Vuosikokousasiakirjat. Årsmöteshandlingar SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikokousasiakirjat. Årsmöteshandlingar SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS 10.8.2007 FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING"

Transkriptio

1 Vuosikokousasiakirjat Årsmöteshandlingar SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING

2 SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT SISÄLTÖ: ESITYSLISTA... TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA TALOUSARVIOESITYS VUODELLE Taitto: Larry Kärkkäinen Kansi: Markku Böök Paino: Picaset Oy Julkaisija: Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening ry 2

3 SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING ry:n VUOSIKOKOUS UUDESSA VALAMOSSA klo 8.00 E S I T Y S L I S T A 1. Vuosikokouksen avaus 2. Kokousvirkailijoiden vaali 2.1. puheenjohtajat 2.2. sihteerit 2.3. pöytäkirjantarkistajat 2.4. ääntenlaskijat 2.5. vaalivaliokunta 3. Vuosikokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 5. Ilmoitusasiat 6. Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2006, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 7. Tilinpäätöksen vahvista minen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 8. Jäsenmaksun määrääminen vuodeksi Yhdistyksen puheenjohtajan vuosipalkkion ja hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden, päivärahojen ja matkakorvausten määrääminen vuodeksi Yhdistyksen kaksivuotisen toimintasuunnitelman (toimintakausi 07/ /2008) mahdollinen täydentäminen 11. Yhdistyksen talousarvion vavhsitaminen vuodeksi Yhdistyksen hallituksen jäsenten vaali (toimikausi ) 13. Tilintarkastajien vaali vuodeksi Muut hallituksen esittämät asiat 15. Kokouksen päättäminen 3

4 SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS - FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Y TASEKIRJA Tuloslaskelma Tase Liitetiedot LIITTEET Tase-erittelyt Hallituksen toimintakertomus 2006 Tilinpäätöksen laati Kansallispalvelu OY Pohjoinen Rautatiekatu 21 B Helsinki p

5 SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS - FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Järjestötoiminta Muut tuotot 7 466, , , ,30 Henkilöstökulut , ,30 Muut kulut , , , ,87 Kehittämis- ja koulutustoiminta Toimintatulot , , , ,00 Henkilöstökulut , ,44 Muut kulut , , , ,86 Hallinto Henkilöstökulut 7 619, ,76 Muut kulut , , , ,00 Tiedotus Muut tuotot , , , ,99 Henkilöstökulut , ,74 Muut kulut , , , ,61 Toimisto Toimintatuotot , , , ,72 Henkilöstökulut , ,53 Poistot 2 951, ,69 Muut kulut , , , ,41 5

6 Kansainvälinen toiminta Muut tuotot 3 459, , , ,90 Muut kulut 9 313, , , ,91 Projektit Muut tuotot , , , ,84 Henkilöstökulut , ,47 Muut kulut , , , ,81 KULUJÄÄMÄ , ,72 Varainhankinta Jäsenmaksut , ,20 Muut tuotot 6 591,46 760, , ,20 KULUJÄÄMÄ , ,52 Sijoitus ja rahoitustoiminta Sijoitustuotot , ,80 Korkotuotot 8 598, ,76 Korkokulut -176,04-3,87 Pankinkulut -620,79-659, , ,20 KULUJÄÄMÄ , ,32 Yleisavustukst Toiminta-avustus , , , ,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,68 Tilinpäätössiirrot Varaston muutos , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,68 6

7 SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS - FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Ennakkomaksut 1 515, ,00 Aineelliset hyödykkeet Kalusto 8 855, ,08 Sijoitukset Sijoitus osakkeet , ,80 Osakkeet ja osuudet 4 112, ,19 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntivarasto 1 224, ,98 Saamiset Myyntisaamiset 4 326, ,20 Siirtosaamiset , ,26 Rahat ja pankkisaamiset , ,90 VASTAAVAA , ,41 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahastot 7 140, ,52 Toimintapääoma , ,56 Tilikauden yli/alijäämä , , , ,76 Tilinpäätössiirtojen kertymä Vapaaehtoiset varaukset , ,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat reskontraliitteen mukaan , ,26 Siirtovelat , ,23 Muut velat , ,16 VASTATTAVAA , ,41 7

8 SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS - FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY TASE-ERITTELYT Ennakkomaksut Alkio-Opisto 1 515,00 Kalusto Saldo ,08 lisäys poisto 25 % ,77 Menojäännös ,31 Osakkeet ja osuudet Elisa communications oyj 900kpl 4 112,19 Sijoitukset Talo-osakeyhtiö Arkadia , ,80 Myyntisaamiset Reskontraliitteen mukaan 4 326, ,01 Siirtosaamiset Nordisk Ministeråd 4 550,00 Noregs Kristilege folkhögskole 281,32 Svenska Folkhögskole 188,16 Norsk Folkehögskole 2 265,75 Folkehögskolerådet 93,28 Foroya Folkahaskulit 93,28 NVL 966,08 NFR ,68 Sampo, korko 3 114,00 Sampo henkivakuutus 940, ,55 Rahat ja pankkisaamiset Sampo ,94 Nordea , ,49 8

9 Oma pääoma ,24 tilikauden tulos , ,01 Rahastot Varaukset Ostovelat Siirtovelat Sky-100 rahasto 7 140, ,00 varausten muutos -3743, ,00 reskontraliite ,10 lomapalkkavaraus ,06 Folkbildningsförbunden 755, ,97 Ennakkomaksut NVL ,00 KOJOKO ,05 KEKE ,30 OPIKU ,00 Aholainen Reijo 62, ,45 Muut velat TEL 6 474,25 TT-velka 1 018,66 Ennakonpidätys 8 321,31 Sotu 449, ,28 9

10 10

11 SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2006 SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING ry TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2006 hallitus vuosikokoukselle Tämä toimintakertomus esitetään vuosikokoukselle vuoden 2006 tilinpäätöksen liiteasiakirjana. Yhdistykselle on hyväksytty kaksivuotinen toimintasuunnitelma kaudelle 07/ /2008 ja sitä koskeva toimintakertomus ja arvio tullaan esittämään vuoden 2008 vuosikokoukselle. JÄSENET Suomen Kansanopistoyhdistykseen on vuonna 2006 kuulunut yhteisöjäseninä 86 kansanopistojen omistajayhteisöä jotka ylläpitävät 90 kansanopistoa. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä , kokouksessa valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi alkaen rehtori Hannu Salvi. KEHITTÄMIS- JA KOULUTUSTOIMINTA Vuoden 2006 aikana yhdistys järjesti kahdeksan (8) valtakunnallista koulutustilaisuutta opistojen henkilöstölle sekä osallistui teemaseminaarien järjestämiseen muiden vapaan sivistystyön työmuotojen kanssa. Yhtenä keskeisenä aiheena yhdistyksen tilaisuuksissa oli kansanopistotyön valtakunnallinen arviointi, muita esillä olleita aiheita olivat mm. kansanopistotyön pelisäännöt, opistotyön kansainvälistyminen, opistojen tietostrategia ja markkinointi. Koulutustilaisuuksissa oli noin 430 osallistujaa kaikkiaan 81 opistosta. Kevään 2006 aikana tehtiin laaja, kansanopistojen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskenut selvitys. Helsingin Evankelisella Opistolla pidettyjen kansanopistopäivien teemana oli Tulevaisuus tehdään nyt, kansanopistopäivillä oli yli 150 osallistujaa lähes 50 opistosta. Lisäksi yhdistys järjesti kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan liittyneen KANSA -hankkeen yhteydessä seitsemän (7) alueellista teemapäivää, joihin osallistui edustajia 27 opistosta. KANSA -hankkeen puitteissa tuotettiin kaksi raporttia ja yksi laajempi selvitys. Kansanopistojohtamisen (KOJOKO) -ohjelman mentorointiosuutta jatkettiin ja koulutusohjelman 2. vaihetta valmisteltiin. Yhdistys on lisäksi osallistunut Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön koordinoiman VSOP -ohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhdistys vastasi Pohjoismaisen kansanopistoneuvoston Itä-Suomeen ja Karjalaan tehdyn opintomatkan järjestelyistä. Yhdistyksen hallituksen asettamina toimi viisi kansanopistotyötä kehittävää työryhmää: kansanopistojohtamisen koulutusohjelman, opinnollisen kuntoutuksen, kansalaisaktiivisuuden, kestävän kehityksen ja ammatillisen koulutuksen työryhmät. Työryhmissä työskenteli ihmisiä 19 eri opistosta. Kansanopistoyhdistys julkaisi Opiskele kansanopistossa, opinnot , Folkhögskolestudier esitteen, jonka ulkoasua ja sisältöä uudistettiin (painos kappaletta). Lisäksi julkaistiin 39. painos Kansanopistojen osoite- ja henkilöhakemistosta. Kansanopistojen kurssitarjonta päivitettiin yhdistyksen verkkosivuille. Opistojen työtekijöille välitettiin tietoa sähköisten ajankohtaiskirjeiden välityksellä. Lisäksi ajankohtaisasioista tiedotettiin muun muassa rehtori- ja toimistokirjeissä. Yhdistyksen kotisivuja sekä Skyreg -tietokantajärjestelmää ja Skynet -verkkoympäristöä uudistettiin kansanopistojen koulutustarjontaa palvelevana tietolähteenä ja markkinoinnin välineenä. Yhdistys vastasi Aikuisten oppimisen pohjoismaisen verkoston (NVL) DialogWeb -verkkojulkaisun sekä pohjoismaisen uutiskirjeen julkaisemisesta sekä muun tiedotusmateriaalin tuottamisesta. YHDISTYKSEN HALLINTO Yhdistyksen hallitukseen on kuulunut 12 varsinaista jäsentä ja puheenjohtaja, lisäksi Kansanopisto -lehden päätoimittajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen ja sen työvaliokunnan kokouksissa. Hallitus kokoontui vuoden 2006 aikana kahdeksan (8) ja sen työvaliokunta viisi (5) kertaa. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana oli rehtori Ville Marjomäki. Vuoden aikana on toiminut kaikkiaan viisi hallituksen asettamaa työryhmää. Kansanopisto -lehdellä on oma, niinikään hallituksen asettama toimituskunta. Hallinnossa ja sen asettamissa ryhmissä oli vuonna 2006 edustajia kaikkiaan 40 eri kansanopistosta. Yhdistys on vastannut alkaneen kaksivuotiskauden ajan Pohjoismaisen kansanopistoneuvoston (NFR) puheenjohtaja- ja sihteeritehtävästä sekä yhteispohjoismaisen Globaali kansansivistystyö hankkeen hallinnosta. YHDISTYKSEN TOIMISTO Yhdistyksen toimistossa on ollut viisi kokopäivätoimista toimihenkilöä: pääsihteeri, palvelusihteeri, suunnittelija, tiedottaja ja verkkotiedottaja. TALOUS Yhdistyksen kirjanpitoa on hoitanut Kansallispalvelu Oy. Toiminnasta aiheutuneet kulut on katettu saaduilla yleisja hankeavustuksilla, jäsenmaksuilla, toiminnan tuloilla sekä palvelusten myynnillä. Tilikauden tulos on 5.138,23 euroa alijäämäinen. TIEDOTUSTOIMINTA Kansanopisto Folkhögskolan -lehdestä ilmestyi vuonna 2006 viisi (teema)numeroa, lehden painos oli kappaletta. Lehti ilmestyi myös verkkoversiona. Kansanopistolehti oli mukana eurooppalaisten aikuiskasvatuslehtien Grundtvig 4 projektissa, InfoNet Adult Education. 11

12 SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008 SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS ry TALOUSARVIOESITYS 2008 Vuosikokous Budjettiesitys Toteutunut Toteutunut v v v JÄRJESTÖTOIMINTA TUOTOT 8 000, , ,30 PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT , , ,30 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,57 JÄRJESTÖTOIMINTA YHTEENSÄ , , ,57 KEHITTÄMIS JA KOULUTUSTOIMINTA TUOTOT , , ,00 PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT , , ,44 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,42 KEHITTÄMISTOIMINTA YHT , , ,86 HALLINTO TUOTOT 0,00 0,00 0,00 PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT , , ,76 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,24 HALLINTO YHTEENSÄ , , ,00 TIEDOTUS TUOTOT , , ,99 PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT , , ,74 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,87 TIEDOTUS YHTEENSÄ , , ,62 HENKILÖKULUT TUOTOT , , ,72 PALKAT, PALKKIOT , , ,99 MUUT HENKILÖKULUT , , ,99 YHTEENSÄ , , ,26 TOIMISTOKULUT KULUT , , ,74 YHTEENSÄ , , ,74 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA TUOTOT 4 000, , ,90 KULUT , , ,91 KANSAINVÄLINEN YHTEENSÄ , , ,01 12

13 SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008 Budjettiesitys Toteutunut Toteutunut v v v PROJEKTIT TUOTOT , , ,84 PALKAT, PALKKIOT, MUUT HENKILÖKULUT , , ,47 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,34 PROJEKTI YHTEENSÄ , , ,03 POISTOT POISTOT , , ,69 POISTOT YHTEENSÄ , , ,69 VARSINAINEN TOIMINTA YHT , , ,72 VARAINHANKINTA JÄSENMAKSUT , , ,20 MUUT TULOT , , ,80 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ , , ,00 KULUJÄÄMÄ , , ,72 KORKO- JA RAHOITUSTUOTOT KORKOTUOTOT 8 700, , ,76 KORKOKULUT 0,00-176,04-3,87 PAMKKIKULUT -700,00-620,79-659,49 RAHOITUSNETTO 8 000, , ,40 TOIMINNAN TULOS , , ,32 YLEISAVUSTUKSET TOIMINTA-AVUSTUS , , ,00 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 2 000, , ,68 TILINPÄÄTÖSSIIRROT VARASTON MUUTOS , , ,00 TULOS ENNEN VEROJA 0, , ,68 TILIKAUDEN TULOS 0, , ,68 13