Ajankohtaista tutkinto-ohjelmien valintaperusteissa. Opojen koulutuspäivä Tampereen yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista tutkinto-ohjelmien valintaperusteissa. Opojen koulutuspäivä 15.11.2013 Tampereen yliopisto"

Transkriptio

1 Ajankohtaista tutkinto-ohjelmien valintaperusteissa Opojen koulutuspäivä Tampereen yliopisto

2 OPOJEN KOULUTUSPÄIVÄ Opintopäällikkö Tuija Puntanen

3 Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT) Tutkinto-ohjelmat - Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma - Teatterityön tutkinto-ohjelma

4 Päävalinnan hakukohteet Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma: 65 aloituspaikkaa, joista 20 puheviestinnän valintaväylän kautta 6 kuvajournalismin valintaväylän kautta - Teatterityön tutkinto-ohjelma: aloituspaikkaa

5 Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Teatterin ja draaman tutkimuksen maisteriopinnot (FM) Puheviestinnän maisteriopinnot (FM) Journalistiikan maisteriopinnot (YTM) Visuaalisen journalismin maisteriopinnot (YTM) Mediakulttuurin maisteriopinnot (YTM) Journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma (YTK)

6 Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmassa suuntautuminen maisteriopintoihin alkaa aineopintovaiheessa. Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot Journalistiikan aineopinnot Kuvajournalismin aineopinnot Viestinnän ja median aineopinnot Visuaalisen journalismin maisteriopinnot Journalistiikan maisteriopinnot Mediakulttuurin maisteriopinnot Puheviestinnän maisteriopinnot Teatterin ja draaman tutkimuksen maisteriopinnot

7 Mikä minusta tulee isona? Opettaja, kouluttaja, tutkija, suunnittelija, tuottaja, uutispäällikkö, markkinointisuunnittelija, lehdistövirkamies, järjestelmävastaava, toimittaja, juontaja, tiedottaja, asiantuntija, toimitussihteeri, käsikirjoittaja, projektikoordinaattori, teatterisihteeri, kustannustoimittaja, draamatuottaja, teatterinjohtaja Lisätietoja:

8 Teatterityön tutkinto-ohjelma Teatterityön maisteriopinnot (TeM) Teatterityön kandidaattiohjelma (TeK) Lisätietoja antaa opintokoordinaattori Teija Huikka

9 Opojen koulutuspäivä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Opintopäällikkö Leena Wilkman

10 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Filosofian tutkinto-ohjelma Historian tutkinto-ohjelma Logopedian tutkinto-ohjelma Psykologian tutkinto-ohjelma Sosiaalityön tutkinto-ohjelma Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma opintosuunnat sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiologia, sosiaaliantropologia, musiikintutkimus, sukupuolentutkimus

11 Koulutusta annetaan sekä Tampereella että Porissa (Porissa sosiaalitieteiden ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmat, erillisvalinta) Maisteritasolla (erillisvalinta) koulutusta myös mm. - nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot; - työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma; - hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma; englanninkieliset maisteriohjelmat - Comparative Social Policy and Welfare; - Peace, Mediation and Conflict Research; - Russian and European Studies

12 Yksikkö tarjoaa koulutusta kolmella eri koulutusalalla (yhteiskuntatieteellinen, humanistinen, psykologian koulutusalat) Mukana kahdessa eri yhteisvalinnassa (psykologia HY, TaY, TY, sosiaalityö sama koe koko valtakunnassa) -> Valintaperusteet vaihtelevat hakukohteittain yksikön sisällä Mitään suuria muutoksia edellisen vuoden valintaperusteisiin ei ole tehty. Logopedian tilanne selviää keväällä 2014.

13 Sisäänottokiintiöt Hakukohde (aloituspaikat yhteensä) valintakoe valintakoe + todistus suora todistusvalinta Filosofian tutkinto-ohjelma (12) Historian tutkinto-ohjelma (36) Psykologian tutkinto-ohjelma (30) Sosiaalitieteiden tutkintoohjelma (90) Sosiaalityön tutkinto-ohjelma (30) Yhteensä

14 Valintakoemateriaaleista: * filosofia: kirja, lisäksi aineistoa valintakokeessa * historia: ei valintakoekirjaa, lisäksi aineistoa valintakokeessa * psykologia: kirja, lisämateriaalia sekä ennen koetta että kokeen aikana * sosiaalitieteet: ennakkoon sosiaalitieteellisiä artikkeleita, lisäksi aineistoa valintakokeessa * sosiaalityö: kirja, lisäksi aineistoa valintakokeessa Katso valintaperusteet!

15 Historian ja sosiaalitieteiden todistusvalinnat Historia: 12 uutta opiskelijaa ylioppilastutkinnon perusteella huomioon otetaan äidinkieli, historia, toinen kotimainen kieli tai vieras kieli, sekä kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta Sosiaalitieteet: 25 uutta opiskelijaa ylioppilastutkinnon perusteella tässä valintaryhmässä otetaan huomioon ne hakijat, joiden äidinkielen ylioppilaskokeen arvosana on eximia cum laude approbatur tai laudatur. Huomioon otetaan äidinkieli, reaali tai jonkin reaaliaineen koe, kolme muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta. Ks valintaperusteet

16 Opintosuunnan valinta sosiaalitieteissä Voidakseen osallistua valintaan opiskelijalla on oltava 3. periodin loppuun mennessä rekisterissä seuraavat opinnot: * sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op * YKY:n yhteiset opinnot op * opiskelutaidot 5 op * Jos tarvitaan karsintaa eri opintosuuntiin, seuraavien opintojaksojen arvosana ratkaisee: sosiaalitieteiden teoria I 5 op; sosiaalitieteiden alat II: parhaan, haettavan opintosuunnan opintojakson 5 op arvosana opintoja yhteensä vähintään 80 op Tämän lisäksi opiskelija voi hakea opintosuunnan vaihtoa keväisin erillisvalinnan hakuaikana. Vaihdon kriteerinä ovat edeltävät opinnot kyseisessä opintosuunnassa, opintojen eteneminen sekä perustelut vaihdolle (esim. tutkielman aihepiiri).

17 Avoimen tarjonta avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot luetaan tutkinnoissa hyväksi täysimääräisesti varteenotettava vaihtoehto, jos ovi tutkintoopiskelijaksi ei aukea ensi yrittämällä tutkinto-ohjelmiin johtavaa polkua kehitetty erityisesti sosiaalityössä, historiassa ja sosiaalitieteissä

18 YKYstä valmistuu toimittaja, opettaja, tutkija, järjestösihteeri, arkistosihteeri, erityisopettaja, kouluttaja, näyttelykoordinaattori, tiedottaja, tohtoriopiskelija, uutispäällikkö, visuaalinen suunnittelija, harmonikansoiton ja kansanmusiikin opettaja, product director, puheterapeutti, työhyvinvoinnin päällikkö, sosiaalityöntekijä, suunnittelija, projektityöntekijä, psykologi, psykoterapeutti, erikoissuunnittelija, koulupsykologi, tutkimusavustaja, projektipäällikkö, tutkijakoulutettava, toiminnanjohtaja, sosiaaliasiamies, koulukuraattori, edunvalvontasihteeri, henkilöstöasiantuntija, koulutussihteeri, konsultti, yksilövalmentaja

19 YKY löytyy osoitteesta TERVETULOA opiskelemaan YKYyn!

20 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö (LTL) Opintopäällikkö Kati Toikkanen

21 Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkintoohjelma (yhteisvalinta Itä-Suomen yliopiston kanssa) Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma Ranskan kielen tutkinto-ohjelma Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkintoohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkintoohjelma Suomen kielen tutkinto-ohjelma Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

22 Sisäänottomäärät (päävalinta) Hakukohde (aloituspaikat yhteensä) Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen to valintakoe valintakoe + todistus Pohjoismaisten kielten to Ranskan kielen to Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen to Venäjä kielen, kulttuurin ja kääntämisen to Suomen kielen to Kirjallisuustieteen to yhteensä

23 Maisterivaiheen vaihtoehdot ENG: kieli ja kirjallisuus / monikielinen viestintä ja käännöstiede (moviko) POH: kieli / moviko RAN: kieli /moviko SAK: kieli ja kulttuuri / moviko VEN: kieli ja kulttuuri / moviko SUO: kieli KIR: kertomus- ja tekstiteoria / Suomen kirjallisuus

24 Opiskelija valitsee maisterivaiheen suuntautumisensa pääsääntöisesti toisen vuoden keväällä ENG: käytännössä suuntautuminen valitaan jo ensimmäisen vuoden syksyllä VEN & SAK: käytännössä suuntautuminen valitaan jo ensimmäisen vuoden keväällä movikoon edellytyksenä riittävä suomen kielen taito viime kädessä opintomenestys tietyillä opintojaksoilla ratkaisee, mikäli tiettyyn maisterikoulutukseen on enemmän halukkaita kuin siihen voidaan ottaa

25 Sijoittuminen työelämään: opetustehtävät, käännös- ja tulkkausala, kulttuurihallinto, kirjasto- ja informaatiopalvelut, tiedotus- ja viestintäala, vapaa sivistystyö, kansainvälisen toiminnan eri sektorit

26 Muutoksia vuodelle 2014 kaikissa hakukohteissa otetaan osa hakijoista yhteispisteiden ja osa valintakoepisteiden perusteella englanti: Yulen kirjasta tulossa uusi painos alkuvuodesta (myös vuoden 2010 painos kelpaa) kirjallisuustiede: kokeeseen luettava materiaali vaihtuu pohjoismaiset kielet: ruotsin yo-kokeen arvosana huomioidaan kaikilta ranska: valintakoemateriaali julkaistaan helmikuun loppuun mennessä venäjä: valintakoemateriaali vaihtuu

27 Opojen koulutuspäivä Taru Koskinen Informaatiotieteiden yksikkö SIS - School of Information Sciences Informaation, ihmisten ja teknologian yhteys Yksikössä: Tutkinto-ohjelmia/päävalinnan hakukohteita 3 Opiskelijoita noin 2000 Henkilökuntaa noin 180

28 Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma Matematiikan ja tilastotieteen tutkintoohjelma Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot Matematiikan maisteriopinnot Master s Degree Programme in Software Development Arkistonhallinnan maisteriohjelma Tilastotieteen maisteriopinnot Master s Degree Programme in Human-Technology Interaction Master s Degree Programme in Internet and Game Studies

29 Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma Tietojenkäsittelyopin opintopolulla opiskellaan tietojenkäsittelyyn liittyviä kysymyksiä, kuten tiedon esityksen, tallennuksen ja käsittelyn periaatteita, ohjelmointia, sekä tietojärjestelmiä ja niiden suunnittelua. Vuorovaikutteisen teknologian opintopolulla opiskellaan ihmisen ja teknologian välistä rajapintaa ja siihen liittyviä erilaisia ilmiöitä kuten vuorovaikutteisten ohjelmistojen ja käyttöliittymien suunnittelua, käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta sekä uusia vuorovaikutustekniikoita. Opintopolun ja maisteriopintosuunnan voi valita vaihtoehdoista oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan.

30 Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opetus perustuu tutkimukseen, jonka painoalueet ovat informaatio- ja mediakäytäntöjen tutkimus, tiedonhaun tutkimus sekä pelitutkimus. Opetuksessa tarkastellaan teoreettisista lähtökohdista mm. tiedon hankintaa, organisointia, välittämistä ja säilyttämistä sekä interaktiivisen median muutoksen, suunnittelun ja toteutuksen kysymyksiä ja käyttökulttuureja. Ohjelmassa opiskellaan mm. tietokäytäntöjä, pelejä, mediaa, kirjastoja, arkistoja, tiedonhakua ja tieto- ja asiakirjahallintoa. Opintopolun ja maisteriopintosuunnan voi valita vaihtoehdoista oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan.

31 Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma Tutkinto-ohjelmassa voi suuntautua yleiseen matematiikkaan, matematiikan aineenopettajaksi, tietotekniikan matematiikkaan tai tilastotieteeseen. Tietoyhteiskunnassa matemaattisen tiedon ja osaamisen tarve on suuri. Matemaattis-looginen ajattelutapa ja osaaminen ovat pohjana monelle muulle tieteenalalle ja esim. informaatioteknologian sovellukselle. Tiedon määrän ja tarpeen kasvaessa myös tilastotieteellisen osaamisen kysyntä on suuri. Tilastotieteilijän tehtävänä on erityisesti tarkasteltavien ilmiöiden kvantitatiivinen kuvaileminen ja niiden rakenteen mallintaminen. Opintopolun ja maisteriopintosuunnan voi valita vaihtoehdoista oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan.

32 Opiskelijavalinnan periaatteita haku laajoihin kokonaisuuksiin, tutkinto-ohjelmiin, opintosuunta valitaan vasta opintojen kuluessa valintakoe ei vaadi suurta ennakkovalmistautumista enintään yksi valintakoekirja, käytössä vain INFIM:ssä tehdään valtakunnallista valintayhteistyötä (MAT ja TKT) huomioidaan ylioppilastutkinto hyvin, mm. suoravalintana yo-todistuksesta huomioidaan neljä ainetta: äidinkieli, matematiikka, toinen kotimainen tai vieras kieli (paras), ja reaaliaine tai reaalikoe (paras) tarjotaan avoimen yliopiston väyläopintoja

33 Aloituspaikat vuonna 2014 päävalinta Hakukohde (aloituspaikat yhteensä) Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (32) Matematiikka ja tilastotiede (30 + suoravalinta) Tietojenkäsittelytieteet (98) valintakoe valintakoe + todistus Yhteensä (160 + suoravalinta) suora todistusvalinta Pitkä matem. L tai E Pitkä matem. L ja äidinkieli E suoravalinta sisältyy yhteispistekiintiöön.

34 Valinta-aikataulut 2014 tarkat valintaperusteet ja aikataulut yliopiston valintaoppaassa 2014 Haku valintakoe tulokset Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media -valintakoekirja: Serola Sami (toim.): Ote informaatiosta: Johdatus informaatiotutkimukseen ja interaktiiviseen mediaan, BTJ 2010 Matematiikka ja tilastotiede -koe perustuu pitkän matem. oppimäärään -valtakunnallinen koe, mukana viisi yliopistoa -voi tulla hyväksytyksi kaikkiin Tietojenkäsittelytieteet -valtakunnallinen TKT-yhteisvalinta -mukana kuusi yliopistoa -voi tulla hyväksytyksi yhteen Pe Ma Suoravalinta Muu valinta Ma

35 Mihin meiltä valmistutaan? pääosin yrityksiin, mutta myös muille sektoreille sovellusasiantuntija, ohjelmistosuunnittelija, hankepäällikkö, tutkija, research engineer, team leader, team manager, design engineer, tietotekniikan opettaja, johtaja, järjestelmäasiantuntija, user interface designer, senior usability engineer, software archtitect, system administrator, käyttöliittymäsuunnittelija, tietoturvallisuusasiantuntija

36 Mihin meiltä valmistutaan? yleisimmin kunta- ja julkiselle sektorille, mutta enenevästi myös yrityksiin informaatikko, suunnittelija, tietopalvelusuunnittelija, kokoelmapäällikkö, internet-suunnittelija, tiedottaja, tuottaja, tutkija, projektipäällikkö, kirjastonhoitaja, kirjastonjohtaja, tietopalvelupäällikkö, toiminnanjohtaja, sovellusasiantuntija, knowledge management specialist, pelisuunnittelija

37 Mihin meiltä valmistutaan? yleisimmin kuntasektorille ja yrityksiin, myös valtiolle lehtori, opettaja, projektipäällikkö, eläkelaskija, järjestelmäsuunnittelija, matemaatikko, palveluneuvoja, ohjelmistosuunnittelija, analyytikko, atksuunnittelija, biostatistikko, yliaktuuari, rahoitusekonomisti, koulutussuunnittelija, team leader, tutkimusassistentti

38 Linkkivinkkejä Tampereen yliopiston opiskelijaksi sivut SIS:n opiskelijaksi-sivu Tietojenkäsittelytieteen yhteisvalinta Luonnontieteiden yhteinen sivusto Tampereen Lumate-keskus Tietotekniikan opetus sivusto rakenteilla SIS facebookissa https://www.facebook.com/utasis SIS Youtubessa https://www.youtube.com/watch?v=d7smm1gjpdk

39 Kiitos - Tervetuloa tutustumaan, oppimaan ja tutkimaan!

40 JOHTAMISKORKEAKOULU kauppatieteet - hallintotieteet - politiikan tutkimus

41 - Johtamiskorkeakoulussa opiskelevia ja työskenteleviä yhdistää kiinnostus yhteiskuntaan. - JKK opettaa ajattelemaan yhteiskuntien kehitystä talouden, politiikan ja hallinnon muodostamana kokonaisuutena. - Johtamiskorkeakoulu on yksi Tampereen yliopiston isoimmista yksiköistä, opiskelijoita on noin 3500 ja henkilökuntaa yli Opiskelijat ja opot voivat tutustua opiskeluun johtamiskorkeakoulussa nettisivujemme kautta tai vaikka oheisen videon avulla! Vastaamme myös mielellämme yhteydenottoihin ja opiskelijamme vierailevat mielellään lukioissa.

42 - Johtamiskorkeakoulussa on kolme tutkinto-ohjelmaa (ja hakukohdetta). - Tutkinto-ohjelmat jakautuvat maisterivaiheessa opintosuuntiin, joihin opiskelijat suuntautuvat kandidaattivaiheen aikana. - Hakijan kannalta on keskeistä hakuvaiheessa valita tutkintoohjelma, tarkemmin opintoja voi suunnitella opintojen kuluessa. - Valinnaisia opintoja voi toki suorittaa yli tutkinto-ohjelmarajojen ja näin hankkia monipuolista osaamista.

43 Sisäänottokiintiöt - PÄÄVALINTA Hakukohde (aloituspaikat yhteensä) Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma (kiintiö 132) Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma (kiintiö 135) Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma (kiintiö 42) valintakoe valintakoe + todistus

44 Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma - kaksi opintosuuntaa: kansainvälinen politiikka ja valtio-oppi - esimerkkejä ammattinimikkeistä: projektikoordinaattori, erityisavustaja, hankesuunnittelija, kansainvälisen asioiden koordinaattori, suunnittelija, tiedottaja, ulkomaantoimittaja TIETOA VALINNASTA Uusi valintakoekirja (julkaistaan mennessä)! Tuomas Forsberg & Tapio Raunio (toim.) Politiikan muutos (työnimi) Valintakoe edellyttää valintakoekirjan hallintaa sekä siihen sisältyvien tietojen soveltamista. Aineistokokeessa painotetaan kykyä tulkita ja analysoida politiikan tutkimuksen alaan liittyvää ajankohtaista aineistoa. Valintakoe järjestetään pe klo

45 Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma - 5 opintosuuntaa: julkisoikeus, julkinen talousjohtaminen, ympäristön ja alueiden politiikka, kunta- ja aluejohtaminen ja hallintotiede - esimerkkejä ammattinimikkeistä: suunnittelija, henkilöstöasiantuntija, kunnanjohtaja, tilintarkastaja, talouspäällikkö, erityisasiantuntija, projektikoordinaattori TIETOA VALINNASTA Valintakokeeseen ei muutoksia tähän vuoteen verrattuna. Valintakoeteos luettavissa edelleen sähköisesti verkossa. Hallintotieteiden valintakoe muodostuu kahdesta osiosta: 1) valintakoeteoksen perusteella laadituista kysymyksistä ja 2) valintakokeessa jaettavan aineiston pohjalta laadituista kysymyksistä. Valintakoe järjestetään ke klo

46 Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma - 7 opintosuuntaa: yrityksen laskentatoimi, markkinointi, yritysjuridiikka ja vero-oikeus, taloustiede, vakuutustiede, yrityksen johtaminen ja vastuullinen liiketoiminta - esimerkkejä ammattinimikkeistä: controller, veroasiantuntija, tilintarkastaja, HR-asiantuntija, markkinointisuunnittelija, myyntijohtaja, talouspäällikkö, vakuutusasiantuntija, ekonomisti TIETOA VALINNASTA Yhteisvalinta, samalla kokeella voi hakea myös muihin kauppatieteellisiin yhteisvalintayliopistoihin (3) Valintakoekirjat julkisia tänään Ks. Uutta valintakoekirjojen osalta on, että talousmatematiikan kirja on poistunut ja koe perustuu talousmatematiikan osalta lukion valinnaiseen Talousmatematiikan kurssiin. Valintakoe järjestetään klo 10-14

47 Johtamiskorkeakoulun avoimen yliopiston opintotarjonta Avoimessa on tarjolla runsaasti johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmien perus- ja aineopintoja sekä teemaopintoja, nykyisellään myös kauppatieteiden perus- ja aineopintoja! Ks. lisää: Politiikan tutkimuksen ja hallintotieteiden tutkinto-ohjelmissa on valintaväylä avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille.

48 Lue lisää netistä: tai ole yhteydessä: opintokoordinaattori Heli Tontti

49 KASVATUSTIETEIDEN YKSIKÖN PÄÄVALINNAT VUONNA 2014 Opojen koulutuspäivä Arja Tahvola/EDU

50 Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma Kaikki opiskelijat valitaan kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan, jossa on kaksi osaa: kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (KK, 180 op) laajaalaisessa kandidaattiohjelmassa ja kasvatustieteen maisterin tutkinto (KM, 120 op) kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutuksessa. KK-tutkinnossa on sekä yhteisiä että eriytyviä osia hakukohteesta riippuen. KM-tutkinnossa on kolme opintosuuntaa, joista opiskelija voi valita yhden: 1) kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät 2) kasvatuksen pedagogiset kytkennät 3) kasvatuksen viestinnälliset kytkennät.

51 Hakukohteet ja aloituspaikat Elinikäinen oppiminen ja kasvatus (35) Luokanopettaja (70) Varhaiskasvatus (40) Tietyn hakukohteen kautta valittu opiskelija saa opintooikeuden rajattuihin, kelpoisuuden tuottaviin opintoihin (esim. luokanopettajan monialaiset opinnot 60 op tai varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot 60 op).

52 Kasvatustieteiden kandidaattiohjelman rakenne Menetelmäopinnot ja kandidaatintyö 20 op Luokanopettajan monialaiset opinnot 60 op LO Varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot 60 op Valinnaiset opinnot 60 op VK Valinnaiset opinnot 25 op Vaihtoehtoiset aineopinnot 5 20 op Yhteiset aineopinnot 10 op Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op Yleisten valmiuksien opinnot 20 op ELOKAS Ohjattu harjoittelu/ työssä-oppiminen op Aineenopettajan pedagogiset aineopinnot Aineenopettajan pedagogiset opinnot

53 Kasvatustieteiden yksikön maisteriopinnot Tutkimusmenetelmä- ja pro gradu tutkielmaan liittyvät opinnot 50 op Harjoittelu/pedagoginen harjoittelu/syventävät projektiopinnot 10 op Valinnaiset opinnot muista opintosuunnista 0 10 op Ammattikasvatuksen maisteriohjelma Kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät 25 op Kasvatuksen pedagogiset kytkennät 25 op Kasvatuksen viestinnälliset kytkennät 25 op NORDIMA Valinnaiset opinnot op

54 Opintosuunnan valinta maisteriopinnoissa Maisteriopinnot koostuvat kolmesta opintosuunnasta, joista opiskelija valitsee tulevaisuuden suunnitelmiinsa, uranäkymiinsä ja kiinnostuksen kohteisiinsa parhaiten sopivan. Kasvatuksen... monikulttuurisuus mediakasvatus kansainvälisyys koulutussuunnittelu yhteiskunnallinen vaikuttaminen yhteiskunnalliset kytkennät pedagogiset kytkennät kasvattajaidentiteetti oppiminen ja opettajuus oppimisen ohjaaminen vuorovaikutustilanteet viestinnälliset kytkennät visuaalinen kulttuurikasvatus kuvallinen ilmaisu

55 Mihin kasvatustieteistä valmistutaan? Elinikäinen oppiminen ja kasvatus: tutkimuksen, koulutushallinnon, koulutussuunnittelun ja aikuiskoulutuksen tehtäviin Luokanopettaja: luokanopettajiksi ja perusasteen aineenopettajiksi Varhaiskasvatus: lastentarhanopettajiksi, esiopettajiksi, päiväkotien johtajiksi ja alan kehittämistehtäviin

56 Keskeistä opiskelijavalinnoissa 2014 Elinikäinen oppiminen ja kasvatus: oma valintakoe , johon liittyvä aineisto julkistetaan yksikön verkkosivuilla Luokanopettaja ja varhaiskasvatus: valtakunnallinen VAKAVA-koe , jonka aineisto julkistetaan Lisäksi soveltuvuuskokeet, joihin lähetetään erillinen kutsu.

57 Kasvatustiede avoimessa yliopistossa Kasvatustieteen perus- ja aineopintoja on mahdollisuus opiskella Tampereella, Seinäjoella ja Porissa sekä verkko-opintoina. Katso tarkemmin: Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteen erillisvalinnoissa on oma väylä avoimen yliopiston opintoja suorittaneille: html

58 Katso lisätietoja myös: Kasvatustieteiden yksikön opiskelijaksi-sivut Kasvatustieteiden yksikön opiskelijajärjestöjen kotisivut

59 Opintoneuvonta ja ohjaus Opintopäällikkö Arja Tahvola, p ; Opintosihteeri Susanna Mikkonen p ;

60 Opopäivä Terveystieteiden yksikkö Leena Nikkari

61 Terveystieteiden yksikkö / School of Health Sciences (HES) Terveysalan monitieteinen koulutus- ja tutkimusyksikkö Yksikön keskeisiä tutkimusalueita mm.: Lasten ja nuorten terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkimus Vanhenemisen ja ikääntyvän yhteiskunnan tutkimus Perheiden hoidon tutkimus Terveydenhuoltotutkimus Syöpien syyt ja esiintyvyys

62 TERVEYSTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMA Hakukohteet: hoitotiede kansanterveystiede Terveystieteiden kandidaattiohjelma -> Terveystieteiden kandidaatin tutkinto (TtK) Hoitotieteen maisteriopinnot hoitotyön johtamisen opintosuunta hoitotyön opettamisen opintosuunta Kansanterveystieteen maisteriopinnot -> Terveystieteiden maisterin tutkinto (TtM)

63 Aloituspaikat Vuoden 2014 valinnassa yhteensä 52 Hoitotiede 40 (valintakoe) Kansanterveystiede 12 (6 yo+valintakoe ja 6 valintakoe) valintakoe joka toinen vuosi Opinto-oikeus TtK- ja TtM-tutkintoihin Valintaperusteet Terveystieteiden tutkinto-ohjelma hoitotiede (valintakoekirjat ja koetilaisuudessa jaettava aineisto) kansanterveystiede (valintakoekirjat) Avoimen yliopiston tarjonta

64 Mihin valmistutaan? TtM, hoitotiede hallinnolliset ja hoitotyön johtotehtävät opettajan tehtävät terveydenhuoltoalalla (AMK ym.) terveydenhuollon suunnittelu-, tutkimus- ja kehittämistehtävät TtM, kansanterveystiede asiantuntijoita kansallisiin ja kansainvälisiin väestön terveyden edistämiseen liittyviin arviointi-, kehittämis-, suunnittelu-, tutkimus- ja opetustehtäviin Muuta Terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuus (60 op) Kansainvälisyys

65 Biolääketieteellisen teknologian yksikkö (IBT) Opintopäällikkö Marjatta Viilo

66 BioMediTech (TaY ja TTY) poikkitieteellinen tutkimus- ja koulutusympäristö: biotieteistä insinööritieteisiin Bioteknologian tutkinto-ohjelma toteutetaan yhteistyössä TTY:n biotekniikan tutkinto-ohjelman kanssa 25 opiskelijaa päävalinnassa 2014 (13 valintakoemenestys ja 12 valintakoemenestys ja todistuspisteet) opinto-oikeus: LuK- ja FM tutkinnot valintakoe perustuu lukion kemian ja biologian kursseihin, muu mahdollinen aineisto valintakoe yhteinen HY:n molekyylibiotieteiden koulutuksen kanssa 2014 kilpailumenestysvalinta, katso valintaperusteet

67 Mitä opintoja lukiossa? - biologiaa, kemiaa, matematiikkaa - labranäppäryys Maisterivaiheessa erikoistuminen: - bioinformatiikan opintosuunta - molekyylibiologian opintosuunta - soluteknologian opintosuunta

68 Mihin päädytään töihin? - tutkimuksen, tuotekehityksen ja markkinoinnin tehtävät kansallisesti ja kansainvälisesti (yliopistot, tutkimuslaitokset, alan yritykset esim. lääketeollisuus, diagnostiikkayritykset) - tiedehallinnon asiantuntijatehtävät (kansalliset ja kansainväliset tutkimusrahoittajat esim. Suomen Akatemia, TEKES, EU) - koulutus- ja tiedotustehtävät

69 Lisätietoja: Opintopäällikkö Marjatta Viilo,

70 Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen yksikkö

71 Valintaperusteet Valintakoevastausten pisteityksessä otetaan huomioon vain valintakoevaatimusten sisältämät tiedot. Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen yksikkö

72 ...jatkoa Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa: n_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-8), opetussuunnitelman sivut Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen yksikkö

73 Hakijamäärät ja kokeeseen / / /773 Sisäänotto 105 osallistuneet Valintakoe klo Hakijan tulee osallistua kokeeseen siinä yliopistossa mihin hakee TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen yksikkö

74 Opiskelijavalinta 2014 Aloituspaikkoja yhteensä 105 vähintään 63 opiskelijaa valitaan yotodistuksen ja valintakokeen perusteella enintään 42 opiskelijaa valitaan valintakokeen perusteella (105 kiintiössä 1 valitut) TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen yksikkö

75 Lisätietoja opiskelijavalinnasta Tampereen yliopiston valintaopas /ltdk/index.html Lisätietoja; Lääketieteen yksikkö opintopäällikkö Nina Pietilä, p TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen yksikkö

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 22.08.2014 1( 27)

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 22.08.2014 1( 27) Lukuvuosi:.. ( ) Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka Kone- ja rakennustekniikka Rakennettu ympäristö Kauppakorkeakoulu Bachelor's Degree Program in International

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1(7) Mika Hannula, Harri Melin, Mikko Naukkarinen Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1. Johdanto Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Selvitys kotimaisesta mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta erityisesti opinnäytteiden ja journaaliartikkeleiden osalta pääosin vuosien 2007

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA 8.11.2013 Tukiryhmä: Sari Koski-Kotiranta, Jaakko Kurhila, Päivi Pakkanen Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet

Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet Julkaisija Uudenmaan TE-keskus / SILE-projekti Toimituskunta Neogames Taitto: B105 Oy, Tommi Järvinen Paino: Kopio Niini Finland Oy, Tampere 2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 1 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot