Yhtymäkokouksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymäkokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 Meri-Lapin kuntapalvelut Pöytäkirja 2/ (9) Yhtymäkokouksen pöytäkirja AIKA klo PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaari-kabinetti (hallintorakennus) KÄSITELLYT ASIAT otsikko sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN NIMEÄMINEN 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 5 4 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA 5 5 TOIMITUSJOHTAJAN JA RUOKAPAL VELUP ÄÄLLIKÖN KATSAUS 6 6 PERUSOPIMUS/PERUSP ÄÄOMAN KORKO 6 7 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 7 8 MUUT ASIAT 8

2 Meri-Lapin kuntapalvelut Pöytäkirja 2/ (9) Yhtymäkokous Allekirjoitukset päiväys: rr I~.2.D I D IJ()l;ko Paso ja 1 puheenjohtaja Aulis Martikainen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-8 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kemi päiväys:_--o- 2.0" / r 12. Z 0 I (J \ 01S '~'?7'~~ Tyttt Kumpulamen Raimo Arponen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä i'/, 1.2. toi" Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut Aulis Martikainen toimitusjohtaja

3 Meri-Lapin kuntapalvelut Yhtymäkokous OSALLISTUJAT aika: paikka: Pöytäkirja 2/ (9) kello 15: Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaari-kabinetti (hallintorakennus), Kemi Nimi Arstio Kimmo Juntunen Jouko ~Ittonen Pirkko umpulainen Tytti urtti Mikko Mikkanen Anneli Myyry Risto Pasoja Jouko Sonntag Ritva Arponen Raimo Halonen Pentti Jääskö Hilkka Keskimaula Tapio Kuha Aila Palosaari Seija Kähkönen Irma Viitanen Matti Halttu Eero n " Nu Tehtävä Läsnä Varakokousedustaja Läsnä Jäsenyhteisö kokousedusta,ia x Luokkala Kari - kokousedustaja x Keskikallio Raimq! kokousedustaja x Jestilä Teija iekousedusta,ia x Jankkila V~ - Kemi kousedustaja x Kilpimaa V - Kemi kokousedusta,ia x Viitala Pirjo - Kemi kokousedustaja x Päkkilä Matti I IkOUsedustaia x Määttä Pasi - ~! kousedustaia x ta Tuire - Kemi kousedusta,ja x eta Mikko - Keminmaa kokousedusta,i a - Koskela Rauli - Keminmaa ~okousedustaja x Halttu Helena - Keminmaa kokousedustaja - Vanhatalo Esa Keminmaa kokousedustaja x Annala Virpi - Keminmaa kokousedustaja - Tasala Auli - Keminmaa kokousedustaja x Vanhatalo Esa LPSHP kokousedustaja x Anttila Liisa - LPSHP kokousedusta,ia x Ruotsalainen Päivi - Simo kokousedustaj a x Helvi Hamari - Simo Niskala Lauri Aheinen Ritva Alatalo Ritva-Liisa Henttinen Pertti Lepojärvi Tommi I Luosujärvi Riitta Luukkonen Matti Martikainen Aulis Vuorenmaa Katja kunnan pu - Nurmela Reijo, johto - Simo htaja kunnan varajäsen I johtokunnan jäsen - Liuski Merja, johto - Kemi kunnan vara,jäsen johtokunnan jäsen X Miettunen Ulla, joh - Kemi tokunnan varajäsen johtokunnan vara - Talus Jaakko, johto - Kemi puheenjohtaja kunnan varajäsen johtokunnan jäsen - Kuha Aila, johtokun - Keminmaa nan vara,jäsen johtokunnan jäsen - Tiilikainen Aaro, joh - LPSHP tokunnan varajäsen johtokunnan jäsen x Jääskö Hilkka, johto - Keminmaa kunnan varajäsen toimitusjohtaja X Meri-Lapin kuntapalvelut ruokapalvel upääl x Meri-Lapin kun- Iikkö tapalvelut

4 Meri-Lapin kuntapalvelut Pöytäkirja 2/ (9) 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYT ÄKIRJAN PITÄJÄN NIMEÄMINEN Kuntalain 54 :n mukaan valtuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu. Liikelaitoskuntayhtymässä valtuuston sijalla on yhtymäkokous. Esitys Yhtymäkokouksen iältään vanhin jäsen avaa kokouksen. Yhtymäkokous nimeää pöytäkirjan pitäjäksi Meri-Lapin kuntapalvelut n johtajan Aulis Martikaisen. Pirkko Kalttonen avasi kokouksen. Pöytäkirjan pitäjäksi nimettiin Aulis Martikainen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄ TÖSV AL T AISUUS Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut perussopimuksessa ei ole mainintaa kokouskutsun lähettämisestä. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty postitse yhtymäkokousedustajille sekä sähköpostitse omistajien kirjaamoille sekä n johtokunnan jäsenille. Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa yhtymäkokousedustajista on saapuvilla ja vähintään kaksi kolmasosaa jäseninä olevista yhteisöistä on edustettuna. Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokouksen läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Meri-Lapin kuntapalvelut Pöytäkirja 2/ (9) 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAUNTA Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan Meri-Lapin kuntapalveluiden toimitiloissa osoitteessa Sairaalakatu 2, Kemi maanantaina kello 15. Esitys: Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tytti Kumpu1ainenja Raimo Arponen. 4 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA Liike1aitoskuntayhtymän yhtymäkokouksesta on säädetty kuntalain 87b kohdassa. Sen mukaan n jäsenet valitsevat edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Tämän vuoksi jokaisen yhtymäkokouksen tulee valita keskuudestaan puheenjohtaja. Esitys: Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan. Yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Pasoja.

6 Meri-Lapin kuntapalvelut Pöytäkirja 2/ (9) 5 TOIMITUSJOHTAJAN JA RUOKAPALVELUPÄÄLLIKÖN KATSAUS Toimitusjohtaja Aulis Martikainen ja ruokapalvelupäällikkö Katja Vuorenmaa kertovat katsauksen n toiminnasta. Puheenjohtajan esitys: Merkitään katsaus tiedoksi. Katsaukset merkittiin tiedoksi. 6 PERUSOPIMUS/PERUSPÄÄOMAN KORKO Johtajan esitys: Meri-Lapin kuntapalveluiden perussopimuksen mukaan peruspääomaile ( eur) maksetaan korkoa, jonka suuruuden yhtymäkokous päättää vuosittain. Vuonna 2009 korkoa ei määritelty. Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että Meri-Lapin kuntapalvelut maksaa omistajilleen omistusosuuksien mukaisesta peruspääomasta vuodelta 2010 vuotuista korkoa 1 %. Johtokunnan päätös / : Esitys hyväksyttiin. Yhtymäkokouksen päätös Yhtymäkokous päätti yksimielisesti, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta Lisäksi yhtymäkokous pyytää johtokunnalta selvitystä perussopimuksen kohdasta, jossa on määritelty, että yhtymäkokous päättää peruspääomalle maksettavasta korosta vuosittain.

7 Meri-Lapin kuntapalvelut Pöytäkirja 2/ (9) 7 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Perussopimuksen mukaisesti yhtymäkokouksen tehtävänä on mm. päättää n keskeisistä toiminnallisista jataloudellisista tavoitteista. Yhtymäkokous on hyväksynyt taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet seuraavasti: 1. Toiminnan vakauttaminen -käytäntöjen yhtenäistäminen (ruokaohjeet, ruokalistat, omavalvonta, siivous) -toimintojen prosessointi -tuotannonohj ausjärj estel mä -uuden toimintamallin vaatimien suunnitelmien loppuunsaattaminen -henkilöstön työhyvinvointi 2. Uuden toimintamallin edellyttämät muutostyöt ja toimintamallin käyttöönotto -tavoitteena toimintamallin käyttöönotto Taloudellisuus ja tehokkuus -ruokapalvelutuotanto järjestetään vuoden 2012 loppuun mennessä yhdessä kustannustehokkaammin kuin omistajat itsenäisesti toimien 4. Mahdolliset uudet palvelualueet Johtajan esitys: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2013 toiminnailiseksi ja taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan uuden toimintamallin hyötyjen/haittojen optimoinnin. Johtajan muutettu esitys: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2013 ruokapalvelujen toiminnalliseksi ja taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan uuden toimintamallin hyötyjen optimointi ja haittojen minimointi. Johtokunnan pruttös: Muutettu esitys hyväksyttiin. Vuoden 20 l3 ruokapalvelujen toiminnalliseksi ja taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan uuden toimintamallin hyötyjen optimointi ja haittojen minimointi.

8 Meri-Lapin kuntapalvelut Pöytäkirja 2/ (9) 8 MUUT ASIAT Ei muita asioita.

9 Meri-Lapin kuntapalvelut Pöytäkirja 2/ (9) OIKAISUV AA TIMUSOHJEN ALlTUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. pykalat: 1-5,8 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta : muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Viranomainen, osoite ja postiosoite Rovaniemen hallinto-oikeus PL ROVANIEMI Valitusaika: 30 päivää Kunnallisvalitus pykälät: 6-7

10 OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1-5, 8 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Viranomainen, osoite ja postiosoite Rovaniemen hallinto-oikeus PL ROVANIEMI Valitusaika: 30 päivää Kunnallisvalitus pykälät: 6-7

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 ) Tarkastuslautakunta 03.02.2015 AIKA 03.02.2015 klo 16:30-18:12 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/2014 190. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 07.10.2014 klo 18:00-21:10

Pöytäkirja 12/2014 190. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 07.10.2014 klo 18:00-21:10 Pöytäkirja 12/2014 190 Johtokunta Aika 07.10.2014 klo 18:00-21:10 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 192 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) 03.05.2011 AIKA 03.05.2011 Klo 13:00-15:52 PAIKKA Nivalan ammattiopisto, Iso neuvotteluhuone, Maliskyläntie 2, Nivala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 29.6.2012 kello 13.00 14.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti (kokoustila Ars ja Cultura, 2. krs)

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti (kokoustila Ars ja Cultura, 2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2014 1 Konsernihallitus 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo 8:00-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti (kokoustila Ars ja Cultura, 2. krs)

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 22.5.2006 nro 5/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 22.5.2006 nro 5/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot