RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2014 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 28.4.2014 klo 17.00 21.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Rautalammin kunnan lausunto kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseen Mansikka ry:n strategia suunnittelukaudelle Sopimus henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta Sopimus työterveyshuollon palveluiden tuottamisesta Soisalon työterveyden kanssa Hallituksen esitys HE 37/2014 kansallispuiston perustamiseksi Rautalammin kunnan ja Konneveden kunnan alueelle Rautalammin reitille Rautalammin Kehitys Oy:n tekemät rahoituspäätökset Ilmoitusasiat Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Timo Poijärven kanteluun Alustava kannanotto mahdolliseen Sisä-Savon Seutuyhtymän laajentumiseen ja yhtiömuodon muutokseen Talousarviovertailu Maanvaihtokirja Rautalammin kunta Jukka ja Pekka Varis Maanvaihtokirja Rautalammin kunta Tornator Oy Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n osakkeiden mahdollinen myynti Tornator Oy:n esitys liittää Takamaa nimisestä tilasta ( ) määräala Kilpimäen teollisuusalueen kaavoitukseen PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

2 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Lausunto Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelmasta Kunnan kotisivut, kuntalaisten sähköinen asiointi ja osallistamiskokeilu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous Pelastustoimen perussopimus ja kuntien maksuosuuksien määräytyminen tulevaisuudessa PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

3 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 10/2014 Kunnanhallitus Sivu 162 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Anneli Jalkanen Sari Hintikka-Varis Ari Weide Jarmo Hänninen Kari Laitinen Kirsi Mannila Kaija Satuli puheenjohtaja I varapuheenjohtaja Poistui klo II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Jorma Kukkonen Tiina Louhikallio Timo Satuli Risto Niemelä Tapio Kataja valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja Puheenjohtaja Sihteeri Anneli Jalkanen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Tiistaina klo Tapio Kataja kunnanvirasto Allekirjoitukset Jarmo Hänninen Ari Weide PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Tapio Kataja

4 Kunnanhallitus Kokouksen alussa klo Jarna Kaplas selvitti kunnan nettisivujen uusimista. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 110 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 111 Kunnanjohtajan ehdotus: KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Jarmo Hännisen ja Ari Weiden. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 112 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kunnanhallitus päätti ottaa käsittelyyn asiat 126, 127 ja 130.

5 Kunnanhallitus Rautalammin kunnan lausunto kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseen Kh 113 Liite 1 Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää ISAVI/89/04.08/2013 kunnan lausuntoa Rautalammin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta mennessä. Ympäristölautakunta on antanut asiasta lausuntonsa. Pohjois-Savon ELY-keskus on POSELY/276/07.00/2010 antanut lausuntonsa jätevedenpuhdistamoasiassa. Lisäksi ympäristöterveydenhuoltopalvelut on antanut lausuntonsa jätevedenpuhdistamon lupamääräysten tarkistamisesta. Rautalammin kunnan ympäristölautakunta on esittänyt, että lupamääräyksiä ei tarvitse muuttaa, vaikka siirtoviemäri rakennetaan vuosina Kerkonkosken käytöstä poistettavalta jätevedenpuhdistamolta Rautalammin Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle. Rautalammin Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo on valmistunut 1973 ja se on peruskorjattu ja täysin uudistettu vuonna Laitos on mitoitettu 2000 asukkaalle, ja vuonna 2013 jätevedet johdetaan noin 660 kiinteistöltä ja 1660 asukkaalta puhdistamoon. Kun Kerkonkosken noin 250 asukkaan jätevedet johdetaan vuoden 2015 aikana Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle, arvioidaan suunnitelmien mukaan puhdistuskapasiteetin riittävän puhdistamaan kaikki jätevedet ja mahdolliset kasvavat liittyjätarpeet ainakin vuoteen 2025 saakka. Terveydenhuoltoviranomainen katsoo, että Rautalammin kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräykset voivat pysyä ennallaan vuoden 2003 myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti. Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo lausunnossaan, että jätevesivirtaamien kasvu ei ennalta arvioiden aiheuta puhdistamon toiminnalle, taikka purkuvesistön tilalle haitallisia vaikutuksia. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan puhdistamolla tulee varautua uuden viemärilinjan liittämisen myötä mahdollisesti esiintyviin häiriötilanteisiin ja tämän johdosta siirtolinjan alkupäässä Kerkonkosken suunnalla tulisi häiriötilanteita varten olla varoallastilaa. Lisäksi siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä tulisi selvittää mahdollisuus rakentaa automatisoitu sako- ja umpikaivolietteen vastaanottopiste viemärilinjan pumppaamon yhteyteen hajuhaittojen estämiseksi, koska asuntoalueella sijaitsevassa vastaanottopisteessä voi ilmetä hajuhaittoja. Edelleen ELY-keskus kiinnittää huomiota kuormitustarkkailuun ja vuosiraportointiin ominaisjätemääristä.

6 Kunnanhallitus _ Kunnanjohtajan ehdotus: Kunta katsoo, että Rautalammin kirkonkylän jätevedenpuhdistamo ei tarvitse ympäristölupaa varten uusia lupamääräyksiä. Kerkonkoskelta lopetettavan jätevedenpuhdistamon jätevedet voidaan suunnitelmien mukaan johtaa Rautalammin kirkonkylän jätevedenpuhdistamoon suunnitteilla olevaa ja rakennettavaa siirtoviemäriä pitkin. Puhdistamon kapasiteetti tulee sallimaan kasvavan jätevesimäärän. Kun Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo on toiminut jokseenkin moitteettomasti, ei tälläkään perusteella ole tarpeen muuttaa lupamääräyksiä. Kunta pyrkii siirtoviemärin suunnittelutyön ja rakentamisen yhteydessä vastaamaan niihin muihin huomioihin, joihin Pohjois-Savon ELY-keskus on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota. Kerkonkosken suunnalla tulisi häiriötilanteita varten olla varoallastilaa. Lisäksi siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä tulisi selvittää mahdollisuus rakentaa automatisoitu sako- ja umpikaivolietteen vastaanottopiste viemärilinjan pumppaamon yhteyteen hajuhaittojen estämiseksi, koska asuntoalueella sijaitsevassa vastaanottopisteessä saattaa ilmetä hajuhaittoja. Kunnalla ei ole muuta huomautettavaa Rautalammin Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistamiseen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen.

7 Elinkeinojaosto Kunnanhallitus Mansikka ry:n strategia suunnittelukaudelle Elinkjsto 13 Liite 1 Mansikka ry. on laatinut alustavaa strategiaa vuosiksi Keskusteluissa ovat olleet mukana kuntajohtajat ja elinkeinoasiamiehet. Strategia on ollut vielä kommenttikierroksella. Huhtikuun 7. päivänä strategia tulee tarkemmin lausuntokierrokselle, mutta suurin piirtein samansisältöisenä kuin oheisena oleva esitys. Rautalammin kunnanhallitus päätti , että kunta on mukana seuraavalla suunnittelukierroksella ja tuolloin arvioitiin, että kunnan vuosittaiset kustannukset ovat euroa vuodessa. Mitä enemmän kunnan alueelta on hankkeita, sitä enemmän kunnan taloudellista panostusta voidaan kotiuttaa kotikuntaan yrittäjien ja kuntalaisten hyväksi. Uusi Rautalammin maksuosuus olisi suunnittelukaudelta euroa ( ). Painopisteet strategiassa olisivat laadukas vapaa-aika ja asuminen, osaaminen, työ- ja elinkeinotoiminta ja aktiivinen kuntalaisten osallisuus (yrittäjyyskasvatus, paikallisvaikuttaminen ja yhteisöllisyys). Edellä olevat ovat jo olleet pitkään rautalampilaisten vahvuusaluetta. Mansikka ry:n maantieteellisestä toimialueesta käydään keskustelua ja se voi vaikuttaa asukasmäärän muuttuessa mahdollisesti jonkin verran kunnan maksuosuuteen. Jorma Kukkonen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana. Projektipäällikkö Ulla Anttila esitteli elinkeinojaostolle Rautalampi- Konnevesi Luontomatkailun Masterplan suunnitelman. Esittelijän esitys: Elinkeinojaosto esittää kunnanhallitukselle, että kunta osallistuu vuosina Mansikka ry:n Leader-toimintaan euron panostuksella ja tekee tarvittavat tarkistukset painopisteisiin. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kh 114 Liite 2-4 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunta on valmis liitteessä olevat painopisteet huomioon ottaen osallistumaan Mansikka ry:n Leader toimintaan euron panoksella.

8 Elinkeinojaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

9 Kunnanhallitus Sopimus henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta Kh 115 Liite 5 Sopimuksen tarkoituksena on sopia ELY-keskuksen järjestämän täydentävän joukkoliikenteen kokonaisuudesta eli sen suunnittelu-, järjestämis-, ja rahoitus vastuista sekä markkinaehtoisen liikenteen asemasta. Tämä sopimus koskee joukkoliikennelain mukaisten siirtymäajan liikennöintisopimuksien lakkaamisen jälkeen heinäkuun 2014 lukien EU:n palvelusopimusasetuksen mukaista järjestettyä ELY-keskusten toimivaltaan kuuluvaa liikennettä. Sopimus korvaa tehdyn lippuyhteistyötä koskevan sopimuksen. Liitteenä 5 on Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksenkirje sisältäen asiaa koskevan sopimuksen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 5 olevan ELY-keskuksen henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta käsittelevään kirjeeseen sisältyvän sopimuksen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

10 Kunnanhallitus Sopimus työterveyshuollon palveluiden tuottamisesta Soisalon työterveyden kanssa Kh 116 Liite 6-7 Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan esittänyt Suonenjoen kaupungille ja Rautalammin kunnalle terveydenhuoltolain 18 pykälän mukaisen työterveyshuollon tuottamisvastuun siirtämistä Soisalon Työterveysliikelaitokselle lukien ja esittänyt liitteen x mukaisen sopimuksen hyväksyttäväksi. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on osaltaan hyväksynyt liitteen 6 mukaisen sopimuksen ja päättänyt samalla irtisanoa palveluksestaan Soisalon Työterveyteen siirtyvän henkilöstön osalta paikallisen sopimuksen vuosityöajasta lukien. Liitteenä 7 on Soisalon työterveyshuollon liikelaitosjohtaja Jarno Pylkkäsen ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän johtava ylilääkäri Jussi Helinin valmistelema Suonenjoen kaupungin ja Rautalammin kunnan työterveyspalvelujen tuottamisesta Soisalon Työterveyden toimesta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ja allekirjoittaa liitteenä 6 olevan sopimuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

11 Kunnanhallitus Hallituksen esitys HE 37/2014 kansallispuiston perustamiseksi Rautalammin kunnan ja Konneveden kunnan alueelle Rautalammin reitille Kh 117 Liite 8 Kunnanjohtajan esitys: Eduskunnan ympäristövaliokunnan käsittelyyn on edennyt hallituksen esitys HE 37/2014 kansallispuiston perustamiseksi Rautalammin kunnan ja Konneveden kunnan alueelle. (HE 37/2014 vp - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Etelä-Konneveden kansallispuistosta). Asia lähetettiin pidetyssä täysistunnossa ympäristövaliokuntaan. Ympäristövaliokunta on pyytänyt maanantaihin klo mennessä lausuntoja lakiesityksestä. Kirjallinen lausunto pyydetään lähettämään pdf-asiakirjana sähköpostitse osoitteeseen Lausunnon ylätunnisteessa tulee valiokunnan nimi (ympäristövaliokunnalle), asian tunniste (HE 37/2014 vp) sekä edustettavana oleva taho. Rautalammin kunnassa on valmisteltu lausuntoa Rautalammin ja Konneveden kansallispuiston perustamiseksi. Esitetty kansallispuisto on Pohjois- Savon ensimmäinen merkittävä puisto (1500 ha), josta suurin osa (noin 1000) sijaitsee Rautalammin kunnan puolella Savossa. Kunta kiinnittää lausunnossaan perustellen asian huomiota siihen, että kansallispuiston nimessä tulee näkyä molempien kuntien nimi. Kunta toivoo lausunnossaan, että eduskunta säätäisi kansallispuistoa koskevan lain ennen vuoden 2014 eduskunnan kesälomia. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen sisältöisen lausunnon Rautalammin ja Konneveden kansallispuiston perustamisesta Rautalammin kunnan ja Konneveden kuntien alueelle. Liite 8. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 Kunnanhallitus Rautalammin Kehitys Oy:n tekemät rahoituspäätökset Kh 118 Kunnanjohtajan esitys: Osakassopimuksen mukaisesti Rautalammin Kehitys Oy on vuosittain informoinut yhtiön tekemistä rahoituspäätöksistä ja voimassa olevista rahoitusratkaisuista. Vuoden 2013 loppuun mennessä yritys oli myöntänyt euron arvosta omavelkaisia takauksia, ja näistä oli voimassa vuoden lopussa 11 kappaletta yhteensä ,87. Lisäksi yhtiöllä oli edelleen voimassa 2000 euron suuruinen oman pääoman ehtoinen sijoitus. Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

13 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 119 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Tervon kunnanhallituksen pöytäkirjaote : Tervon kunnan ympäristöterveysjohtajan viran täyttäminen. 2. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös koskien Timo Poijärven tekemää kantelua Kasperilan tilan RN:o 7:56 rakennusvalvontaa koskevassa asiassa. 3. Jätekukko Oy:n ennakkoilmoitus yhtiökokouksesta Suonenjoen kaupunginhallituksen pöytäkirja Savon koulutuskuntayhtymän pöytäkirja Sisä-Savon kansalaisopiston toimintakertomus 2013, toimintasuunnitelma 2014 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

14 Kunnanhallitus Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Timo Poijärven kanteluun Kh 120 Liite 9 Timo Poijärvi on toimittanut eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan kirjeen jossa hän arvostelee Rautalammin kunnanhallituksen teknisen osaston ja ympäristölautakunnan menettelyä Rautalammin kunnan Haapamäen kylässä sijaitsevan Kasperila (RN:o 7:56) tilalla toteutetun rakennushankkeen rakennusvalvontaa. Liitteenä 9 olevassa Eduskunnan Apulasioikeusasiamiehen päätöksessä käsitellään seikkaperäisesti tapahtumien kulkua. Päätöksessään Eduskunnan Apulaisoikeusasiamies toteaa että, ottaen huomioon rantaosayleiskaavan muutosprosessin tämänhetkinen vaihe hän pitää riittävänä toimenpiteenä saattaa tässä päätöslauselmassa esittämänsä käsitykset luvattomia rakennushankkeita koskevasta asianmukaisesta rakennusvalvontamenettelystä Rautalammin kunnan tietoon. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 9 olevan Eduskunnan Apulaisoikeuskanslerin päätöksen tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

15 Kunnanhallitus Alustava kannanotto mahdolliseen Sisä-Savon Seutuyhtymän laajentumiseen ja yhtiömuodon muutokseen Kh 121 Liite 10 Pohjois-Savon maakunnan sisällä on kehitysyhtiöiden omistussuhteiden osalta tapahtunut muutoksia. Muutokset ovat koskeneet myös Sisä-Savon Seutuyhtymää, joka oli viiden kunnan yhteinen EU-hankkeita hyödyntävä ja yritystoimintaa kehittävä yhteisö, jota kunnat ovat omistajina käyttäneet tavoitteidensa mukaisesti. Karttula ei ole enää mukana kuntayhtymässä. Sisä-Savon Seutuyhtymän strategiaa on työstetty ja toimintasuunnitelmaa uudelle EU-hankekaudelle työstetään. Kehitysyhtiöiden omistuspohjissa tapahtuneet muutokset ovat mahdollistaneet myös sen, että Seutuyhtymällä on mahdollisuus saada uusia omistajia. Sisä-Savon Seutuyhtymän potentiaalisia uusia omistajia voivat olla Pielaveden ja Keiteleen kunnat nykyisten omistajien lisäksi. Kuntien välillä on käyty neuvotteluja ja neuvottelut jatkuvat. Neuvottelussa on tullut esille omistuspohjan laajennus ja yhtiömuodon muutos. Toimielimet ovat Rautalammilla aikaisemmin käsitelleet Sisä- Savon Seutuyhtymän tilannetta, mutta ei viime aikoina. Kunnalla yhtenä Sisä-Savon Seutuyhtymän omistajana on perusteltua ottaa kanta mahdolliseen yhtymän omistuspohjan laajenemiseen ja yhtiömuotoon sekä mahdollisesti osakassopimukseen, sijoituksen määrään ja vuosittaiseen rahoitukseen. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus ottaa selvityksen jälkeen kantaa edellä esitettyihin asioihin ja evästää neuvottelijoita. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

16 Kunnanhallitus Talousarviovertailu Kh 122 Liite 11 Käyttötalouden ulkoiset menot ovat maaliskuun loppuun mennessä kertyneet 24,5 prosenttisesti eli laskennallista alitusta on 0,5 % yksikköä eli noin euroa. Käyttötulot ovat kertyneet 23,1 prosenttisesti eli hieman alle laskennallisen tason. Hallintokunnittain ylitystä on hallinnossa ja ympäristölautakunnassa. Menolajeittain tarkasteltuna ylitystä on palvelujen ostossa ja siellä lähinnä ns muiden palvelujen kohdassa noin euroa. Henkilöstömenot ovat kertyneet n. 2 %-yksikköä eli noin euroa alle arvioidun. Suuret tuloerät ovat kertyneet ennakoidusti. Liitteenä 11 on talousarviovertailu Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää saattaa talousarviovertailun kunnanvaltuuston tietoon. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

17 Kunnanhallitus Maanvaihtokirja Rautalammin kunta Jukka ja Pekka Varis Kh 123 Liite 12 Rautalammin kuntakeskuksen yleiskaavaan 2030 liittyen on valmisteltu maanvaihtokirja kunnan omistaman Kilpimäen teollisuus-alueeseen tulevasta lisämaasta ja kunnan nyt omistaman metsämaan vaihtamisesta em. alueeseen. Metsänhoitoyhdistys on tehnyt arviot valmistelussa olevista maa-alueista. Valmistellun ja sovitun maanvaihtokirjan mukaan Rautalammin kunta luovuttaa 72,9 ha suuruisen määräalan ( ) Oikarila RNo 14:7 nimisestä tilasta. Määräala on pääasiassa metsämaata. Määräalalla ei ole rakennuksia. Jukka Varis ja Pekka Varis luovuttavat Rautalammin kunnalle Kilpimäen teollisuusalueen lähellä ja kantatie 69 varrella sijaitsevat sekä omistuksessaan olevat Ristiaho RNo 21:221 (pinta-ala 10,13 ha) ja Kalliosuo RNo 21:59 (pinta-ala 1,87 ha) tilat Rautalammin kunnalle. Jukka ja Pekka Varis maksavat maa-aluevaihdossa välirahana Rautalammin kunnalle kahdeksankymmentä viisi tuhatta (85.000) euroa. Kauppaehtojen mukaan väliraha maksetaan kunnan tilille sen jälkeen kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt vaihtokirjan ja kunnanvaltuuston päätös on saanut lainvoiman. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle liitteenä olevan maanvaihtokirjan hyväksymistä Rautalammin kunnan ja Jukka ja Pekka Variksen välillä maanvaihtokirjan ehtojen ja sisällön mukaisesti. Jukka ja Pekka Varis maksavat euron välirahan maa-aluevaihdossa kunnalle. Jarmo Hänninen esitti, että asia jätetään pöydälle. Kaija Satuli kannatti Hännisen tekemää esitystä. Suoritetussa kädennosto äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotus sai neljä ääntä (Anneli Jalkanen, Ari Weide, Kari Laitinen ja Kirsi Mannila) ja Jarmo Hännisen/Kaija Satulin ehdotus sai kaksi ääntä (Jarmo Hänninen ja Kaija Satuli) Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on äänestyksen jälkeen äänin 4 2 päättänyt jatkaa asian käsittelyä tässä kokouksessa. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. Sari Hintikka-Varis ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alussa klo

18 Kunnanhallitus Maanvaihtokirja Rautalammin kunta Tornator Oy Kh 124 Liite 13 Rautalammin kuntakeskuksen yleiskaavaan 2030 liittyen on valmisteltu maanvaihtokirja kunnan omistaman Kilpimäen teollisuus-alueeseen tulevasta lisämaasta ja kunnan nyt omistaman metsämaan vaihtamisesta em. teollisuus- ja asunto-alueeseen. Metsänhoitoyhdistys on tehnyt arvion valmistelussa olevasta kunnan maaalueesta. Tornator Oy on lähettänyt tarkistetun tarjouksen Etumaa RNo 53:64 tilasta.valmistellun ja sovitun maanvaihtokirjan mukaan Rautalammin kunta luovuttaa 24,0 ha suuruisen määräalan (Oikarila RNo 14:7 nimisestä tilasta. Määräala on pääasiassa metsämaata. Määräalalla ei ole rakennuksia. Tornator Oy luovuttaa Rautalammin kunnalle Kilpimäen teollisuusalueen lähellä sijaitsevan kantatie 69 varrella olevan ja omistuksessaan olevan Etumaa RNo 53:64 ( ) tilan (pinta-ala 14,426 ha Rautalammin kunnalle. Maanvaihdossa ei käytetä välirahaa. Kauppaehtojen mukaan kauppakirja allekirjoitetaan sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt vaihtokirjan ja kunnanvaltuuston päätös on saanut lainvoiman. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle liitteenä olevan maanvaihtokirjan hyväksymistä Rautalammin kunnan ja Tornator Oy:n välillä maanvaihtokirjan ehtojen ja sisällön mukaisesti. Välirahaa ei maanvaihdossa käytetä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 Kunnanhallitus Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n osakkeiden mahdollinen myynti Kh 125 Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n ( ) omistajina ovat yhtiön perustamisesta lähtien koko 2000-luvun olleet seuraavat yhteisöt: Kirkkopalvelut ry ( ) 199 osaketta 79,6 % Rautalammin seurakunta 40 osaketta 16,0 % Rautalammin kunta 10 osaketta 4,0 % Törmälän Ystävät ry ( ) 1 osake 0,4 % Törmälä, vanha Kosken pappila, on osa Rautalammin pitäjän ja seurakunnan rikasta historiaa. Suomen Kirkon Sisälähetysseuran omistuksessa siellä toteutettiin sodan jälkeisenä aikana kehitysvammatyötä ja 1970-luvun puolivälistä lähtien leirikeskustoimintaa luvun alussa Törmälän leirikeskuksen ajauduttua toiminnallisiin ja taloudellisiin vaikeuksiin Sisälähetysseura ja Kirkkopalvelut selvittivät Törmälän myyntiä. Tällöin päädyttiin kuitenkin keskuksen yhtiöittämiseen, jossa omistajiksi tulivat nykyiset omistajat. Kirkkopalvelut luovutti kiinteää omaisuutta apporttina perustettavaa yhtiötä varten. Tämän jälkeen Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n taloudellinen tulos on ollut positiivinen pitkälti Törmälän Ystävät ry:n taloudellisen tuen ansiosta. Tuo tuki on mahdollistanut pienimuotoiset investoinnit. Viime vuodet yhtiön taloudellinen tulos on ollut negatiivinen. Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n omistama kiinteistökanta edellyttää jatkuvia investointeja. Yhtiön tulos ei kuitenkaan mahdollista korvaus- tai uusinvestointeja eikä merkittäviä toiminnan kehittämishankkeita. Investoinnit tulisikin rahoittaa vieraalla pääomalla, jonka hoitaminen on yhtiön taloudellinen asema huomioon ottaen huomattava riski. Nykyisten osakkaiden mahdollisuudet investointien rahoittamiseen ovat nykyisessä taloudellisessa tilanteessa vähäiset. Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n nykyinen omistuspohja, jossa Törmälän Ystävät ry:tä lukuun ottamatta kaikki ovat julkisia hankintayksiköitä, ei mahdollista elinkeinotoiminnan tukien ja avustusten saamista. Törmälän loma- ja kurssikeskuksen ja koko Rautalammin kunnan elinkeinotoiminnan kehittämisen kannalta merkittävää on mahdollisen Rautalammin ja Konneveden kansallispuiston perustaminen. Näissä suunnitelmissa Törmälällä on suunniteltu olevan vahva rooli nykyisen toimintansa rinnalla matkailun erityisesti luontomatkailun luonto- ja opastuskeskuksen kehittämisessä. Törmälän osalta mahdolliset julkiset liiketoimintaavaukset loisivat luontevia kasvumahdollisuuksia yhdessä muiden palveluja matkailuyrittäjien kanssa, mutta edellyttäisivät mittavia investointeja mm. opastus- ja luontokeskukseen sekä toimitilojen laajennuksiin.

20 Kunnanhallitus Törmälän arvopohjasta halutaan pitää kiinni ja sen uskotaan edelleenkin palvelevan mm. seurakuntien tulevaa leiritoimintaa ja työyhteisöjen kurssitoimintaa. Suurin omistaja Kirkkopalvelut on todennut, etteivät matkailuja palveluelinkeinon harjoittaminen tai loma- ja leirikeskustoiminta ole järjestön strategian ytimessä. Yhdistyksen hallituksen näkemys on, että yhtiön tulevaisuutta, toiminnallista ja taloudellista kehittämistä sekä investointitarpeisiin vastaamista palvelisi parhaiten yrittäjäpohjaisen omistajan löytäminen yhtiölle. Yhdistyksen hallitus esittää Rautalammin kunnanhallitukselle, että mikäli Kirkkopalvelut, joka omistaa 79,6 % Törmälän lomaja kurssikeskus Oy:n osakkeista, löytää yhtiön osakkeille soveliaan ostajan ja myy tälle omistamansa osuuden osakkeista niin Rautalammin kunnan tulisi päättää siitä, käyttääkö kunta lunastuslausekkeen mukaista etuostooikeutta vai ei, ja onko kunta valmis siihen, että kunta myy samanaikaisesti ja samalla hinnalla osakkeet Kirkkopalvelut ry:n valitsemalle ostajalle. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus on valmis hyväksymään Kirkkopalvelut ry:n hallituksen esityksen myydä yhtiön osakkeet soveliaalle ostajalle siten, että 1. kunta myy samanaikaisesti oman osuutensa (10 osaketta) ja 4 % kaikista osakkeista tälle ostajalle. Osakkeista maksettavan hinta tulee tällöin olla sama kaikille osapuolille, 2. sitoutuu siinä tapauksessa olemaan vetoamatta yhtiön yhtiöjärjestyksessä olevaan lunastuslausekkeeseen ja puoltaa yhtiön hallituksessa suostumuksen antamista luovutukselle, 3. ja toteaa, että Kirkkopalvelut on tehnyt saman sisältöisen esityksen yhtiön muille osakkaille. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen.

21 Kunnanhallitus Tornator Oy:n esitys liittää Takamaa nimisestä tilasta ( ) määräala Kilpimäen teollisuusalueen kaavoitukseen Kh 126 Liite 15 Tornator Oy on esittänyt, että Takamaa nimisestä tilasta liitettäisiin ( ) määräala Kilpimäen teollisuusalueeseen liitettäväksi teollisuusalueeksi. Esitetty maa-alue liittyy suoraan Rautalammin kunnan omistamaan maa-alueeseen ja samalla Kilpimäen teollisuusalueeseen. Esitetyn alueen pinta-ala 7,7 ha, ja se soveltuu hyvin kaavoitettavaksi teollisuusalueeksi. Maa-alue jää Tornator Oy:n omistukseen. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Tornator Oy:n Rautalammin keskustaajamaa koskeva esitys Kilpimäen teollisuusalueen laajentamiseksi otetaan kaavalliseen tarkasteluun yleiskaavan laatimisen yhteydessä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen.

22 Kunnanhallitus Lausunto Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelmasta Kh 127 Pohjois-Savon ELY-keskus on tehnyt mittavan työn (luonnos ) Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelmaa varten ja pyytää kuntien lausuntoa mennessä. Kivikaudesta saakka Rautalammilla on kyetty paikallistamaan muinaisjäännöksiä. Pohjois-Savon alueella oli kaksi suurpitäjää, joista toinen oli Tavinsalmi ja toinen Rautalampi. Rautalammin reitin vesistö on ollut pääosin Kymijoen vesistöaluetta. Ohjelmaluonnos on netissä osoitteessa (ks. linkki kohdassa muuta ajankohtaista). Rautalammin keskustan yleiskaavassa on pyritty huomioimaan kulttuuriympäristöön liittyvät asiat. Tulevaisuuden kehityksen kannalta on kuitenkin tärkeää huomioida se, että agraariyhteiskunnan muuttuessa postmoderniksi yhteiskunnaksi kehityksessä ei voida säilyttää ihanteellisesti kaikkea sitä ympäristöä, joka vuosisatoja on ollut koskemattomuudessaan vallitsevana piirteenä. Tämä koskee esim. valtakunnallisesti tai maakunnallisesti tärkeiksi kokonaisuuksiksi määriteltyjä kokonaisuuksia. Paikallisesti voi olla tilanteita, jossa pidetään tärkeänä alueiden perinteiden säilyttämistä, mutta maakunnallisissa tai valtakunnallisissa suunnitelmissa näitä painotuksia ei ole huomioitu. Toisaalta yhteiskunnan kehityksessä tulee esille tilanteita, jossa valtakunnalliset ja maakunnalliset suunnitelmat estävät asumisen ja yrittäminen vanhan emäpitäjän alueella. Lisäksi viranomaiset ovat voineet omilla rakenteellisilla ratkaisuilla muuttaa perinteistä kulttuuriympäristöä perusteellisesti, joka haittaa kuntakeskuksen kehittämistä (esim. Rautalammin kuntakeskuksessa kantatie 69 peruskorjaukseen ja rakentamiseen sekä korottamiseen liittyvät aikaisemmin tehdyt ratkaisut). Suurien kartano-maisten maatilojen läheisyydessä olevien kulttuuriympäristösuunnitelmat voivat estää tulevaisuuteen katsovat suunnitelmat ja järkevän kaavoituksen. Nämä asiat tulisi voida ottaa huomioon kulttuuriympäristöohjelmassa muutoksina, kun Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelmaa lopullisesti hyväksytään. Vanhassa emäpitäjässä on ymmärretty pääosin vaalia luontoa ja ympäristöä, siitä huolimatta lukujen vanhojen rakennusten purkamiset ja uusien rakentaminen tilalle oli vallitseva suuntaus koko suomalaisessa yhteiskunnassa ja tähän osallistuttiin myös Rautalammilla yhteiskunnan toivomalla ja edellyttämällä tavalla. Yleis- ja osayleiskaavoitukset asemakaavoituksineen ja useat merkittävät yksityisten ja julkisten rakennusten

23 Kunnanhallitus peruskorjaukset luvuilla sekä kansallispuistohanke 2010 osoittavat, että kulttuuriympäristöä on pyritty vaalimaan. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus evästää lausunnon laatimista varten viranhaltijoita Pohjois- Savon kulttuuriympäristöohjelmasta Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

24 Kunnanhallitus Kunnan kotisivut, kuntalaisten sähköisen asioinnin edistäminen Kh 128 Kunnan kotisivut ovat vanhentuneet ja niiden ajan tasalla pitämisessä on ollut jatkuvia ongelmia. Osa sivustosta palvelee hyvin kuntalaisia ja asiakkaita. Kuntalaisilla ja asiakkailla on mahdollisuus asioida myös sähköisesti kuntaan. Sähköisten kuntalaisaloitteiden osalta palautteen antamisessa on tapahtunut viiveitä. Kunnan kotisivujen uudistamisesta on pyydetty tarjoukset ja suunniteltu alustavasti ennen kotisivujen uudistamista ns. laskeutumissivun luomista osoitteeseen Lisäksi on aluksi suunniteltu kokeilumuotoisesti kuntalaisten osallistuvaa mahdollisuutta käydä kansalaiskeskustelua kunnan sivustolla. Edellä olevat muutokset vaativat suunnittelua ja pelisääntöjen luomista sekä rahoituksen laajempaa varaamista vuoden 2015 talousarvioon kotisivujen kokonaisvaltaiseksi uusimiseksi. Lisäksi kunnassa valmistellaan erillisenä asiana varsinaisen sähköisen asioinnin aloittamista kunnan palvelutoiminnassa. Sopimus tästä allekirjoitetaan lähiaikoina. Kunnanjohtajan esitys: Jarna Kaplas esittelee kotisivujen ja niiden puitteissa tapahtuvan sähköisen asioinnin ja tietojen vaihdon valmistelun tämän hetkistä tilannetta. Kunnanhallitus päätti lähteä esitettyyn kotisivuihin liittyvään kokeiluun.

25 Kunnanhallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous Kh 129 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous järjestetään keskiviikkona klo , KYS, auditorio (auditoriorakennus, 2. krs). Tilaisuuden kutsujan mukaan käsitellään KYS:in yleistilannetta, tuottavuusohjelmaa ja talousnäkymiä. Kuntakierroksen esittelymateriaali löytyy internetistä Sairaanhoitopiiri osion etusivun Ajankohtaista-palstalta: https://www.psshp.fi/sairaanhoitopiiri Rautalammin kunnan näkökulmasta tilaisuudessa tulisi kuitenkin ottaa esille ensihoitoasia ja siihen liittyvä sairaanhoitopiirin valtuuston em. koskeva päätös ja päätökseen liittyvä ponsi. Tämä liittyy siihen kokonaisuuteen, että noudattaako Pohjois-Savon alueellinen pelastuslaitos tuota sairaanhoitopiirin valtuuston päätöstä, toiminnan ja päivystyksen osalta? Rautalammilla (ja ilmeisesti eräissä muissa kunnissa) on Pohjois-Savon alueellisen pelastuslaitoksen toimesta suunniteltu sitä, että viikonvaihteessa ensihoitoyksiköt operoisivat muualta kuin Rautalammilta yöaikoina. Esiymmärrys on, että ensihoidon kustannukset ovat kasvaneet ja edelleen kasvamassa merkittävästi sen johdosta, että koko ensihoito ja sairaankuljetus otettiin julkisen hallinnon eli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin järjestettäväksi ja tuotettavaksi. Ratkaisussa jäi huomioimatta yksityinen yrittelijäisyys ja yrittäjien tuottama ensihoito ja sairaankuljetus Pohjois-Savossa. Kuitenkin tästä tuottajaperiaatteesta on tehty poikkeus, sillä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri omaksumansa periaatteen vastaisesti ostaa edelleen Kuopion, Varkauden ja Suonenjoen kaupungeissa ja niiden lähialueilla olevan ensihoidon ja sairaankuljetuksen Pohjois-Savon alueelliselta pelastuslaitokselta eikä tuota näissä kaupungeissa palveluja itse. Järjestelyä on perusteltu historiallisilla syillä ja päällekkäisyyksien poistamisella. Mutta eikö juuri kustannusmielessä palvelujen päällekkäisyys ole käytännön todellisuutta. Paljon korostettu ja vaadittu ensihoidon järjestämisvastuu ja palvelujen tuottaminen samasta organisaatiosta eli sairaanhoitopiiristä tulisikin ottaa saman organisaation haltuun eikä sallia potilaiden ja asiakkaiden vastuukysymystenkään johdosta erilaisia tuottamistapoja. Toinen mahdollisuus on se, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri sallii alueellaan ja tulevalla Erva-alueella yksityisen ensihoidon tuottamisen yrittäjien ja yhteisöjen toimesta tasapuolisesti ja kuntalaisia sekä kuntia oikeudenmukaisesti kohdellen. Tämä ratkaisu parhaalla mahdollisella tavalla turvaa maakunnan reuna-alueilla ensihoidon ja sairaankuljetuksen sekä lisää turvallisuutta ja tuo turvallisuuden tunnetta kansalaisten jokapäiväiseen elämään.

26 Kunnanhallitus Ensihoitopalvelujen tilaajana ja ostajana Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tuottavuusohjelmaan ja talousnäkymiin liittyen joutuu ilmeisesti myös ensihoidon palvelujen järjestäjinä ja tuottajina vaatimaan itseltään ja Pohjois-Savon alueelliselta pelastuslaitokselta tiukkaa taloudenhoitoa. Sairaanhoitopiiri ei voi omistajakuntien vaatimuksesta hyväksyä kustannusten kasvua, ja ehkä juuri tästä syystä ensihoidon palvelutasoa halutaan joko sairaanhoitopiirin tai alueellisen pelastuslaitoksen toimesta Pohjois-Savon maaseudun reuna-alueiden kunnissa edelleen karsia. Tätä reuna-alueilla olevien kuntien ei pidä hyväksyä, vaan on ryhdyttävä tarvittaessa selvittämään erilaisia mahdollisuuksia ensihoidon palvelutason parantamiseksi ja kustannusten vähentämiseksi. Lisäksi Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on kirjelmällä käynnistänyt pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuksien laskentamallin toimivuuden tarkastelun. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus nimeää kuntakokoukseen valtuuston puheenjohtaja Jorma Kukkosen, hallituksen puheenjohtaja Anneli Jalkasen, hallituksen II varapuheenjohtajan Ari Weiden ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Matti Vepsäläisen, hallintojohtaja Tapio Katajan ja vs. perusturvajohtaja Kari Tirkkosen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen.

27 Kunnanhallitus Pelastustoimen perussopimus ja kuntien maksuosuuksien määräytyminen tulevaisuudessa Kh 130 Kunnanjohtajan esitys: Lisäksi Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on kirjelmällä käynnistänyt pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuksien laskentamallin toimivuuden tarkastelun. Aluepelastuslautakunta pyytää Pohjois-Savon maakuntaliittoa nimeämään mennessä edustajat seutukunnittain työryhmään, joka tarkastelee pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuksien laskentamallin toimivuutta. Rautalammin kunta esittää Pohjois-Savon maakuntaliitolle kunnanvaltuustopuheenjohtaja Jorma Kukkosen nimeämistä työryhmän jäseneksi ja nimeää varajäsenen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen ja valita lisäksi varalle kunnanhallituksen puheenjohtaja Anneli Jalkasen.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.6.2017 klo 16.00 16.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 388 389

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.4.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 132

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 30.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 33 34

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 29.4.2014 klo 19.00 20.20 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 20 21 22 23 24 25

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 8.12.2014 klo 19.00 20.05 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 80 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.4.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.11.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.5.2010 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 17.11.2016 klo 17.00 19.02 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 27.5.2014 klo 19.00-20.07 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 2 3 4-5 6a-6d

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 9.11.2015 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 9.11.2015 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.11.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 18.7.2014 klo 15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 14.7.2014 Nro 5 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.12.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 04.12.2014 Nro 9/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.11.2015 klo 17.00 19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 22.8.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 281 282

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4 /2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4 /2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4 /2013 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.4.2013 klo 19.00 19.45 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 52 53 54 55 56 57

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 23.4.2012 klo 17.00 17.55. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 23.4.2012 klo 17.00 17.55. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.4.2012 klo 17.00 17.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pääkirjasto, Kivijalka Pöytäkirjan Sivu 81 82 83 84 85 86 87

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 7.7.2015 klo 19.00 20.22 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 38 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen esteet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 17.8.2015 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 17.8.2015 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 17.8.2015 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.10.2017 klo 16.30 19.45 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 93 94 95 96 97 98

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2018 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2018 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2018 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 31.1.2018 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liit Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.11.2009

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.11.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 18.11.2009 klo 17.00 18.00 Matti Lohen koulu Sirpa Jalkanen Pertti

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2014 klo 19.00 19.50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 55 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivä 27.7.2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia Torstai 04.08.2016 klo.18.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2014 klo 19.10 20.20 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 19 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen esteet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 29.8.2017 klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 76 77 78 79 80 81

Lisätiedot

Rautalammin kirjasto, Rautalampi 30.8.2013

Rautalammin kirjasto, Rautalampi 30.8.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/ 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (14) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 21.8.2013 klo 16.00-17.20 Rautalammin kirjasto Anu Hotti Pirkko Annala Helena

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.4.2017 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia KOKOUSKUTSU Laatimispäivä Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3

Lisätiedot

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12.

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 22.9.2017 Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin 22.9.2017 kello 8.18 Vastaukset: perjantai 22.9.2017 kello

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/013 KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 4.1.013 kello 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-1 3 4 Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 16.6.2014 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 16.6.2014 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.6.2014 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 156

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 5/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 5/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 5/2011 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.12.2011 kello 16.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-2 3 4 41 42 43 44 45 46 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.5.2016 klo 17.00 18.11 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 7/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 7/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 7/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 3.10.2013 kello 17.30. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. 49 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 1 2 3

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 6/2011 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.9.2011 klo 15.00 15.30 Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 6/2011 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.9.2011 klo 15.00 15.30 Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 6/2011 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.9.2011 klo 15.00 15.30 Kunnanvirasto, valtuustosali 47 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.8.2015 klo 19.00 19.17 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 45 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanhallitus. Maanantai 18.1.2016 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanhallitus. Maanantai 18.1.2016 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.1.2016 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.6.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.6.2012 klo 17.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 9.6.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 9.6.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 9.6.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 12.6.2014-13.7.2014. Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

- RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 20.2.2012 klo 17.00 18.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

- RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 20.2.2012 klo 17.00 18.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone - RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 20.2.2012 klo 17.00 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.4.2016 klo 9.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 5/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 28.8.2012 klo 19.00 19.25. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 5/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 28.8.2012 klo 19.00 19.25. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 5/2012 Kunnanvaltuusto Tiistai 28.8.2012 klo 19.00 19.25 Kunnanvirasto, valtuustosali 40 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 41 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 21/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 21/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 21/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 08.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.11.2016 kello 19.30 Käsiteltävät asiat Paikka Valtuuston kokoushuone 253 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus. Torstai 30.6.2011 klo 15.00 15.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus. Torstai 30.6.2011 klo 15.00 15.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 30.6.2011 klo 15.00 15.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 183 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Perjantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perjantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivä 8.6.2017 KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 09.06.2017 klo 13.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2017. Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2017. Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 18/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 22.8.2017 klo 17.00 20.15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot