Antiikkia aatteita vai asiaa? Toivo Viljamaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Antiikkia aatteita vai asiaa? Toivo Viljamaa"

Transkriptio

1 Antiikkia aatteita vai asiaa? Toivo Viljamaa (Jäähyväisluento Turun yliopistossa ) Hyvät ystävät, antiikin ystävät, hyvät kollegat ja rakkaat opiskelijat, joita minulla on ollut ilo opettaa! Ei ole helppoa pitää jäähyväisluentoa. Niin kiintynyt olen ollut työpaikkaani. Siksi pidän tämän luennon mieluummin "vierailuluentona", oltuani nyt vapaalla reilun kuukauden. Ehkä se aika ei vielä ole riittävä antamaan etäisyyttä ja perspektiiviä? Tai ehkä sittenkin. Professoreilla on paha tapa pitää sama luento sekä virkaanastujaisissa että jäähyväisissä, eli kertoa oman oppiaineensa asemasta. Enkä aio rikkoa perinnettä. Minulla on hyvä syy siihen: Antiikin kielten ja kulttuurin, joka on perushumanistinen aine, joka on menneisyyden ja kulttuuriperinnön tutkimusta, ja siksi vain vaivoin hyödyksi muutettavissa, on jatkuvasti arvioitava itseään ja muututtava, jotta se voisi perustella olemassa olonsa. Olen jakanut luentoni muutamaan mainokseen, joilla perustellaan miksi antiikki on mukavaa ja hyödyllistä. Toiseksi yritän vastata meille usein esitettyihin kysymyksiin: (1) Mitä klassillinen sivistys voi tarjota ajankohtaisiin koko maailmaa järisyttäviin tapahtumiin? (2) Millaista sisältöä antiikin tuntijat voisivat tuottaa nykyiseen kulttuuriin? Vastaan näihin kahteen kysymykseen kolmella teemalla: monikielisyys, monimielisyys, kommunikaatio eli puhe ja kirjain. ************* Juslenian yläkerrassa, historian laitoksen ilmoitustaululla on (lokakuussa 2001) seuraavanlainen julistus: Mainos I on ajankohtaiselta ja Turun Yliopiston Historian Opiskelijoiden ajattomalta vaikuttava kirje Yhdistys Kritiikki ry katsoo, että latinan kielikoe on saatettava samaan asemaan muiden kielikokeiden kanssa kaikissa humanistisen tiedekunnan tutkintoaineissa. Suomen historian professorille 33 vuoden takaa. Oraakkelimainen julistus vaatii latinan kielikokeelle samaa asemaa kuin muiden kielten kielikokeilla on. Katsoivatko Turussa marraskuun 26 päivänä Kritiikki ry historian opiskelijat, että latinan opetusta on lisättävä vai vähennettävä. Tällä hetkellä edellinen tulkinta näyttäisi oikealta, silloin se oli jälkimmäinen. Siis hyvää mainosta antiikille! Kirje implikoi seuraavat kolme seikkaa: a) Miksi latinaa Suomessa? b) Oppiaine, johon latina kuuluu, liittyy jotenkin historiaan, ja c) Oppiaine on kieliaine. Ensimmäinen liittyy oppiaineen olemassaolon pohdintaan, kaksi muuta ovat oikeita, asiallisia toteamuksia: Oppiaine, silloinen Klassillinen filologia, jonka nimi muutettiin professorin virassa nimikkeeksi "antiikin kielet ja kulttuuri" ja oppiaineena nimeksi "klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri", sisältää juuri mainitut kaksi seikkaa, kielet ja historian. Se on kulttuuriaine. Kirje kertoo seuraavat asenteelliset ja aatteisiin perustuvat seikat: a) Antiikin tutkimus, eli klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri, samaistettiin silloin ja ehkä vieläkin vain latinan 1

2 kieleen, b) Oppiaine on aina joutunut puolustamaan asemaansa ja perustelemaan olemassaoloaan. Klassilliseen antiikkiin liittyy sitkeänä eläviä mielikuvia, joiden ylläpitoon varmasti myös me antiikin edustajat olemme olleet syyllisiä. Asenteet, jotka liittävät antiikin kielet ja kulttuurin lähes yksinomaan latinan kieleen, perustuvat ainakin seuraaviin seikkoihin. Käsitys, että latina on hyödytön ja vain pelkkä "arvo", on pitkäaikaisen opetusperinteen jäänne siltä ajalta, jolloin Suomessakaan omien kielten, suomen ja ruotsin, ei katsottu vielä olevan riittäviä kulttuurikieliksi, välineiksi, joilla voidaan välittää esimerkiksi tieteen tai kristinuskon sanomaa. Opetusperinne on jättänyt meille mielikuvan täsmällisestä ja ytimekkäästä latinasta, joka usein kiteytyy lentäviin lauseisiin. Otan tähän seuraavan mainoksen (Mainos II, Internetin keskustelufoorumilta "Why study classics, v. 1998, //www.depts.drew.edu/classics/, käännös): "Ennen kuin menin lukioon, olin lukenut Asterixin hauskoja sarjakuvia, joissa kerrotaan kahdesta kansasta pienessä Gallian kylässä Julius Caesarin Gallian retken ajoilta. Eräässä kirjasessa oli lööppi latinaksi, eikä sitä oltu käännetty koska teksti oli pitempi kuin tutut "alea iacta est" tai "morituri te salutant", päätin, että otan kakkoskielekseni latinan englannin sijaan koska halusin saada selville, mitä lööpissä sanottiin." Eräs lukiolainen, ei-englanninkielisestä maailmasta, perustelee näin kielivalintojaan. Hyvä mutta kuinka monella riittää noin valtavaa intellektuaalista uteliaisuutta! Toinen väärinkäsitys johtuu ns. filologian perinteestä: aiemminhan antiikin kielet ja kulttuuri oli klassillinen filologia. Käsite filologia merkitsi antiikissa ja sama merkitys on säilynyt meidän päiviimme saakka mieltymystä sanoihin ja kirjoitettuun tekstiin sekä pyrkimystä selvittää tekstin sanojen takana oleva kielellinen historia ja asiallinen tausta. Tällaista filologiaa esiintyy edelleenkin ensi sijassa kirjallisuuden selitysteoksissa, ja tästä johtuu, että klassillisen antiikin tutkimus ja opetus samaistetaan antiikin kirjallisuuden selittämiseen, esim. mitä sanoja ja millaisia tyylikeinoja Vergilius tai Cicero käyttivät ilmaistakseen asiat tyylikkäästi ja ytimekkäästi. Kolmas seikka ei ole väärinkäsitys eikä aate tai asenne, vaan asia, jotka kuitenkin on vaikea vakuuttaa nykyihmiselle. Kreikkalaisten ja roomalaisten perintö näkyy konkreettisesti yleismaailmallisena latinana. Jatkuvasti lisääntyvä tieteellinen ja ammattiterminologia perustuu kreikkaan ja latinaan. Jokapäiväisessä elämässä antiikkia on, jos osaa katsoa melkein kaikkialla: eri kielten sanavarastoissa, kirjallisuudessa, viisaissa sanonnoissa, rakennustyyleissä, kasvien ja eläinten sekä anatomian nimissä ja termeissä, rahoissa ja virallisissa leimoissa ja julistuksissa, kirkoissa ja muissa julkisissa rakennuksissa, akateemisissa kielenkäytössä (diplomit jne.) ja myös tieteellisen kirjoituksen viitekielessä. Käytännössä "tavallinen ihminen" näkee kuitenkin juuri noita piirtokirjoituksia ja lentäviä lauseita. Kun latinalla oli jo pitkään ollut tällä tavalla löysä yhteys nykymaailmaan, se oli muuttunut eräällä tavalla "elitistiseksi" tavaraksi, jonka omistaja saattoi erottautua. Renessanssista, aina viime vuosisadan alkuun asti jatkunut "antiikin ihailu", mallien 2

3 ottaminen antiikista, oli luonut antiikista mustavalkoisen kuvan: mustan siksi, että latina oli hyödytön ja tarpeeton taakka niille, jotka eivät nähneet sille mitään käyttöä, valkoinen niille - siis monille klassillisen sivistyksen puolestapuhujille, jotka näkivät antiikissa vain arvoja: Antiikin ihannointi oli ominaista etenkin 1800-luvun Euroopassa, ja vielä viime vuosisadan alussa. Ihannointi sai lähtökohtansa eräänlaisesti romantiikasta, halusta hakea eurooppalaisille kansoille hieno ja arvokas alku. Vanha, joka Euroopan historiassa konkretisoituu Kreikkalais-roomalaiseen muinaisuuteen, olipa se sitten esineellistä, kirjallista tai aatteellista koettiin kauniiksi, jaloksi ja esikuvaksi kelpaavaksi. Kulttuuri, esineet, taide, kieli ja jopa yhteiskuntakin olisivat kehittyneet ikään kuin sopusoinnussa luonnon kanssa, ja että luonnonmukainen kehitys oli ominaista juuri antiikille lähtien kreikkalaisesta maailmasta: Homeros on länsimaisen taidekielen huipentuma, ei ole kreikkalaisen filosofian voittanutta (kreikkalaiset ovat sanoneet jo kaiken), kreikkalaisten rakennus- ja veistotaide on ylittämätöntä, Ateenan demokratia kelpaa edelleen malliksi, Vergiliuksen aatteellinen Rooma-sanoma ja Ciceron humanismi ovat roomalaisten parasta antia meillekin. Positivistinen käsitys valtiomuotojen kehityksestä Ateenan demokratiasta Rooman kansanvaltaan teki myös antiikin auktorit luettaviksi. Yksi Amerikan yhdysvaltojen perustajista ja kolmas presidentti THOMAS JEFFERSON, kirjoittaa v (III mainos 200 vuoden takaa, // käännös): "Latinan- ja kreikankielisten auktorien lukeminen alkukielillä on korkeinta nautintoa Kiitän polvillani, häntä joka ohjasi minun varhaiskasvatukseni hankkimaan tämän viehätyksen rikkaan lähteen" Muistan, että 60-luvun lopulla luennollani, joka koski Vergiliuksen VI kirjan Manala - kuvausta, oli 50 kuulijaa ja Sallustiuksen Catilinaa kuuntelemassa 54 opiskelijaa. Antiikin harrastusta oli, mutta kuinkahan moni niistä opiskelijoista valmistui latinan maisteriksi. 70-luvulla saattoi uusista antiikin kirjallisuuden suomennoksista niitäkin on ja tulee uusia lisää kirjoittaa sanomalehtien kulttuurisivuille arvosteluja jopa siinä mielessä, onko käännös oikein ja onko kääntäjä osannut latinaa tai kreikkaa. Mitä se kertoo: tietenkin sitä, että silloin oletettavasti oli ikään kuin klassillisen sivistyksen saaneita henkilöitä, jotka olisivat ymmärtäneet muinaisen antiikin kieliin ja silloiseen kulttuuriin liittyviä yksityiskohtia ja jopa olisivat voineet ryhtyä debatoimaan pikkuasioista. Aika on muuttunut: nykyään kyllä käännöksiä tulee, mutta enemmänkin teoksia, joissa esitellään antiikin perintöä ja kulttuurivaikutteita, ja teoksia myös arvioidaan mieluummin siltä kannalta, miten hyvin nykyihminen voi ymmärtää teoksessa olevan asian ja sen mitä teos saattaa opettaa meille. Nykyhetkellä kysytään a) Mitä klassillinen sivistys voi tarjota ajankohtaisiin koko maailmaa järkyttäviin tapahtumiin? b) Millaista sisältöä antiikin tuntijat voisivat tuottaa nykyiseen kulttuurituotantoon? Nykyään elämme ns. globaalissa ihmisyhteisössä. Yksityisen ihmisen maailma on pienentynyt ja antiikki sen mukana vielä enemmän. Tiedot kielistä ja kulttuureista ovat lisääntyneet. Maailma on tullut lähemmäksi sekä fyysisesti että henkisesti, kuten paikallisesti ja ajallisesti. Onko siis antiikki vielä läsnä aatteellisesti tai asiallisesti? Kyllä. Ja onkin parempi kysyä miksi antiikki on läsnä kuin mitä antiikista on jäljellä. Miksi 3

4 ajankohtaiset tapahtumat hyvin nopeasti herättävät esiin halun etsiä analogioita ja jopa syitä antiikin maailmasta, tuovat keskusteluun esimerkiksi antiikin myytit, filosofiat, antiikin valtiot, niiden synnyt ja tuhot ja antiikinaikaisen suhtautumisen erilaisiin kansanryhmiin ja kansoihin ja toisiin sekä toisinajatteleviin. Ajankohtaisia? Kyllä sillä esimerkiksi meille niin vahvasti kuuluva kristinusko syntyi antiikin maailmassa. Tarkoitus ei tietenkään ole ottaa mallia antiikista. Kyse on enemmänkin siitä, että usein pohtiessamme nykyisiä tapahtumia, käsittelemmen yhteistä eurooppalaista kulttuuriainesta. Jos esitämme kysymyksen näin, tällöin antiikkia on mahdollista tutkia kuten nykypäivän ilmiöitä ja yrittää selvittää, miten todellisuuden laita oli silloin ja mitkä olivat ne tekijät jotka vaikuttivat kulttuurin ja kulttuurimuotojen säilymiseen ja toisaalta muuttumiseen. (Yritän vastata äskeisiin kahteen kysymykseen molempiin kolmella teemalla: Monikielisyys, monimielisyys, kommunikaatio eli puhe ja kirjain. 1. Monikulttuurinen ja monikielinen antiikki Se antiikki, jota nykyään haluamme tutkia ei ole staattinen tai monoliittinen kokonaisuus, jonka päälle voitaisiin lyödä vain yhtenäisiä leimoja, kuten latina, klassillinen, kreikkalainen taide jne., vaan se on paljon dynaamisempi ja monimuotoisempi. Vaikka perinteen takia antiikin tutkijan kohteen keskipisteenä ovat kreikan ja latinan kielet ja kirjallisuus, klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri kattaa kuitenkin Kreikan ja Rooman historian pitkältä ajalta ja monimuotoisena se koskettelee myös Mesopotamiaa, Persiaa, Vähää Aasiaa, Palestiinaa, Egyptiä jne. Se käsittelee paitsi klassillista latinaa myös keskiaikaa, paitsi kreikan klassikkoja myös kristittyjen yleiskreikkaa sekä Bysantin kreikkaa. Oppiaine koskettelee uskontoa, taidetta, filosofiaa, draamaa, runoutta, mytologiaa, arkeologiaa, historiaa, geografiaa, luonnontieteitä, lakia, politiikkaa, jne. myös nais- ja sukupuolitutkimusta. ja miksipä ei, sillä melkein kaikella mitä nyt on, on edeltäjänsä tai vastineensa antiikin ajan pitkässä historiassa. Melkein mikä asia tahansa voidaan aloittaa sanomalla "Jo vanhat kreikkalaiset " Tarkoitus ei siis ole luoda kuvaa vain yhdestä antiikista - mahdotontahan se olisikin jo ajallisen ja paikallisen ulottuvuuden takia: Antiikki eli ns. kreikkalais-roomalainen muinaisuus tavallisten aikarajojen mukaa kattaa lähes kolmetuhatta vuotta alkaen siitä kun kreikkalaiset kansat vaelsivat Balkanin niemimaalle ja Aigeianmeren saarille ja päättyen Rooman valtakunnan hajoamiseen n luvulla jkr., ja kulttuuripoliittiseen jakoon, Itäinen ja Läntinen maailma. Jako näkyi koko keskiajan ja uuden ajan alun konkreettisimmin erilaisina kulttuurikielinä: lännessä latina, idässä kreikka. Laajimmillaan kreikkalais-roomalainen maailma ulottui idästä Afganistanista ja Intiasta länteen aina Afrikan pohjoisosiin ja Espanjaan, ja pohjoisessa Tonavan ympäristöön ja siitä aina Brittien saarille. Kreikka ja Rooma asetetaan usein vastakkain edustamaan antiikin maailman kahta erilaista puolta ymmärrettävää, sillä Rooma tuli maailmankartalle reilut 1000 vuotta myöhemmin. Kreikka tunnetaan maana, jonka pienissä kaupunkivaltioissa kehittyi politiikka. Politiikka taas huipentui Ateenan demokratiana. Toiseksi Kreikka on taiteen, tieteen ja filosofian tyyssija. Huipentuman kreikkalainen taide ja filosofia kokivat klassisessa Ateenassa 5. vs. 4

5 ekr. Roomalaiset taas olivat käytännön miehiä. He loivat nykyaikaisen hallinnon ja oikeuskäytännön. Mutta kreikkalaiset eivät toki liikkuneet vain Ateenassa (agoralla, Akatemiassa tai Lykeionissa pohtimassa valtiomuotonsa ja ihmisyyden filosofisia perusteita). Jo ennen Ateenan huippukautta he olivat taloudellisista syistä ei niinkään halusta levittää sivistystä levittäytyneet siirtokuntiin ympäri Välimerta ja Mustanmeren ympäristöön ja joutuivat näin kohtaamaan monia vieraita kansoja ja kulttuureja. Esimeriksi arkkitehtuurin, maalaustaiteen, uskonnon ja jopa kirjallisuuden ja mytologiankin aloilla on nykyään syytä painottaa sitä, että kreikkalaiset saivat runsaasti kulttuurivaikutteita idästä, Vähästä Aasiasta, Palestiinan alueelta, Egyptistä olihan kreikkalaisten suuri keksintö, aakkostokin, peräisin seemiläisestä Foinikiasta. Kreikkalainen kulttuuri ei kehittynyt umpiossa van oli mieluummin avoin vaikutteille. Avoimuus on samalla kreikkalaisen kulttuurin eli hellenismin omaleimaisuus. Aleksanteri Suuren muodostamassa maailmanvaltakunnassa tämä toteutui aatteellisesti ja uskonnollisesti monimuotoisena kulttuurina, jossa sen selkein yhdistävä piirre oli yhteinen kieli, kreikan koine. Rooma sai merkittävästi vaikutteita kreikkalaisesta uskonnosta ja mytologiasta ja kirjallisuudesta. Tämä on tunnettu seikka. Mutta kulttuurivaikutus kulki toiseenkin suuntaan. Rooman keisariaikana kreikkalaisten vanhat olympolaiset jumalat, yhdessä hallinnon ja politiikan kanssa, alkoivat omaksua valtaapitävien roomalaisten kulttien piirteitä. Keisariperheeseen liittyvien kulttien leviäminen paljastaa, että uskonto ja poliittisen ideologia kuuluvat yhteen. Samalla roomalainen oikeuskäytäntö tunki läpi koko kreikkalais-roomalaisen maailman. Poliittisen vallan vaikutus oli kuitenkin verraten vähäinen monikulttuurisen maailman keskeiseen kielikulttuuriin. Valtakunnassa säilyivät molemmat kulttuurikielet. Kautta vuosisatojen Rooman valtakunnan itä-osa (Egypti mukaan luettuna) pysyi kreikankielisenä, mutta samalla kohtaamme eri puolilla valtakunnan raja-alueita yhteisöjä, joissa eri kielten kohtaaminen on jättänyt jälkensä asukasryhmien kielivalintoihin, esim. Palestiinassa, Pohjois-Afrikassa ja Espanjassa. Aatteellisista ja uskonnollisista syistä myös monikulttuurisen alueen keskuspaikoissa, joihin erilaiset kansat kerääntyivät esimerkkinä vaikka Rooma kysymys kielivalinnoista oli tietysti tärkeää aina, erityisesti se tuli aktuelliksi Rooman valtakunnan länsi-osassa kristinuskon myötä (kysymys kuuluu: mikä on pyhä kieli? heprean ja aramean pohjalta kristittyjen sanoma oli ensiksi siirtynyt hellenistisen maailman kreikan kielelle ja pitkän kehityksen jälkeen n. 400 jkr. läntisen valtakunnan latinaan). Uskonnon ja poliittisen ideologian suhteet, kaksikielisyys, valloittajan suhde alkuperäisväestöön, kielestä toiseen siirtyvät vaikutteet ovat sellaisia teemoja, jotka ovat asioita aatteiden takana, asioita, joita nimenomaan antiikin tutkija voi harrastaa ja tuottaa sisältöjä myös nykyisen suomalaiseen ja eurooppalaisen kulttuurin monimuotoisuuden tutkimukseen. 2. Monimielisyys Antiikin historia ja antiikin historiakirjoitus on mieltä kiihottavaa luettavaa. Voi lukea fantastisista seikkailuista, matkoista ja mielikuvituksen värittämistä paikoista (esim. Amazoneista, Intiasta tai "fenneistä, joille on ominaista "ihmeellinen kesyttömyys ja villeys"), Historia on myös vaikuttavaa luettavaa, koska se dokumentoi merkittävien 5

6 henkilöiden ja tapahtumien esimerkeillä opetusta (exemplis docere) tulevaisuutta varten, koska se kertoo saavutuksista ja suurista hävityksistä ja se pohtii syitä suuriin mullistuksiin ja kertoo valtiomuotojen kehityksestä ja vallan jaosta. Vaikka emme osaisikaan oppia, voimme ainakin havaita, että vallan, väkivallan ja terrorinkin ongelmat ovat ikivanhoja. ***** Noin kymmenen vuotta sitten täällä Turussa ja Seilin saarella järjestettiin "julmuus" (crudelitas) -seminaari, jossa tarkasteltiin lähinnä keskiajan väkivaltaa ja barbariaa antiikin näkökulmasta. Seminaarista tuli myös julkaisu (Mainos IV). Kansikuvassa on renessanssimaalarin näkemys n. v. 300 marttyyrina kuolleen Pyhän Barbaran häväistyksestä. Barbaarimies leikkaa uhmakkaan ja itsevarman naisen rinnan. Barbariaa ja julmuutta todella! Tähän liittyy kaksi antiikintutkimuksen keskeistä ja ajankohtaista teemaa: absoluuttinen valta ja terrori sekä nationalismi ja toiseus. Antiikissa - historiankirjoituksessa ja filosofiassa, terrori liitetään yksinvaltiaaseen, joka pyrkii saamaan ja pitämään itsellään kaiken vallan, maan, omaisuuden ja alamaisten vapauden. Vallanpidon välineenä on äärimmäinen pelottelu, terrori, joka niin antiikin historiankirjoittajat sanovat johtaa väkivallan ja julmuuden kierteeseen. Toinen teema on barbarismi, jota olemme pyrkineet tutkimaan ensi sijassa kielen ilmiönä. Barbaariksi pilkkaaminen on varsinaisesti keskiajan ilmiö. Silloin erilaiset barbaarikansat ottivat yhteen tai valtasivat "sivistyneitten" asuinsijoja, ja silloin näitä "barbaareja" piti käännyttää pois barbariastaan. Mutta barbarismi on olemassa kauttaaltaan antiikissa, lähtien siitä, mitä kreikkalaiset ajattelivat persialaisista tai skyyttalaisista, roomalaiset taas galleista ja germaaneista. Barbarismi kumpuaa viime kädessä paremmuuden ajatuksesta. Toisia halventamalla ja painostamalla tähdennetään oman aatteen ja oman kielen ylemmyyttä. Kun kristinusko taisteli asemastaan sivistyneessä pakanallisessa kreikkalais-roomalaisessa maailmassa, kristityt opettajat olivat valmiita sanomaan, että he ovat mieluummin barbaareja kuin oppineita pakanoita. Mutta varsin nopeasti he pyhiin kieliinsä ja kieleen sidotun totuutensa perusteella ryhtyivät voimakkaasti sivistämään ja käännyttämään barbaareja. Siksi äsken mainittu "Barbaran häväistys" voidaan tulkita myös renessanssiihmisen propagandaksi marttyyritapahtumasta, johon oli johtanut toisinajattelevan henkinen ahdistaminen. Kielteisiä historian ilmiötä? Kyllä, mutta niiden syihin ja perusteisiin syventyminen antaa perspektiiviä nykyisillekin tapahtumille, ja ehkä opettaa, että toiseuden ja erilaisuuden ymmärtäminen on parempi tie ihmisyhteisön onneen ja rauhaan kuin omalle kielelle ja kannalle käännyttäminen. 6

7 3.. Kommunikaatio ja viestintä: puhe ja kirjain Miten minä ajauduin antiikin opettajan ja tutkijan uralle. Olen ollut pienestä pitäen kiinnostunut kielestä tai yleensä kielellisestä esitystavasta, sen moninaisuudessa ja rikkaudessa. Luulen, että lähtökohtani oli oman äidinkieleni rikkaus. Tutustuttuani sitten antiikkiin löysin sieltä vahvana ajatuksen, että ihmisen kehittyminen perustuu siihen, että hän on rationaalinen eläin. Kieli on ihmisen olennaisin piirre. Antiikin kielifilosofia perustuu tähän premissiin: vain ihmiselle on ominaista päättelykyky. Luonnontieteiden ja esineellisen kulttuurin alkuna on kyky muodostaa päättelyn avulla työkaluja mallista. Kielen voi ajatella syntyneen silloin, kun samaa ilmaisumallia alettiin käyttää samaan tarkoitukseen ja ajatuksissa syntyneiden mallien ilmaisemiseen. Kieli on tietenkin kieli vasta sitten kun aistimiin, lähinnä kuuloon ja näköön, vetoavia ilmauksia käytetään kommunikaatioon ja viestintään, välitetään ajatukset toiselle, pyritään vaikuttamaan ja rakentamaan ihmisyhteiskuntaa. Antiikki oli tosiasiassa puheen maailmaa. Mutta en puhu nyt retoriikasta, vaan säästän se seuraavaan kertaan. Puhun nyt mieluummin siitä viestimisestä, joka vetoaa enemmänkin näköaistiin. Perusteluna on myös nykyinen globaali viestintä, joka on yhä enemmän visuaalista. Tietyllä tavalla koko antiikki, sen esineet ja kielet, pyrkivät kertomaan meille jotakin. Tarkemmin katsottuna niin kielillä kuin esineilläkin oli kerrottavaa, esitettävää myös omana aikanaan. Esineillä vielä suuremmalla syyllä silloin kuin käsittelemme aikaa, jolloin kirjainten sanoma oli vaikeammin selville saatavaa kuin esineiden sanoma, rakennusten, veistosten, maalausten, pyhien esineiden, hautojen varustamisen, rahojen jne. Kulttuuriperinnön tutkijoina meidän tulee yhdistää kirjoitettu ilmaisuaines myös muuhun. Antiikin kulttuurin tukijalle esineellinen aines on sitäkin tärkeämpää, koska se lopultakin muodostaa kulttuurinmuutoksen valtavirtoja, sillä antiikista säilynyt kirjoitettu aineisto edustaa usein vain pienen yhteiskuntaluokan ajatuksia. ***** Lopuksi konkreettinen esimerkki. Miksi Aleksanteri Suuren jälkeensä jättämä hellenistinen maailman leimaa antavin piirre on yhteinen kreikka (koine) Egyptistä pitkälle Itään, vaikka muuten maailma oli erilaisten kansojen, kulttuurien, uskontojen jne. sulatusuuni? Tilanne on samanlainen kuin nykymaailmassa, jossa melkein kaikkien käytössä on sama televisiosta, radiosta muista viestimistä tavoitettava yleiskieli ("koine"). Bisneksen pitää pyöriä, hallinnon sujua, virkakoneiston toimia. Parhaiten se kaikki sujuu, jos käytössä on yhteinen viestintäväline, yhteinen väline, jolla sopimukset, säännöt, toimintaperiaatteet jne. pannaan myös muistiin. Tapahtumat toistavat itseään ja toistuvat seikat voidaan ymmärtää, lukea ja nähdä myös puutteellisella kielitaidolla. Yksi hyvä vastaus laajan yleiskielen käytölle on, että kreikkalaiset keksivät kirjaimiston, aakkoset. Keksinnöstä oli monia etuja yleensä ihmisyhteisön kehitykselle. Erityisesti se yksinkertaisti muistiin kirjoittamisen ja helpotti tiedon ja taidon siirtämistä sukupolvelta toiselle. Sama kirjaimisto otettiin sitten käyttöön myös lännessä, latinaan, ja kirjaimisto on jatkanut voittokulkuaan meidän päiviimme saakka. Roomalaiset hakkasivat kirjaimia kiveen ja metalliin, täyttivät rakennusten seinät ja tienvarret ilmoituksilla, säädöksillä, laeilla, julistuksilla, ja yhtenäistivät maailman 7

8 kirjoituksella. Kaikki tiet veivät Roomaan ja kaikkia teitä pitkin levisi kreikkalainen tieto ja Rooman aatemaailma. Kuka tahansa, joka tälläkin hetkellä menee antiikin maailmaan alueille, voi havaita, miten Rooman valtakunta oli kyllästetty kirjoituksella: mainostamista, kulttuurin välittämistä ja ennen kaikkea propagandaa. Todellinen joukkoviestintä tuli mahdolliseksi vasta myöhemmin, renessanssin aikana Gutenbergin vallankumouksellisen kirjapainotaidon myötä. Alkoi uusi aika, jolloin antiikin auktoreita voitiin todella lukea laajalti ja ammentaa niistä tarvittavia tiedon palasia. Alkoi aika, jolle on ollut ominaista yhä kiihtyvä teollinen ja tekninen kehitys, varsinkin, kuten nyt tiedämme, viestinnän alalla. Gutenbergin varsinainen keksintö oli irtokirjake, joka liitettynä paperin käyttöön, mahdollisti nopean monistamisen. Tänä päivänä, ainakin antiikin tutkijan, on syytä kysyä, mitä nykyisissä viestimissä on juuri Gutenbergin keksinnöstä jäljellä (irtokirjakkeita ei enää tarvita, ei ehkä kirjojakaan). Keksinnöstä on tosiasiassa jäljellä se, minkä kreikkalaiset keksivät, kirjaimisto, ja minkä kanssa sitten roomalaiset, kristityt ja keskiaikaiset kopioitsijat uurastivat. Yksinkertaistettu esimerkki saa nyt kuvata sitä, miten paljon antiikin tuntija saattaa tarjota olla myös nykyiseen viestintäkulttuuriin. Antiikin maailma on siis nähtävissä, ei vain tunnettavissa aatteissa ja asenteissa, Roomalainen tapa mainostaa ja kertoa perinteistä on nähtävissä ja elää. Tämän rakennuksen ulko-oven yllä on piirtokirjoitus, latinaa, jonka tulkinta ei tarvitse latinan taitajaa. JUSLENIA. Piirtokirjoitus kertoo heprean ja kreikan sekä teologian professorista 300 vuoden takaa, suomalaisuuden esitaistelijasta (fennofiilistä), jonka pioneerityö oli nimeltään: ABOA VETUS ET NOVA (Mainos V). Finis 8

Renessanssi 14. - 16. vs. n. 1450 Gutenberg (kirjapaino): tiedon leviäminen

Renessanssi 14. - 16. vs. n. 1450 Gutenberg (kirjapaino): tiedon leviäminen ANTIIKIN MAAILMAN AJANKOHTAISUUS Toivo Viljamaa (Latinanopettajien päivät Turussa 5.-6.8.2002) Onko latina ajankohtainen? Paradoksi! antiikki vs. ajankohtainen ANTIIKIN RENESSANSSI? Antiikin maailma ---

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

MYYTIT Totta vai tarua?

MYYTIT Totta vai tarua? MYYTIT Totta vai tarua? MYYTTI ON TARINA Arkikielessä myytti merkitsee usein epätotta, satua, juttua vain. Tämä on myytin todellisen olemuksen sivuuttamista ja vähättelyä! Maailmassa on muitakin totuuksia

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti Kysely pyrki selvittämään, miten humanistit ja toisaalta muut näkevät humanistisen tieteen ja humanistit osana yliopistoyhteisöä,

Lisätiedot

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei.

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei. Uskonto (UE) Uskonnon opetukseen kaikille yhteiset aihekokonaisuudet sisältyvät seuraavasti. Opetuksessa annetaan valmiuksia osallistua seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimintaan. Opetuksessa

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

LÄNSIMAINEN KIRJALLISUUS

LÄNSIMAINEN KIRJALLISUUS LÄNSIMAINEN KIRJALLISUUS Muokkaa Tyylikaudetalaotsikon perustyyliä napsautt. TYYLISUUNTA kulttuurihistorian kuvaus eri aikakausien taiteesta Kuvaa kirjallisuuden ilmaisutavoissa ja sisällöissä havaittavia

Lisätiedot

Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään

Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Näyttely Helsingin Kirjamessuilla 27. 30.10.2011 Ryytimaasta ruusutarhaan poimintoja viherpeukalon kirjahyllystä Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Marcus Tullius Cicero (106 eaa.-

Lisätiedot

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO TAKSONOMIATAULUKKO 6.lk. UO 6. luokka arvioitavat tavoitteet Etiikka T4, T8, T9, T10, T11 arvosanalle 5 Muistan yksittäisen kristillisen eettisen periaatteen. minulla

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

k k k k Kulttuurihistorian peruskurssi Hannu Salmi Antoninuksen ja Faustinan temppeli, Forum Romanum

k k k k Kulttuurihistorian peruskurssi Hannu Salmi Antoninuksen ja Faustinan temppeli, Forum Romanum k k k k Kulttuurihistorian peruskurssi Hannu Salmi Antoninuksen ja Faustinan temppeli, Forum Romanum Seuraavat luennot Ma 22.9. Kulttuurihistorian epookit & antiikki Ti 23.9. Keskiaika Ma 29.9. Uuden ajan

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

ISLAMILAINEN TERRORISMI. Monday, January 19, 15

ISLAMILAINEN TERRORISMI. Monday, January 19, 15 ISLAMILAINEN TERRORISMI WAHHABIITIT 1700-luvulla syntynyt islamilainen herätysliike Ihannoi ja pyrkii kohti profeetta Muhammadin aikaista elämää Saudi-arabialainen suuntaus Pyrkimys kehittää katolista

Lisätiedot

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä.

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Veljeskunta lähettää keskuudestaan viisaan ihmisen, joka julistuksellaan

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies Näyttely Helsingin Kirjamessuilla 27. 30.10.2011 Ryytimaasta ruusutarhaan poimintoja viherpeukalon kirjahyllystä Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Marcus Tullius Cicero (106 eaa.-

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Lisätiedot

Uuden testamentin sosiaalinen maailma. Aineseminaari ja klo (sh 7)

Uuden testamentin sosiaalinen maailma. Aineseminaari ja klo (sh 7) Uuden testamentin sosiaalinen maailma Aineseminaari 14.12.06 ja 18.1.- 1.3.07 klo 16-19 (sh 7) Ensimmäinen tapaaminen Kurssin tavoitteet 3 op:n tai 5 op: laajuus kandidaatintöiden ohjaus Sovitaan esseiden

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

ARVIOININ TUKITAULUKKO VUOSILUOKILLE UE

ARVIOININ TUKITAULUKKO VUOSILUOKILLE UE ARVIOININ TUKITAULUKKO VUOSILUOKILLE 7.-9. UE ARVIOINTITAULUKKO 7.lk. UE 7. luokka arvioitavat Oman osaaminen T1, T2, T4, T5, T10 arvosanalle 5 ohuksen avulla. arvosanalle 6: osa tavoitteista toteutuu.

Lisätiedot

Ammattimaista viestintää. Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto

Ammattimaista viestintää. Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto Ammattimaista viestintää kieliammattilaisten avulla Ruotsin asiatekstinkääntäjien liitto Dobrý den! Guten Tag! Hola! Bonjour! Hej! Hello! Shalom! Monikielinen maailmamme Maailman sanotaan pienenevän, mutta

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi 1. Milloin lapsenne otti ensiaskeleensa? 2. Minkä ikäisenä lapsenne sanoi ensisanansa? Esimerkkejä ensisanoista (käännöksineen):

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme vaarantamatta tulevien sukupolvien

Lisätiedot

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon!

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Jo vuodesta 2007 lähtien Euroopan Unionin Komissio on järjestänyt EU-maiden 17-vuotiaille lukiolaisille käännöskilpailun,

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Outo Eurooppa. Sanna Oksanen, Sara Valli, Ilari Aalto, Heidi Lehto, Minna Nieminen, Katja Nurmi, Kerttu Rajaniemi, Kaisa Luhta

Outo Eurooppa. Sanna Oksanen, Sara Valli, Ilari Aalto, Heidi Lehto, Minna Nieminen, Katja Nurmi, Kerttu Rajaniemi, Kaisa Luhta Outo Eurooppa Sanna Oksanen, Sara Valli, Ilari Aalto, Heidi Lehto, Minna Nieminen, Katja Nurmi, Kerttu Rajaniemi, Kaisa Luhta Kulttuurien kohtaamisia Levantissa ja Ottomaanien imperiumissa 1500-1700-luvuilla:

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia 20.7.2014, Eura Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia - Rm 1:1 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi

FACEBOOK case pkssk. Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk Heli Sivonen Työhönottaja, PKSSK heli.sivonen@pkssk.fi FACEBOOK case pkssk PKSSK:n rekrytointi siirtyi sosiaaliseen mediaan alkutalvella 2010. Olimme ensimmäinen sairaala Suomessa,

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot

Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö

Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö Kieliparlamentti, Helsinki Missä, missä se kieli (työelämässä) on? Työn murros työpaikat ovat vähentyneet alkutuotannossa ja teollisuudessa niiden määrä

Lisätiedot

2. Teologia ja tiede. Tiede ja uskonto

2. Teologia ja tiede. Tiede ja uskonto 2. Teologia ja tiede akateeminen ja kirkollinen teologia perinteinen teologia esim. Augustinus, Luther yliopistot kristillisten hallitsijoiden palveluksessa 13 Tiede ja uskonto uskonto tieteen näkökulmasta

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN UUDEN TUTKINTORAKENTEEN MUKAISISTA OPINTOJAKSOISTA JA NIIDEN TENTTIMISESTÄ VASTAAVAT HENKILÖT LUKUVUONNA

USKONTOTIETEEN UUDEN TUTKINTORAKENTEEN MUKAISISTA OPINTOJAKSOISTA JA NIIDEN TENTTIMISESTÄ VASTAAVAT HENKILÖT LUKUVUONNA USKONTOTIETEEN UUDEN TUTKINTORAKENTEEN MUKAISISTA OPINTOJAKSOISTA JA NIIDEN TENTTIMISESTÄ VASTAAVAT HENKILÖT LUKUVUONNA 2005 2006 TEOLOGINEN TIEDEKUNTA Perusopinnot Ust111 Uskontotieteen perusteet: Elisa

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 9/24 Daniel Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo Auvinen 2013-2014

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

Platonin kappaleet. Avainsanat: geometria, matematiikan historia. Luokkataso: 6-9, lukio. Välineet: Polydron-rakennussarja, kynä, paperia.

Platonin kappaleet. Avainsanat: geometria, matematiikan historia. Luokkataso: 6-9, lukio. Välineet: Polydron-rakennussarja, kynä, paperia. Tero Suokas OuLUMA, sivu 1 Platonin kappaleet Avainsanat: geometria, matematiikan historia Luokkataso: 6-9, lukio Välineet: Polydron-rakennussarja, kynä, paperia Tavoitteet: Tehtävässä tutustutaan matematiikan

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Suomen kielen variaatio 1. Puhuttu ja kirjoitettu kieli Suomen puhekielen vaihtelu

Suomen kielen variaatio 1. Puhuttu ja kirjoitettu kieli Suomen puhekielen vaihtelu Suomen kielen variaatio 1 Puhuttu ja kirjoitettu kieli Suomen puhekielen vaihtelu Puhuttu ja kirjoitettu kieli Puhuttu kieli on ensisijaista. Lapsi oppii (omaksuu) puhutun kielen luonnollisesti siinä ympäristössä,

Lisätiedot

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei Sisällys Merkillinen johdatus 9 Uskomaton varjelus 14 Tunnelien kulttuuri 17 Alussa oli romahdus 21 Eiköhän se ole siinä 24 Pilkkaaminen 27 Kadotuksen tie 31 Mies rohkaisi mielensä 34 Isä kertoi perheelleen

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Sisällys Johdanto... 11 I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Siirtolaisuus ja maastamuutto Suomesta... 18 Maahanmuutto Suomeen...23 Mitä monikulttuurisuus

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta 4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta Vaikka nykyaikaiset laskimet osaavatkin melkein kaiken muun välttämättömän paitsi kahvinkeiton, niin joskus, milloin mistäkin syystä, löytää itsensä tilanteessa,

Lisätiedot

OPS 2016. Mats Minnhagen (kuvitus)

OPS 2016. Mats Minnhagen (kuvitus) OPS 2016 ja yhteiskuntaoppi Jukka Rantala,historia Riia Palmqvist, Marko van den Berg Mats Minnhagen (kuvitus) Alakoulun historian Mennyt-sarja rakentuu opettajan kirjan, oppilaan kirjan ja oppilaan taitojen

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15 Tietoteoria Tiedon käsite ja logiikan perusteita Tietoteoria etsii vastauksia kysymyksiin Mitä tieto on? Miten tietoa hankitaan? Mitä on totuus? Minkälaiseen tietoon voi luottaa? Mitä voi tietää? Tieto?

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 KREIKAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

BAABELIN (BABYLONIN) TORNI

BAABELIN (BABYLONIN) TORNI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) BAABELIN (BABYLONIN) TORNI Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sinearin maassa. Paikka on sama, johon

Lisätiedot

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 1 Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Kiinnostaako sinua kielten ja kulttuurien välinen

Lisätiedot

opettaja Isak Penzev 4.10.2012

opettaja Isak Penzev 4.10.2012 1 Herran juhlat 4: Shemini Atzeret - Simchat Toora opettaja Isak Penzev 4.10.2012 Shalom, hyvät ystävät. Jatkamme oppituntia, jonka aiheena haluan käsitellä Herran juhlia. Olemme edelleen 3. Mooseksenkirjassa

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Tarja Nikula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus) Anne Pitkänen-Huhta (Kielten laitos) Peppi Taalas (Kielikeskus) Esityksen rakenne Muuttuvan maailman seuraamuksia

Lisätiedot

TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA

TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA 2017-2022 Suomen Lähetysseura on perustettu vuonna 1859 ja se on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien lähetysjärjestö. Lähetysseuran

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi Suomalainen yhteiskunta muuttunut Aikaisempaa moniarvoisemmaksi ja monikulttuurisemmaksi suomalainen

Lisätiedot

Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi

Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi KESTÄVÄ KULTTUURI- SEMINAARI HELSINGISSÄ 27.1.2011 Tämä talo on minun eikä kuitenkaan minun Ne jotka

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Tutkielmatyöskentely opettaa tieteellisen ja analyyttisen kirjoittamisen taitoja.

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011. Valintakoekirja:

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011. Valintakoekirja: Lapin yliopisto MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011 Valintakoekirja: Kostiainen, Ahtola, Koivunen, Korpela & Syrjämaa: Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme.

Lisätiedot

Miten kulttuuritaustat näkyvät uraohjauksessa?

Miten kulttuuritaustat näkyvät uraohjauksessa? Miten kulttuuritaustat näkyvät uraohjauksessa? Pohdiskelua Pohjois- Karjalan TE-toimisto psykologi Mirja Kuiri 1 13.4.2016 LÄHTOKOHTIA Mitä ajattelemme kulttuurista? Ajattelemmeko kotoutumista enemmän

Lisätiedot

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä?

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Sisällys I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Kysymyksenasettelut ja lähteet 12 Venäjän-tutkimuksen vaiheita meillä ja muualla 21 Suomalainen Venäjä-tieto 24 Tapaus Aleksanteri-instituutti 32 Entä

Lisätiedot