RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013. sivut KOKOUSAIKA klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013. sivut 12-26 KOKOUSAIKA. 5.2.2013 klo 18.00 20.30"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, RAAHE Matala Tuomo kirkkoneuvoston pj Asplund Kjell Havia Risto Hiltunen Sinikka Kauppila Raija Lehto Tuula Luttinen Erkki Nivala Terttu Nygård Reino Pyhtilä Juhani Savela Timo Tilus Kaisa Utunen Lauri 13 MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) Ingerttilä Jukka Kippola EIina kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapj. Ilkko Heikki LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS 13 pöytäkirjanpitäjä, talousjohtaja ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- TOIMITUS :t Raahen seurakunta taloustoimisto Kirkkokatu 33, Raahe Tuomo Matala Heikki Ilkko puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Kjell Asplund Risto Havia PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Nähtävillä olosta ilmoittaminen: Todistaa: Aika ja paikka Kirkkoherranvirasto Virka Allekirjoitus Kirkkoherra Tuomo Matala Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla

2 14 Nro 1-13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille vähintään kaksi päivää ennen kokousta (Knsto ohjesääntö 5 ). KL:n 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Nro 2-14 Pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 ). Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kjell Asplund ja Risto Havia.

3 15 Nro 3 15 Raahen seurakunnan tilien käyttöoikeudet. Siikasalon seurakunta on Kirkkohallituksen päätöksellä liitetty osaksi Raahen seurakuntaa. Tällä päätöksellä Siikasalon seurakunnan omaisuus siirtyy Raahen seurakunnalle, joka kyseisestä ajankohdasta lukien vastaa siirrettyyn omaisuuteen kohdistuvista veloista ja velvoitteista. Täten Siikasalon seurakunnan rahavaratkin siirtyvät Raahen seurakunnan omistukseen ja hallintaan. Siirtyviä tilejä ovat seuraavat tilit: - Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Siikajoen osuuspankki FI Vihannin osuuspankki FI Vihannin osuuspankki FI Vihannin osuuspankki FI Vihannin osuuspankki FI Vihannin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Siikajoen osuuspankki FI Siikajoen osuuspankki FI Siikajoen osuuspankki FI Siikajoen osuuspankki FI Vihannin osuuspankki FI Vihannin osuuspankki FI Vihannin osuuspankki FI Pankki- ja muiden tilien käyttöoikeus on Raahen seurakunnan talousjohtajalla Raahen seurakunnassa. Lisäksi talousjohtaja vastaa arvopapereista ja osakkeista sekä seurakunnan haltuun uskottujen rahastojen hoidosta annettujen määräysten mukaisesti sekä päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta kirkkoneuvoston määräämien periaatteiden mukaisesti.

4 16 määrää seuraavien pankkitilien käyttöoikeuden Raahen seurakunnan talousjohtaja Heikki Ilkolle alkaen: - Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Siikajoen osuuspankki FI Vihannin osuuspankki FI Vihannin osuuspankki FI Vihannin osuuspankki FI Vihannin osuuspankki FI Vihannin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Ruukin osuuspankki FI Siikajoen osuuspankki FI Siikajoen osuuspankki FI Siikajoen osuuspankki FI Siikajoen osuuspankki FI Vihannin osuuspankki FI Vihannin osuuspankki FI Vihannin osuuspankki FI hyväksyi ehdotuksen.

5 17 Nro 4 16 Varainhoidon yhteyshenkilö. Oulun Osuuspankki edellyttää, että Raahen seurakunnalla on määritelty varainhoidon yhdyshenkilö. Tämä käytäntö on ollut voimassa Siikasalon seurakunnan varainhoitosalkun vuoksi. Pankki- ja muiden tilien käyttöoikeus on Raahen seurakunnan talousjohtajalla Raahen seurakunnassa. Lisäksi talousjohtaja vastaa arvopapereista ja osakkeista sekä seurakunnan haltuun uskottujen rahastojen hoidosta annettujen määräysten mukaisesti sekä päättää seurakunnan varojen sijoittamisesta kirkkoneuvoston määräämien periaatteiden mukaisesti. Talousjohtajan valtuudet on määritelty talousjohtajan johtosäännössä sekä Raahen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännössä. määrää talousjohtaja Heikki Ilkon Raahen seurakunnan varainhoidon yhteyshenkilöksi. määräsi talousjohtaja Heikki Ilkon Raahen seurakunnan varainhoidon yhteyshenkilöksi.

6 18 Nro 5 17 Yhdistymis- ja erityisavustuksen talletuksen purkaminen. Siikasalon seurakunnan perustamisen yhteydessä on todettu ja linjattu, että kirkkohallituksen yhdistymisavustuksilla turvataan seurakunnan toiminnan säilyminen nykyisellä tasolla (nykyiset työpaikat) niin pitkään (noin vuotta) kunnes luonnollinen poistuma/ eläkkeelle siirtyminen antaa mahdollisuuden suunnitella toimintojen uudelleenjärjestelyjä (Rantsilan, Ruukin ja Vihannin seurakuntien tulevaisuusselvitys 2005). Siikasalon seurakunnan yhdistymissopimuksessa todetaan, että yhteisen seurakunnan taloutta hoidetaan huolellisesti tavoitteena ylläpitää menojen ja tulojen tasapainoa ilman yhdistymisavustuksiakin. Yhdistymisavustuksilla voidaan kehittää seurakuntien yhteistä työtä. Aina viran/ toimen tullessa avoimeksi arvioidaan sen täyttämistarve. Kuitenkin periaatteena on täyttää ensisijaisesti seurakunnan perustehtävän kannalta tärkeät virat ottaen huomioon kappeliseurakuntien välinen tasa-arvo. (Ruukin ja Vihannin yhdistymissopimus) Siikasalon kirkkoneuvosto on käsitellyt vuonna 2009 yhdistymisavustuksen tallentamisesta erilliselle tilille siten, että sitä voidaan myöhemmin käyttää seurakunnallisen toiminnan järjestämiseen. ei ole kuitenkaan asiasta tehnyt päätöstä, vaan jättänyt asian päätettäväksi tilinpäätöksen yhteydessä. Talletus yhdistymisavustuksen nimissä on kuitenkin tehty. Talletuksen nykyinen arvo on noin euroa. Siikasalon seurakunnan rahavarat ovat vuoden vaihteessa lopussa, joten tarvitaan rahoitusta lisää, jotta Siikasalon seurakunnan vuoden 2012 tilinpäätös saadaan tehtyä vielä Siikasalon seurakunnan varoilla. Tämän vuoksi pitäisi ko. talletus purkaa loppuvuoden maksujen suorittamiseksi Siikasalon seurakunnan talousarviotililtä. Talletuksen purkaminen noudattelee Siikasalon seurakunnan vuonna 2009 esittämää linjaa, että talletus käytetään seurakuntatyöhön. päättää purkaa yhdistymis- ja erillisavustuksen talletuksen tililtä Vihannin osuuspankki FI ,79 euroa, jotta Siikasalon seurakunnan menoja vuodelta 2012 saadaan maksetuksi vuoden 2012 tilinpäätökseen. hyväksyi ehdotuksen.

7 19 Nro 6 18 Valtuustoaloite kappelineuvostojen jatkamisesta vuosina 2013 ja Raahen kirkkovaltuuston kokouksessa tehtiin valtuustoaloite siitä, että entisten Ruukin ja Vihannin kappelineuvostot saisivat jatkaa vaalikauden loppuun nykyisillä kokoonpanoilla alueellisina vastuuryhminä paikallisen seurakuntatyön tukemiseksi ja vapaaehtoistyön vahvistamiseksi. Aloitteen ovat allekirjoittaneet Päivi Alakangas, Kukka-Maaria Latomaa ja Maija Pitkänen. Aloitteen tekijöistä Latomaa on kirkkovaltuuston jäsen, joten kyseessä on valtuustoaloite, joka annetaan kirkkovaltuustonpuheenjohtajalle, joka toimittaa sen kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi. Ruukin ( ) ja Vihannin ( ) kappelineuvostot ovat myös tehneet esityksen kirkkoneuvostolle ko. asiasta. Esityksissään kappelineuvostot esittävät, että kappelineuvostot/alueelliset vastuuryhmät päättäisivät seuraavista asioista: - jumalanpalveluspalveluselämän seuraaminen ja sen kehittäminen - alueiden seurakuntatyön suunnittelu (toimintasuunnitelma ja toimintakalenteri) ja toteutus yhdessä työntekijöiden kanssa - tekee esityksiä seurakunnan kirkkoneuvostolle kolehtikohteista - tekee esityksiä oman alueen työntekijävalinnoista (Vihannin esitys) Kappeliseurakunnan perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä sen ohjesäännöstä päättää kirkkovaltuusto. Päätös on alistettava tuomiokapitulin päätettäväksi. Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä. Kirkkohallitus päättänyt lakkauttaa Siikasalon seurakunnan ja liittää sen Raahen seurakuntaan alkaen. Täten on muodostettu yhden seurakunnan hallintomallin mukainen seurakunta. Yhdistymissopimuksessa on sovittu, että Siikasalosta muodostetaan Raahen seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksellä Raahen seurakunnan aluetyön mukaisesti kolme toiminnallista aluetta. Tämä tarkoittaa, että Raahen seurakunnassa on seuraavat alueet Raahe, Pattijoki, Saloinen, Siikajoki, Ruukki sekä Vihanti. Raahen seurakunnan hallintomalli perustuu työmuotojen muodostamiin vastuuryhmiin, jonka valitsee kirkkoneuvosto valtuustokausittain. Vastuuryhmät vastaavat koko seurakunnan alueella työmuotojen toiminnasta ja määrärahoista. Vastuuryhmät ovat laatineet seurakunnan talousarvion vuodelle 2013 sekä talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille Jokainen työmuoto on laatinut yhden toimintasuunnitelman työalastaan koko seurakunnan alueelle. Täten ei ole olemassa mitään alueellista toimintasuunnitelmaa. Toimintakalenterit on laadittu myös eri työmuotojen kesken kattaen koko seurakunnan ottaen huomioon työntekijät tarpeet eri alueilla. Kolehdeista päättää kirkkoherra ja kirkkoneuvosto. Kirkkoherra on pyytänyt eri alueilta työntekijöiltä toiveita alueella kerättävistä kolehdeista. Raahen seurakunnan hallintomalli liitteenä nro 1. Täten Raahen seurakunnassa ei voi olla alkaen kappelineuvostoja eikä niitä vastaavia toimielimiä, joilla olisi aloitteen mukaisia tehtäviä. Seurakunnan hallinnosta vastaa kirkkolain mukaisesti kirkkoneuvosto.

8 20 Seurakunnan eri alueilla voi toimia erilaisia vapaaehtoisia toimintoja esim. lähetyspiirejä tai vastaavia. Näitä toimii tälläkin hetkellä seurakunnan eri alueilla. Nämä piirit tai vastaavat voivat jatkaa toimintaansa kuten ennenkin kun ne vain liitetään osaksi vastuuryhmien toimintaa, jotta ne saatetaan osaksi koko seurakunnan toimintaa. Samalla tulee varmistaa, että ko. toimijoiden käyttämät pankkitilit ovat seurakunnan nimissä. päättää valtuustoaloitteesta seuraavaa: 1. Valtuustoaloite ei aiheuta jatko toimenpiteitä, koska siinä esitetyt asiat eivät ole toteuttavissa Raahen seurakunnan hallintomallin mukaan eikä kirkkolain mukaan, koska Raahen seurakunnassa ei ole perustettu kappeliseurakuntia. 2. Erilaiset vapaaehtoiset toimintapiirit voivat jatkaa toimintaansa seurakunnan eri alueilla kun ne toimivat osana vastuuryhmien toimintaa. hyväksyi ehdotuksen.

9 21 Nro 7 19 Siikajoen pappilan suunnitelmat. Siikasalon seurakunta on tehnyt päätökset Siikajoen pappilan keittiön uusimisesta. Suunnitelmia on uusittu tämän vuoden alussa, joten kirkkoneuvosto joutuu hyväksymään ne uudestaan. Suunnitelmissa on muutettu kalusteet pääosin keittiöhuoneen reunoille kuten olivat alkuperäisessäkin suunnitelmassa. Tämä ratkaisu on toimivampi ja halvempi kuin, kalusteet olisivat huoneen keskellä. Tällöin pitäisi purkaa nykyisiä rakenteita huomattavasti enemmän. n ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto voi päättää rakennuspiirustusten hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää määrärahaa tai on kyse vähäisistä muutoksista rakennuspiirustuksiin. Liitteenä nro 2. Siikajoen pappilan suunnitelmat. hyväksyy Siikajoen pappilan keittiöremontin rakennussuunnitelmat. hyväksyi Siikajoen pappilan keittiöremontin rakennussuunnitelmat.

10 22 Nro 8 20 Eini Stjernan sivutoimilupa-anomus. Emäntä Eini Stjerna anoo sivutoimilupaa pitopalvelutoimintaa varten. Stjerna on hoitanut vuosia Siikasalon seurakunnan aikana pitopalvelutoimintaa siten, että hän on tarjonnut pitopalveluja seurakuntalaisille erilaisissa tilaisuuksissa seurakunnan keittiöissä. Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, jollei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. myöntää Eini Stjernalle sivutoimiluvan pitopalvelutoimintaa varten ehdolla, että sivutointa ei harjoiteta työajalla. myönsi Eini Stjernalle sivutoimiluvan vuodelle 2013 pitopalvelutoimintaa varten ehdolla, ettei sivutointa harjoiteta työajalla.

11 23 Nro 9 21 Oili Nygårdin sivutoimilupa-anomus. Seurakuntamestari Oili Nygård anoo sivutoimilupaa hautakivien myyntiä varten. Nygård on hoitanut vuosia Siikasalon seurakunnan aikana hautakivien myyntiä. Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, jollei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. myöntää Oili Nygårdille sivutoimiluvan hautakivien myyntiä varten ehdolla, että sivutointa ei harjoiteta työajalla. myönsi Oili Nygårdille sivutoimiluvan vuodelle 2013 hautakivien myyntiä varten ehdolla, ettei sivutointa harjoiteta työajalla.

12 24 Nro Lauri Haapalan sivutoimilupa-anomus. Kappalainen Lauri Haapala hakee Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta sivutoimilupaa työnohjaus- ja koulutuspalvelujen sekä mahdollisten muiden toiminimen mukaisten tehtävien hoitamiseen. Käytännössä ko. toimet ajoittuvat vapaapäiville tai muutoin omalle ajalle. Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, jollei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Tuomiokapituli myöntää sivutoimiluvan papin-, lehtorin- tai kanttorinviran haltijalle. Hakemukseen on liitettävä kirkkoneuvoston lausunto. antaa lausunnon Lauri Haapalan sivutoimiluvasta. puoltaa Lauri Haapalan sivutoimilupaa vuodelle 2013 ehdolla, ettei siihen käytetä työaikaa.

13 25 Nro Raahen Tuulivoima Oy:n maa-alueen vuokra-anomus. Raahen Tuulivoima Oy pyytää Raahen seurakunnalta vuokralle maa-alueita tuulivoimalan sijoituspaikoiksi tilalta Mikkelä 16:32. Sopimus kattaisi 1-5 tuulivoimalan paikkaa. Paikat määräytyisivät tarkemmin maastokatselmuksessa, mikäli päästään sopimukseen vuokrauksesta. Vuokra-ajaksi esitetään 25 vuotta. Kirkkolain 14 luvun 4 mukaan kirkkomaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta. Liitteenä nro 3. maanvuokrasopimusehdotus, kartta alueesta sekä suostumuslomake sähkökaapelin asentamiseksi. hyväksyy maa-alueen vuokrasopimuksen liitteen nro 3. mukaisena ja esittää sen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille vahvistettavaksi. Lisäksi kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn vuokran euroa vuodessa / tuulivoimala paikka + 0,25 % vuotuisesta tuotosta. hyväksyi maa-alueen vuokrasopimuksen liitteen nro 3. mukaisena ja esittää sen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille vahvistettavaksi.

14 26 Nro Seurakunnan edustajat osakaskuntien ja As Oy Virastokartanon yhtiökokoukseen. Siikasalon seurakunta on valinnut kirkkovaltuuston toimikaudeksi vuosille seurakunnan edustajiksi osakaskuntien vuosikokouksiin seuraavat henkilöt: Ulla Ala-aho Pehkolan osakaskunta Raimo Niinimaa Revonlahden osakaskunta Reino Nygård Siikajoen osakaskunta. As Oy Virastokartanon yhtiökokouksen Siikasalon seurakunnan edustajaksi on valittu Pirkko Rapakko. Lisäksi kirkkoneuvosto on päättänyt, että mikäli valitulla edustajalla on este, Siikasalon seurakunnan edustajana toimii kirkkoherra tai vt. talous- ja hallintopäällikkö. Siikasalon seurakunnan lakattua alkaen ja liittyä Raahen seurakuntaa, tulee Raahen seurakunnan kirkkoneuvoston valita edustajat edellä mainittuihin elimiin. päättää valita Raahen seurakunnan edustajiksi osakaskuntiin seuraavat henkilöt: Ulla Ala-aho Pehkolan osakaskunta Raimo Niinimaa Revonlahden osakaskunta Reino Nygård Siikajoen osakaskunta. Lisäksi kirkkoneuvosto valitsee As Oy Virastokartanon yhtiökokouksen Raahen seurakunnan edustajaksi Pirkko Rapakon. hyväksyi ehdotuksen. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että talousjohtaja toimii edustajien sijaisena.

15 27 Nro Muita asioita. Nro Ilmoitusasioita. 1) Scandinavian Wind Energy SWE Oy:n maanvuokra-anomus tuulivoimala anomus merkittiin tiedoksi ja päätettiin siirtää asia myöhempään käsittelyyn. 2) päätti lainata Saloisten kirkon vaivaisukon Kerimäen kirkkoon. 3) valitsi rakennustoimikuntaan Reino Nygårdin. Ei ollut. Nro Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen. Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen. Nro Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo