RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Perusturvajohtajan vaali Rautalammilla postinjakelussa ongelmia Vuokrasopimuksen jatkaminen Rautalammin seurakunnan kanssa Latsinmäen kuntopolku-alueesta johon sisältyy frisbeegolf-rata Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen 2014 Ilmoitusasiat Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Paula Variksen ja Heidi Kiisken kunnanvaltuustolle jättämä kuntalaisaloite koskien kevyen liikenteen väylän rakentamista Kerkonkosken tien alkupäähän Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin liikelaitos Kysterin neuvottelukutsu Edustajan valitseminen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi eroa pyytäneen Katariina Kiviluoto- Pakarisen tilalle. Jarmo Hännisen ja kolmen muun valtuutetun valtuuston kokouksessa jättämä kuntalaisten käyttöveden saannin turvaamista ja kohtuuhintaisen vesi- ja jätevesipalveluiden varmistamista ym. käsittelevä valtuusto aloite Törmälän Loma- ja Kurssikeskus Oy:n osakkeiden kauppa ja lunastusmenettely PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 12/2014 Kunnanhallitus Sivu 199 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Anneli Jalkanen Sari Hintikka-Varis Ari Weide Jarmo Hänninen Kari Laitinen Kirsi Mannila Kaija Satuli Jouko Pispala puheenjohtaja I varapuheenjoht. 153 klo II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen klo Muut osallistujat Jorma Kukkonen Tiina Louhikallio Timo Satuli Risto Niemelä Tapio Kataja Asiantuntijoina: Kari Tirkkonen Eeva Ruotsalainen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja Vs perusturvajoht. 145 klo Koulutusjohtaja klo Puheenjohtaja Sihteeri Anneli Jalkanen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Tapio Kataja Maanantai klo kunnanvirasto Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Jarno Hänninen Kari Laitinen Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Tapio Kataja

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 142 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kunnanhallitus kuitenkin totesi, että esityslistojen tulee olla huolellisesti valmisteltuja. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 143 Kunnanjohtajan ehdotus: KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Jarmo Hännisen ja Kari Laitisen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 144 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ottaa asian 154 käsiteltäväksi tässä kokouksessa.

4 Kunnanhallitus Perusturvajohtajan vaali Kh 145 Liite 1-2 Kunnanhallitus on julistanut haettavaksi perusturvajohtajan viran toistaiseksi. Hakuilmoitus toukokuussa 2014 on ollut laajasti esillä eri foorumeilla: Kuntarekryssä, Keskisuomalaisessa, Savon Sanomissa, Kuntalehdessä ja kunnan ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon sivuilla. Hallintosäännön 14 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää osastopäällikön valinnasta. Hallintosäännön mukaan viran täyttämiseen liittyy 4 kuukauden koeaika. Perusturvajohtajan tehtävänä on johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon vastuualuetta sekä toimia perusturvaosaston osastopäällikkönä ja perusturvalautakunnan esittelijänä. Perusturvajohtajan on kunnan johtoryhmän jäsen. Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset on pyydetty lähettämään mennessä. Viran kelpoisuusvaatimuksena hakemuksessa on ollut sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 ja 10 :n mukainen pätevyys, korostaen sosiaalityön käytännön osaamista (Liite 1). Hakemukset on pyydetty toimittamaan kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus valitsee haastateltavat henkilöt. Haastattelutilaisuuteen valitut hakijat kunnanhallitus haastattelee yhdessä perusturvalautakunnan ja kunnanvaltuuston sekä viranhaltijoiden edustajien kanssa mennessä ja päättää esityksen tekemisestä kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto valitsee kokouksessaan uuden perusturvajohtajan toistaiseksi. Virkaa koskevat hakemukset esityslistan liitteenä 2. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus valitsee haastateltavaksi kutsuttavat hakijat ja antaa mahdollisuuden tarvittaessa käyttää ulkopuolista asiantuntijaa jo haastattelujen yhteydessä. Haastatteluun kutsutaan Enni Ilona Ekberg, Helena Korhonen ja Kirsi Solmari. Haastattelut pidetään kuluvan viikon torstaina ja perjantaina Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi neuvotteluryhmään: Anneli Jalkanen, Jouko Pispala, Matti Vepsäläinen, Risto Niemelä, Kaija Satuli Tiina Louhikallio, Timo Satuli, Lauri Ruotanen Kari Tirkkonen selvitti virka-asiaa sosiaaliosaston kannalta.

5 Kunnanhallitus Rautalammilla postinjakelussa ongelmia Kh 146 Kunnanjohtajan esitys: Rautalammilla keskustaajaman ja Vaajasalmen alueella on ollut ongelmia postin toimitusten kanssa. Aikataulut ovat vaihdelleet. Aktiivisia kuntalaisia on ollut yhteydessä Itellaan, mutta kerrotun henkilöstövajauksen johdosta, osa henkilöstöstä ei suostu tekemään ylitöitä. Kunnalle on esitetty toivomuksia siitä, voisiko kunta olla aktiivinen ja yhteydessä viranomaisiin ja Itellaan asian johdosta. Postinjakelun epäsäännöllisyys koskettaa myös rautalampilaisia yrityksiä. Kunnanhallitus päättää selvittää postinjakelun kerrottua epäsäännöllisyyttä Itellan tekemien järjestelyjen osalta ja käynnistää mahdolliset neuvottelut siitä, miten postinjakelu voidaan turvata myös Pohjois-Savon maakunnan länsiosissa Rautalammilla lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

6 Kunnanhallitus Vuokrasopimuksen jatkaminen Rautalammin seurakunnan kanssa Latsinmäen kuntopolkualueesta johon sisältyy frisbeegolf-rata Kh 147 Liite 3 Rautalammin kunnan Rautalammin seurakunnalta vuokraaman Latsinmäen kuntopolku-alueen johon sisältyy frisbee- rata vuokrasopimus on päättynyt vuoden 2013 lopussa. Uusi liitteenä oleva vuokrasopimus on ajalle , vuokra koko vuokraajalle on euroa joka tulee maksaa mennessä. Vuokrasopimuksen mukaan vuokra-alue luovutetaan vuokralaiselle käytettäväksi kuntopolku- ja frisbeegolf-rataalueena. Vuokrasopimus karttaliitteineen liitteenä 3 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuokrasopimuksen allekirjoitettavaksi. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen.

7 Kunnanhallitus Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen 2014 Kh 148 Kunnanjohtajan esitys: Kunnan valtionosuutta voidaan korottaa peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n nojalla harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa. Vuonna 2014 harkinnanvaraiseen valtionosuuteen on käytettävissä 20 miljoonaa euroa. Harkinnanvaraista valtionosuutta on haettava mennessä valtiovarainministeriöltä. Ministeriö on tätä koskien lähettänyt kunnille kirjeen VM/1042/ /2014. Hakemukseen tulee liittää kunnan hyväksymä suunnitelma talouden tasapainottamiseksi. Rautalammin kunta hakee vuonna 2014 harkinnanvaraista valtionosuutta euroa taloutensa tasapainottamiseksi. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 149 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö : Maanteiden tilapäinen sulkeminen Neste Oil Ralli nopeuskilpailun vuoksi, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Savo 2. Sosiaali- ja terveysministeriö : KEHAS -seurantaryhmän alueellinen kierros 3. Pohjois-Savon liiton lausunto : Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi Etelä-Konneveden kansallispuistosta 4. Itä-Suomen aluehallintovirasto : Itä-Suomen aluehallintovirasto siirtyy yksityisen terveydenhuollon päätösten ja ilmoitusten sähköiseen lähettämiseen alkaen 5. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Pohjois-Savon Elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus : Itä-Suomessa lakkaa noin 200 bussivuoroa alkaen 7. Itä-Suomen aluehallintovirasto : Peruspalvelujen arviointiraportti Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 8. Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös : Korvaus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä 9. Sisä-Savon th:n kuntayhtymä : Pöytäkirja Sisä-Savon th:n kuntayhtymä : Suonenjoen kaupungin kirje / kustannuskehitystä alentavat rakenteelliset muutokset 11. Tervon kunta : Ympäristölautakunnan pöytäkirja Vaalijalan kuntayhtymän lausuntopyyntö : Kehyssuunnitelma vuosille

9 Kunnanhallitus Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja Vaalijalan kuntayhtymä : Kokouskutsu ja esityslista Pohjois-Savon liitto : Maakuntavaltuuston kokouskutsu ja asialista Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Kuntayhtymävaltuuston kokouskutsu ja esityslista Riuttalan Talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiön sääntöjen mukaiset jäljennökset Sisä-Savon th:n kuntayhtymä : Yhtymäkokouksen kokouskutsu ja esityslista Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä: Yhtymävaltuuston kokouskutsu ja esityslista Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuk sen.

10 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kh 150 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitukselle esitellään pidetyn kunnanvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Tämän vuoksi päätökset pannaan täytäntöön ja täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset Sopimus työterveyshuollon palveluiden toteuttamisesta Soisalon työterveyshuollon kanssa allekirjoitetaan kun valtuuston päätös on saanut lainvoiman Maanvaihtokirja Rautalammin kunta Jukka ja Pekka Varis allekirjoitetaan kun valtuuston päätös on saanut lainvoiman Lukion kalustohankinnat voidaan toteuttaa kun kilpailuttamisen edellyttämä määräaika on umpeutunut ja kilpailuttaminen voidaan todeta säädösten mukaisesti toteutetuksi Maanvaihtokirja Rautalammin kunta Tornator Oy. Todetaan, että kysymyksessä on tilusvaihto sopimus. Sopimus allekirjoitetaan kun valtuuston päätös on saanut lainvoiman Muut asiat; käsitellään erillisenä asiana. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

11 Kunnanhallitus Paula Variksen ja Heidi Kiisken kunnanvaltuustolle jättämä kuntalaisaloite koskien kevyen liikenteen väylän rakentamista Kerkonkosken tien alkupäähän Kh 151 Liite 4 Paula Varis ja Heidi Kiiski jättivät liitteenä xx olevan kansalaisaloitteen koskien Kerkonkosken tien alkupään turvallisuutta yleensä ja keinoja turvallisuuden lisäämiseksi mukaan lukien alikulku tunnelin rakentaminen. Asia on tärkeä koska alueella liikkuu paljon lapsia ja siksi turvallisuutta lisäävien ratkaisujen löytyminen olisi välttämätöntä. Aloitteen on allekirjoittanut 126 kuntalaista ja asia on täten myös kuntalain mukaan käsiteltävä. Aluksi asiasta tulisi pyytää teknisen lautakunnan koulutuslautakunnan ja liikenneturvallisuus toimikunnan lausunnot. Kansalaisaloite liitteenä 4. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta ja siinä esiin tuodun asian ratkaisuvaihtoehdoista teknisen lautakunnan, koulutuslautakunnan ja liikenneturvallisuus toimikunnan lausunnot. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 Kunnanhallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin liikelaitos Kysterin neuvottelukutsu Kh 152 Kunnanjohtajan esitys: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin liikelaitos Kysterin toimitusjohtaja Hannele Holopainen on kutsunut yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan Sisä- Savon terveydenhuollon kuntayhtymän johdon ja Suonenjoen kaupungin ja Raualammin kunnan johdon klo Tavoite on keskustella terveydenhuollon tulevaisuudesta. Kunnanhallitus valitsee neuvottelijat. Kunnanhallitus päätti valita edustajikseen Timo Satulin, Anneli Jalkanen, Ari Weide, Jouko Pispala, Kaija Satuli, Matti Vepsäläinen ja Risto Niemelä sekä lisäksi joitakin keskeisiä virkamiehiä.

13 Kunnanhallitus Edustajan valitseminen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi eroa pyytäneen Katariina Kiviluoto-Pakarisen tilalle. Kh 153 Liite 5. Katariina Kiviluoto-Pakarinen on liitteenä olevalla viestillään pyytänyt eroa Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan tehtävästä ja valita hänen tilalleen uusi edustaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto; 1. myöntäisi eron Katariina Kiviluoto-Pakariselle Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän edustajakokous edustajan tehtävästä ja 2. valitsee Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän edustajakokous edustajaksi uuden edustajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

14 Kunnanhallitus Jarmo Hännisen ja kolmen muun valtuutetun valtuuston kokouksessa jättämä kuntalaisten käyttöveden saannin turvaamista ja kohtuuhintaisen vesi- ja jätevesipalveluiden varmistamistamista ym. käsittelevä valtuusto aloite Kh 154 Liite 6 Kunnanjohtajan ehdotus: Jarmo Hänninen ja kolme muuta valtuutettua jättivät valtuuston kokouksessa otsikossa mainittua asiaa käsittelevän valtuustoaloitteen aloite liitteenä 6. Aloite on aihepiiriltään kohtuullisen laaja, mutta asian käsittely tullee aloittaa pyytämällä teknistä lautakuntaa antamaan asiasta lausunto jossa tuo esiin näkemyksensä ja asian teknisluoteiset seikat ja mahdollisesti myös oikeudelliset seikat. Kunnanhallitus päättää pyytää tekniseltä lautakunnalta lausuntoa liitteenä olevasta valtuustoaloitteesta. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. Sari hintikka-varis poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa Hänen tilalleen hallituksen kokoukseen saapui Jouko Pispala.

15 Kunnanhallitus Törmälän Loma- ja Kurssikeskus Oy:n osakkeiden kauppa ja lunastusmenettely Kh 155 Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy ilmoittaa päivätyllä kirjelmällä Rautalammin kunnalle, että Kirkkopalvelut Oy on myynyt osakkeensa allekirjoitetulla kauppakirjalla Matti Varikselle ja Sari Hintikka-Varikselle Rautalammilta. Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n hallitus on kokouksessaan päättänyt, että se ei käytä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeutta. Koko yhtiössä on 250 osaketta. Rautalammin kunnalla on yhtiöstä merkitty (10 osaketta), ja kunnalla on mahdollisuus lunastaa myydyt osakkeet (199 osaketta). Mikäli kunta ei käytä lunastusoikeutta, siitä on ilmoitettava kirjallisesti Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n hallitukselle. Jos osakkeet halutaan lunastaa, tulee lunastushinta maksaa määräaikaan mennessä. Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n mukaan kaupan ehdot eivät ole julkisia ja yhtiön hallitus edellyttää luottamuksellisuutta osakkailta. Kunnanjohtajan esitys: Päätöksentekoa varten kunnanhallitukselle esitellään Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n ilmoitus ja kauppaehdot Kirkkopalvelut ry:n omistaman Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n osakkeiden myynnistä Osakekaupan ehtoja koskeva yhtiön ilmoitus ei ole julkinen (Liite). Kunnanhallitus päättää, että Rautalammin kunta ei käytä Kirkkopalvelut ry:n myymien Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n osakkeiden (199 kappaletta) osalta yhtiöjärjestyksen mahdollistamaa lunastusoikeutta. Kunnanhallitus valtuuttaa Kirkkopalvelut ry:n valtuuttaman henkilön allekirjoittamaan myös Rautalammin kunnan puolesta Törmälän loma- ja kurssikeskus Oy:n osakekauppaa koskevan kauppasopimuksen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan esityksen.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 13.2.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 6.2.2014 Nro 2 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot