KYSELYLOMAKE. 3. Minkälaisella paikkakunnalla asuit ennen kansanopistoon tuloasi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELYLOMAKE. 3. Minkälaisella paikkakunnalla asuit ennen kansanopistoon tuloasi?"

Transkriptio

1 LIITE 1: KYSELYLOMAKE 1. Oletko... mies nainen 2. Minä vuonna olet syntynyt? Minkälaisella paikkakunnalla asuit ennen kansanopistoon tuloasi? Pääkaupunkiseutu Maakuntakeskus tai muu suurkaupunkialue Pienehkö kaupunki Pienempi taajama tai haja-asutusalue 4. Opistosi ja opintolinjasi Työväen Akatemia Alkio-opisto Paasikivi- opisto Historia Humanistiset Kansainvälinen Kieli ja kulttuuri Kirjoittajakoulutus Oikeustiede Psykologia ja kasvatustiede Teatteritoiminta Yhteiskuntatiede Muu, mikä Antropologia ja kulttuurien tuntemus Bio- ja ympäristötieteet Historia Journalismi Kasvatustieteet ja psykologia Kielet ja kansainvälisyys Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Terveysliikunta Valtiotieteet Muu, mikä Mediajournalismi Kuvataide Valokuvauksen perusopintolinja VisualDesign Muu, mikä

2 5. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? kiinnostunut Jonkin verran kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut En osaa sanoa 6. Kuinka paljon tietämystä yhteiskunnallisten asioiden ymmärtämiseksi katsot saaneesi...? (Arvioi vain niitä, joista sinulla on kokemusta) hyvän Hyvän Keskinkertaisen Heikon En mitään 1 Peruskoulussa 2 Lukiossa 3 Ammattikoulussa / ammattikorkeakoulussa 4 Kotona 5 Ystävä ja/tai tuttavapiirissä 6 Itseopiskelun kautta 7. Miten läheiseksi tai etäiseksi koet seuraavat puolueet itsellesi? läheiseksi Läheiseksi En etäiseksi enkä läheiseksi Etäiseksi Hyvin etäiseksi 1 Kansallinen Kokoomus 2 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 3 Suomen Keskusta 4 Perussuomalaiset 5 Ruotsalainen Kansanpuolue 6 Kristillisdemokraatit 7 Vihreä Liitto 8 Vasemmistoliitto 8. Oletko jonkin poliittisen puolueen tai sen opiskelija- tai nuorisojärjestön jäsen? Kyllä Ei 9. Minkä poliittisen puolueen tai sen opiskelija- tai nuorisojärjestön jäsen olet? Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Suomen Keskusta Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue Kristillisdemokraatit Vihreä Liitto Vasemmistoliitto

3 Muu, mikä En minkään 10. Miten läheiseksi tai etäiseksi koet seuraavat kansalaisjärjestöt itsellesi? En etäiseksi Läheiseksi Etäiseksi läheiseksi enkä läheiseksi 1 Amnesty International 2 Greenpeace 3 ATTAC 4 Maan ystävät 5 Transparency International 6 Sadankomitea 7 Oikeutta eläimille 8 Suomen luonnonsuojeluliitto Hyvin etäiseksi 11. Mikä tai mitkä seuraavista ovat vaalit, joissa äänestämistä pidät itsellesi erittäin tärkeänä? Kunnallisvaalit Eduskuntavaalit Presidentinvaalit Europarlamenttivaalit En koe äänestämistä tärkeänä 12. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tapaa, jolla päätät, mitä puoluetta ja/tai ehdokasta äänestät? Äänestän aina saman puolueen ehdokasta Äänestän sitä puoluetta/ehdokasta, joka kulloinkin vaikuttaa mielestäni parhaalta Otan selvää puolueiden/ehdokkaiden mielipiteistä niissä asioissa, jotka ovat minulle tärkeitä ja äänestän sopivinta ehdokasta Haen itselleni sopivan ehdokkaan vaalikoneen kautta 13. Mitä seuraavista pidät itsellesi mielekkäänä tapana osallistua yhteiskunnallisesti? Jonkin mielekkäänä Mielekkäänä verran mielekkäänä En lainkaan mielekkäänä 1 Mielipidekirjoituksen kirjoittaminen 2 Mielenosoitukseen osallistuminen 3 Äänestäminen vaaleissa Puolueen tai muun poliittisen 4 järjestön toimintaan osallistuminen Muuhun kuin poliittiseen 5 järjestö- tai yhdistys-toimintaan osallistuminen 6 Protestiäänestäminen 7 Yhteydenotto päätöksentekijään (esim. poliitikko, virkamies) Kansalaisaktivismi 8 (esim. ostoboikotit, kadun- /talonvaltaus)

