Käyttöohje. sähkökäyttöisille FRIGOBLOCK-kylmäkoneille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. sähkökäyttöisille FRIGOBLOCK-kylmäkoneille"

Transkriptio

1 Käyttöohje sähkökäyttöisille FRIGOBLOCK-kylmäkoneille

2 Tämän käyttöohjeen sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja sen tietoja on käsiteltävä luottamuksellisesti. Ohjekirjan luovuttaminen valtuuttamattomalle kolmannelle osapuolelle tai sen osittainenkin kopioiminen on ehdottomasti kielletty. Tämän kiellon rikkomisesta seuraa vahingonkorvaus. Tähän painokseen sisältyvät tiedot vastaavat tilannetta painohetkellä. FRIGOBLOCK-tuotteita parannetaan ja kehitetään jatkuvasti, joten niiden teknisiin tietoihin, muotoiluun, ohjaukseen tai varusteluun voidaan tehdä milloin tahansa muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki oikeudet pidätetään Käännös saksankielisestä alkuperäisjulkaisusta Suomen ensimmäinen painos Elokuu 2013 FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH Weidkamp 274 D Essen Puh.: +49 (0) Faksi: +49 (0) S-posti: Internet:

3 Sisällysluettelo Johdanto 6 Käyttöohjeesta 7 Takuu ja vastuu 8 Toimitus ja pakkaus 9 Turvallisuusohjeet 10 Käyttöohjeessa käytettyjen symboleiden selitykset Yleistä FRIGOBLOCK-kylmäkoneesta 13 Määräystenmukainen käyttö 14 Sammutus hätätilanteessa 14 FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tunnisteet Pääkomponenttien asennuspaikat 18 FK- ja HK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkoneet lisävarusteena saatavalla lisähaihduttimella 18 EK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkone lisävarusteena saatavalla lisähaihduttimella Pätevyydet Asennus ja käyttöönotto 19 Kylmäaineet, kylmäkoneöljyt ja kylmäainekierto 20 Kylmäaineet 20 Kylmäkoneöljyt 21 Kylmäainekierto Yleistietoja lämpötilasäädetyistä kuljetuksista 22 Ennen ajoa 22 Oikea kuormaustapa 22 Kuljetuksen aikana 23 Kuljetuksen jälkeen 24

4 1.5. Tarkastus- ja huolto-ohjeita käyttäjälle 24 Silmämääräiset tarkastukset ennen ajoa 25 Käyttäjän suorittamat tarkastukset ja hoito 25 Kirjaamisvelvollisuus FRIGOBLOCK-kylmäkoneen käyttö 26 FRIGOBLOCK-kylmäkoneen kytkeminen päälle 1. Verkkokäyttö 400V CEE-pistorasian kautta Generaattorikäyttö ajon aikana Generaattorikäyttö ajoneuvoissa, joissa on ohjelmoidut moduulit ja manuaalisesti nostettava kierrosluku DS-tyypin FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko (lisävaruste) 31 Häiriöt FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden ohjaus Termostaattisäädetyt FK/HK-sarjat yksi- ja moniosastoisiin kuormatiloihin Yleiskatsaus 34 Ohjauselementit 34 Kytkentäkaapin symbolit Laitteiston käyttö 36 Käyttötapa 36 Nopea/hidas käynti (lisävaruste) 36 Lämpötilan esivalinta Pääosasto 36 Lämpötilan esivalinta Lisäosasto 36 Kylmäkoneen kytkeminen päälle 37 Toimintatilat 38 Sulatus/lämmitys 39

5 3. FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden ohjaus Termostaattisäädelty EK-sarja yksi- ja moniosastoisiin kuormatiloihin Yleiskatsaus 42 Ohjauselementit 42 Kytkentäkaapin symbolit Laitteiston käyttö 45 Käyttötapa 45 Nopea/hidas käynti 45 Kaikkien osastojen lämpötilan esivalinta 45 Kylmäkoneen kytkeminen päälle 46 Toimintatilat 47 Sulatus/lämmitys FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikon DS 24 NG ohjaus Yleistä FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikosta 50 Käyttö 50 Turvallisuusohjeet Yleiskatsaus 51 Pääkomponenttien asennuspaikat 51 Ohjauselementit 52 Ilmoitukset Dieselgeneraattorikoneikon käyttötila 53 Ennen käyttöönottoa 53 Dieselgeneraattorikoneikon käynnistys 54 Käytön aikana 55 Dieselmoottorin sammutus 55 Häiriöt 56 Tekniset tiedot 57

6 Johdanto FRIGOBLOCK-kylmäkone on laatutuote, joka on valmistettu nykytekniikkaa käyttäen ja asiaankuuluvat EU-direktiivit huomioon ottaen. Kylmäkone-termi tarkoittaa koko laitteistoa kaikkine lisäkomponentteineen. Säilytä oheista FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:n vaatimustenmukaisuusvakuutusta varmassa paikassa myöhempää tarvetta varten. Kylmäkone on laiteturvallisuuslain mukaisesti valvontaa vaativa laite. Tämä asettaa erityisvaatimuksia käyttö- ja korjaushenkilöstölle. Tämä käyttöohje ja täytetty huoltovihko ovat osa laitteistoa. Lue nämä asiakirjat huolellisesti läpi ennen kylmäkoneen käyttöönottoa ja säilytä niitä aina kylmäkoneen käyttöpaikalla.

7 Käyttöohjeesta Tämä käyttöohje antaa käyttäjälle tietoa kylmäkoneen ja sen lisäkomponenttien yleisestä käytöstä ja sisältää myös turvallisuusohjeita. Huomioi turvallisuusohjeet ja noudata niitä aina. Kylmäkoneen ja sen kaikkien komponenttien asiaankuuluva, turvallinen ja taloudellinen käyttö edellyttää asiantuntevaa ja säännöllistä huoltoa ja kunnossapitoa. Huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu ja asiantunteva FRIGOBLOCK-huolto. Kaikissa töissä täytyy käyttää aina alkuperäisiä FRIGOBLOCK-varaosia. Huoltoa koskevia lisätietoja, kuten huoltovälit ja huollon sisältö, löytyvät FRIGOBLOCK-huoltovihosta. Huoltohenkilöstön täytyy olla perehtynyt käyttö- ja huolto-ohjeeseen ennen töiden aloittamista. Varoitusten huomioimatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö- ja ainevahinkoja, joista FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH ei vastaa. Tässä käyttöohjeessa annetaan lisäksi tietoa kuormatilan jäähdytyksestä sekä pienempien häiriöiden paikallistamisesta ja poistamisesta. Jos sinulla on kysyttävää kylmäkoneesta, ota yhteyttä FRIGOBLOCK-huoltoosi tai FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:n yhteyshenkilöön numerossa +49 (0) tai sähköpostitse

8 Takuu ja vastuu Sovittu takuuaika on mainittu tilausvahvistuksessa. FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet määräysten vastaisesta käytöstä epäasianmukaisesta tai epäpätevän ammattihenkilön suorittamasta korjauksesta. FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH ei vastaa myöskään kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista. Takuu on voimassa vain, kun kylmäkoneen käyttäjä voi asiaankuuluvilla todistuksilla osoittaa, että kylmäkone on huollettu takuuaikana asianmukaisesti huoltosuunnitelman mukaan valtuutetulla huoltokumppanillamme. Takuu raukeaa, jos huoltovälejä ei ole noudatettu tai jos huoltotyöt on suoritettu epäasianmukaisesti. Muutoksien ja/tai uudistusten tekeminen kylmäkoneeseen ei ole sallittua ja johtaa FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:n myöntämän takuun raukeamiseen. Lisätietoja takuu- ja vastuuehdoistamme on esitetty yleisissä toimitus- ja maksuehdoissamme.

9 Toimitus ja pakkaus Tarkista mahdolliset pakkausvauriot toimituksen yhteydessä. Näkyvistä vaurioista on tehtävä merkintä rahtiasiakirjoihin ja niistä on ilmoitettava viipymättä FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:lle. Säilytä FRIGOBLOCK-kylmäkoneen komponentteja alkuperäispakkauksessaan kuivassa paikassa. Komponentit, joita ei saa pinota, täytyy merkitä pinoamisen estävillä pahvikolmioilla. Huomioi kuljetuksessa pakkauksen painopistemerkintä ja kaikki muut huomiotarrat. Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pakkauksen painopiste. Nuolien suunta osoittaa, mikä pakkauksen puoli on ylöspäin. Tavara on särkyvää. Pakkausta on säilytettävä kuivassa. Pinoamisen estävät pahvikolmiot: pakkauksen päälle ei saa pinota. Särkyvää! Käsiteltävä varoen! Älä lastaa lavan päälle.

10 Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet ovat tuotemerkintöjä, joiden tarkoituksena on huomauttaa käyttäjää mahdollisista vaaroista. Turvallisuusohjeita on siksi aina noudatettava. FRIGOBLOCK-kylmäkone on toimintavarma ja nykytekniikan mukainen. Kylmäkone voi kuitenkin aiheuttaa jäännösriskejä, jos sitä käytetään epäasianmukaisesti tai epäpätevän henkilön toimesta. Jokaisen henkilön, joka käyttää kylmäkonetta tai suorittaa sille asennus-, käyttöönotto-, huolto- tai korjaustöitä, on luettava tämä käyttöohje, erityisesti turvallisuusohjeet, ja vahvistettava ymmärtävänsä niiden sisältö. FRIGOBLOCK-kylmäkonetta saavat käyttää vain pätevät henkilöt ja vain teknisten tietojen mukaisesti annetut ohjeet ja turvallisuusmääräykset huomioon ottaen. Päteviksi katsotaan henkilöt, jotka ovat perehtyneet FRIGOBLOCK-kylmäkoneen käyttöön ja joilla on asiaankuuluva pätevyys suorittaa toimiaan. Jotkut tässä käyttöohjeessa kuvatuista ohjauskomponenteista voidaan asiakkaan vaatimuksesta sijoittaa myös eri kohtiin ajoneuvorakennetta. Perehdy ennen FRIGOBLOCKkylmäkoneen käyttöä näiden komponenttien asennuspaikkoihin (katso tätä koskien myös luku Pääkomponenttien asennuspaikat ). Koneen käytössä on noudatettava asiaankuuluvia laki- ja turvallisuusmääräyksiä sekä tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Varmista, että jokainen tätä FRIGOBLOCK-kylmäkonetta käyttävä henkilö on saanut (kylmälaitteistojen, lämpöpumppujen ja jäähdytyslaitteiden käyttöä koske van) työturvallisuussäännöksen BGR 500 mukaista turvallisuuskoulutusta ja käyttöohjeen ohjeisiin perustuvaa opastusta koneen käyttöön. on lukenut tämän käyttöohjeen huolellisesti ja ymmärtänyt sen sisällön. FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH tarjoaa ajoneuvon luovutuksen yhteydessä koulutuksia käyttöhenkilöstölle. Noudata kulloinkin voimassa olevia maakohtaisia määräyksiä. 10

11 Mahdollisten vaaranaiheuttajien määritelmät: Huomiosana VAARA huomauttaa välittömästä vaaratilanteesta, joka aiheuttaa kuole man tai vakavia vammoja, jos turvallisuusmääräyksiä ei noudateta. Huomiosana VAROITUS huomauttaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja, jos turvallisuusmääräyksiä ei noudateta. Huomiosana HUOMIO huomauttaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi aiheuttaa ainevahinkoja, lieviä vammoja tai keskivaikeita vammoja, jos turvallisuusmääräyksiä ei noudateta. Mahdollisia jäännösriskejä ja niiden vaikutuksia mainitaan jäljempänä käyttöohjeessa. Käyttöohjeessa käytettyjen symboleiden selitykset Vaarasymboli: Räjähdysvaara Räjähdysvaara iskun, kitkan, kipinöiden, tulen tai lämmön vaikutuksesta. Vaarasymboli: Helposti syttyvää Aineet voivat syttyä palamaan ja muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Vaarasymboli: Terveydelle haitallinen Aineet aiheuttavat suurina määrinä terveyshaittoja tai kuoleman. Vaarasymboli: Ympäristölle haitallinen Aineet ovat vesi- ja maaeliöille myrkyllisiä ja voivat vahingoittaa ekojärjestelmiä. Varoitussymboli: Varo vaarallinen jännite. Varoitussymboli: Varo kylmiä pintoja. Varoitussymboli: Varo kuumia pintoja. Varoitussymboli: Varo pyöriviä osia. Varoitussymboli: Varo syövyttäviä aineita. 11

12 Varoitussymboli: Varo putoamisvaara. Varoitussymboli: Räjähdysvaara. Tärkeää tietoa! Antaa tuotetta tai tuotteen käsittelyä koskevia tärkeitä tietoja. Henkilökohtainen suojavarustus: Käytä turvakenkiä. Henkilökohtainen suojavarustus: Käytä suojalaseja. Henkilökohtainen suojavarustus: Käytä suojakäsineitä. Henkilökohtainen suojavarustus: Käytä suojakypärää. Huomiosymboli: Ensiaputoimenpiteet. Huomiosymboli: Pese kädet huolellisesti. Huomiosymboli: Tupakointi kielletty. Huomiosymboli: Avotulen teko kielletty. 12

13 1. Yleistä FRIGOBLOCK-kylmäkoneesta 13

14 Määräystenmukainen käyttö FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tarkoituksena on säilyttää tavaroiden lämpötila eristetyissä konteissa kuljetuksen aikana. FRIGOBLOCK-kylmäkone toimii sähköisesti joko sähköverkon (liitäntä 400 V/50 Hz, 32 A, hidas sulake), FRIGO- BLOCK-generaattorin tai FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikon avulla. FRIGOBLOCK-generaattoria ja FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikkoa saa käyttää vain FRIGOBLOCK-kylmäkoneen yhteydessä. Niiden käyttäminen muihin tarkoituksiin on määräysten vastaista. Turvallisen käytön takaamiseksi FRIGOBLOCK-kylmäkonetta täytyy käyttää aina käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Käytössä on huomioitava lisäksi kuhunkin käyttötapaukseen sovellettavat laki- ja turvallisuusmääräykset. Tämä koskee soveltuvilta osin myös tarvikkeiden käyttöä. Jos FRIGOBLOCK-kylmäkonetta käytetään huonetiloissa, sijoituspaikan ympäristön lämpötila ei saa ylittää kylmäkoneelle asetettuja käyttörajoituksia. HUOMIO: Turvalaitteita ei saa koskaan poistaa käytöstä. Huomioi myös FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tyyppikilvessä mainitut suoritusarvot ja käyttörajoitukset. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen käyttörajoitukset: ympäristön lämpötila enintään +40 C, kun käytetään kylmäaineita R410A ja R507 lämpötilan säätöalue kylmäkontissa 40 C +25 C Sammutus hätätilanteessa 1. Sammuta ajoneuvon moottori tai dieselgeneraattorikoneikko (jos käytössä). 2. Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin (kuva 1) asentoon 0. FRIGOBLOCK-kylmä koneesta katkeaa nyt jännite. Kuvassa 2 on esitetty verkko-0-generaattori-vaihtokytkimen mahdolliset asennuspaikat. Kuvassa 1 Kuvassa 2 14

15 FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tunnisteet Kylmäkoneesta on saatavilla erilaisia malleja käyttötarkoituksesta ja asennusolosuhteista riippuen: FK Tämä konetyyppi asennetaan kuorma-auton ohjaamon päälle. HK Erityisen litteä rakenne, joka voidaan asentaa perävaunun tai puoliperävaunun etuseinään. EK Kompakti kompressori-kylmäkoneyksikkö kuormatilan haihduttimella. Asennuspaikka muunneltavissa ajoneuvorakenteessa. RE Litteää haihdutinta käytetään haihduttimena jaetuissa laitteistoissa (EK-kompressoriyksikön yhteydessä) ja lisähaihduttimena moniosastoisissa ajoneuvoissa. 15

16 FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH on varustanut kylmäkoneet ja niiden komponentit sarjanumeroilla, jotka on tallennettu valmistajan rekisteriin. FRIGOBLOCK-kylmäkone tai jokin komponentti (esim. lisähaihdutin) tunnistetaan helposti, kun tiedossa on FRIGOBLOCK-tyyppi ja sarjanumero. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tekniset tiedot on merkitty tyyppikilven lisäksi myös huoltovihkoon. Se on osa konedokumentaatiota. Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteistokotelon ulkopuolelle. Tyyppikilven tiedot: FRIGOBLOCK-tyyppi 2 FRIGOBLOCK-sarjanumero 3 Kompressorin iskutilavuus 4 Päälaitteiston kylmäaineen täyttömäärä/ lisäkomponenttien täyttömäärä 5 Maksimikäyttöpaine/ lämpötila (imupainerajoitus) 6 Taajuus nimellisteholla 7 Ohjausjännite 12/24 V 8 2. kiilahihan pituus 9 Seuraavan huollon/ tiiviyskokeen ajankohta kiilahihan pituus 11 Virrankulutus 12 Nimellisjännite 13 Maksimitoimintapaine 14 Käytettävä kylmäaine 15 Valmistusvuosi Lisää teknisiä tietoja ja asennusmitat on mainittu erikseen saatavilla olevissa laitteistokohtaisissa tiedotteissa. 16

17 SL-malli: Melupäästöjen alentamiseksi, esim. kaupungin sisäisessä tavaranjakelussa, FRIGOBLOCKkylmäkonetyypit FK13, FK25, HK25, HK34 ja EK25 voidaan toimittaa vaihtoehtoisesti SLrakenteisina (2-portainen kierrosluvun kytkentä). SL-rakenteisia laitteistoja voidaan käyttää sekä normaalilla (S = nopea) että alhaisemmalla (L = hidas) kierrosluvulla. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen melutasoa koskevia tietoja löytyy kylmäkoneen kytkentäkaapissa olevasta tarrasta. Meluarvot on määritetty ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä koskevan direktiivin 2000/14/EY mukaisesti (EY-melupäästödirektiivi). 17

18 1.1. Pääkomponenttien asennuspaikat FK- ja HK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkoneet lisävarusteena saatavalla lisähöyrystimellä moniosastoisiin kuormatiloihin FK HK FRIGOBLOCK-kylmäkoneet FK / HK kytkentäkaapilla 2 RE-tyypin litteä lisähöyrystin (asennuspaikka muunneltavissa) moniosastoisiin kuormatiloihin 3 Verkko-0-generaattori-kytkinkotelo (asennuspaikka muunneltavissa) 4 Kauko-ohjain EK/RE-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkone jaettuna laitteistona lisävarusteena saatavalla lisähaihduttimella moniosastoisiin kuormatiloihin EK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkone ulkoisilla höyrystimillä 2 EK / RE Kauko-ohjain 2 RE-tyypin erillinen litteällä höyrystimellä osastolle 1 (asennuspaikka muunneltavissa) 3 RE-tyypin litteä lisähöyrystin (asennuspaikka muunneltavissa) moniosastoisiin kuormatiloihin 4 Lisävarusteena saatava 400V CEE-pistorasia (asennuspaikka muunneltavissa) 5 Kylmäkoneen kytkentäkaappi ja verkko-0-generaattori-vaihtokytkin (asennuspaikka muunneltavissa) 6 Alustan alle sijoitettava EK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkone jaettujen laitteistojen yhteydessä

19 1.2. Pätevyydet Käänny huolto- ja korjaustöissä aina FRIGOBLOCK-huoltokumppanin puoleen. VAARA: Kylmäaineet ovat terveydelle haitallisia, palavia ja räjähtäviä. Kylmäainekierto sisältää paineistettua kaasua (kylmäainetta). Kylmäainekierron saa avata huoltoa ja korjausta varten vain (standardin DIN EN mukaan) pätevöitynyt ja FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:n valtuuttama henkilöstö. Tämä koskee myös kylmäaineen lisäämistä. Noudata asiaankuuluvia työsuojelumääräyksiä. VAARA: Sähköjännite voi aiheuttaa epäasianmukaisesti käsiteltynä sisäisiä ja ulkoisia palovammoja tai jopa kuoleman. FRIGOBLOCK-kylmäkonetta käytetään 400 voltin verkkovirralla tai 690 voltin generaattorivirralla. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen ja generaattorin sähkökomponenteille suoritettavia töitä saavat tehdä vain asiaankuuluvan pätevyyden omaavat henkilöt (määrättyihin töihin valtuutetut sähköalan ammattilaiset) tai sähköasentajat. Noudata asiaankuuluvia työsuojelumääräyksiä Asennus ja käyttöönotto FRIGOBLOCK-kylmäkoneen saa asentaa ja ottaa käyttöön vain FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:n valtuuttama huoltohenkilöstö asennuspiirustusten, asennusohjeiden ja kytkentäkaavioiden mukaisesti. Takuu on voimassa vain tällöin. Käytä FRIGOBLOCK-kylmäkoneen kuljetukseen tai nostamiseen/ laskemiseen aina tähän tarkoitukseen suunniteltuja nostosilmukoita. Tyypin FK35 (kuva 1), HK ja HD (kuva 2) FRIGOBLOCK-kylmäkoneita saa nostaa vain puomilla! FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden painotiedot löytyvät teknisestä tiedotteesta. kuva 1 kuva 2 19

20 Kylmäaineet, kylmäkoneöljyt ja kylmäainekierto Käytä kylmäaineita ja kylmäkoneöljyjä käsitellessäsi aina asiaankuuluvia henkilökohtaisia suojavarusteita. Erityisiä vaaroja ei ole tiedossa, jos kylmäaineiden käsittelyssä noudatetaan tavanomaisia varotoimenpiteitä ja käsittelyohjeita sekä käytetään henkilökohtaisia suojavarusteita. Kylmäaineet FRIGOBLOCK-kylmäkoneessa saa käyttää vain tyyppikilvessä mainittuja kylmäaineita. FRIGOBLOCK-kylmäkoneita käytetään suorituskykyisillä kylmäaineilla R410A ja R507. Molemmat ovat palamattomia. VAARA: Suljetuissa tiloissa höyrystyvät kylmäaineet voivat syrjäyttää hengitysilmasta hapen, mikä voi johtaa tukehtumiseen. Tiivistettyjen höyryjen hengittäminen on terveydelle haitallista ja voi johtaa sydämen rytmihäiriöihin, tajuttomuuteen tai jopa kuolemaan. Huolehdi aina riittävästä ilmanvaihdosta, kun käsittelet kylmäaineita tai suoritat töitä kylmäainekierrolle. VAROITUS: Kylmäaineet voivat höyrystyä hyvin nopeasti ympäristön paineessa. Kaikki höyrystyvän kylmäaineen kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat jäätyvät tällöin. Tästä voi olla seurauksena paleltumia ja vakavia silmävaurioita. Ensiaputoimenpiteet: Hengitys: Siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkärin hoitoon. Ihokosketus: Hoida paleltumia samalla tavoin kuin palovammoja. Huuhtele huolellisesti vedellä. ÄLÄ poista vaatteita (ne ovat mahdollisesti tarttuneet ihoon). Jos iholle tulee syöpymiä, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Silmäkosketus: Huuhtele silmät luomet auki pitäen runsaalla vedellä (vähintään 15 minuutin ajan). Hakeudu välittömästi silmälääkärin hoitoon. 20

21 Kylmäkoneöljyt VAARA: Kylmäkoneöljyt ovat vesistölle haitallisia aineita. Öljy on ongelmajätettä, joka täytyy hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Hävittämistodistuksia tai vastaanottotodistuksia on säilytettävä 3 vuoden ajan todistusasetuksen 25 :n kohdan 1 mukaan. Kompressorin tyypistä ja kylmäaineesta riippuen FRIGOBLOCK-kylmäkoneissa käytetään erilaisia kylmäkoneöljyjä. Varmista, että käytät aina kylmäkoneelle nimenomaisesti määriteltyä öljytyyppiä. Erityisiä vaaroja ei ole tiedossa, jos mineraaliöljyjen ja kemikaalien käsittelyssä noudatetaan tavanomaisia varotoimenpiteitä ja käsittelyohjeita sekä käytetään henkilökohtaisia suojavarusteita. Vältä pitkäaikaista kosketusta ihoon ja pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla kylmäkoneöljyn käsittelemisen jälkeen. Ensiaputoimenpiteet: Yleisohjeita: Vaihda tuotteesta kastuneet tai likaiset vaatteet ja kengät. Älä koskaan laita tuotetta sisältäviä rättejä vaatteiden taskuihin. Ihokosketus: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Nieleminen: Huuhtele suu. Jos vaiva jatkuu, hakeudu lääkärin hoitoon. Käyttöohjeen lisäksi kylmäaineiden ja kylmäkoneöljyjen käsittelyssä on huomioitava niitä koskevien käyttöturvallisuustiedotteiden tiedot. Ne löytyvät valmistajan tai toimittajan verkkosivulta. Kylmäainekierto Normaalissa käytössä kylmäainekierto on teknisesti tiivis ja ylipaineinen. Tämä tekninen tiiviys suojaa vaaratilanteilta. Kylmäainekierron teknisen tiiviyden säilyttämiseksi on noudatettava huoltovihkoon merkittyjä huoltovälejä. Jos epäilet kylmäainekierron vuotoa, ota yhteyttä FRIGOBLOCK-huoltoon. 21

22 1.4. Yleistietoja lämpötilasäädetyistä kuljetuksista FRIGOBLOCK-kylmäkoneilla Ennen ajoa VAROITUS: Sähköjännite voi aiheuttaa sisäisiä ja ulkoisia palovammoja tai jopa kuoleman. FRIGOBLOCK-kylmäkonetta käytetään jopa 690 voltin generaattorivirralla. Irrota pistoke! (Katso tätä koskien: Kylmäkoneen käyttö/generaattorikäyttö) Varmista, että kompressori on puhdas. Varmista, ettei kylmäkontissa olevaan haihduttimeen ole imeytynyt pakkausmateriaaleja. Muutoin FRIGOBLOCKkylmäkoneen toiminta ja teho heikkenevät. Tarkista koko kylmäkontti säännöllisesti vuotojen ja vaurioiden varalta. Kontin eristysvauriot heikentävät FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tehoa, pidentävät sen käyntiaikoja ja kasvattavat täten virrankulutusta. Oikea kuormaustapa Lämpötilan säilyminen jakelun aikana edellyttää aina sitä, että kylmäkontti on esijäähdytetty ja että lämpötilaltaan erilaisia tavararyhmiä kuljetetaan erillisissä tiloissa. Kytke kylmäkone pois päältä kuormauksen ja kuorman purkamisen ajaksi. Kuormaa tavarat siinä järjestyksessä, missä ne puretaan. Tarkista tavaran asianmukainen lämpötila välittömästi ennen kuormausta ja säädä tavaran edellyttämä lämpötila termostaatista. Kylmäkone on suunniteltu suorituskyvyltään sellaiseksi, että tavaran edellyttämä lämpötila pystytään säilyttämään. Jätä kylmäkontissa olevien tavaroiden ympärille ilmatilaa. Ilman johtaminen takaisin haihduttimeen varmistetaan käyttämällä lavoja tai rullakkoja (huomaa, ettei näitä saa kääriä kelmulla maahan asti). 22

23 Kylmä puhallusilma Lämpimämpi palautusilma Jätä tavaran ja etuseinän sekä katon ja lattian väliin riittävästi tilaa. Huomioi suurin kuormauskorkeus. Väärin sijoitetut tavarat, kuten tyhjät pakkaukset tai pahvilaatikot, eivät saa haitata ilman johtamista (ilmanpääsyä) takaisin höyrystimeen. Ilman on päästävä virtaamaan niin, ettei kylmäkoneen puhallus ja imuilman välille muodostu sulkua. Ilma toimii kylmäkontissa lämpökuljetukseen vaadittavana siirtoaineena. Optimaalinen ilmavirtaus on siten pakollinen edellytys tasaisena pysyvälle lämpötilalle ja täten kuljetettavien tavaroiden laadulle. Huomioi kuorman kiinnitystä koskevat direktiivit. Huomioi kuormauskorkeus. Kuorman tuentaan tarkoitettuja teleskooppitankoja ei saa tukea litteää haihdutinta vasten. Kuljetuksen aikana Tarkkaile ajon aikana säännöllisesti kuormatilan senhetkistä lämpötilaa. Ovien toistuva avaaminen edistää lämpimän ilman sisäänpääsyä kuormatilaan. Asiakkaille jakelun täytyy tapahtua siinä järjestyksessä kuin ajoneuvo on lastattu. Pidä kylmäverhoa aina suljettuna, kun laitat kuormatilaan tavaroita tai poistat niitä. Kylmäverho minimoi ilman vaihtumisen ympäristön kanssa, pitää kylmäkontin ilman lämpötilan tasaisena ja estää lämpöhukkaa. Vältä turhia ovenavauksia. Tyhjät pakkaukset ovat ylimääräistä lämpökuormaa, eikä niitä siksi tule kuljettaa samanaikaisesti jäähdytettyjen tavaroiden kanssa. 23

24 Ovien avaamistiheys ja/tai tavaroiden ominaisuudet vaikuttavat kylmäkontin kosteuspitoisuuteen. Tämä muodostaa haihduttimen pinnoille jäätä, joka heikentää täten FRIGO- BLOCK-kylmäkoneen tehoa. Jos havaitset jään muodostumista, käynnistä sulatus. (Katso tätä koskien: Sulatus/lämmitys) Kuljetuksen jälkeen Puhdista kontti ja poista irralliset pakkausmateriaalit. Lämmitä kontti vähintään kerran viikossa kokonaan (katso tätä koskien: Sulatus/lämmitys) Tarkastus- ja huolto-ohjeita käyttäjälle FRIGOBLOCK-kylmäkoneen toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi kylmäkoneelle tulisi suorittaa tarkastuksia päivittäin ja noudattaa jäljempänä annettuja huolto-ohjeita. Kaikissa töissä on noudatettava työsuojelumääräyksiä ja käyttöohjeen turvallisuusohjeita. VAROITUS: Sähköjännite, Pyöriviä osia, Kuumia pintoja, Kylmiä pintoja, Putoamisvaara Varmista, että FRIGOBLOCK-kylmäkoneesta on katkaistu jännite ennen suojaverkkojen, ovien, suojusten ja luukkujen avaamista ja töiden aloittamista. Suorita tätä varten seuraavat toimet: kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone pois päältä sammuta ajoneuvon moottori ja dieselgeneraattorikoneikko (jos käytössä) kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon 0 irrota verkkojohto pistorasiasta, jos se on liitettynä Laitteiston sisällä on pyöriviä ja liikkuvia osia. Pysy työkaluinesi etäällä pyörivistä osista. Odota, kunnes laitteisto on täysin pysähtynyt. Kylmäkoneen komponenttien pinnat voivat olla kuumia (yli +60 C) tai kylmiä (alle 0 C). Odota ennen töiden aloittamista, että lämpötila on tasaantunut. Varmista, ettet pääse putoamaan, jos suoritat töitä korkealla sijaitsevien komponenttien parissa. Huoltoa varten avatut tai irrotetut suojaverkot, ovet, suojukset ja luukut on suljettava tai kiinnitettävä takaisin paikoilleen ennen laitteiston käyttöönottoa. 24

25 Silmämääräiset tarkastukset ennen ajoa Tarkasta, että virtajohto on irrotettu, että verkko-0-generaattori-vaihtokytkin on oikeassa asennossa, että käyttöhihna on moitteettomassa kunnossa, ettei siitä kuulu epänormaaleja ääniä ja ettei siinä ole vaurioita (esim. repeämiä tai reikiä), ettei vuotoja ole havaittavissa, että ruuviliitokset ovat kireällä, että sähköliitännät ovat kunnolla kiinni pistokkeissa tai pistorasioissa. Käyttäjän suorittamat tarkastukset ja hoito Puhdista FRIGOBLOCK-kylmäkoneen kompressori (kuormatilan ulkopuolella) ja haihdutin (eristetyssä kontissa) korkeapainepesurilla 4 viikon välein FRIGOBLOCKkylmäkoneen ollessa sammutettuna. Varmista, ettei vesisuihku ole liian voimakas, ja suuntaa se pystysuorassa, jotta lamellilevyt eivät taitu tai vaurioidu. Veden lämpötila saa olla enintään +60 C. Puhdistusaineen tulisi sisältää korroosionestolisäainetta, eikä se saa syövyttää metallimateriaaleja. Älä puhdista pistoliittimiä ja kytkinkoteloita korkeapainepesurilla. Sulje käyttämättömät pistorasiat vesitiiviisti. Elintarvikehygienia-asetuksen (LMHV) mukaan kontti täytyy puhdistaa sisältä säännöllisesti voimassa olevien määräysten (esim. DIN10516) mukaan. Kemikaaleja ja ilmastonsuojelua koskevan asetuksen (kansallinen muunnos EY-asetuksesta 842/2006) mukaan kylmäkoneille, joissa käytetään fluoria sisältävää kylmäainetta ja yli 3 kg kylmäainetta, on suoritettava tiiviyskoe vuosittain. Standardin DIN EN mukaan asennetuille, käytössä oleville ja (standardin DIN EN ja pakasteasetuksen TLMV mukaan) hyväksytyille lämpötilapiirtureille on suoritettava tarkastus vuosittain. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen pitempiaikaiset seisokit nopeuttavat kylmäainekierron tiivisteiden vanhenemista. Käytä FRIGOBLOCKkylmäkonetta sen vuoksi vähintään kerran kuukaudessa ainakin lyhytaikaisesti Jäähdytys -tilassa. Jos FRIGOBLOCK-kylmäkone on ollut poissa käytöstä yli 12 kuukautta, FRIGOBLOCKhuollon täytyy suorittaa laitteiston uudelleen käyttöönotto. Kirjaamisvelvollisuus: Kylmäaineiden R410A ja R507 vuodot edistävät kasvihuoneilmiötä. Käyttäjän on säilytettävä huolellisesti pöytäkirjaa lisätystä ja/tai hävitetystä kylmäaineesta sekä todistuksia vuosittaisesta tiiviyskokeesta ja esitettävä ne pyynnöstä valvontaviranomaisille. Asiaankuuluvia kansallisia määräyksiä on noudatettava. 25

26 1.6. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen käyttö VAARA: Sähköjännite voi aiheuttaa epäasianmukaisesti käsiteltynä sisäisiä ja ulkoisia palovammoja tai jopa kuoleman. FRIGOBLOCK-kylmäkoneita käytetään sähköllä. Generaattorikäytössä jännite voi nousta jopa 690 volttiin. FRIGOBLOCK-kylmäkoneita käytetään valinnaisesti joko ulkoisen sähköliitännän 400V/50 Hz (5-napainen CEE-pistorasia 32A) kautta, ajoneuvon moottorin käyttämän FRIGOBLOCK-generaattorin avulla tai FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikon avulla. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen kytkeminen päälle 1. Verkkokäyttö 400V CEE-pistorasian kautta Käytä tätä käyttötapaa aina, kun saatavilla on CEE-pistorasia. Kylmäkoneen turvallisen ja luotettavan toiminnan takaamiseksi verkkokäytössä on huomioitava seuraavat suositukset: a) Sähköliitännässä käytettävän johdon on täytettävä käyttöpaikalla voimassa olevien määräysten mukaiset vaatimukset (suosittelemme johtotyypin H07BQ-F käyttöä). b) Virtajohdon täytyy olla täysin auki purettuna. c) Sähköliitäntä 400V/50Hz (5-napainen CEE-pistorasia 32A) (D-tyypin automaattisulake, hidas katkaisukyky tai moottorinsuojakytkin). Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon 0. Työnnä CEE-pistoke pistorasiaan. Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon Verkko. 26

27 Kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone kytkentäkaapista päälle asettamalla kytkin asentoon FRIGOBLOCK Päälle. Tarkista verkkokäytössä FRIGOBLOCK-kylmäkoneen pyörimissuunta. Tarkistus voidaan tehdä silmämääräisesti kompressorin eteen asetetun paperilapun avulla tai sähköisesti lisävarusteena saatavan pyörimissuuntavahdin avulla. Silmämääräinen tarkastus FK- ja HK-tyyppisissä FRIGOBLOCK-kylmäkoneissa ilma imetään kompressoriin. Paperilappu vetäytyy tällöin suojaverkkoa kohti. EK-tyyppisissä FRIGOBLOCK-kylmäkoneissa ilma puhalletaan poispäin kompressorista. Paperilappu vetäytyy tällöin poispäin suojaverkosta. Sähköinen tarkastus Jos pyörimissuunta on väärä, verkko-0-generaattori-kytkinkotelossa palaa Pyörimissuunnan merkkivalo, eikä FRIGOBLOCK-kylmäkonetta voida käynnistää. 27

28 Jos väärä pyörimissuunta on osoitettu paperilapun tai pyörimissuunnan merkkivalon avulla, toimi seuraavasti: Kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone pois päältä FRIGOBLOCK Päälle -kytkimestä. Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon 0. Irrota CEE-pistoke seinä pistorasiasta. CEE-pistoke on nyt jännitteetön! CEE-pistokkeessa on kaksi pyörivää nastaa (merkitty värillä). Kierrä näitä CEE-pistokkeen nastoja ruuvitaltalla 180. Työnnä CEE-pistoke takaisin seinä pistorasiaan. Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon Verkko. Kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone päälle FRIGOBLOCK Päälle -kytkimestä. Tarkista pyörimissuunta uudelleen paperilapun avulla. Pyörimissuuntavahdilla varustetut FRIGOBLOCK-kylmäkoneet pyörivät nyt oikeaan suuntaan. Kylmäkoneen kytkentäkaapin merkkivalo FRIGOBLOCK osoittaa toimintavalmiuden. Verkkokäytössä FRIGOBLOCK-kylmäkone sammutetaan asettamalla kytkin asennosta FRIGOBLOCK Päälle takaisin asentoon Pois. 28

29 2. Generaattorikäyttö ajon aikana Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin ennen ajoa asentoon 0 ja irrota virtajohto. Valitse kytkinasento Generaattori. Kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone kytkentäkaapista päälle asettamalla kytkin asentoon FRIGOBLOCK Päälle. Tarkista ennen ajoneuvon moottorin käynnistystä, että käyttöpainike on kytketty pois päältä (vihreä painike Generaattori päälle ). Käynnistä ajoneuvon moottori. Nosta moottorin kierrosluku kaasupolkimella lukemaan n kierr/min. Paina tässä korotetussa kierrosluvussa ohjaamon käyttöpainikkeesta painiketta FRIGOBLOCK Päälle/Pois. FRIGOBLOCK-generaattori ja FRIGOBLOCK-kylmäkone kytkeytyvät päälle. Kylmäkoneen kytkentäkaapin merkkivalo FRIGOBLOCK osoittaa toimintavalmiuden. Huomio: Ennen ajoneuvon moottorin sammuttamista kytke kylmäkone ensin pois päältä painamalla käyttöpainikkeesta FRIGOBLOCK Päälle/Pois. 29

30 3. Generaattorikäyttö ajoneuvoissa, joissa on ohjelmoidut moduulit ja manuaalisesti nostettava kierrosluku Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon Generaattori. Käynnistä sitten ajoneuvon moottori. Kytke FRIGOBLOCK päälle. Kytkin voi olla Päälle -asennossa niin kauan kuin ajetaan jäähdytys- tai lämmityskäytöllä. Tarpeen vaatiessa tyhjäkäynnin kierroslukua nostetaan automaattisesti ajoneuvotyypil le määritellyn kierrosluvun mukaan. Nosta moottorin kierrosluku tyhjäkäynnillä/vapaalla 5 sekunnin ajaksi kaasupolkimella ohjelmoituun kierroslukuun ( kierr/min).. Kytke FRIGOBLOCK nyt korotetussa kierrosluvussa päälle ajoneuvomoduulin kautta. Jos kuorma-auton moottori sammutetaan tai FRIGOBLOCK kytketään pois päältä FRIGOBLOCK Päälle -kytkimestä, FRIGOBLOCK-kylmäkone on kytkettävä uudestaan päälle edellä kuvatulla tavalla. 30

31 4. DS-tyypin FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko (lisävaruste) Jos ajoneuvo on varustettu FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikolla, huomioi käyttöönottoa koskien tämän käyttöohjeen erillinen osa. Häiriöt FRIGOBLOCK-kylmäkone kytkeytyy itsestään kokonaan pois päältä. Generaattori-/dieselgeneraattorikäytön aikana palaa lisävarusteena saatava ylijännite merkkivalo (jos käytössä). Tämä tarkoittaa sitä, että moottorinsuojakytkin (automaattisulake) on lauennut. Moottorinsuojakytkin voidaan asentaa verkko-0-generaattori-vaihtokytkimen yhteyteen tai moottorinsuojakytkinkoteloon. Moottorinsuojakytkin voidaan kytkeä päälle seuraavasti: Sammuta ajoneuvon moottori tai FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko (jos käytössä). Kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone pois päältä FRIGOBLOCK Päälle -kytkimestä. Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon 0. Irrota CEE-pistoke pistorasiasta, jos se on liitettynä. Kytkinkotelo on nyt jännitteetön! kuva 1 kuva 2 kuva 3 Kylmäkoneen mallista riippuen toimi seuraavasti: a. Paina moottorinsuojakytkimen mustaa painiketta läpinäkyvän näppäinkalvon läpi (kuva 1). b. Avaa kytkinkotelo ja paina moottorinsuojakytkimen mustaa painiketta. Sulje kytkinkotelo uudelleen (kuva 2). c. Avaa kytkinkotelo ja työnnä moottorinsuojakytkimen vipua ylöspäin. Sulje kytkinkotelo uudelleen (kuva 3). 31

32 Ota kylmäkone uudelleen käyttöön (katso tätä koskien luku FRIGOBLOCKkylmäkoneen käyttö ). Jos kylmäkone kytkeytyy generaattorikäytössä pois päältä, tarkista myös ajoneuvon sulaketaulusta lisäksi asennetut FRIGOBLOCK-sulakkeet F1 ja F2. Jos moottorinsuojakytkin tai sulakkeet laukeavat uudelleen tai laitteistossa ilmenee jokin näissä ohjeissa kuvaamatta jäänyt ongelma, ota välittömästi yhteyttä FRIGOBLOCK-huoltoon. 32

33 2. FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden ohjaus FK/HK-sarja yksi- ja moniosastoisiin kuormatiloihin Säätö mekaanisella termostaatilla 33

34 2.1. Yleiskatsaus Ohjauselementit Yksiosastoisen ajoneuvon kytkentäkaappi 1 Laitteistopistoke 2 Kytkentätermostaatti 3 Sulatuksen käynnistyskytkin 4 FRIGOBLOCK Päälle -kytkin 5 FRIGOBLOCK nopea/hidas -kytkin (lisävaruste) 6 Puhaltimen merkkivalo 7 Lämmityksen merkkivalo 8 Jäähdytyksen merkkivalo 9 Toimintavalmiuden merkkivalo 10 Käyttötuntilaskuri (lisävaruste) Verkko-0-generaattori-vaihtokytkin 1 Auton moottorinsuojakytkin 2 Perävaunun moottorinsuojakytkin 3 Lisätoimintojen ohjauspaneeli 4 Verkko-0-generaattorivalintakytkin 5 400V CEE-pistorasia 1 2 FRIGOBLOCK-käyttöpainikkeet 1 Päälle/pois-kytkin 2 Sulatuspainike 34

35 1 2 Moniosastoisen ajoneuvon kytkentäkaappi Osaston 2 lisähaihduttimen päälle/pois-kytkin 2 Syväjäähdytyksen esivalintalämpötilan merkkivalo 3 Lämpötilan esivalintakytkin 4 Jäähdytyksen merkkivalo 5 Puhaltimen merkkivalo 6 Ylivirran merkkivalo (lisävaruste) 7 Sulatuspainike 8 Lämmityksen merkkivalo 9 Tuoreenapidon esivalintalämpötilan merkkivalo Sijoittelu on sama osaston 3 lisähaihduttimelle Kytkentäkaapin symbolit Jäähdytys, osoitetaan valkoisella merkkivalolla Lämmitys, osoitetaan keltaisella merkkivalolla Syväjäähdytyksen esivalinta, osoitetaan valkoisella merkkivalolla Tuoreenapidon esivalinta, osoitetaan vihreällä merkkivalolla FRIGOBLOCK hidas käynti FRIGOBLOCK nopea käynti Puhallin, osoitetaan vihreällä merkkivalolla Sulatus, painikkeella aktivoitavissa Ylivirta, osoitetaan punaisella merkkivalolla (lisävaruste) Väärä pyörimissuunta, osoitetaan punaisella merkkivalolla (lisävaruste) 35

36 2.2. Laitteiston käyttö Käyttötapa Valitse haluamasi käyttötapa verkko-0-generaattori-diesel-valintakytkimellä. Katso tätä koskien luku Kylmäkoneen käyttö. Nopea/hidas käynti (lisätoiminto) SL-mallisia FRIGOBLOCK-kylmäkoneita voidaan käyttää alhaisemmalla kierrosluvulla melupäästöjen alentamiseksi. Aseta tätä varten kylmäkoneen kytkentäkaapin FRIGOBLOCK Nopea/Hidas -kytkin asentoon Hidas. Tämä toiminto on käytettävissä verkko- ja generaattorikäytössä. Lämpötilan esivalinta Pääosasto Yksi- ja moniosastoisissa ajoneuvoissa pääosastolle säädetään haluttu lämpötila kylmäkoneen kytkentäkaapin termostaatista. FRIGOBLOCK-kylmäkone valitsee automaattisesti jäähdytys- tai lämmitystoiminnon ja säätelee esiasetettua lämpötilaa. Lämpötilan esivalinta Lisäosasto 36

37 Moniosastoisissa ajoneuvoissa olevien lisähaihduttimien tapauksessa lämpötilaa säädetään lisähaihduttimeen asennetuilla termostaateilla. Tuoreenapitotermostaatti tai -termostaatit on kiinnitetty RE-haihduttimen ulkopuolelle ja suojattu pleksilasilla. Syväjäähdytystermostaatti sijaitsee lisähaihduttimen sisällä. Tämä termostaatti on esisäädetty jo tehtaalla. Sen asetusta saa muuttaa vain FRIGOBLOCK-huolto kulloisenkin tarpeen mukaan. Esiasetetut lämpötilat voidaan valita jokaiselle lisäosastolle erikseen. Kierrä tätä varten kytkinkotelossa oleva kulloisenkin osaston lämpötilan esivalintakytkin tavaran haluttuun lämpötilaan FD 1 (tuoreenapitolämpötila 1), FD 2 (tuoreenapitolämpötila 2, LISÄTOIMIN- TO) tai TK (syväjäähdytyslämpötila). Merkkivalot osoittavat asetetun esivalitun lämpötilan. Kylmäkoneen kytkeminen päälle Kytke lämpötilan esivalitsemisen jälkeen pääosasto päälle kylmäkoneen kytkentäkaapista. Kytke lisähaihdutin päälle kytkentäkaapin kyseisellä kytkimellä. 37

38 Toimintatilat Päällekytkemisen jälkeen toimintatilat osoitetaan merkkivaloilla. Jäähdytys Lämmitys Lämpötila saavutettu (puhallin käynnissä jatkuvasti) Sulatus (puhallin ei ole toiminnassa tässä toimintatilassa) 38

39 Sulatus/lämmitys Sulata FRIGOBLOCK-kylmäkone säännöllisesti, ajon aikana useita kertoja päivässä. Ajantarve: n. 15 min/sulatusprosessi. Tänä aikana kylmäkonetta ja kuorma-auton moottoria (generaattorikäytössä) ei saa sammuttaa. Sulatusprosessi käynnistetään painamalla alla esitettyä sulatuspainiketta ja se päättyy automaattisesti. Ohjaamon sulatuspainikkeesta Kylmäkoneen kytkinkotelosta tai verkko-0-generaattori-kytkinkotelostae. Tyhjä kontti täytyy lämmittää kerran viikossa. Käytä tätä varten kaikkia haihduttimia vähintään 1h Lämmitys -tilassa. Termostaatin asetus: +25 C. Lämmitys voidaan suorittaa verkko- tai generaattorikäytössä (ajon aikana). 39

40 40

41 3. FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden ohjaus EK-sarja yksi- ja moniosastoisiin kuormatiloihin Säätö mekaanisella termostaatilla 41

42 3.1. Yleiskatsaus Ohjauselementit Kylmäkoneen kytkentäkaappi Positiot lisäksi moniosastokäytössä 15 Tuoreenapidon esivalintalämpötilan 1 merkkivalo 16 Tuoreenapidon esivalintalämpötilan 2 merkkivalo 17 Osaston 2 haihduttimen päälle/pois-kytkin 18 Syväjäähdytyksen esivalintalämpötilan merkkivalo 19 Lämmityskytkin (lisävaruste) 20 Jäähdytyksen merkkivalo 21 Puhaltimen merkkivalo 22 Lämmityksen merkkivalo 23 Osaston 2 lämpötilan esivalintakytkin 10 Positiot 1 14 yksiosastokäytössä 1 Ylivirran merkkivalo (lisävaruste) 2 Toimintavalmiuden merkkivalo 3 Pyörimissuunnan merkkivalo (lisävaruste) 4 Sulatuksen käynnistyskytkin 5 Osaston 1 lämpötilan esivalintakytkin 6 FRIGOBLOCK nopea/hidas -kytkin (lisävaruste) 7 Jäähdytyksen merkkivalo 8 Puhaltimen merkkivalo 9 Lämmityksen merkkivalo 10 Lämmityskytkin (lisävaruste) 11 Tuoreenapidon esivalintalämpötilan 1 merkkivalo 12 Osaston 1 haihduttimen päälle/pois-kytkin 13 Tuoreenapidon esivalintalämpötilan 2 merkkivalo 14 Syväjäähdytyksen esivalintalämpötilan merkkivalo 42

43 1 2 FRIGOBLOCK käyttöpainikkeet 1 Päälle/pois-kytkin 2 Sulatuspainike 1 2 Yksiosastoisen ajoneuvon verkko-0-generaattori-kytkinkotelo 1 Moottorinsuojakytkin, jota voidaan käyttää ulkopuolelta 2 Verkko-0-generaattorivalintakytkin Moniosastoisen ajoneuvon verkko-0-generaattori-kytkinkotelo Kytkinkotelo täytyy avata moottorinsuojakytkimen käyttöä varten. Katso tätä koskien ohjeita luvusta Häiriöt. 43

44 Kytkentäkaapin symbolit Jäähdytys, osoitetaan valkoisella merkkivalolla Lämmitys, osoitetaan keltaisella merkkivalolla Syväjäähdytyksen esivalinta, osoitetaan valkoisella merkkivalolla Tuoreenapidon esivalinta, osoitetaan vihreällä merkkivalolla FRIGOBLOCK hidas käynti FRIGOBLOCK nopea käynti Puhallin, osoitetaan vihreällä merkkivalolla Sulatus, painikkeella aktivoitavissa Ylivirta, osoitetaan punaisella merkkivalolla (lisävaruste) Väärä pyörimissuunta, osoitetaan punaisella merkkivalolla (lisävaruste) 44

45 3.2. Laitteiston käyttö Käyttötapa Valitse haluamasi käyttötapa verkko-0-generaattori-diesel-valintakytkimellä. Katso tätä koskien luku Kylmäkoneen käyttö. Nopea/hidas käynti (lisätoiminto) SL-mallisia FRIGOBLOCK-kylmäkoneita voidaan käyttää alhaisemmalla kierrosluvulla melupäästöjen alentamiseksi. Aseta tätä varten kytkentäkaapin FRIGOBLOCK Nopea/ Hidas -kytkin asentoon Hidas. Tämä toiminto on käytettävissä verkko- ja generaattorikäytössä. Kaikkien osastojen lämpötilan esivalinta Yksi- ja moniosastoisissa ajoneuvoissa haluttua lämpötilaa säädetään RE-haihduttimeen asennetuilla termostaateilla. Tuoreenapitotermostaatti tai -termostaatit on kiinnitetty RE-haihduttimen ulkopuolelle ja suojattu pleksilasilla. FRIGOBLOCK-kylmäkone valitsee automaattisesti jäähdytys- tai lämmitystoiminnon ja säätelee esiasetettua lämpötilaa. Tämä toimintatapa on sama kaikissa osastoissa. 45

46 Syväjäähdytystermostaatti sijaitsee RE-haihduttimen sisällä. Tämä termostaatti on esisäädetty jo tehtaalla. Sen asetusta saa muuttaa vain FRIGOBLOCK-huolto kulloisenkin tarpeen mukaan. Esiasetetut lämpötilat voidaan valita jokaiselle osastolle erikseen. Kierrä tätä varten kytkinkotelossa oleva kulloisenkin osaston lämpötilan esivalintakytkin tavaran haluttuun lämpötilaan FD 1 (tuoreenapitolämpötila 1), FD 2 (tuoreenapitolämpötila 2, LISÄTOIMIN- TO) tai TK (syväjäähdytyslämpötila). Merkkivalot osoittavat asetetun esivalitun lämpötilan. Kylmäkoneen kytkeminen päälle Kytke lämpötilan esivalitsemisen jälkeen FRIGOBLOCK-kylmäkone ja kukin osasto päälle yksitellen kylmäkoneen kytkentäkaapista. 46

47 Toimintatilat Päällekytkemisen jälkeen toimintatilat osoitetaan merkkivaloilla. Jäähdytys Lämmitys Lämpötila saavutettu (puhallin käynnissä jatkuvasti) Sulatus (puhallin ei ole toiminnassa tässä toimintatilassa) 47

48 Sulatus/lämmitys Sulata FRIGOBLOCK-kylmäkone säännöllisesti, ajon aikana useita kertoja päivässä. Ajantarve: n. 15 min/sulatusprosessi. Tänä aikana kylmäkonetta ja kuorma-auton moottoria (generaattorikäytössä) ei saa sammuttaa. Sulatusprosessi käynnistetään painamalla alla esitettyä sulatuspainiketta ja se päättyy automaattisesti. Ohjaamon kauko-ohjaimesta Kylmäkoneen kytkentäkaapista Tyhjä kontti täytyy lämmittää kerran viikossa. Käytä tätä varten kaikkia haihduttimia vähintään 1h Lämmitys -tilassa. Termostaatin asetus: +25 C. Lämmitys voidaan suorittaa verkko- tai generaattorikäytössä (ajon aikana). 48

49 4. FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikon DS 24 NG ohjaus 49

50 4.1. Yleistä FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikosta Käyttö FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikkoa voidaan käyttää vain FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden verkosta riippumattomaan virransyöttöön. Dieselgeneraattorikoneikon pääkomponentit ovat FRIGOBLOCK-generaattori ja dieselmoottori. Kylmäkoneessa on verkko- ja dieselgeneraattorikäytön vaihtokytkentään tarkoitettu erillinen kytkinkotelo ohjaus- ja näyttöelementteineen. Käytä dieselgeneraattorikoneikkoa pysähdyksen aikana aina silloin, kun käytettävissä ei ole 400V CEE-pistorasiaa. Turvallisuusohjeet HUOMIO: Dieselmoottorin pakokaasut ovat terveydelle haitallisia. Älä käytä moottoria suljetuissa tiloissa. Huolehdi FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikon käytön aikana riittävästä hapensaannista. HUOMIO: Akkuhaposta haihtuu vetyä. Se on räjähtävää ja voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa sokeutumisen. Älä tupakoi, kun tarkistat akkua. VAROITUS: Käynnistysakut sisältävät happoa, joka voi aiheuttaa syöpymiä epäasianmukaisesti käsiteltynä. VAROITUS: Sähköjännite voi aiheuttaa sisäisiä ja ulkoisia palovammoja tai jopa kuoleman. FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko saa aikaan sähköjännitteen. Ennen kuin suoritat töitä dieselgeneraattorikoneikolle ja/tai kytkinkotelolle, sammuta FRIGOBLOCK-kylmäkone ja FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko ja varmista, ettei niitä päästä kytkemään uudestaan päälle. VAROITUS: Dieselmoottorin maksimikäyttölämpötila saavutetaan paineistetun kylmäaineen avulla. Kuuma kylmäaine voi aiheuttaa palovammoja epäasianmukaisesti käsiteltynä. Älä avaa jäähdyttimen korkkia, kun moottori on lämmin. Jos jäähdytin täytyy avata moottorin ollessa lämmin, tee se erittäin varovasti, jotta paine ehtii tasaantua, eikä jäähdyttimestä vuoda ulos kylmäainetta. 50

51 VAROITUS: Laitteiston sisällä on pyöriviä ja liikkuvia osia. Pysy työkaluinesi etäällä pyörivistä osista. Odota, kunnes laitteisto on täysin pysähtynyt. VAROITUS: Dieselgeneraattorikoneikon sisä- ja ulkopuolella olevien komponenttien pinnat voivat olla kuumia (yli +60 C). Odota ennen töiden aloittamista, että lämpötila on tasaantunut Yleiskatsaus Pääkomponenttien asennuspaikat (kaavioesitys) FRIGOBLOCK-kylmäkoneen käyttö lisävarusteena saatavan FRIGOBLOCKdieselgeneraattorikoneikon avulla HK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkone kytkentäkaapilla 2 RE-tyypin litteä lisähaihdutin (asennuspaikka muunneltavissa) moniosastoisiin kuormatiloihin 3 Verkko-0-generaattori-kytkinkotelo (asennuspaikka muunneltavissa) 4 FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko (asennuspaikka muunneltavissa) Ohjauselementit FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko 1 Ohjauspaneeli 2 Ohjausvirtakytkin 3 Käynnistyspainike 4 Tyyppikilpi 5 Polttoaineen syöttö 6 Polttoaineen paluu 7 Liitäntäpistoke 51

52 Ohjauspaneeli 1 Käyttötuntilaskuri (diesel) 2 Jäähdytysnesteen ylikuumentumisen LED-valo 3 Latauksen LED-valo 4 Hehkutuksen LED-valo 5 Puhaltimen LED-valo 6 Dieselmoottorin käynnistyspainike 7 Generaattorin ylikuumentumisen LED-valo askelkytkin (diesel) 9 Öljynpaineen LED-valo Ilmoitukset Symboli Ilmoitus Väri Huomautus Matala öljynpaine Punainen Moottori sammuu kytkinasennossa 2, 3 Jäähdytysnesteen ylikuumentuminent Punainen Moottori sammuu kytkinasennossa 1, 2, 3 Laturin toimintahäiriö Punainen Viallinen laturi Generaattorin käämin ylikuumentuminen Punainen Ohjausvirta kytkeytyy pois päältä Puhallinmoottorin käämin lämpötila ok Vihreä Valo sammuu ylikuumentuessa Hehkuvalo Keltainen Hehkutulpat lämpenevät 52

53 4.3. Dieselgeneraattorikoneikon käyttötila Ennen käyttöönottoa Älä käytä moottorin käynnistykseen käynnistysapukaasuja, kuten esimerkiksi käynnistyspilottia. Kaasu-ilma-seoksen liian varhainen syttyminen dieselmoottorin orkeassa paineessa voi aiheuttaa moottorivikoja. Käytä aina vuodenaikaan sopivaa dieselpolttoainetta. Biodieselin tai polttoöljyn käyttäminen polttoaineena ei ole sallittua. Tarkista öljyn ja jäähdytysnesteen määrä päivittäin ennen käyttöönottoa. Öljymittatikku Öljymäärän tarkistaminen: Käytä öljymäärän tarkistamiseen öljyntäyttöyhteessä olevaa öljymittatikkua. Ruuvaa mittatikku irti ja pyyhi mittausalue kuivaksi. Ruuvaa mittatikku kiinni ja sen jälkeen jälleen irti. Öljymäärän lukeman tulisi olla MIN- ja MAX-merkkien välissä. MIN- ja MAX-määrien välinen ero on 4,5 litraa. Käytä lisäämiseen mineraaliöljyä, jonka viskositeetti on 15 W 40. Jäähdytysnesteen määrän tarkistaminen: Tarkista jäähdytysnesteen määrä tasaussäiliöstä. Avaa jäähdyttimen korkki, kun moottori on jäähtynyt (moottorin ollessa lämmin jäähdytysjärjestelmä on paineen alaisena). Jäähdytysnesteen pinnan täytyy olla näkyvissä tasaussäiliössä. Käytä lisäämiseen aina veden ja alkuperäisen FRIGOBLOCK-jäätymisenestoaineen seosta 50/50-suhteessa. 53

54 Dieselgeneraattorikoneikon käynnistys Valitse kytkinasento Diesel/Genset. Kierrä dieselgeneraattorikoneikon ohjauskytkin asentoon 1. Tarkista, että öljynpaine-, lataus- ja hehkuvalot palavat. Kun hehkuvalo sammuu, paina käynnistyspainiketta, kunnes moottori käynnistyy. Nyt pitäisi palaa enää vain puhaltimen merkkivalo. Kun moottori on ollut käynnissä n. 5 minuuttia ja lämmennyt, kierrä generaattorin ohjauskytkin asentoon 2. Kylmäkoneen kompressori käynnistyy viiveellä. Kun kuormatilassa on saavutettu haluttu lämpötila, kylmäkone kytkeytyy pois päältä ja dieselmoottori alentaa kierroslukuaan automaattisesti. 54

55 Dieselmoottorin hiljaisempi käyttö Jos haluat käyttää kylmäkonetta ja dieselgeneraattorikoneikkoa hiljaisemmalla melutasolla, valitse kytkinasento 3. Moottoria ja generaattoria käytetään tällöin alhaisemmalla kierrosluvulla. Kylmäkoneen voi ottaa käyttöön kytkinasennossa 2 tai 3. Kylmäkoneen käyttöönottoa koskevia ohjeita löytyy samannimisen otsikon alta. Dieselmoottorin sammutus Kierrä ohjauskytkin asentoon 0. 55

56 Häiriöt: Vika Kiilahihna on löystynyt tai kulunut Dieselmoottori sammuu kytkinasennossa 2 ja 3 Toimenpide Kiristä tai vaihda kiilahihna* Tarkista öljymäärä Öljynpaineen merkkivalo palaa Dieselmoottori sammuu ja Jäähdytysnesteen merkkivalo palaa Kylmäkone on poissa toiminnasta ja Generaattorin ylikuumentumisen merkkivalo palaa Kytke moottori heti pois päältä: Tarkista öljymäärä Tarkista jäähdytysnesteen määrä, puhdista jäähdytin tarvittaessa Tarkista, onko jäähdytysjärjestelmässä ilmaa* Tarkista kylmäkoneen tai generaattorin tehonkulutus Suodattimen merkkivalo palaa Puhaltimen merkkivalo ei pala käytön aikana Puhdista tai vaihda ilmansuodatin* Tarkista puhallin* Latauksen merkkivalo palaa käytön aikana Kylmäkone on poissa toiminnasta ja erillisen kytkinkotelon ylivirran merkkivalo palaa Tarkista generaattorin kiilahihna, tarkista generaattori* Tarkista erillisen kytkinkotelon moottorinsuojakytkin Akun lataus on purkautunut Kylmäkoneessa ei ole ohjausjännitettä Jos akku on tyhjä, käynnistä moottori apukäynnistyskaapeleilla. Kiinnitä plusjohto akun alapuolella olevaan liittimeen ja maadoitusjohto akun miinusnapaan. Huomio: Akussa on 12 voltin jännite Tarkista dieselgeneraattorikoneikon sulake F1* Dieselgeneraattorikoneikossa ei ole ohjausjännitettä Tarkista dieselgeneraattorikoneikon sulake F2* Tähdellä (*) merkittyjä töitä saa suorittaa vain FRIGOBLOCK-huolto! 56

57 Tekniset tiedot Dieselgeneraattorikoneikko DS 24 NG Mitat: Paino: Dieselmoottorin tyyppi: Iskutilavuus: 1274 x 525 x 600 mm 430 kg (toimintavalmiina) Yanmar 4TNV88 BNBK vesijäähdytteinen 2,2 l Sylinterimäärä: 4 Polttoaineen syöttöjärjestelmä: Korkea dieselmoottorin kierrosluku: Suoraruiskutus /min =^ generaattorin kierrosluku /min Alhainen dieselmoottorin kierrosluku: /min =^ generaattorin kierrosluku /min Moottorin teho: Päästönormi: Generaattorin teho: Nimellisvirta: U (V) / f (Hz) korkealla kierrosluvulla: U (V) / f (Hz) alhaisella kierrosluvulla: 28,8 kw kierrosluvulla / min EC (NRMM) Stage IIIA 24,0 kva korkealla kierrosluvulla 16,1 kva alhaisella kierrosluvulla 35 A 400 V / 50 Hz 266 V / 33,3 Hz Moottoriöljy: 15 W 40 Moottorin jäätymisenestoaine (vähintään -30 C): BASF Glysantin Protect Plus/G48 57

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

BeoLab Opaskirja

BeoLab Opaskirja BeoLab 8002 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalo syttyy punaisena. Kaiuttimet ovat valmiustilassa

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA Arvoisa Asiakas, Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan leivänpaahtimen hankinnan johdosto. Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint Sivu 1/6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotetunniste: Sakea neste.. Tuotetyyppi: Savipohjainen sisustusmaali sisätiloihin. Käyttö: Ammattimaisten ja tee-se-itse maalareiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä Seuraava luettelo sisältää kuorma-autosta esikäsittelyvaiheiden aikana poistettavat voiteluaineet, nesteet ja osat. Määrät ovat likimääräisiä. Ympäristö Älä päästä nesteitä läikkymään maahan. Käytä aina

Lisätiedot