KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (12 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (12 ) Tarkastuslautakunta AIKA klo 16:30-18:12 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastus 5 3 Puheenjohtajan valitseminen kokoukselle 6 4 Vuoden 2014 tilintarkastajan väliraportti 7 5 Selontekoa ruokapalvelun toiminnasta 8 6 Muut asiat 9 7 Seuraava kokous 10 8 Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen 11

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (12 ) Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kotijärvi-Dianoff Saara 16:30-18:12 jäsen tekninen toimi Liuski Merja 16:30-18:12 jäsen sivistys (koulu ja varh.kasv.) Luosujärvi Raila 16:30-18:12 jäsen soster Pietiläinen Rauno 16:30-18:12 jäsen soster Puro Juha 16:30-18:12 jäsen tekninen toimi Pyykkö Aki 16:30-18:12 jäsen kultt., soster Tuokkola Heli 16:30-18:12 jäsen sivistys (varh.kasv.) Viitanen Matti 16:30-18:12 puheenjohtaja satama, kultt. Laakkonen Martti 16:30-18:12 varajäsen Särkelä Esko 16:30-18:12 varajäsen MUU Rask Matti 16:30-18:12 sihteeri Marttila Vivi 16:30-17:20 tilintarkastaja :t 1-4 Martikainen Aulis 17:20-17:55 toimitusjohtaja Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä, 5 Roininen Tuula 16:30-18:12 JHTT-tarkastaja POISSA Muranen Matti puheenjohtaja kh, soster Ekorre Mikko varapuheenjohtaja konserniyht., kh, siv.palv., soster/vanh. Rantala Anneli jäsen musiikkitoimi ALLEKIRJOITUKSET Matti Viitanen Puheenjohtaja Matti Rask Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT 1-8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemissä Saara Kotijärvi-Dianoff Merja Liuski

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (12 ) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupunginkanslia/laki- ja sopimusosasto Todistaa Matti Rask Kaupunginlakimies

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (12 ) Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 1 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (12 ) Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuslautakunta 2 Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Saara Kotijärvi-Dianoff ja Merja Liuski. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saara Kotijärvi-Dianoff ja Merja Liuski.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (12 ) Tarkastuslautakunta Puheenjohtajan valitseminen kokoukselle Tarkastuslautakunta 3 Ehdotus: Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Muranen on valittu valtuuston 3. varapuheenjohtajaksi ja hän on estynyt. Varapuheenjohtaja Mikko Ekorre on myös estynyt. Tarkastuslautakunnan kokousta varten tulee valita tilapäinen puheenjohtaja. Valitaan kokouksen puheenjohtaja. Tarkastuslautakunta valitsi Saara Kotijärvi-Dianoffin esityksestä kokouksen puheenjohtajaksi Matti Viitasen.

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (12 ) Tarkastuslautakunta Vuoden 2014 tilintarkastajan väliraportti Tarkastuslautakunta 4 Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask Vastuullinen tilintarkastaja Vivi Marttila on laatinut vuoden 2014 tilintarkastuksen väliraportin, jonka hän esittelee. Väliraportti saadaan viimeistään kokoukseen. Kuullaan vastuullisen tilintarkastajan väliraportin esittely. Vastuullinen tilintarkastaja Vivi Marttila esitteli tarkastuslautakunnan jäsenille jaetun väliraportti 2 vuoden 2014 tilintarkastuksesta. Väliraportti on salassa pidettävä (JulkL kohta).

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (12 ) Tarkastuslautakunta Selontekoa ruokapalvelun toiminnasta Tarkastuslautakunta 5 Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask Kemin kaupungin koulujen, päiväkotien ym. ruokahuollosta vastaa Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Toimitusjohtaja Aulis Martikainen on pyydetty kokoukseen kertomaan ruokapalvelun toiminnasta, kustannusten muodostumisesta ja muista aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kuullaan toimitusjohtaja Aulis Martikaisen selonteko. Toimitusjohtaja Aulis Martikainen kertoi, että kuntayhtymällä on Kemin, Keminmaan ja Simon alueella yhteensä 30 toimipistettä. Suurin on Meri-niminen yksikkö Länsi-Pohjan keskussairaalan yhteydessä ja siellä on 25 työntekijää. Valmistavia keittiöitä on yhteensä 3. Kuntayhtymän toiminta käynnistyi ja viime vuonna uusittiin kuntien kanssa palvelusopimukset. Tämän vuoden tavoitteena on kestävä ruokapalvelu, jolloin kiinnitetään huomiota mm. ruokahävikkiin. Liikevaihto vuonna 2014 oli 6,7 milj.euroa, josta materiaalit ja tarvikkeet kattoivat 3,4 milj.euroa ja henkilöstökulut 3,0 milj.euroa. Toiminta on omakustannusperiaatteella ja hinnoittelu tapahtuu kustannuspaikkakohtaisesti. Hinnat tulee ilmoittaa syyskuun loppuun mennessä omistajille ja ennakointi on joskus työlästä. Kesken vuotta ei ole tarvinnut hintoja korottaa. Jonain vuonna on esimerkiksi joulukuun osalta voitu antaa alennuksia. Kuntayhtymässä on kevyt hallinto, vain kolme työntekijää hallinnossa ja 97 työntekijää muussa toiminnassa. Toimitusjohtaja kertoi, että talousarvion kuntayhtymässä hyväksyy johtokunta. Kemin koululounaan hinta vuonna 2014 oli 3,28 ja soster-yksikköjen suorite 4,74. Sairauspoissaolopäiviä oli viime vuonna 1270 kun niitä toiminnan alkuvaiheessa vuonna 2010 oli 2730 päivää. Kuntayhtymässä toteutetaan varhaisen välittämisen -mallia. Kuntayhtymän toiminta ei ole laajentunut, vaikka toimiala mahdollistaisi sen. Haasteita ja muutoksia on mahdollisesti tulossa kun sote-tuotantoalue alkaa toteutua. Tarkastuslautakunta merkitsi selonteon kuulluksi.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (12 ) Tarkastuslautakunta Muut asiat Tarkastuslautakunta 6 * Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Muranen on valittu kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtajaksi. Matti Muranen on kirjeellään pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja lautakunnan puheenjohtajuudesta. Kaupunginvaltuusto käsittelee eroanomusta sekä uuden jäsenen ja puheenjohtajan valintaa tarkastuslautakuntaan * Tarkastuslautakunnan jäsen Anneli Rantala on valittu kaupunginhallituksen varajäseneksi. Anneli Rantala on kirjeellään pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Kaupunginvaltuusto käsittelee eroanomusta ja uuden jäsenen valintaa tarkastuslautakuntaan * Vastuullinen tilintarkastaja Vivi Marttila on valittu Simon kunnanjohtajaksi. Asia on saanut lainvoiman. Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy esittää lähiaikoina uuden vastuullisen Kemin kaupungin tilintarkastajan. Merkitään edellä oleva tiedoksi ja käsitellään kokouksessa mahdolliset muut esille tulevat asiat. Hyväksyi päätösehdotuksen.

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (12 ) Tarkastuslautakunta Seuraava kokous Tarkastuslautakunta 7 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Muranen on esittänyt kevään 2015 kokouspäiviksi alustavasti seuraavat ajankohdat: tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai klo klo klo klo klo Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta ja käsiteltävät asiat mm. teknisen johtajan kuuleminen talven toiminnoista sekä alustavat kevään 2015 kokousajankohdat huomioon ottaen puheenjohtajan ja vastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen. Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti, että seuraavassa kokouksessa kuullaan tekninen johtaja Mika Grönvallia ja työllisyyspäällikkö Riitta Hakalaa sekä koulutusasiat otetaan listalle.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (12 ) Tarkastuslautakunta Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen 552/ /2012 Tarkastuslautakunta 8 Valmistelu: Tarkastuslautakunnan sihteeri Matti Rask BDO Audiator Oy esittää saapuneella kirjeellään seuraavaa: "JHTT, KHT Vivi Marttilan jäädessä pois yhtiömme palveluksesta, esitämme kohteliaimmin, että jatkossa Kemin kaupungin vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Tuula Roininen." Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Vivi Marttilan tilalle Kemin kaupungin vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi nimetään JHTT Tuula Roininen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (12 ) MUUTOKSENHAKUOHJEET Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELTO OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 HVal 3 :n 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen (muutosta ei haeta valituksella). Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Sähköpostiosoite: Telefax: Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätöksen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja pos tiosoite Pykälät Valitussaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (16 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (16 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (16 ) Ympäristöjaosto 20.11.2014 AIKA 20.11.2014 klo 13:00-13:55 PAIKKA Kaupungintalon 3. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 Elinympäristövaliokunta 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 14.01.2015 AIKA 14.01.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Turun seudun puhdistamo Oy KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (15 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (15 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (15 ) Kulttuurilautakunta 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 klo 13:00-14:50 PAIKKA Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, Tuulenpesä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus

Lisätiedot