4 9 10 Vaalikampanjaan osallistuminen Internetin kautta tapahtuva osallistuminen (esim. nettiadressit, -kyselyt, - keskustelut) 14. Miten aktiivisesti toimit seuraavissa yhteiskunnallisissa järjestöissä ja yhteisöissä? aktiivisesti / luottamustehtävissä Aktiivisesti Satunnaisesti En ole mukana toiminnassa 1 Tuottaja- tai yrittäjäjärjestö 2 Ammattiyhdistys tai -järjestö 3 Kylä- tai kaupunginosayhdistys 4 Asukasyhdistys 5 Liikunta- tai urheiluseura/-järjestö 6 Kulttuurijärjestö 7 Nuoriso- tai opiskelijajärjestö 8 Maanpuolustusjärjestö 9 Ympäristöjärjestö 10 Vapaaehtoisjärjestö (esim. Punainen Risti) 11 Poliittinen järjestö tai puolue 12 Muu yhdistys 15. Mikäli olet mukana seuraavien yhteiskunnallisten järjestöjen tai yhteisöjen toiminnassa, mikä on itsellesi tärkein syy olla mukana toiminnassa? Vapaaajan vietto Yhteiskunnallinen vaikuttaminen / aatteelliset syyt Henkilökohtainen hyöty (verkostot, urakehitys tms.) Muu syy 1 Tuottaja- tai yrittäjäjärjestö 2 Ammattiyhdistys tai -järjestö 3 Kylä- tai kaupunginosayhdistys 4 Asukasyhdistys 5 Nuoriso- tai opiskelijajärjestö 6 Maanpuolustusjärjestö 7 Ympäristöjärjestö 8 Poliittinen järjestö tai puolue 16. Kuinka monessa yhdistyksessä olet tällä hetkellä jäsenenä? Yhteensä yhdistyksessä

5 17. Miten tärkeinä pidät itsellesi seuraavia kanavia seurata ja hankkia niiden kautta tietoa yhteiskunnallisista asioista? 1 Televisio 2 Valtakunnalliset tai paikalliset sanomalehdet 3 Iltapäivälehdet (esim. Ilta-Sanomat, Iltalehti) 4 Radio 5 Aikakauslehdet 6 Ammattilehdet ja -kirjallisuus 7 Internet 8 Järjestö- tai puoluetoimintaan osallistuminen 9 Viranomaisten, järjestöjen, oppilaitosten tms. järjestämät tilaisuudet 10 Tiedotusfoorumit (esim. Eurooppa-tiedotus, kunnalliset tietopalvelut) 11 Yhteydenotto päätöksentekijään (poliitikko, virkamies tms.) 12 Keskustelut ystävä-, perhe- ja tuttavapiirissä ja/tai kollegoiden tms. kanssa tärkeänä Tärkeänä Melko tärkeänä En lainkaan tärkeänä 18. Kuinka usein tavallisesti seuraat politiikkaa tai yhteiskunnallisia asioita televisiosta ja radiosta? Televisio Radio Päivittäin 2-6 kertaa viikossa Kerran viikossa tai muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa tai harvemmin En koskaan 19. Kuinka usein tavallisesti luet sanomalehdistä...? Päivittäin 2-6 kertaa viikossa Kerran viikossa tai muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa tai harvemmin En koskaan 1 Paikallisuutiset 2 Kotimaan uutiset 3 Ulkomaan uutiset 4 Talousuutiset 5 Pääkirjoitukset ja kolumnit 6 Asiantuntija-artikkelit (Aliot, vieraskynät tms.) 7 Mielipidekirjoitukset

6 20. Kuinka paljon tavallisesti (puolen tunnin tarkkuudella) käytät aikaa päivässä...? 1 Television katseluun: 2 Radion kuunteluun: (Kuunteluksi ei lasketa esim. radion pitämistä päällä taustamusiikkia tms. varten) 3 Sanomalehtien lukemiseen: 4 Internetin käyttöön: tuntia tuntia tuntia tuntia 21. Valitse seuraavista enintään kolme (3) pääasiallista tapaasi käyttää internetiä? Työhön, opiskeluun tms. liittyvä tiedonhaku Harrastuksiin tai vapaa-aikaan liittyvä tiedonhaku Työhön liittyvä yhteydenpito (esim. asiakkaisiin, kollegoihin) Yhteydenpito kavereihin tai tuttaviin sähköpostitse Juoksevien asioiden hoitaminen (laskunmaksu, matkojen varaus, ostosten tekeminen tms.) Keskustelupalstoilla tms. foorumeilla keskusteleminen (chat, irc tms.) Ajankohtaisten tapahtumien seuraaminen Musiikin, videoiden tms. lataaminen omalle tietokoneelle Verkkopelien pelaaminen En käytä internetiä 22. Miten hyvin itse arvioit tuntevasi politiikkaa ja yhteiskunnallisia asioita? hyvin Hyvin Melko hyvin En kovinkaan hyvin Heikosti En osaa arvioida 23. Politiikka voidaan ymmärtää monin eri tavoin. Miten hyvin alla luetellut väittämät sopivat omaan käsitykseesi politiikasta? 1 Politiikassa on kyse ainoastaan henkilökohtaisen hyödyn tavoittelusta 2 Politiikka on julkista toimintaa 3 Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista 4 Politiikka on kilpailua vallasta 5 Politiikan sisältöön vaikuttaminen edellyttää osallistumista 6 Politiikka on ristiriitojen ratkaisemista 7 Politiikka ei vaikuta tavallisen ihmisen elämään 8 Politiikka luo yhteisön pelisäännöt Sopii erittäin hyvin Sopii melko hyvin Sopii melko huonosti Sopii erittäin huonosti En osaa sanoa

7 24. Miten suhtaudut käsitteeseen demokratia? myönteisesti Myönteisesti En myönteisesti enkä kielteisesti Kielteisesti kielteisesti 25. Minkä tai mitkä seuraavista ominaisuuksista liität käsitteeseen demokratia? Kansalaisten oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan sekä elinympäristönsä kehittämiseen Vallankäyttäjien velvollisuus arvioida eri näkemyksiä tasapuolisesti Korkea verotusaste Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen Maksuton koulutus ja terveydenhoito Miesten ja naisten välinen tasa-arvo Puolueiden välinen vapaa kilpailu vallasta Kansalaisten mahdollisuus vaihtaa poliittiset vallanpitäjät Enemmistön tahdon toteutuminen Poliittisen opposition toimintavapaus Täystyöllisyyden tavoittelu Vapaat, yhtenäiset ja salaiset vaalit Tasainen tulonjako Mielipiteenvapaus En mitään edellä mainituista 26. Jos arvioit suomalaista demokratiaa edellä demokratiaan liittämiesi kriteerien valossa, minkä kouluarvosanan antaisit demokratian toimivuudelle tällä hetkellä Suomessa (asteikko 4-10)? Politiikassa puhutaan usein vasemmistosta ja oikeistosta. Mitä seuraavista asioista liität näihin käsitteisiin? (Voit myös liittää saman asian sekä oikeistoon että vasemmistoon tai olla liittämättä sitä kumpaankaan) Vasemmistoon Oikeistoon 1 Porvarillisuus 2 Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoittelu 3 Työväenluokka 4 Markkinatalous 5 Julkisen sektorin vahva rooli 6 Globalisaatiomyönteisyys 7 Yksityisomistuksen vahvistaminen 8 Konservatiivisuus 9 Yksityisyrittäjät ja elinkeinonharjoittajat 10 Omistava luokka 11 Tuloerojen kaventaminen 12 Edistys ja yhteiskunnan uudistaminen

8 28. Mihin sinä asettaisit itsesi asteikolla, jossa nolla tarkoittaa laitimmaista vasemmistoa ja kymmenen laitimmaista oikeistoa? vasemmisto oikeisto 29. Maamme poliittisen järjestelmän perustana on perustuslaki. Mille seuraavista valtiollinen valta Suomessa tämän perustuslain mukaan kuuluu? Oikeuslaitokselle Kansalle Presidentille Hallitukselle 30. Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Minkä tai mitkä seuraavista tekijöistä liität käsitteeseen suhteellinen vaalitapa? Kustakin vaalipiiristä valitaan yksi ehdokas Monipuoluejärjestelmä Kaksipuoluejärjestelmä Kustakin vaalipiiristä valitaan useita ehdokkaita 31. Mitä tarkoitetaan käsitteellä vaalipiirijako? Vaaleissa annettujen äänten alueellista jakautumista Vaaleissa ehdolla olevien ehdokkaiden alueellista jakautumista Tiettyä ehdokasta äänestäneiden henkilöiden alueellista jakautumista Vaaleilla tätettävien edustajapaikkojen alueellista jakoa 32. Suomessa puolueet ovat olennaisia politiikan toimijoita. Miten tärkeänä pidät puolueiden toimintaa seuraavilla osa-alueilla? 1 Kansalaiskeskustelun ylläpitämien 2 Poliittisten johtajien rekrytointi 3 Monikulttuurisuuden tukeminen 4 Yhteiskunnallisten intressien yhteen kokoaminen ja yhteensovittaminen 5 Ehdokasasettelu vaaleissa 6 Vastuu kansalaisten hyvinvoinnista 7 Kansan sivistystason edistäminen 8 Vastuu koko yhteiskunnan tasapainoisesta kehityksestä tärkeänä Tärkeänä Melko tärkeänä En lainkaan tärkeänä En osaa sanoa 33. Suomessa myös kunnissa ja kaupungeissa tehdään poliittisia päätöksiä. Minkä poliittisen päätöksentekijän kuntalaiset valitsevat suoraan kunnallisvaaleissa? Kunnanhallituksen Kunnanjohtajan Kunnanvaltuuston Lääninhallituksen

9 34. Kuinka usein kunnallisvaalit järjestetään Suomessa? Joka toinen vuosi Joka kolmas vuosi Joka neljäs vuosi Joka viides vuosi 35. Minkä poliittisen päätöksentekijän kansa valitsee Suomessa suoraan parlamenttivaaleissa? Hallituksen Pääministerin Presidentin Eduskunnan 36. Mikä tai mitkä seuraavista kuuluvat perustuslain mukaan eduskunnan tehtäviin? Ulkopolitiikan johtaminen Lakien säätäminen Euroopan unionin (EU) asioiden kansallinen valmistelu Valtiontaloudesta päättäminen 37. Valitse seuraavista ne puolueet, jotka ovat tällä hetkellä edustettuina maamme hallituksessa? Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Suomen Keskusta Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue Kristillisdemokraatit Vihreä Liitto Vasemmistoliitto 38. Milloin eduskuntavaalit järjestetään seuraavan kerran? (Ilmoitta vaaliajankohdan vuosi ja kuukausi) Vuosi: Kuukausi: 39. Kuinka monta kansanedustajaa kuuluu eduskuntaan? 40. Mitä puoluetta äänestit viime eduskuntavaaleissa? Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Suomen Keskusta Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue Kristillisdemokraatit Vihreä Liitto Vasemmistoliitto Muu

10 En ollut äänestysikäinen En äänestänyt En halua vastata 41. Mikä on Suomessa noudatettava valtion ja kuntien välisen tehtävänjaon pääperiaate? Kunnat päättävät itse kaikista asioistaan Alue- ja kuntaministeri johtaa kuntien toimintaa Valtio päättää kuntien perustehtävät, jotka kunnat toteuttavat Lääninhallitus päättää alueensa kuntien tehtävät 42. Suomessa noudatetaan nk. parlamentarismin periaatetta. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tätä periaatetta? Kansa valitsee eduskunnan Kansanedustajan tulee päätöksissään noudattaa äänestäjien tahtoa Hallituksen tulee nauttia eduskunnan enemmistön luottamusta Hallituksen tulee nauttia presidentin luottamusta 43. Suomen perustuslaki säätelee maamme ulkopolitiikan toimivaltasuhteet. Mikä seuraavista vaihtoehdoista täydentää perustuslain määritelmän: Suomen ulkopolitiikkaa johtaa... Tasavallan presidentti yhteistoiminnassa ulkoministerin kanssa. Tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta yhteistoiminnassa ulkoministerin kanssa. Ulkoministeri. 44. Mistä vuodesta lähtien Suomi on ollut Euroopan unionin (EU) jäsen? Suomi ei ole EU:n jäsen 45. Seuraavassa on lueteltu joukko eurooppalaisia valtioita. Mitkä niistä kuuluvat EU:iin? Missä niissä on käytössä yhteisvaluutta euro? Kuuluu EU:iin Käytössä euro Puola Ruotsi Saksa Norja Tanska Sveitsi Italia Latvia Iso-Britannia Viro

11 46. Minkä EU-toimielimen edustajien valintaan voit vaaleissa itse suoraan osallistua? Komission Parlamentin Eurooppa-neuvoston EU:n neuvoston (ministerineuvoston) 47. Palkansaajien palkkatulo on veronalaista Suomessa. Oletetaan, että Virtanen ansaitsee euroa kuussa ja Herranen euroa kuussa. Mikä seuraavista valtion tuloverotusta koskevista väittämistä teidän mielestänne on lähinnä totuutta? Virtasen ja Herrasen veroprosentit ovat yhtä korkeat. Virtasen veroprosentti on korkeampi kuin Herrasen. Herrasen veroprosentti on korkeampi kuin Virtasen. Virtanen ei maksa lainkaan valtion tuloveroa, vain Herranen maksaa sitä En osaa sanoa 48. Onko mielestäsi nykyisen koulusi ilmapiiri poliittisesti? Täysin neutraalia Jokseenkin neutraalia Hieman poliittisesti värittynyt Vahvasti poliittisesti värittynyt 49. Millaiset ovat omat odotuksesi koulusi poliittiselta ilmapiiriltä. Haluaisitko sen olevan: Täysin neutraalia Jokseenkin neutraalia Hieman poliittisesti värittyneen Vahvasti poliittisesti värittyneen 50. Vertaa nykyisen koulusi (kansanopisto) poliittista ilmapiiriä edellisen käymäsi koulun ilmapiiriin ( lukio tai muu, mikä ). Onko nykyisen koulusi yhteiskunnallinen ilmapiiri? Paljon neutraalimpi Hieman neutraalimpi Samanlainen molemmissa Hieman poliittisempi 51. Missä määrin nykyisen koulusi (kansanopisto) oppitunneilla, muissa kuin yhteiskunnallisissa oppiaineissa, käsitellään yhteiskunnallisia asioita? paljon Melko paljon Melko vähän vähän

12 52. Arvioi nykyisen koulusi (kansanopiston) opetusta (oppitunti, oppimateriaali) sen yhteiskunnallisuuden ja poliittisuuden suhteen. Missä määrin arvioit opetuksen olevan poliittisesti värittynyttä? paljon poliittisesti värittynyttä Jonkin verran poliittisesti värittynyttä Ei lainkaan poliittisesti värittynyttä 53. Miten poliittisuus ilmenee koulusi opetuksessa? 54. Toivoisitko nykyisen koulusi (kansanopistossa) opetuksen olevan: Nykyistä paljon enemmän poliittisesti värittyneempää Nykyistä hieman enemmän poliittisesti värittyneempää Poliittisesti nykyisellään Nykyistä hieman vähemmän poliittisesti värittyneempää Nykyistä paljon vähemmän poliittisesti värittyneempää 55. Kuinka usein nykyisen koulusi (kansanopistossa) opettajat käsittelevät ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia kysymyksiä oppitunneillaan, vaikka ne eivät suoranaisesti kuuluisikaan oppiaineen opintoihin? usein Melko usein Melko harvoin harvoin Eivät koskaan 56. Haluaisitko, että nykyisen koulusi (kansanopistossa) opettajat käsittelisivät ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia kysymyksiä oppitunneillaan, vaikka ne eivät suoranaisesti kuuluisikaan oppiaineen opintoihin? Kyllä, erittäin paljon Kyllä, jonkin verran En juuri lainkaan Ei lainkaan 57. Kuinka usein keskustelet kanssaoppilaittesi kanssa nykyisessä koulussasi (kansanopistossa) oppituntien ulkopuolella yhteiskunnallisista ja poliittisista kysymyksistä? usein Melko usein En juuri koskaan En koskaan