Suomen Posti -konserni lyhyesti 2 Toimintaympäristö 4 Konsernijohtajan katsaus 5 Strategia 6 Viestinvälitys 8 Informaatiologistiikka 12 Logistiikka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Posti -konserni lyhyesti 2 Toimintaympäristö 4 Konsernijohtajan katsaus 5 Strategia 6 Viestinvälitys 8 Informaatiologistiikka 12 Logistiikka"

Transkriptio

1 Suomen Posti Oyj VUOSIKERTOMUS 2005

2

3 Suomen Posti -konserni lyhyesti 2 Toimintaympäristö 4 Konsernijohtajan katsaus 5 Strategia 6 Viestinvälitys 8 Informaatiologistiikka 12 Logistiikka 16 Henkilöstö 20 Posti yhteiskunnassa 22 Hallitus 24 Johtoryhmä, hallintoneuvosto 25 Hallintomalli 26 Tilinpäätös ja toimintakertomus 29 1

4 Suomen Posti -konserni lyhyesti Älykkään logistiikan palveluyritys Suomen Posti -konserni on älykkään logistiikan palveluyritys, joka tarjoaa jakelun, informaatiologistiikan ja materiaalilogistiikan palveluja Pohjois- Euroopassa. Voimakkainta kasvua Suomen Posti -konserni hakee materiaali- ja informaatiologistiikassa sekä kansainvälisessä liiketoiminnassa. Konserni toimii yhdeksässä Pohjois-Euroopan maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä. Suomen Posti -konsernin emoyhtiö on Suomen Posti Oyj. Konsernin liikevaihdos- ta tuli vuonna 2005 Suomesta 83 % ja ulkomaantoiminnoista 17 %. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 95 %. Konsernin palveluksessa työskenteli vuoden lopussa henkilöä, joista ulkomailla. Liikevaihto vuonna 2005 oli 1 348,2 miljoona euroa, missä oli 9,1 %:n kasvu edellisvuoteen. Liikevoittoa kertyi 135,0 miljoonaa euroa eli 41,8 % edellisvuotta enemmän. Kertaluonteiset erät paransivat liikevoittoa 63,2 miljoonalla eurolla. Tilikauden voitto rahoituserien jälkeen oli 143,1 miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman tuotto oli 15,2 % (vertailukelpoinen 8,5 %), sijoitetun pääoman tuotto 22,1 % (vertailukelpoinen 12,6 %). Omavaraisuusaste oli 66,3 % ja nettovelkaantumisaste 40,3 %. Konsernin liikevaihto Konsernin liikevoitto Oman pääoman tuotto milj. euroa milj. euroa 140 % 10 % Sijoitetun pääoman tuotto kertaluonteiset erät Omavaraisuusaste kertaluonteiset erät Konsernin henkilöstö keskimäärin % 25 % kertaluonteiset erät

5 Liiketoimintaryhmät Viestinvälitys Viestinvälitys on Suomen johtava kirjeiden, lehtien ja suoramainosten jakelupalveluiden tuottaja. Ryhmän liiketoiminnan perustana on Suomen ainoa maanlaajuinen jakeluverkosto, jonka kautta tavoitetaan jokainen suomalainen kuluttaja, yhteisö ja yritys viitenä päivänä viikossa. Viestinvälityksen liikevaihto vuonna 2005 oli 825,7 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 2,2 %. Viestinvälityksen liikevaihto milj. euroa % Viestinvälitys 60 %, josta kirje 34 % lehti ja suoramainos 26 % Osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta 2005 Informaatiologistiikka Liiketoiminnassaan Itella-nimeä käyttävä Informaatiologistiikka tarjoaa ratkaisuja digitalisoituvaan viestintään. Itella tuottaa yrityksille ja yhteisöille digitaaliseen tulostukseen, sähköiseen kaupankäyntiin ja asiointiin, tiedonhallintaan sekä suoramarkkinointiin liittyviä palveluita. Informaatiologistiikan liikevaihto vuonna 2005 oli 186,0 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 5,7 %. Informaatiologistiikan liikevaihto milj. euroa % Osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta 2005 Logistiikka Logistiikka on erikoistunut kuljetus- ja sopimuslogistiikan palveluihin, jotka yhdistävät fyysiset ja sähköiset prosessit toisiinsa. Logistiikan painopiste on ratkaisuissa, jotka voivat kattaa osan yrityksen logistiikasta tai koko logistiikan ulkoistamisen. Ratkaisut nivotaan uusimman tietotekniikan avulla toimivaksi kokonaisuudeksi. Kaikki ratkaisut helpottavat asiakkaan keskittymistä omaan ydinliiketoimintaansa. Logistiikan liikevaihto vuonna 2005 oli 354,7 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 39,6 %. Logistiikan liikevaihto milj. euroa % Osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta

6 Toimintaympäristö Muutoksista mahdollisuuksia Posti-konsernin liiketoimintaympäristön keskeisiä muutostekijöitä ovat yritysten tarve tehostaa toimintojaan, prosessien digitalisoituminen sekä yritysten keskittyminen ja kansainvälistyminen. Postille toimintaympäristön muutokset asettavat haasteita, mutta luovat samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritykset tavoittelevat lisää tehokkuutta ja joustoa omaan toimintaansa keskittymällä ydinosaamiseensa ulkoistamalla siihen kuulumattomia tehtäviä. Esimerkiksi jakelut, tulostukset, laskutusprosessit ja varastointipalvelut ovat tyypillisiä toimintoja, joihin Suomen Posti -konserni tarjoaa ulkoistusratkaisuja. Posti kasvattaa asiakkaiden kilpailukykyä rakentamalla toimialakohtaisia ratkaisuja asiakkaiden tieto- ja materiaalivirtojen hallintaan. Kirjeet sähköistyvät Prosessien digitalisoituminen, internet ja informaatioteknologian yleinen kehittyminen vaikuttavat monella tapaa yritysten, yhteisöjen ja kuluttajien arkipäivään. Moni yritys esimerkiksi sähköistää taloushallintoaan ja siirtyy verkkolaskuihin. Postin kannalta digitalisoituminen vähentää perinteisten kir- jeiden määrää, mutta avaa toisaalta uusia mahdollisuuksia informaatiologistiikan palveluille. Kuluttajat eivät ole vielä laajassa mitassa siirtyneet vastaanottamaan verkkolaskuja, mutta muutos voi olla laajakaistayhteyksien yleistyessä nopea. Myös logistiikassa tehokkaan toiminnan edellytys on moderni tiedonsiirto ja tiedonhallinta. Skandinavia, Itämeren alue tai Eurooppa ovat yhä useamman yrityksen luonnollisia toiminta-alueita. Yritykset tekevät liiketoimintaansa liittyviä päätöksiä yhä useammin muualla kuin Suomessa. Posti haluaa huolehtia kilpailukyvystään asiakkaiden laajentuneilla kotimarkkinoilla. Toimintaympäristön riskejä Posti-konsernin liiketoiminnan keskeinen riski liittyy siihen tahtiin, missä perinteiset kirjeet korvautuvat sähköisillä vaihtoehdoilla. Kirjeiden sähköinen korvautuvuus on edennyt pitkälle yritysten välisessä liikenteessä. Kirjevolyymissa on odotettavissa merkittävä lasku siinä vaiheessa, kun kuluttajat siirtyvät laajamittaisesti sähköisten viestien vastaanottajiksi. Toisaalta markkinointiviestinnän vilkastuminen lisää paperiviestinnän määrää. Posti-konsernin liiketoiminta on vahvassa muutoksessa, mikä aiheuttaa haasteita myös henkilöstön osaamiselle. Postin pitää varmistaa nykyisen henkilöstön kehittäminen ja huolehtia houkuttelevasta työnantajakuvasta. Postin liiketoimintaa säätelee postipalvelulainsäädäntö ja siitä aiheutuva yleispalveluvelvoite. Tulevaisuudessa riskinä on, että postitoiminnan velvoitteet pysyvät samoina postivolyymien muutoksista huolimatta. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KOLME KESKEISINTÄ TRENDIÄ Toimintojen tehostaminen Prosessien digitalisoituminen Kansainvälistyminen Asiakkaiden kustannuspaineet kasvavat Ulkoistuspalvelujen kysyntä kasvaa IT-pohjainen ohjaus ja hallinta keskeinen kilpailutekijä Internetin merkitys vahvassa kasvussa Asiakkaat kansainvälistyvät ja edellyttävät sitä myös toimittajiltaan Postialan yritykset muuttuvat globaaleiksi toimijoiksi 4

7 Konsernijohtajan katsaus Vuonna 2005 Suomen Posti -konsernin liiketoiminnan muutos jatkui: yrityksestämme on tullut postitoimintaa harjoittavan jakeluyrityksen ohella merkittävä toimija sekä logistiikassa että informaatiologistiikassa. Samalla kansainvälisen liiketoiminnan merkitys on kasvanut nopeasti. Suurimmat muutokset kohdistuivat vuonna 2005 Logistiikka-liiketoimintaryhmään, joka laajentui merkittävin harppauksin. Tavoitteemme on olla asiakaslähtöisten ja joustavien yrityslogistiikkaratkaisujen johtava toimija. Älykäs logistiikka on kilpailutekijä, jolla uskomme Postin menestykseen kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Asiakkaamme tarvitsevat Itämeren maat kattavaa kuljetus- ja palvelukeskustarjontaa. Merkittävä askel oli Combifragtin osto, minkä seurauksena kansainvälisten kuljetuspalvelujen ohjaus tapahtuu nyt pääosin Tanskassa. Teimme myös päätöksen logistiikkakeskuksen perustamisesta Moskovaan, mikä vahvistaa Postin jalansijaa kasvavilla Venäjän markkinoilla. Informaatiologistiikan yhtiöt siirtyivät Itella-nimen alle kaikissa kahdeksassa maassa. Suomessa ja Baltiassa liiketoiminta kehittyi positiivisesti, mutta Saksassa rasitti voimakkaan kilpailun aikaansaama hintojen lasku sekä kustannusten nousu. Tärkeisiin kehitysaskeliin kuului aseman vahvistuminen pankki- ja vakuutussektorin dokumenttiprosessien ulkoistuksissa sekä digitaalisen tulostuksen siirtyminen väriteknologiaan. Yritysten tarve panostaa asiakassuhteen hoitoon ja markkinointiin kasvattaa Itellan palvelujen kysyntää. Laskutuksen ja muun asiaviestinnän sekä markkinointiviestien yhdistäminen tuo yrityksille lisää vaihtoehtoja myynnin tehostamiseen, mikä avaa Itellan digitaalisen väritulostuksen ratkaisuille uusia mahdollisuuksia. Postitoiminnan oleellisin alue eli kirjeliikenne on tulossa murrosvaiheeseen. Useissa Euroopan maissa kirjevolyymi on laskenut merkittävästi, kun on siirrytty sähköiseen tiedonsiirtoon. Suomessakin on nähtävissä voimakkaita merkkejä siitä, että paperiset laskut ja tiliotteet kirjelähetysten suurivolyymisin sisältötyyppi ovat laskussa. Tätä kuitenkin osin kompensoi mm. kaupunkilehtien ja suoramainonnan kasvu. Eurooppalaista postitoimintaa ohjaavan direktiivin uusiminen on käynnistymässä. Suomen näkökulmasta on huolena, että alan liberalisointi edistyy EU-maissa liian hitaasti. Samalla on vaarana, että erityisesti yleispalveluvelvoitteen sääntelyssä jätetään huomiotta sähköisen viestinnän aikaansaama voimakas markkinamuutos. Lainsäädännön lähtökohta on edelleen viestinnän teknologia, vaikka paljon merkittävämmäksi muutostekijäksi on noussut sähköistymisen vaikutus asiakaskäyttäytymiseen ja markkinoihin. Suomen lainsäädäntö jättää vielä epävarmuuksia yleispalveluvelvoitteen tarkkaan määrittelyyn sekä erityisesti sen rahoittamiseen. Suomen Postin toiminta perustuu kannattavaan liiketoimintaan, eikä postitoimintaa miltään osin rahoiteta ulkopuolisin tukimuodoin. Tulevaisuudessa tulee ottaa nykyistä selkeämmin kantaa siihen, mikä on Postin peruspalvelun riittävä ja kohtuullinen taso. Suomen Posti -konsernin liikevaihdon kasvu ylitti tavoitteet. Sitä vastoin operatiivisen liiketoiminnan tulos jäi selkeästi tavoitteistamme, kun ei huomioida eläkesäätiön purkamisesta johtuvaa kertaluonteista tuloksen parannusta. Kannattavuuden laskun takana on polttoaineiden ym. tuotantotekijöiden hinnannousu. Työvoiman ja tuotantoverkoston kulut nousivat huolimatta tehostushankkeista. Keskeistä tulee jatkossa olemaan kustannusten hallinta läpi Postin koko organisaation. Postin strategia voi onnistua vain lisääntyvän asiakastyytyväisyyden varassa. Koko organisaation ja henkilöstön vaativa tehtävä onkin kehittää osaamista ja toimintatapoja, joilla pystymme tarjoamaan entistä laadukkaampia, asiakaskohtaisia ratkaisuja ja vastaamaan samalla kansainvälistymisen ja kovenevan kilpailun haasteisiin. Haluan kiittää Postin henkilöstöä siitä, miten se on tarttunut tähän haasteeseen. Yhdessä meillä on erinomaiset edellytykset älykkään logistiikan edelläkävijyyteen. Haluamme olla asiakkaittemme luottamuksen arvoisia myös vuonna Jukka Alho konsernijohtaja 5

8 Strategia Älykkäitä ratkaisuja tavoittamiseen Suomen Posti -konserni tarjoaa ratkaisuja tavoittamiseen ja kehittää liiketoimintaansa kohti älykkäämpää logistiikkaa. Postin strategian keskeiset teemat ovat innovatiiviset ja teknologisesti kehittyneet ratkaisut, kannattava orgaaninen ja epäorgaaninen kasvu, tuottavuuden jatkuva parantaminen, kansainvälistyminen sekä henkilöstön kehittäminen. Posti-konserni korostaa strategiassaan joustavaa asiakastarpeiden ratkaisua. Yksittäisten tuotteiden ja palveluiden rinnalla kehitetään asiakkaiden tarpeisiin sopivia kokonaisratkaisuja, jotka liittyvät jakeluihin, logistiikkaan, taloudellisiin ja hallinnollisiin prosesseihin, myyntiin, markkinointiin sekä henkilökohtaiseen viestintään. Posti sovittaa ratkaisunsa asiakkaan omaan toimialaan tavoitteena on tuottaa lisäarvoa syvällä asiakkaan arvoketjussa. Kannattavaa ja kestävää kasvua Taloudellisesti Posti tavoittelee kannattavaa ja kestävää kasvua. Liikevaihtotavoite vuoteen 2010 mennessä on kaksi miljardia euroa ja liikevoittotavoite on 10 prosenttia liikevaihdosta. Posti haluaa olla taloudellisilla mittareilla mitattuna toimialansa parhaita yrityksiä maailmassa. Kannattavuus antaa hyvän pohjan koko konsernin kehittämiselle. Postin tulevien vuosien kasvu perustuu sekä orgaaniseen kasvuun että yritysostoihin. Tuottavuuttaan ja tehokkuuttaan Posti parantaa entistä paremmalla prosessien ja kiinteiden kulujen hallinnalla. Ratkaisuja tavoittamiseen Postin keskeinen tehtävä, missio, on ollut koko sen historian ajan tuottaa ratkaisuja tavoittamiseen. Ratkaisut ovat muuttuneet ja kehittyneet, mutta perustehtävä on pysynyt samana. Tänä päivänä Posti rakentaa siltaa fyysisen ja digitaalisen maailman välille ja etsii aktiivisesti uusia sähköisiä tavoittamisen ratkaisuja. Johtavaksi älykkään logistiikan yritykseksi Postin tavoitteena on olla vuonna 2010 johtava älykkään logistiikan yritys. Älykäs logistiikka on tieto- ja materiaalivirtojen hallintaa modernin teknologian avulla. Tällä toimialalla Posti haluaa olla paras toimija osaamisella, innovatiivisuudella ja asiakastyytyväisyydellä mitattuna. Posti tarjoaa palvelujaan Itämeren alueella, mikä on yhä useammin myös Postin asiakkaiden luonnollinen kotimarkkina- ja toiminta-alue. Kansainvälisen yhteistyöverkoston avulla Posti pystyy tarjoamaan maailmanlaajuisia palveluita. Digitalisoituminen, muu moderni teknologia ja kansainvälistyminen asettavat erityisvaatimuksia henkilöstön osaamiselle. Postin haasteena on huolehtia siitä, että ÄLYKKÄÄLLÄ LOGISTIIKALLA LISÄARVOA TAVOITTAMISEN HALLINTAAN Lähettäjä Toimitusprosessin hallinta Fyysinen tai sähköinen toimitus Tietojen hallinta Vastaanottaja Postilaatikko Varasto Sähköposti Toimisto Portaali Matkaviestin Asiakkuustiedot Tietokannat Profiilitiedot 6

9 Suomen Posti -konsernilla on liiketoimintaa yhdeksässä Pohjois-Euroopan maassa. henkilöstön tiedot ja taidot kehittyvät rinnan liiketoiminnan vaatimusten kanssa. Arvot takaavat tuloksellisen toiminnan Postin tapa toimia on kiteytetty neljään arvoon: asiakaslähtöisyys, luotettavuus, kehittyminen ja yhteistyö. Arvot takaavat Postin laajempana kuin oma tehtävä tai yksikkö. Yhteistyö on oman näkökulman ylittämistä. Strategian viisi teemaa 1. Innovatiivisten ja teknologisesti edistyksellisten ratkaisujen kehittäminen 2. Orgaaninen kasvu joustavilla asiakaslähtöisillä ratkaisuilla tuloksellisen toiminnan. Asiakaslähtöisyys on palveluyrityksen 3. Tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen menestymisen perusedellytys. Asiakaslähtöisyys ohjaa myös yrityksen sisäisiä suhteita ja toimintatapoja. Näin varmistetaan loppuasiakkaan tyytyväisyys ja asiakasuskollisuus. 4. Taitavan ja motivoituneen henkilöstön kehittäminen 5. Kasvu yritysostojen kautta ja konsernikokonaisuuden integroiminen Luotettavuus on Postin toiminnan perusedellytys, joka takaa laadukkaan toiminnan. Henkilökohtainen vastuunotto ja luottamus Missio Ratkaisuja tavoittamiseen luovat pohjan hyvälle yhteistyölle. Se edellyttää keskinäistä avoimuutta, toisten arvostamista ja lupauksien pitämistä. Kehittyminen yksilöinä ja työyhteisönä Visio Johtava älykkään logistiikan yritys vuonna 2010 luo Postille ja postilaisille valmiudet toimia alan parhaiden palveluyritysten joukossa. Arvot Kehittymiseen kuuluu myös uusien ratkaisujen Asiakaslähtöisyys ja mahdollisuuksien hyödyntäminen. Luotettavuus Yhteistyö on keskeinen arvo Postin kaltaisessa Kehittyminen isossa palveluyrityksessä. Siihen tarvi- taan hyvää työilmapiiriä ja Postin näkemistä Yhteistyö Näin strategia toteutui, uutispoimintoja vuodelta 2005 Q1 Itellasta Informaatiologistiikan yhtiöiden yhteinen nimi (01/05) Canon North-East ulkoisti varastointipalvelunsa Logistiikalle (03/05) Yritysasiakkaiden kirje-, suoramarkkinointi- ja lehtipalvelut uudistettiin (03/05) Muotilogistiikasta uusi osaamisalue Logistiikalle (03/05) Q2 Altian varastointipalveluja Postille (04/05) Palveluvarastoja lisää AW-Storen ostamisen myötä (04/05) Keswell ulkoisti varastointipalvelunsa Logistiikalle (05/05) Pohjola uudisti korvausprosessinsa Itellan dokumenttienhallinnan palveluilla (06/05) Etelä-Karjalan varhaisjakelut Postille yritys kaupalla (06/05) Onninen-konserni valitsi Itellan tulostuskumppaniksi kuuteen maahan (06/05) Q3 Combifragtin osto toi Logistiikalle oman kuljetusverkon Eurooppaan (07/05) Nordean asiakirjojen digitointi Itellalle (08/05) Logistiikka avasi Kotkassa Venäjän kauppaa palvelevan logistiikkakeskuksen (09/05) Päätös uuden logistiikkakeskuksen rakentamisesta Moskovaan (09/05) Päätös Postin eläkevastuiden siirtämisestä Ilmarisen ja Henki-Pohjolan hoitoon (09/05) Q4 Yritysten osoitteenmuutospalvelu verkkoon (10/05) Työhyvinvointisäätiölle 12,6 miljoonan euron alkupääoma (10/05) 7

10 Tavoitteena innovatiivisuus Viestinvälitys on fyysisten jakelujen markkinajohtaja Suomessa. Vahvuuksiamme ovat isojen volyymien mahdollistama kustannusjohtajuus, kansainvälisesti tunnustettu laatu ja huippuluokan tuotantovalmiudet. Olemme asiakkaillemme joustava, arvostettu ja luotettava partneri. Haluamme olla alan innovatiivisin toimija, joka tarjoaa uusia monikanavaisia tavoittamisratkaisuja. Varaudumme liiketoiminnassamme laskevaan kirjevolyymiin ja kehitämme aktiivisesti fyysisiä ja sähköisiä palveluitamme yhteistyössä asiakkaittemme sekä Postin kahden muun liiketoimintaryhmän kanssa. Kari Kivikoski johtaja, Viestinvälitys 8

11 Viestinvälitys Viestinvälitys Suomen kattavinta ja laadukkainta jakelua Viestinvälitys tarjoaa kaikille suomalaisille yrityksille, yhteisöille ja yksityisasiakkaille kirjeiden, lehtien ja suoramainosten jakelupalveluita. Posti huolehtii ainoana toimijana koko maan perusjakelusta viitenä päivänä viikossa sekä suurimmasta osasta sanomalehtien varhaisjakeluista maassamme. Liiketoimintaryhmä tuottaa Suomessa ilmestyvät postimerkit, tarjoaa osoitepalveluita sekä yrityksissä tarjottavaa Inhouse-palvelua. Viestinvälityksen jakelutuotteet jakautuvat kirjeisiin, lehtiin ja suoramainoksiin. Kirjepalveluita ovat 1. ja 2. luokan kirjeet. Lehtipalveluita ovat sanomalehdet, aikakauslehdet sekä osoitteettomina jaettavat kaupunkilehdet. Suoramainospalveluihin kuuluvat osoitteelliset ja osoitteettomat suoramainokset. Postilla on ainut koko maan kattava jakeluverkko ja tätä kautta vahva osuus jakelun kokonaismarkkinoista Suomessa. Viisipäiväisissä perusjakeluissa markkinaosuus on 100 %, sanomalehtien varhaisjakeluissa 72 % ja osoitteettomissa suorajakeluissa 46 %. Postin jakamien lähetysten kokonaismäärä kasvoi 4 % edellisvuodesta 2,8 miljardiin kappaleeseen. Työpäivää kohden lähetyksiä liikkui noin 11 miljoonaa. Laskut sähköistyvät Paperilla on edelleen vankka asema viestinnän ja markkinoinnin välineenä. Postin jakamien kirjeiden määrä väheni, mutta osoitteettomien suoramainosten ja kaupunkilehtien jakelut lisääntyivät. Siirtymä korkeakatteisesta kirjeestä matalakatteisempaan osoitteettomaan jakeluun asettaa Postin kannattavuudelle haasteita. Eniten, 3 %, väheni 1. luokan kirjeiden määrä, 2. luokan kirjeiden ja osoitteellisten suoramainosten määrissä oli pientä kasvua. Viestinvälityksen liiketoiminnan kannalta keskeinen kehitys liittyy kirjeiden korvautumiseen sähköisillä vaihtoehdoilla. Korvautuminen on yleisintä laskuissa, joiden osuus kaikista kirjeistä on 43 %. Yritysten välisistä laskuista on sähköisiä noin 40 %. Kuluttajien keskuudessa sähköinen lasku ei edennyt vielä vuonna 2005 pitkälle. Esimerkiksi kaikista kuluttajien vastaanottamista laskuista, tiliotteista, palkkalaskelmista ja vakuutusasiakirjoista oli sähköisiä arviolta 4 %. Laajakaistan leviäminen kotitalouksiin mahdollistaa kuluttajien verkkolaskun nopeankin kasvun. Esimerkiksi Norjassa kirjevolyymit kääntyivät lähes 10 % laskuun lisääntyneiden verkkolaskujen vuoksi. Perinteikäs joulukortti on pitänyt suosionsa sähköistymiskehityksestä huolimatta. Suomalaiset lähettivät vuonna 2005 toisilleen yli 50 miljoonaa joulutervehdystä. Lehdet tilataan kotiin Kansainvälisessä vertailussa suomalaiselle lehtimarkkinalle on tyypillistä kotiin tilattujen lehtien suuri määrä ja suhteellisen pieni irtonumeromyynti. Peräti 95 % suomalaisista sanoma- ja aikakauslehdistä tilataan kotiin. 9

12 Aikakauslehtien nimikkeiden määrä ja lehtien levikit ovat lisääntyneet viime vuosina. Uusia kohderyhmälehtiä syntyy ennen kaikkea harrasteiden ympärille. Postin jakamien aikakauslehtien volyymi kasvoi 3 %. Sanomalehtien levikit ovat pitkällä tähtäyksellä lievässä laskusuunnassa, vaikka vuosi 2005 olikin monien lehtien osalta hyvä. Posti kasvatti jakamiensa sanomalehtien määrää 2 %:lla lähinnä yritysoston (Etelä-Karjalan Jakelu Oy) seurauksena. Osoitteettomina jaettavat kaupunkilehdet ovat vahvassa kasvussa nimikkeiden määrällä ja levikillä mitattuna. Kaupunkilehtimarkkina sai piritysruiskeen, kun Sanoma- WSOY:n kaltaiset isot kustantajat ryhtyivät julkaisemaan omia kaupunkilehtiään. Osoitteettomat jakelut kasvoivat Posti kasvatti merkittävästi markkinaosuuttaan osoitteettomissa jakeluissa, etenkin pääkaupunkiseudulla. Osoitteettomina jaettavien suoramainosten ja kaupunkilehtien määrä kasvoi 15 %. Suoramarkkinoinnille on tyypillistä osoitteellisten ja osoitteettomien lähetysten entistä tarkempi kohdentaminen. Suomen Posti -konserni tarjoaa kohdentamiseen kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka madaltavat yritysten siirtymistä suoramarkkinointiin. Lisää varhaisjakeluja Posti lisäsi markkinaosuuttaan sanomalehtien varhaisjakeluissa ostamalla kesällä SanomaWSOY-konsernilta Etelä-Karjalan Jakelu Oy:n liiketoiminnan. Alueen varhaisjakelussa olevien sanomalehtien jakelu siirtyi Postille syyskuusta 2005 alkaen. Etelä-Karjalan Jakelun liikevaihto vuonna 2004 oli 3,2 miljoonaa euroa. Yrityksessä työskentelee noin 120 lehdenjakajaa. Postin jakelua tehostettiin vuoden alussa fuusioimalla Uudellamaalla sanomalehtien varhaisjakelussa toiminut tytäryhtiö Leijonajakelu Oy ja kuljetus- ja jakelupalveluja tuottanut tytäryhtiö Jakeluykkönen Oy emoyhtiön tuotantopalveluihin. Yrityksille ja yhteisöille tarjottiin lokakuussa uusi verkkopalvelu, jonka avulla Postin internet-sivuilla voi tehdä osoitteenmuutoksen tai jakelun keskeytyksen nopeasti ja helposti. Kilpailuetua yritysasiakkaille Viestinvälityksen tuloista 95 % tulee yritysasiakkailta. Viestinvälityksen palveluita käyt - tävät eniten yritykset ja yhteisöt, jotka haluavat tavoittaa kuluttaja-asiakkaansa. Toimialoittain merkittäviä postinlähettäjiä ovat kaupan isoimmat toimijat, lehtien kustantajat, energiayhtiöt, teleyhtiöt, pankki- ja vakuutusyhtiöt sekä postitus- ja suoramarkkinointiyhtiöt. Viestinvälitys käy asiakkaan kanssa läpi postinlähettämiseen ja jakeluun liittyvät prosessit ja integroi asiakkaan tarpeisiin sopivan ja kustannustehokkaan ratkaisun. Paperiviestinnän kilpailukykyä edistääkseen Viestinvälitys uusi maaliskuussa sopimusasiakkaidensa kirje-, suoramarkkinointi- ja lehtipalvelut. Uudistuksella kiinnitettiin huomiota postittamisen prosesseihin ja yhdenmukaistettiin sopimusasiakkaiden hinnoittelua. Lähettäjäasiakas voi vaikuttaa lähetysten postituskustannuksiin muun muassa itse tekemänsä esityön määrällä. Kuluttaja-asiakkaat ovat tärkeitä lähetysten vastaanottajina sekä lähettäjäyrityksille että Postille. Kontakti jokaiseen suomalaiseen yritykseen, yhteisöön ja kotitalouteen on Postille merkittävä kilpailuetu. Maaseudun ja haja-asutusalueiden palvelujen kehittämiseen tuli uusia vaihtoehtoja, kun eduskunta muutti helmikuussa postipalvelulain kotimaan laatustandardia siten, että se mahdollistaa postinjakelun harvaan asutuilla alueilla nykyistä aikaisemmin. Vaihtoehtoja tavoittamiseen Digitalisoituvassa maailmassa on edelleen sijaa paperiselle viestinnälle. Kaikkea infor- VIESTINVÄLITYKSEN TOIMITUSKETJUN HALLINTA Laatu Kustannustehokkuus Uudet palvelut TOIMITUSKETJUN HALLINTA Ajantasainen jakelunhallinta Lähettäjä Postitus, kuljetus, jakelu Vastaanottaja Oikea osoite Asiakkuustiedot Ylläpito Profiilitiedot 10

13 Viestinvälitys Viestinvälityksen vuosi 2005 Liikevaihto 826 miljoonaa euroa Kasvua edellisvuodesta 2 % maatiota ja viestintää ei voi toimittaa tietoverkkoja pitkin. Paperi on käyttöliittymänä joustava kirjeisiin, lehtiin ja suoramainoksiin voi perehtyä silloin, kun itsellä on aikaa. Posti lisää jatkossa asiakkaiden mahdollisuuksia valita lähetyksilleen sopiva jakelu: aamujakelu, päivän perusjakelu tai osoitteeton suorajakelu iltaisin ja viikonloppuisin. Kilpailutekijänä tehokas tuotanto Viestinvälityksen keskeinen kilpailutekijä on tehokas ja laadukas tuotanto, joka käsittelee, kuljettaa ja jakaa postilähetyksiä. Kansainvälisessä vertailussa Suomen Postin tuotantoverkko on kilpailukykyinen. Postin tavoitteena on lisätä tuotannon ketteryyttä ja tavoitella samalla merkittäviä säästöjä. Tuotannon prosesseja hiotaan mm. teknologiainvestoinneilla, jotka edesauttavat Postin kehittymistä älykkään logistiikan edelläkävijäksi. Teknologiakehityksen painopistealueita ovat mobiili-, paikantamisja seurantateknologiat. Myös postinlajittelun automaation aste on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2005 lajiteltiin koneellisesti 70 % kaikista lähetyksistä. Tulevaisuuden näkymät Perinteisten kirjeiden korvautuminen sähköisillä vaihtoehdoilla on Viestinvälityksen keskeinen haaste. Pankit tuovat vuoden 2006 aikana markkinoille ratkaisuja, jotka edistävät merkittävästi kuluttajien siirtymistä verkkolaskujen vastaanottajiksi. Kirjemäärien laskusta huolimatta viestinvälityksen markkina on vielä kasvussa, minkä osoittaa suoramainosten, kaupunkilehtien ja aikakauslehtien jakelujen lisääntyminen. Matalakatteisten, osoitteettomien jakeluiden prosesseihin kehitetään uusia, innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Postin tuotekehityksen tärkeänä painopisteenä on uusien ratkaisujen kehittäminen osoitetietojen ja tavoittamisen hallintaan. Lisäksi Viestinvälitys varautuu asiakkaiden lisääntyviin jakelutarpeisiin muissa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä Kirjeiden määrä milj. kpl lk:n kirje 2.lk:n kirje Suoramainosten määrä milj. kpl Osoitteeton Osoitteellinen Lehtien määrä milj. kpl Sanomalehdet Aikakauslehdet Kuva Eniron ja Fonectan puhelinluettelojakelut Posti jakoi keväällä 2005 sekä Eniron että Fonectan puhelinluettelot kaikkiin kotitalouksiin, yrityksiin, laitoksiin ja virastoihin Uudellamaalla, Turussa ja Pirkanmaalla. Luetteloita jaettiin Uudenmaan seudulla yhteensä noin 1,5 miljoonaa, Turussa ja Pirkanmaalla kappaletta. Jaetut luettelot painoivat yhteensä 6,1 miljoonaa kiloa. Luettelojakelut suunniteltiin alueellisesti siten, että paikalliset olosuhteet ja toimintatavat huomioitiin. Viestinvälitys on luonut luetteloiden jakeluun kattavan kokonaiskonseptin, jossa asiakas voi ottaa käyttöön koko palveluketjun tai haluamansa osan siitä. 11

14 Sillanrakentaja fyysisestä digitaaliseen Itellan tavoitteena on olla Pohjois- Euroopan johtava informaatiologistiikan palveluntarjoaja. Strategiamme perustuu laajaan kansainväliseen integroituun palvelutarjontaan sekä asiakkaiden tarpeisiin mukautettuihin kokonaisratkaisuihin. Meillä on vahvaa osaamista yritysten viestintäratkaisuihin oli kyse sitten tulostuksista, dokumenttien hallinnasta, sähköisistä transaktioista tai markkinoinnista. Tarjoamme fyysisen ja sähköisen viestinnän kokonaisuuksien hallintaa. Helpotamme asiakkaidemme siirtymistä kohti digitaalista tiedonhallintaa. Antero Sarèn johtaja, Informaatiologistiikka 12

15 Informaatiologistiikka Informaatiologistiikka Ratkaisuja digitalisoituvaan viestintään Itella tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja digitalisoituvaan viestintään. Palvelut liittyvät yritysten ja yhteisöjen taloushallinnon prosesseihin, asiakasviestintään ja markkinointiin. Itella muuntaa viestivirrat asiakkaiden haluamaan muotoon. Lähetykset jaetaan perille lähettäjä- tai vastaanottaja-asiakkaiden tarpeiden mukaan fyysisinä tai sähköisinä. Itellan tarjoamat ratkaisut liittyvät tulostuksiin, dokumenttien hallintaan, sähköisiin transaktioihin ja markkinointiin. Itella ottaa vastaan tulostettavat aineistot sähköisinä. Tulosteet voi personoida kullekin vastaanottajalle erikseen. Dokumenttien hallintaan Itella tarjoaa monipuolisia digitointi- ja skannauspalveluja, joiden avulla yritykset voivat muuntaa paperiset asiakirjansa sähköisiksi. Digitointi helpottaa dokumenttien hallittavuutta, saatavuutta ja jaeltavuutta organisaatioiden sisällä ja ulkopuolella. Sähköisiin transaktioihin liittyviä palveluita tarjotaan yrityksille, viranomaisille ja kansalaisille. Yritysten väliseen kaupankäyntiin tarjotaan sähköistä tiedonsiirtoa EDI- ja XML-sanomina kauppakumppaneiden tietojärjestelmien välillä. Verkkolaskuratkaisujen avulla yritykset voivat lähettää, vastaanottaa ja arkistoida sähköisiä laskuja. Sähköisen asioinnin egovernment-ratkaisut helpottavat yritysten, kansalaisten ja viranomaisten välistä yhteydenpitoa. Markkinoinnin toteuttamiseksi Itella tarjoaa kattavaa palvelua, johon kuuluvat kohderyhmien poiminta, osoitteiden hallinta, materiaalien valinta, tulostukset, postitukset, palautteenkäsittely sekä markkinointimateriaalien hallinta. Itella-ryhmä uudistaa tuote- ja palvelurakennettaan, joka sovitetaan kaikissa maissa asiakkaiden tarpeisiin ja prosesseihin. Uudistus otetaan ensimmäisenä käyttöön keväällä 2006 Saksassa. Alalla monta toimijaa Itellan tyypillisimpiä asiakkaita ovat isot yritykset, joilla on paljon kuluttaja-asiakkaita. Keskeisimpiä asiakkaiden toimialoja ovat pankki ja vakuutus sekä tele- ja energia-ala. Myös logistiikka ja sopimusvalmistus ovat toimialoja, joissa liikkuu paljon tietovirtoja. Ulkoistamalla informaatiologistiikkansa yritykset pystyvät keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. Informaatiologistiikan kokonaismarkkinaa on vaikea arvioida, koska koko toimiala on vielä jäsentymätön ja sivuaa monia muita toimialoja. Esimerkiksi it-alan ohjelmisto- ja konsultointiyritykset tarjoavat asiakkailleen yleisesti sähköisen laskutuksen ja EDI-operoinnin palveluita. It-alan yritykset ulkoistavat tulostuksia eteenpäin. Itella on esimerkiksi TietoEnatorin kumppani digitaalisissa tulostuksissa Suomessa ja Ruotsissa. Samoin perinteiset painotalot ovat lähestymässä digitalisoitumisen myötä informaatiologistiikan markkinaa. Digitalisointi nopeuttaa painoprosessia ja mahdollistaa parem- 13

16 Itella vahvisti asemaansa pankki- ja vakuutustoiminnan ulkoistuskumppanina. Nordea ulkoisti elokuussa Itellalle maksupalveluun, pankkikorttitositteisiin ja sopimuksiin liittyvän paperisten asiakirjojen käsittelyn, skannauksen ja niihin liittyvän tietopalvelun. Itella teki useita tiedonhallintaan liittyviä sopimuksia myös kuntien kanssa. Kunnissa ostolaskujen digitointi tehostaa toimintaa, pienentää kustannuksia ja lisää taloushallinnon suunniteltavuutta. Esimerkiksi Lahden kaupunki ja Oulun seudun kunnat valitsivat Itellan ostolaskujensa digitoijaksi. Paperilaskujen skannaaminen on välivaihe siirryttäessä kokonaan sähköiseen verkkolaskutukseen. Isolla joukolla yrityksiä on jo käytössään sähköinen ostolaskujen kierrätysjärjestelmä. Verkkolasku eteni Verkkolaskutus yleistyi vuonna 2005 edel - leen yritysten välisessä liikenteessä. Asiakasyritykset haluavat solmia sähköisistä transaktioista kansainvälisiä sopimuksia, jotka kattavat palvelut useassa eri maassa. Esimerkiksi Intrum Justitia Oy:n kanssa sovit - tiin palvelusta, jolla yritys voi lähettää kaikki laskunsa verkkolaskuina suoraan vastaanman painotuotteiden kohdentamisen ja räätälöinnin eri vastaanottajaryhmille. Pankit ovat aktiivisia kuluttajille suunnatuissa verkkolaskuissa. Niillä on verkkopankkien kautta jo ennestään vahva asiakkuus kuluttajien kanssa. Suomalaista osaamista jalostetaan muihin maihin Itella on informaatiologistiikan selkeä markkinajohtaja Suomessa. Ruotsissa Itella on toimialansa toiseksi suurin toimija. Tanskassa ja Norjassa markkinaosuus on vielä pieni, mutta niissä pyritään suurimpien toimijoiden joukkoon. Verkkolaskutus on selvässä kasvussa Tanskassa, jossa julkinen sektori siirtyi helmikuussa 2005 vastaanottamaan vain sähköisiä laskuja. Tämän oletetaan lisäävän sähköistä laskutusta myös tanskalaisten yritysten välillä. Kuluttajien verkkolasku on yleistynyt nopeasti Norjassa, missä noin 15 %:lla kuluttajista on verkkolaskusopimus vähintään kahden laskuttajan kanssa. Baltian maissa Itella-yhtiöt ovat markkinajohtajia tulostuksissa ja vahvoja toimijoita myös sähköisissä ratkaisuissa. Saksassa tulostusliiketoiminta on vahvaa, mutta hintakilpailu erityisen kovaa. Saksassa edettiin myös sähköisissä palveluissa. Itella-ryhmä haluaa hyödyntää informaatiologistiikan suomalaista osaamista ja tietotaitoa mm. sähköisissä transaktioissa uusilla markkina-alueilla. Itella-ryhmä perusti kesällä Suomeen kehitysyksikön, joka yhdistää eri maiden tuotekehitysosaamisen. Ulkoistuksia pankeille, vakuutusyhtiöille ja kunnille Vuosi 2005 oli Itella-ryhmälle liiketoimintojen integroinnin aikaa aiempina vuosina tehtyjen useiden yritysostojen jälkeen. Liiketoimintaryhmä otti tammikuussa 2005 käyttöön Itella-nimen kaikissa kahdeksassa maassa. Yhteinen nimi tehostaa ja helpottaa ratkaisujen markkinointia ja tuotekehitystä. Tulostusten volyymi kasvoi ripeästi. Suomessa kasvu oli vahvaa mm. ekirjeen hyvän kehityksen ansiosta. Tulostuksen volyymin merkittävään kasvuun vaikuttivat myös Baltiassa tehdyt yritysostot vuoden 2004 keväällä. Merkittävin kansainvälinen tulostussopimus tehtiin Onninen-konsernin kanssa. Itella hoitaa kaikki Onnisen digitaaliset tulostukset ja jälkikäsittelyn Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa. INFORMAATIOLOGISTIIKKA MUUNTAA VIESTIT ASIAKKAAN HALUAMAAN MUOTOON Digitaalisen tulostuksen palvelut Suoramarkkinoinnin palvelut Lähettäjä Esikäsittely Datan ja kohderyhmän hallinta Tiedonhallinta Monikanavaohjaus Sähköinen kaupankäynti ja asiointi Vastaanottaja 14

17 Informaatiologistiikka Informaatiologistiikan vuosi 2005 Liikevaihto 186 miljoonaa euroa Kasvua edellisvuodesta 6 % ottajille kansainvälisesti. Tanskassa ja Suomessa Itella sopi Johnson & Johnsonin kanssa vastaavasta maiden rajat ylittävästä verkkolaskupalvelusta. Tanskassa verkkolaskutus on kasvussa yritysten välillä. Norjassa erityisesti kuluttajille suunnatut verkkolaskut ovat yleistyneet nopeasti. Baltian maat ovat pitkällä verkkolaskutuksessa. Virossa Itella avasi helmikuussa kuluttajille oman verkkolaskuportaalin internetiin. Käyttäjät voivat rekisteröityä portaalissa maksuttomasti verkkolaskun vastaanottajiksi. Portaalissa ovat mukana Viron suurimmat laskuttajayritykset ja pankit. Myös Suomessa Posti-konserni tarjoaa kuluttajille henkilökohtaista sähköistä postilaatikkoa, Netpostia, johon voi vastaanottaa verkkolaskuja. Saksassa Itella solmi ensimmäiset isot verkkolaskusopimukset. Tulevaisuuden näkymät Vuonna 2006 Itella-ryhmä keskittyy edelleen toimintojen integrointiin. Kaikille Itella-yhtiöille rakennetaan yhteinen tekninen tuotantoalusta, joka takaa asiakkaille yhdenmukaisen, laadukkaan, turvallisen ja tehokkaan palvelun. Kohdentaminen ja personointi ovat trendejä tulostuksissa ja suoramarkkinoinnissa. Uusi digitaalinen tulostusteknologia yhdistää neliväripainatuksen, lähetysten personoinnin ja nopean materiaalituotannon. Vuonna 2006 Itella hakee maltillista kasvua ja toimintojen tehostamista. Pidemmällä tähtäyksellä strategia on kasvuhakuinen. Tavoitteena on kaksinkertaistaa liikevaihto nykyisestä seuraavan viiden vuoden aikana. Itellan tavoitteena on olla vuonna 2010 alan ykköstoimittaja kaikissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa asiakastyytyväisyydellä, kannattavuudella ja markkina-asemalla mitattuna. Myös Saksassa haetaan merkittävää asemaa alan ykköstoimijoiden joukossa Tulosteiden määrä milj. kpl Dokumenttien digitoinnin liikevaihto milj. euroa VOITTO DIGITAALISEN TULOSTUKSEN KILPAILUSSA Itella Suomen Oy Ford Ab:lle tuottama ratkaisu voitti Printing on Demand -sarjan Xeikonin järjestämässä maailmanlaajuisessa digitaalisen tulostuksen kilpailussa. Ratkaisussa Fordin huolto- ja varaosaliikkeet voivat tilata extranet-sovelluksen kautta täysin yksilöityjä, asiakaskohtaisia väriesitteitä paikallisia kampanjoitaan varten. ALAN KANSAINVÄLISTÄ MARKKINAA KEHITTÄMÄÄN Itella Suomi liittyi joulukuussa kansainväliseen Digital Printing Initiative (PODi) -järjestöön, jonka tavoitteena on vaikuttaa digitaalisen tulostamisen toimialaan kehittämällä alan markkinoita ja teknologioita. Kuva Pohjolan korvausprosessi sähköiseksi Itella Suomi digitoi Pohjolan korvausprosessia tallentamalla vakuutusasiakirjoja ja niiden liitteitä, kuten kuitteja, sähköiseen muotoon. Itellan keräämä tieto menee sähköisenä suoraan Pohjolan omiin järjestelmiin. Toimintamalli nopeuttaa merkittävästi korvausprosessia, minkä uskotaan näkyvän asiakastyytyväisyydessä. Isoissa vahingoissa korvauskäsittelyyn osallistuu korvauskäsittelijöiden lisäksi useita henkilöitä. Tiedon liikkuessa prosessissa sähköisesti vältytään paperien käsittelyssä mahdollisesti syntyvistä viiveistä ja virheistä. Pohjola uskoo, että muutaman vuoden sisällä 80 % yhtiöön tulevista vahinkoilmoituksesta tulee puhelimitse tai internetin kautta. 15

18 Joustava yrityslogistiikan kumppani Tavoitteenamme on olla asiakkaillemme Pohjois-Euroopan johtava yrityslogistiikan kumppani. Toimintamme painopiste on logistiikan kokonaisratkaisuissa. Olemme kehittyneet pakettienkuljettajasta logistiikkaoperaattoriksi ja kotimaisesta operoijasta kansainväliseksi materiaalija tietovirtojen ohjaajaksi. Vahvuutemme ovat joustavat ja älykkäät logistiset ratkaisut, joilla voimme hoitaa osan yrityksen logistiikasta tai koko logistiikan ulkoistamisen. Vesa Vertanen johtaja, Logistiikka 16

19 Logistiikka Logistiikka Itämeren alueen älykäs logistiikkaoperaattori Posti Logistiikka tuottaa kuljetus- ja varastointipalveluja sekä logistiikkaratkaisuja, joiden toteuttamiseen tarvittavat fyysiset ja sähköiset palvelut on yhdistetty valmiiksi toimiviksi kokonaisuuksiksi. Logistiikka tarjoaa kattavat palvelut koko tilaustoimitusketjuun sekä Suomessa että Pohjois- Euroopassa, erityisesti Skandinaviassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Logistiikan palvelut kattavat kaikki logistiikan osa-alueet: kuljetukset, palveluvarastot, logistiikkaratkaisut ja konsultoinnin. Kuljetuspalvelut toimittavat Suomessa sopimus- ja kuluttaja-asiakkaiden paketit perille joko lähetyspäivänä tai seuraavana päivänä. Kansainväliset kuljetukset kattavat kaikki Suomen saapuvan ja lähtevän liikenteen palvelut merirahdista pikalähetyksiin. Logistiikan oma aikataulutettu kuljetusverkko soveltuu Pohjois-Euroopan alueella tapahtuvaan säännölliseen paketti- ja lavaliikenteeseen. Palveluvarastot on rakennettu palvelemaan erilaisia toimialoja kuten vaate- ja päivittäistavara- sekä etäkauppaa. Varastonohjaukseen kehitetty tietojärjestelmä voidaan integroida helposti asiakkaan omiin järjestelmiin. Logistiikkaratkaisut ovat asiakkaiden tarpeisiin suunniteltuja it-pohjaisia kokonaisratkaisuja logistiikan hoitoon ja kehittämiseen. Mittavimmat ratkaisut käsittävät yrityksen koko logistiikan ulkoistamisen. Posti kykenee integroimaan alihankkijoiden ja kumppanien prosessit ja järjestelmät yhtenäiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Konsultointipalvelut tarjoavat välineitä logistiikan tehostamiseen. Projektien tavoitteena on esimerkiksi kustannusten säästäminen, palvelutason nostaminen tai asiakastyytyväisyyden lisääminen. Markkina-asema Suomessa Logistiikka on markkinajohtaja pakettikuljetuksissa ja varastointipalveluissa. Logistiikan vahvuutena kotimaassa on kattava ja kustannustehokas jakeluverkko. Muualla Pohjois-Euroopassa Posti voi erottautua kilpailijoistaan joustavilla ja älykkäillä ratkaisuilla, jotka on räätälöity asiakkaan toimialaan sopiviksi. Logistiikkatoimialan kansainvälinen kilpailuympäristö kovenee ja kustannustehokkuusvaatimukset lisääntyvät. Isot toimijat kehittävät omia globaaleja verkkojaan yhä laajemmille alueille. Asiakasyritysten kansainvälistyminen luo tarpeita maiden rajat ylittävien logistiikkakokonaisuuksien hallinnalle. Globaaleissa ratkaisuissa Posti on verkostoitunut eri osa-alueiden parhaiden osaajien kanssa. Kuljetusratkaisuja voidaan räätälöidä mihin tai mistä päin maailmaa hyvänsä. Yrityskaupoilla uusia palveluja ja markkina-alueita Logistiikan vuotta 2005 sävyttivät isot yrityskaupat ja ulkoistussopimukset. Suurin yrityskauppa oli tanskalaisen logis - tiikkayrityksen Combifragt Group A/S:n osto. 17

20 Kaupan myötä Logistiikka laajensi merkittävästi toiminta-aluettaan ja palvelukapasiteettiaan Pohjois-Euroopassa. Combifragt tarjoaa kuljetus- ja huolintapalveluja sekä palveluvarastoratkaisuja. Yritysryppääseen kuuluu yri - tyksiä Tanskassa, Baltian maissa ja Saksas sa. Combifragtin liikevaihto on noin 150 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 450 henkilöä. Huhtikuussa Posti osti päivittäistavaroiden varasto- ja logistiikkapalveluihin erikoistuneen AW-Store Oy:n, joka tarjoaa palveluja kauppa- ja teollisuusyrityksille. Yrityksen liikevaihto on noin 9 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 100 henkilöä. Maaliskuussa Posti osti John Nurminen Oy:n muotilogistiikka-liiketoiminnan, joka nimettiin myöhemmin Logia Moda Oy:ksi. Vaateteollisuudelle, maahantuojille ja vähittäiskaupalle palveluja tarjoava Logia Moda on erikoistunut vaatteiden riippuvarastointiin ja -kuljetukseen sekä viimeistelyyn. Eurooppalaiseen Fashionet-verkostoon kuuluvan yhtiön liikevaihto on noin 9 miljoona euroa. Henkilöstön määrä on noin 50. Investointeja venäjän suuntaan Postin tavoitteena on tulla lähivuosina varteenotettavaksi toimijaksi Venäjän kehittyvillä logistiikkamarkkinoilla. Syyskuussa Logistiikka avasi Kotkan Mussaloon Kymenlaakson suurimman m 2 :n logistiikkakeskuksen, joka tarjoaa varastointi-, terminaali- ja kuljetuspalveluja Venäjän markkinoille tavaraa toimittaville asiakkaille. Posti teki syyskuussa päätöksen noin m 2 :n logistiikkakeskuksen rakentamisesta Moskovaan. Investoinnin kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 käyttöön otettava logistiikkakeskus tulee tarjoamaan kattavat logistiikkapalvelut Venäjän kasvavilla markkinoilla. Merkittäviä sopimuksia 2005 Canon North-East Oy siirsi toukokuussa keskusvarastonsa Logistiikan hoidettavaksi. Canon-tuotteet välivarastoidaan Kotkan Mussalon logistiikkakeskuksessa ennen vientiä kohdemarkkinoilleen Venäjälle, muihin IVYmaihin ja Baltiaan. Logistiikkasopimus koskee tuotteiden varastointia ja siihen liittyviä lisäpalveluita. Canon Oy solmi toukokuussa Logistiikan kanssa yhteistyösopimuksen yrityksille tarjottavien tulostus- ja dokumentinhallintatuotteiden varastoinnista ja ensiasennuspalveluista. Keskon käyttötavarakauppaan erikoistunut tytäryhtiö Keswell Oy valitsi toukokuussa varastointipalvelujensa tuottajaksi Logistiikan. Altia siirsi ison osan varastointipalveluistaan Logistiikalle huhtikuussa. Logistiikka tuottaa varastointipalveluja Altia Corporationin maahantuomille alkoholijuomille. Varaston kautta kulkee lähes 20 miljoonaa pulloa vuodessa. Kumppanuuteen asiakkaiden kanssa Logistiikka rakentaa kumppanuutta asiakkaidensa kanssa tekemällä heidän tarpeisiinsa ja toimialaansa sopivia it-pohjaisia, älykkäitä ratkaisuja. Esimerkiksi vaate-, juoma- ja varaosalogistiikkaan tarjotaan toimialakohtaisia ratkaisuja koko Itämeren alueella. Logistiikka voi vastata asiakkaiden sesonkiluonteiseen toimintaan joustavalla palvelulla ja tapahtumapohjaisella hinnoittelulla. Logistiikan avulla asiakkaan varastointipalvelut toimivat tehokkaasti myös sesongin kiirehuippuina ja toisaalta hiljaisina kausina ei synny turhia kustannuksia. Logistiikan kokonaispalvelut tuottavat asiakkaiden liiketoimintaan lisäarvoa. Hyvä esimerkki lisäarvopalveluista on muotilogis- KAIKKI ASIAKKAAN LOGISTIIKKAPALVELUT YHDESTÄ PAIKASTA Asiakas Valvonta, raportointi Materiaalivirrat Saapuvat kuljetukset Terminaalija varastointipalvelut Lisäarvopalvelut Lähtevät kuljetukset, jakelu Tavarantoimittajat Informaatiovirta Vastaanottajat yritykset kuluttajat 18

21 Logistiikka Logistiikan vuosi 2005 Liikevaihto 355 miljoonaa euroa Kasvua edellisvuodesta 40 % tiikan viimeistelypalveluna tarjottava silitys, höyrytys, pussitus ja laputus, joka tehdään ennen vaatteiden myymälään toimittamista. Logistiikan ydinosaamista on asiakkaiden pitkien arvoketjujen hallinta ja lisäarvon tuottaminen. Esimerkiksi etäkauppaan Posti voi tarjota tilausten vastaanoton, tuotteiden varastoinnin, kuljetusten ja jakelun lisäksi asiakaspalautusten vastaanottoa ja käsittelyä. Postin logistiikkakokonaisuuksien hallintaa hyödynnetään mm. huhtikuussa 2006 toimintansa aloittavassa Pirkanmaan matkapalvelukeskuksessa, jonka operaattorina Logistiikka toimii. Matkapalvelukeskus yhdistelee alueellisesti lääninhallituksen, kuntien ja Kelan henkilökuljetuksia. Vastaava Postin operoima Espoon kuljetuspalvelukeskus on toiminut jo keväästä 2004 saakka. Kuluttajille tarjottavaa palvelua uudistettiin maaliskuussa, kun Posti yksinkertaisti kotimaan pakettipalvelujen valikoiman. Postissa asioiva asiakas voi valita joko kotiovelle toimitettavan tai postitoimipaikasta noudettavan paketin. Tulevaisuuden näkymät Asiakkaat katsovat markkinoita yhä laajempina maantieteellisinä kokonaisuuksina Itämeren alueella. Venäjän markkinat kiinnostavat suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä, mikä näkyy idän suuntaan tarjottavien logistiikkapalvelujen kysynnän voimakkaana kasvuna. Tuotannon siirtäminen Kaukoitään lisää tarvetta kuljetuksille sekä varastoinnin ja jakelujen järjestämiselle Euroopassa. Logistiikalle tämä tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Logistiikka kasvaa orgaanisesti kehittämällä tuote- ja palvelutarjontaansa asiakaslähtöisesti entistä kilpailukykyisemmäksi. Epäorgaanista kasvua Logistiikka jatkaa palveluvalikoimaa sekä maantieteellistä peittoa täydentävin yritysostoin. Tavoitteena on rakentaa Pohjois-Eurooppaan oma palveluverkko, joka täydentyy maailmanlaajuiseksi parhaiden yhteistyökumppanien avulla. Pakettien lukumäärä milj. kpl Palveluvarastojen pinta-ala m PALVELUJA KIERRÄTYKSEEN Posti rakensi yhteistyössä Kuusakoski Oy:n kanssa sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätysjärjestelmän. Kauppiaat voivat tarjota omille asiakkailleen vanhan laitteen kuljetuksen kierrätykseen uuden laitteen toimituksen yhteydessä. TEKNOLOGIAA SEURANTAAN Posti Logistiikka testasi, miten RFIDteknologia soveltuu sen tuotantoprosesseihin. Teknologiaa pilotoitiin kuljetusyksiköiden seurannassa. Ensi kokemukset RFID:stä ovat positiivisia ja teknologian avulla voidaan tulevaisuudessa seurannan lisäksi parantaa laatua ja vähentää manuaalista työtä. Marimekon logistiikkakumppani Marimekko Oyj valitsi kesäkuussa Suomen Posti Oyj:n logistiikkakumppanikseen. Logistiikka vastaa Marimekon kaikista kotimaan kuljetuksista, jotka koostuvat raakaaineiden rahtikuljetuksista, valmiiden tuotteiden myymäläjakeluista sekä vaatteiden riippukuljetuksista. Marimekko arvostaa Postin tarjoamaa kokonaispalvelua varastoinnista jakeluun. Kehittyneiden tietojärjestelmien ja lajitteluautomaation avulla tuotteet saadaan toimitettua myymälöihin entistä tehokkaammin. 19

22 Henkilöstö Yli ammattilaisen työpaikka Suomen Posti -konserni oli vuonna 2005 Suomen kolmanneksi suurin työnantaja. Sen palveluksessa työskenteli henkilöä, joista ulkomailla eli noin 5 %. Postin henkilöstösuunnittelu vastaa niihin kehitystarpeisiin, joita konsernin strategia ja liiketoimintojen tarpeet edellyttävät. Posti-konsernin tavoitteena on varmistaa, että Posti on työnantajakuvaltaan kiinnostava työpaikka, joka tarjoaa motivoivia ja haastavia työtehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittymiseen. Postin tuloksellinen toiminta perustuu yhteisiin arvoihin, jotka on kytketty osaksi tavoitteellista esimiestyötä. Johtaminen perustuu oikeudenmukaisuuteen ja ihmisten kunnioittamiseen. Posti selkiytti vuonna 2005 esimiesten rooleja ja vastuita. Esimiesten johtamisvalmiuksia kehitetään jatkuvasti. Palkitseminen ohjaa työsuoritusta Postin tavoitteena on edistää palkitsemisen avulla henkilöstön työsuoritusta, sitoutumista ja työtyytyväisyyttä. Esimiehet huolehtivat valtuuksiensa puitteissa palkitsemisesta omissa yksiköissään. Postin johtamismallia tukee systemaattinen tuloskorttien käyttö: 53 % postilaisista kävi vuonna 2005 kehityskeskustelut esimiehensä kanssa tuloskortin avulla. Tuloskorttia käyttämällä yrityksen tavoitteet ja strategia saadaan muutettua käytännön toiminnaksi yksikkö- ja yksilötasolla. Tuloskortti toimii myös yksilöllisen palkitsemisen perusteena. Postiin perustettiin helmikuussa 2005 voittopalkkiojärjestelmä, jonka piirissä on koko kotimaan toimintojen henkilöstö. Voittopalkkiojärjestelmän myötä Suomen Posti Oyj:hin perustettiin Suomen suurin henkilöstörahasto, johon saivat halutessaan liittyä kaikki kotimaan tytäryhtiöt. Voittopalkkio määräytyy Postin taloudellisen tuloksen perusteella. Vuoden 2005 tuloksen perusteella henkilöstörahastoon siirrettiin 3 miljoonaa euroa. Lisäksi rahastoon maksetaan Postin hallituksen aiemmin päättämänä alkupääomana 2 miljoonaa euroa. Tavoitteena on vuoteen 2007 mennessä kehittää voittopalkkiotyyppinen palkitsemisjärjestelmä kaikkiin ulkomailla toimiviin tytäryhtiöihin. Lisätietoa Postin palkitsemisperiaatteista tämän vuosikertomuksen Hallintomalliosiossa sivulla 26. Osaaminen toimintaympäristön muutosten tasalla Postin haasteena on kehittää henkilöstöään toimintaympäristön muuttuvien vaatimusten mukaisesti. Keskeisiä henkilöstöön vaikuttavia muutoksia ovat kansainvälistyminen, teknologian nopea kehitys sekä yrityselämän verkostoituminen. Avainpotentiaalille aloitettiin englanninkielinen Benefit Development Programme, jonka tavoitteena on varmistaa, että Postilla on tulevaisuudessa kansainvälisessä liiketoiminnassa tarvittavaa osaamista. Ensivaiheessa koulutusohjelmaan osallistui 19 postilaista. Keväällä käynnistettiin myös yhteistyö postilaisten työssään tarvitseman kielitaidon kehittämiseksi. Kielikoulutukseen kuuluu kahdeksan erilaista opiskeluvaihtoehtoa. Myynti- ja tuoteliiketoiminnan henkilöstölle tarjottiin Sales Academy -valmennusohjelmaa, joka antaa valmiuksia asiakaslähtöisen myyntiprosessin kehittämiseen ja vahvistaa myyntitaitoja. Sales Academyn puitteissa opiskeli lähes postilaista. Vuoden 2005 aikana otettiin käyttöön useita uusia verkkokursseja sekä simuloituja vuorovaikutus- ja myyntitilanneharjoituksia. Verkko-opiskelijoiden kokonaismäärä oli Kaikkiaan 357 postilaista oli vuonna 2005 suorittamassa jotain ammattitutkintoa. Postin mittavin tutkintoon tähtäävä koulutusohjelma on Opetushallituksen kanssa yh- 20

Itella Oyj Tulos 2007

Itella Oyj Tulos 2007 Itella Oyj Tulos 2007 15.2.2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tavaravirtojen hallintaan Itella Viestinvälitys kirjeiden, lehtien ja suoramainosten jakelupalvelut Itella Informaatio informaatiologistiikan

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tulos 2005 9.3.2006

Suomen Posti konsernin tulos 2005 9.3.2006 Suomen Posti konsernin tulos 2005 9.3.2006 2 Liikevaihto kasvoi vahvasti, kannattavuus heikkeni Liikevaihto 1 348,2 miljoonaa euroa (+9,1 %) Vertailukelpoinen liikevoitto 71,8 milj. euroa ( 14,7%) Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

Suomen Posti -konserni lyhyesti 2 Toimintaympäristö 4 Konsernijohtajan katsaus 5 Strategia 6 Viestinvälitys 8 Informaatiologistiikka 12 Logistiikka

Suomen Posti -konserni lyhyesti 2 Toimintaympäristö 4 Konsernijohtajan katsaus 5 Strategia 6 Viestinvälitys 8 Informaatiologistiikka 12 Logistiikka Suomen Posti Oyj VUOSIKERTOMUS 25 Suomen Posti -konserni lyhyesti 2 Toimintaympäristö 4 Konsernijohtajan katsaus 5 Strategia 6 Viestinvälitys 8 Informaatiologistiikka 12 Logistiikka 16 Henkilöstö 2 Posti

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 Q3 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 tammikuu syyskuu Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa, kustannusten hallinta paransi kannattavuutta Liikevaihto 886,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Itella Oyj Tulos 2008

Itella Oyj Tulos 2008 Itella Oyj Tulos 2008 13.2.2009 1 13.2.2009 Itella Oyj Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan Päivittäiset postipalvelut kaikkialla Suomessa Itella Viestinvälitys kirje, lehti ja

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 1.1.- Liikevaihto 935,7 miljoonaa euroa (+5,6 %) Liikevoitto 52,8 miljoonaa euroa (-16,8 %) Voitto 39,3 miljoonaa euroa (-14,0 %) Kaupunkilehtien jakelut lisääntyivät pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy 24.03.2013 /ecare/ Timo Airaksinen / Itella Copyright Itella Suomi Oy Suomen Posti =

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Posti Group. Sujuvampi arki.

Posti Group. Sujuvampi arki. Posti Group Sujuvampi arki. Posti pähkinänkuoressa Posti- ja logistiikkapalvelut, verkkokaupan palvelut ja taloushallinnon ulkoistuspalvelut Toimintaa 11 maassa Yli 200 000 yritysasiakasta Henkilöstöä

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 1.1.- Liikevaihto 625,8 miljoonaa euroa (+2 %) Liikevoitto 42,2 miljoonaa euroa (-20 %) Katsauskauden voitto 32,2 miljoonaa euroa (-14 %) Combifragt Groupin osto vahvistaa

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 1.4.2008

Varsinainen yhtiökokous 2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 1.4.2008 Varsinainen yhtiökokous 2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 1.4.2008 Kasvava eurooppalainen mediayhtiö Toimii yli 20 maassa Johtava monialainen mediayhtiö Suomessa; valikoidut kansainvälisen kasvun alueet

Lisätiedot

Postin muutos markkinatoimijaksi - monopolista vapaaseen kilpailuun Timo J. Anttila Sidosryhmäjohtaja Posti Group

Postin muutos markkinatoimijaksi - monopolista vapaaseen kilpailuun Timo J. Anttila Sidosryhmäjohtaja Posti Group Postin muutos markkinatoimijaksi - monopolista vapaaseen kilpailuun 8.4. 2016 Timo J. Anttila Sidosryhmäjohtaja Posti Group 1 Tapiolan Rotarit 8.4. 2016 Päivän teemat: Monopolista vapaaseen kilpailuun

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Uudistuva Kesko. Mikko Helander

Uudistuva Kesko. Mikko Helander Uudistuva Kesko Mikko Helander 10.2.2017 K-ryhmä tänään K-ryhmän myynti* 13,2 mrd Henkilöstö noin 45 000 Toimintaa yhdeksässä maassa Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppa K-kauppiasyrittäjiä

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2006 30.9.2006 1 Elisan Q3 2006 Q3 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Yhdysliikennemaksut Näkymät vuodelle

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Tervetuloa 1 Q3 2011 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki 26.10.2011

Tervetuloa 1 Q3 2011 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki 26.10.2011 Tervetuloa 1 Konsernijohtoryhmä uudistuu Pääjohtaja Rautakeskon toimitusjohtajaksi ja Keskon rautakaupasta vastaavaksi konsernijohtoryhmän jäseneksi on 1.11.2011 alkaen nimitetty Arja Talma 49-vuotias

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Vuosi 2010. Haetaan valtuutusta 0,40 euron lisäosinkoon ja 5 milj. oman osakkeen hankintaan

Vuosi 2010. Haetaan valtuutusta 0,40 euron lisäosinkoon ja 5 milj. oman osakkeen hankintaan Sisällys Katsaus vuoteen 2010 Q4 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Uusien palveluiden ja älypuhelinmarkkinan eteneminen Näkymät vuodelle 2011

Lisätiedot

BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki

BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Esa Tihilä KATSAUS VUOTEEN 2012 Ohjelmistoista palveluihin Ohjelmistoista palveluihin: Voimakas

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Kare Laukkanen Pörssi-ilta Maaliskuu 2007 SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti Mediamarkkinat Liiketoiminta Strategiset tavoitteet Kare Laukkanen Maaliskuu

Lisätiedot

Verkkolaskupalvelut automatisoinnista lisäarvoa 11.4.2007

Verkkolaskupalvelut automatisoinnista lisäarvoa 11.4.2007 Verkkolaskupalvelut automatisoinnista lisäarvoa 11.4.2007 1. Muuttunut toimintaympäristö 2 Muuttunut toimintaympäristö Tietotekninen kehitys on pysyvästi muuttanut yritysten liiketoimintaympäristöä kuluttajien

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Aina Group -konserni

Aina Group -konserni Aina Group -konserni Suomalainen AINA GROUP ICT Aina Group konserni on yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj.

Lisätiedot

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing Pörssi-ilta, Jyväskylä 21.3.2017 Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing We connect bricks and clicks, front and end Digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut myymälästä verkkoon suomalaisille ja globaaleille asiakkaille

Lisätiedot

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KESKON AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto Liikevoitto* 9 071 M 233 M Omavaraisuusaste Likvidit varat Sidotun pääoman

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2004

Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2004 Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2004 Posti lyhyesti 2 Konsernijohtajan katsaus: Kohti älykästä logistiikkaa 4 Valittu strategia vahvistuu 6 Uutispoiminnat 2004 7 Viestinvälitys: Suomen kattavin jakelupalvelu

Lisätiedot

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Eero Hautaniemi 6.4.2011 Keskittyminen lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppaan 2006 2011 Vähittäiskauppa Ruotsi Suomi Baltia Pohjoismaat ja Baltia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Kansainvälistyvä lehtijakelu

Kansainvälistyvä lehtijakelu Kansainvälistyvä lehtijakelu Jukka Nikkinen kehitysjohtaja, Yksityissijoittajien pääomamarkkinapäivä Sanomatalo, Liikevaihto liiketoiminnoittain (2003), milj. euroa 2 Elokuvateatteritoiminta: 52,8 milj.

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2005 tammikuu maaliskuu

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2005 tammikuu maaliskuu Q1 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2005 tammikuu maaliskuu Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2005 Liikevaihto 312,4 miljoonaa euroa (muutos 0 %) Liikevoitto 27,2 miljoonaa

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2003

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2003 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Liikevaihto 819,4 miljoonaa euroa (+3 %) Liikevoitto 49,9 miljoonaa euroa (+71 %) Voitto 34,2 miljoonaa euroa (+74 %) Liikevaihto ja tulos Suomen Posti -konsernin

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 Liikevaihto 552,9 miljoonaa euroa (+9 %) Liikevoitto 37,8 miljoonaa euroa (+7 %) Voitto 25,0 miljoonaa euroa (-6 %) Liikevaihto ja tulos Suomen Posti -konsernin

Lisätiedot

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010 1 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Avainkohdat Q4 2010 Liikevaihto oli Q4:llä 83,0 (79,0) milj. euroa Verkkoliiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014 Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 31.12. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 351,0 363,4 1 340,2

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013.

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Vuosikertomus 2013 Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Liikevaihto 2 598,5 (2 474,4) miljoonaa euroa Liikevoitto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Me tarjoamme tavoittamisen ratkaisut

Me tarjoamme tavoittamisen ratkaisut vuosikertomus 2006 Me tarjoamme tavoittamisen ratkaisut Suomen Posti -konsernin lähes 25 000 ammattilaista tuottavat älykkään logistiikan palveluita yhdeksässä Pohjois-Euroopan maassa. Heidän toimenkuvansa

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella. It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11.

Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella. It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11. Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11.2008 Sisältö Intrum Justitia lyhyesti Yleisen taloustilanteen kehittymisen

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Sijoittajasuhdepäällikkö Kesko Liikevaihto 9,1 mrd - K-ryhmän myynti 11,3 mrd Liikevaihto 2014 9 071 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä

Lisätiedot

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus 2.11.2015

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus 2.11.2015 Oyj:n osavuosikatsaus Sisältö Heinä-syyskuu 215 Tammi-syyskuu 215 Liiketoimintaryhmät - Postipalvelut - Paketti- ja logistiikkapalvelut - Itella Venäjä - OpusCapita Liitteet 2 Alkuvuoden volyymikehitykset

Lisätiedot

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Sanoma pähkinänkuoressa Yksi Euroopan johtavista mediayhtiöistä, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus Markkinajohtaja valituissa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Postinjakelun sähköinen tulevaisuus

Postinjakelun sähköinen tulevaisuus Postinjakelun sähköinen tulevaisuus Itella Oyj Tommi Tikka Kehitysjohtaja 1 Itella-konserni Ratkaisut tieto- ja tuotevirtojen hallintaan Euroopassa ja Venäjällä Itella Viestinvälitys postipalvelut kaikkialla

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 1 Elisan Q2 2006 Q2 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen ja 3G-palvelupaketit Näkymät vuodelle

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi Talousjohtaja Antti Elevuori Raisio Oyj

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi Talousjohtaja Antti Elevuori Raisio Oyj Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 217 Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi Talousjohtaja Antti Elevuori Raisio Oyj 8.11.217 Raision Q3/217 lyhyesti Konsernin liikevaihto* 18,8 (12,8), kasvua +5,8 % Kalanrehujen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2014

Osavuosikatsaus 1-6/2014 Osavuosikatsaus 1-6/2014 8.8.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-6/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-6/2014 1-6/2013 Muutos % Liikevaihto 48 455 51 523-6,0 % Liikevoitto

Lisätiedot

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN JUKKA ERLUND 18.12.2015

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN JUKKA ERLUND 18.12.2015 ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN JUKKA ERLUND 18.12.2015 VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS TOIMINTAMAISSA LIUKUVA 12 KK 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Viro Ruotsi Liettua Norja Latvia Suomi Viimeisin kuukausi 1/2013 2/2013

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Kai Telanne Alma Median yhtiökokous 17.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus. Kai Telanne Alma Median yhtiökokous 17.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Kai Telanne Alma Median yhtiökokous Agenda Alma Median liiketoiminnat 2014 Katsaus Suomen mediamarkkinaan Alma Median tulos 2014 Alma Median strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Digia Day 24.5.2012. SmartPOST yhdistää asiakkaan ja tuotteet. Kuinka yhdistää asiakkaat ja paketit arjessa, kun molemmat ovat muutosten keskellä?

Digia Day 24.5.2012. SmartPOST yhdistää asiakkaan ja tuotteet. Kuinka yhdistää asiakkaat ja paketit arjessa, kun molemmat ovat muutosten keskellä? Digia Day 24.5.2012 SmartPOST yhdistää asiakkaan ja tuotteet Kuinka yhdistää asiakkaat ja paketit arjessa, kun molemmat ovat muutosten keskellä? Aku Happo Itella Viestinvälitys, Verkkokauppa- ja Pakettipalvelut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 6/2006. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.8.2006

Osavuosikatsaus 1 6/2006. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.8.2006 Osavuosikatsaus 1 6/2006 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Mediamainonnan kehitys Ennusteet 2006 2008 2 2006 CAGR milj. USD 06 08, % SUOMI Sanomalehdet 823 1,6 Aikakauslehdet 246 1,2 Televisio 303 1,6 Internet

Lisätiedot

Posti-konsernin osavuosikatsaus Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Posti-konsernin osavuosikatsaus Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1 (7) TIEDOTE 25.4.2002 Posti-konsernin osavuosikatsaus Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä Liikevaihto 277,0 miljoonaa euroa (+9 %) Liikevoitto 15,3 miljoonaa euroa (-33 %) Voitto 10,7

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 19.3.2014

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 19.3.2014 Analyytikkoaamiainen Talous- ja rahoitusjohtaja 19.3.2014 Kesko Liikevaihto 9,3 mrd Liikevoitto 239 milj. 5 000 Liikevaihto 9 315 milj. 250 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 239 milj. 2 000 kauppaa

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus Q2/ Pääjohtaja Mikko Helander

Puolivuosikatsaus Q2/ Pääjohtaja Mikko Helander Puolivuosikatsaus Q2/2017 27.7.2017 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset asiat Q2/2017 Päivittäistavarakaupassa jatkui hyvä myynnin ja kannattavuuden kehitys Rakentamisessa ja talotekniikassa yritysasiakaskaupassa

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND 22.9.2016 1 MARKKINA JA TALOUDELLINEN KEHITYS 2 VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS TOIMINTAMAISSA LIUKUVA 3 KK 12,0 10,0 % (liukuva 3 kk) 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Viro

Lisätiedot