Henny Penny painefriteerauskattilat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henny Penny painefriteerauskattilat"

Transkriptio

1 Malli 500/600 painefriteerauskattilat Sähkökäyttöinen malli 500 Kaasukäyttöinen malli 600 MANUFACTURED BY HENNY PENNY CORPORATION, EATON, OHIO Call toll-free in the U.S. or (937) Revised FM B FINNISH 1-1

2 VAROITUS Tämä ohjekirja on säilytettävä sopivassa paikassa myöhempää tarvetta varten. Tämän laitteen kytkentäkaavio sijaitsee sisemmässä huoltoluu-kussa ohjaustaulun alla. Pane näkyvälle paikalle ohjeet miten tulee menetellä, jos tunnetaan kaasunhajua. Nämä tiedot saat paikalliselta kaasulaitokselta. V AARA OMAN TURVALLISUUTESI VUOKSI ÄLÄ SÄILYTÄ TAI KÄYTÄ BENSIINIÄ JA MUITA TULENARKOJA NESTEITÄ TÄMÄN TAI MINKÄÄN MUUN LAITTEEN LÄHEISYYDESSÄ. Pidä laitteen ympäristö vapaana palavista materiaaleista. Pidä huolta, etteivät palamiseen ja tuuletukseen tarvittavan ilman aukot ole estettyjä. Laitteen ympärille on jätettävä tar-peeksi tilaa, jotta riittävästi ilmaa pääsee polttokammioon. 1-2 FM FINNISH

3 OSA 1. JOHDANTO 1-1. PAINEFRITEERAUS- KATTILA painefriteerauskattila on ruoanvalmistuksen perusyksikkö. Sitä käytetään laajalti laitoksissa ja kaupallisessa ruokapalvelukäytössä. P-H-T Yhdistelmää paine (Pressure), kuumuus (Heat) ja aika (Time) ohjataan automaattisesti tuottamaan paras mahdollinen maukas tuote. Paine Paine on tälle ruoanvalmistustavalle oleellinen perusta. Paine kehittyy ruoassa olevasta luonnollisesta kosteudesta. Patentoitu kansi pidättää tämän kosteuden sisään ja hyödyntää sitä höyry-nä. Koska höyryä kehittyy nopeasti, suurin osa luonnollisista mehuista pysyy ruoassa. Toimintapaineventtiili tuulettaa liika-höyryä pannusta ja ylläpitää jatkuvaa alhaista höyrynpainetta. Kuumuus Kehittynyt lämpö on toinen tärkeä tekijä painefriteerauksessa. Normaali suositettu friteerauslämpötila on 315 F (157 C) ja 325 F (162 C) välillä. Tämä saa aikaan energian säästöä ja pidentää rasvan käyttöaikaa. Energian säästö on mahdollista johtuen yksikön mahdollistamasta lyhyestä paistoajasta, alhaisesta lämpötilasta ja lämmönpidätyksestä ruostumattomassa teräskattilassa. Aika Aika on tärkeä tekijä, koska ruoan friteeraukseen käytetty lyhyempi aika johtaa myös rahalliseen säästöön käyttäjälle. Ruoat saadaan pöytävalmiiksi lyhyemmässä ajassa kuin mitä siihen tarvittaisiin tavallisella avoimella kattilatyypillä. FM B FINNISH 1-3

4 1-2. OIKEA HOITO Kuten muutkin ruoanvalmistuslaitteet, painefriteerauskattilakin tarvitsee hoitoa ja huoltoa. Huolto- ja puhdis-tusvaatimukset ovat tässä ohjekirjassa ja niiden on oltava aina oleellisena osana uunin käytössä OIKEA HOITO (jtk.) Työsi helpottamiseksi tämä ohjekirja on jaettu seuraaviin osiin: Sisällysluettelo Johdanto Asennus Käyttö Vianetsintä Huolto Kytkentäkaaviot Kuvitettu osaluettelo Jälleenmyyjäliikeluettelo Suositettujen menetelmien tunnontarkka noudattaminen, yhdistettynä säännölliseen huoltoon, tavallisesti minimoi laitteiston korjaukset. Jos korjauksia tarvitaan ne voidaan suorittaa noudattamalla tässä ohjekirjassa olevia vaiheittain esitettyjä ohjeita APU Jos tarvitset ulkopuolista apua, soita paikalliselle edustajalle.(ks. listaa tämän ohjekirjan lopussa.) Voit myös soittaa yhtiömme pääkonttoriin Eaton, Ohio ERI MALLIT Tässä ohjekirjassa kuvataan sekä kaasu- että sähkömalleja 1-4 FM FINNISH

5 sekä niihin saatavia valinnanvaraisia lisälaitteita. Jos annetut tiedot koskevat vain yhtä mallia, se mainitaan TURVALLISUUS painefriteerauskattilassa on useita turvallisuusominaisuuksia. Silti ainoa tapa varmistaa turvallinen käyttö on ymmärtää täysin oikeat asennus-, käyttö- ja huoltomenetelmät. Tämän käsikirjan ohjeet on tarkoitettu avustamaan oikeiden me-netelmien oppimisessa. Tietojen ollessa hyvin tärkeitä tai turval-lisuuteen liittyviä, käytetään sanoja VAARA, VAROITUS, VAROTOIMENPIDE ja HUOMAUTUS (= HUOM!) Käyttö kuvataan alla. V AARA 1-5. TURVALLISUUS (jtk.) Sana VAARA merkitsee välitöntä vaaraa, joka johtaa hyvin vaikeaan vammaan, kuten toisen tai kolmannen asteen palovammoihin, näön menetykseen ja muihin pysyviin vammoihin. VAROITUS Sanaa VAROITUS käytetään kiinnittämään huomiosi menetelmään, jonka suorittaminen väärin voi aiheuttaa henkilövamman. VAROTOIMENPIDE Sanaa VAROTOIMENPIDE käytetään kiinnittämään huomiosi menetelmään, jonka suorittaminen väärin voi vaurioittaa friteerauskattilaa. HUOM! Sanaa HUOM! käytetään tähdentämään erittäin tärkeätä tietoa. FM B FINNISH 1-5

6

7 OSA 2. ASENNUS 2-1. JOHDANTO Tämä osa sisältää asennusohjeet painefriteeraus-kattiloiden sähkö- ja kaasukäyttöisille malleille PAKKAUKSESTA PURKAMINEN Friteerauskattila lähetetään kiinniruuvattuna puiseen alustaan ja pahvilaatikolla peitettynä. Sekä kaasu- että sähkömallit lähete-tään täysin kokoonpantuna. Jos asiakas on tilannut lisävarus-teena rullia, ne pakataan ja lähetetään erikseen. 1. Leikkaa poikki vanne laatikon alaosasta. 2. Nosta laatikko friteerauskattilasta. Vaihe 2 3. Avaa friteerauskattilan kansi ja poista kori sekä kaikki lisävarusteet. 4. Pane friteerauskattila kyljelleen siten, että se nojautuu tukiinsa. VAROITUS Vaihe 4 Friteerauskattila painaa noin 300 paunaa (136 kg). Sitä on nostettava varovaisesti henkilövamman estämiseksi. FM B FINNISH 2-1

8 2-2 PAKKAUKSESTA PURKAMINEN (jtk.) 5. Poista neljä jalkapulttia puisesta kuljetusalustasta. Poista ja heitä pois puinen alusta. 6. Pane kuljetuspultit takaisin jalkoihin, jotta saat vaaitussäätöjalat. Valinnaiset erikseen tilatut rullat asennetaan siten, että lukitusrullat ovat edessä. 7. Aseta friteerauskattila pystysuoraan asentoon. VAROITUS Vaihe 5 Friteerauskattila painaa noin 300 paunaa (136 kg). Sitä on nostettava varovaisesti henkilövamman estämiseksi. 8. Kierrä kansi pois toimintapaineventtiilistä. Vaihe 8 HUOM! Metallinen kuljetustuki on asettettu toimintapaineventtiilin koteloon suojaamaan aukkoa ja painoa kuljetuksen aikana. Tämä tuki on poistettava ennen asennusta ja käynnistystä. 9. Poista paino. 10. Poista ja heitä pois metallinen kuljetustuki. 11. Puhdista aukko kuivalla kankaanpalasella. 12. Pane paino ja kansi paikalleen. 13. Poista friteerauskaapin suojapaperi ja puhdista kankaanpalasella ja pesuainevesiliuoksella. 2-2 FM B FINNISH

9 (KANSI) (PAIN O) (KULJETUSTUKI (HEITÄ POIS)) (KOTELO) 2-3. HÖYRYNPOIS- TOHORMIN KIINNITYS (VAIN SÄHKÖISET MALLIT) Ota höyrynpoistohormi laatikostaan ja kiinnitä se seuraavasti friteerauskattilaan: 1. Aseta hormi friteerauskattilan taakse. Kiristä jakoavaimella kaksi putken liitintä hormin etupuolella. Vaihe 1 TUBE CLAMP = PUTKEN SINKILÄ HUOM! Älä kiristä liittimiä liikaa äläkä pyöritä solenoidiventtiiliä, toimintapaineventtiiliä tai paineenalennusventtiiliä. DRAIN LINE STACK FITTING (VALUTUSPUTKI) (HORMIN LIITIN) Vaihe 2 2. Poista kuljetusteippi valutusputkesta. Yhdistä takaosassa hormin liitin friteerauskattilan valutusputkeen. 3. Irrota ruuvi ja pyöritä putken sinkilää, jotta se FM B FINNISH 2-3

10 kiinnittyy hormin valutusputkeen FRITEERAUSKAT- TILAN SIJAINTIPAI- KAN VALINTA 2-4. FRITEERAUSKAT- TILAN SIJAINTIPAI- KAN VALINTA (jtk.) Friteerauskattilan oikea sijaintipaikka on hyvin tärkeä sen käytön, nopeuden ja mukavuuden kannalta. Valitse paikka, jossa ruokaa on helppo lisätä ja poistaa häiritsemättä ruokatilausten lopullista kokoonpanoa. Käyttäjät ovat havainneet, että friteeraus raakatuotteesta valmiiksi tuotteeksi ja ruoan pitäminen lämpökaapissa antaa tulokseksi nopean, jatkuvan palvelun. Säilytys- tai purkauspöydät tulee sijoittaa ainakin yhdelle puo-lelle työskentelylinjaa, t.s. raaka tuote yhdelle puolelle ja valmis toiselle puolelle. Tilausten lopullinen kokoonpano voidaan siirtää muualle vain pienellä tehokkuuden menetyksellä. Friteerauskattila on asennettava siten, että estetään kallistuminen tai liikuttaminen mikä aiheuttaa kuuman, nestemäisen rasvan läikkymistä. Tämä voidaan aikaansaada friteerauskattilan sijaintipaikan valinnalla tai pidätyssiteiden avulla. (MYYNTI) (SÄILYTYS) (PAINEFRITEERAUS) (KORPPUJAUHOT US) 2-5. FRITEERAUSKAT- TILAN VAAITUS Toimiakseen oikein friteerauskattila pitää vaaittaa sivulta sivulle ja edestä taakse. Käytä vaaituskojetta litteillä alueilla kattilan reunan ympärillä, säädä vaaituspulttia tai pyöriä kunnes yksikkö on vaakasuorassa. 2-4 FM B FINNISH

11 2-6. FRITEERAUSKAT- TILAN TUULETUS Friteerauskattilan on sijaittava siten, että voidaan asentaa riittävä poistoilmakupu tai tuuletusjärjestelmä. Tämä on tarpeellista poistohöyryn ja paistohajun tehokkaan poiston kannalta. Poistokuvun suunnittelussa on oltava erityisen varovainen: se ei saa häiritä friteerauskattilan käyttöä. Varmista, että poistoilma-kupu on rakenteeltaan riittävän korkea sallien friteerauskattilan kannen aukaisemisen. Suosittelemme, että otat yhteyden paikalliseen tuuletus- tai lämmitysalan liikkeeseen riittävän järjestelmän suunnittelussa. HUOM! Tuuletuksen on oltava paikallisten ja valtakunnallisten säädösten mukainen. Neuvottele paikallisten palo- tai rakennusviranomaisten kanssa. FM B FINNISH 2-5

12 (EHDOTETTU TUULETUSKUPU) (Malli ja mitoitus voi olla erilainen kuin kuvassa.) (HÖYRYNPOISTOHORMI) (KANSI AUKI) (PAINEENALEN- NUSVENTTIILI) (TOIMINTAPAINEVENTTIILI) (KANNEN VAPAUTUSTAPPI) (KANNEN VAPAUTUSTAPPI) (SOLENOIDIVENTTIILI) (TEHON LIITÄNTÄRASIA) (LAUHDEPUTKI) (TEHON LIITÄNTÄRASIA) (LAUHDEASTIA) (SUODATUSASTIA) (SUODATUS- MOOTTORI) ETUNÄKYMÄ NÄKYMÄ OIKEALTA NÄKYMÄ TAKAA (SÄHKÖINEN MALLI 500) 2-7. SÄHKÖVAATIMUKSET (SÄHKÖFRITEERAUS- KATTILA) Sähköfriteerauskattila on saatavissa tehtaalta kytkettyinä kansainvälisille jännitteille. Oikea virtajohto on tilattava lisävarusteena tai asiakkaalla on oltava se asennettaessa. Tarkasta tietolevy firteerauskattilan luukun sisäpuolella määritelläksesi oikean tehonsyötön. VAROITUS Tämä friteerauskattila pitää maadoittaa riittävästi ja turvallisesti. Tutustu paikallisiin sähkömääräyksiin, joista ilmenevät oikeat maadoitusmenetelmät. Ellei friteerauskattila ole riittävästi maadoitettu, voi seurauksena olla sähköisku. Erillinen katkaisin ja oikean kapasiteetin omaavat sulakkeet tai virtakatkaisimet on asennettava sopivaan paikkaan friteerauskattilan ja virtalähteen väliin FRITEERAUSKAT- Jokainen painefriteerauskattila tarkastettiin ja 2-6 FM B FINNISH

13 TILAN TESTAUS testattiin täysin ennen lähetystä. On kuitenkin hyvä tarkastaa yksikkö uudelleen asennuksen jälkeen. VAROTOIMENPIDE Jos jokin seuraavista vaiheista laiminlyödään voi friteerauskattila vahingoittua OHJAUSTAULUN ASETUKSET Vaihe 1 1. Siirrä kaikki kytkimet ja säätimet asentoon OFF (POIS). 2. Nosta kansi ylös. 3. Poista kaikki esineet mukaan luettuna kattilassa oleva kori. 4. Käännä friteerauskattilan päävirtasyöttö pääkatkaisimen avulla. 5. Siirrä friteerauskattilan ohjaustaulussa oleva pääkatkaisin asentoon POWER (TEHO). PUNAINEN merkkivalo syttyy osoittaen, että friteerauskattila vastaanottaa tehoa KUUMENNUS- ELEMENTTIEN TARKASTUS (SÄHKÖISET FRITEERAUSKAT- TILAT) 1. Pane viileä, kostea räsy kuumennuselementeille. 2. Kannen ollessa auki, käännä termostaatti hetkeksi asetukseen 200 F (93 C). VAROTOIMENPIDE Älä jätä termostaattia päälle yli kymmeneksi sekunniksi, jos elementit eivät ole peitetyt rasvalla, jotta ne eivät vahingoitu. 3. Poista räsy ja tarkasta lämpö. Vaihe 1 4. Jos räsy on lämmin, kuumennuselementit toimivat. FM B FINNISH 2-7

14 V AARA Älä kosketa kuumennuselementtejä sormillasi tai käsilläsi tai voit aiheuttaa vakavia palovammoja. 5. Jos kuumennuselementit ovat OK, puhdista paistokattila osassa 3 olevien ohjeiden mukaisesti. 6. Täytä paistokattila rasvalla osa 3:n mukaan AJASTIMEN TARKASTUS 1. Käännä ajastimen nuppia kunnes musta nuoli tulee kolmen minuutin kohdalle. (MUSTA OSOITIN) (PUNAINEN OSOITIN) 2. Siirrä ajastimen kytkin asentoon ON (PÄÄLLE) Kun kytkin on päällä, kuulet metallisen "naksahdus"- äänen solenoidiventtiilistä (artikkeli 24, kuvio 3-1). Tämä ääni ilmoittaa, että venttiili on virrallinen ja "suljetussa" toimintatilassa. Ajastimen merkkivalo syttyy. Punainen nuoli siirtyy kohti asentoa "0". (POIS) (KYTKIN) (AJASTIN) (MERKKILAMPPU) Vaihe 2 3. Kun punainen nuoli saavuttaa asetuksen "0". Merkkiääni kuuluu. Ajastimen merkkivalo menee pois päältä. Kuulet taas metallisen "naksahdus"-äänen solenoidiventtiilistä. Tämä ääni ilmoittaa, että venttiili 2-8 FM B FINNISH

15 on virraton ja "avoimessa" toimintatilassa SUODATINPUMPUN TARKASTUS 4. Siirrä ajastimen kytkin asentoon OFF (POIS). Merkkiääntä ei enää kuulu. Punainen nuoli palautuu alkuperäiseen esiasetettuun aikaan - tässä tapauksessa kolmeen (3) minuuttiin. 1. Avaa friteerauskattilan etuluukku. 2. Irrota suodattimen liitin (kohta 28, kuvio 3-1). 3. Käännä päävirtakytkin asentoon PUMP (PUMPPU). Avaa suodattimen venttiili. Kuulet sähkömoottorin käyvän. VAROTOIMENPIDE Anna pumpun käydä vain muutama sekunti MOOTTORIN LAAKERIT Vaihe 4 4. Aseta peukalosi avoimen suodattimen avatun liittimen laippaa vasten. Sinun pitäisi tuntea imua. Sulje suodattimen venttiili. Käännä pumppu pois päältä. Sähkömoottorin laakerit ovat pysyvästi voidellut. ÄLÄ VOITELE NIITÄ. Tämä päättää testijakson. Jos joku toiminnoista ei tapahtunut, tarkasta asennus uudelleen. Jos vika jatkuu edelleen, katso lisäohjeita muista tämän käsikirjan osista tai soita valtuutetulle -myyntiliikkeelle LOPULLINEN ASENNUSTARKASTUS - KOEFRITEERAUS Oikean asennuksen lopullinen tarkastus käsittää koefriteerauksen. Tämä antaa asentajalle mahdollisuuden seurata friteerauskattilan varsinaista keittotoimintaa. HUOM! Ennen varsinaista keittotoimintaa ja rasvan lisäämistä friteerauskattilaan, varmista, että friteerauskattila, suodatinsihtiasennelma ja valutusastia on puhdistettu. Suodatinsihtiasennelma ja valutusastia on puhdistettava saippualla ja kuumalla vedellä ja kuivattava FM B FINNISH 2-9

16 huolellisesti ennen kuin ne pannaan takaisin kokoon. Tällöin on puhdistettava myös friteerauskattila. Lue kappaleet 3-15 & 3-16 tämän käsikirjan osassa "Käyttö". 1. Aseta termostaatin nuppi asetukseen 320 F (160 C). Lämpötilan merkkivalo sammuu, kun rasva on kuumentunut asetettuun lämpötilaan. Vaihe 5 2. Aseta pääajastin kahdeksaksi minuutiksi. 3. Leikkaa enintään 3-5 paunaa (1,2-2,2 kg) kuorimattomia perunoita 1/2-3/4" (1,2-1,8 cm) kiilamaisiksi palasiksi. 4. Pane palaset kattilaan, jossa on vettä. 5. Valuta vesi pois ja kääntele perunanpalaset korppujauhossa - korppujauhoja on yleensä saatavilla kaupasta. 6. Sekoita rasva huolellisesti, jotta se kuumenee tasaisesti. 7. Aseta vakio paistokori friteerauskattilaan. Vaihe LOPULLINEN ASENNUSTARKASTUS - KOEFRITEERAUS (jtk.) 8. Pudota varovaisesti korppujauhotetut perunanpalaset kuumaan rasvaan. VAROITUS Ole varovainen, ettet saa palovammoja läikkyneestä rasvasta. HUOM! Älä aseta kiilamaisia perunanpalasia paistokoriin ja sen jälkeen rasvaan. Tällainen menettely aiheuttaa korppujauhotettujen palasten yhteentarttumisen. Vaihe 9 9. Sulje kansi. Varmista, että kansi on lukittu kunnollisesti. 10. Käännä kierrintä myötäpäivään kunnes kansi on 2-10 FM B FINNISH

17 varmasti suljettu. Kahden punaisen nupin pitää olla kohdakkain edessä. V AARA Vaihe 10 Kansi on suljettava kunnolla ja punaisten pallojen pitää olla kohdakkain; jollei näin menetellä saadaan vakavia palovammoja. 11. Käännä pääajastin päälle. Olet suorittanut ruoanvalmistusprosessin käynnistämisen. Seuraavia menettelyjä on noudatettava KÄYTTÖTAR- KASTUKSET 1. Tarkasta, että painemittarin osoittimen neulan lukema on alueella "Operating Zone/Green Area" (Käyttöalue/Vihreä alue). Ellei paine nouse, mahdollinen syy voi ilmetä osasta 4, Vianetsintä. 2. Tarkasta, ettei valutusventtiilissä ja suodatinventtiilissä ole vuotoja KÄYTTÖTAR- KASTUKSET (jtk.) 3. Kahdeksan minuutin kuluttua: Ajastimen merkkiääni kuuluu. Friteerauskattilan paine vapautuu automaattisesti. 4. Käännä ajastimen kytkin asentoon OFF (POIS). Punainen nuoli asettuu aikaisempaan aika-asetukseen, tässä tapauksessa 8 minuuttia. 5. Kun kaikki höyrynpaine on poistettu (tarkkaile FM B FINNISH 2-11

18 painemittaria) avaa kansi. 6. Ripusta paistokori kattilan reunalle valumaan. 7. Kun se on valunut 3-5 sekuntia, kaada perunanpalaset tarjottimelle. 8. Pane paistokori takaisin rasvaan. Jos kaikki yllä olevat toiminnot ovat toimineet tyydyttävästi, friteerauskattila on valmis käyttöön. Vaihe 6 VAROITUS Kaikkien koneen käyttäjien sekä työnjohtajien on luettava ja täydellisesti ymmärrettävä osa 'Käyttö' ennen kuin friteerauskattila otetaan käyttöön. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan henkilövamman tai omaisuusvahinkoa. OSA 3. KÄYTTÖOHJEET 3-1. JOHDANTO Tässä osassa selitetään painefriteerauskattilan päivittäinen käyttömenetelmä. Lue osa 1 ja tämä osa ennen friteerauskattilan käyttöä. Katso myös osaa 2 varmistaaksesi, että friteerauskattila on asennettu ja testattu oikein. Tämän osan järjestely on: Kaikkien toiminnanohjainten kuvat ja selitykset. Vaihe vaiheelta selitetyt toimintamenetelmät. Päivittäinen huolto. Ruoanvalmistusohjeita KÄYTTÖOHJAIMET Kuvio 3-1 tunnistaa ja kuvaa kaikkien käyttöohjaimien toiminnan ja painefriteerauskattilan päärakenneosat FM B FINNISH

19 FM B FINNISH 3-13

20 SÄHKÖINEN MALLI Huom! Kohdat 4A, 10, 14, 22, 23, 32, 34, 36 ja 37 näytetään sivulla 3-4. Kuvio 3-1. Käyttöohjaimet (Arkki 1) 3-14 FM B FINNISH

21 Kuvio 3-1. Käyttöohjaimet (Arkki 2) FM B FINNISH 3-15

22 Kohta Kuvaus Toiminto 1 Päävirta/pumppukytkin (POWER/OFF/PUMP) (TEHO/POIS/PUMPPU) Päävirtakytkin on kolmiasentoinen vaihtokytkin, jonka keskiasento on asennossa "OFF" (POIS). Siirrä kytkin asentoon, joka on merkitty "POWER" (TEHO) (vasen), jotta friteerauskattila toimii. Siirrä kytkin asentoon, joka on merkitty "PUMP" (PUMPPU) (oikea), jotta suodatinpumppu toimii. Määrätyt olosuhteet on asetettava ennen suodatinpumpun käyttöä. Nämä olosuhteet selostetaan myöhemmin tässä osassa. 2 POWER (TEHO)-valo Virran merkkivalo on punainen valo, joka osoittaa päävirtakytkimen asennon POWER (TEHO). Se osoittaa, että friteerauskattila on joko valmis käyttöön tai sitä käytetään parastaikaa. 3 PUMP (PUMPPU) - valo Pumpun merkkivalo on punainen valo, joka valaistuu päävirtakytkimen ollessa asennossa PUMP. Se osoittaa, että suodatinpumppu on käytössä. 4 Termostaattivakio (LÄMPÖTILA) Termostaatti on sähkömekaaninen laite, jolla säädetään lämpötilaa. Aseta haluttu friteerauslämpötila nuppia kääntämällä. 4A Kaksivaiheinen termostaatti (LÄMPÖTILA) Valinnanvarainen kaksivaiheinen termostaatti korvaa vakiotermostaatin. Sen kaksi toimintatilaa valitaan kytkimellä SOFT/CRISP (PEHMEÄ/RAPEA). CRISP-tilassa termostaatti toimii kuten vakio friteerauskattila. SOFT-tilassa kaksivaiheinen termostaatti valmistaa tuotetta muutaman minuutin asetetussa lämpötilassa, alentaa sitten automaattisesti lämpötilan lopuksi valmistusaikaa. Kuvio 3-1. Käyttöohjaimet (Arkki 3) 3-16 FM B FINNISH

23 Kohta Kuvaus Toiminto 5 SOFT/CRISP-kytkin (PEHMEÄ/RAPEAkytkin) Valinnanvaraista SOFT/CRISP-kytkintä käytetään kaksivaiheisen termostaatin kanssa (kohta 4A) valitsemaan toimintatila. 6 TEMPERATURE-valo (LÄMPÖTILA-valo) Lämpötilavalo palaa, kun rasva on alle termostaatin asetuslämpötilan. Se sammuu, kun rasva saavuttaa asetetun lämpötilan. 7 TIMER (AJASTIN) Ajastin on sähkömekaaninen laite, jolla säädetään friteerausjakson pituutta. Ajastin säätää solenoidiventtiiliä (kohta 24) ja aktivoi äänimerkin, kun friteerausjakso on päättynyt. Käännä nuppia asettaaksesi mustan nuolen halutulle friteerausajalle. Punainen nuoli palauttaa takaisin mustaan nuoleen, kun ON/OFF (PÄÄLLE/POIS)-kytkin siirretään asentoon OFF. 8 TIMER/ON/OFF-kytkin (AJASTIN/ PÄÄLLE/POIS) Siirrä kytkin asentoon ON käynnistääksesi ajastimen. Siirrä asentoon OFF pysäyttääksesi äänimerkin friteerausjakson jälkeen. Tämä palauttaa ajastimen myös alkuperäiseen asetukseen. HUOM! Ajastimen ON/OFF-kytkin aktivoi myös solenoidiventtiilin. Kun ajastinkytkin on käännetty asentoon ON, se virroittaa solenoidiventtiilin. Tämä aiheuttaa venttiilin sulkeutumisen. Kun aikajakso on ohi (ajastin saavuttaa 0:n), venttiili tulee virrattomaksi automaattisesti. Tämä aiheuttaa venttiilin avautumisen ja päästää höyryn paineen friteerauskattilasta. 9 TIMER-valo AJASTIN Ajastimen merkkivalo on punainen valo, joka palaa ajastimen ollessa päällä. Kuvio 3-1. Käyttöohjaimet (Arkki 4) FM B FINNISH 3-17

24 Kohta Kuvaus Toiminto 10 Viiveajastin (ohjauspaneeli sisällä) Vain kaksivaiheisessa tai vaihtelevan lämpötilan friteerauskattilassa on viiveajastin. Viiveajastin säätää sen ajan pituutta, jonka termostaatti toimii korkealla lämpötilalla. Tämän prosessin lisäselitystä käsitellään kaksivaiheisessa friteerausmenetelmissä, kappaleissa 3-10 ja Paistokattila Tähän säiliöön pannaan rasva. 12 Paistokori Tätä ruostumatonta teräskoria käytetään sisältämään ja käsittelemään ruokatuotteen friteerauksen aikana ja sen jälkeen. 13 Korin kahva Tätä irrotettavaa kahvaa käytetään paistokorin nostamiseen ja laskemiseen. 14 Kannen jousi Kannen jousi auttaa kannen kohottamisessa ja pitää sitä sitten avoimessa asennossa. 15 Lauhteenvalutuskanava Lauhteenvalutuskanava ohjaa kondensoidun kosteuden valutusputkeen. Tämä kosteus muodostuu kannen sisäosaan kantta avattaessa. Kanava estää kosteuspisaroita putoamasta rasvaan. 16 Kansitiiviste Kansitiiviste saa aikaan friteerauskattilan kammion painetiivistyksen. 17 Kansilukko Jousikuormitettu kansilukko on varmatoiminen lukko, joka pitää kannen suljettuna. Tämä lukko, yhdessä kierrinasennelman ja kansitiivisteen kanssa, muodostaa painetiivistetyn friteerauskattilatilan. 18 Kierrin Kierrin kiristetään kannen lukitsemisen jälkeen. Tämä aikaansaa painetta kannen päälle ja kansitiivisteestä paistokattilan reunaan. Kun 1 psi (6,8 kpa) sisäistä painetta on kertynyt, kannen sisäosa työntää lukitustapin lukituskaulukseen. Lukitustapin ollessa kiinni, se estää kierrinasennelmaa kiertymästä auki friteerauskattilan ollessa paineistettuna. Kuvio 3-1. Käyttöohjaimet (Arkki 5) 3-18 FM B FINNISH

25 Kohta Kuvaus Toiminto 19 Kansirajapysäytin Kansirajapysäytin on kierteitetty säädettävä kaulus, jota käytetään oikean kireyden aikaansaamiseksi kansitiivisteen ja paistokattilan reunan välillä. Tämä aikaansaadaan rajoittamalla kiertimellä suoritettavien myötäpäivään tapahtuvien vääntöliikkeiden lukumäärää. 20 Käyttöventtiili Kantavuustyyppistä käyttöventtiiliä käytetään ylläpitämään vakio höyrynpaine kattilassa. Mahdollinen liika höyrynpaine pääsee pois ilmanpoistohormin kautta. 21 Turvapäästöventtiili Turvapäästöventtiili on ASME:n hyväksymä jousikuormitettu venttiili, joka on asetettu 14,5 psi:lle (99,9 kpa). Siinä tapauksessa, että käyttöventtiiliin tulee este, tämä turvaventtiili päästää liikapaineen pois, pitäen kattilan kammion 14,5 psi (99,9 kpa:ssa). Jos tämä tapahtuu, käännä päävirtakytkin asentoon "OFF" (POIS), jotta kaikki paine pääsee kattilasta. VAROITUS ÄLÄ käytä friteerauskattilaa. Vie friteerauskattila välittömästi korjattavaksi, muuten voit saada vakavia paloja muita vammoja. 22 Turvapäästöventtiilin vipu EI SAA VETÄÄ VIVUSTA V AARA Voidaan aiheuttaa vakavia palovammoja. 23 Mittari Painemittari osoittaa painetta kattilan sisällä. 24 Solenoidiventtiili Solenoidiventtiili on sähkömekaaninen laite, joka pitää yllä painetta kattilassa. Solenoidiventtiili sulkeutuu paistovaiheen alussa ja se avataan automaattisesti friteerausvaiheen lopussa. Jos tämä venttiili likaantuu tai teflonistukka kolhiutuu, painetta ei kehity ja se on korjattava huolto-osassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kuvio 3-1. Käyttöohjaimet (Arkki 6) FM B FINNISH 3-19

26 Kohta Kuvaus Toiminto 25 Valutusventtiili (Kuvassa näkyy vain kahva) Valutusventtiili on kaksisuuntainen palloventtiili. Se on normaalisti suljetussa asennossa. Käännä kahvaa (myötäpäivään), jotta rasva valuu astiasta suodatinvalutusastiaan. V AARA Älä avaa valutusventtiiliä paistokattilan ollessa paineen alaisena. Kuuma rasva purkautuu tämän venttiilin kautta. Siitä aiheutuu vaikeita palovammoja. 26 Valutuksen lukituskytkin (Vain kahvaa näkyy kuvassa) Valutuksen lukituskytkin on mikrokytkin, joka suojaa kattilaa, jos koneenkäyttäjä vahingossa valuttaa rasvan pois kattilasta, kun pääkytkin on asennossa POWER (TEHO). Kytkin on suunniteltu automaattisesti kytkemään lämmityksen pois, kun valutusventtiili avataan. 27 Suodatinvalutusastia Irrotettavassa suodatinvalutusastiassa on suodatin ja se kerää rasvan, kun se valutetaan paistokattilasta. Sitä käytetään poistamaan ja heittämään pois rasvaa, kun rasva on vaihdettava. V AARA Tässä astiassa on kuumaa rasvaa. Käsittele sitä erittäin varovaisesti vakavien palovammojen välttämiseksi. 28 Suodatinliitin Suodatinliitin yhdistää suodatinasennelman suodatinpumppuun. Se voidaan irrottaa helposti, jotta voidaan poistaa suodatin ja suodattimen valutusastia. 29 Suodatinventtiili (Vain kahva näkyy kuvassa) Suodatinventtiili on kaksisuuntainen palloventtiili, joka toimii suodatinjärjestelmän yhteydessä. Kahvan ollessa avoimessa asennossa ja päävirtakytkimen asennossa PUMP (PUMPPU), tämä venttiili ohjaa suodatetun rasvan valutusastiasta takaisin friteerauskattilaan. Kuvio 3-1. Käyttöohjaimet (Arkki 7) 3-20 FM B FINNISH

27 Kohta Kuvaus Toiminto 30 Lauhteenvalutusputki Lauhteenvalutusputki on ruostumaton muotoiltu putkenpätkä. Sitä käytetään ohjaamaan kannen sisäosaan ja höyrynpoistojärjestelmään kertynyt lauhde lauhteenvalutusastiaan. 31 Lauhteenpoistoastia Lauhteenpoistoastia on kokoamispaikka kannen sisäosassa ja höyrynpoistojärjestelmässä muodostuneelle kosteudelle. Se on otettava ulos ja tyhjennettävä määräajoin. 32 Huuhteluletku (valinnanvarainen) Valinnanvaraista suodatinhuuhteluletkua käytetään huuhtomaan ruoanpalasia paistokattilasta suodatinastiaan. Tämä käsikäyttöinen letku kiinnitetään pikaliittimeen. V AARA Ole hyvin varovainen käyttäessäsi huuhteluletkua. Noudata kappaleessa 3-13 olevia suodatusohjeita, jotta et saa vakavia palovammoja. 33 Kaasunsäätöventtiili (Vain kaasumallit) Kaasunsäätöventtiili säätää kaasun virtausta kaasupolttimeen. Se vaatii käsikäyttöisen säästöliekin. 34 Korkean lämpötilan säädin Tämä korkean lämpötilan säädin on käsin palautettava säädin, joka tuntee rasvan lämpötilan. Jos rasvan lämpötila ylittää turvallisen käyttörajan, tämä säätökytkin avautuu ja sulkee lämmön pois kattilasta. Kun rasvan lämpötila laskee turvalliselle käyttötasolle, ohjain on palautettava käsin. 35 Kontaktorit (vain sähköiset mallit) Kontaktorit ovat releitä, jotka kuljettavat tehoa kuumennuselementteihin. Yksi releen käämisarjassa korkean lämpötilan säätimen kanssa, toinen releen käämi on sarjassa termostaatin kanssa. Kuvio 3-1. Käyttöohjaimet (Arkki 8) FM B FINNISH 3-21

28 3-3. KÄYTTÖMENETELMÄT 1. Ensimmäinen vaihe painefriteerauskattilan käytössä on oppia säätimien käyttö, kuten selostetaan kuv Toinen vaihe on määritellä aika- ja lämpötila-asetukset. Kappaleet 3-8 ja 3-9 luettelevat erilaisia tuotteita ja niille suositeltuja aika- ja lämpötila-asetuksia.kaikki luetellut ajat ja lämpötilat ovat likimääräisiä ja ne vaihtelevat raakatuotteen koon ja määrän mukaan VALMISTUS 1. Kolmas vaihe on korkealaatuisten ruokien käyttö, oikein leikattuina ja liika rasva poistettuna. Jos mahdollista, käytä tuoreita ruokia. 2. Neljäs vaihe on valita korppujauho, joka antaa herkullisen kullanvärisen kuorrutuksen FM B FINNISH

29 3-5. KÄYNNISTYS- (ESILÄMMITYS) MENETELMÄT Seuraavia menetelmiä on noudatettava ensimmäisessä friteerauskattilan käynnistyksessä ja joka kerran, kun friteerauskattila otetaan kylmästä tai suljetusta tilasta takaisin käyttöön. 1. Tarkasta, että kaikki ohjauskytkimet ovat pois päältä (OFF). 2. Varmista, että valutusventtiili ja suodatinventtiili on SULJETTU. 3. Poista paistokori paistokattilasta. Jätä kansi ylös. VENTTIILIT SULJETTU (SÄHKÖ) 4. Täytä friteerauskattila merkkiviivaan asti rasvalla. Ks. kappaletta Yhdistä virta friteerauskattilaan. 6. Kaasumalleissa sytytetään säästöliekki. Ks. lähempiä ohjeita asennusosasta. 7. Siirrä päävirtakytkin asentoon POWER (TEHO). 8. Käännä termostaatin nuppi asentoon 325 F (163 C). Lämpötilan valo syttyy. 9. Kun rasvan lämpötila nousee 325 F (163 C), lämpötilan valo sammuu. Vaihe Sekoita rasva kunnolla, jotta lämpötila vakaantuu läpikotaisin. Varmista, että astian pohjalla oleva rasva on sekoitettu ja tasaisesti lämmitetty. 11. Kun rasvan lämpötila on ollut vakaantunut vähintään 30 minuutin ajan, tarkasta rasvan lämpötila käyttämällä hyvää, syvää rasvalämpömittaria ( osa numero 12106). Jos enemmän eroa kuin 5 F (3 C), katso lisäohjeita huolto-osasta. FM B FINNISH 3-23

30 3.5. KÄYNNISTYSMENE- TELMÄT (jtk.) 12. Jollei rasvaa suodatettu edellisenä iltana sammutuksen yhteydessä, se pitää suodattaa nyt, kun rasva saavuttaa paistolämpötilan ja ennen friteerauskattilan käyttöä. Ks. kappaletta V AARA Jos rasvan lämpötila ylittää 420 F (215 ), kytke heti virta pois pääkatkaisimesta ja korjauta friteerauskattila. Jos rasvan lämpötila ylittää leimahduspisteensä, se syttyy palamaan, mikä aiheuttaa vakavia palovammoja ja/tai omaisuusvahinkoa. 13. Laske tyhjä kori friteerauskattilaan. (Ruoka lisätään myöhemmin.) 14. Käännä termostaatti valitsemaasi friteerauslämpötilaan. 15. Käännä AJASTIN valitsemaasi friteerausaikaan. Olet nyt valmis aloittamaan friteerauksen. HUOM! Älä jätä friteerauskattilaa pidemmäksi aikaa korkeaan lämpötilaan (325 F (163 C) tai sen yli), koska rasva hajoaa paljon nopeammin. Jos friteerauskattilaa ei käytetä friteeraukseen, aseta termostaatti takaisin 275 F (135 C) tai sen alle RASVAN TÄYTTÖ TAI LISÄYS 1. Suosittelemme korkealaatuisen nestemäisen rasvan käyttöä friteerauskattilassa. Joidenkin alempilaatuisten rasvojen kosteuspitoisuus on korkea ja ne vaahtoavat helposti ja kuohuvat yli. 2. Jos käytetään kiinteätä rasvaa, se on sulatettava ensin nestemäiseen muotoon ja sitten kaadettava friteerauskattilaan. Jos kiinteätä rasvaa yritetään sulattaa friteeraus-kattilassa, voi tuore rasva palaa tai kärventyä FM B FINNISH

31 3-6. RASVAN TÄYTTÖ TAI LISÄYS (jtk.) VAROITUS Kuumaa rasvaa kaadettaessa on käytettävä käsineitä ja oltava hyvin varovainen. Kuuma rasva voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Jos tuoretta rasvaa lisätään kattilassa olevaan vanhaan rasvaan, on oltava hyvin varovainen, jotta rasva ei räisky, koska se voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Vaihe 4 3. Sähkömalli tarvitsee 48 paunaa (21,7 kg) nestemäistä rasvaa. Kaasumalli tarvitsee 43 paunaa (19,5 kg). Molemmissa malleissa on tason osoitusviiva merkittynä friteerauskattilan takaseinälle, mikä näyttää milloin kuumennettu rasva on oikealla tasolla. 4. Kylmää rasvaa on täytettävä noin 1/2 tuumaa (1,5 cm) alle tasonosoitusviivan. Rasva laajenee kuumetessaan RASVAN HOITO 1. Lämpötila on alennettava 275 F:iin (135 C) tai sen alle rasvan suojaamiseksi, jos friteerauskattila ei ole välittömässä käytössä. 2. Korppujauhotettujen ruokatuotteiden paistaminen vaatii useasti tapahtuvaa suodatusta, jotta rasva pysyy puhtaana. Rasva on suodatettava joka 3-6 paistojakson kuluttua. Paras laatu saadaan, jos EI KOSKAAN YLITETÄ KUUTTA JAKSOA ILMAN SUODATUSTA. Kappaleessa 3-13 on lisäohjeita suodatusmenetelmästä. 3. Pidä rasva oikealla friteeraustasolla lisäten tuoretta rasvaa tarvittaessa. 4. Maista kylmää rasvaa päivittäin, jotta voit heti havaita huonon maun. Jos rasva maistuu pahalta tai vaahtoaa tai kiehuu, se on heitettävä pois. PIDÄ FRITEERAUS- KATTILA PUHTAANA YKSIVAIHEINEN Tämä yksivaiheinen friteerausmenetelmä on suositeltu FM B FINNISH 3-25

32 FRITEERAUSMENE- TELMÄ FRITEERAUStapamme käyttäen painefriteerauskattilaa yhdessä erikoiskorppujauhoseostemme, PHT Fryer Breading, kanssa. Seuraavassa taulukossa annetaan ehdotetut friteerausajat ja lämpötilat yksivaiheiselle friteeraukselle: Tuote (kappaletta kohden) Lämpötila Aika Kananpoika (n. 1 kg leikattuna 157 C (315 F) min. 8-9:n kappaleeseen) Kala (n. 112 g) 157 C (315 F) 3 1/2 min. Katkarapu 157 C (315 F) 2 min. Taimen ( g) 157 C (315 F) 5 min. HUOM! Kaikki ehdotetut aika- ja lämpöti-la-asetukset ovat 10 paunan (4,5 kg:n) friteerausmäärälle. Porsaankyljykset (n g; 157 C (315 F) 5 min. 1,25-1,75 cm paksut) Kylkiluut (n. 1,13 kg) 135 C (275 F) 14 min. Paistikuutiot (n g, 157 C (315 F) 5 min. 0,65 cm - 2,5 cm) Vasikankyljys (n. 112 g) 157 C (315 F) 4 min. Perunat (n. 5 kg leikattuina 157 C (315 F) 8 min. kiilamaisiksi lohkoiksi) 1. Ota kananpojanpalaset, joko 4 tai 5 palasiksi leikattua kananpoikaa, jääkaapista ja pane ne keittiön altaaseen. Pese kananpoika ja murra tässä vaiheessa reisi irti selkäluusta. Vaihe YKSIVAIHEINEN FRITEERAUSMENE- 2. Poista liika rasva reidestä FM B FINNISH

33 TELMÄ (jtk.) 3. Poista kananpoika vedestä ja valuta hiukan, muuta anna palasten jäädä kosteiksi. Vaihe 2 4. Jos käytetään korppujauhotuskonetta, täytä korppujauhotusrumpu noin 8-10 paunalla PHT friteerausseosta. Syötä kosteat, mutta valutetut palaset kouruun korppu-jauhottajan toisesta päästä. Vaihe 4 5. Anna jauhotettujen palasten pudota tarjottimelle, kun ne tulevat ulos jauhotustynnyristä. Vaihe YKSIVAIHEINEN FRITEERAUSMENE- 6. Jollei käytetä korppujauhotuskonetta ruoka on pantava kuivaan sekoitukseen ja sekoitettava käsin, jotta FM B FINNISH 3-27

34 TELMÄ (jtk.) jokainen ruoanpalanen on täysin peitetty. 7. Napauta pois mahdollinen liika korppujauho ja pane korppujauhotettu tuote tarjottimelle jääkaappiin. Pane kostea kankaanpalanen korppujauhotetun tuotteen päälle, jotta sen kosteus säilyy. Korppujauhotetun ruoan pitäisi antaa seistä vähintään 30 minuuttia ennen friteerausta, jotta se voi imeä itseensä mausteita korppujauhosta ja korppujauho voi paremmin tarttua tuotteeseen. Vaihe 6 8. Valmista friteerauskattila kappale 3-5:n ohjeiden mukaan. 9. Sekoita kuuma rasva. 10. Pane tyhjä paistokori rasvaan. 11. Määrittele aika- ja lämpötila-asetukset friteerattavan tuotetyypin mukaan. 12. Aseta termostaatti haluttuun lämpötilaan. 13. Aseta AJASTIMEN asteikko, mutta älä kytke sitä vielä päälle. HUOM! Ennen tuotteen panemista koriin, varmista, että rasva on oikeassa friteerauslämpötilassa sen tyyppiselle tuotteelle. Tarkasta myös, että TEMPERATURE- (LÄMPÖTILA) valo on pois päältä. Vaihe YKSIVAIHEINEN FRITEERAUSMENE- TELMÄ (jtk.) Aseta ruoka rasvaan upotettuun koriin panemalla ensin suurimmat palaset (reidet ja koivet). Tämä mahdollistaa suurten ja vaikeampien palasten muutaman sekunnin pidemmän keittoajan rasvassa. Jätä kansi auki. 15. Nosta koria hieman ulos rasvasta ja ravista sitä, jotta FM B FINNISH

35 palaset tulevat erilleen. Pane kori takaisin rasvaan. Tämä estää valkeiden pisteiden muodostumisen valmiiseen tuotteeseen. 16. Poista korin kahva ja sulje kansi nopeasti. Lukitse kansi kansilukolla. 17. Kiristä kannen kierrintä myötäpäivään kiinnittääksesi ja tiivistääksesi kannen. Kohdista kiertimen punainen nuppi kansilukon punaisen nupin kanssa. Vaihe 16 V AARA Kansi on lukittava kunnolla ja punaiset pallot on kohdistettava tai voidaan aiheuttaa vakavia palovammoja. Vaihe Käännä AJASTIMEN ON/OFF- (PÄÄLLE/POIS) kytkin asentoon ON. 19. Muutaman minuutin kuluessa painemittarin pitäisi nousta asentoon OPERATING ZONE (KÄYTTÖALUE). Jollei näin tapahdu, tarkasta menetelmät uudelleen ja lue sitten lisäohjeita osasta Vianetsintä. 20. Friteerausjakson päätyttyä (TIMER = AJASTIN saavuttaa nolla-asetuksen) friteerauskattila päästää paineen pois automaattisesti, ajastimen äänimerkki kuuluu ja TIMER-valo sammuu. Käännä TIMERkytkin asentoon OFF (POIS). AJASTIN palautuu automaattisesti aikaisemmin valittuun aika-asetukseen YKSIVAIHEINEN FRITEERAUSMENE- TELMÄ (jtk.) V AARA Tarkasta painemittarin lukema. Älä yritä kääntää FM B FINNISH 3-29

36 kierrintä tai avata kantta ennen kuin paine laskee nollaan. Kannen avaaminen friteerauskattilan ollessa paineistettu mah-dollistaa kuuman rasvan ja kosteuden purkautumisen friteerauskattilasta, mikä aiheuttaa vakavia palovammoja käyttäjälle. 21. Kun paine laskee nollaan, käännä kierrintä vastapäivään noin kierroksen verran. VAROTOIMENPIDE Älä näpsäytä tai pyöritä kiertimen ristikahvaa avattaessa, koska se voi vahingoittaa käyttömutteria ristitangon sisällä. 22. Kohota kantta välittömästi antaaksesi suuremman osan lauhdetta valua alas ja ulos valutuskanavasta eikä takaisin rasvaan. Vaihe 23 VAROTOIMENPIDE Älä läimäytä kantta takapysäytintään vasten, koska se voi vahingoittaa saranaa. 23. Pane kahva koriin. Nosta kori ja ripusta se friteerauskattilan sivuun valumaan. Anna tuotteen valua noin 15 sekuntia ennen kuin panet sen tarjottimelle. 24. Aseta tuote lämmityskaappiin välittömästi KAKSIVAIHEINEN FRITEERAUSMENE- TELMÄ (KÄYTTÄEN VAKIOFRITEERAUS- KATTILAA) 25. Ennen seuraavan määrän friteerausta, anna rasvan kuumentua uudelleen. (Odota kunnes TEMPERATURE- (LÄMPÖTILA) valo sammuu.) painefriteerauskattila on monikäyttöinen laite, koska sillä painefriteerataan erilaisia tuotteita ja sillä voidaan suorittaa erilaisia friteeraustoimintoja. Jos kananpojan kuorrutus halutaan pehmeämmäksi ja liha mureammaksi, ehdotamme kaksivaiheisen friteerauksen käyttöä. Tämä friteerausmenetelmä tuottaa pehmeämmän tyyppisen kananpojan, jota voidaan säilyttää lämpökaapissa pidemmän 3-30 FM B FINNISH

37 aikaa verrattuna yksivaiheiseen friteerausmenetelmäämme, joka tuottaa rapeamman, vähemmän rasvaisen tuotteen, joka sopii paremmin välittömästi tarjottavaksi. Seuraavassa taulukossa annetaan ehdotetut friteerausajat ja lämpötilat kaksivaiheiselle friteeraukselle. Tuote (koko kappaletta hohen) Käynnistyslä mpötila Aika-asetus Lämpötilan asetus 1 min jälkeen HUOM! Kaikki ehdotetut aika- ja lämpötila-asetukset ovat 10 paunan (4,5 kg:n) friteerausmäärälle. Kananpoika (n. 1 kg; 4 tai 5 lintua) Kananpoika (n. 1 kg; 2 lintua) Porsaankyljykset (n g; 1,25 cm paksut) (375 F) 190 C (340 F) 171 C (325 F) 162 C 12 min. 12 min. 7 min. (275 F) 135 C (275 F) 135 C (280 F) 137 C Kylkiluut (n. 1,1 kg) (325 F) 162 C 12 min. (275 F) 135 C Paistikuutiot (n g, 2,0-2,5 cm) (325 F) 162 C 7 min. (280 F) 137 C HUOM! Pehmeämmän kuorrutuksen tai Etelän tyylisen friteera-tun kananpojan aikaansaamiseksi kaksivaiheisella lämpö-tilamenetelmällä, suosittelemme käytettäväksi erikoissekoitusta pehmeätä vehnäjauhoa, joka on maustettu suolalla, pippurilla ja muilla mausteilla KAKSIVAIHEINEN FRITEERAUSMENE- TELMÄ (jtk.) FM B FINNISH 3-31

38 1. Ota kananpojanpalaset, joko 4 tai 5 palasiksi leikattua kananpoikaa, jääkaapista ja pane ne keittiön altaaseen. Pese kananpoika ja murra tässä vaiheessa reisi irti selkäluusta. Vaihe 1 2. Poista liika rasva reidestä. 3. Poista kananpoika vedestä ja valuta hiukan, muuta anna palasten jäädä kosteiksi. (Jos käytetään munadippiä, pane kananpoika siihen ennen korppujauheeseen panemista). Vaihe 2 4. Pane kananpojanpalaset tähän maustettuun jauhoseokseen ja kääntele niitä käsin niin että jokainen palanen on täysin peitetty. Poista palaset korppujauhosta. Älä ravista liikajauhoa pois. Pane ne säilytystarjottimelle. Kananpo-jan palaset on friteerattava välittömästi korppujauhotuk-sen jälkeen. 5. Valmista friteerauskattila kappale 3-5:n ohjeiden mukaan KAKSIVAIHEINEN FRITEERAUSMENE- TELMÄ (jtk.) Vaihe 4 6. Sekoita kuuma rasva FM B FINNISH

39 7. Pane tyhjä paistokori rasvaan. 8. Aseta termostaatti 375 F (190 C) neljän tai viiden kananpojan friteeraukseen. Jos friteerataan vain 2 kananpoikaa, aseta termostaatti 340 F (171 C). 9. Aseta AJASTIN 12 minuutiksi, mutta älä käännä sitä vielä päälle. HUOM! Ennen tuotteen panemista koriin, varmista, että rasva on oikeassa friteerauslämpötilassa. Tarkasta myös, että TEMPERATURE- (LÄMPÖTILA) valo on pois päältä. 10. Aseta ruoka rasvaan upotettuun koriin panemalla ensin suurimmat palaset (reidet ja koivet). Tämä mahdollistaa suurten ja vaikeampien palasten muutaman sekunnin pidemmän keittoajan rasvassa. Jätä kansi auki. Vaihe Nosta koria hieman ulos rasvasta ja ravista sitä, jotta palaset tulevat erilleen. Pane kori takaisin rasvaan. Tämä estää valkeiden pisteiden muodostumisen valmiiseen tuotteeseen. Vaihe KAKSIVAIHEINEN FRITEERAUSMENE- TELMÄ (jtk.) 12. Poista korin kahva ja sulje kansi nopeasti. Lukitse kansi kansilukolla. 13. Kiristä kannen kierrintä myötäpäivään kiinnittääksesi ja tiivistääksesi kannen. Kohdista kiertimen punainen nuppi kansilukon punaisen nupin kanssa. FM B FINNISH 3-33

40 V AARA Kansi on lukittava kunnolla ja punaiset pallot on kohdistettava tai voidaan aiheuttaa vakavia palovammoja. Vaihe Käännä AJASTIMEN ON/OFF- (PÄÄLLE/POIS) kytkin asentoon ON. 15. Kun friteerauskattilan paine saavuttaa asennon OPERATING ZONE (KÄYTTÖALUE) (noin 1 min kuluttua), käännä TERMOSTAATTI käsin takaisin asetukseen 275 F (135 C) ja jätä se siihen friteerausjakson loppuun. 16. Friteerausjakson päätyttyä (TIMER = AJASTIN saavuttaa nolla-asetuksen) friteerauskattila päästää paineen pois automaattisesti, ajastimen äänimerkki kuuluu ja TIMER-valo sammuu. Käännä TIMERkytkin asentoon OFF (POIS). AJASTIN palautuu automaattisesti aikaisemmin valittuun aika-asetukseen. V AARA Tarkasta painemittarin lukema. Älä yritä kääntää kierrintä tai avata kantta ennen kuin paine putoaa nollaan. Kannen avaaminen friteerauskattilan ollessa paineistettu mahdollistaa kuuman rasvan ja kosteuden purkautumisen friteerauskattilasta, mikä aiheuttaa vakavia palovammoja. 17. Kun paine laskee nollaan, käännä kierrintä vastapäivään noin kierroksen verran KAKSIVAIHEINEN FRITEERAUSMENE- TELMÄ (jtk.) 3-34 VAROTOIMENPIDE Älä näpsäytä tai pyöritä kiertimen ristikahvaa FM B FINNISH

41 avattaessa, koska se voi vahingoittaa käyttömutteria ristitangon sisällä. 18. Kohota kantta välittömästi antaaksesi suuremman osan lauhdetta valua alas ja ulos valutuskanavasta eikä takaisin rasvaan. VAROTOIMENPIDE Älä läimäytä kantta takapysäytintään vasten, koska se voi vahingoittaa saranaa. Vaihe Pane kahva koriin. Nosta kori ja ripusta se friteerauskattilan sivuun valumaan. Anna tuotteen valua noin 15 sekuntia ennen kuin panet sen tarjottimelle. 20. Aseta tuote lämmityskaappiin välittömästi. 21. Ennen seuraavan määrän friteerausta, palauta termostaatti asetukseen 375 F ja anna rasvan kuumentua uudelleen. (Odota kunnes TEMPERATURE- (LÄMPÖTILA) valo sammuu.) KAKSIVAIHEINEN FRITEERAUS VALINNANVARAISTA KAKSIVAIHEISTA TERMOSTAATTIA KÄYTTÄEN Jos friteerauskattilassasi on valinnanvarainen kaksivaiheinen termostaatti, siinä on myös SOFT/CRISP- (PEHMEÄ/RAPEA) kytkin ja viiveajastin. Nämä valinnanvaraiset ominaisuudet mahdollistavat kaksivaiheisen friteerausmenetelmän käytön. Tämä kaksivaiheinen friteeraus on "PEHMEÄ"-tila ja se suoritetaan seuraavasti: FM B FINNISH 3-35

42 1. Aseta SOFT/CRISP- (PEHMEÄ/RAPEA) kytkin asentoon SOFT. (LÄMPÖTILA) (PEHMEÄ) (RAPEA) (PEHMEÄ/RAPEA-KYTKIN) Vaihe 1 2. Valmista kananpoika ja friteerauskattila kappale 3-9 vaiheiden mukaan, paitsi hyppää yli vaiheet 15-21, koska ne suoritetaan automaattisesti. HUOM! Kaksivaiheinen termostaatti aloittaa friteerausjakson asetetussa lämpötilassa. Kun viiveajastimen aika on lopussa, kaksivaiheinen termostaatti kytkeytyy automaattisesti alempaan asetukseensa friteerauksen loppuajaksi. Viiveajastin sijaitsee ohjaustaulun sisällä ja se asetetaan tehtaalla PÄIVITTÄINEN HUOLTO Kuten kaikki ruokapalvelulaitteisto, painefriteerauskattila tarvitsee hoitoa ja oikeaa huoltoa. Alla olevasta taulukosta ilmenee määräaikaishuolto. Seuraavissa kappaleissa annetaan vaihe-vaiheelta suoritettavia huoltomenetelmiä, jotka koneen käyttäjä suorittaa. Menetelmä Kappale Miten usein Rasvan suodatus 3-13 Joka 3-6 friteerausjakso Rasvan vaihto 3-13 Tarvittaessa Suodatuskuoren vaihtaminen 3-15 Tarvittaessa Käyttöventtiilin puhdistus 3-17 Päivittäin Friteerauskattilan puhdistus 3-16 Tarvittaessa Pakoputkien puhdistus 3-18 Päivittäin Tarkasta, ettei valinnanvarainen Viikottain huuhteluletku ole kulunut Tarkasta valinnanvarainen Tarvittaessa murusuodatinkori RASVAN SUODATUS Korppujauhotettujen ruokatuotteiden paistaminen vaatii useasti tapahtuvaa suodatusta. Maista kylmää rasvaa päivittäin, jotta voit heti havaita huonon maun. Tarkkaile rasvan vaahtoamista jaksojen aikana. Heitä rasva pois heti, kun se näyttää vaahtoa-misen merkkejä. Puhdista friteerauskattila seuraavasti joka kerran rasvaa vaihdettaessa 3-36 FM B FINNISH

43 tai suodatettaessa. 1. Käännä termostaatti ja päävirtakytkin asentoon OFF (POIS). Poista ja puhdista friteerauskori saippualla ja vedellä. Huuhtele huolellisesti. HUOM! Parhaat tulokset saadaan, jos rasva suodatetaan normaalissa friteerauslämpötilassa. 2. Käytä metallilaastainta kaapiaksesi mahdolliset kertymät friteerauskattilan sivuilta. Älä kaavi kuumennuselement-tiä. V AARA RASVAN SUODATUS (jtk.) Vaihe 2 Vaihe 4 Suodatinastian on oltava oikeassa asennossa valutusvent-tiilin alla. Tämä estää rasvan läikkymisen lattialle. Läikkynyt rasva voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Jos käytetään valinnanvaraista murunsuodatuskoria on varottava kuuman rasvan räiskymistä. Korin on sijaittava suoraan valutusventtiilin alla ja korinkahvan tukien suoraan valutusastian päällä. Vakavia palovammoja voi aiheutua. Murunsuodatuskori on myös tyhjennettävä tarvittaessa. Tämän laiminlyönti johtaa läikkymiseen ja vakaviin palovammoihin. 3. Avaa valutusventtiili hyvin hitaasti, puoli kierrosta ensin ja sitten hitaasti täysin avoimeen asentoon. Tämä estää liiallisen kuuman rasvan läikkymisen sen valuessa suodatusvalutusastiaan. 4. Rasvan valuessa friteerauskattilasta, käytä harjoja ( osa numero sisältää molemmat harjat) kaapiaksesi ja puhdistaaksesi friteerauskattilan sivun ja kuumennuselementit. Jos valutusaukko täyttyy korppujauhosta, käytä valkoista harjaa työntämään korppujauho suodatinastiaan. 5. Kun kaikki rasva on valutettu, kaavi tai harjaa friteerauskattilan sivut ja pohja. 6. Huuhtele friteerauskattila seuraavasti: a. Sulje valutusventtiili. b. Avaa suodatinventtiili. FM B FINNISH 3-37

44 V AARA Pidä kansi suljettuna, jotta ensimmäinen rasvan ylikuohuma ei läiky friteerauskattilasta ylös eikä sen päälle, aiheuttaen vakavia palovammoja. c. Siirrä päävirtakytkin asentoon PUMP (PUMPPU). Avaa kansi varovaisesti nähdäksesi palautuuko rasva oikein. Täytä friteerauskattila 1/3 täyteen, käännä sitten pumppu pois päältä. Vaihe 6d V AARA (UROSLIITIN) (NAARASLIITIN) Vaihe 7a Jos rasvasta nousee ilmakuplia, on mahdollista, että suodattimen liitin suodatinputkessa ei ole kunnolla kiristetty. Jos näin on, kytke pumppu pois päältä. Käytä käsineitä kiristäessäsi liitintä. Voi sattua vakavia palovammoja. d. Pese ja hankaa friteerauskattilan sivut. Käytä "L"- harjaa kuumennuselementtien puhdistukseen. e. Kun sivut ja pohja on puhdistettu, avaa valutusventtiili. 7. Jos valinnanvarainen suodattimen huuhteluletku on saatavana friteerauskattilallesi, voidaan käyttää seuraavaa puhdistusmenetelmää. a. Kiinnitä suodatinhuuhteluletku sen pikaliittimellä urosliittimeen oven sisäpuolelle suodatinventtiilin kahvan viereen. Tämän voit tehdä liu'uttamalla takaisin päin pikaliittimen naaraspuolella olevaa jousirengasta ja antamalla sen napsahtaa paikalleen liittimen urospuolen päälle RASVAN SUODATUS (jtk.) b. Varmista, että letkun suutin osoittaa alaspäin friteeraus-kattilan pohjaan. Vedä kansi alas suuttimen päälle, sulje suodattimen venttiili ja siirrä päävirtakytkin asentoon PUMP (PUMPPU). Pitele suutinta varovisesti välttääksesi liiallisen räiskymisen FM B FINNISH

45 VAROITUS Vaihe 7b Toimi varovaisesti, jotta estät kuuman rasvan räiskymisen ja siitä johtuvat palovammat. c. Huuhtele friteerauskattilan sisäpuoli. Ole erityisen huolellinen puhdistaessasi vaikeasti puhdistettavia alueita, kuten friteerauskattilan pohjaa. Sähköisissä malleissa puhdista kuumennuselementtien ympäriltä. d. Kun olet riittävästi huuhtonut rasvalla, sulje valutusventtiili. e. Käännä päävirtakytkin asentoon OFF (POIS). V AARA Vaihe 7c Vaihe 7f Kytke suodattimen huuhteluletku päälle ja pois ainoastaan päävirtakytkimen ollessa asennossa OFF (POIS). Käytä myös kuivaa kankaanpalasta tai käsinettä välttääksesi palovammoja. Tämän laiminlyönti voi johtaa vakaviin palovammoihin kuuman rasvan suihkutessa urosliittimestä. f. Ota letku irti. Kohota letkun liitinpäätä korkealle minuutin verran, jotta letkussa jäljellä oleva rasva valuu friteerauskattilaan. 8. Pumppaa kaikki rasva pois suodatinastiasta ja takaisin friteerauskattilaan. Sulje kansi pumppauksen ensimmäisen purkauksen ajaksi. 9. Jos pumppu pumppaa vain ilmaa, näyttää kuin friteerauskattilassa oleva rasva kiehuisi. Sulje suodatinventtiili ensin ja sitten siirrä päävirtakytkin asennosta PUMP asentoon OFF (POIS). Tämä estää, etteivät suodattimen pumppu ja johdot täyty rasvalla RASVAN SUODATUS (jtk.) Vaihe 9 HUOM! Jos rasva näyttää kuin se kiehuisi, sulje suodatinventtiili välittömästi. Tämä estää rasvan kyllästymisen ilmalla ja rasvan käyttöaika pitenee. 10. Tarkasta rasvan taso, jos tarpeen, kunnes se saavuttaa FM B FINNISH 3-39

46 tasonosoitinviivan friteerauskattilan takaseinällä. Vaihe 11 HUOM! Yhdellä hiilisuodattimella voidaan suorittaa noin suodatusta, riippuen useista olosuhteista; friteerattavan tuotteen määrästä ja tyypistä, korppujauhotyypistä ja miten paljon muruja on kertynyt valutusastian sisälle. Kun suodatin menee tukkoon ja pumppausvirtausnopeus hidastuu, puhdista suodatin ja vaihda hiilisuodatin. (Ks. Hiilisuodattimen vaihtomenetelmä, joka selitetään kappaleessa 3-15.) 11. Kun suodatustoimi on suoritettu, tyhjennä lauhdevalutusastia ja pane se takaisin paikalleen. 12. Jos friteeraus jatkuu tällä kertaa, siirrä päävirtakytkin takaisin asentoon ON (PÄÄLLE) ja varaa aikaa rasvan uudelleenlämmitykseen SUODATINPUMPUN VIKOJEN ESTO Seuraavat toimenpiteet estävät suodatinpumppuvikoja: 1. Varmista, että hiilisuodatin asennetaan sileä puoli alaspäin ja että kehyksen varret kiinnitetään kehyksen ulkopuolella oleviin ulkonemiin. 2. Varmista, että suodattimen venttiili pidetään aina suljettuna friteerauksen aikana. 3. Varmista, että kaikki rasva on pumpattu suodatinjohdoista ja pumpusta antamalla suodatinpumpun moottorin käydä kunnes friteerauskattilassa oleva rasva näyttää poreilevan tai kiehuvan SUODATINKUOREN VAIHTO Suodatinkuori on vaihdettava suodatuksen jälkeen tai jos se tukkeutuu muruista. Menettele seuraavasti: 1. Siirrä päävirtakytkin asentoon OFF (POIS) FM B FINNISH

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ FI Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti. LAITTEEN KUVAUS (katso kuvaa

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

PAISTINUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

PAISTINUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet PAISTINUUNI CHEF 220 3751969, 3751976, 3751982, 3751984 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: 095323/02 Alkaen: 01. 06. 2009 Rev.: 3.0 2.4.2012 Rev. 3.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE IWC123 Sisältö Asennus Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen 2 Vesi ja sähköliitannät 2 Ensimmäinen pesujakso 3 Tekniset tiedot 3 Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CHAMBERLAIN 5580 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2851747

Käyttöoppaasi. CHAMBERLAIN 5580 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2851747 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas FI7187 Kannettavan tietokoneen käyttöopas Maaliskuu 2012 Sisältö Sisältö... 2 Kappale 1: Kannettavan esittely Tietoja tästä käyttöoppaasta... 6 Huomautuksia tästä käyttöoppaasta... 6 Turvallisuus- ja varotoimenpiteet...

Lisätiedot

Käyttöohjeet AIKIA-sarja. AK-X / AK-XP Korvakäytäväkoje

Käyttöohjeet AIKIA-sarja. AK-X / AK-XP Korvakäytäväkoje Käyttöohjeet AIKIA-sarja AK-X / AK-XP Korvakäytäväkoje Kuulokojeesi ja sen lisälaitteet eivät välttämättä näytä täysin samanlaisilta, kuin tässä käyttöohjeessa. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä tarvittavia

Lisätiedot