Käytön ja ylläpidon koulutusta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytön ja ylläpidon koulutusta 2013"

Transkriptio

1 Käytön ja ylläpidon koulutusta 2013 wwwkiinko.fi

2 Käytön ja ylläpidon koulutusta 2013 KIINTEISTÖ- JA PROJEKTIPÄÄLLIKÖN TUTKINTO FMA TM Tavoitteena on auttaa opiskelijoita valmentautumaan kiinteistö- ja projektipäällikön, kiinteistönomistamisen ja korjaus-, lisä- ja muutosrakennuttamisen sekä kiinteistön ylläpidon tehtäviin. Ohjelma palvelee sekä pätevöitymistä että ajankohtaisia tietotarpeita. Koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneella on oikeus käyttää Kiinteistö ja projektipäällikkö FMA -nimikettä. Osa opinnoista toteutetaan ja on hyväksytettävissä Aalto-yliopiston Insinööritieteellisen tiedekunnan opintoina (Maa ). SISÄLTÖ JA RAKENNE Koulutus sisältää kuusi lähiopetusjaksoa, joissa on yhteensä 17 lähipäivää. Oppimisprosessiin kuuluu lisäksi ennen koulutuksen alkua sekä sen aikana valmisteltavia oppimistehtäviä ja käytännön harjoituksia. Lisäksi opiskelijat laativat tiimityönä kirjallisen projektityön sekä yksilötyönä kypsyyskokeen. Koulutuksen lopuksi pidetään FMA -päättöseminaari, jossa tiimit esittelevät valmistuneet projektityönsä. Koulutus sisältää seuraavat laajat aihekokonaisuudet: Toimintaympäristö ja johtaminen: toimintaympäristö, projektijohtaminen Korjaus-, lisä- ja muutostyörakennuttaminen: rakennuttaminen asiakkaalle, rakentamisprojektin talouden ja laadun hallinta, suunnittelutyön ja rakentamisen organisointi, rakentamisalan sopimusoikeus, rakentamisen valvonta, vastaanotto ja käyttöönotto Kiinteistöliiketoiminta: varallisuuden hallinta ja kehittäminen, kiinteistövuokraus Kiinteistön ylläpito: ylläpito ja ylläpidon suunnittelu, ylläpitokustannusten hallinta, kiinteistöpalvelujen johtaminen ja ostaminen. Kiinteistö-, projekti-, palvelu- ja kohdepäälliköt, tekniset asiantuntijat sekä korjaus-, lisä- ja muutosrakennuttamisen projekteissa mukana olevat, kuten isännöitsijät, hallinto- ja talouspäälliköt ja kiinteistön kunnossapidosta ja ylläpidosta vastaavat. Koulutuksen hinta on euroa, johon sisältyy oppimistehtävät ja harjoitukset, lähiopetus aineistoineen, projektityön valmennus ja ohjaus sekä kahvitarjoilut. Vuonna 2013 alkava koulutus on valtion tukemaa ammatillista lisäkoulutusta. Valtiontuen määrästä odotetaan päätöstä vuoden 2013 loppuun mennessä. Koulutus on arvonlisäverotonta. Kevät 2012 Syksy jakso jakso jakso jakso jakso jakso Päättöseminaari Syksy 2012 Kevät jakso jakso jakso jakso jakso jakso Päättöseminaari Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Helsinki

3 TEKNISEN ISÄNNÖITSIJÄN KOULUTUS JA TUTKINTO (ITS -TEK) Tavoitteena on auttaa osallistujia hankkimaan valmiudet teknisen isännöitsijän tehtävien hoitamiseen. Oppimisprosessissa muodostuu kokonaiskuva teknisen isännöitsijän tehtävistä ja niihin liittyvistä kiinteistönpidon kehittämismahdollisuuksista. Näin parannetaan osallistujien ammatillisia valmiuksia tehtävissään. Koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneella on oikeus käyttää Tekninen isännöitsijä ITS - TEK -nimikettä. SISÄLTÖ JA TYÖSKENTELYTAVAT Ohjelma koostuu ennakkotehtävästä, kolmesta lähiopetusjaksosta, lähiopetusjaksojen välillä tehtävästä oppimistehtävästä sekä lopputentistä. Koulutus sisältää seuraavat laajat aihekokonaisuudet: Teknisen isännöitsijän työkenttä ja vastuiden hallinta Teknisen ylläpidon hallinta Korjaustöiden hallinta Talotekniikan hallinta Kiinteistötalous Viestintä, yhteistoiminta ja turvallisuus Hallinnollisen isännöitsijätutkinnon (Isännöinnin ammattitutkinto, ITS, AIT ) teknisen osaamisen syventäjät, kiinteistönpidon tekniset toimihenkilöt, rakentamisalalla toimivat tai sinne siirtyvät, kiinteistönpidon teknisiin toimihenkilötehtäviin tähtäävät. Koulutuksen hinta on euroa, johon sisältyy opetus luentoaineistoineen, oppimistehtävät sekä kahvitarjoilut. Opiskelijoiden hankittavaksi jää jonkin verran kirjallisuutta. Vuonna 2013 järjestettävä koulutus on valtion tukemaa ammatillista lisäkoulutusta. Valtiontuen ansiosta tammikuussa 2013 alkavan koulutuksen osallistumismaksusta tulee opiskelijan tai hänen työnantajansa maksettavaksi euroa. Syksyn koulutuksen valtiontuesta odotetaan päätöstä vuoden 2012 loppuun mennessä. Koulutus on arvonlisäverotonta. Kevät jakso jakso jakso Tentti Syksy jakso jakso / jakso Tentti Suomen Ilmailumuseon auditorio, Vantaa HUOLTOMESTARIN KOULUTUS JA TUTKINTO (HMT ) Tavoitteena on syventää Kiinteistötyönjohtajan koulutuksessa saatuja tietoja huoltomestarin ja vaativan työnjohdon työhön kuuluvilta keskeisiltä tehtäväalueilta. Koulutus auttaa osallistujia kehittämään valmiuksiaan toimia kiinteistönhoidon ja -huollon vastuullisissa työnjohtotehtävissä. Tutkinnon suorittanut pystyy johtamaan myös vaativien liike-, toimisto- ja erikoiskiinteistöjen hoitoa. Koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneella on oikeus käyttää Huoltomestari HMT -nimikettä. SISÄLTÖ JA TYÖSKENTELYTAVAT Koulutus muodostuu seuraavista laajoista aihekokonaisuuksista: Esimiestaidot Rakennus, ilmastointi ja erikoisjärjestelmät Kiinteistöautomaatio, jätehuolto, saneeraus Sopimukset, viestintä, tulosjohtaminen, työnhallinta Tutkielman laatiminen (tiimityönä) Koulutus käsittää 9 lähiopetuspäivää, tiimityönä laadittavan tiimityönä laadittavan kirjallisen projektityön sekä lopputentin. KTJ-koulutuksen läpikäyneet henkilöt, kiinteistönhoidon erikoisammattitutkinnon suorittaneet tai käytännön työssä saman tietotason hankkineet, kokeneet työnjohtajat ja kiinteistönhoidon esimiehet. HMT -koulutus sopii myös kiinteistönhoidon esimiehinä toimiville isännöitsijöille ja huoltopäälliköille.

4 Koulutuksen hinta on euroa, johon sisältyy lähiopetus luentoaineistoineen, tutkielman ohjaus sekä kahvitarjoilut. Opiskelijoiden hankittavaksi jää jonkin verran kirjallisuutta. Vuonna 2013 järjestettävä koulutus on valtion tukemaa ammatillista lisäkoulutusta. Valtiontuen määrästä odotetaan päätöstä vuoden 2012 loppuun mennessä. Koulutus on arvonlisäverotonta. Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Helsinki Kevät jakso jakso jakso Tentti KIINTEISTÖTYÖNJOHTAJAN KOULUTUS JA TUTKINTO (KTJ ) Tavoitteena on oppia kiinteistönhoidon työnjohtotehtävissä tarvittavat tiedot. Koulutuksen aikana opiskelija muodostaa työnjohdon näkökulmasta kokonaiskuvan kiinteistönhoitoyksikön toiminnasta ja näin parantaa ammatillisia valmiuksiaan, joilla suoriutua menestyksellisesti työtehtävissään. Koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneella on oikeus käyttää Kiinteistötyönjohtaja KTJ -nimikettä. SISÄLTÖ JA TYÖSKENTELYTAVAT Koulutusohjelmassa käsiteltävät aihealueet: Esimies- ja vuorovaikutustaitojen hallinta Käyttö- ja huoltotoimen hallinta Kiinteistönhoitoyrityksen ja -yksikön toimintojen hallinta Koulutusohjelmassa on kolme lähiopetusjaksoa, joissa on yhteensä viisi lähiopetuspäivää. Oppimista tehostavat koulutuksen aikana tehtävät oppimistehtävät. Päätteeksi järjestetään tentti. Kiinteistöalan työnjohdollisissa tehtävissä toimivat sekä niihin kouluttautuvat. Koulutus soveltuu myös huolto- ja käyttöpäälliköille sekä isännöitsijöille lisätietojen hankkimiseksi työnjohdon tehtävistä ja sen painopistealueista. Koulutuksen hinta on euroa, johon sisältyy lähiopetus luentoaineistoineen, oppimistehtävät, tentti sekä kahvitarjoilut. Opiskelijoiden hankittavaksi jää jonkin verran kirjallisuutta. Vuonna 2013 järjestettävä koulutus on valtion tukemaa ammatillista lisäkoulutusta. Valtiontuen määrästä odotetaan päätöstä vuoden 2012 loppuun mennessä. Koulutus on arvonlisäverotonta. Syksy jakso jakso jakso Tentti Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Helsinki

5 Käytön ja ylläpidon koulutusta 2013 TALOTEKNIIKAN PERUSVALVOJAN KOULUTUS TATE TM JA PÄTEVYYS TAUSTA Talotekniikan moitteeton toiminta on toimitilan ja asunnon käyttäjän näkökulmasta yksi keskeisistä toimintaan vaikuttavista ja lisäarvoa synnyttävistä tekijöistä rakennuksessa. Taloteknisen suunnittelun ja valvonnan tavoitteena on varmistaa tavoitteiden mukaisten olosuhteiden toteutuminen: Tehokas työ- ja toimintaympäristö Viihtyisä sisäympäristö ja -ilmasto Turvallinen ja terveellinen rakennus ja tila Rakentamis- ja käyttökustannuksiltaan edulliset järjestelmät Ympäristöä ja energiaa säästävä rakennus Käyttäjää ja käyttöä tukevat järjestelmät Toimiva tekniikka ja uuden teknologian hyödyntäminen Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää hallittua ja integroitua talotekniikan toteutuksen valvontaprosessia, jossa kokonaisuuksien hallinta on tasapainossa eri järjestelmien toimintakyvyn ja teknisten ratkaisujen arvioinnin kanssa. Talotekniikan perusvalvojan koulutus käsittelee ja jäsentää tätä valvonnan kokonaisprosessia ja luo osaamista tavoiteltujen hyötyjen saavuttamiseksi valvontatyön kautta. Ohjelma perustuu RAKLIn vetämään TATE-valvonnan kehittämisprojektiin ja ohjelmaan sitoutuneiden yritysten kehittämispanoksiin sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Tavoitteena on luoda ja parantaa osaamista taloteknsen valvonnan kaikilla osa-alueilla siten, että taloteknisten järjestelmien toimivuus varmistetaan ja tavoitellut hyödyt saavutetaan. Koulutus kehittää eri valvontatehtäviä hoitavien asiantuntijoiden kokonaisnäkemystä, yhteistoimintakykyä ja kykyä tunnistaa puutteita ja virheitä rakentamisvaiheen aikana. Koulutus antaa kokonaisnäkemyksen taloteknisen valvonnan suorittamisesta ja valmentaa TATE-perusvalvojan pätevyyttä varten. Perusvalvoja ymmärtää talotekniikkarakentamisen kokonaisuuden ja kykenee hoitamaan normaalin rakentamisen TATE-yleisvalvonnan ja talotekniikan käyttöönoton. Talotekniikan perusvalvojan pätevyyden myöntää FISE Oy. Taloteknistä valvontaa suorittavat asiantuntijat: LVI-,sähköja erikoisurakoiden valvojat, rakennusvalvojat, urakoitsijoiden omavalvontaa organisoivat asiantuntijat, suunnittelijat, rakennuttajat, ostajat, vastaanottajat, tekniset isännöitsijät, kiinteistöpäälliköt ja ylläpitäjät. Koulutuksen hinta on euroa + alv 23%, johon sisältyy opetus luentoaineistoineen, pätevyystentti sekä ohjelmaan merkityt tarjoilut. 1. jakso jakso jakso Tentti Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Helsinki Pätevyyttä voi hakea henkilö joka on suorittanut hyväksytysti TATE-perusvalvojan koulutuksen ja siihen liittyvän tentin ja joka täyttää myös muut FISEN asettamat pätevyys vaatimukset. Pätevyyden hakemisesta ja pätevyysvaatimuksista tarkemmin osoitteessa

6 M Itella Posti Oy Itella Green TALOTEKNIIKAN LVI-VALVOJAN KOULUTUS LVITATE TM JA PÄTEVYYS Tavoitteena on syventää talotekniikan LVI-valvojan pätevyyttä. Talotekniikan LVI-valvojan pätevyyden myöntää FISE OY. Pätevyyttä voi hakea henkilö joka on saanut Talotekniikan perusvalvojan pätevyyden suorittanut hyväksytysti LVITATE koulutuksen ja siihen liittyvän tentin ja joka täyttää myös muut FISE:n asettamat pätevyys vaatimukset. Pätevyyden hakemisesta ja pätevyysvaatimuksista tarkemmin osoitteessa Taloteknistä valvontaa suorittavat asiantuntijat: LVI-, sähköja erikoisurakoiden valvojat, rakennusvalvojat, urakoitsijoiden omavalvontaa organisoivat asiantuntijat, suunnittelijat, rakennuttajat, ostajat, vastaanottajat, tekniset isännöitsijät, kiinteistöpäälliköt ja ylläpitäjät. 1. jakso Tentti 1. jakso Tentti 2 Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Helsinki Päivi Tamminen, puh Koulutuksen hinta on euroa + alv 23 %, johon sisältyy opetus luentoaineistoineen sekä kahvitarjoilut. Koulutuksen hinta ei sisällä tentti- eikä pätevöitymismaksua. Koulutuksiin hakeminen sekä täsmennetyt hintatiedot koulutusalue Käyttö ja ylläpito Osoitelähde: Kiinko-rekisteri, Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Malmin asematie 6, Helsinki, p. (09) Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Malmin asematie 6, Helsinki, puhelin (09) , faksi (09) ,

KIINTEISTÖALAN KOULUTUS 2010. www.kiinko.fi

KIINTEISTÖALAN KOULUTUS 2010. www.kiinko.fi KIINTEISTÖALAN KOULUTUS 2010 www.kiinko.fi Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle ja Kiinteistöalan Koulutussäätiölle. Kiinko tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja

Lisätiedot

Kiinteistöalan koulutus 2014

Kiinteistöalan koulutus 2014 Kiinteistöalan koulutus 2014 www.kiinko.fi 2 ARVOSTETUT KOULUTUKSET, HUIPPULUENNOITSIJAT Kiinkon opiskelijat arvostavat asiantuntemustamme Kiinkon koulutuksilla on vahva ja arvostettu asema asiakkaidemme

Lisätiedot

Kiinteistöalan koulutus 2012

Kiinteistöalan koulutus 2012 Kiinteistöalan koulutus 2012 www.kiinko.fii www.kiinko.fi 2 ARVOKASTA ASIAKASPALAUTETTA Kuunnellen, kannustaen ja kehittäen Palaute asiakkailtamme on meille erittäin tärkeää. Keräämme palautetta koulutukseen

Lisätiedot

Kiinteistöalan koulutus 2013

Kiinteistöalan koulutus 2013 Kiinteistöalan koulutus 2013 www.kiinko.fi 2 ARVOKASTA ASIAKASPALAUTETTA Kuunnellen, kannustaen, kehittäen Asiakkailta saatava palaute on Kiinkon toiminnassa ja koulutustemme kehittämisessä keskeisellä

Lisätiedot

MAA-20.2366 KIINTEISTÖTALOUS JA -HALLINTO KIINTEISTÖN YLLÄPIDON HALLINTA 02.11.2010 PERTTI HUHTANEN

MAA-20.2366 KIINTEISTÖTALOUS JA -HALLINTO KIINTEISTÖN YLLÄPIDON HALLINTA 02.11.2010 PERTTI HUHTANEN MAA-20.2366 KIINTEISTÖTALOUS JA -HALLINTO KIINTEISTÖN YLLÄPIDON HALLINTA 02.11.2010 PERTTI HUHTANEN KIINTEISTÖALAN KOULUTUSKESKUS Perustettu vuonna 1978 Ajankohtaiskoulutusyhteisö Yrityskohtaista tilauskoulutusta

Lisätiedot

AMMATTITAITO JA KOULUTUS KANNATTAVAN RAKENNUS- TUOTANNON PERUSTANA

AMMATTITAITO JA KOULUTUS KANNATTAVAN RAKENNUS- TUOTANNON PERUSTANA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 50 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Risto Grusander AMMATTITAITO JA KOULUTUS KANNATTAVAN RAKENNUS- TUOTANNON PERUSTANA Rakennusalan teknisten toimihenkilöiden koulutustarvekartoitus

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) Energiatodistuksen perustason ja ylemmäntason laatijapätevyyskoe

Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) Energiatodistuksen perustason ja ylemmäntason laatijapätevyyskoe Energiatehokkuuden koulutus ja tutkinto (ETT) 441083 Helsinki Energiatodistuksen laatiminen (ETE) 442142 18.3.-23.4.2014 Helsinki Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) 6.5.-10.6.2014 Helsinki

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.84534 LOPPURAPORTTI 30.1.2008 Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä 1. Yhteenveto projektin

Lisätiedot

MAA-20.2366 KIINTEISTÖTALOUS JA HALLINTO, FMA, ITS -TEK, HMT, ETT KIINTEISTÖN YLLÄPIDON HALLINTA - YHTEENVETO PERTTI HUHTANEN

MAA-20.2366 KIINTEISTÖTALOUS JA HALLINTO, FMA, ITS -TEK, HMT, ETT KIINTEISTÖN YLLÄPIDON HALLINTA - YHTEENVETO PERTTI HUHTANEN MAA-20.2366 KIINTEISTÖTALOUS JA HALLINTO, FMA, ITS -TEK, HMT, ETT KIINTEISTÖN YLLÄPIDON HALLINTA - YHTEENVETO PERTTI HUHTANEN Aineisto on laajempi kuin alustuspuheenvuoro KIINTEISTÖALAN KOULUTUSKESKUS

Lisätiedot

KIINTEISTÖN YLLÄPIDON HALLINTA 01.11.2011 PERTTI HUHTANEN

KIINTEISTÖN YLLÄPIDON HALLINTA 01.11.2011 PERTTI HUHTANEN MAA-20.2366 KIINTEISTÖTALOUS JA -HALLINTO MAA-20.2366 KIINTEISTÖTALOUS JA -HALLINTO KIINTEISTÖN YLLÄPIDON HALLINTA 01.11.2011 PERTTI HUHTANEN KIINTEISTÖALAN KOULUTUSKESKUS Perustettu vuonna 1978 Ajankohtaiskoulutusyhteisö

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

Erillisen energiatodistuksen laatiminen (ETE) Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) Erillisen energiatodistuksen antajan

Erillisen energiatodistuksen laatiminen (ETE) Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) Erillisen energiatodistuksen antajan Energiatehokkuuden koulutus ja tutkinto (ETT) Helsinki Erillisen energiatodistuksen laatiminen (ETE) 3.9.-5.10.2012 Helsinki Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) 14.11.-12.12.2012 Helsinki Erillisen

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

Energiatodistuksen laatiminen (ETE) Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) Erillisen energiatodistuksen antajan

Energiatodistuksen laatiminen (ETE) Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) Erillisen energiatodistuksen antajan Energiatehokkuuden koulutus ja tutkinto (ETT) 3.9.-12.12.2012 Helsinki Energiatodistuksen laatiminen (ETE) 3.9.-5.10.2012 Helsinki Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) 21.8.-19.9.2012 Helsinki

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN AJANKOHTAISKOULUTUS. www.kiinko.fi

KIINTEISTÖALAN AJANKOHTAISKOULUTUS. www.kiinko.fi KIINTEISTÖALAN AJANKOHTAISKOULUTUS www.kiinko.fi SYKSY 2010 www.kiinko.fi Osaaminen huomataan Kuunnellen, kannustaen ja kehittäen Kiinkon asiakas on tyytyväinen asiakas. Näin kertoo tuore asiakastyytyväisyystutkimuksemme*.

Lisätiedot

HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ?

HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? ESIMIESTYÖ HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? Anna meidän auttaa. Työnjohto- ja esimiestyökoulutukset OMISTAUTUNUT SINULLE HYVÄKSI ESIMIEHEKSI KEHITYTÄÄN Työn tuloksellisuus, oikeiden asioiden tekeminen ja

Lisätiedot

Energiatodistuksen perustason ja ylemmäntason laatijapätevyyskoe

Energiatodistuksen perustason ja ylemmäntason laatijapätevyyskoe Rakennuksen energiansäästömahdollisuudet (ESM) 4.3.-15.4.2014 Helsinki Energiatodistuksen perustason ja ylemmäntason laatijapätevyyskoe 13.2.2014 ja useita muita eri ajankohtia Helsinki RAKENNUSTEN ENERGIANSÄÄSTÖMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA laadullisen ennakoinnin selvitystyö Hurtig, L. (toim.) & Kontiokoski, P. & Pälli, P. (toim.) & Rekilä, K. (toim.) & Välimäki, I. 30.6.2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen Opas työssäoppimisen ohjaamiseen ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 19/011/2013 ja määräyksen muutos 32/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:30 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 18/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:29 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:29 ISBN 978-952-13-5518-9 (nid.)

Lisätiedot

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle OPAS Työssäoppimisen työpaikalle SISÄLTÖ Lukijalle 1. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA ON OSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA... 4 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella ja

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET OPETUSHALLITUS 1999 Opetushallitus Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä suunnitteluun

Lisää yhteistyötä suunnitteluun Lisää yhteistyötä suunnitteluun SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi

Lisätiedot

SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2. VALMISTAVAN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 8/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 8/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 8/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet ISÄNNÖINNIN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet ISÄNNÖINNIN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 8/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2009 Taitto:

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot