Turvallisuus- ja tukitiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuus- ja tukitiedot"

Transkriptio

1 FI Turvallisuus- ja tukitiedot CECHK04 Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten

2 Varoitukset Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee antaa valtuutetun ammattimiehen hoidettavaksi. Varoitus Sellaisten ohjainten tai säätöjen käyttö tai toimintojen suoritus, joita ei ole tässä kuvattu, saattaa aiheuttaa vaarallista altistumista säteilylle. Optisten instrumenttien käyttö tämän tuotteen kanssa lisää silmien vaurioitumisriskiä. Valoärsykkeiden aiheuttamat kouristukset (valoherkkä epilepsia) Jos kärsit epilepsiasta tai olet kokenut kouristuksia, keskustele aiheesta lääkärin kanssa ennen pelaamisen aloittamista. Altistuminen tietyille välkkyville valoille tai valokuvioille voi aiheuttaa joillekin ihmisille silmäsärkyä, näköharhoja, päänsärkyä, lihasten nykimistä, pahoinvointia tai tajunnan menetyksen. Tällaiset henkilöt voivat saada kohtauksen katsellessaan kuvaruutua tai pelatessaan pelejä. Jos koet pelaamisen aikana ainuttakaan yllä mainituista oireista, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin. Lopeta pelaaminen välittömästi, jos kärsit seuraavista oireista pelaamisen aikana Jos sinulla ilmenee yllä mainittujen oireiden lisäksi tai sijasta pelaamisen aikana päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, heikotusta, matkapahoinvoinnin kaltaisia oireita tai kipua jossakin ruumiinosassa, lopeta pelaaminen välittömästi. Jos oireet jatkuvat, mene lääkäriin. Radioaallot Tämä tuote on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi seuraavan luokituksen mukaan IEC A2:2001. Laitteisto on testattu, ja sen on todettu täyttävän R&TTE-direktiivissä asetetut vaatimukset, kun käytössä on alle 3 metrin pituinen johto. Älä käytä yli 3 metrin pituisia johtoja. Tämän tuotteen valmistaja on Sony Computer Entertainment Inc., Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, Japan. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) ja tuoteturvallisuuden valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Tuotteen jakelusta Euroopassa huolehtii Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Radioaallot saattavat vaikuttaa elektronisiin ja terveyden kannalta tärkeisiin laitteisiin (kuten sydämentahdistajaan). Jos sinulla on sydämentahdistaja tai muu terveyteen vaikuttava laite, pyydä lisätietoja lääkäriltäsi tai laitteen valmistajalta, ennen kuin käytät konsolin langatonta verkkotoimintoa. (Bluetooth ja langaton LAN-verkko). Älä käytä langatonta verkkotoimintoa seuraavissa paikoissa: Paikoissa, joissa langaton verkko on kielletty (kuten sairaaloissa). Noudata sairaaloiden ja terveyskeskusten sääntöjä, kun käytät järjestelmää kyseisissä tiloissa. Palohälytinten, automaattisen ovien ja muiden automatisoitujen laitteiden läheisyydessä. 2 Varoitukset

3 Tietoja DNAS-järjestelmästä Sony Computer Entertainment Inc. käyttää DNAS (Dynamic Network Authentication System) -varmennusjärjestelmää, joka suojelee tekijänoikeuksia ja tietoturvaa, kun yhdistät PS3 -järjestelmän verkkoon. DNAS-järjestelmä voi hakea käyttäjän laitteisto- ja ohjelmistotietoja todennusta, kopiointisuojausta, tilin peruuttamista, järjestelmän hallintaa, sääntöjen ylläpitoa, pelin hallintaa tai muita tarkoituksia varten. Käyttäjää ei voi tunnistaa kerättyjen tietojen perusteella. Ohjelmien todennusta kiertävien ohjelmien ja laitteiden luvaton siirto, näytteillepano, vienti, tuonti tai lähettäminen saattaa olla laissa kielletty. Käyttöjärjestelmä Tuotteen mukana toimitettu käyttöjärjestelmä on Sony Computer Entertainment Inc:n rajoitetun lisenssin alainen. Lisätietoja on osoitteessa FI Varoitukset 3

4 Sisällysluettelo Varoitukset... 2 Tietoja PS3 -järjestelmän dokumentaatiosta x Ennen käytön aloittamista Varotoimet... 5 x Vianmääritys Ennen huoltopyyntöä TAKUU x Lisätietoja Kovalevyn poistaminen / vaihtaminen Käyttöjärjestelmän asentaminen uudelleen PS3 -järjestelmän hävittämistä koskeva varoitus Langattoman ohjaimen akku Laitteistotiedot Tietoja PS3 -järjestelmän dokumentaatiosta PS3 -järjestelmän mukana toimitetaan seuraavat oppaat: Turvallisuus- ja tukitiedot (tämä opas) Tämä opas sisältää PS3 -järjestelmän käyttöön liittyviä turvallisuusohjeita, vianmääritys- ja laitteistotietoja sekä muita ohjeita. Pikaopas Tämä opas sisältää tietoja PS3 -järjestelmän asentamisesta, käyttöä edeltävistä valmisteluista ja laitteiston perustoiminnoista. Käyttöopas (osoitteessa eu.playstation.com/manuals) Tämä Internet-yhteyden kautta käsiteltävä opas sisältää yksityiskohtaisia tietoja PS3 -käyttöjärjestelmän käytöstä. Tässä dokumentissa julkaistut tiedot järjestelmän toiminnoista saattavat erota oman PS3 -järjestelmäsi tiedoista sen mukaan, mikä käyttöjärjestelmäversio on käytössä. 4 Sisällysluettelo

5 Ennen käytön aloittamista Varotoimet Turvallisuus Tämä tuote on suunniteltu mahdollisimman turvalliseksi käyttää. Kaikki sähkölaitteet voivat kuitenkin väärin käytettynä aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai vammoja. Voit minimoida onnettomuusriskit noudattamalla seuraavia ohjeita: Noudata kaikkia varoituksia, varotoimia ja ohjeita. Tarkista säännöllisesti laitteen verkkojohdon kunto sekä töpselin ja pistorasian ympäristö kerääntyneen pölyn varalta. Lopeta käyttö välittömästi ja irrota verkkojohto ja muut kaapelit, jos laite alkaa toimia tavallisesta poikkeavalla tavalla, päästää outoja ääniä tai hajuja tai muuttuu polttavan kuumaksi. Ota yhteyttä PlayStation -asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat jokaisen PlayStation -, PlayStation 2- ja PLAYSTATION 3-ohjelmiston käyttöoppaassa. Käyttö ja käsittely Käytä konsolia hyvin valaistussa tilassa ja istu riittävän kaukana TV-ruudusta. Vältä PS3 -järjestelmän pitkäaikaista käyttöä. Pidä kunkin pelitunnin aikana aina 15 minuutin tauko. Vältä pelaamista, kun olet väsynyt tai unen tarpeessa. Jos kärsit käytön aikana seuraavista oireista, lopeta järjestelmän käyttö välittömästi. Jos oireet jatkuvat, mene lääkäriin. huimausta, pahoinvointia tai uupumusta tai matkapahoinvointia muistuttavia oireita. kipua jossakin ruumiinosassa, kuten silmissä, korvissa, käsissä tai käsivarsissa. Pidä järjestelmä ja sen lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Lopeta järjestelmän käyttö välittömästi, mikäli tunnet olevasi väsynyt tai käsissäsi tuntuu kipua tai epämiellyttäviä tuntemuksia, kun käytät langatonta ohjainta. Mikäli oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. Kun järjestelmään on kytketty virta (virtamerkkivalo palaa vihreänä), älä kytke järjestelmään muita kuin USB-kaapeleita. Älä koske järjestelmään tai siihen kytkettyihin kaapeleihin ja lisälaitteisiin ukonilman aikana. Älä käytä järjestelmää tai sen lisälaitteita kosteissa tiloissa. Älä päästä järjestelmään tai lisälaitteisiin nestettä, pieniä hiukkasia tai muita niihin kuulumattomia aineita tai esineitä. Älä koske järjestelmän tai lisälaitteiden liitäntöihin. Älä altista järjestelmää tai lisälaitteita pölylle, savulle tai höyrylle. Älä myöskään sijoita järjestelmää paikkaan, jossa se altistuu suurelle määrälle pölyä tai tupakansavua. Järjestelmän sisäisiin osiin (kuten linssiin) kerääntyvä pöly ja tupakansavun jäänteet voivat vioittaa järjestelmää. Älä sijoita konsolia tai lisälaitteita kuumaan tai kosteaan paikkaan tai alttiiksi suoralle auringonvalolle. Älä laita järjestelmää tai lisälaitteita epävakaalle, vinolle tai tärisevälle alustalle. Sijoita järjestelmä vain vaaka- tai pystyasentoon. Älä muuta järjestelmän asentoa, kun järjestelmän virta on kytketty päälle. Ole varovainen järjestelmää kantaessasi. Jos kanto-ote on huono, järjestelmä voi pudota ja aiheuttaa vahinkoja tai vammoja. Älä liikuta järjestelmää tai muuta järjestelmän asentoa, kun järjestelmään on asetettu levy. Tärinä saattaa naarmuttaa levyä ja vaurioittaa järjestelmää. Älä katkaise virtaa järjestelmästä tietojen tallentamisen tai lataamisen aikana. Älä seiso järjestelmän päällä, aseta vieraita esineitä järjestelmän päälle tai pinoa järjestelmää muiden laitteiden kanssa. Älä sijoita järjestelmää ja siihen liitettyjä lisälaitteita lattialle tai paikkaan, jossa niihin voi kompastua. Älä ole pitkiä aikoja kosketuksissa järjestelmän tai järjestelmästä poistuvan tuuletusilman kanssa, kun järjestelmä on käytössä. Pitkäaikainen altistuminen saattaa aiheuttaa lieviä palovammoja. Jos järjestelmä on liitetty plasma- tai projektiotelevisioon*, älä jätä televisiota tilaan, jossa sama pysäytyskuva näkyy ruudulla pitkiä aikoja. Kuva saattaa palaa pysyvästi näyttöön. * Ei koske LCD-televisioita. Vanhempien tulee valvoa lastensa online-toimintaa Internetin turvallisen ja vastuuntuntoisen käytön varmistamiseksi. FI Ennen käytön aloittamista Varotoimet 5

6 Langattoman DUALSHOCK 3-ohjaimen* käyttöön liittyviä turvallisuushuomautuksia Älä käytä värinätoimintoa, jos käsiesi tai käsivarsiesi luustossa, nivelissä tai lihaksissa on jokin sairaus tai vamma. Jos sinulla on jokin sairaus tai vamma, älä pelaa pelejä langattomalla DUALSHOCK 3-ohjaimella, jos et ole ottanut värinätoimintoa pois päältä. Kun käytät langattoman ohjaimen liiketunnistinta, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin. Ohjain saattaa aiheuttaa esine- tai henkilövahinkoja, jos se osuu esineeseen tai henkilöön. Varmista ennen liiketunnistimen käyttöönottoa, että sinulla on tarpeeksi tilaa liikkua. Pidä lujasti kiinni langattomasta ohjaimesta, jotta se ei lipeä otteestasi ja aiheuta vahinkoa. Kun käytät langatonta ohjainta USB-kaapelin kanssa, varmista, että kaapeli ei voi osua ihmisiin tai esineisiin. Älä irrota kaapelia PS3 -järjestelmästä pelin aikana. * Nämä huomautukset koskevat myös muita ohjaimia. Tuuletusaukot Älä peitä järjestelmän tuuletusaukkoja. Varmista järjestelmän hyvä tuuletus noudattamalla seuraavia ohjeita: Sijoita järjestelmä vähintään 10 cm päähän seinästä. Älä sijoita järjestelmää pitkäkarvaiselle matolle. Älä sijoita järjestelmää ahtaaseen tilaan. Älä peitä järjestelmää kankaalla. Älä anna pölyn kerääntyä tuuletusaukkoihin. Verkkojohdon käyttö Tarkista verkkojohdon kunto säännöllisesti. Jos verkkojohto on vioittunut, lopeta järjestelmän käyttö välittömästi ja ota yhteyttä PlayStation -asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat jokaisen PlayStation -, PlayStation 2- ja PLAYSTATION 3-ohjelmiston käyttöoppaassa. Käytä vain järjestelmän mukana toimitettua verkkojohtoa. Älä tee muutoksia verkkojohtoon. Älä koske verkkojohdon pistokkeeseen märillä käsillä. Varmista, ettei verkkojohdon päällä kävellä ja ettei johto joudu puristuksiin, etenkin jatkoliitäntöjen ja järjestelmän liitännän kohdalta. Älä aseta raskaita esineitä verkkojohdon päälle. Älä sijoita verkkojohtoa lämmityslaitteiden läheisyyteen äläkä altista johtoa kuumuudelle. Estä pölyn ja vieraiden aineiden kerääntyminen AC IN -liitäntään. Tarkista ennen verkkojohdon liittämistä, ettei töpselissä, pistorasiassa tai järjestelmän takaosassa sijaitsevassa AC IN -liitännässä ole pölyä tai vieraita aineita. Puhdista likainen töpseli tai liitäntä kuivalla kankaalla ennen liittämistä. Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos aiot puhdistaa järjestelmän tai siirtää sitä, tai jos järjestelmä ei ole käytössä pitkään aikaan. Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, tartu töpseliin ja vedä kohtisuoraan pistorasiasta poispäin. Älä koskaan vedä johdosta tai vinosti pistorasiasta poispäin. Älä liitä verkkojohtoa volttimuuntajaan tai vaihtomuuntimeen. Verkkojohdon liittäminen volttimuuntajaan tai vaihtomuuntimeen (esimerkiksi autokäyttöä varten) voi kuumentaa järjestelmän ja aiheuttaa tulipalon tai järjestelmän vioittumisen. Älä koskaan pura järjestelmää tai järjestelmän lisälaitteita äläkä tee niihin muutoksia Käytä PS3 -järjestelmää ja sen lisälaitteita tuotteen dokumentaation mukaisesti. Järjestelmän sekä järjestelmän piiristökokoonpanon ja lisälaitteiden analyysi tai muuttaminen on kielletty. Luvaton muutosten teko järjestelmään tai lisälaitteeseen kumoaa takuun. PS3 -järjestelmä ei sisällä osia, joita käyttäjä voi huoltaa. Järjestelmän mukana tulleen kovalevyn voi poistaa, mutta sitä ei saa purkaa tai muokata. Järjestelmän avaaminen voi altistaa käyttäjän lasersäteilylle tai sähköiskulle. Verkko Verkkoyhteyteen tarvitaan Internet-laajakaistayhteys. Käyttäjä on vastuussa Internet-palveluntarjoajan maksuista. Lisätietoja saat palvelusopimuksesta sekä Internet-palveluntarjoajalta. 6 Varotoimet

7 Käytä vain 10BASE-T-, 100BASE-TX- tai 1000BASE-T-yhteensopivaa verkkoja. Älä käytä muita kuin tässä ohjekirjassa mainittuja kaapeleita, äläkä käytä vakiopuhelinjohtoja. Vääränlaisen johdon tai kaapelin käyttäminen voi lisätä LAN-liitännässä kulkevan virran määrää ja aiheuttaa kuumenemista, tulipalon tai järjestelmän vioittumisen. Langaton verkkotoiminto Järjestelmä käyttää langattomaan verkkotoimintoon 2,4 GHz:n radioaaltoja. Useat muutkin laitteet käyttävät samaa taajuusaluetta. Tämän tuotteen suunnittelussa on pyritty minimoimaan muiden, samaa taajuutta käyttävien laitteiden vaikutus. Joissakin tapauksissa muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt saattavat kuitenkin heikentää yhteysnopeutta, lyhentää signaalin kantamaa tai katkaista yhteyden äkisti. Kun PS3 -järjestelmän verkkohakutoiminto on käytössä langattoman LAN-yhteyden tukiasemien löytämiseksi, haku saattaa löytää tukiasemia, joita ei ole tarkoitettu yleiseen käyttöön. Luo yhteys vain sellaiseen tukiasemaan, johon sinulla on käyttöoikeus, tai verkkoon, joka on tarkoitettu julkiseen käyttöön. Kosteuden tiivistyminen Jos järjestelmä tai levy tuodaan suoraan kylmästä paikasta lämpimään, järjestelmän sisällä olevaan linssiin tai levyyn saattaa tiivistyä kosteutta. Jos näin käy, järjestelmän toiminnassa saattaa ilmetä virheitä. Katkaise tässä tapauksessa järjestelmän virta ja irrota verkkojohto pistorasiasta. Älä laita levyä järjestelmään, ennen kuin kosteus on haihtunut (tämä saattaa viedä useita tunteja). Jos järjestelmä ei tämän jälkeenkään toimi oikein, ota yhteyttä PlayStation -asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat jokaisen PlayStation -, PlayStation 2- ja PLAYSTATION 3-ohjelmiston käyttöoppaassa. Puhdistus Irrota verkkojohto pistorasiasta turvallisuuden vuoksi ennen järjestelmän tai siihen liitettyjen lisälaitteiden puhdistamista. Ulkopintojen puhdistus (järjestelmän ja langattoman ohjaimen muovipinnat) Noudattamalla alla olevia ohjeita ehkäiset tuotteen ulkopintojen kulumisen ja väripintojen haalistumisen. Pyyhi pinnat pehmeällä, kuivalla kankaalla. Älä käytä puhdistuksessa hyönteismyrkkyjä tai muita syttymisherkkiä aineita. Älä aseta kumi- tai vinyylipintaisia esineitä tuotteen päälle pitkiksi ajoiksi. Älä käytä puhdistuksessa liuottimia tai muita kemikaaleja. Älä pyyhi pintoja kemiallisesti käsitellyllä puhdistusliinalla. Tuuletusaukot Jos järjestelmän tuuletusaukkoihin on kerääntynyt pölyä, poista pöly pienitehoisella pölynimurilla. Liitännät Älä käytä liitäntöjä, jos järjestelmän liitännät tai verkkojohto ovat likaisia. Jos liitännät ovat likaisia, sähkövirran kulku saattaa estyä. Poista lika kuivalla kankaalla. Tietojen varmuuskopiointi Kovalevylle tallennetut tiedot tulee mahdollisuuksien mukaan varmuuskopioida säännöllisesti siltä varalta, että tietoja katoaa tai tiedot vahingoittuvat. Jos ohjelmisto tai tiedot vahingoittuvat jostakin syystä tai jos kovalevy on alustettava huollon yhteydessä, ohjelmistoa ja tietoja ei ehkä voida palauttaa tai korjata. Huomaa, että SCEE ei ole vastuussa mistään tietojen, tiedostojen tai ohjelmistojen vahingoittumisesta. Varmuuskopiotyökalun käyttäminen Voit tehdä kovalevylle tallennetuista tiedoista varmuuskopion USBmassamuistilaitteelle ja palauttaa varmuuskopioitua tietoa. Valitse kohdasta (Asetukset) (Järjestelmäasetukset) vaihtoehto Varmuuskopiotyökalu ja suorita operaatio noudattamalla ruudulle tulevia ohjeita. Joissakin tapauksissa varmuuskopiointitoimintoa ei voi käyttää varmuuskopiointiin tai tallennetun tiedon palautukseen. Tärkeistä tiedoista on suositeltavaa luoda vaihtoehtoinen varmuuskopio kopioimalla tai siirtämällä tiedot USB-massamuistilaitteelle. Lisätietoja varmuuskopioinnista on online-käyttöoppaassa. Varotoimet FI Ennen käytön aloittamista 7

8 Tiedostojen kopioiminen ja siirtäminen Seuraavat järjestelmän kovalevylle tallennetut tiedostotyypit voidaan kopioida tai siirtää USB-laitteelle. Valitse tiedosto, paina d-näppäintä ja valitse sitten vaihtoehdoista Kopioi tai Siirrä. Joitakin tekijänoikeuksilla suojattuja tiedostoja ei ehkä voida kopioida tai siirtää. Tiedostotyyppi Pelien tallennetut tiedot. Video-, ääni- ja kuvatiedostot Varmuuskopioinnin kohde USB-tallennuslaite (USB Flash -asema tms.) Vihje Jos käytät jotakin myynnissä olevaa kortinlukulaitetta (USB-liitäntä), voit varmuuskopioida kovalevylle tallennettuja tiedostoja tallennuslaitteeseen, kuten Memory Stick - tai SD Memory Card -muistikortille. Säilytys Älä säilytä levyjä kuumissa tai kosteissa paikoissa tai suorassa auringonvalossa. Säilytä levyjä kotelossa, jos levyjä ei käytetä pitkään aikaan. Kotelottomien levyjen pinoaminen tai säilyttäminen pystyssä voi vääristää levyjä. Levyjen puhdistaminen Puhdista levyt pehmeällä kankaalla. Pyyhi pinta aina levyn keskustasta ulospäin. Älä käytä puhdistuksessa liuottimia, levynpuhdistusaineita, staattisuuden poistosuihkeita tai muita kemikaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa levyä. Levyt Yhteensopivuuteen liittyvä huomautus Jotkin levyt saattavat sisältää aluerajoituksia, jolloin ne eivät toimi järjestelmässä. Lisätietoja on levyn pakkauksessa. 8 Käsittely Älä koske levyn pintaan, kun käsittelet levyä, vaan tartu aina levyn reunoihin. Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä äläkä kirjoita levyn pintaan. Sormenjäljet, lika, pöly ja naarmut voivat vääristää kuvaa tai heikentää äänenlaatua. Käsittele levyjä aina varoen ja tarkista ennen käyttöä, että levy on puhdas. Varotoimet

9 Vianmääritys Ennen huoltopyyntöä Lue tämä ohjekirjan osa, jos PS3 -järjestelmän käytössä ilmenee ongelmia. Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä PlayStation -asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat jokaisen PlayStation -, PlayStation 2- ja PLAYSTATION 3- ohjelmiston käyttöoppaassa. Virta Virta ei kytkeydy päälle., Tarkista, että järjestelmän MAIN POWER -kytkin (virtakytkin) on kytketty päälle., Tarkista, että verkkojohto on liitetty kunnolla sekä järjestelmään että virtarasiaan. Kuva Kuva ei näy TV-ruudulla., Säädä television kuvasisääntuloa niin, että se vastaa PS3 -järjestelmän kytkemiseen käytettyä sisääntuloliitintä., Tarkista, että kaapeli on kytketty kunnolla. Irrota tarvittaessa kaapeli PS3 -järjestelmästä tai televisiosta ja kytke se sitten uudelleen., Käytössä oleva AV-kaapeli saattaa olla viallinen. Kokeile toista, PS3 -järjestelmän kanssa yhteensopivaa kaapelia., Jos järjestelmän videoulostulon asetukset eivät vastaa kaapelin tai television asetuksia, kuvaa ei näy. Jos näyttö tyhjenee, sammuta järjestelmä. Kytke tämän jälkeen vain televisio ja järjestelmä toisiinsa ja kosketa järjestelmän virtapainiketta yli 5 sekunnin ajan. Järjestelmä käynnistyy uudelleen, ja videoulostulon asetuksiksi määrittyy vakioresoluutio., Jos televisio ei tue videosisällön resoluutiota, ruutu saattaa tyhjentyä videota toistettaessa. Jos näin käy, siirry järjestelmän videoulostulon asetuksissa näyttöön, jossa näyttötarkkuus määritetään, ja valitse sitten kaikki television tukemat resoluutiot. Blu-ray Disc (BD)- tai DVD-levyn toisto ei onnistu tai kuva on vääristynyt., Järjestelmässä voi käyttää vain PAL-standardin mukaisia levyjä, mikäli PLAYSTATION 3-muotoista ohjelmistoa tai DVD-sisältöä toistetaan SD-resoluutiolla., Jos järjestelmä on liitetty videolaitteeseen tai TV/video-yhdistelmään, joidenkin DVD- ja BD-levyjen kopiointisuojaus vääristää kuvaa tai tummentaa tai vaalentaa sitä. Liitä tässä tapauksessa järjestelmä suoraan televisioon., Jos DVD- tai BD-levyn aluekoodi ei vastaa järjestelmän aluekoodimääritystä, levyä ei voi toistaa., Joissakin DVD-levyissä on lapsilukkoihin liittyviä rajoituksia. Voit korottaa levyn toiston ikärajoitusta tilapäisesti kirjoittamalla kohdassa (Turvaasetukset) määritetyn salasanan., Joissakin BD-levyissä on lapsilukkoihin liittyviä rajoituksia. Kirjoita kohdassa (Turva-asetukset) määritetty salasana, jos haluat muuttaa lapsilukon tasoa., BD-levy saattaa olla lukittu. Kirjoita salasana, joka määritettiin levyn luonnin yhteydessä., Katso myös Toistettavat levyt -kohdan tiedot ( sivu 21). Joitakin BD-levyjä ei voida toistaa., Joidenkin yleisesti myynnissä olevien BD-video-ohjelmistojen toistamiseksi on tarpeen uusia AACS (Advanced Access Control System) -salausavain. Salausavain voidaan uusia käyttöjärjestelmän päivityksen yhteydessä. Lähetetyn kuvan koko ja TV-ruudun koko eivät vastaa toisiaan., Tarkista, että kohdassa (Asetukset) (Näyttöasetukset) Videoulostulon asetukset olevat järjestelmän asetukset ovat oikein., Tarkista, että käytössä olevan television asetukset on määritetty oikein. Lisätietoja on television ohjekirjassa., Joissakin kuvatallenteissa kuvan kokoa ei voi muuttaa. Näytön väri ei näytä oikealta., Jos käytössä on oletusasetus, taustaväri muuttuu automaattisesti ajan kuluessa. Ennen huoltopyyntöä FI Vianmääritys 9

10 Audio Ääntä ei kuulu., Tarkista, ettei television tai kaiuttimien mykistystoiminto ole käytössä. Tarkista myös, että äänenvoimakkuus on sopivalla tasolla., Jos järjestelmään on liitetty audiolaite, tarkista laitteen asetukset. Lisätietoja on audiolaitteen mukana toimitetussa ohjekirjassa., Käytössä oleva AV-kaapeli saattaa olla viallinen. Kokeile toista, PS3 -järjestelmän kanssa yhteensopivaa kaapelia., Jotkin ohjelmistot eivät tue digitaalista äänen ulostuloa., Jos järjestelmän audioulostulon asetukset eivät vastaa käytössä olevaa kaapelia tai laitetta, järjestelmä ei ehkä tuota ääntä. Varmista, että kohdassa (Asetukset) (Ääniasetukset) Audioulostulon asetukset olevat asetukset ovat oikein., Jotkin Dolby Digital-, DTS- ja muita vastaavia äänimuotoja tukevat ohjelmistot eivät tuota ääntä kaikille äänikanaville. Musiikkitiedostojen toisto ei onnistu., Aikarajalla tai rajoitetulla toistomäärällä varustettuja tiedostoja ei voi toistaa., Internetin kautta jaettavien musiikkitiedostojen toistomenetelmiä on saatettu rajoittaa. Tällaisissa tapauksissa tietoja ei ehkä voi toistaa PS3 -järjetelmän kautta. Videot Haluttua toimintoa ei voi suorittaa, vaikka kohde on valittu Ohjauspaneeli- näytössä., Ohjelmiston kehittäjä on saattanut määrittää toistoasetukset etukäteen. Tällöin tietyt vaihtoehdot eivät ole käytettävissä, vaikka noudattaisitkin tuotteen dokumentaation ohjeita. Verkko Yhteyden luonti verkkoon ei onnistu., Tarkista, että Ethernet-kaapeli on liitetty kunnolla., Tarkista, että verkkoasetukset on määritetty oikein. Lisätietoja verkkoasetuksen määrittämisestä saat Internet-palveluntarjoajalta tai ohjelmiston ohjekirjasta. Web-sivu ei näy oikein., Jotkin Web-sivut eivät ehkä näy oikein järjestelmän selaimessa. Levyt ja USB-laitteet Järjestelmä ei tunnista levyä., Poista levy ja aseta se uudelleen järjestelmään., Jos levyssä on tekstiä, aseta levy järjestelmään tekstipuoli ylöspäin., Tarkista, onko levy likainen tai naarmuuntunut. Jos levy on likainen, pyyhi se kevyesti pehmeällä kankaalla., Katso myös Toistettavat levyt -kohdan tiedot ( sivu 21). Levyn poistaminen ei onnistu., Paina järjestelmän etuosassa olevaa avauspainiketta yli 10 sekunnin ajan, niin levy tulee ulos. Kun olet poistanut levyn järjestelmästä, sammuta järjestelmä ja käynnistä se uudelleen, ennen kuin asetat järjestelmään toista levyä. Järjestelmä ei tunnista USB-laitetta tai USB-laite ei toimi halutulla tavalla., Tarkista, että laite on asetettu järjestelmään oikein., Tarkista, onko laitteen liitin likainen. Jos liitin on likainen, pyyhi se puuvillakankaalla., Kytketty laite ei ehkä ole yhteensopiva järjestelmän kanssa., Yritä käyttää toista USB-liitäntää. Laitteen tunnistus ei ehkä onnistu käytössä olevan USB-liitin-liitäntä-yhdistelmän vuoksi. 10 Ennen huoltopyyntöä

11 , Joissakin tapauksissa järjestelmä ei ehkä tunnista laitetta, jos käytössä on ulkoinen USB-keskitin ja siihen on kytketty sallittua suurempi määrä laitteita. Irrota käyttämättömiä laitteita. Kun yhdistät USB-laitetta, ruutuun tulee viesti Tunnistamaton USB-laite on kytketty., Kytketty laite ei ehkä ole yhteensopiva järjestelmän tai sovelluksen kanssa., Laite on ehkä yhteensopiva vain tietyn ohjelmiston kanssa. Käytä laitteen kanssa yhteensopivaa ohjelmistoa., Liitettynä voi olla liian monta USB-keskitintä. Kokeile USB-keskittimen irrottamista. Langaton ohjain Langaton ohjain ei toimi., Jos langaton ohjain ja järjestelmä ovat liian kaukana toisistaan, ohjain ei toimi kunnolla., Langaton ohjain on rekisteröitävä järjestelmään ja sille on annettava ohjainnumero. Kytke järjestelmään virta (virtamerkkivalo järjestelmän etuosassa palaa jatkuvasti vihreänä), liitä ohjain järjestelmään USB-kaapelin avulla ja paina ohjaimen PS-näppäintä., Ohjaimen numero on saatettu poistaa. Määritä numero uudelleen painamalla PS-näppäintä., Tarkista langattoman ohjaimen akun varauksen määrä. Kun ohjain on langattomassa tilassa, sen toiminta lakkaa, kun akku tyhjenee. Lataa akku liittämällä ohjain järjestelmään USB-kaapelilla., Voit palauttaa langattoman ohjaimen aloitustilaan painamalla ohjaimen takaosassa olevaa reset-näppäintä teräväkärkisellä esineellä, kuten kynällä. Reset-näppäin Langaton ohjain ei värise., Valitse (Asetukset) (Lisälaiteasetukset) Ohjaimen värinätoiminto ja yritä asettaa Värinätoiminto-asetuksen arvoksi Päällä., Ohjelmisto ei välttämättä tue värinätoimintoa. Lisätietoja on ohjelmiston käyttöoppaassa. Jos kyseessä on (PLAYSTATION Store) -kohteesta ladattu ohjelmisto, lue ohjelmiston online-kuvaukseen sisältyvä yhteensopivuustiedote. Ohjain vastaa hitaasti näppäimien painamiseen., Vastausaika saattaa olla hidas, jos käytössä on LCD-näyttö tai PC-näyttö. Tämä ei ole toimintahäiriö. Akku ei lataudu tai latautuu vain osittain., Akku latautuu vain, kun järjestelmään on kytketty virta (järjestelmän etuosassa oleva virtamerkkivalo palaa vihreänä)., Tarkista, onko USB-kaapelin liitin likainen. Jos liitin on likainen, pyyhi se pehmeällä kankaalla., Katso kohta Langattoman ohjaimen akun kesto ( sivu 19). Akun virtalataus ei kestä kauaa., Akku alkaa väsyä. Akkujen kunto heikkenee hitaasti käytön seurauksena. Katso Langattoman ohjaimen akun kesto ( sivu 19). Vaikka langatonta ohjainta ei käytetä, sen lataus heikkenee ajan kuluessa., Ohjaimen akku menettää lataustaan, vaikka ohjain ei olisi käytössä. Ohjain kannattaa ladata säännöllisesti. FI Vianmääritys Ennen huoltopyyntöä 11

12 Muita ongelmia Järjestelmä on äänekäs., Tavallista voimakkaampi ääni saattaa johtua levyn lukunopeudesta. Joitakin levyjä luetaan suuremmalla nopeudella kuin toisia., Jos järjestelmää käytetään paikassa, jossa lämpötila voi nousta korkeaksi (esimerkiksi suljetussa AV-laitekaapissa tai vastaavassa), laitteen sisäinen tuuletin alkaa pyöriä suurella nopeudella järjestelmän sisäisen lämpötilan alentamiseksi. Tämä voi lisätä järjestelmän äänekkyyttä. Siirrä järjestelmä paikkaan, jossa ilmanvaihto toimii paremmin. Unohdit turva-asetuksien salasanan, Jos palautat järjestelmän oletusasetukset valitsemalla (Asetukset) (Järjestelmäasetukset) Palauta oletusasetukset ennalleen, salasanaksi palautuu Huomaa, että kyseinen toiminto palauttaa salasanan lisäksi kaikkien muidenkin asetusten oletusasetukset. Kun järjestelmän oletusasetukset on palautettu, niitä ei saa takaisin palautusta edeltävään tilaan. Järjestelmän virtamerkkivalo vilkkuu punaisena ja järjestelmä ei toimi., Järjestelmän lämpötila on ehkä kohonnut liian suureksi. Tarkista, että järjestelmä ei sijaitse kuumassa paikassa eikä tuuletusaukkoja ole peitetty. Kosketa järjestelmän etuosassa olevaa virtapainiketta, jotta virta sammuu ja vilkkuminen loppuu, ja anna järjestelmän jäähtyä. Kun järjestelmä on jäähtynyt, käynnistä se uudelleen. Järjestelmä ei tunnista sisältöä., Sisällön muoto saattaa olla vieras järjestelmälle. Järjestelmä ei tunnista sisältöä, jota se ei tue. Lisätietoja yhteensopivista sisältömuodoista on online-käyttöoppaassa. Järjestelmä on lämmin., Järjestelmä lämpenee, kun sitä käytetään tai kun siihen on kytketty virta. Tämä ei ole toimintavirhe. Näytössä näkyvä kuva on lukittunut. Järjestelmä ei toimi., Käynnistä järjestelmä uudelleen. Järjestelmä sammuu, kun painat järjestelmän etuosassa olevaa virtapainiketta yli 10 sekunnin ajan. Käynnistä tämän jälkeen järjestelmä uudelleen. Järjestelmän virtamerkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja vihreänä., Järjestelmän lämpötila on kohonnut poikkeuksellisen suureksi. Tarkista, että järjestelmä ei sijaitse kuumassa paikassa eikä tuuletusaukkoja ei ole peitetty. Tässä tilassa olevan järjestelmän käyttäminen johtaa järjestelmän toiminnan lakkaamiseen. Sammuta järjestelmä ja anna sen jäähtyä. Kun järjestelmä on jäähtynyt, käynnistä se uudelleen. 12 Ennen huoltopyyntöä

13 TAKUU TAKUU Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Toivomme, että nautit sen käyttämisestä. Termi Tuote viittaa PLAYSTATION 3-tietokoneviihdejärjestelmään ( PS3 järjestelmään ) ja PS3 -järjestelmän pakkauksessa toimitettuihin virallisiin PLAYSTATION 3-lisälaitteisiin. Käyttäjälle on myönnetty lisenssi käyttöjärjestelmään, joka on asennettu valmiiksi PS3 -järjestelmään tai toimitettu myöhemmin päivityksinä tai lisäjulkaisuina; käyttöjärjestelmää ei ole myyty käyttäjälle, ja sitä tulee käyttää vain osana PS3 -järjestelmää. Käyttöjärjestelmän lisenssiehdot ovat osoitteessa Tämä takuu ei koske käyttäjän omia pelitietoja, erillisiä ohjelmistoja tai PlayStation -pelejä, toimitettiinpa ne tuotteen mukana tai tuotteen paketissa, tai muiden kuin SCEE:n valmistamia PlayStation -lisälaitteita tai muita laitteita. Takuu myönnetään tuotteen ensimmäiselle käyttäjälle. Takuu on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää vain takuun saaja. Sony Computer Entertainment Europe Ltd ( SCEE ) takaa, että tämä tuote ei sisällä materiaali- ja valmistusvirheitä, jotka aiheuttavat tuotteen hajoamisen tavallisessa käytössä alla olevien ehtojen mukaisesti, ja lupautuu korjaamaan tai vaihtamaan (SCEE:n valinnan mukaan) viallisen tuotteen osat ilmaiseksi yhden (1) vuoden ajan alkuperäisestä ostohetkestä, jos vian syynä on viallinen materiaali tai valmistusvirhe. Viallinen osa korvataan uudella osalla tai järjestelmällä (SCEE:n valinnan mukaan), ja uuden osan tai järjestelmän takuu jatkuu alkuperäisen takuuajan loppuun. Takuu myönnetään paikallisten lakien mukaisten kuluttajaoikeuksien lisäksi eikä vaikuta niihin millään tavalla. Takuun myöntää ensimmäiselle käyttäjälle Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. TÄRKEÄÄ 1. Jos haluat käyttää takuuta, ota yhteys paikalliseen asiakaspalveluun (ilmoitettu PLAYSTATION 3 -ohjelmistojen käyttöoppaissa) palautusohjeita varten. 2. Takuu on voimassa vain: i. Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa; ii. kun alkuperäisen ostokaupan kuitti tai muu tosite (joka sisältää kaupan päivämäärän ja myyjän nimen) esitetään viallisen tuotteen mukana takuuaikana (kuittia ei saa muuttaa tai pilata alkuperäisen ostopäivämäärän jälkeen), ja iii. kun takuusinettiä ja tuotteen sarjanumeroa ei ole vioitettu, muutettu, naarmutettu tunnistamattomaksi tai poistettu. 3. SCEE voi halutessaan korjata tai vaihtaa Tuotteen uuteen tai korjattuun komponenttiin tai yksikköön. 4. Tuotteen korjaukseen tai korvaukseen sisältyy tuotteen uusimman käyttöjärjestelmäohjelmiston ja/tai laiteohjelmiston päivityksen asentaminen. 5. Kun tämän takuusopimuksen mukaista takuupalvelua järjestetään, asiakaspalvelu keskustelee käyttäjän kanssa ja selvittää, tuleeko PS3 -järjestelmään ostohetkellä kuulunut kovalevy ( HDD ) jättää paikoilleen vai tuleeko HDD poistaa ja jättää säilytykseen, ennen kuin järjestelmä palautetaan takuupalveluun. 6. Jos PS3 -järjetelmä palautetaan takuupalveluun kovalevyn kanssa, tuotteen vaihtoon tai korvaukseen liittyy kovalevyn alustaminen. Tämä on nopein tarjoamamme takuupalvelun muoto. 7. Jos PS3 -järjestelmä palautetaan takuupalveluun ilman kovalevyä, varmistamme mahdollisuuksien mukaan, että korjatulla tai korvatulla yksiköllä on samat yksilölliset sisäiset tunnisteet kuin palautetulla PS3 -järjestelmällä. Huomaa, että tämä takuupalvelun muoto kestää kauemmin kuin edellisessä kappaleessa kuvattu palvelu. Jos alkuperäisen järjestelmätunnuksen uudelleenkirjoitus ei jostakin syystä onnistu ja käyttäjä haluaa saada takuupalvelua, käyttäjän on alustettava kovalevynsä ennen kuin sitä voi käyttää korjatun tai vaihdetun PS3 -järjestelmän kanssa. 8. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että kovalevyn alustuksen yhteydessä asemaan tallennetut tiedot, tiedostot ja ohjelmistot katoavat. Jos käyttäjä haluaa säilyttää kovalevylle tallennetut henkilökohtaiset tai luottamukselliset tiedostot ja ohjelmistot, hänen on siirrettävä tai varmuuskopioitava kyseiset tiedot kovalevyltä ennen tuotteen lähettämistä takuupalveluun ja poistettava tiedot. PLAYSTATION Network-verkon salasanan poistaminen helpottaa omien tietojen suojaamista. 9. Takuu ei koske kovalevylle tallennettuja tietoja. SCEE ei ole vastuussa tuotteen takuuhuollon tai -korvauksen aiheuttamista tietojen, tiedostojen tai ohjelmistojen katoamisesta tai vioittumisesta. 10. Kovalevy tulee varmuuskopioida säännöllisesti, jotta tietoja ei häviä tai tiedot eivät muutu: kaikkia tietoja ei kuitenkaan voi varmuuskopioida, joten käyttäjän on tarvittaessa asennettava ne uudelleen. FI Vianmääritys TAKUU 13

14 11. Irrotettavat tallennuslaitteet ja muut laitteet ja muut kuin PS3 -komponentit on irrotettava tuotteesta ennen takuupalvelua vahingoittumisen tai katoamisen välttämiseksi. 12. Käyttäjä ei voi vedota takuuseen, kun tuotteen vaurioitumisen syynä on: i. kaupallinen käyttö, onnettomuus, kohtuullinen kuluminen, tuottamus, väärinkäyttö (mukaan lukien tuotteen tavallisesta poikkeava käyttö, ohjekirjoissa ilmoitetuista käyttötavoista ja ylläpidosta poikkeaminen sekä paikallisten teknisten turvallisuusasetusten vastainen tuotteen asennus tai käyttö), ii. hyväksymättömien lisävarusteiden käyttö (muun muassa huijauslaitteet, kovalevyt, sovittimet ja virtalähteet) iii. käyttäjän tuotteeseen tekemät muutokset ja korjaukset syystä ja oikeellisuudesta riippumatta, iv. muun kuin SCEE:n valtuuttaman huoltoliikkeen tekemät korjaustyöt, v. hyväksymättömien ohjelmistojen käyttö, virustartunta, tulipalo, tulva tai muu luonnonkatastrofi tai vi. tuotteen tavallisesta henkilökohtaisesta käytöstä poikkeava käyttötapa tai tuotteen ominaisuudet ylittävä käyttö. 13. Käyttäjä ei voi vedota takuuseen, jos käyttöjärjestelmän lisenssiä on rikottu (katso http//www.scei.co.jp/ps3-eula). 14. Sikäli kun sovellettavan lain pakottavista säännöksistä ei muuta johdu, tämä takuu määrittää käyttäjän kaikki oikeudet tuotteen vikoihin liittyviin korvauksiin ja kaikki muut tähän tuotteeseen liittyvät takuut, vastuut ja ehdot, joko nimenomaiset tai oletetut, torjutaan, eivätkä SCEE tai sen yhteistyökumppanit ja toimittajat ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen katoaminen. 15. SCEE ei myönnä takuuta millekään kolmannen osapuolen tuotteille tai palveluille, joita voidaan käyttää yhdessä tuotteen kanssa. Jos tuote tarvitsee muuta kuin takuun kattamaa huoltoa, ota yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun. Jos kotimaatasi ei ole merkitty listalle, ota yhteyttä jälleenmyyjään. 14 TAKUU

15 Lisätietoja Kovalevyn poistaminen / vaihtaminen Seuraavassa osassa kuvataan kovalevyn poistaminen ja vaihtaminen. Varoitus Poista kovalevy sellaisessa paikassa, johon pienet lapset eivät pääse, jotta nämä eivät vahingossa nielaise mitään pieniä osia, kuten ruuveja. Järjestelmän sisäosa on kuuma heti käytön jälkeen. Anna järjestelmän jäähtyä, ennen kuin alat poistaa kovalevyä. Työskentele huolellisesti, jotta et vahingoita itseäsi, kun poistat tai käsittelet kovalevyä. Muista kiinnittää HDD-paikan kansi takaisin paikoilleen ennen PS3 -järjestelmän käynnistystä. Jos kansi ei ole paikoillaan, järjestelmän sisätilat saattavat kuumeta. Huomautuksia Joidenkin huoltotoimenpiteiden yhteydessä käytössä ollut kovalevy on mahdollisesti alustettava. Muista varmuuskopioida tärkeät tiedot etukäteen. Henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi ja niiden väärinkäytön estämiseksi: poista kaikki PLAYSTATION Network-tiliesi salasanat ja irrota kovalevy ennen kuin viet PS3 -järjestelmäsi huollettavaksi. Käytä vain oikean kokoisia ristipääruuvimeisseleitä kiinnittäessäsi tai irrottaessasi ruuveja. Jos meisselin koko ei ole oikea, saatat vaurioittaa ruuvin päässä olevia uria. 1 Valitse kotivalikon 1 (Käyttäjät)-kohdasta (Sammuta järjestelmä)-vaihtoehto. Virtamerkkivalo alkaa palaa punaisena ja järjestelmä siirtyy valmiustilaan. 2 Sammuta järjestelmä käyttämällä järjestelmän takaosassa olevaa MAIN POWER -kytkintä (virtakytkintä). 3 Irrota ensin virtajohto ja sitten muut johdot järjestelmästä. Irrota virtajohdon töpseli ensin pistorasiasta ja irrota sitten muut johdot. 4 Poista HDD-paikan kansi järjestelmän vasemmalta puolelta. Vedä HDD-paikan kansi pois järjestelmästä kannen vasemmassa reunassa olevan aukon avulla. Jos kannen irrottaminen on vaikeaa, aseta pieni ruuvimeisseli varovasti aukkoon ja vedä kansi pois. Älä vahingoita järjestelmää tai kantta, kun käytät ruuvimeisseliä. HDD-paikan kansi FI Lisätietoja Kovalevyn poistaminen Varoitus Sammuta järjestelmän virta ja irrota virtajohto seinästä ennen kovalevyn poistamista. Kovalevyn poistaminen / vaihtaminen 15

16 5 Poista kovalevy järjestelmästä. 1 Irrota sininen ruuvi oikean kokoisella ristipääruuvimeisselillä. 2 Vedä kahvaa eteenpäin. 1 2 Vedä samalla kun liu utat kahvaa vasemmalle. Toimi varovasti, jotta et vahingoita itseäsi. 6 Poista kovalevy järjestelmästä. Poista kovalevy järjestelmästä vetämällä metallikahvaa ulommaksi. Huomautuksia Kovalevy on herkästi vahingoittuva laite, jota tulee käsitellä varoen. Noudata huolella alla olevia ohjeita, jotta ohjelmistot tai tiedot eivät pääse katoamaan eikä kovalevy vahingoitu: Älä pudota järjestelmää tai kovalevyä äläkä altista niitä fyysisille iskuille tai tärinälle. Älä päästä nestettä tai pienhiukkasia järjestelmään tai kovalevylle. Älä koske liittimiin äläkä aseta liittimiin vieraita esineitä. Älä sijoita järjestelmää tai kovalevyä voimakkaiden magneettikenttien (kuten magneettien tai kaiutinten) läheisyyteen. Älä myöskään aseta kovalevyn lähistölle laitteita, joihin magneettiset voimat saattavat vaikuttaa (kuten rannekelloa tai magneettikorttia). Älä aseta raskaita esineitä kovalevyn päälle. Kun käsittelet kovalevyä, tartu vain metallikehikon reunoihin. Kovalevy ei kestä staattista sähköä. Varmista, että kovalevyä käsitellään oikein asennuksen yhteydessä. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa. Kovalevyn vaihtaminen Varoitus Sammuta järjestelmän virta ja irrota virtajohto seinästä ennen kovalevyn vaihtamista. Kun vaihdat kovalevyä, poista metallikehikko seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Irrota ruuvit ristipäämeisselillä (4 kohdasta). 16 Kovalevyn poistaminen / vaihtaminen

17 2 Poista kovalevy metallikehikosta. Käyttöjärjestelmän asentaminen uudelleen Jos käyttöjärjestelmä ei käynnisty, kun järjestelmään kytketään virta (kun esimerkiksi kovalevy on vaihdettu), järjestelmä tuo esiin alla olevan ruudun. Tässä tapauksessa käyttöjärjestelmä on asennettava uudelleen käyttämällä ladattuja päivitystietoja. 3 Aseta toinen kovalevy PS3 -järjestelmän kovalevyn metallikehikkoon ja kiinnitä se paikoilleen ruuveilla (4 kohdasta). Älä kiinnitä ruuveja liian tiukasti. 4 Asenna kovalevy järjestelmään. Aseta kovalevy kokonaan HDD-paikkaan. Lukitse kovalevy paikoilleen kiinnittämällä sininen ruuvi. Lisätietoja on kohdassa Kovalevyn poistaminen ( sivu 15); noudata kohdan ohjeita asennuksen yhteydessä päinvastaisessa järjestyksessä. 5 Aseta HDD-paikan kansi paikoilleen. 6 Asenna käyttöjärjestelmä uudelleen. Kun kovalevy on asetettu paikoilleen, käyttöjärjestelmä on asennettava uudelleen ( sivu 17). Vaihtokovalevyt PS3 -järjestelmässä voi käyttää seuraavanlaisia kovalevyjä: Koko 2,5 tuumaa (sisäinen laji) *1 Liittymälaji Sarja-ATA *2 *1 Kaikkien mallien virheetöntä toimintaa ei taata. *2 Rinnakkais-ATA-tekniikkaa ei tueta. Vihje Jos kadotat HDD-paikan kannen, ruuvit tai metalliliittimen, tiedustele vaihto-osien saatavuutta paikallisesta asiakaspalvelusta (yhteystiedot PLAYSTATION 3-ohjelmistojen käyttöoppaissa). Vaihe 1: Käyttöjärjestelmän päivitystietojen lataaminen Käytä tietokonetta, jossa on Internet-yhteys, ja lataa käyttöjärjestelmän päivitystiedot seuraavalta verkkosivulta: Vihjeitä Käytä päivitystietojen uusinta versiota. Käyttöjärjestelmää ei voi asentaa uudelleen käyttämällä versiota, joka on aiemmin käytössä ollutta versiota vanhempi. Jos tarvittavia päivitystietoja ei ole saatavilla verkkosivulla, ota yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat jokaisen PLAYSTATION 3-ohjelmiston käyttöoppaassa. Jos hallussasi on pelilevy tai muu levy, joka sisältää päivitystietoja, voit ehkä asentaa käyttöjärjestelmän uudelleen käyttämällä kyseistä levyä. Jos asetat levyn PS3 -järjestelmään ja noudatat ruutuun tulevia ohjeita, voit varmistaa, voiko päivitystietoja käyttää. Jos käytössäsi ei ole tietokonetta ja Internet-yhteyttä, ota yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat jokaisen PLAYSTATION 3-ohjelmiston käyttöoppaassa. Käyttöjärjestelmän asentaminen uudelleen FI Lisätietoja 17

18 Vaihe 2: Tallenna päivitystiedot tallennuslaitteeseen Tallenna ladatut päivitystiedot jollekin seuraavista tallennuslaitteista. Levy, kuten CD-R Järjestelmä tukee levytyyppejä CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW ja BD-RE. USB-massamuistilaite Järjestelmä tukee tallennuslaitteita, kuten USB-flash-asemia. Memory Stick Duo ja muut muistikorttityyliset tallennuslaitteet Jos käytössä on tällainen tallennuslaite, tarvitaan jokin myynnissä oleva kortinlukulaite (USB-liitäntä). Vaihe 3: Asenna käyttöjärjestelmä Huomautuksia Älä sammuta järjestelmää tai poista tallennuslaitetta asennuksen aikana. Jos asennus keskeytyy ennen asennuksen valmistumista, käyttöjärjestelmä saattaa vaurioitua ja järjestelmä on ehkä huollettava tai vaihdettava. Asennuksen aikana järjestelmän etuosassa oleva virtapainike ja langattoman ohjaimen PS-näppäin eivät ole käytössä. Käynnistä PS3 -järjestelmä ja aseta tallennuslaite paikoilleen. Asenna käyttöjärjestelmä uudelleen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Tarvittava vapaan tilan määrä määräytyy päivitystietojen version mukaan. Yleensä tallennuslaitteessa on oltava vähintään 150 Mt vapaata tilaa. Tallenna päivitystiedot alla olevien ohjeiden mukaisesti. Luo tietokoneella tallennuslaitteeseen kansio nimeltään PS3 ja sitten PS3-kansioon alikansio nimeltään UPDATE. Tallenna päivitystiedot UPDATE-kansioon. Tallennuslaite PS3 UPDATE Huomautus Tallenna päivitystiedot yllä kuvatulla tavalla. Jos tietoja ei tallenneta oikealla tavalla, PS3 -järjestelmä ei tunnista päivitystietoja. Kansion nimessä on oltava pelkästään isoja kirjaimia. Sijainti: Tallenna PS3-kansion alikansioon UPDATE Tiedostonimi: Tallenna käyttämällä tiedostonimeä PS3UPDAT.PUP 18 Käyttöjärjestelmän asentaminen uudelleen

19 PS3 -järjestelmän hävittämistä koskeva varoitus Ennen järjestelmän hävittämistä on ehdottoman tärkeää poistaa järjestelmästä kaikki henkilökohtaiset tiedot ja muut vastaavat tiedot. Voit poistaa tietoja valitsemalla (Asetukset) (Järjestelmäasetukset) Palauta PS3 -järjestelmä ennalleen. Kun järjestelmä palautetaan ennalleen, on suositeltavaa, että valitset alustustavaksi täyden alustuksen ( Täysi alustus ), kun ruudussa on kovalevyn alustustavan valinta. Nopea alustus vie vähemmän aikaa, mutta tällöin pyyhittyjen tietojen palautus erikoistyökalujen avulla voi joskus olla mahdollista. Jos tämä merkki ilmenee sähkötuotteissamme, akuissamme tai pakkauksissamme, se tarkoittaa sitä, että kyseistä sähkölaitetta tai akkua ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana missään Euroopan maassa. Varmista tuotteen ja akun oikea käytöstäpoistotapa hävittämällä se paikallisten lakien tai sähkötuotteita/akkuja koskevien hävitysvaatimusten mukaisesti. Näin autat säästämään luonnon resursseja ja parantamaan sähkölaitteiden jätekäsittelyyn ja hävitykseen liittyvää luonnonsuojelun tasoa. Tässä tuotteessa on akku, joka on rakennettu tuotteeseen sisään turvallisuuden, suorituskyvyn tai tietojen eheyden vuoksi. Akun vaihtaminen ei ole yleensä tarpeen tuotteen käyttöiän aikana, ja jos akku on poistettava, tehtävä tulee antaa asiantuntevalle huoltohenkilölle. Varmista akun oikea jätekäsittely hävittämällä tuote sähkötuotteena. Langattoman ohjaimen akku Varoitus Jos joudut kosketuksiin akusta vuotavan aineen kanssa, toimi seuraavasti: Jos ainetta joutuu silmiin, älä hiero silmiä. Huuhtele silmät välittömästi puhtaalla vedellä ja mene lääkäriin. Jos ainetta joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtele alue välittömästi puhtaalla vedellä. Mene lääkäriin, jos ihoalue ärtyy tai tulee kipeäksi. Älä anna akun joutua kosketuksiin tulen kanssa tai altista sitä suurille lämpötiloille (kuten suoraan auringonvaloon, kuumaan autoon tai lämmittimen läheisyyteen). Langattoman ohjaimen akun kesto Akun käyttöikä on rajoitettu. Akkujen kesto heikkenee hitaasti käytön seurauksena. Akun käyttöikä riippuu säilytystavasta, käytön määrästä, käyttöympäristöstä ja muista tekijöistä. Säilytys Jos langatonta ohjainta ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme akun täyttä lataamista vähintään kerran vuodessa akun toimintakunnon säilyttämiseksi. FI Lisätietoja PS3 -järjestelmän hävittämistä koskeva varoitus 19

20 Laitteistotiedot Järjestelmän rakennetta ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. PLAYSTATION 3-järjestelmä Virta Virrankulutus Ulkoiset mitat (ei sisällä kauimmas ulottuvia yksittäisiä osia) AC V, 50 / 60 Hz Noin 280 W Noin mm (12,8 x 3,86 x 10,79 tuumaa) (leveys x korkeus x pituus) Suoritin Cell Broadband Engine Paino Noin 4.4 kg Grafiikkasuoritin Audioulostulo Muisti RSX Dolby Digital Plus, Dolby Digital 5.1 ch, DTS 5.1 ch, LPCM 7.1 ch, AAC, muita *1 256 Mt XDR RAM (päämuisti), 256 Mt GDDR3 VRAM Kovalevy 2.5 S-ATA 80 Gt *2 Sisää- ja ulostuloliitännät *3 Verkko Ohjain AV-ulostulo Suurinopeuksinen USB (USB 2.0 -yhteensopiva) Resoluutio 2 Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) 1 IEEE b/g Bluetooth 2.0 (EDR) Langaton ohjain (Bluetooth) 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i HDMI OUT -liitäntä *4 1 AV MULTI OUT -liitäntä 1 Käyttölämpötila 5 C - 35 C *1 Linear PCM 7.1 kan. -äänijärjestelmää tukevat laitteet toistavat Dolby TrueHD- tai vastaavaa 7.1-kanavaista ääntä HDMI OUT -liitännästä. *2 Kovalevyn kapasiteetin laskemiseen käytetään kymmenjärjestelmää (1 Gt = tavua). Käyttöjärjestelmissä, joiden versio on 1.10 tai uudempi, kapasiteetin laskemiseen käytetään binäärijärjestelmää (1 Gt = tavua), jolloin kovalevyn kapasiteetti ja vapaa levytila näyttää pienemmältä. Osa kovalevyn kapasiteetista on varattu järjestelmänhallintaan. Varattu osa määräytyy käytössä olevan käyttöjärjestelmäversion mukaan, ja sitä ei voi käyttää. *3 Kaikkien tallennuslaitteiden käytettävyydelle ei anneta takuuta. *4 HDMI 1.3a -standardissa määritettyjä Deep Colour - ja x.v.colour (xvycc) -ominaisuuksia tuetaan. Langaton DUALSHOCK 3-ohjain Akkutyyppi Volttimäärä Akun kapasiteetti Paino Sisäänrakennettu ladattava litium-ioniakku DC 3,7 V 610 mah Noin 193 g BD/DVD/ CD-asema (vain luku) Digital out (optical) -liitäntä Suurin lukunopeus 1 BD 2 (BD-ROM) DVD 8 (DVD-ROM) CD 24 (CD-ROM) 20 Laitteistotiedot

21 Toistettavat levyt Blu-ray Disc (BD) DVD CD PLAYSTATION 3-muotoinen BD-ROM BD-ROM BD-R BD-RE *1 DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD DSD Disc PlayStation -muotoinen CD-ROM *2*3 CD-DA (ääni-cd) *4 CD-R/RW *1 BD-RE ver levyjen toistoa ei tueta. *2 PlayStation 2-muotoisia ohjelmistoja ei voida käyttää tällä järjestelmällä. *3 Tuote on vain rajallisesti yhteensopiva aiempien PlayStation -muotoisten ohjelmistojen kanssa. Monet PlayStation -muotoiset ohjelmistot toimivat, mutta täyttä yhteensopivuutta ei taata. *4 Super Audio CD -levyjen toistoa ei tueta. Lisähuomautuksia Käytä järjestelmässä vain pyöreitä levyjä. Älä käytä epätavallisen muotoisia (kuten sydämen tai tähden muotoisia) levyjä. Epätavallisen muotoiset levyt saattavat vaurioittaa järjestelmää. Älä käytä vaurioituneita, uudelleenmuotoiltuja tai korjattuja levyjä. Tällaiset levyt saattavat vaurioittaa järjestelmää. Jos käytät halkaisijaltaan 8 cm:n kokoista levyä, aseta levy järjestelmään ilman sovitinta. Järjestelmän ääni-cd-levyjen toisto-ominaisuus on CD (Compact Disc) -standardin mukainen. Viime aikoina levy-yhtiöt ovat julkaisseet levyjä, joihin on koodattu kopiointisuojaustekniikkaa. Osa näistä levyistä ei ole CD-standardin mukaisia, eivätkä ne ehkä toimi järjestelmässä. DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, joka sisältää DVD-puolen ja äänipuolen. Kyseisen levytyypin äänipuolen toistoa ei voi taata, sillä kyseinen levytyyppi ei täytä Compact Disc (CD) -levytyypin vaatimuksia. Jos järjestelmään liitetään HDMI-kaapelilla laite, joka ei tue HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) -standardia, järjestelmä ei voi lähettää kuvaa tai ääntä. Kun käytät järjestelmän AV MULTI OUT -liitäntää kytkemään järjestelmän televisioon, BD- tai videotiedostojen tekijänoikeudella suojatut videot saattavat näkyä resoluutiolla, joka on heikompi kuin 1080p. Tällaiset videot toistetaan enintään 576p resoluutiolla, jos ne on tallennettu tarkkuudella 1080i (50 Hz) tai 720p (50 Hz). Luvattomasti kopioitujen levyjen toiston aikana saattaa ilmetä outoja ääniä, tai levy ei ehkä toimi kunnolla. Tekijänoikeudella suojattujen BD-levyjen keskeytyksettömän toiston mahdollistamiseksi on joissakin tapauksissa tarpeen uusia AACS (Advanced Access Control System) -salausavain. Salausavaimen uusimiseksi järjestelmä on päivitettävä. Joitakin levyjä ei ehkä voi toistaa naarmujen, pölyn, nauhoituksen laadun tai tallennusvälineen ominaisuuksien takia. Joissakin harvoissa tapauksissa CD-, DVD- ja BD-levyjen ja muiden tallennuslaitteiden toisto ei onnistu PS3 -järjestelmässä. Tämä johtuu tavallisesti tallennuslaitteen valmistusmenetelmistä tai ohjelmiston koodauksesta. Aluekoodit Levylle on saatettu määrittää aluekoodi, joka perustuu levyn jakelupaikan maantieteelliseen sijaintiin. Järjestelmä toistaa vain levyjä, joiden aluekoodit mainitaan seuraavassa. FI Lisätietoja Laitteistotiedot 21

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

PlayStation Camera. Käyttöohje CUH-ZEY

PlayStation Camera. Käyttöohje CUH-ZEY PlayStation Camera Käyttöohje CUH-ZEY2 7028418 FI Ennen käyttöä ˎˎLue tämä käyttöohje ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. ˎˎPäivitä käyttöjärjestelmä

Lisätiedot

PlayStation Move-liikeohjain. Käyttöopas CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1)

PlayStation Move-liikeohjain. Käyttöopas CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) FI PlayStation Move-liikeohjain Käyttöopas CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) Varotoimet Lue kaikki tuotteeseen liittyvät oppaan ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA PlayStation Move-rattiohjain Käyttöohje CECHYA-ZWA1 7019810 Osien nimet Etunäkymä vasen irrotuskytkin -näppäin -näppäin oikea suuntanäppäin yläsuuntanäppäin vasen suuntanäppäin alasuuntanäppäin yläpidike

Lisätiedot

PlayStation Move-navigointiohjain. Käyttöopas CECH-ZCS1E (1)

PlayStation Move-navigointiohjain. Käyttöopas CECH-ZCS1E (1) FI PlayStation Move-navigointiohjain Käyttöopas CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös ohjeet,

Lisätiedot

DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin

DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin Käyttöohje CUH-ZWA1E 7028438 FI Ennen käyttöä Lue tämä käyttöohje ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Varotoimet

Lisätiedot

FI VTE-1016 Turvaopas 7025704

FI VTE-1016 Turvaopas 7025704 FI Turvaopas VTE-1016 7025704 VAROITUKSIA Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee antaa valtuutetun ammattimiehen hoidettavaksi. Laitteisto on testattu, ja sen on todettu

Lisätiedot

Langattomat stereokuulokkeet 2.0

Langattomat stereokuulokkeet 2.0 Langattomat stereokuulokkeet 2.0 Turvaopas CECHYA-0083 VAROITUS Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, koska se voi aiheuttaa kuulovaurioita. Turvallisuus ja varotoimet Lue tässä ohjekirjassa

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot FI Turvallisuus- ja tukitiedot Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. 7011288 Varoitukset Sähköiskujen välttämiseksi

Lisätiedot

FI CUH-1116A Turvaopas 7024833

FI CUH-1116A Turvaopas 7024833 FI Turvaopas CUH-1116A 7024833 VAROITUS Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee antaa valtuutetun ammattimiehen hoidettavaksi. Varoitus Sellaisten ohjainten tai säätöjen

Lisätiedot

FI FI CUH-1004A Turvaopas 7023118

FI FI CUH-1004A Turvaopas 7023118 FI FI Turvaopas CUH-1004A 7023118 VAROITUS Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee antaa valtuutetun ammattimiehen hoidettavaksi. Varoitus Sellaisten ohjainten tai säätöjen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

FI CUH-1116A Turvaopas 7026143

FI CUH-1116A Turvaopas 7026143 FI Turvaopas CUH-1116A 7026143 VAROITUS Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee antaa valtuutetun ammattimiehen hoidettavaksi. Varoitus Sellaisten ohjainten tai säätöjen

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Langaton näppäimistö Käyttöohje CECH-ZKB1

Langaton näppäimistö Käyttöohje CECH-ZKB1 Langaton näppäimistö Käyttöohje CECH-ZKB1 7018156 Varotoimet Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmän ohjeet.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne.

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. FI Turvallisuus- ja tukitiedot Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. 7009524 Varoitukset Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Suomi VTE-1016

Pika-aloitusopas. Suomi VTE-1016 Pika-aloitusopas Suomi VTE-1016 7025691 1 Aloitetaan! Yhdistä ohjaimesi PlayStation TV-järjestelmään Voit käyttää langatonta DUALSHOCK 3- tai DUALSHOCK 4-ohjainta PS TV -järjestelmässä. Kytke vain ohjaimen

Lisätiedot

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Tervetuloa PlayStationin maailmaan Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Langaton DUALSHOCK 4-ohjain Käyttöohje CUH-ZCT2E

Langaton DUALSHOCK 4-ohjain Käyttöohje CUH-ZCT2E Langaton DUALSHOCK 4-ohjain Käyttöohje CUH-ZCT2E 7028423 FI Ennen käyttöä ˎˎLue tämä käyttöohje ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. ˎˎPäivitä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Turvallisuus ja tukipalvelut

Turvallisuus ja tukipalvelut FI Turvallisuus ja tukipalvelut Tämä ohjekirja sisältää tietoa lapsilukosta. CECH-4004A 7019934 VAROITUS Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee antaa valtuutetun ammattimiehen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot FI Turvallisuus- ja tukitiedot Tämä ohjekirja sisältää tietoa lapsilukosta. CECH-4304A 7025118 VAROITUS Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee antaa valtuutetun ammattimiehen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

PlayStation VR-tähtäinohjain. Käyttöohje CECHYA-ZRA

PlayStation VR-tähtäinohjain. Käyttöohje CECHYA-ZRA PlayStation VR-tähtäinohjain Käyttöohje CECHYA-ZRA2 7029584 Ennen käyttöä ˎˎLue tämä käyttöohje ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. ˎˎPäivitä

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Pikaopas CECHK04 7012194

Pikaopas CECHK04 7012194 Pikaopas CECHK04 7012194 Tietoja PS3 -järjestelmän dokumentaatiosta PS3 -järjestelmän mukana toimitetaan seuraavat dokumentit: Turvallisuus- ja tukitiedot Lue tämä opas huolella ennen tuotteen käyttöä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY PLAYSTATION 3 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2326373

Käyttöoppaasi. SONY PLAYSTATION 3 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2326373 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. CECH-2004A 7013875 VAROITUS Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei

Lisätiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne.

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. FI Turvallisuus- ja tukitiedot Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. 7010640 Varoitukset Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee

Lisätiedot

Pikaopas CECHK04 7011941

Pikaopas CECHK04 7011941 Pikaopas CECHK04 7011941 Tietoja PS3 -järjestelmän dokumentaatiosta PS3 -järjestelmän mukana toimitetaan seuraavat dokumentit: Turvallisuus- ja tukitiedot Lue tämä opas huolella ennen tuotteen käyttöä.

Lisätiedot

Pikaopas. Suomi CUH-1116A 7026135

Pikaopas. Suomi CUH-1116A 7026135 Pikaopas Suomi CUH-1116A 7026135 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä televisioon suorittamalla alla olevat vaiheet. Takanäkymä AC IN -liitäntä HDMI OUT -portti HDMI-tuloportti

Lisätiedot

Käyttöopas CECH-2104A CECH-2104B

Käyttöopas CECH-2104A CECH-2104B FI Käyttöopas Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VAROITUS Sähköiskujen välttämiseksi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Kovalevyn pika asennusopas

Kovalevyn pika asennusopas Kovalevyn pika asennusopas Tärkeimmät ominaisuudet: Tietokoneen massamuisti Laitteistovaatimukset: Vapaa SATA/PATA portti emolevyllä/ohjainkortissa Vapaa SATA/4 pin virtaliitin HUOM! Muista lukea tämä

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. FI Käyttöopas Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. CECH-3004AB VAROITUS Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 419435-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot