CEE ja hallituksen kärkihankkeet. Miten me vastaamme?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CEE ja hallituksen kärkihankkeet. Miten me vastaamme?"

Transkriptio

1 CEE ja hallituksen kärkihankkeet Miten me vastaamme?

2 Hallituksen kärkihankkeet puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin 3. Hyvinvointi terveys Palvelut asiakaslähtöisiksi Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa Osatyökykyisille väyliä työhön

3 CEE vastaa hankkeistuksellaan puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin 3. Hyvinvointi terveys Palvelut asiakaslähtöisiksi Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa Osatyökykyisille väyliä työhön

4 CEE:n strateginen innovaatioagenda

5 puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan Kilpailukyvyn vahvistamiseksi CEE parantaa elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä tuomalla yhteen sekä tutkimusettä yritysmaailman toimijoita Yksi CEE:n perustehtävistä on yrittäjyyden vahvistaminen ja tukeminen sekä uusien tutkimuslähtöisten spin-off yritysten luominen Tässä tehtävässä CEE on onnistunut esimerkillisen hyvin Oulun yliopiston mittapuulla ja resursseihin suhteutettuna Vuonna 2015 jo 3 uutta yritystä perustettu

6 Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta Toimiva toimintamalli tutkimuksen, yritysten ja rahoituksen yhdistämiseen Laajat verkostot sekä yrityksiin että TKI-toimijoihin aktiivinen rekisterin ylläpito ja viestintä Osaamista eri rahoituselementtien hakuprosesseista CEE avustaa paikallisia pk-yrityksiä rahoitushauissa ja kansainvälistymisessä Aktiivista hankkeistusta, jossa aina mukana sekä tutkimus- että kaupallistamisnäkökulmat Pyritään hyödyntämään markkinoille rakennemuutosten myötä vapautunutta osaamista Innovaatioenkelitoiminta: joukkovoiman valjastaminen innovaatioiden edistämiseksi Opiskelijat mukaan innovaatiotoimintaan ja rekisteriin esim. Demola, lopputyöt, harjoittelu

7 Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin CEE:n missiona on luoda cleantechistä Oulun brändi CEE on haluttu yhteistyökumppani useiden yritysten keskuudessa cleantechin saralla Käytännössä kaikki hankkeet liittyvät biotalouteen tai puhtaisiin ratkaisuihin hallitusohjelman mukaisesti esim. HYÖBI: puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä, kiertotalous Solarc: hiiletöntä, puhdasta ja uusiutuvaa energiaa InnoBoostEU: vapaa osaaminen cleantech-alan käyttöön Yhteisöllinen älykasvihuone: suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi Arktisuus: arktisuuden liiketoimintapotentiaali

8 Hankkeissa kokeillaan uusia lähestymistapoja; uusia innovaatioita testataan pilotoinnilla esim. Älykasvihuone, InnoBoostEU, Life City Rahoitusmekanismien yhdisteleminen Innovaatioenkelit: Innovaatiot tarvitsevat joukkovoimaa hyödynnetään kaikki lähteet Asiantuntijat eri elämän vaiheissa Keksijät, joiden innovaatiot jäävät käyttämättä Vihreän talouden intohimoiset edistäjät Opiskelijoiden potentiaali käyttöön

9 Teemat ja hankkeet

10 Käynnissä SME-MET IMCEE Water-M Life City Suomalaisen puurakentamisen kansainvälinen konsepti Arktinen liiketoiminta

11 SME-MET IMCEE puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta 3. Hyvinvointi terveys Palvelut asiakaslähtöisiksi Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa Osatyökykyisille väyliä työhön Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin Käynnissä (Tekes) SME-MET IMCEE-hankkeen tavoitteena on kehittää Oulun alueelle metallurgiaan keskittyvä klusteri = PK-yritykset (mittaus- ja ympäristötekniikka sekä teollisuuspalvelut), metallurgian alan suuryritykset, kunnalliset toimijat ja viranomaiset sekä tutkimuslaitokset SME-MET IMCEE-hankkeessa on tarkoitus synnyttää uusia kansainvälisesti kiinnostavia palveluja (S) ja mittausratkaisuja (M), joilla yhteisenä nimittäjänä on ympäristöä (E) säästävä teknologiat ja palvelut metallurgisen (MET) teollisuuden tarpeisiin. Lisää mukana olevien yritysten kilpailukykyä ja uskottavuutta Jalostamalla hyviä ideoita eri alojen henkilöiden kesken ratkaisut löytyvät nopeasti ja tehokkaasti Yhteisten markkinointi- ja vientirenkaiden tuomat mahdollisuudet Tutkimuslaitokset enemmän mukana tuotekehityksessä (PK-yritysten rajalliset resurssit TKI-hankkeissa) Käytössä kokeilukulttuuri, jossa yliopistot ja pk-yritykset ja suuryritykset yhteistyössä vievät innovaatioita valmiiksi tuotteiksi Palveluiden ja mittausratkaisujen keskiössä on digitaalisuus, joka antaa edellytykset liiketoiminnan kasvulle ja skaalaukselle SME-MET IMCEE-hankkeessa mukana myös teollisuuden vesienkäsittelyyn sekä biomassoihin erikoistunutta osaamista

12 Water-M puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta 3. Hyvinvointi terveys Palvelut asiakaslähtöisiksi Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa Osatyökykyisille väyliä työhön Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin Käynnissä (EUREKA / ITEA) Veden saannin turvallisuus ja laatuvarmuus tulevat olemaan jatkossa yhä tärkeämpiä kysymyksiä globaalisti. Kestävän kehityksen mukaisesti myös veden kulutukseen tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Kehitetään vesihuollon uusia on line -mittaus- ja ICT-teknologioita sekä uusia hälytys- ja automaatiojärjestelmiä Tuetaan suomalaisia vesiteknologia-alan yrityksiä kansainvälisessä liiketoiminnassa Suomalaisella ICT-teknologialla on hyvät mahdollisuudet soveltaa osaamistaan yhdessä vesialan osaajien kanssa, ja yhteistyön ulkomaisten vesialan toimijoiden kanssa uskotaan avaavan markkinoita myös suomalaisille alan yrityksille Suuri liiketoimintapotentiaali ja mahdollisuus kotimaiselle cleantech-sektorille Hanke toteutetaan yhteistyössä kansallisten tutkimuslaitosten ja yritysten sekä ranskalaisten, turkkilaisten ja romanialaisten kumppanien kanssa Suomen 3 milj. euron rahoitusosuudesta vastaa TEKES.

13 Life City puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta 3. Hyvinvointi terveys Palvelut asiakaslähtöisiksi Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa Osatyökykyisille väyliä työhön Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin Käynnissä (EAKR) Life City -hankkeessa kehitetään CO2-neutraali aluerakentamisen kansainvälinen vientikonsepti Pohjois-Pohjanmaalla ja sitä ympäröivillä alueilla on vahvaa osaamista puuarkkitehtuurin ja - rakentamisen alalla, ja alan kehittymistä kansainväliseksi liiketoiminnaksi olisi edistettävä Asuinrakentaminen ja kaavoitus ovat Suomessa ja monissa Euroopan maissa muuttumassa, ja tämä avaa puuteollisuudelle uusia mahdollisuuksia Kaupunki- ja aluerakentamisessa on selkeä tarve kokonaisvaltaiselle konseptille, joka on energia- ja kustannustehokas sekä CO2- neutraali, ja joka täyttää uusimmat energia- ja ilmastopoliittiset päämäärät Pohjois-Pohjanmaalla halutaan luoda uutta yrittäjyyttä ja työpaikkoja puun/biomassan jalostuksen arvoketjuun Life City -hankkeen päätavoitteet ovat: 1) Työstää puu- / monimateriaalirakentamisen suunnittelu- ja rakennustapa sekä toteutusprosessi valmiiksi kv. konsepteiksi ja kokonaispaketeiksi. 2) Käynnistää pilottirakennuskohteita Suomessa sekä potentiaalisimmissa vientikohteissa (mm. Japani, Saksa, Venäjä, Pohjoismaat). 3) Kehittää ja testata uusia innovatiivisia markkinointimenetelmiä (esim. virtuaalipilotti) kohdemaiden kulttuuri- ym. olosuhteet ja käytännöt huomioon ottaen. 4) Tukea vientimarkkinoilla toimivien yritysten yhteisen liiketoimintastrategian ja -mallin kehittämistä vientikohdemaissa. 5) Integroida Pohjois- ja Itä-Suomen alueen T&K osaaminen puutuotealan vientirenkaiden ja yritysten toimintaan.

14 Arktinen liiketoiminta puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta 3. Hyvinvointi terveys Palvelut asiakaslähtöisiksi Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa Osatyökykyisille väyliä työhön Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin Hankkeet ja yhteistyö SMARCTIC Tiekartta älykkääseen arktiseen erikoistumiseen , Tekesin strateginen avaus Arktinen liike-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla selvityshanke 2015 Arctic Marine Testing, Training and Research Center (ArcMate) kansallinen yhteistyö Coordinating Arctic Bioeconomy (BIONORTH) Haussa: Arktisen osaamisen vienti ja kaupallistaminen (ARCSEA)

15 Haussa ARCSEA - Arktisen osaamisen vienti ja kaupallistaminen HYÖBI - Hyödyntämättömien biomassojen materiaali- ja kustannustehokkaan arvoketjun kehittäminen InnoBoostEU

16 Arktisen osaamisen vienti ja kaupallistaminen, ARCSEA puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta 3. Hyvinvointi terveys Palvelut asiakaslähtöisiksi Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa Osatyökykyisille väyliä työhön Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin Haussa (EAKR) Tarpeet: Tehokkaampi tämän hetken tarjoamiin vastaaminen Barentsin alueella Yritysvetoiset klusterit tarjoamiin pohjautuen, TKI-toiminta tukemassa. Yhteenliittymiä ja ratkaisutyyppisiä tuote- ja palvelukokonaisuuksia Arctic Marine Testing, Training and Research Center (ArcMate) kansallinen yhteistyö käytäntöön vieminen alueella Pohjois-Pohjanmaan arktisen osaamisen esille tuonti ja markkinointi (yritykset, TKI-toimijat) Arctic Valley yhteistyötoiminnan vahvistaminen (Oulu, Tromssa, Luulaja) Hankkeen toimenpiteet: TP1) ARCSEA ArcMaTe-liiketoimintasuunnitelman kärkiosaamisen kauppa ja vienti TP2) ArcMaTea tukeva oululaisen yritys- ja TKI-osaamisen kauppa ja vienti TP3) Toimintaympäristön rakentaminen ja vakiinnuttaminen Liiketoiminnan kasvu uusien kauppojen kautta: kansainvälistyminen spin-offien syntyminen TKI-hankkeiden saaminen alueelle liiketoiminnan ja TKI-toiminnan yhteistyön vahvistaminen vastaamaan tuleviin haasteisiin ja arktiseen potentiaaliin CEE toimii yhteistyössä proaktiivisesti!

17 HYÖBI Hyödyntämättömät biomassat käyttöön puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta 3. Hyvinvointi terveys Palvelut asiakaslähtöisiksi Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa Osatyökykyisille väyliä työhön Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin Haussa (EAKR) On esitetty, että nopein merkittävä yksittäinen biotalouden muutospotentiaali ja samalla ekologisempi ja kansantaloudellisesti järkevämpi toimintalinja olisi öljytalouden muuttamisessa bioenergiapohjaiseksi. 20 miljoonaa tonnia jätepuubiomassaa vuodessa jää käyttämättä Suomessa lähinnä metsänharvennustöiden yhteydessä, koska kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Parannusta tähän tilanteeseen edellyttää mm. EU:n vähähiilisyystavoite. HYÖBI-hanke tähtää siihen, että saataisiin tietoa ja todellisia käytännön kokemuksia, jotka johtavat koko biomassan arvoketjun mukaisiin todelliseen liiketoimintaan kuivauksen sekä hakkeen, pellettien ja biotuhkapohjaisten tuotteiden valmistuksen ja hyödyntämisen osalta erityisesti Pohjois-Suomessa eli Lapin, Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan harvaan asutuilla alueella. Useita hankkeita on jo tehty tutkimuspuolella, mutta kaupallinen ja teollinen toiminta on odottanut liiketaloudellisten edellytysten parantumista. Nykyisellään monet kunnalliset ja valtiolliset päätökset ovat muuttaneet teknillis-taloudellisen tilanteen uudenlaiselle teollisuuden sivuvirtojen ja materiaalien hyödyntämistoiminnalle kannattavammaksi. Uutuusarvoa tälle hankkeelle tuo kokonaisvaltaisuuden lisäksi siinä testattavat uudet teknologiat, sideaineet ja biotuhkapohjaiset tuotteet sekä niiden hyödyntäminen.

18 InnoBoostEU puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta 3. Hyvinvointi terveys Palvelut asiakaslähtöisiksi Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa Osatyökykyisille väyliä työhön Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin Haussa (ESR) Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla uudenlaista, oululaisten korkeakoulujen yhteistä koulutusmallia, jolla valmennetaan tehokkaasti ja nopeasti Oulun seudun rakennemuutoksessa työmarkkinoille vapautuneista osaajista kehittämisvoimavara cleantech-alan kasvuhakuisiin yrityksiin Kasvaneen asiantuntijatyöttömyyden ohella alueen ongelmana on huonosti saavutettu kansainvälinen kehittämisrahoitus; innovaatioiden kaupallistamisen julkista tukea saadaan alueelle tehokkaammin hankkeen myötä Samalla hanke mahdollistaa myös vastavalmistuneille nopean siirtymän cleantechtoimialalle; osalla vastavalmistuneista koulutuksessa hankittu osaamisprofiili ei vastaa nykyisten työmarkkinoiden kysyntää tarvitaan tehokas täsmävalmennus lisäosaamisen hankkimiseksi Hankkeella tuetaan cleantech-yritysten kasvua ja kansainväistymistä sekä alueen elinkeinorakenteen tasapainottumista rakennemuutoksen jälkeen Hankkeessa kehitettävä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän rajapintaan sijoittuva toimintamalli muodostaa ekosysteemissä ketterän koulutuselementin, joka parantaa uusien kasvualojen liiketoimintaa ja yrittäjyyttä Koulutettavat osaajat mahdollistavat cleantech-innovaatioiden nopean kaupallistamisen sekä riittävän kehittämisresurssin saannin alueelle Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen tuottaa taloudellisen hyödyn lisäksi merkittäviä edistysaskeleita kestävän kehityksen kannalta

19 Päättyneet/Suunnitellut Yhteisöllinen älykasvihuone Bionorth Solarc - Special Business Opportunities for Solar Power Production in Arctic Areas

20 Yhteisöllinen älykasvihuone / MAMMUTTI puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta 3. Hyvinvointi terveys Palvelut asiakaslähtöisiksi Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa Osatyökykyisille väyliä työhön Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin Yhteisöllinen älykasvihuone / Selvityshanke Suunniteltiin konkreettinen ekoinnovaatioiden kehitysympäristö, yhteisöllinen älykasvihuone, joka palvelee alueen cleantech-yritysten testaus- ja kehitysympäristönä sekä näyteikkunana ja jonka rakentamisessa ja käytössä korostuu ekologisuus ja yhteisöllisyys Hankkeessa suunniteltiin kuusi erilaista kasvihuonekonseptia älykasvihuoneelle: Trooppinen merikylpylä, viherelämyskeskus, tutkimus- ja kehityskeskus, lähiruokamarkkina, yhteisökasvihuone, tuotantolaitos Valmisteltiin jatkoprojektia, jossa toteutetaan tässä hankkeessa tehdyt suunnitelmat MAMMUTTI / Suunniteltu MAMMUTTI matkailun, yrittäjyyden, biotalouden ja cleantechin innovaatio- ja pilottiyhteisö Oululaista tutkimusta, teknologiaa ja ekorakentamista yhdistävässä MAMMUTTIhankkeessa kehitetään erilaisia vihreitä olohuoneita ja viihtyisiä paikkoja kaupunkilaisille Mukana joukko hightech- ja cleantech-alan yrityksiä sekä huippututkimusta

21 Bionorth puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta 3. Hyvinvointi terveys Palvelut asiakaslähtöisiksi Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa Osatyökykyisille väyliä työhön Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin Suunniteltu Hankkeen tavoitteena on parantaa pohjoista yhteistyötä ja innovaatioorientoitunutta tutkimusta biotalouden saralla Yhteistyökumppanit omaavat laajan tietotaidon biotaloudensektorista. Suurin fokus erityisesti PK-yritysyhteistyöllä. Yhteistyön tavoitteet tulee asettaa korkealle Yhteistyötä kehitetään pohjoisten T&K-yksiköiden välillä Yritysten (erityisesti PK-yritysten) Enemmän tutkimusorientoitunutta yhteistyötä Luodaan koko Pohjois-Skandinavian kattava kollektiivinen brändi Bionorth Yhteiset nettisivut yhteistyön brändäämiseen ja projektihakemusten luomiseen Bionorth on puiteprojekti, joka pitää sisällään useita biotalouden projekteja. Mahdollisia caseja: Eco Sink More Needles, Biofuels, biocoke and other high value biochemical products from renewable sources, Fly Ash as Ecofertilizer, Peatland Water and other water related studies, Bioenergy and Sustainable Business Models, Economical Pelletization, Gasification boost, Arctic Independent Green House Concepts, Utilization of Berries, High value from potatoes, Biohybrid Products Kattaa teknologian ja yrittäjyyden sekä korostaa pohjoisen alueen erityisominaisuuksia

22 Solarc puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta 3. Hyvinvointi terveys Palvelut asiakaslähtöisiksi Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa Osatyökykyisille väyliä työhön Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin Suunniteltu Tämän tutkimus- ja kehitysprojektin tavoitteena on tutkia ympärivuotisia aurinkoenergian tuotannon, käytön ja varastoinnin tehokkaita menetelmiä valikoituiduissa käyttökohteissa Pohjois-Skandinaviassa Projektissa tutkitaan aurinkoenergian tuotannon menetelmiä arktisilla alueilla, jotta ne saataisiin kustannustehokkaiksi ja kannattaviksi. Välitavoitteena on suunnitella ja toteuttaa koejärjestelmiä valikoiduissa sovelluksissa ja varmistaa niiden tehokkuus ja luotettava toiminta ääriolosuhteissa. Lopputavoitteena on, että PKT-yritykset käyttävät tuloksia suoraan aurinkoenergiajärjestelmien toteutuksissaan kaupallisilla markkinoilla Aurinkoenergian tuotannosta tulee entistä kilpailukykyisempää Kun käytetään älykkäitä auringonkiertoa ja korkeutta seuraavia järjestelmiä aurinkoenergian tuotantoon, mittaukset osoittavat, että vuosittainen energiantuotannon tehokkuus Pohjanlahden ympäristössä on samalla tasolla ja jopa suurempi kuin Saksassa. Selitys tälle on pitkät kesäpäivät ja valon heijastuminen lumesta talvella Lähitulevaisuudessa aurinkopaneelien hinnat laskevat nopeasti ja ohjauselektroniikka ja komponentit tulevat edullisimmiksi, mutta erityisesti pientuotannossa asennuskustannukset hallitsevat aurinkoenergian tuotannon kokonaiskustannuksia Myös kansalliset strategiat kannustavat käyttämään enemmän aurinkoenergiaa. Kasvattamalla pienimuotoista tuotantoa pienennetään hiilidioksidipäästöjä ja samalla helpotetaan Suomea saavuttamaan luvatut energia- ja ilmastotavoitteet

23 Työtä on tehty jo pitkään Olemme tehneet pitkäjänteistä ja systemaattista työtä kärkihankkeiden teemojen edistämiseksi jo pitkään CEE vastaa hankkeidensa kautta erittäin moneen hallituksen kärkihankkeeseen CEE:llä on hyvä visio kuinka toimintaa tulisi viedä eteenpäin sektorillaan Meillä on käytössä hyviä tuloksia antanut ja kehittyvä toimintamalli, jolla vastata tavoitteisiin

24 Yhteystiedot CEE Centre for Environment and Energy Pekka Tervonen, D.Sc. (Tech.), emba Johtaja Thule Instituutti Paavo Havaksen tie 3, PL 7300, Oulun yliopisto Puh Fax Aina on hyvä sää innovoida!

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. lue lisää netistä www.businessopas.fi Nro 4 maaliskuu 2015.

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. lue lisää netistä www.businessopas.fi Nro 4 maaliskuu 2015. Onko terveys sinulle tärkeää? RollerMouse tietokonehiiren avulla helpotat vartaloon kohdistuvia paineita, kiputiloja ja saat parannettua työasentoasi. Työterveysalan ammattilaiset suosittelevat RollerMousen

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

RAPORTTEJA 129 2013. Esiselvitys biotalouden verkostoista ja liiketoimintamahdollisuuksista Hämeessä

RAPORTTEJA 129 2013. Esiselvitys biotalouden verkostoista ja liiketoimintamahdollisuuksista Hämeessä RAPORTTEJA 129 2013 Esiselvitys biotalouden verkostoista ja liiketoimintamahdollisuuksista Hämeessä Esiselvitys biotalouden verkostoista ja liiketoimintamahdollisuuksista Hämeessä Ramboll Management Consulting

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 6.3. 7.4.2015

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 6.3. 7.4.2015 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 6.3. 7.4.2015 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR) TL

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 1. luonnos maakuntahallitus 14.4.2014 2. maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuustoon 16.6.2014 versionimi: Päijät-Hämeen maakuntaohjelma

Lisätiedot

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015 Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Esitutkimushankkeen loppuraportti Juhani Marttila ja Henrik Heräjärvi Puutuotealan kasvumahdollisuudet

Lisätiedot

Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015

Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015 Etelä-Savon innovaatiostrategia 2010-2015 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 104:2010 ETELÄ-SAVON INNOVAATIOSTRATEGIA 2010-2015 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 104:2010 ETELÄ-SAVON INNOVAATIOSTRATEGIA

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

1. Osakeyhtiön osakkeenomistajat. Opetuskieli: suomi Muut kielet: englanti. Kotipaikka: Rovaniemi Muut toimipisteet: Kemi ja Tornio

1. Osakeyhtiön osakkeenomistajat. Opetuskieli: suomi Muut kielet: englanti. Kotipaikka: Rovaniemi Muut toimipisteet: Kemi ja Tornio 1 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAHAKEMUS 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Rovaniemi 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU Saimaa ja puhdas vesi Jätteistä tuotteiksi Green Campus Energian tuotanto ja jakelu Puhdas elinympäristö Kestävä hyvinvointi Terveysvientikeskittymä Koulutusvienti

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

HAKEMUS SEUTUKAUPUNKIPILOTIKSI ÄLYKKÄÄN JA VIHREÄN KASVUN KAUPUNGIT

HAKEMUS SEUTUKAUPUNKIPILOTIKSI ÄLYKKÄÄN JA VIHREÄN KASVUN KAUPUNGIT HAKEMUS SEUTUKAUPUNKIPILOTIKSI ÄLYKKÄÄN JA VIHREÄN KASVUN KAUPUNGIT Versio 1.0/SEK/TV 27.6.2013 Vetovastuullinen hakijataho: SEK Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä yhteistyössä Kauhajoen ja Kurikan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 2015 HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA HYVINVOINTIA LIIKKEELLÄ! HANKKEEN LOPPURAPORTTI HEIDI FREUNDLICH LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU OY SOSIAALI- JA TERVEYSALA SISÄLLYS Johdanto... 3 Tunnista tarve...

Lisätiedot