KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 124"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Aika klo 16: , :10 Paikka Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuu Pöytäkirjantarkastajien valinta Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus / Hyvinvointipalvelut 68 Erityisryhmien asumispalvelut Himangan erityisryhmien asumispalveluyksikön pääpiirustusten ja rakennustapaselostuksen hyväksyminen 70 Kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen Osasto 2:n muutos tehostetun kuntoutuksen yksiköksi Vammaisten henkilöiden asumispalvelun ja lyhytaikaishoidon hankinta puitejärjestelynä 73 Lasten sijaishuollon palvelujen hankinta puitejärjestelynä Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Murtoniemi Alpo puheenjohtaja Valikainen Esko varapuheenjohtaja Alaranta Juhani jäsen Alho Päivi jäsen Mäntymäki Ritva jäsen Tallila Ismo jäsen Yrjänä Tarja jäsen poistui Tilvis Aija varajäsen Tilvis Päivi varajäsen Mäki-Leppilampi Anne perusturvajohtaja Lumijärvi Liisa varajäsen poistui Rahkola Kirsti sosiaalijohtaja POISSA Heikkilä Eeva-Liisa jäsen Myllylahti Terttu jäsen Nevalainen Tuomas jäsen Nivala Kirsti jäsen Pekkala Sari jäsen Peltola Matti jäsen Pirkola Ari jäsen Tuliniemi Juha kh:n edustaja Puoskari Heta nuorisovalt. edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Alpo Murtoniemi Puheenjohtaja Anne Mäki-Leppilampi Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aija Tilvis ja Ismo Tallila. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Aija Tilvis Ismo Tallila

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hyvinvointipalvelukeskuksessa taloussihteerin huoneessa Taloussihteeri Suvi-Päivi Typpö

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuu PetuLtk (Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi) Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunnan puheenjohtaja totesi kokouk sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta PetuLtk (Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi) Perusturvalautakunta valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän ko kouksen pöytäkirjan. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat Päivi Alho ja Eeva-Lii sa Heikkilä. Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Perusturvalautakunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aija Tilvis ja Ismo Tal li la.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus / Hyvinvointipalvelut 129/ /2015 PetuLtk (Valmistelija: Suvi-Päivi Typpö, taloussihteeri) Talousarvion toteutuman osavuosikatsaus ajalta on pal velu alue ta sol la toiminnan, menojen ja tulojen osalta oheismateriaalina. Neljän kuukauden käyttöosuus tasaisella kertymällä saisi olla 33,33 % ta lousar vios ta. Toimintamenojen menoarvio vuodelle 2015 on Kuukausien 1-4/2015 toteutuneet menot ovat ja toteutumisprosentti 32 %. Vastaava toteutumisprosentti vuonna 2014 oli 30,5 %. Toimintatulojen tuloarvio vuodelle 2015 on Kuukausien 1-4/2015 toteutuneet tulot ovat ja toteutumisprosentti 32 %. Vastaava toteutumisprosentti v oli 28,8 %. Määrärahojen käyttö palvelualueittain tammi-huhtikuun ajalta on seuraava: Menot Tulot Netto Tot.% Tot.% Tot.% Hallinto Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Ymp.terv.huolto Yhteensä Merijärven tilanne talousarvioon verrattuna: Menot Tot.% Hallinto ,6 Sosiaalipalvelut ,8 Terveyspalvelut ,5 josta esh ,7 Ymp.terv.huolto ,0 Yhteensä ,5 Taloussihteeri: Perusturvalautakunta esittää osavuosikatsauksen kaupunginhallitukselle ja edel leen -valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy taloussihteerin esityksen. Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin. Liitteet 1 Toiminnan- ja talouden osavuosikatsaus / Hyvinvointipalvelut

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Talouden osavuosikatsaus / Merijärvi

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Erityisryhmien asumispalvelut PetuLtk (Valmistelija: Sanna Lastikka, asumispalvelupäällikkö) Asumispalvelujen selvitykset osoittivat, että yhteistoiminta-alueen vammaispalveluiden laaja-alaista tukea tarvitsevilla asiakkailla on säännöllistä ympärivuorokautisen asumispalvelun ja pitkäaikaisen asunnon tarvetta. Alle 18-vuotiaille tehty selvitys osoittaa, että myös tulevaisuudessa erityisryhmille tarvitaan ympärivuorokautista asumista. Myös tilapäishoidon tarve nousi esiin asumispalveluselvityksissä. Asumisyksikön sijainti omalla kotiseudulla mahdollistaa asiakkaiden osallistumisen esim. liikkumiseen, ulkoiluun, vierailuihin, asiointiin, harrastus ja päivä- ja työtoimintaan. Suunniteltu uusi asumispalveluyksikkö on sijoitettu Himangan Kärmekallion asuntoalueelle, ARA:n vaatimusten mukaisesti keskelle asutusta. Tämän hetkisen tilanteen mukaan uusi asumispalveluyksikkö Kalliokoti (8+1 asiakaspaikkaa) olisi valmis vuoden loppuun mennessä ja voisi aloittaa toimintansa Rakennusaikataulu voi vielä muuttua riippuen ARA:n päätösaikataulusta. Uudella asumispalveluyksiköllä reagoidaan nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Esimerkiksi viime vuonna Kalajoelle tuli 4 uutta asiakasta vammaispalveluiden erityisryhmien asumispalveluihin lisää. Tässä yhteydessä on hyvä tarkastella erityisryhmien asumispalveluita kokonaisuutena. Tällä hetkellä Kalajoella toimii Ryhmäkoti Puistola (15+1 asiakaspaikkaa) Kalajoen keskustassa ja Ryhmäkoti Ankkuri (6+1 asiakaspaikkaa) Himangalla. Erityisryhmien asumispalveluiden osalta tarve 3 yksikköön on suuri ja näistä kolmesta yksiköstä huolimattakin Kalajoelle jää vielä vammaispalveluiden ostopaikkoihin asiakkaita. Kolmen eri yksikön toimintaa on syytä profiloida tarkemmin. Kahden pienen yksikön toiminta ympärivuorokautisiksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi ei ole henkilöstöresurssien kohdentamisen osalta mahdollista eikä taloudellisesti kannattavaa. Koska uudessa asumispalveluyksikössä on otettu huomioon lakien ja asetusten määräämät velvoitteet erityisryhmien asumiseen liittyen, Kalliokodista on järkevää tehdä eniten hoitoa tarvitsevien asiakkaiden yksikkö ja muuttaa olemassa oleva Ankkuri ohjatuksi yksiköksi ilman yövalvontaa. Ankkurin profilointi kevyemmän tuen yksiköksi tukee myös valtakunnallista ohjeistusta itsenäisemmästä asumisesta erityisryhmillä. Ryhmäkoti Puistola jäisi tehostetun palveluasumisen yksiköksi, mutta myös siellä tarkasteltaisiin tässä samassa yhteydessä toimintaa hoidon porrastus huomioiden. Kalliokoti profiloitaisiin eniten hoitoa tarvitsevien yksiköksi. Näillä uusilla asumispalvelupaikoilla säästetään ostopalveluista vuositasolla noin Alustavan laskelman mukaan Kalliokodin toimintamenot olisivat

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ noin ,8, joten kokonaissäästö olisi ,2 vuositasolla. Kokonaisuutena kolmen yksikön tarkastelu yhdessä on järkevää ja taloudellista. Yksiköiden uudelleen profiloinnin ja henkilöresurssien kohdentamisen jälkeen jää tarve 6 uuden lähihoitajan palkkaamiseen. Mietinnässä on ollut myös Kalliokodin yksityistäminen, mutta se ei tällä hetkellä tue erityisryhmien asumispalveluiden kokonaisuudistusta. Asumispalvelupäällikkö: Esitän, että erityisryhmien asumista tarkastellaan kokonaisuutena uudestaan nyt uuden valmistumassa olevan Kalliokodin myötä. Uudelleen profiloinnin mukaisesti Kalliokoti olisi eniten hoitoa tarvitsevien yksikkö ja ryhmäkoti Ankkuri muutettaisiin kevyemmän tuen yksiköksi ilman yövalvontaa. Esitän, että lautakunta varaa tulevaan talousarvioon rahat uuteen erityisryhmien asumispalveluyksikkö Kalliokotiin ja alkaen palkataan 6 uutta lähihoitajaa. Sosiaalijohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy asumispalvelupäällikön esityksen Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy asumispalvelupäällikön esityksen. Henkilöstön lisäresurssointi arvioidaan uuden profiloinnin mukaiseksi kaikissa yksiköissä hyödyntäen olemassaolevaa henkilöstöä. Talousarviossa esitetään lisärasurssin tarve. Uuden henkilöstön palkkaaminen aikataulutetaan Kalliokodin valmistumisen varmistuttua. Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin. Kirsti Rahkola osallistui kokoukseen pykälien aikana klo

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Himangan erityisryhmien asumispalveluyksikön pääpiirustusten ja rakennustapaselostuksen hyväksyminen 60/ /2014 PetuLtk (Valmistelija: Rauli Mäkitalo, talonrakennuspäällikkö) Asumispalvelujen selvitykset osoittivat, että yhteistoiminta-alueen vammaispalveluiden laaja-alaista tukea tarvitsevilla vaikeasti kehitysvammaisilla asiakkailla on säännöllistä ympärivuorokautisen asumispalvelun ja pitkäaikaisen asunnon tarvetta. Myös alle 18-vuotiaille tehty selvitys osoittaa, että myös tulevaisuudessa kehitysvammaisille tarvitaan ympärivuorokautista asumista. Myös tilapäishoidon tarve nousi esiin asumispalveluselvityksissä. Asumisyksikön sijainti omalla kotiseudulla mahdollistaa myös vaikeasti kehitysvammaisten osallistumisen esim. liikkumiseen, ulkoiluun, vierailuihin, asiointiin, harrastus ja päivä- ja työtoimintaan. Suunniteltu asumispalveluyksikkö on sijoitettu Himangan Kärmekallion asuntoalueelle, ARA:n vaatimusten mukaisesti keskelle asutusta. Hankkeesta laadittiin esisuunnitelmat, joiden perusteella Asuntorahasto myönsi ehdollisen avustuspäätöksen hankkeen rahoituksesta Välittömästi tämän jälkeen käynnistettiin suunnittelijoiden kil pailutus ja valinta. Hankkeen suunnittelijat ovat seuraavat: Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtisuunnittelu Jorma Paloranta Oy. Sähkösuunnittelu: Sähköliike Kalajoki Ky. LVIA- suunnittelu: Insinööritoimisto J. Koivusaari Oy. Rakennesuunnittelu: Suunnittelu Laukka Oy Sprinklerisuunnittelu: Firecon Group Oy. Luonnosvaiheen suunnitelmista on pyydetty lausunnot eri instansseilta ja käyttäjiltä ja heidän vaatimuksensa on huomioitu suunnitelmissa. Hankkeen laajuus on: Kerrosala 659 m2 ja tilavuus 2854 m3. Hankkeen kustannusarvio oli avustuksen hakuvaiheessa , josta ARA myönsi avustusta 50 % eli Kustannusarvio on noussut hankkeen varustelutason parantamisen ja sprinklauksen lisäämisen vuoksi, ollen tällä hetkellä Suunnitelmat esitetään kokouksessa.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Talonrakennuspäällikkö: Perusturvalautakunta hyväksyy erityisryhmien asumispalveluyksikön pääpiirustukset ja rakennustapaselostuksen. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy talonrakennuspäällikön esi tyksen. Perusturvalautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin tiedoksi, että talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan klo PetuLtk (Valmistelija: Sosiaalijohtaja Kirsti Rahkola) Aralle on lähetetty varsinaisen avustuspäätöksen hakemus Var si nai set avustettavat kustannukset ovat hakemuksen mukaisesti e, josta haettu avustus e. Kustannusarvio on noussut al ku pe räi ses tä hakemuksesta. Aran kehittämisarkkitehti on tarkistanut raken nus suun ni tel mat ja puoltanut niiden hyväksymistä. Osapäätöksen mukaan rakennustyöt voidaan aloittaa heti. Kalliokoti-hankkeessa on pidetty kolme työmaakokousta. Perustukset on va let tu, maalämpökaivot porattu, pihan liikennealueet tehty ja tällä hetkellä ol laan rungon pystytysvaiheessa. Rakennustyöt edistyvät aikataulun mukai ses ti.. Sosiaalijohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy Aralle lähetyn varsinaisen avus tus pää tök sen hakemuksen. Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy esityksen. Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen 100/05.23/2012 PetuLtk (Valmistelija: Kirsti Rahkola, sosiaalijohtaja) Vuoden 2015 alusta työttömyysturvalain muutos tulee kasvattamaan Ka lajoen kaupungin ns. sakkomaksuja. Kaupunki joutuu maksamaan yli 300 päi vää työttömänä olleen työmarkkinatuesta puolet ja yli 500 päivää työt tömä nä olleen työmarkkinatuesta 70 %. Mikäli työtön henkilö aktivoidaan johon kin työllistymistä edistävään toi men pi tee seen, ei näitä sakkomaksuja kau pun gil le tule. Tällä hetkellä kuntouttavaan työtoimintaan on aktivoitu asiakkaita Ka la joella n. 100 ja Merijärvellä 8. Yli 300 päivää työttömän olevia, ei aktivoituja työl lis ty mis tä edistävään toimenpiteeseen, on listalla edelleen 59 joista kus tan nuk set Kalajoella vajaa e/kk. Yli 500 päivää työttömänä ol leita on 22 joista kustannukset vajaa e/kk.kuukausittain listalle tulee uu sia ihmisiä 6-9. Kuntouttavan työtoiminnan ohjausta (aktivointisuunnitelmien teko, kun toutta van työtoiminnan lisäpaikkojen hankinta, toimeentulotukilaskelmien teko asiak kail le ja päivittäiset asiakaskontaktit) on tehnyt 2 henkilöä. Näistä toisen työsopimus on määräaikainen ja päättyy kesäkuun lopussa. Jotta kuntout ta va työtoiminta ja kustannusten pienentyminen jatkuu myös kesällä, oli si asianmukaista jatkaa työsuhdetta heti toisen päättymisen jälkeen. Jotta ns. sakkomaksulistaa saadaan edelleenkin pienennettyä, on kun toutta vaan työtoimintaan tehty toiminnallisia muutoksia. Kaikille ns. sak ko maksu lis tal la oleville henkilöille tullaan tekemään aktivointisuunnitelma ja oh jataan heidät heti kuntouttavaan työtoimintaan. Tämän jälkeen he siirtyvät mui den toimenpiteiden pariin (Askel-projekti, Jelppiverkko). Toteutuakseen tä mä tarvitsee henkilöstöresurssia. Sosiaalijohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että - jatketaan määräaikaista toisen kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan työso pi mus ta ajalle kustannukset katetaan säästyneillä työmarkkinatuen ns. sakkomaksuilla Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaalijohtajan esityksen. Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Osasto 2:n muutos tehostetun kuntoutuksen yksiköksi 144/00.01/2014 PetuLtk (Valmistelija: Kirsti Rahkola, sosiaalijohtaja) Kalajoen perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt, että Hi mangan palvelukeskuksen osasto 2 muutetaan tehostetun kuntoutuksen yk sikök si. Asia on myös päätetty vuoden 2015 talousarviossa. Muutoksen yhtey des sä osaston paikkalukua píenennetään nykyisestä 20:sta kuu teentois ta asiakaspaikkaan. Muutosprosessi on käynnissä. Henkilöstölle on järjestetty muutoskoulutus ke vääl lä 2015, kuntohoitaja osallistuu ergonomia- ja er go no mia kort ti kou lutuk seen keväällä 2015 ja aloittaa henkilöstölle ergonomiakoulutuksen syksyl lä Henkilöstö on käynyt tutustumassa vastaaviin kohteisiin Kok kolas sa ja Raahessa sekä Eksotessa. Osastolla on aloitettu pienimuotoinen re mont ti, jotta tilat palvelisivat paremmin tehostetun kuntoutuksen tarpeita. Uu sia tarpeenmukaisia apuvälineitä kuntoutujille on kilpailutettu. Osaston henkilöstömäärä on tällä hetkellä: 50 % osastonhoitaja, 50 % apu lais osas ton hoi ta ja, 6 sairaanhoitajaa, 6,5 lähihoitajaa sekä yksi lai tosapu lai nen teknisistä palveluista eli hoitohenkilöstöä yhteensä 14. Lä hi esimie het lasketaan mukaan sillä osuudella, jonka he tosiasiallisesti käyttävät hoi to työ hön, kuitenkin enintään puolella kokoaikaisesta työajasta. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan hyvä henkilöstömäärä on, jos hoitajamitoitus on 0,80 työntekijää/asiakas. Vähimmäismitoitus on 0,60 työntekijää/asiakas. Hyvällä mitoituksella näin ollen 16-paikkaisen osas ton hoitohenkilön määrä tulisi olla 13 työntekijää/asiakas ja vä himmäis mi toi tuk sel la hoitohenkilöstön määrä 10 työntekijää/asiakas. Laa tusuo si tuk sen mukaan uuden tehostetun kuntoutuksen yksikön hoi ta ja mi toitus olisi nykyisellä henkilöstömäärällä (osastonhoitajan työpanosta ei laske ta mukaan) hyvä, eli 0,80 työntekijää/asiakas. Kuntoutusosastojen henki lös tö mi toi tus yleisesti ottaen on 0,69-0,75 tt/asiakas. Jotta Himangalla te hos te tun kuntoutuksen yksikkö pääsisi aloittamaan tarjoamalla laa du kasta kuntoutusta, tulisi henkilöstömitoitus alkuvaiheessa pitää hyvällä tasolla. Lä hi vuo sien aikana osastolta on eläköitymässä muutama työntekijä ja tällöin voidaan mitoitusta tarkastella uudelleen. Lisäksi osastolle tulisi vii koittain, asiakasaineiston tarpeiden ja heille laadittavien kun tou tus suun ni telmien mukaisesti, tarjota myös toiminta- ja puheterapeutin palveluja. Myös henkilöstörakenne on tärkeä. Lähihoitajan vakanssin vapautuessa tu li si tämä toimi muuttaa fysioterapeutin tai kuntohoitajan toimeksi. Jat kossa uu del le tehostetun kuntoutuksen osastolle ohjataan pääasiassa neu rolo gis ten- ja leikkauspotilaiden jatkokuntoutus sekä yleislääketieteen jat kohoi toa ja -kuntoutusta tarvitsevat asiakkaat. Keskeisintä tulee olemaan asiak kaan oman aktiivisuuden tukeminen sekä asiakkaan ja omaisten ohjaus ja neu von ta. Koko hoitohenkilökunta tulee osallistumaan mo niam matil li sen työ ryh män kanssa kuntoutukseen yhtenevin periaattein ja ta voit tee-

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ na tulee ole maan asiakkaan mahdollisimman itsenäinen toimintakyky ja pikai nen ko tiin palaaminen. Nykyisessä organisaatiossa osasto 2 kuuluu terveydenhuollon pal ve lu aluee seen, jossa sen tulee säilyä. Osasto tulee siirtää kuitenkin kun tou tuksen pal ve lu yk sik köön. Tällä siirrolla saadaan Kalajoen kaupungin kun toutuk ses ta tarpeenmukainen hoidon kanssa toiminnallinen kokonaisuus ja sau ma ton hoitoketju avokuntoutuksesta laitoskuntoutukseen. Sosiaalijohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että alkaen: 1. siirretään uusi tehostetun kuntoutuksen yksikkö osaksi kuntoutuksen pal ve lu yk sik köä talous- ja toimintasuunnitelmassa säilytetään nykyinen henkilöstömitoitus huomioiden henkilöstön yh teiskäyt tö palvelukeskus Mainingin kanssa 3. muutetaan yksi lähihoitajan vapautuva toimi osaston kuntohoitajan toimek si 4. vahvistetaan paikkamääräksi 16 asiakaspaikkaa alkaen Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä kohdat 1, 3 ja 4. Henkilöstön osalta mitoitus arvioidaan talousarvion 2016 yhteydessä. Henki lös tö mää rä arvioidaan ja päätetään osasto 1:n, Mainingin ja kun tou tus yksi kön hoitoisuuksien mukaan. Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Vammaisten henkilöiden asumispalvelun ja lyhytaikaishoidon hankinta puitejärjestelynä 72/ /2015 PetuLtk (Valmistelija: Päivi Siironen, kehitysvammahuollon johtaja) Perusturvalautakunta on päättänyt osallistua julkisten hankin to jen suunnittelu- ja johtamisohjelma hankkeeseen. Toisena pi lot tikoh tee na hankkeessa on vammaisten asumispalvelut. Keväällä 2015 on käynnistetty kilpailutus vammaisten asumispalveluiden ja ti la päis hoi don puitesopimuksista, jotka on tarkoitus saada voimaan alkaen. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävän liitteen B mu kaisen palvelun hankinta. Perusturvalautakunta on irtisanonut voimassa olevat Kalajoen kaupungin perusturvapalveluiden myöntämät vammaisten asu mis pal ve lu jen ostopalvelusopimukset päättymään Kalajoen kaupungin Hyvinvointipalvelut on pyytänyt tarjousta vam mais palve lu lain ja kehitysvammalain perusteella järjestetystä asumispalvelusta sekä lyhytaikaishoidosta puitejärjestelynä. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA -palvelussa ja Kalajoen kaupungin Internetsivuilla. Hankin nan ennakkoilmoitus on julkaistu HILMA- palvelussa Info- ja kes kus te lu ti lai suu det palvelun tarjoajille on järjestetty ja Kutsu infotilaisuuteen julkaistiin Kalajoen kaupungin net ti si vuilla. Tarjouspyyntöön oli mahdollista tehdä kysymyksiä ja vastaukset jul kaistiin Kalajoen kaupungin www-sivustolla. Puitesopimus mahdollistaa tarpeen mukaisesti asumispalvelun tai ly hyt aikais hoi don hankinnan oman tuotannon lisäksi. Hankinta koskee pää asiassa uusia asumistarpeita ja sellaisia tilanteita, joissa asiakas on itse halukas vaih ta maan asuinpaikkaansa. Tilaaja ei sitoudu tiettyjen vuo ro kau si määrien tai asiakaspaikkojen ostoon eikä myöskään puitesopimuksen teh neellä palveluntuottajalla ole velvollisuutta pitää tilaajalle vapaana paikkoja. Pal ve lu muo to jen tai asiakasryhmien kokoa ei voi vuositasolla arvioida. Kalajoen kaupungin tavoitteiden toteuttamiseksi hankinnalle on asetettu seu raa vat tavoitteet: a. asiakastyytyväisyys b. ylläpitää ja kehittää asiakkaan toimintakykyä sekä mah dol li sim man itsenäistä ja hyvää elämää c. kokonaistaloudellisuus laatu, sisältö ja hinta Tilaaja edistää tavoitteiden toteutumista niitä tukevilla hankinnan valinta- ja arviointikriteereillä sekä sopimuskannusteilla. Lisäksi tilaaja haluaa, että pal ve lun tuot ta ja löytää innovatiivisia tapoja tuottaa asiakaslähtöistä pal velua ja edistää samalla kumppanuutta eri osapuolten välillä. Tilaaja valitsee puitejärjestelyä koskevan kilpailutuksen perusteella pui teso pi muk seen vähintään kaksi (2) palveluntuottajaa, mikäli tarjoajien so veltu vuus vaa ti muk set täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia on riit tä-

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ väs ti, ja tekee näiden kanssa puitesopimuksen. Tarjouskilpailu ratkaistaan kokonaistaloudellista edullisuusperiaatetta noudat taen siten, että palvelukokonaisuuksien hinta muodostaa 75 %, asiakas- ja omaistyytyväisyys 15 % ja toimintasuunnitelma 10 %. Tarjouksista parhaaksi valitaan se, joka on pistemäärältään korkein käyttäen kahden desimaalin tarkkuutta. Kalajoen kaupunki hylkää tar jous pyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset, sekä tarjoukset, joi hin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Tilaaja toteuttaa hankinnan sille va rat tu jen määrärahojen puitteissa. Puitejärjestelyn alaiseen puitesopimukseen perustuvat hankinnat tehdään kil pai lu tuk sen tulosten perusteella tehdyn paremmuusjärjestyksen mu kaises ti asiakkaiden sijoittuessa viime kädessä kuitenkin niihin pui te so pi musyk si köi hin, jotka ovat asiakkaan henkilökohtaisen tarpeen, yksilöllisen toiveen ja palvelusuunnitelman perusteella asiakkaan kannalta tar koi tuk senmu kai sim pia. Mikäli tarjoajat saavat saman vertailupistemäärän, edullisimmaksi kat sotaan se tarjous, jolla on yhteenlaskettuna korkeammat pisteet asiakas- ja omais tyy ty väi syy des tä ja sen jälkeen se, jolla on korkeammat pisteet asiakas tyy ty väi syy den osalta. Tarjous hylätään, jos asiakkaiden asiakastyytyväisyyslupaus annettu lupaus on alle 4,3 ja omaisten asiakastyytyväisyyslupaus on alle 3,8. Tarjouk sen tekijän tulee varautua siihen, että se tarvittaessa kykenee esit tämään uskottavat suunnitelmat lupauksen toteuttamiseksi. Tilaaja pidättää it sel leen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset liian kalliina tai määrärahoihin so pi mat to mi na. Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavien palvelutuottajien tarjoukset: Vammaisten henkilöiden asumispalvelu: Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia (Kokkola) Esperi Care konserni (uusi, perustettava yksikkö) Taukokangas Oy (Oulainen) Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumispalvelu: Karentia Oy (Siikajoki) Esperi Care konserni Lyhytaikaishoito alle 18 vuotiaat: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Lyhytaikaishoito yli 18 vuotiaat: Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia Esperi Care konserni Taukokangas Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kehitysvammahuollon johtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä puitejärjestelyyn seuraavat pal ve-

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ lun tuot ta jat: Vammaisten henkilöiden asumispalvelu: Palvelumuoto 1: 1. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia Palvelumuoto 2: 1. Esperi Care konserni 2. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia Palvelumuoto 3: 1. Esperi Care konserni 2. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia 3. Taukokangas Oy Palvelumuoto 4: 1. Esperi Care konserni 2. Taukokangas Oy 3. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia Palvelumuoto 5: 1. Esperi Care konserni 2. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia 3. Taukokangas Oy Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumispalvelu: Palvelumuoto 1: 1. Karentia Oy Palvelumuoto 2: 1. Karentia Oy 2. Esperi Care konserni Palvelumuoto 3: 1. Esperi Care konserni Palvelumuoto 4: 1. Esperi Care konserni Palvelumuoto 5: 1. Esperi Care konserni Lyhytaikaishoito alle 18-vuotiaat: Tarjouksen jätti ainoastaan Kehitysvammaisten Pal ve lu sää tiö. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tarjous hylätään liian kalliina ja mää rära hoi hin sopimattomana. Lyhytaikaishoito yli 18-vuotiaat: Palvelumuoto 1: 1. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tarjous hylätään liian kalliina ja mää rära hoi hin sopimattomana. Palvelumuoto 2: 1. Esperi Care konserni 2. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tarjous hylätään liian kalliina ja mää rära hoi hin sopimattomana. Palvelumuoto 3:

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Esperi Care konserni 2. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia 3. Taukokangas Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tarjous hylätään liian kalliina ja mää rära hoi hin sopimattomana. Palvelumuoto 4: 1. Esperi Care konserni 2. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia 3. Taukokangas Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tarjous hylätään liian kalliina ja mää rära hoi hin sopimattomana. Palvelumuoto 5: 1. Esperi Care konserni 2. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia 3. Taukokangas Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tarjous hylätään liian kalliina ja mää rära hoi hin sopimattomana. Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy kehitysvammahuollon johtajan esityksen Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin. Liitteet 3 Tarjousten yhdistelmä / vammaisten henkilöiden asumispalvelun ja lyhytaikaishoidon hankinta

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Lasten sijaishuollon palvelujen hankinta puitejärjestelynä 142/ /2014 PetuLtk (Valmistelija: Kirsti Rahkola, sosiaalijohtaja) Perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt osal listua julkisten hankintojen suunnittelu- ja johtamisohjelma -hankkeeseen. Toi se na pilottikohteena on lasten sijaishuollon palvelujen hankinta pui te järjes te ly nä. Keväällä 2015 on käynnistetty kilpailutus lasten sijaishuollon palveluista pui te jär jes te ly nä ajalle Hankinnan ennakkoilmoitus on julkaistu Hilma -palvelussa Info- ja keskustelutilaisuudet palvelun tarjoajille on järjestetty ja Hankinnan tarjouspyyntö on julkaistu Hilma -palvelussa ja Ka lajoen kaupungin internetsivuilla Kyseessä on Eu-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta. Hankinnan kohteena ovat pääasiassa uusien asiakkaiden lastensuojelun si jais huol lon palvelut. Tilaaja valitsee puitejärjestelyä koskevan kil pai lu tuksen perusteella puitesopimukseen 3-10 palveluntuottajaa. Tilaaja ei sitoudu tiettyjen vuorokausimäärien ostoon eikä myöskään pui teso pi muk sen tehneellä palveluntuottajalla ole velvollisuutta pitää tilaajalle va paa na paikkoja. Puitejärjestelyn alaiseen puitesopimukseen perustuvat hankinnat tehdään kil pai lu tuk sen tulosten perusteella tehdyn paremmuusjärjestyksen mu kaises ti asiakkaiden sijoittuessa viime kädessä kuitenkin niihin pui te so pi musyk si köi hin, jotka ovat asiakkaan henkilökohtaisen tarpeen, yksilöllisen toiveen ja palvelusuunnitelman perusteella asiakkaan kannalta tar koi tuk senmu kai sim pia. Kalajoen kaupungin tavoitteiden toteuttamiseksi, hankinnalle on asetettu ta voit teek si lapsen edun toteutuminen siten, että: lapsen ja perheen hyvinvointi lisääntyy lapsen ja perheen välinen vuorovaikutus paranee sekä lapsen ja vanhempien elämänhallintataidot lisääntyvät. Lisäksi hankinnassa halutaan löytää toimivat yhteistyön muodot pal ve luiden tuottajien ja tilaajan välille sekä käyttää mittareita, joilla palvelun vaikut ta vuut ta voidaan arvioida ja käyttää palveluntuottajan tuloksellisuuden ar vioin nis sa. Tilaaja edistää tavoitteiden toteutumista niitä tukevilla hankinnan ver tai lupe rus teil la ja arviointikriteereillä sekä sopimuskannusteilla.

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Lisäksi tilaaja haluaa, että palveluntuottaja löytää innovatiivisia tapoja tuottaa asiakaslähtöistä palvelua ja edistää samalla kumppanuutta eri osapuol ten välillä. Palveluntuottajan valinnan perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousten vertailuperusteet ja niiden painoarvot ovat seuraavat: Huostaanoton ja avohuollon tukitoimin tehtävät sijoitukset: hinta 60 % vaikuttavuus 40 % Avohuollon tukitoimena toteutettavat tukiviikonloput: hinta 60 % vaikuttavuus 40 % Avohuollon tukitoimena toteutettava perhekuntoutus: hinta 60 % vaikuttavuus 40 % Kotiin annettava tuki perhetyönä: hinta 60 % vaikuttavuus 40 % Kotiin annettava tuki tukihenkilötoimintana: hinta 60 % vaikuttavuus 40 % Perhearviointi: hinta 100 % Vaikuttavuuden arvioinnissa on huomioitu seuraavia tekijöitä: - psyykkinen hyvinvointi - fyysinen hyvinvointi - arjen sujuvuus - koulunkäynti/työ - sosiaaliset verkostot ja arvioitu kuvattujen menetelmien paremmuutta menettelyjen kattavuuden, tarkkuuden, selkeyden ja realistisuuden perusteella. Määräaikaan klo 15 mennessä saapui 23 tarjousta. Määräajan jäl keen saapui 1 tarjous, joka hylätään myöhästyneenä. Tarjousten yh distel mä ja pisteytys on oheis ma te ri aa li na. Sosiaalijohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että hyväksytään seuraavat tarjoukset ja teh dään puitesopimus seuraavien palvelun tuottajien kanssa Huostaanoton ja avohuollon tukitoimin tehtävät sijoitukset Perhekoti Kylmänen Koiramäen perhekoti Perhekoti Konttiranta Avuhuollon tukitoimena toteutettavat tukiviikonloput

21 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Arjen Avain ODL SOS-lapsikyläsäätiö/Vihannin soslapsikylä Uutelan Kartanon palvelukeskus Kotiin annettava tuki perhetyönä Perhekoti Konttiranta Sydänmaankoti Hoitopalvelu Tallila Oy Kotiin annettava tuki tukinhenkilötoimintana Perhekoti Konttiranta Sydänmaankoti Raudasmäen sosiaalipalvelut Perhearviointi Arjen Avain ODL Hyvinvoinitipalvelu Steppi Oy Sos-lapsikyläsäätiö/Vihannin sos-lapsikylä Perhekuntoutus Tarjoukset hylätään, ei voida vertailla. Palveluntuottajat olivat antaneet hintoja niin asiakas- kuin perhekohtaisiakin. Tarjouspyynnössä ei ollut riittävän selkeästi määritelty asiaa. Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaalijohtajan esityksen. Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin.

22 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset PetuLtk Perusturvalautakunnalle annetaan seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Viranhaltijapäätökset ajalta ovat oheismateriaalina. Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ja päät tää, että se ei käytä otto-oikeutta. Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin.

23 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Tiedoksi saatettavat asiat PetuLtk (Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi) 1. Aluehallintovirasto: Lääkkeiden koneellisen annosjakelun mak su käytän nöt Pohjois-Suomen hallintoalueelle vuonna 2014 tehdyn kyselyn mu kaan 2. Aluehallintoviraston päätös : Päätös vuoden 2014 pe rus toimeen tu lon kustannuksiin suoritettavasta lopullisesta valtionosuudesta 3. Valviran päätös : Yksityisen terveyden huollon palvelujen an ta mis ta koskevan luvan muuttaminen/ Suomen Terveystalo Oy 4. Kuraattorityön toimintakertomus lukuvuodelta Raudasmäen sosiaalipalvelut Oy, hinnat alaken 6. Hyvinvointipalveluiden hinnat 2015; Merijärvi sekä ulkokuntalaiset, ulkomaalaiset ja muut Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi. Perusturvalautakunta: Merkittiin tiedoksi.

24 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 65-68, OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen perusturvalautakunta Osoite: Kalajoentie 5, KALAJOKI Puh. (08) Telefax: (08) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oi keus Postiosoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU Puh. Vaihde Telefax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Hankintalain mukainen hakemus: 72, 73 Markkinaoikeus Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Postiosoite: Helsinki Puh Telefax Sähköpostiosoite:

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 31.05.2017 klo 18:00-18:16 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kylpylä SaniFanin puku-, pesu-, ja entisen kuntoutusosaston

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 64

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 64 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 64 Perusturvalautakunta Aika 12.03.2015 klo 16:00-17:00 Paikka Perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 68 24.04.2007 Perusturvalautakunta 90 22.05.2007 Perusturvalautakunta 157 23.10.2007. Asumispalvelujen kilpailuttaminen

Perusturvalautakunta 68 24.04.2007 Perusturvalautakunta 90 22.05.2007 Perusturvalautakunta 157 23.10.2007. Asumispalvelujen kilpailuttaminen Perusturvalautakunta 68 24.04.2007 Perusturvalautakunta 90 22.05.2007 Perusturvalautakunta 157 23.10.2007 Asumispalvelujen kilpailuttaminen 2045/43/434/2006 PERUSLK 68 Valmistelijat: johtava lääkäri Sirkku

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta

Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta Perusturvalautakunta 101 27.10.2015 Kaupunginhallitus 405 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 148 11.11.2015 Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta 329/05.05.00/2015 PERLJ 27.10.2015 101 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216 Kaupunginhallitus Aika 21.03.2014 klo 15:00-16:02 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Väliaikaisten opetustilojen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

15 08.02.2017 19 01.03.2017 23 12.04.2017 30 19.04.2017 38 17.05.2017 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailuttaminen TARK 08.02.2017 15 Hankintapäällikkö Leena Räsänen esittelee asiaa tar

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Alustava tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista.

Alustava tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista. TARKASTUSLAUTAKUNTA 15 08.02.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 19 01.03.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 23 12.04.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 30 19.04.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 38 17.05.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 67 29.05.2017

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 82 28.10.2014 KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUN KILPAILUTUS 116/232/2014 SOSTERV 82 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 SOSTERV 20 Valmistelu:

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ Kaupunginhallitus. Aika klo 18:30-19:20

Pöytäkirjan tarkastajat: KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ Kaupunginhallitus. Aika klo 18:30-19:20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2016 1 Kaupunginhallitus Aika 28.11.2016 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 276 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Fysioterapiapalvelujen hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta on käytetty vuonna 2012 noin 87 000 euroa.

Fysioterapiapalvelujen hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta on käytetty vuonna 2012 noin 87 000 euroa. Perusturvalautakunta 7 19.11.2013 Perusturvalautakunta 5 25.03.2014 Perusturvalautakunta 6 24.11.2015 Fysioterapiapalvelujen hankinta 179/06.04.02/2009 Perla 19.11.2013 7 Valmistelija: Talouspäällikkö

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2017 169 Teknisten palveluiden lautakunta 09.10.2017 AIKA 09.10.2017 15:10-15:45 PAIKKA Akustiikka, kokoushuone Tapio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 13 Aleksia-liikelaitoksen osavuosikatsaus I ajalta Viranhaltijapäätökset 4

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 13 Aleksia-liikelaitoksen osavuosikatsaus I ajalta Viranhaltijapäätökset 4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 24.05.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Aleksia-liikelaitoksen osavuosikatsaus I ajalta 1.1.-30.4.2016 3 14 Viranhaltijapäätökset 4

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken terveyskeskuksen kokoustila 1. krs, Terveyskatu 8. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken terveyskeskuksen kokoustila 1. krs, Terveyskatu 8. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Vammaisneuvosto AIKA 11.07.2017 kello 10:00-11:30 PAIKKA Äänekosken terveyskeskuksen kokoustila 1. krs, Terveyskatu 8 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 83

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 83 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 83 Sivistyslautakunta Aika 08.09.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo. lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Irtaimistomäärärahan jakaminen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29 Tekninen lautakunta 29 07.05.2014 Perusturvalautakunta 67 20.05.2014 Perusturvalautakunta 114 16.09.2014 Perusturvalautakunta 147 18.11.2014 Perusturvalautakunta 153 16.12.2014 Perusturvalautakunta 10

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Perusturvalautakunta 111 09.12.2014 Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Ptltk 111 Lumijoen kunta on hankkinut kehitysvammaisten palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta. Hankintalaki (

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot