kesätyöopas MLL:N VARSINAIS-SUOMEN PIIRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kesätyöopas MLL:N VARSINAIS-SUOMEN PIIRI"

Transkriptio

1 kesätyöopas MLL:N VARSINAIS-SUOMEN PIIRI

2 työnhaku NUORELLE Tähän oppaaseen on koottu ydinkohdat töiden hakemisesta ja työsuhteesta. Toivottavasti opas auttaa sinua löytämään ja tunnistamaan aiheeseen liittyvästä suuresta tietomäärästä keskeisimmät kohdat oman työnhakusi ja alkavan työelämäpolkusi tueksi. Netti on tässäkin aiheessa oiva tiedonlähde ja siinä oppaan lopussa oleva linkkilista auttaa alkuun. Opas on koottu Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais- Suomen piirin Työllisty järjestöön hankkeessa ja sen keskeisenä hankkeen ulkopuolisena lähteenä on käytetty MLL:n Nuortennetin Työ osiota. Onnea niin työnhakuun kuin kesätyöhönkin! Työllisty järjestöön hanke Vain osa työmarkkinoiden työpaikoista laitetaan varsinaiseen hakuun paikkailmoitukseksi lehteen tai nettiin. Merkittävä osa täytettävistä työpaikoista on kuitenkin ns. piilotyöpaikkoja, jotka käytännössä täyttyvät sopivan henkilön osuttua kohdalle. Tämä kannattaa huomioida siten, että hakee töitä sellaisestakin paikasta, joka ei ole paikkoja avoimeksi ilmoittanut. Kannattaa hyödyntää myös mm. sukulaiset, naapurit ja harrastustutut ja kysyä rohkeasti töitä: pienikin työ antaa kokemusta, josta jatkossa on varmasti hyötyä. Työhallinnon -verkkosivusto (entinen mol.fi) on keskeinen paikka avointen työpaikkojen ilmoittamiseen ja sitä kautta työnhakuun. Muita verkkosivustoja ja työnhakuportaaleja löydät esimerkiksi hakukoneiden avulla. Lisäksi mm. isoilla yrityksillä ja esimerkiksi kunnilla voi olla myös omilla kotisivuillaan avoimia työpaikkoja tai mahdollisuus jättää avoin hakemus. Työnhaussa oma aktiivisuus on avainasemassa: kannattaa ottaa suoraan yhteyttä eri paikkoihin ja kysellä töitä. Ennen soittoa, käyntiä tai työhakemuksen lähettämistä sinun tulee kuitenkin huomioida muutama seikka: Mieti, mitä voisit ja osaisit tehdä ja mitä olet aiemmin tehnyt ja mitkä ovat vahvuutesi Kokoa nämä työhakemukseksi (ja ansioluetteloksi) Valmistaudu työhaastatteluun, joka voi tapahtua jo soittaessasi ja kysyessäsi työtä! Tsekkaa MLL:n Nuortennetin vinkit soittamiseen! 2

3 oma osaaminen ja vahvuudet Jotta osaisit työhakemuksessa ja - haastattelussa kertoa osaamisestasi ja vahvuuksistasi, tulee sinun selvittää se ensin itsellesi esimerkiksi alla olevien kysymysten avulla: Oletko tehnyt aiemmin töitä? Lyhytkin työkokemus tai työksi rinnastettava naapuriapu kannattaa kirjata ylös, sillä ne kertovat aktiivisuudestasi. Työsuhteista kannattaa pyytää aina työtodistus. Millaisia harrastuksia sinulla on? Jos esimerkiksi haet kerhoon tai leirille töihin, voi musiikki-, kuvataide- tai liikuntaharrastus olla plussaa, samoin kokemus ryhmän ohjaamisesta. Harrastus kertoo myös sinusta ihmisenä: oletko kenties liikunnallinen vai viihdytkö enemmän vaikka käsitöiden parissa? Oletko vahtinut naapurin lapsia tai omia pikkusisaruksiasi? Lasten hoitaminen kertoo pitkämielisyydestä ja vastuullisuudesta. Mitä valinnaisaineita sinulla on koulussa ja missä olet ollut harjoittelussa? Jos haet esimerkiksi ravintolaan töihin, kotitalouden opiskeleminen kannattaa mainita. Kielitaidosta kannattaa kertoa aina. Oletko käynyt kursseja tai koulutuksia, kuten esimerkiksi valokuvaus-, tietokone- tai urheilulajien valmennuskursseja? Kirjaa ne ylös myös. Oletko toiminut koulussasi luottamusoppilaana, tukioppilaana tai oppilaskunnan hallituksessa? Nämä kaikki kertovat ainakin mielenkiinnosta yhteisten asioiden hoitamiseen ja sosiaalisista taidoistasi sekä mahdollisesti myös organisointikyvystä ja suunnittelutaidoista. Oletko tehnyt vapaaehtoistyötä? Oletko ollut mukana tapahtumissa tai tempauksissa esimerkiksi oman harrastuksesi kautta? Millaisista asioista olet erityisen kiinnostunut? Teetkö vapaa-ajallasi jotain, joka voisi olla hyödyksi työssäkin? Osaatko esimerkiksi korjata rikki menneitä tietokoneita tai käyttää hyvin esimerkiksi kuvankäsittelyohjelmaa? Käännä kiinnostuksesi osaamiseksi ja vahvuuksiksi! Miten muuten kuvailisit itseäsi, millainen olet luonteeltasi itsesi ja vaikka kavereidesi ja vanhempiesi kuvailemana? Kun kokoat osaamistasi ja vahvuuksiasi näiden pohjalta työhakemukseen ja ansioluetteloon, kannattaa muistaa, että työnantaja hakee työntekijää, joka osaa ja pystyy tekemään tietyt työt sovitulla tavalla. Tässä yhteydessä kannattaa huomioida myös omat mahdolliset rajoitteet, esimerkiksi allergiat, töiden tekemiselle ja huomioida tämä jo työnhakuvaiheessa ottamalla selvää tarjolla olevista työtehtävistä ja kohdentaa työnhaku tehtäviin, joita voit tehdä. 3

4 työhakemus ja CV Työhakemus tulee aina kohdentaa siihen paikkaan, mitä on hakemassa. Siksi kannattaa perehtyä työnantajan toimialaan, jotta osaisit kertoa itsestäsi ja taustastasi juuri niitä seikkoja, joilla voi olla merkitystä kyseissä työssä. Työhakemuksen (ja CV:n) perusteella työnantaja päättää, ketkä kutsutaan työhaastatteluun. Siksi siihen kannattaa kertoa myös perustelut sille, miksi juuri sinut pitäisi ottaa töihin. Erillinen ansioluettelo (CV) kannattaa tehdä sitten, kun työ- tai harjoittelukokemusta on kertynyt sen verran, ettet pysty sitä enää luontevasti hakemukseesi muiden seikkojen lisäksi mahduttamaan. Sekä työhakemukseen että ansioluetteloon löytyy runsaasti erilaisia malleja ja ohjeita netistä, esimerkiksi työhallinnon -verkkosivuilta. Ulkoisesta mallista huolimatta kannattaa huomioida muutama yleinen seikka: Kerro itsestäsi tulevan työn kannalta. Kuvaile osaamistasi ja taitojasi käytännössä. Ole rehellinen, mutta usko itseesi ja taitoihisi. Oppimiskyky on tarpeen työssä kuin työssä! Hakemuksen ja CV:n kieli tulee olla asiallista ja kohteliasta eikä kirjoitusvirheitä saa olla. Jos laitat kuvan hakemukseesi tai ansioluetteloosi, niin asiallinen kasvokuva paperin yläkulmassa riittää. Muistathan ajantasaiset yhteystiedot, joista sinut tavoittaa. Hakemus saa olla enintään yhden A4- sivun mittainen, samoin CV. Tee hakemus ja CV aina tietokoneella ja tallenna ne itsellesikin. Käytä pdfmuotoa, jos mahdollista, niin tekemäsi asettelut säilyvät vastaanottajallekin. Lähetä hakemus ja CV työpaikkailmoituksen ohjeen mukaan. Jos ohjeena on sähköpostilla, niin käytä mieluiten liitetiedostoja. Muista tällöinkin asiallinen ja yhteystietosi sisältävä saateviesti. Voit mainita hakemuksessasi tai ansioluettelossasi suosittelijoitasi, mutta muistathan aina pyytää heiltä luvat ensin. Suosittelija voi olla paitsi edellinen työnantaja myös esimerkiksi harrastuksesi ohjaaja tai opettaja. Kannattaa luetuttaa molemmat vaikka vanhemmillasi ennen lähettämistä, sillä usein omille kirjoitusvirheilleen tai ilmauksilleen sokeutuu. Ulkopuolinen osaa myös kertoa, jos niistä puuttuu jotain töiden kannalta olennaista tietoa osaamisestasi ja taidoistasi. 4

5 työhaastattelu Työhaastattelun tarkoituksena on saada puolin ja toisin riittävää tietoa työsuhteesta päättämiseksi. Työnantajan tulee voida arvioida, olisitko sinä sopiva henkilö täytettävään tehtävään ja sinun tulee voida arvioida, olisiko tarjolla oleva työ sellaista, jota voisit tehdä. Oman osaamisen ja kokemuksen sekä kiinnostusten kartoittaminen auttaa tässäkin. Kannattaa myös muistaa, että työhaastattelu voi tapahtua jo silloin, kun kysyt töitä soittamalla tai käymällä työpaikassa, joten valmistaudu ajoissa ainakin seuraavilla tavoilla: Ota selvää työpaikan toimialasta ja mahdollisista tehtävistä esimerkiksi työnantajan kotisivuilta. Valmistaudu kertomaan osaamisestasi ja sopivuudestasi tehtävään hakemuksesi ja CV:si tueksi. Ota mukaan todistuksiasi tai muuta näytettävää osaamisestasi, jolla voi olla merkitystä kyseisen työn kannalta. Mieti etukäteen mahdollisia kysymyksiä ja vastauksiasi niihin. Mieti etukäteen myös omat kysymyksesi työnantajalle: sinäkin voit kysyä sellaisia lisätietoja työtehtävästä ja työpaikasta, joita ei ilmennyt paikkailmoituksessa tai joihin et vastausta löytänyt esimerkiksi työnantajan nettisivuilta. Haastattelutilanteeseen mennessä ole ajoissa, pukeudu siististi ja käyttäydy kohteliaasti koko haastattelun ajan. Muistathan laittaa myös puhelimen pois päältä tai äänettömälle! Kannattaa muistaa, että vaikka haastattelu jännittää, pärjäät tilanteessa olemalla oma itsesi! Tsekkaa MLL:n Nuortennetin vinkit työhaastatteluun! 5

6 työsuhde Työsuhdetta määrittävät monet lait sekä alakohtaiset työehtosopimukset. Näiden pohjalta määräytyvät sekä työnantajan että työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Koska monet käytännön asiat kuten esimerkiksi taukojen pituudet tai palkka määräytyvät työehtosopimuksen mukaan, keskitytään tässä oppaassa vain yleisiin tietoihin ja vinkkeihin työsuhteesta. Töihin mennessäsi kannattaa siis kysyä, mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan. Lisäksi kannattaa muistaa, että laissa ja työehtosopimuksissa on huomioitu myös alaikäiset ja usein myös kesätyöntekijät erityisin säädöksin, joiden tarkoituksena on suojella nuoria työntekijöitä. Työnantajan tulee aina huomioida nämä ja noudattaa niitä. oikeuksia ja velvollisuuksia puolin ja toisin Lain määritelmän mukaan työsuhde syntyy, kun työntekijä tekee työtä työantajan lukuun palkkaa tai muuta vastiketta vastaan tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteeseen kuuluu aina työsopimus, jossa työsuhteen ehdot määritellään. Lain mukaan työnantajalla on oikeus antaa työtehtävät ja määrätä, miten, missä ja milloin työ tehdään velvollisuus perehdyttää ja opastaa töiden tekemiseen sekä valvoa töiden tekemistä velvollisuus kohdella työntekijöitään tasapuolisesti ja velvollisuus noudattaa lakeja ja työehtosopimuksia. Lain mukaan puolestaan työntekijän tulee tehdä työnsä huolellisesti työantajan määräyksiä noudattaen tulee käyttäytyä asiallisesti työnantajaa, työkavereita ja asiakkaita kohtaan tulee välttää kaikkea, mikä on ristiriidassa työnantajaa kohtaan, mukaan lukien kilpailevan toiminnan harjoittaminen ja liike- ja ammattisalaisuuksien paljastaminen. 6

7 keskeiset seikat työsuhteessa työsopimus Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti epäselvyyksien välttämiseksi. Sopimukseen kirjataan molempien osapuolten perustietojen lisäksi työsuhteen kesto, työaika, palkka ja palkanmaksukausi, käytettävä työehtosopimus, lomat sekä pääasialliset työtehtävät. Työsopimusta tehdään ja allekirjoitetaan aina kaksi kappaletta, joten sinä saat oman kappaleen ja työnantaja oman. Työsuhteeseen kuuluu jo lain mukaan salassapitovelvollisuus, mikä tarkoittaa, että et saa kertoa työssäsi saamia tietoja työpaikan ulkopuolelle. Tämän lisäksi työnantaja voi myös pyytää allekirjoittamaan erillisen salassapitolupauksen. Kannattaa lukea huolellisesti sekä sopimus että sen mahdolliset liitteet, sillä allekirjoitettuasi ne sitovat sinua sellaisenaan sopimuksessa mainitun ajan. Tämä kannattaa huomioida myös niissä sopimuksen kohdissa, joissa viitataan työehtosopimukseen, ja kysyä, mitä maininta TES käytännössä tarkoittaa. Samalla saat paljon tarpeellista tietoa työpaikkasi käytännöistä. Tarvittaessa voit pyytää työsopimuksen mukaasi jo ennen allekirjoittamista perehtyäksesi siihen tarkemmin vaikka yhdessä vanhempiesi kanssa. työajat Työsopimuksessa sovitaan päivittäisestä ja viikoittaisesta tuntimäärästä, mutta ei kellonajoista. Työnantajalla on oikeus määritellä työajat työtehtävän perusteella, lain ehdot toki huomioiden. Kellonajoilla ja viikonpäivillä on merkitystä työstä maksettavaan palkkaan esimerkiksi ilta- tai sunnuntailisän muodossa, joten kannattaa merkitä työajat myös itselleen ylös esimerkiksi kalenteriin. Työnantajalla on velvollisuus seurata työntekijöidensä työaikaa. Työaikaa on kaikki se aika, jonka työntekijä käyttää työntekoon tai jolloin työntekijän tulee olla käytettävissä työtä varten olemalla työpaikalla. Työaikana tehdään siis töitä eikä työpäivän ajaksi voi sopia omia menojaan. Kannattaa kysyä, millaisia taukoja työpäivääsi kuuluu ja esimerkiksi missä tapauksissa voit poistua työpisteestäsi ja milloin ja missä voit syödä eväitäsi. poissaolot Jos sairastut, tulee sinun ilmoittaa asiasta välittömästi esimiehellesi. Työpaikoilla voi olla erilaisia käytäntöjä poissaolojen ilmoittamisesta ja työterveyshuoltoon hakeutumisesta, joten kannattaa kysyä poissaolokäytännöistä heti töiden alettua. Sairausajan palkanmaksussa noudatetaan aina työehtosopimuksen määräyksiä. lomat Kaikesta työstä kertyy lomaa. Kesätyössä ollessa kertyvää lomaa ei useinkaan pidetä vapaana, vaan se huomioidaan joko säännöllisessä palkassa rahana tai työsuhteen päättyessä kerralla maksettavassa lomakorvauksessa. työtodistus Työntekijällä on oikeus saada työstään kirjallinen todistus. Työtodistukseen kannattaa pyytää kuvaus tekemästäsi työstä, mikäli todistukseen kirjattu nimike ei kuvaa tehtäviä kattavasti. Työtodistus kannattaa pyytää heti töiden päätyttyä ja laittaa siistiin talteen: seuraavaa työpaikkaa hakiessa sitä saatetaan jo kysyä! 7

8 TYÖLLISTY JÄRJESTÖÖN HANKE MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON VARSINAIS-SUOMEN PIIRI RY PERHETALO HEIDEKEN, SEPÄNKATU TURKU (02) MLL:N VARSINAIS-SUOMEN PIIRI LINKKEJÄ: Käytännön vinkkejä työhön - ja paljon muuhunkin! Avoimia paikkoja ja ohjeita työnhakuun Tietoa työsuhteesta myös ongelmatilanteisiin Ajantasaiset lait ja työehtosopimukset Ammattiliittojen ylläpitämä kesätyösivusto

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

2 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun SISÄLTÖ

2 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun SISÄLTÖ Tukea työnhakuun 2 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun SISÄLTÖ 1. TYÖELÄMÄVALMIUDET JA TYÖNANTAJAN ODOTUKSET 6 2. MINÄ TYÖNHAKIJANA 9 2.1. OSAAMISENI JA VAHVUUTENI 9 2.2. KOULUTUKSENI 11 2.3. TYÖKOKEMUKSENI

Lisätiedot

Yhdistys työnantajana

Yhdistys työnantajana Yhdistys työnantajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi varsinaissuomenpiiri.mll.fi Tämä opas on

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Tämä opas tarjoaa perustietoa työelämästä. Oppaassa käydään läpi työelämän sanastoa ja muuta perustietoa työelämästä. Työpaikalla kannattaa pitää kiinni

Lisätiedot

Ajokortti työelämään

Ajokortti työelämään TÖITÄ Ajokortti työelämään Teksti ja toimitus: Tuula Alanko, Riitta Huhtala, Satu Mellanen Kannen kuva: Rodeo Taitto: Tiina Rinne Paino: Lönnberg Painot Oy Suomen 4H-liitto 2014, www.4h.fi SISÄLTÖ 1 Työnhaku

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC. Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC. Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Tervetuloa työelämään! Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. krs

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices 1 SISÄLLYS LINKKILISTA... 2 TYÖNHAUN VAIHEET... 3 OSAAMISEN JÄSENTÄMINEN... 3 TAVOITE... 3 TIEDONHAKU... 4 TYÖNHAUN ASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Akavan kesätyöopas 1

Akavan kesätyöopas 1 Akavan kesätyöopas 1 Akavan kesätyöopas Työelämän eri sektorit...3 Työsuhteen eri muodot...3 Työnhaku...4 Ansioluettelon ja hakemuksen tekeminen...6 Työhaastattelu...8 Jos et tullut valituksi...9 Tulit

Lisätiedot

Töihin! pieni opas työnhakuun. Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä. Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Töihin! pieni opas työnhakuun. Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä. Puhelinnumero Sähköpostiosoite Etunimi ja sukunimi CV Lähiosoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Nimenselvennys Töihin! pieni opas työnhakuun Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä HENKILÖTIEDOT Kerro ikäsi ja kuvaile itseäsi ihmisenä

Lisätiedot

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS Sisältö Alkusanat: Työnhaku on taito, jonka voit oppia 1 1. Työnhaun lähtökohdat a. Tavoitteeni tällä hetkellä 2 b. Omien vahvuuksien tunnistaminen 3 c. Työnhaun kanavat

Lisätiedot

ELAMA JALKEEN VALMISTUMISEN KÄYTTÄJÄN OPAS

ELAMA JALKEEN VALMISTUMISEN KÄYTTÄJÄN OPAS ELAMA VALMISTUMISEN JALKEEN KÄYTTÄJÄN OPAS ONNITTELUT! Opintosi alkavat olla lopuillaan ja varmasti mietit jo erilaisia vaihtoehtoja, miten jatkaa eteenpäin. Halusitpa jatkaa opintoja tai siirtyä jo työelämään,

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

Tervetuloa työnvälitykseen!

Tervetuloa työnvälitykseen! Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Finska Tervetuloa työnvälitykseen! Information till dig som är arbetssökande Tietoa työnhakijalle Työnvälitys palvelee kaikkia

Lisätiedot

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali Työelämäpassi Opiskelijan materiaali 1 SISÄLLYSLUETTELO TE-KORTISTA LYHYESTI... 2 Kortin sisältö... 2 MODUULI 2: TYÖNHAUN ASIAKIRJAT... 3 Työhakemus... 3 Ansioluettelo... 5 Eri alojen toiveita ansioluettelon

Lisätiedot

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Työnhakuopas maahanmuuttajille TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Työpaikat, työnantajat... 5 Ole valmis työnhakuun... 7 Työnhaku... 9 Oman osaamisen

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Teema 1 Koulutus ja työnhaku

Teema 1 Koulutus ja työnhaku Teema 1 Koulutus ja työnhaku Tässä teemassa on tarkoituksena, että selvität tämän hetkisen tilanteesi kouluttautumis- ja työllistymissuunnitelmien pohjaksi. Tehtävät ohjaavat sinua erittelemään tavoitteitasi,

Lisätiedot

Työelämätaidot. www.kompassi.info --> Työ ja kesätyö http://kunkoululoppuu.fi/ --> kesätyö --> työnhaku www.mol.fi TYÖTÄ HAKIESSA:

Työelämätaidot. www.kompassi.info --> Työ ja kesätyö http://kunkoululoppuu.fi/ --> kesätyö --> työnhaku www.mol.fi TYÖTÄ HAKIESSA: Työelämätaidot www.kompassi.info --> Työ ja kesätyö http://kunkoululoppuu.fi/ --> kesätyö --> työnhaku www.mol.fi TYÖTÄ HAKIESSA: Internetin lisäksi avoimia työpaikkoja löytyy mm. sanoma ja ilmaisjakelulehtien

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

Työelämän pelikäsi. Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville

Työelämän pelikäsi. Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville Työelämän pelikäsi Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville Työelämän pelikäsi -Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville Kirjoittajat: Vesa Malinen, Mikko Ylikojola Taitto: Kimmo Säikkä

Lisätiedot

//YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA / OPISKELIJANUMERO 1A / 2009

//YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA / OPISKELIJANUMERO 1A / 2009 //YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA //PÄÄKIRJÄKIRJ EDUNVALVONTAA, KOULUTUSTA JA TUKEA TYÖELÄMÄÄN //PÄÄKIRJOITUS Hauskaa Tarjosiko YKL näitä asioita sinulle viime vuonna? Ammattiliitto on sanana suurimmalle osalle

Lisätiedot

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka...

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka... VUOKRATYÖOPAS Sisällys Johdanto... 3 1. Yleistä vuokratyöstä... 4 Mitä vuokratyö tarkoittaa?... 4 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista?... 4 Saako vuokratyöntekijältä periä välityspalkkiota?...

Lisätiedot

URANOSTE TYÖNHAKUOPAS

URANOSTE TYÖNHAKUOPAS URANOSTE TYÖNHAKUOPAS VAKUUTTAVAN CV:N RAKENNUSPALASET VALMIINA HAASTATTELUUN REKRYTOINNIN AMMATTILAISTEN VINKIT CV- JA HAASTATTELUVINKEILLÄ UUTEEN TYÖHÖN Oletko hakemassa ensimmäistä oman alasi työpaikkaa

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 1 2 Millainen on hyvä työhakemus?... 5 3 Millainen on hyvä CV?... 9 4 Kuinka onnistut työhaastattelussa?...

Sisällys. 1 Johdanto... 1 2 Millainen on hyvä työhakemus?... 5 3 Millainen on hyvä CV?... 9 4 Kuinka onnistut työhaastattelussa?... Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Millainen on hyvä työhakemus?... 5 3 Millainen on hyvä CV?... 9 4 Kuinka onnistut työhaastattelussa?... 11 1 Johdanto Vuoden alku sekä kevät ovat monelle opiskelijalle jokavuotinen

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot