Johdanto. Lasten ja perheiden palvelujen yhteistiedot Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto. Lasten ja perheiden palvelujen yhteistiedot Työntekijöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@selanne.net"

Transkriptio

1

2 Johdanto Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien sekä Kärsämäen ja Reisjärven kuntien perustama kuntayhtymä, joka on aloittanut toimintansa vuoden 2010 alusta. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tehtävänä on tuottaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja elinympäristön turvallisuuden tukemiseksi. Kaikessa toiminnassa - sekä päätöksenteossa että palveluissa - edistetään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta. Selänteen alueella asuu noin asukasta ja arvion mukaan 2980 lapsiperhettä (tilastot: Selänne tarjoaa lapsiperheille monenlaisia palveluita. Osa perhepalveluista on lakisääteisiä, osa vapaaehtoisia. Nyt ne kaikki on koottu samaan palveluoppaaseen, jotta Te ja perheenne löytäisitte niiden ääreen helpommin. Tämä palveluopas on koottu Lapsen hyvä arki hankkeen kautta yhteistyössä Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön sosionomi (amk) opiskelijan kanssa. Lasten ja perheiden palvelujen yhteistiedot Työntekijöiden sähköpostiosoitteet: Palvelujohtaja Heleena Talala puh Johtava terveydenhoitaja Marja-Leena Lehtomäki puh Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen puh Johtava sosiaalityöntekijä vs. johtava sosiaalityöntekijä Anja Vänttilä puh

3 Sisällys Lapsi- ja perhetyö... 4 Neuvola + koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto... 5 Varhaiskasvatus... 8 Päivähoitoon hakeminen... 9 Päivähoidon asiakasmaksut... 9 Päiväkoti Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Erityisvarhaiskasvatus Esiopetus Avoin varhaiskasvatus Kerhotoiminta Leikkikenttätoiminta Kunnallisen päivähoidon vaihtoehdot Lasten hoidon tuet Yksityinen päivähoito Lastensuojelu Lastenvalvonta Perhetyö Lastensuojelun perhetyö Lapsiperheiden kotipalvelu Terapiat Perheneuvolapalvelut Puheterapia Kolmannen sektorin palvelut

4 Lapsi- ja perhetyö Lapsi- ja perhetyön tehtävänä on tukea perheiden omaa selviytymistä päämääränä lasten ja perheiden hyvinvointi. Toimintamme perustana on toimiva yhteistyö ja kumppanuus asiakkaiden ja eri yhteistyötahojen kanssa. Työmenetelmien kehittämisessä otetaan koordinoidusti käyttöön varhaisen puuttumisen ja tuen mahdollistavia moniammatillisia yhteistyökäytäntöjä ja työmenetelmiä. Selänteen lapsi- perhetyö sisältää neuvolapalvelut, jossa äitiys- ja lastenneuvola, kouluja opiskelijaterveydenhuolto; varhaiskasvatuspalvelut (päivähoitopalvelut), johon kuuluu erityisvarhaiskasvatus; perhetyö sekä lapsiperheiden kotipalvelu ja lastensuojelun sosiaalityön palvelut. Palvelut kuntalaisille järjestetään pääasiassa lähipalveluina. Lastensuojelutyö toteutetaan erillisyksiköstä käsin. 4

5 Neuvola + koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Neuvolapalvelut on suunnattu lasta odottavalle ja lapsen syntymän jälkeen lapselle ja hänen perheelle siihen asti kun lapsi aloittaa koulun. Neuvolasta saa tukea ja ohjausta lapsen odotukseen, synnytykseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä ja asioissa. Lapsen syntymän jälkeen neuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä ja tuetaan koko perhettä kasvatukseen liittyvissä asioissa ja lapsen hoidossa. Neuvolassa kannustetaan koko perhettä terveellisiin elintapoihin. 1. Äitiysneuvola Äitiysneuvolan tavoitteena on äidin, sikiön ja perheen hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen. Tehtävänä on raskauden kulun seuranta, riskien seulonta sekä valmentaminen synnytyksen ja vanhemmuuteen. Kotikäyntejä tehdään tarvittaessa jo ennen lapsen syntymää. 2. Lastenneuvola Lastenneuvolan ensisijainen tavoite on lapsen suotuisan kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen. Lapsi voidaan tarvittaessa ohjata jatkotutkimuksiin. Lapsen hyvinvointi riippuu perheen hyvinvoinnista, ja tämän takia koko perheen näkökulma pyritään ottamaan toiminnassa huomioon. Lastenneuvolassa laaja terveystarkastus suoritetaan lapsen ollessa 4-vuotias. Vanhempien, terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi huomioita lapsesta kysellään hoitopaikasta tai kerhosta vanhemman luvalla ennen tarkastusta. 3. Perhevalmennus Perhevalmennuksen tarkoitus on tukea vanhempia antoisassa ja haastavassa hoito- ja kasvatustehtävässä. Tavoitteena on vahvistaa sellaisia tietoja ja taitoja, jotka helpottavat arjen sujumista vauvan kanssa. Perhevalmennuksen perustavoite on vanhemmuuden vahvistuminen. Kokoontumiskerroilla puhutaan isäksi ja äidiksi kasvamisesta, synnytyksestä ja imetyksestä. Lisäksi käydään läpi vauvan hoitoa ja varhaisen vuorovaikutuksen toteutumista arjessa. Perhevalmennuksen aikana vanhemmat voivat halutessaan tutustua samassa elämäntilanteessa oleviin perheisiin. Perhevalmennusta toteuttaa moniammatillinen työryhmä. Perhevalmennuksen jälkeen toiminta voi jatkua vanhempainryhmätyyppisenä toimintana. 4. Perhesuunnittelu Perhesuunnitteluneuvolassa annetaan raskauden ehkäisyneuvontaa ja ohjausta ehkäisymenetelmien valintaan. Lisäksi voidaan auttaa raskauden suunnittelussa ja neuvoa mahdollisissa lapsettomuus- ym. ongelmissa. Neuvonnan tehtävänä on ylläpitää ja edistää ihmisen seksuaalista terveyttä ja hyvinvointia. 5

6 5. Terveysneuvonta Terveysneuvonta sisältää liikunta- ja ravitsemusohjausta, savuttomuuteen tukemista, eri sairauksiin liittyvää neuvontaa sekä tartuntatautien ehkäisyä, kuten matkailijoiden rokotukset sekä influenssarokotuskampanjat. Alle kouluikäisten terveysneuvontaa annetaan lastenneuvoloissa, omalla terveydenhoitajalla. Kouluikäisten terveysneuvontaa annetaan kouluterveydenhuollossa. Opiskelijoiden terveysneuvontaa annetaan opiskelijaterveydenhuollossa. Työssäkäyvien terveysneuvontaa annetaan omassa työterveyshuollossa. Muulle aikuisväestölle terveysneuvonta annetaan terveysasemalla ja neuvolassa. 6. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja siihen sisältyy: oppilaan terveyden seuraaminen ja edistäminen mukaan lukien suun terveydenhuolto kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyö muun opetus- ja oppilashuollon henkilöstön kanssa sekä koulun ja kodin välinen yhteistyö terveydentilan toteamista varten tarpeellinen erikoistutkimus. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen lapsen kehitysvaiheen mukainen terveysneuvonta. Kouluterveydenhuollossa on tunnistettava oppilaan ja hänen perheensä erityisen tuen tarpeet ja järjestettävä tarvittava tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Erityisesti on huomioitava syrjäytymisen ehkäisy. Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuollon palveluja. Ammattikouluissa, lukioissa ja opistoissa suoritetaan terveydenhoitajan tarkastus ensimmäisenä opiskeluvuotena ja lääkärintarkastus ensimmäisenä tai toisena vuotena. AMK-koulutuksessa tehdään ensimmäisenä vuotena terveyskysely, jonka pohjalta tarvittaessa terveydenhoitajan tarkastus. Palvelupäällikkönä toimii vastaava terveydenhoitaja Marja-Leena Lehtomäki, puh

7 Yhteystiedot toimipisteittäin: (Sähköpostiosoitteet: Haapajärvi Osoite: Kaupungintalo, Kirkkokatu 2, Haapajärvi Äitiysneuvola Puhelintunti ma klo 12-13, ti-pe klo 8-9 ja Terveydenhoitaja Leena Alahäivälä, Terveydenhoitaja Lastenneuvola Puhelintunti ma-ke ja pe klo 8-9 ja klo 12-13, to klo 8-9 Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja Pirjo Paassilta/ Niina Yliniemi, Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Terveydenhoitaja Jaana Lipponen, Ylä-aste, lukio, Oksava Terveydenhoitaja Ritva Kankaanpää, Martinmäki, HAI Kärsämäki Osoite: Terveyskeskus, Aleksintie 4, Kärsämäki Ajanvaraus- ja puhelinasiat ma-pe klo 8-9 Äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunnittelu Terveydenhoitaja Ulla Lehtola, Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Terveydenhoitaja Tellervo Svala, (varmimmin ma-to klo 11-12) Saviselkä, Venetpalo, Frosterius, lukio Pyhäjärvi Osoite: Terveyskeskus, Potilaspolku Pyhäsalmi Ajanvaraus ma-to klo 9-11 puh Terveydenhoitajien puhelintunti ma-to klo puh Äitiys- ja lastenneuvola Terveydenhoitaja Riitta Rasila, Terveydenhoitaja Virpi Halonen, Palvelusihteeri Sisko-Päivikki Tuokko, Reisjärvi Osoite: Terveyskeskus, Savikontie 1A Reisjärvi Terveydenhoitajan puhelintunti ma-pe klo Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Th Virpi Halonen, Rannankylän koulu, Ruotasen koulu Th Riitta Rasila, Emolahden koulu, Hiidenkylän koulu Th Heljä Karsikas, Ylä-aste, lukio, Bovalius, Nivalan ammattiopisto Vastaava terveydenhoitaja Marja-Leena Lehtomäki, Ikosen koulu Äitiysneuvola Terveydenhoitaja Leila Kiljala, Lastenneuvola Terveydenhoitaja Liisa Lindholm, Terveydenhoitaja Leila Kiljala, Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Terveydenhoitaja Satu Kokkoniemi Lukio, ylä-aste, Leppälahti, Niemenkartano, Kalaja, kr.opisto, Rantaniemi 7

8 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on 0-5 vuotiaille suunnattua hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Varhaiskasvatuspaikoissa tehdään kattavasti kaikkien perheiden kanssa varhaiskasvatussuunnitelmat, joissa huomioidaan muun muassa lapsen yksilöllisen tuen tarve. Varhaiskasvatussuunnitelmissa lähtökohtina ovat muun muassa perheen arvot, tavat, tottumukset sekä lapsen tarpeet. Selänteen varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat perheille päivähoitoa jokaisen peruspalvelukuntayhtymään kuuluvan kunnan alueella lähipalveluna. Päivähoitomuodoista perhe voi valita perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon tai päiväkotihoidon. Varhaiskasvatus on osa lasten ja perheiden palvelulinjaa. Varhaiskasvatuksesta kokonaisvastuussa on Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen puh Lasten ja perheiden palvelulinjan esimiehenä toimii Palvelujohtaja Heleena Talala puh Jokaisessa kuntakeskuksessa on varhaiskasvatuksen palvelutoimisto, jossa hoidetaan päivähoitohakemusten vastaanottaminen, lasten hoitopaikkoihin sijoittaminen, päivähoitomaksupäätösten tekeminen ja yksityisten hoitopaikkojen hyväksyminen ja valvonta. Haapajärvi Kirkkokatu 2 (Kaupungintalo) HAAPAJÄRVI Kärsämäki Aittatie 7 (Lastentalo Kuusipiha) KÄRSÄMÄKI Pyhäjärvi Potilaspolku 4 (Terveyskeskus) PYHÄSALMI Reisjärvi Reisjärventie 8 A (Kunnanvirasto) REISJÄRVI

9 Päivähoitoon hakeminen Hakuaika ja päivähoitohakemus Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden lapsen hoidontarpeen mukaan. Päivähoitohakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli hoidon tarve aiheutuu äkillisestä työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, eikä hoidon tarve ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikkaa. Päivähoitopaikkaa haetaan kirjallisella päivähoitohakemuksella. Päivähoitohakemuksia jakaa varhaiskasvatuksen palvelutoimistot tai sen voi tulostaa täytettäväksi osoitteesta (Lapset ja perheet varhaiskasvatus/päivähoito). Samalta sivustolta löytää myös lisätietoja päivähoitoon hakemisesta. Päivähoidon asiakasmaksut Lasten päivähoidon kuukausimaksu määritellään perheen koon ja tulojen mukaan. Tuloina huomioidaan avio- ja avopuolisoiden veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, ja lisäksi päivähoidon piirissä olevan lapsen tulot. Tarkempaa tietoa maksuperusteista ja tämän hetkiset maksuluokat saa Selänteen Internet-sivuilta osoitteesta selanne.net (Lapset ja perheet Varhaiskasvatus/päivähoito Päivähoidon asiakasmaksut). 9

10 Päiväkoti Päiväkotien toimintaa ohjaa Laki lasten päivähoidosta ( /36). Laki vaatii päiväkoteihin koulutettua henkilökuntaa ja asettaa päivähoidolle tavoitteita. Näin Perheenne voi luottaa saavansa laadukasta ja turvallista päivähoitoa. Selänteen alueella kaiken toiminnan tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Teemoiksi on nostettu kasvatuskumppanuuden kehittäminen sekä yhteistyön vahvistaminen talojen sisällä. Selänteen alueella on neljä päiväkotia: Lastentalo Kuusipiha Kärsämäellä Aittatie 7, Kärsämäki Päiväkoti Muksuteekki Pyhäjärvellä Tunturitie 23, Pyhäsalmi Kuusipihan ja Muksuteekin johtaja Hilkka Maliniemi virkavapaalla saakka, jonka aikana Kuusipihan asioista vastaa Hannele Katalisto puh Muksuteekin asioista vastaa Anu Sippola puh Päiväkoti Satakieli Haapajärvellä Roikolantie 20, Haapajärvi Päiväkoti Tuulenpesä Reisjärvellä Anjalantie 11, Reisjärvi Satakielen ja Tuulenpesän johtaja Anu Sippola

11 Perhepäivähoito Perhepäivähoito on eri-ikäisistä lapsista koostuvassa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jossa korostuvat perushoito ja leikki. Perhepäivähoidon vahvuuksia ovat pysyvä hoitosuhde, kodinomainen kasvuympäristö, läheinen yhteistyö vanhempien ja hoitajan välillä, lapsen yksilöllinen huomiointi sekä hänen tarpeistaan lähtevä hoito ja kasvatus. Perhepäivähoitajan hoitoryhmään voidaan sijoittaa neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat lapset mukaan lukien sekä yksi esikoululainen tai koululainen. Perhepäivähoitajan voi saada lasten kotiin, jos perheessä tai hoitoryhmässä on neljä alle kouluikäistä lasta. Perhepäivähoidossa oleville lapsille nimetään varahoitopaikka hoitajan äkillisiä poissaoloja varten joko toiselta perhepäivähoitajalta, ryhmäperhepäivähoidosta tai päiväkodista. Perhepäivähoidon yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Haapajärvi-Pyhäjärvi Varhaiskasvatuksen ohjaaja Tuula Lohvansuu puh Reisjärvi-Kärsämäki Varhaiskasvatuksen ohjaaja Erja Puranen puh

12 Ryhmäperhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito on hoitoa kodinomaisissa olosuhteissa. Ryhmäperhepäivähoitokodit on varustettu piha-alueiltaan, toimitiloiltaan ja välineiltään päivähoitoikäisten lasten käyttöön. Yksiköissä työskentelee yksi hoitaja neljää lasta kohden. Lapsiryhmä on sisarusryhmä, jossa on hoidossa 0-6 -vuotiaita. Ryhmän enimmäiskoko on 8 tai 12 lasta. Vuorohoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan ensisijaisesti ryhmäperhepäivähoitoon. Ryhmäperhepäivähoitokotien aukioloajat ja työntekijöiden työajat määräytyvät lapsille sovittujen hoitoaikojen mukaan. Koska jokaisella lapsella on yksilölliset hoitoajat ja tarpeet, ovat päiväohjelman kiinteitä aikoja vain ruokailuajat. Ryhmikset Selänteen alueella: Haapajärvi: Jukola, Impivaarankatu 1 Lemmikit puh , Vanamot puh , Niittyvillat puh , Kukkaniemi (vuorohoito), Kukkaniementie 14 Kissankellot puh , Ruusunnuput puh , Hippiäiset, Mustolanperäntie 36 puh , Kärsämäki: Lastentalo kuusipiha, Aittatie 7 Kissankellot puh Ketunleivät puh Pyhäjärvi: Pyhäsalmen alue: Aarnola, Ollintie 25 puh , Kulmala, Tunturitie 1 D 2 puh , Salmela, Tunturitie 1 D 1 puh , 12

13 Paavola (vuorohoito), Paavolantie 1 puh , Pikku-Repola, Vanha Pyhäjärventie 32 puh , Repola (vuorohoito), Vanha Pyhäjärventie 32 puh , Ruotasen alue: Kettula, Tornitie 4 A 4 puh , Metsola, Tornitie 4 A 2-3 puh , Reisjärvi: Anjala, Anjalantie 12 Kiurut puh , Peipposet puh , Ryhmäperhepäivähoidon esimiesten yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Haapajärvi, Kärsämäki Varhaiskasvatuksen ohjaaja Vuokko Vinberg Aittatie 7 (Lastentalo Kuusipiha) KÄRSÄMÄKI puh Pyhäjärvi Varhaiskasvatuksen ohjaaja Sirpa Lipponen Potilaspolku 4 (Terveyskeskus) PYHÄSALMI puh Reisjärvi Päiväkodin johtaja Anu Sippola Roikolantie HAAPAJÄRVI puh

14 Erityisvarhaiskasvatus Erityisvarhaiskasvatus on lapsen erityisen tuen tarpeen tunnistamista, hoitamista ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaamista tai asiantuntija-avun hankkimista lapsen kehityksen tueksi. Tavoitteena on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huomata erityisen tuen tarpeet, vahvistaa lapsen oppimisvalmiuksia ja pyrkiä turvaamaan lapsen oikeus saada omaa kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan tukevaa varhaiskasvatusta. Tuen järjestämisen perustana on kasvatuskumppanuus ja moniammatillinen yhteistyö. Tuen tarvetta voi esiintyä mm. puheen ja kielellisen kehityksen alueella sosiaalisessa ja tunne-elämän kehityksessä lapsen liikkumisen ja toimimisen alueella tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä hahmottamisessa Esiopetus Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista eli sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta (muutoksia tähän voivat aiheuttaa lapsen koululykkäysvuosi tai 11-vuotinen oppivelvollisuus). Selänteen kuntien alueella esiopetuksen järjestämisestä vastaavat kuntien sivistyspalvelut. Esiopetusikäisten lasten päivähoidon järjestäminen kuuluu peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle. Lapselle voi hakea kunnallista päivähoitopaikkaa tarvittaessa normaalilla päivähoitohakemuksella. Esiopetusikäisen lapsen päivähoitoa järjestetään joustavasti kaikissa hoitomuodoissa. Lisätietoa esiopetuksesta ja sivistyspalveluista saa kuntien nettisivuilta osoitteista

15 Avoin varhaiskasvatus Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen järjestämää avointa varhaiskasvatusta on tarjolla toistaiseksi vain Pyhäjärvellä. Pyhäjärvellä on tarjolla lapsille leikkikerhotoimintaa hajaasutusalueilla 4-6-vuotiaille ja leikkikenttätoimintaa kesäisin vuotiaille. Kerhotoiminta Leikkikerhotoiminta tarjoaa osa-aikaista, turvallista ja monipuolista viriketoimintaa hajaasutusalueiden lapsille ennen oppivelvollisuuden alkamista. Päivittäinen toiminta-aika on pienemmillä 3 tuntia, esikoululaisilla pidempi. Kerhomaksu 4-5 -vuotiailta on 20 euroa/lukukausi. Maksu peritään kuluvan lukukauden aikana. Leikkikerhot kokoontuvat kerran viikossa pääasiallisesti kouluilla. Kerholaiset oppivat jo varhain tuntemaan tulevan koulunsa, opettajat ja muun henkilökunnan. Tämä edesauttaa koulutien aloittamista. Leikkikenttätoiminta Leikkikenttätoiminta on avointa, ohjattua ja valvottua pääosin ulkona tapahtuvaa toimintaa. Olennaista leikkikenttätoiminnalle on sen antamat erilaiset mahdollisuudet omaehtoiseen ja aktiivisuutta lisäävään toimintaan. Kaikki halukkaat pääsevät toimintaan mukaan, ja toiminta on kaikille maksutonta. Ohjaajina kentällä ovat lasten kanssa työskentelevät vakituiset työntekijät apunaan koululaisia. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja se on tarkoitettu vuotiaille lapsille. Alle 4-vuotiaat lapset voivat tulla kentälle yhdessä vanhempiensa tai huoltajiensa kanssa. Avoimen varhaiskasvatuksen yhteystiedot Kerho-ohjaaja Tarja Tikkanen Avoimen varhaiskasvatuksen toimisto Ollintie PYHÄSALMI puh

16 Kunnallisen päivähoidon vaihtoehdot Lasten hoidon tuet Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi kunnallinen päivähoito, kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea haetaan Kansaneläkelaitokselta. Pyhäjärven kaupunki maksaa lisäksi kotihoidontuen kuntalisää, josta lisätietoa osoitteessa sekä paikallisesta kansaneläkelaitoksen toimistosta. Kotihoidon tuki Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot. Vanhemmat voivat siis olla töissä tai esim. palkallisella vuosilomalla kotona ja saada hoitorahaa. Yksityisen hoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Lisätietoa tukimuodoista ja niiden hakemisesta saa Yksityinen päivähoito Lapsi voi olla myös hoidossa yksityisellä perhepäivähoitajalla tai omassa kodissaan, kun vanhemmat palkkaavat lapsen kotiin yksityisen hoitajan. Tällöin kyseessä on työsuhde, jossa perhe on työnantaja ja hoitaja työntekijä. Yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä päivähoidon tuottaja. Lisätietoja saa: yksityiset perhepäivähoitajat ry:n sivuilta Kotitalous työnantajana esitteestä, joka löytyy Kelan sivulta 16

17 Lastensuojelu Kaikilla perheillä on joskus vaikeuksia. Useimmiten ongelmat ratkeavat lapsen omassa elinpiirissä. Joskus ongelmien selvittämiseen tarvitaan lastensuojelun tukea. Lastensuojelussa avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia tuen muotoja. Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä varmistaa, että lapsen oikeudet hyvinvointiin, leikkiin, oppimiseen ja osallistumiseen toteutuvat. Lastensuojelun työskentely käynnistyy useimmiten lastensuojeluilmoituksesta (lastensuojeluilmoitus tutkitaan aina!), jonka kiireellisyyden lastensuojelun työntekijä arvioi välittömästi. Tämän jälkeen on ratkaistava seitsemän arkipäivän kuluessa, tehdäänkö tarkempi lastensuojelutarpeen selvitys. Lastensuojeluilmoitus ei tee kenestäkään lastensuojelun asiakasta automaattisesti. Lapsen asiakkuus alkaa siitä, jos ryhdytään välittömiin toimiin tai päätetään tehdä lastensuojelutarpeen selvitys. Jokaiselle asiakkaana olevalle lapselle nimetään oma sosiaalityöntekijä, joka vastaa lapsen asioista. Lastensuojelussa lasta kuullaan aina hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden! Lastensuojeluasioissa voit ottaa yhteyttä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen lastensuojelun työntekijöihin. Sosiaalityöntekijöiden puhelinajat ovat maanantaista perjantaihin klo Äkillisissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä lastensuojelun virka-ajan päivystyspuhelimeen numerossa Kiireellisissä hätätilanteissa virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin sosiaalipäivystäjän tavoittaa hätäkeskuksen kautta numerosta 112. Selänteessä lastensuojelutyö hoidetaan lastensuojelun erityisyksiköstä käsin lähipalveluna. Työtä tehdään siellä, missä perheet ovat. Lastensuojeluyksikön työntekijät tekevät parityötä kuntakohtaisilla vastuualueillaan, jolla turvataan Selänteen kunnissa yhtäläinen lastensuojeluprosessien hallinta. Lastensuojeluyksikön hallinnollinen keskus on Haapajärven kaupungintalolla osoitteessa Kirkkokatu 2 Lastensuojelutyö on moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat mm. päivähoito, koulut, terapiayksikkö ja neuvola. 17

18 Lastensuojelun yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä Anja Vänttilä puh Haapajärvi-Reisjärvi sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, Rj Anja Vänttilä puh sosiaalityöntekijä Helena Eskola puh sosiaaliohjaaja Sanna Lehto puh Pyhäjärvi-Kärsämäki sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Martti Ruotsalainen puh sosiaaliohjaaja Tarja Hyväri puh Lastenvalvonta Lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämistä koskevat asiat ja tekevät sopimuksia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä elatuksesta. Lisätietoa lastenvalvojan tehtävistä löytyy Selänteen Internet-sivuilta selanne.net (Lapset ja perheet Lastensuojelu Lastenvalvonta) Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä lastenvalvojan tehtävät on jaettu kuntapareihin ja tehtävät hoidetaan lastensuojelusta käsin. Lastenvalvojat tavoitat parhaiten puhelintunnilla ma- pe klo Reisjärvi: Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Anja Vänttilä p Haapajärvi-Pyhäjärvi-Kärsämäki: Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Martti Ruotsalainen p

19 Perhetyö Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä lastensuojelussa tehdään lastensuojelun perhetyötä sekä lapsiperheiden kotipalvelua. Lastensuojelun perhetyö Lastensuojelun perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Lastensuojelun perhetyö on ennaltaehkäisevää ja/tai korjaavaa työtä, jota tehdään pääasiassa perheiden kotona. Perhetyö on suunnitelmallista, kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä työtä, jonka avulla perhettä pyritään tukemaan kokonaisuudessaan jokaisen perheenjäsenen tarpeet huomioon ottaen. Perhetyön asiakkuus alkaa sosiaalityöntekijän kautta lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen. Lisätietoja perhetyöstä antavat lastensuojelun sosiaalityöntekijät tai perhetyöntekijät. Perhetyöntekijöiden yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Haapajärvi: Teija Myllylä p Heli Hirvi p Elma Myllylahti p Kärsämäki: Maarit Mykkänen p Riitta Hyvölä p Pyhäjärvi: Tiina Kämäläinen p Eeva Aulankoski p Reisjärvi: Sylvi Kamula p

20 Lapsiperheiden kotipalvelu Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tilapäistä lasten- ja kodinhoitoapua tukea tarvitseville lapsiperheille. Kotipalvelun tarve perheessä voi ilmetä esimerkiksi sairauden tai vamman, alentuneen toimintakyvyn, perheenlisäyksen, perhetilanteen muutoksen, sairaalassa käynnin tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi. Kotipalvelu on asiakkaalle maksullista. Maksut määräytyvät asiakkaan tuloista riippumatta lapsiperheiden kotipalvelun työntekijän työajan mukaisesti. Perusmaksu on 3,80 / tunti. Lapsiperheiden kotipalvelun tehtäviin sisältyvät pääasiassa kodinhoidolliset ja lapsen hoitoon liittyvät tehtävät. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä lapsiperheiden kotipalvelu toimii perhetyön yhteydessä ja palvelua voi tilata päivystysaikana maanantaista perjantaihin klo 8-9 seuraavista puhelinnumeroista: Haapajärvi-Reisjärvi p ja Pyhäjärvi- Kärsämäki p Lapsiperheiden kotipalvelun tarvetta voidaan kartoittaa myös neuvolan kautta. Neuvola voi myös auttaa yhteydenotossa perhetyöntekijöihin. 20

21 Terapiat Perhe voi löytää apua myös terapiayksiköiden kautta, vaikka ne eivät kuulukaan perhepalveluiden vaan psykososiaalisten palveluiden alaisuuteen. Terapiapalvelujen periaatteena on järjestää asukkaille tasavertaiset, laadukkaat ja helposti saatavilla olevat psykososiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. Terapiapalveluita ovat mielenterveys-, perheneuvola- ja päihdepalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja päivätoiminta. Palvelut ovat maksuttomia eikä lähetettä tarvita. Ajanvaraus tapahtuu jättämällä yhteystiedot palvelusihteerille, minkä jälkeen hoitotyöntekijä ottaa suoraan sinuun yhteyttä ja tekee hoidontarpeen arvioinnin. Yhteydenotot: (Sähköpostiosoitteet: Haapajärven Terapiayksikkö palvelusihteeri Kirsi Autio ma - to klo pe klo puh Reisjärven Mielenterveysneuvola erikoissairaanhoitaja Vuokko Niskala puhelinaika ma - to ja pe puh Pyhäjärven Mielenvireyskeskus palvelusihteeri Eeva Tikka ma - pe klo puh Kärsämäen Mielenterveysneuvola erikoissairaanhoitaja Elli Pesonen puh Perheneuvolapalvelut Palvelut ovat tarkoitettu lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Perheneuvola antaa tukea esimerkiksi silloin, kun vanhempi haluaa keskustella lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista, kun nuori haluaa puhua ulkopuolisen kanssa, perheessä on äkillisiä muutoksia tai vaikkapa vanhemmat harkitsevat avioeroa. Palvelut ovat maksuttomia. Asiakas käy vastaanotoilla sovitun työntekijän luona. Hoidosta vastaa työryhmä, johon kuuluu eri ammattien edustajia. Hoitojakson tavoitteet, työskentelytapa sekä käyntien määrä sovitaan asiakkaan kanssa ensimmäisten käyntien aikana. Asiakastyön lisäksi terapiayksiköissä tarjotaan konsultaatiota, työnohjausta ja koulutusta. 21

22 Perheneuvolapalveluiden yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Haapajärven perheneuvolapalvelut psykologi Pirjo Erkinantti-Toivo puhelinaika ma - pe klo puh sosiaalityöntekijä Marjukka Niku puhelinaika ma - pe puh Reisjärven perheneuvolapalvelut psykologi Pirjo Erkinantti-Toivo vastaanotto joka toinen viikko puhelinaika ma - pe klo puh sosiaalityöntekijä Marjukka Niku vastaanotto joka toinen viikko puhelinaika ma - pe puh Kärsämäen perheneuvolapalvelut sosiaalityöntekijä Elina Taskinen paikalla parittoman viikon joka toinen torstai Pyhäjärven perheneuvolapalvelut puh sosiaalityöntekijä Elina Taskinen puhelinaika ma - pe ja puh Perheneuvolapalvelut, palveluiden saatavuus paikkakunnilla Haapajärvi: Psykologin vastaanotto 5pvä/viikko (paitsi joka toinen vko 1pvä Reisjärvellä) Sosiaalityöntekijän vastaanotto 3pvä/viikko (paitsi kerran kuussa 1pvä Reisjärvellä) Lastenpsykiatrin vastaanotto 1pv/kuukausi Lisäresurssina jatketaan OYS:n lastenpsykiatrian etäpkl:n perheterapeutin palvelun ostoa 1pvä/kk Reisjärvi Psykologin vastaanotto 1pvä/2 viikkoa Sosiaalityöntekijän vastaanotto 1pvä/kuukausi Lastenpsykiatripalvelut käytettävissä Haapajärvellä kerran kuukaudessa Pyhäjärvi Psykologin vastaanotto 4pvä/viikko Sosiaalityöntekijän vastaanotto 4pvä/viikko Lastenpsykiatrin vastaanotto 8pvä/vuosi Kärsämäki Psykologin vastaanotto 1pvä/viikko Sosiaalityöntekijän vastaanotto 1pvä/viikko Lastenpsykiatripalvelut käytettävissä Pyhäjärvellä 8pvä/vuosi 22

23 Puheterapia Äsken mainitut terapiat kuuluivat siis psykososiaalisten palveluiden alle. Perhe voi saada apua myös vaikkapa puheterapiasta, jonka puolestaan lasketaan kuuluvan terveyspalveluiden alle. Puheterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on ehkäistä, lievittää tai parantaa kielen, puheen, äänen ja kommunikaation häiriöitä. Puheterapia perustuu asiakkaan perheineen sekä puheterapeutin väliseen yhteistyöhön. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös muiden asiakasta hoitavien työntekijöiden, kuten neuvolan ja päiväkodin henkilökunnan, lääkärin, psykologin, toiminta- ja fysioterapeutin kanssa. Puheterapiapalveluita tarjotaan kaikenikäisille, mutta painopistealueena ovat alle kouluikäiset lapset. Yleensä puheterapeutin vastaanotolle tullaan esim. terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä, mutta lähete ei ole välttämätön. Voit ottaa yhteyttä suoraan puheterapeuttiin, jos lapsen kielellisessä kehityksessä huolestuttaa esimerkiksi jokin seuraavista: puhe viivästyy (kun 2-vuotias lapsi ei vielä puhu) puhe on epäselvää ohjeiden ymmärtämisessä on pulmaa vuorovaikutuksessa on ongelmia lapsi änkyttää isommalla lapsella (yli 5-vuotiaat) on äännevirheitä Puheterapian yhteystiedot (Sähköpostiosoitteet: Haapajärvi Puheterapeutti Marketta Kilpeläinen Puh Kärsämäki Puheterapeuttiopiskelija Kati Turkka Puh Aikuiset lääkärin vastaanotolle kiireetön ajanvaraus klo 9-14 Puh Pyhäjärvi Puheterapeutti Kirsi Ylilammi Puh Reisjärvi Puheterapeuttiopiskelija Kati Turkka Puh

24 Kolmannen sektorin palvelut Selänteen peruspalvelukuntayhtymän tarjoamien palvelujen lisäksi olemassa on yksityisten palveluntarjoajien sekä seurakunnan ja yhdistysten perhepalveluita. Myös sieltä voit löytää apua ja tekemistä perheellesi. Kokeile vaikka näitä! Mannerheimin lastensuojeluliitto Suomen 4H-liitto Paikalliset seurat sekä kansalaisopistot tarjoavat palveluita ja aktiviteetteja lapsiperheille. Kokeile vaikka paikallisia urheiluseuroja (Pyhäjärven pohti pypo.sporttisaitti.com, Kärsämäen Kataja karsamaenkataja.fi, Haapajärven Kiilat kiilat.fi, Nivalan Urheilijat nivalanurheilijat.fi) tai mikset ottaisi yhteyttä lähimpään ratsastusseuraasi. Jokilaaksojen musiikkiopisto jlmo.fi tai Tanssiopisto Uusikuu tanssiopistouusikuu.fi tarjoavat myös säpinää arkeen. Koko perheelle voi löytyä yhteinen harrastus vaikkapa Suomen urheiluliiton sul.fi kautta. Myös kouluilla saatetaan järjestää toimintaa perheille kerhojen tai muiden tempausten muodossa. Lapsia ja nuoria auttaa myös lasten ja nuorten auttava puhelin PALVELUOPPAAN LAATI YHDESSÄ SELÄNTEEN JOHTORYHMÄN KANSSA HEIDI SANDHOLM, SOSIONOMI (AMK) 24

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON Perhepäivähoito tarjoaa kodinomaista, joustavaa ja yksilöllistä päivähoitoa hoitajan kotona. Selänteen alueella työskentelee noin 40 perhepäivähoitajaa. Hoitoryhmään voidaan

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS ON VÄLITTÄMISTÄ. Lähtökohta lapsen hyvälle arjelle ja tasapainoiselle kasvamiselle

VARHAISKASVATUS ON VÄLITTÄMISTÄ. Lähtökohta lapsen hyvälle arjelle ja tasapainoiselle kasvamiselle VARHAISKASVATUS ON VÄLITTÄMISTÄ Lähtökohta lapsen hyvälle arjelle ja tasapainoiselle kasvamiselle PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 VARHAISKASVATUS ON VÄLITTÄMISTÄ Lähtökohta

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne PaKaste Pohjois-Pohjanmaa Lapsen hyvä arki Kallion kehittämistiimi Selänteen kehittämistiimi Kuusamo-Posio- Taivalkoski kehittämistiimi Varhaiskasvatuksen työryhmä Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa,

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Kainuun sote. Perhekeskus

Kainuun sote. Perhekeskus Kainuun sote Perhekeskus Perheiden hyvinvointi on meille tärkeintä. Neuvolatoiminta Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Neuvolan laajat terveystarkastukset tarjoavat perheille tilaisuuden keskustella

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Moniammatillinen kumppanuus ja uusien toimintamallien kehittäminen

Moniammatillinen kumppanuus ja uusien toimintamallien kehittäminen Haapajärvi on alueen suurin kaupunki 7714 väestömäärällään. Pyhäjärvellä asukkaita on 6001, Reisjärvellä 3020 ja Kärsämäellä 2918. Yhteensä Selänne palvelee 19 653 asukasta( Tilastokeskus 2009) Päivähoidossa

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Varhaiskasvatus VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde vahvistuvat parhaiten, kun perhe viettää aikaa yhdessä. Pienelle lapselle riittävät kotona saadut

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Moniammatillinen kumppanuus ja uusien toimintamallien kehittäminen

Moniammatillinen kumppanuus ja uusien toimintamallien kehittäminen Haapajärvi on alueen suurin kaupunki 7714 väestömäärällään. Pyhäjärvellä asukkaita on 6001, Reisjärvellä 3020 ja Kärsämäellä 2918. Yhteensä Selänne palvelee 19 653 asukasta( Tilastokeskus 2009) Päivähoidossa

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

PPKY Selänteen kehittämissuunnitelma

PPKY Selänteen kehittämissuunnitelma PPKY Selänteen kehittämissuunnitelma Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Kärsämäen ja Reisjärven kuntien yhteinen kuntayhtymä, jonka

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Selänteen Perhekeskus

Selänteen Perhekeskus 1 2012 Selänteen Perhekeskus Lapsen hyvä arki 2 hanke (2011 2013) 19.6.2012 2 Perhekeskusopas on koottu yhteistyössä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen varhaiskasvatuspalveluiden toimijoiden sekä Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Ajankohtaisfoorumi 29.11.2012 Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Varhaiskasvatus on peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Selänteen alueella organisoitu sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluen näiden palveluiden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 )

UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 ) UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 ) Lapsen ollessa vähintään 8 kk ja enintään 3 vuotta. Kun omat keinot vauvan/lapsen unirytmin löytymiseen eivät enää auta. Kun neuvolasta saatuja neuvoja on kokeiltu kotona. Mitä

Lisätiedot

PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistyslautakunta 4.6.2009 31 2 SAATTEEKSI... 3 PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSPALVELUT:... 4 PERHETYÖ:... 4 LASTENNEUVOLA:... 4 SEURAKUNTA:... 5 MUUT TOIMIJAT:...

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Kuusamon lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä kehittämässä

Kuusamon lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä kehittämässä Kuusamon lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä kehittämässä Lapsen hyvä arki 2 hanke (2011-2013) PaKaste 2 hankekokonaisuus Pohjois-Pohjanmaan osahanke 7.2.2013 Aini Naumanen/Mirva Martin/Saara

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja 044 417 5320 paivahoidonjohtaja@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA Neuvolan perhetyö Kaarinassa Vuonna 2014 neuvolan perhetyö on vakiinnuttanut paikkansa osana ennaltaehkäisevää palvelujärjestelmää. Neuvolan perhetyössä toimii kaksi perheohjaajaa

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012

Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012 Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012 Anne Korhonen va. sosiaalipalvelujohtaja Niina Heino, perhetyöntekijä Imatrasta vajaan 29 000 asukkaan kaupunki kaakkoisella itärajalla lasten ja nuorten

Lisätiedot

Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa

Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa Toiminta vakiintunut Kehittämistyön tuloksena vuodesta 2008 alkaen laajennettu perhevalmennus on koskenut kaikkia kaarinalaisia ensisynnyttäjiä 2 Miten perhevalmennus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 11.12.2012 207 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja Toiminta-ajatus Lapsiperhetyö on perheille annettavaa tukea, joka perustuu perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon toimenpide.

Lisätiedot

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013)

Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi 7614 Kärsämäki 2723 Pyhäjärvi 5733 Reisjärvi 2928 Yhteensä 18998 (31.12.2013) Väestöennuste 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2005 2010 2015 2020 2025 2000 1000

Lisätiedot

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmä Taustaa Työmallia alettiin tutkia ja kehittää osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimiva lapsi & perhe -hanketta Siirtyi ylläpidettäväksi Suomen Mielenterveysseuralle (lokilistat) Menetelmä on alun

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelmat arjen käytännöiksi

Varhaiskasvatussuunnitelmat arjen käytännöiksi Varhaiskasvatussuunnitelmat arjen käytännöiksi -Esimerkkinä Kallion Vasu ja Arjen käytäntöjen opas - prosessit Lapsen hyvä arki - osahanke 8.6.2011 Lapsen hyvä arki - Pohjois-Pohjanmaan osahanke 1. Toimijalähtöisyys

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus Iloa vanhemmuuteen lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus NETTI SIVUJEN UUDISTUS LAPSIPERHDEN PALVELUT Apua lapsiperheille (Hätätilanne) Äitiys-ja lastenneuvola Isyysasiat Päivähoito Esiopetus Koulut

Lisätiedot

alle kouluikäisille ja alakouluikäisille lapsille sekä heidän perheilleen tarjottavat palvelut Lapualla

alle kouluikäisille ja alakouluikäisille lapsille sekä heidän perheilleen tarjottavat palvelut Lapualla alle kouluikäisille ja alakouluikäisille lapsille sekä heidän perheilleen tarjottavat palvelut Lapualla SISÄLTÖ 1. KAUPUNGIN PALVELUT - avoterveydenhuolto (neuvolat ja kouluterveydenhuolto) - varhaiskasvatus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa?

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Iin perhepalveluiden palveluesimies vs. Leena Mämmi-Laukka p. 050 3950 339 leena.mammi-laukka@oulunkaari.com Seudullinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien

Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien Jyväskylän yhteistoiminta-alue 4 Kuntaa 12 Terveysasemaa 150 000 asukkaan perusterveydenhuolto Henkilökuntaa 1400 115 aluelääkäriä ja muita lääkäreitä 12 terveysasemaa

Lisätiedot