RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Vaatimus viranhaltijapäätöksen lautakuntakäsittelystä/ Vaatimus viranhaltijapäätöksen lautakuntakäsittelystä/ Vaatimus viranhaltijapäätöksen lautakuntakäsittelystä/ Ravitsemispäällikön toimi Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa Ilmoitusasiat Viranhaltijoiden pöytäkirjat Lisälistalta: Lausunto Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta PUHEENJOHTAJA TIMO SATULI

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2009 Perusturvalautakunta Sivu 58 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Timo Satuli Tuulikki Tiihanoff Jari Berg Raija Haukka Auli Korhonen Tuomo Lintu Raija Nevalainen Matti Vepsäläinen Alli Mokkila Harri Päärnilä Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen Varajäsen poissa poissa Muut osallistujat Pekka Hintikka poissa Veli Pulkkinen poissa Seija Pisto poissa Jaakko Vesterinen Vastaava tk.lääkäri poissa Pasi Lievonen poissa Risto Niemelä poissa Lauri Ruotanen Raija Heiskanen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen edustaja Kunnanhallituksen edustaja Vastaava tk.lääkäri Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Perusturvajohtaja Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Timo Satuli KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Rautalampi Raija Heiskanen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Auli Korhonen Harri Päärnilä

3 Perusturvalautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perustltk 47 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle perusturvalautakunnan :n 2. kohdan mukaisesti eli esityslista on postitettu kokousta edeltävän viikon torstaina (6 pv ennen kokousta) jäsenille ja muille, joilla on olo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa. Tämä esityslista on postitettu em. henkilöille. Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Perustltk 48 Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Perusturvalautakunta on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Rautalammin ja Vesannon edustajista. Vuorossa ovat Auli Korhonen ja Matti Vepsäläinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli Korhonen ja Harri Päärnilä.

4 Perusturvalautakunta VAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEN LAUTAKUNTAKÄSITTELYSTÄ/ Perustltk 49 Liite 1-3

5 Perusturvalautakunta

6 Perusturvalautakunta VAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEN LAUTAKUNTAKÄSITTELYSTÄ/ Perustltk 50 Liite 4 Sosiaalityön vastuualuejohtajan ehdotus:

7 Perusturvalautakunta VAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEN LAUTAKUNTAKÄSITTELYSTÄ/ Perustltk 51 Liite 5

8 Perusturvalautakunta RAVITSEMISPÄÄLLIKÖN TOIMI Perustltk 52 Rautalammin ruokahuollon keskittäminen alkoi v 2001 ja toteutui yhdeksi Liite 6 keittiöksi Matti Lohen koululle Kunnanvaltuusto perusti vuoden määräaikainen ravitsemispäällikön viran, jota jatkettiin kunnanvaltuuston päätöksellä saakka. Ravitsemispäällikön tehtävänä on johtaa ja vastata kunnan koko ravintohuollosta. Tehtävää on hoitanut Ritva Pöntinen. Ruokahuollon toimivuuden kannalta on tarkoituksenmukaista perustaa ravitsemispäällikön vakituinen toimi alkaen ja toimeen siirtää Ritva Pöntinen. Ravitsemispäällikön määräaikaisen viran päätökset ovat liitteenä 6. Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että ruokahuoltoon perustetaan ravitsemispäällikön vakituinen toimi ja toimeen siirretään Ritva Pöntinen. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

9 Perusturvalautakunta LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA Perustltk 53 Liite 7 Itä- ja Keski-Suomen alueella on Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke vuosille Hankkeelle on haettu rahoitusta Sosiaali-ja terveydenhuollon kansallisesta kehittämisohjelmasta (KASTE). Hankkeen lähtökohtana ovat KASTE-ohjelman linjaukset ja kunta- ja palvelurakennemuutoksen kehittämistarpeet. Hankealueena on koko Itä- ja Keski- Suomi. Hankealueiksi on valittu hankekokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaiset yhteistoiminta-alueet. Hankkeen tavoitteet: - Lasten ja perheiden palveluiden arvioiminen ja uudistaminen yhtenäisiksi ja asiakkaan näkökulmasta joustaviksi tarkoituksenmukaisiksi palvelukokonaisuuksiksi. Keskeisenä lähtökohtana on varhainen puuttuminen huoliin lasten ja perheiden arjessa. - Lasten ja perheiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia vahvistetaan lisäämällä perheiden palvelujärjestelmän vuorovaikutusta. - Uudenlaisten palvelukokonaisuuksien edellyttämä osaaminen ja palveluiden laatu varmistetaan turvaamalla pysyvä kehittämisrakenne lasten ja nuorten hyvinvointipalveluihin. Hankkeen odotetut vaikutukset: - Eheät lasten ja perheiden palvelukokonaisuudet. - Ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja varhainen tuki ovat vakiintuneet työmuodoiksi peruspalveluissa ja erityispalveluiden tarve on vähentynyt. - Lasten ja perheiden osallisuus. - Lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi ja omavastuu on kasvanut, syrjäytyminen vähentynyt, terveyserot pienentyneet. - Henkilöstön osaaminen ja pysyvä kehittämisrakenne. - Osaaminen on vahvistunut ja henkilöstön saatavuus parantunut. On luotu pysyvä lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämisrakenne henkilöstön osaamisen tueksi. Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki. Hankkeen kuntien kustannukset määräytyvät asukasluvun perusteella. Rautalammin kunnan kustannus on 1.022,53. Hankkeen valtionavustus hakemus on liitteenä 7.

10 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päättää, että Rautalammin kunta lähtee mukaan Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishankkeeseen. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

11 Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT Perustltk 54 Perusturvalautakunnan tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Jatkosopimus yli 20 % sotainvalidien kotipalvelusta (Vesanto). 2. Palvelusopimus Hoiva- ja palvelukodin hoitajakutsujärjestelmän laitteiden päivityksestä (Vesanto). 3. Rautalammin kunnanhallituksen päätös Kolmen hoitoapulaisen ja yhden perushoitajan toimien muuttaminen lähihoitajan toimiksi. Kunnanhallitus on hyväksynyt asian. 4. Itä-Suomen lääninhallituksen, sosiaali- ja terveysosaston: Kirje: ISLH /So-17mi Yksityisten sosiaalipalvelujen antaminen. Ilmoitus: ISLH /So-62 Ilmoitus valtionosuusennakon maksamista varten, vuoden 2009 perustoimeentulotuen ennakko on ,00 /kk. ISLH /So-62 Päätös vuoden 2008 perustoimeentulotuen lopullisesta valtionosuudesta, ,00. Kutsu: STO 293 Kutsu alkoholiohjelman kuntakumppanuuteen ohjelmakaudella Sosiaali- ja terveysministeriö: Kuntainfo 2/2009: Tulkkipalvelut Kelalle alkaen. 6. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion yliopistollinen sairaala, sosiaaliasiamies: Sosiaaliasiamiespalveluiden kustannusten korvaukset vuonna 2010 on 0,269 /asukas. 7. Kuopion ev.lut.seurakunta: Elli Kankkusen testamenttirahaston avustusten jako vuodelta Avustuksia ei jaeta vuodelta Perusturvalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

12 Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJAT Perustltk 55 Perusturvalautakunnan tietoon esitellään seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Perusturvajohtajan päätökset: Sosiaalipalvelujen vastuualueen johtajan päätökset: Palvelu- ja laitosasumisenvastaavan päätös: Kotihoidon ja vanhuspalvelujen vastuualueen esimiehen päätökset: Kotihoidon vastaavan päätökset: Viranhaltijoiden pöytäkirjat ja -päätösluettelot ovat nähtävänä kokouksessa. Perusturvalautakunta päättää, ettei viranhaltijoiden päätöksiä siirretä perusturvalautakunnan käsiteltäväksi. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

13 Perusturvalautakunta LAUSUNTO VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN KEHYSSUUNNITELMASTA Perustltk 56 Liite 8 Vaalijalan kuntayhtymä on kirjeellään (liite 8) pyytänyt jäsenkuntien kunnanhallituksia antamaan lausuntonsa kuntayhtymän kehyssuunniteltelmasta Kunnanjohtaja on pyytänyt perusturvalautakuntaa valmistelemaan kunnan lausuntoa suunnitelmasta ja toimittamaan sen kunnanhallitukselle. Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelman mukaan kuntayhtymä jatkaa toimintaansa itsenäisenä ja vapaaehtoisena kuntayhtymänä. Kuntoutuskeskuksen palvelut erikoistuvat ja paikkaluku alenee 250 paikasta 220 paikkaan. Samanaikaisesti yleisten tavoitteiden mukaisesti pyritään vähentämään pitkäaikaisen laitosasumisen määrää ja rakentamaan suunnitelmakaudella kolme 15-paikkaista palvelukotia jäsenkuntiinsa mm Suonenjoelle. Palvelukotien toiminnan aloittamisen yhteydessä tehdään selvitykset soveltuvista työ- ja päivätoiminnoista sekä asukkaiden vapaa-ajan harrasteista. Kuntayhtymän perinteiset toimintayksiköt, kuten Savoset työhönvalmennuskeskukset, toimintakeskukset, asuntolat ja poliklinikat. Mikäli erityisopetus jäsenkunnissa pääsee kehittymään, tulee kuntoutuskeskuksen oppilaiden määrä vähenemään. Vaikka paikkaluku suunnitelmakaudella aleneekin, ei henkilökunnan määrää voida alentaa, koska määräaikaisten jaksot kasvavat ja asiakkaiden entistä vaativammat tarpeet vaativat runsaasti ammattitaitoista henkilökuntaa. Kuntayhtymän liikevaihto on suunnitelmakauden alussa n. 30,5 milj. euroa. Käyttötalouden menoja lisäävät uudet palvelukodit, joiden vuosikulut ovat n. 0,6-0,7 milj. euroa. Kuntayhtymän vuosimenoista n. 80 % on henkilöstömenoja joten palkkojen kehitys näkyy suoraan Vaalijalan kustannuksissa. Kahden tappiollisen vuoden jälkeen kuntayhtymän käyttötalous saavutti v tasapainon. Jäsenkunnat maksavat palvelumaksuina yli 90 prosenttia kuntayhtymän menoista. Jäsenkuntien maksuosuuden kasvun loiventamiseksi etsitään aktiivisesti uusia rahoituskanavia kuten TE-keskusten ja työvoimahallinnon projektirahoitukset, erilaiset EU-hankkeet, Kelan vammaisille asukkaille myöntämät eläkkeet ja asumistuet. Tavoitteena on pitää kuntayhtymän palvelujen hinnat kilpailukykyisinä. Palvelukotiohjelmaa viedään eteenpäin vähintään yhden kohteen vuosivauhdilla. Hankkeen edellytyksenä on, että arviolta 2,5 milj. euron vuosittaisiin investointeihin saadaan vähintään 40 prosentin avustus.

14 Perusturvalautakunta Rautalammin ja Vesannon yhteinen perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan, että Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelma vuosille on toteuttamiskelpoinen. Suunnitelmassa huomioidaan erityishuollon tilanne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden ja uudistuvan lainsäädännön muutoksissa. Suunnitelmassa ymmärretään lisäksi kuntien kiristyvän talouden merkitys ja palvelujen turvaamisen keskeinen tarve. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle kehyssuunnitelman hyväksymistä ja että Kuutinharjun asumiskeskus Rautalammilla pidettäisiin osana kehittyvää palvelukokonaisuutta. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 26.2.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 7.11.2012 klo 19.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 7.11.2012 klo 19.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 19.11.2014 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 19.11.2014 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 19.11.2014 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 22.10.2014 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 22.10.2014 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 22.10.2014 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 27.5.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 27.5.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.5.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 12.2.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 16.6.2014 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 16.6.2014 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.6.2014 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 156

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 17.5.2010 klo 16.00 16.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 3.2.2014 klo 17.00 18.37. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 3.2.2014 klo 17.00 18.37. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.2.2014 klo 17.00 18.37 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus. Torstai 30.6.2011 klo 15.00 15.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus. Torstai 30.6.2011 klo 15.00 15.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 30.6.2011 klo 15.00 15.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 183 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 6.2.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 6.2.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 6.2.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 7/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asialista HALLITUS KOKOUSAIKA: 3.10.2012 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA: Kangasniemen kunnanvirasto (os. Otto Mannisen tie 2) KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 78 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot