1. 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 36

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35. 2. 26 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 35. 3. 27 Työjärjestyksen hyväksyminen 36"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2013 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Yksityisteiden kunnossapidon avustusten myöntäminen vuonna Liikennemerkit Soikanlahdentielle Uutelan asemakaava Hirvensalmen itäosan rantayleiskaava Urmaslahden asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen vieminen loppuun Ilmoitusasiat Muut asiat Kokouksen päättäminen 49 Oikaisuvaatimusohjeet 50

2 Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA 3 /2013 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Läsnä olleet jäsenet Heikki Liukkonen pj Pekka Honkanen Eeva-Liisa Lindgren Ari Kämppi Muut läsnä olleet Esko kekkonen kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Pesonen kunnanhallituksen edustaja, poistui klo Asko Viljanen tekninen johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä Poissa Virpi Reinikainen 16 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 17 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Honkanen ja Eeva-Liisa Lindgren. 28 :n tarkastaa Pekka Honkasen osalta Ari Kämppi. Pöytäkirjan allekirjoitus Heikki Liukkonen Pekka Honkanen Asko Viljanen Puheenjohtaja Puheenjohtaja 28 Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika / 2013 Pekka Honkanen Eeva-Liisa Lindgren Ari Kämppi 28 Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Arja Lehtinen

3 Tekninen lautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 27 Tekn.joht. Tekninen lautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös Hyväksyttiin.

4 Tekninen lautakunta YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA Yksityisteiden kunnossapidon avustukset oli haettavana mennessä. Yksityisteiden avustushakemuksia saapui 125 kpl, joissa haettiin avustusta 245,615 km:lle. Myöhästyneenä näistä saapui 2 hakemusta. Yksityistieavustuksiin on varattu vuoden 2013 talousarviossa Laskennallinen kilometrikustannus on 817, joka on keskiarvo vuoden 2012 tiekuntien ilmoittamista kunnossapitomenoista / km. Valtuuston päättämien perusteiden mukaisesti tiet on jaettu kolmeen luokkaan. Laskennallinen avustus I-luokassa on 48 %, II-luokassa 38 % ja III-luokassa 28 %. I-luokan tie saa avustusta / km / vakituinen asutus 392,16 ja II-luokan tie saa avustusta 310,46 / km ja III- luokan tie saa avustusta 228,76 / km. Avustus on kuitenkin enintään 50 % vuoden 2012 tiekunnan ilmoittamista kunnossapitokustannuksista. Huuhan yksityistien (läpikulku, koulutaksi, ei vakituista asutusta) avustus on 33 % I-luokan laskennallisesta avustuksesta. Jääteiden ja saaristoteiden avustus on 70 % vuoden 2012 tiekunnan ilmoittamista kustannuksista. Kuitenkin jääteiden avustus maksetaan siten, että jääteiden tulee esittää vuoden 2013 menoja niin, että omavastuuosuus jää 30 %:iin. Maksettava avustus on enintään myönnetty avustus. Tekn.joht. Päätös Tekninen lautakunta myöntää yksityistieavustukset ,50 ja jääteiden ja saaristoteiden avustukset ,30, yhteensä ,80 liitteen nro 1 mukaan ja päättää, että avustukset maksetaan mennessä. Jääteiden ja saaristoteiden avustuksista maksetaan puolet mennessä ja loput mennessä, kun tiekunta on esittänyt vuoden 2013 menojen tositteet. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei huomioida. Hyväksyttiin. Heikki Liukkonen ei osallistunut päätöksentekoon Vahva-Matin ja Heinämäen yksityisteiden osalta, joiden osalta puheenjohtajana toimi Pekka Honkanen ja pöytäkirjan tarkastajana Ari Kämppi.

5 Tekninen lautakunta LIIKENNEMERKIT SOIKANLAHDENTIELLE 29 Soikanlahden yksityistien tiehoitokunta on tehnyt hakemuksen liikennemerkeistä Soikanlahdentieltä. Soikanlahden tiehoitokunta on viime syksynä hankkinut 2 kpl liikennemerkkejä, moottoriajoneuvoilla ajo kielletty, lisäkilvellä tonteille ajo sallittu. Tiehoitokunnan päätös kauttakulkua kieltävistä liikennemerkkien hankkimisesta on tehty vuosikokouksessa Soikanlahdentiellä on valtava kauttakulkuliikenne. Tietä käyttävät esim. traktorit, jotka vievät risuja ym. kuormia tai ajavat työtehtäviin kylälle, turistibussit maisemakierroksellaan, henkilöautot, jotka oikaisevat Soikanlahden kautta. Keväällä 2012 lauantaipäivänä laskimme kahden tunnin aikana 20 henkilöautoa. Välillä meno on tosi reipasta, kun tietä käytetään pikataipaleena. Kelirikkoaikana tie menee todella huonoon kuntoon. Ainoana ympärivuotisesti asuttuna taloutena tiekustannukset ovat nousseet kohdaltamme joka vuosi pelkän aurauksen ja lanauksen vuoksi. Olemme korjanneet omalla kustannuksella talomme lähellä olevan tierummun ja toimittaneet pahimpiin monttukohtiin soraa. Keräämme myös tienvarsille ja venevalkamaan heitetyt roskat. Liikennemerkkien tarkoituksena ei ole rajoittaa alueen virkistyskäyttöä, vaan puuttua kauttakulkuun. Pyydämme kohteliaimmin, että tekninen lautakunta antaa suostumuksen merkkien pitämiseen ja, että Soikanlahden yksityistie saisi edelleen vuotuisen avustuksen. Tekn.joht. Päätös Tekninen lautakunta antaa luvan Soikanlahden yksityistien tiekunnalle asentaa Moottoriajoneuvoilla ajo kielletty - liikennemerkit tien molempiin päihin, lisäkilvellä Läpiajo kielletty. Hyväksyttiin.

6 Tekninen lautakunta UUTELAN ASEMAKAAVA 30 Kaava-alue sijaitsee Hirvensalmen Uutelan alueella Lahdentien (Viitostie) ja Uutelantien (368) risteyskohdassa. Asemakaava koskee Hirvensalmen kunnan Monikkalan kylän tiloja 412:1:79 (osa), 412:1:111 (osa), 412:1:112, 412:1:113 ja maantiealueita. Alueelta on tehty luontoselvitys Uutelan risteysalueen osayleiskaavaa varten v (Markku Nironen, Enviro). Selvityksessä esitellään Uutelan risteysalueen luonnon yleispiirteet, arvokkaat luontokohteet ja suojeltavien lajien esiintymät. Asemakaava-alueelle ei kohdistu arvokkaita luontokohteita tai suojeltavia lajeja. Alueella sijaitsee lakkautettu huoltamorakennus, lämpölaitos ja kunnan omistuksessa oleva 2100 m² teollisuushalli. Muilta osin alue on rakentamatonta. Uutelan alue kuuluu Hintikan vesiosuuskunnan alueeseen. Hintikan vesiosuuskunta toimii taajaman eteläpuolella lähinnä Lamminkylän alueella ja 5-tien varressa. Hintikan vesiosuuskunta toimittaa alueelleen talousvettä. Osuuskunnan toimintaan ei kuulu jätevesiviemäröintiä. Osuuskunnan runkovesijohtoon on liittynyt noin 75 kiinteistöä. Hintikan vesiosuuskunnan käyttämä verkostovesi otetaan yhdestä pohjavedenottamosta, joka sijaitsee Tikanmäen pohjavesialueella. Vedenottamosta vesi johdetaan suoraan verkostoon. Jätevedet puhdistetaan omalla puhdistamolla. Asemakaava-alueesta on tehty vesihuoltoselvitys. Liite nro 2. Alue on normaalia haja-asutusaluetta. Hintikan vesiosuuskunnan runkolinja kulkee Huruksentien varressa ja rakennetulla teollisuustontilla on pienoispuhdistamo, jossa on varauduttu alueen jätevesien käsittelyyn. Seudullisen vesihuollon tavoitteena on saada Uutela kytkettyä alueelliseen vesihuoltoverkostoon. Etelä-Savon maakuntakaava on vahvistettu Uutelan osayleiskaava on hyväksytty Kunnan tavoitteena on ohjata valtatien 5 sekä risteysalueen maankäyttöä ja luoda edellytykset alueen kehittymiselle. Alueelle on syntymässä paineita vt 5 perusparannuksen valmistuttua. Kaavalla halutaan ohjata tulevaa rakentamista hallitusti. Kunnan tavoitteena on saada alueelle liikennettä palveleva huoltamo/myymälä sekä pienteollisuustontteja.

7 Tekninen lautakunta Osayleiskaavan mukaiset työpaikka-alueet (TP) osoitetaan asemakaavassa toimitilarakennusten korttelialueiksi (KTY-1) sekä palveluiden ja hallinnon alue (P-1) osoitetaan liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (KHL-1). Kaavan laajuus on 9,2 hehtaaria. KLH-1 Liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialue Alueelle saa rakentaa myymälä- liike-, ravintola- ja varastotilaa sekä polttoaineen jakeluaseman. Päivittäistavarakaupan myymäläpinta-ala saa olla korkeintaan 900 m². Nykyisen huoltamon alue on osoitettu liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (KLH-1). KTY-1 Toimitilarakennusten korttelialue Tuotantoon liittyvä myyntipinta-ala saa olla enintään 10 % kulloinkin toteuttavan hankkeen kokonaiskerrosalasta. Osayleiskaavan mukaiset työpaikka-alueet (TP) on osoitettu asemakaavassa toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-1). EN Energiahuollon alue Uutelantien ja Vanhatien väliin on osoitettu alue energiahuollon aluelämpökeskusta varten. Kaavalla mahdollistetaan uuden työpaikka-alueen toteutuminen Uutelan risteysalueelle Hirvensalmen ja Mäntyharjun rajalle. Työpaikkaalueen toteutuminen on kunta- ja palvelurakenneuudistus - hankkeeseen liittyneen Mikkelin, Hirvensalmen ja Ristiinan laatiman kaupunkiseutuselvityksen mukainen. Uusi työpaikka-alue lisää teollisuustonttien tarjontaa alueella. Etelä-Savon ELY:n kanssa on neuvoteltu alustavasta luonnoksesta Tarkemmat kaavaluonnosasiakirjat esitellään kokouksessa. Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville Uutelan asemakaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 30 vuorokauden ajaksi MRA 27 :n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot, MRA 28. Asemakaava koskee Hirvensalmen kunnan Monikkalan kylän tiloja 412:1:79 (osa), 412:1:111 (osa), 412:1:112, 412:1:113 ja maantiealueita.

8 Tekninen lautakunta Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta totesi, että pitää tarkistaa kaavassa merkityt johtoalueet ja selvittää parkkipaikan mahdollisuus Uutelaan linjaautoliikenneyhteyttä varten.

9 Tekninen lautakunta HIRVENSALMEN ITÄOSAN RANTAYLEISKAAVA 31 Hirvensalmen itäosan rantayleiskaava laaditaan osittain oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Rantavyöhykkeellä kaava on oikeusvaikutteinen, muualla oikeusvaikutukseton. Suunnittelualue sijaitsee Hirvensalmen taajaman itäpuolella. Suunnittelualue käsittää seuraavat Hirvensalmen kunnan vesistöalueet: Monikkalanlampi, Kaihlanen, Säiniönjärvi, Lahnajärvi, Pienilampi, Pitkälampi, Hirvijärvi, Kieluvainen, Majavesi, Vehkolampi (2 kpl), Saarilampi, Pyöriäinen, Sarkanen (länsiranta), Pieni-Sarkanen, Savilammit, Heilampi, Sorsalampi, Niemislampi, Kaakkolampi, Purulampi, Korsumaanlampi, Annisenlampi, Jyhnälampi,Vesilammit, Saunalampi, Iso- Niemistö, Pieni-Niemistö, Sikopuru, Huhaslampi, Huotarlampi, Lauttalampi, Säkkilampi, Kuutinlampi ja Höykynlammit. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 84,1 km². Rantaviivan pituus on noin 80 km. Alue rajoittuu pohjoisessa seututiehen 431 (Otava-Hirvensalmi-Leivonmäki) sekä Syväsmäen kyläyleiskaavaan ja Puulan rantaosayleiskaavaan, lännessä Liekune-Ryökäsveden rantayleiskaavaan, Idässä Mikkelin kaupunkiin ja etelässä Mäntyharjun kuntaan sekä Uutelan yleiskaavaalueeseen. Kaava-alueelle on laadittu Hatisen ranta-asemakaava Pienlammen etelärannalle. Ranta-asemakaavassa on osoitettu kolme lomarakennuspaikkaa ja maa- ja metsätalousalue. Hirvensalmen kunnanvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys on tullut voimaan Suunnittelualueen pohjoisosassa Otavantien eteläpuolella kulkee Hirvensalmen Vesi Oy:n runkovesijohto ja runkoviemäri mm. Syväsmäen läheisyydessä. Muualla suunnittelualueella ei ole johdettua viemäriä. Lahnaniemen ja Monikkalan alueilla on Hintikan vesiosuuskunnan vesijohto. Suunnittelualue on haja-asutusaluetta. Yleiskaavan avulla annetaan ohjeet ilman detaljikaavaa tapahtuvalle rantarakentamiselle. Rakentaminen katsotaan rantarakentamiseksi, kun sen etäisyys rantaviivasta on enintään noin 200 metriä. Alle 200 metrin päässä rantaviivasta olevan rantaan rajoittumattoman alueen rakennusoikeuden vaikutus rakennusoikeuden määrään harkitaan tapauskohtaisesti. Ympärivuotinen asutus keskittyy em. alueille, jotka sijaitsevat rantaalueen läheisyydessä. Ranta-alueen ulkopuolisen pysyvän asutuksen maankäyttötarpeet ulottuvat usein myös ranta-alueelle asti. Ympärivuo-

10 Tekninen lautakunta tista asutusta sijoittuu paikoitellen myös ranta-alueelle. Lisäksi pysyvää asutusta sijoittuu hajanaisesti suunnittelualueelle maanteiden varteen. Uutta loma-asutusta pyritään ohjaamaan ryhmiin, jolloin rantaviivaa jää vapaaksi yleisiin tarpeisiin, jokamiehen oikeudella tapahtuvaan ulkoiluun sekä virkistykseen. Saaret 1-5 ha:n saarten osalta rakennusoikeus määräytyy joko pinta-alan mukaan tai mitoitusrantaviivan mukaan. Alle 20 ha:n saarilta, joille ei ole tieyhteyttä, pyritään neuvottelemalla maanomistajan kanssa rakennusoikeus siirtämään mannerrannoille. Yli 20 ha:n saarten, joille ei ole tieyhteyttä, käytetään mitoitusta 4-5 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden. Jokialueilla mitoituksena käytetään 3 rakennuspaikkaa / jokikilometri. Lammet 1-10 ha:n lammilta rakennusoikeus määräytyy pinta-alan mukaisesti. Näille lammille mitoituksena käytetään 1 rakennuspaikka / 3 vesihehtaaria. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 84 neliökilometriä, josta vesialuetta on 5,3 km². Yleiskaavassa on osoitettu yhteensä 215 rakennuspaikkaa, joista 43 on uusia. Näiden lisäksi yleiskaavassa on varattu loma- ja matkailualue RM-1 Säiniönjärven rannalle, jonka rakennusoikeus on yhteensä 500 k-m². Yleiskaavan mitoitukseksi muodostuu 7,9 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden. Hatisen ranta-asemakaavassa on 3 rakennuspaikkaa. Rantaasemakaavaa ei ole käsitelty yleiskaavassa uudelleen, vaan se on siirretty yleiskaavakarttaan sellaisenaan. Uudet rakennuspaikat on pyritty sijoittamaan avoimien peltoalueiden ulkopuolelle lukuun ottamatta yksittäisiä nykyisiin maatilan talouskeskuksiin liittyviä rantasaunan mahdollisia rakennuspaikkoja. Rakennuspaikat on sijoitettu siten, etteivät arvokkaat alueet sirpaloidu, vaan uudet rakennuspaikat tukevat olemassa olevaa rakennuskantaa. Maa-ainesten otolle on osoitettu aluevaraus Jyhnälammen ja Annisenlammen läheisyyteen. Alue on pääosin olevaa ottoaluetta, mutta myös mahdollisuuksia lisäottoon on osoitettu olevan ottoalueen yhteyteen. MRL 64 :n mukainen viranomaispalaveri järjestettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 27.5.

11 Tekninen lautakunta Tarkemmat kaavaluonnosasiakirjat esitellään kokouksessa. Tekn.joht. Päätös Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville Hirvensalmen itäosan rantayleiskaavaluonnoksen 30 vuorokauden ajaksi MRL 62 ja 63 :n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot, MRA 28. Hyväksyttiin.

12 Tekninen lautakunta URMASLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN VIEMINEN LOPPUUN Urmaslahden asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen vieminen loppuun , jos ja kun messut toteutuu, vaiheistetaan seuraavasti: 1. vaihe Urmasrinne kadun rakentaminen pl ja päällysrakenteen rakentaminen pl sekä ja jk+pp-tie J1. Osuus kilpailussa, rakentaminen (elo-marraskuu) 2013, ei abpäällystettä. Osuudelle lisätään pl jätevesiviemäri, johon jatkossa kaavaalueen eteläpuoleiset haja-alueen kiinteistöt voivat yhteisellä paineviemärillä liittyä. Hinta n Pohjoinen LV-alue LV-alueen ruoppaus, tien ja kääntöpaikan rakentaminen, wc-rakennus sekä nuotiopaikka. Laiturista pyydetään erillishinta optiona. Urakkakyselyt liikkeelle heti, kun AVIsta saadaan lupa vesistörakentamiseen. Rakentaminen toteutetaan syys-marraskuussa 2013, jos luvasta ei tule hidasteita vaihe Urmasrinne kadun rakentaminen pl Eli teiden yhdistäminen ylhäältä. Osuus kilpailutetaan elo-syyskuussa 2013, rakentaminen loppusyksy Ei ab-päällystettä, viimeistelytyöt kevätkesällä Laskenta-asiakirjat valmiina kesälomien jälkeen elokuussa, aikataulutus tarkennetaan tuolloin Uimaranta-alue. Vesialueen kivien poisto, tien ja kääntöpaikan rakentaminen, laituri sekä wc-rakennus. Laskenta-asiakirjojen laatiminen kesälomien jälkeen elokuussa, aikataulutus tarkennetaan tuolloin. AVIsta lupa vesistörakentamiseen, samassa luvassa pohjoisen LV-alueen kanssa. Rakentaminen loppuvuodesta vaihe Urmasrinne kadun rakentaminen pl Eli maantieltä alkava rakentamaton osuus.

13 Tekninen lautakunta Kilpailutus ja rakentaminen syksy 2013, valmis toukokuu Vaihtoehtoisesti tielle vain kevyt ehostus. Tilanne tarkastetaan loppuvuodesta Eteläinen LV-alue LV-alueen ruoppaus, tien ja kääntöpaikan rakentaminen, wc-rakennus sekä nuotiopaikka. Laiturista pyydetään erillishinta optiona. Kilpailutus talvella 2014 ja rakentaminen kevät Tilanne tarkastetaan loppuvuodesta AVIsta lupa vesistörakentamiseen, samassa luvassa pohjoisen LV-alueen kanssa Jätepiste Uusitaan aluekeräyspiste, mahdollisesti syväkeräysastiat kevät 2014, Tekn.joht. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle seuraavien määrärahalisäyksiä taloussuunnitelmaan 2013: Julkinen käyttöomaisuus 8525 Liikenneväylät Puistot ja muut yleiset alueet Perustelut: Vuoden 2013 varatuista määrärahoista on sidottu Kirkkotien rakentamisen loppuunsaattamiseksi ja Sysmälänniementien pinnoitteen uusimiseen. Lisämäärärahoilla voidaan käynnistää 2.vaiheen toteutuminen Urmaslahden asemakaava-alueella. 3. vaiheen rakentaminen voidaan toimittaa loppuun 2014 taloussuunnitelmassa ennakoiduilla määrärahoilla. Päätös Hyväksyttiin.

14 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT 33 Tekn.joht. Teknisen lautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat kirjeet ja päätökset: 1. Teknisen johtajan päätökset, liite 3 2. Kunnanhallituksen päätökset ja : 53, Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahankkeen jatkorahoitus 55, Vuokrasopimuksen hyväksyminen / Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 56, Urheilukentän vaihtoehtoratkaisuja/työryhmä 68, Myyntitarjouksen tekeminen / Jukka Ripatti 3. Etelä-Savon maanmittauslaitos: Pöytäkirja , Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus. 4. Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan pöytäkirjaote : Ympäristönsuojeluasioiden delegoinnit viranhaltijoille. Päätös Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

15 Tekninen lautakunta MUUT ASIAT 34 - Lautakunta päätti tutustua kunnan kiinteistöihin ja liikelaitoksiin. Kohteita 2-3 kpl. - Lautakunta keskusteli Seuratalon nuorisotilan toiminnasta ja nuorisotoimen eri hankkeista. Lautakunta piti toimintaa hyvänä. - Keskusteltiin laajakaistahankkeesta kunnan länsiosaan. Operaattori pitää markkinointitilaisuuden yhdessä kylätoimikunnan kanssa kesän aikana. Risto Pesonen poistui klo

16 Tekninen lautakunta KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 35 Kun muita asioita ei ollut puheenjohtaja päätti kokouksen.

17 Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnan tekniseltä lautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 28, 29 Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 25-27, Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudesta: Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: /TEKNINEN LAUTAKUNTA Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39 SISÄLLYSLUETTELO Tekninen lautakunta Pöytäkirja 4 / 2008 Kokousaika 26.5.2008 klo 13.00 14.00 KokouspaikkaKunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kokouksessa käsiteltävät asiat 1. 33 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.5.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.5.2013 92 Kunnanhallitus 20.5.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 88 Työjärjestyksen hyväksyminen 89 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19 Tekninen lautakunta 30.3.2011 17 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2/2011 Kokousaika 30.3.2011 klo 16.00 18.11 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 2.

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen 88 Vuoden 2008

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 12.3.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00

HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 12.3.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 Kunnanhallitus 12.3.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 33 Työjärjestyksen hyväksyminen 34 Aloite/tervaleppäkujan

Lisätiedot

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 9.3.2010 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2010 Kokousaika 9.3.2009 klo 15.00-15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone ASIAT 1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36 Tekninen lautakunta 7.4.2009 34 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2009 Kokousaika 7.4.2009 klo 16.00 17.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone 1 ASIAT 1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35 2

Lisätiedot

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen Kunnanhallitus 14.5.2007 164 Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Rakennuslautakunta 20.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 15.00 15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Kunnanhallitus 11.12.2006 379 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: 11.12.2006 klo 15.00-16.34 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 142. Aika: 10.4.2006 klo 15.00-15.53. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Kunnanhallitus 142. Aika: 10.4.2006 klo 15.00-15.53. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 142 Aika: 10.4.2006 klo 15.00-15.53 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen, Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Eija Karjalainen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 12.4.2011

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 12.4.2011 Kunnanhallitus 4.4.2011 73 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 60 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 61 Työjärjestyksen hyväksyminen 62 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 144 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 146 Työjärjestyksen hyväksyminen 147 Urmaslahden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 8.10.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 8.10.2013 Kunnanhallitus 30.9.2013 198 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 146 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 147 Työjärjestyksen hyväksyminen 148 Laajakaistahanke

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 132 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 133 Työjärjestyksen hyväksyminen 134 Ostotarjous

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 klo 17:00-18:50 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot