VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus"

Transkriptio

1 VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus toimintasuunnitelma 2010

2 VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus; toimintasuunnitelma 2010 Sisällysluettelo Johdanto 1. Osa alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen KELAA! hanke 1.2. Ilmastonmuutos 1.3. Energiansäästö, energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet Energianeuvontahankkeet 1.4. Vesiensuojelu haja asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen MINWA Minimization of Wastewater Loads at Sparsely Populated Areas Kirstu: Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke 1.5. Ympäristökasvatus Ympäristö ja luontokoulutoiminnan kehittäminen Ympäristökasvatusmenetelmät paikallisten järjestöjen työn tueksi hanke Muut ympäristökasvatuksen hankkeet 1.6. Kestävän liikkumisen edistäminen Kestävän liikkumisen hankkeita 1.7. Valonian muu hanketoiminta 2. Kestävän kehityksen strategiat ja ohjelmat 2.1. Alueelliset ohjelmat ja strategiat 2.2. Kuntakohtaiset ohjelmat ja suunnitelmat 3. Teemaviikot ja näyttelyt 3.1. Teemaviikot ja päivät 3.2. Näyttelyt 4. Tapahtumat ja koulutukset 4.1. Kuntien ja yritysten työntekijät 4.2. Opettajat ja muut kasvattajat 4.3. Kuntalaiset 4.4. Kuntien luottamushenkilöt 5. Viestintä ja tiedottaminen 5.1. Terho pisteet ja Ekovinkit 5.2. Tiedotelehdet ja esitteet 5.3. Verkkosivut ja tietopankit 5.4. Tiedotuskampanjat 5.5. Sisäinen viestintä 6. Seuranta Liitteet 1. Valonian edustaja jäsenenä muiden hankkeiden ja organisaatioiden työryhmissä vuonna Valonian henkilökunta vuonna Tiivistelmä Haavin Varsinais Suomen ympäristökasvatus ry:n toimintasuunnitelmasta

3 Johdanto VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus perustettiin vuonna 2008, kun kaksi pitkäaikaista projektiorganisaatiota Varsinais Suomen Agendatoimisto ja Varsinais Suomen Energiatoimisto yhdistivät voimavaransa. Valonian osallistujakuntia vuonna 2010 ovat: Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Länsi Turunmaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Pyhäranta, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Osa Valonian hankkeista (esim. Kelaa! hanke) ulottuvat kaikkiin Varsinais Suomen kuntiin. Perustoimintaa toteutetaan osallistujakunnissa. Turun kaupunki toimii Valonian isäntäorganisaationa vuosina ja vastaa palvelukeskuksen hallinnoimisesta, työntekijöiden palkkauksista sekä tilojen vuokra ja ylläpitokustannuksista. Valonian toimintaa ohjaa 12 jäseninen johtoryhmä, jossa on kuntien, yritysten, korkeakoulujen ja alueellisten organisaatioiden edustajia. Johtoryhmä tukee keskuksen strategista ja ohjelmatason suunnittelua, hyväksyy kestävän kehityksen linjaukset ja keskuksen toimintasuunnitelman. Kestävän kehityksen työn suunnitteluun ja osittain käytännön toteuttamiseen osallistuu useita eri teemaryhmiä, joista osa toimii myös eri hankkeiden ohjausryhminä. Lisäksi Valonian edustajat toimivat asiantuntijoina muiden hankkeiden ja organisaatioiden työryhmissä (Ks. liite 1) Valonian talous koostuu kuntien ja yritysten vuosittaisesta osallistumismaksusta, projektirahoituksesta ja ostopalveluista. Noin puolet rahoituksesta tulee erilaisista projekteista, joiden avulla pystytään kehittämään ja laajentamaan Valonian toimintaa. Projektirahoituksen edellytyksenä on kuitenkin riittävä perusrahoitus, jonka kunnat ja yritykset vuosittain maksavat. Valonia sijaitsee Turussa Itämeritalossa (Hjeltin talo) Vanha Suurtori 7. Henkilökuntaa Valoniassa on Varsinais Suomen kestävän kehityksen ohjelma Valonian toimintaa ohjaa Varsinais Suomen kestävän kehityksen ohjelma, joka päivitetään neljän vuoden välein. Vuonna 2010 keväällä alkaa uuden ohjelmakauden suunnittelu. Johtoryhmän toimesta kootaan kuntien edustajista koostuva suunnitteluryhmä, jonka tehtävänä on miettiä uuden ohjelmakauden linjauksia ja sisältöjä. Alueellinen kestävän kehityksen ohjelma lähetetään kuntiin hyväksyttäväksi ennen kesälomakautta. Uusi ohjelmakausi tuo uudistuksia Valonian toiminnassa ja roolissa alueellisena palveluorganisaationa. Kuntien yhdistyminen ja erilaisten uusien palveluiden ja asiantuntijuuden tarve suuntaavat Valonian seuraavaa ohjelmakautta. Myös Valonian tunnettavuutta alueellisena kestävän kehityksen palveluorganisaationa on selkiytettävä ja vahvistettava. Vuosi 2010 on Valonian toiminnan kehittämisen vuosi sekä sisällöllisesti ja toimintatapojen kehittämisen ja uudistamisen osalta. Valonian toiminnasta osa on ns. perustoimintaa, mikä tarkoittaa kaikkia niitä palveluita, joita kunnat voivat käyttää maksaessaan vuosittaisen osallistumismaksun. Perustoimintaa ovat mm. kuntatapahtumat, neuvontatilaisuudet, erilaiset teematapahtumat ja kilpailut, osa koulutuksista sekä asiantuntijaneuvonta ja erilaisten kestävän kehityksen asiakirjojen suunnitteluun osallistuminen. Vuoden 2010 toimintasuunnitelman ensimmäisessä luvussa kerrotaan toiminnan osa alueista ja vuonna 2010 käynnissä olevista tai käynnistyvistä hankkeista. Luvut 2 5 on otsikoitu eri toimintatapojen mukaan ja ne sisältävät Valonian vuodeksi 2010 suunnittelemat toiminnot. Mikäli koulutus, teemaviikko, kuntailta tms. sisältyy johonkin käynnissä olevaan hankkeeseen, se mainitaan erikseen. 3

4 1. Osa alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta Valonian toiminnan osa alueita ovat materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, energiansäästö, energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet, ympäristökasvatus, vesiensuojelu ja kestävän liikkumisen edistäminen. Osa alueita toteutetaan koulutusten, kurssien, tapahtumien, tiedottamisen sekä monipuolisen hanketoiminnan kautta. Valonian toiminnasta noin puolet rahoitetaan hankerahoituksella. Eri teemoihin liittyvät projektit antavat mahdollisuuden kehittää ja laajentaa kestävän kehityksen työtä sekä luoda uusia toimivia työkaluja ja malleja kestävän kehityksen toteuttamiseksi. Monet projektirahoituksen kautta suunnitellut ja toteutetut toiminnot ovat jääneet projektin päätyttyä keskuksen pysyvään palvelutarjontaan Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen KELAA hanke Valonia toimii kestävän kulutuksen alueellisena osaamiskeskuksena tarjoten tietoa, konkreettisia vinkkejä ja vaihtoehtoja materiaalitehokkuudesta ja kestävästä kulutuksesta. Kelaa! kestävä kulutus ja elämänlaatu hankkeessa kansalaisille, yrityksille ja kunnille tarjotaan konkreettisia vaihtoehtoja keventää omaa ekologista selkäreppuaan. Hankkeessa vahvistetaan pk yritysten verkostoitumista sekä edistetään materiaalitehokkuuden, kestävien innovaatioiden ja toimintatapojen käyttöä. Kelaa! hankkeessa myös edistetään julkisten hankintojen kestävyyttä ja ekotehokkuutta. Hankkeen toimintatapoja ovat mm. Laaja ja monipuolinen tiedotuskampanja Erilaiset tapahtumat ja infoillat yrityksille, kansalaisille ja yhdistyksille Pysyvä neuvontapalvelupiste ja näyttely kestävästä kulutuksesta ja materiaalitehokkuudesta Neuvontaa ja koulutusta kunnille kestävien hankintojen edistäminen jätteen synnyn ehkäisyn, kestävän kuluttamisen ja materiaalitehokkuuden puitteissa tehtävä ohjelmatyö ja eri toimijoiden välisen yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen Vuonna 2010 Kelaa hankkeessa keskitytään erityisesti pk yritysten ja korjausrakentamisen energiatehokkuusneuvontaan. Kelaa hanke kestää saakka. Rahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Päätoteuttajina toimivat Valonia ja Lahden seudun ympäristöpalvelut. Hankkeessa on lisäksi runsaasti yhteistyökumppaneita Ilmastonmuutos Valonia toimii vuonna 2010 edelleen maakunnallisena ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen esikuntayksikkönä. Tarkoituksena on toteuttaa Varsinais Suomen liiton maakuntaohjelman tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tuomalla ilmastonmuutoksen vaikutuksia, hillintää ja sopeutumiskeinoja tiedoksi alueen asukkaille, kuntien virkamiehille ja päättäjille. Toteutus tehdään ILMUSTOP hankkeen kautta. Hankkeen aikana kootaan maakunnallinen ilmastostrategia ja järjestetään maakunnallisia seminaareja aiheeseen liittyen. Ilmastostrategia valmistuu kevään 2010 aikana ja käytännön toimet käynnistetään syksyllä. 4

5 Perusnäyttelyn ilmastonmuutosteemaa täydennetään mm. lisäämällä tietoa myös ilmastonmuutokseen varautumisesta aikaisemman hillitsemisnäkökulman lisäksi. Ilmastonmuutosteeman sisällyttämistä kansalaisten neuvontailloissa jatketaan ja täydennetään tarpeen mukaan. Yhteistyötä Uudenkaupungin ja Mynämäen Hiilineutraali kunta hankkeen kanssa jatketaan ja syvennetään mm. tarjoamalla koulutusta kunnan henkilöstölle Energiansäästö, energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet Valonia jatkaa alueellista toimintaa energia asioiden parissa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Tavoitteena on lisätä energiatehokkuutta, energiansäästöä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Toimintatapoja ovat mm: Energiatehokkuussopimukset ja energiatehokkuuden toimintasuunnitelmat Kuntien, yritysten ja kuntalaisten ilmasto ja energiakoulutus ja neuvonta Uusien energiaa säästävien teknologioiden ja menetelmien käyttöönoton edistäminen Energia ja päästötaseiden selvitys Verkostoituminen ja yhteistyön tiivistäminen muiden Suomessa toimivien energiatoimistojen ja energiatoimijoiden kanssa Projektien käynnistäminen ja koordinointi Kuntien energiatehokkuussopimukseen on Varsinais Suomesta liittynyt kolme kuntaa: Salo, Turku ja Uusikaupunki. Yhteistyötä näiden kuntien kanssa jatketaan erityisesti toimintasuunnitelmien toimeenpanossa. Myös muille kunnille tarjotaan energiakoulutusta ja tiedotusta. Energianeuvontahankkeet Teollisuus ja elinkeinoministeriö avasi syyskuussa 2009 hankehaun kuluttajien energianeuvontahankkeille. Kuluttajille suunnatun energianeuvonnan toteutus on osa ilmasto ja energiastrategian, kuluttajapoliittisen ohjelman ja energiatehokkuustoimikunnan ehdotusten sekä Sitran organisoimana valmistellun energianeuvontamallin toteutusta. Työ ja elinkeinoministeriö vastaa toiminnan toteutuksesta ja Motiva Oy toimii käytännön koordinaattorina. Valonia on mukana kahdessa energianeuvonnan hankehaussa. TEM päättää hankkeiden rahoituksesta vuoden 2009 loppuun mennessä. Voimaa Varsinais Suomesta hankkeen lähtökohtana on helpottaa toimiston energianeuvontaa luomalla selkeät markkinoitavat kokonaisuudet, jolloin esimerkiksi neuvontatilaisuuksia voidaan toteuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla. Samalla voidaan helpommin esittää myös kohderyhmille valmiita paketteja, joista on helppo valita aiheita esim. kevät tai syyskokouksien yhteyteen. Luentopaketteja tehdään myös eripituisiksi puolen tunnin tietoiskusta koko illan luentoon. Lisäksi hankkeen rahoituksella voidaan hankkia valmista materiaalia jaettavaksi neuvontailloissa. Tärkeää on myös, että palvelua voidaan antaa kuluttajille maksutta. Lisäksi Valonian tiloissa on oma yleisölle avoin näyttelytila, jossa on myös oma energiaosionsa. Hankkeessa kehitetään näyttelyn energiaosiota entistä havainnollisemmaksi ja monipuolisemmaksi. Valonian tavoitteena on antaa hankkeen myötä energianeuvontaa mahdollisimman laajalle yleisölle. Teemoja on kolme: Kotitalouksien energianeuvonta, lämmitysjärjestelmäneuvonta ja matalaenergiarakentaminen. Tavoitteena on järjestää yhteensä 60 neuvontatilaisuutta sekä 2 seminaaria. Lisäksi kootaan materiaalia Valonian nettisivuille. Valonia hakee rahoitusta ajalle

6 Adato Energia Oy:n Energianeuvonnan paikallinen yhteistyömalli hankkeen tavoitteena on rakentaa neljän erityyppisen toimijan yhteistyönä paikallinen energianeuvontakonsepti ja kokeilla sitä käytännössä. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia työkaluja ja koulutusmateriaaleja ja haetaan ratkaisuja esiin tuleviin käytännön ongelmiin verkottumisen kautta. Onnistuessaan konsepti on helposti monistettavissa. Pilotin osapuolia ovat Adato Energia Oy, Valonia, Turku Energia Oy ja sopiva kansalaisjärjestö tai yhteisö. Suunniteltu neuvonta kohdistuu kotitalouksien sähkönkäyttöön. Mikäli hanke saa rahoitusta, se alkaa ja päättyy Vesiensuojelu Haja asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen Haja asutusalueiden käsittelemättömät jätevedet aiheuttavat vesien rehevöitymistä ja hygieenisen tilan heikkenemistä. Vaikutukset ovat selvimmin nähtävissä yleensä lähiympäristössä; joissa, järvissä ja merellä rannikkoalueella. Pohjavesien laatu ja niiden käyttökelpoisuus juomavetenä ovat uhattuina käsittelemättömien jätevesien aiheuttaman saastumisriskin vuoksi. Laadukkaalla jätevesien käsittelyllä voidaan vähentää jätevesien aiheuttamaa vesistökuormitusta, hygieenisiä haittoja ja samalla varmistetaan haja asutukselle hajuton ja puhtaampi elinympäristö. Valonia edistää vesiensuojelua haja asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevien monipuolisten neuvontapalveluiden ja tutkimustoiminnan avulla. Tulevana vuonna toiminta koostuu pääasiassa MINWA ja Kirstu hankkeiden toiminnoista. Tämän lisäksi asiantuntijapalveluja tarjotaan hanke alueiden ulkopuolella maksullisena. Toimintamalleina ovat mm. seminaarit, koulutus ja neuvontatilaisuudet, työnäytökset sekä tutustumismatkat. Lisäksi seurataan jätevedenkäsittelyjärjestelmien toimivuutta ja kehitetään näytteenottoa sekä huoltotoimintaa. MINWA: Minimization of Wastewater Loads at Sparsely Populated Areas Jätevesien käsittelyn tehostaminen haja asutusalueella hankkeeseen on myönnetty rahoitus EU:n Central Baltic Interreg IV A Programme rahoitusohjelmasta. Neuvonta ja tutkimushankkeen tarkoituksena on edistää haja asutuksen jätevesien käsittelyä Suomessa ja Virossa. Kolmevuotinen hanke käynnistyi helmikuussa Hankkeessa pääpartnerina on Turun ammattikorkeakoulu. Lisäksi hankkeeseen osallistuu tahoja Virosta. Valonia toimii hankkeessa asiantuntijaorganisaationa toista vuotta. Hankkeen kautta saadaan lisäresursseja haja asutuksen jätevedenkäsittelyn edistämiseen sekä vesien tilan parantamiseen. Yhtenä tavoitteena edistetään ympäristöystävällisen tekniikan käyttöä jätevedenpuhdistuksessa monipuolisen neuvonnan avulla. Neuvontaa tarjotaan jätevesiosuuskunnan perustamisesta aina kiinteistökohtaisten järjestelmien tai kuivakäymälän hankintaan. Lisäksi hankkeessa seurataan jätevedenkäsittelyjärjestelmien toimivuutta ja tuotetaan puolueetonta seurantamateriaalia laitteistojen toimivuudesta ja käyttökokemuksista. Jätevesien käsittelyn tutkimustoimintaan suunnataan aikaisempaa enemmän resursseja. Turun ammattikorkeakoulu koordinoi maiden välistä yhteistyötä. Virossa painotetaan valistustyötä asukkaiden parissa sekä koulutetaan viranomaisia ja alan yrittäjiä. Virossa hankealueena on Järvamaan maakunta. Suomessa hanketta toteutetaan 18 kunnan alueella, jotka ovat listattuna seuraavalla sivulla. 6

7 Vuonna 2010 MINWA hanke järjestää haja asutusalueiden asukkaille suunnattuja iltatilaisuuksia. Tilaisuuksissa jaetaan tietoa jätevesien käsittelyn järjestämismahdollisuuksista kuten kiinteistökohtaisista ratkaisuista ja osuuskuntatoiminnan organisoinnista sekä paineviemäriverkon toteuttamismahdollisuuksista. Eri ryhmille suunnattuja koulutuksia järjestetään keväällä ja syksyllä. Koulutusten aiheina ovat mm. Tutustumismatka Viron jätevesihuoltoon Jätevesijärjestelmien suunnitteleminen Jätevesijärjestelmien asentaminen Kuivakäymälätietoa alan yrittäjille Lietteiden hyötykäyttö maataloudessa Huollon motivointi koulutukset Osuuskunnan perustaminen ja ylläpito Lisäksi järjestetään asennus ja huoltonäytöksiä sekä kehitetään yhteistyömahdollisuuksia alueellisten toimijoiden kanssa. Kiertävä neuvontapiste vierailee kunnissa kesämarkkinoilla ja messuilla. Jätevesijärjestelmien toimivuuden seurantaa jatketaan. Uusia puhdistamomalleja lisätään näytteenottoseurantaan. Lisäksi kehitetään jätevesijärjestelmien huoltotoimintaa ja ylläpitoa sekä selvitetään lietteen jatkokäyttömahdollisuuksia. Jätevesiosasto tarjoaa myös harjoittelu ja päättötyömahdollisuuksia alan opiskelijoille. Minwa hanke rahoitetaan kuntien, yritysten ja yhteisöjen suoralla rahoituksella seuraavien kuntien alueilla: Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Länsi-Turunmaa, Masku, Marttila, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pyhäranta,, Raisio, Rusko, Salo, Turku, Uusikaupunki, ja Vehmaa. Valonian kanssa yhteistyössä on 15 alan yritystä: Biolan Oy, FANN Ympäristötekniikka Oy, Goodwell Oy, Oy Grundfos Pumput Ab, Hajavesihuolto LHR Oy, Jita Oy, KWH Pipe Oy, Lining Oy, Nordkalk Oy, Onninen Oy, Putki-Parainen Oy, Ympäristö Raita Environment, Saaristokaivu Oy, Talokaivo Oy, Uponor Suomi Oy, Wavin-Labko Oy Mukana yhteistyössä ovat myös Lounais Suomen ympäristökeskus ja Lounais Suomen vesiensuojeluyhdistys ry. Kirstu: Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke Kirstu hankkeen tarkoituksena on saada nopeutettua jätevesien käsittelyjärjestelmien toteuttamista ja sitä kautta vähentää Saaristomereen tulevaa kuormitusta. Hankkeen tarkoituksena on kilpailuttaa puolueettomia suunnittelijoita tekemään suunnitelmia jätevesijärjestelmien uudistamiseksi. Hanke toteutetaan pilottihankkeena kahdella "hot spot" alueella, joilla haja asutuksen jätevedet vaikuttavat Saaristomeren tilaan. Nämä alueet sijaitsevat pääosin Länsi Turunmaan ja Naantalin kaupunkien alueilla ja osa biosfäärialueen kuuluvista saarista Kemiönsaaren alueella. Tukea myönnetään maksimissaan 50 hakijalle/alue määrärahojen puitteissa. 7

8 Hanke on tarkoitus toteuttaa välisellä ajanjaksolla. Kirstuun on haettu rahoitusta Ely keskukselta (ent. Lounais Suomen ympäristökeskus), Saaristomeren Suojelurahastolta, Lounais Suomen vesiensuojeluyhdistykseltä sekä Naantalin ja Länsi Turunmaan kaupungeilta Ympäristökasvatus Ympäristökasvatuksen edistäminen kuuluu Valonian perustoimintaan ja sitä edistetään mm. järjestämällä koulutuksia, kursseja ja tapahtumia sekä pitämällä yllä laajaa ympäristökasvatuksen verkostoa. Valonia toimii myös Varsinais Suomen ympäristökasvatuksen alueellisena osaamiskeskuksena. Valonian edustaja toimii ympäristökasvatuksen alueellista kehittämistä Satakunnassa ja Varsinais Suomessa ohjaavan Lounais Suomen ympäristökasvatusyhteistyön sateenvarjoryhmän asioiden valmistelijana ja sihteerinä. Ympäristökasvatusta rahoitetaan myös hanketoiminnan avulla. Ympäristö ja luontokoulutoiminnan kehittäminen Kiertävä luonto ja ympäristökoulutoiminta hankkeen rahoitus päättyi vuoden 2009 lopussa. Hanketta rahoitti Varsinais Suomen liitto. Toimintaa on kuitenkin tarkoitus jatkaa myös vuonna Kiertävän luonto ja ympäristökoulun palveluita tarjotaan edelleen koko toimintaalueen kuntien ala ja yläasteille sekä esiopetukselle. Luontokoulupäivät tulevat vuoden alusta olemaan maksullista palvelua, jota voivat rahoittaa kuntien sivistystoimi tai koulut itsenäisesti. Tarkoituksena on myös kehittää ja täydentää lainattavaa ympäristökasvatuksen materiaalia, ohjelmia ja oppitunteja, joita koulut voivat toteuttaa itsenäisesti. Kiertävää luonto ja ympäristökoulutoimintaa kehitetään myös yhteistyössä Rasekon eli Raision seudun koulutuskuntayhtymän kanssa. Tavoitteena on elvyttää Lumikon luontokoulun toimintaa Ympäristö ja mediaverstas hankkeen avulla. Tarkoituksena on järjestää nuorille suunnattua pajatoimintaa Lumikossa. Pajoissa on tarjolla kädentaitoja, kansainvälisyyskasvatusta, mediapajaa sekä ympäristökasvatusta. Luontokoulun puitteissa nuoret voivat esim. itse työstää ja ideoida luontoon ja ympäristöön liittyvää oppimateriaalia edelleen. Tavoitteena on, että Lumikko toimii luontokoulun tukikohtana ja voi välittää alueen kunnille sekä kiertävää luonto ja ympäristökoulun opettajan palveluja että itsenäisesti toteutettavia, Lumikossa työstettyjen materiaalien ja jo olemassa olevan kaluston avulla tapahtuvaa luonto opetusta. Lumikon luontokoulu ottaa edelleen vastaan koululaisia ja päivähoidon ryhmiä omissa tiloissaan ja luontoopetus jatkuu retkillä lähiympäristöön. Nuorten pajatoimintoon haetaan rahoitusta Länsi Suomen lääninhallitukselta. Ympäristökasvatusmenetelmät paikallisten järjestöjen työn tueksi hanke Ympäristökasvatusmenetelmät hanke käynnistyi syyskuussa Hankkeessa lisätään paikallisten järjestöjen ympäristökasvatuksen tietoja ja taitoja, innostetaan paikallista väestöä, lähinnä nuoria, osallistumaan oman alueensa järjestötoimintaan sekä lisätään yhdistysten välistä yhteistyötä. Uusien toimintatapojen myötä halutaan myös tuoda järjestöt paikallisella tasolla paremmin esille tuomalla esiin niitä yhdistysten painopisteitä, jotka innostavat uusia jäseniä. Tapaamisten ja kokemustenvaihtotilaisuuksien lisäksi yhteyksiä luodaan ja ylläpidetään tiedotusverkostojen ja sähköpostilistojen avulla sekä järjestöjen Pyöreän pöydän yhteistyöllä. Erilaisten ympäristökasvatusme 8

9 netelmien avulla yhdistysjäsenet voivat jatkossa itsenäisesti viedä ympäristökasvatuksen osaamista omille yhdistysjäsenilleen. Hanke rahoitetaan toimintaryhmä Varsin Hyvä ry:n Leader maaseudun kehittämisrahastosta. Toiminta kohdistuu Varsin Hyvän toiminta alueelle, johon kuuluvat Naantalin Luonnonmaa, Masku, Nousiainen, Yläne, Sauvo, Paimio, Kaarinan Kuusisto ja Piikkiö, Rusko, Turun Maaria ja Paattinen sekä Lieto. Muut ympäristökasvatuksen hankkeet Valonia tekee yhteistyötä Turun kaupungin Ympäristöpolku hankkeen kanssa toteuttaen 1 2 luokkalaisille tarkoitetun 2 tunnin mittaisen ympäristöpolun, jossa tutustutaan koulun lähiluontoon. Ympäristöpolun omakohtaiset luontokokemukset ja elämykset edesauttavat myönteisen ympäristö ja luontosuhteen kehittymistä. Loimotus Kestävän elämäntavan edistäminen osallistuvan ympäristökasvatuksen keinoin lapsi ja nuorisotyössä Loimaan seudulla ja Varsinais Suomessa hankkeelle haetaan rahoitusta Länsi Suomen lääninhallituksen nuorisolle suunnatuista määrärahoista. Hankkeen tavoitteena on herätellä lapsia ja nuoria sekä heidän kanssaan toimivia pohtimaan kohtuullisen kulutuksen mahdollisuuksia, tukea ja kannustaa löytämään kestäviä elämänarvoja ja opastaa oivaltamaan ja omaksumaan uusia kestäviä toimintatapoja. Ympäristökasvatuksen lisäksi hankkeessa sovelletaan mediakasvatuksen ja taidekasvatuksen eri muotoja. Hankkeessa keskitytään erilaisten nuoria kiinnostavien toimintatapojen, kuten näytelmä tai elokuva, valokuvaus, näyttelyiden tuottaminen, kehittämiseen yhdessä paikallisten nuorten kanssa. Hanke toteutetaan Loimaan alueella. Se on kaksivuotinen ja toteutuessaan käynnistyy vuoden 2010 aikana Kestävän liikkumisen edistäminen Valonia edistää kestävää liikkumista ja liikennekulttuuria sekä perinteikkäin tapahtumin että tiivistämällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Perinteisiä tapahtumia ovat Pyörällä töihin kilpailu keväällä ja Autottoman päivän tapahtuma syksyllä sekä Tuhat valintaa vuodessa kampanja. Kestävän liikkumisen edistämiseksi on myös haettu hankerahoitusta. Tavoitteena on perustaa liikkumisen ohjauksen palvelukeskus Valonian yhteyteen. EPOMM PLUS on Euroopan liikkumisen ohjauksen kattojärjestön EPOMMin koordinoima Intelligent Energy Europe (IEE) ohjelman hanke, jossa pyritään levittämään tietoisuutta liikkumisen ohjauksesta Euroopan maihin ja institutionalisoimaan liikkumisen ohjaus osaksi normaalia liikennepolitiikka ja suunnittelua. Hankkeessa on 22 partneria 20 maasta. Suomesta hankkeen partnerina on Motiva. Valonia on mukana hankkeen kansallisessa ohjausryhmässä. Suomessa EPOMM PLUS kulminoituu liikkumisen ohjauksen kansallisen verkoston luomiseen ja kolmen vuosittaisen liikkumisen ohjauksen verkostotapaamisen (seminaarin/konferenssin/työpajan) järjestämiseen vuosina 2010, 2011, Lisäksi tavoitteena on, että Suomi olisi hankkeen lopussa EPOMMin jäsen. Motiva on niin sanottu network initiator (NI), jonka tehtävä on luoda liikkumisen ohjauksen verkosto Suomeen. Hanke alkoi ja päättyy Kestävää liikkumista edistetään myös yhteistyössä Motivan momo Car Sharing Suomessa hankkeen kanssa. Tavoitteena on autojen yhteiskäyttöpalvelujen käynnistäminen Tampereella ja Turussa. Aiheesta järjestetään työpajat helmikuussa 2010 ja Valonia on mukana niiden järjestelyissä ja tiedottamisessa.. 9

10 RULLAA Kestävä logistiikka ja liikkumisen ohjaus Varsinais Suomessa Hankkeen tavoitteena on tehostaa pk yritysten logistisia ratkaisuja sekä edistää kestävää työ ja virkamatkaliikkumista Varsinais Suomessa. Hankkeessa pilotoidaan kaksivuotinen kestävän liikkumisen ja logistiikan ohjelma, johon yritykset ja työpaikat saavat ilmoittautua mukaan. Mukana olevissa yrityksissä ja työpaikoissa tehdään liikkumisen ja logistiikan nykytilan selvitys, jonka perusteella löydetään mahdollisuuksia tehostaa sekä tavaran että ihmisten liikkumista. Ohjelmassa mukana olleet yritykset ja työpaikat toimivat pilottikohteina, joista koottujen kokemusten perusteella luodaan työkaluja ja kerätään parhaita käytäntöjä myös muiden yritysten ja työpaikkojen käyttöön. Hankkeen aikana järjestetään ajankohtaisia logistiikan ja liikkumisen kehittämiseen liittyviä seminaareja ja työpajoja, joiden antia voidaan hyödyntää vielä hankkeen päätyttyä. Materiaali kootaan hankkeen internetsivuille, jossa se on kaikkien nähtävillä. Rullaa hankkeessa tuodaan asiantuntemusta ja hyviä käytäntöjä suuremmilta yrityksiltä pienemmille sekä logistiikka alan toimijoilta, esimerkiksi LIMOWA Logistiikkaklusterista ja Turun LogiCity alueen kehittämisyhtiö Pilot Turku Oy:stä pk yrityskentälle muun muassa hankkeen järjestämissä seminaareissa ja työpajoissa. Hankkeen pilottiohjelmaan osallistuville työpaikoille pyritään saamaan mahdollisuus henkilökohtaisempaan tutorointiin esimerkiksi edelläkävijäyrityksiltä. Hankkeen myötä logistiikkaalan toimijat voivat luoda tiiviimmän yhteyden pk yrityskenttään ja saada hankkeen aikana sekä sen jälkeen tietoa pk yritysten erityispiirteistä ja ajankohtaisista ongelmista. Hankkeessa toteutetaan myös kaksi tutkimustyötä. Toisessa toteutetaan suuren työpaikan työ ja virkamatkaliikkumisen kartoitus sekä ohjaussuunnitelma. Toisessa tutkimustyössä toteutetaan Turun LogiCity alueen kestävän logistiikan ja liikkumisen ohjauksen selvitystyö. Tutkimukset toteutetaan pääosin opinnäytetöinä. Rullaa hanke on kolmivuotinen ja se käynnistyy tammikuussa Rahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Muita kestävän liikkumisen hankkeita Taidepyöriä ja pyörätaiteilijoita hankkeessa järjestetään polkupyörien tuunauskursseja kaikelle kansalle sekä yhteistyökumppaneille. Pyöristä tulee taidepyöriä, jotka ovat esim. kuntalaisten, taiteilijoiden ja yritysten tuunaamia. Näin ollen kaikki tuunaajat ovat pyörätaiteilijoita. Hanke on Kulttuuripääkaupunkisäätiön osittain rahoittama ja sen toiminta keskittyy Kulttuuripääkaupunkivuoteen Hanke kuitenkin käynnistetään jo vuonna 2010, jolloin järjestetään mm. kolme tuunauspajaa sekä pyöräilyyn liittyviä tapahtumia Valonian muu hanketoiminta Valonia osallistuu Ympäristöministeriön rahoittamaan kansainväliseen ympäristötietoisuushankkeeseen, Awareness raising for citizens in St Petersburg through a new tool, joka toteutetaan Suomen ja Pietarin kaupungin yhteistyönä. Projektin tarkoituksena on pietarilaisten ympäristötietoisuuden lisääminen kehittämällä helposti käytettävä ympäristötiedon verkkosivusto. Myös projektipartnereilla on mahdollisuus kehittää omia verkkosivujaan, jotka toimivat Pietarin sivuston kehittämisen tukena. Projektia koordinoi UBC ja se kestää helmi 10

11 kuun 2010 loppuun. Hankkeelle haetaan jatkorahoitusta. Jatkossa tullaan keskittymään sosiaalisen median vaikutuksiin tiedotuskanavina. 2. Kestävän kehityksen strategiat ja ohjelmat Valonia toimii tarpeen mukaan asiantuntijana erilaisten strategioiden ja ohjelmien valmisteluissa ja vastaa niiden toteuttamisesta. Tällaisia asiakirjoja ovat erilaiset kuntien omat suunnitelmat, ohjelmat ja strategiat sekä aluekohtaiset strategiat Alueelliset ohjelmat ja strategiat Maakunnallinen ilmastostrategia valmistuu Valonian toimesta keväällä Strategian tavoitteena on edistää konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lounais Suomen ympäristökasvatusstrategia valmistuu vuodenvaihteessa ja se otetaan käyttöön vuoden 2010 aikana. Tarkoituksena on, että alueen organisaatiot, kuten koulut, päivähoito, kuntien virastot, maakuntaliitot ja muut tahot ottavat ympäristökasvatusstrategian osaksi omia toimintaohjelmiaan ja suunnitelmiaan. Varsinais Suomen kestävän kehityksen ohjelma päivitetään keväällä 2010 ja lähetetään kuntiin hyväksyttäväksi ennen kesälomakautta Kuntakohtaiset ohjelmat ja suunnitelmat Valonia toimii tilauksesta ja tarpeen mukaan kuntien kestävän kehityksen ohjelmien suunnittelun ja toteuttamisen tukena ja asiantuntijana sekä järjestää tarvittaessa ohjelmatyön käynnistämiseen tarvittavaa koulutusta. Valonia auttaa ja tukee kuntia toteuttamaan energiansäästötoimia mm. laatimalla kuntien energiatehokkuuden toimintasuunnitelmia sopimuksen mukaan ja avustamalla energiakatselmusten valmistelussa. Lisäksi järjestetään aiheeseen liittyvää koulutusta ja teemapäiviä kuntien virkamiehille ja luottamushenkilöille. Valonia toimii Vihreä lippu ympäristöohjelman alueellisena edistäjänä. Edistäjä järjestää koulutuksia ja infotilaisuuksia sekä käy tarpeen mukaan kouluissa ja päiväkodeissa kertomassa Vihreä lippu ympäristöohjelmasta. Lisäksi edistäjä osallistuu koulujen ja päivähoidon Vihreä lippu toimintasuunnitelmien ja raporttien lukemiseen ja kommentoimiseen sekä on mukana Vihreän lipun käyttöoikeuden myöntävässä toimikunnassa. Valonian edustaja toimii myös koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifioinnin auditoijana. 3. Teemaviikot ja näyttelyt Valonia järjestää erilaisia teemaviikkoja ja tapahtumia kuten Lasten ja nuorten ympäristöviikko. Valtakunnallisiin viikkoihin ja päiviin osallistutaan mm. kokoamalla näyttelytilaan teeman mukaisia näyttelyitä. 11

12 3.1. Teemaviikot ja päivät Nuukuusviikko Kelaa! hanke osallistuu valtakunnalliseen nuukuusviikkoon, joka järjestetään vuosittain huhtikuussa. Viikon aikana järjestetään tiedotusta ja tapahtumia kansalaisille eri puolilla Varsinais Suomea. Valonian näyttely kootaan elinkaariaiheesta, jossa kerrotaan erilaisten tuotteiden elinkaarista ja kuluttamisen globaaleista vaikutuksista sekä annetaan vinkkejä maapalloa säästävään elämäntapaan. Lasten ja nuorten ympäristöviikko Lasten ja nuorten ympäristöviikon tavoitteena on edistää ympäristökasvatusta kouluissa, päivähoidossa ja nuorisotoiminnassa sekä lisätä lasten ja nuorten osallistumista. Vuonna 2010 ympäristöviikko järjestetään syksyllä Liikkujan viikolla teemalla kestävä liikkuminen ja liikenneturvallisuus. Autoton päivä ja EU:n liikkujan viikko Kansainvälistä Autotonta päivää vietetään Päivää edeltää Liikkujan viikko 38. Vuonna 2010 tarkoituksena on keskittyä enemmän liikkujan viikon viettäminen teemalla Kestävä liikkuminen. Viikon aikana mietitään mm. erilaisia kevyen liikkumisen mahdollisuuksia talvella, kuten talvipyöräilyä. Energiansäästöviikko Valtakunnallinen energiansäästöviikko järjestetään vuosittain lokakuussa viikolla 41. Valonia toteuttaa viikkoa erilaisten yhteistyökumppaneiden, kuten Turku Energian ja Turun Seudun Jätehuollon kanssa. Valonia kannustaa myös kuntia ja yrityksiä osallistumaan säästöviikkoon ja järjestämään omia tapahtumia. Vuoden 2010 energiansäästöviikolla järjestetään mm. tapahtumia ja tiedotuskampanja kansalaisille, sekä tiedotetaan ajankohtaisista energiansäästöasioista kunnille. Valonian näyttelyyn kootaan energiansäästöviikon ajankohtainen teemaosio. Älä Osta Mitään päivä Kelaa! hanke jatkaa ilmaisten elämysten tarjoamista Älä Osta Mitään päivän yhteydessä. Elämyksiä voidaan tarjota konsertin, näytelmän tai muun kulttuurin muodossa. Earth Hour Valonia osallistuu järjestettävään Earth Hour tapahtumaan, joka on WWF:n organisoima maailman suurin ilmastotapahtuma. Sen tavoitteena on saada ihmiset ympäri maailman sammuttamaan valonsa tunnin ajaksi ja ilmaisemaan näin huolensa ilmastonmuutoksesta Näyttelyt Perusnäyttely keskuksen tiloissa Valonian tiloihin vuoden 2009 aikana koottua perusnäyttelyä Kestävän arjen avaimet kehitetään edelleen. Näyttelyssä on tietoa mm. ilmastonmuutoksesta, kestävästä kuluttamisesta, energia asioista, liikkumisesta ja jätevesien käsittelystä. Lisäksi näyttelyssä nostetaan esille erilaisia ajankohtaisia osioita ja vaihtuvia näyttelyitä vuodenajan ja tapahtumien teemoja mukaillen. Näyttelyn aukioloajat ilmoitetaan Valonian ja Kelaa hankkeen verkkosivuilla. Vuoden 2010 teemoja ovat: 12

13 Kevät: Kuluttamisen elinkaari Kesä: Mökkeily, vapaa ajan asuminen ja matkailu Syksy: Kestävä liikkuminen ja energiansäästö Joulu: Valonian jouluvinkit Näyttelyn puitteissa toimii myös materiaalien lainauspiste, josta kunnat, yritykset ja kuntalaiset saavat lainata esimerkiksi julistemateriaaleja omiin tapahtumiinsa ja teemapäiviinsä. Myös kiertäviä näyttelykokonaisuuksia eri teemoilla kehitetään. 4. Tapahtumat ja koulutukset Valonia järjestää vuosittain runsaasti eri teemoihin liittyviä tapahtumia ja koulutuksia, joiden tarkoituksena on lisätä ihmisten osallistumismahdollisuuksia sekä tietoa kestävän kehityksen asioista. Tapahtumia ja koulutuksia järjestetään niin kunnan kuin yritystenkin työntekijöille, opettajille ja muille kasvattajille sekä kuntalaisille Kuntien ja yritysten työntekijät Valonia järjestää tilauksesta ja tarpeen mukaan kuntien hallintokunnille ja työpaikoille kestävän kehityksen koulutuksia, joiden tavoitteena on antaa osallistujille käytännön työkaluja ekoarkeen ja madaltaa kynnystä oman kestävän kehityksen ohjelman laatimiselle. Valonian asiantuntija toimii myös tukena niille kuntien työpaikoille, jotka haluavat käynnistää kestävän kehityksen työn. Kestävän kehityksen koulutusten aiheita ovat: jätehuolto ja kierrätys, energian ja veden kulutus, hankinnat, kiinteistönhoito ja turvallisuus sekä kuljetukset ja liikkuminen. Yhteistyötä kuntien hankkijoiden ja tavarantoimittajien välillä kehitetään edelleen. Vuoden aikana järjestetään kaksi yhteistyöpäivää. Liedossa järjestettävän päivän aiheena on logistiikan kehittäminen. Syksyllä järjestettävän yhteistyöpäivän aiheesta päätetään myöhemmin. Yhteistyötä ruokapalveluhankintojen kohdalla jatketaan esimerkiksi Varsinais Suomen pilottirenkaan toimintaa tukemalla. Valonia tukee myös kuntien välistä yhteistyötä kestävien julkisten hankintojen edistämisessä. Kelaa! hanke toteuttaa yhdessä Lounafood Aitoja makuja Varsinais Suomesta hankkeen kanssa koko vuoden kestävän projektin, jonka tavoitteena on saada Turun keskustan ravintoloiden ruokalistoille lähituottajien elintarvikkeita, kuten luomutuotteita ja sesonginmukaisia tuotteita. Vuoden aikana kehitetään paikallisten elintarvikeyritysten ja ammattikeittiöiden yhteistyötä, jotta ketju maatilan ja ravintolan välillä vahvistuisi. Yhteistyön myötä yrittäjiä kannustetaan mm. tuotekehittelyyn ja logistiikan parantamiseen. Samalla ravintoloille tarjotaan tietoa suurkeittiöiden energiansäästöstä ja jätteen synnyn ehkäisystä. Tavoitteena on tuottaa kartta, josta Kulttuuripääkaupungissa vierailevat voisivat löytää ravintoloihin, joissa tarjotaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia aterioita. Kehitystyön tulokset näkyvät vuonna 2011 Turussa järjestettävässä pohjoismaisessa kestävän kehityksen konferenssissa. Pyörällä töihin kilpailu järjestetään toukokuussa viikolla 20. Viikon kestävä kilpailu on tarkoitettu varsinaissuomalaisille työpaikoille ja sillä kannustetaan työntekijöitä työmatkaliikuntaan. Kilpailuun voi osallistua pyöräilyn lisäksi kaikin moottorittomin kulkumuodoin. 13

14 Pk yrityksille suunnattu ympäristöteko 2010 kilpailu järjestetään jälleen kevään aikana, nyt jo kolmannentoista kerran. Koska yleinen suhtautuminen ympäristöasioihin on näiden vuosien kuluessa muuttunut, on tarpeen päivittää kilpailun konsepti. Tästä lähtien kilpailulle tullaan luomaan vuosittainen teema, mikä helpottaa osallistuvien yritysten arviointia. Kilpailun raatiin kutsutaan lisää asiantuntijajäseniä ja myös kilpailun lomaketta uudistetaan. Palkittuja yrityksiä esitellään case yrityksinä muissa yrittäjille suunnatuissa tapahtumissa. Kilpailuun voivat edelleen osallistua kaikki maakunnassa toimivat pk yritykset toimialasta riippumatta. Kilpailu järjestetään yhteistyössä alueen Varsinais Suomen Yrittäjien, Varsinais Suomen Yrittäjä lehden ja Manian kanssa. Palkintojenjakotilaisuus järjestetään syksyllä. Varsinaissuomalaisille pk yrityksille järjestetään erilaisia tilaisuuksia, luentoja ja infoiltoja. Tilaisuuksien kautta kannustetaan yrittäjiä huomaamaan, että ympäristöasioilla voi saada myös uudenlaista hyötyä, tehoa toimintaan, kustannussäästöjä sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja asiakkaita. Tilaisuuksien teemat vaihtelevat kohderyhmän mukaisesti, jolloin aiheena voi olla esimerkiksi energiatehokkuus ja katselmukset, materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn ehkäisy, ympäristöjärjestelmät tai ympäristöviestintä. Tapahtumia ja luentoja järjestetään myös yrittäjäverkostoille, sekä yritysneuvojille, toiveiden mukaan. Kelaa! hanke toteuttaa myös infoiltojen sarjan kaikissa alueen seutukunnissa yhdessä Varsinais Suomen yrittäjien kanssa. Kierroksen puitteissa luodaan pk yrittäjille soveltuva energiaja materiaalitehokkuuden tarkistuslista, josta yrittäjä voi helposti poimia vinkkejä oman toimintansa kehittämiseen. Tilaisuuksissa ja materiaaleissa hyödynnetään innostavia esimerkkejä hyvistä yrityksistä, joissa kehittämistyö on jo pidemmällä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi Ympäristöteko kilpailun aikaisemmat voittajayritykset. Ympäristötietopankin toimivuutta ja tulevaisuutta pohditaan Kelaa hankkeen puitteissa. Tietopankki kehitetään sellaiseksi, että se on helppokäyttöinen ja toimiva alueen pk yrittäjien tarpeisiin. Nettisivuille ja tapahtumakäyttöön kerätään pk yrittäjille myös kohdennettu materiaalipaketti. Pk yrittäjille suunnattu konkreettinen tiedotusmateriaali on hajanaista ja vaikeasti löydettävissä. Valoniaan kootaan materiaaleja eri toimijoilta niin, että materiaaleja voidaan tarjota kohdennetusti myös yrittäjille tapahtumissa ja luentojen yhteydessä. Nettisivuille kootaan yrittäjille tarpeellisia linkkejä pk yrittäjiä kiinnostaviin nettisivuihin ja valtakunnallisiin tietopankkeihin Opettajat ja muut kasvattajat Valonia järjestää yhdessä maakunnan ympäristökasvatuksen toimijoiden kanssa Varsinais Suomen ympäristökasvatuspäivän maaliskuussa 2010 Turussa. Yhteistyöpäivässä esitellään ajankohtaisia ympäristökasvatuksen kuulumisia sekä uusia menetelmiä kasvattajien ympäristökasvatustyön avuksi. Ympäristökasvatuspäivä on suunnattu etenkin ympäristökasvatuksen parissa toimiville, mutta on avoin myös kaikille muille kiinnostuneille. Ympäristökasvatuspäivä järjestetään osana Menetelmä hanketta. Ympäristökasvatuskoulutuksia järjestetään luontoon liittyvistä eri aiheista. Koulutus tapahtuu iltaisin ja viikonloppuisin. Kevään koulutusaiheita ovat linnut, kasvit, luonnonyrttien ja rohtojen käyttö sekä puistot. Syyspuolella järjestetään hyönteiskurssi ja mahdollisesti myöhemmin sienikurssi. Vihreä lippu ohjelman edistämiseksi Valonia järjestää vuonna 2010 mm. starttikurssin syyskuussa sekä teemakoulutuksia tarpeen mukaan. Vihreä lippu juhlat järjestetään toukokuun lopulla. 14

15 Koulujen ja oppilaitosten opettajille järjestetään myös kestävän kehityksen täydennyskoulutusta tarpeen mukaan. Opettajat voivat esimerkiksi tilata kestävän kehityksen teemaan liittyvän koulutuspaketin Veso koulutukseksi Kuntalaiset Tuhat valintaa vuodessa kampanja jatkuu myös vuonna Kampanjan avulla ihmisten on helpompi valita ympäristön kannalta parempia liikkumistapoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tuhat valintaa vuodessa kampanjaan voivat osallistua sekä yksittäiset kuntalaiset että työporukat. Kelaa hankkeen puitteissa järjestetään kuntalaisille erilaisia tapahtumia, kuten työpajoja ja infoiltoja koko vuoden ajan. Aiheet liittyvät laaja alaisesti kestävään kuluttamiseen ja arjen valintoihin. Tapahtumien kautta herätetään keskustelua ja innostusta sekä luodaan näkyvyyttä ekologisesti kestävän arjen valinnoille. Tapahtumia järjestetään myös toiveiden mukaan. Tapahtumia järjestetään paitsi Valonian tiloissa, myös eri puolilla Varsinais Suomea. Kelaa hanke on myös mukana erilaisissa tapahtumissa, kuten markkinoilla, kuntatapahtumissa, messuilla, teemapäivillä ja seminaareissa. Tapahtumissa ollaan mukana erilaisilla teemoilla tarjoten tietoa, toimintaa ja ideoita. Kestävän kuluttamisen kampanjointia kehitetään lähtemällä markettikiertueelle. Infopäiviä tarjotaan erilaisille kauppaketjuille kullekin sopivalla teemalla, joita voivat olla esimerkiksi ilmastoystävällinen ostoskori, energiansäästö tai matalaenergiarakentaminen. Neuvonnan ja luentotyön systemaattisuuden kehittämiseksi luodaan luentopakettisarja, jota voidaan tarjota erilaisille yhdistyksille, kuntien henkilöstöryhmille ja yrityksille. Luentopyyntöjä tulee yhä kasvava määrä, joten selkeästi määriteltyjen luentopakettien myötä voidaan kasvaneeseen kysyntään paremmin vastata. Kelaa hanke toteuttaa pilottivaiheen luentopaketeista vuoden 2010 aikana. Taloyhtiöille tarkoitettuja energiaeksperttikursseja järjestetään tilauksesta tarpeen mukaan. Kursseja järjestetään sekä uusille eksperteille, mutta myös täydennyskoulutusta vanhoille eksperteille. Koko perheen luontotapahtuma järjestetään kesäkuun alussa yhteistyössä Pyöreän pöydän järjestöjen kanssa. Luontotapahtumaan osallistuvat järjestöt suunnittelevat ja toteuttavat perheille tarkoitetun tehtäväpisteen. Luontotapahtuma järjestetään osana Menetelmähanketta Kuntien luottamushenkilöt Kuntien valtuustoilla ja muilla luottamushenkilöillä on mahdollisuus tilata lyhyt esittely Valonian toiminnasta. Valmisteilla on myös diasarja, jonka avulla kuntien viranhaltijat pystyvät esittelemään Valonian toimintaa. Lautakunnat voivat myös tehdä tutustumiskäyntejä ja pitää kokouksia Valoniassa. Valonia järjestää tilauksesta myös koulutuksia kuntien luottamushenkilöille. Tarkat tiedot ja päivämäärät kaikista Valonian järjestämistä tapahtumista, koulutuksista ja näyttelyistä löytyy nettisivuilta: 15

16 5. Viestintä ja tiedottaminen Vuonna 2010 Valonia tulee kehittämään ja tehostamaan tiedottamista. Tätä kehitystä kuvaa vuorovaikutteisuutta painottavan termin viestintä tuominen yksisuuntaista tiedonkulkua korostavan tiedottamisen rinnalle. Valonian nimellä vasta pari vuotta toimineen organisaation ulkoisen viestinnän tärkeä tehtävä on organisaation nimen ja toiminnan tunnetuksi tekeminen mahdollisimman laajoille ihmisryhmille. Tämä tehtävä huomioidaan jatkossa entistä paremmin kaikissa yksittäisissä viestintäteoissa. Erityishuomiota kiinnitetään myös viestinnän suunnitelmallisuuden parantamiseen. Tapahtumien tiedotuksesta pyritään luomaan selkeät suuntaviivat reilusti etukäteen, jotta tiedot Valonian järjestämistä tapahtumista saadaan lähtemään hyvissä ajoin ja mahdollisimman usean kanavan kautta. Valonian henkilöstön ulkoisen viestinnän osaamista parannetaan koulutuksella. Myös Valonian graafisen ilmeen noudattamiseen ja ohjeiden käytäntöön soveltamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Sisäistä viestintää pyritään kehittämään henkilöstön toiveiden mukaan Terho pisteet ja Ekovinkit Kestävän kehityksen infopisteet eli Terho pisteet (45 kpl) sijaitsevat pääosin kirjastoissa ja kuntien yhteispalvelupisteissä sekä joissakin oppilaitoksissa. Valonia huolehtii esillä olevien esitteiden ja oppaiden vaihdosta kaksi kertaa vuodessa yhdessä infopisteiden yhteyshenkilöiden kanssa. Uudet esitteet infopisteisiin toimitetaan huhtikuussa ja lokakuussa. Lisäksi telineisiin pyritään saamaan kuntien omia ja paikallisjärjestöjen tiedotteita. Yhdessä paikallislehtien ja radioiden sekä verkkosivustojen kanssa järjestettävää Ekovinkkikampanjaa jatketaan. Mukana oleville lähes kolmellekymmenelle tiedotusvälineelle lähetetään viikoittain uusi ekovinkki. Eri yhteistyökumppaneiden laatimat vinkit kertovat, miten ympäristö ja kestävä kehitys voidaan ottaa huomioon jokapäiväisessä elämässä niin työpaikoilla kuin kotonakin Tiedotelehdet ja esitteet Valonian sähköisen tiedotelehden ilmestymistä jatketaan niin, että lehti ilmestyy hiljaisimpia kuukausia lukuun ottamatta kerran kuukaudessa. Kuukausitiedote kertoo tulevan kuukauden tapahtumat ja koulutukset sekä sidosryhmiä kiinnostavat uutiset. Sähköpostitse jaettavan kuukausitiedotteen jakelulistaa pyritään entisestään laajentamaan. Kuukausi tiedote tuodaan myös pdf muodossa Valonian verkkosivuille. Mahdollisuutta tilata tiedote omaan sähköpostiin aletaan mainostaa Valonian internet ja Facebook sivuilla. Esitemateriaalia julkaistaan tarpeen mukaan Verkkosivut ja tietopankit Valonian verkkosivustoa uudistetaan. Erityisesti sivuston rakennetta on tarkoitus muuttaa niin, että se palvelee paremmin sivustolla harvemmin vierailevaa. Myös visuaalisuuteen ja 16

17 asiasisältöihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Sivuston kehittämisestä pyritään tekemään jatkuvasti käynnissä oleva prosessi. Tarpeellisia teemakohtaisia alasivustoja ylläpidetään ja uusia laaditaan tarpeen mukaan. Jo olemassa olevia alasivustoja ovat mm. jätevesisivusto (www.valonia.fi/jatevesi), ympäristökasvatuksen Apaja resurssipankki (www.haavi.org) ja Kelaa! hankkeen sivusto (www.kelaahanke.fi). Verkkosivuista kootaan myös ruotsin ja englanninkieliset versiot. Sosiaalisen median välineistä Valonialla on ollut oma Facebook sivu syksystä 2009 lähtien. Facebookin toimivuutta ja tehokkuutta erityisesti tapahtumatiedotuksessa testataan aktiivisesti. Muun sosiaalisen median kehitystä seurataan, ja jos tarvetta ilmenee, Valonia voi lähteä mukaan myös muihin sosiaalisen median välineisiin Tiedotuskampanjat Kelaa! hanke toteuttaa monipuolista tiedotustoimintaa esimerkiksi radio ja tvkampanjoinnin, lehti ilmoitusten, kolumnien, ulkomainonnan, nettisivujen, sosiaalisen median ja muun materiaalin muodossa. Tiedotuksen teemoina ovat mm. materiaalitehokkuus, ruoka, jätteen synnyn ehkäisy sekä muut ajankohtaiset teemat. Kelaa! hanke pyrkii tiedotuksessaan räväkkään, näkyvään ja kokeilevaan otteeseen Sisäinen viestintä Sisäistä viestintää tarkastellaan ja kehitetään vuoden 2010 aikana. Lähtökohtana viestinnän toimivuudessa on se, ovatko ihmiset tyytyväisiä nykyisiin käytäntöihin ja tiedonkulkuun. Talon sisäiset tietokatkokset ovat hyvä paikka miettiä, mitä viestinnässä ei ehkä ole kunnossa ja mitä olisi voinut tehdä toisin. 6. Seuranta Valonian toimintaa seurataan vuosittain julkaistavalla toimintaraportilla. Raportissa seurataan mm. koulutusten ja muiden tapahtumien määrää kokonaisuudessaan sekä kuntakohtaisesti. Osallistujien määrää seurataan sekä kokonaisuutena että kohderyhmittäin. Vuonna 2010 suoritetaan alueellisesti kattava arviointikysely Valonian toiminnan vaikuttavuudesta ja toimivuudesta. Kysely tulee toimimaan tukena Valonian toiminnan kehittämiselle seuraavalla ohjelmakaudella. Kysely tullaan suorittamaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutusohjelman kanssa. 17

18 Valonian edustaja jäsenenä muiden hankkeiden ja organisaatioiden työryhmissä vuonna 2010: Liite 1 Energia Suomen energiatoimistojen verkosto ja verkoston (National Association on Finnish Energy Agencies) edustaja Euroopan Komission perustamassa ManagEnergyn Reflection Group:issa. MERG koostuu energiatoimistojen edustajista ympäri EU:ta ja siellä käsitellään mm. energiaan ja ilmastoon liittyviä direktiiviehdotuksia ja strategiasuunnitelmia. Hiilineutraali kunta hankkeen työryhmiä Uusiutuvan energian mahdollisuudet Vakka Suomessa ohjausryhmä Varsinais Suomen Energiastrategian ohjausryhmä Kestävä kehitys Suomen hallituksen Kestävän kehityksen toimikunnan kestävän kehityksen jaosto: Alue ja paikallisjaosto APAJA Eco support activity project ohjausryhmä Kestävä liikkuminen - EPOMM PLUS ohjelman hankkeen kansallinen ohjausryhmä Kestävä kulutus - Varsinais Suomen kestävät hankinnat rengas - Turun Seudun Jätepolitiikka ja Jätehuollon Yhteistyön Toimintasuunnitelma Vuosille työryhmä Lounais Suomen Ympäristöohjelman päivitys - Lounais Suomen ympäristöohjelman päivitysprosessin työryhmät: Vesistöt ja vesihuolto, Elinkeinoelämä ja energiantuotanto, Luonto, Ympäristökasvatus ja tietoisuus Vesiensuojelu Varsinais Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä (Pro Saaristomeri ohjelma ja Lounais Suomen ympäristökeskus) Haja asutusalueen jätevesien käsittelyä edistävä valtakunnallinen hajavesiryhmä Ympäristökasvatus ja koulutus Ympäristötietoisuus ja kasvatus ryhmä (Pro Saaristomeri ohjelma ja Lounais Suomen ympäristökeskus) Turun ammattikorkeakoulun Kestävän kehityksen koulutusohjelman neuvottelukunta Vihreä lippu ympäristöraportit arvioiva ja lipun käyttöoikeuden myöntävä Kansallinen Vihreä lippu toimikunta. Alueellisena Vihreä lippu edistäjänä Valonia tekee yhteistyötä myös muiden Varsinais Suomen Vihreä lippu edistäjien (Turun Tammenterhon luontokoulun ja Saaristomeren luontokoulun) kanssa. Muut - Kulttuuripääkaupunkihankkeen ympäristöryhmä - Varsin Hyvä ohjausryhmä - valtakunnallisen Pk yritykset ja ympäristö yhteistyöverkoston jäsen Muu yhteistyö - Kuivakäymäläseura Huussi ry:n kanssa mm. osallistumalla huussikummitoimintaan Sambiassa - Tiivis yhteistyö Itämeritalon muiden toimijoiden kanssa (Itämeren kaupunkien liiton sihteeristö UBC, Itämeren terveet kaupungit, Centrum Balticum ja Itämerisäätiö) 18

19 Valonian (www.valonia.fi) henkilökunta vuonna 2010 Liite 2 Anne Ahtiainen, johtava energia asiantuntija maakunnalliset energiasuunnitelmat, uusiutuvat energiat, ilmastonmuutos, taloushallinto puh: , Susanna Auvinen, ympäristökasvattaja ympäristökasvatuskoulutukset, luontokoulutoiminta puh: , Liisa Harjula, energianeuvoja energiansäästökoulutukset ja neuvonta, ilmastonmuutos puh: , Jussi Heikkinen, projektisuunnittelija haja asutuksen jätevedet, MINWA hanke puh: , Katja Holttinen, vesiasiantuntija haja asutuksen jätevedet, MINWA hanke puh: , Jaana Itälä Laine, suunnittelupäällikkö kestävän kehityksen alueellinen suunnittelu, ympäristökasvatus ja koulutus, henkilöstöhallinto puh: , jaana.itala Kati Javanainen, vesiasiantuntija haja asutuksen jätevedet, MINWA hanke puh: , Riikka Leskinen, projektisuunnittelija kestävä kuluttaminen, Kelaa hanke puh: , Helena Nikkanen, ympäristöneuvoja ympäristötietoisuus ja tapahtumat puh: , Juuso Pulli, projektikoordinaattori Kestävä liikkuminen ja logistiikka, Rullaa hanke puh: , Ville Pyylampi, tiedotussihteeri Viestintä ja tiedotus, Kelaa hanke puh: , Pirjo Rinne, ympäristökasvatuksen koordinaattori ympäristökasvatus ja tiedotus, Haavi yhdistyksen sihteeri puh: , (02) , Heidi Seiko Ahlström (äitiyslomalla asti), sij. Martina Uotinen, projektikoordinaattori Ympäristökasvatusmenetelmät paikallisten järjestöjen työn tueksi hanke puh: , 19

20 Marja Vieno, projektisuunnittelija Varsinais Suomen Ilmastostrategia puh: , Paula Väisänen, kestävän kehityksen koordinaattori (äitiyslomalla asti) kestävä liikenne puh: , 20

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti 2008 SISÄLLYSLUETTELO Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys 2. 1.4. kuntakierrokset 8 1.5. jätevesineuvonta kunnissa 8 Jätevesien seuranta 8 1.6. muu asiantuntijatoiminta 9

SISÄLLYS. Sisällys 2. 1.4. kuntakierrokset 8 1.5. jätevesineuvonta kunnissa 8 Jätevesien seuranta 8 1.6. muu asiantuntijatoiminta 9 Valonian Toimintakertomus 2011 SISÄLLYS Sisällys 2 JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut 5 1.1. alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 1.2. kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat 6 1.3. asiantuntijana

Lisätiedot

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22 Valonian Toimintakertomus 2012 SISÄLLYS JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut 5 1.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 1.2. Kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat 5 1.3. Järjestöjen

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Janne Salminen, Lassi Hurskainen ja Silja Kostia Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat,

Lisätiedot

Tammikuun parhaat tapahtumat

Tammikuun parhaat tapahtumat Tammikuun parhaat tapahtumat - Ratkaisujen markkinat. Innovatiivinen ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin kurkistava kestävän kehityksen näyttely- ja verkostoitumistapahtuma Panimoravintola Koulussa

Lisätiedot

Alkuvuoden parhaat tapahtumat

Alkuvuoden parhaat tapahtumat Alkuvuoden parhaat tapahtumat - Energianeuvontaa Rakentaminen & Sisustaminen -messuilla Turussa 1. 3.2. Valonian energianeuvonta antaa vinkkejä lämmitysjärjestelmän valintaan sekä energiatehokkaaseen rakentamiseen

Lisätiedot

Helmikuun parhaat tapahtumat

Helmikuun parhaat tapahtumat Helmikuun parhaat tapahtumat - Globaalia ympäristökasvatusta Valoniassa 7.2. klo 15 18. Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutukseen on 3.2. - Varsinais-Suomen energia- ja päästötaseen julkistamisseminaari

Lisätiedot

Marraskuun ajankohtaiset

Marraskuun ajankohtaiset Marraskuun ajankohtaiset - Ilmanlaatu- ja pienhiukkasseminaarissa Liedossa 4.11. pureudutaan esimerkiksi puunpolton vaikutukseen ilmanlaatuun. Ilmoittautuminen 3.11. mennessä. - Lasten ja nuorten ympäristöviikon

Lisätiedot

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hallituksen hyväksymä 25.10.2014 Valtuuston hyväksymä 22.11.2014 1 Tiivistelmä: Vuoden 2015 toiminnan keskeiset tavoitteet Ympäristökasvatuksessa Luonto-Liiton

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Maan ystävät hyväksytty Väentapaamisessa Porissa 12.11.2006 Sisällys 1 Johdanto: Monimuotoista järjestötoimintaa...3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3 Keinot...3

Lisätiedot

Koko kunta oppimisympäristönä

Koko kunta oppimisympäristönä LUONNOS 11.4.2013 Koko kunta oppimisympäristönä -toimenpiteet ympäristökasvatuksessa ja kestävän kehityksen kasvatuksessa OPAS KUNTATOIMIJOILLE Koulutoimi Päivähoito OPAS KUNTATOIMIJOILLE Opettajat Kasvattajat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 1

Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 1 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna 2013 3 Viestintä ja mediasuhteet 4 Vastuullinen toiminta 5 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kuntien energiatehokkuustyö

Lisätiedot

Syyskuun ajankohtaiset

Syyskuun ajankohtaiset Syyskuun ajankohtaiset - Työbussaile2-kampanjan haku alkaa 1.9. Kampanja jakaa työmatkaliikenteessä henkilöautosta bussiin vaihtaville 200 ilmaista kuukausikorttia Turun seudulliseen joukkoliikenteeseen.

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013 Hakemus Leader- toimintaryhmäksi Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. KEHITTÄMISEN LÄHTÖTILANNE... 4 2.1 Kolmen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 27.11.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristön- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot