Käyttöohje. sähkökäyttöisille FRIGOBLOCK-kylmäkoneille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. sähkökäyttöisille FRIGOBLOCK-kylmäkoneille"

Transkriptio

1 Käyttöohje sähkökäyttöisille FRIGOBLOCK-kylmäkoneille

2 Tämän käyttöohjeen sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja sen tietoja on käsiteltävä luottamuksellisesti. Ohjekirjan luovuttaminen valtuuttamattomalle kolmannelle osapuolelle tai sen osittainenkin kopioiminen on ehdottomasti kielletty. Tämän kiellon rikkomisesta seuraa vahingonkorvaus. Tähän painokseen sisältyvät tiedot vastaavat tilannetta painohetkellä. FRIGOBLOCK-tuotteita parannetaan ja kehitetään jatkuvasti, joten niiden teknisiin tietoihin, muotoiluun, ohjaukseen tai varusteluun voidaan tehdä milloin tahansa muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki oikeudet pidätetään Käännös saksankielisestä alkuperäisjulkaisusta Suomen ensimmäinen painos Elokuu 2013 FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH Weidkamp 274 D Essen Puh.: +49 (0) Faksi: +49 (0) S-posti: Internet:

3 Sisällysluettelo Johdanto 6 Käyttöohjeesta 7 Takuu ja vastuu 8 Toimitus ja pakkaus 9 Turvallisuusohjeet 10 Käyttöohjeessa käytettyjen symboleiden selitykset Yleistä FRIGOBLOCK-kylmäkoneesta 13 Määräystenmukainen käyttö 14 Sammutus hätätilanteessa 14 FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tunnisteet Pääkomponenttien asennuspaikat 18 FK- ja HK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkoneet lisävarusteena saatavalla lisähaihduttimella 18 EK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkone lisävarusteena saatavalla lisähaihduttimella Pätevyydet Asennus ja käyttöönotto 19 Kylmäaineet, kylmäkoneöljyt ja kylmäainekierto 20 Kylmäaineet 20 Kylmäkoneöljyt 21 Kylmäainekierto Yleistietoja lämpötilasäädetyistä kuljetuksista 22 Ennen ajoa 22 Oikea kuormaustapa 22 Kuljetuksen aikana 23 Kuljetuksen jälkeen 24

4 1.5. Tarkastus- ja huolto-ohjeita käyttäjälle 24 Silmämääräiset tarkastukset ennen ajoa 25 Käyttäjän suorittamat tarkastukset ja hoito 25 Kirjaamisvelvollisuus FRIGOBLOCK-kylmäkoneen käyttö 26 FRIGOBLOCK-kylmäkoneen kytkeminen päälle 1. Verkkokäyttö 400V CEE-pistorasian kautta Generaattorikäyttö ajon aikana Generaattorikäyttö ajoneuvoissa, joissa on ohjelmoidut moduulit ja manuaalisesti nostettava kierrosluku DS-tyypin FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko (lisävaruste) 31 Häiriöt FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden ohjaus Termostaattisäädetyt FK/HK-sarjat yksi- ja moniosastoisiin kuormatiloihin Yleiskatsaus 34 Ohjauselementit 34 Kytkentäkaapin symbolit Laitteiston käyttö 36 Käyttötapa 36 Nopea/hidas käynti (lisävaruste) 36 Lämpötilan esivalinta Pääosasto 36 Lämpötilan esivalinta Lisäosasto 36 Kylmäkoneen kytkeminen päälle 37 Toimintatilat 38 Sulatus/lämmitys 39

5 3. FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden ohjaus Termostaattisäädelty EK-sarja yksi- ja moniosastoisiin kuormatiloihin Yleiskatsaus 42 Ohjauselementit 42 Kytkentäkaapin symbolit Laitteiston käyttö 45 Käyttötapa 45 Nopea/hidas käynti 45 Kaikkien osastojen lämpötilan esivalinta 45 Kylmäkoneen kytkeminen päälle 46 Toimintatilat 47 Sulatus/lämmitys FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikon DS 24 NG ohjaus Yleistä FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikosta 50 Käyttö 50 Turvallisuusohjeet Yleiskatsaus 51 Pääkomponenttien asennuspaikat 51 Ohjauselementit 52 Ilmoitukset Dieselgeneraattorikoneikon käyttötila 53 Ennen käyttöönottoa 53 Dieselgeneraattorikoneikon käynnistys 54 Käytön aikana 55 Dieselmoottorin sammutus 55 Häiriöt 56 Tekniset tiedot 57

6 Johdanto FRIGOBLOCK-kylmäkone on laatutuote, joka on valmistettu nykytekniikkaa käyttäen ja asiaankuuluvat EU-direktiivit huomioon ottaen. Kylmäkone-termi tarkoittaa koko laitteistoa kaikkine lisäkomponentteineen. Säilytä oheista FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:n vaatimustenmukaisuusvakuutusta varmassa paikassa myöhempää tarvetta varten. Kylmäkone on laiteturvallisuuslain mukaisesti valvontaa vaativa laite. Tämä asettaa erityisvaatimuksia käyttö- ja korjaushenkilöstölle. Tämä käyttöohje ja täytetty huoltovihko ovat osa laitteistoa. Lue nämä asiakirjat huolellisesti läpi ennen kylmäkoneen käyttöönottoa ja säilytä niitä aina kylmäkoneen käyttöpaikalla.

7 Käyttöohjeesta Tämä käyttöohje antaa käyttäjälle tietoa kylmäkoneen ja sen lisäkomponenttien yleisestä käytöstä ja sisältää myös turvallisuusohjeita. Huomioi turvallisuusohjeet ja noudata niitä aina. Kylmäkoneen ja sen kaikkien komponenttien asiaankuuluva, turvallinen ja taloudellinen käyttö edellyttää asiantuntevaa ja säännöllistä huoltoa ja kunnossapitoa. Huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu ja asiantunteva FRIGOBLOCK-huolto. Kaikissa töissä täytyy käyttää aina alkuperäisiä FRIGOBLOCK-varaosia. Huoltoa koskevia lisätietoja, kuten huoltovälit ja huollon sisältö, löytyvät FRIGOBLOCK-huoltovihosta. Huoltohenkilöstön täytyy olla perehtynyt käyttö- ja huolto-ohjeeseen ennen töiden aloittamista. Varoitusten huomioimatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö- ja ainevahinkoja, joista FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH ei vastaa. Tässä käyttöohjeessa annetaan lisäksi tietoa kuormatilan jäähdytyksestä sekä pienempien häiriöiden paikallistamisesta ja poistamisesta. Jos sinulla on kysyttävää kylmäkoneesta, ota yhteyttä FRIGOBLOCK-huoltoosi tai FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:n yhteyshenkilöön numerossa +49 (0) tai sähköpostitse

8 Takuu ja vastuu Sovittu takuuaika on mainittu tilausvahvistuksessa. FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet määräysten vastaisesta käytöstä epäasianmukaisesta tai epäpätevän ammattihenkilön suorittamasta korjauksesta. FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH ei vastaa myöskään kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista. Takuu on voimassa vain, kun kylmäkoneen käyttäjä voi asiaankuuluvilla todistuksilla osoittaa, että kylmäkone on huollettu takuuaikana asianmukaisesti huoltosuunnitelman mukaan valtuutetulla huoltokumppanillamme. Takuu raukeaa, jos huoltovälejä ei ole noudatettu tai jos huoltotyöt on suoritettu epäasianmukaisesti. Muutoksien ja/tai uudistusten tekeminen kylmäkoneeseen ei ole sallittua ja johtaa FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:n myöntämän takuun raukeamiseen. Lisätietoja takuu- ja vastuuehdoistamme on esitetty yleisissä toimitus- ja maksuehdoissamme.

9 Toimitus ja pakkaus Tarkista mahdolliset pakkausvauriot toimituksen yhteydessä. Näkyvistä vaurioista on tehtävä merkintä rahtiasiakirjoihin ja niistä on ilmoitettava viipymättä FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:lle. Säilytä FRIGOBLOCK-kylmäkoneen komponentteja alkuperäispakkauksessaan kuivassa paikassa. Komponentit, joita ei saa pinota, täytyy merkitä pinoamisen estävillä pahvikolmioilla. Huomioi kuljetuksessa pakkauksen painopistemerkintä ja kaikki muut huomiotarrat. Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pakkauksen painopiste. Nuolien suunta osoittaa, mikä pakkauksen puoli on ylöspäin. Tavara on särkyvää. Pakkausta on säilytettävä kuivassa. Pinoamisen estävät pahvikolmiot: pakkauksen päälle ei saa pinota. Särkyvää! Käsiteltävä varoen! Älä lastaa lavan päälle.

10 Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet ovat tuotemerkintöjä, joiden tarkoituksena on huomauttaa käyttäjää mahdollisista vaaroista. Turvallisuusohjeita on siksi aina noudatettava. FRIGOBLOCK-kylmäkone on toimintavarma ja nykytekniikan mukainen. Kylmäkone voi kuitenkin aiheuttaa jäännösriskejä, jos sitä käytetään epäasianmukaisesti tai epäpätevän henkilön toimesta. Jokaisen henkilön, joka käyttää kylmäkonetta tai suorittaa sille asennus-, käyttöönotto-, huolto- tai korjaustöitä, on luettava tämä käyttöohje, erityisesti turvallisuusohjeet, ja vahvistettava ymmärtävänsä niiden sisältö. FRIGOBLOCK-kylmäkonetta saavat käyttää vain pätevät henkilöt ja vain teknisten tietojen mukaisesti annetut ohjeet ja turvallisuusmääräykset huomioon ottaen. Päteviksi katsotaan henkilöt, jotka ovat perehtyneet FRIGOBLOCK-kylmäkoneen käyttöön ja joilla on asiaankuuluva pätevyys suorittaa toimiaan. Jotkut tässä käyttöohjeessa kuvatuista ohjauskomponenteista voidaan asiakkaan vaatimuksesta sijoittaa myös eri kohtiin ajoneuvorakennetta. Perehdy ennen FRIGOBLOCKkylmäkoneen käyttöä näiden komponenttien asennuspaikkoihin (katso tätä koskien myös luku Pääkomponenttien asennuspaikat ). Koneen käytössä on noudatettava asiaankuuluvia laki- ja turvallisuusmääräyksiä sekä tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Varmista, että jokainen tätä FRIGOBLOCK-kylmäkonetta käyttävä henkilö on saanut (kylmälaitteistojen, lämpöpumppujen ja jäähdytyslaitteiden käyttöä koske van) työturvallisuussäännöksen BGR 500 mukaista turvallisuuskoulutusta ja käyttöohjeen ohjeisiin perustuvaa opastusta koneen käyttöön. on lukenut tämän käyttöohjeen huolellisesti ja ymmärtänyt sen sisällön. FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH tarjoaa ajoneuvon luovutuksen yhteydessä koulutuksia käyttöhenkilöstölle. Noudata kulloinkin voimassa olevia maakohtaisia määräyksiä. 10

11 Mahdollisten vaaranaiheuttajien määritelmät: Huomiosana VAARA huomauttaa välittömästä vaaratilanteesta, joka aiheuttaa kuole man tai vakavia vammoja, jos turvallisuusmääräyksiä ei noudateta. Huomiosana VAROITUS huomauttaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja, jos turvallisuusmääräyksiä ei noudateta. Huomiosana HUOMIO huomauttaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi aiheuttaa ainevahinkoja, lieviä vammoja tai keskivaikeita vammoja, jos turvallisuusmääräyksiä ei noudateta. Mahdollisia jäännösriskejä ja niiden vaikutuksia mainitaan jäljempänä käyttöohjeessa. Käyttöohjeessa käytettyjen symboleiden selitykset Vaarasymboli: Räjähdysvaara Räjähdysvaara iskun, kitkan, kipinöiden, tulen tai lämmön vaikutuksesta. Vaarasymboli: Helposti syttyvää Aineet voivat syttyä palamaan ja muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Vaarasymboli: Terveydelle haitallinen Aineet aiheuttavat suurina määrinä terveyshaittoja tai kuoleman. Vaarasymboli: Ympäristölle haitallinen Aineet ovat vesi- ja maaeliöille myrkyllisiä ja voivat vahingoittaa ekojärjestelmiä. Varoitussymboli: Varo vaarallinen jännite. Varoitussymboli: Varo kylmiä pintoja. Varoitussymboli: Varo kuumia pintoja. Varoitussymboli: Varo pyöriviä osia. Varoitussymboli: Varo syövyttäviä aineita. 11

12 Varoitussymboli: Varo putoamisvaara. Varoitussymboli: Räjähdysvaara. Tärkeää tietoa! Antaa tuotetta tai tuotteen käsittelyä koskevia tärkeitä tietoja. Henkilökohtainen suojavarustus: Käytä turvakenkiä. Henkilökohtainen suojavarustus: Käytä suojalaseja. Henkilökohtainen suojavarustus: Käytä suojakäsineitä. Henkilökohtainen suojavarustus: Käytä suojakypärää. Huomiosymboli: Ensiaputoimenpiteet. Huomiosymboli: Pese kädet huolellisesti. Huomiosymboli: Tupakointi kielletty. Huomiosymboli: Avotulen teko kielletty. 12

13 1. Yleistä FRIGOBLOCK-kylmäkoneesta 13

14 Määräystenmukainen käyttö FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tarkoituksena on säilyttää tavaroiden lämpötila eristetyissä konteissa kuljetuksen aikana. FRIGOBLOCK-kylmäkone toimii sähköisesti joko sähköverkon (liitäntä 400 V/50 Hz, 32 A, hidas sulake), FRIGO- BLOCK-generaattorin tai FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikon avulla. FRIGOBLOCK-generaattoria ja FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikkoa saa käyttää vain FRIGOBLOCK-kylmäkoneen yhteydessä. Niiden käyttäminen muihin tarkoituksiin on määräysten vastaista. Turvallisen käytön takaamiseksi FRIGOBLOCK-kylmäkonetta täytyy käyttää aina käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Käytössä on huomioitava lisäksi kuhunkin käyttötapaukseen sovellettavat laki- ja turvallisuusmääräykset. Tämä koskee soveltuvilta osin myös tarvikkeiden käyttöä. Jos FRIGOBLOCK-kylmäkonetta käytetään huonetiloissa, sijoituspaikan ympäristön lämpötila ei saa ylittää kylmäkoneelle asetettuja käyttörajoituksia. HUOMIO: Turvalaitteita ei saa koskaan poistaa käytöstä. Huomioi myös FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tyyppikilvessä mainitut suoritusarvot ja käyttörajoitukset. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen käyttörajoitukset: ympäristön lämpötila enintään +40 C, kun käytetään kylmäaineita R410A ja R507 lämpötilan säätöalue kylmäkontissa 40 C +25 C Sammutus hätätilanteessa 1. Sammuta ajoneuvon moottori tai dieselgeneraattorikoneikko (jos käytössä). 2. Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin (kuva 1) asentoon 0. FRIGOBLOCK-kylmä koneesta katkeaa nyt jännite. Kuvassa 2 on esitetty verkko-0-generaattori-vaihtokytkimen mahdolliset asennuspaikat. Kuvassa 1 Kuvassa 2 14

15 FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tunnisteet Kylmäkoneesta on saatavilla erilaisia malleja käyttötarkoituksesta ja asennusolosuhteista riippuen: FK Tämä konetyyppi asennetaan kuorma-auton ohjaamon päälle. HK Erityisen litteä rakenne, joka voidaan asentaa perävaunun tai puoliperävaunun etuseinään. EK Kompakti kompressori-kylmäkoneyksikkö kuormatilan haihduttimella. Asennuspaikka muunneltavissa ajoneuvorakenteessa. RE Litteää haihdutinta käytetään haihduttimena jaetuissa laitteistoissa (EK-kompressoriyksikön yhteydessä) ja lisähaihduttimena moniosastoisissa ajoneuvoissa. 15

16 FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH on varustanut kylmäkoneet ja niiden komponentit sarjanumeroilla, jotka on tallennettu valmistajan rekisteriin. FRIGOBLOCK-kylmäkone tai jokin komponentti (esim. lisähaihdutin) tunnistetaan helposti, kun tiedossa on FRIGOBLOCK-tyyppi ja sarjanumero. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tekniset tiedot on merkitty tyyppikilven lisäksi myös huoltovihkoon. Se on osa konedokumentaatiota. Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteistokotelon ulkopuolelle. Tyyppikilven tiedot: FRIGOBLOCK-tyyppi 2 FRIGOBLOCK-sarjanumero 3 Kompressorin iskutilavuus 4 Päälaitteiston kylmäaineen täyttömäärä/ lisäkomponenttien täyttömäärä 5 Maksimikäyttöpaine/ lämpötila (imupainerajoitus) 6 Taajuus nimellisteholla 7 Ohjausjännite 12/24 V 8 2. kiilahihan pituus 9 Seuraavan huollon/ tiiviyskokeen ajankohta kiilahihan pituus 11 Virrankulutus 12 Nimellisjännite 13 Maksimitoimintapaine 14 Käytettävä kylmäaine 15 Valmistusvuosi Lisää teknisiä tietoja ja asennusmitat on mainittu erikseen saatavilla olevissa laitteistokohtaisissa tiedotteissa. 16

17 SL-malli: Melupäästöjen alentamiseksi, esim. kaupungin sisäisessä tavaranjakelussa, FRIGOBLOCKkylmäkonetyypit FK13, FK25, HK25, HK34 ja EK25 voidaan toimittaa vaihtoehtoisesti SLrakenteisina (2-portainen kierrosluvun kytkentä). SL-rakenteisia laitteistoja voidaan käyttää sekä normaalilla (S = nopea) että alhaisemmalla (L = hidas) kierrosluvulla. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen melutasoa koskevia tietoja löytyy kylmäkoneen kytkentäkaapissa olevasta tarrasta. Meluarvot on määritetty ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä koskevan direktiivin 2000/14/EY mukaisesti (EY-melupäästödirektiivi). 17

18 1.1. Pääkomponenttien asennuspaikat FK- ja HK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkoneet lisävarusteena saatavalla lisähöyrystimellä moniosastoisiin kuormatiloihin FK HK FRIGOBLOCK-kylmäkoneet FK / HK kytkentäkaapilla 2 RE-tyypin litteä lisähöyrystin (asennuspaikka muunneltavissa) moniosastoisiin kuormatiloihin 3 Verkko-0-generaattori-kytkinkotelo (asennuspaikka muunneltavissa) 4 Kauko-ohjain EK/RE-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkone jaettuna laitteistona lisävarusteena saatavalla lisähaihduttimella moniosastoisiin kuormatiloihin EK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkone ulkoisilla höyrystimillä 2 EK / RE Kauko-ohjain 2 RE-tyypin erillinen litteällä höyrystimellä osastolle 1 (asennuspaikka muunneltavissa) 3 RE-tyypin litteä lisähöyrystin (asennuspaikka muunneltavissa) moniosastoisiin kuormatiloihin 4 Lisävarusteena saatava 400V CEE-pistorasia (asennuspaikka muunneltavissa) 5 Kylmäkoneen kytkentäkaappi ja verkko-0-generaattori-vaihtokytkin (asennuspaikka muunneltavissa) 6 Alustan alle sijoitettava EK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkone jaettujen laitteistojen yhteydessä

19 1.2. Pätevyydet Käänny huolto- ja korjaustöissä aina FRIGOBLOCK-huoltokumppanin puoleen. VAARA: Kylmäaineet ovat terveydelle haitallisia, palavia ja räjähtäviä. Kylmäainekierto sisältää paineistettua kaasua (kylmäainetta). Kylmäainekierron saa avata huoltoa ja korjausta varten vain (standardin DIN EN mukaan) pätevöitynyt ja FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:n valtuuttama henkilöstö. Tämä koskee myös kylmäaineen lisäämistä. Noudata asiaankuuluvia työsuojelumääräyksiä. VAARA: Sähköjännite voi aiheuttaa epäasianmukaisesti käsiteltynä sisäisiä ja ulkoisia palovammoja tai jopa kuoleman. FRIGOBLOCK-kylmäkonetta käytetään 400 voltin verkkovirralla tai 690 voltin generaattorivirralla. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen ja generaattorin sähkökomponenteille suoritettavia töitä saavat tehdä vain asiaankuuluvan pätevyyden omaavat henkilöt (määrättyihin töihin valtuutetut sähköalan ammattilaiset) tai sähköasentajat. Noudata asiaankuuluvia työsuojelumääräyksiä Asennus ja käyttöönotto FRIGOBLOCK-kylmäkoneen saa asentaa ja ottaa käyttöön vain FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:n valtuuttama huoltohenkilöstö asennuspiirustusten, asennusohjeiden ja kytkentäkaavioiden mukaisesti. Takuu on voimassa vain tällöin. Käytä FRIGOBLOCK-kylmäkoneen kuljetukseen tai nostamiseen/ laskemiseen aina tähän tarkoitukseen suunniteltuja nostosilmukoita. Tyypin FK35 (kuva 1), HK ja HD (kuva 2) FRIGOBLOCK-kylmäkoneita saa nostaa vain puomilla! FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden painotiedot löytyvät teknisestä tiedotteesta. kuva 1 kuva 2 19

20 Kylmäaineet, kylmäkoneöljyt ja kylmäainekierto Käytä kylmäaineita ja kylmäkoneöljyjä käsitellessäsi aina asiaankuuluvia henkilökohtaisia suojavarusteita. Erityisiä vaaroja ei ole tiedossa, jos kylmäaineiden käsittelyssä noudatetaan tavanomaisia varotoimenpiteitä ja käsittelyohjeita sekä käytetään henkilökohtaisia suojavarusteita. Kylmäaineet FRIGOBLOCK-kylmäkoneessa saa käyttää vain tyyppikilvessä mainittuja kylmäaineita. FRIGOBLOCK-kylmäkoneita käytetään suorituskykyisillä kylmäaineilla R410A ja R507. Molemmat ovat palamattomia. VAARA: Suljetuissa tiloissa höyrystyvät kylmäaineet voivat syrjäyttää hengitysilmasta hapen, mikä voi johtaa tukehtumiseen. Tiivistettyjen höyryjen hengittäminen on terveydelle haitallista ja voi johtaa sydämen rytmihäiriöihin, tajuttomuuteen tai jopa kuolemaan. Huolehdi aina riittävästä ilmanvaihdosta, kun käsittelet kylmäaineita tai suoritat töitä kylmäainekierrolle. VAROITUS: Kylmäaineet voivat höyrystyä hyvin nopeasti ympäristön paineessa. Kaikki höyrystyvän kylmäaineen kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat jäätyvät tällöin. Tästä voi olla seurauksena paleltumia ja vakavia silmävaurioita. Ensiaputoimenpiteet: Hengitys: Siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkärin hoitoon. Ihokosketus: Hoida paleltumia samalla tavoin kuin palovammoja. Huuhtele huolellisesti vedellä. ÄLÄ poista vaatteita (ne ovat mahdollisesti tarttuneet ihoon). Jos iholle tulee syöpymiä, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Silmäkosketus: Huuhtele silmät luomet auki pitäen runsaalla vedellä (vähintään 15 minuutin ajan). Hakeudu välittömästi silmälääkärin hoitoon. 20

21 Kylmäkoneöljyt VAARA: Kylmäkoneöljyt ovat vesistölle haitallisia aineita. Öljy on ongelmajätettä, joka täytyy hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Hävittämistodistuksia tai vastaanottotodistuksia on säilytettävä 3 vuoden ajan todistusasetuksen 25 :n kohdan 1 mukaan. Kompressorin tyypistä ja kylmäaineesta riippuen FRIGOBLOCK-kylmäkoneissa käytetään erilaisia kylmäkoneöljyjä. Varmista, että käytät aina kylmäkoneelle nimenomaisesti määriteltyä öljytyyppiä. Erityisiä vaaroja ei ole tiedossa, jos mineraaliöljyjen ja kemikaalien käsittelyssä noudatetaan tavanomaisia varotoimenpiteitä ja käsittelyohjeita sekä käytetään henkilökohtaisia suojavarusteita. Vältä pitkäaikaista kosketusta ihoon ja pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla kylmäkoneöljyn käsittelemisen jälkeen. Ensiaputoimenpiteet: Yleisohjeita: Vaihda tuotteesta kastuneet tai likaiset vaatteet ja kengät. Älä koskaan laita tuotetta sisältäviä rättejä vaatteiden taskuihin. Ihokosketus: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Nieleminen: Huuhtele suu. Jos vaiva jatkuu, hakeudu lääkärin hoitoon. Käyttöohjeen lisäksi kylmäaineiden ja kylmäkoneöljyjen käsittelyssä on huomioitava niitä koskevien käyttöturvallisuustiedotteiden tiedot. Ne löytyvät valmistajan tai toimittajan verkkosivulta. Kylmäainekierto Normaalissa käytössä kylmäainekierto on teknisesti tiivis ja ylipaineinen. Tämä tekninen tiiviys suojaa vaaratilanteilta. Kylmäainekierron teknisen tiiviyden säilyttämiseksi on noudatettava huoltovihkoon merkittyjä huoltovälejä. Jos epäilet kylmäainekierron vuotoa, ota yhteyttä FRIGOBLOCK-huoltoon. 21

22 1.4. Yleistietoja lämpötilasäädetyistä kuljetuksista FRIGOBLOCK-kylmäkoneilla Ennen ajoa VAROITUS: Sähköjännite voi aiheuttaa sisäisiä ja ulkoisia palovammoja tai jopa kuoleman. FRIGOBLOCK-kylmäkonetta käytetään jopa 690 voltin generaattorivirralla. Irrota pistoke! (Katso tätä koskien: Kylmäkoneen käyttö/generaattorikäyttö) Varmista, että kompressori on puhdas. Varmista, ettei kylmäkontissa olevaan haihduttimeen ole imeytynyt pakkausmateriaaleja. Muutoin FRIGOBLOCKkylmäkoneen toiminta ja teho heikkenevät. Tarkista koko kylmäkontti säännöllisesti vuotojen ja vaurioiden varalta. Kontin eristysvauriot heikentävät FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tehoa, pidentävät sen käyntiaikoja ja kasvattavat täten virrankulutusta. Oikea kuormaustapa Lämpötilan säilyminen jakelun aikana edellyttää aina sitä, että kylmäkontti on esijäähdytetty ja että lämpötilaltaan erilaisia tavararyhmiä kuljetetaan erillisissä tiloissa. Kytke kylmäkone pois päältä kuormauksen ja kuorman purkamisen ajaksi. Kuormaa tavarat siinä järjestyksessä, missä ne puretaan. Tarkista tavaran asianmukainen lämpötila välittömästi ennen kuormausta ja säädä tavaran edellyttämä lämpötila termostaatista. Kylmäkone on suunniteltu suorituskyvyltään sellaiseksi, että tavaran edellyttämä lämpötila pystytään säilyttämään. Jätä kylmäkontissa olevien tavaroiden ympärille ilmatilaa. Ilman johtaminen takaisin haihduttimeen varmistetaan käyttämällä lavoja tai rullakkoja (huomaa, ettei näitä saa kääriä kelmulla maahan asti). 22

23 Kylmä puhallusilma Lämpimämpi palautusilma Jätä tavaran ja etuseinän sekä katon ja lattian väliin riittävästi tilaa. Huomioi suurin kuormauskorkeus. Väärin sijoitetut tavarat, kuten tyhjät pakkaukset tai pahvilaatikot, eivät saa haitata ilman johtamista (ilmanpääsyä) takaisin höyrystimeen. Ilman on päästävä virtaamaan niin, ettei kylmäkoneen puhallus ja imuilman välille muodostu sulkua. Ilma toimii kylmäkontissa lämpökuljetukseen vaadittavana siirtoaineena. Optimaalinen ilmavirtaus on siten pakollinen edellytys tasaisena pysyvälle lämpötilalle ja täten kuljetettavien tavaroiden laadulle. Huomioi kuorman kiinnitystä koskevat direktiivit. Huomioi kuormauskorkeus. Kuorman tuentaan tarkoitettuja teleskooppitankoja ei saa tukea litteää haihdutinta vasten. Kuljetuksen aikana Tarkkaile ajon aikana säännöllisesti kuormatilan senhetkistä lämpötilaa. Ovien toistuva avaaminen edistää lämpimän ilman sisäänpääsyä kuormatilaan. Asiakkaille jakelun täytyy tapahtua siinä järjestyksessä kuin ajoneuvo on lastattu. Pidä kylmäverhoa aina suljettuna, kun laitat kuormatilaan tavaroita tai poistat niitä. Kylmäverho minimoi ilman vaihtumisen ympäristön kanssa, pitää kylmäkontin ilman lämpötilan tasaisena ja estää lämpöhukkaa. Vältä turhia ovenavauksia. Tyhjät pakkaukset ovat ylimääräistä lämpökuormaa, eikä niitä siksi tule kuljettaa samanaikaisesti jäähdytettyjen tavaroiden kanssa. 23

24 Ovien avaamistiheys ja/tai tavaroiden ominaisuudet vaikuttavat kylmäkontin kosteuspitoisuuteen. Tämä muodostaa haihduttimen pinnoille jäätä, joka heikentää täten FRIGO- BLOCK-kylmäkoneen tehoa. Jos havaitset jään muodostumista, käynnistä sulatus. (Katso tätä koskien: Sulatus/lämmitys) Kuljetuksen jälkeen Puhdista kontti ja poista irralliset pakkausmateriaalit. Lämmitä kontti vähintään kerran viikossa kokonaan (katso tätä koskien: Sulatus/lämmitys) Tarkastus- ja huolto-ohjeita käyttäjälle FRIGOBLOCK-kylmäkoneen toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi kylmäkoneelle tulisi suorittaa tarkastuksia päivittäin ja noudattaa jäljempänä annettuja huolto-ohjeita. Kaikissa töissä on noudatettava työsuojelumääräyksiä ja käyttöohjeen turvallisuusohjeita. VAROITUS: Sähköjännite, Pyöriviä osia, Kuumia pintoja, Kylmiä pintoja, Putoamisvaara Varmista, että FRIGOBLOCK-kylmäkoneesta on katkaistu jännite ennen suojaverkkojen, ovien, suojusten ja luukkujen avaamista ja töiden aloittamista. Suorita tätä varten seuraavat toimet: kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone pois päältä sammuta ajoneuvon moottori ja dieselgeneraattorikoneikko (jos käytössä) kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon 0 irrota verkkojohto pistorasiasta, jos se on liitettynä Laitteiston sisällä on pyöriviä ja liikkuvia osia. Pysy työkaluinesi etäällä pyörivistä osista. Odota, kunnes laitteisto on täysin pysähtynyt. Kylmäkoneen komponenttien pinnat voivat olla kuumia (yli +60 C) tai kylmiä (alle 0 C). Odota ennen töiden aloittamista, että lämpötila on tasaantunut. Varmista, ettet pääse putoamaan, jos suoritat töitä korkealla sijaitsevien komponenttien parissa. Huoltoa varten avatut tai irrotetut suojaverkot, ovet, suojukset ja luukut on suljettava tai kiinnitettävä takaisin paikoilleen ennen laitteiston käyttöönottoa. 24

25 Silmämääräiset tarkastukset ennen ajoa Tarkasta, että virtajohto on irrotettu, että verkko-0-generaattori-vaihtokytkin on oikeassa asennossa, että käyttöhihna on moitteettomassa kunnossa, ettei siitä kuulu epänormaaleja ääniä ja ettei siinä ole vaurioita (esim. repeämiä tai reikiä), ettei vuotoja ole havaittavissa, että ruuviliitokset ovat kireällä, että sähköliitännät ovat kunnolla kiinni pistokkeissa tai pistorasioissa. Käyttäjän suorittamat tarkastukset ja hoito Puhdista FRIGOBLOCK-kylmäkoneen kompressori (kuormatilan ulkopuolella) ja haihdutin (eristetyssä kontissa) korkeapainepesurilla 4 viikon välein FRIGOBLOCKkylmäkoneen ollessa sammutettuna. Varmista, ettei vesisuihku ole liian voimakas, ja suuntaa se pystysuorassa, jotta lamellilevyt eivät taitu tai vaurioidu. Veden lämpötila saa olla enintään +60 C. Puhdistusaineen tulisi sisältää korroosionestolisäainetta, eikä se saa syövyttää metallimateriaaleja. Älä puhdista pistoliittimiä ja kytkinkoteloita korkeapainepesurilla. Sulje käyttämättömät pistorasiat vesitiiviisti. Elintarvikehygienia-asetuksen (LMHV) mukaan kontti täytyy puhdistaa sisältä säännöllisesti voimassa olevien määräysten (esim. DIN10516) mukaan. Kemikaaleja ja ilmastonsuojelua koskevan asetuksen (kansallinen muunnos EY-asetuksesta 842/2006) mukaan kylmäkoneille, joissa käytetään fluoria sisältävää kylmäainetta ja yli 3 kg kylmäainetta, on suoritettava tiiviyskoe vuosittain. Standardin DIN EN mukaan asennetuille, käytössä oleville ja (standardin DIN EN ja pakasteasetuksen TLMV mukaan) hyväksytyille lämpötilapiirtureille on suoritettava tarkastus vuosittain. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen pitempiaikaiset seisokit nopeuttavat kylmäainekierron tiivisteiden vanhenemista. Käytä FRIGOBLOCKkylmäkonetta sen vuoksi vähintään kerran kuukaudessa ainakin lyhytaikaisesti Jäähdytys -tilassa. Jos FRIGOBLOCK-kylmäkone on ollut poissa käytöstä yli 12 kuukautta, FRIGOBLOCKhuollon täytyy suorittaa laitteiston uudelleen käyttöönotto. Kirjaamisvelvollisuus: Kylmäaineiden R410A ja R507 vuodot edistävät kasvihuoneilmiötä. Käyttäjän on säilytettävä huolellisesti pöytäkirjaa lisätystä ja/tai hävitetystä kylmäaineesta sekä todistuksia vuosittaisesta tiiviyskokeesta ja esitettävä ne pyynnöstä valvontaviranomaisille. Asiaankuuluvia kansallisia määräyksiä on noudatettava. 25

26 1.6. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen käyttö VAARA: Sähköjännite voi aiheuttaa epäasianmukaisesti käsiteltynä sisäisiä ja ulkoisia palovammoja tai jopa kuoleman. FRIGOBLOCK-kylmäkoneita käytetään sähköllä. Generaattorikäytössä jännite voi nousta jopa 690 volttiin. FRIGOBLOCK-kylmäkoneita käytetään valinnaisesti joko ulkoisen sähköliitännän 400V/50 Hz (5-napainen CEE-pistorasia 32A) kautta, ajoneuvon moottorin käyttämän FRIGOBLOCK-generaattorin avulla tai FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikon avulla. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen kytkeminen päälle 1. Verkkokäyttö 400V CEE-pistorasian kautta Käytä tätä käyttötapaa aina, kun saatavilla on CEE-pistorasia. Kylmäkoneen turvallisen ja luotettavan toiminnan takaamiseksi verkkokäytössä on huomioitava seuraavat suositukset: a) Sähköliitännässä käytettävän johdon on täytettävä käyttöpaikalla voimassa olevien määräysten mukaiset vaatimukset (suosittelemme johtotyypin H07BQ-F käyttöä). b) Virtajohdon täytyy olla täysin auki purettuna. c) Sähköliitäntä 400V/50Hz (5-napainen CEE-pistorasia 32A) (D-tyypin automaattisulake, hidas katkaisukyky tai moottorinsuojakytkin). Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon 0. Työnnä CEE-pistoke pistorasiaan. Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon Verkko. 26

27 Kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone kytkentäkaapista päälle asettamalla kytkin asentoon FRIGOBLOCK Päälle. Tarkista verkkokäytössä FRIGOBLOCK-kylmäkoneen pyörimissuunta. Tarkistus voidaan tehdä silmämääräisesti kompressorin eteen asetetun paperilapun avulla tai sähköisesti lisävarusteena saatavan pyörimissuuntavahdin avulla. Silmämääräinen tarkastus FK- ja HK-tyyppisissä FRIGOBLOCK-kylmäkoneissa ilma imetään kompressoriin. Paperilappu vetäytyy tällöin suojaverkkoa kohti. EK-tyyppisissä FRIGOBLOCK-kylmäkoneissa ilma puhalletaan poispäin kompressorista. Paperilappu vetäytyy tällöin poispäin suojaverkosta. Sähköinen tarkastus Jos pyörimissuunta on väärä, verkko-0-generaattori-kytkinkotelossa palaa Pyörimissuunnan merkkivalo, eikä FRIGOBLOCK-kylmäkonetta voida käynnistää. 27

28 Jos väärä pyörimissuunta on osoitettu paperilapun tai pyörimissuunnan merkkivalon avulla, toimi seuraavasti: Kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone pois päältä FRIGOBLOCK Päälle -kytkimestä. Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon 0. Irrota CEE-pistoke seinä pistorasiasta. CEE-pistoke on nyt jännitteetön! CEE-pistokkeessa on kaksi pyörivää nastaa (merkitty värillä). Kierrä näitä CEE-pistokkeen nastoja ruuvitaltalla 180. Työnnä CEE-pistoke takaisin seinä pistorasiaan. Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon Verkko. Kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone päälle FRIGOBLOCK Päälle -kytkimestä. Tarkista pyörimissuunta uudelleen paperilapun avulla. Pyörimissuuntavahdilla varustetut FRIGOBLOCK-kylmäkoneet pyörivät nyt oikeaan suuntaan. Kylmäkoneen kytkentäkaapin merkkivalo FRIGOBLOCK osoittaa toimintavalmiuden. Verkkokäytössä FRIGOBLOCK-kylmäkone sammutetaan asettamalla kytkin asennosta FRIGOBLOCK Päälle takaisin asentoon Pois. 28

29 2. Generaattorikäyttö ajon aikana Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin ennen ajoa asentoon 0 ja irrota virtajohto. Valitse kytkinasento Generaattori. Kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone kytkentäkaapista päälle asettamalla kytkin asentoon FRIGOBLOCK Päälle. Tarkista ennen ajoneuvon moottorin käynnistystä, että käyttöpainike on kytketty pois päältä (vihreä painike Generaattori päälle ). Käynnistä ajoneuvon moottori. Nosta moottorin kierrosluku kaasupolkimella lukemaan n kierr/min. Paina tässä korotetussa kierrosluvussa ohjaamon käyttöpainikkeesta painiketta FRIGOBLOCK Päälle/Pois. FRIGOBLOCK-generaattori ja FRIGOBLOCK-kylmäkone kytkeytyvät päälle. Kylmäkoneen kytkentäkaapin merkkivalo FRIGOBLOCK osoittaa toimintavalmiuden. Huomio: Ennen ajoneuvon moottorin sammuttamista kytke kylmäkone ensin pois päältä painamalla käyttöpainikkeesta FRIGOBLOCK Päälle/Pois. 29

30 3. Generaattorikäyttö ajoneuvoissa, joissa on ohjelmoidut moduulit ja manuaalisesti nostettava kierrosluku Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon Generaattori. Käynnistä sitten ajoneuvon moottori. Kytke FRIGOBLOCK päälle. Kytkin voi olla Päälle -asennossa niin kauan kuin ajetaan jäähdytys- tai lämmityskäytöllä. Tarpeen vaatiessa tyhjäkäynnin kierroslukua nostetaan automaattisesti ajoneuvotyypil le määritellyn kierrosluvun mukaan. Nosta moottorin kierrosluku tyhjäkäynnillä/vapaalla 5 sekunnin ajaksi kaasupolkimella ohjelmoituun kierroslukuun ( kierr/min).. Kytke FRIGOBLOCK nyt korotetussa kierrosluvussa päälle ajoneuvomoduulin kautta. Jos kuorma-auton moottori sammutetaan tai FRIGOBLOCK kytketään pois päältä FRIGOBLOCK Päälle -kytkimestä, FRIGOBLOCK-kylmäkone on kytkettävä uudestaan päälle edellä kuvatulla tavalla. 30

31 4. DS-tyypin FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko (lisävaruste) Jos ajoneuvo on varustettu FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikolla, huomioi käyttöönottoa koskien tämän käyttöohjeen erillinen osa. Häiriöt FRIGOBLOCK-kylmäkone kytkeytyy itsestään kokonaan pois päältä. Generaattori-/dieselgeneraattorikäytön aikana palaa lisävarusteena saatava ylijännite merkkivalo (jos käytössä). Tämä tarkoittaa sitä, että moottorinsuojakytkin (automaattisulake) on lauennut. Moottorinsuojakytkin voidaan asentaa verkko-0-generaattori-vaihtokytkimen yhteyteen tai moottorinsuojakytkinkoteloon. Moottorinsuojakytkin voidaan kytkeä päälle seuraavasti: Sammuta ajoneuvon moottori tai FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko (jos käytössä). Kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone pois päältä FRIGOBLOCK Päälle -kytkimestä. Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon 0. Irrota CEE-pistoke pistorasiasta, jos se on liitettynä. Kytkinkotelo on nyt jännitteetön! kuva 1 kuva 2 kuva 3 Kylmäkoneen mallista riippuen toimi seuraavasti: a. Paina moottorinsuojakytkimen mustaa painiketta läpinäkyvän näppäinkalvon läpi (kuva 1). b. Avaa kytkinkotelo ja paina moottorinsuojakytkimen mustaa painiketta. Sulje kytkinkotelo uudelleen (kuva 2). c. Avaa kytkinkotelo ja työnnä moottorinsuojakytkimen vipua ylöspäin. Sulje kytkinkotelo uudelleen (kuva 3). 31

32 Ota kylmäkone uudelleen käyttöön (katso tätä koskien luku FRIGOBLOCKkylmäkoneen käyttö ). Jos kylmäkone kytkeytyy generaattorikäytössä pois päältä, tarkista myös ajoneuvon sulaketaulusta lisäksi asennetut FRIGOBLOCK-sulakkeet F1 ja F2. Jos moottorinsuojakytkin tai sulakkeet laukeavat uudelleen tai laitteistossa ilmenee jokin näissä ohjeissa kuvaamatta jäänyt ongelma, ota välittömästi yhteyttä FRIGOBLOCK-huoltoon. 32

33 2. FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden ohjaus FK/HK-sarja yksi- ja moniosastoisiin kuormatiloihin Säätö mekaanisella termostaatilla 33

34 2.1. Yleiskatsaus Ohjauselementit Yksiosastoisen ajoneuvon kytkentäkaappi 1 Laitteistopistoke 2 Kytkentätermostaatti 3 Sulatuksen käynnistyskytkin 4 FRIGOBLOCK Päälle -kytkin 5 FRIGOBLOCK nopea/hidas -kytkin (lisävaruste) 6 Puhaltimen merkkivalo 7 Lämmityksen merkkivalo 8 Jäähdytyksen merkkivalo 9 Toimintavalmiuden merkkivalo 10 Käyttötuntilaskuri (lisävaruste) Verkko-0-generaattori-vaihtokytkin 1 Auton moottorinsuojakytkin 2 Perävaunun moottorinsuojakytkin 3 Lisätoimintojen ohjauspaneeli 4 Verkko-0-generaattorivalintakytkin 5 400V CEE-pistorasia 1 2 FRIGOBLOCK-käyttöpainikkeet 1 Päälle/pois-kytkin 2 Sulatuspainike 34

35 1 2 Moniosastoisen ajoneuvon kytkentäkaappi Osaston 2 lisähaihduttimen päälle/pois-kytkin 2 Syväjäähdytyksen esivalintalämpötilan merkkivalo 3 Lämpötilan esivalintakytkin 4 Jäähdytyksen merkkivalo 5 Puhaltimen merkkivalo 6 Ylivirran merkkivalo (lisävaruste) 7 Sulatuspainike 8 Lämmityksen merkkivalo 9 Tuoreenapidon esivalintalämpötilan merkkivalo Sijoittelu on sama osaston 3 lisähaihduttimelle Kytkentäkaapin symbolit Jäähdytys, osoitetaan valkoisella merkkivalolla Lämmitys, osoitetaan keltaisella merkkivalolla Syväjäähdytyksen esivalinta, osoitetaan valkoisella merkkivalolla Tuoreenapidon esivalinta, osoitetaan vihreällä merkkivalolla FRIGOBLOCK hidas käynti FRIGOBLOCK nopea käynti Puhallin, osoitetaan vihreällä merkkivalolla Sulatus, painikkeella aktivoitavissa Ylivirta, osoitetaan punaisella merkkivalolla (lisävaruste) Väärä pyörimissuunta, osoitetaan punaisella merkkivalolla (lisävaruste) 35

36 2.2. Laitteiston käyttö Käyttötapa Valitse haluamasi käyttötapa verkko-0-generaattori-diesel-valintakytkimellä. Katso tätä koskien luku Kylmäkoneen käyttö. Nopea/hidas käynti (lisätoiminto) SL-mallisia FRIGOBLOCK-kylmäkoneita voidaan käyttää alhaisemmalla kierrosluvulla melupäästöjen alentamiseksi. Aseta tätä varten kylmäkoneen kytkentäkaapin FRIGOBLOCK Nopea/Hidas -kytkin asentoon Hidas. Tämä toiminto on käytettävissä verkko- ja generaattorikäytössä. Lämpötilan esivalinta Pääosasto Yksi- ja moniosastoisissa ajoneuvoissa pääosastolle säädetään haluttu lämpötila kylmäkoneen kytkentäkaapin termostaatista. FRIGOBLOCK-kylmäkone valitsee automaattisesti jäähdytys- tai lämmitystoiminnon ja säätelee esiasetettua lämpötilaa. Lämpötilan esivalinta Lisäosasto 36

37 Moniosastoisissa ajoneuvoissa olevien lisähaihduttimien tapauksessa lämpötilaa säädetään lisähaihduttimeen asennetuilla termostaateilla. Tuoreenapitotermostaatti tai -termostaatit on kiinnitetty RE-haihduttimen ulkopuolelle ja suojattu pleksilasilla. Syväjäähdytystermostaatti sijaitsee lisähaihduttimen sisällä. Tämä termostaatti on esisäädetty jo tehtaalla. Sen asetusta saa muuttaa vain FRIGOBLOCK-huolto kulloisenkin tarpeen mukaan. Esiasetetut lämpötilat voidaan valita jokaiselle lisäosastolle erikseen. Kierrä tätä varten kytkinkotelossa oleva kulloisenkin osaston lämpötilan esivalintakytkin tavaran haluttuun lämpötilaan FD 1 (tuoreenapitolämpötila 1), FD 2 (tuoreenapitolämpötila 2, LISÄTOIMIN- TO) tai TK (syväjäähdytyslämpötila). Merkkivalot osoittavat asetetun esivalitun lämpötilan. Kylmäkoneen kytkeminen päälle Kytke lämpötilan esivalitsemisen jälkeen pääosasto päälle kylmäkoneen kytkentäkaapista. Kytke lisähaihdutin päälle kytkentäkaapin kyseisellä kytkimellä. 37

38 Toimintatilat Päällekytkemisen jälkeen toimintatilat osoitetaan merkkivaloilla. Jäähdytys Lämmitys Lämpötila saavutettu (puhallin käynnissä jatkuvasti) Sulatus (puhallin ei ole toiminnassa tässä toimintatilassa) 38

39 Sulatus/lämmitys Sulata FRIGOBLOCK-kylmäkone säännöllisesti, ajon aikana useita kertoja päivässä. Ajantarve: n. 15 min/sulatusprosessi. Tänä aikana kylmäkonetta ja kuorma-auton moottoria (generaattorikäytössä) ei saa sammuttaa. Sulatusprosessi käynnistetään painamalla alla esitettyä sulatuspainiketta ja se päättyy automaattisesti. Ohjaamon sulatuspainikkeesta Kylmäkoneen kytkinkotelosta tai verkko-0-generaattori-kytkinkotelostae. Tyhjä kontti täytyy lämmittää kerran viikossa. Käytä tätä varten kaikkia haihduttimia vähintään 1h Lämmitys -tilassa. Termostaatin asetus: +25 C. Lämmitys voidaan suorittaa verkko- tai generaattorikäytössä (ajon aikana). 39

40 40

41 3. FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden ohjaus EK-sarja yksi- ja moniosastoisiin kuormatiloihin Säätö mekaanisella termostaatilla 41

42 3.1. Yleiskatsaus Ohjauselementit Kylmäkoneen kytkentäkaappi Positiot lisäksi moniosastokäytössä 15 Tuoreenapidon esivalintalämpötilan 1 merkkivalo 16 Tuoreenapidon esivalintalämpötilan 2 merkkivalo 17 Osaston 2 haihduttimen päälle/pois-kytkin 18 Syväjäähdytyksen esivalintalämpötilan merkkivalo 19 Lämmityskytkin (lisävaruste) 20 Jäähdytyksen merkkivalo 21 Puhaltimen merkkivalo 22 Lämmityksen merkkivalo 23 Osaston 2 lämpötilan esivalintakytkin 10 Positiot 1 14 yksiosastokäytössä 1 Ylivirran merkkivalo (lisävaruste) 2 Toimintavalmiuden merkkivalo 3 Pyörimissuunnan merkkivalo (lisävaruste) 4 Sulatuksen käynnistyskytkin 5 Osaston 1 lämpötilan esivalintakytkin 6 FRIGOBLOCK nopea/hidas -kytkin (lisävaruste) 7 Jäähdytyksen merkkivalo 8 Puhaltimen merkkivalo 9 Lämmityksen merkkivalo 10 Lämmityskytkin (lisävaruste) 11 Tuoreenapidon esivalintalämpötilan 1 merkkivalo 12 Osaston 1 haihduttimen päälle/pois-kytkin 13 Tuoreenapidon esivalintalämpötilan 2 merkkivalo 14 Syväjäähdytyksen esivalintalämpötilan merkkivalo 42

43 1 2 FRIGOBLOCK käyttöpainikkeet 1 Päälle/pois-kytkin 2 Sulatuspainike 1 2 Yksiosastoisen ajoneuvon verkko-0-generaattori-kytkinkotelo 1 Moottorinsuojakytkin, jota voidaan käyttää ulkopuolelta 2 Verkko-0-generaattorivalintakytkin Moniosastoisen ajoneuvon verkko-0-generaattori-kytkinkotelo Kytkinkotelo täytyy avata moottorinsuojakytkimen käyttöä varten. Katso tätä koskien ohjeita luvusta Häiriöt. 43

44 Kytkentäkaapin symbolit Jäähdytys, osoitetaan valkoisella merkkivalolla Lämmitys, osoitetaan keltaisella merkkivalolla Syväjäähdytyksen esivalinta, osoitetaan valkoisella merkkivalolla Tuoreenapidon esivalinta, osoitetaan vihreällä merkkivalolla FRIGOBLOCK hidas käynti FRIGOBLOCK nopea käynti Puhallin, osoitetaan vihreällä merkkivalolla Sulatus, painikkeella aktivoitavissa Ylivirta, osoitetaan punaisella merkkivalolla (lisävaruste) Väärä pyörimissuunta, osoitetaan punaisella merkkivalolla (lisävaruste) 44

45 3.2. Laitteiston käyttö Käyttötapa Valitse haluamasi käyttötapa verkko-0-generaattori-diesel-valintakytkimellä. Katso tätä koskien luku Kylmäkoneen käyttö. Nopea/hidas käynti (lisätoiminto) SL-mallisia FRIGOBLOCK-kylmäkoneita voidaan käyttää alhaisemmalla kierrosluvulla melupäästöjen alentamiseksi. Aseta tätä varten kytkentäkaapin FRIGOBLOCK Nopea/ Hidas -kytkin asentoon Hidas. Tämä toiminto on käytettävissä verkko- ja generaattorikäytössä. Kaikkien osastojen lämpötilan esivalinta Yksi- ja moniosastoisissa ajoneuvoissa haluttua lämpötilaa säädetään RE-haihduttimeen asennetuilla termostaateilla. Tuoreenapitotermostaatti tai -termostaatit on kiinnitetty RE-haihduttimen ulkopuolelle ja suojattu pleksilasilla. FRIGOBLOCK-kylmäkone valitsee automaattisesti jäähdytys- tai lämmitystoiminnon ja säätelee esiasetettua lämpötilaa. Tämä toimintatapa on sama kaikissa osastoissa. 45

46 Syväjäähdytystermostaatti sijaitsee RE-haihduttimen sisällä. Tämä termostaatti on esisäädetty jo tehtaalla. Sen asetusta saa muuttaa vain FRIGOBLOCK-huolto kulloisenkin tarpeen mukaan. Esiasetetut lämpötilat voidaan valita jokaiselle osastolle erikseen. Kierrä tätä varten kytkinkotelossa oleva kulloisenkin osaston lämpötilan esivalintakytkin tavaran haluttuun lämpötilaan FD 1 (tuoreenapitolämpötila 1), FD 2 (tuoreenapitolämpötila 2, LISÄTOIMIN- TO) tai TK (syväjäähdytyslämpötila). Merkkivalot osoittavat asetetun esivalitun lämpötilan. Kylmäkoneen kytkeminen päälle Kytke lämpötilan esivalitsemisen jälkeen FRIGOBLOCK-kylmäkone ja kukin osasto päälle yksitellen kylmäkoneen kytkentäkaapista. 46

47 Toimintatilat Päällekytkemisen jälkeen toimintatilat osoitetaan merkkivaloilla. Jäähdytys Lämmitys Lämpötila saavutettu (puhallin käynnissä jatkuvasti) Sulatus (puhallin ei ole toiminnassa tässä toimintatilassa) 47

48 Sulatus/lämmitys Sulata FRIGOBLOCK-kylmäkone säännöllisesti, ajon aikana useita kertoja päivässä. Ajantarve: n. 15 min/sulatusprosessi. Tänä aikana kylmäkonetta ja kuorma-auton moottoria (generaattorikäytössä) ei saa sammuttaa. Sulatusprosessi käynnistetään painamalla alla esitettyä sulatuspainiketta ja se päättyy automaattisesti. Ohjaamon kauko-ohjaimesta Kylmäkoneen kytkentäkaapista Tyhjä kontti täytyy lämmittää kerran viikossa. Käytä tätä varten kaikkia haihduttimia vähintään 1h Lämmitys -tilassa. Termostaatin asetus: +25 C. Lämmitys voidaan suorittaa verkko- tai generaattorikäytössä (ajon aikana). 48

49 4. FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikon DS 24 NG ohjaus 49

50 4.1. Yleistä FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikosta Käyttö FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikkoa voidaan käyttää vain FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden verkosta riippumattomaan virransyöttöön. Dieselgeneraattorikoneikon pääkomponentit ovat FRIGOBLOCK-generaattori ja dieselmoottori. Kylmäkoneessa on verkko- ja dieselgeneraattorikäytön vaihtokytkentään tarkoitettu erillinen kytkinkotelo ohjaus- ja näyttöelementteineen. Käytä dieselgeneraattorikoneikkoa pysähdyksen aikana aina silloin, kun käytettävissä ei ole 400V CEE-pistorasiaa. Turvallisuusohjeet HUOMIO: Dieselmoottorin pakokaasut ovat terveydelle haitallisia. Älä käytä moottoria suljetuissa tiloissa. Huolehdi FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikon käytön aikana riittävästä hapensaannista. HUOMIO: Akkuhaposta haihtuu vetyä. Se on räjähtävää ja voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa sokeutumisen. Älä tupakoi, kun tarkistat akkua. VAROITUS: Käynnistysakut sisältävät happoa, joka voi aiheuttaa syöpymiä epäasianmukaisesti käsiteltynä. VAROITUS: Sähköjännite voi aiheuttaa sisäisiä ja ulkoisia palovammoja tai jopa kuoleman. FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko saa aikaan sähköjännitteen. Ennen kuin suoritat töitä dieselgeneraattorikoneikolle ja/tai kytkinkotelolle, sammuta FRIGOBLOCK-kylmäkone ja FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko ja varmista, ettei niitä päästä kytkemään uudestaan päälle. VAROITUS: Dieselmoottorin maksimikäyttölämpötila saavutetaan paineistetun kylmäaineen avulla. Kuuma kylmäaine voi aiheuttaa palovammoja epäasianmukaisesti käsiteltynä. Älä avaa jäähdyttimen korkkia, kun moottori on lämmin. Jos jäähdytin täytyy avata moottorin ollessa lämmin, tee se erittäin varovasti, jotta paine ehtii tasaantua, eikä jäähdyttimestä vuoda ulos kylmäainetta. 50

51 VAROITUS: Laitteiston sisällä on pyöriviä ja liikkuvia osia. Pysy työkaluinesi etäällä pyörivistä osista. Odota, kunnes laitteisto on täysin pysähtynyt. VAROITUS: Dieselgeneraattorikoneikon sisä- ja ulkopuolella olevien komponenttien pinnat voivat olla kuumia (yli +60 C). Odota ennen töiden aloittamista, että lämpötila on tasaantunut Yleiskatsaus Pääkomponenttien asennuspaikat (kaavioesitys) FRIGOBLOCK-kylmäkoneen käyttö lisävarusteena saatavan FRIGOBLOCKdieselgeneraattorikoneikon avulla HK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkone kytkentäkaapilla 2 RE-tyypin litteä lisähaihdutin (asennuspaikka muunneltavissa) moniosastoisiin kuormatiloihin 3 Verkko-0-generaattori-kytkinkotelo (asennuspaikka muunneltavissa) 4 FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko (asennuspaikka muunneltavissa) Ohjauselementit FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko 1 Ohjauspaneeli 2 Ohjausvirtakytkin 3 Käynnistyspainike 4 Tyyppikilpi 5 Polttoaineen syöttö 6 Polttoaineen paluu 7 Liitäntäpistoke 51

52 Ohjauspaneeli 1 Käyttötuntilaskuri (diesel) 2 Jäähdytysnesteen ylikuumentumisen LED-valo 3 Latauksen LED-valo 4 Hehkutuksen LED-valo 5 Puhaltimen LED-valo 6 Dieselmoottorin käynnistyspainike 7 Generaattorin ylikuumentumisen LED-valo askelkytkin (diesel) 9 Öljynpaineen LED-valo Ilmoitukset Symboli Ilmoitus Väri Huomautus Matala öljynpaine Punainen Moottori sammuu kytkinasennossa 2, 3 Jäähdytysnesteen ylikuumentuminent Punainen Moottori sammuu kytkinasennossa 1, 2, 3 Laturin toimintahäiriö Punainen Viallinen laturi Generaattorin käämin ylikuumentuminen Punainen Ohjausvirta kytkeytyy pois päältä Puhallinmoottorin käämin lämpötila ok Vihreä Valo sammuu ylikuumentuessa Hehkuvalo Keltainen Hehkutulpat lämpenevät 52

53 4.3. Dieselgeneraattorikoneikon käyttötila Ennen käyttöönottoa Älä käytä moottorin käynnistykseen käynnistysapukaasuja, kuten esimerkiksi käynnistyspilottia. Kaasu-ilma-seoksen liian varhainen syttyminen dieselmoottorin orkeassa paineessa voi aiheuttaa moottorivikoja. Käytä aina vuodenaikaan sopivaa dieselpolttoainetta. Biodieselin tai polttoöljyn käyttäminen polttoaineena ei ole sallittua. Tarkista öljyn ja jäähdytysnesteen määrä päivittäin ennen käyttöönottoa. Öljymittatikku Öljymäärän tarkistaminen: Käytä öljymäärän tarkistamiseen öljyntäyttöyhteessä olevaa öljymittatikkua. Ruuvaa mittatikku irti ja pyyhi mittausalue kuivaksi. Ruuvaa mittatikku kiinni ja sen jälkeen jälleen irti. Öljymäärän lukeman tulisi olla MIN- ja MAX-merkkien välissä. MIN- ja MAX-määrien välinen ero on 4,5 litraa. Käytä lisäämiseen mineraaliöljyä, jonka viskositeetti on 15 W 40. Jäähdytysnesteen määrän tarkistaminen: Tarkista jäähdytysnesteen määrä tasaussäiliöstä. Avaa jäähdyttimen korkki, kun moottori on jäähtynyt (moottorin ollessa lämmin jäähdytysjärjestelmä on paineen alaisena). Jäähdytysnesteen pinnan täytyy olla näkyvissä tasaussäiliössä. Käytä lisäämiseen aina veden ja alkuperäisen FRIGOBLOCK-jäätymisenestoaineen seosta 50/50-suhteessa. 53

54 Dieselgeneraattorikoneikon käynnistys Valitse kytkinasento Diesel/Genset. Kierrä dieselgeneraattorikoneikon ohjauskytkin asentoon 1. Tarkista, että öljynpaine-, lataus- ja hehkuvalot palavat. Kun hehkuvalo sammuu, paina käynnistyspainiketta, kunnes moottori käynnistyy. Nyt pitäisi palaa enää vain puhaltimen merkkivalo. Kun moottori on ollut käynnissä n. 5 minuuttia ja lämmennyt, kierrä generaattorin ohjauskytkin asentoon 2. Kylmäkoneen kompressori käynnistyy viiveellä. Kun kuormatilassa on saavutettu haluttu lämpötila, kylmäkone kytkeytyy pois päältä ja dieselmoottori alentaa kierroslukuaan automaattisesti. 54

55 Dieselmoottorin hiljaisempi käyttö Jos haluat käyttää kylmäkonetta ja dieselgeneraattorikoneikkoa hiljaisemmalla melutasolla, valitse kytkinasento 3. Moottoria ja generaattoria käytetään tällöin alhaisemmalla kierrosluvulla. Kylmäkoneen voi ottaa käyttöön kytkinasennossa 2 tai 3. Kylmäkoneen käyttöönottoa koskevia ohjeita löytyy samannimisen otsikon alta. Dieselmoottorin sammutus Kierrä ohjauskytkin asentoon 0. 55

56 Häiriöt: Vika Kiilahihna on löystynyt tai kulunut Dieselmoottori sammuu kytkinasennossa 2 ja 3 Toimenpide Kiristä tai vaihda kiilahihna* Tarkista öljymäärä Öljynpaineen merkkivalo palaa Dieselmoottori sammuu ja Jäähdytysnesteen merkkivalo palaa Kylmäkone on poissa toiminnasta ja Generaattorin ylikuumentumisen merkkivalo palaa Kytke moottori heti pois päältä: Tarkista öljymäärä Tarkista jäähdytysnesteen määrä, puhdista jäähdytin tarvittaessa Tarkista, onko jäähdytysjärjestelmässä ilmaa* Tarkista kylmäkoneen tai generaattorin tehonkulutus Suodattimen merkkivalo palaa Puhaltimen merkkivalo ei pala käytön aikana Puhdista tai vaihda ilmansuodatin* Tarkista puhallin* Latauksen merkkivalo palaa käytön aikana Kylmäkone on poissa toiminnasta ja erillisen kytkinkotelon ylivirran merkkivalo palaa Tarkista generaattorin kiilahihna, tarkista generaattori* Tarkista erillisen kytkinkotelon moottorinsuojakytkin Akun lataus on purkautunut Kylmäkoneessa ei ole ohjausjännitettä Jos akku on tyhjä, käynnistä moottori apukäynnistyskaapeleilla. Kiinnitä plusjohto akun alapuolella olevaan liittimeen ja maadoitusjohto akun miinusnapaan. Huomio: Akussa on 12 voltin jännite Tarkista dieselgeneraattorikoneikon sulake F1* Dieselgeneraattorikoneikossa ei ole ohjausjännitettä Tarkista dieselgeneraattorikoneikon sulake F2* Tähdellä (*) merkittyjä töitä saa suorittaa vain FRIGOBLOCK-huolto! 56

57 Tekniset tiedot Dieselgeneraattorikoneikko DS 24 NG Mitat: Paino: Dieselmoottorin tyyppi: Iskutilavuus: 1274 x 525 x 600 mm 430 kg (toimintavalmiina) Yanmar 4TNV88 BNBK vesijäähdytteinen 2,2 l Sylinterimäärä: 4 Polttoaineen syöttöjärjestelmä: Korkea dieselmoottorin kierrosluku: Suoraruiskutus /min =^ generaattorin kierrosluku /min Alhainen dieselmoottorin kierrosluku: /min =^ generaattorin kierrosluku /min Moottorin teho: Päästönormi: Generaattorin teho: Nimellisvirta: U (V) / f (Hz) korkealla kierrosluvulla: U (V) / f (Hz) alhaisella kierrosluvulla: 28,8 kw kierrosluvulla / min EC (NRMM) Stage IIIA 24,0 kva korkealla kierrosluvulla 16,1 kva alhaisella kierrosluvulla 35 A 400 V / 50 Hz 266 V / 33,3 Hz Moottoriöljy: 15 W 40 Moottorin jäätymisenestoaine (vähintään -30 C): BASF Glysantin Protect Plus/G48 57

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje 0109982fi 006 12.2009 Tärylevy DPU 6055He Käyttöohje Valmistaja Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Saksankielisen alkuperäiskäyttöohjeen

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 Register and win! www.kaercher.com FI_59627660 03/12 2 Lue ennen laitteesi ensimmäistä käyttöönottoa nämä alkuperäiskäyttöohjeet ja mukana olevat turvaohjeet ultrakorkeapainepesurille

Lisätiedot

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Käyttöohjeet - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Tuotenro.:.11.035.602/608BA Yleistä Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen kopiointi, jakelu ja käyttö sekä sen sisällön välittäminen kolmannelle

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Saphir comfort RC. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 10. Säilytä autossa!

Saphir comfort RC. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 10. Säilytä autossa! Saphir comfort RC Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 10 Säilytä autossa! 3b 3b 5 4 3b Kuva 2 3a 1 2b 2a Kuva 1 Asennusesimerkki 1 Ilmastointilaite Saphir comfort RC 2a Huoltoilman tulo 2b Huoltoilman poisto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

*Mallista riippuen 1

*Mallista riippuen 1 Käyt t öohj e FI KP( esf )3620,KP( esf4220) *Mallista riippuen 1 Sisällysluettelo Käyttöohje: Jääkaapin yleiskuvaus... 2 Jääkaapin käyttökohteet... 2 Ympäristön lämpötila... 3 Vaatimustenmukaisuus... 3

Lisätiedot

TB 36 TB 42 TB 46 TB 50

TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 Register and win! www.kaercher.com 59637510 11/12 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa

Lisätiedot

SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE

SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE STULZ SpA - via Torricelli, 3 37067 Valeggio sul Mincio (VR) - Italy Puh: +39 045 6331600 - faksi: +39 045 6331635 - www.cosmotec.it SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö Käyt t öohj e FI CUP( sl )2221,CUP( esf )2721,CUP( esf )2901,CUP( sl )3021 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 2 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 2 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 2 1.3.

Lisätiedot

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Swegon SILVER MTM Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Sisällys 1. Yleistä 3 1.1 Määräystenmukainen käyttö 3 1.2 Vaarat 3 2. Turvallisuus 4 2.1 Turvallisuusmääräykset 4 2.2 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI KGE1000Ti KGE2000Ti Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! DAR0640 DAR0641 rev.a 060614 1. JOHDANTO Kiitos, kun päätit hankkia KIPOR-

Lisätiedot

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Käyttöohjeet 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Käyttöohjeet 51151502 11.11 s EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot