Kohtaamisia kotikulmilla -hankkeen Ikäihmisten alueellinen yhteisömalli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohtaamisia kotikulmilla -hankkeen Ikäihmisten alueellinen yhteisömalli"

Transkriptio

1 Ohjeita matkalle: Avaa näkymä painamalla näppäimistösi ylärivissä olevaa F5 näppäintä (muuten linkit eivät toimi). Ikäihmisten alueellinen yhteisömalli -kuvasta pääset eteenpäin klikkaamalla sinua kiinnostavaa aihetta. Voit jatkaa matkaasi yhä syvemmälle sekä tutustua näin paremmin malliin ja sen toteutusideoihin. Ole utelias ja poimi matkaasi sopivat ideat alueelle, jota itse haluat olla kehittämässä. Pysy isossa pääkuvassa, josta voit tehdä klikkaamalla vierailuja erilaisiin kokonaisuuksiin palaten tuplanuolella aina ääkuvaan. Hyvää matkaa!

2 Kohtaamisia kotikulmilla -hankkeen Ikäihmisten alueellinen yhteisömalli Matkan alku VERKOSTOITUMINEN ASUKASLÄHTÖISYYS YHTEISÖLLISYYS TIEDOTTAMINEN Matkalla opittua

3 Kohtaamisia kotikulmilla -hankkeen Ikäihmisten alueellinen yhteisömalli Matkan alku VERKOSTOITUMINEN ASUKASLÄHTÖISYYS YHTEISÖLLISYYS TIEDOTTAMINEN Matkalla opittua

4 MATKAN ALKU Miina Sillanpään Säätiö on toiminut Helsingissä Pikku Huopalahden alueella vuodesta 1996 ja nähnyt alueen rakentumisen monikasvoisuuden. Hyvää tulevaisuutta Ruskeasuolle ja Pikku Huopalahdelle lähdettiin rakentamaan yhdessä kaikkien niiden kanssa, joiden koti- ja asuinympäristö oli alueella. Miina Sillanpään Säätiö halusi edistää alueen yhteisöllisyyttä ja koota eri-ikäiset asukkaat oppimaan ja toimimaan yhdessä. Tähän tarpeeseen käynnistyi vuonna 2010 Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella Kohtaamisia Kotikulmilla - hanke. Hankkeen suunnittelusta ja koordinoinnista vastasi Miina Sillanpään Säätiön projektikoordinaattori. Hankkeen tarkoituksena oli edistää ikääntyneiden asukkaiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

5 KOTIKULMAT Yhteisöllisen toiminnan kehittäminen perustuu alueellisen toimintaympäristön tuntemukselle. Ympäristö tarjoaa asukkaille erilaisia mahdollisuuksia toimintaan. Esimerkiksi miellyttävät puistoalueet kannustavat ulkoilemaan, kun taas epätasaiset tai heikosti valaistut kulkureitit pikemminkin rajoittavat liikkumista. Asukkaiden koti- ja lähiympäristöt muodostuvat toimintaan vaikuttavista osa-alueista, joita ovat: fyysinen ympäristö, sosiaalinen ympäristö, kulttuurinen ympäristö, asenneympäristö. Kohtaamisia kotikulmilla -hankkeessa kartoitettiin Ruskeasuon ja Pikku Huopalahden toimintaympäristöjä. Hankkeessa etsittiin olemassa olevia voimavaroja, jotka edistäisivät erityisesti ikääntyneiden asukkaiden aktiivisuutta ja osallistumista yhteisölliseen toimintaan. Näitä olivat mm. käytettävissä olevat julkiset tilat, puistot ja alueelliset toimijat.

6 Perinteikäs Ruskeasuo Ruskeasuo sijaitsee laajan Keskuspuiston reunassa. Aluetta ja sen puistoa, Kurkipuistoa, symboloi Kurki-patsas. Invalidisäätiön puistossa sijaitseva Veistospuisto elävöittää alueen taidetarjontaa. Ruskeasuolla ei ole yleisiä kerhotiloja. Maksullisia tapahtumiin soveltuvia kokoontumistiloja on muutama. Alueen ainoa ryhmille soveltuva tila on kerrostalon pohjakerroksessa sijaitseva seurakunnan kerhotila, jonne liikuntarajoitteisten on hankala päästä. Kaupunginosan kerrostalot on rakennettu pääasiassa 1950-luvulla. Alueella on myös pieni omakotitalo- ja puutarhapalsta-alue. Persoonallisen leimansa alueelle antavat Ratsupoliisit, joiden tallit sijaitsevat Ruskeasuon ratsastushalleilla. Suuri osa asukkaista on ikääntyneitä, mutta alueelle muuttaa uusia lapsiperheitä. Ruskeasuon tärkeimmät toimijat ovat Ruskeasuo-Seura ja seurakunta.

7 Monimuotoinen Pikku Huopalahti Pikku Huopalahden asuinalue on rakennettu luvuilla. Pikku Huopalahden tori, Tilkantori, on keskeisellä paikalla meren rannalla. Vuonna 2009 valmistui uudenlainen monenikäisten liikunta- ja kohtaamispaikka Taavetinpuisto. Pikku Huopalahden väestö on Ruskeasuota heterogeenisempaa ja siellä asuu enemmän lapsiperheitä sekä maahanmuuttajia. Alueella on paljon toimijoita, kuten yhdistyksiä, seurakunta ja useita yrityksiä. Alueelta löytyy lukuisia yhteiskerhotiloja. Hirsinen Asukastalo (ns. Tapanilan asema), muodostaa alueen keskeisen kokoontumispaikan, jota vuokrataan yksittäisiin tilaisuuksiin.

8 ASUKASLÄHTÖISYYS Yhteisöllisen toimintamallin kehittäminen edellytti asukaslähtöisyyttä, joka tarkoitti asukkaiden osallistumisen mahdollistavaa yhteistyöprosessia. Asukaslähtöisen työskentelyn kulmakiviä hankkeessa olivat asukkaiden tietojen ja kokemusten tunnistaminen ja arvostaminen, asukkaiden tarpeiden selvittäminen, asukkaiden osallistaminen heitä koskevaan päätöksentekoon. Asukaslähtöisyys edellytti osallistavien ja yhteisöllisten toimintamuotojen tietoista hyödyntämistä. Kohtaamisia kotikulmilla -hankkeessa näitä olivat asukasfoorumit ja kyselyt. Asukaslähtöisyyttä oli myös vapaaehtoistoiminta ja sen vahvistaminen. Asiantuntijana toiminut tutkija Robert Arnkil valaisee hanketta loppuseminaarin kuulijoille.

9 Asukasfoorumit Toimijoiden ja asukkaiden yhteisissä Asukasfoorumeissa ideoitiin ja kehitettiin alueen toimintaa. Kahdesti vuodessa järjestetyissä Asukasfoorumeissa hyödynnettiin osallistavia menetelmiä, kuten ennakoivaa dialogia, fasilitointia ja pienryhmätyöskentelyä. Asukasfoorumit lisäsivät asukkaiden keskinäistä kanssakäymistä. Myös hankealueen asukasyhdistysten ja muiden toimijoiden yhteistyö tehostui. Toimijat saivat Asukasfoorumeissa tietoa asukkaiden toiveista, joita olivat mm. harrasteryhmät, ulkoilmatapahtumat, yhteisöllisyyden vahvistaminen, naapuriapu, eri-ikäisten yhteinen toiminta, matalan kynnyksen kahvila, kerhotilojen toiminnan lisääminen, tiedottamisen tehostaminen. Vinkkilaatikko: Asukasfoorumi

10 Vinkkilaatikko: ASUKASFOORUMI Järjestäjä voi olla esim. asukasyhdistys tai joukko aktiivisia asukkaita. Ensimmäinen foorumi voi olla yleiskatsaus tulevaisuuteen: mitä alueella halutaan kehittää. Kutsutaan koolle asukkaita ja alueen toimijoita. Tiedotetaan monipuolisesti: lehdet, ilmoitustaulut, mainokset, tapahtumat, sähköposti ja Internet. Muodostetaan toimintaryhmiä, jotka ottavat esille tulevat asiat saman tien vastuulleen. Erilaiset toteuttamismenetelmät edistävät toiminnan ideointia ja toteutusta. Kannattaa kokeilla esimerkiksi fasilitointia tai ennakoivaa dialogia. Sovitaan miten asukasfoorumin tuotoksista tiedotetaan.

11 Ennakoiva dialogi Ennakoiva dialogi soveltuu verkostojen yhteistyön ja -toiminnan menetelmäksi. Ensimmäinen asukasfoorumi toteutettiin dialogimenetelmiin perehtyneen tutkija Robert Arnkilin kanssa. Siinä hyödynnettiin tulevaisuusdialogimenetelmää, jossa toiminnan tavoitteita lähestyttiin tulevaisuudesta käsin. On marraskuun toinen päivä vuonna Kohtaamisia kotikulmilla -hanke on päättynyt onnistuneesti. Ensimmäisen kerran tapasimme kolme vuotta sitten, vuonna 2010 järjestetyssä asukasfoorumissa. Mikä (muutos) sinua erityisesti ilahduttaa? Arnkil johdatti alueen asukkaat ja toimijat visioimaan tilannetta vuonna 2013 eli miltä Pikku Huopalahdessa ja Ruskeasuolla näyttää Kohtaamisia kotikulmilla - hankkeen päätyttyä:

12 Asukaskyselyt Kohtaamisia kotikulmilla -hankkeessa tietoa asukkaiden kokemuksista ja toiveista kerättiin suunnitelmallisesti esimerkiksi kyselyillä ja haastatteluilla. Kyselyjen tuloksista tiedottaminen edisti asukkaiden kokemusta todellisesta vaikuttamisesta ja kuulluksi tulemisesta. Hankealueen senioriasukkaiden koteihin lähetetyn kyselyn avulla selvitettiin liikunnallisia, sosiaalisia ja kulttuurisia toiveita. Lisäksi tehtiin katukyselyjä sekä yksilö- ja ryhmähaastatteluja. Asukaskyselyihin saatiin apua ammattikorkeakoulun opiskelijoilta.

13 VERKOSTOITUMINEN Kehittäminen edellyttää toiminnasta vastaavan yhteisön. Tässä hankkeessa se oli Miina Sillapään Säätiö. Hankkeeseen etsittiin laajasti alueellisia yhteistyökumppaneita (mm. palvelutalot, asukasyhdistykset, seurakunta ja oppilaitokset). Uusia kumppanuuksia rakentui hankkeen ajan. Kumppanit osallistuivat toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, kehittämiseen ja arviointiin sekä kohderyhmän saavuttavaan etsivään työhön ja tiedottamiseen. Hankealueilla ei ollut eri toimijoiden säännöllistä yhteistyötä, joten aktiiviset toimijat ja asukkaat perustivat hankkeen myötä alueellisen verkoston eli Kotikulmilla-ryhmän. Yhteistyö Helsingin Valikko-verkostossa (vapaaehtoistoimintaa organisoivien yhteistyöryhmä) edisti hankeideointia ja - tiedottamista. Ryhmän välityksellä hyvät käytännöt siirtyivät sovellettaviksi muille alueille. Valtakunnallisia kontakteja luotiin ja hankkeesta tiedotettiin mm. seminaareissa ja messuilla.

14 Vapaaehtoistoiminta Hankkeessa vahvistettiin vapaaehtoistoimintaa ja sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Alueella toteutettiin Kylämummi- ja vaarikoulutus Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Ikäihmiset osallistuivat päiväkotien ja kerhojen toimintaan mm. leikkimällä, leipomalla, joogaamalla lasten kanssa. Vapaaehtoiset toimivat myös ryhmien ohjaajina ja vanhusten kävelykavereina. Hankkeessa toteutettiin Liikuntakaverikoulutus Helsingin kaupungin ja Ikäinstituutin kanssa. Koulutus antoi vapaaehtoisille tietoa liikunnan hyödyistä iäkkäille ja käytännön ohjeita liikuntakaveruudesta.

15 vapaaehtoistoiminta Iäkkäiltä asukkailta tiedusteltiin sekä halukkuutta vapaaehtoistoimintaan että omaa tarvetta vapaaehtoisapuun. Seniorit toivoivat pienimuotoista naapuriapua, kuten lamppujen vaihtoa ja taulukiinnikkeiden poraamista. Seurakunta perusti tarpeeseen vapaaehtoisten ryhmän NikkaRistit. Jokaiselle vapaaehtoiselle etsittiin sopiva toiminnanmuoto, joka saattoi olla esimerkiksi projektiluontoinen tehtävä. Vapaaehtoisia ohjattiin myös liittymään yhteisöihin, joissa heille olisi tarjolla vapaaehtoistoiminnan tukea myös hankkeen päätyttyä.

16 Vapaaehtoistoiminnan minimessut Viimeisenä hankevuonna järjestettiin kaupungin vapaaehtoiskoordinaattorin, seurakunnan ja asukasyhdistyksen kanssa Vapaaehtoistoiminnan minimessut. Positiivisen palautteen kannustamina järjestäjät sopivat messujen toteutuksesta seuraavana vuonna. Tapahtumassa asukkaat löysivät itseään kiinnostavaa vapaaehtoistoimintaa. Messuilla osa toimijoista tapasi toisensa ensimmäistä kertaa, joten ne edistivät myös alueen toimijoiden verkostoitumista. Vinkkilaatikko: Vapaaehtoistoiminnan minimessut

17 Vinkkilaatikko: VAPAAEHTOISTOIMINNAN MINIMESSUT Selvitetään lähialueen toimijoiden yhteystiedot. Kutsutaan mukaan kaikki, jotka voivat tarjota vapaaehtoistoimintaa. Viestitään monipuolisesti: sähköposti, asukasyhdistysten Internet-sivut, Facebook, paikallislehdet ja minne mennä -palstat, asuinalueen ilmoitustaulut, kadunvarsimainonta, toimijoiden verkostot jne. Toimijoiden aktiivisuus ja sijoittuminen tilassa vaikuttavat paljon messujen luonteeseen. Kahvio ja makkaranmyynti lisäävät tunnelmaa. Kahviosta voi vastata esimerkiksi urheiluseura. Minimessujen pääjärjestäjän vastuuta kannattaa kierrättää vuosittain.

18 YHTEISÖLLISYYS Ihmissuhteiden ja ihmisten välisten sosiaalisten verkostojen vaikutus terveyteen on tunnettu jo pitkään. Kohtaamisia kotikulmilla -hankkeessa yhteisöllisyyttä edistettiin mm. luomalla tilanteita, joissa asukkaat tapasivat toisiaan mielekkään toiminnan yhteydessä. Tällaisia olivat kaikille avoimet tilaisuudet ja tempaukset sekä ryhmätapaamiset.

19 Tapahtumat Lähialueiden tapahtumat mahdollistivat asukkaiden luontevan kohtaamisen. Asukkaita innostettiin juhlien ja tapahtumien ideointiin. Asukkaat halusivat virkistää kotialueensa toimintaa. He toivoivat mm. teemallisia kaiken ikäisille suunnattuja tapahtumia ja paikallisen torin elävöittämistä. Tapahtumien järjestämiseen tarvittavaa välineistöä voi lainata alueen toimijoilta tai hankkia yhteisesti. Hankealueelta löytyivät mm. pikkuteltta ja makkaragrilli. Lisäksi ostettiin iso teltta esiintymiskatokseksi, koottava esiintymislava, taittojalkaisia pöytiä ja penkkejä sekä pienet äänentoistolaitteet. Alueellisten toimijoiden kanssa järjestettiin monipuolisia tapahtumia, joiden järjestelyihin osallistui myös lukuisia vapaaehtoistyöntekijöitä. Tutustu tapahtumiin

20 Esimerkkejä tapahtumista Klikkaamalla tapahtuman nimeä saat siitä lisätietoa. Naapuriviikko tuottaa monenlaisia yhteisöllisiä tapahtumia viikon aikana kuten Naapuripäivän juhlan. Tilkantori skulaa -konserttitapahtuma on kaikenikäisten musiikkitapahtuma. Citysuunnistus (nykyinen Citykävely) haastaa erityisesti seniorit tutustumaan asuinalueeseensa uudella tavalla. Taavetinpuisto tanssii, laulaa ja soi tuo tuttuja sisätapahtumia ulkotiloihin. Ilonkorjuujuhla värittää elokuuta Joulun iloa-tapahtuma kutsuu yksin joulua viettäviä vanhuksia yhteen. Elävä joulukalenteri ilahduttaa asukkaita joka päivä joulukuuta. Korttitempauksissa valmistetaan kortti tuntemattomalle vanhukselle.

21 Naapuriviikko ja Naapuripäivän juhla Kansainvälisen naapuriviikon aikana alueen toimijat, päiväkodit, koulut ja asukkaat loivat hyvää naapuruutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa. Naapuriviikon tapahtumat listattiin alueella jaettuun ilmoitukseen. Päiväkotiryhmissä esimerkiksi keskusteltiin naapuruudesta, tervehtimisestä ja ikääntyneiden huomioimisesta. Ryhmät myös vierailivat palvelutaloissa. Viikko huipentui Naapuripäivän juhlaan torilla, jossa alueen toimijat esittäytyivät ja yleisö sai nauttia elävästä musiikista. Naapuriviikon toteutuksen suunnitteluun osallistui myös ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijoita. Vinkkilaatikko: Naapuripäivän juhla

22 Vinkkilaatikko: NAAPURIPÄIVÄN JUHLA Yhteisöllisessä tapahtumassa tutustutaan alueen toimintaan. Musiikkiohjelman ja alueen toimijoiden esittäytymisen ohella esim. asukkaiden oma kirpputori houkuttelee paikalle osallistujia. Tilaisuus vaatii äänentoiston. Kannattaa selvittää, saako kunnalta, nuorisotoimelta tai joltain järjestöltä laitteet lainaksi. Eri-ikäiset osallistujat voivat pelata yhdessä suosittua Mölkky-peliä. Sääntöjä helpottamalla peli nopeutuu. Pelipalkintoja voi tiedustella lähikauppiailta ja -yrityksiltä. Osallistujat voivat merkitä kankaalle piirrettyyn aluekarttaan nuppineulalla kotinsa sijainnin. Tämän jälkeen heille annetaan kotialuetta kuvaava värilappu rintaan. Näin asukkaat tunnistavat samalla alueella asuvan naapurin, johon helppo tutustua.

23 Tilkantori skulaa -konserttitapahtuma Kaikenikäisten konserttitapahtuma sai alkunsa asukkaiden lukuisista toiveista. Konsertin teema vaihteli vuosittain, mutta ohjelmistossa huomioitiin aina sekä ikääntyneet että lapset ja nuoret. Järjestäjät sopivat työnjaosta ja etsivät tarvittavat yhteistyökumppanit: Naapuriseurakunta lainasi Back stage -teltan, alueen toimija esiintymislavan ja penkit. Veneseura avusti tavaroiden kantamisessa. Jäätelökioskiyritys antoi sähkön. Puutarhayhdistys koristeli lavan. Seurakunta vastasi kahvitarjoilusta ja asukasyhdistys makkaroiden paistosta. Asukas suunnitteli vapaaehtoistyönään ilmoitukset. Vastapalveluksena toimijoille tarjottiin mahdollisuutta esittäytymiseen. Heidän toimintaansa esiteltiin myös välijuonnoissa. Konserttitapahtuman rahoituksessa avustivat Helsingin kulttuurilautakunta ja alueelliset sponsorit.

24 Citysuunnistus eli Citykävely Citykävely-tapahtumassa (entinen Citysuunnistus) autettiin asukkaita löytämään mukavia ja turvallisia kävelyreittejä. Tapahtuma antoi uusia vinkkejä tutussa ympäristössä liikkumiseen muiden kanssa. Tapahtuma on Helsingin Liikuntaviraston ideoima ja helppo juurruttaa myös muualle. Lue lisää täältä.

25 Ilonkorjuujuhla Elokuun taiteiden yötä vietettiin hankealueella jo päivällä. Silloin asukkaat kohtasivat iloisten liikunnallisten ja musiikillisten teemojen virittämänä liikuntapuistossa. Tavoitteena oli tuottaa taiteiden yön iloa ja yllätyksellisyyttä omilla kotikulmilla, paremmin myös iäkkäämpien asukkaiden ulottuvilla. Videokooste Taavetinpuiston juhlista. Ilonkorjuujuhla toteutettiin hankeaikana kolme kertaa. Miina Sillanpään Säätiö sitoutui tapahtuman toteutukseen jatkossa. Teemat vaihtelivat sambasta tankotanssiin ja uuden liikkumaan innostavan puistolaitteen avajaisiin.

26 Taavetinpuisto tanssii, laulaa ja soi Senioreiden uutena liikuntapuistona Taavetinpuisto sopi hyvin ikääntyneille suunnattujen tapahtumien järjestämiseen. Se toimi myös esimerkkinä kaupunkitilojen moninaisesta käytöstä. Tapahtuma järjestettiin lähitoimijoiden kanssa. Alueen palvelukeskus sitoutui tapahtuman toteutukseen jatkossa. Puisto tuli tutuksi senioreiden kohtaamisja liikuntapaikkana esimerkiksi Taavetinpuisto tanssii, laulaa ja soi - tapahtumassa. Vuosittaisessa tilaisuudessa oli musiikkia, yhteislaulua ja tanssia eli toimintoja, joita tavallisesti toteutetaan vain sisätiloissa.

27 Korttitempaus Päiväkotiryhmät ja koululuokat järjestivät korttitalkoot, joissa askarreltiin kortti tuntemattomalle vanhukselle. Tämä oli helppo tapa ilahduttaa yksinäisiä vanhuksia ja muistuttaa samalla nuorille ikäihmisten muistamisen tärkeydestä. Kortteihin liimattiin tarra, jossa kortin tarkoitus kerrottiin vastaanottajalle. Näin vanhus tai hänen omaisensa tiesivät, että kortti oli tullut oikeaan osoitteeseen. Vastaanottajalle oli tärkeää, että kortissa näkyi tekijän nimi ja ikä. Korttitempaukset toteutettiin jouluisin sekä ystävänpäivinä. Vanhukset ilahtuivat korteista ja niistä riitti keskusteltavaa pitkäksi aikaa. Osa lapsista vei kortit henkilökohtaisesti palvelutalojen asukkaille. Osa antoi korttinsa oman rappukäytävän tai lähitalon vanhukselle. Jotkut päiväkodit toimittivat kortit alueen palvelutaloihin tai kotihoitoon, joista ne jaettiin edelleen vanhuksille.

28 Elävä joulukalenteri Elävän joulukalenterin idea on yksinkertainen: jokaisena joulukuun päivänä jouluaattoon asti alueella avautuu luukku eli kaikille asukkaille avoin maksuton tapahtuma. Hanke toimi alueella kalenterin alullepanijana ja kokoajana, mutta toimijat ja yritykset vastasivat käytännön toteutuksesta. Kalenterin toteutuksessa huomioitiin senioriväestö. Joulukalenterin tapahtumat olivat sisällöltään, kestoltaan ja kooltaan hyvin erilaisia. Luukusta paljastui esimerkiksi Taskulamppukävely sekä Kauneimmat joululaulut -tilaisuus. Yhtenäisellä visuaalisella ilmeellä varmistettiin, että kunkin tapahtuman tunnisti kuuluvan Elävään joulukalenteriin. 1.luukku: valmistetaan yhdessä savesta joulutonttuja

29 Joulun iloa -tapahtuma Joulun iloa -tapahtuma oli suunnattu erityisesti yksin joulua viettäville senioreille. Osallistujat saivat tiedon tapahtumasta seurakunnan, kotihoidon ja avointen ilmoitusten välityksellä. Yksinäisten senioreiden tavoittaminen ja mukaan saaminen oli haastavaa, vaikka saatavilla oli saatto- ja kuljetusapua. Tapahtumalle ei saatu vakituista rahoitusta, joten sen järjestämisestä jouduttiin luopumaan viimeisenä hankevuonna. Joulun iloa -tapahtuman ohjelmassa oli mm. joululauluja, Tiernapojat sekä kohtaamisia ja puheensorinaa niin tuttujen kuin tuntemattomienkin naapureiden kanssa. Tapahtumassa tarjottiin joulupuuroa, kinkkuvoileipiä, kahvia ja pipareita.

30 Harrasteryhmät Seniorit toivoivat kotialueelleen päivällä toteutuvia harrasteryhmiä, koska kulkeminen ja matkat etäämpänä oleviin harrastuksiin oli haasteellisia. Hankkeen myötävaikutuksella käynnistettiin kymmeniä harrasteryhmiä, joista osa oli määräaikaisia ja osa pysyviä. Hanke oli mukana käynnistämässä mm. Seniorikuoroa, Ruotsinkielistä kirjallisuuspiiriä, Teatteritoimintaa, Sauvakävelyryhmää, Joogaryhmiä, Kaikenikäisten neulekerhoa, Bridgeryhmää, ATK-kurssitoimintaa.

31 Seniorikuoro Laulusta voimaa! -seniorikuoro perustettiin syyskuussa Kuorosta muodostui kaikille avoin sekakuoro, johon ei vaadittu aiempaa laulukokemusta. Kuoronjohtajaksi saatiin kokenut ja innostunut ammattilainen. Kuoron turvaamiseksi mukaan otettiin senioreita muiltakin asuinalueilta. Kuoro vakiintui pian lähes viiteenkymmeneen osallistujaan, joista kerrallaan oli paikalla kolmisenkymmentä laulajaa. Kuorolla oli kahdesti vuodessa laulutapaamisia päiväkerhon lasten kanssa, jotka mm. opettivat kuorolaisille uuden laulun. Vinkkilaatikko: kuoron perustaminen Kuoron toiminta jatkuu edelleen viikoittain palvelukeskus Wilhelmiinassa.

32 Vinkkilaatikko: KUORON PERUSTAMINEN Kuoron perustaminen vaatii innostuneen ja innostavan johtajan. Kuorolaisista valitaan nuottivastaava (hoitaa kopioimisen ja nuottiarkiston) sekä yhteistiedoista vastaava (päivittää nimi- ja osoitetiedot). Kuoron kannattaa kokoontua paikassa, jonne on hyvät liikenneyhteydet. Hankealueella kuoro kokoontuu palvelutalossa, mikä tuo viikoittain mukavan lisän talon asukkaiden elämään. Samanvärinen laulukansio luo yhteneväisyyttä esiintymistilanteissa ja korostaa kuorolaisten identiteettiä. Kuoro voi olla esim. kansalaisopiston ryhmä, jolloin kuoron ohjaajan mahdollinen palkkio, ilmoitukset ja nuottien monistukset hoituvat helposti. Säännölliset laulutapaamiset esim. lapsikuoron tai iltapäiväkerhon kanssa rikastuttavat kuoroa.

33 Sauvakävelyryhmä Syksyllä 2010 käynnistyi sauvakävelyryhmä, joka liikkui läpi vuoden säässä kuin säässä. Ryhmä ei kaivannut erillistä ohjaajaa vaan yksi ryhmäläisistä toimi yhteyshenkilönä. Samanaikaisesti käynnistettiin myös rauhallisemmin liikkuva ryhmä. Sen toiminta oli pitkään vain muutaman henkilön varassa, kunnes se hiipui kokonaan. Tämä ryhmä olisi hyötynyt ryhmänohjaajasta. Kunnon ylläpitämisen ohella kävelyryhmäläiset tutustuivat lähialueen nähtävyyksiin, kahviloihin ja kohtaamispaikkoihin. Muutamat ryhmäläiset kävivät myös yhdessä hiihtämässä. Vinkkilaatikko: sauvakävelyryhmä

34 Vinkkilaatikko: KÄVELYRYHMÄ Ryhmän käynnistämiseksi saattaa riittää yksikin kiinnostunut henkilö ja aktiivinen mainostus Tarvittaessa olisi hyvä olla nimetty henkilö tiedottamiseen ja mainostamiseen. Ryhmä voi toimia vertaisryhmänä ilman ulkopuolista ohjaajaa. Ohjaaja on eduksi, jos ryhmäläisillä on toimintarajoitteita tai erityistarpeita. Ryhmään on hyvä saada vähintään viisi osallistujaa, jotta kävelyseuraa on aina tarjolla poissaoloista huolimatta.

35 Teatteritoiminta Pikku Huopalahden ja Ruskeasuon alueella käynnistyi hankkeen aloitteesta vuonna 2010 pitkä yhteistyö Suomen Kansallisteatterin kanssa. Asukkaat olivat aiemmin toivoneet teatteritoimintaa. Hankealueella toteutui kolme teatteriprojektia vuosina : Unelmien aikataulu, Tarinoita ja tunnelmia varjoteatterin keinoin sekä Kylä elää! -yleisötyönprojekti, joka samalla toimi Kansallisteatterin pilottiprojektina. Näistä Unelmien aikataulu jatkuu hankkeen päätyttyä uusin esiintymispyynnöin. Hankkeen teatteritoiminnasta tehtiin Teatterikorkeakoulun tutkimusseminaarityö sekä ammattikorkeakoulun työharjoittelu. Lehtikirjoitus Unelmien aikataulusta.

36 Unelmien aikataulu Unelmien aikataulu -produktiossa kohtasivat eläkeläiset ja eläkkeelle jääneet taiteilijat. Yhdessä he kertoivat tarinoita liikkein, sanoin, kuvin ja äänin. Elämänmakuisissa tarinoissa katseltiin tätä päivää kokemuksen kirkastamasta näkökulmasta. Unelmien aikataulua esitettiin mm. Kansallisteatterissa, Kajaanin runoviikoilla ja Tampereen teatterissa. Esitykset jatkuvat Kansallisteatterissa vuonna Eläkeläiset löytyivät hankkeen avulla sen eri ryhmistä ja hankealueen palvelutalosta. Esityksen ohjauksesta ja dramaturgiasta vastasi ammattinäyttelijä. Eläkeläiset heittäytyivät uuteen kokemukseen rohkeasti. Prosessissa koettiin tärkeäksi tulla kuulluksi, kuunnella toista sekä kokea, ettei ole liian vanha antautumaan uusille kokemuksille.

37 Varjoteatteria Tarinoita ja tunnelmia varjoteatterin keinoin -produktio toteutettiin koululaisten ja seniori-ikäisten asukkaiden yhteistyönä. Senioriryhmä ja kaksi alueen koulun viidettä luokkaa toteuttivat ensin erillään saman prosessin. Tämän jälkeen he kohtasivat toisensa yhteistoiminnallisessa ryhmässä. Projekti huipentui senioreiden vierailuun koulun kevätjuhlan kenraaliesitykseen katsomaan lasten varjoteatteriesitystä ja keskustelemaan siitä. Toimintaa ohjasi teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelija, joka toteutti työn hankkeen työharjoittelijana.

38 Kylä elää Kylä elää! -projekti oli monitaiteinen ja -muotoinen taideprojekti, johon kutsuttiin alueen 7 70-vuotiaat asukkaat. Projektissa järjestettiin 20 erilaista työpajaa (kuten Runollisen ilmaisun iltapäivät palvelutalossa, Naamiotanssityöpaja, Bändipaja ja Naisten sanatyöpaja), valokuvaus- ja kirjoituskilpailu sekä avoimia tapahtumia. Projekti kasvatti tietoisuutta alueen historiasta ja nykyisyydestä. Kantavana teemana oli nykyihmisen suhde luontoon ja ilmastonmuutokseen. Hanketta tuki taloudellisesti Helsingin Kulttuurikeskus. Kansallisteatterin tavoitteena oli toteuttaa yhteisöprojekti, joka on sovellettavissa myös muilla asuinalueilla. Pajatyöskentely sai upean päätöksen tammikuussa 2013 yhteisessä Kylä elää! - revyyssä. Projektilla oli omat blogisivut.

39 Harrasteryhmiä IT-osaaminen Tietotekniikan oppiminen kiinnosti senioreita. Hanke ja asukasseura järjestivät seuran tietokonetilassa Enter ry:n kanssa Internet tutuksi -kurssin. Suuren kiinnostuksen ja sopivan opettajan myötä teemallinen tietotekniikan opetus jatkui aktiivisesti. Hanke auttoi ideoimisessa ja tiedottamisessa. Elokuvaillat Asukasfoorumissa löytyi aktiivinen asukas, jota kiinnosti Pikku Huopalahden elävöittäminen mm. järjestämällä elokuvailtoja. Hankkeen kannustamana asukas teki yhteistyötä asukasseuran ja - talon kanssa. Yhden kevään aikana järjestettiin kolme elokuvailtaa. Bridge Bridgeä pelaava asukas toivoi käynnistysapua bridgeryhmän perustamiseen. Yhteistyössä tiedotettiin ryhmästä. Vähitellen ryhmä suureni ja kokoontuu nyt viikoittain.

40 Jooga Seniorit olivat toivoneet alueelle iäkkäämmille suunnattua päiväjoogaryhmää. Ryhmään saatiin paikallinen ohjaaja ja se käynnistyi maksullisena urheiluseuran toimintana. Ensimmäisen kauden jälkeen toiminta siirtyi aikuisopistolle, jolloin kurssihinta halpeni, ryhmän vähimmäiskoko pieneni ja mainonta laajeni. Hanke auttoi joogaryhmien käynnistämisessä, perusvälineiden hankinnassa, tilavuokrassa ja mainostuksessa. Kynnys ryhmään tulolle oli matalampi, koska omia välineitä ei edellytetty. Hankkeen päättyessä ohjaajalla oli vuodessa neljä täyttä senioriryhmää. Lisäksi senioreita osallistui kahteen tavalliseen iltaryhmään. Tällä hetkellä ryhmät jatkuvat täysinä ilman erillisiä ponnistuksia.

41 Neulekerho Neulekerhon synty oli esimerkki ns. heikon signaalin huomioimisesta. Eräältä senioriasukkaalta kysyttiin ulkoilmatapahtumassa, millainen toiminta ilahduttaisi hänen arkeansa. Asukas toivoi haravointitalkoiden lisäksi kaikenikäisten neulekerhoa. Samoihin aikoihin nuori nainen kertoi vapaaehtoishaastattelussa, ettei osaa neuloa, mutta olisi kiinnostunut oppimaan taidon iäkkäämmiltään. Hankkeen päätyttyä kerho on jatkanut kokoontumisia vuoroviikoin illalla ja päivällä, jotta myös työssäkäyvät pääsisivät osallistumaan. Palvelutalon asukkaat ja kuntoutujat tervetulleita ryhmään. Ryhmässä neulotaan, virkataan, jaetaan käsityövinkkejä ja tehdään retkiä lankaliikkeisiin. Neulekerho perusti oman Facebook-ryhmän. Näiden kahden asukkaan kanssa ideoitiin alueen palvelutalossa kokoontuva Neulekerho.

42 TIEDOTTAMINEN Alueellisen asukastyön onnistuminen edellyttää monipuolista viestintää ja suunnitelmallista tiedottamista. Yhteisöllisen toiminnan järjestäminen on turhauttavaa, ellei toiminta tavoita kohderyhmäänsä. Vain hyvän tiedottamisen avulla asukkaat löytävät itseään kiinnostavan toiminnan. Kohtaamisia kotikulmilla -hankkeessa haluttiin saavuttaa mahdollisimman monet asukkaat, erityisesti ikääntyneet. Ns. perinteistä viestintää olivat kasvokkaiset kohtaamiset sekä asukaslehdet, kadunvarsimainonta ja ilmoittelu julkisilla ilmoitustauluilla (mm. asukastilat, kaupat ja seurakunta) sekä lehdissä. Sähköisessä viestinnässä hyödynnettiin olemassa olevia kaupunginosasivuja sekä sosiaalista mediaa. Viestinnän vahvistamiseksi hankkeelle luotiin oma www-sivusto ja omat Facebook-sivut.

43 1. Perinteinen viestintä Perinteinen viestintä on yhä tärkeää erityisesti kun halutaan tavoittaa ikääntyneet asukkaat. Mainonta kadunvarsilla ja ilmoitustauluilla (kaupat, asukas- ja seurakunnan tilat) toimii, jos mainoksia jaetaan riittävästi asukkaiden kulkureiteille. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mainoksien kokoon ja erottavuuteen, sisällön selkeyteen sekä tekstin fonttiin ja kokoon. Lehtien maksuttomia ilmoitusmahdollisuuksia kannattaa myös käyttää. Kasvokkaiset kohtaamiset (face-to-face), asukkaiden jututtaminen kaduilla ja tapahtumissa on aikaa vievää, mutta erinomainen tapa jakaa ja saada tietoa. Esimerkiksi kaupan ulkopuolella järjestettiin vapun alla Hyvän Mielen Tempaus. Ohi käveleviä asukkaita kutsuttiin simalle ja donitsille. Samalla he saivat osallistua kilpailuun, kuulla hankkeesta sekä siinä käynnistetyistä toiminnoista. Tempauksessa kysyttiin myös asukkaiden mielipiteitä, toiveita ja mm. halukkuutta vapaaehtoistoimintaan lasten kanssa.

44 2. Sähköinen viestintä Kaupunginosasivut tiedottavat asukkailleen alueen tapahtumista. Hankealueiden verkkosivujen toimintaperiaatteet olivat erilaiset, mikä hankaloitti sujuvaa tiedottamista. Kaupunginosasivuja olisi hyvä kehittää jatkuvasti. Useampi vastuuhenkilö varmistaisi ajantasaisen ja nopean tiedottamisen. Sähköpostiviestintä on tehokasta tietokonetta käyttäville. Muille voi harkita kirjepostin lähettämistä. Toimijoiden ja aktiivisten asukkaiden verkostolle on kätevää lähettää sähköpostissa mainoksia viestittäväksi edelleen sähköpostitse tai paperiversiona. Hankkeen omat sivut luotiin täydentämään alueen omien kaupunginosasivujen tiedottamista ja kertomaan hankkeesta.

45 sähköinen viestintä Useilla järjestöillä, yhdistyksillä ja harrasteryhmillä on omat Facebooksivut. Sosiaalinen media soveltuu hyvin tiedottamiseen, vaikkei se ole jokaisen ikäihmisen arkea. Viestit kulkevat myös ystävien välityksellä. Kohtaamisia kotikulmilla -hankkeessa tiedotettiin mm. hankealueiden, lähialueiden sekä hankkeen omien Facebook-sivujen välityksellä. Yksittäiset asukkaat osallistuivat tiedottamiseen omien sivujen kautta jakamalla tiedotteita omille Facebook-kavereilleen. Ruskeasuolla asuville oli hankkeen alkaessa asukkaiden omat Facebooksivut; Pikku Huopalahden sivut luotiin hankkeen myötävaikutuksella. Tietyille sivustoille pääsee kirjoittamaan vain yksityishenkilönä, joten on huomioitava mistä näkökulmasta milloinkin kirjoittaa. Myös esimerkiksi kaupunginosasivujen keskustelupalstoja voi harkita tiedottamiseen.

46 MATKALLA OPITTUA Asukaslähtöisen yhteistyön tärkein ja myös haastavin asia on löytää parhaat toimintatavat. Työnsä puolesta yhteistoimintaan osallistuvien on tärkeä saada organisaationsa valtuutus toimintaan. Verkostoituminen, asukkaiden ja eri yhteistyötahojen mukaan saaminen on välttämätöntä, sillä vain aito yhteistyö luo pysyvää toimintaa. Vaikka alussa tuntuisikin nopeammalta tehdä asiat yksin, on välttämätöntä sitouttaa asukkaat ja toimijat yhteisen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Vain täten asukkaiden ääni aidosti kuuluu ja toiminnan jatkuvuus on vakaalla pohjalla. Kaikkia toiveita ei ole koskaan mahdollista toteuttaa tärkeä onkin tunnistaa toteuttamiskelpoisimmat ideat. Järkevintä on keskittyä muutamiin toimintoihin ja vahvistaa niitä.

47 Matkalla opittua Kehittämistyössä sattuma ei ole häiriö, vaan mahdollisuus. Organisoidun toiminnan rinnalla kannattaakin tarttua satunnaisiin mahdollisuuksiin. Kumppanuudet edellyttävät toisinaan aikaa, jotta niistä rakentuu vastavuoroisia. Osa yhteisöistä ja aktiiviasukkaat saivat uskoa ja vireyttä toimintaansa osittain hankkeen avulla. Enenevässä määrin uskottiin yhteisen toiminnan olevan kunkin toimijan etu. Yhteistyön syveneminen vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja, sopivasti sitkeyttä, tasapuolista suhtautumista, rehellisyyttä sekä motivointia ja kannustusta. Yhteistyö lisääntyi paitsi kahden hankealueen välillä myös viereisen Meilahden kaupunginosan kanssa. Yhteiset kiinnostukset, haasteet ja resurssit toivat alueiden toimintaa yhteen.

48 Matkalla opittua Yhteisömallin toteuttaminen edellyttää toiminnan käynnistäjän, joka tarjoutuu matkaseuraksi. Tällöin asukkaat ja toimijat saavat tarvitsemansa tuen. Kohtaamisia kotikulmilla -hankkeessakin joidenkin toimintojen käynnistämiseen riitti pelkkä kannustus ja mainoksien laatimis- sekä levittämisapu. Yhteisöllisen toiminnan matkalle kannattaa lähteä. Se on mielenkiintoinen, yhteisöä rikastuttava, sattumia ja mahdollisuuksia täynnä oleva. Erääseen tapahtumaan osallistuneen iäkkään seniorin sanoin: Aamulla en arvannut miten mukava päivä tästä tulee! Aktiivisia ydinhenkilöitä tarvitaan jatkossakin vaikka hetken kaikki tuntuisikin toimivan omillaan. Vain siten yhteistyö jatkuminen turvataan ja toiminnot jatkavat elämäänsä. Lisätietoja

49 Lisätietoja: Miina Sillanpään Säätiö Teija Saarinen Projektikoordinaattori

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN NUORTEN MAUNULA MAUNULAN PIRJOT: Ella Müller (arkkitehtuuri) Emilia Riikonen (kauppatieteet) Jatta Kuisma (sosiaali- ja kulttuuriantropologia) Tanja Kallioinen (viestintä) ESITYKSEN RAKENNE Johdanto: Nuorten

Lisätiedot

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015)

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) Valmisteluryhmän terveiset Kumppanuustalon suunnittelu ja valmistelu etenee 1. Kulmassa toteutettiin suunnitteluilta 10.2.2015. Tilaisuudessa

Lisätiedot

Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot

Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot Kevään 2014 Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaarit Kohderyhmäkohtaisten työpajojen yhteenvedot Kevään 2014 Liikkeellä voimaa vuosiin seminaarit Eläkevuodet edessä (60+) Liikkumisympäristöt ja olosuhteet

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Etsiväpiirit projekti 2012-2016

Etsiväpiirit projekti 2012-2016 Etsiväpiirit projekti 2012-2016 Markku Holmi, projektisuunnittelija www.vpty.fi Toiminta-ajatuksena on tuottaa ikääntyvien turvallista asumista ja kotona asumista tukevia palveluja sekä hyvinvointia ylläpitävää

Lisätiedot

Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli

Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:n toiminnassa ja myös yhdistyksessä toteutetussa Etsivä omaistyö -projektissa on toiminnan lähtökohtana omaislähtöisyys

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28%

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28% Taustatiedot Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 3% 15% 44% 10 % 28% Alle 30-vuotiaat 31-40 -vuotiaat 41-50 -vuotiaat 51-64 -vuotiaat 65-vuotta

Lisätiedot

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue.

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Hankkeen keskiössä olleeseen vanhaan kouluun saneerattiin hyvinvointipalveluja

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Tapahtuma voi olla myös kulttuuriympäristösitoumus! Tehoa työhön ja näkyvyyttä tapahtumallesi. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 2017 avajaiset

Tapahtuma voi olla myös kulttuuriympäristösitoumus! Tehoa työhön ja näkyvyyttä tapahtumallesi. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 2017 avajaiset Tapahtuma voi olla myös kulttuuriympäristösitoumus! Tehoa työhön ja näkyvyyttä tapahtumallesi Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 2017 avajaiset Kulttuuriympäristötyö näkyväksi kulttuuriympäristösitoumuksella

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut Innokylä Uudistuvat lähipalvelut 12.9.2012 Mira Sillanpää Asukasagentti, Uudistuva kylä kaupungissa hanke Hämeenlinna Näkökulmana Uutta ajattelutapaa palvelujen järjestämiseen Lähellä tapahtuva toiminta

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy Emmi Salo & Mervi Laaksonen Historiaa Tyttöjen tila sai alkunsa Tyttöprojekti Helmestä vuonna 2003, jossa koottiin tyttötyötä tekeviä tahoja yhteen ja

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kutsutut: Kutsu lähetetty tiedoksi laajalla jakelulla. Kokous on avoin kaikille kiinnostuneille.

Kutsutut: Kutsu lähetetty tiedoksi laajalla jakelulla. Kokous on avoin kaikille kiinnostuneille. Läntisten kaupunginosien paikallisen kehittämisryhmän, (Lännen Bulevardin Kehrä) työpaja keskiviikkona 12.11.2014 klo 17.00-19.30 Aiheena: Läntisten kaupunginosien asukastilojen tulevaisuus ja uudet mallit

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

AKTIIVISESTI KOTONA 2

AKTIIVISESTI KOTONA 2 AKTIIVISESTI KOTONA 2 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! HANKE Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyötä Vantaalla Maria Uitto 25.9.2014 Aktiivisesti kotona 2 Täyttä elämää! vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Aktiivisesti kotona

Lisätiedot

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude: Projektin tavoite 1) Winter is attitude projektin avulla halutaan elävöittää

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Lievestuoreen Setlementti ry 200 00 2009 SETLEMENTIN TOIMINTA TUKEE IHMISEN HYVÄÄ ELÄMÄÄ 201 00 Setlementin toiminta tukee ihmisen

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH 2013-2014 23.01.2014 Miia Pasanen Karelia ammattikorkeakoulu 1 Arvioinnin viitekehys 1 Arviointikysymykset:

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Peurunka3 -seminaari 27.10.2015 Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry Kehitytään kimpassa hanke/tuija Seppänen www.kssotu.fi www.facebook.com/kehitytaankimpassa

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Tarve Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyviä maita. Esimerkiksi väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä.

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden rakentaminen. 4v -hanke 2.6.2009 Helsinki Pirkko Sassi

Yhteisöllisyyden rakentaminen. 4v -hanke 2.6.2009 Helsinki Pirkko Sassi Yhteisöllisyyden rakentaminen 4v -hanke 2.6.2009 Helsinki Pirkko Sassi Esimerkkejä Espoosta Hyvä Arki ry arkielämän laadun parantaminen Toimivat Seniorit ry oma taloyhtiö senioreiden toimintakeskuksena

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan!

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Bioaika-tapahtumakiertue on koko metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen ytimen muodostaa pyörillä - ja biopolttoaineella -

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 03/2017 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

MEIDÄN MERIKARVIA. -kehittämispeli, syksy 2016

MEIDÄN MERIKARVIA. -kehittämispeli, syksy 2016 MEIDÄN MERIKARVIA -kehittämispeli, syksy 2016 Sosiaalinen media vaikuttaa meihin kaikkiin ja haastaa sukupolvien eri tavat viestiä! Meidän Merikarvia areena Osallistimme kuntalaisia ja muita sidosryhmiä

Lisätiedot

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin mallin tavoitteet vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista alueiden tasapainoinen kehitys, osallisuus, yhteisöllisyys

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoinen Anu Arhippainen Vapaaehtoisen rooli kotoutumisessa Mikä vapaaehtoista motivoi? Vapaaehtoinen järjestön näkökulmasta Vapaaehtoisen tukena

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin. Tyvene Oy

Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin. Tyvene Oy 2 Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin ? Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin Vuokratalo Palvelu- ja senioritalo Kortteliin toteutetaan 60 asuntoinen tehostettu asumispalveluyksikkö

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Taavetinpuisto. Helsingin kaupungin senioripuisto Pikku Huopalahdessa. Liikuntaa ja elämäniloa!

Taavetinpuisto. Helsingin kaupungin senioripuisto Pikku Huopalahdessa. Liikuntaa ja elämäniloa! Taavetinpuisto Helsingin kaupungin senioripuisto Pikku Huopalahdessa Liikuntaa ja elämäniloa! Viihdy ja virkisty Taavetinpuistossa! Taavetinpuisto on ikäihmisten kohtaamispaikka keskellä kaupunkia. Puisto

Lisätiedot

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 Tutkimusongelmat 1. Millaista on lasten keskinäinen yhteisöllisyys lapsiryhmissä? 2. Miten yhteisöllisyys kehittyy? Mitkä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Sisällys Saate Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoinen Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Suomen Latu ry ulkoilun ja retkeilyn asiantuntija Perustettu 1938 Toimii valtakunnallisesti ja paikallisesti 215 yhdistystä, joissa 80 000 jäsentä Kaikki löytävät mielekkään

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa

Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa AIKATAULU VIRITÄ! -tapahtumista Perhonjokilaakson alueella Aikataulu päivittyy edelleen riippuen kunkin yhteisön toiveista ja tarpeista. Osa tilaisuuksista on avoimia,

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Koko Suomi leikkii hanke

Koko Suomi leikkii hanke Koko Suomi leikkii hanke 2014 2016 Koko Suomi leikkii Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston käynnistämä ja rahoittama kolmevuotinen hanke (2014 2016), jonka toteutuksesta vastaavat Mannerheimin

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi hanke 2016-2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Päijät-Hämeestä hankemarssi 17.3.2017 Mari Brunou Nastolan maaseutu elinvoimaseksi

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot