asiakirjatukoksen poistaminen: TÄRKEÄÄ: Varmista ennen kannen avaamista, että syöttöalusta on ylhäällä ja skanneri kallistettuna. Älä vedä tukoksen aiheuttanutta paperia skannerista, vaan avaa skannerin kansi ensin. Avaa skannerin kansi. Poista kaikki juuttuneet paperit skannerin sisältä. Sulje skannerin kansi ja jatka skannaamista. A-61677_fi Marraskuu

32 Ongelma Skanneri ei skannaa tai syötä asiakirjoja Kuvia ei tule näkyviin Kuvia ei rajata oikein Asiakirjassa näkyy telan jälki skannaamisen jälkeen Kuvissa on mustaa taustaväriä Värivalokuvassa näkyy punaisia, sinisiä tai vihreitä raitoja Skanneri toimii hitaasti Skannaaminen Microsoft Office Document Imaging ohjelmistolla WIA-ohjaimen kautta ei toimi Mahdollinen ratkaisu Varmista seuraavat asiat: Virtajohto on kytketty pitävästi skannerin takaosaan ja pistorasiaan. Virtalähteen vihreä merkkivalo palaa. Virta on kytketty virtakytkimestä. Pistorasia toimii (pyydä tarvittaessa apua sähköasentajalta). Tietokone on käynnistetty uudelleen ohjelmiston asentamisen jälkeen. Asiakirjat koskettavat syöttöteloja. Jos skannaat yksipuolisia asiakirjoja, varmista, että skannattavaksi tarkoittamasi puoli on syöttöalustaa vasten (ei itsesi puolella). Lisätietoja on luvun 3 kohdassa "Asiakirjojen valmisteleminen skannaamista varten". Jos rajausasetukset Automatically Detect and Straighten (Tunnista automaattisesti ja suorista) tai Automatically Detect (Tunnista automaattisesti) ovat käytössä eikä kuvia rajata oikein, puhdista kuvantamisalue. Katso kohtaa "Kuvantamisalueen puhdistaminen" luvussa 4, Huolto. Puhdista telat. Katso ohjeet luvussa 4, Huolto. Läpikuultavia asiakirjoja skannattaessa kuvassa voi näkyä mustaa taustaväriä. Voit minimoida tämän ja parantaa kuvaa säätämällä Contrast (Kontrasti) -arvoa tai valitsemalla TWAIN-ohjaimessa Draft (Fixed) (Vedos (Kiinteä)) tai ISIS-ohjaimessa Fixed Processing (Kiinteä käsittely) tai käyttämällä valkoista Kodak-taustaa. Skanneri on likaantunut, ja se on puhdistettava. Katso kohtaa "Puhdistaminen" luvussa 4, Huolto. Tietokone ei ehkä ole skannerin vähimmäisvaatimusten mukainen. Skanneri on tarkoitettu ja suunniteltu käytettäväksi USB 2.0 -yhteydellä, mutta se toimii myös USB 1.1 -portin kautta. Jos käytät USB 1.1 -yhteyttä, päivitä yhteys USB 2.0:aan. Valitse skanneri, jonka nimi on: KODAK Scanner (Kodak-skanneri): i2000 avattavasta Scanner (Skanneri) -luettelosta. 5-2 A-61677_fi Marraskuu 2012

33 LCD-näytön koodit Seuraavassa on luettelo koodeista ja vastaavista ilmoituksista, joita voi näkyä LCD-näytössä. HUOMAUTUS: Jos sinulla on Kodak i2400 -skanneri, toimintoikkunassa näkyy vain koodi. Koodit Ilmoitus Merkitys/toimenpide 0 Check USB cable (Tarkista USB-kaapeli) Power saver mode (Virransäästötila) Scanning... (Skannataan...) U5, E3 Rescan documents (Skannaa asiakirjat uudelleen) U6 U8 U9 Clear paper path and close cover (Puhdista paperirata ja sulje kansi) Multifeed (Useiden asiakirjojen syöttö) Paper jam (Paperitukos) Tarkoittaa, että USB-yhteyttä ei ole tai USB-kaapelia ei ole kytketty pitävästi. Tarkoittaa, että skanneri on virransäästötilassa. Ei vaadi toimenpiteitä. Skanneri skannaa asiakirjoja. USB-kaapeli on irronnut skannerin toimiessa. Avaa skannerin kansi ja varmista, että kaikki paperit on poistettu paperiradalta. Sulje sitten skannerin kansi. Skanneri on vetänyt sisään useita asiakirjoja kerrallaan. Poista useiden asiakirjojen syöttötilanne. Skannattava asiakirja on liian pitkä. Skannerissa on asiakirjatukos tai paperiradassa on este. Poista asiakirjat paperiradalta. E1, E2 Katkaise virta ja kytke se uudelleen. Jos ongelma ei katoa, ota yhteys huoltoon. E2, E4, E7 Turn power off then on (Katkaise virta ja kytke se takaisin) Katkaise virta ja kytke se uudelleen. Jos ongelma ei katoa, ota yhteys huoltoon. Merkkivalot Yhteyden ottaminen huoltoon Tasainen vihreä: skanneri on valmiina skannaukseen tai skannaa. Välähtelevä vihreä: skannerin alustus on käynnissä. Vilkkuva vihreä: skanneri on virransäästötilassa. Tasainen punainen: ilmaisee skannerivirheen, kuten sen, että skannerin kansi on avattuna. Jos virhe ei ole käyttäjän korjattavissa, skannerin virta on ehkä katkaistava ja kytkettävä uudelleen. Jos ongelma ei katoa, ota yhteys huoltoon. 1. Ajan tasalla oleva oman maasi tukinumero on osoitteessa 2. Pidä soittaessasi saatavilla seuraavat tiedot: ongelman kuvaus skannerin malli ja sarjanumero tietokoneen kokoonpano käytettävä ohjelmistosovellus A-61677_fi Marraskuu

34 Liite A Tekniset tiedot Skannerin tyyppi/nopeus (skannausnopeus voi vaihdella ohjaimen, sovellusohjelmiston, käyttöjärjestelmän ja tietokoneen mukaan) Tässä liitteessä ovat skannerin tekniset tiedot ja järjestelmävaatimukset. Kodak i2400 -skanneri kaksipuolisesti skannaava skanneri, mustavalko-, harmaasävy- ja väriskannaus enimmäisnopeudella 30 sivua minuutissa / 60 kuvaa minuutissa tarkkuudella 200 ja 300 dpi. Kodak i2600 -skanneri kaksipuolisesti skannaava skanneri, mustavalko- ja harmaasävyskannaus enimmäisnopeudella 50 sivua minuutissa / 100 kuvaa minuutissa tarkkuudella 200 ja 300 dpi; väriskannaus enimmäisnopeudella 40 sivua minuutissa / 80 kuvaa minuutissa tarkkuudella 200 dpi. Kodak i2800 -skanneri kaksipuolisesti skannaava skanneri, mustavalko- ja harmaasävyskannaus enimmäisnopeudella 70 sivua minuutissa / 140 kuvaa minuutissa tarkkuudella 200 ja 300 dpi; väriskannaus enimmäisnopeudella 60 sivua minuutissa / 120 kuvaa minuutissa tarkkuudella 200 dpi. Skannausteknologia Kaksi CCD-kennoa Harmaasävytulosteen bittisyvyys on 256 tasoa (8-bittinen) Väriluennan bittisyvyys on 48 bittiä (16 x 3) Väritulosteen bittisyvyys on 24 bittiä (8 x 3) Optinen tarkkuus 600 dpi Tulostetarkkuudet 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 ja dpi Tulostetiedostojen muoto Yksi- ja monisivuinen TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF ja hakukelpoinen PDF Asiakirjan vähimmäiskoko 63,5 x 50 mm Asiakirjan enimmäiskoko Skanneri 215 x mm Tasoskanneri 215 x 297 mm Paperin paino 34 g/m g/m 2 Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kapasiteetti Suositeltava päivittäinen skannausmäärä Henkilökortin enimmäispaksuus 1,25 mm Skannaa myös pienet asiakirjat, kuten henkilökortit, kohokuvioidut kortit ja vakuutuskortit. i2400-skanneri 50 arkkia (75 g/m 2 ) i2600-skanneri 75 arkkia (75 g/m 2 ) i2800-skanneri 100 arkkia (75 g/m 2 ) i2400: sivua päivässä i2600: sivua päivässä i2800: sivua päivässä Valonlähde Kaksi LED-valoa Syöttöhäiriön tunnistus Ultraääni Käyttöjännite V (kansainvälinen), 50/60 Hz Skannerin mitat Korkeus: 246 mm (ei sisällä syöttöalustaa) Leveys: 330 mm Syvyys: 162 mm (ei sisällä syöttö- eikä vastaanottoalustaa) Skannerin paino 5,5 kg Isäntäyhteys USB 2.0 Käyttölämpötila C Käyttöympäristön %:n suhteellinen kosteus ilmankosteus Ympäristötiedot Energy Star -hyväksytyt skannerit A-61677_fi Marraskuu 2012 A-1

35 Tehonkulutus skanneri Akustinen melu (äänenpainetaso) Mukana toimitettavat ohjelmistot Sammutettuna: < 0,5 W Toiminnassa: < 35 W Käyttämättömänä: < 8 W Energy Star < 2,5 W Toiminnassa: alle 58 db(a) Sammutettuna: alle 30 db(a) TWAIN-, ISIS- ja WIA-ohjaimet, Smart Touch, PaperPort, OmniPage, Linux Sane- ja TWAIN-ohjaimet saatavissa osoitteesta Järjestelmävaatimukset Seuraavassa ovat Kodak i2400, i2600- ja i2800-skannereiden käyttöön suositeltavat järjestelmän vähimmäiskokoonpanovaatimukset. Intel Core-2 Duo, 6600, 2,4 GHz/suoritin tai vastaava, 4 Gt RAM-muistia Tuetut käyttöjärjestelmät: - Microsoft Windows XP (32-bittinen ja 64-bittinen) ja SP2 tai uudempi - Microsoft Windows Vista ja SP1 - Microsoft Windows Vista x64 Edition - Microsoft Windows 7 (32-bittinen ja 64-bittinen) ja SP1 - Microsoft Windows 8 (32-bittinen ja 64-bittinen) - Microsoft Windows 2008 Server x64 Edition - Linux Ubuntu Linux SUSE Linux Fedora 10 Mukana toimitettavat ohjaimet: Windows-käyttöjärjestelmät: TWAIN, ISIS, WIA Linux-jakeluversiot: TWAIN ja SANE A-2 A-61677_fi Marraskuu 2012

36 Liite B Takuu - Vain Yhdysvallat ja Kanada Onnittelut Kodak-skannerin ostosta. Kodak-skannerit tarjoavat loppukäyttäjille ensiluokkaista suorituskykyä ja luotettavuutta. Seuraava rajoitettu takuu koskee kaikkia Kodak-skannereita. Kodak-skannereiden rajoitettu takuu Eastman Kodak Company myöntää Kodakin tai Kodakin valtuutetun jakelukanavan jakamille Kodak-skannereille (lukuun ottamatta varaosia tai kuluvia osia) seuraavan rajoitetun takuun: Kodak takaa, että Kodak-skannerissa ei ostohetkestä tuotteeseen sovellettavan rajoitetun takuun voimassaoloajan loppuun ole materiaaleihin tai valmistukseen liittyviä vikoja ja että skanneri on kyseisen Kodak-skannerin suorituskykytietojen mukainen. Alla kuvatut takuun poikkeukset koskevat kaikkia Kodak-skannereita. Viallinen Kodak-skanneri tai skanneri, joka ei vastaa tuotteen teknisiä tietoja, korjataan tai korvataan uudella tai tehdaskorjatulla tuotteella Kodakin valinnan mukaan. Ostajat voivat selvittää ostettuihin Kodak-skannereihin sovellettavan rajoitetun takuuajan soittamalla numeroon (800) , vierailemalla osoitteessa tai tarkistamalla ajan Kodak-skannerin mukana toimitetusta rajoitetun takuun yhteenvetokortista. Takuuhuollon saaminen edellyttää ostotodistuksen esittämistä. Takuun poikkeukset Kodakin rajoitettu takuu ei koske Kodak-skanneria, joka on oston jälkeen altistunut fyysiselle vahingolle, joka on aiheutunut tapaturmasta, onnettomuudesta, luonnonmullistuksesta tai kuljetuksesta, mukaan lukien (a) vahingot, jotka ovat aiheutuneet siitä, että skanneria ei ole pakattu ja toimitettu takaisin Kodakille takuuhuoltoa varten Kodakin voimassa olevien pakkaus- ja toimitusohjeiden mukaan, mukaan lukien kuljetustuen asettamatta jättäminen ennen toimitusta tai sen poistamatta jättäminen ennen käyttöä, (b) käyttäjän asennuksesta, järjestelmän integroinnista, ohjelmoinnista, käyttöjärjestelmien tai sovellusohjelmistojen uudelleenasennuksesta, järjestelmäsuunnittelusta, siirtämisestä, tietojen uudelleenjärjestämisestä tai tuotteen tai sen jonkin osan (mukaan lukien liittimen, lasin, tappien tai tiivisteen rikkoutuminen) poistamisesta aiheutuneet vahingot, (c) vahingot, jotka ovat aiheutuneet huollosta, muokkaamisesta tai korjauksesta, joita Kodak tai Kodakin valtuutettu palveluntarjoaja ei ole suorittanut, tai luvattomasta käsittelystä tai väärennettyjen tai muiden kuin Kodakin osien, kokoonpanojen, lisävarusteiden tai moduulien käyttämisestä aiheutuneet vahingot, (d) väärinkäytöstä, kohtuuttomasta käsittelystä tai kunnossapidosta, virheellisestä käsittelystä, käyttäjän virheestä, asianmukaisen valvonnan tai kunnossapidon puutteesta, mukaan lukien muiden kuin Kodakin hyväksymien puhdistustuotteiden tai muiden lisävarusteiden käyttämisestä tai suositeltujen toimenpiteiden tai teknisten tietojen vastaisesta käytöstä aiheutuneet vahingot, (e) ympäristöolosuhteiden (kuten äärimmäinen kuumuus tai muu sopimaton fyysinen käyttöympäristö), korroosion, ruostumisen, tuotteen ulkoisten sähkötöiden tai virheellisen sähköstaattisen purkauksen (ESD) suojan aiheuttamat vahingot, (f) tuotteen laiteohjelmistopäivitysten tai ohjelmistoversioiden asentamatta jättämisestä aiheutuneet vahingot ja (g) vahingot, jotka ovat aiheutuneet muista lisärajoituksista, joita julkaistaan ajoittain verkossa osoitteessa tai jotka saat soittamalla numeroon (800) Kodak ei myönnä rajoitettua takuuta Yhdysvaltojen ulkopuolelta ostetuille tuotteille. Ulkomaalaisten jakelukanavien kautta ostettujen tuotteiden ostajien on haettava mahdollista takuuta alkuperäisen ostolähteen kautta. Kodak ei myönnä rajoitettua takuuta tuotteille, jotka on ostettu osana kolmannen osapuolen valmistamaa tuotetta, tietokonejärjestelmää tai muuta sähkölaitetta. Näiden tuotteiden mahdollisen takuun myöntää alkuperäinen laitevalmistaja osana valmistajan tuotetta tai järjestelmää. Korvaavan tuotteen takuu on voimassa viallisen tuotteen rajoitetun takuuajan loppuun saakka tai 30 päivän ajan sen mukaan, kumpi ajanjakso on pitempi. Asennusta koskeva varoitus ja vastuuvapauslauseke KODAK EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA OVAT AIHEUTUNEET TÄMÄN TUOTTEEN MYYNNIN, ASENNUKSEN, KÄYTÖN, HUOLLON TAI VIRHEELLISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ VAHINGON SYYSTÄ RIIPPUMATTA. TÄLLAISIA VAHINKOJA, JOISTA KODAK EI OLE VASTUUSSA, OVAT MUUN MUASSA TULON TAI VOITON MENETYKSET, TIETOJEN MENETYKSET, SEISOKKIKUSTANNUKSET, TUOTTEEN KÄYTTÖKATKOKSESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET, KORVAAVAN TUOTTEEN, TOIMITILOJEN TAI PALVELUJEN KORVAUSKUSTANNUKSET TAI ASIAKKAAN ESITTÄMÄT KYSEISIÄ VAHINKOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET. Jos tämän liitteen muiden osien ja rajoitetun takuun osien välillä on ristiriita, sovelletaan rajoitetun takuun ehtoja. A-61677_fi Marraskuu 2012 B-1

37 Rajoitetun takuuhuollon saaminen Kodak-skannereiden mukana on tiedot pakkauksesta purkamisesta, asetuksista, asennuksesta ja käytöstä. Käyttöopas sisältää vastaukset useimpiin laitteen oikeaa asennusta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeviin loppukäyttäjien teknisiin kysymyksiin. Teknistä lisätukea saa tarvittaessa verkkosivustostamme osoitteesta tai ottamalla yhteyttä seuraavaan numeroon: Kodakin tukikeskus: (800) Tukikeskus on avoinna maanantaista perjantaihin (lukuun ottamatta Kodakin lomapäiviä) kello EST. Ennen soittamista ostajalla on oltava käytettävissään Kodak-skannerin mallinumero, osanumero, sarjanumero ja ostotodistus. Ostajan on myös valmistauduttava kuvaamaan ongelma. Tukikeskuksen henkilöstö auttaa loppukäyttäjää ongelman ratkaisemisessa puhelimitse. Loppukäyttäjää saatetaan pyytää suorittamaan joitain yksinkertaisia itsetestejä ja raportoimaan tuloksena saadut tila- ja virhekoodiviestit. Tämä auttaa tukikeskusta määrittämään, onko ongelma Kodak-skannerissa vai jossain muussa osassa ja voidaanko ongelma ratkaista puhelimitse. Jos tuotteessa on tukikeskuksen määrityksen mukaan laitteisto-ongelma, joka kuuluu rajoitetun takuun tai ostetun ylläpitosopimuksen piiriin, määritetään tuotteelle tarvittaessa palautusnumero (RMA), aloitetaan huoltopyyntö ja noudatetaan korjaus- tai korvauskäytäntöjä. Pakkaus- ja toimitusohjeet Ostajan on toimitettava takuun mukaiset palautettavat tuotteet siten, että ne on suojattu toimitusvahingoilta. Jos näin ei tehdä, Kodak-skannerin takuu mitätöityy. Kodak neuvoo ostajaa säilyttämään alkuperäisen laatikon ja pakkausmateriaalit säilytystä tai kuljetusta varten. Kodak ei ole vastuussa kuljetusvahinkoihin liittyvistä ongelmista. Ostaja palauttaa vain Kodak-skannerin. Ennen toimitusta ostajan on poistettava kaikki "lisätarvikkeet" (sovittimet, kaapelit, ohjelmisto, ohjekirjat jne.). Kodak ei ole vastuussa näistä tarvikkeista eikä niitä palauteta korjatun tai korvatun Kodak-skannerin mukana. Kaikki tuotteet on palautettava Kodakille alkuperäisessä kuljetuspakkauksessa tai yksiköiden palautusta varten hyväksytyssä pakkauslaatikossa. Ostajan on asennettava kuljetustuki ennen Kodak-skannerin toimittamista. Jos alkuperäistä pakkausta ei ole käytettävissä, ota yhteyttä Kodakin tukikeskukseen numerossa (800) , josta saat osanumerot ja korvaavan pakkauksen tilaustiedot. Palautustoimenpide Ostajien, jotka hakevat palveluita tämän rajoitetun takuun alaisille Kodak-skannereille, on hankittava palautusnumero (RMA) soittamalla numeroon (800) , ja kymmenen (10) arkipäivän kuluessa RMA-numeron saamisesta palautettava Kodakskanneri RMA:ssa määritettyyn osoitteeseen loppukäyttäjän omalla kustannuksella ja riskillä Kodakin voimassa olevien pakkaus- ja toimitusohjeiden mukaan. Kaikista Kodakin vaihtamista viallisista tuotteista tai osista tulee Kodakin omaisuutta. Asiakkaan vastuu PYYTÄESSÄÄN HUOLTOA OSTAJA YMMÄRTÄÄ RAJOITETUN TAKUUN EHDOT, MUKAAN LUKIEN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN JA VASTUUNRAJOITUSTA KOSKEVAT EHDOT. ENNEN HUOLTOPYYNTÖÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN ON VARMUUSKOPIOITAVA KAIKKI TIEDOT TAI TIEDOSTOT, JOTKA SAATTAVAT VAHINGOITTUA TAI KADOTA. KODAK EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MENETETYISTÄ TAI VAHINGOITTUNEISTA TIEDOISTA TAI TIEDOSTOISTA. Takuuhuollon kuvaukset Eastman Kodak Company (Kodak) tarjoaa useita huolto-ohjelmia, jotka tukevat rajoitettua takuuta ja auttavat Kodak-skannerin käytössä ja huollossa ("huoltomenetelmät"). Kodak-skanneri on tärkeä sijoitus. Kodak-skannereilla saat tuottavuuden, jota tarvitset kilpailukyvyn säilyttämiseen. Tämän tuottavuuden äkillinen menettäminen, vaikka vain väliaikaisesti, saattaa vaikeuttaa velvoitteiden täyttämistä. Katkokset voivat tulla erittäin kalliiksi, eivät vain korjauskustannusten vaan myös menetetyn ajan takia. Näiden ongelmien helpottamista varten Kodak voi käyttää rajoitetun takuun mukaiseen huoltoon yhtä alla luetelluista huoltomenetelmistä tuotetyypistä riippuen. Tiettyjen Kodak-skannereiden mukana toimitetaan rajoitetun takuun rekisteröintikortti ja rajoitetun takuun yhteenvetokortti. Rajoitetun takuun yhteenvetokortti on mallikohtainen. Rajoitetun takuun yhteenvetokortissa on tärkeitä takuutietoja, mukaan lukien mallin numero ja rajoitettu takuu. Voit selvittää tietylle Kodak-skannerille käytettävissä olevat huoltomenetelmät rajoitetun takuun yhteenvetokortista. Jos et löydä rajoitetun takuun rekisteröintikorttia tai rajoitetun takuun yhteenvetokorttia, saat lisätietoa tuotteesta, mukaan lukien päivitetyt takuutiedot ja huolto-ohjelmatiedot sekä rajoitukset, verkosta osoitteessa tai puhelimitse numerosta (800) Huoltoviivästysten välttämiseksi Kodak kehottaa loppukäyttäjiä täyttämään ja palauttamaan liitteenä toimitettavan rajoitetun takuun rekisteröintikortin mahdollisimman pian. Jos et löydä rajoitetun takuun rekisteröintikorttia, voit rekisteröityä verkossa osoitteessa tai puhelimitse numerossa (800) Kodak tarjoaa lisäksi useita erikseen hankittavia huolto-ohjelmia, jotka auttavat Kodak-skannerin käytössä ja huollossa. Kodak on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen laatua, suorituskykyä, luotettavuutta ja huoltoa rajoitetun takuun mukaisesti. B-2 A-61677_fi Marraskuu 2012

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

G H J. C A: Kortin asetussymbolit B: Kumijalat C: Tarranauha D: Toimintavalo E: Virtavalo. CR in-1 USB2 CARD READER Tuotetiedot

G H J. C A: Kortin asetussymbolit B: Kumijalat C: Tarranauha D: Toimintavalo E: Virtavalo. CR in-1 USB2 CARD READER Tuotetiedot CR-00 6-in- USB CARD READER Tuotetiedot F A B D I G H J E C A: Kortin asetussymbolit B: Kumijalat C: Tarranauha D: Toimintavalo E: Virtavalo F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: XD H: Aukko: SMC SM- RAM

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat.

Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Osanumero: 92P1926 Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys tuotteen myyjään.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Tuotteen

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan.

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan. Pikaopas Monisyöttölaitteen täyttö 1 Avaa monisyöttölaite. Paperin lisääminen Lokeroiden täyttäminen VAARA KAATUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen.

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset:

SKANNAUSVINKKEJÄ. Skannausasetukset: SKANNAUSVINKKEJÄ Tämä skannausohje on tarkoitettu täydentämään Yliopistopainon Xerox-käyttöohjetta (https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/xerox%20kayttoohje), ei korvaamaan sitä. Yliopistopainon

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER

Käyttöoppaasi. HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER käyttöoppaasta

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tulostusmateriaaliopas

Tulostusmateriaaliopas Sivu /5 Tulostusmateriaaliopas Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti. Tuetut paperikoot, -lajit

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit DX-C200 Pikaohje Nimet ja sijainnit Kopiointi Skannaus Faksaus Vianmääritys Paperitukosten poistaminen Värikasetit Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu

Paperialusta 5 (valinnainen) Paperialusta 6 (liitearkkialusta) (valinnainen) Ohjaustaulu. Iso viimeistelylaite (valinnainen) Ohjaustaulu Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Koneen esittely Koneen esittely Palvelut Laitekokoonpanon mukaan käytettävissä voi olla seuraavat palvelut: 8 Kopiointi Sähköposti Internet-faksi Palvelinfaksi Originaalien syöttölaite

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot