TOIMINTAKERTOMUS 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2010 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry PL 30 (Eteläranta 10) FIN Helsinki, Finland Puhelin (09) Telekopio (09) S-posti: Telephone Telefax first

2 2 (10) 1 YLEISTÄ Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry (jäljempänä tai liitto ) on Suomessa toimivien huolintayritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittisia asioita hoitava etujärjestö. Vuoden 2010 lopussa liittoon kuului yhteensä 67 jäsenyritystä, joilla on toimipisteitä ympäri Suomea. Vuonna 2010 :n jäsenyritykset työllistivät yhteensä noin työntekijää huolinnassa ja siihen liittyvissä logistiikkapalveluissa ja liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 2,2 mrd. euroa. Liiton tehtävänä on edistää huolinta-alalla toimivien jäsenten toimintaedellytyksiä sekä lisätä alan tunnettavuutta sekä arvostusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto: seuraa alan kotimaista ja kansainvälistä kehitystä sekä alaa koskevaa säädösvalmistelua, tekee näihin liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja luo ja ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin alaa koskevissa asioissa edustaa alaa kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä sekä yhteistyö- ja valmisteluelimissä edistää alan tutkimustoimintaa, laatii tilastoja ja selvityksiä seuraa alan työoloja sekä kehittää jäsentensä ja näiden työntekijöiden välistä yhteistoimintaa toimii jäsentensä ja näiden työntekijöiden välisten työriitojen välttämiseksi ja sovinnolliseksi ratkaisemiseksi sekä tukee ja avustaa jäseniään työriitojen aikana neuvottelee alan työehtosopimukset sekä osallistuu alan muun sopimustoiminnan kehittämiseen antaa jäsenille koulutusta ja neuvontaa sekä avustaa heitä soveltamaan alaansa koskevaa lainsäädäntöä ja heitä koskevia sopimuksia. Suomen Huolintaliikkeiden Liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n (jäljempänä EK ) jäsen ja sen jäsenliiton Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry:n (jäljempänä ETPL") jäsenyhdistys. 2 LIITON TOIMINTA ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:N JÄSENENÄ :n edustajat ovat toimineet mm. EK:n logistiikkavaliokunnan, maakuljetusryhmän, meriryhmän sekä EK:n eri liittojen edustajista koostuvan logistiikkayhteistyöryhmä LEKY:n jäseninä pyrkien näissä toimielimissä ja -ryhmissä tuomaan esille huolintaalan näkemykset ja intressit. :n puheenjohtaja Jyrki Paavola, joka on toiminut myös EPTL:n puheenjohtajana, on vuonna 2010 edustanut EPTL:ää ja :ää EK:n hallituksessa. :n edustukset EK:n eri toimielimissä on mainittu liitteessä A. Vuonna 2010 jatkettiin keskusteluja kahdeksan EK:n jäsenliiton vuonna 2008 perustaman yhteistyöjärjestön Palvelualat ry:n kehittämisestä. Palvelualat ry:ssä ovat olleet mukana seuraavat EK:n jäsenliitot: Erityispalvelujen Työnantajaliitto EPTL Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL

3 Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat LTY Palvelualojen Toimialaliitto PATL Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto Terveyspalvelualan Liitto Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI sekä Yksityisen Opetusalan Liitto 3 (10) Keskustelut johtivat siihen, että EPTL, LTY, PATL ja TIKLI päättivät yhdistää toimintansa vuoden 2011 alusta lukien yhdeksi uudeksi liitoksi, Palvelualojen työnantajat PALTA ry:ksi. :n hallitus päätti syksyllä 2010, että, joka EK:n rakenteessa on ollut EPTL:n jäsenyhdistys, on vuodesta 2011 lähtien PALTA ry:n jäsenyhdistys. PALTA ry:n edustamia toimialaryhmiä ovat logistiikka, yrityspalvelut, tietoliikenne ja muut palvelut. Vuonna 2010 EK:n puitteissa jatkettiin myös keskusteluja syksyllä 2006 perustetun "Logistiikka-alojen neuvottelukunnan" kehittämisestä sekä neuvottelukunnassa edustettujen liittojen yhteisistä toimintalinjoista. Kehittämiskeskusteluissa ovat olleet mukana: Suomen Huolintaliikkeiden Liitto / Erityispalvelujen Työnantajaliitto Autoliikenteen Työnantajaliitto Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat LTY (VR) Logistiikkayritysten Liitto Palvelualojen Toimialaliitto (Finnair Oyj) Satamaoperaattorit Yhteistyökeskusteluiden tuloksena osapuolet päättivät, että logistiikka-alojen neuvottelukunnan toiminta siirretään vuoden 2011 alusta lukien PALTA ry:n yhteyteen. 3 HUOLINTA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET :n jäsenyritysten työmarkkina-asiat hoidettiin 2010 aiempaan tapaan yhteistyössä EPTL:n kanssa. EPTL on vastannut :n hallituksen ja työmarkkinajaoston kanssa sovitun työnjaon mukaisesti jäsenyritysten työmarkkina-asioiden ja työsuhdeneuvonnan käytännön hoidosta. Palkankorotusten yksityiskohdat on kirjattu työehtosopimusten osana oleviin allekirjoituspöytäkirjoihin. Vuonna 2010 neuvoteltiin ja sovittiin kaikki kolme huolinta-alaa koskevaa työehtosopimusta, joiden palkkaratkaisut voidaan tiivistää seuraavasti: 1. Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus Sopimuskausi on ja toimihenkilöiden palkkoja korotetaan seuraavasti: yleiskorotus 0,6 %, taulukkopalkkoja korotetaan 0,7 % yleiskorotus 0,7 %, taulukkopalkkoja korotetaan 0,7 % taulukkopalkkoja korotetaan 0,6 % yleiskorotus, joka sidottu teknologia-, kemian-, metsä- ja paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusten yleiskorotusten matemaattiseen keskiarvoon taulukkopalkkoja korotetaan 0,6 % yleiskorotus, joka sidottu teknologia-, kemian-, metsä- ja paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusten yleiskorotusten matemaattiseen keskiarvoon

4 4 (10) 2. Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöiden työehtosopimus Työehtosopimus on ajalle ja työntekijöiden palkkoja korotetaan seuraavasti: yleiskorotus 0,6 %, taulukkopalkkoja korotetaan 0,6 % taulukkopalkkoja korotetaan 0,7 % taulukkopalkkoja korotetaan 0,6 % yleiskorotus ja taulukkopalkkakorotus, jonka suuruus määritellään mm. teknologia-, kemian-, paperi- ja metsäteollisuuden työntekijöiden työehtosopimusten matemaattisen keskiarvon mukaan 3. Tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimus Sopimuskausi on ja toimenhaltijoiden palkkoja korotetaan seuraavasti: yleiskorotus 0,6 %, taulukkopalkkoja korotetaan 0,7 % yleiskorotus 0,7 %, taulukkopalkkoja korotetaan 0,7 % taulukkopalkkoja korotetaan 0,6 % yleiskorotus, joka sidottu teknologia-, kemian-, metsä- ja paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusten yleiskorotusten matemaattiseen keskiarvoon taulukkopalkkoja korotetaan 0,6 % yleiskorotus, joka sidottu teknologia-, kemian-, metsä- ja paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusten yleiskorotusten matemaattiseen keskiarvoon 4 LIITON EK:N ULKOPUOLINEN TOIMINTA :n edustajat ovat vuoden 2010 aikana toimineet useissa viranomaisten vetämissä toimielimissä tai logistiikka-alan yhteistyöelimissä pyrkien niissä tuomaan esille huolinta-alan näkemykset ja intressit. :n edustukset EK:n ulkopuolisissa eri toimielimissä on mainittu liitteessä B. 5 LIITON SISÄISET TOIMIELIMET Hallitus (6 kokousta) :n sisäisiä toimielimiä ovat hallitus, seitsemän eri jaostoa sekä kolme eri työryhmää. :n toimielinten kokoonpanot on mainittu liitteessä C. Toimielimet ovat käsitelleet vuoden 2010 aikana mm. seuraavia asioita: Puheenjohtaja Jyrki Paavola, EK:n rakennekehitys ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry :n jäsenyysasiat :n edustukset EK:ssa ja EK:n ulkopuolella :n jaostojen ja työryhmien kokoonpanot PSYM ehtojen päivittäminen LVM:n toimesta laadittu logistiikkastrategia ja älyliikennestrategia IMO:n polttoaineen rikkipitoisuusmääräykset Kuljetusalan eettiset ohjeet (SKAL, LL ja )

5 5 (10) Autojaosto (1 kokous) Lentojaosto (3 kokousta) Merijaosto (1 kokous) Huolinta-termin virallinen määritelmä Vuoden 2009 toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2011 Puheenjohtaja Anne Pennala, Rahtihuolinta Suomi Oy Tullausjaosto (3 kokousta) Kuljetusalan eettiset ohjeet (SKAL, LL ja ) Maantiekuljetuksia koskevat tai niihin vaikuttavat vireillä olevat hankkeet Kotimaan rahtikirjastandardin SFS 5865:n uudistamistyö Puheenjohtaja Mikko Lehtinen, DHL Global Forwarding (Finland) Oy Finnairin rahtiterminaalin toiminta yleensä Huolitsijoiden sumppujen lopettaminen Finnairin rahtiterminaalista IATAn Suomen e-freight -projekti Uuden turva-asetuksen 300/2008 täytäntöönpanoasetukset Lentorahdin vientiselvitysprosessit ELEXissä ja AREXissa European Air Cargo Joint Councilin toiminta Lentorahtitilastointi Road air -kuljetusten tilastointi Puheenjohtaja Markus Nyman, Meriliikenteen ilmasto- ja ympäristövaatimukset Merimarkkinat ja vaikutus suomalaisiin huolitsijoihin SPC Finlandin Transito-selvitys vaikutukset Suomen meriliikenteeseen? Trans-Siperian radan nykytilanne ja mahdollisuudet Tullin ajankohtaiset asiat Puheenjohtaja Niko Plith, SA-TU Logistics Oy ALV:n muuttuneet määräykset ja :n ohjeluonnoksen toimivuus Tullin huolinta-alan yhteistyöryhmässä käsitellyt ja käsiteltävät asiat VM:n VETO-työryhmän esitykset veronkannon organisoimiseksi ALV:n vähentäminen asiakkaan konkurssitilanteessa AREX ennakkotiedon antaminen satamissa toukokuusta 2010 alkaen Ilmaiset ja maksulliset tavarat samassa tuontitullauksessa Sähköiseen vientimenettelyyn asettamisen hitaus Väärä viennin exit point erityisenä ongelmana transitoliikenteessä Jaoston koulutusmatka Hampuriin

6 6 (10) Työmarkkinajaosto (4 kokousta) Puheenjohtaja Göran Åberg, Venäjä / IVY-jaosto (1 kokous) KVH-jaosto (1 kokous) Lakiryhmä (5 kokousta) EK:n työmarkkinalinjaukset ja neuvottelutilanne yleensä TES-rintamalla Huolinta-alan työehtosopimusneuvotteluihin valmistautuminen ja neuvottelut Puheenjohtaja Bengt Westerholm, LVM:n ajankohtaiset Venäjä-asiat SPC Finlandin Transito-selvitys Rajatullauksen käyttöönotto Venäjällä Katsaus Suomen ja Venäjän rautatieliikenteeseen TRAMA 2011 Puheenjohtaja Jyrki Paavola, Ehdotus :n hallituksen kokoonpanoksi v Puheenjohtaja Eila Sillanpää, Koulutusryhmä (4 kokousta) PSYM ehtojen mahdollinen uudistaminen Tapaaminen Finanssialan Keskusliiton Kuljetusvaliokunnan kanssa Puheenjohtaja Tarja Päivä, TNT Suomi Oy Metropolia Ammattikorkeakoulussa järjestettävä huolinta- ja logistiikkaseminaarisarja Innogeneralia 2010 ja 2011 sekä muu yhteistyö :n koulutustarjonta v ja jatkossa Koulutusryhmän tarkoitus ja tavoitteet Ulkomaankaupan ammattitutkinnon (huolitsijan suunt.ala) uudistamistyö Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajaryhmä (2 kokousta) Puheenjohtaja Heli Hörkkö, LVM:n VAK-neuvottelukunnassa käsitellyt asiat Alf Åbergin esitys säiliökonteista Suuren riskin vaaralliset aineet Kansainväliset jäte- ja ongelmajätekuljetukset, riesa vai mahdollisuus? IMDG-koodin shoreside-henkilöstön koulutusvaatimus, miten huomioitu, miten toteutettu eri yrityksissä? FIATA ABDG:n toiminta ja :n VAK TNA-ryhmän osallistuminen toimintaan Ajankohtaista IMDG, ADR/RID ja IATA-DGR asioista

7 7 (10) 6 LIITON TOIMISTO Liiton toimisto on sijainnut Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yhteistoimistossa osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. Liiton toimitusjohtajana on toiminut ja liiton sihteerinä Maja Niinikoski. Liiton työsuhdeasiamiehenä on toiminut varatuomari Anssi Rautiainen. 7 VUOSIKOKOUKSET 2010 Kevätkokous Syyskokous Kevätkokous pidettiin ravintola Katajanokan Kasinolla Helsingissä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2009 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen jälkeen järjestetyssä esitelmätilaisuudessa kuultiin EK:n johtaja Jussi Mustosen sekä UPM-Kymmene Oyj:n logistiikkajohtaja Jussi Sarvikkaan esitykset. Kevätkokouksen juhlaillalliseen osallistui yhteensä 58 henkilöä jäsenyrityksistä ja liiton sidosryhmistä. Syyskokous pidettiin Suomen Huolintaliikkeiden Liitossa Helsingissä. Kokous päätti vuoden 2011 jäsenmaksuiksi 0,09 % vuonna 2010 jäsenyrityksen työsuhteessa olleille maksetuista palkoista, kuitenkin vähintään 845 euroa. Liittymismaksuksi vuodeksi 2011 päätettiin 600 euroa. Kokous valitsi liitolle vuodelle 2011 seuraavan hallituksen: Puheenjohtaja Göran Åberg Varapuh.joht. Bengt Westerholm Jäsenet Jarmo Halonen Itella Logistics Oy Pasi Kuusijärvi Oy Hacklin Logistics Ltd Päivi Kyllönen RH Freight Oy Pekka Laitinen Mikko Lehtinen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Markus Nyman Lasse Paitsola Nurminen Logistics Oyj Kenneth Palmgren DHL Freight (Finland) Oy Anne Pennala Rahtihuolinta Suomi Oy Niko Plith SA-TU Logistics Oy Kokouksessa kuultiin EPTL:n liittojohtaja Kauko Rautiaisen katsaus työmarkkinatilanteesta sekä esitys huolinta-alan työmarkkinapoliittisen edunvalvonnan järjestämisestä vuonna 2011 Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n yhteydessä. 8 KOULUTUSTOIMINTA Suomen Huolintaliikkeiden Liitto on organisoinut ja/tai järjestänyt vuonna 2010 seuraavat huolinta-alalle suunnatut koulutustapahtumat:

8 8 (10) : Kansainvälinen maantieliikenne -kurssi (32 osallistujaa) : Lentorahtikuljetukset ja huolinta-kurssi (16 osallistujaa) : Liiton ja If Vahinkovakuutusyhtiön logistiikkaseminaari (95 henkilöä) Keväällä 2010 Tullikoulu järjesti :n jäsenyritysten edustajilla Tulliasioita syvemmin -kurssin (TAS-koulutus), mikä oli suunniteltu :n ja Tullikoulun yhteistyönä Osaava tulliselvitys ammattitaidolla kurssin jatkoksi. TAS-kurssille, minkä kustansi osallistujille, osallistui yhteensä 20 henkilöä. Vuoden aikana on jatkettu koulutusyhteistyötä liiton ja Metropolia Ammattikorkeakoulun välillä. Syksyllä 2009 suunniteltu, Metropolia AMK:n opiskelijoille suunnattu huolinnan ja logistiikan kolmiosainen seminaarisarja Innogeneralia 2010, toteutettiin tammi- ja helmikuussa Syksyllä 2009 aloitettu projekti liiton julkaiseman Huolinta-alan käsikirjan päivittämiseksi saatiin valmiiksi kesällä Uutta versiota käsikirjasta on myyty runsaasti liiton jäsenille ja muille yritykselle sekä oppilaitoksille syksyn 2010 aikana. 9 NORDISKT SPEDITÖRFÖRBUND (www.nordicfreight.org) Nordiskt Speditörförbundin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tromssassa Norjassa NSF:n vuosikokous valitsi Bengt Westerholmin () NSF:n puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Suomessa v pidettävään NSF:n vuosikokoukseen saakka. Muiksi NSF:n hallituksen jäseniksi valittiin: Suomi: Göran Åberg, Norja: Erik Johannessen, Bring Logistics AS Ruotsi: Ingvar Nilsson, Schenker AS Tanska: Niels Christian Larsen, DHL Freight NSF:n pääsihteerinä seuraavaan NSF:n vuosikokoukseen asti toimii :n toimitusjohtaja. NSF:n hallitus piti kokouksen, jossa käsiteltiin mm. mahdollista PSYM uudistusta, NSF:n stipendirahaston lakkauttamista sekä vuosikokousasioita. NSF:n jäsenmaiden liittojen vetäjät ovat pitäneet vuoden 2010 aikana 2 kokousta, joissa on käsitelty: PSYM määräysten mahdollista uudistamista Nordiskt Speditörförbundin stipendirahaston lakkauttamista NSF:n lakikomitea on pitänyt vuoden 2010 aikana 2 kokousta, joissa on käsitelty: PSYM määräysten mahdollista uudistamista Suomen Huolintaliikkeiden Liiton jäsenet ovat Nordiskt Speditörförbundin jäseniä liiton maksaman jäsenmaksun kautta.

9 9 (10) 10 FIATA (www.fiata.com) FIATAn kevätkokous pidettiin Zürichissä ja maailmankongressi Bangkokissa, Thaimaassa. Toimintavuoden aikana on käsitelty mm. seuraavia kysymyksiä: CASS-laskutusjärjestelmän toiminta eri jäsenmaissa European Air Cargo Programme Joint Meetings (lentoyhtiöiden ja huolintayritysten kokoukset) EU:n tullitoiminta ja AEO WCO-tilannekatsaus UNCITRAL / Rotterdam Rules Konttien 100 prosenttinen skannaus USA:ssa Incoterms ehtojen uudistaminen FIATA-asiakirjojen hallinta FIATAn seuraavat kongressit ovat: Kairo, Egypti Los Angeles, Yhdysvallat :n jäsenet ovat FIATAn jäseniä liiton maksaman jäsenmaksun kautta. 11 JÄSENISTÖ (www.huolintaliitto.fi) Vuoden aikana liiton jäsenistössä tapahtui seuraavat muutokset: Uusiksi jäseniksi liittyivät Oy Hacklin Logistics Ltd, John Nurminen Prima Oy, Posten Logistik SCM Oy, Scan Global Logistics (Finland) Oy ja Oy Tavatur Shipping Ltd. Liiton jäsenyys päättyi seuraavien yritysten osalta: Stella Logistics Oy Vuoden 2010 lopussa liittoon kuului 67 jäsentä. Liiton jäsenyritykset per on mainittu liitteessä D.

10 10 (10) Hallituksen allekirjoitukset Helsingissä 17. helmikuuta 2011 Göran Åberg Bengt Westerholm Jarmo Halonen Pasi Kuusijärvi Päivi Kyllönen Pekka Laitinen Mikko Lehtinen Markus Nyman Kenneth Palmgren Anne Pennala Niko Plith

11 LIITE A LIITON EDUSTUKSET EK:N TOIMIELIMISSÄ JA TYÖRYHMISSÄ VUONNA 2010 Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallitus Jyrki Paavola Erityispalvelujen Työnantajaliiton hallitus Jyrki Paavola Göran Åberg Logistiikkavaliokunta Jyrki Paavola Logistiikka-alan neuvottelukunta Jyrki Paavola Logistiikan EK yhteistyöryhmä (LEKY) Maakuljetusryhmä Anne Pennala Rahtihuolinta Suomi Oy Meriryhmä Markus Nyman Palvelukaupan ryhmä Bengt Westerholm PK-valtuuskunta Bengt Westerholm EK:n kauppapoliittisten asiantuntijoiden taustaryhmät: Ryhmä 1 (Yhdysvallat), ryhmä 2 (Latinalainen Amerikka), ryhmä 4 (Kiina, Japani ja muu Aasia) ja ryhmä 5 (Intia): Mikko Lehtinen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Ryhmä 3 (Venäjä, IVY-maat, EU-laajentuminen): Bengt Westerholm Ryhmä 6 (WTO):

12 LIITE B LIITON EDUSTUKSET EK:N ULKOPUOLELLA VUONNA 2010 Tullin asiakasneuvottelukunta Niko Plith SA-TU Logistics Oy (varajäsen) Tullin ja huolinta-alan yhteistyöryhmä Mika Eloranta Esko Holopainen Pasi Häkkinen Olli Järnström Pekka Ovaska Olli Puustinen Ulla Sorjonen Rauli Werdermann Satu Yrjölä Nurminen Logistics Oyj SA-TU Logistics Oy TNT Suomi Oy Itella Logistics Oy DHL Freight (Finland) Oy Tullin meriliikenteen asiakasyhteistyöryhmä Leena Nuotio DHL Global Forwarding (Finland) Oy Tullin Venäjän kaupan yhteistyöryhmä Juhani Hauhia Eko Häkämies DHL Freight (Finland) Oy Liikenne- ja viestintäministeriön vaarallisten aineiden kuljetusten neuvottelukunta Heli Hörkkö Liikenne- ja viestintäministeriön kuljetusalan sähköisen liiketoiminnan työryhmä Liikenne- ja viestintäministeriön EU-seurantaryhmä (kuljetukset) Liikenne- ja viestintäministeriön Venäjän liikenteen viranomaistyöryhmä VELIVI Juhani Hauhia / varalla, Opetushallituksen Ulkomaankaupan tutkintotoimikunta

13 Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Ilmakuljetuspooli Mikko Lehtinen Vesikuljetuspooli Markus Nyman DHL Global Forwarding (Finland) Oy Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) johtokunta Simo Laurila Finnsteve Oy Ab (varajäsen) FINSIPRO-toimikunta (Työ- ja elinkeinoministeriö) SPC:n (Shortsea Promotion Centre Finland) johtokunta Vakuutuslautakunta / Huolintavastuuasiat Kimmo Turunen Tapani Ekuri DHL Freight (Finland) Oy (jäsen) (lisäjäsen NORDISKT SPEDITÖRFÖRBUND (NSF) Hallitus Bengt Westerholm Göran Åberg Juridiska kommittén Kimmo Turunen DHL Freight (Finland) Oy Stipendirahaston hallitus FIATA General Council Jyrki Paavola Bengt Westerholm Customs Affairs Institute Niko Plith SA-TU Logistics Oy

14 Multimodal Transport Institute Markus Nyman Airfreight Institute Mikko Lehtinen DHL Global Forwarding (Finland) Oy

15 LIITE C LIITON ERI TOIMIELINTEN KOKOONPANOT VUONNA 2010 Hallitus Jyrki Paavola (pj) Jarmo Halonen Päivi Kyllönen Pekka Laitinen Mikko Lehtinen Markus Nyman Lasse Paitsola Kenneth Palmgren Anne Pennala Niko Plith Bengt Westerholm Göran Åberg Itella Logistics Oy Oy RH Freight Ab DHL Global Forwarding (Finland) Oy Nurminen Logistics Oy DHL Freight (Finland) Oy Rahtihuolinta Suomi Oy SA-TU Logistics Oy Autojaosto Anne Pennala (pj) Rahtihuolinta Suomi Oy Elena Cantell Oy Agility Logistics Ab ( asti) Jouni Eronen Pekka Hyvönen Esko Häkämies DHL Freight (Finland) Oy Bjarne Karlsson (vpj) Harri Kuusisto Leman Intern. System Transport Oy ( asti) Harri Salmi UPS SCS (Finland) Oy Annu Stenqvist Oy RH Freight Ab Jasmin Tainio Hannu Vuorinen Nurminen Logistics Oyj Lentojaosto Mikko Lehtinen (pj) DHL Global Forwarding (Finland) Oy Anders von Bell (vpj) Oy Waco Logistics Finland Sirpa Dunderfelt Oy RH Freight Ab Keijo Flinkman Hans Gustavsson Oy Agility Logistics Ab Kari Heikkilä UPS SCS (Finland) Oy Juha Isohanni Itella Logistics Oy ( asti) Jussi Lauri Panalpina Ab, filial i Finland Jari Merilahti Kristian Pennala Rahtihuolinta Suomi Oy Markku Pulliainen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Teemu Rantanen Geodis Wilson Finland Oy Markku Sommelo SA-TU Logistics Oy ( asti) Risto Suihko Teijo Turunen

16 Merijaosto Markus Nyman (pj) Carita Alanen Panalpina Ab Filial i Finland Pasi Aro Keijo Flinkman Ari Halmela Jouko Harno Jani Hellsten UPS SCS (Finland) Oy Juha Isohanni Itella Logistics Oy ( asti) Heli Jokinen Valtteri Koponen Oy Agility Logistics Ab Timo Laine Oy Rauma Stevedoring Ltd Marjut Linnajärvi SA-TU Logistics Oy Petteri Leinonen Geodis Wilson Finland Oy Leena Nuotio (vpj) DHL Global Forwarding (Finland) Oy Tullausjaosto Niko Plith (pj) Mika Eloranta Esko Holopainen Pasi Häkkinen Soile Juslin Erja Juva Olli Järnström Jaana Niemi Pekka Ovaska Olli Puustinen Jarmo Seppälä Ulla Sorjonen Ritva Syvinki Rauli Werdermann Satu Yrjölä SA-TU Logistics Oy Nurminen Logistics Oyj SA-TU Logistics Oy Geodis Wilson Finland Oy UPS SCS (Finland) Oy TNT Suomi Oy Panalpina Ab, filial i Finland Itella Logistics Oy Oy RH Freight Ab DHL Freight (Finland) Oy Työmarkkinajaosto Göran Åberg (pj) Jyrki Paavola (vpj) Dick Bäckström Jari Myllylä Lasse Paitsola Kenneth Palmgren Bengt Westerholm DSV Road Oy Panalpina Ab, filial i Finland Nurminen Logistics Oyj DHL Freight (Finland) Oy Venäjä / IVY-maiden jaosto Bengt Westerholm (pj) Carita Alanen Juhani Hauhia Soile Juslin Jari Järvelä Kimmo Koski Marek Meokas Pekka Ovaska Pertti Silvennoinen Harri Vainikka Panalpina Ab Filial i Finland Geodis Wilson Finland Oy Stella Corona Oy Ltd DHL Freight (Finland) Oy ( asti) TNT Suomi Oy Nurminen Logistics Oyj

17 KVH-jaosto Jyrki Paavola (pj) Pekka Laitinen Mikko Lehtinen Markus Nyman Anne Pennala Göran Åberg DHL Global Forwarding (Finland) Oy Rahtihuolinta Suomi Oy Koulutusryhmä Tarja Päivä (pj) TNT Suomi Oy Kirsti Koskihaka DSV Road Oy Mika Palmio DHL Freight (Finland) Oy ( alk.) Santeri Rommi Anneli Salmi ( asti) Sini Simonen DHL Freight (Finland) Oy ( asti) Jaana Tekoniemi Nurminen Logistics Oyj Jorma Tirri Lakiryhmä Eila Sillanpää (pj) Tapani Ekuri Pirjo Grönroos Oscari Seppälä Jorma Tirri Kimmo Turunen Nurminen Logistics Oyj DSV Road Oy DHL Freight (Finland) Oy Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajaryhmä Heli Hörkkö (pj) Marjo Enqvist Anne Kolehmainen Auli Porokka Jari Rappu Mikko Salminen Arto Tuomi Saku-Pertti Weckström Alf Åberg Geodis Wilson Finland Oy DHL Freight (Finland) Oy Oy Agility Logistics Ab DSV Road Oy UPS SCS (Finland) Oy

18 LIITE D :n jäsenyritykset Yritys "K" Line (Finland) Oy Ab Wasa Logistics Ltd Oy Alpi Suomi Oy CHS Logistics Oy DHL Supply Chain (Finland) Oy DHL Freight (Finland) Oy DHL Global Forwarding (Finland) Oy DSV Air & Sea Oy DSV Road Oy DSV Solutions Oy Easmar Logistics Oy Finnsteve Oy Ab FREJA Transport & Logistics Oy Geodis Wilson Finland Oy GreenCarrier Finland Oy Ibertrans Oy ILP-International Logistics Partners Oy Itella Logistics Oy Jetpak Finland Oy John Nurminen Prima Oy Kemi Shipping Oy Kuljetusliike Ville Silvasti Oy Leman International System Transport Oy Newmark Oy Nurminen Logistics Oyj Oy Agility Logistics Ab Oy Backman-Trummer Ab Oy Bulk Boys Ltd Oy Euro-Baltic Logistics Ltd Oy Finnsovtrans Ltd Oy Hacklin Hamiko Ltd Oy Hacklin Logistics Ltd Oy Herman Andersson Ab Oy Logimix Ltd Oy Rauma Stevedoring Ltd Oy RH Freight Ab Oy Scandic Trans Ab Oy Tavatur Shipping Ltd Oy Transsphere Ltd Oy Vaasahuolinta-Vasaspedition Ab Postitoimipaikka VAASA LAHTI LAPPEENRANTA KOUVOLA ESPOO TUUSULA KEMI KANGASHÄKKI UUSIKAUPUNKI VAASA KOTKA KOUVOLA KOTKA HAMINA PORI OULU RAUMA MUSTASAARI VAASA

19 Oy Victor Ek Ab Oy Waco Logistics Finland Oy Wikeström & Krogius Ab Panalpina Ab, filial i Finland Polar Logistics International Oy Posten Logistik SCM Oy Rahtihuolinta Suomi Oy Saimabulk Oy SA-TU Logistics Oy Scan Global Logistics (Finland) Oy SeaRail Oy Stella Corona Oy Ltd Steveco Oy Suomen Messulogistiikka Oy TNT Suomi Oy Tschudi Logistics Oy United Parcel Service Finland Oy UPS SCS (Finland) Oy UTi Logistics (Finland) Oy Uuttera Oy Viawest Oy Vopak Chemicals Logistics Finland Oy TURKU TURKU TURKU KOTKA KOTKA HANKO KOUVOLA KOTKA

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2009 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry PL 30 (Eteläranta 10) FIN-00131 Helsinki, Finland Puhelin (09) 42 020 Telekopio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2011 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry PL 62 (Eteläranta 10) FI-00131 Helsinki, Finland Puhelin 020 595 5000 Telekopio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2008 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry Suomen Spedservice Oy, rek.nro 208.533 PL 30 (Eteläranta 10) FIN-00131 Helsinki,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2007 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry Suomen Spedservice Oy, rek.nro 208.533 PL 30 (Eteläranta 10) FIN-00131 Helsinki,

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin konttipunnituksen jatkoseminaari PETRI LAITINEN

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin konttipunnituksen jatkoseminaari PETRI LAITINEN Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin konttipunnituksen jatkoseminaari 29.4.2016 PETRI LAITINEN Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry Vuonna 1906 perustettu toimialaliitto, jonka tehtävänä edistää huolinta-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2012 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry PL 62 (Eteläranta 10) FI-00131 Helsinki, Finland Puhelin 020 595 5000 Telekopio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2006 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry Suomen Spedservice Oy, rek.nro 208.533 PL 30 (Eteläranta 10) FIN-00131 Helsinki,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2005 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry Suomen Spedservice Oy, rek.nro 208.533 PL 30 (Eteläranta 10) FIN-00131 Helsinki,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 1 (5) FINANSSIALAN KESKUSLIITON SÄÄNNÖT (Rekisteröity PRH:ssa 12.6.2014) 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Finanssialan Keskusliitto - Finansbranschens Centralförbund ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT ry:n SÄÄNNÖT

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT ry:n SÄÄNNÖT 1 SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT ry:n SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenyys Yhdistyksen nimi on Sosiaalialan Työnantajat ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

PSYM 2015 ehdot - voimaan 1.1.2016

PSYM 2015 ehdot - voimaan 1.1.2016 PETRI LAITINEN PSYM 2015 ehdot - voimaan 1.1.2016 Vertailu PSYM 2015 ja 2000 versioiden välillä Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry Vuonna 1906 perustettu toimialaliitto, jonka tehtävänä edistää huolinta-

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL - henkilöstöpalvelualan asiantuntija Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten työn antaja- ja toimialaliitto. Liittomme keskeinen

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.2.2002 1. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pohjolainen, sihteeriksi Leena Niemistö, pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA -------------------------------------------------------------------------------------------------- ESITYSLISTA 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Maakunnan ilma-ase mestaruuskilpailu

Maakunnan ilma-ase mestaruuskilpailu Puhjonmäen ilma-aserata 18.01.2014 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 10IT 1. Jesse Virola KuusA 81 83 164 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 8IT 1. Joona Holkko KAS 88 96 184 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 11-14A 1.

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS 4 6. YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous

Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys Työvaliokunnan 6. kokous Aika: 7.2.2014 klo 13.00-15.50 Paikka: Merikarvian kunnatalo Läsnä: Jaana Laitinen-Pesola, pj x Aino-Maija Luukkonen x Pori Leena Jokinen-Anttila

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

JESSE- uistelu

JESSE- uistelu HSVU Tulostettu 14.6.2015 Sivut 1 / 21 5 Juha Rantala, Jussi Jaakkola 520 10120 10640 41520 1 6 Janne Virtanen, Petro Virtanen, Niki Kuokkanen 14120 1210 Hauki 8280 15330 18960 2 3 Kari Hämäläinen, Pertti

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n työtaistelutoimet ahtaus-, kuljetus- ja huolinta-alalla. EK:n työmarkkinasektori

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n työtaistelutoimet ahtaus-, kuljetus- ja huolinta-alalla. EK:n työmarkkinasektori Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n työtaistelutoimet ahtaus-, kuljetus- ja huolinta-alalla EK:n työmarkkinasektori Ahtausalan lakonuhka Ahtausalan työehtosopimus päättyi 31.1.2010 Sopijapuolet:

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry PÖYTÄKIRJA OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.4.2017 klo 18.00 19.18 Paikka: Kotimäen koulun ruokasali, Littoistentie 500, Kaarina Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

4 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen

4 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen LÄNSI-SUOMEN LÄÄNIN SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTOTOIMIKUNNAN (8143) KOKOUS Aika: 22.4.2009. klo 10:00 Pöytäkirja Paikka: Loimaan ammatti- ja aikuiskoulutuskeskuksessa 22.4.2009 klo 10:00. Myllykyläntie 8, 32200

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

POSTIALAN LAKKOJEN JA NIIDEN TUKITYÖTAISTELUIDEN VAIKUTUKSET AUTO- LIIKENTEEN YRITYKSIIN JA PALKANMAKSUUN

POSTIALAN LAKKOJEN JA NIIDEN TUKITYÖTAISTELUIDEN VAIKUTUKSET AUTO- LIIKENTEEN YRITYKSIIN JA PALKANMAKSUUN 27.11.2015 sivu 1 Anne Jansson ja Mari Vasarainen Mari Vasarainen POSTIALAN LAKKOJEN JA NIIDEN TUKITYÖTAISTELUIDEN VAIKUTUKSET AUTO- LIIKENTEEN YRITYKSIIN JA PALKANMAKSUUN 1. Tähän mennessä ilmoitetut

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2008 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2008 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Janne Halunen ja sihteeriksi Henri Kinnunen.

2 Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Janne Halunen ja sihteeriksi Henri Kinnunen. Kempeleen Metsästys- ja Kennelyhdistys r.y. PÖYTÄKIRJA Asia Vuosikokous Aika 28.03.2014 klo 18.30. Paikka Läsnä Kempeleen Kunnanvaltuustosali 23 osallistujaa. Liite1 1 Janne Halunen avasi kokouksen klo18:38

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012 Logistiikkayritysten Liitto Strategia 2012 2 LL STRATEGIA 2012 Perustehtävä Toimintaympäristön muutosvoimat Tahtotila Toimintamalli Organisaatio ja resurssit Jäsenten ja sidosryhmien odotukset Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki

TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki 28.10.2003 Pekka Rautiainen, EP-Logistics Oy 28.10.2003 # 1 FITS TERMIS

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995 2003, 2009 Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden ottelun yhteistuloksella.

Lisätiedot

Suomen Cup - Rovaniemi

Suomen Cup - Rovaniemi Suomen Cup - - 23..203 3:7:00 28346 Martti Jylhä 3:57.00 Finaali 2 3 22733274 Ville Nousiainen 3:59.23 Finaali 3 6 2752649 Juho Mikkonen Kuhmo-Ski 4:04.6 Finaali 4 2 27538885 Anssi Pentsinen 3:58.99 Finaali

Lisätiedot

Kaupan liiton SÄÄNNÖT

Kaupan liiton SÄÄNNÖT Kaupan liiton SÄÄNNÖT Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot löytyvät verkkosivuiltamme kohdasta Yhteystiedot.

Lisätiedot

MIESTEN YLEMPIEN PUDOTUSPELIEN TILASTOT

MIESTEN YLEMPIEN PUDOTUSPELIEN TILASTOT MIESTEN YLEMPIEN PUDOTUSPELIEN TILASTOT 1979-2016 OTTELUTILASTO 1. 220 Toni Kohonen KiPa, Lippo, SoJy, KPL 2. 202 Jani Komulainen SoJy 3. 190 Roope Korhonen SoJy 4. 161 Simo Eerikäinen Tahko, Tiikerit,

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

Solmitut palkka- ja työehtosopimukset 2009-2010

Solmitut palkka- ja työehtosopimukset 2009-2010 Autoalan Keskusliitto (Kaupan Liitto) Suomen Varustamot Suomen Varustamot Metallityöväen Liitto Auto- ja koneala 21 000 Suomen Konepäällystöliitto Suomen Laivanpäällystöliitto Suomen Konepäällystöliitto

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

VETERAN'S NORDIC CHAMPIONSHIPS 2016

VETERAN'S NORDIC CHAMPIONSHIPS 2016 Hollolan Hälvälä ja Vierumäki Areena 07. - 10.07.2016 14.21.40 50m Pistooli erä 1, torstai 7.7.2016 klo 13:15-15:00 1 2 Tarja Sorri FIN D45 3 Helena Peltoniemi FIN D45 4 Kirsti Kaaro FIN D45 5 Jaana Salo

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Vuoden 2014 maratoonit

Vuoden 2014 maratoonit Vuoden 2014 maratoonit Absetz Ilmari 2/10 3.44.28 (M 55/2) Absetz Ilmari 8/10 3.52.11 (M 55/2) Ahonen Jani Lohdutus 4.21.23 (M alle 40/3) Airaksinen Pekka 1/10 5.05.37 (M 60/9) Airaksinen Pekka 8/10 5.07.07

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliitto ry:n Sovelletun Reserviläisammunnan Suomenmestaruuskilpailu 2000

Reserviläisurheiluliitto ry:n Sovelletun Reserviläisammunnan Suomenmestaruuskilpailu 2000 Henkilökohtaiset tulokset, YLEISKILPAILU Kilpailijat Tulokset No Nimi Lk. Joukkue Rasti 1 Rasti 2 Rasti 3 Rasti 4 Rasti 5 Rasti 6 Rasti 7 Rasti 8 Rasti 9 Rasti 10 20 Runtti Petri a 12 92.77 57.32 53.41

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23 18.3.2017 Pori 1 60 Nita Viitanen Pori 18.3.2017 1998 20 58,10 40,0 1,27 23 1 90 Kalevi Lampinen Pori 18.3.2017 1943 60 80,30 82,5 2,20 10 1 90 Mika Turkia Pori 18.3.2017 1977 Avoin 80,40 82,5 2,10 25

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Varapuheenjohtaja / jäsen Seppo Kämäräinen varajäsen Kari Vanhala Rahastonhoitaja / jäsen varajäsen Marja-Liisa Isakow / jäsen varajäsen Päivi Pilli-Sihvola varajäsen

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15. Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15. Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15 Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopiston

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 vp Perjantai 8.2.2013 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 10, 11 osittain, 12 jäs. Lars Erik Gästgivars /r (3 Teuvo

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Päivitetty 06.11.2014 1

Päivitetty 06.11.2014 1 Päivitetty 06.11.2014 1 Varastoalan tutkintotoimikunnan hyväksymät tutkintosuoritusten arvioijat ja heidän yhteystietonsa aakkosjärjestyksessä: logistiikan perustutkinto (varastonhoitaja) ja varastoalan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Päivitetty 1.10.2013 1

Päivitetty 1.10.2013 1 Päivitetty 1.10.2013 1 Varastoalan tutkintotoimikunnan hyväksymät tutkintosuoritusten arvioijat ja heidän yhteystietonsa aakkosjärjestyksessä: logistiikan perustutkinto (varastonhoitaja) ja varastoalan

Lisätiedot

SAUL Rullahiihdot ja Rullaluistelut

SAUL Rullahiihdot ja Rullaluistelut SAUL Rullahiihdot ja Rullaluistelut Tampereen Pyrintö T U L O K S E T Kilpailun sarjat: M40LS; M45LS; M50LS; M55LS; N45LS; N50LS; M65LS; M70LS; M75LS ; N55LS; N65LS; N75LS; M35HS; M40HS; M45HS; M50HS;

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

- sähköinen rahtikirja

- sähköinen rahtikirja Visma AutoTransport - sähköinen rahtikirja (Unifaun) Visma Nova Sähköisen tiedonsiirron tahtotila logistiikkapalveluissa Suomessa 2011 Kotimaan tavarankuljetusten rahtikirjan (SFS 5865) uudistaminen yhteensopivaksi

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

SUPER 2000 Ahvenisto Kierrosajat

SUPER 2000 Ahvenisto Kierrosajat 4- Kierrosajat Avoin luokka Lähtö 1 44 Pasi Mäensivu 1:38.331 1:34.233 2:04.529 1:57.437 1:36.047 1:34.727 1:33.692 1:32.717 1:34.390 1:34.224 41 Mika Lipsanen 1:37.989 1:33.585 1:33.685 1:33.773 1:34.654

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220 Orimattilan kaupungin 1.6.2017 voimaan

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot