Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen. Lahti Tarja Mankkinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen. Lahti 19.3.2014 Tarja Mankkinen"

Transkriptio

1 Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen Lahti Tarja Mankkinen

2 Miksi yhteinen tekeminen on tärkeää yksilöiden ja yhteisöjen turvallisuudelle KONTROLLITURVALLISUUS perinteiset turvallisuuspalvelut poliisi pelastus ensihoito tulli rajavartiolaitos puolustusvoimat Y H T E I S T Y Ö HYVINVOINTITURVALLISUUS ennalta ehkäisevät toimenpiteet ja toimijat perhe lähiyhteisöt sosiaalitoimi koulu terveyspalvelut järjestöt Yritystoiminnan turvallisuus

3 Miten yhteistyön puutteet ja ongelmat näkyvät ihmisten arjessa erityisesti silloin kun on ongelmia tai hätä on suurin yhteiskunnassa laajemmin viranomaisten toiminnan tuloksissa ja palvelujen laadussa Mistä apua?

4

5 Yhteistyön puutteet vaikutukset yhteiskuntaan Väkivalta kasaantuu - noin 1 % väestöstä kokee yli puolet kaikesta väkivallasta väkivallan tekijät ja uhrit usein samoja henkilöitä väkivallan tekijöillä ja uhreilla usein alhainen sosioekonominen asema, päihdeongelma, syrjäytymistä Alkoholin käyttö 10% väestöstä juo 50% kaikesta alkoholista Yksittäisen viranomaisen vaikea puuttua yksin ei keinoja Yhdessä voidaan tehdä enemmän yksittäisten viranomaisten keinot yhteisessä käytössä, yhdensuuntainen toiminta järjestöt mukaan

6 Erityisesti vakavan väkivallan tekijät ja uhrit ovat useimmiten syrjäytyneitä Kahden väestöryhmän vertailu eri asteisen väkivallan tekijöinä ja uhreina (Lähde: OPTL/ Rikollisuuden riskitekijät) Pahoinpitely (OR) Törkeä pahoinpitely/ henkirikoksen yritys (OR) VÄKIVALLAN TEKIJÄNÄ Vähintään lukion käynyt työllinen 1 1 Vain peruskoulun käynyt pitkäaikaistyötön VÄKIVALLAN UHRINA Vähintään lukion käynyt työllinen 1 1 Vain peruskoulun käynyt pitkäaikaistyötön

7 Vaikutukset yksilöiden ja yhteisöjen turvallisuuteen

8 Perhe- ja lastensurmat THL:n selvitys surmien taustoista moni perheistä viranomaisten palvelujen piirissä tekijät kertoivat tulevasta teosta jopa suoraan viranomaisille yhden perheen kanssa saattoi työskennellä monta viranomaista samanaikaisesti toisistaan tietämättä asiakkaan kokemus viranomaiset eivät tee mitään, aina samojen asioiden kertominen uudelleen uudelle viranomaiselle Paremmalla yhteistyöllä osa surmista olisi voitu estää

9 Vilja-Eerika Lastensuojelun asiakas vauvasta lähtien Useita lastensuojeluilmoituksia Pitkään jatkunutta väkivaltaa ja kaltoinkohtelua voidaan pitää kidutuksena ruumiinavauksessa lähes 90 ulkoisen väkivallan merkkiä Herättää paljon kysymyksiä miksi lasta ei kuultu, kuunneltu eikä tulkittu oikein miksi uskottiin isää ja isän puolisoa ("marokkolainen aivokirurgi") miksi kukaan ei soittanut poliisille

10 Miksi nuori surmaa SM raportti 44/2012, nuorten tekemät suunnitelmalliset henkirikokset yhteistä tekijöille nuoria miehiä, yksinäisiä, vähän ystäviä mielenterveysongelmia, suurin osa saanut hoitoa koulukiusattuja ei harrastuksia, aktiivisia netissä ei ongelmallista perhetaustaa, kuitenkin vaihtelua kostomotiivi, osalla voimakasta ihmisvihaa ongelmien kasaantumista yhtäläisyyksiä teoissa huolellisesti suunniteltu, tarkoituksena tappaa yksi tai useampia teot tehty selvinpäin jos käytetty ampuma-asetta, se on ollut laillinen teoista etukäteen viitteitä ja vihjauksia Johtopäätös syynä ei mikään tekijä yksin vaan tekijöiden yhteisvaikutus

11 Kokemuksia viranomaisista palvelujen laatu Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan tekemä kysely Aikuisten kokemuksia ammattilaisista: - Palvelut ovat jäykkiä / joustamattomia - Palveluja ei ole tarjolla: - alueellinen epätasa-arvo, palvelut eivät ole auki illalla/yöllä - hoitoon pääseminen vie kauan - Erimielisyys omasta tilanteesta - Ammattilaisten toiminta ei ole läpinäkyvää - Pitää osata kertoa tilanne jäsennellysti ja nopeasti, sillä aikaa on vähän - Kokemus epäiltynä olemisesta mm. sosiaalitoimen piirissä

12 Lasten ja nuorten kokemuksia: Nuoret eivät luota ammattilaisiin: tietämättömyys omista oikeuksista Ammattilaisten toiminta ei ole nuorille läpinäkyvää Kohtaamisen tavat ovat aikuiskeskeisiä: ymmärretyksi tulematta jääminen ammattilaisten kiire, vaihtuvuus

13 Ratkaisuja on

14 Moniammatilliset toimintamallit työn tekemistä fiksummin asiakkaan ei tarvitse "löytää" palvelua, palvelu löytää asiakkaan tavoitetaan myös ne henkilöt, jotka eivät jostain syystä itse pysty hakeutumaan avun piiriin lapset ja nuoret, joilla ei ole tukevia vanhempia tai joiden vanhemmat ovat itse syvällä ongelmissa väkivaltaa kokeneet, jotka pelkäävät tai eivät osaa hakea apua avun tarvitsijat, joille viranomaisten palvelujen löytäminen on liian vaikeaa, monimutkaista moniongelmaiset, joita muuten pallotellaan viranomaiselta toiselle (oikean luukun löytäminen vaikeaa mikä on ongelmien "äiti")

15 Esimerkkinä Ankkuri Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpide 24, VNP , päävastuu poliisi poliisin tulostavoite v : otetaan käyttöön kaikilla 11 poliisilaitoksella tavoitteena katkaista lapsen ja nuoren rikoskierre ennen sen muuttumista vakavammaksi mukana paikkakunnasta riippuen poliisi, sosiaalityöntekijä, nuorisotyöntekijä, terveydenhuollon ammattilainen "Jos olisin päässyt Ankkuriin neljä-viisi vuotta sitten en olisi nyt tässä", 18-vuotias nuori, jonka rikoskierre oli jo vakava Helsingin Monni-Ankkurin tuloksia: 100 nuorta lyhyen ajan sisällä mielenterveyspalvelujen piiriin, eivät olisi muuten koskaan hakeutuneet niihin itse nuorilla merkintöjä rikoksista ja lastensuojelusta, ei mielenterveyskysymyksistä joka kuitenkin suurin ongelma

16 Esimerkkinä MARAK Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpide 39, päävastuu STM lähisuhdeväkivallan riskinarviointimalli tapaukseen liittyvien tietojen arviointi moniammatillisesti, toimenpiteistä päättäminen tavoitteena tunnistaa korkean riskin tapaukset käytössä 11 alueella

17 Lainsäädännön kehittäminen Perhe- ja lastensurmien ehkäisy ja estäminen ja viranomaisten välinen tiedonvaihto, SM julkaisu 1/2014 Toimenpide-esitykset lainsäädännön muuttamiseksi niin, että viranomaiset voivat paremmin vaihtaa tietoa mm. oma-aloitteinen oikeus antaa tietoa silloin, kun uhkaa henkeä ja terveyttä Päätökset sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä , esitykset jo syksyllä 2014 (?) Esitutkintalain aiempaa vahvempi ohjaus poliisilta uhripalveluihin

18 Rikoksen uhrin palvelujen parantaminen Auttaa uhria mutta on myös rikoksia ennalta ehkäisevää työtä Rikosuhrimaksun käyttöönotto tulossa Turvakodit valtiolle

19 Palvelumuotoilun mahdollisuudet Palvelumuotoilulla oikeutta rasististen rikosten uhreille Blogit Jokainen on joskus tuskastuneena surffaillut viranomaisten verkkosivuilla etsimässä tietoa tai palvelua, jonka löytäminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. Viranomaiset käyttävät termejä ja käsitteitä, jotka ovat vieraita tavallisille palvelujen käyttäjille eivätkä vastaa arkikieltä. Käyttöongelmien taustalla on usein se, että palvelut suunnitellaan organisaation tarpeista, eivät käyttäjän tarpeista. Tämä heikentää palvelujen laatua käyttäjän kannalta ja lisää viranomaisten työmäärää koska neuvontaa tarvitaan paljon ja virheitä tulee kaikesta neuvonnasta huolimatta. Viranomaisten tarkoituksena ei varmasti ole tahallaan vaikeuttaa viestin ymmärrettävyyttä. Viranomaiset kokevat kuitenkin usein tarpeellisena ja oikeana kertoa kaikki mahdollinen kaikkine mahdollisine poikkeuksineen. Asiakkaan kannalta tämä ei aina lisää tietoa vaan tekee asian vaikeasti ymmärrettäväksi. On itsestään selvää, että kahvikuppi tai sohva muotoillaan käyttäjän tarpeista lähtien. Viime vuosina on herätty kysymään, tulisiko myös palvelut muotoilla käyttäjän tarpeet huomioon ottaen. Tämä on mullistava ajattelutavan muutos, sillä se sisältää ajatuksen siitä, että organisaatio mukautuu käyttäjän tarpeisiin eikä toisinpäin. Se tarkoittaa, että palvelun käyttäjä ei ole koskaan liian osaamaton, on vain huonosti muotoiltuja palveluja. Sitran Uusi turvallisuus-foorumin yhtenä kokeiluna oli testata, voidaanko palvelumuotoilun keinoin parantaa rasististen rikosten ilmoittamiseen liittyviä menettelyjä. Poliisin tietoon tulleiden rasististen rikosten määrä on laskenut viime vuosina eikä ole luotettavaa tietoa siitä, johtuuko tämä siitä että näiden rikosten määrä on laskenut vai siitä, että niistä ei enää tehdä ilmoituksia poliisille. Rasististen rikosten esille saaminen on tärkeää jotta ihmisten luottamus viranomaisiin ja yhteiskunnan kykyyn saattaa näihin rikoksiin syyllistyneet edesvastuuseen teoistaan säilyy

20 Osaaminen ja ammattitaito laajempaan käyttöön Parempia ja asiakaslähtöisempiä palveluja Moniammatillinen yhteistyö oman ammattitaidon jakaminen muiden kanssa Ammattitaito "omissa tehtävissä"

21