Haluan aluksi esittää lämpimän kiitoksen järjestäjille mieluisasta kutsusta tulla puhumaan tänne Luosto Classic Business Forumiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haluan aluksi esittää lämpimän kiitoksen järjestäjille mieluisasta kutsusta tulla puhumaan tänne Luosto Classic Business Forumiin."

Transkriptio

1 Maimo Henriksson/Luosto : Norjan huima kehitys ja suomalainen osaaminen miten saamme ne kohtaamaan? (Norwegian Boom and Finnish Know-How how make the two meet?) Puheenjohtaja Jaakonsaari, hyvät kuulijat, Haluan aluksi esittää lämpimän kiitoksen järjestäjille mieluisasta kutsusta tulla puhumaan tänne Luosto Classic Business Forumiin. Suomen pohjoisessa naapurissa Norjassa menee hyvin. Muun Euroopan kärsiessä heikoista kasvuluvuista ja korkeasta työttömyydestä, Norjan bruttokansantuote kasvaa noin kolmen prosentin vuosivauhtia. Työttömyysprosentti on vain 3,7 ja monista ammatti-ihmisistä on jopa pulaa. Kaasun ja öljyn ympärille on kehittynyt vahva osaamisklusteri, joka tänään tuo yhtä paljon tuloja kuin itse raaka-aineet. Vaikka Norjan kokonaistalouden kova tahti on kuluvan vuoden aikana alkanut tasaantua, öljy- ja kaasualan sekä offshore-teollisuuden suoranainen kasvuboomi jatkuu. En tarkoita boomilla pelkästään taloudellista menestystä, vaan sitä intoa, päämäärätietoisuutta ja tulevaisuudenuskoa, jota olen saanut todistaa matkoillani Norjan offshore-teollisuuden keskuksiin. Esimerkiksi Hammerfestissa, jonne avattiin Snøhvitin LNG-laitos vuonna 2007, väkimäärä kasvaa, uusia päiväkoteja rakennetaan, satamaa laajennetaan ja liikenneyhteyksiä parannetaan. Hammerfestin lailla tulevat lähivuosina kasvamaan monet muutkin Pohjois-Norjan kaupungit. Öljy- ja kaasualan investoinnit Norjanmeren pohjoisosiin ja Barentsinmerelle jatkuvat. Erään arvion mukaan investointien ja operaatiokustannusten kokonaissummasta noin neljännes jää alueellisille toimittajille. Uudet öljy- ja kaasulöydöt sekä niistä syntyvät kuljetustarpeet lisäävät painetta myös maalla sijaitsevan infrastruktuurin rakentamiselle. Norjan naapurimailla on hyvät mahdollisuudet hyötyä tästä maainfrastruktuurin, liikenneyhteyksien ja palvelujen kehityksestä. Suomalaiselle rakentamiselle, kylmiin

2 olosuhteisiin kehitetylle teknologialle ja cold-how :lle on kysyntää, kunhan sitä osataan esitellä oikeissa paikoissa oikeaan aikaan. Suomen lähialueille, Finnmarkiin ja muualle Pohjois-Norjaan, investoidaan tänäkin vuonna miljardeja euroja. Öljy- ja kaasuteollisuuden sekä infrastruktuuriin ja rakentamiseen käytettävät investointisummat tai arviot eivät ole yhteismitallisia, minkä vuoksi ainoastaan Pohjois-Norjaa koskevien absoluuttisten lukujen kokoaminen on hankalaa, mutta yksittäiset hankkeet kertovat kokoluokasta. Arvioidut tulevat investoinnit esimerkiksi Barentsinmeren Johan Castberg -kenttään eli entiseen Skrugard-Havisiin ovat yli 12 mrd. euroa. Statoil kumppaneineen on suunnitellut, että tältä kentältä vedetään putki Finnmarkin rannikolle Honningsvågiin, jonne kenties rakennetaan valtava öljyterminaali. Norterminal puolestaan suunnittelee yli 200 miljoonan euron arvoista öljyterminaalia Kirkkoniemeen. Norjan mannerjalustan tuoreista kaasuinvestoinneista eniten mielenkiintoa on herättänyt Aasta Hansteen. Kaasulöytö Aasta Hansteen sijaitsee Norjanmeren pohjoisosassa noin 300 kilometrin päässä luoteeseen Nordlandin Sandnessjøenistä. Aasta Hansteen vaatii uuden, noin 480 kilometriä pitkän, kaasuputken kentältä lähimpään nykyisen infran kontaktipisteeseen Nyhavniin. Kyseessä on tähän mennessä pohjoisin kaasuputki Norjan mannerjalustalla. Statoil kumppaneineen on päässyt yhteisymmärrykseen sekä uuden kaasukentän että putken toteuttamissuunnitelmasta, ja suunnitelmat on toimitettu Norjan öljy- ja energiaministeriöön. Norjan lehdistössä on spekuloitu, että tätä Aasta Hansteenin putkea voitaisiin tulevaisuudessa jatkaa aina Barentsinmerelle asti. Putkihankkeen nimi onkin Polarled. Tämänhetkiset arviot investoinneista Aasta Hansteeniin ja Polarlediin liikkuvat noin neljässä miljardissa eurossa. Norjan sähköverkosta vastaava Statnett päätti puolestaan tammikuussa maan kaikkien aikojen suurimmasta kotimaan sähköverkon laajennusprojektista, jolla turvataan sähköntoimitus Pohjois-Norjaan. Projektin hintalappu on noin kaksi miljardia euroa.

3 Suomalaisille yrityksille on siis tarjolla valtavasti mahdollisuuksia. Suomalaisia osaajia tarvitaan Norjassa. Suomi on yksi maailman johtavista asiantuntijamaista muun muassa arktisen laivanrakennuksen sekä talvimerenkulun aloilla. Pohjoisten merialueiden liikenteen lisääntyessä ja Koillisväylän merkityksen kasvaessa uskon, että tälle suomalaiselle osaamiselle on Norjassakin kysyntää entistä enemmän. Pidän myös rakennusalan ja cleantech-osaamisen tulevaisuudennäkymiä hyvinä koko Norjassa. Lisäksi kaivosala on heräämässä 40-vuotisesta öljy- ja kaasuhöyryisestä Ruususen-unestaan. Arvioiden mukaan Norjan maaperästä löytyy 250 miljardin euron edestä mineraaleja. Pohjoinen naapurimme kaikkine mahdollisuuksineen on lähellä ja näkemykseni mukaan nyt kenties matalamman aidan takana kuin koskaan ennen. Norja tullee olemaan keskeisesti esillä hallituksen uudistetussa arktisessa strategiassa. Hyvät ystävät, Viime vuoden lokakuussa tasavallan presidentti Sauli Niinistö teki valtiovierailun Norjaan. Presidentin Tromssan puheen pääteemana oli maidemme arktinen kumppanuus. Poliittisella ja virkamiestasolla kontaktit ovat entisestään syventyneet, ja Norja on nähdäkseni aiempaa selvemmin suomalaisten yritysten kartalla. Suurlähetystössä on huomattu selvä Norja-kiinnostuksen kasvu, mikä näkyy niin vierailuina Osloon kuin jatkuvina toimeksiantoina Finprossa, joka palasi Norjaan viime vuonna ja Team Finland -hengessä istuu saman katon alla suurlähetystön yhteydessä. Mitä virallinen Suomi sitten tekee Norjan kasvuboomin ja suomalaisen osaamisen tuomiseksi yhteen, valtiovierailun lisäksi? Tunnustaudun täysin subjektiiviseksi tässä asiassa, mutta vastaisin, että aika paljon! Esimerkiksi Suomen Oslon suurlähetystön vakiotehtäviä on informoida elinkeinoelämän etujärjestöjä ja relevantteja yrityksiä suurista yksittäisistä hankkeista Norjassa, ottaa vastaan yritysten edustajia fact finding - matkoilla Oslossa, järjestää tilaisuuksia norjalais-suomalaisen kauppayhdistyksen kanssa, markkinoida suomalaista osaamista, välittää kutsuja ja niin edelleen. Ulkoasiainministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osaston päällikkö Matti Anttonen

4 vieraili Oslossa tammikuussa, eduskunnan puolustusvaliokunta helmikuussa ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori toukokuussa. Syyskuussa Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb tekee vienninedistämismatkan Hammerfestiin. Paljon on siis tehty, mutta paljon on vielä tehtävää. Norjan Team Finlandin ydinjoukko eli suurlähetystö, Finpro ja Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti huolehtii jatkossakin perusedellytyksistä, avaa ovia ja pitää Suomea esillä, mutta tärkeimmän työn tekevät suomalaiset yritykset. Etenkin kansainvälistymistä pohtivien pienten ja keskisuurten yritysten on nyt löydettävä Norjan markkinat, norjalaisia kumppaneita ja norjalaisia investoijia. Väittäisin, että kansainvälistyvän suomalaisen yrityksen on huomattavasti helpompaa aloittaa Norjasta kuin kaukomaista! Yleisimmin kuulemani esteet yrittämiselle Norjassa ovat kieli, markkinoiden sulkeutunut tai norjalaisuutta korostava luonne, sekä yksittäisen suomalaisyrityksen heikkous valtavien norjalaisprojektien tarjouskilpailuissa. Väitän, että kaikki näistä esteistä ovat ylitettävissä. Kielen suhteen on hyvä muistuttaa siitä, että suomalaisilla itse asiassa on kilpailuetu verrattuna esimerkiksi saksalaisiin, baltteihin ja muihin eurooppalaisiin: meillä on ruotsin kielen taito. Kielitaito saattaa olla heikko tai sujuva tai jotain siitä välistä, mutta joka tapauksessa jokaisella suomalaisella on jonkinlainen ruotsin kielen pohja. Tämä on suuri etu, jota meidän Suomessa tulisi vaalia ja vahvistaa, mikäli haluamme vahvistaa omaa hyvinvointiamme. Norjalaiset ymmärtävät hyvin ruotsiamme ja kokemus osoittaa, että norjalaisten kanssa tekemisissä olevat suomalaiset oppivat saamaan kiinni norjan kielen melodiasta. Norjalaisten taipumus suosia norjalaista on kyllä ollut tosiasia, mutta tämän suhteen tilanne on selvästi muuttumassa. Hankkeita on niin paljon ja ne ovat niin suuria, että norjalaiset tarvitsevat muita yhteistyökumppaneita. Samalla maan vauraus on johtanut siihen, että suositaan laatua. Nämä kehitystrendit hyödyttävät suomalaisia yrityksiä.

5 Suomalaisia pidetään luotettavina ja tuotteitamme korkealaatuisina. Lisäksi henkinen etäisyys kansanluonteidemme välillä on lyhyt rohkenen sanoa, että jopa jonkin verran lyhyempi kuin Suomen ja Ruotsin välillä. Johtopäätös on, että rohkealle ja päämäärätietoiselle, laatua tarjoavalle yrittäjälle Norjan markkinat ovat avoinna. Tuore esimerkki aktiivisesta halusta päästä Norjan apajille on Oulu-vetoinen Suomi-talo, joka on nyt käynnistämässä toimintaansa Tromssassa. Myös kolmas yllä mainitsemani markkinoillepääsyn este suomalaisyritysten heikkous ja pieni koko on ratkaistavissa. Team Finland Norja pohtii parhaillaan, kuinka yhdistää pienten ja keskisuurten suomalaisyritysten voimavaroja niin, että niiden osaaminen kiinnostaisi myös kaikkein suurimpia norjalaisyrityksiä. Yritysten on kuitenkin itse otettava johtorooli tässä työssä: on muodostettava ennakkoluulottomasti strategisia kumppanuuksia ja pyrittävä isoihin norjalaisprojekteihin yhdessä. Haluan korostaa myös aktiivisen keskusteluyhteyden merkitystä norjalaisten ja suomalaisten virkamiesten, politiikkojen ja elinkeinoelämän edustajien välillä. Esimerkiksi pohjoisen kalottialueen liikenteen ja logistiikan järjestelyissä on niin paljon yhteistä voitettavaa, että niistä on syytä puhua mahdollisimman paljon ja mahdollisimman usein. Alan kansainvälisistä yhteistyörakenteista en malta olla mainitsematta Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuutta (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics, NDPTL). Sen vahvistumisesta hyötyisivät eniten Suomi ja Norja. Liikennekumppanuus on jo valmiiksi luotu työkalu, joka kokoaa EU:n ja sen kautta Suomen ja Ruotsin, Norjan ja Venäjän saman pöydän ääreen päättämään yhteisistä liikenne- ja logistiikkaratkaisuista pohjoisessa. Hyvät kuulijat, Suomen ja Norjan kauppasuhteiden vahvistaminen vaatii pohjakseen vankan, rajat ylittävän koulutus- ja tutkimussektorin. Opiskelija- ja tutkijavaihto Suomen ja Norjan välillä on kuitenkin hyvin vaatimatonta ottaen huomioon yhteiset intressimme pohjoisessa: viime vuonna 122 korkeakouluopiskelijaa lähti Suomesta Norjaan

6 vaihtoon, Norjasta Suomeen tuli vain 34 opiskelijaa. Lukuvuonna 2011/2012 vain 75 suomalaista korkeakouluopiskelijaa vietti Norjassa yli kuukauden pituisen Nordplusvaihtojakson, ja norjalaisia opiskeli saman ohjelman tuella Suomessa suorastaan hälyttävän vähän neljätoista! Koulutus- ja tutkimusyhteistyölle on tarve ja vankka pohja usealla tieteenalalla. Norjassa on insinööripula: lähivuosina maassa arvioidaan tarvittavan jopa reilusti yli uutta insinööriä, ja joillain paikkakunnilla putkimiehiä on palkattu jätevesi-insinööreille kuuluviin tehtäviin. Suomessa koulutetaan paljon insinöörejä. Norja panostaa meren kasvi- ja eläinlajien kaupalliseen hyödyntämiseen, mikä puolestaan liittyy läheisesti kylmäteknologiseen ja lääketeolliseen tutkimukseen Suomessa. Hyvät ystävät, meidän on löydettävä keinot viestiä niin koulutuksellisista ja tutkimuksellisista tarpeistamme kuin erikoisosaamisalueistammekin paremmin niin, että tieto leviää kaikkialle korkeakoulujen luentosaleista yritysten henkilöstöhallintoihin. Tässä sekä valtiovallalla että koulutussektorilla on iso työmaa, yritysten ohella. Norjan kukoistus ja suomalainen korkeatasoinen osaaminen on saatava kävelemään kohti alttaria eväät onnelliselle lähiliitolle ovat aivan käsillämme. Kaikki on vain itsestämme kiinni ja kosijan tulee vain rohkaistua olemaan aktiivinen.

KATSE POHJOLAAN. Norja-Suomi. Yhdessä voimme houkutella kansa invälisiä investointeja ja osaamista. Elisabeth Gammelsæter, Norsk bergindustri Sivu 6

KATSE POHJOLAAN. Norja-Suomi. Yhdessä voimme houkutella kansa invälisiä investointeja ja osaamista. Elisabeth Gammelsæter, Norsk bergindustri Sivu 6 Norja-Suomi KATSE POHJOLAAN Maitamme yhdistää valtava potentiaali pohjoisessa. Emme ole vielä riittävästi osanneet hyödyntää Norjaa yhteistyö- ja kauppakumppanina. Presidentti Sauli Niinistö sanomalehti

Lisätiedot

Itämeriläinen 4/2013

Itämeriläinen 4/2013 2014 Itämeriläinen 4/2013 2 Itämeriläinen 4 2013 Itämeriläinen 4 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Katse kohti Arktista Kuluva vuosi on Centrum Balticumissa

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Sisällysluettelo Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 15.10.2013

KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 15.10.2013 KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 15.10.2013 AASIA Energian kysyntä Kaakkois-Aasiassa on kasvanut 2.5 kertaa vuodesta 1990. Kasvutahti

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä

Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä TEM raportteja 13/2013 Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä Välimietintö Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.3.2013 Meriteollisuus 2020 kilpailukykytyöryhmä Välimietintö 13.3.2013 Työ ja elinkeinoministeriölle

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

SUOMI-LIETTUA KAUPPAYHDISTYS R.Y. c/o Keskuskauppakamari PL 1000, 00101 Helsinki Puh 09 4242 6200 Fax 09 650 303 info@suli.fi www.suli.

SUOMI-LIETTUA KAUPPAYHDISTYS R.Y. c/o Keskuskauppakamari PL 1000, 00101 Helsinki Puh 09 4242 6200 Fax 09 650 303 info@suli.fi www.suli. S Y T S I D H 4 Y 1 A 0 P 2 P U A en K m m A y U k si T o T u v E I n e L in I o t M O SU 4 0 0 2 SUOMI-LIETTUA KAUPPAYHDISTYS SUOMI-LIETTUA KAUPPAYHDISTYS R.Y. c/o Keskuskauppakamari PL 1000, 00101 Helsinki

Lisätiedot

Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä Mietintö

Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä Mietintö Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä Mietintö 17.6.2013 Työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 11.1.2013 Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmän, jonka tehtäväksi annettiin

Lisätiedot

Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta. Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa

Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta. Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa Oulun Kauppakamarilehti 1/2014 Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa Kainuuntien parantaminen alkaa Norjan markkinat

Lisätiedot

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 3 R 2012 Vieraana suurlähettiläs Hannu Himanen Suunnitelmallisella markkinoinnilla tuloksiin Suomalaisia teollisuuspuistoja ja toimistorakennuksia Venäjällä

Lisätiedot

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Taija Heinonen Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Uutiskirje 5/2006 Suomi. Maakuntapoliittinen panostus pohjoisille alueille. Hän haluaa panostaa pohjoiseen

Uutiskirje 5/2006 Suomi. Maakuntapoliittinen panostus pohjoisille alueille. Hän haluaa panostaa pohjoiseen Uutiskirje 5/2006 Suomi Ruokaelämyksiä Napapiirin pohjoispuolelta Maakuntapoliittinen panostus pohjoisille alueille Hän haluaa panostaa pohjoiseen Kiirunan Siirtäminen vaikuttaa koko pohjoiskalottiin Rautatie

Lisätiedot

Kohti digitaalista vallankumousta

Kohti digitaalista vallankumousta Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2014 Tekesiltä uutta ohjelmaa Kohti digitaalista vallankumousta Logistiikka mutkistuu, syvenee ja laajenee SIVU 12 Digiajan lukkovalmistaja muuttaa maailmaa

Lisätiedot

Talous kukoistamaan VTT. arktinen kilpavarustelu on käynnistynyt s. 60. nuorekkuutta pohjolan villistä marjasta s. 68

Talous kukoistamaan VTT. arktinen kilpavarustelu on käynnistynyt s. 60. nuorekkuutta pohjolan villistä marjasta s. 68 VTT 2.2012 Lehti tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta Talous kukoistamaan TULEVAISUUDEssa SYÖPÄä hoidetaan yksilöllisesti s. 28 arktinen kilpavarustelu on käynnistynyt s. 60 nuorekkuutta pohjolan

Lisätiedot

Kasvua pohjoisesta. Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella?

Kasvua pohjoisesta. Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella? Kasvua pohjoisesta Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella? Riippumattoman asiantuntijatyöryhmän raportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2015 Kasvua

Lisätiedot

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Senioreille suunitellut talot yleistyvät sivu 4 Kokoomuksen tavoitteena turvallinen Eurooppa

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Senioreille suunitellut talot yleistyvät sivu 4 Kokoomuksen tavoitteena turvallinen Eurooppa TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti kesäkuu 2/2009 Senioreille suunitellut talot yleistyvät sivu 4 Kokoomuksen tavoitteena turvallinen Eurooppa sivut 5-10 EU-parlamenttiin tarvitaan

Lisätiedot

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA VAL TIONEUVOSTON KANSLIA SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2003 SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Oulun Kauppakamarilehti 2/2013 95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Maakuntajohtaja Pauli Harju: Eikö

Lisätiedot

ÖLJY- JA KAASUTYÖRYHMÄ

ÖLJY- JA KAASUTYÖRYHMÄ ÖLJY- JA KAASUTYÖRYHMÄ Barentsin alueen uutiset 2/2007 "Pohjoiset Naapurit" 1 NORJAN POHJOINEN ULOTTUVUUS 1 2 POHJOISTEN ALUEIDEN STRATEGIA 2 Jalot pyrkimykset 2 Käytännön toteutus 3 3 POMOR, NORJALAIS-VENÄLÄINEN

Lisätiedot

Kaupasta kumppanuuteen

Kaupasta kumppanuuteen SITRAN RAPORTTEJA Suomella ei ole varaa olla sijoittamatta Venäjään, toteaa strategiatyöryhmä. Venäjän positiivinen talouskasvu ja hyödyntämätön potentiaali tarjoavat Suomen taloudelle erinomaisia uusia

Lisätiedot

ARKTINEN MYRSKY. Globaalin Logistiikan Muutokset ja Suomen Nousu Maailmannäyttämölle. Mika Aaltonen Michael Loescher

ARKTINEN MYRSKY. Globaalin Logistiikan Muutokset ja Suomen Nousu Maailmannäyttämölle. Mika Aaltonen Michael Loescher ARKTINEN MYRSKY Globaalin Logistiikan Muutokset ja Suomen Nousu Maailmannäyttämölle Mika Aaltonen Michael Loescher All rights reserved. Except as noted below, no part of this publication may be reproduced,

Lisätiedot

Yrittäjä-lehti KYPÄRÄ-KUVAKISA. Tule Yrittäjän Iltakouluun! Tiia Vanhatapio kertoo yrittäjätarinastaan! Tiia Vanhatapio

Yrittäjä-lehti KYPÄRÄ-KUVAKISA. Tule Yrittäjän Iltakouluun! Tiia Vanhatapio kertoo yrittäjätarinastaan! Tiia Vanhatapio Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjä-lehti TALOUSELÄMÄN JA YRITTÄMISEN ERIKOISLEHTI nro 1/2014 76. vuosikerta Tule Yrittäjän Iltakouluun! Tiia Vanhatapio kertoo yrittäjätarinastaan! Yrittäjän Iltakoulun puhujana

Lisätiedot

MAASEUTUMATKAILU TEEMU SEPPÄLÄ 26.8.2009

MAASEUTUMATKAILU TEEMU SEPPÄLÄ 26.8.2009 MAASEUTUMATKAILU TEEMU SEPPÄLÄ 26.8.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 2.1 Matkustelun yleistyminen 4 2.2 Globaali 4 2.3 Suomi 4 3. SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA TIIVISTETTYNÄ 4 3.1

Lisätiedot