KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 124"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Aika klo 16: , :10 Paikka Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuu Pöytäkirjantarkastajien valinta Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus / Hyvinvointipalvelut 68 Erityisryhmien asumispalvelut Himangan erityisryhmien asumispalveluyksikön pääpiirustusten ja rakennustapaselostuksen hyväksyminen 70 Kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen Osasto 2:n muutos tehostetun kuntoutuksen yksiköksi Vammaisten henkilöiden asumispalvelun ja lyhytaikaishoidon hankinta puitejärjestelynä 73 Lasten sijaishuollon palvelujen hankinta puitejärjestelynä Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Murtoniemi Alpo puheenjohtaja Valikainen Esko varapuheenjohtaja Alaranta Juhani jäsen Alho Päivi jäsen Mäntymäki Ritva jäsen Tallila Ismo jäsen Yrjänä Tarja jäsen poistui Tilvis Aija varajäsen Tilvis Päivi varajäsen Mäki-Leppilampi Anne perusturvajohtaja Lumijärvi Liisa varajäsen poistui Rahkola Kirsti sosiaalijohtaja POISSA Heikkilä Eeva-Liisa jäsen Myllylahti Terttu jäsen Nevalainen Tuomas jäsen Nivala Kirsti jäsen Pekkala Sari jäsen Peltola Matti jäsen Pirkola Ari jäsen Tuliniemi Juha kh:n edustaja Puoskari Heta nuorisovalt. edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Alpo Murtoniemi Puheenjohtaja Anne Mäki-Leppilampi Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aija Tilvis ja Ismo Tallila. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Aija Tilvis Ismo Tallila

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hyvinvointipalvelukeskuksessa taloussihteerin huoneessa Taloussihteeri Suvi-Päivi Typpö

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuu PetuLtk (Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi) Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunnan puheenjohtaja totesi kokouk sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta PetuLtk (Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi) Perusturvalautakunta valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän ko kouksen pöytäkirjan. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat Päivi Alho ja Eeva-Lii sa Heikkilä. Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Perusturvalautakunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aija Tilvis ja Ismo Tal li la.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus / Hyvinvointipalvelut 129/ /2015 PetuLtk (Valmistelija: Suvi-Päivi Typpö, taloussihteeri) Talousarvion toteutuman osavuosikatsaus ajalta on pal velu alue ta sol la toiminnan, menojen ja tulojen osalta oheismateriaalina. Neljän kuukauden käyttöosuus tasaisella kertymällä saisi olla 33,33 % ta lousar vios ta. Toimintamenojen menoarvio vuodelle 2015 on Kuukausien 1-4/2015 toteutuneet menot ovat ja toteutumisprosentti 32 %. Vastaava toteutumisprosentti vuonna 2014 oli 30,5 %. Toimintatulojen tuloarvio vuodelle 2015 on Kuukausien 1-4/2015 toteutuneet tulot ovat ja toteutumisprosentti 32 %. Vastaava toteutumisprosentti v oli 28,8 %. Määrärahojen käyttö palvelualueittain tammi-huhtikuun ajalta on seuraava: Menot Tulot Netto Tot.% Tot.% Tot.% Hallinto Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Ymp.terv.huolto Yhteensä Merijärven tilanne talousarvioon verrattuna: Menot Tot.% Hallinto ,6 Sosiaalipalvelut ,8 Terveyspalvelut ,5 josta esh ,7 Ymp.terv.huolto ,0 Yhteensä ,5 Taloussihteeri: Perusturvalautakunta esittää osavuosikatsauksen kaupunginhallitukselle ja edel leen -valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy taloussihteerin esityksen. Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin. Liitteet 1 Toiminnan- ja talouden osavuosikatsaus / Hyvinvointipalvelut

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Talouden osavuosikatsaus / Merijärvi

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Erityisryhmien asumispalvelut PetuLtk (Valmistelija: Sanna Lastikka, asumispalvelupäällikkö) Asumispalvelujen selvitykset osoittivat, että yhteistoiminta-alueen vammaispalveluiden laaja-alaista tukea tarvitsevilla asiakkailla on säännöllistä ympärivuorokautisen asumispalvelun ja pitkäaikaisen asunnon tarvetta. Alle 18-vuotiaille tehty selvitys osoittaa, että myös tulevaisuudessa erityisryhmille tarvitaan ympärivuorokautista asumista. Myös tilapäishoidon tarve nousi esiin asumispalveluselvityksissä. Asumisyksikön sijainti omalla kotiseudulla mahdollistaa asiakkaiden osallistumisen esim. liikkumiseen, ulkoiluun, vierailuihin, asiointiin, harrastus ja päivä- ja työtoimintaan. Suunniteltu uusi asumispalveluyksikkö on sijoitettu Himangan Kärmekallion asuntoalueelle, ARA:n vaatimusten mukaisesti keskelle asutusta. Tämän hetkisen tilanteen mukaan uusi asumispalveluyksikkö Kalliokoti (8+1 asiakaspaikkaa) olisi valmis vuoden loppuun mennessä ja voisi aloittaa toimintansa Rakennusaikataulu voi vielä muuttua riippuen ARA:n päätösaikataulusta. Uudella asumispalveluyksiköllä reagoidaan nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Esimerkiksi viime vuonna Kalajoelle tuli 4 uutta asiakasta vammaispalveluiden erityisryhmien asumispalveluihin lisää. Tässä yhteydessä on hyvä tarkastella erityisryhmien asumispalveluita kokonaisuutena. Tällä hetkellä Kalajoella toimii Ryhmäkoti Puistola (15+1 asiakaspaikkaa) Kalajoen keskustassa ja Ryhmäkoti Ankkuri (6+1 asiakaspaikkaa) Himangalla. Erityisryhmien asumispalveluiden osalta tarve 3 yksikköön on suuri ja näistä kolmesta yksiköstä huolimattakin Kalajoelle jää vielä vammaispalveluiden ostopaikkoihin asiakkaita. Kolmen eri yksikön toimintaa on syytä profiloida tarkemmin. Kahden pienen yksikön toiminta ympärivuorokautisiksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi ei ole henkilöstöresurssien kohdentamisen osalta mahdollista eikä taloudellisesti kannattavaa. Koska uudessa asumispalveluyksikössä on otettu huomioon lakien ja asetusten määräämät velvoitteet erityisryhmien asumiseen liittyen, Kalliokodista on järkevää tehdä eniten hoitoa tarvitsevien asiakkaiden yksikkö ja muuttaa olemassa oleva Ankkuri ohjatuksi yksiköksi ilman yövalvontaa. Ankkurin profilointi kevyemmän tuen yksiköksi tukee myös valtakunnallista ohjeistusta itsenäisemmästä asumisesta erityisryhmillä. Ryhmäkoti Puistola jäisi tehostetun palveluasumisen yksiköksi, mutta myös siellä tarkasteltaisiin tässä samassa yhteydessä toimintaa hoidon porrastus huomioiden. Kalliokoti profiloitaisiin eniten hoitoa tarvitsevien yksiköksi. Näillä uusilla asumispalvelupaikoilla säästetään ostopalveluista vuositasolla noin Alustavan laskelman mukaan Kalliokodin toimintamenot olisivat

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ noin ,8, joten kokonaissäästö olisi ,2 vuositasolla. Kokonaisuutena kolmen yksikön tarkastelu yhdessä on järkevää ja taloudellista. Yksiköiden uudelleen profiloinnin ja henkilöresurssien kohdentamisen jälkeen jää tarve 6 uuden lähihoitajan palkkaamiseen. Mietinnässä on ollut myös Kalliokodin yksityistäminen, mutta se ei tällä hetkellä tue erityisryhmien asumispalveluiden kokonaisuudistusta. Asumispalvelupäällikkö: Esitän, että erityisryhmien asumista tarkastellaan kokonaisuutena uudestaan nyt uuden valmistumassa olevan Kalliokodin myötä. Uudelleen profiloinnin mukaisesti Kalliokoti olisi eniten hoitoa tarvitsevien yksikkö ja ryhmäkoti Ankkuri muutettaisiin kevyemmän tuen yksiköksi ilman yövalvontaa. Esitän, että lautakunta varaa tulevaan talousarvioon rahat uuteen erityisryhmien asumispalveluyksikkö Kalliokotiin ja alkaen palkataan 6 uutta lähihoitajaa. Sosiaalijohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy asumispalvelupäällikön esityksen Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy asumispalvelupäällikön esityksen. Henkilöstön lisäresurssointi arvioidaan uuden profiloinnin mukaiseksi kaikissa yksiköissä hyödyntäen olemassaolevaa henkilöstöä. Talousarviossa esitetään lisärasurssin tarve. Uuden henkilöstön palkkaaminen aikataulutetaan Kalliokodin valmistumisen varmistuttua. Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin. Kirsti Rahkola osallistui kokoukseen pykälien aikana klo

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Himangan erityisryhmien asumispalveluyksikön pääpiirustusten ja rakennustapaselostuksen hyväksyminen 60/ /2014 PetuLtk (Valmistelija: Rauli Mäkitalo, talonrakennuspäällikkö) Asumispalvelujen selvitykset osoittivat, että yhteistoiminta-alueen vammaispalveluiden laaja-alaista tukea tarvitsevilla vaikeasti kehitysvammaisilla asiakkailla on säännöllistä ympärivuorokautisen asumispalvelun ja pitkäaikaisen asunnon tarvetta. Myös alle 18-vuotiaille tehty selvitys osoittaa, että myös tulevaisuudessa kehitysvammaisille tarvitaan ympärivuorokautista asumista. Myös tilapäishoidon tarve nousi esiin asumispalveluselvityksissä. Asumisyksikön sijainti omalla kotiseudulla mahdollistaa myös vaikeasti kehitysvammaisten osallistumisen esim. liikkumiseen, ulkoiluun, vierailuihin, asiointiin, harrastus ja päivä- ja työtoimintaan. Suunniteltu asumispalveluyksikkö on sijoitettu Himangan Kärmekallion asuntoalueelle, ARA:n vaatimusten mukaisesti keskelle asutusta. Hankkeesta laadittiin esisuunnitelmat, joiden perusteella Asuntorahasto myönsi ehdollisen avustuspäätöksen hankkeen rahoituksesta Välittömästi tämän jälkeen käynnistettiin suunnittelijoiden kil pailutus ja valinta. Hankkeen suunnittelijat ovat seuraavat: Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtisuunnittelu Jorma Paloranta Oy. Sähkösuunnittelu: Sähköliike Kalajoki Ky. LVIA- suunnittelu: Insinööritoimisto J. Koivusaari Oy. Rakennesuunnittelu: Suunnittelu Laukka Oy Sprinklerisuunnittelu: Firecon Group Oy. Luonnosvaiheen suunnitelmista on pyydetty lausunnot eri instansseilta ja käyttäjiltä ja heidän vaatimuksensa on huomioitu suunnitelmissa. Hankkeen laajuus on: Kerrosala 659 m2 ja tilavuus 2854 m3. Hankkeen kustannusarvio oli avustuksen hakuvaiheessa , josta ARA myönsi avustusta 50 % eli Kustannusarvio on noussut hankkeen varustelutason parantamisen ja sprinklauksen lisäämisen vuoksi, ollen tällä hetkellä Suunnitelmat esitetään kokouksessa.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Talonrakennuspäällikkö: Perusturvalautakunta hyväksyy erityisryhmien asumispalveluyksikön pääpiirustukset ja rakennustapaselostuksen. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy talonrakennuspäällikön esi tyksen. Perusturvalautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin tiedoksi, että talonrakennuspäällikkö Rauli Mäkitalo oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan klo PetuLtk (Valmistelija: Sosiaalijohtaja Kirsti Rahkola) Aralle on lähetetty varsinaisen avustuspäätöksen hakemus Var si nai set avustettavat kustannukset ovat hakemuksen mukaisesti e, josta haettu avustus e. Kustannusarvio on noussut al ku pe räi ses tä hakemuksesta. Aran kehittämisarkkitehti on tarkistanut raken nus suun ni tel mat ja puoltanut niiden hyväksymistä. Osapäätöksen mukaan rakennustyöt voidaan aloittaa heti. Kalliokoti-hankkeessa on pidetty kolme työmaakokousta. Perustukset on va let tu, maalämpökaivot porattu, pihan liikennealueet tehty ja tällä hetkellä ol laan rungon pystytysvaiheessa. Rakennustyöt edistyvät aikataulun mukai ses ti.. Sosiaalijohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy Aralle lähetyn varsinaisen avus tus pää tök sen hakemuksen. Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy esityksen. Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen 100/05.23/2012 PetuLtk (Valmistelija: Kirsti Rahkola, sosiaalijohtaja) Vuoden 2015 alusta työttömyysturvalain muutos tulee kasvattamaan Ka lajoen kaupungin ns. sakkomaksuja. Kaupunki joutuu maksamaan yli 300 päi vää työttömänä olleen työmarkkinatuesta puolet ja yli 500 päivää työt tömä nä olleen työmarkkinatuesta 70 %. Mikäli työtön henkilö aktivoidaan johon kin työllistymistä edistävään toi men pi tee seen, ei näitä sakkomaksuja kau pun gil le tule. Tällä hetkellä kuntouttavaan työtoimintaan on aktivoitu asiakkaita Ka la joella n. 100 ja Merijärvellä 8. Yli 300 päivää työttömän olevia, ei aktivoituja työl lis ty mis tä edistävään toimenpiteeseen, on listalla edelleen 59 joista kus tan nuk set Kalajoella vajaa e/kk. Yli 500 päivää työttömänä ol leita on 22 joista kustannukset vajaa e/kk.kuukausittain listalle tulee uu sia ihmisiä 6-9. Kuntouttavan työtoiminnan ohjausta (aktivointisuunnitelmien teko, kun toutta van työtoiminnan lisäpaikkojen hankinta, toimeentulotukilaskelmien teko asiak kail le ja päivittäiset asiakaskontaktit) on tehnyt 2 henkilöä. Näistä toisen työsopimus on määräaikainen ja päättyy kesäkuun lopussa. Jotta kuntout ta va työtoiminta ja kustannusten pienentyminen jatkuu myös kesällä, oli si asianmukaista jatkaa työsuhdetta heti toisen päättymisen jälkeen. Jotta ns. sakkomaksulistaa saadaan edelleenkin pienennettyä, on kun toutta vaan työtoimintaan tehty toiminnallisia muutoksia. Kaikille ns. sak ko maksu lis tal la oleville henkilöille tullaan tekemään aktivointisuunnitelma ja oh jataan heidät heti kuntouttavaan työtoimintaan. Tämän jälkeen he siirtyvät mui den toimenpiteiden pariin (Askel-projekti, Jelppiverkko). Toteutuakseen tä mä tarvitsee henkilöstöresurssia. Sosiaalijohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että - jatketaan määräaikaista toisen kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan työso pi mus ta ajalle kustannukset katetaan säästyneillä työmarkkinatuen ns. sakkomaksuilla Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaalijohtajan esityksen. Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Osasto 2:n muutos tehostetun kuntoutuksen yksiköksi 144/00.01/2014 PetuLtk (Valmistelija: Kirsti Rahkola, sosiaalijohtaja) Kalajoen perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt, että Hi mangan palvelukeskuksen osasto 2 muutetaan tehostetun kuntoutuksen yk sikök si. Asia on myös päätetty vuoden 2015 talousarviossa. Muutoksen yhtey des sä osaston paikkalukua píenennetään nykyisestä 20:sta kuu teentois ta asiakaspaikkaan. Muutosprosessi on käynnissä. Henkilöstölle on järjestetty muutoskoulutus ke vääl lä 2015, kuntohoitaja osallistuu ergonomia- ja er go no mia kort ti kou lutuk seen keväällä 2015 ja aloittaa henkilöstölle ergonomiakoulutuksen syksyl lä Henkilöstö on käynyt tutustumassa vastaaviin kohteisiin Kok kolas sa ja Raahessa sekä Eksotessa. Osastolla on aloitettu pienimuotoinen re mont ti, jotta tilat palvelisivat paremmin tehostetun kuntoutuksen tarpeita. Uu sia tarpeenmukaisia apuvälineitä kuntoutujille on kilpailutettu. Osaston henkilöstömäärä on tällä hetkellä: 50 % osastonhoitaja, 50 % apu lais osas ton hoi ta ja, 6 sairaanhoitajaa, 6,5 lähihoitajaa sekä yksi lai tosapu lai nen teknisistä palveluista eli hoitohenkilöstöä yhteensä 14. Lä hi esimie het lasketaan mukaan sillä osuudella, jonka he tosiasiallisesti käyttävät hoi to työ hön, kuitenkin enintään puolella kokoaikaisesta työajasta. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan hyvä henkilöstömäärä on, jos hoitajamitoitus on 0,80 työntekijää/asiakas. Vähimmäismitoitus on 0,60 työntekijää/asiakas. Hyvällä mitoituksella näin ollen 16-paikkaisen osas ton hoitohenkilön määrä tulisi olla 13 työntekijää/asiakas ja vä himmäis mi toi tuk sel la hoitohenkilöstön määrä 10 työntekijää/asiakas. Laa tusuo si tuk sen mukaan uuden tehostetun kuntoutuksen yksikön hoi ta ja mi toitus olisi nykyisellä henkilöstömäärällä (osastonhoitajan työpanosta ei laske ta mukaan) hyvä, eli 0,80 työntekijää/asiakas. Kuntoutusosastojen henki lös tö mi toi tus yleisesti ottaen on 0,69-0,75 tt/asiakas. Jotta Himangalla te hos te tun kuntoutuksen yksikkö pääsisi aloittamaan tarjoamalla laa du kasta kuntoutusta, tulisi henkilöstömitoitus alkuvaiheessa pitää hyvällä tasolla. Lä hi vuo sien aikana osastolta on eläköitymässä muutama työntekijä ja tällöin voidaan mitoitusta tarkastella uudelleen. Lisäksi osastolle tulisi vii koittain, asiakasaineiston tarpeiden ja heille laadittavien kun tou tus suun ni telmien mukaisesti, tarjota myös toiminta- ja puheterapeutin palveluja. Myös henkilöstörakenne on tärkeä. Lähihoitajan vakanssin vapautuessa tu li si tämä toimi muuttaa fysioterapeutin tai kuntohoitajan toimeksi. Jat kossa uu del le tehostetun kuntoutuksen osastolle ohjataan pääasiassa neu rolo gis ten- ja leikkauspotilaiden jatkokuntoutus sekä yleislääketieteen jat kohoi toa ja -kuntoutusta tarvitsevat asiakkaat. Keskeisintä tulee olemaan asiak kaan oman aktiivisuuden tukeminen sekä asiakkaan ja omaisten ohjaus ja neu von ta. Koko hoitohenkilökunta tulee osallistumaan mo niam matil li sen työ ryh män kanssa kuntoutukseen yhtenevin periaattein ja ta voit tee-

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ na tulee ole maan asiakkaan mahdollisimman itsenäinen toimintakyky ja pikai nen ko tiin palaaminen. Nykyisessä organisaatiossa osasto 2 kuuluu terveydenhuollon pal ve lu aluee seen, jossa sen tulee säilyä. Osasto tulee siirtää kuitenkin kun tou tuksen pal ve lu yk sik köön. Tällä siirrolla saadaan Kalajoen kaupungin kun toutuk ses ta tarpeenmukainen hoidon kanssa toiminnallinen kokonaisuus ja sau ma ton hoitoketju avokuntoutuksesta laitoskuntoutukseen. Sosiaalijohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että alkaen: 1. siirretään uusi tehostetun kuntoutuksen yksikkö osaksi kuntoutuksen pal ve lu yk sik köä talous- ja toimintasuunnitelmassa säilytetään nykyinen henkilöstömitoitus huomioiden henkilöstön yh teiskäyt tö palvelukeskus Mainingin kanssa 3. muutetaan yksi lähihoitajan vapautuva toimi osaston kuntohoitajan toimek si 4. vahvistetaan paikkamääräksi 16 asiakaspaikkaa alkaen Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä kohdat 1, 3 ja 4. Henkilöstön osalta mitoitus arvioidaan talousarvion 2016 yhteydessä. Henki lös tö mää rä arvioidaan ja päätetään osasto 1:n, Mainingin ja kun tou tus yksi kön hoitoisuuksien mukaan. Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Vammaisten henkilöiden asumispalvelun ja lyhytaikaishoidon hankinta puitejärjestelynä 72/ /2015 PetuLtk (Valmistelija: Päivi Siironen, kehitysvammahuollon johtaja) Perusturvalautakunta on päättänyt osallistua julkisten hankin to jen suunnittelu- ja johtamisohjelma hankkeeseen. Toisena pi lot tikoh tee na hankkeessa on vammaisten asumispalvelut. Keväällä 2015 on käynnistetty kilpailutus vammaisten asumispalveluiden ja ti la päis hoi don puitesopimuksista, jotka on tarkoitus saada voimaan alkaen. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävän liitteen B mu kaisen palvelun hankinta. Perusturvalautakunta on irtisanonut voimassa olevat Kalajoen kaupungin perusturvapalveluiden myöntämät vammaisten asu mis pal ve lu jen ostopalvelusopimukset päättymään Kalajoen kaupungin Hyvinvointipalvelut on pyytänyt tarjousta vam mais palve lu lain ja kehitysvammalain perusteella järjestetystä asumispalvelusta sekä lyhytaikaishoidosta puitejärjestelynä. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA -palvelussa ja Kalajoen kaupungin Internetsivuilla. Hankin nan ennakkoilmoitus on julkaistu HILMA- palvelussa Info- ja kes kus te lu ti lai suu det palvelun tarjoajille on järjestetty ja Kutsu infotilaisuuteen julkaistiin Kalajoen kaupungin net ti si vuilla. Tarjouspyyntöön oli mahdollista tehdä kysymyksiä ja vastaukset jul kaistiin Kalajoen kaupungin www-sivustolla. Puitesopimus mahdollistaa tarpeen mukaisesti asumispalvelun tai ly hyt aikais hoi don hankinnan oman tuotannon lisäksi. Hankinta koskee pää asiassa uusia asumistarpeita ja sellaisia tilanteita, joissa asiakas on itse halukas vaih ta maan asuinpaikkaansa. Tilaaja ei sitoudu tiettyjen vuo ro kau si määrien tai asiakaspaikkojen ostoon eikä myöskään puitesopimuksen teh neellä palveluntuottajalla ole velvollisuutta pitää tilaajalle vapaana paikkoja. Pal ve lu muo to jen tai asiakasryhmien kokoa ei voi vuositasolla arvioida. Kalajoen kaupungin tavoitteiden toteuttamiseksi hankinnalle on asetettu seu raa vat tavoitteet: a. asiakastyytyväisyys b. ylläpitää ja kehittää asiakkaan toimintakykyä sekä mah dol li sim man itsenäistä ja hyvää elämää c. kokonaistaloudellisuus laatu, sisältö ja hinta Tilaaja edistää tavoitteiden toteutumista niitä tukevilla hankinnan valinta- ja arviointikriteereillä sekä sopimuskannusteilla. Lisäksi tilaaja haluaa, että pal ve lun tuot ta ja löytää innovatiivisia tapoja tuottaa asiakaslähtöistä pal velua ja edistää samalla kumppanuutta eri osapuolten välillä. Tilaaja valitsee puitejärjestelyä koskevan kilpailutuksen perusteella pui teso pi muk seen vähintään kaksi (2) palveluntuottajaa, mikäli tarjoajien so veltu vuus vaa ti muk set täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia on riit tä-

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ väs ti, ja tekee näiden kanssa puitesopimuksen. Tarjouskilpailu ratkaistaan kokonaistaloudellista edullisuusperiaatetta noudat taen siten, että palvelukokonaisuuksien hinta muodostaa 75 %, asiakas- ja omaistyytyväisyys 15 % ja toimintasuunnitelma 10 %. Tarjouksista parhaaksi valitaan se, joka on pistemäärältään korkein käyttäen kahden desimaalin tarkkuutta. Kalajoen kaupunki hylkää tar jous pyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset, sekä tarjoukset, joi hin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Tilaaja toteuttaa hankinnan sille va rat tu jen määrärahojen puitteissa. Puitejärjestelyn alaiseen puitesopimukseen perustuvat hankinnat tehdään kil pai lu tuk sen tulosten perusteella tehdyn paremmuusjärjestyksen mu kaises ti asiakkaiden sijoittuessa viime kädessä kuitenkin niihin pui te so pi musyk si köi hin, jotka ovat asiakkaan henkilökohtaisen tarpeen, yksilöllisen toiveen ja palvelusuunnitelman perusteella asiakkaan kannalta tar koi tuk senmu kai sim pia. Mikäli tarjoajat saavat saman vertailupistemäärän, edullisimmaksi kat sotaan se tarjous, jolla on yhteenlaskettuna korkeammat pisteet asiakas- ja omais tyy ty väi syy des tä ja sen jälkeen se, jolla on korkeammat pisteet asiakas tyy ty väi syy den osalta. Tarjous hylätään, jos asiakkaiden asiakastyytyväisyyslupaus annettu lupaus on alle 4,3 ja omaisten asiakastyytyväisyyslupaus on alle 3,8. Tarjouk sen tekijän tulee varautua siihen, että se tarvittaessa kykenee esit tämään uskottavat suunnitelmat lupauksen toteuttamiseksi. Tilaaja pidättää it sel leen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset liian kalliina tai määrärahoihin so pi mat to mi na. Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavien palvelutuottajien tarjoukset: Vammaisten henkilöiden asumispalvelu: Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia (Kokkola) Esperi Care konserni (uusi, perustettava yksikkö) Taukokangas Oy (Oulainen) Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumispalvelu: Karentia Oy (Siikajoki) Esperi Care konserni Lyhytaikaishoito alle 18 vuotiaat: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Lyhytaikaishoito yli 18 vuotiaat: Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia Esperi Care konserni Taukokangas Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kehitysvammahuollon johtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä puitejärjestelyyn seuraavat pal ve-

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ lun tuot ta jat: Vammaisten henkilöiden asumispalvelu: Palvelumuoto 1: 1. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia Palvelumuoto 2: 1. Esperi Care konserni 2. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia Palvelumuoto 3: 1. Esperi Care konserni 2. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia 3. Taukokangas Oy Palvelumuoto 4: 1. Esperi Care konserni 2. Taukokangas Oy 3. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia Palvelumuoto 5: 1. Esperi Care konserni 2. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia 3. Taukokangas Oy Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumispalvelu: Palvelumuoto 1: 1. Karentia Oy Palvelumuoto 2: 1. Karentia Oy 2. Esperi Care konserni Palvelumuoto 3: 1. Esperi Care konserni Palvelumuoto 4: 1. Esperi Care konserni Palvelumuoto 5: 1. Esperi Care konserni Lyhytaikaishoito alle 18-vuotiaat: Tarjouksen jätti ainoastaan Kehitysvammaisten Pal ve lu sää tiö. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tarjous hylätään liian kalliina ja mää rära hoi hin sopimattomana. Lyhytaikaishoito yli 18-vuotiaat: Palvelumuoto 1: 1. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tarjous hylätään liian kalliina ja mää rära hoi hin sopimattomana. Palvelumuoto 2: 1. Esperi Care konserni 2. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tarjous hylätään liian kalliina ja mää rära hoi hin sopimattomana. Palvelumuoto 3:

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Esperi Care konserni 2. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia 3. Taukokangas Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tarjous hylätään liian kalliina ja mää rära hoi hin sopimattomana. Palvelumuoto 4: 1. Esperi Care konserni 2. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia 3. Taukokangas Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tarjous hylätään liian kalliina ja mää rära hoi hin sopimattomana. Palvelumuoto 5: 1. Esperi Care konserni 2. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia 3. Taukokangas Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tarjous hylätään liian kalliina ja mää rära hoi hin sopimattomana. Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy kehitysvammahuollon johtajan esityksen Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin. Liitteet 3 Tarjousten yhdistelmä / vammaisten henkilöiden asumispalvelun ja lyhytaikaishoidon hankinta

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Lasten sijaishuollon palvelujen hankinta puitejärjestelynä 142/ /2014 PetuLtk (Valmistelija: Kirsti Rahkola, sosiaalijohtaja) Perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt osal listua julkisten hankintojen suunnittelu- ja johtamisohjelma -hankkeeseen. Toi se na pilottikohteena on lasten sijaishuollon palvelujen hankinta pui te järjes te ly nä. Keväällä 2015 on käynnistetty kilpailutus lasten sijaishuollon palveluista pui te jär jes te ly nä ajalle Hankinnan ennakkoilmoitus on julkaistu Hilma -palvelussa Info- ja keskustelutilaisuudet palvelun tarjoajille on järjestetty ja Hankinnan tarjouspyyntö on julkaistu Hilma -palvelussa ja Ka lajoen kaupungin internetsivuilla Kyseessä on Eu-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta. Hankinnan kohteena ovat pääasiassa uusien asiakkaiden lastensuojelun si jais huol lon palvelut. Tilaaja valitsee puitejärjestelyä koskevan kil pai lu tuksen perusteella puitesopimukseen 3-10 palveluntuottajaa. Tilaaja ei sitoudu tiettyjen vuorokausimäärien ostoon eikä myöskään pui teso pi muk sen tehneellä palveluntuottajalla ole velvollisuutta pitää tilaajalle va paa na paikkoja. Puitejärjestelyn alaiseen puitesopimukseen perustuvat hankinnat tehdään kil pai lu tuk sen tulosten perusteella tehdyn paremmuusjärjestyksen mu kaises ti asiakkaiden sijoittuessa viime kädessä kuitenkin niihin pui te so pi musyk si köi hin, jotka ovat asiakkaan henkilökohtaisen tarpeen, yksilöllisen toiveen ja palvelusuunnitelman perusteella asiakkaan kannalta tar koi tuk senmu kai sim pia. Kalajoen kaupungin tavoitteiden toteuttamiseksi, hankinnalle on asetettu ta voit teek si lapsen edun toteutuminen siten, että: lapsen ja perheen hyvinvointi lisääntyy lapsen ja perheen välinen vuorovaikutus paranee sekä lapsen ja vanhempien elämänhallintataidot lisääntyvät. Lisäksi hankinnassa halutaan löytää toimivat yhteistyön muodot pal ve luiden tuottajien ja tilaajan välille sekä käyttää mittareita, joilla palvelun vaikut ta vuut ta voidaan arvioida ja käyttää palveluntuottajan tuloksellisuuden ar vioin nis sa. Tilaaja edistää tavoitteiden toteutumista niitä tukevilla hankinnan ver tai lupe rus teil la ja arviointikriteereillä sekä sopimuskannusteilla.

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Lisäksi tilaaja haluaa, että palveluntuottaja löytää innovatiivisia tapoja tuottaa asiakaslähtöistä palvelua ja edistää samalla kumppanuutta eri osapuol ten välillä. Palveluntuottajan valinnan perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousten vertailuperusteet ja niiden painoarvot ovat seuraavat: Huostaanoton ja avohuollon tukitoimin tehtävät sijoitukset: hinta 60 % vaikuttavuus 40 % Avohuollon tukitoimena toteutettavat tukiviikonloput: hinta 60 % vaikuttavuus 40 % Avohuollon tukitoimena toteutettava perhekuntoutus: hinta 60 % vaikuttavuus 40 % Kotiin annettava tuki perhetyönä: hinta 60 % vaikuttavuus 40 % Kotiin annettava tuki tukihenkilötoimintana: hinta 60 % vaikuttavuus 40 % Perhearviointi: hinta 100 % Vaikuttavuuden arvioinnissa on huomioitu seuraavia tekijöitä: - psyykkinen hyvinvointi - fyysinen hyvinvointi - arjen sujuvuus - koulunkäynti/työ - sosiaaliset verkostot ja arvioitu kuvattujen menetelmien paremmuutta menettelyjen kattavuuden, tarkkuuden, selkeyden ja realistisuuden perusteella. Määräaikaan klo 15 mennessä saapui 23 tarjousta. Määräajan jäl keen saapui 1 tarjous, joka hylätään myöhästyneenä. Tarjousten yh distel mä ja pisteytys on oheis ma te ri aa li na. Sosiaalijohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että hyväksytään seuraavat tarjoukset ja teh dään puitesopimus seuraavien palvelun tuottajien kanssa Huostaanoton ja avohuollon tukitoimin tehtävät sijoitukset Perhekoti Kylmänen Koiramäen perhekoti Perhekoti Konttiranta Avuhuollon tukitoimena toteutettavat tukiviikonloput

21 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Arjen Avain ODL SOS-lapsikyläsäätiö/Vihannin soslapsikylä Uutelan Kartanon palvelukeskus Kotiin annettava tuki perhetyönä Perhekoti Konttiranta Sydänmaankoti Hoitopalvelu Tallila Oy Kotiin annettava tuki tukinhenkilötoimintana Perhekoti Konttiranta Sydänmaankoti Raudasmäen sosiaalipalvelut Perhearviointi Arjen Avain ODL Hyvinvoinitipalvelu Steppi Oy Sos-lapsikyläsäätiö/Vihannin sos-lapsikylä Perhekuntoutus Tarjoukset hylätään, ei voida vertailla. Palveluntuottajat olivat antaneet hintoja niin asiakas- kuin perhekohtaisiakin. Tarjouspyynnössä ei ollut riittävän selkeästi määritelty asiaa. Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaalijohtajan esityksen. Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin.

22 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset PetuLtk Perusturvalautakunnalle annetaan seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Viranhaltijapäätökset ajalta ovat oheismateriaalina. Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ja päät tää, että se ei käytä otto-oikeutta. Perusturvalautakunta: Hyväksyttiin.

23 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Tiedoksi saatettavat asiat PetuLtk (Valmistelija: Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi) 1. Aluehallintovirasto: Lääkkeiden koneellisen annosjakelun mak su käytän nöt Pohjois-Suomen hallintoalueelle vuonna 2014 tehdyn kyselyn mu kaan 2. Aluehallintoviraston päätös : Päätös vuoden 2014 pe rus toimeen tu lon kustannuksiin suoritettavasta lopullisesta valtionosuudesta 3. Valviran päätös : Yksityisen terveyden huollon palvelujen an ta mis ta koskevan luvan muuttaminen/ Suomen Terveystalo Oy 4. Kuraattorityön toimintakertomus lukuvuodelta Raudasmäen sosiaalipalvelut Oy, hinnat alaken 6. Hyvinvointipalveluiden hinnat 2015; Merijärvi sekä ulkokuntalaiset, ulkomaalaiset ja muut Hyvinvointipalvelujohtaja: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi. Perusturvalautakunta: Merkittiin tiedoksi.

24 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 65-68, OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen perusturvalautakunta Osoite: Kalajoentie 5, KALAJOKI Puh. (08) Telefax: (08) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oi keus Postiosoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU Puh. Vaihde Telefax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Hankintalain mukainen hakemus: 72, 73 Markkinaoikeus Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Postiosoite: Helsinki Puh Telefax Sähköpostiosoite:

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229 Perusturvalautakunta Aika 14.10.2014 klo 16:00-17:45 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 120 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Perusturvalautakunta Aika 27.08.2014 klo 16:00-17:10 Paikka Perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100 Perusturvalautakunta Aika 28.05.2014 klo 16:00-18:00 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 77

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 77 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 77 Tekninen lautakunta Aika 15.10.2014 klo 18:30-20:50 Paikka Kaupungintalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Osavuosikatsaus 31.8.2014 80 44 Kalajoen sataman investointimäärärahojen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 22.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 176 Työllistämistä edistävän

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 18:00-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 114 Henkilöstöraportti 2014

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Perusturvalautakunta AIKA 18.11.2014 kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:30-20:05 PAIKKA Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 29.01.2014 klo 16:00-18:00 Paikka Perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.03.2015 klo 18:00-20:35 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Mäkikankaan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Aika: 20.01.2015 klo 18:00-18:45 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 Hyvinvointilautakunta 31.05.2011 AIKA 31.05.2011 klo 17:00-18:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 61 1 HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS 135 62

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 Tekninen lautakunta Aika 10.12.2014 klo 19:15-20:25 Paikka Kylpylähotelli Sani, Hiekkakabinetti -kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Vastine Kynätien katusuunnitelman

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 23.09.2014 klo 17:02-18:42 Paikka Palvelutalo Keinustooli, Kirkkokatu 7 Nakkila Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 45 Johtavan sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Perusturvaltk 30.01.2008

Perusturvaltk 30.01.2008 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 Perusturvaltk 30.01.2008 AIKA 30.01.2008 klo 18:00-20:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot