Väliraportti ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väliraportti ajalta 16.11.1999-31.05.2000"

Transkriptio

1 1 Geologian tutkimuskeskus, Espoo T&K, Kaukokartoituslaboratorio HYDO Hyperspektrinen malmi- ja teollisuusmineraaliviitteiden kaukotunnistus ja kartoitus TEKES-projekti Väliraportti ajalta Viljo Kuosmanen TEKES Dnro: 272/401/98 Momentti: /98 Päätös nro: 40734/98 Päätöspvm: GTK:n hanke nro: GTK:n arkistoraportti: RS/2000/2

2 2 Kuosmanen, Viljo HYDO: Hyperspektrinen malmi- ja teollisuusmineraaliviitteiden kaukotunnistus ja -kartoitus. TEKES-projektin väliraportti ajalta Geologian tutkimuskeskuksen arkistoraportti RS/1999/2, 11 s. Tiivistelmä Projektin tarkoituksena on luoda valmiudet kaukotunnistaa ja kaukokartoittaa hyperspektrisen kuvauksen avulla mineraaleja, kivilajeja, maalajeja ja malmien ja teollisuusmineraalien indikaatioita sekä geoympäristöön liittyviä haittoja useassa eri mittakaavassa, paikallisesta kaivos- ja kenttätutkimuksesta satelliittikuvien tutkimukseen saakka. GTK:n Kaukokartoituslaboratorio on nyt virallisesti perustettu ja toiminta on hyvässä käynnissä. HYDO kuuluu osana tähän laboratorioon. Hankkeen tutkimukset ovat raportointikaudella kohdistuneet sekä näyteaineistoon että AISA- ym kuviin testialueilta. Kanettava spektrometri FieldSpecFR on hankittu. Kaivosfirmojen lähettämät kaikki pala- ja soijanäytteet on mitattu kannettavalla spektrometrilla. Näistä saatujen spektrien heijastusominaisuudet ovat tarkastelun alaisena. Hanketta ovat viivästäneet GTK:n T&K:n rahoitusongelmat vuonna 1999 ja vaikeus saada spektrisesti riittävän erotuskykyinen kuvaava spektrometri hankkeen käyttöön. HYDO:n kanssa rinnakkainen projekti MINEO, joka kuluu EU:n FP5:n ISTohjelmaan, käynnistyi vuoden 2000 alussa. Kuvaava spektrometri HyMap saadaan MINEO:n avulla myös HYDO:n lentomittauskäyttöön kesällä Mittauskampanjasta ja siihen liittyvästä kenttätyöstä on laadittu yksityiskohtainen suunnitelma. Tulevalla raportointikaudella tehdään seuraavat työt: Hyperspektriset lentotutkimukset suoritetaan loppuun. Kannettavalla spektrometrilla tehtävät alueeseen ja pintaan kohdistuvat mittaukset automatisoidaan. Kenttäkohteiden spektrimittauksia ja kenttätutkimuksia jatketaan ja mittaukset saatetaan loppuun. Aineisto tulkitaan ja tulokset raportoidaan.

3 3 Hyperspektrinen malmi- ja teollisuusmineraaliviitteiden kaukotunnistus ja -kartoitus. TEKES-projektin väliraportti ajalta Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Projektin kokonaistavoitteet 4 2. Organisaatio 4 3. Katsaus aikatauluun ja tehtäviin Aikataulu Tilanneselostukset tehtävistä Laitehankinnat ja -rakentaminen Kaivosnäytteet Kenttätutkimukset Hyperspektriset ilmakuvaukset ja aineistojen tutkimukset ATK Satelliittikuvausalueet Myöhemmin tarkennettavat tehtävät 9 4. Kansainvälinen verkottuminen ja yhteistyö 9 5. Raportit 9 6. Kustannusten seuranta 10 Sivu

4 4 1. Projektin kokonaistavoitteet Tavoitteena on luoda Suomeen valmiudet kaukotunnistaa ja kaukokartoittaa hyperspektrisen kuvauksen avulla mineraaleja, kivilajeja, maalajeja ja malmien ja teollisuusmineraalien indikaatioita sekä geoympäristöön liittyviä haittoja, portaittain useassa eri mittakaavassa, paikallisesta kaivos- ja kenttätutkimuksesta aina globaaliin satelliittikuvatutkimukseen saakka. Tuloksena on menetelmän sovellusohjeet mainittuihin tehtäviin. Tulosten käyttötarkoitus on: 1) malmi- ja teollisuusmineraalien sekä kallio- ja maaperän kartoituksen ja tutkimuksen tehostaminen 2) lastauksen ja rikastuksen tehostaminen sekä raakkulaimennuksen vähentäminen kaivoksilla 3) maankamaran ympäristöhaittojen tunnistaminen ja rajaus. 2. Organisaatio Koska organisaatiossa on tapahtunut pieniä muutoksia, ryhmän kokoonpano on tarpen esitellä myös tässä väliraportissa: Johtoryhmä: Vanhempi tutkimusgeologi Jussi Aarnisalo, Outokumpu Mining Oy, varapuheenjohtaja Laatujohtaja Markku Ahlava, Wihuri Aviation/Jet Flite Oy, jäsen Tutkimusjohtaja Gabor Gaál, GTK, puheenjohtaja Geologi Ritva Harinen, Oy Partek Nordkalk AB, jäsen Teknologia-asiantuntija Einar-Arne Herland, TEKES, jäsen Geologi Erkki Kuronen, Mondo minerals Oy, jäsen Geologi Ossi Leinonen, Outokumpu Chrome Oy, jäsen Erikoistutkija Kai Mäkisara, METLA, jäsen Tuotepäällikkö Jukka Okkonen, Specim Oy, jäsen, varalla TkL Rainer Bärs Prof. Erkki Tomppo, METLA, jäsen Geologi Viljo Kuosmanen, GTK, sihteeri Projektiryhmän jäsenet ja heidän vastuualueensa: FL Hilkka Arkimaa, kuvankäsittely, kaukokartoitus, geofysiikka, operaatiojohtaja FT Liisa Carlson, geokemia FT Kari Kinnunen, mineralogia, mikroskooppitutkimukset FL Viljo Kuosmanen, kaukokartoitus, kallioperä, projektin vastuullinen johtaja FM Eira Kuosmanen, GIS ja kuvankäsitely, DI Jukka Laitinen, laboratoriomestari, laitteet, ATK, näytetiedot FT Heikki Rainio, maaperäasiantuntija Tutk ass Timo Ruohomäki, maaperäkartoitus, arkistot Tutk apul. Saija Tuiskula, kuvaeditointi

5 5 3. Katsaus aikatauluun ja tehtäviin 3.1. Aikataulu Seuraavan janakaavion avulla pyritään antamaan yleiskuva hankkeen tehtävien toteutumisesta ja muutoksista. Janakaavio on päivitetty vastaamaan tämän päivän tilannetta. HYPERSPEKTRIHANKE v 1998 v 1999 v 2000 v 2001 Tehtävät Teoreettisia tutkimuksia M M M M 2 Laitehankintoja ja -rakennusta M M D 3 Kirjastospektrien hankinta M M M 4 Kenttätutkimusalueiden määritys M M M 5 Kenttätutkimuksia ja ilmakuvauksia M M M 6 Näytteiden miner, kem ym tutkimuksia M M M 7 Kokeellisen spektrikirjaston laadinta M M M 8 Mittaukset kannspektrometrilla M M M 9 Projektitietokannan päivitys M M M 10 Mittausten tulkintaa M M M M 11 Lentomittauskohteiden määritys M M M 12 Kenttä/Lab mittaukset kuv spektrom M M M 13 Lentomittaukset kuv spektrom M D 14 Kenttä- ja lentomitt korrelointi M M M M 15 Satell kuvausalueiden määritys M 16 Satell kuvaukset M 17 Satell datan korrelointimuuhun M M 18 Aineistojen yhteisevaluointi M M 19 Kongressiesitys M M D 20 Raportointi D D D D D D D D 21 Johtoryhmän kokous M M M M M M M Värien selitykset: Suunniteltu tehtävä M Milestone D Deliverable Toteutunut tehtävä Muuttunut suunnitelma, lisäys Suunniteltu tarkistuskohta Toteutunut tarkistus Janakaaviosta nähdään, että useimmat tehtävät on suoritettu suunnitelman mukaisesti. Riittävän erotuskykyisen kuvaavan spektrometrin vaikea saatavuus ja GTK:n T&K:n rahoitusongelmat v ovat kuitenkin aiheuttaneet viiveitä. Siksi kenttämittaukset kuvaavalla spektrometrilla, ja niiden mahdollinen korvaaminen automaattisilla pistemittauksilla on myöhässä. Samasta syystä myös kokeellisen spektrikirjaston laadinta on myöhässä. Aikataulua kiritään mahdollisuuksien mukaan umpeen. Hanke sattaa kuitenkin joutua pyytämään johtoryhmältä lisäaikaa vuoden 2001 loppuun saakka Tilanneselostukset tehtävistä Hankkeelle asetettiin seuraavat tehtävät aiemmassa tutkimussuunnitelmassa ja johtoryhmän kokouksessa toimintakaudelle Kunkin tehtävän tämänhetkistä tilannetta on tässä tarkasteltu erikseen:

6 Laitehankinnat ja rakentaminen Kannettavan spektrometri FieldSpecFR on nyt hankittu GTK:n kaukokartoituslaboratorioon. Laitteen spektrinen resoluutio on 1024 kanavaa á 0,7 nm, aallonpituusvälillä nm. Tarkoituksena on, että kannettavalla spektrometrilla voidaan (osin) korvata kuvaavan spektrometrin mittauksia. Tämä edellyttää järjestelmää, jossa pistemittauksia ohjataan automaattisesti tietokoneella. Kaukokartoituslaboratoriossa olevaa spektrometrin liikuttelujärjestelmää täydennetään mittausanturia askeleittain kiertävällä, skanneria muistuttavalla lisälaitteella. Alueiden tai pintojen mittaukset automatisoidaan siten, että kohteesta luetaan spektrometrilla peräkkäisiä pikseleitä samaan tapaan kuin ihminen lukee kirjaimia kirjan sivulta. Mittaukset esimerkiksi kaivoskohteissa tehdään tällä. Tarjouksia laiterakennuksesta on pyydetty ja saatu SKSmekaniikka Oy:ltä ja VTT/Automaatiolta Kaivosnäytteet Malmiyhtiöiden valitsemia kaivosnäytteitä on vastaanotettu yhteensä 920 kpl. Kaikki näytteet on mitattu kannettavalla spektrometrilla (Taulukko 1). Mittauksia on tehty kaikkiaan 1040 kpl koska esimerkiksi palanäytteet ovat eri kanteilta katsottuina erilaisia, ja siksi niistä on tehtävä useita eri mittauksia. Taulukko 1. Vastaanotetut ja mitatut kaivosnäytteet Lähetetty Mitattu Lähetetty Mitattu Lähetetty Mitattu Näytteen lähettäjä Pala Pala Soija Soija Kaira Kaira Yht Outokumpu Mining Partek Mondo Minerals Outokumpu Chrome Alustavien tarkastelujen perusteella kaivosäytteiden heijastuskäyristä (väli nm) voidaan sanoa seuraavaa: Sulfidi- ja karbonaattimalmien ja heijastuskäyrät eroavat niiden sivukivien heijastuskäyristä ja siten erottelufunktiot voitaneen laatia. Talkkipöly dominoi Lahnaslammen näytteiden heijastusominaisuuksia. Kromiitin heijastukset ovat hyvin matalia. Kemin ja Lahnaslammen näytteiden erottelu heijastusominaisuuksien/pitoisuuksien mukaan vaatii näytteiden lisäkäsittelyä ja -tutkimuksia Kenttätutkimukset Tällä raportointikaudella (ajoittuu talvikaudelle) on tehty ainoastaan pari kenttäkäyntiä Pyhäsalmen kaivokselle. Pääosa kenttätöistä ajoittuu väliselle ajalle. Riittävän erotuskykyistä kuvaavaa spektrometria ei saada kaivoskäyttöön kesällä Käsikäyttöinen spektrometri (esimerkiksi FieldSpec FR) mittaa kerrallaan yhden 'pisteen' heijastusspektrin, eli tarkemmin sanottuna laitteen anturin avauskulmaan osuvan kohteen

7 7 heijastaman säteilyn intensiteetin aallonpituuden funktiona. Kuten aiemmin mainittiin, kannettavalla spektrometrilla tehtävien mittausten osuutta kasvatetaan hankkeen työssä, jotta kuvaavan laitteen käyttömahdollisuuksien vähentyminen voidaan (tutkimuksen päämäärien kannalta) riittävästi kompensoida. Kannettavalla spektrometrilla tehdyistä mittauksista (joissa mittauspisteiden lukumäärä luonnollisesti on pienempi verrattuna kuvaavan spektrometrin kuviin) lasketaan kohteiden mineralogiset koostumukset erikoisohjelmilla ja suoritetaan mineraloginen luokittelu silmälläpitäen tutkimusaiheita: louhinta, raakkulaimennus, lastaus, rikastus ja kairansydänten tutkimus ja paljastumien kartoitus. Tulevista kesän kenttätöistä on laadittu yksityiskohtainen suunnitelma (Kuosmanen 2000a), koska työt toteutetaan tahdistettuna tulevaan HyMap-lentomittauskampanaan. Tätä suunnitelmaa täytyy pikimmiten tarkentaa kaivosmittausten osalta kaivosyhtiöiden edustajien kanssa Hyperspektriset ja muut ilmakuvaukset ja aineistojen tutkimukset METLA on tehnyt uusiin, syksyllä 1999 mitattuihin AISA-kuviin radiometriset ja geometriset korjaukset. Nämä kuvat on tallennettu käsittelyä varten hankkeen tietokantaan. Kuvien tutkimuksia on tehty koskien kaikkia mitattuja alueita, jotka siis ovat Parainen, Lammi, Pyhäsalmi, Lahnaslampi, Kemi ja Pomokaira. Teemallisia kuvia on laskettu ja lasketaan edelleen erikoisohjelmilla, kuten ENVI ja ErMapper. Kuva 1 esittää VNIR-kuvaa ja kuva 2 NDVI-kuvaa Lahnaslammen kaivosalueelta. Työ on kuitenkin vielä kesken. AISA-aineisto täydentää tulevaa HyMap aineistoa pienemmän pikselikokonsa ansiosta; pikselikoot ovat AISA:lla 1,1 m ja HyMap:illa 5,0 m. HyMap on ylivoimaisesti paras kaukokartoituslaite hankkeessa käytettäväksi hyvän spektrisen resoluutionsa (126 kanavaa välillä nm) ja korkean signaali/kohinasuhteen (500/1) ansiosta. Kuvaukset HyMap:lla ovat käytännössä osoittautuneet moninkertaisesti aiemmin (kevät 1998) arvioitua kalliimmaksi, mutta ne voidaan suorittaa MINEO-hankkeeseen liittyen siten, että HYDO:lle jää varsin kohtuulliset kustannukset. Kuten edellä mainittiin, HYDO:n ja MINEO:n yhteinen HyMap-lentomittauskampanja ja siihen liittyvä kenttätyö järjestetään kesällä 2000 (Kuosmanen 2000a). Kampanjasta muodostuu usean kaukokartoitusta tekevän laitoksen/yhtiön yhteistyö. Muutkin kuin MINEO:n tai HYDO:n jäsenorganisaatiot ovat asettaneet tarkkailijan tai yhteistyöhenkilön kampanjaa varten (selostettu tarkemmin tämän raportin kappaleessa 4, ks myös Kuosmanen 2000a sivut 10 ja 14).

8 8 Kuva 1. AISA-kuvasta laadittu väärävärikuva (VNIR) Lahnaslammen kaivosalueelta (B=k2, G=k5, R=k10) Kuva 2. AISA-kuvasta laadittu NDVI-kuva Lahnaslammen kaivosalueelta. Vaaleat alueet ilmentävät suurta lehtivihreän määrää ja tummat vastaavasti lehtivihreän puuttumista (tai NIR-varjoa). Alue sama kuin kuvassa 1.

9 ATK ENVI, ErMapper ja ArcView-ohjelmistoihin on perehdytty tarkemmin myös hankkeen sisäisin kurssituksin. Laitteistopuolella erityisesti kannettavien tietokoneiden muisteja on laajennettu, koska näin mittausten tulkintaa voidaan nopeuttaa myös kenttäolosuhteissa Satelliittikuvausalueet Sopivat satelliittikuvausalueet on määritetty alkuvuodesta Hyperspektrikuvausta suorittavia satelliitteja on kuitenkin vasta suunnitteilla: Esimerkiksi Hyperion (NASA), NEMO (kaupallinen) ja Orbview (kaupallinen) ovat lupaavia suunnitelmia. Hankkeen lentoaineistojen yhteisanalyysillä pyritään etukäteen selvittämään mahdollisuudet hyperspektristen satelliittikuvien tulkintaan Myöhemmin tarkennettavat tehtävät Seuraavat tehtäväkokonaisuudet määritetään tarkemmin kesällä 2000: Kaivosmittausten kohteet Kenttä- ja lentomittausten korrelointi Satelliittikuvaukset Satelliittidatan korrelointi muuhun aineistoon Aineistojen yhteisevaluointi 4. Kansainvälinen verkottuminen ja yhteistyö HyMap-lentokampanjaa kohtaan on osoitettu laajaa mielenkiintoa. Useimmat alla luetelluista organisaatioista ovat mukana Suomessa tehtävässä lentokampanjassa ja siihen liittyvässä kenttätyössä MINEO:n tai HYDO:n välityksellä. Muut organisaatiot ovat mukana vähintään tarkkailijana (ks erillinen suunnitelma: Kuosmanen 2000a, laitosten roolit esitelty tarkemmin sivuilla 5, 11 ja 15). Kaikki mittaus- ja tutkimusaineisto on tietysti luottamuksellista: GTK vastaa siitä, että HYDO:n ja MINEO:n jäsenorganisaatioiden kanssa tehtyjä sopimuksia noudatetaan. GTK: Geologian tutkimuskeskus (Geological Survey of Finland) TEKES: Teknologian kehittämiskeskus (National Technology Agency) Mondo Minerals Oy: <Commercial company, mining> Partek Nordkalk Oy AB: <Commercial company, mining> Outokumpu Mining Oy: <Commercial company, mining> Outokumpu Chrome Oy: <Commercial company, mining> METLA: Metsäntutkimuslaitos (Finnish Forst Research Institute) Specim Oy: <Commercial company, optoelectronics>

10 10 Jet Flite: <Commercial copany, flight services> BRGM: Bureau de Recherches Géologiques et Minières (French Geological Survey) BGR: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Geological Survey of Germany) GEUS: Danmarks og Grönlands Geologiske Undersögelse (Geological Survey of Denmark and Greenland) IntSpec: Integrated Spectronics, Manufacturer of HyMap, Australia HyVista: HyMap operator, South Africa DLR: Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt) Lentokoneen ja ilmakuvauksen operaattori FAF: Ilmavoimat, yleisesikuntaosasto (Finnish Air Force HQ) GL: Geodeettinen laitos (Finnish Geodetic Institute) VTT: Valtion teknillinen tutkimuskeskus (Governmental Technology Research Center) SYKE: Suomen ympäristökeskus (Finnish Environment Institute) HUT: Helsingin teknillinen korkeakoulu (Helsinki University of Technology) TY: Turun yliopisto (Turku University) JOY: Joensuun yliopisto (Joensuu University) 5. Raportointi Arkimaa, Hilkka, (ed) AISA-imagery from selected mining areas in Finland. Compressed ErMapper images in the set of 5 CD s. Geological Survey of Finland, HYDO report. Kuosmanen, Viljo, 2000a. Plan for HyMap-campaign and related fieldwork in Finland during year 2000 for MINEO and HYDO. Report GTK RS/2000/1, 15 p. 6 appended maps. Kuosmanen, Viljo, 2000b. HYDO: Hyperspektrinen malmi- ja teollisuusmineraaliviitteiden kaukotunnistus ja kartoitus. Väliraportti ajalta Geologian tutkimuskeskus RS/2000/02, 12 p. Siira, Maarit, Hyvönen, Eija and Sutinen, Raimo, Understory vegetation and till reflectance based classification of soil moisture on hyperspectral AISA data. Geological Survey of Finland, Report RS/2000/04, 10 p.

11 11 6. Kustannusten seuranta Tässä esitetty kustannuslaskenta koskee aikaa , ja sisältää arvion toukokuulta. Edellinen kustannusselvitys TEKES:ille tehtiin vuoden 2000 loppuun saakka. Laskelmat on esitetty TEKES:in vakiokaavakkeella. KUSTANNUSSELVITYS TEKESIN TUTKIMUSRAHOITUKSELLA TOTEUTETTAVASTA HANKKEESTA VAIN VALTION LAITOKSILLE! Sivu 1/2 Tämä lomake on saatavissa EXCEL5.0-muodossa tekesin www-palvelusta tai levykkeellä (hinta 50 mk) TEKES, PL 69, (Kyllikinportti 2), Helsinki puh PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Pvm: Diaarinro: 272/401/98 Päätösnro: 40734/98 Ohjelma: Projektin nimilyhenne: HYDO Projektin koko nimi: Hyperspektrinen malmi- ja teollisuusmineraaliviitteiden kaukotunnistus- ja kartoitus Raportoitava kausi: Rahoituspäätöksen pituus (kk): 36 Suorittaja (laitos): Geologian tutkimuskeskus Projektin yhdyshenkilö: Viljo Kuosmanen Puhelin/Fax: / Kust.selv. yhdyshenkilö : Pia Leisio-Lilja Puhelin/Fax: / KUSTANNUSSELVITYS Aikaisemmin Kustannukset Kustannus- Johtoryhmän raportoidut ajalta kertymä hyväksymä Henkilösivukustannuskerroin: 1,68 % kustannukset yhteensä kust.arvio Yleiskustannuskerroin: 1,70 % HSK+YK-kerroin (vaihtoehtoisesti): 2,86 % [mk] [mk] [mk] [mk] Välittömät palkat (A) A = Henkilösivukustannukset (B = 2 % * A) B = Yleiskustannukset (C = 2 % * (A + B)) C = Henkilö- ja yleiskust. yhteismäärä (vaihtoehtoisesti) Matkat Aineet ja tarvikkeet Laitteet Ostetut palvelut Muut kustannukset 1 (eriteltävä) Kustannukset yhteensä Lisätietoja: Tämä laskelma perustuu kulujen arvioon toukokuulta Seuraavassa laskutuksessa TEKES:ille esitetään luonnollisesti tarkka laskelma. 1 Muut kustannukset raportointikaudella aiheutuvat ohjelmien käyttöoikeusmaksuista

12 12 Päätösnro: 40734/98 KUSTANNUSSELVITYS Pvm: TEKESIN TUTKIMUSRAHOITUKSELLA TOTEUTETTAVASTA HANKKEESTA 3. RAHOITUSSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN (ARVIO ) Aikaisemmin Kausi Kertymä Suunnitelma Tekesin rahoitus Tutkimuksen suorittajan rahoitus Muu julkinen rahoitus Yritysrahoitus Yritysrahoitus Rahoitus yhteensä Tekesin rahoitus, % 48% 40% 48% Yritysrahoitus, % 9% 45% 16% 10% Muu rahoitus, % 43% 55% 45% 42% Suhdeluku: Yritykset / (Tekes+Yritykset), % 16% 100% 28% 17% Huomautukset: Alkuperäisestä suunnitelmasto on poikettu mm, koska sopivaa kuvaavaa spektrometria ei saatu ajoissa käyttön. Poikkeaminen on hyväksytty johtoryhmän kokouksessa TEKES OSUUS aiemmin laskutettu mk laskutetaan (arvio 23.5.) mk jäljellä mk LASKUTETTAVASTA OSUUDESTA TULEE OLLA LASKU TILITYKSEN LIITTEENÄ. 4. SELVITYS MUUSTA KUIN RAHOITUSPANOSTUKSESTA GTK on hankkinut omalla rahoituksellaan kannettavan spektrometrin FieldSpecFR (hinta mk), jota käytetää vuosina pääosin tämän hankkeen tehtäviin. Kaivosyhtiöt ovat konsultoineet toistuvasti hankkeen henkilökunnan kanssa suoritettavista tehtävistä 5. VASTUULLISEN JOHTAJAN LAUSUNTO (aina allekirjoitettava) Olen tarkastanut päätöksen nro 40734/98 (DNro 272/401/98) kustannusselvityksen ajalta Tilitettävät kustannukset mk ovat hankkeesta aiheutuneita, maksettuja ja edellä mainitun päätöksen ja sen liitteenä olevien ehtojen mukaisia. Espoo ARVIOSUMMA Viljo Kuosmanen (Paikka ja aika) (Vast. johtajan allekirjoitus)

UAV-alustainen hyperspektrikuvaus; testimittaus Terrafame Oy:n kaivosalueella Sotkamossa Maarit Middleton Geologian tutkimuskeskus

UAV-alustainen hyperspektrikuvaus; testimittaus Terrafame Oy:n kaivosalueella Sotkamossa Maarit Middleton Geologian tutkimuskeskus UAV-alustainen hyperspektrikuvaus; testimittaus Terrafame Oy:n kaivosalueella Sotkamossa Maarit Middleton Geologian tutkimuskeskus Kiitokset GTK Antti Pasanen, Heikki Salmirinne, Hannu Panttila, Clayton

Lisätiedot

Envibase-hanke. www.ymparisto.fi/envibase. Esittely KTKlle SYKE 3.3.2016 Saku Anttila Yrjö Sucksdorff

Envibase-hanke. www.ymparisto.fi/envibase. Esittely KTKlle SYKE 3.3.2016 Saku Anttila Yrjö Sucksdorff Envibase-hanke www.ymparisto.fi/envibase Esittely KTKlle SYKE 3.3.2016 Saku Anttila Yrjö Sucksdorff Envibase kehittää ympäristötiedon keräämisen, hallinnan ja julkaisun infrastruktuuria Tutkmustiedon hallinta

Lisätiedot

GeoChem. Havainnot uraanin käyttäytymisestä kiteisissä kivissä 2006-2010 Mira Markovaara-Koivisto Teknillinen korkeakoulu, Geoympäristötekniikka

GeoChem. Havainnot uraanin käyttäytymisestä kiteisissä kivissä 2006-2010 Mira Markovaara-Koivisto Teknillinen korkeakoulu, Geoympäristötekniikka GeoChem Havainnot uraanin käyttäytymisestä kiteisissä kivissä 2006-2010 Mira Markovaara-Koivisto Teknillinen korkeakoulu, Geoympäristötekniikka 15.2.2008 KYT2010 seminaari - Kalliokulkeutuminen Helsingin

Lisätiedot

Metsätieto ja sähköiset palvelut

Metsätieto ja sähköiset palvelut Metsätieto ja sähköiset palvelut Niina Riissanen 1 Metsätieto ja sähköiset palvelu Biotalous ja puhtaat ratkaisut Kärkihanke 2: Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä Toimenpide 1: Lisätään puun tarjontaa

Lisätiedot

Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari

Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari Elämä rikkidirektiivin kanssa - seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Keskiviikko 17.4.2013 Tarmo Tuominen Puheenjohtaja, Kaivannaisteollisuus ry Kaivannaisteollisuus ry: KAIVOSTEOLLISUUDEN ÄÄNI

Lisätiedot

Rahoituksen seuranta - ohje. Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset

Rahoituksen seuranta - ohje. Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset Rahoituksen seuranta - ohje Ulkopuolisen rahoituksen tutkimukset 1.12.2016 1 Sisällys 1. Katelaskelma... 1 2. Rahoituksen toteumalaskelma... 3 3. Tutkimusten muu talouden raportointi... 4 2 1. Katelaskelma

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tutkimusohjelmat, Tekesin rahoituksen hakeminen, raportointi ja kustannustilitykset Sisältö 1. Tekesin rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alku jaksohakemus ohjelman

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

RAPORTTI 04013522 12lUMVl2001. Urpo Vihreäpuu. Jakelu. OKMElOutokumpu 2 kpl PAMPALON RTK-KIINTOPISTEET. Sijainti 1:50 000. Avainsanat: RTK-mittaus

RAPORTTI 04013522 12lUMVl2001. Urpo Vihreäpuu. Jakelu. OKMElOutokumpu 2 kpl PAMPALON RTK-KIINTOPISTEET. Sijainti 1:50 000. Avainsanat: RTK-mittaus RAPORTTI 04013522 12lUMVl2001 Urpo Vihreäpuu Jakelu OKMElOutokumpu 2 kpl PAMPALON RTK-KIINTOPISTEET - 4333 07 Sijainti 1:50 000 Avainsanat: RTK-mittaus OUTOKUMPU MINING OY Mairninetsnnta RAPORTTI 04013522

Lisätiedot

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA TEKESIN RAHOITUSTA SAAVILLE

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA TEKESIN RAHOITUSTA SAAVILLE tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA TEKESIN RAHOITUSTA SAAVILLE Tämä kustannusten seurantatyökalu on erityisesti niitä Tekesin rahoitusta saavia yhtiöitä varten, joilla ei ole kirjanpidossa omaa kustannuspaikkaa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

Kaivosalaan investoidaan

Kaivosalaan investoidaan Kaivosalaan investoidaan Suomessa tapahtuu kaivosalalla paljon hyviä asioita. Toukokuun lopulla nähtiin taas merkittävää panostusta tulevaisuuteen kun Suomen Rakennuskone Oy luovutti E. Hartikainen Oy:lle

Lisätiedot

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Messuavustukset Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 5.5.2017 DM 1817791 v.2 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin alussa

Lisätiedot

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke)

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) LifeData 2011-2015 Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) 1.12.2015 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Luonnonvara-

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus

Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus, Tommi Kauppila, Raisa Neitola antti.pasanen@gtk.fi tommi.kauppila@gtk.fi raisa.neitola@gtk.fi 30.01.2014 1 GTK:n rooli yhteiskunnassa

Lisätiedot

LAITOSKOKOUS klo 12.00, H306

LAITOSKOKOUS klo 12.00, H306 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUSIIKIN, TAITEEN JA KULTTUURIN TUTKIMUKSEN LAITOS LAITOSKOKOUS 29.11.2016 klo 12.00, H306 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 12.08. 2 Puheenjohtajan valinta ja sihteerin

Lisätiedot

YYT:n pää- ja sivuaineinfo GEORAKENTAMINEN Mikael Rinne

YYT:n pää- ja sivuaineinfo GEORAKENTAMINEN Mikael Rinne YYT:n pää- ja sivuaineinfo 11.5.2011 GEORAKENTAMINEN Mikael Rinne Georakentamisen pääaine Professuurit Kalliorakentaminen Rak-32 Prof. Mikael Rinne Pohjarakennus- ja maamekaniikka Rak-50 Prof. Pauli Vepsäläinen

Lisätiedot

Mistä on kyse? Pilvien luokittelu satelliittikuvissa. Sisältö. Satelliittikartoitus. Rami Rautkorpi 25.1.2006. Satelliittikartoitus

Mistä on kyse? Pilvien luokittelu satelliittikuvissa. Sisältö. Satelliittikartoitus. Rami Rautkorpi 25.1.2006. Satelliittikartoitus Pilvien luokittelu satelliittikuvissa Mistä on kyse? Rami Rautkorpi 25.1.2006 25.1.2006 Pilvien luokittelu satelliittikuvissa 2 Sisältö Satelliittikartoitus Satelliittikartoitus Pilvien luokittelu Ensimmäinen

Lisätiedot

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa Terveysosasto Dnro 16/331/2014 Kuntoutusryhmä 18.3.2014 Kelan kuntoutuksena toteutettava vaikeavammaisen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus (neurologinen, tules- ja reuma- ja yleispalvelulinjat)

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

isomeerejä yhteensä yhdeksän kappaletta.

isomeerejä yhteensä yhdeksän kappaletta. Tehtävä 2 : 1 Esitetään aluksi eräitä havaintoja. Jokaisella n Z + symbolilla H (n) merkitään kaikkien niiden verkkojen joukkoa, jotka vastaavat jotakin tehtävänannon ehtojen mukaista alkaanin hiiliketjua

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin

Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin Marita Virtanen 4.5.2010 663157 05-2010 Tutkimusorganisaatiot ja kokonaiskustannusmalli Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioille kokonaiskustannusmallin

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Muokatut teräkset. Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos

Muokatut teräkset. Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos Muokatut teräkset Raaka-ainekäsikirja 1 3. uudistettu painos Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991

Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991 Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991 Taloushallinto Helsinki 1990 Tiehallitus 9- r Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos Tiehallitus Helsinki 1990 Helsinki 1990 Tielaitos Tiehaflitus Opastin

Lisätiedot

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille Kirsi Leino 28.1.2016 Perusasioiden tulee olla kunnossa Alfa rating Luottotiedot Verovelat Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri (alv-rekisteri) Oma

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut EO Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut Ylläpidämme ja kehitämme paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä niiden käyttöympäristöä.

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Julkisen tutkimuksen projektit Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Julkisen tutkimuksen rahoitus 5.5.2017 DM 1821297 v.1 Copyright Tekes Mitä asioita otettava huomioon heti projektin

Lisätiedot

Sulfidisavien tutkiminen

Sulfidisavien tutkiminen Sulfidisavien tutkiminen Ympäristö- ja pohjatutkimusteemapäivä 9.10.2014 Mikael Eklund Geologian tutkimuskeskus 9.10.2014 1 Peruskäsitteitä Sulfidisedimentti (Potentiaalinen hapan sulfaattimaa) Maaperässä

Lisätiedot

Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus

Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus Ahti Salo, Antti Silvast, Matti Ollila Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) sekä Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa 9.9. ja 16.9.2014 DM 1321497 Yksinkertaisen kustannusarvion (flat rate) kokeilu Tekesin rahoittamissa hankkeissa Kokeiluun

Lisätiedot

Hakkeen kosteuden on-line -mittaus

Hakkeen kosteuden on-line -mittaus Hakkeen kosteuden on-line -mittaus Julkaisu: Järvinen, T., Siikanen, S., Tiitta, M. ja Tomppo, L. 2008. Yhdistelmämittaus hakkeen kosteuden on-line -määritykseen. VTT-R-08121-08 Tavoite ja toteutus Hakkeen

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! www.tekes.fi RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 2941 50521 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA AIKA

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3312/-87/1/10 KEITELE Kangasjärvi Jarmo Nikander 8.12.1287 MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1 (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 1. Tiistaina 17.01.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 1. Tiistaina 17.01.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tiistaina 17.01.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 1/2006 Tiistaina 17.01.2006 klo 18.00 Palokunnan huone LIITE

Lisätiedot

Tutkimuslain alainen tutkimus on sellaista, jossa seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät samanaikaisesti:

Tutkimuslain alainen tutkimus on sellaista, jossa seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät samanaikaisesti: LAUSUNTOHAKEMUS tutkimuseettiselle toimikunnalle Pvm Dnro / (sihteeri täyttää tämän kohdan) Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (Ksshp) tutkimuseettinen toimikunta on alueellinen lakisääteinen toimikunta,

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

Johdanto 1. Tutkimustulokset 3. Tutkimusaineiston tallentaminen 3

Johdanto 1. Tutkimustulokset 3. Tutkimusaineiston tallentaminen 3 SISÄLLYSLUETTELO: Johdanto 1 Suoritetut tutkimukset 1 Vanhan aineiston uudelleenarviointi 1 Kairaukset 1 Geofysikaaliset tutkimukset 2 Petrofysikaaliset mittaukset 2 Maanpintamittaukset 2 Laboratoriotutkimukset

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto. PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016. Päivämäärä klo Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2

Kirkkoneuvosto. PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016. Päivämäärä klo Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2 PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 15.12.2016 klo 17.15 17.21 Paikka Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Miettinen

Lisätiedot

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia ARKISTOKAFPALE.Q h :IS/PL ILZ-SuoinEi! yksikk6 M 10.1/2006/3 Kuopio Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia Soile Aatos, Peter Sorjonen-Ward, Asko Kontinen & Tapio Kuivasaari QEOLOQIAN TVrKlMUSKESKUS

Lisätiedot

Käyttöliittymäsuunnitelma

Käyttöliittymäsuunnitelma Jyväskylän yliopisto SUUNNITELMA Tietotekniikanlaitos 10.11.2003 KÄKI-projekti Käyttöliittymäsuunnitelma Sami Huttunen Tatu Lamminmäki Juha Lappi Eija Pelkkikangas Sisältö SISÄLTÖ...1 1. JOHDANTO...1 2.

Lisätiedot

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTION VIRKAEHTOSOPI- MUSASETUKSEN 10 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen aluksi professori Marko Nieminen esitteli lausuntonsa ja arvosanaehdotuksensa Minttu Linja-ahon diplomityöstä.

Kokouksen aluksi professori Marko Nieminen esitteli lausuntonsa ja arvosanaehdotuksensa Minttu Linja-ahon diplomityöstä. TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto PÖYTÄKIRJA 24.1.2005 Aika Maanantaina 24.1.2005 kello 13.15 14.05 Paikka TUAS-talo, kokoushuone 4126, puh.joht. Kokouksen aluksi Marko Nieminen

Lisätiedot

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy

IDA-tallennuspalvelun esittely. CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy IDA-tallennuspalvelun esittely CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä hanke Hankkeessa rakennetaan Tutkimuksen tietoaineistojen tallennusratkaisu IDA Yhteinen

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 Tekninen lautakunta Nro 4/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 14.8.2014 klo 17-17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

VBE II, vaihe 1:

VBE II, vaihe 1: VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VBE Kansainvälinen verkosto

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

LUP toiminnasta 2013

LUP toiminnasta 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisasioita Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen nuohoojien opintopäivä 29.11.2012 Fiskars V-P Ihamäki

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara TIE-hankkeen päätösseminaari Taivalkoski 27.3.2013 Matti Virkkunen, VTT 2 Sisältö Metsähakkeen saatavuus Mustavaaran

Lisätiedot

Askeläänen parannusluvun määritys

Askeläänen parannusluvun määritys TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-03775-14 20.8.2014 Askeläänen parannusluvun määritys PROF 8 mm laminaatti / OPTI-STEP 1503 2 mm solumuovi tai OPTI-STEP 1003 2 mm solumuovi kalvolla Tilaaja: Sealed Air Svenska

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

Nopeutettu Elinkaaren Määritys. TEKES tutkimusprojekti

Nopeutettu Elinkaaren Määritys. TEKES tutkimusprojekti Nopeutettu Elinkaaren Määritys Accelerated Life Cycle Estimation NEM -projekti TEKES tutkimusprojekti Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus 2014 2017 Juha Miettinen, Materiaaliopin laboratorio,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 11/2005

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 11/2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto KOKOUSKUTSU 2.12.2005 Aika Maanantaina 12.12.2005 kello 13.15 - Paikka TUAS-talo, kokoushuone 4126 Käsiteltävät asiat: 1. Ilmoitusasiat 2.

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

COMBI-hankeessa tehtävät kenttämittaukset

COMBI-hankeessa tehtävät kenttämittaukset COMBI-hankeessa tehtävät kenttämittaukset Mihkel Kiviste COMBI yleisöseminaari 28.1.2016 WP3 Rakenneratkasujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta ja sisäilman olosuhteet. T3.4 Paine-erot ja sisäilman olosuhteet

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Heijastusspektrin (350-2500 nm) antama informaatio turpeen ominaisuuksien arvioinnissa

Heijastusspektrin (350-2500 nm) antama informaatio turpeen ominaisuuksien arvioinnissa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ESY RS/2007/98 20.12.2007 Espoo Heijastusspektrin (350-2500 nm) antama informaatio turpeen ominaisuuksien arvioinnissa Hilkka Arkimaa, Jukka Laitinen, Markku Mäkilä ja Viljo Kuosmanen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Muokattu pääosin esityksestä Presentation in the Norwegian Geotechnical Society meeting, Oslo , Pauli Saksa, Geosto Oy

Muokattu pääosin esityksestä Presentation in the Norwegian Geotechnical Society meeting, Oslo , Pauli Saksa, Geosto Oy Muokattu pääosin esityksestä Presentation in the Norwegian Geotechnical Society meeting, Oslo 15-16.10.2013, Pauli Saksa, Geosto Oy 09.06.2014 Suomen Geoteknillinen Yhdistys Finnish Geotechnical Society

Lisätiedot

Eri maankäyttömuotojen aiheuttaman vesistökuormituksen arviointi. Samuli Launiainen ja Leena Finér, Metsäntutkimuslaitos

Eri maankäyttömuotojen aiheuttaman vesistökuormituksen arviointi. Samuli Launiainen ja Leena Finér, Metsäntutkimuslaitos Eri maankäyttömuotojen aiheuttaman vesistökuormituksen arviointi Samuli Launiainen ja Leena Finér, Metsäntutkimuslaitos Tavoitteena selvittää kuormituslähteet ja kehittää menetelmiä kuormituksen arviointiin

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

Ajankohtaista PIMA-asioista

Ajankohtaista PIMA-asioista Ajankohtaista PIMA-asioista KASELY Kuntapäivät 29.11.2016 Kari Pyötsiä PIRELY Kati Häme KASELY 30.11.2016 Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia eli PIMA-strategia Suomessa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot