Johdanto. Lasten ja perheiden palvelujen yhteistiedot Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto. Lasten ja perheiden palvelujen yhteistiedot Työntekijöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@selanne.net"

Transkriptio

1

2 Johdanto Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien sekä Kärsämäen ja Reisjärven kuntien perustama kuntayhtymä, joka on aloittanut toimintansa vuoden 2010 alusta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tehtävänä on tuottaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja elinympäristön turvallisuuden tukemiseksi. Kaikessa toiminnassa - sekä päätöksenteossa että palveluissa - edistetään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta. Selänteen alueella asuu noin asukasta ja arvion mukaan 2980 lapsiperhettä (tilastot: Selänne tarjoaa lapsiperheille monenlaisia palveluita. Osa perhepalveluista on lakisääteisiä, osa vapaaehtoisia. Nyt ne kaikki on koottu samaan palveluoppaaseen, jotta Te ja perheenne löytäisitte niiden ääreen helpommin. Tämä palveluopas on koottu Lapsen hyvä arki hankkeen kautta yhteistyössä Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön sosionomi (amk) opiskelijan kanssa. Lasten ja perheiden palvelujen yhteistiedot Työntekijöiden sähköpostiosoitteet: Palvelujohtaja Heleena Talala puh Johtava terveydenhoitaja Marja-Leena Lehtomäki puh Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen puh Johtava sosiaalityöntekijä vs. johtava sosiaalityöntekijä Anja Vänttilä puh

3 Sisällys Lapsi- ja perhetyö... 4 Neuvola + koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto... 5 Varhaiskasvatus... 8 Päivähoitoon hakeminen... 9 Päivähoidon asiakasmaksut... 9 Päiväkoti Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Erityisvarhaiskasvatus Esiopetus Avoin varhaiskasvatus Kerhotoiminta Leikkikenttätoiminta Kunnallisen päivähoidon vaihtoehdot Lasten hoidon tuet Yksityinen päivähoito Lastensuojelu Lastenvalvonta Perhetyö Lastensuojelun perhetyö Lapsiperheiden kotipalvelu Terapiat Perheneuvolapalvelut Puheterapia Kolmannen sektorin palvelut

4 Lapsi- ja perhetyö Lapsi- ja perhetyön tehtävänä on tukea perheiden omaa selviytymistä päämääränä lasten ja perheiden hyvinvointi. Toimintamme perustana on toimiva yhteistyö ja kumppanuus asiakkaiden ja eri yhteistyötahojen kanssa. Työmenetelmien kehittämisessä otetaan koordinoidusti käyttöön varhaisen puuttumisen ja tuen mahdollistavia moniammatillisia yhteistyökäytäntöjä ja työmenetelmiä. Selänteen lapsi- perhetyö sisältää neuvolapalvelut, jossa äitiys- ja lastenneuvola, kouluja opiskelijaterveydenhuolto; varhaiskasvatuspalvelut (päivähoitopalvelut), johon kuuluu erityisvarhaiskasvatus; perhetyö sekä lapsiperheiden kotipalvelu ja lastensuojelun sosiaalityön palvelut. Palvelut kuntalaisille järjestetään pääasiassa lähipalveluina. Lastensuojelutyö toteutetaan erillisyksiköstä käsin. 4

5 Neuvola + koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Neuvolapalvelut on suunnattu lasta odottavalle ja lapsen syntymän jälkeen lapselle ja hänen perheelle siihen asti kun lapsi aloittaa koulun. Neuvolasta saa tukea ja ohjausta lapsen odotukseen, synnytykseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä ja asioissa. Lapsen syntymän jälkeen neuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä ja tuetaan koko perhettä kasvatukseen liittyvissä asioissa ja lapsen hoidossa. Neuvolassa kannustetaan koko perhettä terveellisiin elintapoihin. 1. Äitiysneuvola Äitiysneuvolan tavoitteena on äidin, sikiön ja perheen hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen. Tehtävänä on raskauden kulun seuranta, riskien seulonta sekä valmentaminen synnytyksen ja vanhemmuuteen. Kotikäyntejä tehdään tarvittaessa jo ennen lapsen syntymää. 2. Lastenneuvola Lastenneuvolan ensisijainen tavoite on lapsen suotuisan kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen. Lapsi voidaan tarvittaessa ohjata jatkotutkimuksiin. Lapsen hyvinvointi riippuu perheen hyvinvoinnista, ja tämän takia koko perheen näkökulma pyritään ottamaan toiminnassa huomioon. Lastenneuvolassa laaja terveystarkastus suoritetaan lapsen ollessa 4-vuotias. Vanhempien, terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi huomioita lapsesta kysellään hoitopaikasta tai kerhosta vanhemman luvalla ennen tarkastusta. 3. Perhevalmennus Perhevalmennuksen tarkoitus on tukea vanhempia antoisassa ja haastavassa hoito- ja kasvatustehtävässä. Tavoitteena on vahvistaa sellaisia tietoja ja taitoja, jotka helpottavat arjen sujumista vauvan kanssa. Perhevalmennuksen perustavoite on vanhemmuuden vahvistuminen. Kokoontumiskerroilla puhutaan isäksi ja äidiksi kasvamisesta, synnytyksestä ja imetyksestä. Lisäksi käydään läpi vauvan hoitoa ja varhaisen vuorovaikutuksen toteutumista arjessa. Perhevalmennuksen aikana vanhemmat voivat halutessaan tutustua samassa elämäntilanteessa oleviin perheisiin. Perhevalmennusta toteuttaa moniammatillinen työryhmä. Perhevalmennuksen jälkeen toiminta voi jatkua vanhempainryhmätyyppisenä toimintana. 4. Perhesuunnittelu Perhesuunnitteluneuvolassa annetaan raskauden ehkäisyneuvontaa ja ohjausta ehkäisymenetelmien valintaan. Lisäksi voidaan auttaa raskauden suunnittelussa ja neuvoa mahdollisissa lapsettomuus- ym. ongelmissa. Neuvonnan tehtävänä on ylläpitää ja edistää ihmisen seksuaalista terveyttä ja hyvinvointia. 5

6 5. Terveysneuvonta Terveysneuvonta sisältää liikunta- ja ravitsemusohjausta, savuttomuuteen tukemista, eri sairauksiin liittyvää neuvontaa sekä tartuntatautien ehkäisyä, kuten matkailijoiden rokotukset sekä influenssarokotuskampanjat. Alle kouluikäisten terveysneuvontaa annetaan lastenneuvoloissa, omalla terveydenhoitajalla. Kouluikäisten terveysneuvontaa annetaan kouluterveydenhuollossa. Opiskelijoiden terveysneuvontaa annetaan opiskelijaterveydenhuollossa. Työssäkäyvien terveysneuvontaa annetaan omassa työterveyshuollossa. Muulle aikuisväestölle terveysneuvonta annetaan terveysasemalla ja neuvolassa. 6. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja siihen sisältyy: oppilaan terveyden seuraaminen ja edistäminen mukaan lukien suun terveydenhuolto kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyö muun opetus- ja oppilashuollon henkilöstön kanssa sekä koulun ja kodin välinen yhteistyö terveydentilan toteamista varten tarpeellinen erikoistutkimus. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen lapsen kehitysvaiheen mukainen terveysneuvonta. Kouluterveydenhuollossa on tunnistettava oppilaan ja hänen perheensä erityisen tuen tarpeet ja järjestettävä tarvittava tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Erityisesti on huomioitava syrjäytymisen ehkäisy. Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuollon palveluja. Ammattikouluissa, lukioissa ja opistoissa suoritetaan terveydenhoitajan tarkastus ensimmäisenä opiskeluvuotena ja lääkärintarkastus ensimmäisenä tai toisena vuotena. AMK-koulutuksessa tehdään ensimmäisenä vuotena terveyskysely, jonka pohjalta tarvittaessa terveydenhoitajan tarkastus. Palvelupäällikkönä toimii vastaava terveydenhoitaja Marja-Leena Lehtomäki, puh

7 Yhteystiedot toimipisteittäin: (Sähköpostiosoitteet: Haapajärvi Osoite: Kaupungintalo, Kirkkokatu 2, Haapajärvi Äitiysneuvola Puhelintunti ma klo 12-13, ti-pe klo 8-9 ja Terveydenhoitaja Leena Alahäivälä, Terveydenhoitaja Lastenneuvola Puhelintunti ma-ke ja pe klo 8-9 ja klo 12-13, to klo 8-9 Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja Pirjo Paassilta/ Niina Yliniemi, Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Terveydenhoitaja Jaana Lipponen, Ylä-aste, lukio, Oksava Terveydenhoitaja Ritva Kankaanpää, Martinmäki, HAI Kärsämäki Osoite: Terveyskeskus, Aleksintie 4, Kärsämäki Ajanvaraus- ja puhelinasiat ma-pe klo 8-9 Äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunnittelu Terveydenhoitaja Ulla Lehtola, Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Terveydenhoitaja Tellervo Svala, (varmimmin ma-to klo 11-12) Saviselkä, Venetpalo, Frosterius, lukio Pyhäjärvi Osoite: Terveyskeskus, Potilaspolku Pyhäsalmi Ajanvaraus ma-to klo 9-11 puh Terveydenhoitajien puhelintunti ma-to klo puh Äitiys- ja lastenneuvola Terveydenhoitaja Riitta Rasila, Terveydenhoitaja Virpi Halonen, Palvelusihteeri Sisko-Päivikki Tuokko, Reisjärvi Osoite: Terveyskeskus, Savikontie 1A Reisjärvi Terveydenhoitajan puhelintunti ma-pe klo Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Th Virpi Halonen, Rannankylän koulu, Ruotasen koulu Th Riitta Rasila, Emolahden koulu, Hiidenkylän koulu Th Heljä Karsikas, Ylä-aste, lukio, Bovalius, Nivalan ammattiopisto Vastaava terveydenhoitaja Marja-Leena Lehtomäki, Ikosen koulu Äitiysneuvola Terveydenhoitaja Leila Kiljala, Lastenneuvola Terveydenhoitaja Liisa Lindholm, Terveydenhoitaja Leila Kiljala, Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Terveydenhoitaja Satu Kokkoniemi Lukio, ylä-aste, Leppälahti, Niemenkartano, Kalaja, kr.opisto, Rantaniemi 7

8 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on 0-5 vuotiaille suunnattua hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Varhaiskasvatuspaikoissa tehdään kattavasti kaikkien perheiden kanssa varhaiskasvatussuunnitelmat, joissa huomioidaan muun muassa lapsen yksilöllisen tuen tarve. Varhaiskasvatussuunnitelmissa lähtökohtina ovat muun muassa perheen arvot, tavat, tottumukset sekä lapsen tarpeet. Selänteen varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat perheille päivähoitoa jokaisen peruspalvelukuntayhtymään kuuluvan kunnan alueella lähipalveluna. Päivähoitomuodoista perhe voi valita perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon tai päiväkotihoidon. Varhaiskasvatus on osa lasten ja perheiden palvelulinjaa. Varhaiskasvatuksesta kokonaisvastuussa on Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen puh Lasten ja perheiden palvelulinjan esimiehenä toimii Palvelujohtaja Heleena Talala puh Jokaisessa kuntakeskuksessa on varhaiskasvatuksen palvelutoimisto, jossa hoidetaan päivähoitohakemusten vastaanottaminen, lasten hoitopaikkoihin sijoittaminen, päivähoitomaksupäätösten tekeminen ja yksityisten hoitopaikkojen hyväksyminen ja valvonta. Haapajärvi Kirkkokatu 2 (Kaupungintalo) HAAPAJÄRVI Kärsämäki Aittatie 7 (Lastentalo Kuusipiha) KÄRSÄMÄKI Pyhäjärvi Potilaspolku 4 (Terveyskeskus) PYHÄSALMI Reisjärvi Reisjärventie 8 A (Kunnanvirasto) REISJÄRVI

9 Päivähoitoon hakeminen Hakuaika ja päivähoitohakemus Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden lapsen hoidontarpeen mukaan. Päivähoitohakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli hoidon tarve aiheutuu äkillisestä työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, eikä hoidon tarve ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikkaa. Päivähoitopaikkaa haetaan kirjallisella päivähoitohakemuksella. Päivähoitohakemuksia jakaa varhaiskasvatuksen palvelutoimistot tai sen voi tulostaa täytettäväksi osoitteesta (Lapset ja perheet varhaiskasvatus/päivähoito). Samalta sivustolta löytää myös lisätietoja päivähoitoon hakemisesta. Päivähoidon asiakasmaksut Lasten päivähoidon kuukausimaksu määritellään perheen koon ja tulojen mukaan. Tuloina huomioidaan avio- ja avopuolisoiden veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, ja lisäksi päivähoidon piirissä olevan lapsen tulot. Tarkempaa tietoa maksuperusteista ja tämän hetkiset maksuluokat saa Selänteen Internet-sivuilta osoitteesta selanne.net (Lapset ja perheet Varhaiskasvatus/päivähoito Päivähoidon asiakasmaksut). 9

10 Päiväkoti Päiväkotien toimintaa ohjaa Laki lasten päivähoidosta ( /36). Laki vaatii päiväkoteihin koulutettua henkilökuntaa ja asettaa päivähoidolle tavoitteita. Näin Perheenne voi luottaa saavansa laadukasta ja turvallista päivähoitoa. Selänteen alueella kaiken toiminnan tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Teemoiksi on nostettu kasvatuskumppanuuden kehittäminen sekä yhteistyön vahvistaminen talojen sisällä. Selänteen alueella on neljä päiväkotia: Lastentalo Kuusipiha Kärsämäellä Aittatie 7, Kärsämäki Päiväkoti Muksuteekki Pyhäjärvellä Tunturitie 23, Pyhäsalmi Kuusipihan ja Muksuteekin johtaja Hilkka Maliniemi virkavapaalla saakka, jonka aikana Kuusipihan asioista vastaa Hannele Katalisto puh Muksuteekin asioista vastaa Anu Sippola puh Päiväkoti Satakieli Haapajärvellä Roikolantie 20, Haapajärvi Päiväkoti Tuulenpesä Reisjärvellä Anjalantie 11, Reisjärvi Satakielen ja Tuulenpesän johtaja Anu Sippola

11 Perhepäivähoito Perhepäivähoito on eri-ikäisistä lapsista koostuvassa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jossa korostuvat perushoito ja leikki. Perhepäivähoidon vahvuuksia ovat pysyvä hoitosuhde, kodinomainen kasvuympäristö, läheinen yhteistyö vanhempien ja hoitajan välillä, lapsen yksilöllinen huomiointi sekä hänen tarpeistaan lähtevä hoito ja kasvatus. Perhepäivähoitajan hoitoryhmään voidaan sijoittaa neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat lapset mukaan lukien sekä yksi esikoululainen tai koululainen. Perhepäivähoitajan voi saada lasten kotiin, jos perheessä tai hoitoryhmässä on neljä alle kouluikäistä lasta. Perhepäivähoidossa oleville lapsille nimetään varahoitopaikka hoitajan äkillisiä poissaoloja varten joko toiselta perhepäivähoitajalta, ryhmäperhepäivähoidosta tai päiväkodista. Perhepäivähoidon yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Haapajärvi-Pyhäjärvi Varhaiskasvatuksen ohjaaja Tuula Lohvansuu puh Reisjärvi-Kärsämäki Varhaiskasvatuksen ohjaaja Erja Puranen puh

12 Ryhmäperhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito on hoitoa kodinomaisissa olosuhteissa. Ryhmäperhepäivähoitokodit on varustettu piha-alueiltaan, toimitiloiltaan ja välineiltään päivähoitoikäisten lasten käyttöön. Yksiköissä työskentelee yksi hoitaja neljää lasta kohden. Lapsiryhmä on sisarusryhmä, jossa on hoidossa 0-6 -vuotiaita. Ryhmän enimmäiskoko on 8 tai 12 lasta. Vuorohoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan ensisijaisesti ryhmäperhepäivähoitoon. Ryhmäperhepäivähoitokotien aukioloajat ja työntekijöiden työajat määräytyvät lapsille sovittujen hoitoaikojen mukaan. Koska jokaisella lapsella on yksilölliset hoitoajat ja tarpeet, ovat päiväohjelman kiinteitä aikoja vain ruokailuajat. Ryhmikset Selänteen alueella: Haapajärvi: Jukola, Impivaarankatu 1 Lemmikit puh , Vanamot puh , Niittyvillat puh , Kukkaniemi (vuorohoito), Kukkaniementie 14 Kissankellot puh , Ruusunnuput puh , Hippiäiset, Mustolanperäntie 36 puh , Kärsämäki: Lastentalo kuusipiha, Aittatie 7 Kissankellot puh Ketunleivät puh Pyhäjärvi: Pyhäsalmen alue: Aarnola, Ollintie 25 puh , Kulmala, Tunturitie 1 D 2 puh , Salmela, Tunturitie 1 D 1 puh , 12

13 Paavola (vuorohoito), Paavolantie 1 puh , Pikku-Repola, Vanha Pyhäjärventie 32 puh , Repola (vuorohoito), Vanha Pyhäjärventie 32 puh , Ruotasen alue: Kettula, Tornitie 4 A 4 puh , Metsola, Tornitie 4 A 2-3 puh , Reisjärvi: Anjala, Anjalantie 12 Kiurut puh , Peipposet puh , Ryhmäperhepäivähoidon esimiesten yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Haapajärvi, Kärsämäki Varhaiskasvatuksen ohjaaja Vuokko Vinberg Aittatie 7 (Lastentalo Kuusipiha) KÄRSÄMÄKI puh Pyhäjärvi Varhaiskasvatuksen ohjaaja Sirpa Lipponen Potilaspolku 4 (Terveyskeskus) PYHÄSALMI puh Reisjärvi Päiväkodin johtaja Anu Sippola Roikolantie HAAPAJÄRVI puh

14 Erityisvarhaiskasvatus Erityisvarhaiskasvatus on lapsen erityisen tuen tarpeen tunnistamista, hoitamista ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaamista tai asiantuntija-avun hankkimista lapsen kehityksen tueksi. Tavoitteena on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huomata erityisen tuen tarpeet, vahvistaa lapsen oppimisvalmiuksia ja pyrkiä turvaamaan lapsen oikeus saada omaa kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan tukevaa varhaiskasvatusta. Tuen järjestämisen perustana on kasvatuskumppanuus ja moniammatillinen yhteistyö. Tuen tarvetta voi esiintyä mm. puheen ja kielellisen kehityksen alueella sosiaalisessa ja tunne-elämän kehityksessä lapsen liikkumisen ja toimimisen alueella tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä hahmottamisessa Esiopetus Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista eli sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta (muutoksia tähän voivat aiheuttaa lapsen koululykkäysvuosi tai 11-vuotinen oppivelvollisuus). Selänteen kuntien alueella esiopetuksen järjestämisestä vastaavat kuntien sivistyspalvelut. Esiopetusikäisten lasten päivähoidon järjestäminen kuuluu peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle. Lapselle voi hakea kunnallista päivähoitopaikkaa tarvittaessa normaalilla päivähoitohakemuksella. Esiopetusikäisen lapsen päivähoitoa järjestetään joustavasti kaikissa hoitomuodoissa. Lisätietoa esiopetuksesta ja sivistyspalveluista saa kuntien nettisivuilta osoitteista

15 Avoin varhaiskasvatus Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen järjestämää avointa varhaiskasvatusta on tarjolla toistaiseksi vain Pyhäjärvellä. Pyhäjärvellä on tarjolla lapsille leikkikerhotoimintaa hajaasutusalueilla 4-6-vuotiaille ja leikkikenttätoimintaa kesäisin vuotiaille. Kerhotoiminta Leikkikerhotoiminta tarjoaa osa-aikaista, turvallista ja monipuolista viriketoimintaa hajaasutusalueiden lapsille ennen oppivelvollisuuden alkamista. Päivittäinen toiminta-aika on pienemmillä 3 tuntia, esikoululaisilla pidempi. Kerhomaksu 4-5 -vuotiailta on 20 euroa/lukukausi. Maksu peritään kuluvan lukukauden aikana. Leikkikerhot kokoontuvat kerran viikossa pääasiallisesti kouluilla. Kerholaiset oppivat jo varhain tuntemaan tulevan koulunsa, opettajat ja muun henkilökunnan. Tämä edesauttaa koulutien aloittamista. Leikkikenttätoiminta Leikkikenttätoiminta on avointa, ohjattua ja valvottua pääosin ulkona tapahtuvaa toimintaa. Olennaista leikkikenttätoiminnalle on sen antamat erilaiset mahdollisuudet omaehtoiseen ja aktiivisuutta lisäävään toimintaan. Kaikki halukkaat pääsevät toimintaan mukaan, ja toiminta on kaikille maksutonta. Ohjaajina kentällä ovat lasten kanssa työskentelevät vakituiset työntekijät apunaan koululaisia. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja se on tarkoitettu vuotiaille lapsille. Alle 4-vuotiaat lapset voivat tulla kentälle yhdessä vanhempiensa tai huoltajiensa kanssa. Avoimen varhaiskasvatuksen yhteystiedot Kerho-ohjaaja Tarja Tikkanen Avoimen varhaiskasvatuksen toimisto Ollintie PYHÄSALMI puh

16 Kunnallisen päivähoidon vaihtoehdot Lasten hoidon tuet Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi kunnallinen päivähoito, kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea haetaan Kansaneläkelaitokselta. Pyhäjärven kaupunki maksaa lisäksi kotihoidontuen kuntalisää, josta lisätietoa osoitteessa sekä paikallisesta kansaneläkelaitoksen toimistosta. Kotihoidon tuki Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot. Vanhemmat voivat siis olla töissä tai esim. palkallisella vuosilomalla kotona ja saada hoitorahaa. Yksityisen hoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Lisätietoa tukimuodoista ja niiden hakemisesta saa Yksityinen päivähoito Lapsi voi olla myös hoidossa yksityisellä perhepäivähoitajalla tai omassa kodissaan, kun vanhemmat palkkaavat lapsen kotiin yksityisen hoitajan. Tällöin kyseessä on työsuhde, jossa perhe on työnantaja ja hoitaja työntekijä. Yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä päivähoidon tuottaja. Lisätietoja saa: yksityiset perhepäivähoitajat ry:n sivuilta Kotitalous työnantajana esitteestä, joka löytyy Kelan sivulta 16

17 Lastensuojelu Kaikilla perheillä on joskus vaikeuksia. Useimmiten ongelmat ratkeavat lapsen omassa elinpiirissä. Joskus ongelmien selvittämiseen tarvitaan lastensuojelun tukea. Lastensuojelussa avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia tuen muotoja. Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä varmistaa, että lapsen oikeudet hyvinvointiin, leikkiin, oppimiseen ja osallistumiseen toteutuvat. Lastensuojelun työskentely käynnistyy useimmiten lastensuojeluilmoituksesta (lastensuojeluilmoitus tutkitaan aina!), jonka kiireellisyyden lastensuojelun työntekijä arvioi välittömästi. Tämän jälkeen on ratkaistava seitsemän arkipäivän kuluessa, tehdäänkö tarkempi lastensuojelutarpeen selvitys. Lastensuojeluilmoitus ei tee kenestäkään lastensuojelun asiakasta automaattisesti. Lapsen asiakkuus alkaa siitä, jos ryhdytään välittömiin toimiin tai päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys. Jokaiselle asiakkaana olevalle lapselle nimetään oma sosiaalityöntekijä, joka vastaa lapsen asioista. Lastensuojelussa lasta kuullaan aina hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden! Lastensuojeluasioissa voit ottaa yhteyttä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen lastensuojelun työntekijöihin. Sosiaalityöntekijöiden puhelinajat ovat maanantaista perjantaihin klo Äkillisissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä lastensuojelun virka-ajan päivystyspuhelimeen numerossa Kiireellisissä hätätilanteissa virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin sosiaalipäivystäjän tavoittaa hätäkeskuksen kautta numerosta 112. Selänteessä lastensuojelutyö hoidetaan lastensuojelun erityisyksiköstä käsin lähipalveluna. Työtä tehdään siellä, missä perheet ovat. Lastensuojeluyksikön työntekijät tekevät parityötä kuntakohtaisilla vastuualueillaan, jolla turvataan Selänteen kunnissa yhtäläinen lastensuojeluprosessien hallinta. Lastensuojeluyksikön hallinnollinen keskus on Haapajärven kaupungintalolla osoitteessa Kirkkokatu 2 Lastensuojelutyö on moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat mm. päivähoito, koulut, terapiayksikkö ja neuvola. 17

18 Lastensuojelun yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä Anja Vänttilä puh Haapajärvi-Reisjärvi sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, Rj Anja Vänttilä puh sosiaalityöntekijä Helena Eskola puh sosiaaliohjaaja Sanna Lehto puh Pyhäjärvi-Kärsämäki sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Martti Ruotsalainen puh sosiaaliohjaaja Tarja Hyväri puh Lastenvalvonta Lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämistä koskevat asiat ja tekevät sopimuksia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä elatuksesta. Lisätietoa lastenvalvojan tehtävistä löytyy Selänteen Internet-sivuilta selanne.net (Lapset ja perheet Lastensuojelu Lastenvalvonta) Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä lastenvalvojan tehtävät on jaettu kuntapareihin ja tehtävät hoidetaan lastensuojelusta käsin. Lastenvalvojat tavoitat parhaiten puhelintunnilla ma- pe klo Reisjärvi: Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Anja Vänttilä p Haapajärvi-Pyhäjärvi-Kärsämäki: Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Martti Ruotsalainen p

19 Perhetyö Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä lastensuojelussa tehdään lastensuojelun perhetyötä sekä lapsiperheiden kotipalvelua. Lastensuojelun perhetyö Lastensuojelun perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Lastensuojelun perhetyö on ennaltaehkäisevää ja/tai korjaavaa työtä, jota tehdään pääasiassa perheiden kotona. Perhetyö on suunnitelmallista, kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä työtä, jonka avulla perhettä pyritään tukemaan kokonaisuudessaan jokaisen perheenjäsenen tarpeet huomioon ottaen. Perhetyön asiakkuus alkaa sosiaalityöntekijän kautta lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen. Lisätietoja perhetyöstä antavat lastensuojelun sosiaalityöntekijät tai perhetyöntekijät. Perhetyöntekijöiden yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Haapajärvi: Teija Myllylä p Heli Hirvi p Elma Myllylahti p Kärsämäki: Maarit Mykkänen p Riitta Hyvölä p Pyhäjärvi: Tiina Kämäläinen p Eeva Aulankoski p Reisjärvi: Sylvi Kamula p

20 Lapsiperheiden kotipalvelu Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tilapäistä lasten- ja kodinhoitoapua tukea tarvitseville lapsiperheille. Kotipalvelun tarve perheessä voi ilmetä esimerkiksi sairauden tai vamman, alentuneen toimintakyvyn, perheenlisäyksen, perhetilanteen muutoksen, sairaalassa käynnin tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi. Kotipalvelu on asiakkaalle maksullista. Maksut määräytyvät asiakkaan tuloista riippumatta lapsiperheiden kotipalvelun työntekijän työajan mukaisesti. Perusmaksu on 3,80 / tunti. Lapsiperheiden kotipalvelun tehtäviin sisältyvät pääasiassa kodinhoidolliset ja lapsen hoitoon liittyvät tehtävät. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä lapsiperheiden kotipalvelu toimii perhetyön yhteydessä ja palvelua voi tilata päivystysaikana maanantaista perjantaihin klo 8-9 seuraavista puhelinnumeroista: Haapajärvi-Reisjärvi p ja Pyhäjärvi- Kärsämäki p Lapsiperheiden kotipalvelun tarvetta voidaan kartoittaa myös neuvolan kautta. Neuvola voi myös auttaa yhteydenotossa perhetyöntekijöihin. 20

21 Terapiat Perhe voi löytää apua myös terapiayksiköiden kautta, vaikka ne eivät kuulukaan perhepalveluiden vaan psykososiaalisten palveluiden alaisuuteen. Terapiapalvelujen periaatteena on järjestää asukkaille tasavertaiset, laadukkaat ja helposti saatavilla olevat psykososiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. Terapiapalveluita ovat mielenterveys-, perheneuvola- ja päihdepalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja päivätoiminta. Palvelut ovat maksuttomia eikä lähetettä tarvita. Ajanvaraus tapahtuu jättämällä yhteystiedot palvelusihteerille, minkä jälkeen hoitotyöntekijä ottaa suoraan sinuun yhteyttä ja tekee hoidontarpeen arvioinnin. Yhteydenotot: (Sähköpostiosoitteet: Haapajärven Terapiayksikkö palvelusihteeri Kirsi Autio ma - to klo pe klo puh Reisjärven Mielenterveysneuvola erikoissairaanhoitaja Vuokko Niskala puhelinaika ma - to ja pe puh Pyhäjärven Mielenvireyskeskus palvelusihteeri Eeva Tikka ma - pe klo puh Kärsämäen Mielenterveysneuvola erikoissairaanhoitaja Elli Pesonen puh Perheneuvolapalvelut Palvelut ovat tarkoitettu lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Perheneuvola antaa tukea esimerkiksi silloin, kun vanhempi haluaa keskustella lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista, kun nuori haluaa puhua ulkopuolisen kanssa, perheessä on äkillisiä muutoksia tai vaikkapa vanhemmat harkitsevat avioeroa. Palvelut ovat maksuttomia. Asiakas käy vastaanotoilla sovitun työntekijän luona. Hoidosta vastaa työryhmä, johon kuuluu eri ammattien edustajia. Hoitojakson tavoitteet, työskentelytapa sekä käyntien määrä sovitaan asiakkaan kanssa ensimmäisten käyntien aikana. Asiakastyön lisäksi terapiayksiköissä tarjotaan konsultaatiota, työnohjausta ja koulutusta. 21

22 Perheneuvolapalveluiden yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Haapajärven perheneuvolapalvelut psykologi Pirjo Erkinantti-Toivo puhelinaika ma - pe klo puh sosiaalityöntekijä Marjukka Niku puhelinaika ma - pe puh Reisjärven perheneuvolapalvelut psykologi Pirjo Erkinantti-Toivo vastaanotto joka toinen viikko puhelinaika ma - pe klo puh sosiaalityöntekijä Marjukka Niku vastaanotto joka toinen viikko puhelinaika ma - pe puh Kärsämäen perheneuvolapalvelut sosiaalityöntekijä Elina Taskinen paikalla parittoman viikon joka toinen torstai Pyhäjärven perheneuvolapalvelut puh sosiaalityöntekijä Elina Taskinen puhelinaika ma - pe ja puh Perheneuvolapalvelut, palveluiden saatavuus paikkakunnilla Haapajärvi: Psykologin vastaanotto 5pvä/viikko (paitsi joka toinen vko 1pvä Reisjärvellä) Sosiaalityöntekijän vastaanotto 3pvä/viikko (paitsi kerran kuussa 1pvä Reisjärvellä) Lastenpsykiatrin vastaanotto 1pv/kuukausi Lisäresurssina jatketaan OYS:n lastenpsykiatrian etäpkl:n perheterapeutin palvelun ostoa 1pvä/kk Reisjärvi Psykologin vastaanotto 1pvä/2 viikkoa Sosiaalityöntekijän vastaanotto 1pvä/kuukausi Lastenpsykiatripalvelut käytettävissä Haapajärvellä kerran kuukaudessa Pyhäjärvi Psykologin vastaanotto 4pvä/viikko Sosiaalityöntekijän vastaanotto 4pvä/viikko Lastenpsykiatrin vastaanotto 8pvä/vuosi Kärsämäki Psykologin vastaanotto 1pvä/viikko Sosiaalityöntekijän vastaanotto 1pvä/viikko Lastenpsykiatripalvelut käytettävissä Pyhäjärvellä 8pvä/vuosi 22

23 Puheterapia Äsken mainitut terapiat kuuluivat siis psykososiaalisten palveluiden alle. Perhe voi saada apua myös vaikkapa puheterapiasta, jonka puolestaan lasketaan kuuluvan terveyspalveluiden alle. Puheterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on ehkäistä, lievittää tai parantaa kielen, puheen, äänen ja kommunikaation häiriöitä. Puheterapia perustuu asiakkaan perheineen sekä puheterapeutin väliseen yhteistyöhön. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös muiden asiakasta hoitavien työntekijöiden, kuten neuvolan ja päiväkodin henkilökunnan, lääkärin, psykologin, toiminta- ja fysioterapeutin kanssa. Puheterapiapalveluita tarjotaan kaikenikäisille, mutta painopistealueena ovat alle kouluikäiset lapset. Yleensä puheterapeutin vastaanotolle tullaan esim. terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä, mutta lähete ei ole välttämätön. Voit ottaa yhteyttä suoraan puheterapeuttiin, jos lapsen kielellisessä kehityksessä huolestuttaa esimerkiksi jokin seuraavista: puhe viivästyy (kun 2-vuotias lapsi ei vielä puhu) puhe on epäselvää ohjeiden ymmärtämisessä on pulmaa vuorovaikutuksessa on ongelmia lapsi änkyttää isommalla lapsella (yli 5-vuotiaat) on äännevirheitä Puheterapian yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Haapajärvi Puheterapeutti Marketta Kilpeläinen Puh Kärsämäki Puheterapeuttiopiskelija Kati Turkka Puh Aikuiset lääkärin vastaanotolle kiireetön ajanvaraus klo 9-14 Puh Pyhäjärvi Puheterapeutti Kirsi Ylilammi Puh Reisjärvi Puheterapeuttiopiskelija Kati Turkka Puh

24 Kolmannen sektorin palvelut Selänteen peruspalvelukuntayhtymän tarjoamien palvelujen lisäksi olemassa on yksityisten palveluntarjoajien sekä seurakunnan ja yhdistysten perhepalveluita. Myös sieltä voit löytää apua ja tekemistä perheellesi. Kokeile vaikka näitä! Mannerheimin lastensuojeluliitto Suomen 4H-liitto Paikalliset seurat sekä kansalaisopistot tarjoavat palveluita ja aktiviteetteja lapsiperheille. Kokeile vaikka paikallisia urheiluseuroja (Pyhäjärven pohti pypo.sporttisaitti.com, Kärsämäen Kataja karsamaenkataja.fi, Haapajärven Kiilat kiilat.fi, Nivalan Urheilijat nivalanurheilijat.fi) tai mikset ottaisi yhteyttä lähimpään ratsastusseuraasi. Jokilaaksojen musiikkiopisto jlmo.fi tai Tanssiopisto Uusikuu tanssiopistouusikuu.fi tarjoavat myös säpinää arkeen. Koko perheelle voi löytyä yhteinen harrastus vaikkapa Suomen urheiluliiton sul.fi kautta. Myös kouluilla saatetaan järjestää toimintaa perheille kerhojen tai muiden tempausten muodossa. Lapsia ja nuoria auttaa myös lasten ja nuorten auttava puhelin PALVELUOPPAAN LAATI YHDESSÄ SELÄNTEEN JOHTORYHMÄN KANSSA HEIDI SANDHOLM, SOSIONOMI (AMK) 24

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Moniammatillinen kumppanuus ja uusien toimintamallien kehittäminen

Moniammatillinen kumppanuus ja uusien toimintamallien kehittäminen Haapajärvi on alueen suurin kaupunki 7714 väestömäärällään. Pyhäjärvellä asukkaita on 6001, Reisjärvellä 3020 ja Kärsämäellä 2918. Yhteensä Selänne palvelee 19 653 asukasta( Tilastokeskus 2009) Päivähoidossa

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

PPKY Selänteen kehittämissuunnitelma

PPKY Selänteen kehittämissuunnitelma PPKY Selänteen kehittämissuunnitelma Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Kärsämäen ja Reisjärven kuntien yhteinen kuntayhtymä, jonka

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja 044 417 5320 paivahoidonjohtaja@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa

Lisätiedot

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013)

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Väestöennuste 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2005 2010 2015 2020 2025 2000 1000

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa?

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Iin perhepalveluiden palveluesimies vs. Leena Mämmi-Laukka p. 050 3950 339 leena.mammi-laukka@oulunkaari.com Seudullinen

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti Tiedote Perhepäivähoitoon 2009-2010 Perhepäivähoito Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona. Perhepäivähoitajalla voi olla

Lisätiedot

Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien

Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien Jyväskylän yhteistoiminta-alue 4 Kuntaa 12 Terveysasemaa 150 000 asukkaan perusterveydenhuolto Henkilökuntaa 1400 115 aluelääkäriä ja muita lääkäreitä 12 terveysasemaa

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Päivitetty 1.5.2016 / Marja Leena Nurmela Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin

Lisätiedot

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli 25.9.2012 Helena Hiila-O Brien KUKA LASTA KASVATTAA JA MITÄ VARTEN Lapsi työvoimana Lapsi rakentamassa kansakunnan tulevaisuutta Lapsi jatkamaan sukua

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Lasten Kaste kehittämistyö jatkuu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin LAPSIPERHEIDEN PALVELUISSA RYHMÄMUOTOINEN TOIMINTA MENETELMÄOSAAJAT

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Viestejä valvontakentältä

Viestejä valvontakentältä Viestejä valvontakentältä Kotiin annettavat palvelut lapsiperheiden osalta 12.12.2016 1 Sosiaalihuoltolain 19 :n mukaisen kotipalvelun saatavuus Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella (säännöstöä

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä INARIN KUNTA VARHAISKASVATUSHAKEMUS Sivistysosasto Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2 kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea 99800 IVALO Ei Kyllä Saapumispv.

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen 21.4.2016 2 21.4.2016 Palvelutuotannon periaatteet Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT Syksy 2016 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Toiminta on osa kaupungin varhaiskasvatuspalveluja ja tavoitteena on tukea perheitä arjessa. Toiminta on tarkoitettu perheille,

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Kuusamon lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä kehittämässä

Kuusamon lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä kehittämässä Kuusamon lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä kehittämässä Lapsen hyvä arki 2 hanke (2011-2013) PaKaste 2 hankekokonaisuus Pohjois-Pohjanmaan osahanke 9.9.2013 Soile Suorajärvi/ Mirva Martin/

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu, mikä?

Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu, mikä? NELJÄVUOTIAS KOTONA KYSELY VANHEMMILLE KESKUSTELUN POHJAKSI Lapsen nimi Syntymäaika Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Äiti/huoltaja Isä/huoltaja Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu,

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

HE 80/2015 mukaisen 20h laajemman varhaiskasvatuspalvelun myöntämisen periaatteet Orimattilassa. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä 18.3.

HE 80/2015 mukaisen 20h laajemman varhaiskasvatuspalvelun myöntämisen periaatteet Orimattilassa. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä 18.3. HE 80/2015 mukaisen 20h laajemman varhaiskasvatuspalvelun myöntämisen periaatteet Orimattilassa Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Toimeenpanossa huomioitavat yleisperiaatteet Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen. Hannele Pajanen

Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen. Hannele Pajanen Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen Hannele Pajanen 17.11.2016 Iloa vanhemmuuteen - hanke jatkaa kehittämistyötä - monessa on mukana oltu Lastentalo- hanke Lapsen paras Lapsen ääni I Lapsen ääni

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (7) 85 Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite aistiherkkien lasten perheiden omasta tukimallista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys

Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ YLEINEN EHKÄISY RISKIEHKÄISY RISKIEN TUNNISTAMINEN TYÖSKENTELYVAIHE 1 3 KK KORJAAVA PÄIHDETYÖ PÄIHDEHOITO

Lisätiedot

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä Rakennetaan lapsen hyvää arkea Oulu 6.5.2010 Anu Määttä, kehittämiskoordinaattori,

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT 22.6.2016 Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT - Integroitu monitoimijainen perhepalvelulinja YHDESSÄ TOIMIEN, YHDESSÄ TEHDEN Kokonaisvaltaisuus Tiedon, palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

SOSIAALITYÖ- JA PERHEPALVELUJEN PALVELULINJA

SOSIAALITYÖ- JA PERHEPALVELUJEN PALVELULINJA SOSIAALITYÖ- JA PERHEPALVELUJEN PALVELULINJA 1. PERHEIDEN ENNALTAEHKÄISEVÄT TERVEYSPALVELUT Vastaava terveydenhoitaja Maskun terveyskeskus ( neuvolapuoli ) Ruutontie 2-4, 21250 Masku p.02 447 7705 Neuvolatoiminta

Lisätiedot

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot