Käyttöohje. sähkökäyttöisille FRIGOBLOCK-kylmäkoneille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. sähkökäyttöisille FRIGOBLOCK-kylmäkoneille"

Transkriptio

1 Käyttöohje sähkökäyttöisille FRIGOBLOCK-kylmäkoneille

2 Tämän käyttöohjeen sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja sen tietoja on käsiteltävä luottamuksellisesti. Ohjekirjan luovuttaminen valtuuttamattomalle kolmannelle osapuolelle tai sen osittainenkin kopioiminen on ehdottomasti kielletty. Tämän kiellon rikkomisesta seuraa vahingonkorvaus. Tähän painokseen sisältyvät tiedot vastaavat tilannetta painohetkellä. FRIGOBLOCK-tuotteita parannetaan ja kehitetään jatkuvasti, joten niiden teknisiin tietoihin, muotoiluun, ohjaukseen tai varusteluun voidaan tehdä milloin tahansa muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki oikeudet pidätetään Käännös saksankielisestä alkuperäisjulkaisusta Suomen ensimmäinen painos Elokuu 2013 FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH Weidkamp 274 D Essen Puh.: +49 (0) Faksi: +49 (0) S-posti: Internet:

3 Sisällysluettelo Johdanto 6 Käyttöohjeesta 7 Takuu ja vastuu 8 Toimitus ja pakkaus 9 Turvallisuusohjeet 10 Käyttöohjeessa käytettyjen symboleiden selitykset Yleistä FRIGOBLOCK-kylmäkoneesta 13 Määräystenmukainen käyttö 14 Sammutus hätätilanteessa 14 FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tunnisteet Pääkomponenttien asennuspaikat 18 FK- ja HK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkoneet lisävarusteena saatavalla lisähaihduttimella 18 EK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkone lisävarusteena saatavalla lisähaihduttimella Pätevyydet Asennus ja käyttöönotto 19 Kylmäaineet, kylmäkoneöljyt ja kylmäainekierto 20 Kylmäaineet 20 Kylmäkoneöljyt 21 Kylmäainekierto Yleistietoja lämpötilasäädetyistä kuljetuksista 22 Ennen ajoa 22 Oikea kuormaustapa 22 Kuljetuksen aikana 23 Kuljetuksen jälkeen 24

4 1.5. Tarkastus- ja huolto-ohjeita käyttäjälle 24 Silmämääräiset tarkastukset ennen ajoa 25 Käyttäjän suorittamat tarkastukset ja hoito 25 Kirjaamisvelvollisuus FRIGOBLOCK-kylmäkoneen käyttö 26 FRIGOBLOCK-kylmäkoneen kytkeminen päälle 1. Verkkokäyttö 400V CEE-pistorasian kautta Generaattorikäyttö ajon aikana Generaattorikäyttö ajoneuvoissa, joissa on ohjelmoidut moduulit ja manuaalisesti nostettava kierrosluku DS-tyypin FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko (lisävaruste) 31 Häiriöt FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden ohjaus Termostaattisäädetyt FK/HK-sarjat yksi- ja moniosastoisiin kuormatiloihin Yleiskatsaus 34 Ohjauselementit 34 Kytkentäkaapin symbolit Laitteiston käyttö 36 Käyttötapa 36 Nopea/hidas käynti (lisävaruste) 36 Lämpötilan esivalinta Pääosasto 36 Lämpötilan esivalinta Lisäosasto 36 Kylmäkoneen kytkeminen päälle 37 Toimintatilat 38 Sulatus/lämmitys 39

5 3. FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden ohjaus Termostaattisäädelty EK-sarja yksi- ja moniosastoisiin kuormatiloihin Yleiskatsaus 42 Ohjauselementit 42 Kytkentäkaapin symbolit Laitteiston käyttö 45 Käyttötapa 45 Nopea/hidas käynti 45 Kaikkien osastojen lämpötilan esivalinta 45 Kylmäkoneen kytkeminen päälle 46 Toimintatilat 47 Sulatus/lämmitys FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikon DS 24 NG ohjaus Yleistä FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikosta 50 Käyttö 50 Turvallisuusohjeet Yleiskatsaus 51 Pääkomponenttien asennuspaikat 51 Ohjauselementit 52 Ilmoitukset Dieselgeneraattorikoneikon käyttötila 53 Ennen käyttöönottoa 53 Dieselgeneraattorikoneikon käynnistys 54 Käytön aikana 55 Dieselmoottorin sammutus 55 Häiriöt 56 Tekniset tiedot 57

6 Johdanto FRIGOBLOCK-kylmäkone on laatutuote, joka on valmistettu nykytekniikkaa käyttäen ja asiaankuuluvat EU-direktiivit huomioon ottaen. Kylmäkone-termi tarkoittaa koko laitteistoa kaikkine lisäkomponentteineen. Säilytä oheista FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:n vaatimustenmukaisuusvakuutusta varmassa paikassa myöhempää tarvetta varten. Kylmäkone on laiteturvallisuuslain mukaisesti valvontaa vaativa laite. Tämä asettaa erityisvaatimuksia käyttö- ja korjaushenkilöstölle. Tämä käyttöohje ja täytetty huoltovihko ovat osa laitteistoa. Lue nämä asiakirjat huolellisesti läpi ennen kylmäkoneen käyttöönottoa ja säilytä niitä aina kylmäkoneen käyttöpaikalla.

7 Käyttöohjeesta Tämä käyttöohje antaa käyttäjälle tietoa kylmäkoneen ja sen lisäkomponenttien yleisestä käytöstä ja sisältää myös turvallisuusohjeita. Huomioi turvallisuusohjeet ja noudata niitä aina. Kylmäkoneen ja sen kaikkien komponenttien asiaankuuluva, turvallinen ja taloudellinen käyttö edellyttää asiantuntevaa ja säännöllistä huoltoa ja kunnossapitoa. Huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu ja asiantunteva FRIGOBLOCK-huolto. Kaikissa töissä täytyy käyttää aina alkuperäisiä FRIGOBLOCK-varaosia. Huoltoa koskevia lisätietoja, kuten huoltovälit ja huollon sisältö, löytyvät FRIGOBLOCK-huoltovihosta. Huoltohenkilöstön täytyy olla perehtynyt käyttö- ja huolto-ohjeeseen ennen töiden aloittamista. Varoitusten huomioimatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö- ja ainevahinkoja, joista FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH ei vastaa. Tässä käyttöohjeessa annetaan lisäksi tietoa kuormatilan jäähdytyksestä sekä pienempien häiriöiden paikallistamisesta ja poistamisesta. Jos sinulla on kysyttävää kylmäkoneesta, ota yhteyttä FRIGOBLOCK-huoltoosi tai FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:n yhteyshenkilöön numerossa +49 (0) tai sähköpostitse

8 Takuu ja vastuu Sovittu takuuaika on mainittu tilausvahvistuksessa. FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet määräysten vastaisesta käytöstä epäasianmukaisesta tai epäpätevän ammattihenkilön suorittamasta korjauksesta. FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH ei vastaa myöskään kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista. Takuu on voimassa vain, kun kylmäkoneen käyttäjä voi asiaankuuluvilla todistuksilla osoittaa, että kylmäkone on huollettu takuuaikana asianmukaisesti huoltosuunnitelman mukaan valtuutetulla huoltokumppanillamme. Takuu raukeaa, jos huoltovälejä ei ole noudatettu tai jos huoltotyöt on suoritettu epäasianmukaisesti. Muutoksien ja/tai uudistusten tekeminen kylmäkoneeseen ei ole sallittua ja johtaa FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:n myöntämän takuun raukeamiseen. Lisätietoja takuu- ja vastuuehdoistamme on esitetty yleisissä toimitus- ja maksuehdoissamme.

9 Toimitus ja pakkaus Tarkista mahdolliset pakkausvauriot toimituksen yhteydessä. Näkyvistä vaurioista on tehtävä merkintä rahtiasiakirjoihin ja niistä on ilmoitettava viipymättä FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:lle. Säilytä FRIGOBLOCK-kylmäkoneen komponentteja alkuperäispakkauksessaan kuivassa paikassa. Komponentit, joita ei saa pinota, täytyy merkitä pinoamisen estävillä pahvikolmioilla. Huomioi kuljetuksessa pakkauksen painopistemerkintä ja kaikki muut huomiotarrat. Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pakkauksen painopiste. Nuolien suunta osoittaa, mikä pakkauksen puoli on ylöspäin. Tavara on särkyvää. Pakkausta on säilytettävä kuivassa. Pinoamisen estävät pahvikolmiot: pakkauksen päälle ei saa pinota. Särkyvää! Käsiteltävä varoen! Älä lastaa lavan päälle.

10 Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet ovat tuotemerkintöjä, joiden tarkoituksena on huomauttaa käyttäjää mahdollisista vaaroista. Turvallisuusohjeita on siksi aina noudatettava. FRIGOBLOCK-kylmäkone on toimintavarma ja nykytekniikan mukainen. Kylmäkone voi kuitenkin aiheuttaa jäännösriskejä, jos sitä käytetään epäasianmukaisesti tai epäpätevän henkilön toimesta. Jokaisen henkilön, joka käyttää kylmäkonetta tai suorittaa sille asennus-, käyttöönotto-, huolto- tai korjaustöitä, on luettava tämä käyttöohje, erityisesti turvallisuusohjeet, ja vahvistettava ymmärtävänsä niiden sisältö. FRIGOBLOCK-kylmäkonetta saavat käyttää vain pätevät henkilöt ja vain teknisten tietojen mukaisesti annetut ohjeet ja turvallisuusmääräykset huomioon ottaen. Päteviksi katsotaan henkilöt, jotka ovat perehtyneet FRIGOBLOCK-kylmäkoneen käyttöön ja joilla on asiaankuuluva pätevyys suorittaa toimiaan. Jotkut tässä käyttöohjeessa kuvatuista ohjauskomponenteista voidaan asiakkaan vaatimuksesta sijoittaa myös eri kohtiin ajoneuvorakennetta. Perehdy ennen FRIGOBLOCKkylmäkoneen käyttöä näiden komponenttien asennuspaikkoihin (katso tätä koskien myös luku Pääkomponenttien asennuspaikat ). Koneen käytössä on noudatettava asiaankuuluvia laki- ja turvallisuusmääräyksiä sekä tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Varmista, että jokainen tätä FRIGOBLOCK-kylmäkonetta käyttävä henkilö on saanut (kylmälaitteistojen, lämpöpumppujen ja jäähdytyslaitteiden käyttöä koske van) työturvallisuussäännöksen BGR 500 mukaista turvallisuuskoulutusta ja käyttöohjeen ohjeisiin perustuvaa opastusta koneen käyttöön. on lukenut tämän käyttöohjeen huolellisesti ja ymmärtänyt sen sisällön. FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH tarjoaa ajoneuvon luovutuksen yhteydessä koulutuksia käyttöhenkilöstölle. Noudata kulloinkin voimassa olevia maakohtaisia määräyksiä. 10

11 Mahdollisten vaaranaiheuttajien määritelmät: Huomiosana VAARA huomauttaa välittömästä vaaratilanteesta, joka aiheuttaa kuole man tai vakavia vammoja, jos turvallisuusmääräyksiä ei noudateta. Huomiosana VAROITUS huomauttaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja, jos turvallisuusmääräyksiä ei noudateta. Huomiosana HUOMIO huomauttaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka voi aiheuttaa ainevahinkoja, lieviä vammoja tai keskivaikeita vammoja, jos turvallisuusmääräyksiä ei noudateta. Mahdollisia jäännösriskejä ja niiden vaikutuksia mainitaan jäljempänä käyttöohjeessa. Käyttöohjeessa käytettyjen symboleiden selitykset Vaarasymboli: Räjähdysvaara Räjähdysvaara iskun, kitkan, kipinöiden, tulen tai lämmön vaikutuksesta. Vaarasymboli: Helposti syttyvää Aineet voivat syttyä palamaan ja muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Vaarasymboli: Terveydelle haitallinen Aineet aiheuttavat suurina määrinä terveyshaittoja tai kuoleman. Vaarasymboli: Ympäristölle haitallinen Aineet ovat vesi- ja maaeliöille myrkyllisiä ja voivat vahingoittaa ekojärjestelmiä. Varoitussymboli: Varo vaarallinen jännite. Varoitussymboli: Varo kylmiä pintoja. Varoitussymboli: Varo kuumia pintoja. Varoitussymboli: Varo pyöriviä osia. Varoitussymboli: Varo syövyttäviä aineita. 11

12 Varoitussymboli: Varo putoamisvaara. Varoitussymboli: Räjähdysvaara. Tärkeää tietoa! Antaa tuotetta tai tuotteen käsittelyä koskevia tärkeitä tietoja. Henkilökohtainen suojavarustus: Käytä turvakenkiä. Henkilökohtainen suojavarustus: Käytä suojalaseja. Henkilökohtainen suojavarustus: Käytä suojakäsineitä. Henkilökohtainen suojavarustus: Käytä suojakypärää. Huomiosymboli: Ensiaputoimenpiteet. Huomiosymboli: Pese kädet huolellisesti. Huomiosymboli: Tupakointi kielletty. Huomiosymboli: Avotulen teko kielletty. 12

13 1. Yleistä FRIGOBLOCK-kylmäkoneesta 13

14 Määräystenmukainen käyttö FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tarkoituksena on säilyttää tavaroiden lämpötila eristetyissä konteissa kuljetuksen aikana. FRIGOBLOCK-kylmäkone toimii sähköisesti joko sähköverkon (liitäntä 400 V/50 Hz, 32 A, hidas sulake), FRIGO- BLOCK-generaattorin tai FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikon avulla. FRIGOBLOCK-generaattoria ja FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikkoa saa käyttää vain FRIGOBLOCK-kylmäkoneen yhteydessä. Niiden käyttäminen muihin tarkoituksiin on määräysten vastaista. Turvallisen käytön takaamiseksi FRIGOBLOCK-kylmäkonetta täytyy käyttää aina käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Käytössä on huomioitava lisäksi kuhunkin käyttötapaukseen sovellettavat laki- ja turvallisuusmääräykset. Tämä koskee soveltuvilta osin myös tarvikkeiden käyttöä. Jos FRIGOBLOCK-kylmäkonetta käytetään huonetiloissa, sijoituspaikan ympäristön lämpötila ei saa ylittää kylmäkoneelle asetettuja käyttörajoituksia. HUOMIO: Turvalaitteita ei saa koskaan poistaa käytöstä. Huomioi myös FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tyyppikilvessä mainitut suoritusarvot ja käyttörajoitukset. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen käyttörajoitukset: ympäristön lämpötila enintään +40 C, kun käytetään kylmäaineita R410A ja R507 lämpötilan säätöalue kylmäkontissa 40 C +25 C Sammutus hätätilanteessa 1. Sammuta ajoneuvon moottori tai dieselgeneraattorikoneikko (jos käytössä). 2. Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin (kuva 1) asentoon 0. FRIGOBLOCK-kylmä koneesta katkeaa nyt jännite. Kuvassa 2 on esitetty verkko-0-generaattori-vaihtokytkimen mahdolliset asennuspaikat. Kuvassa 1 Kuvassa 2 14

15 FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tunnisteet Kylmäkoneesta on saatavilla erilaisia malleja käyttötarkoituksesta ja asennusolosuhteista riippuen: FK Tämä konetyyppi asennetaan kuorma-auton ohjaamon päälle. HK Erityisen litteä rakenne, joka voidaan asentaa perävaunun tai puoliperävaunun etuseinään. EK Kompakti kompressori-kylmäkoneyksikkö kuormatilan haihduttimella. Asennuspaikka muunneltavissa ajoneuvorakenteessa. RE Litteää haihdutinta käytetään haihduttimena jaetuissa laitteistoissa (EK-kompressoriyksikön yhteydessä) ja lisähaihduttimena moniosastoisissa ajoneuvoissa. 15

16 FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH on varustanut kylmäkoneet ja niiden komponentit sarjanumeroilla, jotka on tallennettu valmistajan rekisteriin. FRIGOBLOCK-kylmäkone tai jokin komponentti (esim. lisähaihdutin) tunnistetaan helposti, kun tiedossa on FRIGOBLOCK-tyyppi ja sarjanumero. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tekniset tiedot on merkitty tyyppikilven lisäksi myös huoltovihkoon. Se on osa konedokumentaatiota. Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteistokotelon ulkopuolelle. Tyyppikilven tiedot: FRIGOBLOCK-tyyppi 2 FRIGOBLOCK-sarjanumero 3 Kompressorin iskutilavuus 4 Päälaitteiston kylmäaineen täyttömäärä/ lisäkomponenttien täyttömäärä 5 Maksimikäyttöpaine/ lämpötila (imupainerajoitus) 6 Taajuus nimellisteholla 7 Ohjausjännite 12/24 V 8 2. kiilahihan pituus 9 Seuraavan huollon/ tiiviyskokeen ajankohta kiilahihan pituus 11 Virrankulutus 12 Nimellisjännite 13 Maksimitoimintapaine 14 Käytettävä kylmäaine 15 Valmistusvuosi Lisää teknisiä tietoja ja asennusmitat on mainittu erikseen saatavilla olevissa laitteistokohtaisissa tiedotteissa. 16

17 SL-malli: Melupäästöjen alentamiseksi, esim. kaupungin sisäisessä tavaranjakelussa, FRIGOBLOCKkylmäkonetyypit FK13, FK25, HK25, HK34 ja EK25 voidaan toimittaa vaihtoehtoisesti SLrakenteisina (2-portainen kierrosluvun kytkentä). SL-rakenteisia laitteistoja voidaan käyttää sekä normaalilla (S = nopea) että alhaisemmalla (L = hidas) kierrosluvulla. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen melutasoa koskevia tietoja löytyy kylmäkoneen kytkentäkaapissa olevasta tarrasta. Meluarvot on määritetty ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä koskevan direktiivin 2000/14/EY mukaisesti (EY-melupäästödirektiivi). 17

18 1.1. Pääkomponenttien asennuspaikat FK- ja HK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkoneet lisävarusteena saatavalla lisähöyrystimellä moniosastoisiin kuormatiloihin FK HK FRIGOBLOCK-kylmäkoneet FK / HK kytkentäkaapilla 2 RE-tyypin litteä lisähöyrystin (asennuspaikka muunneltavissa) moniosastoisiin kuormatiloihin 3 Verkko-0-generaattori-kytkinkotelo (asennuspaikka muunneltavissa) 4 Kauko-ohjain EK/RE-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkone jaettuna laitteistona lisävarusteena saatavalla lisähaihduttimella moniosastoisiin kuormatiloihin EK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkone ulkoisilla höyrystimillä 2 EK / RE Kauko-ohjain 2 RE-tyypin erillinen litteällä höyrystimellä osastolle 1 (asennuspaikka muunneltavissa) 3 RE-tyypin litteä lisähöyrystin (asennuspaikka muunneltavissa) moniosastoisiin kuormatiloihin 4 Lisävarusteena saatava 400V CEE-pistorasia (asennuspaikka muunneltavissa) 5 Kylmäkoneen kytkentäkaappi ja verkko-0-generaattori-vaihtokytkin (asennuspaikka muunneltavissa) 6 Alustan alle sijoitettava EK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkone jaettujen laitteistojen yhteydessä

19 1.2. Pätevyydet Käänny huolto- ja korjaustöissä aina FRIGOBLOCK-huoltokumppanin puoleen. VAARA: Kylmäaineet ovat terveydelle haitallisia, palavia ja räjähtäviä. Kylmäainekierto sisältää paineistettua kaasua (kylmäainetta). Kylmäainekierron saa avata huoltoa ja korjausta varten vain (standardin DIN EN mukaan) pätevöitynyt ja FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:n valtuuttama henkilöstö. Tämä koskee myös kylmäaineen lisäämistä. Noudata asiaankuuluvia työsuojelumääräyksiä. VAARA: Sähköjännite voi aiheuttaa epäasianmukaisesti käsiteltynä sisäisiä ja ulkoisia palovammoja tai jopa kuoleman. FRIGOBLOCK-kylmäkonetta käytetään 400 voltin verkkovirralla tai 690 voltin generaattorivirralla. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen ja generaattorin sähkökomponenteille suoritettavia töitä saavat tehdä vain asiaankuuluvan pätevyyden omaavat henkilöt (määrättyihin töihin valtuutetut sähköalan ammattilaiset) tai sähköasentajat. Noudata asiaankuuluvia työsuojelumääräyksiä Asennus ja käyttöönotto FRIGOBLOCK-kylmäkoneen saa asentaa ja ottaa käyttöön vain FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH:n valtuuttama huoltohenkilöstö asennuspiirustusten, asennusohjeiden ja kytkentäkaavioiden mukaisesti. Takuu on voimassa vain tällöin. Käytä FRIGOBLOCK-kylmäkoneen kuljetukseen tai nostamiseen/ laskemiseen aina tähän tarkoitukseen suunniteltuja nostosilmukoita. Tyypin FK35 (kuva 1), HK ja HD (kuva 2) FRIGOBLOCK-kylmäkoneita saa nostaa vain puomilla! FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden painotiedot löytyvät teknisestä tiedotteesta. kuva 1 kuva 2 19

20 Kylmäaineet, kylmäkoneöljyt ja kylmäainekierto Käytä kylmäaineita ja kylmäkoneöljyjä käsitellessäsi aina asiaankuuluvia henkilökohtaisia suojavarusteita. Erityisiä vaaroja ei ole tiedossa, jos kylmäaineiden käsittelyssä noudatetaan tavanomaisia varotoimenpiteitä ja käsittelyohjeita sekä käytetään henkilökohtaisia suojavarusteita. Kylmäaineet FRIGOBLOCK-kylmäkoneessa saa käyttää vain tyyppikilvessä mainittuja kylmäaineita. FRIGOBLOCK-kylmäkoneita käytetään suorituskykyisillä kylmäaineilla R410A ja R507. Molemmat ovat palamattomia. VAARA: Suljetuissa tiloissa höyrystyvät kylmäaineet voivat syrjäyttää hengitysilmasta hapen, mikä voi johtaa tukehtumiseen. Tiivistettyjen höyryjen hengittäminen on terveydelle haitallista ja voi johtaa sydämen rytmihäiriöihin, tajuttomuuteen tai jopa kuolemaan. Huolehdi aina riittävästä ilmanvaihdosta, kun käsittelet kylmäaineita tai suoritat töitä kylmäainekierrolle. VAROITUS: Kylmäaineet voivat höyrystyä hyvin nopeasti ympäristön paineessa. Kaikki höyrystyvän kylmäaineen kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat jäätyvät tällöin. Tästä voi olla seurauksena paleltumia ja vakavia silmävaurioita. Ensiaputoimenpiteet: Hengitys: Siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkärin hoitoon. Ihokosketus: Hoida paleltumia samalla tavoin kuin palovammoja. Huuhtele huolellisesti vedellä. ÄLÄ poista vaatteita (ne ovat mahdollisesti tarttuneet ihoon). Jos iholle tulee syöpymiä, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Silmäkosketus: Huuhtele silmät luomet auki pitäen runsaalla vedellä (vähintään 15 minuutin ajan). Hakeudu välittömästi silmälääkärin hoitoon. 20

21 Kylmäkoneöljyt VAARA: Kylmäkoneöljyt ovat vesistölle haitallisia aineita. Öljy on ongelmajätettä, joka täytyy hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Hävittämistodistuksia tai vastaanottotodistuksia on säilytettävä 3 vuoden ajan todistusasetuksen 25 :n kohdan 1 mukaan. Kompressorin tyypistä ja kylmäaineesta riippuen FRIGOBLOCK-kylmäkoneissa käytetään erilaisia kylmäkoneöljyjä. Varmista, että käytät aina kylmäkoneelle nimenomaisesti määriteltyä öljytyyppiä. Erityisiä vaaroja ei ole tiedossa, jos mineraaliöljyjen ja kemikaalien käsittelyssä noudatetaan tavanomaisia varotoimenpiteitä ja käsittelyohjeita sekä käytetään henkilökohtaisia suojavarusteita. Vältä pitkäaikaista kosketusta ihoon ja pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla kylmäkoneöljyn käsittelemisen jälkeen. Ensiaputoimenpiteet: Yleisohjeita: Vaihda tuotteesta kastuneet tai likaiset vaatteet ja kengät. Älä koskaan laita tuotetta sisältäviä rättejä vaatteiden taskuihin. Ihokosketus: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Nieleminen: Huuhtele suu. Jos vaiva jatkuu, hakeudu lääkärin hoitoon. Käyttöohjeen lisäksi kylmäaineiden ja kylmäkoneöljyjen käsittelyssä on huomioitava niitä koskevien käyttöturvallisuustiedotteiden tiedot. Ne löytyvät valmistajan tai toimittajan verkkosivulta. Kylmäainekierto Normaalissa käytössä kylmäainekierto on teknisesti tiivis ja ylipaineinen. Tämä tekninen tiiviys suojaa vaaratilanteilta. Kylmäainekierron teknisen tiiviyden säilyttämiseksi on noudatettava huoltovihkoon merkittyjä huoltovälejä. Jos epäilet kylmäainekierron vuotoa, ota yhteyttä FRIGOBLOCK-huoltoon. 21

22 1.4. Yleistietoja lämpötilasäädetyistä kuljetuksista FRIGOBLOCK-kylmäkoneilla Ennen ajoa VAROITUS: Sähköjännite voi aiheuttaa sisäisiä ja ulkoisia palovammoja tai jopa kuoleman. FRIGOBLOCK-kylmäkonetta käytetään jopa 690 voltin generaattorivirralla. Irrota pistoke! (Katso tätä koskien: Kylmäkoneen käyttö/generaattorikäyttö) Varmista, että kompressori on puhdas. Varmista, ettei kylmäkontissa olevaan haihduttimeen ole imeytynyt pakkausmateriaaleja. Muutoin FRIGOBLOCKkylmäkoneen toiminta ja teho heikkenevät. Tarkista koko kylmäkontti säännöllisesti vuotojen ja vaurioiden varalta. Kontin eristysvauriot heikentävät FRIGOBLOCK-kylmäkoneen tehoa, pidentävät sen käyntiaikoja ja kasvattavat täten virrankulutusta. Oikea kuormaustapa Lämpötilan säilyminen jakelun aikana edellyttää aina sitä, että kylmäkontti on esijäähdytetty ja että lämpötilaltaan erilaisia tavararyhmiä kuljetetaan erillisissä tiloissa. Kytke kylmäkone pois päältä kuormauksen ja kuorman purkamisen ajaksi. Kuormaa tavarat siinä järjestyksessä, missä ne puretaan. Tarkista tavaran asianmukainen lämpötila välittömästi ennen kuormausta ja säädä tavaran edellyttämä lämpötila termostaatista. Kylmäkone on suunniteltu suorituskyvyltään sellaiseksi, että tavaran edellyttämä lämpötila pystytään säilyttämään. Jätä kylmäkontissa olevien tavaroiden ympärille ilmatilaa. Ilman johtaminen takaisin haihduttimeen varmistetaan käyttämällä lavoja tai rullakkoja (huomaa, ettei näitä saa kääriä kelmulla maahan asti). 22

23 Kylmä puhallusilma Lämpimämpi palautusilma Jätä tavaran ja etuseinän sekä katon ja lattian väliin riittävästi tilaa. Huomioi suurin kuormauskorkeus. Väärin sijoitetut tavarat, kuten tyhjät pakkaukset tai pahvilaatikot, eivät saa haitata ilman johtamista (ilmanpääsyä) takaisin höyrystimeen. Ilman on päästävä virtaamaan niin, ettei kylmäkoneen puhallus ja imuilman välille muodostu sulkua. Ilma toimii kylmäkontissa lämpökuljetukseen vaadittavana siirtoaineena. Optimaalinen ilmavirtaus on siten pakollinen edellytys tasaisena pysyvälle lämpötilalle ja täten kuljetettavien tavaroiden laadulle. Huomioi kuorman kiinnitystä koskevat direktiivit. Huomioi kuormauskorkeus. Kuorman tuentaan tarkoitettuja teleskooppitankoja ei saa tukea litteää haihdutinta vasten. Kuljetuksen aikana Tarkkaile ajon aikana säännöllisesti kuormatilan senhetkistä lämpötilaa. Ovien toistuva avaaminen edistää lämpimän ilman sisäänpääsyä kuormatilaan. Asiakkaille jakelun täytyy tapahtua siinä järjestyksessä kuin ajoneuvo on lastattu. Pidä kylmäverhoa aina suljettuna, kun laitat kuormatilaan tavaroita tai poistat niitä. Kylmäverho minimoi ilman vaihtumisen ympäristön kanssa, pitää kylmäkontin ilman lämpötilan tasaisena ja estää lämpöhukkaa. Vältä turhia ovenavauksia. Tyhjät pakkaukset ovat ylimääräistä lämpökuormaa, eikä niitä siksi tule kuljettaa samanaikaisesti jäähdytettyjen tavaroiden kanssa. 23

24 Ovien avaamistiheys ja/tai tavaroiden ominaisuudet vaikuttavat kylmäkontin kosteuspitoisuuteen. Tämä muodostaa haihduttimen pinnoille jäätä, joka heikentää täten FRIGO- BLOCK-kylmäkoneen tehoa. Jos havaitset jään muodostumista, käynnistä sulatus. (Katso tätä koskien: Sulatus/lämmitys) Kuljetuksen jälkeen Puhdista kontti ja poista irralliset pakkausmateriaalit. Lämmitä kontti vähintään kerran viikossa kokonaan (katso tätä koskien: Sulatus/lämmitys) Tarkastus- ja huolto-ohjeita käyttäjälle FRIGOBLOCK-kylmäkoneen toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi kylmäkoneelle tulisi suorittaa tarkastuksia päivittäin ja noudattaa jäljempänä annettuja huolto-ohjeita. Kaikissa töissä on noudatettava työsuojelumääräyksiä ja käyttöohjeen turvallisuusohjeita. VAROITUS: Sähköjännite, Pyöriviä osia, Kuumia pintoja, Kylmiä pintoja, Putoamisvaara Varmista, että FRIGOBLOCK-kylmäkoneesta on katkaistu jännite ennen suojaverkkojen, ovien, suojusten ja luukkujen avaamista ja töiden aloittamista. Suorita tätä varten seuraavat toimet: kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone pois päältä sammuta ajoneuvon moottori ja dieselgeneraattorikoneikko (jos käytössä) kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon 0 irrota verkkojohto pistorasiasta, jos se on liitettynä Laitteiston sisällä on pyöriviä ja liikkuvia osia. Pysy työkaluinesi etäällä pyörivistä osista. Odota, kunnes laitteisto on täysin pysähtynyt. Kylmäkoneen komponenttien pinnat voivat olla kuumia (yli +60 C) tai kylmiä (alle 0 C). Odota ennen töiden aloittamista, että lämpötila on tasaantunut. Varmista, ettet pääse putoamaan, jos suoritat töitä korkealla sijaitsevien komponenttien parissa. Huoltoa varten avatut tai irrotetut suojaverkot, ovet, suojukset ja luukut on suljettava tai kiinnitettävä takaisin paikoilleen ennen laitteiston käyttöönottoa. 24

25 Silmämääräiset tarkastukset ennen ajoa Tarkasta, että virtajohto on irrotettu, että verkko-0-generaattori-vaihtokytkin on oikeassa asennossa, että käyttöhihna on moitteettomassa kunnossa, ettei siitä kuulu epänormaaleja ääniä ja ettei siinä ole vaurioita (esim. repeämiä tai reikiä), ettei vuotoja ole havaittavissa, että ruuviliitokset ovat kireällä, että sähköliitännät ovat kunnolla kiinni pistokkeissa tai pistorasioissa. Käyttäjän suorittamat tarkastukset ja hoito Puhdista FRIGOBLOCK-kylmäkoneen kompressori (kuormatilan ulkopuolella) ja haihdutin (eristetyssä kontissa) korkeapainepesurilla 4 viikon välein FRIGOBLOCKkylmäkoneen ollessa sammutettuna. Varmista, ettei vesisuihku ole liian voimakas, ja suuntaa se pystysuorassa, jotta lamellilevyt eivät taitu tai vaurioidu. Veden lämpötila saa olla enintään +60 C. Puhdistusaineen tulisi sisältää korroosionestolisäainetta, eikä se saa syövyttää metallimateriaaleja. Älä puhdista pistoliittimiä ja kytkinkoteloita korkeapainepesurilla. Sulje käyttämättömät pistorasiat vesitiiviisti. Elintarvikehygienia-asetuksen (LMHV) mukaan kontti täytyy puhdistaa sisältä säännöllisesti voimassa olevien määräysten (esim. DIN10516) mukaan. Kemikaaleja ja ilmastonsuojelua koskevan asetuksen (kansallinen muunnos EY-asetuksesta 842/2006) mukaan kylmäkoneille, joissa käytetään fluoria sisältävää kylmäainetta ja yli 3 kg kylmäainetta, on suoritettava tiiviyskoe vuosittain. Standardin DIN EN mukaan asennetuille, käytössä oleville ja (standardin DIN EN ja pakasteasetuksen TLMV mukaan) hyväksytyille lämpötilapiirtureille on suoritettava tarkastus vuosittain. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen pitempiaikaiset seisokit nopeuttavat kylmäainekierron tiivisteiden vanhenemista. Käytä FRIGOBLOCKkylmäkonetta sen vuoksi vähintään kerran kuukaudessa ainakin lyhytaikaisesti Jäähdytys -tilassa. Jos FRIGOBLOCK-kylmäkone on ollut poissa käytöstä yli 12 kuukautta, FRIGOBLOCKhuollon täytyy suorittaa laitteiston uudelleen käyttöönotto. Kirjaamisvelvollisuus: Kylmäaineiden R410A ja R507 vuodot edistävät kasvihuoneilmiötä. Käyttäjän on säilytettävä huolellisesti pöytäkirjaa lisätystä ja/tai hävitetystä kylmäaineesta sekä todistuksia vuosittaisesta tiiviyskokeesta ja esitettävä ne pyynnöstä valvontaviranomaisille. Asiaankuuluvia kansallisia määräyksiä on noudatettava. 25

26 1.6. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen käyttö VAARA: Sähköjännite voi aiheuttaa epäasianmukaisesti käsiteltynä sisäisiä ja ulkoisia palovammoja tai jopa kuoleman. FRIGOBLOCK-kylmäkoneita käytetään sähköllä. Generaattorikäytössä jännite voi nousta jopa 690 volttiin. FRIGOBLOCK-kylmäkoneita käytetään valinnaisesti joko ulkoisen sähköliitännän 400V/50 Hz (5-napainen CEE-pistorasia 32A) kautta, ajoneuvon moottorin käyttämän FRIGOBLOCK-generaattorin avulla tai FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikon avulla. FRIGOBLOCK-kylmäkoneen kytkeminen päälle 1. Verkkokäyttö 400V CEE-pistorasian kautta Käytä tätä käyttötapaa aina, kun saatavilla on CEE-pistorasia. Kylmäkoneen turvallisen ja luotettavan toiminnan takaamiseksi verkkokäytössä on huomioitava seuraavat suositukset: a) Sähköliitännässä käytettävän johdon on täytettävä käyttöpaikalla voimassa olevien määräysten mukaiset vaatimukset (suosittelemme johtotyypin H07BQ-F käyttöä). b) Virtajohdon täytyy olla täysin auki purettuna. c) Sähköliitäntä 400V/50Hz (5-napainen CEE-pistorasia 32A) (D-tyypin automaattisulake, hidas katkaisukyky tai moottorinsuojakytkin). Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon 0. Työnnä CEE-pistoke pistorasiaan. Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon Verkko. 26

27 Kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone kytkentäkaapista päälle asettamalla kytkin asentoon FRIGOBLOCK Päälle. Tarkista verkkokäytössä FRIGOBLOCK-kylmäkoneen pyörimissuunta. Tarkistus voidaan tehdä silmämääräisesti kompressorin eteen asetetun paperilapun avulla tai sähköisesti lisävarusteena saatavan pyörimissuuntavahdin avulla. Silmämääräinen tarkastus FK- ja HK-tyyppisissä FRIGOBLOCK-kylmäkoneissa ilma imetään kompressoriin. Paperilappu vetäytyy tällöin suojaverkkoa kohti. EK-tyyppisissä FRIGOBLOCK-kylmäkoneissa ilma puhalletaan poispäin kompressorista. Paperilappu vetäytyy tällöin poispäin suojaverkosta. Sähköinen tarkastus Jos pyörimissuunta on väärä, verkko-0-generaattori-kytkinkotelossa palaa Pyörimissuunnan merkkivalo, eikä FRIGOBLOCK-kylmäkonetta voida käynnistää. 27

28 Jos väärä pyörimissuunta on osoitettu paperilapun tai pyörimissuunnan merkkivalon avulla, toimi seuraavasti: Kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone pois päältä FRIGOBLOCK Päälle -kytkimestä. Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon 0. Irrota CEE-pistoke seinä pistorasiasta. CEE-pistoke on nyt jännitteetön! CEE-pistokkeessa on kaksi pyörivää nastaa (merkitty värillä). Kierrä näitä CEE-pistokkeen nastoja ruuvitaltalla 180. Työnnä CEE-pistoke takaisin seinä pistorasiaan. Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon Verkko. Kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone päälle FRIGOBLOCK Päälle -kytkimestä. Tarkista pyörimissuunta uudelleen paperilapun avulla. Pyörimissuuntavahdilla varustetut FRIGOBLOCK-kylmäkoneet pyörivät nyt oikeaan suuntaan. Kylmäkoneen kytkentäkaapin merkkivalo FRIGOBLOCK osoittaa toimintavalmiuden. Verkkokäytössä FRIGOBLOCK-kylmäkone sammutetaan asettamalla kytkin asennosta FRIGOBLOCK Päälle takaisin asentoon Pois. 28

29 2. Generaattorikäyttö ajon aikana Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin ennen ajoa asentoon 0 ja irrota virtajohto. Valitse kytkinasento Generaattori. Kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone kytkentäkaapista päälle asettamalla kytkin asentoon FRIGOBLOCK Päälle. Tarkista ennen ajoneuvon moottorin käynnistystä, että käyttöpainike on kytketty pois päältä (vihreä painike Generaattori päälle ). Käynnistä ajoneuvon moottori. Nosta moottorin kierrosluku kaasupolkimella lukemaan n kierr/min. Paina tässä korotetussa kierrosluvussa ohjaamon käyttöpainikkeesta painiketta FRIGOBLOCK Päälle/Pois. FRIGOBLOCK-generaattori ja FRIGOBLOCK-kylmäkone kytkeytyvät päälle. Kylmäkoneen kytkentäkaapin merkkivalo FRIGOBLOCK osoittaa toimintavalmiuden. Huomio: Ennen ajoneuvon moottorin sammuttamista kytke kylmäkone ensin pois päältä painamalla käyttöpainikkeesta FRIGOBLOCK Päälle/Pois. 29

30 3. Generaattorikäyttö ajoneuvoissa, joissa on ohjelmoidut moduulit ja manuaalisesti nostettava kierrosluku Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon Generaattori. Käynnistä sitten ajoneuvon moottori. Kytke FRIGOBLOCK päälle. Kytkin voi olla Päälle -asennossa niin kauan kuin ajetaan jäähdytys- tai lämmityskäytöllä. Tarpeen vaatiessa tyhjäkäynnin kierroslukua nostetaan automaattisesti ajoneuvotyypil le määritellyn kierrosluvun mukaan. Nosta moottorin kierrosluku tyhjäkäynnillä/vapaalla 5 sekunnin ajaksi kaasupolkimella ohjelmoituun kierroslukuun ( kierr/min).. Kytke FRIGOBLOCK nyt korotetussa kierrosluvussa päälle ajoneuvomoduulin kautta. Jos kuorma-auton moottori sammutetaan tai FRIGOBLOCK kytketään pois päältä FRIGOBLOCK Päälle -kytkimestä, FRIGOBLOCK-kylmäkone on kytkettävä uudestaan päälle edellä kuvatulla tavalla. 30

31 4. DS-tyypin FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko (lisävaruste) Jos ajoneuvo on varustettu FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikolla, huomioi käyttöönottoa koskien tämän käyttöohjeen erillinen osa. Häiriöt FRIGOBLOCK-kylmäkone kytkeytyy itsestään kokonaan pois päältä. Generaattori-/dieselgeneraattorikäytön aikana palaa lisävarusteena saatava ylijännite merkkivalo (jos käytössä). Tämä tarkoittaa sitä, että moottorinsuojakytkin (automaattisulake) on lauennut. Moottorinsuojakytkin voidaan asentaa verkko-0-generaattori-vaihtokytkimen yhteyteen tai moottorinsuojakytkinkoteloon. Moottorinsuojakytkin voidaan kytkeä päälle seuraavasti: Sammuta ajoneuvon moottori tai FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko (jos käytössä). Kytke FRIGOBLOCK-kylmäkone pois päältä FRIGOBLOCK Päälle -kytkimestä. Kierrä verkko-0-generaattori-vaihtokytkin asentoon 0. Irrota CEE-pistoke pistorasiasta, jos se on liitettynä. Kytkinkotelo on nyt jännitteetön! kuva 1 kuva 2 kuva 3 Kylmäkoneen mallista riippuen toimi seuraavasti: a. Paina moottorinsuojakytkimen mustaa painiketta läpinäkyvän näppäinkalvon läpi (kuva 1). b. Avaa kytkinkotelo ja paina moottorinsuojakytkimen mustaa painiketta. Sulje kytkinkotelo uudelleen (kuva 2). c. Avaa kytkinkotelo ja työnnä moottorinsuojakytkimen vipua ylöspäin. Sulje kytkinkotelo uudelleen (kuva 3). 31

32 Ota kylmäkone uudelleen käyttöön (katso tätä koskien luku FRIGOBLOCKkylmäkoneen käyttö ). Jos kylmäkone kytkeytyy generaattorikäytössä pois päältä, tarkista myös ajoneuvon sulaketaulusta lisäksi asennetut FRIGOBLOCK-sulakkeet F1 ja F2. Jos moottorinsuojakytkin tai sulakkeet laukeavat uudelleen tai laitteistossa ilmenee jokin näissä ohjeissa kuvaamatta jäänyt ongelma, ota välittömästi yhteyttä FRIGOBLOCK-huoltoon. 32

33 2. FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden ohjaus FK/HK-sarja yksi- ja moniosastoisiin kuormatiloihin Säätö mekaanisella termostaatilla 33

34 2.1. Yleiskatsaus Ohjauselementit Yksiosastoisen ajoneuvon kytkentäkaappi 1 Laitteistopistoke 2 Kytkentätermostaatti 3 Sulatuksen käynnistyskytkin 4 FRIGOBLOCK Päälle -kytkin 5 FRIGOBLOCK nopea/hidas -kytkin (lisävaruste) 6 Puhaltimen merkkivalo 7 Lämmityksen merkkivalo 8 Jäähdytyksen merkkivalo 9 Toimintavalmiuden merkkivalo 10 Käyttötuntilaskuri (lisävaruste) Verkko-0-generaattori-vaihtokytkin 1 Auton moottorinsuojakytkin 2 Perävaunun moottorinsuojakytkin 3 Lisätoimintojen ohjauspaneeli 4 Verkko-0-generaattorivalintakytkin 5 400V CEE-pistorasia 1 2 FRIGOBLOCK-käyttöpainikkeet 1 Päälle/pois-kytkin 2 Sulatuspainike 34

35 1 2 Moniosastoisen ajoneuvon kytkentäkaappi Osaston 2 lisähaihduttimen päälle/pois-kytkin 2 Syväjäähdytyksen esivalintalämpötilan merkkivalo 3 Lämpötilan esivalintakytkin 4 Jäähdytyksen merkkivalo 5 Puhaltimen merkkivalo 6 Ylivirran merkkivalo (lisävaruste) 7 Sulatuspainike 8 Lämmityksen merkkivalo 9 Tuoreenapidon esivalintalämpötilan merkkivalo Sijoittelu on sama osaston 3 lisähaihduttimelle Kytkentäkaapin symbolit Jäähdytys, osoitetaan valkoisella merkkivalolla Lämmitys, osoitetaan keltaisella merkkivalolla Syväjäähdytyksen esivalinta, osoitetaan valkoisella merkkivalolla Tuoreenapidon esivalinta, osoitetaan vihreällä merkkivalolla FRIGOBLOCK hidas käynti FRIGOBLOCK nopea käynti Puhallin, osoitetaan vihreällä merkkivalolla Sulatus, painikkeella aktivoitavissa Ylivirta, osoitetaan punaisella merkkivalolla (lisävaruste) Väärä pyörimissuunta, osoitetaan punaisella merkkivalolla (lisävaruste) 35

36 2.2. Laitteiston käyttö Käyttötapa Valitse haluamasi käyttötapa verkko-0-generaattori-diesel-valintakytkimellä. Katso tätä koskien luku Kylmäkoneen käyttö. Nopea/hidas käynti (lisätoiminto) SL-mallisia FRIGOBLOCK-kylmäkoneita voidaan käyttää alhaisemmalla kierrosluvulla melupäästöjen alentamiseksi. Aseta tätä varten kylmäkoneen kytkentäkaapin FRIGOBLOCK Nopea/Hidas -kytkin asentoon Hidas. Tämä toiminto on käytettävissä verkko- ja generaattorikäytössä. Lämpötilan esivalinta Pääosasto Yksi- ja moniosastoisissa ajoneuvoissa pääosastolle säädetään haluttu lämpötila kylmäkoneen kytkentäkaapin termostaatista. FRIGOBLOCK-kylmäkone valitsee automaattisesti jäähdytys- tai lämmitystoiminnon ja säätelee esiasetettua lämpötilaa. Lämpötilan esivalinta Lisäosasto 36

37 Moniosastoisissa ajoneuvoissa olevien lisähaihduttimien tapauksessa lämpötilaa säädetään lisähaihduttimeen asennetuilla termostaateilla. Tuoreenapitotermostaatti tai -termostaatit on kiinnitetty RE-haihduttimen ulkopuolelle ja suojattu pleksilasilla. Syväjäähdytystermostaatti sijaitsee lisähaihduttimen sisällä. Tämä termostaatti on esisäädetty jo tehtaalla. Sen asetusta saa muuttaa vain FRIGOBLOCK-huolto kulloisenkin tarpeen mukaan. Esiasetetut lämpötilat voidaan valita jokaiselle lisäosastolle erikseen. Kierrä tätä varten kytkinkotelossa oleva kulloisenkin osaston lämpötilan esivalintakytkin tavaran haluttuun lämpötilaan FD 1 (tuoreenapitolämpötila 1), FD 2 (tuoreenapitolämpötila 2, LISÄTOIMIN- TO) tai TK (syväjäähdytyslämpötila). Merkkivalot osoittavat asetetun esivalitun lämpötilan. Kylmäkoneen kytkeminen päälle Kytke lämpötilan esivalitsemisen jälkeen pääosasto päälle kylmäkoneen kytkentäkaapista. Kytke lisähaihdutin päälle kytkentäkaapin kyseisellä kytkimellä. 37

38 Toimintatilat Päällekytkemisen jälkeen toimintatilat osoitetaan merkkivaloilla. Jäähdytys Lämmitys Lämpötila saavutettu (puhallin käynnissä jatkuvasti) Sulatus (puhallin ei ole toiminnassa tässä toimintatilassa) 38

39 Sulatus/lämmitys Sulata FRIGOBLOCK-kylmäkone säännöllisesti, ajon aikana useita kertoja päivässä. Ajantarve: n. 15 min/sulatusprosessi. Tänä aikana kylmäkonetta ja kuorma-auton moottoria (generaattorikäytössä) ei saa sammuttaa. Sulatusprosessi käynnistetään painamalla alla esitettyä sulatuspainiketta ja se päättyy automaattisesti. Ohjaamon sulatuspainikkeesta Kylmäkoneen kytkinkotelosta tai verkko-0-generaattori-kytkinkotelostae. Tyhjä kontti täytyy lämmittää kerran viikossa. Käytä tätä varten kaikkia haihduttimia vähintään 1h Lämmitys -tilassa. Termostaatin asetus: +25 C. Lämmitys voidaan suorittaa verkko- tai generaattorikäytössä (ajon aikana). 39

40 40

41 3. FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden ohjaus EK-sarja yksi- ja moniosastoisiin kuormatiloihin Säätö mekaanisella termostaatilla 41

42 3.1. Yleiskatsaus Ohjauselementit Kylmäkoneen kytkentäkaappi Positiot lisäksi moniosastokäytössä 15 Tuoreenapidon esivalintalämpötilan 1 merkkivalo 16 Tuoreenapidon esivalintalämpötilan 2 merkkivalo 17 Osaston 2 haihduttimen päälle/pois-kytkin 18 Syväjäähdytyksen esivalintalämpötilan merkkivalo 19 Lämmityskytkin (lisävaruste) 20 Jäähdytyksen merkkivalo 21 Puhaltimen merkkivalo 22 Lämmityksen merkkivalo 23 Osaston 2 lämpötilan esivalintakytkin 10 Positiot 1 14 yksiosastokäytössä 1 Ylivirran merkkivalo (lisävaruste) 2 Toimintavalmiuden merkkivalo 3 Pyörimissuunnan merkkivalo (lisävaruste) 4 Sulatuksen käynnistyskytkin 5 Osaston 1 lämpötilan esivalintakytkin 6 FRIGOBLOCK nopea/hidas -kytkin (lisävaruste) 7 Jäähdytyksen merkkivalo 8 Puhaltimen merkkivalo 9 Lämmityksen merkkivalo 10 Lämmityskytkin (lisävaruste) 11 Tuoreenapidon esivalintalämpötilan 1 merkkivalo 12 Osaston 1 haihduttimen päälle/pois-kytkin 13 Tuoreenapidon esivalintalämpötilan 2 merkkivalo 14 Syväjäähdytyksen esivalintalämpötilan merkkivalo 42

43 1 2 FRIGOBLOCK käyttöpainikkeet 1 Päälle/pois-kytkin 2 Sulatuspainike 1 2 Yksiosastoisen ajoneuvon verkko-0-generaattori-kytkinkotelo 1 Moottorinsuojakytkin, jota voidaan käyttää ulkopuolelta 2 Verkko-0-generaattorivalintakytkin Moniosastoisen ajoneuvon verkko-0-generaattori-kytkinkotelo Kytkinkotelo täytyy avata moottorinsuojakytkimen käyttöä varten. Katso tätä koskien ohjeita luvusta Häiriöt. 43

44 Kytkentäkaapin symbolit Jäähdytys, osoitetaan valkoisella merkkivalolla Lämmitys, osoitetaan keltaisella merkkivalolla Syväjäähdytyksen esivalinta, osoitetaan valkoisella merkkivalolla Tuoreenapidon esivalinta, osoitetaan vihreällä merkkivalolla FRIGOBLOCK hidas käynti FRIGOBLOCK nopea käynti Puhallin, osoitetaan vihreällä merkkivalolla Sulatus, painikkeella aktivoitavissa Ylivirta, osoitetaan punaisella merkkivalolla (lisävaruste) Väärä pyörimissuunta, osoitetaan punaisella merkkivalolla (lisävaruste) 44

45 3.2. Laitteiston käyttö Käyttötapa Valitse haluamasi käyttötapa verkko-0-generaattori-diesel-valintakytkimellä. Katso tätä koskien luku Kylmäkoneen käyttö. Nopea/hidas käynti (lisätoiminto) SL-mallisia FRIGOBLOCK-kylmäkoneita voidaan käyttää alhaisemmalla kierrosluvulla melupäästöjen alentamiseksi. Aseta tätä varten kytkentäkaapin FRIGOBLOCK Nopea/ Hidas -kytkin asentoon Hidas. Tämä toiminto on käytettävissä verkko- ja generaattorikäytössä. Kaikkien osastojen lämpötilan esivalinta Yksi- ja moniosastoisissa ajoneuvoissa haluttua lämpötilaa säädetään RE-haihduttimeen asennetuilla termostaateilla. Tuoreenapitotermostaatti tai -termostaatit on kiinnitetty RE-haihduttimen ulkopuolelle ja suojattu pleksilasilla. FRIGOBLOCK-kylmäkone valitsee automaattisesti jäähdytys- tai lämmitystoiminnon ja säätelee esiasetettua lämpötilaa. Tämä toimintatapa on sama kaikissa osastoissa. 45

46 Syväjäähdytystermostaatti sijaitsee RE-haihduttimen sisällä. Tämä termostaatti on esisäädetty jo tehtaalla. Sen asetusta saa muuttaa vain FRIGOBLOCK-huolto kulloisenkin tarpeen mukaan. Esiasetetut lämpötilat voidaan valita jokaiselle osastolle erikseen. Kierrä tätä varten kytkinkotelossa oleva kulloisenkin osaston lämpötilan esivalintakytkin tavaran haluttuun lämpötilaan FD 1 (tuoreenapitolämpötila 1), FD 2 (tuoreenapitolämpötila 2, LISÄTOIMIN- TO) tai TK (syväjäähdytyslämpötila). Merkkivalot osoittavat asetetun esivalitun lämpötilan. Kylmäkoneen kytkeminen päälle Kytke lämpötilan esivalitsemisen jälkeen FRIGOBLOCK-kylmäkone ja kukin osasto päälle yksitellen kylmäkoneen kytkentäkaapista. 46

47 Toimintatilat Päällekytkemisen jälkeen toimintatilat osoitetaan merkkivaloilla. Jäähdytys Lämmitys Lämpötila saavutettu (puhallin käynnissä jatkuvasti) Sulatus (puhallin ei ole toiminnassa tässä toimintatilassa) 47

48 Sulatus/lämmitys Sulata FRIGOBLOCK-kylmäkone säännöllisesti, ajon aikana useita kertoja päivässä. Ajantarve: n. 15 min/sulatusprosessi. Tänä aikana kylmäkonetta ja kuorma-auton moottoria (generaattorikäytössä) ei saa sammuttaa. Sulatusprosessi käynnistetään painamalla alla esitettyä sulatuspainiketta ja se päättyy automaattisesti. Ohjaamon kauko-ohjaimesta Kylmäkoneen kytkentäkaapista Tyhjä kontti täytyy lämmittää kerran viikossa. Käytä tätä varten kaikkia haihduttimia vähintään 1h Lämmitys -tilassa. Termostaatin asetus: +25 C. Lämmitys voidaan suorittaa verkko- tai generaattorikäytössä (ajon aikana). 48

49 4. FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikon DS 24 NG ohjaus 49

50 4.1. Yleistä FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikosta Käyttö FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikkoa voidaan käyttää vain FRIGOBLOCK-kylmäkoneiden verkosta riippumattomaan virransyöttöön. Dieselgeneraattorikoneikon pääkomponentit ovat FRIGOBLOCK-generaattori ja dieselmoottori. Kylmäkoneessa on verkko- ja dieselgeneraattorikäytön vaihtokytkentään tarkoitettu erillinen kytkinkotelo ohjaus- ja näyttöelementteineen. Käytä dieselgeneraattorikoneikkoa pysähdyksen aikana aina silloin, kun käytettävissä ei ole 400V CEE-pistorasiaa. Turvallisuusohjeet HUOMIO: Dieselmoottorin pakokaasut ovat terveydelle haitallisia. Älä käytä moottoria suljetuissa tiloissa. Huolehdi FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikon käytön aikana riittävästä hapensaannista. HUOMIO: Akkuhaposta haihtuu vetyä. Se on räjähtävää ja voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa sokeutumisen. Älä tupakoi, kun tarkistat akkua. VAROITUS: Käynnistysakut sisältävät happoa, joka voi aiheuttaa syöpymiä epäasianmukaisesti käsiteltynä. VAROITUS: Sähköjännite voi aiheuttaa sisäisiä ja ulkoisia palovammoja tai jopa kuoleman. FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko saa aikaan sähköjännitteen. Ennen kuin suoritat töitä dieselgeneraattorikoneikolle ja/tai kytkinkotelolle, sammuta FRIGOBLOCK-kylmäkone ja FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko ja varmista, ettei niitä päästä kytkemään uudestaan päälle. VAROITUS: Dieselmoottorin maksimikäyttölämpötila saavutetaan paineistetun kylmäaineen avulla. Kuuma kylmäaine voi aiheuttaa palovammoja epäasianmukaisesti käsiteltynä. Älä avaa jäähdyttimen korkkia, kun moottori on lämmin. Jos jäähdytin täytyy avata moottorin ollessa lämmin, tee se erittäin varovasti, jotta paine ehtii tasaantua, eikä jäähdyttimestä vuoda ulos kylmäainetta. 50

51 VAROITUS: Laitteiston sisällä on pyöriviä ja liikkuvia osia. Pysy työkaluinesi etäällä pyörivistä osista. Odota, kunnes laitteisto on täysin pysähtynyt. VAROITUS: Dieselgeneraattorikoneikon sisä- ja ulkopuolella olevien komponenttien pinnat voivat olla kuumia (yli +60 C). Odota ennen töiden aloittamista, että lämpötila on tasaantunut Yleiskatsaus Pääkomponenttien asennuspaikat (kaavioesitys) FRIGOBLOCK-kylmäkoneen käyttö lisävarusteena saatavan FRIGOBLOCKdieselgeneraattorikoneikon avulla HK-tyypin FRIGOBLOCK-kylmäkone kytkentäkaapilla 2 RE-tyypin litteä lisähaihdutin (asennuspaikka muunneltavissa) moniosastoisiin kuormatiloihin 3 Verkko-0-generaattori-kytkinkotelo (asennuspaikka muunneltavissa) 4 FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko (asennuspaikka muunneltavissa) Ohjauselementit FRIGOBLOCK-dieselgeneraattorikoneikko 1 Ohjauspaneeli 2 Ohjausvirtakytkin 3 Käynnistyspainike 4 Tyyppikilpi 5 Polttoaineen syöttö 6 Polttoaineen paluu 7 Liitäntäpistoke 51

52 Ohjauspaneeli 1 Käyttötuntilaskuri (diesel) 2 Jäähdytysnesteen ylikuumentumisen LED-valo 3 Latauksen LED-valo 4 Hehkutuksen LED-valo 5 Puhaltimen LED-valo 6 Dieselmoottorin käynnistyspainike 7 Generaattorin ylikuumentumisen LED-valo askelkytkin (diesel) 9 Öljynpaineen LED-valo Ilmoitukset Symboli Ilmoitus Väri Huomautus Matala öljynpaine Punainen Moottori sammuu kytkinasennossa 2, 3 Jäähdytysnesteen ylikuumentuminent Punainen Moottori sammuu kytkinasennossa 1, 2, 3 Laturin toimintahäiriö Punainen Viallinen laturi Generaattorin käämin ylikuumentuminen Punainen Ohjausvirta kytkeytyy pois päältä Puhallinmoottorin käämin lämpötila ok Vihreä Valo sammuu ylikuumentuessa Hehkuvalo Keltainen Hehkutulpat lämpenevät 52

53 4.3. Dieselgeneraattorikoneikon käyttötila Ennen käyttöönottoa Älä käytä moottorin käynnistykseen käynnistysapukaasuja, kuten esimerkiksi käynnistyspilottia. Kaasu-ilma-seoksen liian varhainen syttyminen dieselmoottorin orkeassa paineessa voi aiheuttaa moottorivikoja. Käytä aina vuodenaikaan sopivaa dieselpolttoainetta. Biodieselin tai polttoöljyn käyttäminen polttoaineena ei ole sallittua. Tarkista öljyn ja jäähdytysnesteen määrä päivittäin ennen käyttöönottoa. Öljymittatikku Öljymäärän tarkistaminen: Käytä öljymäärän tarkistamiseen öljyntäyttöyhteessä olevaa öljymittatikkua. Ruuvaa mittatikku irti ja pyyhi mittausalue kuivaksi. Ruuvaa mittatikku kiinni ja sen jälkeen jälleen irti. Öljymäärän lukeman tulisi olla MIN- ja MAX-merkkien välissä. MIN- ja MAX-määrien välinen ero on 4,5 litraa. Käytä lisäämiseen mineraaliöljyä, jonka viskositeetti on 15 W 40. Jäähdytysnesteen määrän tarkistaminen: Tarkista jäähdytysnesteen määrä tasaussäiliöstä. Avaa jäähdyttimen korkki, kun moottori on jäähtynyt (moottorin ollessa lämmin jäähdytysjärjestelmä on paineen alaisena). Jäähdytysnesteen pinnan täytyy olla näkyvissä tasaussäiliössä. Käytä lisäämiseen aina veden ja alkuperäisen FRIGOBLOCK-jäätymisenestoaineen seosta 50/50-suhteessa. 53

54 Dieselgeneraattorikoneikon käynnistys Valitse kytkinasento Diesel/Genset. Kierrä dieselgeneraattorikoneikon ohjauskytkin asentoon 1. Tarkista, että öljynpaine-, lataus- ja hehkuvalot palavat. Kun hehkuvalo sammuu, paina käynnistyspainiketta, kunnes moottori käynnistyy. Nyt pitäisi palaa enää vain puhaltimen merkkivalo. Kun moottori on ollut käynnissä n. 5 minuuttia ja lämmennyt, kierrä generaattorin ohjauskytkin asentoon 2. Kylmäkoneen kompressori käynnistyy viiveellä. Kun kuormatilassa on saavutettu haluttu lämpötila, kylmäkone kytkeytyy pois päältä ja dieselmoottori alentaa kierroslukuaan automaattisesti. 54

55 Dieselmoottorin hiljaisempi käyttö Jos haluat käyttää kylmäkonetta ja dieselgeneraattorikoneikkoa hiljaisemmalla melutasolla, valitse kytkinasento 3. Moottoria ja generaattoria käytetään tällöin alhaisemmalla kierrosluvulla. Kylmäkoneen voi ottaa käyttöön kytkinasennossa 2 tai 3. Kylmäkoneen käyttöönottoa koskevia ohjeita löytyy samannimisen otsikon alta. Dieselmoottorin sammutus Kierrä ohjauskytkin asentoon 0. 55

56 Häiriöt: Vika Kiilahihna on löystynyt tai kulunut Dieselmoottori sammuu kytkinasennossa 2 ja 3 Toimenpide Kiristä tai vaihda kiilahihna* Tarkista öljymäärä Öljynpaineen merkkivalo palaa Dieselmoottori sammuu ja Jäähdytysnesteen merkkivalo palaa Kylmäkone on poissa toiminnasta ja Generaattorin ylikuumentumisen merkkivalo palaa Kytke moottori heti pois päältä: Tarkista öljymäärä Tarkista jäähdytysnesteen määrä, puhdista jäähdytin tarvittaessa Tarkista, onko jäähdytysjärjestelmässä ilmaa* Tarkista kylmäkoneen tai generaattorin tehonkulutus Suodattimen merkkivalo palaa Puhaltimen merkkivalo ei pala käytön aikana Puhdista tai vaihda ilmansuodatin* Tarkista puhallin* Latauksen merkkivalo palaa käytön aikana Kylmäkone on poissa toiminnasta ja erillisen kytkinkotelon ylivirran merkkivalo palaa Tarkista generaattorin kiilahihna, tarkista generaattori* Tarkista erillisen kytkinkotelon moottorinsuojakytkin Akun lataus on purkautunut Kylmäkoneessa ei ole ohjausjännitettä Jos akku on tyhjä, käynnistä moottori apukäynnistyskaapeleilla. Kiinnitä plusjohto akun alapuolella olevaan liittimeen ja maadoitusjohto akun miinusnapaan. Huomio: Akussa on 12 voltin jännite Tarkista dieselgeneraattorikoneikon sulake F1* Dieselgeneraattorikoneikossa ei ole ohjausjännitettä Tarkista dieselgeneraattorikoneikon sulake F2* Tähdellä (*) merkittyjä töitä saa suorittaa vain FRIGOBLOCK-huolto! 56

57 Tekniset tiedot Dieselgeneraattorikoneikko DS 24 NG Mitat: Paino: Dieselmoottorin tyyppi: Iskutilavuus: 1274 x 525 x 600 mm 430 kg (toimintavalmiina) Yanmar 4TNV88 BNBK vesijäähdytteinen 2,2 l Sylinterimäärä: 4 Polttoaineen syöttöjärjestelmä: Korkea dieselmoottorin kierrosluku: Suoraruiskutus /min =^ generaattorin kierrosluku /min Alhainen dieselmoottorin kierrosluku: /min =^ generaattorin kierrosluku /min Moottorin teho: Päästönormi: Generaattorin teho: Nimellisvirta: U (V) / f (Hz) korkealla kierrosluvulla: U (V) / f (Hz) alhaisella kierrosluvulla: 28,8 kw kierrosluvulla / min EC (NRMM) Stage IIIA 24,0 kva korkealla kierrosluvulla 16,1 kva alhaisella kierrosluvulla 35 A 400 V / 50 Hz 266 V / 33,3 Hz Moottoriöljy: 15 W 40 Moottorin jäätymisenestoaine (vähintään -30 C): BASF Glysantin Protect Plus/G48 57

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin EQEK, sähkö Minimi-ilmavirrat Koko Min. ilmavirta, m 3 /s 005 0,28 008 0,55 009 0,55 011 0,75 014 0,80 018 1,10 020 1,20 023 1,65 027 1,60 032 2,00

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 KÄYTTÖOPAS SUOMI UV-järjestelmän 18 W ohjeet Nimikenumero: 1604 Täydellinen UV-järjestelmä tarkoitettu

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua virheellisen

Lisätiedot

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Käyttöohje Luettava huolellisesti ennen käyttöä Vers.1 8/13 Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti. Sisällys Laitteen esittely ja tekniset tiedot Laite tutuksi Käyttö:

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS Painos 2 Tätä tekstiä ei päivitetä säännöllisesti.

Lisätiedot

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA Sivu 1 / 8 NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA LAITOKSEN OMISTAJA / KÄYTTÄJÄ : YHTEYSHENKILÖ JA PUH. NRO: KOHTEEN NIMI JA OSOITE: KÄYTTÖÖNOTON PÄIVÄMÄÄRÄ: Takuun edelletys on Nilan laitteille, joissa ilmamäärä ylittää

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot