Toimiston aukioloajat. Yhdistyksen hallinto. Hallitus 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimiston aukioloajat. Yhdistyksen hallinto. Hallitus 2007"

Transkriptio

1 Parkkis 1/2007

2 Yhteystiedot Julkaisija Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry Saimaankatu 1, HELSINKI, puh , Vastaava: Heikki Teräväinen Toimitussihteeri: Soili Semkina Toimituskunta: Ariel Gordin, Katja Granqvist, Raimo Hokkanen, Soile Kauppi, Kaarina Korhonen, Aarno Koskinen, Aila Kuittinen, Marja Kärki, Jukka Lyytinen, Salli Mikkola, Seija Mustonen, Kari Nykänen, Lasse Riikonen, Soili Semkina, Sinikka Schlobohm, Heikki Teräväinen, Ari Valpas Taitto: Soili Semkina Kansi: Soili Semkina Tilaukset ja osoitteen muutokset: Yhdistyksen toimisto puh Vuonna 2007 kolme numeroa, tilaushinta 30 Jäsenille lehti tulee jäsenetuna. Ilmoitusten myynti: Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry Painos: 1900 Paino: Savion kirjapaino Oy Seuraava Parkkis ilmestyy elo-syyskuussa Toimiston aukioloajat Yhdistyksen toimisto on toistaiseksi avoinna ti 8-16, to 9-13, pe Yhdistyksen hallinto Hallitus 2007 Puheenjohtaja: Heikki Teräväinen Varapuheenjohtaja: Raimo Hokkanen Jäsenet: Liisa Erähalme Ariel Gordin Katja Granqvist Seppo Kaakkola Aila Kuittinen Markku Syrjänen Varajäsenet: Matti Karhu Tuula Leino Tilintarkastajat Raili Eloranta Marja Saastamoinen Tuula Wainio (varalla) Suomen Parkinson-liitto ry Liittokokousedustajat: Seppo Bütt Liisa Erähalme Katja Granqvist Raimo Hokkanen Matti Karhu Tuula Leino Varaedustajat: Kari Nykänen Rolf Åberg Yhdistyksen jäsenet liittohallituksessa: Heikki Teräväinen Ariel Gordin Liikuntavastaavat: Kainu Mikkola Kari Nykänen Suomen Parkinson-liiton Etelä-Suomen aluesihteerin Soile Kaupin toimisto on yhdistyksen tiloissa, puh ja , Suomen Parkinson-liiton kotisivut: Parkinson-kerhojen yhteystiedot Kerho Yhteyshenkilö Puhelin Sähköposti Borgå - Porvoo Katja Grangvist Espoo Seija Mustonen Helsingforsnejdens Jaakko Airava Helsinki-eteläinen Ilkka Pulkkinen Helsinki - itäinen Marjatta ja Tauno Valtonen Helsinki - koillinen Risto Stordell Helsinki - läntinen Raimo Hokkanen Hyvinkää Aili Myllynen Keski-Uusimaa Kari ja Mia Nykänen Kirkkonummen seutu Aila Kuittinen Etelä-Kymi Marja-Leena Lähde Pohjois-Kymi Mikko Helminen Lohja Pekka Laurila Mäntsälä Sinikka Schlobohm Nurmijärvi Matti Iivanainen/Salli Mikkola Vantaa-Myyrmäki Marjatta Terrihauta Vantaa-Tikkurila Västra Nyland Terttu Lehtinen Nils Lindroos Parkkis 1/2007

3 Sisältö Parkkis 1/ Neuroprotektio 2006 Jukka Lyytinen 5 Muistilääke saa peruskorvattavuuden myös Parkinson-potilailla Heikki Teräväinen 6 Paralysis agitans. Ariel Gordin 7 Parkinsonin taudin lääkkeet, sidekudos- ja sydänsairaudet Heikki Teräväinen 8 Runoilua vaakatasossa Soili Semkina 10 UPY - historian havinaa Heikki Teräväinen 12 Tervehdys Nurmijärven Parkista! Salli Mikkola 14 Kipsikäsiperhonen Aila Kuittinen 15 Kaksi pientä on yhteensä sopivan kokoinen! Sinikka Schlobohm 16 Keilakisa Tapiolassa Seija Mustonen 17 Niksiparkkis Ari Valpas 19 Rakennevirheitä Ari Valpas 19 Aluesihteerin palsta Soile Kauppi 20 Ilmoitustaulu 22 Nauru pidentää ikää tulilinjassakin 23 Yhdistyksen jouluvisa 24 Kerhot toimivat Parkkis kiittää ilmoittajia! Täysiä kymmeniä Uudenmaan Parkinson-yhdistys täyttää tänä vuonna täydet kahdet kymmenet. Kaikki alkoi tietenkin raapaisusta: ensin perustetiin samanniminen kerho, joka myöhemmin rekisteröitiin yhdistykseksi. Vähitellen väkiluku kasvoi ja toiminta laajeni nykyiselleen. Täysiä vuosikymmeniä on aina syytä juhlistaa - myös yhdistyksen. Historiansa aikana Uudenmaan Parkinson-yhdistys on ollut tärkeänä tukena potilaille ja välittänyt tietoa Parkinsonin taudista muun muassa jäsenlehtensä välityksellä. Yhdistys juhlistaakin taivaltaan kevätjuhlassa toukokuussa. Helsingissä, Kinaporin palvelukeskuksessa pidettäviin juhliin ovat kaikki yhdistyksen jäsenet omaisineen ja ystävineen lämpimästi tervetulleita. Tarkempaa tietoa tapahtumasta löytää tämän lehden sisäsivuilta, Ilmoitustaulusta. Tässä numerossa on juhlavuositeemaan liittyen myös lyhyt katsaus yhdistyksen alkutaipaleeseen. Sen voi lukaista kevätjuhlaa odotellessa. Helsingissä Soili Semkina Kutsu vuosikokoukseen torstaina klo Kinaporin palvelukeskuksessa (Kinaportinkatu 9 A). Kahvitarjoilu klo 17 alkaen. Tervetuloa! Tue yhdistyksen toimintaa Tue rahallisesti yhdistyksesi toimintaa, jos se ei rasita talouttasi. Tukesi palautuu kokonaisuudessaan jäsenistön eduksi, koska niin hallituksen jäsenet kuin muutkin aikaansa yhdistyksen toiminnalle antaneet ovat tehneet tämän korvauksetta. Lahjoitukset: Nordea Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry Parkkis 1/2007 3

4 Lääketiede Neuroprotektio Teksti: Jukka Lyytinen Nykyiset Parkinsonin taudin hoitomuodot lievittävät sairauden oireita, mutta eivät vaikuta sen etenemiseen. Taudinkulkua kiistattomasti hidastavaa, pysäyttävää, sen aiheuttamia keskushermostomuutoksia korjaavaa tai jopa taudin ilmenemistä ehkäisevää hoitoa ei vielä valitettavasti ole saatavilla. Entä lähitulevaisuudessa? Viime vuosina on Parkinsonin taudin syntyyn johtavien mekanismien selvittäminen edennyt suurin harppauksin. Saadun tutkimustiedon pohjalta on avautunut uusia mahdollista kehittää Parkinsonin taudin perusmekanismeihin ja näin ollen sen luonnolliseen kulkuun vaikuttavia hoitomuotoja. Näiden ns. solunsuojalääkkeiden tulisi kyetä hidastamaan tai parhaassa tapauksessa jopa pysäyttämään taudin eteneminen. Yksi edullinen vaikutusmuoto voisi olla myös levodopa-hoitoon liittyvien pitkäaikaishaittojen (tilanvaihtelut ja pakkoliikkeet) ehkäisy. Parkinsonin taudin dopamiinihermosoluvaurio johtunee osittain soluille haitallisten hapettavien yhdisteiden ylimäärästä. Ns. antioksidanteilla on hapetusreaktioita estävää vaikutusta. Laboratoriotutkimusten perusteella tällaista vaikutusta on mm. monoamiinioksidaasi-entsyymin estäjillä selegiliinillä (Eldepryl) ja rasagiliinillä (Azilect). Parkinson-potilailla näiden lääkkeiden mahdollista vaikutusta taudin luonnolliseen kulkuun ei ole kuitenkaan voitu kiistattomasti osoittaa johtuen osittain vaikeudesta erottaa toisistaan niiden oireita lievittävä ja oletettu taudin etenemistä hidastava ominaisuus. Ubikinonilla (koentsyymi Q10) on merkittävä tehtävä solujen energiantuotannossa. Se on myös antioksidantti. Koe-eläinmalleissa ubikinonin on todettu suojaavan dopamiinihermosoluja erinäisten hermomyrkkyjen vaikutuksilta. Myös ensimmäisissä Parkinsonpotilailla suoritetuissa lume-kontrolloidussa tutkimuksissa saatiin viitteitä siitä, että ubikinonilla saattaa olla Parkinsonin taudin oireiden etenemistä hidastava vaikutus. Tämä löydös tulee kuitenkin vaatimaan varmistusta laajemmista tutkimuksista. Myös solujen energiankuljetusmolekyylin, kreatiinin vaikutusta varhaisvaiheen Parkinsonin taudin etenemiseen tutkitaan parhaillaan. Parkinson-potilaalle aloitettu dopamiiniagonisti lykkää erityisesti levodopa-hoitoon liittyvien pitkäaikaisongelmien, kuten tilanvaihtelun ja pakkoliikkeiden ilmaantumista. Parkinson-potilailla tehtyjen aivojen dopamiini-toimintaa kuvaavien radioisotooppitutkimusten perusteella uusilla dopamiiniagonisteilla, kuten pramipeksolilla (Sifrol ) ja ropinirolilla (Requip ) on myös mahdollinen taudin etenemistä hidastava vaikutus, joskin kyseiset havainnot ovat vielä kiistanalaisia ja monitulkintaisia. Muiden keskushermoston solujen (kuten hermoston tukisolujen) vapauttamilla soluärsytystä lisäävillä välittäjäaineilla (mm. glutamaatti) saattaa olla merkitystä dopamiinihermosoluvauriossa. Yhtenä tutkimuskohteena ovatkin olleet sellaiset lääkeaineet, jotka estävät tätä soluärsytystä solukalvon pinnalla. Amantadiini (Atarin ) salpaa soluärsytystä välittävän, ns. NMDAreseptorin. Se vähentää levodopahoidon aiheuttamia pakkoliikkeitä ja saattaa vaikuttaa suotuisasti Parkinson-potilaiden selviytymiseen. On kuitenkin epäselvää, liittyvätkö nämä amantadiinin oireita lievittävään vaiko mahdolliseen solunsuojavaikutukseen. Eräällä toisella soluärsytystä vähentävällä lääkeaineella, rilutsolilla ei osoitettu olevan vaikutusta Parkinsonin taudin etenemiseen. Tietyillä antibiooteilla (minosykliini) ja tulehduskipulääkkeillä (koksibit) on laboratorio-olosuhteissa osoitettu olevan solunsuojavaikutusta, jonka merkitystä Parkinsonin taudissa tutkitaan parhaillaan. Parkinsonin taudissa dopamiini-hermosolujen valku- 4 Parkkis 1/2007

5 Lääketiede aisaineiden hajotusjärjestelmä on häiriintynyt. Yhtenä tutkimuskohteena ovatkin lääkeaineet, jotka eri mekanismeilla estäisivät dopamiinisoluissa esiintyvien poikkeavien proteiinirakenteiden syntymistä. Hermoston kasvutekijöiden vaikutusta Parkinsonin taudin kulkuun on myös tutkittu (ks. Seppo Kaakkolan artikkelis Parkkis 3/06). Parkinsonin taudin perussyyt ovat edelleen tuntemattomia ja sen etenemiseen vaikuttavat hoitomuodot odottavat vielä löytäjäänsä. Viime vuosien tutkimustulosten perusteella käyttökelpoisia solunsuojalääkkeitä saattaa silti olla tarjolla jo lähitulevaisuudessa. Oleellisinta olisi löytää ensimmäinen lenkki siinä solutapahtumien ketjussa, joka lopulta johtaa dopamiini-hermosolujen kuolemaan. Parkinsonin taudin hermosoluvaurioon johtavat mekanismit ovat kuitenkin niin monimutkaisia, että riittävän tehokas hoito saattaa vaatia useamman eri tavalla vaikuttavan lääkkeen samanaikaista käyttöä, eräänlaista solunsuojacocktailia. Kuten edellä mainituista esimerkeistä käy hyvin ilmi, yksi suurimmista tutkimusten suunnitteluun liittyvistä haasteista on ollut vaikeus erottaa toisistaan lääkeaineiden oireita lievittävä ja mahdollinen Parkinsonin taudin etenemiseen vaikuttava ominaisuus. Muistilääke saa peruskorvattavuuden myös Parkinsonpotilailla Teksti: Heikki Teräväinen Osalla Parkinson-potilaita voi esiintyä ongelmia henkisten toimintojen alueella erityisesti toiminnanohjauksen (joustavuus, suunnitelmallisuus), mieleenpalautuksen, ja niin sanottujen visuospatiaalisten toimintojen alueella. Muutoksia voi tulla myös tarkkaavuuden vaihteluun, millä ei useimmiten ole oleellista vaikutusta päivittäiseen selviytymiseen. Osalla voi esiintyä myös muistivaikeuksia, jotka useimmiten ovat vähäisempiä ja erilaisia kuin Alzheimerin taudissa. Parkinson-potilailla vaikeus kohdistuu enemmän mieleenpalautukseen (eli aiemmin opittujen asioiden muistamiseen ) eikä mieleenpainamiseen (eli uusien asioiden oppimiseen) tai mielessä säilyttämiseen, kuten Alzheimerin taudissa on kyse. Alzheimerin taudissa myös esiintyvät erityishäiriöt kuten afasia (puheen ymmärtäminen ja/tai tuottaminen), apraksia (erimuotoisia häiriöitä tahdonalaisten liikkeiden suorittamisessa) tai agnosia (kyvyttömyys tunnistaa mm. tuttuja esineitä ja ilmiöitä) ovat harvinaisia Parkinson-potilailla. Muistin heikkenemisessä lisäongelmana on se, että se altistaa lääkehoidon yhteydessä esiintyville aistinharhoille. Näitä Parkinsonlääkkeiden käytön yhteydessä esiintyviä psykoosioireita on hoidettu muun muassa Alzheimerin taudin lääkkeillä usean vuoden ajan. Kokemukset hoidosta ovat olleet myönteisiä. Kun lääkkeillä ei ole ollut edes peruskorvattavuutta Parkinsonpotilailla, niin he ovat joutuneet maksamaan lääkkeen koko hinnan eikä tätä kulua myöskään laskettu omavastuurajaan. Toukokuun 1. päivästä lähtien yksi muistilääkkeistä (Exelon ) saa sairasvakuutuksen peruskorvattavuuden myös Parkinson-potilailla, jolloin heille jää maksettavaa noin 125 (kahdeksan (8) viikon hoito). Koska lääkkeelle on myönnetty peruskorvattavuus, niin nämä kulut lasketaan myös omavastuurajaan. Omavastuuraja on nykyisin noin 627 vuodessa ja tähän lasketaan mukaan myös muut peruskorvauksen alaiset lääkkeet. Vuotuisen omavastuurajan ylittävistä lääkekuluista voi hakea lisäkorvausta Kelan toimistosta, joten kuitit on hyvä säilyttää. Parkkis 1/2007 5

6 Lääketiede Darrningsförlamning. Paralysis agitans. Texten: Ariel Gordin Parkinsonin Teksti: Heikki Teräväinen Utdrag ur Medicinalråd O.F.Hallins bok om sjukvårdslära Helsan Framför Allt från år De mest framstående tecknen på darrningsförlamning sjukdomen äro ovillkorliga rörelser af enskilda kroppsdelar, antingen under form af endast darrningar eller i svårare grader såsom krampaktiga ryckningar, som försätta den angripna kroppsdelen i en skakande rörelse. Förr eller senare tillkomma utom darrningarna eller skakningarna, styfhet i musklerna, aftagande af muskelkraften, svaghet och långsamhet i de villkorliga rörelserna och en mer eller mindre karakteristisk hållning af kroppen. I lindrigare grader upphöra skakningarna stundtals, i synnerhet vid liggning på rygg; i svårare fall fortgå de ständigt i vakande tillstånd. Under sömn och kloroformnarkos upphöra de. Stundom är endast ena kroppshälftens extremiteter angripna, endast undantagvis angripas ansigtets muskler; deremot äro halsens muskler ofta indragna i sjukdomen, hvarigenom uppstår ett ständigt nickande och skakande af hufvudet. Förlamningen är aldrig fullständig, i regel handlar det endast om muskelsvaghet (paresis); förlamningen utvecklar sig snarast under sjukdomens förlopp; härigenom minskar lemmarnas brukbarhet dels till följd af skakningarna, som störa muskelrörelserna, dels på grund af en ofta tidigt framträdande muskelspänning. Denna muskelspänning,som i början uppträder anfallsvis, angriper lemmarna och halsen. Härigenom uppstår en egendomlig, vanligen framot lutande hållning af kroppen; vidare böjning af överarmen, egendomliga böjningar af fingrarna, så att den ena leden är böjd, den andra sträckt eller samtliga fingrar böjda åt sidan, utåt; likadeles spänning i nedre extremitetens muskler, hvarigenom uppstå egendomliga ställningar med knäna, fötterna o.s.v. I samtliga fall uppstå s.k. tvångsrörelser, företrädesvis en benägenhet att springa raskt framåt i rak sträcka, tills den sjuke träffar ett föremål, en vägg, träd o.d. att stödja sig emot. Sensibilitets- (känsel) rubbningar förekomma icke i allmänhet. Ofta uppträda svindel, sömnlöshet, hufvudvärk och nedtstämning i lynnet o.s.v. Såsom sjukdomsorsaker upptagas häftiga sinnesrörelser, i synnerhet försräckelse; förkylning, i synnerhet inverkan af fuktig kyla, fuktiga bostäder; skada på perifera nerver o.s.v. Såsom behandling har man föreslagit modifierad kallvattenskur, elektricitet, jernmedel (kolsyradt jern), subkutan injektion af arsenik, morfin o.s.v. James Parkinson beskrev de första fallen av sjukdomen Paralysis Agitans (darrningsförlamning) år 1817, sjukdomen som nu bär hans namn Parkinsons sjukdom. Såsom man kan läsa i boken Helsan Framför Allt från år 1885, så visste man rätt mycket om sjukdomens symptomatologi, men inte just någonting om dess uppkomst och man hade då inga effektiva mediciner att ty sig till. Våra kunskaper är idag mycket bättre, men ännu har inte vi funnit något bot mot Parkinson s sjukdom. Eräät Parkinsonin taudin hoitoon käytettävät lääkkeet saattavat aiheuttaa fibroosia eli sidekudoksen lisääntymistä. Bromokriptiini (Parlodel ), kabergoliini (Cabaser ) ja pergoliidi (Permax ) ovat Parkinsonin taudin hoitoon käytettyjä dopamiinin tavoin vaikuttavia lääkkeitä, joiden käytön turvallisuudesta olen vuosien varrella huomautellut jäsenkunnalle useissa esityksissäni. Lääkkeet ovat tehokkaita sairauden hoitoon, mutta elimistö voi reagoida lääkkeisiin tavalla, josta lääketiede käyttää nimeä fibroosi (1,2). Fibroosi tarkoittaa, että sidekudoksen lisääntymistä voi ilmetä vatsaontelossa, sydänpussissa sekä keuhkoissa. Tilaan voi liittyä nesteen kertymistä keuhkopussiin (tilaa kutsutaan pleuriitiksi) ja sydänpussiin. Lääkkeen lopettamisen jälkeen neste poistuu, mutta sidekudoslisä on pysyvä ja voi johtaa muun muassa hengitysfunktion alenemaan. Näille lääkkeille on yhteistä, että ne ovat torajyvä- eli ergot-johdannaisia. Ilmiötä ei ole raportoitu ei-torajyväjohdoslääkkeillä kuten pramipeksoli (Sifrol ) ja ropiniroli (Requip ). Lääkkeiden tuoteseosteet antavat ymmärtää ongelman olevan verraten harvinainen. Pleuriittia eli keuhkopussintulehdusta on ilmennyt hoitamillani potilailla noin 8% bromokriptiini- ja pergolidi-hoidon yhteydessä. Jokunen vuosi siten kävin läpi Turun yliopistossa tehtyä kabergoliini-tutkimusta, missä hyvinkin yli 10% potilaista sai pleuriitin. Ongelma vaikuttaa siis olevan selvästi yleisempi kuin sivuvaikutusrekisteri näyttää. On mahdollista, että suomalaisten geeniperimä herkistää meitä tälle erityisesti. Ei-ergot-johdannaisiin en ongel- 6 Parkkis 1/2007

7 Lääketiede taudin lääkkeet, sidekudosja sydänsairaudet maa odota liittyvän, enkä itse tiedä yhtään potilasta, joka olisi saanut pleuriitin pramipeksoli-(sifrol ) ja ropinirol-(requip ) lääkkeitä käyttäessään. Myös jo aiemmin ergotpleuriittiin sairastuneita Parkinsonpotilaita on voitu hoitaa ongelmitta (3) eräällä dopamiiniagonistilla, joka ei ole ergot-johdannainen, (kinagolidi, Norprolac ) jopa yli kaksi vuotta ongelmitta (keskimäärin 620 vuorokautta). Kolmisen vuotta sitten julkaistiin pergolidi-hoitoon (Permax ) liittyneen Parkinsonpotilailla myös sydänläpän muutoksia, jotka johtivat kahdella kuolemaan (4,5). Huhtikuussa 2004 AAN kokouksessa julkaistiin työ (6), jonka mukaan ongelma saattaa olla jopa huomattavan yleinen. Richard työtovereineen (6) kirjoitti kirjeen tuntemilleen pergolidia käyttäville potilaille kehottaen heitä sydäntutkimukseen. Kirjeen saajista 46 teki niin, ja tutkijat raportoivat, että 89 % heistä oli jonkinasteinen läppävika. Tutkijat arvioivat, että riski on merkitsevästi muuta väestöä korkeampi. Keskieurooppalaisilla potilailla läppävikojen esiintyvyys on ollut USA:ta vähäisempi, joskin 33 % pergolidilla hoidetuista potilaista (7) sellainen löytyi eron ollessa kontrolliryhmään (0%) tilastollisesti merkitsevä. Ergot-pleuriitissa potilailla ei ole kuumetta, CRP ja lasko ovat koholla, valkoisten verisolujen määrä ei ole lisääntynyt. Minulla ei ole tietoa laboratorioarvoista sydänläpän sairastuessa. Kun vastaavia muutoksia on raportoitu myös migreenin hoidossa käytetyillä ergot-johdannaisilla (8) sekä bromokriptiinillä (Parlodel ) (9), olen ajatellut, että kyseessä on kaikille torajyväjohdoksille ominainen sivuvaikutusriski. Kirjoitin vuonna 2004 asiasta varoituksen sanat sydänongelmien mahdollisuudesta potilaslehteen ja totesin, että aika näyttänee, kuinka laajasta ongelmasta todella on kyse. Nyt on ilmennyt lisätietoa. Viimeaikaiset tutkimukset ovat vahvistaneet, että riski kohdistuu pergolidi- (Permax ) ja kabergoliini- (Cabaser ) lääkkeisiin (10,11). Esimerkiksi Renzo Zanettini työtovereineen (11) tutkivat (sydämen ultraäänilaitteella) 155 dopamiiniagonisteilla hoidettua potilasta. Lääketieteellisesti merkitsevää (vähintään kohtalaista) sydänläppävaurioita esiintyi 23,4% pergoliidia (Permax ) ja 28,6% kabergoliinia (Cabaser ) käyttäneillä potilaalla mutta ei yhdelläkään (0%) ei-ergot johdannaisilla hoidetulla. Toisaalta näyttäisi siltä, että saatoin olla väärässä ajateltuani, että myös sydänläppienmuutokset selittyisivät keuhkomuutosten tapaan yksin sillä, että lääkkeet ovat ergot-johdannaisia. Samassa lehdessä olleessa pääkirjoituksessa (12) pohditaan mahdollisuutta, että läppämuutokset liittyisivät lääkkeiden muihin eroihin, erityisesti siihen, vaikuttaako lääke erääseen toiseen hermotoimintaan (onko lääke 5-HT 2B agonisti vai ei). Kirjallisuutta: 1. Palva E. Pergolidihoitoon liittyvä pleuriitti Suomen Lääkärilehti 1996; 51: Idänpään-Heikkilä JE. Parkinsonin taudin lääkkeet ja fibroottiset reaktiot Suomen Lääkärilehti 2002; 57: Teräväinen E, Teräväinen H. Quinakolid in the treatment of Parkinson patients who have developed pleuritis with ergoline derivatives. J Neurol Sci 1997; 150 (Suppl) Pritchett AM, Morrison JF, Edwards WD ym. Valvular heart disease in patients taking pergolide. Mayo Clin Proc. 2002; 77: Van Camp G, Flamez A, Cosyns B ym. Heart valvular disease in patients with Parkinson s disease treated with high-dose pergolide. Neurology 2003; 61: Richard B. Dewey, Jr, Daniel G ym. Chronic treatment with pergolide for Parkinson s disease is associated with significant cardiac valve regurgitation (Posteri P löytyy internetistä, esillä AAN kokouksessa huhtikuussa 2004). 7. Van Camp G, Cosyns B, Weytjens C ym. Treatment of Parkinson s disease with pergolide and relation to restrictive valvular heart disease Lancet 2004; 363: Mish KA. Development of heart valve lesions during methysergide therapy. BMJ 2: , Serratrice J, Disdier P, Habib G ym. Fibrotic valvular heart disease subsequent to bromocriptine treatment. Cardiol Rev 2002; 10: Schade R, Andersohn F, Suissa S, Haverkamp W ym. Dopamine Agonists and the Risk of Cardiac-Valve Regurgitation New engl J med 2007; 4, Zanettini R, Antonini A, Gatto G ym Valvular Heart Disease and the Use of Dopamine Agonists for Parkinson s Disease New engl J med 2007; 4, Roth BL Drugs and valvular heart disease. (Editorial) New engl J med 2007; 4. Parkkis 1/2007 7

8 Yhdistys Runoilua vaakatasossa Teksti: Soili Semkina Kuvat: Soile Kauppi, Kaarina Korhonen Kymmenen parkkisnaista kokoontui viikoksi talvisen Kaisankodin kartanoon. Naisten kulttuurilomalla saatiin ruumiinjäsenet rennoiksi ja mieli runolliseksi. Naisten kulttuuriloma sai alkunsa miesten kulttuurilomasta: Tahdonvoima-taideteoksen rakentamisesta syksyllä 2005 jäi niin myönteisiä kokemuksia, että naisillekin päätettiin tarjota oma kulttuurinen projektinsa. Vähitellen idea hahmottui tarkemmin ja ohjaajaksi löytyi Helinä Siikala, kirjalija, ajattelija ja lääketieteen lisensiaatti. Lomaviikon teemaksi valittiin runot ja rentoutuminen. Tarkoitus oli kirjoittaa runoja, jotka koottaisiin myöhemmin kirjaksi. Kulttuurilomalla oli yhteensä kymmenen osallistujaa, joten tunnelma muuttui nopeasti tiiviiksi. Päivät vietettiin yhdessä Espoon Kaisankodin kartanon huoneista. Aamut aloitettiin rentoutumalla ja erilaisilla mielikuvaharjoituksilla. Naiset vitsailivatkin, että vaakatasossahan tässä on eniten viihdytty. Erilaisten ruumiillisten harjoitusten tarkoituksena on ruumiin ja mielen kokonaisvaltainen rentoutuminen. -Pyrkimyksenä on saada liikkeelle omia voimia. Voimistaminen ei kuitenkaan kohdistu suoranaisesti oireisiin, Helinä Siikala tarkentaa. Fyysisestä rentoutumisesta oli selviä vaikutuksia: kun mielen antoi rauhoittua, alkoi runosuonikin pulputa. Osa naisista ei ollut juuri kirjoittanut runoja, mutta nyt niitä syntyi solkenaan. Sitten runoja luettiin ja niistä keskusteltiin. Pinnalle nousi monelle henkilökohtaisia ja herkkiä asioita, joita käsiteltiin yhdessä. Pienessä valkoisessa patjoin peitetyssä huoneessa on niin tanssittu, naurettu kuin itkettykin. Tunnelma on kuitenkin kevyt, naiset hymyilevät ja nauravat. -Tämä on ollut todella nautinnollista, tällaista halutaan lisää, sanoo Helvi Leino. Kaikki ovat silminnähden tyytyväisiä ja energisiä. Viikon aikana tuli käsiteltyä paitsi omaa runollista minäänsä myös Parkinsonin tautia. Teknisistä vaikeuksista huolimatta osallistujat oppivat rentoutumaan ja saivat uusia virikkeitä. 8 Parkkis 1/2007

9 Yhdistys Helinä Siikala kehuu ryhmän poikkeuksellista valmiutta heittäytyä toimintaan. Yksi osallistujista vastaa siihen, että ei ole mitään menetettävää. -Täällä on pitkään sairastaneita, joten enää ei hävetä olotilaansa, selventää Liisa Erähalme. Lisäksi monet ovat olleet mukana vertaistukitoiminnassa, jossa Parkinsonin tautia ja diagnoosin saantiin liittyviä tuntemuksia on päässyt käsittelemään. Runojen kirjoittelu on jatkunut tammikuisen viikon jälkeenkin. Osallistujat ovat tavanneet jo muutaman kerran keskustelemaan ja lukemaan syntyneitä runoja. Parkkis julkaisee nyt kulttuuriloman tuotoksia, vaikka varsinaista kokoelmaa täytyy vielä hieman odotella. Runokirja on suunniteltu julkaistavaksi syksyllä. Tanssi tyttö, laula, tanssi Tanssi tyttö hidas valssi Laula tangon tummaa taikaa sitä sielu aina kaipaa Sovi jos sulle ei valssi etkä tunne tangon taikaa paeta voit nykyaikaan Olet silloin nyt ja tässä kiinni pankin elämässä Soita meille accordilla Työt saat esiin imaisulla Hoitele sä spotit swapit Netottamaan kyllä opit Muista eurot maksuun panna osaamises käyttöön anna Ajattele kuule vähän Istu hiljaa, istu tähän Hidas valssi jossain kaikaa tango kutsuu tummaan taikaan Käsi kiertyy ympärille muistot vetää estradille Taas saat kerran nuori olla elät jälleen unelmilla Marja Kärki Sammandrag av kvinnors kulturvecka Nu vi bevisat kan för andra att elva kvinnor i en vecka kan leva med varandra Så intensivt o nära som man bara kan begära Vi gett varandra av vår energi, tänk så starka vi skall bli Morgonen vi börjat med musik o dans åt styvhet o stelhet vi inte gett en chans Att kunna få så mycket hade jag ej kunnat drömma om, då jag till kursen kom Vi är så glada för att fått vara med det gäller ju vår livskvalite Parkinsonssjukdom är ju helt unik, för ingen är den andra lik Någon darrar andra trippar på, ibland av stelhet man ej skeden till munnen vill få Men alla så gör vi så gott vi kan, för att de positiva i livet få fram. Katja Granqvist * * * Jos olisin kumartunut olisin nähnyt koivunrungolla leppäkertun ottamassa aurinkoa Marja Kärki * * * Det lilla i livet Människan växer, får erfarenhet för var dag som går och lär sig att i livet man inte allting får Livet är fyllt av misstag o fel ingen är ju perfekt, det är nog för väl Men mycket av lycka vi fått om vi kan öppna vårt öga och se allt smått. Katja Granqvist Parkkis 1/2007 9

10 Yhdistys UPY Historian havinaa Teksti: Heikki Teräväinen Kuva: Soili Semkina Yhdistys täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 20 vuotta. Tapahtumaa juhlistetaan keväällä toukokuussa, joten tässä hieman ensimakua tulevaan. Parkkis suo lukijoilleen kurkistuksen menneisiin vuosikymmeniin ja yhdistyksen alkutaipaleeseen. Uudenmaan Parkinson-kerho perustettiin Suomen Parkinson yhdistyksen alaosastoksi. Kokouskutsu oli Helsingin Sanomissa ja kokouspaikkana oli Helsingin kaupungin kerhotila. Kerhon säännöt kirjattiin Puheenjohtajana oli ensin Airi Nurminen ja alkaen Annikki Kähönen. Hänen miehensä, Jaakko Kähönen toimi sihteerinä. Muita hallintoon kuuluvia aktiiveja olivat muun muassa Greta Kujala, Jorma Sainio sekä Jaakko Rajamo. Kerho rekisteröityy Hieman yli vuoden toiminnan jälkeen kerhossa aktiivisesti mukana olleet totesivat toiminnan olevan hankalaa ellei kerho rekisteröidy. Kerho piti kokouksen missä rekisteröintiajatus yksimielisesti hyväksyttiin ja asiakirjat lähetettiin oikeusministeriön yhdistysrekisteriin päivätyllä kirjeellä. Asiasta ilmoitettiin kirjeitse myös Suomen Parkinson yhdistykseen sen silloiselle toiminnanjohtajalle Eeva Puittiselle ja puheenjohtaja Urpo Rinteelle. Uudenmaan Parkinson-yhdistys r.y, Nylands Parkinson-förening r.f., merkittiin yhdistysrekisteriin Tässä vaiheessa kokoustilaan sopi 40 ihmistä. Vuoden 1987 vuosikokoukseen tammikuussa osallistui 24 kerholaista mutta elokuussa 1987 oli paikalla jo 40 kerholaista. Jäsentiedote käsitti yhden sivun monisteen. Jäsenten määrä kasvoi tasaisesti. Vuoden 1987 lopussa jäseniä oli 170, vuonna 1988 jo 210, vuonna 1989 oli jäsenten määrä 370 ja yli tuhat jäsentä yhdistyksessä on ollut vuodesta 1997 lähtien. Ensimmäinen varsinainen yhdistyksen kokous pidettiin ja sen hallintoon valittiin Annikki Kähönen (pj), Hilkka Tähtinen (vpj), Rainer Grönholm, Jaakko Rajamo ja varajäseniksi Anna Rääkköläinen ja Reijo Huovila. Sihteeriksi kutsuttiin Jaakko Kähönen. Greta Kujala toimi varainhoitajana. Samana vuonna yhdistyksen vastuualueeksi sovittiin yhdessä Suomen Parkinson liiton kanssa HYKS-piiri Ahvenanmaata lukuunottamatta. Todettakoon, että myöhemmin tämän havaittiin olevan turhankin laaja, minkä osoituksena Lappeenrantaan perustettu kerho ilmoitti päivätyllä kirjeellä muodostavansa oman alueellisen Parkinson-yhdistyksen. Kotiutuminen Alppilaan Alkuvuosina yhdistys kokoontui milloin missäkin, mm Annikki ja Jaakko Kähösen kotona, Helsingin kaupungin tiloissa, Hotelli Pasilassa ja Alppilan kirkon tiloissa. Yhdistys sai jo rekisteröintivuonna (1988) itselleen oman vuokratun pienen (35m2 )toimistotilan osoitteessa Läntinen Brahenkatu 4 b A1. Tilaan muutettiin Tila kunnostettiin talkootyönä, valaisimet ja maalit saatiin lahjoituksina. Loppusyksyllä 1995 muutettiin nykyisiin, lähes kaksi kertaa suurempiin tiloihin. Myös tätä muuttoa luonnehti voimakas talkoohenki ja vaikka remontti oli iso (muun muassa seinän poisto ja siirto, sähkötöitä ynnä muuta) pysyivät kustannukset vaatimattomina urakan kokoon nähden. Toisaalta tämä muodostui huomattavaksi rasitukseksi mukana olleelle verraten pienelle joukolle. Erityisen aktiiveja tässä olivat Marjatta Kaikkonen, Marjatta Rinne, Irja Vasarainen ja Reijo Pellinen. Yhdistys tänään Nykyään yhdistyksen toiminta muodostuu niin yhdistyksen kuin kerhotason toiminnasta. Yhdistys tarjoaa viikoittaista fysioterapeutin vetämää jumppaa, lääkärin ohjaamaa joogaa ja uintia. Lisäksi on tuettuja retkiä ja virkistystä sekä lukuisia asiantuntijan pitämiä esitelmiä vuosittain sekä kolmisen kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Parkkis. Aktiivisesti toimivat kerhot tuovat oman paikallisen ja läheisemmän lisän jäsenten käyttöön. Toiminnalle on myös ollut erinomainen piristysruiske Parkinson liiton aluesihteerin, Soile Kaupin, toimiston sijoittaminen yhdistyksen tiloihin. Erilaisten aktiviteettien lisääntyminen on vastaavasti hyvinkin kymmenkertaistanut kulumme kymmenessä vuodessa mutta samassa suhteessa ovat kasvaneet tulotkin. Yhdistys kattaa jäsenmaksuillaan vajaan neljänneksen menoistaan. Loppuosasta saamme kiittää Rahaautomaatti yhdistystä ja alueemme kaupunkeja, eritoten Helsinkiä mutta myös Vantaata ja Espoon kaupunkia. Saatu tuki ei silti sellaisenaan riittäisi muun toiminnan lisäksi esim kanslianhoitajan palkkaamiseen. Tämä on kuitenkin ollut mahdollista erilaisin työvoimaviranomaisten tuin. 10 Parkkis 1/2007

11 Yhdistys Yhdistyksen nykyisissä tiloissa Helsingin Alppilassa on toimittu jo vuodesta Tiloissa kokoontuu yhdistyksen hallitus kerran kuukaudessa. Lisäksi helmikuusta alkaen on ryhdytty pitämään kahvitupaa, jonne kaikki ovat tervetulleita joka kuukauden ensimmäisenä keskivikkona. Ote Kirkko ja Kaupunki - lehdestä. Tuolloin Uudenmaan Parkinson-yhdistys oli vasta kerho. Parkkis 1/

12 Tervehdys Nurmijärven Parkista! Kaunis sää on aina suosinut Kotorannan tapaamisia. Teksti: Salli Mikkola Kuvat: Aarno Koskinen Nurmijärven Parkki-kerhossa nautitaan luonnon antimista Kiljavan Sääksjärvellä. Kokoonnumme kerran kuussa Nurmijärven terveyskeskuksessa. Kokouksissamme on keskimäärin 25 henkilöä, yleensä ne samat aktiivit, kuten varmaan muissakin kerhoissa. Syyskauden viimeisissä kokouksissa ideoimme yhdessä tulevan vuoden toimintaa. Olemme päättäneet ottaa ohjelmaamme vain sellaisia aktiviteetteja, joihin kaikki kerhon jäsenet kuntonsa puolesta pystyvät. Emme ole tehneet pitkiä bussimatkoja eikä teatterimatkoja, koska useille tuottaa vaikeuksia istua aloillaan pitkiä aikoja. Kerhomme perustaja Esko Mikkola vihtaretkellä 2002, josta on oheinen kuva. Hän taisteli jo silloin toisen vakavan sairautensa kanssa, josta hän ei selvinnyt vaan menehtyi kesällä Parkkis 1/2007

13 Lääketiede Olemme onneksi löytäneet lähietäisyydeltä mukavan retkikohteen, jonne suuntaamme nykyisin syyskauden alkajaisiksi: Lomakoti Kotoranta Nurmijärven Kiljavalla, kirkasvetisen Sääksjärven rannalla. Aloitamme jo iltapäivällä kahvitellen, ja sen jälkeen on vapaata yhdessäoloa peleineen, saunomisineen tai miten kukin haluaa aikaansa viettää. Parina viime vuonna meillä on ollut suuri ilo saada Keski-Uudenmaan kerho Kari Nykäsen johdolla vieraaksemme Kotorantaan. Elämme toivossa, että niin tapahtuu myös ensi syksynä! Koska kerhomme perustettiin vasta vuonna 1999, meille ei ole ehtinyt muodostua pitkiä traditioita. Kotorannan lisäksi yritämme taas tulevana kesänä elvyttää vih- dan- eli vastantekotalkoita, jollaiset meillä on ollut jo kahtena kesänä, viimeksi vuonna Vihdan sitomiseen hyväksytään vain vitsaksista kierretty panta, jonka tekeminen vaatii sormikestävyyttä. Toivon mukaan tänä vuonna 90 vuotta täyttävä tämän alan taitaja Irma Kohonen jälleen opastaa meitä tässä jalossa taidossa. Kotorannan rantasauna Sääksjärven rannalla. Parkkis 1/

14 Kerhotoiminta Kipsikäsiperhonen Olimme lähdössä Tapiolaan katsomaan Etelä-Kymenlaakson ja Espoon Parkinson-kerhon välistä pukka-ottelua. Ajattelin pyytää mukaamme Ullan, joka on kerhomme ilopilleri. Koska mielestäni hän on paljon yksin, ajattelin, että olisi varmaan vaihtelua myös hänelle, jos pyytäisimme hänet mukaan katsomaan peliä. Olimmehan koko vuoden sitä yhdessä pelanneet ja näin olimme yhä enemmän myös ystävystyneet (koko meidän kerhon pukka-jengi: Marita, Risto, Ulla, Esko ja minä.) Niinpä houkuttelin Ullan mukaamme hyvässä tarkoituksessa Seurasimme peliä, joka päätyi Tapiolan kerhon voittoon. Pois lähtiessämme Ulla nojasi seinään, kun vaihtoi kenkiä jalkaan. Jossakin vaiheessa hänen tasapainonsa petti ja hän kaatui yllättäen lattialle. Reippaasti hän sanoi, että käteen vain vähän sattui, mutta ettei siinä sen kummemmin käynyt. Paluumatkalla halusin kuitenkin soittaa Kirkkonummen terveyskeskukseen, koska alkoi näyttää siltä, että käsi oli sittenkin kipeämpi kuin aluksi luultiin. Terveyskeskuksessa tehtiinkin nopea puhelindiagnoosi pelkästään parin kysymyksen perusteella: Onko ranne turvonnut, särkeekö sitä kovasti? Kun vastattiin, ettei ole käsi turvoksissa eikä särkykään ole ihan sietämätön, saatiin kuulla, ettei kannata tulla turhaan lääkäriin perjantai-iltana. Koskapa terveyskeskuksessa ei ole röntgeniä yöllä, niin ei kannata tulla ollenkaan ennen kuin vasta aamulla, jos kättä silloin vielä särkee. Onneksi emme tyytyneet tähän vaan sanoin, että me mielellämme tulemme kuitenkin näyttämään kättä nyt heti, eikä vasta aamulla. Vastaus oli: No tulkaa nyt sitten jos välttämättä haluatte, niin voihan lääkäri vaikka varalta sitten kirjoittaa teille lähetteen seuraavaksi päiväksi, jos on tarvis. Onneksi lääkäri oli eri mieltä ja antoi lähetteen heti illalla Jorviin, jonne kiikutimmekin tuskastuneen Ullan. Hän pääsi nopeasti röntgeniin, ja kaikki näytti aluksi sujuvan kuin tanssimutta siten tuli yllättävä takaisku. Kirurgi katosi kuin maa olisi hänet nielaissut, emmekä nähneet hänestä vilaustakaan pariin tuntiin. Minulla oli onneksi taas kerran, virkkauslankaa ja koukku mukanani, joten ajattelin ilahduttaa ystävääni tekemällä hänelle perhosen muistoksi tästä tapahtumarikkaasta yöstä. Paljon muutahan en pystynyt tekemään hänen olonsa hyväksi. Vaikka kuinka olisin halunnutkin auttaa, ei minulla ollut keinoja käytettävissäni. Ulla sai itse valita perhoseen värit: punaista ja mustaa. Ja niin perhonen valmistui ennätysajassa. Lisäksi syntyi vielä kolme muutakin perhosta, koska jouduimme odottelemaan kadonnutta kirurgia leikkauksesta vielä niin kauan, että olimme kotona vasta puoli neljän aikaan aamulla. Nyt tämä pieni perhonen asustaa ystäväni Ullan kodissa muistona seikkailurikkaasta yöstä Mietimme sille yhdessä nimeä, mutta vielä emme ole ihan varmoja siitä, onko se Ullan kipsikäsiperhonen vai Jorvin yöperhonen vai jotain ihan muuta. Ulla toivoi, että kirjoittaisin perhosen mukaan jonkin pienen tarinan siitä, miksi se oli syntynyt, joten tässä se nyt on muistoksi Ullalle yöstä Jorvissa! Aila Kuittinen Helvi tarkkailee taskulampun kanssa makkaran ja lettujen paistumista, vieressä apulainen Sinikka. Mäntsälän kerhon retki suuntautui Koulurantaan, joka oli monelle uusi tuttavuus. Lähtijöitä ei ollut riittävästi, joten tarvitsimme lisäjoukkoja. Vahvistusta saatiin ryhmästä, jonka kanssa olin ollut vuonna 2000 Rovaniemellä sopeutumisvalmennuskurssilla. Olimme päättäneet pitää yhteyttä. Olemmekin vaihtaneet kuulumisia ja tavanneet toisemme Koulurannassa. Paikan valinta ei siis ollut vaikea. Oli kiinnostavaa nähdä, millainen paikka on talvella. Olin ollut siellä vain kesäaikaan. Hiljaista oli, 14 Parkkis 1/2007

15 Kerhotoiminta Kaksi pientä on yhteensä sopivan kokoinen! Teksti ja kuvat: Sinikka Schlobohm lukuun ottamatta autojen ääniä. Saavuimme kukin omalta suunnaltamme. Tie oli jäinen ja liukas lähes puolet matkasta. Pihamaa oli luminen ja tuuli puhalteli koko viikonlopun ajan. Oli tapahtunut muutoksia: vanha kota oli purettu ja tilalle oli tullut uudenaikainen grillimökki. Tosi pettymys. Olin odottanut tikkupullan paistoa nuotiolla. Oli jäänyt mukavia muistoja siitä vanhasta kodasta. Siellä makkaranpaiston lomassa Lapista syntyisin oleva entinen poromies kertoili elämästään pohjoisessa: Mikään ei kestä ikuisesti, ei edes oikeantuntuinen kota etelässä. Pian joukko oli kotiutunut, oli nautittu makoisa lounas, ja vanhat tutut olivat vaihtaneet kuulumiset. Sovimme, kuka lämmittää saunan. Se oli Veikon tehtävä ja tärkeä olikin. Illalla paistoimme makkaraa ja lettuja nykyisessä kodassa. Liekö ollut jokin käyttövirhe, kun sisälle tuli savua niin, että piti tuulettaa, ja sitten tuli kylmä. Helvi ryhtyi paistohommiin ja kyllä maistuivat makkarat ja letut hyvältä. Koulurannassa huomasi katuvalojen loisteessa asuva, kuinka pimeää talvella voi olla, vain jokunen tähti valona taivaalla. Aamulla oli kotitekoista jumppaa. Tehtiin mitä kukin muisti, venytystä ja muuta liikettä. Päivällä ulkoiltiin, pelattiin koronaa, sählyä sekä Heino ja Jorma jotakin lautapeliä ja sudokua. Mukavia muistojahan sieltä jäi. Salme ja Jorma tapasivat Koulurannassa, ja nyt he ovat onnellisesti yhdessä. Onnea heille edelleen! Parkinsonin-taudin kanssa tulee toimeen, kun on joku, jonka kanssa sen voi jakaa. Yksin ollessa sairaus voi saada helposti yliotteen. Koulurannan retki oli henkisesti rentouttava ja leppoisa kokemus. Tutuistakin ihmisistä löytyi uusia puolia. Mäntsälän kerho ja Rovaniemen porukka lähettävät terveisiä muille kerhoille: tehkää retki Koulurantaan. Suuret kiitokset Tuulalle ja hyvää ruokaa valmistaneelle emännälle! Parkkis 1/

16 Liikunta Keilakisa Tapiolassa Teksti ja kuvat: Seija Mustonen Keravalta se alkoi, Kirkkonummi oli seuraava/ nyt on Espoon Parkkislaisilla vuoro/ järjestää keilaturnaus/mielessä on Kirkkonummelta saatu pelihurmaus/laji on saanut monet koukkuun/ on ukkoa ja akkaa/palloa he hurjasti nakkaa/ monta keilaajaa otti osaa kisaan/eikä heitetty paljon vikaan/ kolme keilaaja joukkueessa/kolme sarjaa/siitä kisa alkaa/ keilat kaatui/paikkoja tuli/joku keila ei kaatunut/ siitä se murhe tuli/ mutta seuraava heitto/ei ollutkaan mikään peikko/ kannustusta toisillemme annoimme/ kehuimme ja vannoimme/ miten olet hyvä / tuuriksi sitä sanoit/ pisteitä paljon kertyy/pelaajan mieli vertyy/ tulostauluja tarkkailtiin miten menee omilla/toivottavasti eivät ole lomilla/ tasainen oli keilakisa/voiton otti Alvar, Tuomo, Matti/pisteitä kertyi mukavasti/ Espoo ykkönen tällä kertaa voitti/keski-uudenmaan ykkönen Kari, Kale ja Harri / toisen sijan saivat/tulokset olivat ihan oivat/ paras naisista Mirja Etelä-kymestä oli terästä/toiset naiset tuli hiukan perässä/ Henkilökohtaisen kisan paras Tuomo, toinen oli Matti, Harri kolmas/siinä parhaat keilaajat oivat/tarkka käsi mieli vakaa/se voiton takaa /jatketaan samaan tahtii/kannattaa tulla mukaan mahtii/ kiinnostusta riittää/espoo kiittää. 16 Parkkis 1/2007

17 Liikunta Niksiparkkis Teksti: Ari Valpas Parkinsonin tautia sairastaville sopivan rauhallisia pelejä ovat pukka sisätiloissa, etenkin talvella, ja petankki kesäisillä kentillä ja pihoilla. Monilla meistä on kuitenkin heikko selkä, joka kipeytyy, kun pelin aikana joutuu taipumaan kymmeniä kertoja eteen ja joskus sivullekin päin ja poimimaan maasta varsin painavia petankkikuulia. Seuraavassa esittelen pari selkää säästävää pallon poimijaa, joihin materiaali löytyy monen kodin varastokomerosta, ja jollei sieltä löydy, niin kannattaa poiketa kirpputorilla tai romuliikkeessä. Kuva 1 esittää magneettista poimijaa. Riittävän voimakas magneetti löytyi, kun uteliaisuuttani katsoin, mitä toimimattomaksi heittäytynyt iskuporakone oli syönyt. Moottorissa oli kaksi kiekkomaista, tehokasta magneettia. Poimijaan riittää yksi kiekko, jonka läpi porataan reikä pitkää ruuvia varten. Tarvitaan vielä läpimitaltaan pari senttiä paksu keppi, jonka alapäähän porataan reikä ruuvia varten. Reiän läpimitan on oltava hiukan pienempi kuin ruuvin. Esimerkiksi 4 mm:n ruuville porataan 3 mm:n reikä. Kepin pituus on makuasia, mutta lyhyehköstä kepistä pallon irrottaminen on helpompaa kuin liian pitkästä. Kuvassa 2 on vanhan pöytälampun varjostin ylhäältä katsottuna. Siinä näkyy teräslangasta tehty kierukka, joka puristuu hehkulampun ympärille pitäen varjostimen halutussa asennossa. Jos varjostin on muuten käyttökelvoton, irrotetaan suorat teräslangat ympyrän muotoisesta kehyslangasta, taivutetaan 90 asteen kulmaan ylöspäin ja katkaistaan 4-5 cm:n mittaisiksi. Etsitään sopiva keppi varreksi ja porataan sen alapäähän reiät, joihin ylös taivutetut langat ahtaasti sopivat. Valutetaan reikiin liimaa ja tungetaan langat reikiinsä. Liimaa ei kannata säästellä. Lopuksi taivutellaan teräslankalenkit sopivalle etäisyydelle toisistaan, jotta kierukalla on helppo tarttua palloon. Pallon on kuitenkin pysyttävä kiinni kierukassa, vaikka se nostetaan maasta ylös. Parkkis 1/

18 Pakina HUHUILUA KUOROSSA Korppi teerikukolle korahti: Kutsu mieskuoro koolle ja pian. Pitää valita uusi solisti, mustarastas kun sai kurkkuvian. Kuka miehistä laulaa parhaiten? Kenen ääni on kaikkein helein? Korppi kysyi ja sanojaan tehostaen huitoi kulttuuripitoisin elein. Riekko ehdotti kiljuhanhea, joku närheä, kurkeakin. Korppi rääkäisi: Pitihän arvata hajanaisuus tään rupusakin. Kaikki pysyvät tiukasti kannassaan, josta luovuta ei kirveelläkään. Siksi turvaudumme arvontaan, sekä luotamme hyvään säkään. Nosti kuukkeli naavahatusta voittoarvan, ja korppi sen luki: Tässä nimi on Huuko Huuhkajan. Hällä alkaa siis solistihuki. Nousi kuoron johtaja puhumaan: Miehet, ohjelmistomme muuttuu; enää lauleta ei, vaan me huhuillaan, ylä-äänet näet Huukolta puuttuu. Ari Valpas Rakennevirheitä Ihmisruumis ei ole huipputuote, ei lähellekään sitä. Pelkästään asentomme - painava pää korkealla pystysuoran rangan nokassa keikkumassa - aiheuttaa tiettyjä ongelmia. On toki pystyasennossa jotain hyvääkin, muun muassa se, ettei eturaajoissa tarvitse pitää kenkiä, mutta asennosta aiheutuu myös monia haittoja ja jopa sairauksia. Esimerkiksi selän lihaksisto ei luonnostaan ole kyllin vahva pitämään nikamia ruodussa vaan ne luiskahtelevat pois paikoiltaan tai nikamien välilevyt pullahtavat puristamaan hermojuuria aiheuttaen pahoja kiputiloja. Ihmisen täytyy varta vasten treenata selkänsä lihaksia välttyäkseen selkäsäryiltä. Olisimmepa aidosti apinoita, joista useimmat kävelevät ja juoksevat neljällä jalalla ja nousevat kahdelle jalalle vain esimerkiksi kurottaessaan hedelmää puusta. Neljällä jalalla kulkeminen rasittaisi selän lihaksia sopivassa määrin ja säästyisihän siinä rahaakin, kun ei tarvitsisi maksaa kuntosalin käytöstä. Toinen paha rakennevirhe löytyy kasvojemme luustosta. Silmäkuoppien alapuolella sijaitsevat poskiontelot eli sinukset, joihin voi kertyä märkää, jolloin seurauksen on onteloiden tulehdus, sinuiitti. Miksi onteloihin kertyy märkää? Koska aukot, joiden kautta märkä pääsisi valumaan nenäonteloon ja sieltä sieraimien kautta pihalle, sijaitsevat sinusten etuseinässä eivätkä pohjalla. Tilannetta voi verrata vaikkapa vesivahinkoon kylpyhuoneessa, jonka lattiakaivo on vahingossa asennettu seinään. Jos olet potenut sinuiittia, joka ei ole parantunut antibiooteilla, vaan on tarvittu poskionteloiden huuhtelu, ymmärrät, miten vakavasta virheestä on kyse. Kolmas virhe on aivojemme liian suuri kapasiteetti ja siitä johtuva itsekeskeinen ajattelukyky. Ihminen lienee ainoa eläinlaji, jonka toiminta tähtää yksilön itsensä menestymiseen. Kaikilla muilla päämääränä on lajin säilyminen. Ihminen on viisaudessaan keksinyt monia asioita, jotka näennäisesti helpottavat elämäämme, mutta jotka pitkällä aikavälillä koituvat paitsi ihmiskunnan myös koko elollisen luonnon tuhoksi. Kunnioittamani ajattelija, biologi ja kalastaja Pentti Linkola lausui jo yli kolmekymmentä vuotta sitten radioesitelmässään: Luonnonsuojelijat ja biologit kuuluvat myös ihmislajiin - siksi hekään eivät voi kyetä omassa elämässään luopumaan tekniikan huippusaavutuksista Ja niin ihmislajilla on vain yksi ainoa tie, sama jota hirmuliskot, mammutit ja monet muut etevät lajit ovat kulkeneet. Mietipä sitä. Ari Valpas 18 Parkkis 1/2007

19 Aluesihteeriltä Aluesihteerin palsta Teema 2007 Oikeus ja kohtuus Rättvisa & rimlighet Valtakunnallisen vammaisneuvoston, VANE:n pääsihteeri Sari Loijaksen mukaan vammaisjärjestöjen edunvalvonnasta pitäisi puhua oikeuksien valvontana, koska kyseessä eivät ole edut, joita muut eivät voi saada, vaan vammasta aiheutuvan haitan korvaaminen. Kun rakenteet ovat muuttumassa, on omien etujen esille ottamisen aika. Perusterveydenhuollon palveluiden laadun huonontuessa vammaisjärjestöjen tehtävä on ottaa esille ongelmia, ehdottaa ratkaisuja. Ammattilaiset toivovat, että järjestöt tuovat esiin näkökohtia! Päättäjät lukevat yleisönosastokirjoituksia: kysykää, kuinka on aiottu järjestää oman sairauden tai vamman näkökulmasta tärkeät asiat. Voimme käyttää useita kanavia oikeuksien valvonnassamme. Järjestöt voivat tehdä kannanottoja oman kunnan vammaisneuvostolle. Vammaisjärjestöt voivat kutsua kunnan päättäjiä vuosittaiseen tapaamiseen. Järjestöjen yhteistyö on välttämätöntä. NV-Neurologiset vammaisjärjestöt järjestävät kuluvana vuonna yhdistysten oikeuksienvalvontaa ja yhteistyötä tukevaa koulutusta. Helsingissä ensimmäisessä seminaarissa oli kaikkiaan 18 osallistujaa seitsemästä Helsingissä toimivasta yhdistyksestä tammikuussa. Uudenmaan Parkinson-yhdistystä edustivat Raimo Hokkanen, Liisa Erähalme ja Mirjam Markkula. Kansanedustaja ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Rakel Hiltunen esitteli kunnallista päätöksentekoa ja antoi käytännöllisiä ohjeita yhdistysten vaikuttamistoimintaan Helsingissä. Helsingissä kaupunginvaltuusto kokoontuu joka toinen keskiviikko. Yhdistysten edustajistaan muodostama lähetystö voi varata ajan kaupungin puhelinvaihteesta valtuustoryhmien tapaamiselle. Tapaamiseen kannattaa valmistautua laatimalla kirjelmä, joka sisältää selkeän, konkreettisen esityksen tai vetoomuksen tietystä asiasta. Vammaispalvelut ja erityisesti Helsingin kuljetuspalvelujen käyttäjien ongelmat nousivat keskustelussa esiin tietysti. Helsingin epilepsiayhdistyksen puheenjohtaja Seppo Sarkkula esitteli vammaisneuvoston toimintaa. Hän on toiminut pitkäaikaissairaiden edustajana Helsingin vammaisneuvostossa. Kaksi vuotta sitten saivat NVNeurologiset vammaisjärjestöt oman edustajan vammaisneuvostoon ja yhdistykset valitsivat kaksivuotiskaudeksi edustajakseen Timo Lehtosen Uudenmaan Lihastautiyhdistyksestä. Torstaina pohditaan vaikuttamisen reittejä Helsingissä ajankohtaisten sosiaali- ja terveydenhuollossa ilmaantuneiden asioiden parissa. Tarkoituksena on myös ennakoida mahdollisia tulossa olevia ongelmakohtia. Suomen Parkinson-liitto ry:n kevätkokous pidetään Tampereella. Tampereen Parkinson-yhdistyksen 20 vuotisjuhlaa vietetään Kansainvälistä Parkinson-viikkoa vietetään Suomen parkinson liiton aluesihteeri Distriktssekreterare Soile Kauppi Saimaankatu 1, HELSINKI Puh , GSM Onko vuoteessa kääntyminen hankalaa? LIUKULAKANA on patjan keskiosan poikki pingotettava satiinipintainen lakana, joka helpottaa vuoteessa kääntymistä ja kääntymisessä avustavaa henkilöä. Saatavana aluesihteereillä ja keskustoimistossa! Hinnat 110 cm x 200 cm cm x 200 cm 20 postitettaessa toimitusmaksu 5 Liiton jäsenristeilypäivä Tukholmassa lähtee Helsingistä Parkkis 1/

20 Ilmoitustaulu PARKINSON-VIIKOLLA KERAVALLA lauantaina kello Nikkarin koulun auditorio (Keskikatu 3) Paneelikeskustelu: Luovuus ja Sairaus Paneelissa mukana: puheenjohtajana Sakari Leino psykoanalyytikko Seppo Anttila professori Ariel Gordin professori, näyttelijä Martin Kurtèn vanhusten hoitaja Tarja Tallqvist professori Heikki Teräväinen Lisämausteena yleisön joukkoon on kutsuttu tunnetusti luovia parkkiksia Keski-Uudenmaan Parkinson-kerho: sketsisikermä parkkiksien kauppamatkasta Huumorin sävytyksellä kerrotaan Parkinson-potilaan kauppaasioinnin vaikeuksista ja kohtaamista ennakkoluuloista Näyttely Parkinson-potilaiden taidoista ja luomisvoimasta Älä unohda tätä tilaisuutta, sillä tätä tilaisuutta et unohda Kutsu Uudenmaan Parkinson-yhdistyksen 20-vuotisjuhlaan Torstaina klo Kinaporin palvelukeskukssa (Kinaporinkatu 9 A) Kahvitarjoilu ja hyvää ohjelmaa. Tule juhlistamaan yhdistyksen 20 vuoden taivalta! parkkis_lehti_0702_ms.ai :27:58 PARKINSONIN TAUTI JA SALATUT VOIMAT Lisätietoa Keski-Uusimaan kerhon web-sivuilla: UPY ry:n kahvitupa Tule tutustumaan Uudenmaan Parkinsonyhdistyksen toimistoon ja sen tarjoamiin palveluihin. Avoimet ovet joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo alkaen Tarjolla kahvia ja vapaata keskustelua. Mikäli haluat tavata Parkinson-liiton aluesihteerin Soile Kaupin, varmista etukäteen hänen paikallaolonsa toimistossa. Toimistossa on myytävänä liiton kirjoja, levyjä ja kortteja. Lisäksi toimistolla on mahdollisuus käyttää kopiokonetta. Lämpimästi tervetuloa ja tuo kaverikin mukaan! Yhdistyksen hallitus kokoontuu kevätkaudella ja Kokoukset alkavat klo 15.15, Saimaankatu 1. Joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko: 4.4., 2.5. Osoite: Saimaankatu 1, Hki Kirkkotallin Apteekki Prisma Munkkimäentie 29, Kirkkonummi, puh Parkkis 1/2007

21 Ilmoitustaulu Kutsu Unto Peltolan muistoturnaukseen ma Pohjois-Kymen Parkinson-kerho järjestää 2. Unto Peltolan muistoturnauksen maanantaina Kuusankoskella. Turnaus on tarkoitettu Uudenmaan Parkinson-yhdistyksen Parkinson-kerhojen nelihenkisille pukkajoukkueille. Petanque-kuulin heitettävät ottelut Kuusankosken Urheilupuistossa klo Paikalla on kenttäkahvio. Muistoturnaukseen ilmoittautuneet joukkueet jaetaan paikalla klo 10 alkulohkoihin, joiden otteluissa pelataan kaksi 6-pisteen erää. Alkulohkojen parhaat jatkavat pudotuspelejä paras kolmesta periaatteella: jatkoon vaaditaan kaksi voitettua 6-pisteen erää. Voittajajoukkue saa kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa ja joukkueen jäsenet lisäksi muistopalkinnon. Ilmoittautuminen huhtikuun aikana Raimo Haikonen puh tai Ryhmä Uudenmaan nuorille parkinsonpotilaille Nuorten (noin alle 55-vuotiaiden) Parkinsonin tautia sairastavien kerho kokoontuu Tapiolan palvelukeskuksessa joka kuukauden 1. keskiviikkona klo Kerho on avoin kaikille Uudenmaan Parkinson-yhdistyksen alueella asuville nuorille parkinsonpotilaille. Ryhmässä keskustellaan erityisesti nuorten potilaiden ongelmista ja se pyrkii myös antamaan vertaistukea nuorille vasta sairastuneille. Yhteyshenkilöt Hannele Sinisalo , Jari Lammminperä PARKKIADIT EERIKKILÄN URHEILUOPISTOLLA LIIKUNTAVUOROT HELSINGISSÄ Uudenmaan Parkison-yhdistys järjestää Parkison-potilaille soveltuvaa liikuntaa Kampin palvelukeskuksessa, Malminkatu 3 D, neljästi viikossa alkaen : JOOGA Tiistaisin klo 12-13, ohjaajana lääket. ja kir. tri Erkki Melartin. Tule kokeilemaan jooga rentouttaa! Kausimaksu 20,00. JUMPPA Torstaisin klo asiantuntevan fysioterapeutin ohjauksessa. Jumppa ylläpitää kuntoa ja toimintakykyä, se on mitoitettu parkkislaiselle soveltuvaksi. Kausimaksu 20,00 PELKKIS JA PUKKA Maanantaisin Pelejä pelataan rinnakkain liikuntasalissa. Kummatkin soveltuvat hyvin parkkislaisille, myös sellaisille, jotka eivät aikaisemmin ole pallopelejä pelanneet. Liikunta pitää sinutkin liikkeessä - tervetuloa mukaan! Tervetuloa viettämään liikunnallinen lauantaipäivä boccian (pukka) ja pelkkiksen parissa. Lajit: Boccia 2 joukkuetta / yhdistys (2 x 3 pelajaa) Pelkkis kaksinpeli (miehet ja naiset) 4 pelaajaa/yhdistys nelinpeli (miehet ja naiset) 2 peliparia/yhdistys sekanelinpeli 2 peliparia/yhdistys Sama pelaaja voi osallistua vain kahteen (2) lajiin, esim. pelkkiksen nelinpeliin ja sekanelinpeliin tai esim. bocciaan ja pelkkiksen kaksinpeliin. Kilpailuissa noudatetaan yhdessä sovittuja sääntöjä. Pelipaikalla on mahdollisuus ruokailuun. (n.6-10 ) Ilmoittautumiset: viimeistään mieluummin sähköpostilla os. tai kirjallisesti: Turun Parkinson-yhdistys ry Suvilinnantie TURKU Tiedustelut: Seppo Maikola, puh Eliisa Mansikkaniemi-Lehtinen, puh Tervetuloa! Turun Parkinson-yhdistys ry:n psta Seppo Maikola UUDENMAAN PARKINSON-YHDISTYS järjestää yhdessä Lomaliiton kanssa RAY:n tukeman loman luonnonkauniilla seudulla, Punkaharjun lomakeskuksessa Lähde mukaamme viettämään yhteistä lomaa yhdessä toisten parkkisten kanssa. Voimme pelata pukkaa, petankkia tai käydä esim. keilaamassa, sillä lähistöllä on keilahalli Loman omavastuu on vain 90 euroa koko ajalta, sisältäen majoituksen, aamiaisen, päivällisen sekä lomaohjauksen. Majoitus on mökeissä rauhallisella alueella, joihin voi sijoittua 2 henkilöä. Hakemukset viimeistään mennessä Aila Kuittiselle. Kaikki hakemukset toimitetaan yhdessä Lomaliittoon. Hakemuksia saa allekirjoittaneelta. Paikkoja on rajoitetusti, vain 30 henkilöä mahtuu mukaan. Tervetuloa mukaan iloiseen joukkoomme! Lisätietoa sekä ilmoittautumiset Aila Kuittinen Puh Parkkis 1/

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 47H 1 7 GEROCENTER SÄÄTIÖN VALTUUSKUNNAN KOKOUS

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 47H 1 7 GEROCENTER SÄÄTIÖN VALTUUSKUNNAN KOKOUS KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kokousaika pe klo 13.00-14.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

Suinulan Sanomat. Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 2/2015 Kalastusasiaa

Suinulan Sanomat. Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 2/2015 Kalastusasiaa Suinulan Sanomat Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 2/2015 Kalastusasiaa Aiemmin esillä ollut Kuorevesi-järven kalastusyhtymä on saanut lisää mukaantulijoita. Nyt ovat mukana Suinula, Kavala,

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka:

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka: 25.01.2016 1. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50 Paikka: Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU 21. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN

KILPAILUKUTSU 21. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN KILPAILUKUTSU 21. MARJOLA BEACH VOLLEY TURNAUKSEEN LAPPEENRANTAAN 20.-21.7.2013 Se yksi ja alkuperäinen istumalentopallon MARJOLA BEACH VOLLEY turnaus JO VUODESTA 1993 21. MARJOLA TURNAUS 2013 Tervetuloa

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Kansainvälinen epilepsiapäivä 8.2.

Kansainvälinen epilepsiapäivä 8.2. Jäsenkirje 1/2016 Kansainvälinen epilepsiapäivä 8.2. Teemana, Epilepsia on muutakin kuin kohtauksia. Toimittajat jäsenillassa 01.02. Julkaisut Uudenkaupungin ja Laitilan sanomissa ti 9.2. Tällä tavoin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Rovaniemellä 29.8.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.35 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com Omaistuki Jällivaaran kunnassa Valokuva: andreaslundgren.com Julkaisija: Jällivaaran kunnan sosiaalihallinto omaistuen kehittämistä koskevan projektin (2007 2008) puitteissa. Teksti: Ann-Louise Lundgren.

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Atalan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Alla kuitenkin kuva joka antaa sinulle käsityksen hankkeen laajuudesta. Nähtävästi Ylen Spotlight on kiinnostunut asiasta.

Alla kuitenkin kuva joka antaa sinulle käsityksen hankkeen laajuudesta. Nähtävästi Ylen Spotlight on kiinnostunut asiasta. Mäkinen Seppo Lähettäjä: Lähetetty: Vastaanottaja: Aihe: 4. huhtikuuta 2016 17:36 Mäkinen Seppo Fwd: Motocross banan i Hei, En ole kuullut teiltä mitään uutta miten Kirkkonummi suhtautuu motocrossratahankkeeseen

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 21.6.2016 Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 Teema: Oppimisen apuvälineet, lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta VARASLÄHTÖ VIIKKOON Kouvola 30.9. Apuvälinepäivä kunnan työntekijöille

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 20.1.2015 klo 18:00 Paikka: Länsi-Porin kirkko Jäsenet: Esa Anttila, poissa Katri Hirvola Petri Huru, poissa Aulis Juntunen Marja Kaanaa Simo

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Rovaniemellä 22.8.2012 PÖYTÄKIRJA 2/2012 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Rovaniemellä 22.8.2012 PÖYTÄKIRJA 2/2012 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Rovaniemellä 22.8.2012 PÖYTÄKIRJA 2/2012 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.32 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme

Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme 1 Hyvä Yhdistyksemme Jäsen! Yhdistyksemme hallituksessa linjattiin toimintaa periaatteella: Jäsen on ykkönen. Tulemme 2016 tarjoamaan jäsenillemme entistä enemmän mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen,

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Ylikylässä 12.9.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.28 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Teemaillat / Jäsenillat

Teemaillat / Jäsenillat JÄSENKIRJE 2/2016 JÄSENTIEDOTE 2/ 25.4.2016 Keväinen tervehdys! Yhteiset hetket luovat muistoja, jotka säilyvät mielessä kauan. Teemaillat / Jäsenillat Yhteinen Aivosuunnistus Unelmien liikuntapäivänä

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Pöytäkirja 1/2013 1(5) Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Aika: ke 27.3.2013 klo 13.00 16.00 Paikka: Kaupungintalo, Oulu, Kirkkokatu 2a, kokoushuone 120 Läsnä: Antero Juntunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

POISSA Juppi Joel Keravan kaupunki

POISSA Juppi Joel Keravan kaupunki PÖYTÄKIRJA 2/2016 8.4.2016 KERAVAN VAMMAISNEUVOSTONKOKOUS AIKA 7.4.2016 klo 17.30 19.47 PAIKKA Terveyskeskus Metsolantie 2, Ruokasali LÄSNÄ Taipale Olavi, puheenjohtaja Johansson Erja Molin Kati Kiiski

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 1 ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT 2 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Aika Paikka 14.01.2014 klo 18.00 Espoonlahden kirkon rippikoulusali

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA Historiaa Kymmenen vuotta sitten Korpiojan Hurskaiset päättivät perustaa Juho ja Maria Hurskaisen jälkeläisten sukuseuran. Samaan aikaan oli jo keskusteltu

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tampereella Tietoa yhdistyksille Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

Ysikaks Nivala Ry Pöytäkirja 1/2017 1/ Nivalan Autokoulu (Katvalantie 1, Nivala)

Ysikaks Nivala Ry Pöytäkirja 1/2017 1/ Nivalan Autokoulu (Katvalantie 1, Nivala) Ysikaks Nivala Ry Pöytäkirja 1/2017 1/6 Hallituksen kokous 1/2017 Aika Keskiviikko, Klo 18:00 Paikka Läsnä Nivalan Autokoulu (Katvalantie 1, 85500 Nivala) Jukka Kukkola (pj), Janika Palokangas (sihteeri),

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

40-VUOTISJUHLA- RAHAHUUTOKAUPPA

40-VUOTISJUHLA- RAHAHUUTOKAUPPA HNY UUTISET 1/2011 28. VUOSIKERTA 40-VUOTISJUHLA- RAHAHUUTOKAUPPA 55 559 HUUTOKAUPPA 16.03.2011 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.30 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Omaistukitoiminta keväällä 2016

Omaistukitoiminta keväällä 2016 Omaistukitoiminta keväällä 2016 Kevään aikana on mahdollisuus osallistua keskusteluryhmiin, teematapaamisiin jne. Toivotamme yhdessä eri toimijoiden kanssa teidät sydämellisesti tervetulleiksi ja toivomme,

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Koiviston koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Koiviston koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Koiviston koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot