Internet ja tietoverkot A Periodi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Internet ja tietoverkot 811338A Periodi 3 2014 2015"

Transkriptio

1 Internet ja tietoverkot A Periodi Wireshark harjoitus 1 Harjoituksen aiheena on tutustua Wireshark-työkaluun ja sen tarjoamiin ominaisuuksiin, sekä harjoitella Wiresharkin käyttöä. Wireshark on työkalu verkkoliikenteen analysointiin. Analysointi voi tapahtua lähes reaaliaikaisesti siten, että Wireshark kaappaa verkkoliikennettä tietokoneen langattoman tai langallisen verkkokortin avulla, tai siten, että Wiresharkilla avataan tiedosto, joka sisältää aiemmin kaapattua verkkoliikennettä. Tällä kurssilla ei valitettavasti kaapata liikennettä, mutta asentamalla Wiresharkin henkilökohtaiselle tietokoneelle verkkoliikenteen kaappausta voi kokeilla itsenäisesti. Tämä onkin suositeltavaa Wiresharkin täyden käyttöpotentiaalin oivaltamiseksi. Wireshark toimii OSX- ja Windows-käyttöjärjestelmissä, sekä useissa suosituissa Linux distribuutioissa. Osoitteesta https://www.wireshark.org/download.html voi ladata Windows- ja OSX-versiot ohjelmasta. Osoitteesta https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ löytyy Wiresharkin virallinen käyttöopas, joka tarjoaa ohjeistusta myös asennukseen. Vaihtelevan tasoista, mutta spesifimpää ohjemateriaalia esimerkiksi verkkoliikenteen kaappauksesta löytyy hakukoneilla. (esim. Wireshark.org ylläpitää myös varsin kattavaa wiki-sivustoa osoitteessa Verkkoliikenteen kaappaus Käsitteellisellä tasolla verkkoliikenteen kaappaus tapahtuu siten, että verkkoliikenteen kaappaaja liittyy verkkolinkkiin, jossa verkon viestejä välitetään. Esimerkiksi kuvassa 1 pöytäkone on kytkeytyneenä Internetiin ja Wiresharkilla varustettua kannettavaa käytetään kaappaamaan tässä Internetin ja pöytäkoneen välisessä linkissä kulkevia viestejä. Kuva 1: Verkkoliikenteen kaappaaminen

2 Käytännössä kaappaus ei ole näin yksiselitteistä, sillä se miten verkkolinkkiin liitytään ja millaista verkkoliikennettä linkissä välitetään, on täysin riippuvaista verkon verkkotyypistä, verkon rakenteesta ja verkon konfiguraatiosta. Kuvassa 2 Wiresharkilla varustettu tietokone on liitettynä verkkolaitteeseen, joka yhdistää pöytäkoneen A ja palvelinkoneen. Verkkolaitteen tyypistä ja verkon konfiguraatiosta riippuen Wireshark-kone saattaa pystyä kaappaamaan A:n ja palvelinkoneen ja mahdollisesti myös B:n ja palvelinkoneen välistä liikennettä, mutta ei B:n ja A:n välistä. Pöytäkone B on liitettynä suoraan koneeseen A, eivätkä A:n ja B:n väliset viestit näin ollen koskaan kulje linkissä josta liikennettä kaapataan. Kuva 2: Verkkoliikenteen kaappaaminen langallisessa verkossa Kuvassa 3 verkkoliikenteen kaappaaminen on huomattavasti helpompaa, sillä verkko on langaton ja verkon yhteyslaite välittää kaikki verkon viestit kaikkialle tämän verkon kuuluvuusalueella. Liikenteen kaappaamiseksi riittää siis että Wireshark-kone tuodaan verkon kuuluvuusalueelle ja yhdistetään verkkoon. Kuva 3: Verkkoliikenteen kaappaaminen langattomassa verkossa Verkkoliikennettä kaappaamalla ja sitä analysoimalla voidaan tunnistaa esimerkiksi verkkoon kuulumatonta liikennettä (haittaohjelmat, virukset, yms. oikeudetta verkkoa käyttävät tahot) tai verkon käyttötarkoituksen kannalta turhaa liikennettä, jota karsimalla verkon suorituskyky paranee. Tämän kurssin Wireshark harkoissa tarkastellaan pääasiassa langallisten ja langattomien Ethernet-verkkojen (LAN ja WLAN) liikennettä.

3 Johdatus TCP/IP-verkkoliikenteeseen Lähde- ja kohdeosoitteet Kaiken TCP/IP-mallin mukaisten tietoverkkojen liikenteen voidaan katsoa olevan viestejä kahden, tai useamman verkkoon liitetyn laitteen välillä. Jokaisella verkkoon liitetyllä isäntäkoneella (host) on IP-protokollan (Internet Protocol) mukainen IP-osoite (IP-address), jonka perusteella viesti välitetään lähteestä (source) kohteeseen (destination). Jokaisella viestillä on siis vain yksi lähdeosoite (source address) ja yksi kohdeosoite (destination address). Esimerkiksi kuvassa 4, isäntäkoneen A lähettäessä viestin isäntäkoneelle B, on viestin lähdeosoite ja kohdeosoite Vastaavasti B:n lähettäessä viestin A:lle on viestin lähdeosoite ja kohdeosoite Kuva 4: Isäntäkoneiden IP-osoitteet On tärkeää huomioida että IP-lähde- ja kohdeosoitteet ovat kahden isäntäkoneen osoitteita. Ne eivät kerro mitään isäntäkoneen välisen verkon fyysisestä, tai loogisesta rakenteesta, vaan ainoastaan sen mistä minne viestin on tarkoitus kulkea. IP-osoitteita käytetään kyllä mm. viestin reititykseen (routing) verkossa, mutta aihetta käsitellään tarkemmin kurssin Reititys ja osoitteistus -osiossa. Viestin rakenne TCP/IP-mallin mukaan Lähes kaikkien TCP/IP-mallin mukaisessa verkossa välitettävien viestien perusrakenne on samanlainen; jokainen viesti koostuu otsikkotiedoista (header) ja tietosisällöstä (payload). Tietosisällöstä voidaan käyttää myös termiä hyötykuorma. Jokaisella TCP/IP-mallin kerroksella on oma tietoyksikkönsä, joka koostuu ko. kerroksen otsikkotiedoista ja tietosisällöstä. Jokaisen kerroksen tietosisältö pitää sisällään ko.kerrosta ylemmän kerroksen tietoyksikön, eli ylemmän kerroksen otsikkotiedot ja tietosisällön. Esimerkiksi kuvassa 5 Internet-kerroksen tietoyksikkö IP-datagrammi koostuu IPotsikkotiedoista ja IP-tietosisällöstä. IP-tietosisältö pitää sisällään kaiken ylempien kerrosten tiedon; kuljetuskerroksen-otsikkotiedot ja -tietosisällön, sekä sovelluskerroksen sovellusdatan. Vastaavalla tavalla IP-datagrammi sisältyy sitä alemman verkkoyhteyskerroksen Ethernet-kehyksen tietosisältöön.

4 Kuva 5: Viestin rakenne TCP/IP-mallin mukaan Yleensä myös sovelluskerroksen sovellusdata on pilkottu vastaavalla tavalla otsikkotietoihin ja tietosisältöön. Kuvassa 5 esimerkkinä toimiva WhatsApp-sovelluksen viesti koostuukin WhatsApp-otsikkotiedoista ja käyttäjän kirjoittamasta viestin sisällöstä, mutta on tärkeää huomioida ettei alkuperäinen TCP/IP-malli (tai OSI/ISO-mallikaan) määritä mitään oletusrakennetta sovelluskerrokselle. Näin ollen sovelluskerroksen tietoyksikön rakenne on periaatteessa sovelluskohtainen, mutta on olemassa useita sovelluskerroksessa toimivia protokollia (ns. Internet-standardeja), joiden varaan varsinaiset sovellukset käytännössä rakentavat tiedonsiirtonsa. Näitä protokollia ja niiden avulla tapahtuvaa tiedonsiirtoa tullaan käsittelemään enemmän kurssin edetessä. Kuvassa 6 on kuvattu viestin kulkua TCP/IP-mallin kerrosten läpi, sekä sitä miten eri kerrosten toteutus on tyypillisesti jaettu isäntäkoneen sovellusten, käyttöjärjestelmän ja laitteiston kesken. Viestiä lähetettäess ä jokainen kerros lisää alun perin sovelluskerro ksesta saatuun dataan omat otsikkotieton sa ja välittää kerroksen tietoyksikön (segmentti, Kuva 6: TCP/IP-malli toteutus isäntäkoneessa. Verkkoliikenteen kaappaus.

5 datagrammi tai kehys) alemmalle kerrokselle. Verkkoyhteyskerroksesta viesti välitetään fyysiseen verkkoon. Viestiä vastaanotettaessa jokainen kerros tulkitsee omien otsikkotietojensa sisällön ja välittää tietosisällön ylemmälle kerrokselle. Viestien kaappaus tapahtuu verkkoyhteyskerroksessa, juuri ennen niiden välittämistä fyysiseen linkkiin, tai juuri silloin kuin ne saapuvat linkistä isäntäkoneeseen. Wiresharkin käyttöliittymä ja suodattimet Nouda Kurose-Rossin kirjan oheismateriaaliin kuuluva tiedostopaketti osoitteesta ja pura se koneellesi. Paketissa on Wiresharkilla tehtyjä verkkoliikenteen esimerkkikaappauksia. Avaa Wireshark. Kotinäkymä Käynnistettäessä Wireshark ruudulle avautuu kotinäkymä (kuva 7). Näkymä on varsin yksinkertainen, mutta vasemmalta löytyvään Capture-osioon kannattaa hieman tutustua. Capture-osiossa näkyy lista niistä tietokoneen verkkoyhteyksistä, joista Wiresharkpystyy kaappaamaan verkkoliikennettä. Jos listaa ei näy Wireshark ei voi käyttää verkkoyhteyksiäsi kaappaamiseen, joko epäyhteensopivuuden vuoksi tai siksi ettei koneesta löydy ns.kaappaus-ajuria (yleensä pcap). Harkoissa käytetyillä yliopiston koneilla ajuria ei ole joten kaappaaminen ei siksi onnistu. Jos suoritat Wiresharkin Kuva 7: Wiresharkin kotinäkymä. Korostettuna verkkoliikenteen kaappausosio. henkilökohtaisella koneellasi, valikko on luultavasti kuvan 7 mukainen.

6 Päänäkymä Avaa aiemmin noutamasi wireshark-traces.zip -paketin sisältämä http-ethereal-trace-4 -tiedosto. Avattaessa kaapattua verkkoliikennettä sisältävä tiedosto, Wireshark esittää kaapatun verkkoliikenteen Pakettilistaus -, Paketin sisältö - ja Paketin tavut -näkymissä (kuva 8). Näkymien yläpuolelta löytyvät ohjelman työkalurivit. Kaikki Wiresharkin toiminnot löytyvät työkalurivien alasvetovalikoista, mutta osaan toiminnoista pääsee käsiksi helpommin ja nopeammin kontekstivalikon kautta. Kontekstivalikon saa esiin painamalla hiiren oikeaa näppäintä. Kuva 8: Wiresharkin päänäkymä. Päänäkymä koostuu kolmesta osanäkymästä. Paketti listaus -näkymä Ylimpänä käyttöliittymässä on Paketti listaus -näkymä, joka esittää kaapatun verkkoliikenteen listana yksittäisiä viestejä. Wireshark käyttää viestistä termiä paketti, TCP/IP-verkon pakettivälitteisyyden mukaisesti. Jokaisesta paketista esitetään listan sarakkeissa paketille kaappauksen yhteydessä annettu järjestysnumero ja suhteellinen saapumisaika kaappauksen aloittamishetkeen nähden. Jokaisesta paketista esitetään myös paketin kohde- ja lähdeosoitteet, paketin sisältämän korkeimman, TCP/IP-mallin mukaisen kerroksen protokolla ja mahdollista muuta tähän protokollaan liittyvää informaatiota. Oletusarvoisesti lista on järjestetty pakettien järjestysnumeron mukaan, mutta järjestystä voi helposti muuttaa klikkaamalla sarakeotsikoita. Paketin sisältö -näkymä Keskimmäisenä käyttöliittymässä on Paketin sisältö -näkymä, jossa näytetään Paketti listaus -näkymässä valittuna olevan paketin sisältö. Käytännössä näkymässä on listattuna paketin sisältämät protokollat, jaettuna TCP/IP-mallin kerrosten mukaisesti. Jokaisesta paketin sisältämästä protokollasta esitetään otsikkotiedot, sekä paketin tietosisältö korkeimmalla, paketin sisältämällä TCP/IP-mallin kerroksella. Wireshark esittää eri kerroksiin kuuluvat tiedot päinvastaisessa järjestyksessä, kuin mitä kurssilla esitellyissä TCP/IP-mallin kuvissa. Ylimpänä näkymässä on siis TCP/IP-mallin

7 alin kerros (verkkoyhteyskerros) ja näkymän alimpana mallin korkein kerros, johon kuuluvaa informaatiota paketti sisältää. Esimerkiksi kuvassa 9 valittuna oleva paketti sisältää sovelluskerroksen HTTP-protokollan otsikkotiedot joten se on listassa alimmaisena. Kuva 9: Wiresharkin Paketin sisältö -näkymä. Näkymässä esitetään valitun paketin sisältö jaettuna TCP/IP-mallin mukaisesti. On syytä huomioida että vain osa Paketin sisältö -näkymässä esitetyistä tiedoista löytyy yksittäisen paketin sisällöstä, sillä Wireshark johtaa osan informaatiosta yhdistelemällä useamman eri paketin sisältöjä. Wireshark muun muassa päättelee käyttäjän puolesta mitkä viesteistä muodostavat pyyntö-vastaus -viestiparin (esim. pyyntö paketissa #2 ja vastaus paketissa #16). Lisäksi Wireshark yhdistelee useassa pienessä paketissa välitetyn sovelluskerroksen loogisen kokonaisuuden (esim. iso tiedosto) ja esittää tämän kokonaisuuden omassa välilehdessään. Tämä välilehti on nähtävillä käyttöliittymän vasemmassa alalaidassa (kuvassa 9 punaisella rajattu alue), vain silloin kun valittuna on paketti, jonka kuljetuskerroksen tietosisältö sisältää tämän ison loogisen kokonaisuuden viimeisen osan.

8 Paketin tavut -näkymä Käyttöliittymän alimmaisessa näkymässä esitetään valittuna olevan paketin sisältö sekä heksa- tai binaarimuodossa, että ASCII -esityksenä (ASCII -standardista tarkemmin esimerkiksi osoitteessa ). Heksa- ja binaarimuodon välillä voidaan vaihtaa kontekstivalikon kautta. Kontekstivalikon saa esiin painamalla hiiren oikeaa näppäintä kursorin ollessa näkymän päällä. Heksaesityksessä tavut on järjestetty 16-tavun lohkoihin. Yksi kaksimerkkinen heksaarvo vastaa siis yhtä tavua, ja yhdellä rivillä esitetään yksi 16-tavuinen lohko. Rivin edessä oleva nelinumeroinen numerosarja on eräänlainen rivinumero, joka kertoo ko.rivin ensimmäisen tavun järjestysnumeron paketissa. Huomaa että järjestysnumerointi alkaa nollasta. Rivin muiden tavujen järjestysnumeron voi määrittää kuvaan 10 merkitys sarakenumeroinnin avulla. Käytännössä rivinumero toimii etuliitteenä ja sarake numero määrittää järjestysnumeron viimeisen merkin. Esimerkiksi kuvan 10 toisen rivin (0010) toiseksi viimeisen tavun (heksa-arvo 80) järjestysnumero 0x1E. Kuva 10: Wiresharkin "Paketin tavut" -näkymä. Käytössä heksaesitys. Vaihdettaessa tavunäkymä binaariesitykseen, näkymän skaalaus muuttuu 16-tavun lohkoista 8-tavuisiin lohkoisiin, jolloin näkymän koko kaksinkertaistuu. Esimerkki skaalauksen muuttumisesta löytyy alta kuvasta 11.

9 Kuva 11: Wiresharkin "Paketin tavut" -näkymä. Käytössä binaariesitys. Wiresharkin suodattimet Kaapatun verkkoliikenteen analysoinnin helpottamiseksi Wiresharkiin on rakennettu erittäin monipuolinen suodatusjärjestelmä. Suodattimia asetetaan ja hallitaan Paketti listaus -näkymän yläpuolelta löytyvältä Filter-työkalurivilta. Suodattimen ollessa aktiivisena Wireshark jättää näyttämättä kaikki ne paketit jotka eivät täytä suodattimessa määriteltyä loogista ehtoa. Suodattimia voi rakentaa melkein mistä tahansa Wiresharkin analysoiman, paketeista löytyvän informaation pohjalta. Suodattimia voidaan käyttää myös liikennettä kaapattaessa, jolloin Wireshark jättää kaappaamatta ne paketit jotka eivät toteuta suodattimessa määriteltyä ehtoa. Kuvassa 12 suodatusehdoksi on asetettu http, jolloin Wireshark ei näytä kuin ne paketit jotka sisältävät HTTP-protokollan otsikkotietoja. Kuva 12: Wiresharkin suodatin-työkalurivi. Aktiivisena suodatin joka esittää vain paketit joissa HTTP-otsikkotiedot Kuva 12: Wiresharkin suodatin-työkalurivi. Aktiivisena suodatin joka suodattaa pois kaiken muun paitsi HTTP-liikenteen.

10 Suodatusehtoja voi ketjuttaa loogisten operaattoreiden avulla ja kuvassa 13 käytössä onkin suodatin, joka näyttää vain ne paketit jotka sisältävät HTTP-otsikkotietoja ja joiden lähdeosoite on Kuva 1313: Wiresharkin suodatin-työkalurivi. Aktiivisena tietystä lähdeosoitteesta peräisin olevat HTTP-liikennettä sisältävät paketit. Jos kuvassa 13 esiintyvä ehto muutettaisiin muotoon http && ip.src == &&!(ip.dst == ), Wireshark ei enää esittäisi kuvan pakettilistassa näkyvää viimeistä pakettia, sillä suodattimen viimeinen ehto määrittelee ettei paketin kohde IPosoite saa olla Suodattimia voi määrittää varsin helposti Paketti listaus - ja Paketin sisältö -näkymien kontekstivalikon (löytyy hiiren oikean näppäimen takaa) kautta ( Apply as Filter - ja Prepare as Filter -valinnat). Johdatus tehtävään: HTTP-protokolla HTTP-protokolla. Asiakas / palvelin -malli Tässä harjoituksessa tarkastellaan web-selaimen ja web-palvelimen välistä liikennettä, jossa selain ja palvelin lähettävät toisilleen HTTP-protokollan (Hyper Text Transfer Protocol) mukaisia HTTP-viestejä. HTTP on sovelluskerroksen protokolla ja jokainen sen viesti koostuu HTTP-otsikkotiedoista, mutta vain osa viesteistä sisältää myös HTTPtietosisällön. HTTP-protokollassa tiedonsiirto tapahtuu TCP-protokollan yli. Kuva 14: HTTP-viesti

11 Web-selaimen tapauksessa HTTP-viestit ovat joko selaimen palvelimelle lähettämiä HTTP-pyyntöjä (HTTP-request), tai palvelimen selaimelle lähettämiä HTTP-vastauksia (HTTP-reply). Jokainen pyyntö ja vastaus muodostavat parin, eli yhtä HTTP-pyyntöä kohti annetaan yksi HTTP-vastaus. Pyyntöjä tekevää osapuolta, eli tässä tapauksessa web-selainta, nimitetään yleisemmin asiakasohjelmistoksi tai lyhemmin vain asiakkaaksi. Pyyntöihin vastaavasta osapuolesta käytetään palvelimen lisäksi joskus myös termiä palvelu. Näitä samoja pyyntö-vastausja asiakas-palvelin -malleja käytetään hyvin yleisesti muidenkin sovelluskerrosten protokollien yhteydessä. HTTP-GET -pyyntö. Palvelimen kanoninen nimi Tämän harjoituksen tehtävät liittyvät tilanteeseen, jossa asiakasohjelmisto (web-selain) lähettää palvelimelle HTTP-protokollan mukaisia GET-pyyntöjä. GET-pyynnössä selain pyytää palvelinta lähettämään selaimelle pyynnössä määritellyn tiedoston. Tyypillisesti nämä tiedostot ovat HTML-sivuja, joita selain näyttää selaimen käyttäjälle, sekä HTMLsivujen sisältöä kuten kuvia. Vastauksessa palvelin palauttaa pyynnössä määritellyn tiedoston selaimelle (olettaen tietysti että sellainen tiedosto löytyy palvelimelta). HTTP-vastauksen tietosisältö on siis käytännössä selaimen pyytämä tiedosto. GET-pyynnöissä ei ole tietosisältöä, sillä kaikki pyynnön käsittelyyn tarvittava tieto on kirjattu pyynnön otsikkotiedostoihin. Kuvassa 15 esitellään periaatekuvaus GET-pyynnöstä ja palvelimen vastauksesta. Kuva 15: HTTP-protokolla. GET-pyyntö asiakkaalta palvelimelle ja vastaus palvelimelta asiakkaalle. Yksinkertaistettuna GET-pyyntö on palvelimella sijaitsevan resurssin (tiedosto, kuva, yms.) URL-osoite (Uniform Resource Locator), muodossa: (esim. / index.html )

12 Esimerkki URL-osoitteessa mainittu käsite kanoninen nimi (canonical name) liittyy DNSprotokollaan (Domain Name System), joka esitellään tarkemmin kurssin Sovelluskerroksen toiminta -osion yhteydessä. Yksinkertaistettuna kanoninen nimi on linkitetty palvelimen IP-osoitteen (Internet Protocol) kanssa ja tarjoaa asiakkaalle palvelimen osoitteen helpommin muistettavassa muodossa. Kanonisella nimellä on myös muita kriittisempiä funktioita, joita esitellään tarkemmin kurssin edetessä. Esimerkki URL-osoitteen tapauksessa kanonisen nimen voi vaihtaa IP-osoitteeksi (http://www.iana.org/index.html ilman että tiedonsiirrossa tapahtuu muutoksia; GET-pyyntö tiedostosta index.html tehdään edelleen samalle palvelimelle kuin käytettäessä palvelimen kanonista nimeä. Käytännössä GET-pyyntö lähetetään siis palvelimen IP-osoitteeseen ja palvelin lähettää vastauksensa asiakkaan IP-osoitteeseen. Asiakkaalla ei ole kanonista nimeä On tärkeää huomioida ettei HTTP-protokolla ole yksinomaan vain web-selaimen ja webpalvelimen välistä kommunikointia varten. Se on pikemminkin tiedostojen siirtoprotokolla, mutta web-selain on hyvä ja tyypillinen esimerkki käyttävästä sovelluksesta. HTTP-protokollaan tutustutaan tarkemmin kurssin Sovelluskerroksen toiminta -osiossa. Tehtävät Nouda Kurose-Rossin kirjan oheismateriaaliin kuuluva tiedostopaketti osoitteesta ja pura se koneellesi. Paketissa on Wiresharkilla tehtyjä verkkoliikenteen esimerkkikaappauksia. Etsi pakkauksesta tiedosto http-ethereal-trace-4 ja avaa se Wiresharkissa. Kaappaus on tehty tilanteesta, jossa internet-selaimella haetaan web-sivu osoitteesta Web-sivu sisältää kaksi kuvaa (GIF & JPEG) jotka on sivun HTML-koodissa määritelty haettavaksi kahdelta muulta palvelimelta. Wiresharkin Paketti listaus -näkymään liittyvät tehtävät Luettele kaappauksessa esiintyvät lähde- ja kohdeosoitteet. Mikä on asiakkaan IP-osoite? Mitkä ovat niiden palvelinten osoitteet, joilta web-sivu ja siihen liittyvät tiedostot haetaan? Montako tiedostoa asiakas pyytää palvelimilta yhteensä? Montako tiedostoa palvelimet lähettävät asiakkaalle? Minkä nimisiä tiedostot ovat? Wiresharkin Paketin sisältö -näkymään liittyvät tehtävät Luettele kaikki kaappauksessa esiintyvät protokollat ja näiden lyhenteet (6kpl) Montako TCP-protokollan otsikkotietoja sisältävää viestiä/pakettia kaappauksessa on? Mihin URL-osoitteisiin asiakas tekee HTTP-protokollan GET-pyyntöjä? Mitkä ovat palvelinten kanoniset nimet?

13 Tarkastele palvelinten lähettämiä HTTP-vastauksia asiakkaan lähettämiin kuvapyyntöihin. Kumpaakaan kuvatiedostoista ei niiden suuren koon vuoksi ole lähetetty yhdessä viestissä/paketissa, vaan pienempinä palasina useassa näitä HTTP-vastauksia edeltävien pakettien/viestien TCP-tietosisällöissä. Käytännöllisyyden nimissä Wireshark yhdistää näiden edeltävien pakettien TCPtietosisällöt ja esittää, että kuvat sisältyvät HTTP-vastausten tietosisältöön. Monestako paketista kuvatiedostojen lähetys koostuu? Mitkä ovat kuvatiedostojen osia sisältävien pakettien järjestysnumerot? (Listaa molempien kuvatiedostojen paketit erikseen) Mikä on jpeg-kuvan koko? Jos siirryt internet-selaimella web-sivulle joka kaappauksessa noudetaan, huomaat että selain jättää noutamatta toisen sivulla olevista kuvista (GIF-kuva), sillä tätä kuvaa ei enää löydy web-sivun HTML-koodissa määritellystä osoitteesta. Kuva voidaan kuitenkin poimia kaapatusta liikenteestä, tunnistamalla HTTPviesti, jossa palvelin lähettää kuvan asiakkaalle ja tallentamalla tämän viestin HTTP-tietosisältö erilliseen tiedostoon. Poimi ja tallenna kuva ("Export Selected Packet Bytes"). Mitä kuvassa lukee? (Huomioi että joudut antamaan tiedostolle päätteen.gif tallentaessasi sitä.) Wiresharkin Paketin tavut -näkymään liittyvät tehtävät Tarkastele kaappauksen ensimmäistä HTTP-vastausta, joka sisältää web-sivun. Määritä Wiresharkin heksanäkymän avulla monennestako tavusta alkaa sivun sisältämä <head>-tagi. Anna vastaus sekä heksa- että kymmenjärjestelmissä. Kuinka suuren tavumäärän web-sivun <body>-tagien sisällä oleva informaatio vie? (Yksiselitteisyyden takaamiseksi laske mukaan myös varsinaiset <body>tagit) Päättele heksanäkymän avulla kuinka suuri on tämän HTTP-vastauksen sisältävän paketin TCP-otsikkotietojen suuruus tavuina.

Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 7: Kertaus

Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 7: Kertaus Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 7: Kertaus Tämän harjoituksen tarkoituksena on hieman kerrata TCP/IP-kerrosmallin sovelluskerroksen, kuljetuskerroksen, internet-kerroksen ja siirtoyhteyskerroksen

Lisätiedot

Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 5: (ISO/OSI-malli: Verkkokerros, TCP/IP-malli: internet-kerros)

Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 5: (ISO/OSI-malli: Verkkokerros, TCP/IP-malli: internet-kerros) Internet ja tietoverkot 2015 Harjoitus 5: (ISO/OSI-malli: Verkkokerros, TCP/IP-malli: internet-kerros) Tämän harjoituksen tarkoituksena on tutustua IP-protokollaan. Kertausta - Harjoitus 4: Erään sovelluksen

Lisätiedot

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP DHCP-käyttöönotto 1 1. YLEISTÄ...2 2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP...2 3. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN - RAS PPPoE Windows 2000 / XP...4 4. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN Windows

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Sivupohjissa ulkoasu ja rakenne on pääasiassa jaettu erilliseen css-tyylitiedostoon,

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aktiviteetti tai aineisto - linkin. Valitse linkin takaa avautuvasta listasta, millaisen aineiston haluat alueelle tuoda, ja paina

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Ohjeet vastaamiseen SFTP:llä. Yleistä Kirjautuminen Varmistus/sormenjälki Tiedostojen kopiointi Yhteystietojen antaminen

Ohjeet vastaamiseen SFTP:llä. Yleistä Kirjautuminen Varmistus/sormenjälki Tiedostojen kopiointi Yhteystietojen antaminen Ohjeet vastaamiseen SFTP:llä Yleistä Kirjautuminen Varmistus/sormenjälki Tiedostojen kopiointi Yhteystietojen antaminen Yleistä SFTP-vastaamista suositellaan käytettäväksi vain yli 5000 rivin aineistoille.

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Tietoliikenne II (2 ov)

Tietoliikenne II (2 ov) Tietoliikenne II (2 ov) Kevät 2001 Liisa Marttinen Kurssikirja: Tanenbaum, Computer Networks (3. Painos) Tietoliikenne II Kertausta ja täydennystä Tietoliikenne I - kurssin asioihin perusteellisemmin laajemmin

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

HTTP-välityspalvelimen käyttö tapahtumien keräämiseen

HTTP-välityspalvelimen käyttö tapahtumien keräämiseen HTTP-välityspalvelimen käyttö tapahtumien keräämiseen Tero Tähtinen Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Diplomityöesitelmä 29.11.2004 1 Johdanto Diplomityössä

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus 582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus Sisältö Mikä on web-sovellus? Selaimen rooli web-sovelluksessa Palvelimen rooli web-sovelluksessa Aineistopyynnöt Tiedon välittäminen

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu

YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu Huom. Suosittelemme tämän harjoituksen 1b tekemistä mikroluokassa, jotta yliopiston mikroluokat tulevat edes hieman tutuiksi. Harjoituksen tavoitteet Harjoituksessa

Lisätiedot

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

SeaMonkey pikaopas - 1

SeaMonkey pikaopas - 1 SeaMonkey pikaopas SeaMonkey on ilmainen ja yksinkertainen www-sivujen teko-ohjelma. Sillä on kätevää koostaa yksinkertaisia sivuja ilman, että täytyy tietää jotain HTML-koodista. Tämä opas esittelee sivuston

Lisätiedot

Sähköpostilaatikoiden perustaminen

Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen ja hallinnointi tapahtuu oma.kaisanet.fi-sivuston kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen https://oma.kaisanet.fi.

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML AJAX-konsepti AJAX Asynchronous JavaScript And XML Viimeisin muoti-ilmiö web-ohjelmoinissa, termi Ajax tuli käyttöön vuoden 2005 aikana Joukko teknologioita, joiden avulla voidaan toteuttaa uudenlaisen

Lisätiedot

Käyttöopas RoofCon Viewer

Käyttöopas RoofCon Viewer Käyttöopas RoofCon Viewer Sisällysluettelo Käyttöopas RoofCon Viewer... 1 Sisällysluettelo... 2 Asennus... 3 Merkitse objekti... 3 Zoomaa... 3 Mittaa etäisyys... 3 Työkaluvalikko ja Piirustusvaihtoehdot...

Lisätiedot

Salausmenetelmät (ei käsitellä tällä kurssilla)

Salausmenetelmät (ei käsitellä tällä kurssilla) 6. Internetin turvattomuus ja palomuuri Internetin turvaongelmia Tietojen keruu turva-aukkojen löytämiseksi ja koneen valtaaminen Internetissä kulkevan tiedon tutkiminen IP-osoitteen väärentäminen Palvelunestohyökkäykset

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy

Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy Linux-järjestelmät Winai Prathumwong TI10HJ 06.11.2012 2 Iptables (Netfilter) Johdanto Iptables on Linux-kernelin sisäänrakennetun palomuurin, Netfilter:in

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on Internet? Verkkojen verkko Muodostettu liittämällä lukuisia aliverkkoja suuremmaksi verkoksi Sivustojen tekemiseen käytetään kuvauskielta HTML

Lisätiedot

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN Oma tietokone -valintaa klikkaamalla hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä, saadaan näkyviin laitteistokokoonpano Ominaisuudet laitteisto -valinnalla:

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 WWW-PALVELIMEN TOIMINTA 4 3 OMINAISUUDET

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Miten Internet toimii. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013

Miten Internet toimii. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013 Miten Internet toimii Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013 Luennon sisältö 1. Esimerkki 1: nettiselailu 2. Esimerkki 2: sähköposti 3. Internetin protokollapino 2 ESIMERKKI 1: NETTISELAILU

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla 1 ENTITEETIT Tehtävä 1. Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät käyttävät erilaisia merkkijärjestelmiä ja varsinkin Internetin alkutaipaleella aiheutti sen, että jotkut merkit eivät näkyneet kaikilla oikein.

Lisätiedot

Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita.

Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita. 1 2 Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita. 3 4 Region vastaa palvelun fyysistä sijaintipaikkaa (AWS

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aineisto-valikon tai Add an activity or resource valikon (Asetukset lohko Activity chooser on toiminnon ollessa päällä). Valitse

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

Tietoliikenne II (2 ov)

Tietoliikenne II (2 ov) Tietoliikenne II (2 ov) Kevät 2001 Liisa Marttinen Kurssikirja: Tanenbaum, Computer Networks (3. Painos) Tietoliikenne II Kertausta ja täydennystä Tietoliikenne I - kurssin asioihin perusteellisemmin laajemmin

Lisätiedot

Netemul -ohjelma Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 31.10.2011

Netemul -ohjelma Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 31.10.2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma ICT1TN002 1/6 Tietokone ja tietoverkot 1 ICT1TN002 Harjoitus lähiverkon toiminnasta Tässä harjoituksessa tutustutaan lähiverkon toimintaan Netemul ohjelman avulla. Ohjelmassa

Lisätiedot

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE 1 (20) NETIKKA PCTV 2 (20) 1 YLEISTÄ...3 1.1 MIKÄ ON PCTV?...3 2 PCTV:N KÄYTÖN ALOITTAMINEN...4 2.1 VAATIMUKSET PALOMUURILTA...4 2.1.1 IGMP-palvelun käytön salliminen F-Securessa...4 2.2 VAATIMUKSET TIETOKONEELTA...8

Lisätiedot

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit on työjärjestys- (lukujärjestys) ja tilanvarausohjelmisto. Sisältö 1 Oikeudet... 2 2 TimeEdit Web... 2 3 Kirjautuminen...

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Outlook-synkronointi 08Q4

Outlook-synkronointi 08Q4 Outlook-synkronointi 08Q4 (MelbaFresh_Outlook_08Q4.odt) melbamail@melbagroup.fi Sisällysluettelo MelbaFresh ja Outlook -synkronointi...1 Kuvaus...1 MelbaFresh Outlook:...1 Outlook MelbaFresh :...2 Ohjeet

Lisätiedot

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Jäsenrekisteriin kirjautuminen Avaa internet ja kirjoita selaimen osoitekenttään: https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana, ja paina Sisäänkirjaus. Kirjauduttua avautuu

Lisätiedot

Verkkoliittymän ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1

Verkkoliittymän ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 Verkkoliittymän ohje F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 F-Secure Online Backup Service for Consumers -verkkoliittymän ohje... 2 Johdanto... 2 Mikä F-Secure Online Backup Service for Consumers

Lisätiedot

Taustaa. CGI-ohjelmointi

Taustaa. CGI-ohjelmointi Taustaa CGI-ohjelmointi CGI = Common Gateway Interface Hyvin yksinkertainen ja helppo tapa toteuttaa dynaamisuutta ja interaktivisuutta htmldokumentteihin Kehitetty tiedon siirtoon palvelimen ja asiakasselaimen

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2

Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2. Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2. Yhdistyksen etusivun muokkaaminen... 2 Mietoisten kyläportaalin käyttöohjeet alasivujen ylläpitäjille Päivitetty 8.4.2011 Sisältö Perustietoja Mietoisten kyläportaalista... 2 Yhdistyksen ylläpitäjän kirjautuminen... 2 Yhdistyksen etusivun muokkaaminen...

Lisätiedot

Harjoitus 3 Antti Hartikainen

Harjoitus 3 Antti Hartikainen Harjoitus 3 Antti Hartikainen s1300760 DP13S3A 2. Suunnitellaan ja asennetaan työasema yrityskäyttöön: a. Virtual Box guest additions (selvitä netistä mikä tämä on) b. Office työkalut (valitse itse sopivin

Lisätiedot

Ohje huoltajille Helmen käytöstä

Ohje huoltajille Helmen käytöstä Ohje huoltajille Helmen käytöstä Tervetuloa Seinäjoen Helmen käyttäjäksi! Helmi on oppilaiden, opettajien ja huoltajien väliseen viestintään tarkoitettu ohjelma. Sieltä näet helposti mm. oppilaan arvosanat

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Huom! Lukkarikone toimii oikein vain jos koulutusohjelmasi ylläpitää lukujärjestystietoja Metropolian tilanvarausjärjestelmässä (tvj.metropolia.fi). Käyttöperiaate Lukkarikone

Lisätiedot

WINDOWS 7... 1 MICROSOFT OUTLOOK 2010:N UUDET OMINAISUUDET...

WINDOWS 7... 1 MICROSOFT OUTLOOK 2010:N UUDET OMINAISUUDET... 2010 SISÄLLYS WINDOWS 7... 1 MICROSOFT OUTLOOK 2010:N UUDET OMINAISUUDET... 3 MS OUTLOOK OHJE HTTP://OFFICE.MICROSOFT.COM/FI-FI/OUTLOOK-HELP/... 3 LAAJENNETTU VALINTANAUHA... 3 ASETUKSET... 4 LISÄÄ TILAA

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010

Antti Vähälummukka 2010 Antti Vähälummukka 2010 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) on usean Internet-liikennöinnissä käytettävän tietoverkkoprotokollan yhdistelmä. IP-protokolla on alemman tason protokolla,

Lisätiedot

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Lena Wahlroos-Hänninen, Helsingin Tikoteekki 2009 1 Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi

Lisätiedot

Optima käyttöopas opiskelijalle

Optima käyttöopas opiskelijalle Optima käyttöopas opiskelijalle Sisällys 1. Laitteistovaatimukset...3 2. Optimaan kirjautuminen...4 3. Optiman käyttöliittymä...5 4. Työskentely Optimassa...9 Materiaalin avaaminen...9 Tallentaminen ja

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28 Webforum Version 15.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-03-28 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Dokumentit... 5 Uudet versiot dokumenttien katseluohjelmista ipadille... 5 Dokumenttien

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Tukipyyntö-toiminnon ohje

Tukipyyntö-toiminnon ohje Tukipyyntö-toiminnon ohje Diagnoosilaitteen teknisen tukipyyntötoiminnon avulla avataan teknistä tukea koskeva asiakirja, joka sisältää tietoja ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Sen kautta saadaan käyttöön

Lisätiedot