TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.3.2015"

Transkriptio

1 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1(9) Aika Paikka klo 17:00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 30 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 32 Käsittelyjärjestys 3 33 Ilmoitusasiat 3 34 Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 3 35 Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen - lausunto Yhteiselle kirkkoneuvostolle 4 36 Lähikirkkoalueiden aluekokousten nimeäminen 5 37 Tuomiokirkkoseurakunnan ja Varpaisjärven seurakunnan ystävyysseurakuntamatka Sarszentlörinciin 6 38 Diakonissa Anne Jorosen avustusanomus kansainväliseen harjoitteluun Israelissa 7 39 Nuorisotyönohjaaja Kati Arppe-Perämäen virkavapaa-anomus 8 40 Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus 8 41 Seurakuntaneuvoston seuraava kokous 9 42 ohjaus ja kokouksen päätös 9

2 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 2(9) Aika Paikka klo 17:00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Arvola, Pentti Backström, Rainer Eskelinen, Tiina Jokinen, Ahti Karhola, Laura Karvo, Marja Kivimäki, Anna Koskimäki, Eeva Kujansuu, Marja Lipponen, Varpu Numminen, Anna Pekki, Anu Perendi, Merike Punkari, Antti Sompa-Hokkanen, Riitta Uusitalo, Pekka Sihteeri Waismaa, Leena

3 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 3(9) 30 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvoston tulee todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 32 Käsittelyjärjestys Vahvistettaneen esityslistan mukainen käsittelyjärjestys. 33 Ilmoitusasiat Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 - Tuomiokirkkoseurakuntaan on liittynyt helmikuussa 2015 yhteensä jäsentä. - Talouden toteutuma tammi-helmikuu Papiston työnjakokirja Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirja 1/ Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessorin viranhaltijapäätös 7/ LAVA-info - Kirkkopäivät pidetään Kouvolassa Kirkkoherran päätöspöytäkirjat Seurakuntaneuvosto hyväksyy kirkkoherran päätöspöytäkirjat 19-.

4 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 4(9) Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta ( KL 24:5). D:TAL: 94/000/ Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen - lausunto Yhteiselle kirkkoneuvostolle Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostoilta lausuntoa koskien seurakuntayhtymän perussäännön muuttamista: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän perussääntö on astunut voimaan Perussäännön muuttamisen tarve johtuu siitä, että voimaan tulleen perussäännön 5 tuottaa jännitteen kirkon ja seurakuntien toimintaa koskevien säädösten (kirkkolaki ja kirkkojärjestys) ja perussäännön välille voimaan astuneen perussäännön 5 pitää sisällään ajatuksen, että kaikki yhtymässä työskentelevät henkilöt olisivat palvelussuhteessa seurakuntayhtymään. Käytännössä tämän pykälän soveltaminen tarkoittaa sitä, että seurakuntaneuvostoilla ja kirkkoherroilla ei ole päätöksenteko-oikeutta seurakunnan työntekijöiden päätöksentekoa edellyttävissä asioissa. Esimerkiksi seurakuntien työntekijöiden rekrytoinneista, lomista, virkavapauksista, sairauslomien myöntämisestä ja muista vastaavista henkilöstöhallinnon ja työnjohdon asioista pitäisi voimassa olevan perussäännön 5 tulkinnan mukaan päättää yhteisessä kirkkoneuvostossa. Laadittaessa nyt voimassa olevaa perussääntöä ajateltiin ko. pykälän tuovan joustoa henkilöstön liikkuvuuteen seurakuntayhtymässä aina sen mukaan, mitä toimintaympäristön muutokset edellyttäisivät. Ajatus ei kuitenkaan ole vaivatta sopusoinnussa kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kanssa. Työntekijöiden liikkuvuuden ja joustavan sijoittumisen mahdollistavaa normistoa on edelleen kehitettävä seurakuntayhtymässä. Tätä joustavuuden ja liikkuvuuden tavoitetta ei kuitenkaan voida säätää seurakuntayhtymän perussäännöllä. Nyt esillä oleva muutos koskee vain perussäännön viidettä pykälää. Muutoksella saavutetaan tilanne, jossa seurakunnat ovat toimivaltaisia oman henkilöstönsä suhteen. Liitteet 6,7 Liitteenä on nykyinen perussääntö (liite 6) ja ehdotus muutetuksi perussäännöksi (liite 7) 5 :ään tehdyllä muutoksella. Kirkkolain 11 luvun 5 :n mukaan perussäännön muuttamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa. Vain jos perussäännön muutos koskee perussäännöllä määrättyjen verotulojen jakoperusteiden muuttamista seura-

5 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 5(9) kuntien kesken, omaisuuden siirtämistä seurakuntayhtymän ja seurakuntien välillä tai virkojen perustamista ja lakkauttamista koskevaa päätösvallan siirtämistä seurakuntayhtymän ja seurakuntien välillä, perussäännön muutos on alistettava kirkkohallituksen ratkaistavaksi, jollei päätöstä ole tehty yksimielisesti. Tätä tarvetta ei ehdotetussa perussäännön uudistamisessa ole. Nyt esitettävä perussäännön muutos palauttaa seurakuntaneuvostojen aseman niiden alaista henkilöstöä koskevissa päätöksissä ja niiden valmistelussa. Siksi muutos on välttämätön jotta seurakuntien vastuu voisi toteutua niissä tehtävissä ja toiminnoissa jotka Kirkkolain ja järjestyksen mukaan seurakunnille kuuluvat (KL 4:1, KJ 3. ja 4. luku). Seurakuntaneuvosto puoltaa Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän perussäännön muuttamista Yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. Seurakuntaneuvosto antaa Yhteiselle kirkkoneuvostolle esittelyssä yksilöidyn lausunnon. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi Yhteinen kirkkoneuvosto D:TMK: 103/011/ Lähikirkkoalueiden aluekokousten nimeäminen Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan lähikirkkoalueiden aluekokousten nimittämisestä ja niiden toimintaohjeesta. Aluepastorit ovat osaltaan valmistelleet ehdotuksen aluekokousten kokoonpanosta. Seurakuntaneuvostyo nimeää edustajansa aluekokouksiin. Kalevan alue Antto Hautamäki (partio), Kaarlo Koivisto (seurakuntatyö), Helka Korpela (diakonia, ystävyyssrk-työ, Marja-Liisa Laaksonen (lähetys ja musiikki), Seija Miettinen (lähetystyö), Anu Pekki (srk-neuvosto), Merike Perendi (srk-neuvosto), Päivi Porre-Mutkala (seurakuntatyö), Hannu Rantamaa (musiikki), Esko Raskulla (seurakuntatyö) Riitta Sompa- Hokkanen (srk-neuvosto, diakonia, lähetys), Marja-Sinikka Tuhkanen- Mattila (seurakuntatyö), Samuli Tyni (teologian opiskelija), Antti Vanhoja (teologian opiskelija).

6 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 6(9) Pyynikin alue Apunen, Eija (Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö), Arvola, Pentti (evankelioimistyö, seurakuntaneuvosto), Eskelinen, Tiina (lähetystyö, seurakuntaneuvosto), Heinonen, Sirkka (Tuomasmessu), Jääskeläinen, Kaija (Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, messuavustajien vapaaehtoinen koordinaattori), Karhola, Anne (parisuhdetyö, elämänkaarityöskentely), Liikka, Max (nuoret aikuiset), Marttila, Tarmo (nuoret aikuiset), Punkari, Antti (vanhustyö, seurakuntaneuvosto), Saarinen, Riitta (avoin kirkko), Simonen, Sirkka (jumalanpalvelus- ja musiikkityö) Tuomiokirkon alue Pirkko Tainio (lähetys), Marita Karintaus (lähetys, srk neuvosto), Seppo Paavola, Minna Leinonen, Eeva-Leena Vähämaa (diakonia, perhetyö), Miika Vähämaa, Marja Karvo (srk neuvosto), Nina Nukari (diakonia, Hatanpään alue), Anniina Voutilainen Seurakuntaneuvosto nimeää 1. aluekokousten jäsenet aluepastorien esityksen pohjalta 2. edustajansa aluekokouksiin D:TMK: 98/064/ Tuomiokirkkoseurakunnan ja Varpaisjärven seurakunnan ystävyysseurakuntamatka Sarszentlörinciin Tuomiokirkkoseurakunnan ja Varpaisjärven seurakunnan ystävyysseurakunta Sarszentlörincin kirkkoherra Erzsébet Csepregi-Karl on kutsunut ystävyysseurakunnat vierailulle ensi kesänä. Ystävyysseurakuntamatkan ajankohta on Tuomiokirkkoseurakunta osallistuu Varpaisjärven seurakunnan kanssa ystävyysseurakuntamatkalle Unkarin Sarszentlörinciin Ryhmän koko on 40. Tuomiokirkkoseurakunnan edustajiksi lähtevät Sal-

7 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 7(9) la Häkkinen ja Kari Nousiainen. Työntekijöille matka on virkamatka ja siitä maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen päiväraha. Matkalle osallistujat maksavat itse omat matkakustannuksensa. D:TMK: 99/029/ Diakonissa Anne Jorosen avustusanomus kansainväliseen harjoitteluun Israelissa Liite 8 Diakonissa Anne Joronen on lähettänyt liitteenä olevan avustusanomuksen matkakustannuksiin kansainväliseen Lähetysseuran harjoitteluun Israelissa. Matkakustannukset ovat yhteensä 557. Anne Joronen on osallistunut Suomen Lähetysseuran ja Seurakuntaopiston lähetystyön esikoulutuskurssille vuonna Kurssin käyminen mahdollistaa kansainvälisen harjoittelun vapaaehtoisena jollakin Lähetysseuran työkentällä. Joroselle on auennut mahdollisuus tehdä kolmen kuukauden pituinen jakso Israelissa Shalhevetyah-keskuksessa Jerusalemissa kesä-elokuussa 2015 ja tutustua näin käytännön työhön kentällä. Joronen uskoo, että jakso tuo uusia näkökulmia häneen omaan työhönsä diakonia- ja lähetystyössä kotimaassa. Tuomiorovasti Olli Hallikainen on myöntänyt päätöksellään 110/2014 Anne Joroselle palkatonta virkavapautta Joroselta pyydetään raportti harjoittelusta ja hänen kokemuksistaan voidaan kuulla myöhemmin eri ryhmissä Tuomiokirkkoseurakunnan alueella. Seurakuntaneuvosto myöntää diakonissa Anne Joroselle 557 matkaavustuksen kansainväliseen harjoitteluun Israelissa.

8 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 8(9) D:TMK: 101/022/ Nuorisotyönohjaaja Kati Arppe-Perämäen virkavapaa-anomus Nuorisotyönohjaaja Kati Arppe-Perämäki anoo virkavapautta ajalle Hän on toimittanut seurakuntaneuvostolle seuraavan anomuksen : Anon seurakuntaneuvostolta virkavapaata ajalle toimiakseni Hämeen Partiopiiri ry: n lippukuntakoordinaattorina. Alun perin kahden vuoden määräaikainen työsuhteeni Hämeen Partiopiirin lippukuntakoordinaattorina jäi käytännössä vuoteen, koska jäin äitiyslomalle elokuun lopussa Näin ollen virkavapaani toinen vuosi kuluu kotona eikä työssä, johon olin valmistautunut. Äitiyslomani päättyy 6.7., jonka jälkeen palaan töihin eärtiopiiriin. Hämeen Partiopiiri on ilmoiftanut, että työsuhdettani ollaan valmiita jatkamaan määräajan jälkeen. Työni lippukuntakoordinaattorina hyödyttää myös tamperelaisia partiolaisia ja Tampereen seurakuntien nuorisotyötä. Seurakuntaneuvosto myöntää nuorisotyönohjaaja Kati Arppe-Perämäelle palkatonta virkavapautta ajalle Tiedoksi Kati Arppe-Perämäki, nuorisotoimisto, henkilöstöpalvelut D:TMK: 101/022/ Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus Nuorisotyönaohjaaja Kati Arppe-Perämäki on anonut virkavapautta ja hänelle tarvitaan sijainen ko. ajaksi. Nuorisotyönohjaaja Paula Taipalus on toiminut Kati Arppe-Perämäen sijaisena lähtien ja käytettävissä tämän viransijaisuuden hoitamiseen. Seurakuntaneuvosto valitsee Paula Taipaluksen nuorisotyönohjaaja Kati Arppe-Perämäen sijaiseksi.

9 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2015 9(9) Tiedoksi Paula Taipalus, nuorisotoimisto, henkilöstöpalvelut 41 Seurakuntaneuvoston seuraava kokous 42 ohjaus ja kokouksen päätös