Introduction to Network Security basic algorithms, technology, trust

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Introduction to Network Security basic algorithms, technology, trust"

Transkriptio

1 Introduction to Network Security basic algorithms, technology, trust Prof. Esa Kerttula Prof-Tel Oy April 2003 (privately held presentation) April Prof-Tel Oy Content - security framework - goals, terminology - solutions - challenges from the implementation point of view - basic technologies - symmetric algorithms: DES, 3DES, AES, - asymmetric algorithms: RSA, ECC, - hash functions: MD5, SHA-1, - security functions, e.g. digital signature - PKI - IPSec References: /1/ Esa Kerttula, Tietoverkkojen tietoturva, Edita, 3. painos, 2000 /2/ April Prof-Tel Oy

2 I Security Framework 1. System security: goals - Avoid intrusion - System flaw - un-authorized users - Thefts, - Avoid destruction - System flaws - Viruses - Natural catastrophe: fire, earthquake, - Assure availability - denial of service (DOS), - Restorability April Prof-Tel Oy 2. System security: techniques - User authentication - Access control - authorization - Monitoring - Intrusion detection - Auditing April Prof-Tel Oy

3 Network security: model I - kertakäyttö salasanat - vahva tunnistus - datan salaus - monitasoinen O/S - turvallinen Web - virustorjunta - auditointi/ backup - datan salaus Tietokannat - turvalliset relatiivitietokannat - turvalliset objektitietokannat Intranet Asiakkaat Internet - salaus - palomuurit - VPN - palomuurit - host-tietoturva - viestinnän tietoturva - tietojen eheys - tietojen saatavuus - single sign-on - datan salaus - toimipisteen tietoturva Kuluttajat - elektroninen kaupankäynti - digitaaliset allekirjoitukset Intranet - Windows NT - kiistämättömyys Tuottajat Figure 1 Information security covers whole information infrastructure /1/ April Prof-Tel Oy Network security: model II Kehittyneet tietoverkot Kehittynyt multimedia Tieto-omaisuuden suojaaminen yksityisyyden suojaaminen kauppasalaisuuksien suojaaminen omistusoikeuden suojaaminen Verkkojen lisääntynyt käyttö sopimukset verkkojen kautta informaation kierrättäminen tapahtumasuoritukset verkkojen kautta Defensiivinen tietoturva Offensiivinen tietoturva kryptografia pääsynvalvonta autentikointiteknologiat digitaaliset allekirjoitukset kiistämättömyys Figure 2 From defensive security to offensive security April Prof-Tel Oy

4 Tietoturvauhkat ja riskit Laiton käyttö Salakuuntelu / tiedon muuntaminen Laiton pääsy Laiton operointi Vilpillinen osapuoli Hyökkäys Luotettava kolmas osapuoli Aito osapuoli Sanomat Salaista informaatiota Aito osapuoli Figure 3 Verkko Data Tietojärjestelmään kohdistuvat turvauhkat ja riskit ja hyökkäyksiltä suojautuminen defensiivinen tietoturva /1/ Tietoturvan varmistaminen Autentisointi / allekirjoitukset Informaation tietoturvamuunnos Kryptografia Pääsynvalvonta Monitorointi, auditointi April Prof-Tel Oy Turvallisten ja luotettavien Internet-paikkojen rakentaminen elektronisia kauppatapahtumia varten Käyttäjät voivat etsiä tuotteita luetteloista, ja tilata sekä maksaa ne mikrollaan tai esimerkiksi kännykällään Elektroninen maksaminen Tuoteluettelot e-commerce Palvelun tarjoajat voivat tuoda / päivittää tuoteluettelonsa ja myydä tuotteensa verkossa, ja saada myös maksun verkon kautta Palvelin Käyttäjät Elektroninen markkinapaikka Palvelun tarjoajat Internet / intranet Tietoturva-alustat Salaus-/ autentikointituotteet Figure 4 Turvallisten e-commerce palvelujen yleinen toimintakehikko offensiivinen tietoturva /1/ Digitaaliset allekirjoitukset Kohteen autentikointi Sanoman autentikointi Avainten jakelu/ hallinta Verkkoraha, elektroninen rahakukkaro Salaisen avaimen järjestelmät Julkisen avaimen järjestelmät Nollatietotodistukset... April Prof-Tel Oy

5 3. Network security: attacks - Interruption - Denial of service - Interception - Eavesdropping - Modification - Fabrication - Impersonation - Replay - Traffic analysis - 4. Network security: goals - Protect data transmitted over public networks - Provide security services for network security - Build secure systems that can be run over public networks - Secure payment systems for e-commerce - Secure bidding systems - Secure voting systems - Secure poker play systems - April Prof-Tel Oy 5. Network security: techniques - Cryptography - Encryption - Digital signature - User authentication - Data integrity - Access control - Identification - Authentication - Authorization - Security services - Confidentiality (privacy, secrecy) - Authentication - Integrity - Non-repudiation 6. Security functions (applications) - taulukossa 1 on tärkeimpiä tietoturvatavoitteita (tietoturvafunktioita). - tietoturvallisuuden tavoitteita ei voida aina saavuttaa yksinään pelkillä matemaattisilla algoritmeilla ja protokollilla, vaan tarvitaan April Prof-Tel Oy

6 myös teknisiä menettelytapoja (esim. PKI) ja tietoturvalakeja. - keskeisenä ajatuksena digitaalinen allekirjoitus - samassa verkossa voi olla tuhansia yrityksiä ja jopa miljoonia mikroja. - etäisyydet ovat pitkiä eikä vastapuolta välttämättä aina tunneta eikä ole edes nähty (esim. e-commerce). 7. Security policy Ks. kuva 5. April Prof-Tel Oy

7 Taulukko 1 Informaation tai viestintäsovelluksen tietoturvatavoitteita tunnistaminen (identification) laillistaminen (authorization) lupa ja/tai varmentaminen (license and/or certification) allekirjoitus (signature) todistaminen/notaarin vahvistus (witnessing/notarization) yhtäaikaisuus (concurrence) vastuu (velvollisuus) (liability) kuitti/kuittaus (receipts) alkuperän ja/tai kuitin todentaminen (certification of origination and/or receipt) siirtomerkintä (endorsement) pääsylupa (access), pääsynvalvonta (access control) oikeaksi osoittaminen (validation) tapahtuma-aika (time of occurrence) oikeaksi todentaminen, autentikointi ohjelmistot ja datat authenticity) äänestäminen (vote) omistusoikeus (ownership) omistusoikeus (copyright) rekisteröinti (registration) hyväksyminen/hylkääminen (approval/disapproval) yksilönsuoja/salainen (privacy/secrecy) April Prof-Tel Oy Yrityksen tietoturvapolitiikka Liiketoiminta ohjaa Suojattava tieto ja laitteet Suojattu verkko Yrityksen tietoturvaratkaisu: - IPSEC-suojattu VPN - palomuurit - sovellusten suojaus Tietoturvan hallintajärjestelmä Ihmiset ja laitteet TTP Tietoturvapalvelut: pääsynvalvonta, tietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus,... Tietoturvateknologiat: kryptografia, turvalliset käyttöjärjestelmät, sertifikaatit, TTP, PKI,... Figure 5 Turvaratkaisut toteutetaan yrityksen tietoturvapolitiikan pohjalta /1/ April Prof-Tel Oy

8 II Basic Technologies The Aspects of Cryptography Modern cryptography heavily depends on mathematics and the usage of digital systems. It is a inter-disciplinary study of basically three fields: - Mathematics - Computer Science - Electrical Engineering Without having a complete understanding of cryptoanalysis (or cryptoanalytic techniques) it is impossible to design good (secure, unbreakable) cryptographic systems. It makes use of other disciplines such as error-correcting codes compression. Hierarchy of security technologies (see Fig. 6) April Prof-Tel Oy Tietoturvan sovellukset Turvallinen tiedonsiirto Elektroninen kaupankäynti On-line asiointi Luotettava kolmas osapuoli... Tietoturvapalvelut-- tietoturvallisuuden päätavoitteet Luottamuksellisuus Tiedon eheys Autentikointi Kiistämättömyys Kryptografiset funktiot Tiedon salaus Tiedon eheyden teknologiat Sanoman autentisointi Identifiointi Digitaaliset allekirjoitukset Kryptografiset algoritmit ja muunnokset Jonosalaajat Lohkosalaajat Salaus (julkinen avain) Hash-funktiot Allekirjoitukset (julkinen avain) Allekirjoitukset (salainen avain) Matemaattiset työkalut Satunnaislukujen generointi Julkisen avaimen parametrit Tehokkaat algoritmit Infrastruktuuriteknologiat ja kaupalliset komponentit Avaintenluontiprotokollat Avainten hallinta Tietoturva-API:t Standardit Patentit Kryptografian perusteet ja ongelmat Matemaattiset perusteet Kryptografiset ongelmat Kryptografinen kompleksisuus Figure 6 Hierarchy of Information security technologies /1/ April Prof-Tel Oy

9 1. Symmetric, or Secret-key encryption (DES, 3DES, AES, ) Kryptografiasta - Tietoturvan tekniset tavoitteet toteutetaan pääasiassa kryptografialla. - Kryptografia tarkoittaa tietoturvapalveluihin, kuten - tiedon tai siirron luottamuksellisuuteen, - tiedon eheyteen, olion autenttisuuteen tai - tiedon alkuperän autenttisuuteen, liittyvien matemaattisten menetelmien tutkimusta. - Kryptografisella järjestelmällä (kryptosysteemillä) tarkoitetaan kryptografisista peruskomponenteista, kryptoprimitiiveistä (tiedon salaus- ja allekirjoitusmenetelmät, hash-funktiot, jne), rakennettua järjestelmää. April Prof-Tel Oy Kryptomenetelmät Kryptografiset menetelmät voidaan jakaa kahteen pääluokkaan - symmetrisen (yhden, salaisen) avaimen, ja - epäsymmetrisen (kahden, julkisen ja henkilökohtaisen (salaisen)) avaimen menetelmiin. Salaisen (symmetrisen) avaimen menetelmät - Kuvassa 7 on salaisen avaimen (symmetrisen avaimen) periaate. Avain, esimerkiksi DES- tai IDEA-avain, pitää toimittaa vastapuolelle turvallisesti jotenkin (iso ongelma). - Internetissä tähän käytettyjä menetelmiä ovat - joko sopia siitä jotenkin salaisesti keskenään, - digitaalisesti suljetun kuoren käyttö (ks. jäljempänä), ja - Diffie-Hellman avainten sopiminen /1/. April Prof-Tel Oy

10 - Avainten käytöstä pitää sopia kahden kesken, mutta tämä menettely sopii vain hyvin suljettuun käyttöön. - Hyvin suunniteltu symmetrinen menetelmä voidaan murtaa periaatteessa vain raa an voiman murrolla (kokeillaan kaikki avainkombinaatiot). Avain Salaus Salasanoma Salauksen purku Selväkielisanoma Selväkielisanoma Järjestelmä A Järjestelmä B Figure 7 Symmetrinen salaiseen avaimeen perustuva kryptojärjestelmä April Prof-Tel Oy eavesdropper Open networks Figure 8 Security problem Alice How are you? This is Alice. Eve: eavesdropper Bob??? eavesdropper Figure 9 Secret-key encryption Alice Encryption/ decryption Open Encryption/ decryption Bob K Secure channel K April Prof-Tel Oy

11 cryptanalysis P, K Figure 10 The model Encryption: E Decryption:D P: plaintext C: ciphertext P: plaintext K: key K: key Terminology Plaintext P: the message Ciphertext C: the encrypted message Secret key K: a binary string of some fixed length Encryption algorithm E E(K,P)=E K (P)=C April Prof-Tel Oy Decryption algorithm D D(K,C)=D K (C)=P, for C=E K (P)=C D(K, E(K,P))=P Cryptosystem (or code) Key space: the set of all possible keys Message space: the set of all possible messages Ciphertext space: the set of all possible ciphertexts Encryption algorithm: key space message space ciphertext space Decryption algorithm: key space ciphertext space message space Cryptanalysis: to analyze cryptosystems without keys Cryptography Study and application of secret writing Transfer a message into an unintelligible form Cryptology Cryptography Cryptanalysis April Prof-Tel Oy

12 Steganography Conceal a message in a way that outsiders do not know its existence Information hiding Watermark General use All users use the same encryption and decryption algorithms A pair of users establish a secret key from the key space between them Each user has N-1 keys Total N(N-1)/2 keys Alice and Bob use K A,B for secure communication, where K A,B is known to Alice and Bob only Performance requirement Encryption and decryption algorithms must Simple Very fast Secure April Prof-Tel Oy Software implementation 10M-100M bits per second Hardware implementation 100M-1G bits per second Cryptanalysis: basic assumptions Encryption and decryption algorithms are public (Kerckhoff s principle) Only the key is unknown Successful attack Get partial or whole key Get partial or whole plaintext of the challenge ciphertext Cryptanalysis: types Unknown The encryption/decryption key K Goal To compute the plaintext of a challenge ciphertext C, or To compute the unknown key April Prof-Tel Oy

13 Attack types Ciphertext only attack Given some ciphertext C 1, C 2, Known plaintext attack Given some pairs of plaintext and ciphertext (P 1,C 1 ), (P 2,C 2 ), Chosen plaintext attack Given pairs of plaintext and ciphertext (P 1,C 1 ), (P 2,C 2 ),, where P i s are chosen by the attacker Attack types (cont.) Chosen ciphertext attack Given pairs of plaintext and ciphertext (P 1,C 1 ), (P 2,C 2 ),, where C i s are chosen by the attacker Chosen text attack Given pairs of plaintext and ciphertext (P 1,C 1 ), (P 2,C 2 ),, where some P i s and some C j s are chosen by the attacker April Prof-Tel Oy Security types Unconditionally (information-theoretically) secure No matter how much resources (time, space, ciphertext) is given, the attacker cannot uniquely determine the key or the plaintext of the challenge ciphertext Computationally secure The attacker cannot get the key or the ciphertext of the challenge ciphertext using limited resources Attack: exhaustive search Key space {K 1, K 2,, K m } Given some ciphertext C, compute D(K 1,C)=P 1, D(K 2,C)=P 2,, D(K m,c)=p m If some P i is intelligible (e.g. some valid English sentence), K i is possibly the right key Given pair (P,C), compute E(K 1,P)=C 1, E(K 2,P)=C 2,, E(K m,p)=c m For C=C i, K i is possibly the right key April Prof-Tel Oy

14 The size of the key space {K 1, K 2,, K m } must be HUGE. At least, m = O(2 64 ) (The big o - notation) Safe, m=o(2 128 ). Computational security As long as the key K is used many times, the cipher is not unconditionally secure All keys in key space Valid Valid keys (P keys 1,C 1 ) (P 2,C 2 ) (P z,c z ) K Exhaustive search April Prof-Tel Oy How large is large? Key length 32 bits 56 bits 64 bits 128 bits 8 chars+nums Number of keys 4.3x x x x x10 14 Time for 10 9 (1G) encryptions/sec 4.3 secs 2.3 years 588 years 5.4x10 27 years 2.4 days April Prof-Tel Oy

15 Scale magnitude? Reference Seconds in a year Years of our universe Seconds since creation of our solar system Clocks per year of 1GHz CPU 56-bit binary strings 128-bit binary strings 75-digit primes Electrons in the universe Magnitude 3x10 7 6x10 9 2x x x x x x10 77 April Prof-Tel Oy Data Encryption Standard (DES) Background 1977 NBS (National Bureau of Standards, U.S.A., now NIST National Institute of Standards and Technology) Developed from IBM s Lucifer cipher General description A Feistel cipher 64-bit plaintext and ciphertext 56-bit keys 16 rounds Modes of operations Electronic codebook mode (ECB) Cipher block chaining mode (CBC) Cipher feedback mode (CFB) Output feedback mode (OFB) April Prof-Tel Oy

16 Figure 11 General description of DES encryption algorithm April Prof-Tel Oy Security analysis of DES Why 56 bits? Lucifer s key is 64-bit long Rumor: it was deliberately reduced so that NSA can break it Facts 1997: distributed exhaustive key search all over the world takes 3 months. 1998: specialized key search chips take 56 hours 1999: the search device is improved and achieves the record of 22 hours Differential attack Chosen plaintext attack 247 chosen plaintexts in breaking 16-round DES A hundred of chosen plaintexts in breaking 6-round DES April Prof-Tel Oy

17 Double DES Key size K=(K1, K2): 112 bits C=EK1(EK2(P)) Meet-in-the-middle attack Given a pair (P, C) Let Ki be the ith key of the key space, 0 i Compute Mi=EKi(P), 0 i Compute Nj=DKj(C), 0 i Check whether Mi=Nj If so, K=(Ki, Kj) is very likely to be the secret key Time: =2112 The memory size for Mi s: bits we need not store Nj s. - April Prof-Tel Oy Triple DES Plaintext, ciphertext: 64 bits Key K=(K1, K2): 112 bits Encryption: C=EK1(DK2(EK1(P))) Decryption: P=DK1(EK2(DK1(P))) Advantages Key size is larger Compatible with regular one-key DES Set K1=K2=K (56-bit) P=EK(DK(EK(P)))=EK(P) C=DK(EK(DK(P)))=DK(P) April Prof-Tel Oy

18 AES Advanced Encryption Standard Motivation: to replace DES NIST called for proposal, Jan 2, 1997, with selection criteria Security Computational efficiency Memory requirement Hardware and software suitability Simplicity Flexibility Licensing requirements NIST, Oct 2, 2000, announced The AES algorithm is Rijndael Rijndael Joan Daemen & Vincent Rijmen (Belgium) Key size: 128, 192, 256 Block size: 128, 192, 256 Round: flexible April Prof-Tel Oy Mathematical background Byte-level operations Each byte consists of 8 bits (over the field GF(2 8 )) Example: (57) 16 0x 7 +x 6 +0x 5 +x 4 +0x 3 +x 2 +x+1 Addition (bitwise XOR) Example: 57+83=D4 (x 6 +x 4 +x 2 +x+1)+(x 7 +x+1)=x 7 +x 6 +x 4 +x 2 Multiplication (mod m(x)) m(x)=x 8 +x 4 +x 3 +x+1 or (11B) 16 : irreducible polynomial Example: (mod m(x))=c1 (x 6 +x 4 +x 2 +x+1) (x 7 +x+1) mod m(x) = x 13 +x 11 +x 9 +x 8 +x 6 +x 5 +x 4 +x 3 +1 mod m(x) = x 7 +x 6 +1 Word-level operations Each word consists of 4 bytes Bytes are operated over GF(2 8 ) a(x)=a 3 y 3 +a 2 y 2 +a 1 y+a 0, where a i over GF(2 8 ) b(x)=b 3 y 3 +b 2 y 2 +b 1 y+b 0, where b i over GF(2 8 ) Definition: a(y) b(y)=a(y)b(y) mod y 4 +1 April Prof-Tel Oy

19 Conclusion Simple Symmetric and parallel structure Flexible implementation Secure against all known cryptanalytic attacks Suitable for modern processors (32-bit processor) Suitable for smart cards (8-bit processor) April Prof-Tel Oy 2. Asymmetric, or Public-key encryption - Julkisen avaimen menetelmiä (mm. RSA, nimi tulee keksijöiden sukunimistä: Rivest, Shamir, Adleman) voidaan käyttää kahdella eri tavalla (kahdessa moodissa) riippuen siitä, käytetäänkö avainparin julkista vaiko henkilökohtaista (salaista) avainta. - Ensimmäinen on salausmoodi (kuva 12) ja toinen autentikointimoodi (kuva 13). - Salausmoodissa julkinen avain lähetetään tai ilmoitetaan jotenkin (julkisesti) kaikille tarvittaville osapuolille, esimerkiksi kuvassa 12 järjestelmän N asiakkaille A, B ja C. - N-järjestelmä voi olla esimerkiksi kauppiaan (Liisa) elektronista kaupankäyntiä tukeva Web-palvelin. - jos esimerkiksi järjestelmä A (Pekka) haluaa lähettää salaisen sanoman Liisalle, etsii Pekka käsiinsä Liisan julkisen avaimen ja salaa sanoman sillä. - salatun sanoman (salasanoman) voi avata vain Liisan salainen avain, koska Liisa itse (tai tarkemmin ottaen Liisan järjestelmä N) on generoinut ko. julkinen/ salainen -avainparin. April Prof-Tel Oy

20 Avainrengas Liisan julkinen avain Liisan salainen avain Iines Emma Jaska Taina Liisa Salaus Järjestelmä A Salasanoma Salasanoma Salauksen purku Järjestelmä N Selväkielisanoma Selväkielisanoma Selväkielisanoma Selväkielisanoma Salaus Järjestelmä B Salaus Salasanoma Järjestelmä C Figure 12 a) salausmoodi April Prof-Tel Oy Liisan salainen avain Liisan julkinen avain Selväkielisanoma Selväkielisanoma Salaus Järjestelmä N Salasanoma Salasanoma Salauksen purku Järjestelmä A Salasanoma Salauksen purku Järjestelmä B Salauksen purku Selväkielisanoma Selväkielisanoma Järjestelmä C Figure 13 b) autentikointimoodi April Prof-Tel Oy

21 Toisessa, eli autentikointimoodissa, sanoma salataan salaisella avaimella ja puretaan lähettäjän vastaavalla julkisella avaimella (kuva 13). - järjestelmä N on esimerkiksi tilausjärjestelmä, jota Liisa käyttää tavaroiden tilaamiseen. - Liisa pitää salaisen avaimen tallessa ja julkaisee sitä vastaavan julkisen avaimen asianomaisille osapuolille tai kenelle tahansa, kuka sitä tarvitsee. - Liisa salaa sanoman omalla salaisella avaimellaan, jonka pystyy nyt purkamaan kuka tahansa, koska Liisan julkinen avain on yleisessä tiedossa. - Tässä tapauksessa sanomaa ei suojata (salata). Sen sijaan kuka tahansa, joka salasanoman pystyy purkamaan, voi vakuuttua alkuperäisen sanoman aitoudesta (autenttisuudesta), koska salasanoma voidaan avata vain lähettäjällä (Liisalla) tallessa olevaa yhtä ja ainoata salaista avainta vastaavalla Liisan julkisella avaimella. - julkisen avaimen menetelmää voidaan siten käyttää sekä sanoman salaamiseen että sanoman alkuperän aitouden ja eheyden todentamiseen. - autentikointimoodi muodostaa digitaalisen allekirjoituksen perusfunktion April Prof-Tel Oy - Julkisen avaimen menetelmässä on kuitenkin haittapuolia. Miten voidaan olla vakuuttuneita, että julkinen avain todella kuuluu väitetylle henkilölle? - Tätä varten julkinen avain pitää varmennuttaa luotettavalla kolmannella osapuolella (Trusted Third Party, TTP), mihin tarvitaan julkisen avaimen infrastruktuuria (PKI, Public Key Infrastructure). Salaisen ja julkisen avaimen yhdistetty käyttö "digitaalisesti suljettu kuori" - julkisen avaimen menetelmä (kuten RSA) soveltuu erityisen hyvin salaisen avaimen jakeluun suojaamattomassa kanavassa. - tätä menetelmää käytetään varsinkin Internet-sovelluksissa (kuten sähköpostissa, kuva 14), jolloin käyttö on spontaania eikä vastaanottajaa aina edes tunneta. - toiminta perustuu siihen, että symmetrinen avain (ns. istuntoavain), kuten DES-avain (tai turvallisempi 3-DES), voidaan generoida sanomakohtaisesti. April Prof-Tel Oy

22 - sanoma (esim. sähköpostiviesti) salataan tällä symmetrisellä avaimella ja itse symmetrinen avain vastaanottajan julkisella avaimella. - molemmat salatut sisällöt (sanoma + avain) siirretään vastaanottajalle, missä ne erotetaan. - ensiksi puretaan symmetrinen avain, jolla sitten avataan salattu sanoma. - tämän jälkeen symmetrinen avain hävitetään. - koko prosessi hoidetaan automaattisesti eikä käyttäjä sitä edes huomaa. - julkinen/salainen -avainpari on generoitu jo aikaisemmin. - salaamiseen käytetään symmetristä menetelmää, koska se on tehokas. - myös itse sanoma voitaisiin salata RSA-tekniikalla, mutta tämä olisi huomattavasti hitaampaa. Siirrettävä sanoma voi olla pitkä. RSA on noin pari dekadia hitaampi kuin esimerkiksi IDEA. Kun IDEA salaa sekunnissa Pentium 100 mikrolla (v. 95 taso) dataa noin 500 kilobittiä, RSA salaa vain noin 5 kilobittiä. April Prof-Tel Oy Suojattu digitaalinen kuori IDEA E Salattu sanoma IDEA D Selväkielisanoma Selväkielisanoma RSA RSA Symmetrinen IDEA-avain K E Salattu avain K D Symmetrinen IDEA-avain K Vastaanottajan julkinen avain Vastaanottajan salainen avain Figure 14 Suojattu sähköposti käyttää symmetristä IDEA-algoritmia sanoman salaamiseen ja RSA-suojausta avainten jakeluun (digitaalisesti suljettu kuori) April Prof-Tel Oy

23 RSA -- julkisen avaimen kryptosysteemi Mitä tehdään Miten tehdään Avainten generointi - Valitaan luvut p ja q p ja q molemmat suuria alkulukuja, luvut valitaan siten, että niillä on määrättyjä hyviä ominaisuuksia - Lasketaan n = pq - Valitaan kokonaisluku d s.y.t (φ(n),d) = 1, 1 < d < φ(n)) 1, φ(n) = (p-1)(q-1). - Lasketaan e e = d -1 mod φ(n), käyttämällä esim. Euklideen laajennettua s.y.t-algoritmia (s.y.t, suurin yhteinen tekijä) - Julkinen avain KU KU = {e,n}, julkistetaan (algoritmi EK) - Salainen avain KR KR = {d,n}, pidetään salassa (algoritmi DK) April Prof-Tel Oy Salaus Selväkielisanoma: M < n Salasanoma: C = M e (mod n) Salauksen purku Salasanoma: C Selväkielisanoma: M = C d (mod n) 1) Tämä tarkoittaa, että d:llä ja (p-1)(q-1):llä ei ole muita yhteisiä tekijöitä kuin 1 (s.y.t on suurin yhteinen tekijä). April Prof-Tel Oy

24 Esimerkki 1 - Sanoma M (kirjain S) salataan RSA:lla. - Valitaan kaksi alkulukua p = 7 ja q = Modulus n on siten pq = 119 ja φ(n) = (p-1)(q-1) = 6x16 = Valitaan julkinen avain e siten, että e:llä ja φ(n):llä ei ole yhteisiä tekijöitä ja että e < φ(n). - Valitaan e = 5. - Määrätään salainen avain d siten, että de = 1 mod φ(n), ja että d < φ(n). - Käyttämällä laajennettua Euklideen algoritmia (/1/, liite 1, kohta 2.3), tai tässä yksinkertaisessa esimerkissä kokeilemalla, saadaan d = Tarkastamalla nähdään, että 77x5 = 385 = 4x Julkinen avain on siten {n,e} = {119,5}, ja salainen avain {n,d} = {119,77}. April Prof-Tel Oy - Salasanoma C = M e mod n = 19 5 mod 119 = = x = 66 mod 119 = Vastaavasti selväkielisanoma saadaan M = C d mod n = mod Käytetään nyt neliöi ja kerro -menetelmää (/1/, liite 1, kohta 5.3) = Nyt 66 1 = 66, 66 2 = 4356 mod 119 = 72, 66 4 = 72 2 = 67, 66 8 = 67 2 = 86 mod 119 = 86, = 86 2 = 18, = 18 2 = 86, = 86 2 = Eli lopullisesti saadaan = 66x67x86x18 mod 119 = 19 = S. April Prof-Tel Oy

25 Esimerkki 2 - Valitaan p = 47 ja q = 59, joten n = 2773 ja φ(n) = 46x58 = Valitaan salainen avain ensiksi, d = 157 (valittu satunnaisesti väliltä 1<d<φ(n)). April Prof-Tel Oy - Määrätään julkinen avain e laajennetulla Euklideen algoritmilla, jolloin saadaan e = Tarkistetaan, että 17x157 = 2669 = 1 mod φ(n). - Julkistetaan {n,e} = {2773,17}. - Salattava sanoma on ITS ALL GREEK TO ME, joka koodataan seuraavasti: - I T S väli A Salasanoman ensimmäinen lohko C 1 = M 1 e mod 2773 = = Nyt = 920, = 635, = = 1140, = = 1836, = = C 1 on siten 1701x920 mod 2773 = Vastaavien operaatioiden jälkeen koko salasanoma on: April Prof-Tel Oy

26 - Tarkastetaan ensimmäinen lohko. - M 1 = C 1 d = = Samalla periaatteella kuin yllä saadaan = 948, = 252, = 2498, = 754, = 51, = 2601, = 1854, = 1569, joten = 1569x51x754x2498x948 mod 2773 = 2375x625x948 = 820x948 mod 2773 = Välitulokset voidaan laskea halutussa järjestyksessä (mod 2773). - Todellisuudessa luvut p ja q ovat luokkaa numeroa ( bittiä), joten laskennassa on satoja välituloksia. Laskenta suoritetaan kuitenkin samoilla yksinkertaisilla algoritmeilla (ks. /1/, liite 1), eikä potenssiin korottaminen vie kuin sekunnin murto-osia. April Prof-Tel Oy RSA: computational aspects Randomly select primes Prime density: the number of primes less than n, ρ(n) n / ln(n) For example, the prime density ρ( ) / ln( ) / 345 To find a prime of 150 digits (A) Randomly generate a 150-digit number n (B) If RPT(n)= n is prime, then n is prime with high probability, else go to (A) In average, it need try 345 times Compute d=e -1 mod φ(n) Extended Euclid s algorithm Find (a,b) such that a e+b φ(n)=1 Then, a = e -1 mod φ(n) Encryption/decryption Modular exponentiation ab mod n April Prof-Tel Oy

27 RSA: security Brute force Try all possible decryption keys 1, 2,, d d must be large: d > n 1/4 Factorization of n=pq # of digits 100 # of bits 332 Date achieved 04/91 MIPS- Year 7 algorithm Quadratic sieve /92 76 Quadratic sieve / Quadratic sieve / Quadratic sieve / General number field sieve / General number field sieve / General number field sieve April Prof-Tel Oy RSA-challenge RSA-129= p= q= To counter factorization, we need select strong prime for p and q n=pq is at least 1024-bit long p and q differ in a few digits p-1 and q-1 must have large prime factors, in particular, we choose p=2p +1 and q=2q +1, where p and q are prime gcd(p-1, q-1) must be small April Prof-Tel Oy

28 Timing attack A ciphertext-only attack By naïve implementation, the time for decrypting a ciphertext depends on the number of 1 s in e We can measure the response time of a decryption to guess what d is. Check if d i =1 then t t a mod n. For some t and a, the execution time is very slow Other PKC s (Public Key Cryptosystems) - ElGamal (important= - DSA (Digital Signature Algorithm, U.S. government, based on ElGamal), - ECC (Elliptic Curve Cryptosystems), important - NTRU, very important (high speed) - Knapsack - April Prof-Tel Oy 3. Digitaalinen allekirjoitus Omakätinen vs. digitaalinen allekirjoitus - dokumenttiin omakätisesti kirjoitettu allekirjoitus, tai muu henkilön tunnistava puumerkki, varmistaa allekirjoittajan identiteetin. - vastaavasti digitaalinen allekirjoitus on kryptografiaa käyttävä mekanismi, missä allekirjoitettavaan dokumenttiin (sanomaan) liitetään erityinen digitaalinen allekirjoitus -sanoma, jolla dokumentin vastaanottaja voi varmistua allekirjoittajasta ja siitä, että dokumenttia ei ole peukaloitu sen allekirjoittamisen jälkeen. - digitaalisella allekirjoituksella on suuri periaate-ero omakätiseen allekirjoitukseen verrattuna. Kun omakätinen allekirjoitus todentaa henkilön, digitaalinen allekirjoitus todentaa dokumentin. - mikäli käytetään henkilövarmennetta, digitaalinen allekirjoitus todentaa myös allekirjoittavan henkilön. - onko digitaalisella allekirjoituksella vastaavaa lainvoimaa oikeudessa kuin omakätisellä allekirjoituksella. April Prof-Tel Oy

29 - Tänä päivänä, kun on käytettävissä moderniin kryptografiaan ja kansainvälisiin standardeihin perustuvia digitaalisen allekirjoituksen menetelmiä ja kun luotettavan kolmannen osapuolen varmennepalvelut on toteutettu turvallisesti, kysymykseen voidaan teknisessä mielessä vastata kyllä. Digitaalisen allekirjoituksen periaate - digitaalinen allekirjoitus on epäsymmetrisen kryptografian sovellus (esim. RSA). - allekirjoitus muodostetaan toisella avaimella kuin millä allekirjoitus todistetaan - seuraavassa on tarkasteltu vain julkisen avaimen periaatteisiin perustuvaa digitaalista allekirjoitusta. - henkilön (tai muun objektin, kuten ohjelman, sovelluksen, tms) digitaaliseen allekirjoitukseen käytetään henkilökohtaista salaista avainta (vain ja ainostaan tätä) ja allekirjoitus todistetaan henkilön yleisellä avaimella (vain ja ainoastaan tällä). - henkilökohtainen avain on pidettävä ehdottomasti tallessa siten, että siihen eivät muut pääse käsiksi. April Prof-Tel Oy - yleinen (julkinen) avain voidaan julkistaa esimerkiksi Webissä. - mikäli lisäksi halutaan varmistua siitä, että julkinen avain on autenttinen, tarvitaan varmenneinfrastruktuuria (PKI), missä luotettava kolmas osapuoli (TTP) varmentaa käyttäjän ja hänen julkisen avaimen välisen yhteyden myöntämällään sertifikaatilla. - avainparit voidaan generoida monella eri tavoin. Ne voi generoida käyttäjä itse mikrossaan (esim. PGP), tai ne voi generoida ja myöntää palvelun tarjoaja (esim. SET-palvelu) tai luotettava kolmas osapuoli (TTP) suojatuissa tiloissa erikoislaitteilla, tai ne voidaan generoida suoraan älykortissa ilman ulkopuolisia lait-teistoja. - Viimeksi mainittu on turvallisin, koska salaista avainta ei koskaan siirretä generointipaikastaan pois. - kuvassa 15 on esitetty, miten itse generoidut julkiset avaimet varmennetaan henkilöllisyystodistuksen avulla ja julkaistaan sopivassa yleisessä hakemistossa. - huomattakoon, että julkista avainta ei tarvitse välttämättä julkaista missään. April Prof-Tel Oy

30 Se voidaan esimerkiksi lähettää aina tarvittaessa vastapuolelle. Menettelytapa riippuu tarkoitusperistä ja sovelluksesta. Digitaalista allekirjoitusta käytetään monissa tietoturvapalveluissa, kuten - sanoman kiistämättömyydessä, - tiedon alkuperän ja itse tiedon tunnistamisessa, ja - tiedon todistamisessa (taulukko 1). Digitaalisen allekirjoituksen teknologiat Internetin nykyiset digitaaliset allekirjoitukset perustuvat joko - pelkkien hash-funktioiden käyttöön, - RSA-menetelmiin (kuva 16), tai - DSS-standardiin (Digital Signature Standard, USA). April Prof-Tel Oy Seppo Iines Julkinen sertifikaattiluettelo (esim. Webissä) Sertifikaatti Sertifikaatti Sertifikaatti Sertifikaatti Pekka Maija Matti Ida Sertifikaatti Sertifikaatti Sertifikaatti Sertifikaatti Jaska Taina Samppa Raili Sertifikaatti Sertifikaatti Sertifikaatti Sertifikaatti Henkilöllisyystodistus Henkilöllisyystodistus Seppo Rauni Bob Alice Sertifikaatti Sertifikaatti Sertifikaatti Sertifikaatti Eve Em ma Iines Väiski Varmentaja Figure 15 Julkisen avaimen varmentaminen henkilöllisyystodistuksen avulla ja julkaiseminen yleisessä varmennehakemistossa April Prof-Tel Oy

31 Lähettäjä Tiedonsiirtoyhteys Vastaanottaja Sanoma Sanoma Hash-funktio Digitaalinen allekirjoitus Hash-funktio Salainen avain Tiiviste Salaus Sanoma Siirretty sanoma Purku Julkinen avain Digitaalinen allekirjoitus Odotettu tiiviste Todellinen tiiviste Verrataan: jos nämä ovat samat, allekirjoitus on aito Figure 16 RSA-menetelmään ja hash-funktioon perustuva digitaalinen allekirjoitus? April Prof-Tel Oy Luotettava kolmas osapuoli ja PKI Merkitys ja roolit Miksi tarvitaan luotettuja kolmansia osapuolia? - useimmat verkkoteknologiat ja sovellukset edellyttävät tunnistamista (autenticity) ja yksilönsuojaa (privacy) - tämän päivän esimerkkejä: - WWW-transaktiot, juridiset transaktiot, - ja FTP - hakemistot - etä-login (remote login) - EDI - elektroninen maksaminen - suojatut IP-yhteydet,... - autentisointi- ja suojausmenetelmät tulevat perustumaan yhä useammin autentikointi- ja salausteknologioiden käyttöön henkilökohtaisten tunnusten ja salasanojen sijasta (tilanne nyt). - erityisesti digitaalinen allekirjoitus perustuu julkisen avaimen salausmenetelmiin April Prof-Tel Oy

32 - julkisen avaimen salausteknologia edellyttää julkisten avainten autentisointia - digitaaliset allekirjoitukset luodaan allekirjoittajan salaisella avaimella, ja voidaan todentaa vastaavalla julkisella avaimella, mihin todentaja (käyttäjä) luottaa - luotetut kolmannet osapuolet (TTP) vahvistavat käytössä olevien avainten määrätyt ominaisuudet, liittämällä avain kryptograafisesti esimerkiksi - käyttäjän nimeen - käyttäjän rooliin (ikä, oikeudet, asema,...), vrt. anonyymi - tai muihin ominaisuuksiin, joita tarvitaan esimerkiksi pääsynohjauksessa (access control) digitaalisen allekirjoituksen avulla, minkä TTP luo omalla salaisella avaimellaan. April Prof-Tel Oy 4. PKI-konsepti (Public Key Infrastructure) Rakenne ja palvelut (kuva 17) - PKI on varmenteiden (digitaalisten sertifikaattien), varmentajien (CA, Certificate Authority), rekisteröijien ja sertifioinnin hallinta- ja hakemistopalveluiden järjestelmä, millä varmennetaan mihin tahansa Internet-transaktioon (tai mobiilitransaktioon) osallistuvan kunkin osapuolen identiteetit ja valtuudet. - CA voi olla yrityksen sisäinen tai ulkopuolinen (esim. VRK) - sisältää mekanismit tukea eri tyyppisten Internet-sovellusten tietoturvapalveluja (esim. suojattu , suojatut WWW-dokumentit, e-kaupan maksuprotokollat,...) - tarjoaa tietosuoja- ja digitaaliset allekirjoituspalvelut kansainvälistä elektronista kaupankäyntiä varten, sekä kaupan ja hallinnon juridisiin sekä kansalaisen yksilönsuojan tarpeisiin, jne - perustuu julkisen avaimen kryptografiaan (ks. varmenne, kuva 18) April Prof-Tel Oy

33 Avainparien generointi Digitaalisen allekirjoituksen todentaminen Key escrowasiamies Sanoman luottamuksellisuuspalvelu Pääsynvalvontapalvelu (access control) Sanoman eheyspalvelu Tunnistuspalvelu (autentisointi) Digitaalinen notariaattipalvelu Varmennettu toimitus (postinkanto)-palvelu Määränpään (vastaanoton) kiistämättömyyspalvelu Digitaalisen allekirjoituksen generointi Sertifikaattien tallennus Politiikan hyväksyntä Sertifikaattien myöntäminen Luotettava avainten vaihto Alkuperän kiistämättömyyspalvelu Istunnon luottamuksellisuuspalvelu Todistusten myöntäminen, "lipputoimisto" Sertifikaattien peruuttaminen Sanomien purku (key escrowing) Selväkielitekstin pelastuspalvelu (key recovery) Ajan/päivämäärän leimauspalvelu Tietojen varastointi Tietoturvapalvelut ja -asiamiehet Hakemistot Yleiset tieto- ja verkkopalvelut Nimeäminen & rekisteröinti Figure 17 Monipuolinen PKI-järjestelmä (toteutunee kokonaisuudessaan vasta myöhemmin) April Prof-Tel Oy - tietoyhteiskunnan ajokortti, digitaalinen passin, ajokortin tai luottokortin vastine Sertifikaatti (X.509 v3- formaatti) - määrättyjä tai jotain muita hyödyllisiä ominaisuuksia liitetään julkiseen avaimeen (ja siten myös omistajan vastaavaan salaiseen avaimeen) Sertifikaattiformaatin versio Sertifikaatin sarjanumero Allekirjoitusalgoritmin ID (CA:n allekirjoitus) CA:n salainen avain - käytetään jonkun toiminnon valtuuttamiseen, luvan antamiseen, ominaisuuden takaamiseen, jne - digitaalisesti allekirjoitettu todistus edellä mainituista asioista sille, jota asia koskee (henkilö, ohjelma, joku muu olio) - toimii varmennettuna todistuksena omis-tajalleen toteuttaa erilaisia transaktioita Internetissä Optio CA X.500-nimi Voimassaoloaika (aloitus- ja erääntymispvm/aika) Kohde X.500-nimi Kohteen Algoritmin ID julkisen avaimen informaatio Avaimen arvo CA:n yksikäsitteinen tunniste Kohteen yksikäsitteinen tunniste Laajennukset CA:n digitaalinen allekirjoitus Digitaalisen allekirjoituksen generointi - sertifikaatin myöntää varmentaja (CA, Certificate Authority), esim. sähköisen henkilökortin osalta Suomessa VRK. Laajennustyyppi Kriittinen/ei-kr. Laajennuskentän arvo Laajennustyyppi Kriittinen/ei-kr. Laajennuskentän arvo Figre 18 Digitaalinen varmenne (sertifikaatti) Laajennustyyppi Kriittinen/ei-kr. Laajennuskentän arvo April Prof-Tel Oy

34 5. Hash-functions Hash Function Characteristics A hash function Takes message of arbitrary length and returns a fixed-length hash value (Fig. 19) Also called: Message digest Thumbprint Fingerprint Good hash functions are: One-way (infeasible to to find input whose hash value is the specified output) Collision-resistant (it is hard to find two random messages with the same hash value) Question: Can a hash function be collision-free? April Prof-Tel Oy Hash Functions in Practice Message integrity Include hash value along with message Sender/recipient hashes should match Expedite digital signatures Signing the hash value is much faster than signing entire message, but offers similar level of assurance Generate pseudo-random bit streams (less common) Examples of Hash Functions MD2 MD4 MD5 SHA-1 Haval (variable length) MAC (Fig. 20) April Prof-Tel Oy

35 Kuva 19 Yksisuuntaisen hash-funktion käyttö tiivisteen muodostamiseen /1/ Tiivisteen pituus on yleensä joko 128 bittiä (MD5, MD4, MD2, RIPEMD-128) tai 160 bittiä (SHA, RIPEMD-160). MD4- ja MD2-algoritmeja ei enää juuri tapaa käytännössä. April Prof-Tel Oy Kuva 20 Message Authentication Code (MAC) April Prof-Tel Oy

36 III IPSec (VPN) - very basic overview - TCP/IP - some examples April Prof-Tel Oy Kuva 21 Automaattinen Internet-reititys liittää verkot yhteen April Prof-Tel Oy

37 Liikenne voi kulkea missä tahansa verkossa sijaitsevan minkä tahansa tietokoneen (host) välillä. Kaikissa host-koneissa on reititystaulukko lista sen lähettämän liiken-teen osoitteista. Työasema B käyttää reitittämiseen oheista kuvan taulukkoa. Jos määräasema ei ole suoraan liittyvässä verkossa, paketti lähetetään reitittimeen tai reitityspalvelimelle, joka ohjaa sen seuraavaksi lähempään verkkoon. Esimerkiksi liikenne työasemasta B palvelimeen C lähetetään automaattisesti palvelimen D kautta (reititys-host) ja edelleen reitittimeen B palvelimen C verkon saavuttamiseksi. Kuva 22 TCP/IP-protokollien hierarkiatasot ja vastaavat osoitteet IP on verkkotason protokolla, joka määrittelee paketit, joilla informaatiota verkossa siirretään. TCP (Transmission Control Protocol) on IPkerroksen päällä oleva kuljetustason yhteyspohjainen (connection oriented) protokolla. UDP (User Datagram Protocol) on datagram-pakettien siirtämiseen tarkoitettu, IP- kerroksen päällä oleva kuljetustason yhteydetön (connectionless) protokolla. Päinvastoin kuin TCP-protokollassa, UDP ei sisällä virheiden korjausta, eikä pakettien uudelleen lähetystä eikä järjestyksen ylläpitoa. UDP-paketteja on helppo manipuloida ja sotkea niiden järjestystä. Turvaprotokollat eivät yleensä salli UDP-protokollien käyttöä. April Prof-Tel Oy Kuva 23 IPSEC-suojaus on transparenttista Internet-sovelluksille ja -reitittimille IPSEC-suojaus tapahtuu IP-reititysinformaation yläpuolella ja sovellusdatan alapuolella. Reitittimet eivät huomioi ylimääräisiä IPSEC-otsikoita, eivätkä sovellukset näe IPSECkryptopalveluja. April Prof-Tel Oy

38 1. TCP/IP protocol Layers of TCP/IP protocol Application TCP IP Data link Physical IP packet Link-H Net-H IP-H TCP-H Data Link-T April Prof-Tel Oy Data in TCP/IP Application data abcdefghi TCP abc def ghi IP TCP abc TCP def TCP ghi IP TCP abc IP TCP def IP TCP ghi Figure 24 TCP/IP April Prof-Tel Oy

39 Network level protocol Application data abcdefghi TCP abc def ghi IP TCP abc TCP def TCP ghi IPSec IP TCP abc IP TCP def IP TCP ghi IP IPSec TCP uvw IP IPSec TCP xyz IP IPSec TCP lmn Figure 25 IPSec -kentät April Prof-Tel Oy 2. IP-level security (IPSec) - Encrypt and authenticate all traffic at the IP level. - It is transparent to application programs - Three security functions - Authentication - Confidentiality - Key management - Applications: - Secure branch office connectivity over the Internet - Secure remote access over the Internet - Enhancing electronic commerce security In LAN, data are is still in plaintext - In WAN (Internet), data are encrypted - An IPSec gateway is installed in between LAN and WAN April Prof-Tel Oy

40 Figure 26 IP security scenario April Prof-Tel Oy Benefits of IPSec - IPSec is implemented in a firewall/router so that all traffics are controlled by the gateway - IPSec is transparent to applications and users - Since data are not encrypted in LAN so that IPSec does not incur encryption load within LAN IPSec overview - SA (security association): it specifies parameters from the sender to the receiver SPI: Security parameters index IP: the receiver s IP address, which is the address of a user/firewall/router/gateway Security protocol identifier AH: authentication header for authentication service only ESP: encapsulating security payload for encryption service ESP with authentication: as ESP, but with authentication ability - Each AH and ESP has two modes: transport and tunnel. April Prof-Tel Oy

41 - Transport mode Protection for the data payload of an IP packet only Used for end-to-end encryption between two hosts (client/server) - Tunnel mode Protection for the entire IP packet (including IP address) Used for firewall/secure router firewall/secure router IPv4 and IPv6 - IPv6 is an enhancement from IPv4 such that IPv6 provides security headers IPv6 uses 64-bit IP addresses, while IPv4 uses 32-bit IP address Authentication header (AH) - Format of AH Next header (8 bits) Payload length (8 bits) Security parameters index (32 bits) Sequence number (32 bits) Authentication data: it contains integrity check value of this IP packet April Prof-Tel Oy Figure 27 IPSec Authentication Header - Next head: the type of the next header - Payload length: length (minus 2) of AH in 32-bit words, eg. If authentication data is 96 bits, then Payload length is 4. - SPI: identifies a security association - Sequence number: a increased counter for anti-replay. - Authentication data: contains Integrity check vaule (ICV) or MAC April Prof-Tel Oy

42 AH Transport mode processing - The original IP header is not changed so that the receiver is the same as that sent by the sender - The AH header is added to the IP packet so that the receiver can perform authentication checking - For both IPv4 and IPv6, the entire packet (except some mutable fields) is authenticated. (see Figure 28) AH Tunnel mode processing - The entire original IP packet is treated as data payload in this mode - A new destination IP (firewall/secure router) is used. - Therefore, the entire IP packet is authenticated April Prof-Tel Oy April Prof-Tel Oy

43 Figure 28 Scope of AH Authentication April Prof-Tel Oy Encapsulation security payload (ESP) - Format of ESP Security parameters index (32 bits) Sequence number (32 bits) Payload data: protected by encryption Padding Next header (8 bits) Authentication data: integrity check value Security Parameters Index (SPI) Sequence Number Figure 29 IPSec ESP Format Confidentiality coverage Authentication coverage Payload Data (variable) Padding (0-255 bytes) Pad Length Authentication Data (variable) Figure 13.7 IPSec ESP Format Next Header April Prof-Tel Oy

44 ESP transport mode processing Authenticated Encrypted IPv4 Orig IP hdr ESP hdr TCP Data ESP ESP trlr auth Authenticated Encrypted IPv6 Orig IP hdr Hop-by-hop, dest, ESP dest TCP Data routing, fragment hdr ESP ESP trlr auth (a) Transport mode April Prof-Tel Oy ESP tunnel mode processing Authenticated Encrypted IPv4 new IP hdr ESP hdr Orig IP hdr TCP Data ESP ESP trlr auth Authenticated Encrypted IPv6 new IP hdr ext ESP headers hdr orig IP hdr ext headers TCP Data ESP ESP trlr auth (b) Tunnel mode Figure 30 ESP in IPSec April Prof-Tel Oy

45 ESP transport mode vs. tunnel mode Figure 31 Transport-mode vs. Tunnel-Mode Encryption April Prof-Tel Oy 89 Prof-Tel Oy 4 combinations: April 2003

46 April Prof-Tel Oy April Prof-Tel Oy

47 Figure 32 Four combinations April Prof-Tel Oy IPSec key management - Manual - Automatic Oakley: a key exchange protocol based on the DH-key exchange algorithm, but with added security ISAKMP (internet security association and key management protocol): provides the specific protocol support, including format, for negotiation of security attributes, such as, X.509 certificate service (see PKI above) April Prof-Tel Oy

48 K i i t o s! April Prof-Tel Oy

Internet Protocol version 6. IPv6

Internet Protocol version 6. IPv6 Internet Protocol version 6 IPv6 IPv6 Osoiteavaruus 32-bittisestä 128-bittiseksi Otsikkokentässä vähemmän kenttiä Lisäominaisuuksien määritteleminen mahdollista Pakettien salaus ja autentikointi mahdollista

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) TLS Internet 1 2 Transport Layer Security (TLS) Sopii monenlaisille sovellusprotokollille, esim HTTP

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Tietoturva 811168P 5 op

Tietoturva 811168P 5 op 811168P 5 op 6. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Mitä se on? on viestin alkuperän luotettavaa todentamista; ja eheyden tarkastamista. Viestin eheydellä tarkoitetaan sitä, että se ei ole

Lisätiedot

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S)

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Tietoturvan perusteet - Syksy 2005 SSH salattu yhteys & autentikointi Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Yleistä SSH-1 vuonna 1995 (by. Tatu Ylönen) Korvaa suojaamattomat yhteydentottotavat

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Salaustekniikat. Kirja sivut: ( )

Salaustekniikat. Kirja sivut: ( ) Salaustekniikat Kirja sivut: 580-582 (647-668) Johdanto Salaus on perinteisesti ollut salakirjoitusta, viestin luottamuksellisuuden suojaamista koodaamalla viesti tavalla, jonka vain vastaanottaja(t) pystyy

Lisätiedot

Salaustekniikat. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010

Salaustekniikat. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010 Salaustekniikat Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010 Luennon sisältö 1. Tietoturvan tavoitteet 2. Kryptografia 3. Salattu webbiyhteys 2 Tietoturvan tavoitteet Tietoturvatavoitteita:

Lisätiedot

Salausmenetelmät 2015/Harjoitustehtävät

Salausmenetelmät 2015/Harjoitustehtävät Salausmenetelmät 2015/Harjoitustehtävät 1. Ystäväsi K lähettää sinulle Caesarin yhteenlaskumenetelmällä kirjoitetun viestin ÖHXHHTTLOHUPSSHSSH R. Avaa viesti. 2. Avaa Caesarin yhteenlaskumenetelmällä laadittu

Lisätiedot

Tietoturvatekniikka Ursula Holmström

Tietoturvatekniikka Ursula Holmström Tietoturvatekniikka Ursula Holmström Tietoturvatekniikka Tietoturvan osa-alueet Muutama esimerkki Miten toteutetaan Eheys Luottamuksellisuus Saatavuus Tietoturvaterminologiaa Luottamuksellisuus Eheys Saatavuus

Lisätiedot

Tutkimus web-palveluista (1996) http://www.trouble.org/survey/

Tutkimus web-palveluista (1996) http://www.trouble.org/survey/ Tietoturva Internet kaupankäynnissä E-Commerce for Extended Enterprise 29.4.98 Jari Pirhonen (Jari.Pirhonen@atbusiness.com) AtBusiness Communications Oy http://www.atbusiness.com Tutkimus web-palveluista

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet. 11. Luento Tietotekninen turvallisuus

Yritysturvallisuuden perusteet. 11. Luento Tietotekninen turvallisuus Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 11. Luento Tietotekninen turvallisuus

Lisätiedot

Luento 11: Tiedonsiirron turvallisuus: kryptografiaa ja salausavaimia. Syksy 2014, Tiina Niklander

Luento 11: Tiedonsiirron turvallisuus: kryptografiaa ja salausavaimia. Syksy 2014, Tiina Niklander Tietoliikenteen perusteet Luento 11: Tiedonsiirron turvallisuus: kryptografiaa ja salausavaimia Syksy 2014, Tiina Niklander Kurose&Ross: Ch 8 Pääasiallisesti kuvien J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights

Lisätiedot

Turvallisuus verkkokerroksella

Turvallisuus verkkokerroksella Turvallisuus verkkokerroksella IPsec Authentication Header ( AH) -protokolla Encapsulation Security Payload (ESP) -protokolla ennen käyttöä on luotava kommunikoivien koneiden välille turvasopimus SA (Security

Lisätiedot

Turvallisuus verkkokerroksella

Turvallisuus verkkokerroksella Turvallisuus verkkokerroksella IPsec Authentication Header ( AH) -protokolla Encapsulation Security Payload (ESP) -protokolla ennen käyttöä on luotava kommunikoivien koneiden välille turvasopimus SA (Security

Lisätiedot

AH-otsake. Turvallisuus verkkokerroksella. AH-otsake. AH-otsake. ESP-otsake. IP-otsake

AH-otsake. Turvallisuus verkkokerroksella. AH-otsake. AH-otsake. ESP-otsake. IP-otsake Turvallisuus verkkokerroksella IPsec Authentication Header ( AH) -protokolla Encapsulation Security Payload (ESP) -protokolla ennen käyttöä on luotava kommunikoivien koneiden välille turvasopimus SA (Security

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Harjoitustehtävät. Laskarit: Ti KO148 Ke KO148. Tehtävät viikko. VIIKON 42 laskarit to ko salissa IT138

Harjoitustehtävät. Laskarit: Ti KO148 Ke KO148. Tehtävät viikko. VIIKON 42 laskarit to ko salissa IT138 Harjoitustehtävät Laskarit: Ti 12 14 KO148 Ke 12 14 KO148 Tehtävät viikko 37 : 3, 4, 5, 9a, 10, 11 38 : 18a, b, 20, 21, 23a, b, 26, 28b 39 : 17, 29, 31, 32, 33, 35 40 : 8, 16, 34, 37, 38a, b 41 : 40, 42,

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n turvaama HTTP. TLS:n suojaama sähköposti

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n turvaama HTTP. TLS:n suojaama sähköposti Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) TLS Internet 1 2 Transport Layer Security (TLS) Sopii monenlaisille sovellusprotokollille, esim HTTP

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

SALAUSMENETELMÄT. Osa 2. Etätehtävät

SALAUSMENETELMÄT. Osa 2. Etätehtävät SALAUSMENETELMÄT Osa 2 Etätehtävät A. Kysymyksiä, jotka perustuvat luentomateriaaliin 1. Määrittele, mitä tarkoitetaan tiedon eheydellä tieoturvan yhteydessä. 2. Määrittele, mitä tarkoittaa kiistämättömyys

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Langattomat lähiverkot. Matti Puska

Langattomat lähiverkot. Matti Puska Langattomat lähiverkot 1 FWL 2 FWL Salaus Radioaaltojen etenemistä ei voida rajoittaa vain halutulle alueelle. Liikenteen salauksen tavoitteena on turvata radiotiellä siirrettävien sanomien ja datan yksityisyys

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Tiedon salaaminen tallennusverkossa Luottokorttinumeroiden tokenisointi

Tiedon salaaminen tallennusverkossa Luottokorttinumeroiden tokenisointi Tiedon salaaminen tallennusverkossa Luottokorttinumeroiden tokenisointi EMC Forum 2009, Dipoli Jon Estlander, RSA Agenda Tallennetun tiedon salaaminen Tiedon salaaminen tallennusverkossa RSA Key Manager

Lisätiedot

Tietoliikenteen perusteet

Tietoliikenteen perusteet Tietoliikenteen perusteet Luento 11: Tiedonsiirron turvallisuus: kryptografiaa ja salausavaimia Syksy 2015, Timo Karvi Kurose&Ross: Ch 8 Pääasiallisesti kuvien J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

Lisätiedot

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä mistä tietojen salauksessa on oikeasti kyse? Risto Hakala, Kyberturvallisuuskeskus, Viestintävirasto

Lyhyt oppimäärä mistä tietojen salauksessa on oikeasti kyse? Risto Hakala, Kyberturvallisuuskeskus, Viestintävirasto Lyhyt oppimäärä mistä tietojen salauksessa on oikeasti kyse? Risto Hakala, risto.hakala@ficora.fi Kyberturvallisuuskeskus, Viestintävirasto Sisältö Miten tietoa voidaan suojata? Mitä yksityiskohtia salausratkaisun

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

myynti-insinööri Miikka Lintusaari Instrumentointi Oy

myynti-insinööri Miikka Lintusaari Instrumentointi Oy TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PÄIVÄT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 myynti-insinööri Miikka Lintusaari Instrumentointi Oy Uudet tietoturvaratkaisut SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Uudet tietoturvaratkaisut

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä mistä salauksessa on kyse? Risto Hakala, Kyberturvallisuuskeskus, Viestintävirasto

Lyhyt oppimäärä mistä salauksessa on kyse? Risto Hakala, Kyberturvallisuuskeskus, Viestintävirasto Lyhyt oppimäärä mistä salauksessa on kyse? Risto Hakala, risto.hakala@viestintavirasto.fi Kyberturvallisuuskeskus, Viestintävirasto Sisältö Tiedon suojauksessa käytetyt menetelmät Salausratkaisun arviointi

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH)

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) TLS Internet 1 2 Transport Layer Security (TLS) Sopii monenlaisille sovellusprotokollille, esim HTTP

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Tietoturva-kurssit: kryptografian perusteet IPSec

Tietoturva-kurssit: kryptografian perusteet IPSec Tietoturva-kurssit: kryptografian perusteet IPSec Oppimistavoitteet: - Osata kuvailla tietoliikenteeseen kohdistuvat riskitekijät ja turvallisuusuhat - Osata selittää, kuinka palomuuri toimii - Ymmärtää

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Kuljetus/Sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut

Kuljetus/Sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Kuljetus/Sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut 1 Tämän luennon aiheet Transport Layer Security (TLS) Secure Shell (SSH) 2 Transport Layer Security (TLS) Sopii monenlaisille sovellusprotokollille Toimi

Lisätiedot

Tämän luennon aiheet. Kuljetus/Sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. TLS:n turvaama HTTP. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti

Tämän luennon aiheet. Kuljetus/Sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. TLS:n turvaama HTTP. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti Tämän luennon aiheet Kuljetus/Sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) Secure Shell (SSH) 1 2 Transport Layer Security (TLS) Sopii monenlaisille sovellusprotokollille Toimi

Lisätiedot

ELEC-C7241 Tietokoneverkot Multimedia, tietoturva, jne.

ELEC-C7241 Tietokoneverkot Multimedia, tietoturva, jne. ELEC-C7241 Tietokoneverkot Multimedia, tietoturva, jne. Pasi Sarolahti (osa kalvoista: Sanna Suoranta) 14.3.2017 Projekti Lähetä tilanneraportti MyCoursesiin perjantaihin 17.3. mennessä Sisältää Nykytilan

Lisätiedot

T-79.4501 Cryptography and Data Security

T-79.4501 Cryptography and Data Security T-79.4501 Cryptography and Data Security Lecture 11 Bluetooth Security Bluetooth turvallisuus Uhkakuvat Bluetooth turvallisuuden tavoitteet Linkkitason turvamekanismit Pairing menettely Autentikointi ja

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

I. AES Rijndael. Rijndael - Internal Structure

I. AES Rijndael. Rijndael - Internal Structure I. AES Rndael NOKIA T-79.53 Additional material Oct 3/KN Rndael - Internal Structure Rndael is an iterated block cipher with variable length block and variable key size. The number of rounds is defined

Lisätiedot

Telecommunication Software

Telecommunication Software Telecommunication Software Final exam 21.11.2006 COMPUTER ENGINEERING LABORATORY 521265A Vastaukset englanniksi tai suomeksi. / Answers in English or in Finnish. 1. (a) Määrittele sovellusviesti, PersonnelRecord,

Lisätiedot

FPGA-piirien käyttökohteet nyt ja tulevaisuudessa Tomi Norolampi

FPGA-piirien käyttökohteet nyt ja tulevaisuudessa Tomi Norolampi FPGA-piirien käyttökohteet nyt ja tulevaisuudessa Tomi Norolampi ESITYKSEN SISÄLTÖ Flexibilis Oy lyhyesti FPGA FPGA-teknologian nykytilanne ja tulevaisuus Kaupallinen näkökulma Uudelleenkonfiguroinnin

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

IPsec-SA:n perustaminen. Kuljetus/Sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Luottamuksenhallinta. Arkkitehtuuri Internetin turvallisuudelle

IPsec-SA:n perustaminen. Kuljetus/Sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Luottamuksenhallinta. Arkkitehtuuri Internetin turvallisuudelle IPsec-SA:n perustaminen IKE Kuljetus/Sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut HDR* SA N i [KE i ] [TS i TS r ] IKE SA olemassa HDR* SA N r [KE r ] [TS i TS r ] Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 10. Luento Tietotekninen turvallisuus

Lisätiedot

Kvanttiavainjakelu (Kvantnyckeldistribution, Quantum Key Distribution, QKD)

Kvanttiavainjakelu (Kvantnyckeldistribution, Quantum Key Distribution, QKD) Kvanttiavainjakelu (Kvantnyckeldistribution, Quantum Key Distribution, ) Iikka Elonsalo Elektroniikan ja nanotekniikan laitos 4.5.2017 Sisältö Kryptografia Kvanttiavainjakelu 2/27 4.5.2017 Kryptografia

Lisätiedot

Vuonimiö on pelkkä tunniste

Vuonimiö on pelkkä tunniste Reitittimelle vuo on joukko peräkkäisiä paketteja, joita tulee käsitellä tietyllä tavalla samat resurssivaraukset samat turvallisuusvaatimukset samat säännöt pakettien hävittämiseen samat etuoikeudet jonoissa

Lisätiedot

Vuonimiö on pelkkä tunniste

Vuonimiö on pelkkä tunniste Reitittimelle vuo on joukko peräkkäisiä paketteja, joita tulee käsitellä tietyllä tavalla samat resurssivaraukset samat turvallisuusvaatimukset samat säännöt pakettien hävittämiseen samat etuoikeudet jonoissa

Lisätiedot

... Laajennusotsakkeet. Reititysotsake. Vuonimiö on pelkkä tunniste. Vuonimiöiden käsittely solmuissa

... Laajennusotsakkeet. Reititysotsake. Vuonimiö on pelkkä tunniste. Vuonimiöiden käsittely solmuissa Reitittimelle vuo on joukko peräkkäisiä paketteja, joita tulee käsitellä tietyllä tavalla samat resurssivaraukset samat turvallisuusvaatimukset samat säännöt pakettien hävittämiseen samat etuoikeudet jonoissa

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) 1 Sovelluskerros Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros TLS Internet Sovelluskerros

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Luento 12: Tietoliikenteen turvallisuus: protokollat (kuten SSL, VPN, IPsec, WEP) Syksy 2014, Tiina Niklander

Luento 12: Tietoliikenteen turvallisuus: protokollat (kuten SSL, VPN, IPsec, WEP) Syksy 2014, Tiina Niklander Tietoliikenteen perusteet Luento 12: Tietoliikenteen turvallisuus: protokollat (kuten SSL, VPN, IPsec, WEP) Syksy 2014, Tiina Niklander Kurose&Ross: Ch 8 Pääasiallisesti kuvien J.F Kurose and K.W. Ross,

Lisätiedot

Tietoverkkojen turvallisuus. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012

Tietoverkkojen turvallisuus. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012 Tietoverkkojen turvallisuus Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012 Luennon sisältö 1. Palomuurit ja rajavalvonta NAT palomuurina Tilaton, tilallinen ja sovellustason palomuuri Virtuaaliverkkoyhteys

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu Returns to Scale II Contents Most Productive Scale Size Further Considerations Relaxation of the Convexity Condition Useful Reminder Theorem 5.5 A DMU found to be efficient with a CCR model will also be

Lisätiedot

Tietoturvan Perusteet : Tiedon suojaaminen

Tietoturvan Perusteet : Tiedon suojaaminen 010627000 Tietoturvan Perusteet : Tiedon suojaaminen Pekka Jäppinen September 26, 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: September 26, 2007 Suojausmenetelmät Tiedon Salaaminen (kryptografia)

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Kuljetus/Sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut

Kuljetus/Sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Kuljetus/Sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) 1 IKE IPsec-SA:n perustaminen HDR* SA N i [KE i ] [TS i TS r ] IKE SA olemassa HDR* SA N r [KE r ] [TS

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

100 % Kaisu Keskinen Diat

100 % Kaisu Keskinen Diat 100 % Kaisu Keskinen Diat 98-103 4-1 Chapter 4: outline 4.1 introduction 4.2 virtual circuit and datagram 4.3 what s inside a router 4.4 IP: Internet Protocol datagram format IPv4 addressing ICMP IPv6

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Who we are FIN-CLARIN University of Helsinki The Language Bank of Finland CSC - The Center for

Lisätiedot

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

Salaustekniikat. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010

Salaustekniikat. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010 Salaustekniikat Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010 1. Kryptografia Luennon sisältö 2. Salattu webbiyhteys 2 KRYPTOGRAFIA 3 Symmetrinen salakirjoitus Selväkielinen sanoma M Avain

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques

SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques Reijo Savola Principal Scientist VTT IT-standardisoinnin vuosiseminaari 18.12.2012 SISÄLTÖ Työohjelma ja organisaatio Tuloksia ja tilastoja

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Ongelma 1: Miten tieto kannattaa koodata, jos sen halutaan olevan hyvin vaikeasti luettavaa?

Ongelma 1: Miten tieto kannattaa koodata, jos sen halutaan olevan hyvin vaikeasti luettavaa? Ongelma 1: Miten tieto kannattaa koodata, jos sen halutaan olevan hyvin vaikeasti luettavaa? 2012-2013 Lasse Lensu 2 Ongelma 2: Miten tietoa voidaan (uudelleen)koodata tehokkaasti? 2012-2013 Lasse Lensu

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) 1 Sovelluskerros Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros TLS Internet Sovelluskerros

Lisätiedot

Käyttäjähallinta liiketoiminnan selkärankana. Ratkaisuna LDAP-hakemistot

Käyttäjähallinta liiketoiminnan selkärankana. Ratkaisuna LDAP-hakemistot Käyttäjähallinta liiketoiminnan selkärankana Internet Expo 2000 24.8.2000 Jari Pirhonen Konsultti, CISSP AtBusiness Communications Oyj www.atbusiness.com Copyright 2000 AtBusiness Communications Oyj /

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) 1 Sovelluskerros Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen kerros TLS Internet Sovelluskerros

Lisätiedot

T-110.4100 Tietokoneverkot kertaus

T-110.4100 Tietokoneverkot kertaus kertaus 1 Infrastruktuuripalvelut: DNS, SNMP Tietoturvaratkaisu TLS Sovelluskerros Käyttäjän sovellukset: sähköposti (SMTP, IMAP) WWW (HTTP) FTP, SSH, Socket-rajapinta ohjelmoinnille IP, osoitteet, reititys

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille tiedote 2 / 9.3.2017 LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU 4.3. ebirdie-jäsenkortti esiteltiin Golfliiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa 17.3. ebirdie tulee kaikkien ladattavaksi Golfmessuilla 17.3. klo 12:00 alkaen

Lisätiedot

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT UNCITRAL EMERGENCE CONFERENCE 13.12.2016 Session I: Emerging Legal Issues in the Commercial Exploitation of Deep Seabed, Space and AI BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

Lisätiedot

22.1.2013. truck Check In. truck Check Net. ewaybill ja ajat suoraan terminaaliin

22.1.2013. truck Check In. truck Check Net. ewaybill ja ajat suoraan terminaaliin ja ajat suoraan terminaaliin 1 Konseptit Mussalon Merituulessa ja Vuosaaren Porttitalossa sijaitsevat kioskisovellukset, joilla rekkakuskit voivat itse tehdä konttikeikat autoilleen ennen sisäänajoa satama-alueen

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

Osa4: Julkisen avaimen salaukset: RSA ja Elliptisten käyrien salaus. Tiivistefunktiot ja HMAC, Digitaalinen allekirjoitus RSA

Osa4: Julkisen avaimen salaukset: RSA ja Elliptisten käyrien salaus. Tiivistefunktiot ja HMAC, Digitaalinen allekirjoitus RSA Osa4: Julkisen avaimen salaukset: RSA ja Elliptisten käyrien salaus. Tiivistefunktiot ja HMAC, Digitaalinen allekirjoitus RSA RSA on ensimmäinen julkisen avaimen salausmenetelmä, jonka esittivät tutkijat

Lisätiedot

5. SALAUS. Salakirjoituksen historiaa

5. SALAUS. Salakirjoituksen historiaa 1 5. SALAUS Salakirjoituksen historiaa Egyptiläiset hautakirjoitukset n. 2000 EKr Mesopotamian nuolenpääkirjoitukset n. 1500 EKr Kryptografia syntyi Arabiassa 600-luvulla lbn ad-durahaim ja Qualqashandi,

Lisätiedot

Sähköinen allekirjoitus ja henkilön tunnistaminen matkapuhelimella. Terveydenhuollon ATK-päivät 30.5.2005

Sähköinen allekirjoitus ja henkilön tunnistaminen matkapuhelimella. Terveydenhuollon ATK-päivät 30.5.2005 Sähköinen allekirjoitus ja henkilön tunnistaminen matkapuhelimella Terveydenhuollon ATK-päivät 30.5.2005 24.03.2013 Mobiilivarmenteet asioinnissa ja työskentelyssä Sähköinen asiointi, itsepalvelu ja kaupankäynti

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Kansallinen sähköinen potilasarkisto Varmenteiden käyttö

Kansallinen sähköinen potilasarkisto Varmenteiden käyttö Kansallinen sähköinen potilasarkisto Varmenteiden käyttö Teemupekka Virtanen Erityisasiantuntija teemupekka.virtanen@stm.fi A1 05/2005/tao/paht Keskitetty arkisto Keskitetty sähköinen arkisto Potilastietojen

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot