TOIMINTAKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2012 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry PL 62 (Eteläranta 10) FI Helsinki, Finland Puhelin Telekopio S-posti: Telephone Telefax first

2 2 (9) 1 YLEISTÄ LIITOSTA Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry (jäljempänä tai liitto ) on Suomessa toimivien huolintayritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittisia asioita hoitava etujärjestö. Vuoden 2012 lopussa liittoon kuului yhteensä 65 jäsenyritystä, joilla on toimipisteitä ympäri Suomea. :n jäsenyritykset työllistivät huolinnassa ja siihen liittyvissä logistiikkapalveluissa yhteensä noin työntekijää (v. 2011) ja liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 2,2 mrd. euroa (v. 2011). Liiton tehtävänä on edistää huolinta-alalla toimivien jäsenten toimintaedellytyksiä sekä lisätä alan tunnettavuutta ja arvostusta. on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n (jäljempänä EK ) jäsen ja sen jäsenliiton Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n (jäljempänä PALTA") jäsenyhdistys. 2 YLEISTÄ VUODEN 2012 TALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Suomen viennin arvo pysytteli vuonna 2012 Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan lähes edellisvuotisella tasolla. Viennin arvo oli vajaat 56,8 miljardia euroa. Tuonnin arvo supistui kaksi prosenttia ja jäi vajaaseen 59,2 miljardiin euroon. Vienti säilyi edellisvuotisella tasolla EU:n ulkopuolelle suuntautuneen viennin ansiosta. Vienti EU:n ulkopuolelle lisääntyi viime vuonna neljä prosenttia, kun taas vienti EU-maihin väheni neljä prosenttia. EU:n osuus Suomen viennistä putosi 53,6 prosenttiin. Vielä viime vuosikymmenen alussa EU:n vientiosuus oli yli 60 prosenttia. Tuonti EU-maista väheni viime vuonna prosentin ja tuonti EU:n ulkopuolelta kolme prosenttia (Tullin ulkomaankaupan kuukausitilasto 12/2012). Suomen ulkomaankaupan (viennin ja tuonnin) arvon sekä volyymin supistuminen vuonna 2012 näkyi myös logistiikkapalveluja tarjoavien yritysten liikevaihdon kehityksessä. Vuoden 2008 taso liikevaihdossa ehdittiin ylittää maa- ja ilmaliikenteessä, mutta vesiliikenteessä sekä varastoinnissa ja muussa logistiikassa liikevaihto oli vuoden 2012 lopussa yhä alle taantumaa edeltävän tason. PALTAn suhdannebarometrin (1/2013) tulosten perusteella logistiikkapalveluyritysten tuotantokustannukset ovat nousseet tasaiseen tahtiin myyntihintoja nopeammin. Tämän seurauksena logistiikkapalvelu yritysten yleinen kannattavuuskehitys on ollut varsin heikkoa. 25 Liikevaihto Henkilöstö Liikevaihto (Mrd. EUR) Henkilöstö (x1000) = Logistiikan liikevaihto (Kuvat: PALTAn suhdannekatsaus 4/2012)

3 3 (9) 3 LIITON TOIMINTA EK:N JA PALTAN JÄSENENÄ :n edustajat ovat toimineet mm. EK:n logistiikkavaliokunnan, maakuljetusryhmän, meriryhmän sekä EK:n eri liittojen edustajista koostuvan logistiikkayhteistyöryhmä LEKY:n jäseninä tuoden näissä toimielimissä ja -ryhmissä esille huolinta-alan näkemykset ja intressit. :n puheenjohtaja Göran Åberg on vuonna 2012 edustanut :ää PALTAn hallituksessa sekä työvaliokunnassa. :n toimitusjohtaja on oman toimensa ohella toiminut PALTAn logistiikkasektorin toimialavastaavana asti ja toimialapäällikkönä lähtien. :n edustukset EK:ssa ja PALTAn eri toimielimissä on mainittu liitteessä A. 4 HUOLINTA-ALAN TYÖMARKKINATOIMINTA :n jäsenyritysten työmarkkina-asiat hoidettiin vuonna 2012 yhteistyössä PALTAn kanssa. PALTA on vastannut :n kanssa sovitun työnjaon mukaisesti :n jäsenyritysten työmarkkina-asioiden ja työsuhdeneuvonnan käytännön hoidosta sekä työehtosopimustoiminnan kehittämisestä :n hallituksen ohjaamana. Vuonna 2012 kaikki kolme huolinta-alaa koskevaa työehtosopimusta ovat olleet voimassa ja niihin on vuonna 2012 tehty alla mainitut palkkojen korotukset: 1. Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus (ERTO) Sopimuskausi on taulukkopalkkoja korotettu 0,6 % yleiskorotus 1,3 %, taulukkopalkkoja korotettu 1,3 % Vuoden 2012 ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä toimihenkilöille on maksettu työmarkkinakeskusjärjestöjen syksyn 2011 raamisopimukseen perustuva 150 euron kertaerä. 2. Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöiden työehtosopimus (AKT) Työehtosopimus on ajalle palkkoja on korotettu 52,70 euron yleis- ja taulukkokorotuksella taulukkopalkkoja korotettu 0,3 % 3. Tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimus (AHT) Sopimuskausi on taulukkopalkkoja on korotettu 0,6 % yleiskorotus 1,3 %, taulukkopalkkoja on korotettu 1,3 % Vuoden 2012 ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä toimihenkilöille on maksettu työmarkkinakeskusjärjestöjen syksyn 2011 raamisopimukseen perustuva 150 euron kertaerä. Kevään 2012 aikana jäsenyritysten edustajista koottu ns. :n tes-työryhmä kokoontui yhteensä neljä kertaa ja kokouksissa läpi käytiin ja kartoitettiin huolinta-alan työehtosopimusten tekstien ongelmakohdat ja kehittämistarpeet seuraavia työehto-

4 sopimusneuvotteluja varten. Työryhmän puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Dick Bäckström DSV Road Oy:stä. 5 LIITON EK:N JA PALTAN ULKOPUOLINEN TOIMINTA 4 (9) :n edustajat ovat vuoden 2012 aikana toimineet useissa viranomaisten vetämissä toimielimissä tai logistiikka-alan yhteistyöelimissä pyrkien niissä tuomaan esille huolinta-alan näkemykset ja intressit. :n edustukset EK:n ja PALTAn ulkopuolisissa eri toimielimissä on mainittu liitteessä B. 6 LIITON SISÄISET TOIMIELIMET Hallitus (4 kokousta) :n sisäisiä toimielimiä ovat hallitus, kuusi eri jaostoa sekä kolme eri työryhmää. :n toimielinten kokoonpanot on mainittu liitteessä C. Toimielimet ovat käsitelleet vuoden 2012 aikana mm. seuraavia asioita: Puheenjohtaja Göran Åberg, Autojaosto (3 kokousta) Lentojaosto (3 kokousta) Huolinnan työmarkkina-asioiden hoito ja työehtosopimusten kehittäminen :n jäsenyysasiat sekä edustukset EK:ssa ja EK:n ulkopuolella :n jaostojen ja työryhmien toiminta ja kokoonpanot PSYM ehtojen päivitystyö :n näkemys kabotaasi-kuljetuksiin Painojen ilmoittaminen tullivarastoinnissa Huolinta-alan toimet nuorisotyöllisyyden tukemiseksi Liikennepoliittisen selonteon valmistelu Vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2013 Huolinta-alan toimiala-analyysi Puheenjohtaja Päivi Kyllönen, Maantiekuljetuksia koskevat tai niihin vaikuttavat lainsäädäntöhankkeet Logyn yhteydessä toimivan ns. LASTU-työryhmän käsittelemät aiheet Kuorman kiinnitys ja lastiturvallisuus kv. maantieliikenteessä Liikennepoliittinen selonteko Kuljetusrikollisuuden ehkäisemistoimet Tavaraliikennelain muutosesitykset Lähettäjän/asiakkaan tiedonantovelvollisuus kuljetettavasta tavarasta :n näkemys kabotaasi-kuljetuksiin Puheenjohtaja Mikko Lehtinen, DHL Global Forwarding (Finland) Oy Liikennepoliittinen selonteko lentoliikenteen osalta Logistiikka-alan lainsäädäntöhankkeet Finnairin rahtiterminaalin toiminta ja Finnair Cargo Oy:n johdon tapaaminen Turva-asetuksen 300/2008 täytäntöönpanoasetukset sekä muut lentoliikenteen turvallisuusasiat IATAn e-awb -projekti ja CASS-koulutus Lentorahtitilastointi Finavian ympäristölupahakemus ja sen vaikutukset Finnairin toimintaan

5 5 (9) Merijaosto (1 kokous) Tullausjaosto (2 kokousta) Puheenjohtaja Markus Nyman, Liikennepoliittisen selonteko Logistiikka-alan lainsäädäntöhankkeet Kenttävuokraveloitukset feederien myöhästymistilanteissa Tullin ajankohtaiset asiat Puheenjohtaja Niko Plith, SA-TU Logistics Oy Venäjä / IVY-jaosto (0 kokousta) Nimitysjaosto (1 kokous) Lakiryhmä (2 kokousta) Komission ehdotus uudelleen laadituksi unionin tullikoodeksiksi Tullin ja huolinta-alan yhteistyöryhmän kokousten valmistelu Tullausarvon laskeminen Saksan yhteisömyynnin uudet todistusvelvoitteet alkaen Tavaranhaltijana toimiminen Venäjä - Kazakstan - Valko-Venäjä -tulliliiton ennakkoilmoittamisen käyttöönotto Tullin kumppanuusasiakkuus v. AEOC-status Ohjelmien hyödyt/haitat huolintaliikkeille? Painojen ilmoittaminen tullivarastoinnissa USA:n ns. mustalistan vaikutus AEO-toimijoihin Puheenjohtaja Bengt Westerholm, Oy Beweship Ab Jaosto ei kokoontunut vuoden aikana. Jaostoa koskevat asiat käsiteltiin/tiedotettiin sähköpostitse. Puheenjohtaja Pekka Laitinen, Ehdotus :n hallituksen kokoonpanoksi v Ehdotus :n edustuksista EK:ssa ja PALTAssa Puheenjohtaja Kimmo Turunen, DHL Freight (Finland) Oy Koulutusryhmä (6 kokousta) PSYM ehtojen uudistaminen Tilaajavastuulain määräykset Ehdotetut muutokset tavaraliikennelakiin Puheenjohtaja Tarja Päivä, TNT Suomi Oy Metropolia Ammattikorkeakoulussa järjestettävä Kontaktifoorumi sekä Logistiikkakilpailu Logistiikka- ja huolinta-alan osallistuminen elinkeinoelämän nuorisoohjelmaan ja yhteistyö koulu-coachin kanssa Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelma Logistiikkatietokonepelin toteuttaminen KYAMK:n kanssa

6 6 (9) Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajaryhmä (2 kokousta) 7 LIITON TOIMISTO Puheenjohtaja Heli Hörkkö, Vaarallisten aineiden kuljettamisesta postiliikenteessä Jäte- eli EWC-luokiteltujen tuotteiden kuljetukset Ns. "Elävän listan" päivitys kv. VAK-asioissa LVM:n VAK-neuvottelukunnassa käsitellyt asiat FIATAssa käsittelyssä olevat aiheet Liiton toimisto on sijainnut Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n yhteydessä osoitteessa Eteläranta 10 (6 krs.), Helsinki. Liiton toimitusjohtajana on toiminut ja liiton sihteerinä asti Maja Niinikoski. Liiton assistenttina on aloittanut FM Salme Liuska. Liiton päävastuullisena työsuhdeasiamiehenä on PALTAsta toiminut asiantuntija Anssi Rautiainen asti ja alkaen apulaisjohtaja Kaj Schmidt. 8 VUOSIKOKOUKSET 2012 Kevätkokous Kevätkokous pidettiin ravintola Katajanokan Kasinolla Helsingissä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen jälkeen järjestetyssä esitelmätilaisuudessa kuultiin Tullihallituksen pääjohtajan Tapani Erlingin sekä Nordea pankin pääekonomistin Roger Wessmanin esitykset. Kevätkokouksen jälkeiseen esitelmä- ja illallistilaisuuteen osallistui yhteensä 45 henkilöä jäsenyrityksistä ja liiton sidosryhmistä. Syyskokous Syyskokous pidettiin Suomen Huolintaliikkeiden Liitossa Helsingissä. Kokous päätti vuoden 2013 jäsenmaksuiksi 0,07 % vuonna 2012 jäsenyrityksen työsuhteessa olleille maksetuista palkoista, kuitenkin vähintään 845 euroa. Edellä mainittuihin jäsenmaksuihin päätettiin vuodelle 2013 myöntää 20 %:n alennus. Liittymismaksuksi vuodeksi 2013 päätettiin 600 euroa. Kokous valitsi liitolle vuodelle 2013 seuraavan hallituksen: Puheenjohtaja Göran Åberg Varapuh.joht. Bengt Westerholm Oy Beweship Ab Jäsenet Ben Angelvirta Itella Logistics Oy Heikki Halmetoja CHC Logistics Oy Henri Kuitunen Steveco Oy Pasi Kuusijärvi Oy Hacklin Logistics Ltd Pekka Laitinen Mikko Lehtinen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Topi Saarenhovi Nurminen Logistics Oyj Pekka Stenqvist DHL Freight (Finland) Oy Anne Pennala Rahtihuolinta Suomi Oy Niko Plith SA-TU Logistics Oy Jani Ståhlhammar UPS SCS (Finland) Oy ja United Parcel Service (Fin) Oy Matti Toivanen

7 7 (9) Kokouksen jälkeen kuultiin Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n talouspolitiikan johtajan Jussi Mustosen katsaus talouden ajankohtaisasioista. 9 KOULUTUSTOIMINTA Suomen Huolintaliikkeiden Liitto on vuonna 2012 järjestänyt tai ollut järjestämässä seuraavat huolinta-alalle suunnatut koulutustapahtumat: : Lentorahdin turvallisuusseminaari (115 henkilöä) : Liiton ja If Vahinkovakuutusyhtiön logistiikkaseminaari (50 henkilöä) Vuoden aikana on jatkettu koulutusyhteistyötä liiton ja Metropolia Ammattikorkeakoulun välillä. Keväällä 2012 toteutettiin Metropolia AMK:n opiskelijoille suunnattu Kontaktifoorumi, jossa :n jäsenyritykset esittelivät opiskelijoille (n. 200 opiskelijaa) huolinta-alaa ja yrityksensä toimintaa ennen Kontaktifooruminen seminaariosuutta. Kontaktifoorumiin ottivat osaa seuraavat :n jäsenyritykset: DHL Freight (Finland) Oy DSV Road Oy Oy Hacklin Logistics Ltd Itella Logistics Oy Leman International System Transport Oy Nurminen Logistics Oyj TNT Suomi Oy Kontaktifoorumissa lanseerattiin :n Logistiikkakilpailu Metropolian opiskelijoille ja kilpailu toteutettiin keväällä Voittajajoukkueen palkintona oli opintomatka Saksaan ja tutustuminen DHL -yhtiöiden lentohubiin. Vuonna 2012 osallistui Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n koordinoimaan Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmaan (ENO:ssa). ja PALTA rekrytoivat TAT:n kautta Logistiikka- ja huolinta-alan koulu-coachin, jonka tehtävänä on tehdä logistiikka- ja huolinta-alaa tunnetuksi oppilaitoksissa. Pääkohteena koulu-coachilla on peruskoulun ylä-asteen ja lukion rehtorit, opettajat, opintojen ohjaajat sekä oppilaat. Vuoden 2012 lopussa Kuljetusala.com - projektiin kuuluvat kuljetusliitot (ALT, LL, SKAL, AKT sekä Volvo Trucks) liittyivät :n ja PALTAn kutsusta ENO-projektiin vuosiksi Keväällä 2012 :n koulutusryhmä käynnisti Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa projektin, jossa luodaan logistiikka-aiheinen tietokonepeli. Pelin tavoitteena on innostaan nuoria kiinnostumaan logistiikka-alasta tietokonepelin kautta. Peliprojekti on tarkoitus saada valmiiksi keväällä NORDISKT SPEDITÖRFÖRBUND (www.nordicfreight.org) Suomen Huolintaliikkeiden Liiton jäsenet ovat Nordiskt Speditörförbundin jäseniä liiton maksaman jäsenmaksun kautta. Vuonna 2012 (5. kesäkuuta asti) NSF:n presidenttinä on toiminut :n hallituksen varapuheenjohtaja Bengt Westerholm sekä pääsihteerinä :n toimitusjohtaja Petri Laitinen. Kesäkuussa 2012 järjestettiin Helsingissä NSF:n liittokokous, jossa NSF:n puheenjohtajuus ja pääsihteerin tehtävät siirtyivät Suomelta Tanskalle.

8 8 (9) NSF:n hallitus piti vuoden 2012 aikana kaksi kokousta (Helsinki 5.6. sekä Kööpenhamina ), joissa käsiteltiin tulevaa PSYM uudistusta sekä NSF:n yleistä edunvalvontaa huolinta-alan asioissa. NSF:n lakikomitea ja pohjoismaisia kuljetusasiakkaita edustavat tahot pitivät vuoden 2012 aikana yhteensä 2 yhteiskokousta (Helsinki 2.5. ja Oslo 2.11 ), joissa valmisteltiin/pohjustettiin tulevia neuvotteluja PSYM ehtojen uudistamiseksi. NSF:n lakikomitean työhön ovat Suomesta osallistuneet ja Kimmo Turunen (DHL Freight (Finland) Oy). 11 FIATA (www.fiata.com) :n jäsenet ovat FIATAn jäseniä liiton maksaman jäsenmaksun kautta. Liiton toimitusjohtaja osallistui liiton edustajana FIATAn kevätkokoukseen, joka pidettiin Zürichissä sekä FIATAn maailmankokoukseen, joka pidettiin Los Angelesissa JÄSENISTÖ (www.huolintaliitto.fi) Liiton jäsenistössä tapahtui vuoden aikana seuraavat muutokset: Liiton jäsenyys päättyi vuonna 2012 Saimabulk Oy:n osalta. Vuoden 2012 lopussa liittoon kuului 65 jäsentä. Liiton jäsenyritykset per on mainittu liitteessä D. 13 TALOUDEN TOIMINTAPERIAATTEET Liiton taloutta hoidettiin osana Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kirjanpitoa. Liiton elinkeinopoliittisen toiminnan taloutta seurattiin erillään liiton työmarkkinapoliittisen osan taloudesta (liiton työmarkkinapoliittinen edunvalvonta hoidetaan PALTAn jäsenmaksun kautta) Liiton tilintarkastajina toimivat tilintarkastustoimisto PriceWaterhouseCoopers Oy:stä Henrik Sormunen ja Sauli Salmi. Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut tapahtumia, jotka vaikuttaisivat oleellisesti kuluvan tilikauden kehitykseen.

9 9 (9) Hallituksen allekirjoitukset Helsingissä 14. maaliskuuta 2013 Göran Åberg Bengt Westerholm Ben Angelvirta Heikki Halmetoja Henri Kuitunen Pasi Kuusijärvi Pekka Laitinen Mikko Lehtinen Anne Pennala Niko Plith Jani Ståhlhammar Topi Saarenhovi Pekka Stenqvist Matti Toivanen

10 LIITE A LIITON EDUSTUKSET PALTAN JA EK:N TOIMIELIMISSÄ JA TYÖRYHMISSÄ VUONNA 2012 PALTAn hallitus ja työvaliokunta Göran Åberg PALTAn työmarkkinavaliokunta Dick Bäckström DSV Road Oy PALTAn logistiikkatoimialaryhmän johtokunta EK edustajisto Göran Åberg EK:n logistiikkavaliokunta Bengt Westerholm Oy Beweship Ab Logistiikka-alan neuvottelukunta Göran Åberg EK:n logistiikan yhteistyöryhmä (LEKY) EK:n maakuljetusryhmä Päivi Kyllönen EK:n meriryhmä Markus Nyman EK:n PK-valtuuskunta Pekka Laitinen EK:n koulutus- ja työvoima-asioiden yhteistyöryhmä EK:n liittoyhteisön veroryhmä

11 EK:n kauppapoliittisten asiantuntijoiden taustaryhmät: Ryhmä 1 (Yhdysvallat), ryhmä 2 (Latinalainen Amerikka), ryhmä 4 (Kiina, Japani ja muu Aasia) ja ryhmä 5 (Intia): Mikko Lehtinen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Ryhmä 3 (Venäjä, IVY-maat, EU-laajentuminen): Bengt Westerholm Oy Beweship Ab Ryhmä 6 (WTO):

12 LIITON EDUSTUKSET EK:N ULKOPUOLELLA VUONNA 2012 LIITE B Tullin asiakasneuvottelukunta Niko Plith SA-TU Logistics Oy (varajäsen) Tullin ja huolinta-alan yhteistyöryhmä Mika Eloranta Esko Holopainen Pasi Häkkinen Soile Juslin Jaana Niemi Pekka Ovaska Ulla Sorjonen Rauli Werdermann Satu Yrjölä Nurminen Logistics Oyj SA-TU Logistics Oy Oy Beweship Ab Geodis Wilson Finland Oy TNT Suomi Oy Greencarrier Freight Services Finland Oy DHL Freight (Finland) Oy Tullin meriliikenteen asiakasyhteistyöryhmä Leena Nuotio Jouko Harno DHL Global Forwarding (Finland) Oy Valtiovarainministeriön EU5-jaosto (tullitekniset kysymykset) Liikenne- ja viestintäministeriön vaarallisten aineiden kuljetusten neuvottelukunta Heli Hörkkö Liikenne- ja viestintäministeriön EU-seurantaryhmä (kuljetukset) Liikenne- ja viestintäministeriön Venäjän liikenteen viranomaistyöryhmä VELIVI Juhani Hauhia Liikenneviraston ulkomaankaupan ja liikennehallinnon yhteistyöryhmä Opetushallituksen Ulkomaankaupan tutkintotoimikunta Huoltovarmuuskeskus Ilmakuljetuspooli Mikko Lehtinen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Vesikuljetuspooli Markus Nyman

13 Vakuutuslautakunta / Huolintavastuuasiat Kimmo Turunen Tapani Ekuri DHL Freight (Finland) Oy (jäsen) Oy Beweship Ab (varajäsen) ICC Suomen Incoterms -asiantuntijaryhmä Reijo Rautauoman säätiön hallitus NORDISKT SPEDITÖRFÖRBUND (NSF) Hallitus Bengt Westerholm Göran Åberg Oy Beweship Ab ( asti) Juridiska kommittén Kimmo Turunen DHL Freight (Finland) Oy FIATA General Council Göran Åberg Bengt Westerholm Oy Beweship Ab Customs Affairs Institute Niko Plith Rauli Werdermann SA-TU Logistics Oy Multimodal Transport Institute Markus Nyman Airfreight Institute Mikko Lehtinen Jari Merilahti DHL Global Forwarding (Finland) Oy FIATAn ja IATAn yhteistyöryhmä (EACP-JC): Jari Merilahti Kristian Pennala Rahtihuolinta Suomi Oy (varajäsen) IATA CASS - Local Customer Advisory Group / Nordic & Baltic: Kristian Pennala Jari Merilahti Rahtihuolinta Suomi Oy (varajäsen)

14 LIITE C LIITON ERI TOIMIELINTEN KOKOONPANOT VUONNA 2012 Hallitus Göran Åberg (pj) Ben Angelvirta Heikki Halmetoja Pasi Kuusijärvi Pekka Laitinen Mikko Lehtinen Markus Nyman Kenneth Palmgren Anne Pennala Niko Plith Jani Ståhlhammar Bengt Westerholm (vpj) Itella Logistics Oy CHC Logistics Oy Oy Hacklin Logistics Ltd DHL Global Forwarding (Finland) Oy DHL Freight (Finland) Oy Rahtihuolinta Suomi Oy SA-TU Logistics Oy UPS SCS (Finland) Oy ja United Parcel Service Finland Oy Oy Beweship Ab Autojaosto Päivi Kyllönen (pj) Pekka Hyvönen Oy Beweship Ab Esko Häkämies DHL Freight (Finland) Oy Bjarne Karlsson Juha Koskinen Itella Logistics Oy ( alk.) Janne Naukkarinen Itella Logistics Oy ( asti) Harri Salmi UPS SCS (Finland) Oy Jasmin Tainio Hannu Vuorinen Nurminen Logistics Oyj Lentojaosto Mikko Lehtinen (pj) DHL Global Forwarding (Finland) Oy Jari Aaltonen Scan Global Logistics (Finland) Oy Keijo Flinkman Oy Beweship Ab ( asti) Hans Gustavsson Oy Agility Logistics Ab Kari Heikkilä Itella Logistics Oy ( alk.) Jani Hellsten Oy Beweship Ab ( alk.) Petri Kallio Jussi Lauri Panalpina Ab Filial i Finland ( asti) Petteri Leinonen Geodis Wilson Finland Oy Kimmo Leskinen Oy Waco Logistics Finland Jari Merilahti Kristian Pennala Rahtihuolinta Suomi Oy Markku Pulliainen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Risto Suihko (vpj) Merijaosto Markus Nyman (pj) Carita Alanen Panalpina Ab Filial i Finland Marianne Blechingberg Oy Hacklin Ltd Keijo Flinkman Oy Beweship Ab ( asti) Jouko Harno Jani Hellsten Oy Beweship Ab ( alk.) Heli Jokinen

15 Merijaosto (jatk.) Timo Laine Oy Rauma Stevedoring Ltd Petteri Leinonen Geodis Wilson Finland Oy Marjut Linnajärvi Oy Agility Logistics Ab Janne Naukkarinen Itella Logistics Oy ( alk.) Leena Nuotio (vpj) DHL Global Forwarding (Finland) Oy Kalle Päkki Scan Global Logistics (Finland) Oy Henri Silventoinen Oy Waco Logistics Finland Teijo Turunen Tullausjaosto Niko Plith (pj) Mika Eloranta Esko Holopainen Pasi Häkkinen Soile Juslin Jaana Niemi Pekka Ovaska Ulla Sorjonen Ritva Syvinki Seppo Tarén Rauli Werdermann Satu Yrjölä SA-TU Logistics Oy Nurminen Logistics Oyj SA-TU Logistics Oy Oy Beweship Ab Geodis Wilson Finland Oy TNT Suomi Oy Greencarrier Freight Services Finland Oy Panalpina Ab Filial i Finland DHL Freight (Finland) Oy Venäjä / IVY-maiden jaosto Bengt Westerholm (pj) Oy Beweship Ab Carita Alanen Panalpina Ab Filial i Finland Sergei Fadeev DHL Freight (Finland) Oy ( alk.) Markus Haapanen SA-TU Logistics Oy Juhani Hauhia Tommy Juslenius Oy Tavatur Shipping Ltd Jari Järvelä Kimmo Koski Stella Corona Oy Ltd Anu Kujansuu Oy Euro-Baltic Logistics Ltd Juha Määttä Oy Beweship Ab ( alk.) Pekka Ovaska TNT Suomi Oy Pertti Silvennoinen Oy Beweship Ab ( asti) Anssi Vääränen Scan Global Logistics (Finland) Oy Kai Wicklund DHL Freight (Finland) Oy ( asti) Nimitysjaosto Pekka Laitinen (pj) Mikko Lehtinen Markus Nyman Anne Pennala Bengt Westerholm Göran Åberg DHL Global Forwarding (Finland) Oy Rahtihuolinta Suomi Oy Oy Beweship Ab

16 Koulutusryhmä Lakiryhmä Tarja Päivä (pj) TNT Suomi Oy Johanna Heiman Marika Mertala Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ( alk.) Tuuli Niininen Itella Logistics Oy Mika Palmio DHL Freight (Finland) Oy Jaana Tekoniemi Nurminen Logistics Oyj Tiina Viheriälä ( alk.) Tuure Väisänen DSV Road Oy Kimmo Turunen (pj) DHL Freight (Finland) Oy (pj alk.) Tapani Ekuri (pj) Oy Beweship Ab ( asti) Pirjo Grönroos Nurminen Logistics Oyj Mari Juopperi Scan Global Logistics (Finland) Oy Marja Korkka ( alk.) Jorma Tirri Oy Hacklin Ltd Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajaryhmä Heli Hörkkö (pj) Pauliina Auveri Matti Hinkkanen Auli Porokka Mikko Salminen Arto Tuomi Alf Åberg Itella Logistics Oy DHL Freight (Finland) Oy Oy Agility Logistics Ab UPS SCS (Finland) Oy Oy Beweship Ab

17 LIITE D Suomen Huolintaliikkeiden liiton jäsenyritykset Yritys Postitoimipaikka 1 "K" Line (Finland) Oy HELSINKI 2 Ab Wasa Logistics Ltd VAASA 3 Alpi Suomi Oy LAHTI 4 Bring Express Suomi Oy HELSINKI 5 Cargoworld Finland Oy VANTAA 6 CHS Logistics Oy LAPPEENRANTA 7 Crown Worldwide Oy VANTAA 8 DHL Freight (Finland Oy) VANTAA 9 DHL Global Forwarding (Finland) Oy VANTAA 10 DHL Supply Chain ( Finland) Oy VANTAA 11 DSV Air & Sea Oy VANTAA 12 DSV Road Oy VANTAA 13 DSV Solutions Oy VANTAA 14 Easmar Logistics Oy KOUVOLA 15 Finnsteve Oy Ab HELSINKI 16 FREJA Transport & Logistics Oy VANTAA 17 Geodis Wilson Finland Oy VANTAA 18 Greencarrier Freight Services Finland Oy HELSINKI 19 Ibertrans Oy VANTAA 20 ILP - Group Logistics Oy VANTAA 21 Itella Logistics Oy VANTAA 22 Jetpak Finland Oy VANTAA 23 Kemi Shipping Oy KEMI 24 Kuljetusliike Ville Silvasti Oy KANGASHÄKKI 25 Leman International System Transport Oy VANTAA 26 Newmark Oy UUSIKAUPUNKI 27 Nurminen Logistics Oyj HELSINKI 28 Oy Agility Logistics Ab VANTAA 29 Oy Backman-Trummer Ab VAASA 30 Oy Beweship Ab VANTAA 31 Oy Euro-Baltic Logistics Ltd KOUVOLA 32 Oy Finnsovtrans Ltd KOTKA 33 Oy Hacklin Bulk Boys Ltd KOTKA 34 Oy Hacklin Hamiko Ltd HAMINA 35 Oy Hacklin Logistics Ltd HELSINKI 36 Oy Hacklin Ltd PORI 37 VANTAA 38 Oy Logimix Ltd VANTAA 39 Oy Rauma Stevedoring Ltd RAUMA 40 Oy Scandic Trans Ab MUSTASAARI 41 Oy Tavatur Shipping Ltd VANTAA 42 Oy Vaasahuolinta-Vasaspedition Ab VAASA

18 43 Oy Waco Logistics Finland VANTAA 44 Oy Victor Ek Ab HELSINKI 45 Oy Wikeström & Krogius Ab TURKU 46 Panalpina Ab Filial i Finland VANTAA 47 Polar Logistics International Oy VANTAA 48 Posten Logistik SCM Oy VANTAA 49 Rahtihuolinta Suomi Oy VANTAA 50 SA-TU Logistics Oy HELSINKI 51 Scan Global Logistics (Finland) Oy VANTAA 52 HELSINKI 53 SeaRail Oy TAMPERE 54 Stella Corona Oy Ltd KOTKA 55 Steveco Oy KOTKA 56 Suomen Messulogistiikka Oy HELSINKI 57 Suomen Varastointi ja Huolinta Oy VANTAA 58 TNT Suomi Oy VANTAA 59 Tschudi Logistics Oy TURKU 60 United Parcel Service Finland Oy VANTAA 61 UPS SCS (Finland) Oy VANTAA 62 UTi Logistics (Finland) Oy VANTAA 63 Uuttera Oy HANKO 64 HELSINKI 65 Viawest Oy KOUVOLA

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin konttipunnituksen jatkoseminaari PETRI LAITINEN

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin konttipunnituksen jatkoseminaari PETRI LAITINEN Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin konttipunnituksen jatkoseminaari 29.4.2016 PETRI LAITINEN Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry Vuonna 1906 perustettu toimialaliitto, jonka tehtävänä edistää huolinta-

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 1 (5) FINANSSIALAN KESKUSLIITON SÄÄNNÖT (Rekisteröity PRH:ssa 12.6.2014) 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Finanssialan Keskusliitto - Finansbranschens Centralförbund ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 id150488 1(7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo 8.00-9.56 PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie 1

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

SUPERTOTAL. Painonnosto

SUPERTOTAL. Painonnosto SUPERTOTAL Naiset: 1. Pauliina Utoslahti Tampereen Yliopisto 415,5kg (262,5+153) 525,542p (305,44+221,102) 2. Johanna Tammela Tampereen Yhteiskoulun Lukio 326,5kg (217,5+109) 460,323p (281,32+179,003)

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Sisällysluettelo 1 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015... 1 1.1 Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23.

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23. Sija. SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 5.9.2009 VIP Matka: 147,08 km 1. 101 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Ahti Myllys Teppo Mikkola Ford Transit 2,22 9,46 6,432 2,897 2. 105

Lisätiedot

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (07.03.2015) Maraton 1.Ollila Veikko 3.37.40 (M 60/1) 2.Saarinen Janne 3.54.09 (M alle 40/1) 3.Kemiläinen Juha 4.10.53 (M 55/1) 4.Palenius Juha 4.18.58

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliitto ry:n Sovelletun Reserviläisammunnan Suomenmestaruuskilpailu 2000

Reserviläisurheiluliitto ry:n Sovelletun Reserviläisammunnan Suomenmestaruuskilpailu 2000 Henkilökohtaiset tulokset, YLEISKILPAILU Kilpailijat Tulokset No Nimi Lk. Joukkue Rasti 1 Rasti 2 Rasti 3 Rasti 4 Rasti 5 Rasti 6 Rasti 7 Rasti 8 Rasti 9 Rasti 10 20 Runtti Petri a 12 92.77 57.32 53.41

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 15.3.2016 klo 18:00 1/5 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, Kauttua LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Friberg Harri Henttinen Kari Lammensalo Pasi Lehtonen

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN Kausi

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN Kausi PELAAJAT JOUKKUEITTAIN Kausi 2013-14 HAUSBANDY Snipers Porski RSB Yhteensä Ahde Kimmo HausBandy 1+2 3+0 x 2 4 2 6 0 Hakkola Jani HausBandy 0+0 ei pel. x 1 0 0 0 0 Helminen Tommi HausBandy 2+0 ei pel. x

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2012 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 1.2.2012 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Maakunnan ilma-ase mestaruuskilpailu

Maakunnan ilma-ase mestaruuskilpailu Puhjonmäen ilma-aserata 18.01.2014 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 10IT 1. Jesse Virola KuusA 81 83 164 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 8IT 1. Joona Holkko KAS 88 96 184 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 11-14A 1.

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

AIKA klo Kokouksen jälkeen joululounas Ravintola Keisarinsatamassa. Nykänen Marjatta

AIKA klo Kokouksen jälkeen joululounas Ravintola Keisarinsatamassa. Nykänen Marjatta Pöytäkirja 10/2013 id124683 1(8) OSAKEYHTIÖN HALLITUKSEN KOKOUS AIKA klo 9.44 12.45 Kokouksen jälkeen joululounas Ravintola Keisarinsatamassa PAIKKA Kotkan Höyrypanimo, luokkatila 303 Metsontie 41 48220

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394 / korjauskerroin VIP Matka: 123,86 km I 1. 103 Liikkuva Poliisi/liitto Jarmo Weijo Juha Kokko 2. 104 YLE Keski-Suomi Pekka Ilmoniemi Tomi Rossi 3. 101 Renault Jukka Oja Reijo Virtamo 4. 105 SKAL Ahti Myllys

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous :n ylimääräinen yhdistyskokous Aika Perjantai 24.5.2013 klo 11.00 12.50 Paikka Osallistujat Taitotalon Kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikallaolijat,

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2015 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenesensimmäinen toimintavuosi.

Lisätiedot

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset Suur-Savon maakuntaviesti 22.3.2009 Mikkeli, tulokset 1 Mikkeli I 2:21:34.5 1 Antti Lampinen 24:35.5 2 Esko Hänninen 14:22.1 3 Teemu Pöntinen 8:50.7 4 Netta Tuhkanen 9:30.1 5 Milla Harsia 8:09.7 6 Virpi

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot

P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S

P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S 2 0 1 2 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 47 mukaisesti. Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 1.11.2009 klo 13.00-16.20 1(5) Paikka Läsnä Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarikatu 1, Rauma 117 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

Suomen 6mR- liitto ry:n vuosikokous 2015

Suomen 6mR- liitto ry:n vuosikokous 2015 Suomen 6mR- liitto ry, Finlands 6mR- förbund rf 21. lokakuuta 2015 Suomen 6mR- liitto ry:n vuosikokous 2015 Aika: Keskiviikko, 21.10.2015, klo 18:00 Paikka: Brändö Seglare(BS) / Kulosaari 1. Kokouksen

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

VETERAN'S NORDIC CHAMPIONSHIPS 2016

VETERAN'S NORDIC CHAMPIONSHIPS 2016 Hollolan Hälvälä ja Vierumäki Areena 07. - 10.07.2016 14.21.40 50m Pistooli erä 1, torstai 7.7.2016 klo 13:15-15:00 1 2 Tarja Sorri FIN D45 3 Helena Peltoniemi FIN D45 4 Kirsti Kaaro FIN D45 5 Jaana Salo

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen YLIOPISTOKOLLEGIO 14.12.2015 Kokous 02/15 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen 4

Lisätiedot

Liitemuistio 1. Palkitsemistiedot. 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Liitemuistio 1. Palkitsemistiedot. 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on sähkön, lämmön ja kaasun tuotanto, hankinta,

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 12.4.2016

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 12.4.2016 12.4.2016 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkona vähintään 50 % nettovoitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 575,6

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot