TOIMINTAKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2012 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry PL 62 (Eteläranta 10) FI Helsinki, Finland Puhelin Telekopio S-posti: Telephone Telefax first

2 2 (9) 1 YLEISTÄ LIITOSTA Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry (jäljempänä tai liitto ) on Suomessa toimivien huolintayritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittisia asioita hoitava etujärjestö. Vuoden 2012 lopussa liittoon kuului yhteensä 65 jäsenyritystä, joilla on toimipisteitä ympäri Suomea. :n jäsenyritykset työllistivät huolinnassa ja siihen liittyvissä logistiikkapalveluissa yhteensä noin työntekijää (v. 2011) ja liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 2,2 mrd. euroa (v. 2011). Liiton tehtävänä on edistää huolinta-alalla toimivien jäsenten toimintaedellytyksiä sekä lisätä alan tunnettavuutta ja arvostusta. on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n (jäljempänä EK ) jäsen ja sen jäsenliiton Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n (jäljempänä PALTA") jäsenyhdistys. 2 YLEISTÄ VUODEN 2012 TALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Suomen viennin arvo pysytteli vuonna 2012 Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan lähes edellisvuotisella tasolla. Viennin arvo oli vajaat 56,8 miljardia euroa. Tuonnin arvo supistui kaksi prosenttia ja jäi vajaaseen 59,2 miljardiin euroon. Vienti säilyi edellisvuotisella tasolla EU:n ulkopuolelle suuntautuneen viennin ansiosta. Vienti EU:n ulkopuolelle lisääntyi viime vuonna neljä prosenttia, kun taas vienti EU-maihin väheni neljä prosenttia. EU:n osuus Suomen viennistä putosi 53,6 prosenttiin. Vielä viime vuosikymmenen alussa EU:n vientiosuus oli yli 60 prosenttia. Tuonti EU-maista väheni viime vuonna prosentin ja tuonti EU:n ulkopuolelta kolme prosenttia (Tullin ulkomaankaupan kuukausitilasto 12/2012). Suomen ulkomaankaupan (viennin ja tuonnin) arvon sekä volyymin supistuminen vuonna 2012 näkyi myös logistiikkapalveluja tarjoavien yritysten liikevaihdon kehityksessä. Vuoden 2008 taso liikevaihdossa ehdittiin ylittää maa- ja ilmaliikenteessä, mutta vesiliikenteessä sekä varastoinnissa ja muussa logistiikassa liikevaihto oli vuoden 2012 lopussa yhä alle taantumaa edeltävän tason. PALTAn suhdannebarometrin (1/2013) tulosten perusteella logistiikkapalveluyritysten tuotantokustannukset ovat nousseet tasaiseen tahtiin myyntihintoja nopeammin. Tämän seurauksena logistiikkapalvelu yritysten yleinen kannattavuuskehitys on ollut varsin heikkoa. 25 Liikevaihto Henkilöstö Liikevaihto (Mrd. EUR) Henkilöstö (x1000) = Logistiikan liikevaihto (Kuvat: PALTAn suhdannekatsaus 4/2012)

3 3 (9) 3 LIITON TOIMINTA EK:N JA PALTAN JÄSENENÄ :n edustajat ovat toimineet mm. EK:n logistiikkavaliokunnan, maakuljetusryhmän, meriryhmän sekä EK:n eri liittojen edustajista koostuvan logistiikkayhteistyöryhmä LEKY:n jäseninä tuoden näissä toimielimissä ja -ryhmissä esille huolinta-alan näkemykset ja intressit. :n puheenjohtaja Göran Åberg on vuonna 2012 edustanut :ää PALTAn hallituksessa sekä työvaliokunnassa. :n toimitusjohtaja on oman toimensa ohella toiminut PALTAn logistiikkasektorin toimialavastaavana asti ja toimialapäällikkönä lähtien. :n edustukset EK:ssa ja PALTAn eri toimielimissä on mainittu liitteessä A. 4 HUOLINTA-ALAN TYÖMARKKINATOIMINTA :n jäsenyritysten työmarkkina-asiat hoidettiin vuonna 2012 yhteistyössä PALTAn kanssa. PALTA on vastannut :n kanssa sovitun työnjaon mukaisesti :n jäsenyritysten työmarkkina-asioiden ja työsuhdeneuvonnan käytännön hoidosta sekä työehtosopimustoiminnan kehittämisestä :n hallituksen ohjaamana. Vuonna 2012 kaikki kolme huolinta-alaa koskevaa työehtosopimusta ovat olleet voimassa ja niihin on vuonna 2012 tehty alla mainitut palkkojen korotukset: 1. Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus (ERTO) Sopimuskausi on taulukkopalkkoja korotettu 0,6 % yleiskorotus 1,3 %, taulukkopalkkoja korotettu 1,3 % Vuoden 2012 ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä toimihenkilöille on maksettu työmarkkinakeskusjärjestöjen syksyn 2011 raamisopimukseen perustuva 150 euron kertaerä. 2. Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöiden työehtosopimus (AKT) Työehtosopimus on ajalle palkkoja on korotettu 52,70 euron yleis- ja taulukkokorotuksella taulukkopalkkoja korotettu 0,3 % 3. Tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimus (AHT) Sopimuskausi on taulukkopalkkoja on korotettu 0,6 % yleiskorotus 1,3 %, taulukkopalkkoja on korotettu 1,3 % Vuoden 2012 ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä toimihenkilöille on maksettu työmarkkinakeskusjärjestöjen syksyn 2011 raamisopimukseen perustuva 150 euron kertaerä. Kevään 2012 aikana jäsenyritysten edustajista koottu ns. :n tes-työryhmä kokoontui yhteensä neljä kertaa ja kokouksissa läpi käytiin ja kartoitettiin huolinta-alan työehtosopimusten tekstien ongelmakohdat ja kehittämistarpeet seuraavia työehto-

4 sopimusneuvotteluja varten. Työryhmän puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Dick Bäckström DSV Road Oy:stä. 5 LIITON EK:N JA PALTAN ULKOPUOLINEN TOIMINTA 4 (9) :n edustajat ovat vuoden 2012 aikana toimineet useissa viranomaisten vetämissä toimielimissä tai logistiikka-alan yhteistyöelimissä pyrkien niissä tuomaan esille huolinta-alan näkemykset ja intressit. :n edustukset EK:n ja PALTAn ulkopuolisissa eri toimielimissä on mainittu liitteessä B. 6 LIITON SISÄISET TOIMIELIMET Hallitus (4 kokousta) :n sisäisiä toimielimiä ovat hallitus, kuusi eri jaostoa sekä kolme eri työryhmää. :n toimielinten kokoonpanot on mainittu liitteessä C. Toimielimet ovat käsitelleet vuoden 2012 aikana mm. seuraavia asioita: Puheenjohtaja Göran Åberg, Autojaosto (3 kokousta) Lentojaosto (3 kokousta) Huolinnan työmarkkina-asioiden hoito ja työehtosopimusten kehittäminen :n jäsenyysasiat sekä edustukset EK:ssa ja EK:n ulkopuolella :n jaostojen ja työryhmien toiminta ja kokoonpanot PSYM ehtojen päivitystyö :n näkemys kabotaasi-kuljetuksiin Painojen ilmoittaminen tullivarastoinnissa Huolinta-alan toimet nuorisotyöllisyyden tukemiseksi Liikennepoliittisen selonteon valmistelu Vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2013 Huolinta-alan toimiala-analyysi Puheenjohtaja Päivi Kyllönen, Maantiekuljetuksia koskevat tai niihin vaikuttavat lainsäädäntöhankkeet Logyn yhteydessä toimivan ns. LASTU-työryhmän käsittelemät aiheet Kuorman kiinnitys ja lastiturvallisuus kv. maantieliikenteessä Liikennepoliittinen selonteko Kuljetusrikollisuuden ehkäisemistoimet Tavaraliikennelain muutosesitykset Lähettäjän/asiakkaan tiedonantovelvollisuus kuljetettavasta tavarasta :n näkemys kabotaasi-kuljetuksiin Puheenjohtaja Mikko Lehtinen, DHL Global Forwarding (Finland) Oy Liikennepoliittinen selonteko lentoliikenteen osalta Logistiikka-alan lainsäädäntöhankkeet Finnairin rahtiterminaalin toiminta ja Finnair Cargo Oy:n johdon tapaaminen Turva-asetuksen 300/2008 täytäntöönpanoasetukset sekä muut lentoliikenteen turvallisuusasiat IATAn e-awb -projekti ja CASS-koulutus Lentorahtitilastointi Finavian ympäristölupahakemus ja sen vaikutukset Finnairin toimintaan

5 5 (9) Merijaosto (1 kokous) Tullausjaosto (2 kokousta) Puheenjohtaja Markus Nyman, Liikennepoliittisen selonteko Logistiikka-alan lainsäädäntöhankkeet Kenttävuokraveloitukset feederien myöhästymistilanteissa Tullin ajankohtaiset asiat Puheenjohtaja Niko Plith, SA-TU Logistics Oy Venäjä / IVY-jaosto (0 kokousta) Nimitysjaosto (1 kokous) Lakiryhmä (2 kokousta) Komission ehdotus uudelleen laadituksi unionin tullikoodeksiksi Tullin ja huolinta-alan yhteistyöryhmän kokousten valmistelu Tullausarvon laskeminen Saksan yhteisömyynnin uudet todistusvelvoitteet alkaen Tavaranhaltijana toimiminen Venäjä - Kazakstan - Valko-Venäjä -tulliliiton ennakkoilmoittamisen käyttöönotto Tullin kumppanuusasiakkuus v. AEOC-status Ohjelmien hyödyt/haitat huolintaliikkeille? Painojen ilmoittaminen tullivarastoinnissa USA:n ns. mustalistan vaikutus AEO-toimijoihin Puheenjohtaja Bengt Westerholm, Oy Beweship Ab Jaosto ei kokoontunut vuoden aikana. Jaostoa koskevat asiat käsiteltiin/tiedotettiin sähköpostitse. Puheenjohtaja Pekka Laitinen, Ehdotus :n hallituksen kokoonpanoksi v Ehdotus :n edustuksista EK:ssa ja PALTAssa Puheenjohtaja Kimmo Turunen, DHL Freight (Finland) Oy Koulutusryhmä (6 kokousta) PSYM ehtojen uudistaminen Tilaajavastuulain määräykset Ehdotetut muutokset tavaraliikennelakiin Puheenjohtaja Tarja Päivä, TNT Suomi Oy Metropolia Ammattikorkeakoulussa järjestettävä Kontaktifoorumi sekä Logistiikkakilpailu Logistiikka- ja huolinta-alan osallistuminen elinkeinoelämän nuorisoohjelmaan ja yhteistyö koulu-coachin kanssa Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelma Logistiikkatietokonepelin toteuttaminen KYAMK:n kanssa

6 6 (9) Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajaryhmä (2 kokousta) 7 LIITON TOIMISTO Puheenjohtaja Heli Hörkkö, Vaarallisten aineiden kuljettamisesta postiliikenteessä Jäte- eli EWC-luokiteltujen tuotteiden kuljetukset Ns. "Elävän listan" päivitys kv. VAK-asioissa LVM:n VAK-neuvottelukunnassa käsitellyt asiat FIATAssa käsittelyssä olevat aiheet Liiton toimisto on sijainnut Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n yhteydessä osoitteessa Eteläranta 10 (6 krs.), Helsinki. Liiton toimitusjohtajana on toiminut ja liiton sihteerinä asti Maja Niinikoski. Liiton assistenttina on aloittanut FM Salme Liuska. Liiton päävastuullisena työsuhdeasiamiehenä on PALTAsta toiminut asiantuntija Anssi Rautiainen asti ja alkaen apulaisjohtaja Kaj Schmidt. 8 VUOSIKOKOUKSET 2012 Kevätkokous Kevätkokous pidettiin ravintola Katajanokan Kasinolla Helsingissä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen jälkeen järjestetyssä esitelmätilaisuudessa kuultiin Tullihallituksen pääjohtajan Tapani Erlingin sekä Nordea pankin pääekonomistin Roger Wessmanin esitykset. Kevätkokouksen jälkeiseen esitelmä- ja illallistilaisuuteen osallistui yhteensä 45 henkilöä jäsenyrityksistä ja liiton sidosryhmistä. Syyskokous Syyskokous pidettiin Suomen Huolintaliikkeiden Liitossa Helsingissä. Kokous päätti vuoden 2013 jäsenmaksuiksi 0,07 % vuonna 2012 jäsenyrityksen työsuhteessa olleille maksetuista palkoista, kuitenkin vähintään 845 euroa. Edellä mainittuihin jäsenmaksuihin päätettiin vuodelle 2013 myöntää 20 %:n alennus. Liittymismaksuksi vuodeksi 2013 päätettiin 600 euroa. Kokous valitsi liitolle vuodelle 2013 seuraavan hallituksen: Puheenjohtaja Göran Åberg Varapuh.joht. Bengt Westerholm Oy Beweship Ab Jäsenet Ben Angelvirta Itella Logistics Oy Heikki Halmetoja CHC Logistics Oy Henri Kuitunen Steveco Oy Pasi Kuusijärvi Oy Hacklin Logistics Ltd Pekka Laitinen Mikko Lehtinen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Topi Saarenhovi Nurminen Logistics Oyj Pekka Stenqvist DHL Freight (Finland) Oy Anne Pennala Rahtihuolinta Suomi Oy Niko Plith SA-TU Logistics Oy Jani Ståhlhammar UPS SCS (Finland) Oy ja United Parcel Service (Fin) Oy Matti Toivanen

7 7 (9) Kokouksen jälkeen kuultiin Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n talouspolitiikan johtajan Jussi Mustosen katsaus talouden ajankohtaisasioista. 9 KOULUTUSTOIMINTA Suomen Huolintaliikkeiden Liitto on vuonna 2012 järjestänyt tai ollut järjestämässä seuraavat huolinta-alalle suunnatut koulutustapahtumat: : Lentorahdin turvallisuusseminaari (115 henkilöä) : Liiton ja If Vahinkovakuutusyhtiön logistiikkaseminaari (50 henkilöä) Vuoden aikana on jatkettu koulutusyhteistyötä liiton ja Metropolia Ammattikorkeakoulun välillä. Keväällä 2012 toteutettiin Metropolia AMK:n opiskelijoille suunnattu Kontaktifoorumi, jossa :n jäsenyritykset esittelivät opiskelijoille (n. 200 opiskelijaa) huolinta-alaa ja yrityksensä toimintaa ennen Kontaktifooruminen seminaariosuutta. Kontaktifoorumiin ottivat osaa seuraavat :n jäsenyritykset: DHL Freight (Finland) Oy DSV Road Oy Oy Hacklin Logistics Ltd Itella Logistics Oy Leman International System Transport Oy Nurminen Logistics Oyj TNT Suomi Oy Kontaktifoorumissa lanseerattiin :n Logistiikkakilpailu Metropolian opiskelijoille ja kilpailu toteutettiin keväällä Voittajajoukkueen palkintona oli opintomatka Saksaan ja tutustuminen DHL -yhtiöiden lentohubiin. Vuonna 2012 osallistui Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n koordinoimaan Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmaan (ENO:ssa). ja PALTA rekrytoivat TAT:n kautta Logistiikka- ja huolinta-alan koulu-coachin, jonka tehtävänä on tehdä logistiikka- ja huolinta-alaa tunnetuksi oppilaitoksissa. Pääkohteena koulu-coachilla on peruskoulun ylä-asteen ja lukion rehtorit, opettajat, opintojen ohjaajat sekä oppilaat. Vuoden 2012 lopussa Kuljetusala.com - projektiin kuuluvat kuljetusliitot (ALT, LL, SKAL, AKT sekä Volvo Trucks) liittyivät :n ja PALTAn kutsusta ENO-projektiin vuosiksi Keväällä 2012 :n koulutusryhmä käynnisti Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa projektin, jossa luodaan logistiikka-aiheinen tietokonepeli. Pelin tavoitteena on innostaan nuoria kiinnostumaan logistiikka-alasta tietokonepelin kautta. Peliprojekti on tarkoitus saada valmiiksi keväällä NORDISKT SPEDITÖRFÖRBUND (www.nordicfreight.org) Suomen Huolintaliikkeiden Liiton jäsenet ovat Nordiskt Speditörförbundin jäseniä liiton maksaman jäsenmaksun kautta. Vuonna 2012 (5. kesäkuuta asti) NSF:n presidenttinä on toiminut :n hallituksen varapuheenjohtaja Bengt Westerholm sekä pääsihteerinä :n toimitusjohtaja Petri Laitinen. Kesäkuussa 2012 järjestettiin Helsingissä NSF:n liittokokous, jossa NSF:n puheenjohtajuus ja pääsihteerin tehtävät siirtyivät Suomelta Tanskalle.

8 8 (9) NSF:n hallitus piti vuoden 2012 aikana kaksi kokousta (Helsinki 5.6. sekä Kööpenhamina ), joissa käsiteltiin tulevaa PSYM uudistusta sekä NSF:n yleistä edunvalvontaa huolinta-alan asioissa. NSF:n lakikomitea ja pohjoismaisia kuljetusasiakkaita edustavat tahot pitivät vuoden 2012 aikana yhteensä 2 yhteiskokousta (Helsinki 2.5. ja Oslo 2.11 ), joissa valmisteltiin/pohjustettiin tulevia neuvotteluja PSYM ehtojen uudistamiseksi. NSF:n lakikomitean työhön ovat Suomesta osallistuneet ja Kimmo Turunen (DHL Freight (Finland) Oy). 11 FIATA (www.fiata.com) :n jäsenet ovat FIATAn jäseniä liiton maksaman jäsenmaksun kautta. Liiton toimitusjohtaja osallistui liiton edustajana FIATAn kevätkokoukseen, joka pidettiin Zürichissä sekä FIATAn maailmankokoukseen, joka pidettiin Los Angelesissa JÄSENISTÖ (www.huolintaliitto.fi) Liiton jäsenistössä tapahtui vuoden aikana seuraavat muutokset: Liiton jäsenyys päättyi vuonna 2012 Saimabulk Oy:n osalta. Vuoden 2012 lopussa liittoon kuului 65 jäsentä. Liiton jäsenyritykset per on mainittu liitteessä D. 13 TALOUDEN TOIMINTAPERIAATTEET Liiton taloutta hoidettiin osana Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kirjanpitoa. Liiton elinkeinopoliittisen toiminnan taloutta seurattiin erillään liiton työmarkkinapoliittisen osan taloudesta (liiton työmarkkinapoliittinen edunvalvonta hoidetaan PALTAn jäsenmaksun kautta) Liiton tilintarkastajina toimivat tilintarkastustoimisto PriceWaterhouseCoopers Oy:stä Henrik Sormunen ja Sauli Salmi. Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut tapahtumia, jotka vaikuttaisivat oleellisesti kuluvan tilikauden kehitykseen.

9 9 (9) Hallituksen allekirjoitukset Helsingissä 14. maaliskuuta 2013 Göran Åberg Bengt Westerholm Ben Angelvirta Heikki Halmetoja Henri Kuitunen Pasi Kuusijärvi Pekka Laitinen Mikko Lehtinen Anne Pennala Niko Plith Jani Ståhlhammar Topi Saarenhovi Pekka Stenqvist Matti Toivanen

10 LIITE A LIITON EDUSTUKSET PALTAN JA EK:N TOIMIELIMISSÄ JA TYÖRYHMISSÄ VUONNA 2012 PALTAn hallitus ja työvaliokunta Göran Åberg PALTAn työmarkkinavaliokunta Dick Bäckström DSV Road Oy PALTAn logistiikkatoimialaryhmän johtokunta EK edustajisto Göran Åberg EK:n logistiikkavaliokunta Bengt Westerholm Oy Beweship Ab Logistiikka-alan neuvottelukunta Göran Åberg EK:n logistiikan yhteistyöryhmä (LEKY) EK:n maakuljetusryhmä Päivi Kyllönen EK:n meriryhmä Markus Nyman EK:n PK-valtuuskunta Pekka Laitinen EK:n koulutus- ja työvoima-asioiden yhteistyöryhmä EK:n liittoyhteisön veroryhmä

11 EK:n kauppapoliittisten asiantuntijoiden taustaryhmät: Ryhmä 1 (Yhdysvallat), ryhmä 2 (Latinalainen Amerikka), ryhmä 4 (Kiina, Japani ja muu Aasia) ja ryhmä 5 (Intia): Mikko Lehtinen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Ryhmä 3 (Venäjä, IVY-maat, EU-laajentuminen): Bengt Westerholm Oy Beweship Ab Ryhmä 6 (WTO):

12 LIITON EDUSTUKSET EK:N ULKOPUOLELLA VUONNA 2012 LIITE B Tullin asiakasneuvottelukunta Niko Plith SA-TU Logistics Oy (varajäsen) Tullin ja huolinta-alan yhteistyöryhmä Mika Eloranta Esko Holopainen Pasi Häkkinen Soile Juslin Jaana Niemi Pekka Ovaska Ulla Sorjonen Rauli Werdermann Satu Yrjölä Nurminen Logistics Oyj SA-TU Logistics Oy Oy Beweship Ab Geodis Wilson Finland Oy TNT Suomi Oy Greencarrier Freight Services Finland Oy DHL Freight (Finland) Oy Tullin meriliikenteen asiakasyhteistyöryhmä Leena Nuotio Jouko Harno DHL Global Forwarding (Finland) Oy Valtiovarainministeriön EU5-jaosto (tullitekniset kysymykset) Liikenne- ja viestintäministeriön vaarallisten aineiden kuljetusten neuvottelukunta Heli Hörkkö Liikenne- ja viestintäministeriön EU-seurantaryhmä (kuljetukset) Liikenne- ja viestintäministeriön Venäjän liikenteen viranomaistyöryhmä VELIVI Juhani Hauhia Liikenneviraston ulkomaankaupan ja liikennehallinnon yhteistyöryhmä Opetushallituksen Ulkomaankaupan tutkintotoimikunta Huoltovarmuuskeskus Ilmakuljetuspooli Mikko Lehtinen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Vesikuljetuspooli Markus Nyman

13 Vakuutuslautakunta / Huolintavastuuasiat Kimmo Turunen Tapani Ekuri DHL Freight (Finland) Oy (jäsen) Oy Beweship Ab (varajäsen) ICC Suomen Incoterms -asiantuntijaryhmä Reijo Rautauoman säätiön hallitus NORDISKT SPEDITÖRFÖRBUND (NSF) Hallitus Bengt Westerholm Göran Åberg Oy Beweship Ab ( asti) Juridiska kommittén Kimmo Turunen DHL Freight (Finland) Oy FIATA General Council Göran Åberg Bengt Westerholm Oy Beweship Ab Customs Affairs Institute Niko Plith Rauli Werdermann SA-TU Logistics Oy Multimodal Transport Institute Markus Nyman Airfreight Institute Mikko Lehtinen Jari Merilahti DHL Global Forwarding (Finland) Oy FIATAn ja IATAn yhteistyöryhmä (EACP-JC): Jari Merilahti Kristian Pennala Rahtihuolinta Suomi Oy (varajäsen) IATA CASS - Local Customer Advisory Group / Nordic & Baltic: Kristian Pennala Jari Merilahti Rahtihuolinta Suomi Oy (varajäsen)

14 LIITE C LIITON ERI TOIMIELINTEN KOKOONPANOT VUONNA 2012 Hallitus Göran Åberg (pj) Ben Angelvirta Heikki Halmetoja Pasi Kuusijärvi Pekka Laitinen Mikko Lehtinen Markus Nyman Kenneth Palmgren Anne Pennala Niko Plith Jani Ståhlhammar Bengt Westerholm (vpj) Itella Logistics Oy CHC Logistics Oy Oy Hacklin Logistics Ltd DHL Global Forwarding (Finland) Oy DHL Freight (Finland) Oy Rahtihuolinta Suomi Oy SA-TU Logistics Oy UPS SCS (Finland) Oy ja United Parcel Service Finland Oy Oy Beweship Ab Autojaosto Päivi Kyllönen (pj) Pekka Hyvönen Oy Beweship Ab Esko Häkämies DHL Freight (Finland) Oy Bjarne Karlsson Juha Koskinen Itella Logistics Oy ( alk.) Janne Naukkarinen Itella Logistics Oy ( asti) Harri Salmi UPS SCS (Finland) Oy Jasmin Tainio Hannu Vuorinen Nurminen Logistics Oyj Lentojaosto Mikko Lehtinen (pj) DHL Global Forwarding (Finland) Oy Jari Aaltonen Scan Global Logistics (Finland) Oy Keijo Flinkman Oy Beweship Ab ( asti) Hans Gustavsson Oy Agility Logistics Ab Kari Heikkilä Itella Logistics Oy ( alk.) Jani Hellsten Oy Beweship Ab ( alk.) Petri Kallio Jussi Lauri Panalpina Ab Filial i Finland ( asti) Petteri Leinonen Geodis Wilson Finland Oy Kimmo Leskinen Oy Waco Logistics Finland Jari Merilahti Kristian Pennala Rahtihuolinta Suomi Oy Markku Pulliainen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Risto Suihko (vpj) Merijaosto Markus Nyman (pj) Carita Alanen Panalpina Ab Filial i Finland Marianne Blechingberg Oy Hacklin Ltd Keijo Flinkman Oy Beweship Ab ( asti) Jouko Harno Jani Hellsten Oy Beweship Ab ( alk.) Heli Jokinen

15 Merijaosto (jatk.) Timo Laine Oy Rauma Stevedoring Ltd Petteri Leinonen Geodis Wilson Finland Oy Marjut Linnajärvi Oy Agility Logistics Ab Janne Naukkarinen Itella Logistics Oy ( alk.) Leena Nuotio (vpj) DHL Global Forwarding (Finland) Oy Kalle Päkki Scan Global Logistics (Finland) Oy Henri Silventoinen Oy Waco Logistics Finland Teijo Turunen Tullausjaosto Niko Plith (pj) Mika Eloranta Esko Holopainen Pasi Häkkinen Soile Juslin Jaana Niemi Pekka Ovaska Ulla Sorjonen Ritva Syvinki Seppo Tarén Rauli Werdermann Satu Yrjölä SA-TU Logistics Oy Nurminen Logistics Oyj SA-TU Logistics Oy Oy Beweship Ab Geodis Wilson Finland Oy TNT Suomi Oy Greencarrier Freight Services Finland Oy Panalpina Ab Filial i Finland DHL Freight (Finland) Oy Venäjä / IVY-maiden jaosto Bengt Westerholm (pj) Oy Beweship Ab Carita Alanen Panalpina Ab Filial i Finland Sergei Fadeev DHL Freight (Finland) Oy ( alk.) Markus Haapanen SA-TU Logistics Oy Juhani Hauhia Tommy Juslenius Oy Tavatur Shipping Ltd Jari Järvelä Kimmo Koski Stella Corona Oy Ltd Anu Kujansuu Oy Euro-Baltic Logistics Ltd Juha Määttä Oy Beweship Ab ( alk.) Pekka Ovaska TNT Suomi Oy Pertti Silvennoinen Oy Beweship Ab ( asti) Anssi Vääränen Scan Global Logistics (Finland) Oy Kai Wicklund DHL Freight (Finland) Oy ( asti) Nimitysjaosto Pekka Laitinen (pj) Mikko Lehtinen Markus Nyman Anne Pennala Bengt Westerholm Göran Åberg DHL Global Forwarding (Finland) Oy Rahtihuolinta Suomi Oy Oy Beweship Ab

16 Koulutusryhmä Lakiryhmä Tarja Päivä (pj) TNT Suomi Oy Johanna Heiman Marika Mertala Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ( alk.) Tuuli Niininen Itella Logistics Oy Mika Palmio DHL Freight (Finland) Oy Jaana Tekoniemi Nurminen Logistics Oyj Tiina Viheriälä ( alk.) Tuure Väisänen DSV Road Oy Kimmo Turunen (pj) DHL Freight (Finland) Oy (pj alk.) Tapani Ekuri (pj) Oy Beweship Ab ( asti) Pirjo Grönroos Nurminen Logistics Oyj Mari Juopperi Scan Global Logistics (Finland) Oy Marja Korkka ( alk.) Jorma Tirri Oy Hacklin Ltd Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajaryhmä Heli Hörkkö (pj) Pauliina Auveri Matti Hinkkanen Auli Porokka Mikko Salminen Arto Tuomi Alf Åberg Itella Logistics Oy DHL Freight (Finland) Oy Oy Agility Logistics Ab UPS SCS (Finland) Oy Oy Beweship Ab

17 LIITE D Suomen Huolintaliikkeiden liiton jäsenyritykset Yritys Postitoimipaikka 1 "K" Line (Finland) Oy HELSINKI 2 Ab Wasa Logistics Ltd VAASA 3 Alpi Suomi Oy LAHTI 4 Bring Express Suomi Oy HELSINKI 5 Cargoworld Finland Oy VANTAA 6 CHS Logistics Oy LAPPEENRANTA 7 Crown Worldwide Oy VANTAA 8 DHL Freight (Finland Oy) VANTAA 9 DHL Global Forwarding (Finland) Oy VANTAA 10 DHL Supply Chain ( Finland) Oy VANTAA 11 DSV Air & Sea Oy VANTAA 12 DSV Road Oy VANTAA 13 DSV Solutions Oy VANTAA 14 Easmar Logistics Oy KOUVOLA 15 Finnsteve Oy Ab HELSINKI 16 FREJA Transport & Logistics Oy VANTAA 17 Geodis Wilson Finland Oy VANTAA 18 Greencarrier Freight Services Finland Oy HELSINKI 19 Ibertrans Oy VANTAA 20 ILP - Group Logistics Oy VANTAA 21 Itella Logistics Oy VANTAA 22 Jetpak Finland Oy VANTAA 23 Kemi Shipping Oy KEMI 24 Kuljetusliike Ville Silvasti Oy KANGASHÄKKI 25 Leman International System Transport Oy VANTAA 26 Newmark Oy UUSIKAUPUNKI 27 Nurminen Logistics Oyj HELSINKI 28 Oy Agility Logistics Ab VANTAA 29 Oy Backman-Trummer Ab VAASA 30 Oy Beweship Ab VANTAA 31 Oy Euro-Baltic Logistics Ltd KOUVOLA 32 Oy Finnsovtrans Ltd KOTKA 33 Oy Hacklin Bulk Boys Ltd KOTKA 34 Oy Hacklin Hamiko Ltd HAMINA 35 Oy Hacklin Logistics Ltd HELSINKI 36 Oy Hacklin Ltd PORI 37 VANTAA 38 Oy Logimix Ltd VANTAA 39 Oy Rauma Stevedoring Ltd RAUMA 40 Oy Scandic Trans Ab MUSTASAARI 41 Oy Tavatur Shipping Ltd VANTAA 42 Oy Vaasahuolinta-Vasaspedition Ab VAASA

18 43 Oy Waco Logistics Finland VANTAA 44 Oy Victor Ek Ab HELSINKI 45 Oy Wikeström & Krogius Ab TURKU 46 Panalpina Ab Filial i Finland VANTAA 47 Polar Logistics International Oy VANTAA 48 Posten Logistik SCM Oy VANTAA 49 Rahtihuolinta Suomi Oy VANTAA 50 SA-TU Logistics Oy HELSINKI 51 Scan Global Logistics (Finland) Oy VANTAA 52 HELSINKI 53 SeaRail Oy TAMPERE 54 Stella Corona Oy Ltd KOTKA 55 Steveco Oy KOTKA 56 Suomen Messulogistiikka Oy HELSINKI 57 Suomen Varastointi ja Huolinta Oy VANTAA 58 TNT Suomi Oy VANTAA 59 Tschudi Logistics Oy TURKU 60 United Parcel Service Finland Oy VANTAA 61 UPS SCS (Finland) Oy VANTAA 62 UTi Logistics (Finland) Oy VANTAA 63 Uuttera Oy HANKO 64 HELSINKI 65 Viawest Oy KOUVOLA

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2010 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry PL 30 (Eteläranta 10) FIN-00131 Helsinki, Finland Puhelin (09) 42 020 Telekopio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2007 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry Suomen Spedservice Oy, rek.nro 208.533 PL 30 (Eteläranta 10) FIN-00131 Helsinki,

Lisätiedot

22.3.2013. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus

22.3.2013. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus 22.3.2013 Logistiikkayritysten Liitto ry Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2012 2 TOIMINTAKERTOMUS 2012 22.3.2013 Yleistä Vuoden 2012 talous kasvoi hyvin hitaasti ja syksyllä talouden kasvu pysähtyi ja kääntyi

Lisätiedot

14.3.2014. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus

14.3.2014. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus 14.3.2014 Logistiikkayritysten Liitto ry Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 14.3.2014 Yleistä Vuoden 2013 aikana Suomen talous supistui ennakkoarvion mukaan 1,4 prosenttia, joten

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 2 Sisällysluettelo LIITON TEHTÄVÄ... 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2011... 4 LIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET... 5 TOIMIALA-ASIAT... 5 ENERGIATEHOKKUUS... 5 OSAAMISEN VAHVISTAMINEN... 6

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 - 1 - USL 2008 Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 YLEISTÄ Yhdistyksen toimintaa ohjaavat sen arvot. Arvojen mukaan USL on omalta osaltaan rakentamassa

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 2 Sisällysluettelo LIITON TEHTÄVÄ... 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2010... 3 TALOUDEN ELPYMINEN KÄYNNISTYI RIPEÄNÄ... 3 ASUNTORAKENTAMINEN VAHVASSA KASVUSSA... 3 LVI-TALOTEKNIIKAN TASAINEN

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT ry:n TOIMINTAKERTOMUS TAMMIKUU 2011 - SYYSKUU 2012. Sisällysluettelo:

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT ry:n TOIMINTAKERTOMUS TAMMIKUU 2011 - SYYSKUU 2012. Sisällysluettelo: SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT ry:n TOIMINTAKERTOMUS TAMMIKUU 2011 - SYYSKUU 2012 Sisällysluettelo: Liiton hallitus s. 2 Liiton aseman ja liittoyhteistyön muutokset s. 3 Edustus Elinkeinoelämän keskusliiton

Lisätiedot

Sisältö. Liiton katsaus... 4. Edunvalvonta... 8. Työ- ja ympäristönsuojelu... 12. Hallinto ja järjestötoiminta... 14. Liiton jäsenyydet...

Sisältö. Liiton katsaus... 4. Edunvalvonta... 8. Työ- ja ympäristönsuojelu... 12. Hallinto ja järjestötoiminta... 14. Liiton jäsenyydet... Vuosikertomus 2010 Sisältö Liiton katsaus... 4 Edunvalvonta... 8 Työ- ja ympäristönsuojelu... 12 Hallinto ja järjestötoiminta... 14 Liiton jäsenyydet... 20 Kansainvälinen toiminta... 22 Koulutustoiminta...

Lisätiedot

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I. Toimintakertomus 2012

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I. Toimintakertomus 2012 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I 1 Toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2012...4 Vuodesta 2012 tuli kohtuullinen...4 Uudisrakentaminen nihkeää, korjaaminen

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2014

EK:n toimintakertomus 2014 Toimintakertomus EK:n toimintakertomus 2014 Sisältö 3 Vuoden 2014 aikana tapahtunutta 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 5 Henkilöstökertomus 6 Talouspolitiikka 7 Työmarkkinat 8 Infra ja ympäristö 9 Kilpailukyky

Lisätiedot

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:N TYÖNANTAJAT RY. TOIMINTAKERTOMUS 2012

METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:N TYÖNANTAJAT RY. TOIMINTAKERTOMUS 2012 METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO - MTHL:N TYÖNANTAJAT RY. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Toimintakertomus 2012 1 Vuoden 2012 toiminta... 3 2 Toimintaympäristö... 3 2.1 Yleistä... 3 2.2 Yritystoiminnan kehitys

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009

Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009 Vuosikertomus 2009 Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2009 Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2009 29. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2007

1 Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2 GRAAFINEN TEOLLISUUS RY TOIMINTAKERTOMUS 3 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys... 5 Graafinen teollisuus... 6 Suhdannenäkymistä...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Hallinto ja talous 3. Viestintä 4. Liittopäivä 5. Edustukset 6. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta 7. Lainsäädännöllinen edunvalvonta ja lausunnot 8. Hankkeet ja tutkimukset 9.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2011 Vuosikertomus 2010 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2010 lopussa 511 Luottamushenkilöitä 2010 140

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin toiminta-alue

Rauman kauppakamarin toiminta-alue Vuosikertomus 2007 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2007 27. TOIMINTAVUOSI 1 KAUPPAKAMARIN STRATEGIA 2008-2011 Rauman

Lisätiedot

graafinen teollisuus ry Vuosikertomus 2006

graafinen teollisuus ry Vuosikertomus 2006 Gt graafinen teollisuus ry Vuosikertomus Gt graafinen teollisuus ry 1 Vuosikertomus 2 GRAAFINEN TEOLLISUUS RY TOIMINTAKERTOMUS 3 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013 RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013 www.rauma.chamber.fi kauppakamari@rauma.chamber.fi Rauman kauppakamarin toiminta-alue 2013 Eura Köyliö Säkylä Eurajoki Rauma RAUMAN KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 2013

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2004 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2004

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2008

1 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2 GRAAFINEN TEOLLISUUS RY TOIMINTAKERTOMUS 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys... 5 Graafinen teollisuus... 5 Suhdannenäkymistä...

Lisätiedot

SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA...

SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA... PAPERILIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 SISÄLTÖ LIITTOTOIMIKUNNAN KATSAUS... 3 EDUNVALVONTA... 9 TYÖEHTOSOPIMUSTOIMINTA... 10 KANSAINVÄLINEN EDUNVALVONTA... 10 PAPERINJALOSTUSTEOLLISUUS... 11 YHTEISTOIMINTA...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Sisällysluettelo

Toimintakertomus 2014. Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo KIVITEOLLISUUS VUONNA 2014... 2 YLEISTÄ TOIMINNASTA... 3 EDUNVALVONTA... 3 TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA... 4 KOULUTUSTOIMINTA... 5 TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA... 5 KANSAINVÄLISET YHTEYDET...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Lönnrotinkatu 11 A, 00120 Helsinki, puh. (09) 2287 7200, fax (09) 603 527 www.graafinenteollisuus.fi

Vuosikertomus 2010 Lönnrotinkatu 11 A, 00120 Helsinki, puh. (09) 2287 7200, fax (09) 603 527 www.graafinenteollisuus.fi Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2 GRAAFINEN TEOLLISUUS RY VUOSIKERTOMUS 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys...5 Graafinen teollisuus...6 Suhdannenäkymistä...8

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011 Sisäiset tarkastajat ry 2 Sisäiset tarkastajat ry 3 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 4 2. Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

Sosiaalialan Työnantajat ry:n toiminta-kertomus 2013

Sosiaalialan Työnantajat ry:n toiminta-kertomus 2013 Sosiaalialan Työnantajat ry:n toiminta-kertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sosiaalialan Työnantajat ry:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti valvoa jäseninä olevien työnantajien yhteisiä etuja työsuhteisiin

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2009

1 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys...5 Graafinen teollisuus...6 Suhdannenäkymistä...8 Graafinen Teollisuus ry:n toiminta YLEISTÄ...9

Lisätiedot