TOIMINTAKERTOMUS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2012 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry PL 62 (Eteläranta 10) FI Helsinki, Finland Puhelin Telekopio S-posti: Telephone Telefax first

2 2 (9) 1 YLEISTÄ LIITOSTA Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry (jäljempänä tai liitto ) on Suomessa toimivien huolintayritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittisia asioita hoitava etujärjestö. Vuoden 2012 lopussa liittoon kuului yhteensä 65 jäsenyritystä, joilla on toimipisteitä ympäri Suomea. :n jäsenyritykset työllistivät huolinnassa ja siihen liittyvissä logistiikkapalveluissa yhteensä noin työntekijää (v. 2011) ja liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 2,2 mrd. euroa (v. 2011). Liiton tehtävänä on edistää huolinta-alalla toimivien jäsenten toimintaedellytyksiä sekä lisätä alan tunnettavuutta ja arvostusta. on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n (jäljempänä EK ) jäsen ja sen jäsenliiton Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n (jäljempänä PALTA") jäsenyhdistys. 2 YLEISTÄ VUODEN 2012 TALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Suomen viennin arvo pysytteli vuonna 2012 Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan lähes edellisvuotisella tasolla. Viennin arvo oli vajaat 56,8 miljardia euroa. Tuonnin arvo supistui kaksi prosenttia ja jäi vajaaseen 59,2 miljardiin euroon. Vienti säilyi edellisvuotisella tasolla EU:n ulkopuolelle suuntautuneen viennin ansiosta. Vienti EU:n ulkopuolelle lisääntyi viime vuonna neljä prosenttia, kun taas vienti EU-maihin väheni neljä prosenttia. EU:n osuus Suomen viennistä putosi 53,6 prosenttiin. Vielä viime vuosikymmenen alussa EU:n vientiosuus oli yli 60 prosenttia. Tuonti EU-maista väheni viime vuonna prosentin ja tuonti EU:n ulkopuolelta kolme prosenttia (Tullin ulkomaankaupan kuukausitilasto 12/2012). Suomen ulkomaankaupan (viennin ja tuonnin) arvon sekä volyymin supistuminen vuonna 2012 näkyi myös logistiikkapalveluja tarjoavien yritysten liikevaihdon kehityksessä. Vuoden 2008 taso liikevaihdossa ehdittiin ylittää maa- ja ilmaliikenteessä, mutta vesiliikenteessä sekä varastoinnissa ja muussa logistiikassa liikevaihto oli vuoden 2012 lopussa yhä alle taantumaa edeltävän tason. PALTAn suhdannebarometrin (1/2013) tulosten perusteella logistiikkapalveluyritysten tuotantokustannukset ovat nousseet tasaiseen tahtiin myyntihintoja nopeammin. Tämän seurauksena logistiikkapalvelu yritysten yleinen kannattavuuskehitys on ollut varsin heikkoa. 25 Liikevaihto Henkilöstö Liikevaihto (Mrd. EUR) Henkilöstö (x1000) = Logistiikan liikevaihto (Kuvat: PALTAn suhdannekatsaus 4/2012)

3 3 (9) 3 LIITON TOIMINTA EK:N JA PALTAN JÄSENENÄ :n edustajat ovat toimineet mm. EK:n logistiikkavaliokunnan, maakuljetusryhmän, meriryhmän sekä EK:n eri liittojen edustajista koostuvan logistiikkayhteistyöryhmä LEKY:n jäseninä tuoden näissä toimielimissä ja -ryhmissä esille huolinta-alan näkemykset ja intressit. :n puheenjohtaja Göran Åberg on vuonna 2012 edustanut :ää PALTAn hallituksessa sekä työvaliokunnassa. :n toimitusjohtaja on oman toimensa ohella toiminut PALTAn logistiikkasektorin toimialavastaavana asti ja toimialapäällikkönä lähtien. :n edustukset EK:ssa ja PALTAn eri toimielimissä on mainittu liitteessä A. 4 HUOLINTA-ALAN TYÖMARKKINATOIMINTA :n jäsenyritysten työmarkkina-asiat hoidettiin vuonna 2012 yhteistyössä PALTAn kanssa. PALTA on vastannut :n kanssa sovitun työnjaon mukaisesti :n jäsenyritysten työmarkkina-asioiden ja työsuhdeneuvonnan käytännön hoidosta sekä työehtosopimustoiminnan kehittämisestä :n hallituksen ohjaamana. Vuonna 2012 kaikki kolme huolinta-alaa koskevaa työehtosopimusta ovat olleet voimassa ja niihin on vuonna 2012 tehty alla mainitut palkkojen korotukset: 1. Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus (ERTO) Sopimuskausi on taulukkopalkkoja korotettu 0,6 % yleiskorotus 1,3 %, taulukkopalkkoja korotettu 1,3 % Vuoden 2012 ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä toimihenkilöille on maksettu työmarkkinakeskusjärjestöjen syksyn 2011 raamisopimukseen perustuva 150 euron kertaerä. 2. Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöiden työehtosopimus (AKT) Työehtosopimus on ajalle palkkoja on korotettu 52,70 euron yleis- ja taulukkokorotuksella taulukkopalkkoja korotettu 0,3 % 3. Tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimus (AHT) Sopimuskausi on taulukkopalkkoja on korotettu 0,6 % yleiskorotus 1,3 %, taulukkopalkkoja on korotettu 1,3 % Vuoden 2012 ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä toimihenkilöille on maksettu työmarkkinakeskusjärjestöjen syksyn 2011 raamisopimukseen perustuva 150 euron kertaerä. Kevään 2012 aikana jäsenyritysten edustajista koottu ns. :n tes-työryhmä kokoontui yhteensä neljä kertaa ja kokouksissa läpi käytiin ja kartoitettiin huolinta-alan työehtosopimusten tekstien ongelmakohdat ja kehittämistarpeet seuraavia työehto-

4 sopimusneuvotteluja varten. Työryhmän puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Dick Bäckström DSV Road Oy:stä. 5 LIITON EK:N JA PALTAN ULKOPUOLINEN TOIMINTA 4 (9) :n edustajat ovat vuoden 2012 aikana toimineet useissa viranomaisten vetämissä toimielimissä tai logistiikka-alan yhteistyöelimissä pyrkien niissä tuomaan esille huolinta-alan näkemykset ja intressit. :n edustukset EK:n ja PALTAn ulkopuolisissa eri toimielimissä on mainittu liitteessä B. 6 LIITON SISÄISET TOIMIELIMET Hallitus (4 kokousta) :n sisäisiä toimielimiä ovat hallitus, kuusi eri jaostoa sekä kolme eri työryhmää. :n toimielinten kokoonpanot on mainittu liitteessä C. Toimielimet ovat käsitelleet vuoden 2012 aikana mm. seuraavia asioita: Puheenjohtaja Göran Åberg, Autojaosto (3 kokousta) Lentojaosto (3 kokousta) Huolinnan työmarkkina-asioiden hoito ja työehtosopimusten kehittäminen :n jäsenyysasiat sekä edustukset EK:ssa ja EK:n ulkopuolella :n jaostojen ja työryhmien toiminta ja kokoonpanot PSYM ehtojen päivitystyö :n näkemys kabotaasi-kuljetuksiin Painojen ilmoittaminen tullivarastoinnissa Huolinta-alan toimet nuorisotyöllisyyden tukemiseksi Liikennepoliittisen selonteon valmistelu Vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2013 Huolinta-alan toimiala-analyysi Puheenjohtaja Päivi Kyllönen, Maantiekuljetuksia koskevat tai niihin vaikuttavat lainsäädäntöhankkeet Logyn yhteydessä toimivan ns. LASTU-työryhmän käsittelemät aiheet Kuorman kiinnitys ja lastiturvallisuus kv. maantieliikenteessä Liikennepoliittinen selonteko Kuljetusrikollisuuden ehkäisemistoimet Tavaraliikennelain muutosesitykset Lähettäjän/asiakkaan tiedonantovelvollisuus kuljetettavasta tavarasta :n näkemys kabotaasi-kuljetuksiin Puheenjohtaja Mikko Lehtinen, DHL Global Forwarding (Finland) Oy Liikennepoliittinen selonteko lentoliikenteen osalta Logistiikka-alan lainsäädäntöhankkeet Finnairin rahtiterminaalin toiminta ja Finnair Cargo Oy:n johdon tapaaminen Turva-asetuksen 300/2008 täytäntöönpanoasetukset sekä muut lentoliikenteen turvallisuusasiat IATAn e-awb -projekti ja CASS-koulutus Lentorahtitilastointi Finavian ympäristölupahakemus ja sen vaikutukset Finnairin toimintaan

5 5 (9) Merijaosto (1 kokous) Tullausjaosto (2 kokousta) Puheenjohtaja Markus Nyman, Liikennepoliittisen selonteko Logistiikka-alan lainsäädäntöhankkeet Kenttävuokraveloitukset feederien myöhästymistilanteissa Tullin ajankohtaiset asiat Puheenjohtaja Niko Plith, SA-TU Logistics Oy Venäjä / IVY-jaosto (0 kokousta) Nimitysjaosto (1 kokous) Lakiryhmä (2 kokousta) Komission ehdotus uudelleen laadituksi unionin tullikoodeksiksi Tullin ja huolinta-alan yhteistyöryhmän kokousten valmistelu Tullausarvon laskeminen Saksan yhteisömyynnin uudet todistusvelvoitteet alkaen Tavaranhaltijana toimiminen Venäjä - Kazakstan - Valko-Venäjä -tulliliiton ennakkoilmoittamisen käyttöönotto Tullin kumppanuusasiakkuus v. AEOC-status Ohjelmien hyödyt/haitat huolintaliikkeille? Painojen ilmoittaminen tullivarastoinnissa USA:n ns. mustalistan vaikutus AEO-toimijoihin Puheenjohtaja Bengt Westerholm, Oy Beweship Ab Jaosto ei kokoontunut vuoden aikana. Jaostoa koskevat asiat käsiteltiin/tiedotettiin sähköpostitse. Puheenjohtaja Pekka Laitinen, Ehdotus :n hallituksen kokoonpanoksi v Ehdotus :n edustuksista EK:ssa ja PALTAssa Puheenjohtaja Kimmo Turunen, DHL Freight (Finland) Oy Koulutusryhmä (6 kokousta) PSYM ehtojen uudistaminen Tilaajavastuulain määräykset Ehdotetut muutokset tavaraliikennelakiin Puheenjohtaja Tarja Päivä, TNT Suomi Oy Metropolia Ammattikorkeakoulussa järjestettävä Kontaktifoorumi sekä Logistiikkakilpailu Logistiikka- ja huolinta-alan osallistuminen elinkeinoelämän nuorisoohjelmaan ja yhteistyö koulu-coachin kanssa Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelma Logistiikkatietokonepelin toteuttaminen KYAMK:n kanssa

6 6 (9) Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajaryhmä (2 kokousta) 7 LIITON TOIMISTO Puheenjohtaja Heli Hörkkö, Vaarallisten aineiden kuljettamisesta postiliikenteessä Jäte- eli EWC-luokiteltujen tuotteiden kuljetukset Ns. "Elävän listan" päivitys kv. VAK-asioissa LVM:n VAK-neuvottelukunnassa käsitellyt asiat FIATAssa käsittelyssä olevat aiheet Liiton toimisto on sijainnut Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n yhteydessä osoitteessa Eteläranta 10 (6 krs.), Helsinki. Liiton toimitusjohtajana on toiminut ja liiton sihteerinä asti Maja Niinikoski. Liiton assistenttina on aloittanut FM Salme Liuska. Liiton päävastuullisena työsuhdeasiamiehenä on PALTAsta toiminut asiantuntija Anssi Rautiainen asti ja alkaen apulaisjohtaja Kaj Schmidt. 8 VUOSIKOKOUKSET 2012 Kevätkokous Kevätkokous pidettiin ravintola Katajanokan Kasinolla Helsingissä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen jälkeen järjestetyssä esitelmätilaisuudessa kuultiin Tullihallituksen pääjohtajan Tapani Erlingin sekä Nordea pankin pääekonomistin Roger Wessmanin esitykset. Kevätkokouksen jälkeiseen esitelmä- ja illallistilaisuuteen osallistui yhteensä 45 henkilöä jäsenyrityksistä ja liiton sidosryhmistä. Syyskokous Syyskokous pidettiin Suomen Huolintaliikkeiden Liitossa Helsingissä. Kokous päätti vuoden 2013 jäsenmaksuiksi 0,07 % vuonna 2012 jäsenyrityksen työsuhteessa olleille maksetuista palkoista, kuitenkin vähintään 845 euroa. Edellä mainittuihin jäsenmaksuihin päätettiin vuodelle 2013 myöntää 20 %:n alennus. Liittymismaksuksi vuodeksi 2013 päätettiin 600 euroa. Kokous valitsi liitolle vuodelle 2013 seuraavan hallituksen: Puheenjohtaja Göran Åberg Varapuh.joht. Bengt Westerholm Oy Beweship Ab Jäsenet Ben Angelvirta Itella Logistics Oy Heikki Halmetoja CHC Logistics Oy Henri Kuitunen Steveco Oy Pasi Kuusijärvi Oy Hacklin Logistics Ltd Pekka Laitinen Mikko Lehtinen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Topi Saarenhovi Nurminen Logistics Oyj Pekka Stenqvist DHL Freight (Finland) Oy Anne Pennala Rahtihuolinta Suomi Oy Niko Plith SA-TU Logistics Oy Jani Ståhlhammar UPS SCS (Finland) Oy ja United Parcel Service (Fin) Oy Matti Toivanen

7 7 (9) Kokouksen jälkeen kuultiin Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n talouspolitiikan johtajan Jussi Mustosen katsaus talouden ajankohtaisasioista. 9 KOULUTUSTOIMINTA Suomen Huolintaliikkeiden Liitto on vuonna 2012 järjestänyt tai ollut järjestämässä seuraavat huolinta-alalle suunnatut koulutustapahtumat: : Lentorahdin turvallisuusseminaari (115 henkilöä) : Liiton ja If Vahinkovakuutusyhtiön logistiikkaseminaari (50 henkilöä) Vuoden aikana on jatkettu koulutusyhteistyötä liiton ja Metropolia Ammattikorkeakoulun välillä. Keväällä 2012 toteutettiin Metropolia AMK:n opiskelijoille suunnattu Kontaktifoorumi, jossa :n jäsenyritykset esittelivät opiskelijoille (n. 200 opiskelijaa) huolinta-alaa ja yrityksensä toimintaa ennen Kontaktifooruminen seminaariosuutta. Kontaktifoorumiin ottivat osaa seuraavat :n jäsenyritykset: DHL Freight (Finland) Oy DSV Road Oy Oy Hacklin Logistics Ltd Itella Logistics Oy Leman International System Transport Oy Nurminen Logistics Oyj TNT Suomi Oy Kontaktifoorumissa lanseerattiin :n Logistiikkakilpailu Metropolian opiskelijoille ja kilpailu toteutettiin keväällä Voittajajoukkueen palkintona oli opintomatka Saksaan ja tutustuminen DHL -yhtiöiden lentohubiin. Vuonna 2012 osallistui Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n koordinoimaan Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmaan (ENO:ssa). ja PALTA rekrytoivat TAT:n kautta Logistiikka- ja huolinta-alan koulu-coachin, jonka tehtävänä on tehdä logistiikka- ja huolinta-alaa tunnetuksi oppilaitoksissa. Pääkohteena koulu-coachilla on peruskoulun ylä-asteen ja lukion rehtorit, opettajat, opintojen ohjaajat sekä oppilaat. Vuoden 2012 lopussa Kuljetusala.com - projektiin kuuluvat kuljetusliitot (ALT, LL, SKAL, AKT sekä Volvo Trucks) liittyivät :n ja PALTAn kutsusta ENO-projektiin vuosiksi Keväällä 2012 :n koulutusryhmä käynnisti Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa projektin, jossa luodaan logistiikka-aiheinen tietokonepeli. Pelin tavoitteena on innostaan nuoria kiinnostumaan logistiikka-alasta tietokonepelin kautta. Peliprojekti on tarkoitus saada valmiiksi keväällä NORDISKT SPEDITÖRFÖRBUND (www.nordicfreight.org) Suomen Huolintaliikkeiden Liiton jäsenet ovat Nordiskt Speditörförbundin jäseniä liiton maksaman jäsenmaksun kautta. Vuonna 2012 (5. kesäkuuta asti) NSF:n presidenttinä on toiminut :n hallituksen varapuheenjohtaja Bengt Westerholm sekä pääsihteerinä :n toimitusjohtaja Petri Laitinen. Kesäkuussa 2012 järjestettiin Helsingissä NSF:n liittokokous, jossa NSF:n puheenjohtajuus ja pääsihteerin tehtävät siirtyivät Suomelta Tanskalle.

8 8 (9) NSF:n hallitus piti vuoden 2012 aikana kaksi kokousta (Helsinki 5.6. sekä Kööpenhamina ), joissa käsiteltiin tulevaa PSYM uudistusta sekä NSF:n yleistä edunvalvontaa huolinta-alan asioissa. NSF:n lakikomitea ja pohjoismaisia kuljetusasiakkaita edustavat tahot pitivät vuoden 2012 aikana yhteensä 2 yhteiskokousta (Helsinki 2.5. ja Oslo 2.11 ), joissa valmisteltiin/pohjustettiin tulevia neuvotteluja PSYM ehtojen uudistamiseksi. NSF:n lakikomitean työhön ovat Suomesta osallistuneet ja Kimmo Turunen (DHL Freight (Finland) Oy). 11 FIATA (www.fiata.com) :n jäsenet ovat FIATAn jäseniä liiton maksaman jäsenmaksun kautta. Liiton toimitusjohtaja osallistui liiton edustajana FIATAn kevätkokoukseen, joka pidettiin Zürichissä sekä FIATAn maailmankokoukseen, joka pidettiin Los Angelesissa JÄSENISTÖ (www.huolintaliitto.fi) Liiton jäsenistössä tapahtui vuoden aikana seuraavat muutokset: Liiton jäsenyys päättyi vuonna 2012 Saimabulk Oy:n osalta. Vuoden 2012 lopussa liittoon kuului 65 jäsentä. Liiton jäsenyritykset per on mainittu liitteessä D. 13 TALOUDEN TOIMINTAPERIAATTEET Liiton taloutta hoidettiin osana Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kirjanpitoa. Liiton elinkeinopoliittisen toiminnan taloutta seurattiin erillään liiton työmarkkinapoliittisen osan taloudesta (liiton työmarkkinapoliittinen edunvalvonta hoidetaan PALTAn jäsenmaksun kautta) Liiton tilintarkastajina toimivat tilintarkastustoimisto PriceWaterhouseCoopers Oy:stä Henrik Sormunen ja Sauli Salmi. Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut tapahtumia, jotka vaikuttaisivat oleellisesti kuluvan tilikauden kehitykseen.

9 9 (9) Hallituksen allekirjoitukset Helsingissä 14. maaliskuuta 2013 Göran Åberg Bengt Westerholm Ben Angelvirta Heikki Halmetoja Henri Kuitunen Pasi Kuusijärvi Pekka Laitinen Mikko Lehtinen Anne Pennala Niko Plith Jani Ståhlhammar Topi Saarenhovi Pekka Stenqvist Matti Toivanen

10 LIITE A LIITON EDUSTUKSET PALTAN JA EK:N TOIMIELIMISSÄ JA TYÖRYHMISSÄ VUONNA 2012 PALTAn hallitus ja työvaliokunta Göran Åberg PALTAn työmarkkinavaliokunta Dick Bäckström DSV Road Oy PALTAn logistiikkatoimialaryhmän johtokunta EK edustajisto Göran Åberg EK:n logistiikkavaliokunta Bengt Westerholm Oy Beweship Ab Logistiikka-alan neuvottelukunta Göran Åberg EK:n logistiikan yhteistyöryhmä (LEKY) EK:n maakuljetusryhmä Päivi Kyllönen EK:n meriryhmä Markus Nyman EK:n PK-valtuuskunta Pekka Laitinen EK:n koulutus- ja työvoima-asioiden yhteistyöryhmä EK:n liittoyhteisön veroryhmä

11 EK:n kauppapoliittisten asiantuntijoiden taustaryhmät: Ryhmä 1 (Yhdysvallat), ryhmä 2 (Latinalainen Amerikka), ryhmä 4 (Kiina, Japani ja muu Aasia) ja ryhmä 5 (Intia): Mikko Lehtinen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Ryhmä 3 (Venäjä, IVY-maat, EU-laajentuminen): Bengt Westerholm Oy Beweship Ab Ryhmä 6 (WTO):

12 LIITON EDUSTUKSET EK:N ULKOPUOLELLA VUONNA 2012 LIITE B Tullin asiakasneuvottelukunta Niko Plith SA-TU Logistics Oy (varajäsen) Tullin ja huolinta-alan yhteistyöryhmä Mika Eloranta Esko Holopainen Pasi Häkkinen Soile Juslin Jaana Niemi Pekka Ovaska Ulla Sorjonen Rauli Werdermann Satu Yrjölä Nurminen Logistics Oyj SA-TU Logistics Oy Oy Beweship Ab Geodis Wilson Finland Oy TNT Suomi Oy Greencarrier Freight Services Finland Oy DHL Freight (Finland) Oy Tullin meriliikenteen asiakasyhteistyöryhmä Leena Nuotio Jouko Harno DHL Global Forwarding (Finland) Oy Valtiovarainministeriön EU5-jaosto (tullitekniset kysymykset) Liikenne- ja viestintäministeriön vaarallisten aineiden kuljetusten neuvottelukunta Heli Hörkkö Liikenne- ja viestintäministeriön EU-seurantaryhmä (kuljetukset) Liikenne- ja viestintäministeriön Venäjän liikenteen viranomaistyöryhmä VELIVI Juhani Hauhia Liikenneviraston ulkomaankaupan ja liikennehallinnon yhteistyöryhmä Opetushallituksen Ulkomaankaupan tutkintotoimikunta Huoltovarmuuskeskus Ilmakuljetuspooli Mikko Lehtinen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Vesikuljetuspooli Markus Nyman

13 Vakuutuslautakunta / Huolintavastuuasiat Kimmo Turunen Tapani Ekuri DHL Freight (Finland) Oy (jäsen) Oy Beweship Ab (varajäsen) ICC Suomen Incoterms -asiantuntijaryhmä Reijo Rautauoman säätiön hallitus NORDISKT SPEDITÖRFÖRBUND (NSF) Hallitus Bengt Westerholm Göran Åberg Oy Beweship Ab ( asti) Juridiska kommittén Kimmo Turunen DHL Freight (Finland) Oy FIATA General Council Göran Åberg Bengt Westerholm Oy Beweship Ab Customs Affairs Institute Niko Plith Rauli Werdermann SA-TU Logistics Oy Multimodal Transport Institute Markus Nyman Airfreight Institute Mikko Lehtinen Jari Merilahti DHL Global Forwarding (Finland) Oy FIATAn ja IATAn yhteistyöryhmä (EACP-JC): Jari Merilahti Kristian Pennala Rahtihuolinta Suomi Oy (varajäsen) IATA CASS - Local Customer Advisory Group / Nordic & Baltic: Kristian Pennala Jari Merilahti Rahtihuolinta Suomi Oy (varajäsen)

14 LIITE C LIITON ERI TOIMIELINTEN KOKOONPANOT VUONNA 2012 Hallitus Göran Åberg (pj) Ben Angelvirta Heikki Halmetoja Pasi Kuusijärvi Pekka Laitinen Mikko Lehtinen Markus Nyman Kenneth Palmgren Anne Pennala Niko Plith Jani Ståhlhammar Bengt Westerholm (vpj) Itella Logistics Oy CHC Logistics Oy Oy Hacklin Logistics Ltd DHL Global Forwarding (Finland) Oy DHL Freight (Finland) Oy Rahtihuolinta Suomi Oy SA-TU Logistics Oy UPS SCS (Finland) Oy ja United Parcel Service Finland Oy Oy Beweship Ab Autojaosto Päivi Kyllönen (pj) Pekka Hyvönen Oy Beweship Ab Esko Häkämies DHL Freight (Finland) Oy Bjarne Karlsson Juha Koskinen Itella Logistics Oy ( alk.) Janne Naukkarinen Itella Logistics Oy ( asti) Harri Salmi UPS SCS (Finland) Oy Jasmin Tainio Hannu Vuorinen Nurminen Logistics Oyj Lentojaosto Mikko Lehtinen (pj) DHL Global Forwarding (Finland) Oy Jari Aaltonen Scan Global Logistics (Finland) Oy Keijo Flinkman Oy Beweship Ab ( asti) Hans Gustavsson Oy Agility Logistics Ab Kari Heikkilä Itella Logistics Oy ( alk.) Jani Hellsten Oy Beweship Ab ( alk.) Petri Kallio Jussi Lauri Panalpina Ab Filial i Finland ( asti) Petteri Leinonen Geodis Wilson Finland Oy Kimmo Leskinen Oy Waco Logistics Finland Jari Merilahti Kristian Pennala Rahtihuolinta Suomi Oy Markku Pulliainen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Risto Suihko (vpj) Merijaosto Markus Nyman (pj) Carita Alanen Panalpina Ab Filial i Finland Marianne Blechingberg Oy Hacklin Ltd Keijo Flinkman Oy Beweship Ab ( asti) Jouko Harno Jani Hellsten Oy Beweship Ab ( alk.) Heli Jokinen

15 Merijaosto (jatk.) Timo Laine Oy Rauma Stevedoring Ltd Petteri Leinonen Geodis Wilson Finland Oy Marjut Linnajärvi Oy Agility Logistics Ab Janne Naukkarinen Itella Logistics Oy ( alk.) Leena Nuotio (vpj) DHL Global Forwarding (Finland) Oy Kalle Päkki Scan Global Logistics (Finland) Oy Henri Silventoinen Oy Waco Logistics Finland Teijo Turunen Tullausjaosto Niko Plith (pj) Mika Eloranta Esko Holopainen Pasi Häkkinen Soile Juslin Jaana Niemi Pekka Ovaska Ulla Sorjonen Ritva Syvinki Seppo Tarén Rauli Werdermann Satu Yrjölä SA-TU Logistics Oy Nurminen Logistics Oyj SA-TU Logistics Oy Oy Beweship Ab Geodis Wilson Finland Oy TNT Suomi Oy Greencarrier Freight Services Finland Oy Panalpina Ab Filial i Finland DHL Freight (Finland) Oy Venäjä / IVY-maiden jaosto Bengt Westerholm (pj) Oy Beweship Ab Carita Alanen Panalpina Ab Filial i Finland Sergei Fadeev DHL Freight (Finland) Oy ( alk.) Markus Haapanen SA-TU Logistics Oy Juhani Hauhia Tommy Juslenius Oy Tavatur Shipping Ltd Jari Järvelä Kimmo Koski Stella Corona Oy Ltd Anu Kujansuu Oy Euro-Baltic Logistics Ltd Juha Määttä Oy Beweship Ab ( alk.) Pekka Ovaska TNT Suomi Oy Pertti Silvennoinen Oy Beweship Ab ( asti) Anssi Vääränen Scan Global Logistics (Finland) Oy Kai Wicklund DHL Freight (Finland) Oy ( asti) Nimitysjaosto Pekka Laitinen (pj) Mikko Lehtinen Markus Nyman Anne Pennala Bengt Westerholm Göran Åberg DHL Global Forwarding (Finland) Oy Rahtihuolinta Suomi Oy Oy Beweship Ab

16 Koulutusryhmä Lakiryhmä Tarja Päivä (pj) TNT Suomi Oy Johanna Heiman Marika Mertala Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ( alk.) Tuuli Niininen Itella Logistics Oy Mika Palmio DHL Freight (Finland) Oy Jaana Tekoniemi Nurminen Logistics Oyj Tiina Viheriälä ( alk.) Tuure Väisänen DSV Road Oy Kimmo Turunen (pj) DHL Freight (Finland) Oy (pj alk.) Tapani Ekuri (pj) Oy Beweship Ab ( asti) Pirjo Grönroos Nurminen Logistics Oyj Mari Juopperi Scan Global Logistics (Finland) Oy Marja Korkka ( alk.) Jorma Tirri Oy Hacklin Ltd Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajaryhmä Heli Hörkkö (pj) Pauliina Auveri Matti Hinkkanen Auli Porokka Mikko Salminen Arto Tuomi Alf Åberg Itella Logistics Oy DHL Freight (Finland) Oy Oy Agility Logistics Ab UPS SCS (Finland) Oy Oy Beweship Ab

17 LIITE D Suomen Huolintaliikkeiden liiton jäsenyritykset Yritys Postitoimipaikka 1 "K" Line (Finland) Oy HELSINKI 2 Ab Wasa Logistics Ltd VAASA 3 Alpi Suomi Oy LAHTI 4 Bring Express Suomi Oy HELSINKI 5 Cargoworld Finland Oy VANTAA 6 CHS Logistics Oy LAPPEENRANTA 7 Crown Worldwide Oy VANTAA 8 DHL Freight (Finland Oy) VANTAA 9 DHL Global Forwarding (Finland) Oy VANTAA 10 DHL Supply Chain ( Finland) Oy VANTAA 11 DSV Air & Sea Oy VANTAA 12 DSV Road Oy VANTAA 13 DSV Solutions Oy VANTAA 14 Easmar Logistics Oy KOUVOLA 15 Finnsteve Oy Ab HELSINKI 16 FREJA Transport & Logistics Oy VANTAA 17 Geodis Wilson Finland Oy VANTAA 18 Greencarrier Freight Services Finland Oy HELSINKI 19 Ibertrans Oy VANTAA 20 ILP - Group Logistics Oy VANTAA 21 Itella Logistics Oy VANTAA 22 Jetpak Finland Oy VANTAA 23 Kemi Shipping Oy KEMI 24 Kuljetusliike Ville Silvasti Oy KANGASHÄKKI 25 Leman International System Transport Oy VANTAA 26 Newmark Oy UUSIKAUPUNKI 27 Nurminen Logistics Oyj HELSINKI 28 Oy Agility Logistics Ab VANTAA 29 Oy Backman-Trummer Ab VAASA 30 Oy Beweship Ab VANTAA 31 Oy Euro-Baltic Logistics Ltd KOUVOLA 32 Oy Finnsovtrans Ltd KOTKA 33 Oy Hacklin Bulk Boys Ltd KOTKA 34 Oy Hacklin Hamiko Ltd HAMINA 35 Oy Hacklin Logistics Ltd HELSINKI 36 Oy Hacklin Ltd PORI 37 VANTAA 38 Oy Logimix Ltd VANTAA 39 Oy Rauma Stevedoring Ltd RAUMA 40 Oy Scandic Trans Ab MUSTASAARI 41 Oy Tavatur Shipping Ltd VANTAA 42 Oy Vaasahuolinta-Vasaspedition Ab VAASA

18 43 Oy Waco Logistics Finland VANTAA 44 Oy Victor Ek Ab HELSINKI 45 Oy Wikeström & Krogius Ab TURKU 46 Panalpina Ab Filial i Finland VANTAA 47 Polar Logistics International Oy VANTAA 48 Posten Logistik SCM Oy VANTAA 49 Rahtihuolinta Suomi Oy VANTAA 50 SA-TU Logistics Oy HELSINKI 51 Scan Global Logistics (Finland) Oy VANTAA 52 HELSINKI 53 SeaRail Oy TAMPERE 54 Stella Corona Oy Ltd KOTKA 55 Steveco Oy KOTKA 56 Suomen Messulogistiikka Oy HELSINKI 57 Suomen Varastointi ja Huolinta Oy VANTAA 58 TNT Suomi Oy VANTAA 59 Tschudi Logistics Oy TURKU 60 United Parcel Service Finland Oy VANTAA 61 UPS SCS (Finland) Oy VANTAA 62 UTi Logistics (Finland) Oy VANTAA 63 Uuttera Oy HANKO 64 HELSINKI 65 Viawest Oy KOUVOLA

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2011 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry PL 62 (Eteläranta 10) FI-00131 Helsinki, Finland Puhelin 020 595 5000 Telekopio

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin konttipunnituksen jatkoseminaari PETRI LAITINEN

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin konttipunnituksen jatkoseminaari PETRI LAITINEN Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin konttipunnituksen jatkoseminaari 29.4.2016 PETRI LAITINEN Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry Vuonna 1906 perustettu toimialaliitto, jonka tehtävänä edistää huolinta-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2010 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry PL 30 (Eteläranta 10) FIN-00131 Helsinki, Finland Puhelin (09) 42 020 Telekopio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2008 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry Suomen Spedservice Oy, rek.nro 208.533 PL 30 (Eteläranta 10) FIN-00131 Helsinki,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2009 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry PL 30 (Eteläranta 10) FIN-00131 Helsinki, Finland Puhelin (09) 42 020 Telekopio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2007 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry Suomen Spedservice Oy, rek.nro 208.533 PL 30 (Eteläranta 10) FIN-00131 Helsinki,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2006 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry Suomen Spedservice Oy, rek.nro 208.533 PL 30 (Eteläranta 10) FIN-00131 Helsinki,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2005 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry Suomen Spedservice Oy, rek.nro 208.533 PL 30 (Eteläranta 10) FIN-00131 Helsinki,

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

PSYM 2015 ehdot - voimaan 1.1.2016

PSYM 2015 ehdot - voimaan 1.1.2016 PETRI LAITINEN PSYM 2015 ehdot - voimaan 1.1.2016 Vertailu PSYM 2015 ja 2000 versioiden välillä Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry Vuonna 1906 perustettu toimialaliitto, jonka tehtävänä edistää huolinta-

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23 18.3.2017 Pori 1 60 Nita Viitanen Pori 18.3.2017 1998 20 58,10 40,0 1,27 23 1 90 Kalevi Lampinen Pori 18.3.2017 1943 60 80,30 82,5 2,20 10 1 90 Mika Turkia Pori 18.3.2017 1977 Avoin 80,40 82,5 2,10 25

Lisätiedot

POSTIALAN LAKKOJEN JA NIIDEN TUKITYÖTAISTELUIDEN VAIKUTUKSET AUTO- LIIKENTEEN YRITYKSIIN JA PALKANMAKSUUN

POSTIALAN LAKKOJEN JA NIIDEN TUKITYÖTAISTELUIDEN VAIKUTUKSET AUTO- LIIKENTEEN YRITYKSIIN JA PALKANMAKSUUN 27.11.2015 sivu 1 Anne Jansson ja Mari Vasarainen Mari Vasarainen POSTIALAN LAKKOJEN JA NIIDEN TUKITYÖTAISTELUIDEN VAIKUTUKSET AUTO- LIIKENTEEN YRITYKSIIN JA PALKANMAKSUUN 1. Tähän mennessä ilmoitetut

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

kevät sra korpilahti Yleiskilpailu Lopputulokset Tulostettu: sunnuntai :07:27

kevät sra korpilahti Yleiskilpailu Lopputulokset Tulostettu: sunnuntai :07:27 kevät sra korpilahti 23.4.2011 Yleiskilpailu Lopputulokset Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Luokka 1 100,0000 319,1099 19 laukia jarkko Avo 2 80,0685 255,5065 35 rasi marko Avo 3 76,5134

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 1 (5) FINANSSIALAN KESKUSLIITON SÄÄNNÖT (Rekisteröity PRH:ssa 12.6.2014) 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Finanssialan Keskusliitto - Finansbranschens Centralförbund ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Varapuheenjohtaja / jäsen Seppo Kämäräinen varajäsen Kari Vanhala Rahastonhoitaja / jäsen varajäsen Marja-Liisa Isakow / jäsen varajäsen Päivi Pilli-Sihvola varajäsen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23 18.3.2017 Pori 1 60 Nita Viitanen Pori 18.3.2017 1998 20 58,10 40,0 1,27 23 1 90 Kalevi Lampinen Pori 18.3.2017 1943 60 80,30 82,5 2,20 10 1 90 Mika Turkia Pori 18.3.2017 1977 Avoin 80,40 82,5 2,10 25

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2006 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2007 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puh. (09) 680 401 24.1.2007 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 Mikä mies? Heimo Juhani Aho, s. 9.4.1949, Tampere Ylioppilas, Kalevan yhteiskoulu 1968 Dipl.ekonomi,

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS

OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS 1 OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 24.3.2010 kello 18.00 Paikka: Osallistujat: Pataravintola Mylly, Pirkkala OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistyksen jäsenet. Paikalla oli

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(6) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 7.5..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2002 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj myöhässä 3 Salla

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Janne Halunen ja sihteeriksi Henri Kinnunen.

2 Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Janne Halunen ja sihteeriksi Henri Kinnunen. Kempeleen Metsästys- ja Kennelyhdistys r.y. PÖYTÄKIRJA Asia Vuosikokous Aika 28.03.2014 klo 18.30. Paikka Läsnä Kempeleen Kunnanvaltuustosali 23 osallistujaa. Liite1 1 Janne Halunen avasi kokouksen klo18:38

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Sisällysluettelo 1 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015... 1 1.1 Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 id150488 1(7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo 8.00-9.56 PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie 1

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23.

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23. Sija. SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 5.9.2009 VIP Matka: 147,08 km 1. 101 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Ahti Myllys Teppo Mikkola Ford Transit 2,22 9,46 6,432 2,897 2. 105

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja N. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja H

10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja N. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja H 10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50 1. Matti Gröger 1. Jari Kallio Kokemäki 97 94 97 98 96 97 579 2. Joni Röman HKI 95 95 94 97 96 99 576 3. Lasse Voutilainen LP/Joensuu 94 96

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti NAISET RANKING 2016 Naisilla voittaa pienempi erotus Miehillä suurempi erotus 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,10 35,0 17,10 52 Tampere 20.8.2016 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,00 35,0 17,00 51 Lahti 9.10.2016

Lisätiedot

SUPERTOTAL. Painonnosto

SUPERTOTAL. Painonnosto SUPERTOTAL Naiset: 1. Pauliina Utoslahti Tampereen Yliopisto 415,5kg (262,5+153) 525,542p (305,44+221,102) 2. Johanna Tammela Tampereen Yhteiskoulun Lukio 326,5kg (217,5+109) 460,323p (281,32+179,003)

Lisätiedot

HRK.fi uistelu Petäys Resort

HRK.fi uistelu Petäys Resort HSVU Tulostettu 1.8.2015 Sivut 1 / 21 SUURIN KALA 4 Kai Martiskainen, Kimmo Niemi, Tero Niemi 10265 Hauki 6900 10265 10265 1 23 Topi Salo, Mika Salo 4050 2485 6535 9020 2 15 Jani Hellsten, Veikko Hellsten,

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani 1 Tapani Kalliomäki Pori 060 390 2 Sami Leppänen Parikkala 035 700 3 Jarmo Kauppinen Mänttä 064 765 4 Pentti Ignatius Joensuu 039 965 5 Risto Ruuth Kouvola

Lisätiedot

Vuoden 2014 maratoonit

Vuoden 2014 maratoonit Vuoden 2014 maratoonit Absetz Ilmari 2/10 3.44.28 (M 55/2) Absetz Ilmari 8/10 3.52.11 (M 55/2) Ahonen Jani Lohdutus 4.21.23 (M alle 40/3) Airaksinen Pekka 1/10 5.05.37 (M 60/9) Airaksinen Pekka 8/10 5.07.07

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Henkilöstö työryhmä - Kokousaika 15.05.2017 kello 14 15.31 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Endurance Ultrarunning Team Finland ry

Endurance Ultrarunning Team Finland ry Aika: klo 14.00 Paikka: Urheiluopisto Solvalla, Espoo 1. Arto Ahola avasi kokouksen 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arto Ahola sihteeriksi Mikael Heerman pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Hyppölä

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2013-31.7.2014 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 4 4. Toiminta... 5 5. Talous...

Lisätiedot

Hassen Lohdutusmaratoonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lohdutusmaratoonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lohdutusmaratoonin (26.09.2015) tulokset Maraton 1.Borenius Henrik 3.21.20 (M alle 40/1) 2.Laasonen Lauri 3.44.57 (M 60/1) 3.Ollila Veikko 3.52.29 (M 60/2) 4.Perttula Mikko 3.56.44 (M 50/1) 5.Tanskanen

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (07.03.2015) Maraton 1.Ollila Veikko 3.37.40 (M 60/1) 2.Saarinen Janne 3.54.09 (M alle 40/1) 3.Kemiläinen Juha 4.10.53 (M 55/1) 4.Palenius Juha 4.18.58

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN Kausi

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN Kausi PELAAJAT JOUKKUEITTAIN Kausi 2013-14 HAUSBANDY Snipers Porski RSB Yhteensä Ahde Kimmo HausBandy 1+2 3+0 x 2 4 2 6 0 Hakkola Jani HausBandy 0+0 ei pel. x 1 0 0 0 0 Helminen Tommi HausBandy 2+0 ei pel. x

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394 / korjauskerroin VIP Matka: 123,86 km I 1. 103 Liikkuva Poliisi/liitto Jarmo Weijo Juha Kokko 2. 104 YLE Keski-Suomi Pekka Ilmoniemi Tomi Rossi 3. 101 Renault Jukka Oja Reijo Virtamo 4. 105 SKAL Ahti Myllys

Lisätiedot

JESSE- uistelu

JESSE- uistelu HSVU Tulostettu 14.6.2015 Sivut 1 / 21 5 Juha Rantala, Jussi Jaakkola 520 10120 10640 41520 1 6 Janne Virtanen, Petro Virtanen, Niki Kuokkanen 14120 1210 Hauki 8280 15330 18960 2 3 Kari Hämäläinen, Pertti

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Hassen Megamaratoonit/80 ( ) Maraton. 1.Mannstén Hans (M 65/1) 2.Airaksinen Pekka (M 65/2) 2.Mäntymäki Raimo 6.28.

Hassen Megamaratoonit/80 ( ) Maraton. 1.Mannstén Hans (M 65/1) 2.Airaksinen Pekka (M 65/2) 2.Mäntymäki Raimo 6.28. Hassen Megamaratoonit/80 (16.12.2015) Maraton 1.Mannstén Hans 5.46.20 (M 65/1) 2.Airaksinen Pekka 6.28.49 (M 65/2) 2.Mäntymäki Raimo 6.28.49 (M 65/2) Neljännesmaraton 1.Hätönen Aila 1.05.26 (N 60/1) 2.Lampinen

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

Omistajainformaatiotilaus

Omistajainformaatiotilaus Omistajainformaatiotilaus Tilauksen tiedot Tilaaja: Tilattu aineisto: Liikkeeseenlaskija: STONESOFT OYJ STONESOFT OYJ Tilauksen tila: Valmis Tilausaika: 01.02.2013 01:02 Tilauksen viite: kuun lopussa Tilauksen

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot