Ajankohtaista tutkinto-ohjelmien valintaperusteissa. Opojen koulutuspäivä Tampereen yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista tutkinto-ohjelmien valintaperusteissa. Opojen koulutuspäivä 15.11.2013 Tampereen yliopisto"

Transkriptio

1 Ajankohtaista tutkinto-ohjelmien valintaperusteissa Opojen koulutuspäivä Tampereen yliopisto

2 OPOJEN KOULUTUSPÄIVÄ Opintopäällikkö Tuija Puntanen

3 Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT) Tutkinto-ohjelmat - Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma - Teatterityön tutkinto-ohjelma

4 Päävalinnan hakukohteet Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma: 65 aloituspaikkaa, joista 20 puheviestinnän valintaväylän kautta 6 kuvajournalismin valintaväylän kautta - Teatterityön tutkinto-ohjelma: aloituspaikkaa

5 Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Teatterin ja draaman tutkimuksen maisteriopinnot (FM) Puheviestinnän maisteriopinnot (FM) Journalistiikan maisteriopinnot (YTM) Visuaalisen journalismin maisteriopinnot (YTM) Mediakulttuurin maisteriopinnot (YTM) Journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma (YTK)

6 Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmassa suuntautuminen maisteriopintoihin alkaa aineopintovaiheessa. Tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot Journalistiikan aineopinnot Kuvajournalismin aineopinnot Viestinnän ja median aineopinnot Visuaalisen journalismin maisteriopinnot Journalistiikan maisteriopinnot Mediakulttuurin maisteriopinnot Puheviestinnän maisteriopinnot Teatterin ja draaman tutkimuksen maisteriopinnot

7 Mikä minusta tulee isona? Opettaja, kouluttaja, tutkija, suunnittelija, tuottaja, uutispäällikkö, markkinointisuunnittelija, lehdistövirkamies, järjestelmävastaava, toimittaja, juontaja, tiedottaja, asiantuntija, toimitussihteeri, käsikirjoittaja, projektikoordinaattori, teatterisihteeri, kustannustoimittaja, draamatuottaja, teatterinjohtaja Lisätietoja:

8 Teatterityön tutkinto-ohjelma Teatterityön maisteriopinnot (TeM) Teatterityön kandidaattiohjelma (TeK) Lisätietoja antaa opintokoordinaattori Teija Huikka

9 Opojen koulutuspäivä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Opintopäällikkö Leena Wilkman

10 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Filosofian tutkinto-ohjelma Historian tutkinto-ohjelma Logopedian tutkinto-ohjelma Psykologian tutkinto-ohjelma Sosiaalityön tutkinto-ohjelma Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma opintosuunnat sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiologia, sosiaaliantropologia, musiikintutkimus, sukupuolentutkimus

11 Koulutusta annetaan sekä Tampereella että Porissa (Porissa sosiaalitieteiden ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmat, erillisvalinta) Maisteritasolla (erillisvalinta) koulutusta myös mm. - nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot; - työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma; - hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma; englanninkieliset maisteriohjelmat - Comparative Social Policy and Welfare; - Peace, Mediation and Conflict Research; - Russian and European Studies

12 Yksikkö tarjoaa koulutusta kolmella eri koulutusalalla (yhteiskuntatieteellinen, humanistinen, psykologian koulutusalat) Mukana kahdessa eri yhteisvalinnassa (psykologia HY, TaY, TY, sosiaalityö sama koe koko valtakunnassa) -> Valintaperusteet vaihtelevat hakukohteittain yksikön sisällä Mitään suuria muutoksia edellisen vuoden valintaperusteisiin ei ole tehty. Logopedian tilanne selviää keväällä 2014.

13 Sisäänottokiintiöt Hakukohde (aloituspaikat yhteensä) valintakoe valintakoe + todistus suora todistusvalinta Filosofian tutkinto-ohjelma (12) Historian tutkinto-ohjelma (36) Psykologian tutkinto-ohjelma (30) Sosiaalitieteiden tutkintoohjelma (90) Sosiaalityön tutkinto-ohjelma (30) Yhteensä

14 Valintakoemateriaaleista: * filosofia: kirja, lisäksi aineistoa valintakokeessa * historia: ei valintakoekirjaa, lisäksi aineistoa valintakokeessa * psykologia: kirja, lisämateriaalia sekä ennen koetta että kokeen aikana * sosiaalitieteet: ennakkoon sosiaalitieteellisiä artikkeleita, lisäksi aineistoa valintakokeessa * sosiaalityö: kirja, lisäksi aineistoa valintakokeessa Katso valintaperusteet!

15 Historian ja sosiaalitieteiden todistusvalinnat Historia: 12 uutta opiskelijaa ylioppilastutkinnon perusteella huomioon otetaan äidinkieli, historia, toinen kotimainen kieli tai vieras kieli, sekä kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta Sosiaalitieteet: 25 uutta opiskelijaa ylioppilastutkinnon perusteella tässä valintaryhmässä otetaan huomioon ne hakijat, joiden äidinkielen ylioppilaskokeen arvosana on eximia cum laude approbatur tai laudatur. Huomioon otetaan äidinkieli, reaali tai jonkin reaaliaineen koe, kolme muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta. Ks valintaperusteet

16 Opintosuunnan valinta sosiaalitieteissä Voidakseen osallistua valintaan opiskelijalla on oltava 3. periodin loppuun mennessä rekisterissä seuraavat opinnot: * sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op * YKY:n yhteiset opinnot op * opiskelutaidot 5 op * Jos tarvitaan karsintaa eri opintosuuntiin, seuraavien opintojaksojen arvosana ratkaisee: sosiaalitieteiden teoria I 5 op; sosiaalitieteiden alat II: parhaan, haettavan opintosuunnan opintojakson 5 op arvosana opintoja yhteensä vähintään 80 op Tämän lisäksi opiskelija voi hakea opintosuunnan vaihtoa keväisin erillisvalinnan hakuaikana. Vaihdon kriteerinä ovat edeltävät opinnot kyseisessä opintosuunnassa, opintojen eteneminen sekä perustelut vaihdolle (esim. tutkielman aihepiiri).

17 Avoimen tarjonta avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot luetaan tutkinnoissa hyväksi täysimääräisesti varteenotettava vaihtoehto, jos ovi tutkintoopiskelijaksi ei aukea ensi yrittämällä tutkinto-ohjelmiin johtavaa polkua kehitetty erityisesti sosiaalityössä, historiassa ja sosiaalitieteissä

18 YKYstä valmistuu toimittaja, opettaja, tutkija, järjestösihteeri, arkistosihteeri, erityisopettaja, kouluttaja, näyttelykoordinaattori, tiedottaja, tohtoriopiskelija, uutispäällikkö, visuaalinen suunnittelija, harmonikansoiton ja kansanmusiikin opettaja, product director, puheterapeutti, työhyvinvoinnin päällikkö, sosiaalityöntekijä, suunnittelija, projektityöntekijä, psykologi, psykoterapeutti, erikoissuunnittelija, koulupsykologi, tutkimusavustaja, projektipäällikkö, tutkijakoulutettava, toiminnanjohtaja, sosiaaliasiamies, koulukuraattori, edunvalvontasihteeri, henkilöstöasiantuntija, koulutussihteeri, konsultti, yksilövalmentaja

19 YKY löytyy osoitteesta TERVETULOA opiskelemaan YKYyn!

20 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö (LTL) Opintopäällikkö Kati Toikkanen

21 Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkintoohjelma (yhteisvalinta Itä-Suomen yliopiston kanssa) Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma Ranskan kielen tutkinto-ohjelma Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkintoohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkintoohjelma Suomen kielen tutkinto-ohjelma Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

22 Sisäänottomäärät (päävalinta) Hakukohde (aloituspaikat yhteensä) Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen to valintakoe valintakoe + todistus Pohjoismaisten kielten to Ranskan kielen to Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen to Venäjä kielen, kulttuurin ja kääntämisen to Suomen kielen to Kirjallisuustieteen to yhteensä

23 Maisterivaiheen vaihtoehdot ENG: kieli ja kirjallisuus / monikielinen viestintä ja käännöstiede (moviko) POH: kieli / moviko RAN: kieli /moviko SAK: kieli ja kulttuuri / moviko VEN: kieli ja kulttuuri / moviko SUO: kieli KIR: kertomus- ja tekstiteoria / Suomen kirjallisuus

24 Opiskelija valitsee maisterivaiheen suuntautumisensa pääsääntöisesti toisen vuoden keväällä ENG: käytännössä suuntautuminen valitaan jo ensimmäisen vuoden syksyllä VEN & SAK: käytännössä suuntautuminen valitaan jo ensimmäisen vuoden keväällä movikoon edellytyksenä riittävä suomen kielen taito viime kädessä opintomenestys tietyillä opintojaksoilla ratkaisee, mikäli tiettyyn maisterikoulutukseen on enemmän halukkaita kuin siihen voidaan ottaa

25 Sijoittuminen työelämään: opetustehtävät, käännös- ja tulkkausala, kulttuurihallinto, kirjasto- ja informaatiopalvelut, tiedotus- ja viestintäala, vapaa sivistystyö, kansainvälisen toiminnan eri sektorit

26 Muutoksia vuodelle 2014 kaikissa hakukohteissa otetaan osa hakijoista yhteispisteiden ja osa valintakoepisteiden perusteella englanti: Yulen kirjasta tulossa uusi painos alkuvuodesta (myös vuoden 2010 painos kelpaa) kirjallisuustiede: kokeeseen luettava materiaali vaihtuu pohjoismaiset kielet: ruotsin yo-kokeen arvosana huomioidaan kaikilta ranska: valintakoemateriaali julkaistaan helmikuun loppuun mennessä venäjä: valintakoemateriaali vaihtuu

27 Opojen koulutuspäivä Taru Koskinen Informaatiotieteiden yksikkö SIS - School of Information Sciences Informaation, ihmisten ja teknologian yhteys Yksikössä: Tutkinto-ohjelmia/päävalinnan hakukohteita 3 Opiskelijoita noin 2000 Henkilökuntaa noin 180

28 Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma Matematiikan ja tilastotieteen tutkintoohjelma Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot Matematiikan maisteriopinnot Master s Degree Programme in Software Development Arkistonhallinnan maisteriohjelma Tilastotieteen maisteriopinnot Master s Degree Programme in Human-Technology Interaction Master s Degree Programme in Internet and Game Studies

29 Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma Tietojenkäsittelyopin opintopolulla opiskellaan tietojenkäsittelyyn liittyviä kysymyksiä, kuten tiedon esityksen, tallennuksen ja käsittelyn periaatteita, ohjelmointia, sekä tietojärjestelmiä ja niiden suunnittelua. Vuorovaikutteisen teknologian opintopolulla opiskellaan ihmisen ja teknologian välistä rajapintaa ja siihen liittyviä erilaisia ilmiöitä kuten vuorovaikutteisten ohjelmistojen ja käyttöliittymien suunnittelua, käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta sekä uusia vuorovaikutustekniikoita. Opintopolun ja maisteriopintosuunnan voi valita vaihtoehdoista oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan.

30 Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opetus perustuu tutkimukseen, jonka painoalueet ovat informaatio- ja mediakäytäntöjen tutkimus, tiedonhaun tutkimus sekä pelitutkimus. Opetuksessa tarkastellaan teoreettisista lähtökohdista mm. tiedon hankintaa, organisointia, välittämistä ja säilyttämistä sekä interaktiivisen median muutoksen, suunnittelun ja toteutuksen kysymyksiä ja käyttökulttuureja. Ohjelmassa opiskellaan mm. tietokäytäntöjä, pelejä, mediaa, kirjastoja, arkistoja, tiedonhakua ja tieto- ja asiakirjahallintoa. Opintopolun ja maisteriopintosuunnan voi valita vaihtoehdoista oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan.

31 Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma Tutkinto-ohjelmassa voi suuntautua yleiseen matematiikkaan, matematiikan aineenopettajaksi, tietotekniikan matematiikkaan tai tilastotieteeseen. Tietoyhteiskunnassa matemaattisen tiedon ja osaamisen tarve on suuri. Matemaattis-looginen ajattelutapa ja osaaminen ovat pohjana monelle muulle tieteenalalle ja esim. informaatioteknologian sovellukselle. Tiedon määrän ja tarpeen kasvaessa myös tilastotieteellisen osaamisen kysyntä on suuri. Tilastotieteilijän tehtävänä on erityisesti tarkasteltavien ilmiöiden kvantitatiivinen kuvaileminen ja niiden rakenteen mallintaminen. Opintopolun ja maisteriopintosuunnan voi valita vaihtoehdoista oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan.

32 Opiskelijavalinnan periaatteita haku laajoihin kokonaisuuksiin, tutkinto-ohjelmiin, opintosuunta valitaan vasta opintojen kuluessa valintakoe ei vaadi suurta ennakkovalmistautumista enintään yksi valintakoekirja, käytössä vain INFIM:ssä tehdään valtakunnallista valintayhteistyötä (MAT ja TKT) huomioidaan ylioppilastutkinto hyvin, mm. suoravalintana yo-todistuksesta huomioidaan neljä ainetta: äidinkieli, matematiikka, toinen kotimainen tai vieras kieli (paras), ja reaaliaine tai reaalikoe (paras) tarjotaan avoimen yliopiston väyläopintoja

33 Aloituspaikat vuonna 2014 päävalinta Hakukohde (aloituspaikat yhteensä) Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (32) Matematiikka ja tilastotiede (30 + suoravalinta) Tietojenkäsittelytieteet (98) valintakoe valintakoe + todistus Yhteensä (160 + suoravalinta) suora todistusvalinta Pitkä matem. L tai E Pitkä matem. L ja äidinkieli E suoravalinta sisältyy yhteispistekiintiöön.

34 Valinta-aikataulut 2014 tarkat valintaperusteet ja aikataulut yliopiston valintaoppaassa 2014 Haku valintakoe tulokset Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media -valintakoekirja: Serola Sami (toim.): Ote informaatiosta: Johdatus informaatiotutkimukseen ja interaktiiviseen mediaan, BTJ 2010 Matematiikka ja tilastotiede -koe perustuu pitkän matem. oppimäärään -valtakunnallinen koe, mukana viisi yliopistoa -voi tulla hyväksytyksi kaikkiin Tietojenkäsittelytieteet -valtakunnallinen TKT-yhteisvalinta -mukana kuusi yliopistoa -voi tulla hyväksytyksi yhteen Pe Ma Suoravalinta Muu valinta Ma

35 Mihin meiltä valmistutaan? pääosin yrityksiin, mutta myös muille sektoreille sovellusasiantuntija, ohjelmistosuunnittelija, hankepäällikkö, tutkija, research engineer, team leader, team manager, design engineer, tietotekniikan opettaja, johtaja, järjestelmäasiantuntija, user interface designer, senior usability engineer, software archtitect, system administrator, käyttöliittymäsuunnittelija, tietoturvallisuusasiantuntija

36 Mihin meiltä valmistutaan? yleisimmin kunta- ja julkiselle sektorille, mutta enenevästi myös yrityksiin informaatikko, suunnittelija, tietopalvelusuunnittelija, kokoelmapäällikkö, internet-suunnittelija, tiedottaja, tuottaja, tutkija, projektipäällikkö, kirjastonhoitaja, kirjastonjohtaja, tietopalvelupäällikkö, toiminnanjohtaja, sovellusasiantuntija, knowledge management specialist, pelisuunnittelija

37 Mihin meiltä valmistutaan? yleisimmin kuntasektorille ja yrityksiin, myös valtiolle lehtori, opettaja, projektipäällikkö, eläkelaskija, järjestelmäsuunnittelija, matemaatikko, palveluneuvoja, ohjelmistosuunnittelija, analyytikko, atksuunnittelija, biostatistikko, yliaktuuari, rahoitusekonomisti, koulutussuunnittelija, team leader, tutkimusassistentti

38 Linkkivinkkejä Tampereen yliopiston opiskelijaksi sivut SIS:n opiskelijaksi-sivu Tietojenkäsittelytieteen yhteisvalinta Luonnontieteiden yhteinen sivusto Tampereen Lumate-keskus Tietotekniikan opetus sivusto rakenteilla SIS facebookissa https://www.facebook.com/utasis SIS Youtubessa https://www.youtube.com/watch?v=d7smm1gjpdk

39 Kiitos - Tervetuloa tutustumaan, oppimaan ja tutkimaan!

40 JOHTAMISKORKEAKOULU kauppatieteet - hallintotieteet - politiikan tutkimus

41 - Johtamiskorkeakoulussa opiskelevia ja työskenteleviä yhdistää kiinnostus yhteiskuntaan. - JKK opettaa ajattelemaan yhteiskuntien kehitystä talouden, politiikan ja hallinnon muodostamana kokonaisuutena. - Johtamiskorkeakoulu on yksi Tampereen yliopiston isoimmista yksiköistä, opiskelijoita on noin 3500 ja henkilökuntaa yli Opiskelijat ja opot voivat tutustua opiskeluun johtamiskorkeakoulussa nettisivujemme kautta tai vaikka oheisen videon avulla! Vastaamme myös mielellämme yhteydenottoihin ja opiskelijamme vierailevat mielellään lukioissa.

42 - Johtamiskorkeakoulussa on kolme tutkinto-ohjelmaa (ja hakukohdetta). - Tutkinto-ohjelmat jakautuvat maisterivaiheessa opintosuuntiin, joihin opiskelijat suuntautuvat kandidaattivaiheen aikana. - Hakijan kannalta on keskeistä hakuvaiheessa valita tutkintoohjelma, tarkemmin opintoja voi suunnitella opintojen kuluessa. - Valinnaisia opintoja voi toki suorittaa yli tutkinto-ohjelmarajojen ja näin hankkia monipuolista osaamista.

43 Sisäänottokiintiöt - PÄÄVALINTA Hakukohde (aloituspaikat yhteensä) Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma (kiintiö 132) Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma (kiintiö 135) Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma (kiintiö 42) valintakoe valintakoe + todistus

44 Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma - kaksi opintosuuntaa: kansainvälinen politiikka ja valtio-oppi - esimerkkejä ammattinimikkeistä: projektikoordinaattori, erityisavustaja, hankesuunnittelija, kansainvälisen asioiden koordinaattori, suunnittelija, tiedottaja, ulkomaantoimittaja TIETOA VALINNASTA Uusi valintakoekirja (julkaistaan mennessä)! Tuomas Forsberg & Tapio Raunio (toim.) Politiikan muutos (työnimi) Valintakoe edellyttää valintakoekirjan hallintaa sekä siihen sisältyvien tietojen soveltamista. Aineistokokeessa painotetaan kykyä tulkita ja analysoida politiikan tutkimuksen alaan liittyvää ajankohtaista aineistoa. Valintakoe järjestetään pe klo

45 Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma - 5 opintosuuntaa: julkisoikeus, julkinen talousjohtaminen, ympäristön ja alueiden politiikka, kunta- ja aluejohtaminen ja hallintotiede - esimerkkejä ammattinimikkeistä: suunnittelija, henkilöstöasiantuntija, kunnanjohtaja, tilintarkastaja, talouspäällikkö, erityisasiantuntija, projektikoordinaattori TIETOA VALINNASTA Valintakokeeseen ei muutoksia tähän vuoteen verrattuna. Valintakoeteos luettavissa edelleen sähköisesti verkossa. Hallintotieteiden valintakoe muodostuu kahdesta osiosta: 1) valintakoeteoksen perusteella laadituista kysymyksistä ja 2) valintakokeessa jaettavan aineiston pohjalta laadituista kysymyksistä. Valintakoe järjestetään ke klo

46 Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma - 7 opintosuuntaa: yrityksen laskentatoimi, markkinointi, yritysjuridiikka ja vero-oikeus, taloustiede, vakuutustiede, yrityksen johtaminen ja vastuullinen liiketoiminta - esimerkkejä ammattinimikkeistä: controller, veroasiantuntija, tilintarkastaja, HR-asiantuntija, markkinointisuunnittelija, myyntijohtaja, talouspäällikkö, vakuutusasiantuntija, ekonomisti TIETOA VALINNASTA Yhteisvalinta, samalla kokeella voi hakea myös muihin kauppatieteellisiin yhteisvalintayliopistoihin (3) Valintakoekirjat julkisia tänään Ks. Uutta valintakoekirjojen osalta on, että talousmatematiikan kirja on poistunut ja koe perustuu talousmatematiikan osalta lukion valinnaiseen Talousmatematiikan kurssiin. Valintakoe järjestetään klo 10-14

47 Johtamiskorkeakoulun avoimen yliopiston opintotarjonta Avoimessa on tarjolla runsaasti johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmien perus- ja aineopintoja sekä teemaopintoja, nykyisellään myös kauppatieteiden perus- ja aineopintoja! Ks. lisää: Politiikan tutkimuksen ja hallintotieteiden tutkinto-ohjelmissa on valintaväylä avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille.

48 Lue lisää netistä: tai ole yhteydessä: opintokoordinaattori Heli Tontti

49 KASVATUSTIETEIDEN YKSIKÖN PÄÄVALINNAT VUONNA 2014 Opojen koulutuspäivä Arja Tahvola/EDU

50 Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma Kaikki opiskelijat valitaan kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan, jossa on kaksi osaa: kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (KK, 180 op) laajaalaisessa kandidaattiohjelmassa ja kasvatustieteen maisterin tutkinto (KM, 120 op) kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutuksessa. KK-tutkinnossa on sekä yhteisiä että eriytyviä osia hakukohteesta riippuen. KM-tutkinnossa on kolme opintosuuntaa, joista opiskelija voi valita yhden: 1) kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät 2) kasvatuksen pedagogiset kytkennät 3) kasvatuksen viestinnälliset kytkennät.

51 Hakukohteet ja aloituspaikat Elinikäinen oppiminen ja kasvatus (35) Luokanopettaja (70) Varhaiskasvatus (40) Tietyn hakukohteen kautta valittu opiskelija saa opintooikeuden rajattuihin, kelpoisuuden tuottaviin opintoihin (esim. luokanopettajan monialaiset opinnot 60 op tai varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot 60 op).

52 Kasvatustieteiden kandidaattiohjelman rakenne Menetelmäopinnot ja kandidaatintyö 20 op Luokanopettajan monialaiset opinnot 60 op LO Varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot 60 op Valinnaiset opinnot 60 op VK Valinnaiset opinnot 25 op Vaihtoehtoiset aineopinnot 5 20 op Yhteiset aineopinnot 10 op Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op Yleisten valmiuksien opinnot 20 op ELOKAS Ohjattu harjoittelu/ työssä-oppiminen op Aineenopettajan pedagogiset aineopinnot Aineenopettajan pedagogiset opinnot

53 Kasvatustieteiden yksikön maisteriopinnot Tutkimusmenetelmä- ja pro gradu tutkielmaan liittyvät opinnot 50 op Harjoittelu/pedagoginen harjoittelu/syventävät projektiopinnot 10 op Valinnaiset opinnot muista opintosuunnista 0 10 op Ammattikasvatuksen maisteriohjelma Kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät 25 op Kasvatuksen pedagogiset kytkennät 25 op Kasvatuksen viestinnälliset kytkennät 25 op NORDIMA Valinnaiset opinnot op

54 Opintosuunnan valinta maisteriopinnoissa Maisteriopinnot koostuvat kolmesta opintosuunnasta, joista opiskelija valitsee tulevaisuuden suunnitelmiinsa, uranäkymiinsä ja kiinnostuksen kohteisiinsa parhaiten sopivan. Kasvatuksen... monikulttuurisuus mediakasvatus kansainvälisyys koulutussuunnittelu yhteiskunnallinen vaikuttaminen yhteiskunnalliset kytkennät pedagogiset kytkennät kasvattajaidentiteetti oppiminen ja opettajuus oppimisen ohjaaminen vuorovaikutustilanteet viestinnälliset kytkennät visuaalinen kulttuurikasvatus kuvallinen ilmaisu

55 Mihin kasvatustieteistä valmistutaan? Elinikäinen oppiminen ja kasvatus: tutkimuksen, koulutushallinnon, koulutussuunnittelun ja aikuiskoulutuksen tehtäviin Luokanopettaja: luokanopettajiksi ja perusasteen aineenopettajiksi Varhaiskasvatus: lastentarhanopettajiksi, esiopettajiksi, päiväkotien johtajiksi ja alan kehittämistehtäviin

56 Keskeistä opiskelijavalinnoissa 2014 Elinikäinen oppiminen ja kasvatus: oma valintakoe , johon liittyvä aineisto julkistetaan yksikön verkkosivuilla Luokanopettaja ja varhaiskasvatus: valtakunnallinen VAKAVA-koe , jonka aineisto julkistetaan Lisäksi soveltuvuuskokeet, joihin lähetetään erillinen kutsu.

57 Kasvatustiede avoimessa yliopistossa Kasvatustieteen perus- ja aineopintoja on mahdollisuus opiskella Tampereella, Seinäjoella ja Porissa sekä verkko-opintoina. Katso tarkemmin: Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteen erillisvalinnoissa on oma väylä avoimen yliopiston opintoja suorittaneille: html

58 Katso lisätietoja myös: Kasvatustieteiden yksikön opiskelijaksi-sivut Kasvatustieteiden yksikön opiskelijajärjestöjen kotisivut

59 Opintoneuvonta ja ohjaus Opintopäällikkö Arja Tahvola, p ; Opintosihteeri Susanna Mikkonen p ;

60 Opopäivä Terveystieteiden yksikkö Leena Nikkari

61 Terveystieteiden yksikkö / School of Health Sciences (HES) Terveysalan monitieteinen koulutus- ja tutkimusyksikkö Yksikön keskeisiä tutkimusalueita mm.: Lasten ja nuorten terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkimus Vanhenemisen ja ikääntyvän yhteiskunnan tutkimus Perheiden hoidon tutkimus Terveydenhuoltotutkimus Syöpien syyt ja esiintyvyys

62 TERVEYSTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMA Hakukohteet: hoitotiede kansanterveystiede Terveystieteiden kandidaattiohjelma -> Terveystieteiden kandidaatin tutkinto (TtK) Hoitotieteen maisteriopinnot hoitotyön johtamisen opintosuunta hoitotyön opettamisen opintosuunta Kansanterveystieteen maisteriopinnot -> Terveystieteiden maisterin tutkinto (TtM)

63 Aloituspaikat Vuoden 2014 valinnassa yhteensä 52 Hoitotiede 40 (valintakoe) Kansanterveystiede 12 (6 yo+valintakoe ja 6 valintakoe) valintakoe joka toinen vuosi Opinto-oikeus TtK- ja TtM-tutkintoihin Valintaperusteet Terveystieteiden tutkinto-ohjelma hoitotiede (valintakoekirjat ja koetilaisuudessa jaettava aineisto) kansanterveystiede (valintakoekirjat) Avoimen yliopiston tarjonta

64 Mihin valmistutaan? TtM, hoitotiede hallinnolliset ja hoitotyön johtotehtävät opettajan tehtävät terveydenhuoltoalalla (AMK ym.) terveydenhuollon suunnittelu-, tutkimus- ja kehittämistehtävät TtM, kansanterveystiede asiantuntijoita kansallisiin ja kansainvälisiin väestön terveyden edistämiseen liittyviin arviointi-, kehittämis-, suunnittelu-, tutkimus- ja opetustehtäviin Muuta Terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuus (60 op) Kansainvälisyys

65 Biolääketieteellisen teknologian yksikkö (IBT) Opintopäällikkö Marjatta Viilo

66 BioMediTech (TaY ja TTY) poikkitieteellinen tutkimus- ja koulutusympäristö: biotieteistä insinööritieteisiin Bioteknologian tutkinto-ohjelma toteutetaan yhteistyössä TTY:n biotekniikan tutkinto-ohjelman kanssa 25 opiskelijaa päävalinnassa 2014 (13 valintakoemenestys ja 12 valintakoemenestys ja todistuspisteet) opinto-oikeus: LuK- ja FM tutkinnot valintakoe perustuu lukion kemian ja biologian kursseihin, muu mahdollinen aineisto valintakoe yhteinen HY:n molekyylibiotieteiden koulutuksen kanssa 2014 kilpailumenestysvalinta, katso valintaperusteet

67 Mitä opintoja lukiossa? - biologiaa, kemiaa, matematiikkaa - labranäppäryys Maisterivaiheessa erikoistuminen: - bioinformatiikan opintosuunta - molekyylibiologian opintosuunta - soluteknologian opintosuunta

68 Mihin päädytään töihin? - tutkimuksen, tuotekehityksen ja markkinoinnin tehtävät kansallisesti ja kansainvälisesti (yliopistot, tutkimuslaitokset, alan yritykset esim. lääketeollisuus, diagnostiikkayritykset) - tiedehallinnon asiantuntijatehtävät (kansalliset ja kansainväliset tutkimusrahoittajat esim. Suomen Akatemia, TEKES, EU) - koulutus- ja tiedotustehtävät

69 Lisätietoja: Opintopäällikkö Marjatta Viilo,

70 Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen yksikkö

71 Valintaperusteet Valintakoevastausten pisteityksessä otetaan huomioon vain valintakoevaatimusten sisältämät tiedot. Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen yksikkö

72 ...jatkoa Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa: n_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-8), opetussuunnitelman sivut Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen yksikkö

73 Hakijamäärät ja kokeeseen / / /773 Sisäänotto 105 osallistuneet Valintakoe klo Hakijan tulee osallistua kokeeseen siinä yliopistossa mihin hakee TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen yksikkö

74 Opiskelijavalinta 2014 Aloituspaikkoja yhteensä 105 vähintään 63 opiskelijaa valitaan yotodistuksen ja valintakokeen perusteella enintään 42 opiskelijaa valitaan valintakokeen perusteella (105 kiintiössä 1 valitut) TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen yksikkö

75 Lisätietoja opiskelijavalinnasta Tampereen yliopiston valintaopas /ltdk/index.html Lisätietoja; Lääketieteen yksikkö opintopäällikkö Nina Pietilä, p TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen yksikkö

Informaatiotieteiden yksikkö SIS School of Information Sciences

Informaatiotieteiden yksikkö SIS School of Information Sciences Informaatiotieteiden yksikkö SIS School of Information Sciences Koulutuspäivä 29.9.2011 Opinto-ohjaajille ja opettajille Taru Koskinen Informaatiotieteiden toimintaympäristö Informaation, ihmisten ja teknologian

Lisätiedot

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden 29.9.2011 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden YKY Vuoden 2011 alusta toimintansa aloittaneessa yksikössä oppiaineita vanhoista

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotieteet ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat

Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotieteet ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotieteet ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat 23.8.2016 Päivän ohjelma Tutkinto-ohjelmavastaavan tervehdyssanat: Jaana Kekäläinen Henkilökunnan esittäytyminen Opiskelu

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1 LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK) Kaivannaisalan tiedekunta (OMS) Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK) Tieto ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Abipäivät

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Valtio- ja yhteiskuntatiede

Valtio- ja yhteiskuntatiede Opiskelupaikat Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Tampere Turku Lappi Vaasa Åbo Akademi Valtio- ja yhteiskuntatiede Tutkinto-ohjelmat: Suuntaus laajoihin tutkinto-ohjelmiin yhteiset alkuvaiheen opinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista Koulutukset ja aloituspaikat v. 2015 Kasvatustieteiden koulutus 25 Luokanopettajan koulutus 100 (sisältää teknologia- sekä taide-

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2016 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 267 189 33 (3) 30 83,37/84,43 30,83

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Opintosuuntainfo JOHTAMISKORKEAKOULU. Opintopäällikkö Heli Tontti

Opintosuuntainfo JOHTAMISKORKEAKOULU. Opintopäällikkö Heli Tontti Opintosuuntainfo JOHTAMISKORKEAKOULU Opintopäällikkö Heli Tontti Koska pitää hakeutua? Lähtökohtaisesti toisen lukuvuoden lopussa Huom! Opintosuunta pitää olla täsmennetty ennen kandiseminaariin ilmoittautumista

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Lisätiedot

Tervetuloa OPO-iltaan!

Tervetuloa OPO-iltaan! Tervetuloa OPO-iltaan! Tervetuliaissanat Omalle polulle korkeakouluun -hanke Tiedekuntien esittelyt Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(6) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.3.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 22.3.2016 08:04 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos - Toimipiste - Haku Korkeakoulujen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä. Kasvatustieteiden yksikkö Arja Tahvola

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä. Kasvatustieteiden yksikkö Arja Tahvola Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä Kasvatustieteiden yksikkö 11.11.2014 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISET TUTKINNOT, ennen v. 2012 KK- JA KM-TUTKINNOT Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia

Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia Biotieteet Biologia Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3. Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.2015 Iltapäivän ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling - Mikä HOPS

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine 1 (6) H Arkeologia Kansatiede 8 2 10 Museologia 4 3 7 Klassillinen arkeologia 5 1 6 Arkeologia Total 41 13 54 Digitaalinen kulttuuri, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori 12 3 15 Museologia ja aineellinen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI / HANKEN

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI / HANKEN YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI 4.11. 2016 / HANKEN Helsingin yliopiston hakijapalvelut / Anne Hopia, markkinointisuunnittelija anne.hopia@helsinki.fi 11/11/2016 1 Ajankohtaista hakemisessa 1. Hakemisen rakenne

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8 nainen 8 27 29,6. Luonnontieteellinen koulut.ala 28,8 mies 50 179 27,9 nainen 33 109 30,3

Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8 nainen 8 27 29,6. Luonnontieteellinen koulut.ala 28,8 mies 50 179 27,9 nainen 33 109 30,3 26.9.2013 opinto-oikeus alkanut 1.8.2012 31.7.2013, suoritukset samalta ajalta (sis. korvaavat suoritukset) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö 22,7 Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8

Lisätiedot

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista kevään yhteishaussa. Yhteishaussa hakeneet: hakijoita 16378 (v. 2015: 16312) valintakokeisiin osallistui 11875 hakijaa hyväksyttyjen

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Valintaopas 2010. Haastattelut Huippu-urheilusta vauhtia opintielle Kiira Korpi 16 Humanistista tulikin teekkari Ville Kivimäki 18

Valintaopas 2010. Haastattelut Huippu-urheilusta vauhtia opintielle Kiira Korpi 16 Humanistista tulikin teekkari Ville Kivimäki 18 Valintaopas 2010 Yleisosio 15 Haastattelut Huippu-urheilusta vauhtia opintielle Kiira Korpi 16 Humanistista tulikin teekkari Ville Kivimäki 18 I II III IV Oppiaine-esittelyt tiedekunnittain 21 66 Päävalinta,

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45 Kurssivalinnat 2016 Kurssivalinnat tehdään Wilman tarjottimeen (2016-17). Tarjotin tulee nettiin maaliskuun lopulla. Ainevalintoja ensi vuodelle tehdessä tulisi tietää, mitä kursseja kannattaisi valita,

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Akateeminen ergonomia: katsaus menneeseen ja tulevaan

Akateeminen ergonomia: katsaus menneeseen ja tulevaan Akateeminen ergonomia: katsaus menneeseen ja tulevaan Susanna Järvelin-Pasanen, TtM, Eur.Erg. Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Ergonomia Terve Suomi 2012 -seminaari 24.5.2012

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto

Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto Sirkku Kupiainen 1..01 Centre for Educational 1..01 1 Ylioppilastutkintoa kehitetään tukemaan koulutuksen yleissivistäviä tavoitteita ja mahdollistamaan ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Orientaatiopäivät

Orientaatiopäivät Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA Oulun Opopäivät 2016 Jouni Pursiainen Oulun yliopiston LUMA-keskus, OuLUMA 5.2.2016 Tiedekirjasto Pegasus. Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy MISTÄ MIHIN

Lisätiedot

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Hyväksytty Vokke-projektin neuvottelukunnassa vuonna 04 (Viimeistelty Vokke-konttorissa 1.3.0) Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään op/vokke-suositus Kandidaatin

Lisätiedot

Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Historia, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Info uusille opiskelijoille 1.10.2012 korjattu versio Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Lisätietoa: http://www.uta.fi/jkk/kat/opintosuunnat/tal.html Voit myös kysyä taloustieteen opinnoista

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot