Johdanto. Lasten ja perheiden palvelujen yhteistiedot Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto. Lasten ja perheiden palvelujen yhteistiedot Työntekijöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@selanne.net"

Transkriptio

1

2 Johdanto Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien sekä Kärsämäen ja Reisjärven kuntien perustama kuntayhtymä, joka on aloittanut toimintansa vuoden 2010 alusta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tehtävänä on tuottaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja elinympäristön turvallisuuden tukemiseksi. Kaikessa toiminnassa - sekä päätöksenteossa että palveluissa - edistetään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta. Selänteen alueella asuu noin asukasta ja arvion mukaan 2980 lapsiperhettä (tilastot: Selänne tarjoaa lapsiperheille monenlaisia palveluita. Osa perhepalveluista on lakisääteisiä, osa vapaaehtoisia. Nyt ne kaikki on koottu samaan palveluoppaaseen, jotta Te ja perheenne löytäisitte niiden ääreen helpommin. Tämä palveluopas on koottu Lapsen hyvä arki hankkeen kautta yhteistyössä Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön sosionomi (amk) opiskelijan kanssa. Lasten ja perheiden palvelujen yhteistiedot Työntekijöiden sähköpostiosoitteet: Palvelujohtaja Heleena Talala puh Johtava terveydenhoitaja Marja-Leena Lehtomäki puh Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen puh Johtava sosiaalityöntekijä vs. johtava sosiaalityöntekijä Anja Vänttilä puh

3 Sisällys Lapsi- ja perhetyö... 4 Neuvola + koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto... 5 Varhaiskasvatus... 8 Päivähoitoon hakeminen... 9 Päivähoidon asiakasmaksut... 9 Päiväkoti Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Erityisvarhaiskasvatus Esiopetus Avoin varhaiskasvatus Kerhotoiminta Leikkikenttätoiminta Kunnallisen päivähoidon vaihtoehdot Lasten hoidon tuet Yksityinen päivähoito Lastensuojelu Lastenvalvonta Perhetyö Lastensuojelun perhetyö Lapsiperheiden kotipalvelu Terapiat Perheneuvolapalvelut Puheterapia Kolmannen sektorin palvelut

4 Lapsi- ja perhetyö Lapsi- ja perhetyön tehtävänä on tukea perheiden omaa selviytymistä päämääränä lasten ja perheiden hyvinvointi. Toimintamme perustana on toimiva yhteistyö ja kumppanuus asiakkaiden ja eri yhteistyötahojen kanssa. Työmenetelmien kehittämisessä otetaan koordinoidusti käyttöön varhaisen puuttumisen ja tuen mahdollistavia moniammatillisia yhteistyökäytäntöjä ja työmenetelmiä. Selänteen lapsi- perhetyö sisältää neuvolapalvelut, jossa äitiys- ja lastenneuvola, kouluja opiskelijaterveydenhuolto; varhaiskasvatuspalvelut (päivähoitopalvelut), johon kuuluu erityisvarhaiskasvatus; perhetyö sekä lapsiperheiden kotipalvelu ja lastensuojelun sosiaalityön palvelut. Palvelut kuntalaisille järjestetään pääasiassa lähipalveluina. Lastensuojelutyö toteutetaan erillisyksiköstä käsin. 4

5 Neuvola + koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Neuvolapalvelut on suunnattu lasta odottavalle ja lapsen syntymän jälkeen lapselle ja hänen perheelle siihen asti kun lapsi aloittaa koulun. Neuvolasta saa tukea ja ohjausta lapsen odotukseen, synnytykseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä ja asioissa. Lapsen syntymän jälkeen neuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä ja tuetaan koko perhettä kasvatukseen liittyvissä asioissa ja lapsen hoidossa. Neuvolassa kannustetaan koko perhettä terveellisiin elintapoihin. 1. Äitiysneuvola Äitiysneuvolan tavoitteena on äidin, sikiön ja perheen hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen. Tehtävänä on raskauden kulun seuranta, riskien seulonta sekä valmentaminen synnytyksen ja vanhemmuuteen. Kotikäyntejä tehdään tarvittaessa jo ennen lapsen syntymää. 2. Lastenneuvola Lastenneuvolan ensisijainen tavoite on lapsen suotuisan kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen. Lapsi voidaan tarvittaessa ohjata jatkotutkimuksiin. Lapsen hyvinvointi riippuu perheen hyvinvoinnista, ja tämän takia koko perheen näkökulma pyritään ottamaan toiminnassa huomioon. Lastenneuvolassa laaja terveystarkastus suoritetaan lapsen ollessa 4-vuotias. Vanhempien, terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi huomioita lapsesta kysellään hoitopaikasta tai kerhosta vanhemman luvalla ennen tarkastusta. 3. Perhevalmennus Perhevalmennuksen tarkoitus on tukea vanhempia antoisassa ja haastavassa hoito- ja kasvatustehtävässä. Tavoitteena on vahvistaa sellaisia tietoja ja taitoja, jotka helpottavat arjen sujumista vauvan kanssa. Perhevalmennuksen perustavoite on vanhemmuuden vahvistuminen. Kokoontumiskerroilla puhutaan isäksi ja äidiksi kasvamisesta, synnytyksestä ja imetyksestä. Lisäksi käydään läpi vauvan hoitoa ja varhaisen vuorovaikutuksen toteutumista arjessa. Perhevalmennuksen aikana vanhemmat voivat halutessaan tutustua samassa elämäntilanteessa oleviin perheisiin. Perhevalmennusta toteuttaa moniammatillinen työryhmä. Perhevalmennuksen jälkeen toiminta voi jatkua vanhempainryhmätyyppisenä toimintana. 4. Perhesuunnittelu Perhesuunnitteluneuvolassa annetaan raskauden ehkäisyneuvontaa ja ohjausta ehkäisymenetelmien valintaan. Lisäksi voidaan auttaa raskauden suunnittelussa ja neuvoa mahdollisissa lapsettomuus- ym. ongelmissa. Neuvonnan tehtävänä on ylläpitää ja edistää ihmisen seksuaalista terveyttä ja hyvinvointia. 5

6 5. Terveysneuvonta Terveysneuvonta sisältää liikunta- ja ravitsemusohjausta, savuttomuuteen tukemista, eri sairauksiin liittyvää neuvontaa sekä tartuntatautien ehkäisyä, kuten matkailijoiden rokotukset sekä influenssarokotuskampanjat. Alle kouluikäisten terveysneuvontaa annetaan lastenneuvoloissa, omalla terveydenhoitajalla. Kouluikäisten terveysneuvontaa annetaan kouluterveydenhuollossa. Opiskelijoiden terveysneuvontaa annetaan opiskelijaterveydenhuollossa. Työssäkäyvien terveysneuvontaa annetaan omassa työterveyshuollossa. Muulle aikuisväestölle terveysneuvonta annetaan terveysasemalla ja neuvolassa. 6. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja siihen sisältyy: oppilaan terveyden seuraaminen ja edistäminen mukaan lukien suun terveydenhuolto kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyö muun opetus- ja oppilashuollon henkilöstön kanssa sekä koulun ja kodin välinen yhteistyö terveydentilan toteamista varten tarpeellinen erikoistutkimus. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen lapsen kehitysvaiheen mukainen terveysneuvonta. Kouluterveydenhuollossa on tunnistettava oppilaan ja hänen perheensä erityisen tuen tarpeet ja järjestettävä tarvittava tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Erityisesti on huomioitava syrjäytymisen ehkäisy. Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuollon palveluja. Ammattikouluissa, lukioissa ja opistoissa suoritetaan terveydenhoitajan tarkastus ensimmäisenä opiskeluvuotena ja lääkärintarkastus ensimmäisenä tai toisena vuotena. AMK-koulutuksessa tehdään ensimmäisenä vuotena terveyskysely, jonka pohjalta tarvittaessa terveydenhoitajan tarkastus. Palvelupäällikkönä toimii vastaava terveydenhoitaja Marja-Leena Lehtomäki, puh

7 Yhteystiedot toimipisteittäin: (Sähköpostiosoitteet: Haapajärvi Osoite: Kaupungintalo, Kirkkokatu 2, Haapajärvi Äitiysneuvola Puhelintunti ma klo 12-13, ti-pe klo 8-9 ja Terveydenhoitaja Leena Alahäivälä, Terveydenhoitaja Lastenneuvola Puhelintunti ma-ke ja pe klo 8-9 ja klo 12-13, to klo 8-9 Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja Pirjo Paassilta/ Niina Yliniemi, Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Terveydenhoitaja Jaana Lipponen, Ylä-aste, lukio, Oksava Terveydenhoitaja Ritva Kankaanpää, Martinmäki, HAI Kärsämäki Osoite: Terveyskeskus, Aleksintie 4, Kärsämäki Ajanvaraus- ja puhelinasiat ma-pe klo 8-9 Äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunnittelu Terveydenhoitaja Ulla Lehtola, Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Terveydenhoitaja Tellervo Svala, (varmimmin ma-to klo 11-12) Saviselkä, Venetpalo, Frosterius, lukio Pyhäjärvi Osoite: Terveyskeskus, Potilaspolku Pyhäsalmi Ajanvaraus ma-to klo 9-11 puh Terveydenhoitajien puhelintunti ma-to klo puh Äitiys- ja lastenneuvola Terveydenhoitaja Riitta Rasila, Terveydenhoitaja Virpi Halonen, Palvelusihteeri Sisko-Päivikki Tuokko, Reisjärvi Osoite: Terveyskeskus, Savikontie 1A Reisjärvi Terveydenhoitajan puhelintunti ma-pe klo Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Th Virpi Halonen, Rannankylän koulu, Ruotasen koulu Th Riitta Rasila, Emolahden koulu, Hiidenkylän koulu Th Heljä Karsikas, Ylä-aste, lukio, Bovalius, Nivalan ammattiopisto Vastaava terveydenhoitaja Marja-Leena Lehtomäki, Ikosen koulu Äitiysneuvola Terveydenhoitaja Leila Kiljala, Lastenneuvola Terveydenhoitaja Liisa Lindholm, Terveydenhoitaja Leila Kiljala, Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Terveydenhoitaja Satu Kokkoniemi Lukio, ylä-aste, Leppälahti, Niemenkartano, Kalaja, kr.opisto, Rantaniemi 7

8 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on 0-5 vuotiaille suunnattua hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Varhaiskasvatuspaikoissa tehdään kattavasti kaikkien perheiden kanssa varhaiskasvatussuunnitelmat, joissa huomioidaan muun muassa lapsen yksilöllisen tuen tarve. Varhaiskasvatussuunnitelmissa lähtökohtina ovat muun muassa perheen arvot, tavat, tottumukset sekä lapsen tarpeet. Selänteen varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat perheille päivähoitoa jokaisen peruspalvelukuntayhtymään kuuluvan kunnan alueella lähipalveluna. Päivähoitomuodoista perhe voi valita perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon tai päiväkotihoidon. Varhaiskasvatus on osa lasten ja perheiden palvelulinjaa. Varhaiskasvatuksesta kokonaisvastuussa on Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen puh Lasten ja perheiden palvelulinjan esimiehenä toimii Palvelujohtaja Heleena Talala puh Jokaisessa kuntakeskuksessa on varhaiskasvatuksen palvelutoimisto, jossa hoidetaan päivähoitohakemusten vastaanottaminen, lasten hoitopaikkoihin sijoittaminen, päivähoitomaksupäätösten tekeminen ja yksityisten hoitopaikkojen hyväksyminen ja valvonta. Haapajärvi Kirkkokatu 2 (Kaupungintalo) HAAPAJÄRVI Kärsämäki Aittatie 7 (Lastentalo Kuusipiha) KÄRSÄMÄKI Pyhäjärvi Potilaspolku 4 (Terveyskeskus) PYHÄSALMI Reisjärvi Reisjärventie 8 A (Kunnanvirasto) REISJÄRVI

9 Päivähoitoon hakeminen Hakuaika ja päivähoitohakemus Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden lapsen hoidontarpeen mukaan. Päivähoitohakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli hoidon tarve aiheutuu äkillisestä työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, eikä hoidon tarve ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikkaa. Päivähoitopaikkaa haetaan kirjallisella päivähoitohakemuksella. Päivähoitohakemuksia jakaa varhaiskasvatuksen palvelutoimistot tai sen voi tulostaa täytettäväksi osoitteesta (Lapset ja perheet varhaiskasvatus/päivähoito). Samalta sivustolta löytää myös lisätietoja päivähoitoon hakemisesta. Päivähoidon asiakasmaksut Lasten päivähoidon kuukausimaksu määritellään perheen koon ja tulojen mukaan. Tuloina huomioidaan avio- ja avopuolisoiden veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, ja lisäksi päivähoidon piirissä olevan lapsen tulot. Tarkempaa tietoa maksuperusteista ja tämän hetkiset maksuluokat saa Selänteen Internet-sivuilta osoitteesta selanne.net (Lapset ja perheet Varhaiskasvatus/päivähoito Päivähoidon asiakasmaksut). 9

10 Päiväkoti Päiväkotien toimintaa ohjaa Laki lasten päivähoidosta ( /36). Laki vaatii päiväkoteihin koulutettua henkilökuntaa ja asettaa päivähoidolle tavoitteita. Näin Perheenne voi luottaa saavansa laadukasta ja turvallista päivähoitoa. Selänteen alueella kaiken toiminnan tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Teemoiksi on nostettu kasvatuskumppanuuden kehittäminen sekä yhteistyön vahvistaminen talojen sisällä. Selänteen alueella on neljä päiväkotia: Lastentalo Kuusipiha Kärsämäellä Aittatie 7, Kärsämäki Päiväkoti Muksuteekki Pyhäjärvellä Tunturitie 23, Pyhäsalmi Kuusipihan ja Muksuteekin johtaja Hilkka Maliniemi virkavapaalla saakka, jonka aikana Kuusipihan asioista vastaa Hannele Katalisto puh Muksuteekin asioista vastaa Anu Sippola puh Päiväkoti Satakieli Haapajärvellä Roikolantie 20, Haapajärvi Päiväkoti Tuulenpesä Reisjärvellä Anjalantie 11, Reisjärvi Satakielen ja Tuulenpesän johtaja Anu Sippola

11 Perhepäivähoito Perhepäivähoito on eri-ikäisistä lapsista koostuvassa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jossa korostuvat perushoito ja leikki. Perhepäivähoidon vahvuuksia ovat pysyvä hoitosuhde, kodinomainen kasvuympäristö, läheinen yhteistyö vanhempien ja hoitajan välillä, lapsen yksilöllinen huomiointi sekä hänen tarpeistaan lähtevä hoito ja kasvatus. Perhepäivähoitajan hoitoryhmään voidaan sijoittaa neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat lapset mukaan lukien sekä yksi esikoululainen tai koululainen. Perhepäivähoitajan voi saada lasten kotiin, jos perheessä tai hoitoryhmässä on neljä alle kouluikäistä lasta. Perhepäivähoidossa oleville lapsille nimetään varahoitopaikka hoitajan äkillisiä poissaoloja varten joko toiselta perhepäivähoitajalta, ryhmäperhepäivähoidosta tai päiväkodista. Perhepäivähoidon yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Haapajärvi-Pyhäjärvi Varhaiskasvatuksen ohjaaja Tuula Lohvansuu puh Reisjärvi-Kärsämäki Varhaiskasvatuksen ohjaaja Erja Puranen puh

12 Ryhmäperhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito on hoitoa kodinomaisissa olosuhteissa. Ryhmäperhepäivähoitokodit on varustettu piha-alueiltaan, toimitiloiltaan ja välineiltään päivähoitoikäisten lasten käyttöön. Yksiköissä työskentelee yksi hoitaja neljää lasta kohden. Lapsiryhmä on sisarusryhmä, jossa on hoidossa 0-6 -vuotiaita. Ryhmän enimmäiskoko on 8 tai 12 lasta. Vuorohoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan ensisijaisesti ryhmäperhepäivähoitoon. Ryhmäperhepäivähoitokotien aukioloajat ja työntekijöiden työajat määräytyvät lapsille sovittujen hoitoaikojen mukaan. Koska jokaisella lapsella on yksilölliset hoitoajat ja tarpeet, ovat päiväohjelman kiinteitä aikoja vain ruokailuajat. Ryhmikset Selänteen alueella: Haapajärvi: Jukola, Impivaarankatu 1 Lemmikit puh , Vanamot puh , Niittyvillat puh , Kukkaniemi (vuorohoito), Kukkaniementie 14 Kissankellot puh , Ruusunnuput puh , Hippiäiset, Mustolanperäntie 36 puh , Kärsämäki: Lastentalo kuusipiha, Aittatie 7 Kissankellot puh Ketunleivät puh Pyhäjärvi: Pyhäsalmen alue: Aarnola, Ollintie 25 puh , Kulmala, Tunturitie 1 D 2 puh , Salmela, Tunturitie 1 D 1 puh , 12

13 Paavola (vuorohoito), Paavolantie 1 puh , Pikku-Repola, Vanha Pyhäjärventie 32 puh , Repola (vuorohoito), Vanha Pyhäjärventie 32 puh , Ruotasen alue: Kettula, Tornitie 4 A 4 puh , Metsola, Tornitie 4 A 2-3 puh , Reisjärvi: Anjala, Anjalantie 12 Kiurut puh , Peipposet puh , Ryhmäperhepäivähoidon esimiesten yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Haapajärvi, Kärsämäki Varhaiskasvatuksen ohjaaja Vuokko Vinberg Aittatie 7 (Lastentalo Kuusipiha) KÄRSÄMÄKI puh Pyhäjärvi Varhaiskasvatuksen ohjaaja Sirpa Lipponen Potilaspolku 4 (Terveyskeskus) PYHÄSALMI puh Reisjärvi Päiväkodin johtaja Anu Sippola Roikolantie HAAPAJÄRVI puh

14 Erityisvarhaiskasvatus Erityisvarhaiskasvatus on lapsen erityisen tuen tarpeen tunnistamista, hoitamista ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaamista tai asiantuntija-avun hankkimista lapsen kehityksen tueksi. Tavoitteena on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huomata erityisen tuen tarpeet, vahvistaa lapsen oppimisvalmiuksia ja pyrkiä turvaamaan lapsen oikeus saada omaa kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan tukevaa varhaiskasvatusta. Tuen järjestämisen perustana on kasvatuskumppanuus ja moniammatillinen yhteistyö. Tuen tarvetta voi esiintyä mm. puheen ja kielellisen kehityksen alueella sosiaalisessa ja tunne-elämän kehityksessä lapsen liikkumisen ja toimimisen alueella tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä hahmottamisessa Esiopetus Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista eli sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta (muutoksia tähän voivat aiheuttaa lapsen koululykkäysvuosi tai 11-vuotinen oppivelvollisuus). Selänteen kuntien alueella esiopetuksen järjestämisestä vastaavat kuntien sivistyspalvelut. Esiopetusikäisten lasten päivähoidon järjestäminen kuuluu peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle. Lapselle voi hakea kunnallista päivähoitopaikkaa tarvittaessa normaalilla päivähoitohakemuksella. Esiopetusikäisen lapsen päivähoitoa järjestetään joustavasti kaikissa hoitomuodoissa. Lisätietoa esiopetuksesta ja sivistyspalveluista saa kuntien nettisivuilta osoitteista

15 Avoin varhaiskasvatus Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen järjestämää avointa varhaiskasvatusta on tarjolla toistaiseksi vain Pyhäjärvellä. Pyhäjärvellä on tarjolla lapsille leikkikerhotoimintaa hajaasutusalueilla 4-6-vuotiaille ja leikkikenttätoimintaa kesäisin vuotiaille. Kerhotoiminta Leikkikerhotoiminta tarjoaa osa-aikaista, turvallista ja monipuolista viriketoimintaa hajaasutusalueiden lapsille ennen oppivelvollisuuden alkamista. Päivittäinen toiminta-aika on pienemmillä 3 tuntia, esikoululaisilla pidempi. Kerhomaksu 4-5 -vuotiailta on 20 euroa/lukukausi. Maksu peritään kuluvan lukukauden aikana. Leikkikerhot kokoontuvat kerran viikossa pääasiallisesti kouluilla. Kerholaiset oppivat jo varhain tuntemaan tulevan koulunsa, opettajat ja muun henkilökunnan. Tämä edesauttaa koulutien aloittamista. Leikkikenttätoiminta Leikkikenttätoiminta on avointa, ohjattua ja valvottua pääosin ulkona tapahtuvaa toimintaa. Olennaista leikkikenttätoiminnalle on sen antamat erilaiset mahdollisuudet omaehtoiseen ja aktiivisuutta lisäävään toimintaan. Kaikki halukkaat pääsevät toimintaan mukaan, ja toiminta on kaikille maksutonta. Ohjaajina kentällä ovat lasten kanssa työskentelevät vakituiset työntekijät apunaan koululaisia. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja se on tarkoitettu vuotiaille lapsille. Alle 4-vuotiaat lapset voivat tulla kentälle yhdessä vanhempiensa tai huoltajiensa kanssa. Avoimen varhaiskasvatuksen yhteystiedot Kerho-ohjaaja Tarja Tikkanen Avoimen varhaiskasvatuksen toimisto Ollintie PYHÄSALMI puh

16 Kunnallisen päivähoidon vaihtoehdot Lasten hoidon tuet Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi kunnallinen päivähoito, kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea haetaan Kansaneläkelaitokselta. Pyhäjärven kaupunki maksaa lisäksi kotihoidontuen kuntalisää, josta lisätietoa osoitteessa sekä paikallisesta kansaneläkelaitoksen toimistosta. Kotihoidon tuki Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot. Vanhemmat voivat siis olla töissä tai esim. palkallisella vuosilomalla kotona ja saada hoitorahaa. Yksityisen hoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Lisätietoa tukimuodoista ja niiden hakemisesta saa Yksityinen päivähoito Lapsi voi olla myös hoidossa yksityisellä perhepäivähoitajalla tai omassa kodissaan, kun vanhemmat palkkaavat lapsen kotiin yksityisen hoitajan. Tällöin kyseessä on työsuhde, jossa perhe on työnantaja ja hoitaja työntekijä. Yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä päivähoidon tuottaja. Lisätietoja saa: yksityiset perhepäivähoitajat ry:n sivuilta Kotitalous työnantajana esitteestä, joka löytyy Kelan sivulta 16

17 Lastensuojelu Kaikilla perheillä on joskus vaikeuksia. Useimmiten ongelmat ratkeavat lapsen omassa elinpiirissä. Joskus ongelmien selvittämiseen tarvitaan lastensuojelun tukea. Lastensuojelussa avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia tuen muotoja. Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä varmistaa, että lapsen oikeudet hyvinvointiin, leikkiin, oppimiseen ja osallistumiseen toteutuvat. Lastensuojelun työskentely käynnistyy useimmiten lastensuojeluilmoituksesta (lastensuojeluilmoitus tutkitaan aina!), jonka kiireellisyyden lastensuojelun työntekijä arvioi välittömästi. Tämän jälkeen on ratkaistava seitsemän arkipäivän kuluessa, tehdäänkö tarkempi lastensuojelutarpeen selvitys. Lastensuojeluilmoitus ei tee kenestäkään lastensuojelun asiakasta automaattisesti. Lapsen asiakkuus alkaa siitä, jos ryhdytään välittömiin toimiin tai päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys. Jokaiselle asiakkaana olevalle lapselle nimetään oma sosiaalityöntekijä, joka vastaa lapsen asioista. Lastensuojelussa lasta kuullaan aina hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden! Lastensuojeluasioissa voit ottaa yhteyttä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen lastensuojelun työntekijöihin. Sosiaalityöntekijöiden puhelinajat ovat maanantaista perjantaihin klo Äkillisissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä lastensuojelun virka-ajan päivystyspuhelimeen numerossa Kiireellisissä hätätilanteissa virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin sosiaalipäivystäjän tavoittaa hätäkeskuksen kautta numerosta 112. Selänteessä lastensuojelutyö hoidetaan lastensuojelun erityisyksiköstä käsin lähipalveluna. Työtä tehdään siellä, missä perheet ovat. Lastensuojeluyksikön työntekijät tekevät parityötä kuntakohtaisilla vastuualueillaan, jolla turvataan Selänteen kunnissa yhtäläinen lastensuojeluprosessien hallinta. Lastensuojeluyksikön hallinnollinen keskus on Haapajärven kaupungintalolla osoitteessa Kirkkokatu 2 Lastensuojelutyö on moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat mm. päivähoito, koulut, terapiayksikkö ja neuvola. 17

18 Lastensuojelun yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä Anja Vänttilä puh Haapajärvi-Reisjärvi sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, Rj Anja Vänttilä puh sosiaalityöntekijä Helena Eskola puh sosiaaliohjaaja Sanna Lehto puh Pyhäjärvi-Kärsämäki sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Martti Ruotsalainen puh sosiaaliohjaaja Tarja Hyväri puh Lastenvalvonta Lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämistä koskevat asiat ja tekevät sopimuksia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä elatuksesta. Lisätietoa lastenvalvojan tehtävistä löytyy Selänteen Internet-sivuilta selanne.net (Lapset ja perheet Lastensuojelu Lastenvalvonta) Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä lastenvalvojan tehtävät on jaettu kuntapareihin ja tehtävät hoidetaan lastensuojelusta käsin. Lastenvalvojat tavoitat parhaiten puhelintunnilla ma- pe klo Reisjärvi: Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Anja Vänttilä p Haapajärvi-Pyhäjärvi-Kärsämäki: Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Martti Ruotsalainen p

19 Perhetyö Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä lastensuojelussa tehdään lastensuojelun perhetyötä sekä lapsiperheiden kotipalvelua. Lastensuojelun perhetyö Lastensuojelun perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Lastensuojelun perhetyö on ennaltaehkäisevää ja/tai korjaavaa työtä, jota tehdään pääasiassa perheiden kotona. Perhetyö on suunnitelmallista, kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä työtä, jonka avulla perhettä pyritään tukemaan kokonaisuudessaan jokaisen perheenjäsenen tarpeet huomioon ottaen. Perhetyön asiakkuus alkaa sosiaalityöntekijän kautta lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen. Lisätietoja perhetyöstä antavat lastensuojelun sosiaalityöntekijät tai perhetyöntekijät. Perhetyöntekijöiden yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Haapajärvi: Teija Myllylä p Heli Hirvi p Elma Myllylahti p Kärsämäki: Maarit Mykkänen p Riitta Hyvölä p Pyhäjärvi: Tiina Kämäläinen p Eeva Aulankoski p Reisjärvi: Sylvi Kamula p

20 Lapsiperheiden kotipalvelu Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tilapäistä lasten- ja kodinhoitoapua tukea tarvitseville lapsiperheille. Kotipalvelun tarve perheessä voi ilmetä esimerkiksi sairauden tai vamman, alentuneen toimintakyvyn, perheenlisäyksen, perhetilanteen muutoksen, sairaalassa käynnin tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi. Kotipalvelu on asiakkaalle maksullista. Maksut määräytyvät asiakkaan tuloista riippumatta lapsiperheiden kotipalvelun työntekijän työajan mukaisesti. Perusmaksu on 3,80 / tunti. Lapsiperheiden kotipalvelun tehtäviin sisältyvät pääasiassa kodinhoidolliset ja lapsen hoitoon liittyvät tehtävät. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä lapsiperheiden kotipalvelu toimii perhetyön yhteydessä ja palvelua voi tilata päivystysaikana maanantaista perjantaihin klo 8-9 seuraavista puhelinnumeroista: Haapajärvi-Reisjärvi p ja Pyhäjärvi- Kärsämäki p Lapsiperheiden kotipalvelun tarvetta voidaan kartoittaa myös neuvolan kautta. Neuvola voi myös auttaa yhteydenotossa perhetyöntekijöihin. 20

21 Terapiat Perhe voi löytää apua myös terapiayksiköiden kautta, vaikka ne eivät kuulukaan perhepalveluiden vaan psykososiaalisten palveluiden alaisuuteen. Terapiapalvelujen periaatteena on järjestää asukkaille tasavertaiset, laadukkaat ja helposti saatavilla olevat psykososiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. Terapiapalveluita ovat mielenterveys-, perheneuvola- ja päihdepalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja päivätoiminta. Palvelut ovat maksuttomia eikä lähetettä tarvita. Ajanvaraus tapahtuu jättämällä yhteystiedot palvelusihteerille, minkä jälkeen hoitotyöntekijä ottaa suoraan sinuun yhteyttä ja tekee hoidontarpeen arvioinnin. Yhteydenotot: (Sähköpostiosoitteet: Haapajärven Terapiayksikkö palvelusihteeri Kirsi Autio ma - to klo pe klo puh Reisjärven Mielenterveysneuvola erikoissairaanhoitaja Vuokko Niskala puhelinaika ma - to ja pe puh Pyhäjärven Mielenvireyskeskus palvelusihteeri Eeva Tikka ma - pe klo puh Kärsämäen Mielenterveysneuvola erikoissairaanhoitaja Elli Pesonen puh Perheneuvolapalvelut Palvelut ovat tarkoitettu lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Perheneuvola antaa tukea esimerkiksi silloin, kun vanhempi haluaa keskustella lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista, kun nuori haluaa puhua ulkopuolisen kanssa, perheessä on äkillisiä muutoksia tai vaikkapa vanhemmat harkitsevat avioeroa. Palvelut ovat maksuttomia. Asiakas käy vastaanotoilla sovitun työntekijän luona. Hoidosta vastaa työryhmä, johon kuuluu eri ammattien edustajia. Hoitojakson tavoitteet, työskentelytapa sekä käyntien määrä sovitaan asiakkaan kanssa ensimmäisten käyntien aikana. Asiakastyön lisäksi terapiayksiköissä tarjotaan konsultaatiota, työnohjausta ja koulutusta. 21

22 Perheneuvolapalveluiden yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Haapajärven perheneuvolapalvelut psykologi Pirjo Erkinantti-Toivo puhelinaika ma - pe klo puh sosiaalityöntekijä Marjukka Niku puhelinaika ma - pe puh Reisjärven perheneuvolapalvelut psykologi Pirjo Erkinantti-Toivo vastaanotto joka toinen viikko puhelinaika ma - pe klo puh sosiaalityöntekijä Marjukka Niku vastaanotto joka toinen viikko puhelinaika ma - pe puh Kärsämäen perheneuvolapalvelut sosiaalityöntekijä Elina Taskinen paikalla parittoman viikon joka toinen torstai Pyhäjärven perheneuvolapalvelut puh sosiaalityöntekijä Elina Taskinen puhelinaika ma - pe ja puh Perheneuvolapalvelut, palveluiden saatavuus paikkakunnilla Haapajärvi: Psykologin vastaanotto 5pvä/viikko (paitsi joka toinen vko 1pvä Reisjärvellä) Sosiaalityöntekijän vastaanotto 3pvä/viikko (paitsi kerran kuussa 1pvä Reisjärvellä) Lastenpsykiatrin vastaanotto 1pv/kuukausi Lisäresurssina jatketaan OYS:n lastenpsykiatrian etäpkl:n perheterapeutin palvelun ostoa 1pvä/kk Reisjärvi Psykologin vastaanotto 1pvä/2 viikkoa Sosiaalityöntekijän vastaanotto 1pvä/kuukausi Lastenpsykiatripalvelut käytettävissä Haapajärvellä kerran kuukaudessa Pyhäjärvi Psykologin vastaanotto 4pvä/viikko Sosiaalityöntekijän vastaanotto 4pvä/viikko Lastenpsykiatrin vastaanotto 8pvä/vuosi Kärsämäki Psykologin vastaanotto 1pvä/viikko Sosiaalityöntekijän vastaanotto 1pvä/viikko Lastenpsykiatripalvelut käytettävissä Pyhäjärvellä 8pvä/vuosi 22

23 Puheterapia Äsken mainitut terapiat kuuluivat siis psykososiaalisten palveluiden alle. Perhe voi saada apua myös vaikkapa puheterapiasta, jonka puolestaan lasketaan kuuluvan terveyspalveluiden alle. Puheterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on ehkäistä, lievittää tai parantaa kielen, puheen, äänen ja kommunikaation häiriöitä. Puheterapia perustuu asiakkaan perheineen sekä puheterapeutin väliseen yhteistyöhön. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös muiden asiakasta hoitavien työntekijöiden, kuten neuvolan ja päiväkodin henkilökunnan, lääkärin, psykologin, toiminta- ja fysioterapeutin kanssa. Puheterapiapalveluita tarjotaan kaikenikäisille, mutta painopistealueena ovat alle kouluikäiset lapset. Yleensä puheterapeutin vastaanotolle tullaan esim. terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä, mutta lähete ei ole välttämätön. Voit ottaa yhteyttä suoraan puheterapeuttiin, jos lapsen kielellisessä kehityksessä huolestuttaa esimerkiksi jokin seuraavista: puhe viivästyy (kun 2-vuotias lapsi ei vielä puhu) puhe on epäselvää ohjeiden ymmärtämisessä on pulmaa vuorovaikutuksessa on ongelmia lapsi änkyttää isommalla lapsella (yli 5-vuotiaat) on äännevirheitä Puheterapian yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Haapajärvi Puheterapeutti Marketta Kilpeläinen Puh Kärsämäki Puheterapeuttiopiskelija Kati Turkka Puh Aikuiset lääkärin vastaanotolle kiireetön ajanvaraus klo 9-14 Puh Pyhäjärvi Puheterapeutti Kirsi Ylilammi Puh Reisjärvi Puheterapeuttiopiskelija Kati Turkka Puh

24 Kolmannen sektorin palvelut Selänteen peruspalvelukuntayhtymän tarjoamien palvelujen lisäksi olemassa on yksityisten palveluntarjoajien sekä seurakunnan ja yhdistysten perhepalveluita. Myös sieltä voit löytää apua ja tekemistä perheellesi. Kokeile vaikka näitä! Mannerheimin lastensuojeluliitto Suomen 4H-liitto Paikalliset seurat sekä kansalaisopistot tarjoavat palveluita ja aktiviteetteja lapsiperheille. Kokeile vaikka paikallisia urheiluseuroja (Pyhäjärven pohti pypo.sporttisaitti.com, Kärsämäen Kataja karsamaenkataja.fi, Haapajärven Kiilat kiilat.fi, Nivalan Urheilijat nivalanurheilijat.fi) tai mikset ottaisi yhteyttä lähimpään ratsastusseuraasi. Jokilaaksojen musiikkiopisto jlmo.fi tai Tanssiopisto Uusikuu tanssiopistouusikuu.fi tarjoavat myös säpinää arkeen. Koko perheelle voi löytyä yhteinen harrastus vaikkapa Suomen urheiluliiton sul.fi kautta. Myös kouluilla saatetaan järjestää toimintaa perheille kerhojen tai muiden tempausten muodossa. Lapsia ja nuoria auttaa myös lasten ja nuorten auttava puhelin PALVELUOPPAAN LAATI YHDESSÄ SELÄNTEEN JOHTORYHMÄN KANSSA HEIDI SANDHOLM, SOSIONOMI (AMK) 24

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut 2 Oulu varhaiskasvatuspalvelut Hoivaa, kasvatusta ja opetusta Varhaiset vuodet ovat ainutkertainen vaihe lapsen elämässä. Vanhempainvapaan jälkeen tulee ajankohtaiseksi, miten lapsen

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Sisältö: Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja. Ota talteen LLKY:n palveluluettelo 2011-2012

Sisältö: Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja. Ota talteen LLKY:n palveluluettelo 2011-2012 SUUPLARI Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 1/2011 Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja Lue lisää sivulta 12. Sisältö: Palvelut ovat tärkeimmät, sivu 2 Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot