Mielenterveyttä kaikille!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielenterveyttä kaikille!"

Transkriptio

1 Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveyttä kaikille! EU:ssa, kansallisesti ja kunnasssa Tutkimusprof. Kristian Wahlbeck Stakes mielenterveysryhmä, Vaasan alueyksikkö Helsingin yliopisto, Psykiatrian klinikka Sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus

2 Tiedosta hyvinvointia 2 Kansalaisten mielenterveys (vihdoin) huomion kohteena WHO ministerikokous 2005 EU Vihreä kirja 2006 EU Strategia syksy 2007 Suomi Kansallinen päihdemielenterveysstrategia Mieli 2009 Kuusiokunnat Kunnalliset strategiat

3 Tiedosta hyvinvointia 3 Suomen puheenjohtajuuskauden terveysteema 2006 Terveys kaikissa politiikoissa Health in All Policies Terveyttä määrittävät tekijät löytyvät terveyssektorin ulkopuolelta

4 Tiedosta hyvinvointia 4 EU: Amsterdamin perustamissopimus Artikla 152 Kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu

5 Tiedosta hyvinvointia 5 EU:n toimivaltuudet Mielenterveys on Euroopan yhteisön toimintaan kuuluva kysymys seuraavin perustein: Väestön hyvä mielenterveys voi osaltaan edistää EU:n strategisten tavoitteiden saavuttamista. Yhteisön tehtävänä on edistää ja tukea jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja poistaa niiden välisiä eroja. Yhteisön on kaikkien politiikkojensa ja toimintojensa kautta pyrittävä siihen, että varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

6 Tiedosta hyvinvointia 6 Kommission mielenterveystoimet Kansanterveysohjelma (DG SANCO) Sosiaali ja työvoimapolitiikka (DG EMPLOY) Tutkimusohjelma (DG RESEARCH)

7 Tiedosta hyvinvointia 7 EU:n kansanterveysohjelma terveysseuranta terveysuhkiin reagointi vaikuttaminen terveyttä määrittäviin tekijöihin

8 Tiedosta hyvinvointia 8 Euroopan mielenterveyden ministerikokous Helsinki, Tammikuu 2005 Mielenterveysjustus Toimintasuunnitelma

9 Tiedosta hyvinvointia 9 EU:n jäsenvaltiot sitoutuivat WHO:n Helsingin julistukseen ja toimintasuunnitelmaan

10 Tiedosta hyvinvointia 10 Euroopan mielenterveysjulistus 6. Mielestämme on tervetullutta, että sekä mielenterveyspolitiikka että käytännöt kattavat nykyisin: i. henkisen hyvinvoinnin edistämisen; ii. taistelun stigmaa, syrjintää ja sosiaalista eristymistä vastaan; iii. mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyn; iv. mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden hoidon, jossa tarjotaan kattavia ja tehokkaita palveluja ja interventioita, joissa palveluiden käyttäjät ja heidän läheisensä1voivat olla aktiivisesti mukana ja käyttää valintaoikeuttaan; v. vakavista mielenterveysongelmista kärsineiden henkilöiden kuntouttamisen ja sopeutumisen takaisin yhteiskuntaan.

11 Tiedosta hyvinvointia Euroopan mielenterveysjulistus Toimenpiteet i. koko väestön henkisen hyvinvoinnin edistäminen keinoin, jotka tähtäävät tietoisuuden lisäämiseen ja positiivisen muutoksen luomiseen yksilöissä ja perheissä, yhteisöissä ja kansalaisyhteiskunnassa, opetus ja työympäristöissä; ii. arvioidaan kaikkien yhteiskuntapolitiikkojen mahdollinen vaikutus mielenterveyteen; iii. taistellaan häpeää ja syrjintää vastaan, ja varmistetaan mielenterveysongelmista tai häiriöistä kärsiville ihmisille valta osallistua täysipainoisesti ja tasavertaisina yhteiskunnan toimintoihin; iv. tarjotaan kohdistettua tukea etenkin perheille, lasten ja nuorten koulutukseen sekä vanhustyöhön; v. kehitetään ja otetaan käyttöön ehkäiseviä toimenpiteitä; vi. tuetaan erikoissairaanhoidon, peruspalveluiden ja muiden toimijoiden välistä verkostoitumista ja voimavarojen tehokasta käyttöä;

12 Tiedosta hyvinvointia Euroopan mielenterveysjulistus 12 vii. tarjotaan vakavista mielenterveysongelmista kärsiville henkilöille tehokasta ja kattavaa hoitoa erilaisissa ympäristöissä ja tavoilla, jotka kunnioittavat heidän henkilökohtaisia toiveitaan; viii. kansalaisten mielenterveyteen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen vaikuttavia tekijöitä tuetaan; ix. suunnitellaan rekrytointi, koulutus, ja harjoitusohjelmia, joissa valmistuu ja joiden avulla saadaan tarvittava, pätevä ja monitieteinen työvoima; x. arvioidaan väestön mielenterveyden tila sekä väestön, erityisryhmien ja yksilöiden tarpeet niin, että kansallinen ja kansainvälinen vertailu mahdollistuu; xi. järjestetään oikeudenmukainen ja riittävä rahoitus näihin tavoitteisiin pääsemiseksi; xii. aloitetaan yllä mainittujen toimenpiteiden tutkiva ja niitä tukeva arviointi ja toteutus.

13 Tiedosta hyvinvointia 13 Imhpa hankkeen suositus eurooppalaisesta mielenterveyspolitiikasta

14 Tiedosta hyvinvointia 14 EU: Mielenterveyden vihreä kirja COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES GREEN PAPER Brussels, COM(2005) Improving the mental health of the population. Towards a strategy on mental health for the European Union.

15 Tiedosta hyvinvointia 15 Mielenterveyshaasteet EU:ssa Itsemurhat Euroopassa kuolee enemmän ihmisiä itsemurhiin kuin liikennetapaturmiin itsemurhat ovat ehkäistävissä

16 Tiedosta hyvinvointia 16 Kaikki Miehet Naiset Itsemurhat / as Självmord / pers. Självmord Itsemurhien i Finland ehkäisyprojekti Män Alla Kvinnor

17 27,3 26,0 25,4 24,5 13,0 13,7 12,7 12,2 11,7 11,5 10,5 10,1 Tiedosta hyvinvointia 17 50,0 Suicide rates per people across EU Member States in ,0 44,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 19,9 19,5 18,4 17,0 16,8 15,0 14,7 10,0 9,1 7,1 6,8 6,8 6,0 5,0 3,6 0,0 lt lv ee hu si fi be lu at fr pl dk cz sk se eu25 de ie pt nl mt uk es gr it

18 Tiedosta hyvinvointia 18 Mielenterveyshaasteet EU:ssa Itsemurhat Tuottavuuden lasku Kustannukset ovat 3 4 % EU:n BKT:sta

19 Tiedosta hyvinvointia 19 Mielenterveyshaasteet EU:ssa Itsemurhat Tuottavuuden lasku Kansanterveysuhka 10 % sairastaa mielenterveyden häiriötä/ 20 % kärsii psyykkisestä rasittuneisuudesta lasten psykososiaaliset ongelmat kasvussa väestön vanheneminen lisää elimellisiä mielenterveyden häiriöitä

20 Tiedosta hyvinvointia 20 Mielenterveyshaasteet EU:ssa Itsemurhat Tuottavuuden lasku Kansanterveysuhka Stigma ja eriarvoisuus

21 Tiedosta hyvinvointia 21 Vihreän kirjan ydinsanomat Mielenterveyden merkitys EU:n strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Vakavat mielenterveyshaasteet (sairaustaakka, leimautuminen, ihmisoikeusongelmat) Lisäarvoa on saavutettavissa eurooppalaisella yhteistyöllä Näyttöön perustuvat toimet mielenterveyshäiriöiden ehkäisyssä ja mielenterveyden edistämisessä

22 Tiedosta hyvinvointia 22 Vihreän kirjan prioriteetit (1) Edistetään koko väestön mielenterveyttä. (2) Toteutetaan toimia psyykkisen pahoinvoinnin ennaltaehkäisemiseksi. (3) Parannetaan mielenterveysongelmaisten ja psyykkisesti vajaakuntoisten elämänlaatua edistämällä heidän sosiaalista osallisuuttaan ja suojelemalla heidän oikeuksiaan ja ihmisarvoaan. (4) Kehitetään mielenterveyttä käsittelevä EU:n laajuinen tiedotus, tutkimus ja tietämysjärjestelmä.

23 Tiedosta hyvinvointia 23 Mieli 2009 kansallinen päihdemielenterveysohjelma tuottaa toimintamallit mielenterveys ja päihdepalveluiden ja niiden päivystyksen järjestämiseksi alueellisena kokonaisuutena perustuu kolmeen kansalliseen kärkihankkeeseen

24 Tiedosta hyvinvointia 24 Tulevaisuuden mielenterveyspolitiikka Investoinnit mielenterveyden edistämiseen ja häiriöiden ehkäisyyn Asiakaslähtöisten mielenterveyspalveluiden kehittäminen Avohoidon kehittäminen Toimet stigmaa ja syrjäytymistä vastaan

25 Tiedosta hyvinvointia 25 Päätelmät Meidän tulee hyväksyä että väestön mielenterveyttä ei kohenneta mielenterveyspalveluiden avulla nähdä mielenterveystyö osana kunnan laajaa hyvinvointityötä toteuttaa tehokkaita toimia väestön mielenterveyden edistämiseksi ja häiriöiden ehkäisemiseksi kehittää avohoitoa sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi ja stigman vähentämiseksi valppaasti toimia stigmaa ja syrjintää vastaa Lisätä investointia mielenterveyteen

Euroopan mielenterveysjulistus

Euroopan mielenterveysjulistus WHO:n Euroopan ministerikonferenssi mielenterveydestä Haasteiden kohtaaminen ja ratkaisujen etsiminen Helsinki, 12. 15. tammikuuta 2005 EUR/04/5047810/6 14. tammikuuta 2005 52667 ALKUPERÄISKIELI: ENGLANTI

Lisätiedot

Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4

Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4 SISÄLLYS: Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4 I STRATEGIA 1. JOHDANTO 6 1.1. Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdestrategian prosessi 7 1.2. Käsitteiden määrittely 8 1.3. Lausuntojen perusteella esiin

Lisätiedot

Johdanto. Tämä tiivistelmä käsittelee EU:n nykyisiä toimia (vuonna 2007) seuraavilla aihealueilla:

Johdanto. Tämä tiivistelmä käsittelee EU:n nykyisiä toimia (vuonna 2007) seuraavilla aihealueilla: Johdanto Tämä on tiivistelmä teoksesta Public Health and the EU: an overview. Teos on tällä hetkellä saatavana ainoastaan englanninkielisenä ja sen voi ladata ilmaiseksi Euroopan kansanterveysallianssin

Lisätiedot

Toimenpiteet ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämiseksi

Toimenpiteet ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämiseksi Toimenpiteet ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämiseksi Mielenterveys osana terveyttä on jokaisen ihmisen oikeus ikään katsomatta. Sen edistäminen ja tukeminen myös vanhuudessa turvataan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät

KOMISSION TIEDONANTO. Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.4.2014 COM(2014) 215 final KOMISSION TIEDONANTO Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät FI FI 1. Johdanto Terveydenhuoltojärjestelmien

Lisätiedot

Suomen EU-puheenjohtajakausi 1.7. 31.12.2006. Työllisyys-, sosiaali- ja terveyspolitiikka

Suomen EU-puheenjohtajakausi 1.7. 31.12.2006. Työllisyys-, sosiaali- ja terveyspolitiikka Suomen EU-puheenjohtajakausi 1.7. 31.12.2006 Työllisyys-, sosiaali- ja terveyspolitiikka Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:9 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2063-2 (PDF) Helsinki 2006 SISÄLLYS

Lisätiedot

SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA

SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA Johanna Manninen Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

IMATRAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA 2011-2015

IMATRAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA 2011-2015 IMATRAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA 2011-2015 15.06.2011 Imatran Mielenterveys- ja päihdeohjelma 2011-2015 Sisällys TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 4 2. NYKYTILA... 5 3. TULEVAISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-FI-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Oletko kiinnostunut työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista vastaavan pääosaston julkaisuista? Voit ladata ne tai rekisteröityä

Lisätiedot

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAJIEN NÄKÖKULMASTA RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KYSELYSTÄ

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAJIEN NÄKÖKULMASTA RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KYSELYSTÄ TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAJIEN NÄKÖKULMASTA RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KYSELYSTÄ Piia Astila-Ketonen Minna Pohjola 10.5.2010 VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista

Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista DRIVERS on EuroHealthNetin koordinoima ja se on saanut rahoitusta Euroopan

Lisätiedot

Berliinissä vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva alueellinen toimenpanostrategia

Berliinissä vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva alueellinen toimenpanostrategia Berliinissä vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva alueellinen toimenpanostrategia Sosiaali- ja terveysministeriö 1 YHDISTYNEET KANSAKUNNAT Talous- ja sosiaalineuvosto Jakelu YLEINEN ECE/AC.23/2002/2/Rev.6

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

KOHTI MIELENTERVEYTTÄ EDISTÄVÄÄ TOIMINTAA

KOHTI MIELENTERVEYTTÄ EDISTÄVÄÄ TOIMINTAA Marjo Kortesalmi KOHTI MIELENTERVEYTTÄ EDISTÄVÄÄ TOIMINTAA Kehittämisprosessi psykiatristen sairaanhoitajien kokemana KOHTI MIELENTERVEYTTÄ EDISTÄVÄÄ TOIMINTAA Kehittämisprosessi psykiatristen sairaanhoitajien

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU Maria Kaisa Aula 10.11.2008

LAPSIASIAVALTUUTETTU Maria Kaisa Aula 10.11.2008 LAPSIASIAVALTUUTETTU Maria Kaisa Aula 10.11.2008 LAUSUNTO Mieli 2009- työryhmälle Viite Mieli 2009- työryhmän laatima luonnos (24.10.2008) kansalliseksi mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaksi Keskeiset

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia. Opas strategiseen suunnitteluun

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia. Opas strategiseen suunnitteluun Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia Opas strategiseen suunnitteluun Kirjoittaja: Minna Laitila, projektipäälliikkö, strategiatyö, mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen, asiakkaan

Lisätiedot

MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI

MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI This manifesto has been published by the European Volunteer Centre, CEV 2006 MANIFEST EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖN MANIFESTI Tämän manifestin on julkaissut

Lisätiedot

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia Observatories Européen des Phénomènes Racistes et Xénophobes Europäische STELLE zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Esteiden poistaminen

Lisätiedot

IX Terve Kunta -päivät 25. 26.1.2006

IX Terve Kunta -päivät 25. 26.1.2006 S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 1 / 2 0 0 6 Maija ritamo (toim.) IX Terve Kunta -päivät 25. 26.1.2006 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut

Lisätiedot

Terveyden edistämisen

Terveyden edistämisen Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:19 Terveyden edistämisen laatusuositus Helsinki 2006 ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-1975-8 (nid.) ISBN 952-00-1976-6 (PDF) Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino:

Lisätiedot

EU:n liikuntaa koskevat suuntaviivat

EU:n liikuntaa koskevat suuntaviivat Bryssel 10.10.2008 EU:n liikuntaa koskevat suuntaviivat Suosituksia terveyttä edistävää liikuntaa tukeviksi toimenpiteiksi Hyväksytty urheilua ja terveyttä käsittelevän EU:n työryhmän kokouksessa 25.9.2008

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Yhteenveto Tämän valmisteluasiakirjan tarkoituksena on auttaa tunnistamaan terveyteen ja yhteisön laajenemiseen

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

Mieli 2009: Kansallisen mielenterveysja päihdesuunnitelman toimeenpano

Mieli 2009: Kansallisen mielenterveysja päihdesuunnitelman toimeenpano Mieli 2009: Kansallisen mielenterveysja päihdesuunnitelman toimeenpano Esa Nordling PsT,kehitt,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1.12.2010 Esa Nordling 1 Keskeiset haasteet tällä hetkellä

Lisätiedot