TOIMINTAKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 SUOMEN HUOLINTALIIKKEIDEN LIITTO ry FINLANDS SPEDITÖRFÖRBUND rf TOIMINTAKERTOMUS 2010 Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry PL 30 (Eteläranta 10) FIN Helsinki, Finland Puhelin (09) Telekopio (09) S-posti: Telephone Telefax first

2 2 (10) 1 YLEISTÄ Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry (jäljempänä tai liitto ) on Suomessa toimivien huolintayritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittisia asioita hoitava etujärjestö. Vuoden 2010 lopussa liittoon kuului yhteensä 67 jäsenyritystä, joilla on toimipisteitä ympäri Suomea. Vuonna 2010 :n jäsenyritykset työllistivät yhteensä noin työntekijää huolinnassa ja siihen liittyvissä logistiikkapalveluissa ja liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 2,2 mrd. euroa. Liiton tehtävänä on edistää huolinta-alalla toimivien jäsenten toimintaedellytyksiä sekä lisätä alan tunnettavuutta sekä arvostusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto: seuraa alan kotimaista ja kansainvälistä kehitystä sekä alaa koskevaa säädösvalmistelua, tekee näihin liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja luo ja ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin alaa koskevissa asioissa edustaa alaa kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä sekä yhteistyö- ja valmisteluelimissä edistää alan tutkimustoimintaa, laatii tilastoja ja selvityksiä seuraa alan työoloja sekä kehittää jäsentensä ja näiden työntekijöiden välistä yhteistoimintaa toimii jäsentensä ja näiden työntekijöiden välisten työriitojen välttämiseksi ja sovinnolliseksi ratkaisemiseksi sekä tukee ja avustaa jäseniään työriitojen aikana neuvottelee alan työehtosopimukset sekä osallistuu alan muun sopimustoiminnan kehittämiseen antaa jäsenille koulutusta ja neuvontaa sekä avustaa heitä soveltamaan alaansa koskevaa lainsäädäntöä ja heitä koskevia sopimuksia. Suomen Huolintaliikkeiden Liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n (jäljempänä EK ) jäsen ja sen jäsenliiton Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry:n (jäljempänä ETPL") jäsenyhdistys. 2 LIITON TOIMINTA ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:N JÄSENENÄ :n edustajat ovat toimineet mm. EK:n logistiikkavaliokunnan, maakuljetusryhmän, meriryhmän sekä EK:n eri liittojen edustajista koostuvan logistiikkayhteistyöryhmä LEKY:n jäseninä pyrkien näissä toimielimissä ja -ryhmissä tuomaan esille huolintaalan näkemykset ja intressit. :n puheenjohtaja Jyrki Paavola, joka on toiminut myös EPTL:n puheenjohtajana, on vuonna 2010 edustanut EPTL:ää ja :ää EK:n hallituksessa. :n edustukset EK:n eri toimielimissä on mainittu liitteessä A. Vuonna 2010 jatkettiin keskusteluja kahdeksan EK:n jäsenliiton vuonna 2008 perustaman yhteistyöjärjestön Palvelualat ry:n kehittämisestä. Palvelualat ry:ssä ovat olleet mukana seuraavat EK:n jäsenliitot: Erityispalvelujen Työnantajaliitto EPTL Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL

3 Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat LTY Palvelualojen Toimialaliitto PATL Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto Terveyspalvelualan Liitto Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI sekä Yksityisen Opetusalan Liitto 3 (10) Keskustelut johtivat siihen, että EPTL, LTY, PATL ja TIKLI päättivät yhdistää toimintansa vuoden 2011 alusta lukien yhdeksi uudeksi liitoksi, Palvelualojen työnantajat PALTA ry:ksi. :n hallitus päätti syksyllä 2010, että, joka EK:n rakenteessa on ollut EPTL:n jäsenyhdistys, on vuodesta 2011 lähtien PALTA ry:n jäsenyhdistys. PALTA ry:n edustamia toimialaryhmiä ovat logistiikka, yrityspalvelut, tietoliikenne ja muut palvelut. Vuonna 2010 EK:n puitteissa jatkettiin myös keskusteluja syksyllä 2006 perustetun "Logistiikka-alojen neuvottelukunnan" kehittämisestä sekä neuvottelukunnassa edustettujen liittojen yhteisistä toimintalinjoista. Kehittämiskeskusteluissa ovat olleet mukana: Suomen Huolintaliikkeiden Liitto / Erityispalvelujen Työnantajaliitto Autoliikenteen Työnantajaliitto Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat LTY (VR) Logistiikkayritysten Liitto Palvelualojen Toimialaliitto (Finnair Oyj) Satamaoperaattorit Yhteistyökeskusteluiden tuloksena osapuolet päättivät, että logistiikka-alojen neuvottelukunnan toiminta siirretään vuoden 2011 alusta lukien PALTA ry:n yhteyteen. 3 HUOLINTA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET :n jäsenyritysten työmarkkina-asiat hoidettiin 2010 aiempaan tapaan yhteistyössä EPTL:n kanssa. EPTL on vastannut :n hallituksen ja työmarkkinajaoston kanssa sovitun työnjaon mukaisesti jäsenyritysten työmarkkina-asioiden ja työsuhdeneuvonnan käytännön hoidosta. Palkankorotusten yksityiskohdat on kirjattu työehtosopimusten osana oleviin allekirjoituspöytäkirjoihin. Vuonna 2010 neuvoteltiin ja sovittiin kaikki kolme huolinta-alaa koskevaa työehtosopimusta, joiden palkkaratkaisut voidaan tiivistää seuraavasti: 1. Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus Sopimuskausi on ja toimihenkilöiden palkkoja korotetaan seuraavasti: yleiskorotus 0,6 %, taulukkopalkkoja korotetaan 0,7 % yleiskorotus 0,7 %, taulukkopalkkoja korotetaan 0,7 % taulukkopalkkoja korotetaan 0,6 % yleiskorotus, joka sidottu teknologia-, kemian-, metsä- ja paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusten yleiskorotusten matemaattiseen keskiarvoon taulukkopalkkoja korotetaan 0,6 % yleiskorotus, joka sidottu teknologia-, kemian-, metsä- ja paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusten yleiskorotusten matemaattiseen keskiarvoon

4 4 (10) 2. Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöiden työehtosopimus Työehtosopimus on ajalle ja työntekijöiden palkkoja korotetaan seuraavasti: yleiskorotus 0,6 %, taulukkopalkkoja korotetaan 0,6 % taulukkopalkkoja korotetaan 0,7 % taulukkopalkkoja korotetaan 0,6 % yleiskorotus ja taulukkopalkkakorotus, jonka suuruus määritellään mm. teknologia-, kemian-, paperi- ja metsäteollisuuden työntekijöiden työehtosopimusten matemaattisen keskiarvon mukaan 3. Tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimus Sopimuskausi on ja toimenhaltijoiden palkkoja korotetaan seuraavasti: yleiskorotus 0,6 %, taulukkopalkkoja korotetaan 0,7 % yleiskorotus 0,7 %, taulukkopalkkoja korotetaan 0,7 % taulukkopalkkoja korotetaan 0,6 % yleiskorotus, joka sidottu teknologia-, kemian-, metsä- ja paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusten yleiskorotusten matemaattiseen keskiarvoon taulukkopalkkoja korotetaan 0,6 % yleiskorotus, joka sidottu teknologia-, kemian-, metsä- ja paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusten yleiskorotusten matemaattiseen keskiarvoon 4 LIITON EK:N ULKOPUOLINEN TOIMINTA :n edustajat ovat vuoden 2010 aikana toimineet useissa viranomaisten vetämissä toimielimissä tai logistiikka-alan yhteistyöelimissä pyrkien niissä tuomaan esille huolinta-alan näkemykset ja intressit. :n edustukset EK:n ulkopuolisissa eri toimielimissä on mainittu liitteessä B. 5 LIITON SISÄISET TOIMIELIMET Hallitus (6 kokousta) :n sisäisiä toimielimiä ovat hallitus, seitsemän eri jaostoa sekä kolme eri työryhmää. :n toimielinten kokoonpanot on mainittu liitteessä C. Toimielimet ovat käsitelleet vuoden 2010 aikana mm. seuraavia asioita: Puheenjohtaja Jyrki Paavola, EK:n rakennekehitys ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry :n jäsenyysasiat :n edustukset EK:ssa ja EK:n ulkopuolella :n jaostojen ja työryhmien kokoonpanot PSYM ehtojen päivittäminen LVM:n toimesta laadittu logistiikkastrategia ja älyliikennestrategia IMO:n polttoaineen rikkipitoisuusmääräykset Kuljetusalan eettiset ohjeet (SKAL, LL ja )

5 5 (10) Autojaosto (1 kokous) Lentojaosto (3 kokousta) Merijaosto (1 kokous) Huolinta-termin virallinen määritelmä Vuoden 2009 toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2011 Puheenjohtaja Anne Pennala, Rahtihuolinta Suomi Oy Tullausjaosto (3 kokousta) Kuljetusalan eettiset ohjeet (SKAL, LL ja ) Maantiekuljetuksia koskevat tai niihin vaikuttavat vireillä olevat hankkeet Kotimaan rahtikirjastandardin SFS 5865:n uudistamistyö Puheenjohtaja Mikko Lehtinen, DHL Global Forwarding (Finland) Oy Finnairin rahtiterminaalin toiminta yleensä Huolitsijoiden sumppujen lopettaminen Finnairin rahtiterminaalista IATAn Suomen e-freight -projekti Uuden turva-asetuksen 300/2008 täytäntöönpanoasetukset Lentorahdin vientiselvitysprosessit ELEXissä ja AREXissa European Air Cargo Joint Councilin toiminta Lentorahtitilastointi Road air -kuljetusten tilastointi Puheenjohtaja Markus Nyman, Meriliikenteen ilmasto- ja ympäristövaatimukset Merimarkkinat ja vaikutus suomalaisiin huolitsijoihin SPC Finlandin Transito-selvitys vaikutukset Suomen meriliikenteeseen? Trans-Siperian radan nykytilanne ja mahdollisuudet Tullin ajankohtaiset asiat Puheenjohtaja Niko Plith, SA-TU Logistics Oy ALV:n muuttuneet määräykset ja :n ohjeluonnoksen toimivuus Tullin huolinta-alan yhteistyöryhmässä käsitellyt ja käsiteltävät asiat VM:n VETO-työryhmän esitykset veronkannon organisoimiseksi ALV:n vähentäminen asiakkaan konkurssitilanteessa AREX ennakkotiedon antaminen satamissa toukokuusta 2010 alkaen Ilmaiset ja maksulliset tavarat samassa tuontitullauksessa Sähköiseen vientimenettelyyn asettamisen hitaus Väärä viennin exit point erityisenä ongelmana transitoliikenteessä Jaoston koulutusmatka Hampuriin

6 6 (10) Työmarkkinajaosto (4 kokousta) Puheenjohtaja Göran Åberg, Venäjä / IVY-jaosto (1 kokous) KVH-jaosto (1 kokous) Lakiryhmä (5 kokousta) EK:n työmarkkinalinjaukset ja neuvottelutilanne yleensä TES-rintamalla Huolinta-alan työehtosopimusneuvotteluihin valmistautuminen ja neuvottelut Puheenjohtaja Bengt Westerholm, LVM:n ajankohtaiset Venäjä-asiat SPC Finlandin Transito-selvitys Rajatullauksen käyttöönotto Venäjällä Katsaus Suomen ja Venäjän rautatieliikenteeseen TRAMA 2011 Puheenjohtaja Jyrki Paavola, Ehdotus :n hallituksen kokoonpanoksi v Puheenjohtaja Eila Sillanpää, Koulutusryhmä (4 kokousta) PSYM ehtojen mahdollinen uudistaminen Tapaaminen Finanssialan Keskusliiton Kuljetusvaliokunnan kanssa Puheenjohtaja Tarja Päivä, TNT Suomi Oy Metropolia Ammattikorkeakoulussa järjestettävä huolinta- ja logistiikkaseminaarisarja Innogeneralia 2010 ja 2011 sekä muu yhteistyö :n koulutustarjonta v ja jatkossa Koulutusryhmän tarkoitus ja tavoitteet Ulkomaankaupan ammattitutkinnon (huolitsijan suunt.ala) uudistamistyö Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajaryhmä (2 kokousta) Puheenjohtaja Heli Hörkkö, LVM:n VAK-neuvottelukunnassa käsitellyt asiat Alf Åbergin esitys säiliökonteista Suuren riskin vaaralliset aineet Kansainväliset jäte- ja ongelmajätekuljetukset, riesa vai mahdollisuus? IMDG-koodin shoreside-henkilöstön koulutusvaatimus, miten huomioitu, miten toteutettu eri yrityksissä? FIATA ABDG:n toiminta ja :n VAK TNA-ryhmän osallistuminen toimintaan Ajankohtaista IMDG, ADR/RID ja IATA-DGR asioista

7 7 (10) 6 LIITON TOIMISTO Liiton toimisto on sijainnut Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yhteistoimistossa osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. Liiton toimitusjohtajana on toiminut ja liiton sihteerinä Maja Niinikoski. Liiton työsuhdeasiamiehenä on toiminut varatuomari Anssi Rautiainen. 7 VUOSIKOKOUKSET 2010 Kevätkokous Syyskokous Kevätkokous pidettiin ravintola Katajanokan Kasinolla Helsingissä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2009 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen jälkeen järjestetyssä esitelmätilaisuudessa kuultiin EK:n johtaja Jussi Mustosen sekä UPM-Kymmene Oyj:n logistiikkajohtaja Jussi Sarvikkaan esitykset. Kevätkokouksen juhlaillalliseen osallistui yhteensä 58 henkilöä jäsenyrityksistä ja liiton sidosryhmistä. Syyskokous pidettiin Suomen Huolintaliikkeiden Liitossa Helsingissä. Kokous päätti vuoden 2011 jäsenmaksuiksi 0,09 % vuonna 2010 jäsenyrityksen työsuhteessa olleille maksetuista palkoista, kuitenkin vähintään 845 euroa. Liittymismaksuksi vuodeksi 2011 päätettiin 600 euroa. Kokous valitsi liitolle vuodelle 2011 seuraavan hallituksen: Puheenjohtaja Göran Åberg Varapuh.joht. Bengt Westerholm Jäsenet Jarmo Halonen Itella Logistics Oy Pasi Kuusijärvi Oy Hacklin Logistics Ltd Päivi Kyllönen RH Freight Oy Pekka Laitinen Mikko Lehtinen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Markus Nyman Lasse Paitsola Nurminen Logistics Oyj Kenneth Palmgren DHL Freight (Finland) Oy Anne Pennala Rahtihuolinta Suomi Oy Niko Plith SA-TU Logistics Oy Kokouksessa kuultiin EPTL:n liittojohtaja Kauko Rautiaisen katsaus työmarkkinatilanteesta sekä esitys huolinta-alan työmarkkinapoliittisen edunvalvonnan järjestämisestä vuonna 2011 Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n yhteydessä. 8 KOULUTUSTOIMINTA Suomen Huolintaliikkeiden Liitto on organisoinut ja/tai järjestänyt vuonna 2010 seuraavat huolinta-alalle suunnatut koulutustapahtumat:

8 8 (10) : Kansainvälinen maantieliikenne -kurssi (32 osallistujaa) : Lentorahtikuljetukset ja huolinta-kurssi (16 osallistujaa) : Liiton ja If Vahinkovakuutusyhtiön logistiikkaseminaari (95 henkilöä) Keväällä 2010 Tullikoulu järjesti :n jäsenyritysten edustajilla Tulliasioita syvemmin -kurssin (TAS-koulutus), mikä oli suunniteltu :n ja Tullikoulun yhteistyönä Osaava tulliselvitys ammattitaidolla kurssin jatkoksi. TAS-kurssille, minkä kustansi osallistujille, osallistui yhteensä 20 henkilöä. Vuoden aikana on jatkettu koulutusyhteistyötä liiton ja Metropolia Ammattikorkeakoulun välillä. Syksyllä 2009 suunniteltu, Metropolia AMK:n opiskelijoille suunnattu huolinnan ja logistiikan kolmiosainen seminaarisarja Innogeneralia 2010, toteutettiin tammi- ja helmikuussa Syksyllä 2009 aloitettu projekti liiton julkaiseman Huolinta-alan käsikirjan päivittämiseksi saatiin valmiiksi kesällä Uutta versiota käsikirjasta on myyty runsaasti liiton jäsenille ja muille yritykselle sekä oppilaitoksille syksyn 2010 aikana. 9 NORDISKT SPEDITÖRFÖRBUND (www.nordicfreight.org) Nordiskt Speditörförbundin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tromssassa Norjassa NSF:n vuosikokous valitsi Bengt Westerholmin () NSF:n puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Suomessa v pidettävään NSF:n vuosikokoukseen saakka. Muiksi NSF:n hallituksen jäseniksi valittiin: Suomi: Göran Åberg, Norja: Erik Johannessen, Bring Logistics AS Ruotsi: Ingvar Nilsson, Schenker AS Tanska: Niels Christian Larsen, DHL Freight NSF:n pääsihteerinä seuraavaan NSF:n vuosikokoukseen asti toimii :n toimitusjohtaja. NSF:n hallitus piti kokouksen, jossa käsiteltiin mm. mahdollista PSYM uudistusta, NSF:n stipendirahaston lakkauttamista sekä vuosikokousasioita. NSF:n jäsenmaiden liittojen vetäjät ovat pitäneet vuoden 2010 aikana 2 kokousta, joissa on käsitelty: PSYM määräysten mahdollista uudistamista Nordiskt Speditörförbundin stipendirahaston lakkauttamista NSF:n lakikomitea on pitänyt vuoden 2010 aikana 2 kokousta, joissa on käsitelty: PSYM määräysten mahdollista uudistamista Suomen Huolintaliikkeiden Liiton jäsenet ovat Nordiskt Speditörförbundin jäseniä liiton maksaman jäsenmaksun kautta.

9 9 (10) 10 FIATA (www.fiata.com) FIATAn kevätkokous pidettiin Zürichissä ja maailmankongressi Bangkokissa, Thaimaassa. Toimintavuoden aikana on käsitelty mm. seuraavia kysymyksiä: CASS-laskutusjärjestelmän toiminta eri jäsenmaissa European Air Cargo Programme Joint Meetings (lentoyhtiöiden ja huolintayritysten kokoukset) EU:n tullitoiminta ja AEO WCO-tilannekatsaus UNCITRAL / Rotterdam Rules Konttien 100 prosenttinen skannaus USA:ssa Incoterms ehtojen uudistaminen FIATA-asiakirjojen hallinta FIATAn seuraavat kongressit ovat: Kairo, Egypti Los Angeles, Yhdysvallat :n jäsenet ovat FIATAn jäseniä liiton maksaman jäsenmaksun kautta. 11 JÄSENISTÖ (www.huolintaliitto.fi) Vuoden aikana liiton jäsenistössä tapahtui seuraavat muutokset: Uusiksi jäseniksi liittyivät Oy Hacklin Logistics Ltd, John Nurminen Prima Oy, Posten Logistik SCM Oy, Scan Global Logistics (Finland) Oy ja Oy Tavatur Shipping Ltd. Liiton jäsenyys päättyi seuraavien yritysten osalta: Stella Logistics Oy Vuoden 2010 lopussa liittoon kuului 67 jäsentä. Liiton jäsenyritykset per on mainittu liitteessä D.

10 10 (10) Hallituksen allekirjoitukset Helsingissä 17. helmikuuta 2011 Göran Åberg Bengt Westerholm Jarmo Halonen Pasi Kuusijärvi Päivi Kyllönen Pekka Laitinen Mikko Lehtinen Markus Nyman Kenneth Palmgren Anne Pennala Niko Plith

11 LIITE A LIITON EDUSTUKSET EK:N TOIMIELIMISSÄ JA TYÖRYHMISSÄ VUONNA 2010 Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallitus Jyrki Paavola Erityispalvelujen Työnantajaliiton hallitus Jyrki Paavola Göran Åberg Logistiikkavaliokunta Jyrki Paavola Logistiikka-alan neuvottelukunta Jyrki Paavola Logistiikan EK yhteistyöryhmä (LEKY) Maakuljetusryhmä Anne Pennala Rahtihuolinta Suomi Oy Meriryhmä Markus Nyman Palvelukaupan ryhmä Bengt Westerholm PK-valtuuskunta Bengt Westerholm EK:n kauppapoliittisten asiantuntijoiden taustaryhmät: Ryhmä 1 (Yhdysvallat), ryhmä 2 (Latinalainen Amerikka), ryhmä 4 (Kiina, Japani ja muu Aasia) ja ryhmä 5 (Intia): Mikko Lehtinen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Ryhmä 3 (Venäjä, IVY-maat, EU-laajentuminen): Bengt Westerholm Ryhmä 6 (WTO):

12 LIITE B LIITON EDUSTUKSET EK:N ULKOPUOLELLA VUONNA 2010 Tullin asiakasneuvottelukunta Niko Plith SA-TU Logistics Oy (varajäsen) Tullin ja huolinta-alan yhteistyöryhmä Mika Eloranta Esko Holopainen Pasi Häkkinen Olli Järnström Pekka Ovaska Olli Puustinen Ulla Sorjonen Rauli Werdermann Satu Yrjölä Nurminen Logistics Oyj SA-TU Logistics Oy TNT Suomi Oy Itella Logistics Oy DHL Freight (Finland) Oy Tullin meriliikenteen asiakasyhteistyöryhmä Leena Nuotio DHL Global Forwarding (Finland) Oy Tullin Venäjän kaupan yhteistyöryhmä Juhani Hauhia Eko Häkämies DHL Freight (Finland) Oy Liikenne- ja viestintäministeriön vaarallisten aineiden kuljetusten neuvottelukunta Heli Hörkkö Liikenne- ja viestintäministeriön kuljetusalan sähköisen liiketoiminnan työryhmä Liikenne- ja viestintäministeriön EU-seurantaryhmä (kuljetukset) Liikenne- ja viestintäministeriön Venäjän liikenteen viranomaistyöryhmä VELIVI Juhani Hauhia / varalla, Opetushallituksen Ulkomaankaupan tutkintotoimikunta

13 Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Ilmakuljetuspooli Mikko Lehtinen Vesikuljetuspooli Markus Nyman DHL Global Forwarding (Finland) Oy Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) johtokunta Simo Laurila Finnsteve Oy Ab (varajäsen) FINSIPRO-toimikunta (Työ- ja elinkeinoministeriö) SPC:n (Shortsea Promotion Centre Finland) johtokunta Vakuutuslautakunta / Huolintavastuuasiat Kimmo Turunen Tapani Ekuri DHL Freight (Finland) Oy (jäsen) (lisäjäsen NORDISKT SPEDITÖRFÖRBUND (NSF) Hallitus Bengt Westerholm Göran Åberg Juridiska kommittén Kimmo Turunen DHL Freight (Finland) Oy Stipendirahaston hallitus FIATA General Council Jyrki Paavola Bengt Westerholm Customs Affairs Institute Niko Plith SA-TU Logistics Oy

14 Multimodal Transport Institute Markus Nyman Airfreight Institute Mikko Lehtinen DHL Global Forwarding (Finland) Oy

15 LIITE C LIITON ERI TOIMIELINTEN KOKOONPANOT VUONNA 2010 Hallitus Jyrki Paavola (pj) Jarmo Halonen Päivi Kyllönen Pekka Laitinen Mikko Lehtinen Markus Nyman Lasse Paitsola Kenneth Palmgren Anne Pennala Niko Plith Bengt Westerholm Göran Åberg Itella Logistics Oy Oy RH Freight Ab DHL Global Forwarding (Finland) Oy Nurminen Logistics Oy DHL Freight (Finland) Oy Rahtihuolinta Suomi Oy SA-TU Logistics Oy Autojaosto Anne Pennala (pj) Rahtihuolinta Suomi Oy Elena Cantell Oy Agility Logistics Ab ( asti) Jouni Eronen Pekka Hyvönen Esko Häkämies DHL Freight (Finland) Oy Bjarne Karlsson (vpj) Harri Kuusisto Leman Intern. System Transport Oy ( asti) Harri Salmi UPS SCS (Finland) Oy Annu Stenqvist Oy RH Freight Ab Jasmin Tainio Hannu Vuorinen Nurminen Logistics Oyj Lentojaosto Mikko Lehtinen (pj) DHL Global Forwarding (Finland) Oy Anders von Bell (vpj) Oy Waco Logistics Finland Sirpa Dunderfelt Oy RH Freight Ab Keijo Flinkman Hans Gustavsson Oy Agility Logistics Ab Kari Heikkilä UPS SCS (Finland) Oy Juha Isohanni Itella Logistics Oy ( asti) Jussi Lauri Panalpina Ab, filial i Finland Jari Merilahti Kristian Pennala Rahtihuolinta Suomi Oy Markku Pulliainen DHL Global Forwarding (Finland) Oy Teemu Rantanen Geodis Wilson Finland Oy Markku Sommelo SA-TU Logistics Oy ( asti) Risto Suihko Teijo Turunen

16 Merijaosto Markus Nyman (pj) Carita Alanen Panalpina Ab Filial i Finland Pasi Aro Keijo Flinkman Ari Halmela Jouko Harno Jani Hellsten UPS SCS (Finland) Oy Juha Isohanni Itella Logistics Oy ( asti) Heli Jokinen Valtteri Koponen Oy Agility Logistics Ab Timo Laine Oy Rauma Stevedoring Ltd Marjut Linnajärvi SA-TU Logistics Oy Petteri Leinonen Geodis Wilson Finland Oy Leena Nuotio (vpj) DHL Global Forwarding (Finland) Oy Tullausjaosto Niko Plith (pj) Mika Eloranta Esko Holopainen Pasi Häkkinen Soile Juslin Erja Juva Olli Järnström Jaana Niemi Pekka Ovaska Olli Puustinen Jarmo Seppälä Ulla Sorjonen Ritva Syvinki Rauli Werdermann Satu Yrjölä SA-TU Logistics Oy Nurminen Logistics Oyj SA-TU Logistics Oy Geodis Wilson Finland Oy UPS SCS (Finland) Oy TNT Suomi Oy Panalpina Ab, filial i Finland Itella Logistics Oy Oy RH Freight Ab DHL Freight (Finland) Oy Työmarkkinajaosto Göran Åberg (pj) Jyrki Paavola (vpj) Dick Bäckström Jari Myllylä Lasse Paitsola Kenneth Palmgren Bengt Westerholm DSV Road Oy Panalpina Ab, filial i Finland Nurminen Logistics Oyj DHL Freight (Finland) Oy Venäjä / IVY-maiden jaosto Bengt Westerholm (pj) Carita Alanen Juhani Hauhia Soile Juslin Jari Järvelä Kimmo Koski Marek Meokas Pekka Ovaska Pertti Silvennoinen Harri Vainikka Panalpina Ab Filial i Finland Geodis Wilson Finland Oy Stella Corona Oy Ltd DHL Freight (Finland) Oy ( asti) TNT Suomi Oy Nurminen Logistics Oyj

17 KVH-jaosto Jyrki Paavola (pj) Pekka Laitinen Mikko Lehtinen Markus Nyman Anne Pennala Göran Åberg DHL Global Forwarding (Finland) Oy Rahtihuolinta Suomi Oy Koulutusryhmä Tarja Päivä (pj) TNT Suomi Oy Kirsti Koskihaka DSV Road Oy Mika Palmio DHL Freight (Finland) Oy ( alk.) Santeri Rommi Anneli Salmi ( asti) Sini Simonen DHL Freight (Finland) Oy ( asti) Jaana Tekoniemi Nurminen Logistics Oyj Jorma Tirri Lakiryhmä Eila Sillanpää (pj) Tapani Ekuri Pirjo Grönroos Oscari Seppälä Jorma Tirri Kimmo Turunen Nurminen Logistics Oyj DSV Road Oy DHL Freight (Finland) Oy Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajaryhmä Heli Hörkkö (pj) Marjo Enqvist Anne Kolehmainen Auli Porokka Jari Rappu Mikko Salminen Arto Tuomi Saku-Pertti Weckström Alf Åberg Geodis Wilson Finland Oy DHL Freight (Finland) Oy Oy Agility Logistics Ab DSV Road Oy UPS SCS (Finland) Oy

18 LIITE D :n jäsenyritykset Yritys "K" Line (Finland) Oy Ab Wasa Logistics Ltd Oy Alpi Suomi Oy CHS Logistics Oy DHL Supply Chain (Finland) Oy DHL Freight (Finland) Oy DHL Global Forwarding (Finland) Oy DSV Air & Sea Oy DSV Road Oy DSV Solutions Oy Easmar Logistics Oy Finnsteve Oy Ab FREJA Transport & Logistics Oy Geodis Wilson Finland Oy GreenCarrier Finland Oy Ibertrans Oy ILP-International Logistics Partners Oy Itella Logistics Oy Jetpak Finland Oy John Nurminen Prima Oy Kemi Shipping Oy Kuljetusliike Ville Silvasti Oy Leman International System Transport Oy Newmark Oy Nurminen Logistics Oyj Oy Agility Logistics Ab Oy Backman-Trummer Ab Oy Bulk Boys Ltd Oy Euro-Baltic Logistics Ltd Oy Finnsovtrans Ltd Oy Hacklin Hamiko Ltd Oy Hacklin Logistics Ltd Oy Herman Andersson Ab Oy Logimix Ltd Oy Rauma Stevedoring Ltd Oy RH Freight Ab Oy Scandic Trans Ab Oy Tavatur Shipping Ltd Oy Transsphere Ltd Oy Vaasahuolinta-Vasaspedition Ab Postitoimipaikka VAASA LAHTI LAPPEENRANTA KOUVOLA ESPOO TUUSULA KEMI KANGASHÄKKI UUSIKAUPUNKI VAASA KOTKA KOUVOLA KOTKA HAMINA PORI OULU RAUMA MUSTASAARI VAASA

19 Oy Victor Ek Ab Oy Waco Logistics Finland Oy Wikeström & Krogius Ab Panalpina Ab, filial i Finland Polar Logistics International Oy Posten Logistik SCM Oy Rahtihuolinta Suomi Oy Saimabulk Oy SA-TU Logistics Oy Scan Global Logistics (Finland) Oy SeaRail Oy Stella Corona Oy Ltd Steveco Oy Suomen Messulogistiikka Oy TNT Suomi Oy Tschudi Logistics Oy United Parcel Service Finland Oy UPS SCS (Finland) Oy UTi Logistics (Finland) Oy Uuttera Oy Viawest Oy Vopak Chemicals Logistics Finland Oy TURKU TURKU TURKU KOTKA KOTKA HANKO KOUVOLA KOTKA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 - 1 - USL 2008 Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 YLEISTÄ Yhdistyksen toimintaa ohjaavat sen arvot. Arvojen mukaan USL on omalta osaltaan rakentamassa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 käyntiosoite: Eteläranta 10 Puhelin (09) 420 20 etunimi.sukunimi@ek.fi PL 30, 00131 Helsinki Faksi (09) 175 814 www.hpl.fi 1 / 11 YLEISTÄ Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) hoitaa henkilöstöpalvelualan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 2 Sisällysluettelo LIITON TEHTÄVÄ... 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2011... 4 LIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET... 5 TOIMIALA-ASIAT... 5 ENERGIATEHOKKUUS... 5 OSAAMISEN VAHVISTAMINEN... 6

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2014

EK:n toimintakertomus 2014 Toimintakertomus EK:n toimintakertomus 2014 Sisältö 3 Vuoden 2014 aikana tapahtunutta 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 5 Henkilöstökertomus 6 Talouspolitiikka 7 Työmarkkinat 8 Infra ja ympäristö 9 Kilpailukyky

Lisätiedot

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I. Toimintakertomus 2012

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I. Toimintakertomus 2012 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I 1 Toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2012...4 Vuodesta 2012 tuli kohtuullinen...4 Uudisrakentaminen nihkeää, korjaaminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 2 Sisällysluettelo LIITON TEHTÄVÄ... 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2010... 3 TALOUDEN ELPYMINEN KÄYNNISTYI RIPEÄNÄ... 3 ASUNTORAKENTAMINEN VAHVASSA KASVUSSA... 3 LVI-TALOTEKNIIKAN TASAINEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Kuva: Olli Penttinen. Vuosikirja 2013. Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo

Kuva: Olli Penttinen. Vuosikirja 2013. Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo Kuva: Olli Penttinen Kuva: Vuosikirja 2013 Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo 21.3.2013 Vuosikirja 2013 4 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 5 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Hallinto ja talous 3. Viestintä 4. Liittopäivä 5. Edustukset 6. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta 7. Lainsäädännöllinen edunvalvonta ja lausunnot 8. Hankkeet ja tutkimukset 9.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 RAUMAN KAUPPAKAMARI RAUMA CHAMBER OF COMMERCE TOIMINTAKERTOMUS 2004 Rauman kauppakamarin toiminta-alue Eura Eurajoki Kiukainen Kodisjoki Köyliö Lappi Rauma Säkylä RAUMAN KAUPPAKAMARI TOIMINTAKERTOMUS 2004

Lisätiedot

2013 Kansainvälinen kauppakamari

2013 Kansainvälinen kauppakamari 2013 Kansainvälinen kauppakamari International Chamber of Commerce The world business organization MAKE TRADE SIMPLE ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 LEIPURIPÄIVÄT 2012 Suomen Leipuriliitto ry:n 112. vuosikokous ja kesäpäivät 10. 12.8.2012 Kokkolassa Osallistujien majoitus: Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4,

Lisätiedot

INFRA ry:n säännöt 1

INFRA ry:n säännöt 1 INFRA ry:n säännöt 1 INFRA RY:N SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallituksen 18.6.2013 rekisteröimät 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Infra ry, ruotsiksi käännettynä Infra rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan katsaus 6 Rakennusteollisuus ja työllisyys notkahtivat 6 Tuotannon ja työllisyyden lukemia 6 Politiikkaa 7 Harmaan talouden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 käyntiosoite: Eteläranta 10 Puhelin (09) 420 20 etunimi.sukunimi@ek.fi PL 30, 00131 Helsinki Faksi (09) 175 814 www.hpl.fi 1 / 8 YLEISTÄ Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) hoitaa henkilöstöpalvelualan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 EK:n toimintakertomus 2013 Sisältö 3 Vuoden 2013 aikana tapahtunutta 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus 7 Talouspolitiikka 8 Työmarkkinat 9 Infra ja ympäristö

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 Sisällysluettelo 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 2 2. JÄSENISTÖ... 3 3. LIITON ORGANISAATIO.... 4 3.1 Yleistä...

Lisätiedot

20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013

20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 HALLITUS 28.3.2014 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. JÄSENISTÖ... 2 3. EDUNVALVONTA... 2 3.1 Työehtosopimus... 2 3.2 Pääsopimuksen mukaiset erimielisyysneuvottelut...

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

Katsaus toimintavuoteen 2013

Katsaus toimintavuoteen 2013 Akavan Erityisalojen toimintakertomus 2013 1 Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2013... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 4 Kuntasektorin edunvalvonta... 5 Valtiosektorin edunvalvonta... 7 Korkeakoulusektorin

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2007

1 Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2 GRAAFINEN TEOLLISUUS RY TOIMINTAKERTOMUS 3 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys... 5 Graafinen teollisuus... 6 Suhdannenäkymistä...

Lisätiedot