VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus"

Transkriptio

1 VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Toimintasuunnitelma 2009

2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 OSA-ALUEIDEN TOTEUTTAMINEN HANKKEIDEN JA MUUN TOIMINNAN KAUTTA... Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen - KELAA! hanke... Ilmastonmuutos... Energiansäästö, energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet... Vesiensuojelu/haja-asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen ja jätevesikuormituksen toimivuuden maksimointi... MINWA-Minimization of Wastewater Loads at Sparsely Populated Areas... Ympäristökasvatus... Kiertävä luonto- ja ympäristökoulutoiminta... Muut ympäristökasvatuksen hankkeet... Kestävän liikkumisen edistäminen... Valonian muu hanketoiminta... KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIAT JA OHJELMAT... Alueelliset ohjelmat ja strategiat... Kuntakohtaiset ohjelmat ja suunnitelmat... Vihreä lippu ympäristökasvatusohjelma... TEEMAVIIKOT, -TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT... Teemaviikot ja päivät... Kilpailut ja tapahtumat... Näyttelyt... KOULUTUKSET, SEMINAARIT JA KUNTAILLAT... Kuntien ja yritysten työntekijät... Opettajat ja muut kasvattajat... Kuntalaiset... Kuntien luottamushenkilöt... Seminaarit ja yhteistyöpäivät... Messut ja kuntatapahtumat... TIEDOTTAMINEN... Terho-pisteet ja Ekovinkit... Tiedotelehdet ja esitteet... Verkkosivut ja tietopankit... Tiedotuskampanjat SEURANTA Liitteet 1. Valonian edustaja jäsenenä muiden hankkeiden ja organisaatioiden työryhmissä vuonna Valonian henkilökunta vuonna Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatus ry

3 Toimintasuunnitelma 2009 JOHDANTO VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus tarjoaa asiantuntija-apua ja palveluita mm. vesiensuojelun, energiansäästön, kestävän kuluttamisen ja materiaalitehokkuuden, liikkumisen hallinnan, ympäristökasvatuksen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen osa-alueilla. Toimintaa ohjaavana asiakirjana on Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma Ohjelma päivitetään neljän vuoden välein. Varsinais-Suomen Agendatoimisto ja Varsinais-Suomen Energiatoimisto yhdistivät organisaationsa vuoden 2008 alussa. Uuden organisaation Valonian osallistujakuntia on vuonna 2009 tapahtuvien kuntaliitosten myötä 19: Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Länsi-Turunmaa, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Osa hankkeista (esim. Kelaa! hanke) ja toiminnasta (esim. energiaan liittyvä palvelutoiminta) ulottuvat kaikkiin Varsinais- Suomen kuntiin. Entisen Agendatoimiston perustoimintaa toteutetaan osallistujakunnissa. Turun kaupunki toimii Valonian isäntäorganisaationa vuosina ja vastaa palvelukeskuksen hallinnoimisesta, työntekijöiden palkkauksista sekä tilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksista. Valonian toimintaa ohjaa 12-jäseninen johtoryhmä, jossa on kuntien, yritysten, korkeakoulujen ja alueellisten organisaatioiden edustajia. Johtoryhmä tukee keskuksen strategista ja ohjelmatason suunnittelua, hyväksyy kestävän kehityksen linjaukset ja keskuksen toimintasuunnitelman. Kestävän kehityksen työn suunnitteluun ja osittain käytännön toteuttamiseen osallistuu useita eri teemaryhmiä, joista osa toimii myös eri hankkeiden ohjausryhminä. Ryhmien jäsenet edustavat kuntia ja muita tahoja sekä laajaa eri alojen asiantuntemusta. Lisäksi Valonian edustajat toimivat asiantuntijoina muiden hankkeiden ja organisaatioiden työryhmissä ( liite 1). Valonian talous koostuu kuntien ja yritysten vuosittaisista osallistumismaksuista, projektirahoituksista ja ostopalveluista. Koska noin puolet rahoituksesta tulee erilaisista projekteista, on hankkeiden suunnittelu ja toteutus keskeinen osa Valonian toiminnasta. Projektien kautta pystytään myös kehittämään ja laajentamaan palvelukeskuksen toimintaa. Kehitystyön edellytyksenä on kuitenkin riittävä perusrahoitus, jonka kunnat ja yritykset vuosittain maksavat. Valoniassa työskentelee henkilöä. Valonian vuoden 2009 toimintasuunnitelman ensimmäisessä luvussa kerrotaan toiminnan osaalueista ja vuonna 2009 käynnissä olevista tai käynnistyvistä hankkeista. Luvut 2-7 on otsikoitu eri toimintatapojen mukaan ja ne sisältävät kaikki vuodeksi 2009 suunnitellut toiminnot. Mikäli koulutus, teemaviikko, kuntailta tms. sisältyy johonkin käynnissä olevaan hankkeeseen, se mainitaan erikseen. 3

4 OSA-ALUEIDEN TOTEUTTAMINEN HANKKEIDEN JA MUUN TOIMINNAN KAUTTA Valonian toiminnan osa-alueita ovat vesiensuojelu, energiansäästö, energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet, materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, ympäristökasvatus ja kestävän liikkumisen edistäminen. Osa-alueita toteutetaan koulutusten, kurssien, tapahtumien, tiedottamisen sekä monipuolisen hanketoiminnan kautta. Vuonna 2009 Valonian teemana on kestävä kuluttaminen ja ekotehokkuus. Valonian toiminnasta noin puolet rahoitetaan hankerahoituksella. Eri teemoihin liittyvät projektit antavat mahdollisuuden kehittää ja laajentaa kestävän kehityksen työtä sekä luoda uusia toimivia työkaluja ja malleja kestävän kehityksen toteuttamiseksi. Esimerkiksi materiaalitehokkuuteen Valonia on pystynyt paneutumaan tiiviimmin Kelaa! Kestävä kulutus ja elämänlaatu hankkeen kautta. Monet projektirahoituksen kautta suunnitellut ja toteutetut toiminnot ovat jääneet projektin päätyttyä keskuksen pysyvään palvelutarjontaan. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen - KELAA hanke Valonia toimii kestävän kulutuksen alueellisena osaamiskeskuksena tarjoten tietoa, konkreettisia vinkkejä ja vaihtoehtoja materiaalitehokkuudesta ja kestävästä kulutuksesta. Kelaa! kestävä kulutus ja elämänlaatu hankkeessa kansalaisille, yrityksille ja kunnille tarjotaan konkreettisia vaihtoehtoja keventää omaa ekologista selkäreppuaan. Hankkeessa vahvistetaan pk-yritysten verkostoitumista sekä edistetään materiaalitehokkuuden, kestävien innovaatioiden ja toimintatapojen käyttöä. Kelaa! hankkeessa myös edistetään julkisten hankintojen kestävyyttä ja ekotehokkuutta. Kelaa-hanke kestää vuoden 2011 kevääseen. Rahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Päätoteuttajina toimivat Valonia ja Lahden seudun ympäristöpalvelut. Hankkeessa on lisäksi runsaasti yhteistyökumppaneita. Hankkeen toimintatapoja ovat mm. - Laaja ja monipuolinen tiedotuskampanja - Erilaiset tempaukset ja infoillat yrityksille, kansalaisille ja yhdistyksille - Pysyvä neuvontapalvelupiste ja näyttely kestävästä kulutuksesta ja materiaalitehokkuudesta - Neuvontaa ja koulutusta kunnille - Työkaluja kestävämpien hankintojen edistämiseksi Ilmastonmuutos Valonia toimii vuosina 2009 ja 2010 maakunnallisena ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen esikuntayksikkönä, jonka Varsinais-Suomen liitto on asettanut maakuntaohjelman toteuttamiseksi. Tavoitteena on tuoda ilmastonmuutoksen 4

5 Toimintasuunnitelma 2009 vaikutukset, hillintä ja sopeutumiskeinot tiedoksi alueen asukkaille, kuntien virkamiehille ja päättäjille. Esikuntayksikön toimintaa ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu Varsinais-Suomen liiton ja TE-keskuksen, sekä alueen yritysten ja oppilaitosten edustajista. Esikuntayksikön tehtävänä on muun muassa koota maakunnallinen ilmastostrategia. Strategia tulee olemaan käytännönläheinen. Osana toimintaa järjestetään mm. maakunnallisia seminaareja aiheeseen liittyen. Energiansäästö, energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet Valonia jatkaa entisen Varsinais-Suomen Energiatoimiston toimintaa energia-asioiden parissa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Tavoitteena on lisätä energiansäästöä ja energiatehokkuutta sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Toimintatapoja ovat mm: - Energiansäästösopimukset ja energiankäytön tehostamissuunnitelmat - Kuntien, yritysten ja kuntalaisten ilmasto- ja energianeuvonta ja koulutus - Uusien energiaa säästävien teknologioiden ja menetelmien käyttöönoton edistäminen - Energia- ja päästötaseiden selvitys - Verkostoituminen ja yhteistyön tiivistäminen muiden Energiatoimistojen ja energiatoimijoiden kanssa - Projektien käynnistäminen ja koordinointi Uutta kuntien energiatehokkuussopimusta esitellään kunnille vuoden 2009 aikana. Kuntalaisille järjestetään erilaisia ilmastoja energiailtoja mm. omakotiyhdistysten kanssa. Keväällä järjestetään maakunnallinen energiaseminaari (ks. sivu 15). Energiateema on keskeinen myös Kelaa! -hankkeessa. Lisäksi tullaan tekemään yhteistyötä Uudenkaupungin ja Mynämäen kanssa Hiilineutraali kunta hankkeen tiimoilta. Vesiensuojelu/Haja-asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen ja jätevesijärjestelmien toimivuuden maksimointi Valonian jätevesiosasto edistää vesiensuojelua haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevien monipuolisten neuvontapalveluiden ja tutkimustoiminnan avulla. Tulevana vuonna jätevesiosaston toiminta koostuu MINWA-hankkeen toiminnoista, joiden lisäksi jätevesiosasto toteuttaa neuvontatyötä myös perustoiminnan kautta. Toimintamalleina ovat mm. neuvontatapahtumat, koulutukset sekä kuntaillat. Lisäksi seurataan jäteveden käsittelyjärjestelmien toimivuutta ja kehitetään niiden huoltotoimintaan. Valonian uudet kotisivut julkaistaan alkuvuodesta ja myös jätevesiosaston uudistettu sivusto avataan. Kuntaliitosten myötä jätevesiosaston toiminta-alue laajenee huomattavasti ja neuvontapalveluja kehitetään ruotsinkielisille alueille. 5

6 MINWA-Minimization of Wastewater Loads at Sparsely Populated Areas Jätevesien käsittelyn tehostaminen hajaasutusalueella -hankkeeseen on myönnetty rahoitus EU:n Central Baltic Interreg IV A Programme rahoitusohjelmasta. Neuvonta- ja tutkimushankkeen tarkoituksena on edistää haja-asutuksen jätevesien käsittelyä Suomessa ja Virossa. Kolmevuotinen hanke käynnistyy helmikuussa Hankkeessa pääpartnerina on Turun ammattikorkeakoulu. Lisäksi hankkeeseen osallistuu tahoja Virosta. Valonia toimii hankkeessa asiantuntijaorganisaationa. Hankkeen kautta saadaan lisäresursseja haja-asutuksen jätevedenkäsittelyn edistämiseen sekä vesien tilan parantamiseen. Yhtenä tavoitteena edistetään ympäristöystävällisen tekniikan käyttöä jätevedenpuhdistuksessa monipuolisen neuvonnan avulla. Neuvontaa tarjotaan jätevesiosuuskunnan perustamisesta aina kiinteistökohtaisten järjestelmien tai kuivakäymälän hankintaan. Lisäksi hankkeessa seurataan jätevedenkäsittelyjärjestelmien toimivuutta ja tuotetaan puolueetonta seurantamateriaalia laitteistojen toimivuudesta ja käyttökokemuksista. Jätevesien käsittelyn tutkimustoimintaan sekä opiskelijavaihtoon suunnataan aikaisempaa enemmän resursseja. Turun ammattikorkeakoulu koordinoi maiden välistä yhteistyötä. Virossa painotetaan valistustyötä asukkaiden parissa sekä koulutetaan viranomaisia ja alan yrittäjiä. Virossa hankealueena on Järvamaan maakunta. Suomessa hanketta toteutetaan 19 kunnan alueella. Kunnat, jotka ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen, ovat listattuna seuraavalla sivulla. Tuleva toiminta Vuonna 2009 jätevesiosasto ja MINWAhanke järjestävät haja-asutusalueiden asukkaille suunnattuja iltatilaisuuksia. Tilaisuuksissa jaetaan tietoa jätevesien käsittelyn järjestämismahdollisuuksista kuten kiinteistökohtaisista ratkaisuista ja osuuskuntatoiminnan organisoinnista. Eri ryhmille suunnattuja koulutuksia järjestetään keväällä ja syksyllä. Koulutusten aiheina ovat mm. - Toimivat jätevesijärjestelmät haja - asutusalueella seminaari - Jätevesijärjestelmien asentaminen - Koulutusta lietteenkuljettajille - Koulutuspäivä viranomaisille jätevesialan suuntauksista - Näytteenotto jätevesijärjestelmistä - Jätevesiseminaari - Vesiensuojelupäivä Lisäksi järjestetään työnäytöksiä ja kehitetään yhteistyömahdollisuuksia alueellisten toimijoiden kanssa. Kiertävä neuvontapiste vierailee kunnissa kesämarkkinoilla ja messuilla. Heinäkuun alussa järjestetään Jätevesikesäkiertue, joka jakaa tietoa ympäristöystävällisistä jätevesien käsittelymenetelmistä kuntien alueella. Vuoden 2009 teemana ovat ympäristöystävälliset ja energiatehokkaat laitteistot. Jätevesijärjestelmien toimivuuden seurantaa jatketaan. Uusia puhdistamomalleja lisätään näytteenottoseurantaan. Seurantatutkimuksen tähänastisista tuloksista laaditaan raportti. Lisäksi kehitetään jätevesijärjestelmien huoltotoimintaa ja ylläpitoa sekä selvitetään lietteen jatkokäyttömahdollisuuksia. Jätevesiosasto tarjoaa myös harjoittelu- ja päättötyömahdollisuuksia alan opiskelijoille. 6

7 Toimintasuunnitelma 2009 Jätevesiosaston toiminta rahoitetaan kuntien, yritysten ja yhteisöjen suoralla rahoituksella. sitä toteutetaan seuraavien kuntien alueilla: Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Länsi-Turunmaa, Masku, Mynämäki, Naantali, Paimio, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku, Uusikaupunki, ja Vehmaa. Valonian kanssa yhteistyössä on 17 alan yritystä: Biolan Oy, FANN Ympäristötekniikka Oy, Goodwell Oy, Oy Grundfos Pumput Ab, Hajavesihuolto LHR Oy, Jita Oy, KWH Pipe Oy, Lining Oy, Nordkalk Oy, Onninen Oy, Putki-Parainen Oy, Ympäristö Raita Environment, Sisä-Suomen käyttövesitekniikka, Talokaivo Oy, Uponor Suomi Oy, Wavin-Labko Oy Mukana yhteistyössä ovat myös Lounais-Suomen ympäristökeskus, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry., Suomen Omakotiliiton Varsinais-Suomen Piiri Ry sekä Käymäläseura Huussi ry. YMPÄRISTÖKASVATUS Ympäristökasvatusta edistetään mm. järjestämällä koulutuksia, kursseja ja tapahtumia sekä pitämällä yllä laajaa ympäristökasvatuksen verkostoa. Valonia toimii myös Varsinais- Suomen kestävän kehityksen kasvatuksen alueellisena keskuksena. Ympäristökasvatuksen alueellista kehittämistä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa ohjaa Lounais-Suomen ympäristökasvatuksen sateenvarjoryhmä. Ryhmän jäsenet vaikuttavat omissa organisaatioissaan ja sidosryhmien parissa. Valonian edustaja toimii työryhmän asioiden valmistelijana ja sihteerinä. Ympäristökasvatukseen on myös haettu ja saatu ulkopuolista hankerahoitusta mm. kiertävään luonto- ja ympäristökoulutoimintaan. Kiertävä luonto- ja ympäristökoulutoiminta Kiertävä luonto- ja ympäristökoulutoiminta käynnistettiin kesällä Päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotoimessa kiertävän luonto- ja ympäristökasvattajan työn tarkoituksena on toimia kasvattajien kanssa ja apuna lisäten tietoutta paikallisen kulttuurin ja luonnon keskinäisestä vuorovaikutuksesta, vahvistaa siteitä koulun ja sen lähiympäristön välillä, luoda uusia tapoja kestävän kehityksen kasvatukseen sekä tuottaa opetusaineistoa. Luonto- ja ympäristökoulun opettajan on tarkoitus vierailla erityisesti sellaisissa kunnissa, joissa ei ole omaa luontokoulua. Luontokoulun tehtäviin kuuluu mm. erilaisten luontokoulupäivien ja -ohjelmistojen suunnittelu ja toteuttaminen kuntien kouluissa ja päiväkodeissa sekä ympäristökasvatustapahtumien järjestäminen yhteistyössä nuorisotoimen kanssa, vuonna 2009 Loimaalla. Luontokoulun opettaja tekee myös yhteistyötä Turun kaupungin Ympäristöpolku-hankkeen kanssa toteuttaen 1-2 luokkalaisille tarkoitetun ympäristöpolun, jossa tutustutaan koulun lähiluontoon. Kiertävä luonto- ja ympäristökoulutoiminta hanke kestää vuoden 2009 loppuun ja sitä rahoittaa Varsinais-Suomen liitto. Tarkoituksena on kehittää rahoituskäytäntö, jonka avulla kiertävää luontokouluopettajapalvelua voidaan jatkaa vuoden 2009 jälkeen. 7

8 Muut ympäristökasvatuksen hankkeet Ympäristökasvatusmenetelmät paikallisten järjestöjen työn tueksi - hankkeen tavoitteena on lisätä paikallisten järjestöjen ympäristökasvatuksen tietoja ja taitoja, innostaa paikallista väestöä, lähinnä nuoria, osallistumaan oman alueensa järjestötoimintaan sekä lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä. Uusien toimintatapojen myötä halutaan myös tuoda järjestöt paikallisella tasolla paremmin esittelemällä niitä yhdistysten painopisteitä, jotka innostavat uusia jäseniä. Varsinkin nuoria halutaan saada lisää yhdistysten toimintaan. Hankkeeseen on haettu rahoitusta toimintaryhmä Varsin Hyvä ry:ltä (Leader maaseudun kehittäminen). Hanke käynnistetään vuoden 2009 alussa. Loimotus Kestävän elämäntavan edistäminen osallistuvan ympäristökasvatuksen keinoin lapsi- ja nuorisotyössä Loimaan seudulla ja Varsinais- Suomessa -hankkeelle on haettu rahoitusta Opetusministeriön nuorisolle suunnatuista määrärahoista. Hankkeen tavoitteena on herätellä lapsia ja nuoria sekä heidän kanssaan toimivia pohtimaan kohtuullisen kulutuksen mahdollisuuksia, tukea ja kannustaa löytämään kestäviä elämänarvoja ja opastaa oivaltamaan ja omaksumaan uusia kestäviä toimintatapoja. Hankkeessa keskitytään erilaisten nuoria kiinnostavien toimintatapojen, kuten näytelmä tai elokuva, valokuvaus, näyttelyiden tuottaminen, kehittämiseen yhdessä paikallisten nuorten kanssa. Lisäksi kehitetään nuorisotaloissa toimiva kestävän kehityksen malli. Hanke toteutetaan sekä uudella Loimaan alueella (Alastaro, Loimaa, Mellilä) että Turun seudulla. Se on kaksivuotinen ja toteutuessaan se käynnistyy keväällä Nuorisotoimen ympäristökasvatustyön edistämishankkeen tavoitteena on lisätä nuorisotoimen kasvattajien ja ohjaajien ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen tietämystä ja osaamista siten, että he pystyvät soveltamaan ympäristökasvatuksen menetelmiä omassa kasvatustyössään. Toisena keskeisenä tavoitteena on osallistaa lapset ja nuoret aktiivisiksi yhteiskunnan toimijoiksi ja antaa työkaluja tulevaisuuden muuttamiseen ympäristöä enemmän huomioivaksi. Hankkeessa järjestetään nuorisotoimen ohjaajille ympäristökasvatuksen koulutuspaketti, nuorille erilaisia kestävän kehityksen kursseja ja toimitaan asiantuntijana lasten ja nuorten kesäleireillä. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Turun Nuorisotoimi ja rahoitusta hankkeelle haetaan Länsi-Suomen lääninhallitukselta. Mikäli hanke saa rahoitusta, se käynnistyy keväällä Kestävät opit Koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen työn edistäminen Varsinais-Suomessa -koulutushankkeelle on haettu rahoitusta Ympäristöministeriön ympäristökasvatuksen määrärahasta. Hankkeen tavoitteena on lisätä kestävän kehityksen ohjelmatyötä paikallisella ja alueellisella tasolla innostamalla päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia laatimaan omia kestävän kehityksen ohjelmiaan ja kannustamalla niitä ulkoisen tunnuksen hakemiseen, joita ovat Vihreä lippu sekä Koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifikaatti. Tarkoituksena on, että vuonna 2014 Varsinais-Suomessa vähintään 15 %:lla (noin 60 yksikköä) päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista on ulkoinen tunnus tai sertifikaatti. Mikäli hanke saa rahoitusta, suunnitelman toteuttaminen käynnistyy syksyllä

9 Toimintasuunnitelma 2009 Kestävän liikkumisen edistäminen Valonia edistää kestävää liikkumista ja liikennekulttuuria sekä perinteikkäin tapahtumin että tiivistämällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Perinteisiä tapahtumia ovat Pyörällä töihin -kilpailu keväällä ja Autottoman päivän tapahtuma syksyllä. Lisäksi jatketaan Tuhat valintaa vuodessa -kampanjaa, jonka Valonia aloitti vuonna Valonia on mukana hakemassa rahoitusta hankkeille, joiden avulla pystytään kehittämään järjestelmällistä ja pitkäjänteistä liikkumisen ohjaustoimintaa Turun seudulla. Tavoitteena on, että seudulla harjoitettaisiin yksittäisten kestävää liikennettä edistävien tapahtumien lisäksi kokonaisvaltaisempaa liikkumisen ohjausta. Liikkumisen ohjauksella (mobility management) tarkoitetaan kestävän liikkumisen edistämistä tiedotuksen, ohjauksen ja markkinoinnin avulla, sekä palveluita, jotka edistävät kestävien kulkutapojen käyttöä. Valonian rooli hankkeissa on toimia mm. tapahtumien ja kampanjoiden järjestäjänä ja kehittäjänä sekä seudullisena tiedotusorganisaationa. Vuosina Valonia toteuttaa Taidepyöriä ja pyörätaiteilijoita hankkeen, joka on osa Turun Kulttuuripääkaupunkivuotta Valonian muu hanketoiminta Valonia osallistuu Ympäristöministeriön rahoittamaan kansainväliseen ympäristötietoisuushankkeeseen, Awareness rising for citizens in St Petersburg through a new tool - verkkosivuston kehittäminen ympäristötietoisuuden lisäämiseksi, joka toteutetaan Suomen ja Venäjän yhteistyönä. Projektin tarkoituksena on pietarilaisten ympäristötietoisuuden lisääminen kehittämällä helposti käytettävä ympäristötiedon verkkosivusto. Myös projektipartnereilla on mahdollisuus kehittää omia verkkosivujaan, jotka toimivat Pietarin sivuston kehittämisen tukena. Projektia koordinoi UBC ja se toteutetaan vuoden 2009 aikana. 9

10 KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIAT JA OHJELMAT Valonia toimii tarpeen mukaan asiantuntijana erilaisten strategioiden ja ohjelmien valmisteluissa ja vastaa niiden toteuttamisesta. Tällaisia asiakirjoja ovat erilaiset kuntien omat suunnitelmat, ohjelmat ja strategiat sekä strategiat. Alueelliset ohjelmat ja strategiat Valonia laatii kuluvan vuoden alussa hankesuunnitelman maakunnallisen ilmastostrategian ja erityisesti sen käytännön toimenpiteiden toteuttamiseksi. Rahoitusta haetaan Varsinais-Suomen liitolta. Tarkoituksena on koota erilaisia työryhmiä sekä koordinoida asiantuntijoiden työtä. Valonia toimii hankkeen koordinoijana ja esikuntayksikkönä. Maakunnallinen energia- ja päästötase päivitetään vuoden 2007 tiedoilla. Energiatasetiedot ovat pohjatietona koko maakunnan ilmastostrategiaa tehtäessä. Alueellisen ympäristökasvatuksen toiminnan vakiinnuttamisen yhtenä keskeisenä keinona on Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategian laatiminen. Strategia on tarkoitus laatia vuoden 2009 aikana ja Valonia vastaa strategian suunnittelusta ja kokoamisesta. Valonian toiminnan ohjaavana asiakirjana on alueellinen kestävän kehityksen ohjelma, joka päivitetään neljän vuoden välein. Uusi ohjelmakausi käynnistyy vuonna Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelman päivittäminen käynnistyy syksyllä Kuntakohtaiset ohjelmat ja suunnitelmat Valonia toimii tilauksesta ja tarpeen mukaan kuntien kestävän kehityksen ohjelmien suunnittelun ja toteuttamisen tukena ja asiantuntijana sekä järjestää tarvittaessa ohjelmatyön käynnistämiseen tarvittavaa koulutusta. Valonia osallistuu mm. Turun kestävän kehityksen ohjelman päivittämiseen ja siihen liittyvän Ilmastonohjelman laatimiseen. Valonia auttaa ja tukee kuntia toteuttamaan energiansäästötoimia mm. laatimalla kuntien energiatehokkuussuunnitelmia sopimuksen mukaan, avustamalla energiakatselmusten valmistelussa sekä järjestämällä aiheeseen liittyvää koulutusta ja teemapäiviä kuntien virkamiehille ja luottamushenkilöille. Vihreä lippu ympäristökasvatusohjelma Vihreä lippu on päiväkodeille ja kouluille tarkoitettu ympäristöohjelma. Valonia toimii alueellisena Vihreä lippu -edistäjänä. Edistäjä järjestää koulutuksia ja infotilaisuuksia sekä käy tarpeen mukaan koulujen ja päiväkotien vanhempainilloissa, opettajankokouksissa yms. kertomassa Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelmasta. Lisäksi edistäjä osallistuu koulujen ja päivähoidon Vihreä lippu -toimintasuunnitelmien ja -raporttien tarkastamiseen ja kommentoimiseen sekä on mukana Vihreän lipun käyttöoikeuden myöntävässä toimikunnassa. (Ks. Vihreän lipun tapahtumat vuonna 2009 sivulla 14) Valonian edustaja toimii myös koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioinnin auditoijana. 10

11 Toimintasuunnitelma 2009 TEEMAVIIKKOT, -TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT Valonia järjestää erilaisia teemaviikkoja ja päiviä, tapahtumia ja kilpailuja, jotka tarjoavat monenlaisia osallistumismahdollisuuksia. Tätä kautta ihmiset voivat tutustua käytännössä arjen kestävään kehitykseen ja saada erilaisia vinkkejä omien toimintatapojen muutokseen sekä keskustella asiantuntijoiden kanssa eri teemoihin liittyvistä asioista. Tarkat tiedot ja päivämäärät kaikista Valonian järjestämistä tapahtumista, koulutuksista ja näyttelyistä löytyvät nettisivuilta: Teemaviikot ja -päivät Nuukuusviikko Valtakunnallinen nuukuusviikko järjestetään viikolla 17. Viikon teemana on kulutuselektroniikka ja kaivosteollisuus. Valonia järjestää viikon aikana teemaan liittyviä tapahtumia ja tiedotusta eri kunnissa ja kokoaa Nuukuusviikon aiheen tiimoilta näyttelyn Valonian tiloihin. Lasten ja nuorten ympäristöviikko Lasten ja nuorten ympäristöviikon tavoitteena on edistää ympäristökasvatusta kouluissa, päivähoidossa ja nuorisotoiminnassa sekä lisätä lasten ja nuorten osallistumista. Ympäristöviikko järjestetään , samaan aikaan Nuukuusviikon kanssa. Viikon teemana on kestävä kulutus ja mainonta. Ympäristöviikolla järjestetään tulevaisuuspajoja kouluissa. Pajojen ohjaajiksi koulutetaan nuoria yläkouluista, lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista sekä heidän opettajiaan. Työpajakoulutuksia järjestetään noin neljä viikoilla Lisäksi markkinoidaan Nuukuusviikon kouluaineistoa. Viikolla tuodaan esille myös vastamainoksia ja tutustutaan mainosten keinoihin ja niiden välittämiin viesteihin. Parhaat vastamainokset kootaan näyttelyksi, johon kutsutaan mm. päättäjiä tutustumaan. Päivähoidolle tuotetaan oma toimintapaketti. Autoton päivä ja EU:n liikkujan viikko Kansainvälistä Autotonta päivää vietetään Suomessa kymmenennen kerran Päivää edeltää Liikkujan viikko viikolla 38. Turussa Autottomana päivänä järjestetään katutapahtuma, jossa on tarjolla tietoa kestävästä liikennekulttuurista, ja jonka tarkoituksena on herättää kansalaiset miettimään liikkumistaan ja liikkumisvalintojensa vaikutuksia ympäristöön ja omaan terveyteen. Kaksi viikkoa ennen tapahtumaa ilmestyvät Autottoman päivän katubanderollit Turun keskustaan ja sisäänajoväylien ylle. Valonia tiedottaa varsinaissuomalaisille kunnille Autottoman päivän sekä Liikkujan viikon tapahtumista. Energiansäästöviikko Valtakunnallinen energiansäästöviikko järjestetään vuosittain lokakuussa viikolla 41. Valonia järjestää viikon erilaisten yhteistyökumppaneiden, mm. Turku Energian ja Turun Seudun Jätehuollon, kanssa. Valonia kannustaa myös kuntia ja yrityksiä osallistumaan säästöviikkoon ja järjestämään omia tapahtumia. Vuoden 2009 energiansäästöviikolla järjestetään isoimmissa kunnissa mm. kuntakierrosten sarja (energiansäästöstä ja kestävästä kuluttamisesta) sekä energiansäästötapahtuma ja esitellään energiansäästövinkkejä näyttelyssä. 11

12 Kilpailut ja tapahtumat Ympäristöteko 2009 kilpailu Pk-yrityksille suunnattu Ympäristöteko kilpailu järjestetään jo 12. kerran keväällä Kilpailun päämääränä on, että yhä useampi yritys ottaisi ympäristöasiat osaksi liiketoimintaa. Kilpailun logo ja lomakkeet uudistetaan. Vuonna 2009 palkitut yritykset esitellään case-yrityksinä syksyn yritysverkostotapaamisissa. Kilpailuun voivat edelleen osallistua kaikki maakunnassa toimivat pk-yritykset toimialasta riippumatta. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjien, Varsinais-Suomen ja Yrittäjä-lehden kanssa. Palkintojenjakotilaisuus järjestetään syksyllä. Pyörällä töihin -kilpailu Pyörällä töihin -kilpailu järjestetään toukokuussa jo kahdennentoista kerran, viikolla 20. Viikon kestävä kilpailu on tarkoitettu varsinaissuomalaisille työpaikoille ja sillä kannustetaan työntekijöitä työmatkaliikuntaan. Kilpailuun voi osallistua pyöräilyn lisäksi kaikin moottorittomin kulkumuodoin. Kilpailua edeltävät eri kunnissa järjestettävät pyörän huoltoon liittyvät tapahtumat. Huolla Pyöräsi -tapahtumissa yleisöllä on mahdollisuus pumppauttaa polkupyöriensä kumit ja rasvauttaa ketjut maksuttomasti. Tapahtumien paikkakunnat ovat: Naantali, Salo ja Turku. Tuhat valintaa vuodessa -kampanja Valonia aloitti vuonna 2008 uuden kampanjan, jonka avulla ihmisiä kannustettiin valitsemaan ympäristön kannalta parempia liikkumistapoja. Ilmastonmuutoksen hillinnässä juuri yksityisautoilun määrän vähentäminen on tärkeää. Tuhat valintaa vuodessa -kampanjan toinen vuosi käynnistyy Pyörällä töihin -kilpailun myötä toukokuussa. Vuonna 2009 kampanjan markkinointia kehitetään ja tuotetaan mm. houkuttelevampaa kirjallista materiaalia. Koko perheen luontopäivä Koko perheen luontotapahtuma järjestetään kesäkuun alussa yhteistyössä Pyöreän pöydän järjestöjen kanssa. Luontotapahtumaan osallistuvat järjestöt suunnittelevat ja toteuttavat perheille tarkoitetun tehtäväpisteen. Valonia järjestää perheitten luontotapahtumia myös ostopalveluna taloyhtiöille, yhdistyksille ja yritysten henkilökunnalle. Tarinat liikkeellä Kupittaalla Sanataidekoulu Kratti ja Valonia osallistuvat yhdessä kesäkuun alussa järjestettävään Olohuone kaupunkitapahtumaan. Projektissa yhdistetään sanataide ja ympäristökasvatus järjestämällä Kupittaan puistoon sanataide/ympäristöpolku lapsille ja aikuisille. Kahden tapahtumapäivän teemoina ovat ekologinen liikkuminen ja puisto liikkeessä. Pyörällä töihin -kilpailun voittajat palkitaan 5.6. Samassa tilaisuudessa jaetaan myös Tuhat valintaa vuodessa -kampanjan palkinnot. 12

13 Toimintasuunnitelma 2009 Näyttelyt Perusnäyttely keskuksen tiloissa Uusiin toimitiloihin kootaan laaja kestävän kehityksen materiaalien lainaus- ja palvelupiste. Tarkoituksena on myös järjestää yhteisiä teemanäyttelyitä. Vuonna 2009 näyttelyn teemoja ovat mm. materiaalitehokkuus ja mökkeily. Näyttelyn aukioloajat tulevat verkkosivuille Uusiin tiloihin kootaan perusnäyttely arjen ympäristövalinnoista. Teemoina ovat mm. ilmastonmuutos, materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen, energia, liikenne ja vesi. Perusnäyttelyä täydennetään eri teemojen mukaan esim. nuukuusviikolla ja energiansäästöviikolla. Vuonna 2009 näyttelyssä on esillä myös mökkeily. Näyttelyyn varataan tilaa myös vaihtuville ja yhteistyökumppaneiden näyttelyille. Kiertävät ja lainattavat näyttelyt Kiertäviä ja lainattavia näyttelyitä tullaan kehittämään lähinnä Kelaa-hankkeen puitteissa. Vuoden 2009 teemoja ovat materiaalitehokkuus, energiansäästö ja ekomökkeily. Osa kiertävistä näyttelyistä tullaan tekemään myös ruotsiksi. KOULUTUKSET, SEMINAARIT JA KUNTAILLAT Valonia järjestää vuosittain runsaasti eri teemoihin liittyvää koulutusta, kursseja ja seminaareja. Koulutusten tarkoituksena on lisätä ihmisten kestävän kehityksen tietoutta sekä tuoda esille erilaisia toimintavaihtoehtoja, joilla voi muuttaa omia toimintatapojaan. Koulutuksia järjestetään niin kunnan kuin yritystenkin työntekijöille, opettajille ja muille kasvattajille sekä kuntalaisille. Kuntien ja yritysten työntekijät Arjen ekotekoja - kestävän kehityksen koulutusta kunnan työntekijöille Valonia järjestää kuntien hallintokunnille ja työpaikoille koulutuksia, joiden tavoitteena on antaa osallistujille käytännön työkaluja ekoarkeen ja madaltaa kynnystä oman kestävän kehityksen ohjelman laatimiselle. Keskuksen asiantuntija toimii myös tukena niille kuntien työpaikoille, jotka haluavat käynnistää kestävän kehityksen työn. Kestävän kehityksen koulutusten aiheita ovat: jätehuolto ja kierrätys, energian ja veden kulutus, hankinnat, kiinteistönhoito ja turvallisuus sekä kuljetukset ja liikkuminen. Vuonna 2009 kestävän kehityksen koulutusten teemana on energia. Valonia järjestää sekä keväällä että syksyllä energiaan liittyviä kuntakoulutuksia. Kuntien työpaikkoja neuvotaan mm. energiansäästöohjelman laatimisessa, toimistojen energiansäästössä sekä energiatehokkaissa hankinnoissa. Koulutuksia järjestetään useissa kunnissa. 13

14 Hankintapäivät Kuntien hankkijoiden ja tavarantoimittajien yhteistyöpäivät järjestetään sekä keväällä että syksyllä. Kevään tilaisuus pidetään Turussa ja aiheena on jätteen synnyn ehkäisy. Marraskuussa järjestettävän yhteistyöpäivän aiheena on kuntien logistiikka. Yritysverkostotapaamiset Seudullisia tapaamisia järjestetään sekä keväällä että syksyllä. Helmikuussa järjestetään logistiikka-aiheinen verkostotapaaminen Vakka-Suomessa. Huhtikuussa järjestetään verkostotapaaminen Loimaalla aiheena energiatehokkuus ja energiakatselmukset. Seurakuntakoulutukset Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on tilannut Valonialta kestävän kehityksen koulutussarjan yhtymän työntekijöille ja seurakunnille. Koulutuksissa annetaan työntekijöille työkaluja ja vinkkejä Kirkon ympäristödiplomin ja Ilmasto-ohjelman käytännön toteuttamisessa. Opettajat ja muut kasvattajat Ympäristökasvatuskoulutukset Valonia järjestää keväällä ja syksyllä luontokasvatuksen kurssisarjan: sammalet ja jäkälät, Lieto Varsinais-Suomen kivilajit, koko päivän retki, lähtö Kaarinasta 10.6.Puistojen puut ja pensaat, Turku Hyönteiset ja selkärangattomat, Naantali Sienikurssi, Paimio Vihreä lippu ohjelman edistämiseksi Valonia järjestää vuonna 2009 seuraavia koulutuksia ja tapahtumia: Vihreä lippu kokemustenvaihtotilaisuus päivähoidolle viikolla 10 Raisiossa Kaanaan lastentarhassa ja kouluille viikolla 11 Kaarinassa Kotimäen koululla. Vihreä lippu infotilaisuus Salossa maalis-huhtikuussa Vihreä lippu juhlat Turussa Kupittaan seikkailupuistossa Vihreä lippu starttikurssi viikolla järjestetään Turussa alueellisten ympäristökasvatusverkostojen valtakunnallinen tapaaminen. Tapaamisen tarkoituksena on vaihtaa kuulumisia eri puolilta Suomea. Erityisesti pohditaan ympäristökasvatuksen kehittämiskeskusten perustamista sekä eri alueiden ympäristökasvatusstrategioiden muodostamista ja niiden etenemistä. Ohjelma jatkuu 19.3.Varsinais-Suomen alueellisilla ympäristökasvatuspäivillä, jossa vankistetaan Varsinais-Suomen yhteistyötä ja tutustutaan ajankohtaisiin ympäristökasvatuksen asioihin alustusten ja toiminnallisten työpajojen kautta. Alustuksissa kuullaan mm. Ruotsista tulleesta Ostoskassi bag of grocery menetelmästä ja Turun pehmogis tukimuksesta, jossa kartoitettiin lasten ja nuorten kokemuksia elinympäristöstä. Tilaisuudet järjestetään Turussa, Oriniemen leirikeskuksessa. Kuntalaiset Kelaa-hankkeen puitteissa järjestetään kuntalaisille koulutuksia ja kuntailtoja koko vuoden ajan. - Loimaalla järjestetään helmikuussa Vaippapaja, jossa opetetaan kestovaippojen ompelua. - Salossa järjestetään helmikuussa Lämmitysilta yhdessä Rouskiksen kanssa. - Keväällä järjestetään kurssisarja matalaenergiarakentamisesta. Kurssi kestää neljä viikkoa, 2h/viikko. - Vuoden aikana järjestetään ekoinnopajoja ja tuunauspajoja eri teemoista, kuten laitteiden, huonekalujen ja vaatteiden korjausta 14

15 Toimintasuunnitelma Lokakuussa järjestetään Turussa ja Salossa Kasviskekkerit Lisäksi Kelaa! -hankkeen puitteissa ollaan mukana Kierrätysviikolla, Kestovaippahulinoissa sekä Joulumarkkinoilla. Energiaeksperttikoulutukset Taloyhtiöille tarkoitettuja energiaeksperttikursseja järjestetään tilauksesta tarpeen mukaan. Kursseja järjestetään sekä uusille eksperteille, mutta myös täydennyskoulutusta vanhoille eksperteille. Jätevesi-illat Valonian jätevesiosasto järjestää vuoden aikana useita kuntalaisille tarkoitettuja jätevesi-iltoja, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita jätevesien käsittelyyn liittyen. Mm. helmikuussa järjestetään kaksi jätevesi-iltaa Salon Halikossa. Kuntien luottamushenkilöt Kuntien valtuustoilla ja muilla luottamushenkilöillä on mahdollisuus tilata lyhyt esittely Valonian toiminnasta. Valmisteilla on myös diasarja, jonka avulla kuntien viranhaltijat pystyvät esittelemään Valonian toimintaa. Lautakunnat voivat myös tehdä tutustumiskäyntejä ja pitää kokouksia Valoniassa. Valonia järjestää tilauksesta myös koulutuksia kuntien luottamushenkilöille. Seminaarit ja yhteistyöpäivät Toimivat jätevesijärjestelmät haja-asutusalueella? laivaseminaari Kuntien viranomaisille ja yrittäjille järjestettävässä seminaarissa luodaan katsaus haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn toimivuuden tämän hetken tilanteeseen ja käsitellään hyviä käytäntöjä jätevesiratkaisujen toteuttamisessa ja ylläpidossa. Hajaasutusalueen jätevesiratkaisut ovat saaneet paljon huomiota mediassa. Seminaarissa käsitellään median vaikutuksia ja toimintoja, joilla järjestelmien parhain mahdollinen toimivuus taataan. Valonia järjestää yhdessä Metsäkeskus Lounais-Suomi/Kiinteän bioenergian edistämishankkeen, Vakka-Suomen Kehityskeskus/Maaseudun ydinvoimaa biojalostamoista -hankkeen sekä Varsinais-Suomen TE-keskuksen kanssa Varsinais-Suomen maakunnallisen energiaseminaarin Liedon kunnantalolla. Aiheena on valtakunnallinen energia- ja ilmastostrategia, Varsinais-Suomi ilmastonmuutoksessa, maakunnan energiatulevaisuus, kansallinen metsäohjelma ja sen bioenergiatavoitteet, maakunnan bioenergiavarat sekä yritysesimerkkejä mm. biokaasusta, pienvesivoimasta, lämpöyrittäjyydestä ja pienimuotoisesta sähköntuotannosta puupolttoaineilla. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän työntekijöille järjestetään kulutusaiheinen paneeli-ilta syys-lokakuussa. Paneeli järjestetään luontoiltatyyppisesti; asiakkaat saavat kysellä energiansäästöön, jätehuoltoon, kuluttamiseen ym. teemoihin liittyviä kysymyksiä ja alan asiantuntijat vastaavat. Kelaa! hankkeen puitteissa järjestetään syksyllä teemaseminaari ajankohtaisesta aiheesta. 15

16 Messut ja kuntatapahtumat Valonia antaa neuvontaa myös messuilla ja muissa tapahtumissa mm. energia-, jätevesi- ja materiaalitehokkuusteemojen puitteissa: - Salon Rakenna - Korjaa - Sisusta -messujen ( ) teemana ekologinen mökkeily - Turun Rakentaminen & Sisustaminen messujen ( ) teemana on jäteveden käsittely ja ekologinen mökkeily - Mökkeilijän ekopaketin esittelykierros järjestetään touko-elokuussa. Kierroksen aikana vieraillaan kuntien kesätapahtumissa, jossa jaetaan tuoretta ekologisen mökkeilyn opasta ja annetaan kuntalaisille ohjeita ekologisesti kestävämpään mökkeilyyn. - Turun Messujen ( ) teemana on materiaalin kierto. Messuosastolla luodaan vanhasta uutta ja kannustetaan kävijöitä kestäviin kulutusvalintoihin. Tiedottaminen Valonia tulee kehittämään ja tehostamaan tiedottamista. Kuntiin kohdistettavaa tiedottamista lisätään. Eri teemoihin liittyvää materiaalia, tutkimusta ja selvitystä tehdään tarpeen mukaan. Terho-pisteet ja Ekovinkit Kestävän kehityksen infopisteet eli Terho-pisteet (46 kpl) sijaitsevat pääosin kirjastoissa ja kuntien yhteispalvelupisteissä sekä joissakin oppilaitoksissa. Vuonna 2009 infopisteiden toimivuutta tullaan kehittämään. Mm. uusien liitoskuntien, infopisteiden tarve kartoitetaan. Terhopisteiden kehittämiseksi tehdään kysely pisteiden yhteyshenkilöille, jossa selvitetään infopisteiden käyttöä. Vaihtuvia esitteitä lähetetään kaksi kertaa vuodessa; maaliskuussa ja syyskuussa. Lisäksi pyritään saamaan telineisiin kuntien omia ja paikallisjärjestöjen tiedotteita. Yhdessä paikallislehtien ja -radioiden sekä verkkosivustojen kanssa järjestettävää Ekovinkkikampanjaa jatketaan. Mukana oleville 22 tiedotusvälineelle lähetetään viikoittain uusi ekovinkki. Eri yhteistyökumppaneiden laatimat vinkit kertovat, miten ympäristö ja kestävä kehitys voidaan ottaa huomioon jokapäiväisessä elämässä niin työpaikoilla kuin kotonakin. Tiedotelehdet ja esitteet Tiedotelehteä tullaan jatkossa julkaisemaan verkkolehtenä. Kuntiin ja kuntalaisille tietoa levitetään kahdesti vuodessa paikallislehtien väliin lisättävien erillisten liitteiden avulla ja lähettämällä valmiita artikkeleja kuntatiedotteissa julkaistavaksi. Kevään ja syksyn tapahtumakalenterit julkaistaan myös paperiversioina ja ne toimitetaan mm. Terhopisteisiin. Lisäksi valmistetaan yleisesite Valoniasta ja tuotetaan materiaalia myös ruotsiksi. Verkkosivut ja tietopankit Valonian verkkosivustoa päivitetään ja kehitetään. Tarpeellisia teemakohtaisia alasivustoja ylläpidetään ja laaditaan uusia tarpeen mukaan. Näitä ovat mm. jätevesisivusto (www.valonia.fi/jatevesi), ympäristökasvatuksen Apaja-resurssipankki (www.haavi.org) ja Kelaa-hankkeen sivusto. Verkkosivuista kootaan myös ruotsinkieliset ja englanninkieliset versiot. 16

17 Toimintasuunnitelma 2009 Tiedotuskampanjat Kelaa! hankkeen puitteissa toteutetaan monipuolista tiedotustoimintaa esimerkiksi radio- ja tv-kampanjoinnin, lehti-ilmoitusten ja -mainosten, kolumnien, ulkomainonnan, nettisivujen ja muun materiaalin muodossa. Teemana tiedotuksessa on mm. materiaalitehokkuus, ruoka, jätteen synnyn ehkäisy sekä muut ajankohtaiset teemat. SEURANTA Valonian toimintaa seurataan vuosittain julkaistavalla toimintaraportilla. Raportissa seurataan mm. koulutusten ja muiden tapahtumien määrää sekä niihin osallistuneiden määrää. Ent. Varsinais-Suomen Agenda 21:n Yhteinen mitta kuntien kestävälle kehitykselle -indikaattoriprojektissa (2004) koottuja indikaattoreita on päivitetty vuoden 2006 tiedoilla. Indikaattorien päivittämistarvetta jatkossa selvitetään. Valonia tulee seuraamaan myös omaa toimintaansa tekemällä säännöllisesti ekokartoituksen sekä laatimalla ja toteuttamalla toimenpideohjelman, jonka osa-alueina ovat hankinnat, jätehuolto ja kierrätys, veden kulutus, energiankulutus, liikkuminen sekä yhteiskuntavastuu. Tapahtumakalenteri vuonna 2009 Kaikkien tapahtumien, koulutusten ja muiden tilaisuuksien tarkat ajat, paikat ja ilmoittautumiset löytyvät nettisivuilta: 17

18 Liite 1 Valonian edustaja jäsenenä muiden hankkeiden ja organisaatioiden työryhmissä vuonna 2009: Energia - Suomen energiatoimistojen verkosto (8) ja verkoston (National Association on Finnish Energy Agencies) edustaja Euroopan Komission perustamassa ManagEnergyn Reflection Group:issa. MERG koostuu energiatoimistojen edustajista ympäri EU:ta ja siellä käsitellään mm. energiaan ja ilmastoon liittyviä direktiiviehdotuksia ja strategiasuunnitelmia. - Hiilineutraali kunta hankkeen työryhmä Kestävä kehitys - Suomen hallituksen Kestävän kehityksen toimikunnan kestävän kehityksen jaosto: Alueja paikallisjaosto APAJA Kestävä kulutus - Varsinais-Suomen kestävät hankinnat rengas Vesiensuojelu - Varsinais-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä (Pro Saaristomeri -ohjelma ja Lounais- Suomen ympäristökeskus) - Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä edistävä valtakunnallinen hajavesiryhmä Ympäristökasvatus ja -koulutus - Ympäristötietoisuus- ja kasvatus ryhmä (Pro Saaristomeri -ohjelma ja Lounais-Suomen ympäristökeskus) - Turun ammattikorkeakoulun Kestävän kehityksen koulutusohjelman neuvottelukunta - Vihreä lippu -ympäristöraportit arvioiva ja lipun käyttöoikeuden myöntävä Kansallinen - Vihreä lippu toimikunta. Alueellisena Vihreä lippu edistäjänä Valonia tekee yhteistyötä myös muiden Varsinais-Suomen Vihreä lippu -edistäjien (Turun Tammenterhon luontokoulun, Raision Luontokoulun Lumikon ja Saaristomeren luontokoulun) kanssa. - Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran hallitus ja sen alainen paikallistoimintaryhmä Räpylä Muut - Kulttuuripääkaupunkihankkeen ympäristöryhmä - Varsin Hyvä -hanketyöryhmä Muu yhteistyö - Kuivakäymäläseura Huussi ry:n kanssa mm. osallistumalla huussikummitoimintaan Sambiassa - Tiivis yhteistyö Itämeritalon muiden toimijoiden kanssa (Itämeren kaupunkien liiton sihteeristö UBC, Itämeren terveet kaupungit ja Itämerisäätiö) 18

19 Liite 2 Valonian henkilökunta vuonna 2009 Anne Ahtiainen, johtava energia-asiantuntija maakunnalliset energiasuunnitelmat, ilmastonmuutos, taloushallinto puh: , , Susanna Auvinen, ympäristökasvattaja ympäristökasvatuskoulutukset, luontokoulutoiminta puh: , Tero Forsman, vesiasiantuntija haja-asutuksen jätevedet, MinWa-projekti puh: , Liisa Harjula, energianeuvoja energiansäästökoulutukset ja neuvonta, ilmastonmuutos puh: , Jaana Itälä-Laine, suunnittelupäällikkö kestävän kehityksen alueellinen suunnittelu, ympäristökasvatus ja koulutus puh: , , Kati Javanainen, vesiasiantuntija haja-asutuksen jätevedet, MinWa-projekti puh: , Riikka Leskinen, projektisuunnittelija Kelaa-hanke puh: , Helena Nikkanen, ympäristöneuvoja ympäristötietoisuus ja tapahtumat puh: , , Pirjo Rinne, ympäristökasvatuksen koordinaattori ympäristökasvatus ja -tiedotus, Haavi-yhdistyksen sihteeri puh: , , Heidi Seiko-Ahlström, projektisuunnittelija Projektien suunnittelu ja koordinointi, ympäristökasvatus ja koulutus puh: Paula Väisänen, kestävän kehityksen koordinaattori kestävä liikenne, Kelaa-hanke puh: , 19

20 Liite 3 Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry Toimintasuunnitelma 2009 Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry on vuonna 2005 perustettu alueellinen toimija, jonka tavoitteena on edistää ympäristökasvatusta (eli kestävän kehityksen kasvatusta) ja sen osaamista sekä vakiinnuttaa ympäristökasvatuksen asemaa Varsinais-Suomessa. Haavi on Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:n ensimmäinen aluetason jäsenyhdistys. Haavin tavoitteet Haavin tarkoituksena on edistää paikallista lasten, nuorten ja aikuisten ympäristökasvatustoimintaa sekä lisätä ympäristökasvattajien välistä yhteistyötä ja keskustelua. Yhdistyksen tavoitteena on myös lisätä lasten ja nuorten ympäristötietämystä Varsinais-Suomessa mm. luontoja ympäristökoulutoiminnan kautta. Haavi pyrkii osaltaan vaikuttamaan ympäristökasvatuksen aseman vahvistamiseen Varsinais-Suomessa. Haavin toiminta jakaantuu ympäristökasvatusta tekevien toiminnan tukemiseen ja osaamisen lisäämiseen, tiedotukseen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ympäristökasvatuksen puolesta ja yhteistyöhön muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Keskeisiä tavoitteita vuodelle 2009 kasvattajien ympäristökasvatustyön tukemisessa on järjestöjen ympäristökasvatusosaamisen lisääminen Varsinais-Suomessa sekä ympäristökasvatuskoulutusten, -tapaamisten ja -tapahtumien järjestäminen. Haavin tiedotuksen tavoitteena on ympäristökasvatuksen tunnettuuden edistäminen ja arvonnosto, hyvien ja toimivien ympäristökasvatuskäytäntöjen esilletuominen ja yhdistyksen oman tunnettuuden lisääminen. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen osalta Haavi pyrkii vuonna 2009 edistämään ympäristökasvatuksen yhteistyötä Varsinais-Suomessa mm. Lounais-Suomen Sateenvarjoryhmän kautta sekä ottamaan kantaa ja vaikuttamaan merkittäviin esiin nouseviin asioihin. Lisäksi Haavi tekee vuonna 2009 aktiivisesti yhteistyötä Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran ja Valonian Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen kanssa. Yhdistyksen toimintatapa Haavin toiminnasta vastaavat yhdistyksen hallitus, joka kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa, ja osa-aikaisesti työskentelevä aluesihteeri. Lisäksi toiminnan tukena käytetään mahdollisesti alan harjoittelijoita. Haavi toimii Valonian yhteydessä Vanhalla Suurtorilla. Vuonna 2009 keskitytään edelleen varsinaisten ja kannatusjäsenten hankintaan sekä varainhankintaan. 1. Kasvattajien ympäristökasvatustyön tukeminen Haavi tukee ympäristökasvattajia 1) luomalla ja kehittämällä verkostoja, 2) kehittämällä paikallista ja alueellista toimintaa sekä 3) kartuttamalla kasvattajien ympäristökasvatustietoja ja - taitoja. Varsinais-Suomen Pyöreän pöydän yhteistyö Toimintaperiaatteet Haavi koordinoi vuonna 2007 käynnistynyttä ympäristökasvatusta tekevien järjestöjen ja muiden tahojen yhteistyöfoorumia Varsinais- Suomen Pyöreää pöytää. Pyöreän pöydän yhteistyön tavoitteena on lisätä maakunnan järjestökentän yhteistoimintaa ympäristökasvatuksen saralla sekä keskuksissa että reuna-alueilla, pienissä ja isoissa hankkeissa. Pyöreä pöytä kokoaa samanhenkiset toimijat yhteen, yhdistää heidän voimavarojaan sekä ehkäisee päällekkäistä toimintaa. 20

21 Liite 3 Pyöreä pöytä toimii vaikuttajana ja tiedonvälityskanavana. Pyöreän pöydän yhteistyön kautta saadaan joukkovoimaa kannanottoihin ja muuhun vaikuttamiseen ympäristökasvatuksen puolesta. Yhteisistä asioista voidaan tiedottaa Ympäristökasvatus Varsinais-Suomessa (www.haavi.org) -verkkosivuilla sekä mukana olevien tahojen välityksellä. Pyöreässä pöydässä voidaan jakaa tietoa ja osaamista konkreettisesti. Tapaamisilla voi olla teemat, jolloin tutustutaan johonkin uuteen asiaan ja käytännön vinkkeihin, joita toimijat voivat toisilleen tarjota. Pyöreän pöydän kautta voi saada eri tahojen materiaaleja yhteiseen käyttöön. Emännöinti/isännöintivastuuta sekä puheenjohtajuutta voidaan kierrättää vierailemalla vuorottain mukana olevien yhdistysten luona. Haavin sihteeri toimii kokouksen valmistelijana ja sihteerinä sekä ylläpitää jäsenlistaa. Toiminta vuonna 2009 Vuonna 2009 Haavi järjestää Pyöreän pöydän järjestöjen kanssa ainakin yhden perheille suunnatun ympäristökasvatuksellisen tapahtuman. Lisäksi pyritään lisäämään järjestöjen tavoitettavuutta ja saamaan useampia toimijoita mukaan Pyöreään pöytään. Kokouksissa tutustutaan Pyöreän pöydän osallistujien toimintaan järjestämällä kokoukset vuorotellen eri tahojen luona. Yhteisen -verkkosivuilla olevan tapahtumakalenterin kehittämistä ja tiedotusta jatketaan. Ympäristökasvatuskoulutukset Haavi järjestää ympäristökasvatuskoulutuksia, tutustumisretkiä ja koko perheen ympäristökasvatustapahtumia. Vuonna 2009 järjestetään menetelmäkoulutuksia (esim. matikkaa ulkona -koulutus esiopetukselle, kädentaitokursseja ja maakasvatusluento yhteistyössä luontokoulujen kanssa). Lisäksi järjestetään muita luentoja, koulutuksia ja kursseja. Syys-lokakuussa järjestetään Muirin taival -retki, joka on nuorille ja aikuisille suunnattu maakasvatuksen menetelmä. Keväällä tai kesällä Haavi järjestää jäsenilleen teemaretken Lenholmin luonnonsuojelualueelle Paraisille (www.luontoon.fi/lenholm). Jäsentapaamiset ja tapahtumat Haavi järjestää keväällä ja syksyllä kaikille avoimet ympäristökasvatuksen klubi-illat, joissa keskustellaan ympäristökasvatuksen ajankohtaisesta aiheesta alustuksen pohjalta. Klubi-iltojen tavoitteena on toisaalta tarjota ajankohtaista tietoa ympäristökasvatuksesta ja toisaalta koota ympäristökasvattajia yhteistyöverkostoihin. Haavin jäsentapaaminen, Haavi auki!, järjestetään helmi-maalikuussa kevätkokouksen yhteydessä. Yhdistyksen syyskokous pidetään lokamarraskuussa. Sääntömääräiset kokoukset järjestetään ennen keskusjärjestön vastaavia kokouksia. 2 Tiedotus- ja julkaisutoiminta Haavi tiedottaa toiminnastaan ja ajankohtaisista ympäristökasvatuksen asioista jäsenilleen sekä Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkostolle Verkko-sähköpostilistan ja -verkkosivujen välityksellä. Ulkoista viestintää ovat myös tiedotteet, lausunnot sekä yhteydenpito oppilaitoksiin, hallintoon ja järjestöihin. Yhdistyksen verkkosivujen Ympäristökasvatus Varsinais-Suomessa (http:// kehittämistä jatketaan vuonna Jäsenille lähetetään jäsentiedote kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi he saavat Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Ympäristökasvatus-lehden, joka on ympäristökasvatuksen merkittävin tiedotuskanava maassamme ja kattaa sisällöltään kaikki kestävän kehityksen osa-alueet. Haavi pääsee esille etenkin paikallistoimintanumeroissa, jotka antavat jäsenille tukea paikallistoiminnan käynnistämiseen ja verkostoitumiseen. Haavi myös välittää tietoa päiväkotien ja oppilaitosten Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelmasta. 21

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen 25.5.2011 Se on mahdollista! Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategiaa toteutetaan jo Miten me sen teimme VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus VÄLKE-ryhmän toiminta Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus 22.4.2014 Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen Mitä Osaamispankki voi tarjota? Juulia Tuominen 3.12.2009 1 Taustaa (1) Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2006 2014 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi. Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8.

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi. Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8. Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 -hanke, ehdotuksia toimenpiteiksi Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 26.8.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustus, Liikennevirasto Valtionavustuksen

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Uusikaupunki. Kuntaraportti

Uusikaupunki. Kuntaraportti Uusikaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Kaarina. Kuntaraportti

Kaarina. Kuntaraportti Kaarina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Salo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Turku. Kuntaraportti

Turku. Kuntaraportti Turku Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Koski Tl. Kuntaraportti

Koski Tl. Kuntaraportti Koski Tl Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Lieto. Kuntaraportti

Lieto. Kuntaraportti Lieto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Raisio. Kuntaraportti

Raisio. Kuntaraportti Raisio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Testattuja malleja ja menetelmiä Tuija Hyyrynen ja Katja Viberg Kaupunkitutkimuksen päivät 6.5.2010 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja

Lisätiedot

Mynämäki. Kuntaraportti

Mynämäki. Kuntaraportti Mynämäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Somero. Kuntaraportti

Somero. Kuntaraportti Somero Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kokonaisarvio

Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kuntasektorin näkemyksiä kestävän kehityksen tilasta ja tulevaisuudesta Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Erkka Laininen, OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Peruskoulut ja lukiot Ammatilliset oppilaitokset Vapaa sivistystyö

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

VEERA-hankkeen päätösseminaari Sanna Laanti, projektikoordinaattori

VEERA-hankkeen päätösseminaari Sanna Laanti, projektikoordinaattori 2.11.2016 VEERA-hankkeen päätösseminaari Sanna Laanti, projektikoordinaattori 1 Aurajokisäätiön hallinnoima 2-vuotinen vesiensuojeluhanke Rahoitusta Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017

Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017 Rahoituksella turvallista ja kestävää liikkumista - liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2017 Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 17.11.2016 Liikkumisen ohjaus Valtionavustuksen myöntämisestä

Lisätiedot

Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012

Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012 Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012 Tampereen luontokoulu Korento Elokuussa 1998 yleissivistävän koulutuksen johtaja Ulla Liljeström asetti luontokoulua kehittelevän työryhmän, jonka esitys valmistui

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa LSAVI/ 2012 Lounais-Suomi 1.1.2012 Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Ehdotus kestävän liikkumisen n perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Taustat ja tavoitteet Nykyisessä Turvallisen ja kestävän liikkumisen

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto edistämässä jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta

Keski-Suomen liitto edistämässä jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta Keski-Suomen liitto edistämässä jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta Outi Pakarinen 2.2.2017 Circwaste hankkeen aloitustilaisuus 1 Hankehallinto Koordinaattori SYKE Kiertotalouden palvelukeskus C.2

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille. kevätlukukausi 2017 *****

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille. kevätlukukausi 2017 ***** Lokkiposti Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille kevätlukukausi 2017 ***** Uutiskirjeestä lähetetään päiväkoteihin yksi kappale. Laitathan kirjeen näkyvälle paikalle kiitos! Kirje on myös

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila Ilmastotalkoot Porin seudulla III 23.11.2011 Anu Palmgrén Kylmät ja lumiset talvet mikä ilmastonmuutos? Sää ilmasto - Ilmasto: tietyn alueen

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ

LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ ARKKI HARAKKA MERIHARJU POLKU TÖYHTÖHYYPPÄ HELSINGISTÄ LÖYTYY VIISI AINUTLAATUISTA JA TOISISTAAN POIKKEAVAA LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUA, JOTKA KASVATTAVAT KESTÄVÄN

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Turun seudun kuntien liikuntastrategia

Turun seudun kuntien liikuntastrategia Rajattomasti Liikuntaa Turun Seudulla 2011-12 Turun seudun kuntien liikuntastrategia Väliraportti liikunnan seutuyhteistyöstä 2012 Projektipäällikkö Reijo Hakorinta 14.3.2011 31.12.2012 Turun seudun kuntien

Lisätiedot

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Energiatehokkuus: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke ProAgria Keskusten Liitto ry, Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016 Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020 xx.03.2016 7.6.2016 1 Elinvoiman tavoitteet (2020) Kunnassa toimivilla yrityksillä on hyvät toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset Uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittuu

Lisätiedot