Miten huumepolitiikkaa tehdään 2010-luvulla. Elina Kotovirta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten huumepolitiikkaa tehdään 2010-luvulla. Elina Kotovirta"

Transkriptio

1 Miten huumepolitiikkaa tehdään 2010-luvulla Pullo, pilvi ja politiikka -tutkimusseminaari, Elina Kotovirta erikoissuunnittelija, VTT

2 Esityksen rakenne Huumevalvonnan historia lyhyesti Sukellus päätöksentekoon kotona ja muualla Kehittyykö kehitys maailmalla? Valvonta ja ihmisoikeudet Kansalaisyhteiskunnan osallisuus Kehittyykö kehitys Suomessa? Vertaisten ääni esiin! Rajoittava politiikka hoidon esteenä? Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 2

3 Huumevalvonnan historia lyhyesti Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 3

4 Huumevalvonnan historia lyhyesti (1/2) Huumausainevalvonnan juuret oopiumin kaupan rajoittamisessa Shanghain sopimus 1909 Haagin oopiumikonferenssi Kansainliitto ja myöhemmin YK määrittelivät kielletyt aineet näiden varhaisten kokousten antamien suuntaviivojen mukaisesti YK:n huumausaineyleissopimukset 1961, 1971 ja Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 4

5 Huumevalvonnan historia lyhyesti (2/2) Kansainvälisillä kontrollitoimilla pyrittiin estämään muissa kulttuureissa käytettyjen huumausaineiden leviäminen läntisiin teollisuusmaihin lännestä kehitysmaihin suuntautuva kauppa (lääkkeet ja alkoholi) säilyi vapaana Suomi seurasi kansainvälisiä huumausainesopimuksia vasta Kansainliiton painostuksen jälkeen Suomi sai useita huomautuksia oopiumikontrollin valvontalautakunnalta Suomessa käytettiin 1930-luvulla heroiinia noin 7 kiloa vuodessa miljoonaa asukasta kohden (suosittu kipulääke Suomessa ja 1930-luvuilla) Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 5

6 Sukellus päätöksentekoon kotona ja muualla Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 6

7 Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima monihallinnollinen virkamiestyöryhmä STM, SM, OM, OKM, UM, THL, Fimea, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Tullihallitus ja Opetushallitus Sovittaa yhteen ja kehittää kansallisia huumausainepolitiikkaan liittyviä toimenpiteitä Huumausainepoliittinen lainsäädäntö ja viranomaistoimenpiteiden valmistelu ja toimeenpano huumausainelain muutokset muuntohuumeiden kieltämiseksi Seuraa huumausainetilanteen kehitystä ja raportoi siitä valtioneuvostolle Valmistelee hallituskausien huumeohjelmat seuraava ohjelma työn alla Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 7

8 EU ja kansainvälinen yhteistyö Suomi osallistuu aktiivisesti huumausainepoliittiseen työhön eri foorumeilla EU:n työryhmät (HDG, PCWG) Euroopan huumausaineseurantakeskus - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) Euroopan poliisivirasto Europol (huumeyksikkö EDU), kv rikospoliisijärjestö Interpol YK:n huumausainetoimikunta (CND) Dublin-ryhmä Euroopan neuvoston Pompidou-ryhmä Pohjoismaiden ministerineuvoston puitteissa tapahtuva virkamiesyhteistyö Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 8

9 EU:n huumausainepolitiikka Pääasiallinen päätöksentekofoorumi on horisontaalinen huumausainetyöryhmä (HDG) Komission ja jäsenmaiden yhteisten aloitteiden eteenpäin viemiseksi EU:n huumausainestrategia ja sen toimenpideohjelma Oleellista monihallinnollinen, tasapainoinen lähestymistapa, jossa otetaan huomioon kysynnän ja tarjonnan vähentäminen Päätöksenteossa huomioitava laaja asiantuntemus (esim. tutkimuslaitokset, huumeasiantuntijat, järjestöt, kansalaisyhteiskunta, paikallisyhteisöt) Tutkimuksella on vahva rooli päätöksenteon taustalla Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 9

10 Huumausaineet YK-järjestelmässä CND (YK:n huumausainetoimikunta)hallinnoi huumeiden osalta YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavaa toimistoa UNODC:tä (United Nations Office on Drugs and Crime) CND:n vuosittainen istunto Wienissä maaliskuussa Osallistujina YK:n jäsenmaat ja kutsuttuina tarkkailijoina järjestöt järjestöt saavat pitää tietyissä asiakohdissa puheenvuoroja Toiminta perustuu resoluutioille ja päätöksille, jotka hyväksytään konsensus-päätöksellä Päättää huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden ottamisesta kansainvälisen kontrollin piiriin Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 10

11 YK:n valtiosopimukset New Yorkissa tehty vuoden 1961 huumausaineyleissopimus (SopS 43/1965) muutettuna Genevessä 25 päivänä maaliskuuta 1972 tehdyllä vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen muuttamista koskevalla pöytäkirjalla (SopS 42/1975) Wienissä tehty psykotrooppisia aineita koskeva yleissopimus (SopS 60/1976) Wienissä huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehty Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus (SopS 44/1994) Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 11

12 EU:n näkökulma Tarve ottaa uusia synteettisiä huumausaineita YK:n päätöksentekoa nopeammin huumausainevalvontaan Neuvoston päätös uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta 2005/387/YOS Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 12

13 Pohjoismainen yhteistyö Vuonna 1971 perustettu Pohjoismaiden ministerineuvosto on pohjoismaiden hallitusten yhteistyöelin (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, ja itsehallintoalueet Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti) Virkamiesyhteistyöryhmä Nordiskt Narkotika Forum kokoontuu kerran vuodessa Pohjoismaiden jäsenkierto CND:ssä Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 13

14 Kehittyykö kehitys maailmalla? Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 14

15 Valvonta ja ihmisoikeudet (1/2) Kontrollin kohtuuton kohdistuminen käyttäjiin Huumeiden käyttäjät jo valmiiksi heikossa asemassa Koska kauppiaita ei saada helposti kiinni on helpompi lyödä lyötyä Ihmisoikeuksien toteutumista ei yksinkertaisesti nähdä tärkeänä tai tarpeellisena Maailmaottelu EU vs. muu maailma Vaatimukset jatkuvasta lisärahoituksesta kontrollin parantamiseen Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 15

16 Valvonta ja ihmisoikeudet (2/2) Pamppua ja susikoiraa mieluummin kuin haittojen vähentämistä Poliittisen julkilausuma ja toimintaohjelma 2009 harm reduction => related support services Järjestöt tuovat keskusteluun kriittisimpiä äänenpainoja (esim. CND) Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 16

17 Suuri laiva kääntyy hitaasti YK:ssa muutoksia saadaan odottaa mikään ei muutu, vanhaa puolustetaan, vaikka huumeongelman luonne muuttuu koko ajan toisaalta pöydällä on myös vuosi vuodelta useammin ihmisoikeudet, haittojen vähentäminen, välttämättömien lääkeaineiden saatavuus, näyttöön perustuvat toimenpiteet ehkä jotain joskus muuttuu? edellinen UNODC:n pääjohtaja Costa puhui jo ääneen haittojen vähentämisestä ja ihmisoikeuksista, mutta sovittelevasti vahvojen maiden (esim. USA, Venäjä) poliittiset suuntaukset merkitsevät EU:n yhtenäisyys korostuu asioiden ajamisessa Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 17

18 Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen Tasapainoisen lähestymistavan periaate: ei pelkkä tarjonnan vaan myös kysynnän vähentäminen Järjestöt luovat innovatiivisia uusia lähestymistapoja Järjestöillä on usein päättäjiä realistisempi kuva siitä, mitä oikeasti tarvitaan Järjestöillä on merkittävä rooli esim. EU:n huumestrategian täytäntöönpanossa alueellisesti ehkäisevä ja korjaava työ enemmän ja vähemmän eri maissa järjestöjen vastuulla The Civil Society Forum on Drugs Kuka valitsee kenen kanssa neuvotellaan? neuvotellaanko myös niiden kanssa, jotka ovat eri mieltä? Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 18

19 Kehittyykö kehitys Suomessa? Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 19

20 HV-politiikasta HV-politiikkaan Ennen 1990-luvun loppua huumepolitiikka perustui lähinnä ehkäisevään työhön ja ajatukseen HuumeVapaasta yhteiskunnassa Hiv/aids-epidemia 1990-luvun lopulla sai kuitenkin viranomaiset miettimään uusia lähestymistapoja Pitkällisten monihallinnollisten keskustelujen tuloksena saavutettiin huumepoliittinen konsensus suomalainen kahden raiteen politiikka Haittojen vähentäminen 20

21 Kahdella raiteella Kattava huumeiden täyskielto sekä uusia valvontamenetelmiä poliisille ja tullille (valeosto, puhelinkuuntelu, tekninen seuranta) Hoidon pääsyn kynnyksen madaltaminen esimerkiksi huumeiden käyttäjien terveysneuvontatyön avulla (ml. puhtaiden pistosvälineiden vaihto) terveysneuvontatyö on lakisääteistä toimintaa Suomalainen haittojen vähentämisen toimintamalli elää rinnan kielto- ja sääntelypolitiikan kanssa Suomalainen haittojen ehkäisy pyrkii parantamaan kontrolliviranomaisten sekä sosiaali- ja terveysviranomaisten yhteistyötä, jotta huumeriippuvuudesta kärsivät ohjautuisivat entistä paremmin hoitoon Haittojen vähentäminen 21

22 Vertaisten ääni esiin! Palvelujärjestelmässä on alettu ottaa enemmän huomioon vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden ääni palveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa, jotta asiakkaiden tarpeet tulisivat paremmin huomioiduksi Vertaisten ja ammattilaisten osaamista ja kokemuksia yhdistämällä on viime vuosina syntynyt useita uusia toimintatapoja ja vertaistoimintaa käytetään entistä laajemmin ammatillisen työn rinnalla Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 22

23 Ei puhetta meistä ilman meitä Huumeiden käyttäjien yhdistys Lumme ry Yhdistyksen jäseninä käyttäjiä, ei-ikinä-käyttäneitä ja lopettaneita Keskittyy huumeista riippuvaisten tuki- ja neuvontatyöhön ja pyrkii vähentämään huumeiden käyttäjiin liittyvää kielteistä leimaa ja edistämään huumeiden käyttäjien tasa-arvoista kohtelua vain pieni osa käyttäjistä aiheuttaa ongelmia yhteiskunnalle tai on muuten häiriöksi muille ihmisille Julkaisee omaa lehteä, Veturia Ympäristön siistiminen Vertaisvalistus Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 23

24 Vertaistoiminnan monet muodot (1/2) Vinkin vertaistoimijat huumeiden käyttäjiä koulutettu vertaisvalistajiksi tai vertaisavustajiksi, jotka kertoivat oppimaansa muille huumeiden käyttäjille ja keräävät tietoa huumeiden käyttäjien näkemyksistä, toimintatavoista ja verkostoista Vinkin etsivä katuklinikka tavoitteena tavoittaa syrjäytyneimmät ja piilossa olevat asiakasryhmät, tuottaa palvelut heidän luokseen matalalla kynnyksellä ja ohjata heitä olemassa olevien palvelujen piiriin katuklinikalla työskentelee lääkäri, hoitaja ja vertaistyöntekijä Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 24

25 Vertaistoiminnan monet muodot (2/2) Osaamiskeskushanke Osis yhdistää pääkaupunkiseudun huumetyön vertaistoiminnan resursseja (esim.) Stop Huumeille ry kouluttaa vertaisia toimimaan tulkkeina ja neuvonantajina ihmisille, jotka tarvitsevat apua palveluissa ja niihin hakeutumisessa (Fattaluuta) Omaiset huumetyön tukena ry:n vertaistoiminnallinen nais- ja perhetyön hanke Napero Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 25

26 Hoitoon rangaistuksen sijaan? Toistuvasti nostettu keskusteluun Suomessa (sopimushoito) Kaatunut rahaan ja asenteisiin Hoito ei ole riittävä rangaistus Poliisi tekee hoitoonohjausta ja tekee tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa Käyttörikostapauksissa voidaan tehdä syyttämättäjättämispäätös hoitoon hakeutumisen perusteella noin syyttämättäjättämispäätöstä vuosittain Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 26

27 Jos ei hyvällä hoitoon niin pakolla Raskaana olevien päihdeongelmaisten naisten tahdonvastainen hoito Ihminen tulee täysimääräisesti perusoikeuksien haltijaksi syntymänsä hetkellä ja on niiden piirissä kuolemaansa asti Kv-ihmisoikeussopimukset eivät tunne sikiöiden oikeuksia tarjolla kuitenkin suojaa ennen syntymää: aborttirajat, tieteellisten kokeilujen kielto Raskaana olevan naisen itsemääräämisoikeus vai lapsen oikeus syntyä terveenä? Sikiö ei ole tällä hetkellä perusoikeuksien haltija, voidaanko sikiötä suojata äidin tahdosta riippumatta? aborttioikeus Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 27

28 On pakko keskustella Monta raskaana olevaa naista on oikeus sulkea laitokseen yhden sikiön suojelemiseksi 5 6 kk naisen elämässä on hyvin lyhyt aika, lapsen kannalta se on koko elämä Lakivalmistelu osana sosiaali- ja terveydenhuollon pakotteita miettivän työryhmän työtä vuonna 2011 subjektiivinen oikeus hoitoon vapaaehtoinen pakko pakko pakko Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 28

29 Johtopäätöksiä maailmalta Suuri maailma suuret haasteet Valtava pelikenttä, paljon toimijoita Maailmanluokan ongelma, mutta paikalliset ratkaisut Tasapainoinen lähestymistapa (kysynnän ja tarjonnan vähentäminen) ei ole itsestäänselvyys kaikkialla Kuka kärsii eniten -kilpailu tuottajien vastuu kuluttajien vastuu kauttakulkumaat Länsimaat, EU etujoukoissa, laajentavat keskustelun näkökulmaa Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 29

30 Johtopäätöksiä Suomesta Hyvä viranomaisyhteistyö mahdollistaa käytännönläheisen toimintatavan ja (ainakin välillä) myös nopeat muutokset Kriminalisointi (muuntohuumeet) ja dekriminalisointi (kannabiksen kotikasvatus?) haittojen vähentämisen välineinä? Suomella hyvä, syrjäinen asema, mutta kuinka kauan Kansainvälisen huumevalvontajärjestelmän haasteita 30

HUUMAUSAINETILANNE SUOMESSA VUONNA 2003

HUUMAUSAINETILANNE SUOMESSA VUONNA 2003 EMCDDA-seurantaraportti Suomen huumausaineiden seurantakeskus HUUMAUSAINETILANNE SUOMESSA VUONNA 2003 REITOX KUVAILULEHTI Tekijät Ari Virtanen (toim.) Airi Partanen, Tuukka Tammi, Sami Pirkola, Kristian

Lisätiedot

Vili Varjonen. Huumetilanne Suomessa 2014

Vili Varjonen. Huumetilanne Suomessa 2014 Vili Varjonen Huumetilanne Suomessa 2014 RAPORTTI 1 2015 RAPORTTI 1/2015 Vili Varjonen Kirjoittaja(t) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN 978-952-302-413-7 (painettu) ISSN 1798-0070 (painettu) ISBN

Lisätiedot

HUUMETILANNE SUOMESSA 2008 Uusin tieto, uusimmat kehityssuuntaukset ja erityisteemat huumeista

HUUMETILANNE SUOMESSA 2008 Uusin tieto, uusimmat kehityssuuntaukset ja erityisteemat huumeista HUUMEVUOSIRAPORTTI EMCDDA:lle Kansallinen huumausaineiden seurantakeskus HUUMETILANNE SUOMESSA 2008 Uusin tieto, uusimmat kehityssuuntaukset ja erityisteemat huumeista REITOX Kirjoittajat, STAKES ja EMCDDA

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa 2011

Huumetilanne Suomessa 2011 RAPORTTI Hannele Tanhua Ari Virtanen Ulla Knuuti Anna Leppo Elina Kotovirta Huumetilanne Suomessa 2011 62 2011 Raportti 62/2011 Hannele Tanhua, Ari Virtanen, Ulla Knuuti, Anna Leppo, Elina Kotovirta Huumetilanne

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa 2012

Huumetilanne Suomessa 2012 RAPORTTI Vili Varjonen Hannele Tanhua Martta Forsell Riikka Perälä Huumetilanne Suomessa 2012 75 2012 RAPORTTI 75/2012 Vili Varjonen, Hannele Tanhua, Martta Forsell, Riikka Perälä Huumetilanne Suomessa

Lisätiedot

PROJEKTIT PÄIHDEVALISTUKSEN PEILINÄ STM:n ja RAY:n rahoittamien päihdevalistusprojektisuunnitelmien

PROJEKTIT PÄIHDEVALISTUKSEN PEILINÄ STM:n ja RAY:n rahoittamien päihdevalistusprojektisuunnitelmien 1 YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA Joensuun yliopisto, yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES University of Joensuu, Faculty of Social Sciences and Regional Studies

Lisätiedot

VIHREÄN LIITON PÄIHDEPOLIITTINEN OHJELMA

VIHREÄN LIITON PÄIHDEPOLIITTINEN OHJELMA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2 VIHREÄN LIITON PÄIHDEPOLIITTINEN OHJELMA Hyväksytty

Lisätiedot

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot

Avainsanat Vankilat, vangit, päihteiden käyttö ehkäisy ja kontrolli, haittojen vähentäminen, Eurooppa

Avainsanat Vankilat, vangit, päihteiden käyttö ehkäisy ja kontrolli, haittojen vähentäminen, Eurooppa ABSTRAKTI Vankilat, huumeet ja haittojen vähentäminen -tilannekatsaus hyväksyttiin 22. lokakuuta 2004 De Leeuwenhorstissa, Alankomaissa Maailman terveysjärjestön WHO:n järjestämässä vankiloita ja terveyttä

Lisätiedot

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö 2013 Teemana nuorten huumeiden käyttö - ajankohtaisina haasteina kannabis ja muuntohuumeet Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut, ehkäisevän päihdetyön yksikkö Sisällys Alkusanat... 2 1

Lisätiedot

HUUMETILANNE SUOMESSA 2006 Uusin tieto, uusimmat kehityssuuntaukset ja erityisteemat huumeista

HUUMETILANNE SUOMESSA 2006 Uusin tieto, uusimmat kehityssuuntaukset ja erityisteemat huumeista HUUMEVUOSIRAPORTTI EMCDDA:lle Kansallinen huumausaineiden seurantakeskus HUUMETILANNE SUOMESSA 2006 Uusin tieto, uusimmat kehityssuuntaukset ja erityisteemat huumeista REITOX Kirjoittajat, STAKES ja EMCDDA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 339/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry:n

Pelastakaa Lapset ry:n Pelastakaa Lapset ry:n toimintastrategia 2015 2018 Sisällysluettelo VISIO JA MISSIO 3 ESIPUHE 4 TOIMINTAPERIAATTEET 5 LAPSEN OIKEUKSIEN TILANNEANALYYSI 8 PELASTAKAA LASTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 10 STRATEGISET

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 2/2011

päihdetyön erikoislehti 2/2011 päihdetyön erikoislehti 2/2011 Eläkeikäisten alkoholinkäytöstä tulossa iso haaste palveluille Päihdetyö kutistumassa päihdesairauksien hoidoksi Osa nuorista syrjäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle Työpaikkojen

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 1/05. Miten käy sosiaalipalveluiden globalisaation pyörteissä?

SOSIAALITURVA 1/05. Miten käy sosiaalipalveluiden globalisaation pyörteissä? SOSIAALITURVA 1/05 Miten käy sosiaalipalveluiden globalisaation pyörteissä? Pääkirjoitus 17. tammikuuta 2005 Sosiaalipalvelut säilytettävä kansallisessa valvonnassa Euroopan unionin uusi sisämarkkinakomissaari

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET

POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET 1 JOHDANTO YK järjesti neljännen naisten maailmankonferenssin

Lisätiedot

TULEE PISTETTYÄ PUHTAILLA NEULOILLA KOUVOLAN VINKIN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

TULEE PISTETTYÄ PUHTAILLA NEULOILLA KOUVOLAN VINKIN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Tia Toljander & Emmi Vuorela TULEE PISTETTYÄ PUHTAILLA NEULOILLA KOUVOLAN VINKIN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Opinnäytetyö 2014 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 4/2012

päihdetyön erikoislehti 4/2012 päihdetyön erikoislehti 4/2012 Huumehaittojen vähentäminen kenen asialla ja mitä seuraavaksi? Asumisen tuki vaatii uudenlaista osaamista Riippuvuuden arvoituksen jäljillä Korvaushoidossa moni nainen on

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005 SUOMEN UNESCO-TOIMIKUNTA

TOIMINTAKERTOMUS 2005 SUOMEN UNESCO-TOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 SUOMEN UNESCO-TOIMIKUNTA peace and progress through the sharing of a world Building knowledge of UNESCO YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco (United Nations Educational,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON IHMISOIKEUSSELONTEKO 2014

VALTIONEUVOSTON IHMISOIKEUSSELONTEKO 2014 VALTIONEUVOSTON IHMISOIKEUSSELONTEKO 2014 1 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014 ISSN 0358-1489 (paino) ISSN 2341-8230 (pdf) ISBN 978-952-281-249-0 PDF ISBN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2011 KOM(2011) 568 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE tiedonanto EU:n politiikasta

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq.

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq. Samstarv Samstarv Samstarv Samstarv peqqissuseq peqqissuseqq peqqissuseqq alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa Bo Könberg alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa ISBN 978-92-893-2812-8 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-732

Lisätiedot

Prostituutio Pohjoismaissa Raportti Pohjoismaisen prostituutiotyön verkoston kokouksesta Helsingissä 8.-9.9.2011

Prostituutio Pohjoismaissa Raportti Pohjoismaisen prostituutiotyön verkoston kokouksesta Helsingissä 8.-9.9.2011 Prostituutio Pohjoismaissa Raportti Pohjoismaisen prostituutiotyön verkoston kokouksesta Helsingissä 8.-9.9.2011 Susanna Jussila ja Vaula Tuomaala (toim.) Sisällysluettelo Pohjoismainen prostituutiotyön

Lisätiedot

Päihteet ja ajokortti hoitoa vai ilmiantoja?

Päihteet ja ajokortti hoitoa vai ilmiantoja? Keskustelua korvaushoidosta Huumeet verolle innovatiivista huumepolitiikkaa Mistä terveysneuvonnassa puhutaan? Varhaista vuorovaikutusta tutkimassa Yalessa PÄIHDEALAN ERIKOISLEHTI 1 2005 Päihteet ja ajokortti

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Mervi Ropponen KOKEMUSASIANTUNTIJUUS KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ETELÄ- POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PSYKIATRIAN TOIMINTA- ALUEELLA Sosiaali- ja terveyshallintotieteen

Lisätiedot

RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys

RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys Avustustoiminnan raportteja 10 Kaakinen Juha, Törmä Sinikka, Huotari Kari, Inkeroinen Tiia RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys 2003 RAY:n avustustoiminnan

Lisätiedot