Käyttöopas CECH-2104A CECH-2104B

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas CECH-2104A CECH-2104B"

Transkriptio

1 FI Käyttöopas Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. CECH-2104A CECH-2104B

2 VAROITUS Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee antaa valtuutetun ammattimiehen hoidettavaksi. Varoitus Sellaisten ohjainten tai säätöjen käyttö tai sellaisten toimintojen suoritus, joita ei ole tässä kuvattu, saattaa aiheuttaa vaarallista altistumista säteilylle. Optisten instrumenttien käyttö tämän tuotteen kanssa lisää silmien vaurioitumisriskiä. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Valoärsykkeiden aiheuttamat kouristukset (valoherkkä epilepsia) Jos kärsit epilepsiasta tai olet kokenut kouristuksia, ota yhteyttä lääkäriin ennen pelaamisen aloittamista. Altistuminen tietyille välkkyville valoille tai valokuvioille voi aiheuttaa joillekin ihmisille silmäsärkyä, näköharhoja, päänsärkyä, lihasten nykimistä, pahoinvointia tai tajunnan menetyksen. Tällaiset henkilöt voivat saada kohtauksen katsellessaan kuvaruutua tai pelatessaan pelejä. Jos koet pelaamisen aikana ainuttakaan yllä mainituista oireista, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin. Lopeta pelaaminen välittömästi, jos kärsit seuraavista oireista pelaamisen aikana Jos sinulla ilmenee yllä mainittujen oireiden lisäksi tai sijasta pelaamisen aikana päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, heikotusta, matkapahoinvoinnin kaltaisia oireita tai kipua jossakin ruumiinosassa, kuten silmissä, korvissa, käsissä, käsivarsissa tai jalkaterissä, lopeta pelaaminen välittömästi. Jos oireet jatkuvat, mene lääkäriin. 2 Tämä tuote on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi seuraavan luokituksen mukaan: IEC A2:2001. Laitteisto on testattu, ja sen on todettu täyttävän R&TTE-direktiivissä asetetut vaatimukset, kun käytössä on alle 3 metrin pituinen johto. Älä käytä yli 3 metrin pituisia johtoja. Tämän tuotteen valmistaja on Sony Computer Entertainment Inc., Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, Japan. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) ja tuoteturvallisuuden valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Tuotteen jakelusta Euroopassa huolehtii Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Radioaallot Radioaallot saattavat vaikuttaa elektronisiin ja terveyden kannalta tärkeisiin laitteisiin (kuten sydämentahdistajaan). Jos sinulla on sydämentahdistaja tai muu terveyteen vaikuttava laite, pyydä lisätietoja lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, ennen kuin käytät langatonta verkkotoimintoa (Bluetooth ja WLAN). Älä käytä langatonta verkkotoimintoa seuraavissa paikoissa: Paikoissa, joissa langaton verkko on kielletty (kuten sairaaloissa). Noudata sairaaloiden ja terveyskeskusten sääntöjä, kun käytät järjestelmää kyseisissä tiloissa. Palohälytinten, automaattisen ovien ja muiden automatisoitujen laitteiden läheisyydessä.

3 Käyttöjärjestelmä Tuotteen mukana toimitettu käyttöjärjestelmä on Sony Computer Entertainment Inc:n rajoitetun lisenssin alainen. Lisätietoja on osoitteessa Kansallista vientiä koskevat rajoitukset FI Tuote saattaa olla kansallisten vientirajoituslakien alainen. Käyttäjän on noudatettava kyseisten lakien vaatimuksia sekä kaikkia muita tuotetta koskevia lakeja. VAROITUS 3

4 Sisällysluettelo VAROITUS... 2 Varotoimet... 5 PS3 -järjestelmän online-tietoja XMB (XrossMediaBar) -valikko Osien nimet Aloittaminen Yhteystavat Käyttöjärjestelmän alkuasennus PS3 -järjestelmän videoulostulo Digitaalisten audiolaitteiden kytkentä...20 PS3 -järjestelmän käynnistäminen ja sammuttaminen Langattoman ohjaimen käyttäminen Sisällöntoisto Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD USB-laitteiden sisällöntoisto...25 Toistettavat tiedostomuodot...25 Pelien pelaaminen Pelien yhteensopivuus...26 Pelien pelaaminen...26 Ohjainasetukset...26 PlayStation 3-ohjelmien tallennetut tiedot...26 PlayStation -muotoisten ohjelmistojen tallennetut tiedot...27 Verkkoasetusten säätäminen Verkkoasetusten säätäminen (langallinen verkko)...29 Verkkoasetusten säätäminen (langaton verkko)...29 Mukautettujen asetusten säätäminen Internet-yhteyden muodostaminen Internet-selaimen käyttäminen...32 Käyttöoppaan tarkastelu...32 PlayStation Network-tilin luominen...32 PS3 -järjestelmäpäivitykset Näyttönäppäimistön käyttäminen Lapsilukko Kovalevyn (HDD) vaihtaminen Tietojen varmuuskopiointi...36 Kovalevyn (HDD) poistaminen Kovalevyn (HDD) vaihtaminen...38 Käyttöjärjestelmän asentaminen uudelleen...39 Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen...40 PS3 -järjestelmän palauttaminen ennalleen Ennen PS3 -järjestelmän hävittämistä tai siirtämistä Ennen huoltopyyntöä Laitteistotiedot TAKUU Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

5 Varotoimet Turvallisuus Tämä tuote on suunniteltu mahdollisimman turvalliseksi käyttää. Kaikki sähkölaitteet voivat kuitenkin väärin käytettynä aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai vammoja. Voit minimoida onnettomuusriskit noudattamalla seuraavia ohjeita: Noudata kaikkia varoituksia, varotoimia ja ohjeita. Tarkista säännöllisesti laitteen verkkojohdon kunto sekä töpselin ja pistorasian ympäristö kerääntyneen pölyn varalta. Lopeta käyttö välittömästi ja irrota verkkojohto ja muut kaapelit, jos laite alkaa toimia tavallisesta poikkeavalla tavalla, päästää outoja ääniä tai hajuja tai muuttuu polttavan kuumaksi. Ota yhteyttä PlayStation -asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat jokaisen PlayStation 3-ohjelmiston käyttöoppaassa. Käyttö ja käsittely Käytä konsolia hyvin valaistussa tilassa ja istu riittävän kaukana TV-ruudusta. Vältä PS3 -järjestelmän pitkäaikaista käyttöä. Pidä kunkin pelitunnin aikana aina 15 minuutin tauko. Vältä pelaamista, kun olet väsynyt tai unen tarpeessa. Lopeta järjestelmän käyttö välittömästi, jos tunnet olevasi väsynyt tai jos käsissäsi tuntuu kipua tai epämiellyttäviä tuntemuksia, kun käytät langatonta ohjainta. Jos oireet jatkuvat, mene lääkäriin. Jos kärsit käytön aikana seuraavista oireista, lopeta järjestelmän käyttö välittömästi. Jos oireet jatkuvat, mene lääkäriin. huimausta, pahoinvointia tai uupumusta tai matkapahoinvointia muistuttavia oireita kipua jossakin ruumiinosassa, kuten silmissä, korvissa, käsissä tai käsivarsissa. Pidä järjestelmä ja sen lisälaitteet, mukaan lukien kaapelisiteet ja kiinnittimet, poissa pienten lasten ulottuvilta. Kun järjestelmään on kytketty virta (virtamerkkivalo palaa vihreänä), älä kytke järjestelmään muita kuin USB-kaapeleita. Älä koske järjestelmään tai siihen kytkettyihin kaapeleihin ja lisälaitteisiin ukonilman aikana. Älä käytä järjestelmää tai sen lisälaitteita kosteissa tiloissa tai veden lähellä. Älä päästä järjestelmään tai lisälaitteisiin nestettä, pieniä hiukkasia tai muita niihin kuulumattomia aineita tai esineitä. Älä koske järjestelmän tai lisälaitteiden liitäntöihin tai liittimiin. Älä altista järjestelmää tai lisälaitteita pölylle, savulle tai höyrylle. Älä myöskään sijoita järjestelmää paikkaan, jossa se altistuu suurelle määrälle pölyä tai tupakansavua. Järjestelmän sisäisiin osiin (kuten linssiin) kerääntyvä pöly ja tupakansavun jäänteet voivat vioittaa järjestelmää. Älä sijoita järjestelmää tai lisälaitteita kuumaan tai kosteaan paikkaan tai alttiiksi suoralle auringonvalolle. Älä sijoita järjestelmää tai lisälaitteita epävakaalle, vinolle tai tärisevälle alustalle. Aseta järjestelmä vain vaaka- tai pystyasentoon. Jos asetat järjestelmän pystyasentoon, käytä järjestelmän tälle mallille tarkoitettua pystytukea (lisävaruste). Älä muuta järjestelmän asentoa, kun järjestelmän virta on kytketty päälle. Ole varovainen järjestelmää kantaessasi. Jos kanto-ote on huono, järjestelmä voi pudota ja aiheuttaa vahinkoja tai vammoja. Älä liikuta järjestelmää tai muuta järjestelmän asentoa, kun järjestelmään on asetettu levy. Tärinä saattaa naarmuttaa levyä ja vaurioittaa järjestelmää. Älä katkaise virtaa järjestelmästä, kun tietoja tallennetaan kovalevylle (HDD) tai ladataan kovalevyltä (HDD). Älä seiso järjestelmän päällä, aseta vieraita esineitä järjestelmän päälle tai pinoa järjestelmää muiden laitteiden kanssa. Älä sijoita järjestelmää ja siihen liitettyjä lisälaitteita lattialle tai paikkaan, jossa niihin voi kompastua. Älä ole pitkiä aikoja kosketuksissa järjestelmän tai järjestelmän tuuletusaukoista poistuvan ilman kanssa, kun järjestelmä on käytössä. Pitkäaikainen altistuminen saattaa aiheuttaa lieviä palovammoja. FI Varotoimet 5

6 Varotoimet Jos järjestelmä on liitetty plasma- tai projektiotelevisioon*, älä jätä televisiota tilaan, jossa sama pysäytyskuva näkyy ruudulla pitkiä aikoja. Kuva saattaa palaa pysyvästi näyttöön. * Ei koske LCD-televisioita. Vanhempien tulee valvoa lastensa online-toimintaa Internetin turvallisen ja vastuuntuntoisen käytön varmistamiseksi. Lisätietoja on osoitteessa Langattoman DUALSHOCK 3-ohjaimen* käyttöön liittyviä turvallisuushuomautuksia Älä käytä värinätoimintoa, jos käsiesi tai käsivarsiesi luustossa, nivelissä tai lihaksissa on jokin sairaus tai vamma. Jos sinulla on jokin sairaus tai vamma, älä pelaa pelejä langattomalla DUALSHOCK 3-ohjaimella, jos et ole määrittänyt värinätoiminnon tilaksi [Pois päältä]. Kun käytät langattoman ohjaimen liiketunnistinta, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin. Ohjain saattaa aiheuttaa esine- tai henkilövahinkoja, jos se osuu esineeseen tai henkilöön. Varmista ennen liiketunnistimen käyttöönottoa, että sinulla on tarpeeksi tilaa liikkua. Pidä lujasti kiinni langattomasta ohjaimesta, jotta se ei lipeä otteestasi ja aiheuta vahinkoa. Kun käytät langatonta ohjainta USB-kaapelin kanssa, varmista, että kaapeli ei voi osua ihmisiin tai esineisiin. Älä irrota kaapelia PS3 -järjestelmästä pelin aikana. * Nämä huomautukset koskevat myös muita ohjaimia. Tuuletusaukot Älä peitä järjestelmän tuuletusaukkoja. Varmista järjestelmän hyvä tuuletus noudattamalla seuraavia ohjeita: Sijoita järjestelmä vähintään 10 cm päähän seinästä. Älä sijoita järjestelmää pitkäkarvaiselle matolle. Älä sijoita järjestelmää ahtaaseen tilaan. Älä peitä järjestelmää kankaalla. Älä anna pölyn kerääntyä tuuletusaukkoihin. Verkkojohdon käyttö Tarkista verkkojohdon kunto säännöllisesti. Jos verkkojohto on vioittunut, lopeta järjestelmän käyttö välittömästi ja ota yhteyttä PlayStation asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat jokaisen PlayStation 3- ohjelmiston käyttöoppaassa. Käytä vain järjestelmän mukana toimitettua verkkojohtoa. Älä tee muutoksia verkkojohtoon. Älä koske verkkojohdon pistokkeeseen märillä käsillä. Varmista, ettei verkkojohdon päällä kävellä ja ettei johto joudu puristuksiin varsinkaan jatkoliitäntöjen ja järjestelmän liitännän kohdalta. Älä aseta raskaita esineitä verkkojohdon päälle. Älä sijoita verkkojohtoa lämmityslaitteiden läheisyyteen äläkä altista johtoa kuumuudelle. Estä pölyn ja vieraiden aineiden kerääntyminen AC IN -liitäntään. Tarkista ennen verkkojohdon liittämistä, ettei töpselissä, pistorasiassa tai järjestelmän takaosassa sijaitsevassa AC IN -liitännässä ole pölyä tai vieraita aineita. Puhdista likainen töpseli tai liitäntä kuivalla kankaalla ennen liittämistä. Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos aiot puhdistaa järjestelmän tai siirtää sitä, tai jos järjestelmä ei ole käytössä pitkään aikaan. Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, tartu töpseliin ja vedä kohtisuoraan pistorasiasta poispäin. Älä koskaan vedä johdosta tai vedä töpseliä vinosti pistorasiasta poispäin. Älä liitä verkkojohtoa volttimuuntajaan tai vaihtomuuntimeen. Verkkojohdon liittäminen volttimuuntajaan tai vaihtomuuntimeen (esimerkiksi autokäyttöä varten) voi kuumentaa järjestelmän ja aiheuttaa tulipalon tai järjestelmän vioittumisen. 6

7 Älä koskaan pura järjestelmää tai järjestelmän lisälaitteita äläkä tee niihin muutoksia Käytä PS3 -järjestelmää ja sen lisälaitteita tuotteen dokumentaation mukaisesti. Järjestelmän sekä järjestelmän piiristökokoonpanon ja lisälaitteiden analyysi tai muuttaminen on kielletty. Luvaton muutosten teko järjestelmään tai lisälaitteeseen kumoaa takuun. PS3 -järjestelmä ei sisällä osia, joita käyttäjä voi huoltaa. Järjestelmän mukana tulleen kovalevyn (HDD) voi poistaa, mutta sitä ei saa purkaa tai muokata. Järjestelmän avaaminen voi altistaa käyttäjän lasersäteilylle tai sähköiskulle. Verkko Verkkoyhteyteen tarvitaan Internet-laajakaistayhteys. Käyttäjä on vastuussa Internet-palveluntarjoajan maksuista. Lisätietoja saat palvelusopimuksesta ja Internet-palveluntarjoajalta. Käytä vain 10BASE-T-, 100BASE-TX- tai 1000BASE-T-verkon kanssa yhteensopivaa Ethernet-kaapelia. Älä käytä muita kuin tässä käyttöoppaassa mainittuja kaapeleita, ja älä käytä vakiopuhelinjohtoja. Vääränlaisen johdon tai kaapelin käyttäminen voi lisätä LAN-liitännässä kulkevan virran määrää ja aiheuttaa kuumenemista, tulipalon tai järjestelmän vioittumisen. Langaton verkkotoiminto Järjestelmä käyttää langattomaan verkkotoimintoon 2,4 GHz:n radioaaltoja. Useat muutkin laitteet käyttävät samaa taajuusaluetta. Tämän tuotteen suunnittelussa on pyritty minimoimaan muiden, samaa taajuutta käyttävien laitteiden vaikutus. Joissakin tapauksissa muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt saattavat kuitenkin heikentää yhteysnopeutta, lyhentää signaalin kantamaa tai katkaista yhteyden äkisti. Kun PS3 -järjestelmän verkkohakutoiminto on käytössä WLAN-yhteyden tukiasemien löytämiseksi, haku saattaa löytää tukiasemia, joita ei ole tarkoitettu yleiseen käyttöön. Luo yhteys vain sellaiseen tukiasemaan, johon sinulla on käyttöoikeus, tai sellaiseen WLAN-verkkoon, joka on tarkoitettu julkiseen käyttöön. Kosteuden tiivistyminen Jos järjestelmä tai levy tuodaan suoraan kylmästä paikasta lämpimään, järjestelmän sisällä olevaan linssiin tai levyyn saattaa tiivistyä kosteutta. Jos näin käy, järjestelmän toiminnassa saattaa ilmetä virheitä. Poista tässä tapauksessa levy järjestelmästä, katkaise järjestelmän virta ja irrota verkkojohto pistorasiasta. Älä laita levyä järjestelmään, ennen kuin kosteus on haihtunut (tämä saattaa viedä useita tunteja). Jos järjestelmä ei tämän jälkeenkään toimi oikein, ota yhteyttä PlayStation -asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat jokaisen PlayStation 3- ohjelmiston käyttöoppaassa. Puhdistus Irrota verkkojohto pistorasiasta turvallisuuden vuoksi ennen järjestelmän tai siihen liitettyjen lisälaitteiden puhdistamista. Ulkopintojen puhdistus (järjestelmän ja langattoman ohjaimen muovipinnat) Noudattamalla alla olevia ohjeita ehkäiset tuotteen ulkopintojen kulumisen ja väripintojen haalistumisen. Pyyhi pinnat pehmeällä, kuivalla kankaalla. Älä käytä puhdistuksessa hyönteismyrkkyjä tai muita syttymisherkkiä aineita. Älä aseta kumi- tai vinyylipintaisia esineitä tuotteen päälle pitkiksi ajoiksi. Älä käytä puhdistuksessa liuottimia tai muita kemikaaleja. Älä pyyhi pintoja kemiallisesti käsitellyllä puhdistusliinalla. FI Varotoimet 7

8 Varotoimet Tuuletusaukot Jos järjestelmän tuuletusaukkoihin on kerääntynyt pölyä, poista pöly pienitehoisella pölynimurilla. Liitännät Älä käytä liitäntöjä, jos järjestelmän liitännät tai verkkojohto ovat likaisia. Jos liitännät ovat likaisia, sähkövirran kulku saattaa estyä. Poista lika kuivalla kankaalla. Levyjen puhdistaminen Puhdista levyt pehmeällä kankaalla. Pyyhi pinta aina levyn keskustasta ulospäin. Älä käytä puhdistuksessa liuottimia, levynpuhdistusaineita, staattisuuden poistosuihkeita tai muita kemikaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa levyä. Levyt Yhteensopivuuteen liittyvä huomautus Jotkin levyt saattavat sisältää aluerajoituksia, jolloin ne eivät ehkä toimi järjestelmässä. Lisätietoja on levyn pakkauksessa. Käsittely Älä koske levyn pintaan, kun käsittelet levyä, vaan tartu aina levyn reunoihin. Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä äläkä kirjoita levyn pintaan. Sormenjäljet, lika, pöly ja naarmut voivat vääristää kuvaa tai heikentää äänenlaatua. Käsittele levyjä aina varoen ja tarkista ennen käyttöä, että levy on puhdas. Säilytys Älä säilytä levyjä kuumissa tai kosteissa paikoissa tai suorassa auringonvalossa. Säilytä levyjä kotelossa, jos levyjä ei käytetä pitkään aikaan. Kotelottomien levyjen pinoaminen tai säilyttäminen pystyssä voi vääristää levyjä. 8

9 FI Varotoimet 9

10 PS3 -järjestelmän online-tietoja Tässä käyttöoppaassa kuvataan laitteisto-ominaisuuksia ja annetaan perustietoja PS3 -järjestelmän alkuvalmisteluista ja käyttämisestä. Mukana on myös varoituksia ja varotoimia, jotka takaavat järjestelmän turvallisen käytön. Voit käsitellä myös seuraavia Internetissä saatavilla olevia tietoja. Online-käyttöopas käytettävissä osoitteessa eu.playstation.com/manuals Tämä käyttöopas sisältää yksityiskohtaisia tietoja PS3 -järjestelmän käytöstä. Käyttöjärjestelmän päivitykset Tällä sivustolla ovat käyttöjärjestelmän päivityksiin liittyvät uusimmat tiedot. Virallinen PlayStation 3-sivusto PlayStation 3-tuotteiden virallisella sivustolla on uusimpia tietoja peleistä ja lisälaitteista. Tukipalvelut PlayStation -tuotepalvelun virallisella sivustolla ovat uusimmat tuotteeseen liittyvät kysymykset ja vastaukset. Ystävät Chat ja viestinvaihto PlayStation Network PlayStation Network-verkon palveluiden käyttäminen Verkko Internet-yhteyden muodostaminen Pelit Pelien pelaaminen Videot 10 Varmista, että kaikki seuraavat esineet ovat hallussasi. Jos esineitä puuttuu, ota yhteyttä PlayStation -asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat jokaisen PlayStation 3-ohjelmiston käyttöoppaassa. PlayStation 3-järjestelmä Langaton DUALSHOCK 3-ohjain Tulostetut materiaalit Euro-AV-liitin Verkkojohto AV-kaapeli USB-kaapeli Tässä käyttöoppaassa julkaistut tiedot järjestelmän toiminnallisuudesta ja kuvat järjestelmästä saattavat poiketa omasta PS3 -järjestelmästäsi, jos käytössäsi on käyttöjärjestelmän eri versio. Videoiden toisto Musiikki Musiikin soittaminen Kuvat Kuvien näyttäminen Asetukset PS3 -järjestelmäasetusten muokkaaminen Käyttäjät PS3 -järjestelmään sisäänkirjautuvien käyttäjien valinta

11 XMB (XrossMediaBar) -valikko PS3 -järjestelmän käyttöliittymää kutsutaan nimellä XMB (XrossMediaBar). Luokka 1 2 Valitse luokka - tai -näppäimellä. Valitse kohde - tai -näppäimellä. FI Kohde 3 Vahvista valittu kohde painamalla -näppäintä. Suuntanäppäimet: Näiden avulla valitaan näytöstä luokkia tai kohteita. -näppäin: Tuo näkyviin asetusvalikon tai ohjauspaneelin PS-näppäin: Tuo XMB -valikon näyttöön. Käynnistää tai sammuttaa järjestelmän. Jos valitset kuvakkeen ja painat -näppäintä, saat asetusvalikon näkyviin. Jos painat -näppäintä sisällön toiston aikana, näkyviin tulee ohjauspaneeli. -näppäin: Vahvistaa valitun kohteen. -näppäin: Peruuttaa toiminnon. Kuvakkeet Asetusvalikko Ohjauspaneeli 11

12 Osien nimet Järjestelmä edestä/takaa Langaton DUALSHOCK 3-ohjain Porttien merkkivalot USB-liitäntä Levyasema L2-näppäin L1-näppäin R2-näppäin R1-näppäin WLAN-käytön merkkivalo HDD-käytön merkkivalo USB-liitännät Virtapainike Avauspainike Suuntanäppäimet -näppäin -näppäin -näppäin -näppäin LAN-liitäntä HDMI OUT -liitäntä Vasen sauva / L3-näppäin* SELECT-näppäin * L3- ja R3-näppäimet toimivat, kun sauvaa painetaan. Oikea sauva / R3-näppäin* START-näppäin PS-näppäin 12 Varoituksia Tuuletusaukko AC IN -liitäntä AV MULTI OUT -liitäntä DIGITAL OUT (OPTICAL) -liitäntä Älä käytä järjestelmää suljetussa kaapissa tai muussa vastaavassa paikassa, joka saattaa kerätä lämpöä. Järjestelmä saattaa ylikuumentua, mikä voi aiheuttaa tulipalon, vammoja tai toimintahäiriön. Jos järjestelmän sisäinen lämpötila nousee, virtamerkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja vihreänä. Jos näin käy, sammuta järjestelmä ( sivu 21) ja anna sen olla hetken aikaa käyttämättömänä. Kun järjestelmä on viilentynyt, siirrä se hyvin tuuletettuun paikkaan ja jatka sitten käyttöä. Huomautuksia Älä sijoita järjestelmää paikkaan, jossa se altistuu suurelle määrälle pölyä tai tupakansavua. Järjestelmän sisäisiin osiin (kuten linssiin) kertyvä pöly ja tupakansavun jäänteet voivat vioittaa järjestelmää. Älä liikuta järjestelmää tai muuta järjestelmän asentoa, kun virtamerkkivalo palaa vihreänä tai välkkyy vihreänä. Järjestelmän siirtämisestä aiheutuva tärinä saattaa hävittää tai vahingoittaa tietoja tai vaurioittaa järjestelmää. Vihje Jos asetat järjestelmän pystyasentoon, käytä pystytukea (lisävaruste).

13 Aloittaminen Yhteystavat Kytke järjestelmä televisioon Voit kytkeä järjestelmän televisioon seuraavilla tavoilla. Videoulostulo tarkkuudella SD (tavallinen tarkkuus) FI HDMI OUT -liitäntä AV MULTI OUT -liitäntä AV MULTI OUT -liitäntä AV-kaapeli Euro-AV Connector TV Aloittaminen Videoulostulo tarkkuudella HD (teräväpiirto) - komponentti-video AV MULTI OUT -liitäntä Komponentti-AV-kaapeli (lisävaruste) COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R TV Videoulostulo tarkkuudella HD (teräväpiirto) - HDMI TM Jos ruudussa ei näy kuvaa Jos vaihdat järjestelmän kytkemiseen käytettyä kaapelia, kuva ei ehkä tule näkyviin. Jos näin käy, sammuta järjestelmä ja käynnistä se sitten uudelleen painamalla järjestelmän etuosan virtapainiketta ainakin viiden sekunnin ajan (kunnes järjestelmä antaa kaksi äänimerkkiä). Videoulostulon asetukseksi palautuu SD (tavallinen tarkkuus). Vihjeitä HDMI OUT -liitäntä HDMI-kaapeli (lisävaruste) Lisätietoja videoulostulon kaapeleista ja tuetuista näyttötiloista on kohdissa PS3 -järjestelmän videoulostulo ( sivu 16) ja Videoulostulon kaapelityypit ( sivu 17). Kotikäyttöä varten voit kytkeä järjestelmään digitaalista audioulostuloa tukevia audiolaitteita, kuten viritinvahvistimen. Lisätietoja on kohdassa Digitaalisten audiolaitteiden kytkentä ( sivu 20). TV 13

14 Aloittaminen Kytke Ethernet-kaapeli (lisävaruste) Muodosta Ethernet-kaapelin avulla järjestelmään Internet-yhteys. LAN-liitäntä AC IN -liitäntä Vihje Voit muodostaa Internet-yhteyden käyttämällä langatonta verkkoyhteyttä ilman Ethernet-kaapelia. Lisätietoja on kohdassa Verkkoasetusten säätäminen ( sivu 28). Varoituksia Älä kytke järjestelmän LAN-liitäntään puhelinjohtoa tai muita johtoja tai kaapeleita, jotka eivät ole yhteensopivia järjestelmän kanssa, sillä tämä saattaa aiheuttaa kuumenemista, tulipalon tai toimintavirheitä. Kytke verkkojohto Kun olet kytkenyt verkkojohdon pistorasiaan, PS3 -järjestelmän virtamerkkivalo syttyy palamaan punaisena ( sivu 21). Joissakin maissa saattaa olla käytössä erilainen pistoke kuin kuvassa. Varoituksia Älä kytke järjestelmän verkkojohtoa pistorasiaan, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty. 14

15 Käyttöjärjestelmän alkuasennus 5 Tee alkuasennus. Kun järjestelmä on käynnistetty, tee alkuasennus. 1 Kytke televisioon virta ja vaihda television videosisääntulo vastaamaan PS3 -järjestelmän sisääntuloliitintä. FI 2 Paina virtapainiketta. Virtamerkkivalo muuttuu vihreäksi, ja kuva tulee näkyviin televisionäyttöön. Virtamerkkivalo Virtapainike 3 Yhdistä langaton ohjain järjestelmään USB-kaapelilla. 4 Paina ohjaimen PS-näppäintä. Järjestelmä tunnistaa ohjaimen. Tämän jälkeen näkyviin tulee alkuasennuksen näyttö. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja määritä järjestelmäkielen, aikavyöhykkeen, päiväyksen ja ajan asetukset sekä käyttäjätunnus. Tämän jälkeen avautuu Internet-yhteyden asetusnäyttö. Jos muodostat yhteyden Ethernet-kaapelin kautta, järjestelmä valitsee perusasetukset automaattisesti, kun seuraat näkyviin tulevia ohjeita. Jos muodostat yhteyden WLAN-verkon kautta, seuraa kohdassa Verkkoasetusten säätäminen (langaton verkko) ( sivu 29) olevia ohjeita. Kun olet määrittänyt asetukset, television näyttöön tulee näkyviin XMB valikko ( sivu 11). Aloittaminen Vihjeitä Jos yhdistät järjestelmän televisioon HDMI-kaapelilla, alkuasennuksen aikana näkyviin tulee videoulostulon resoluution määrittämisnäyttö. Jos valitset vaihtoehdon [Kyllä] ja painat sitten -näppäintä, järjestelmä valitsee automaattisesti parhaan resoluution. Lisätietoja tekstin kirjoittamisesta on kohdassa Näyttönäppäimistön käyttäminen ( sivu 34). Alkuasennuksen aikana määritettyjä asetuksia voidaan vaihtaa kohteessa (Asetukset) tai (Käyttäjät). Lisätietoja on online-käyttöoppaassa (käytettävissä osoitteessa eu.playstation.com/manuals). 15

16 Aloittaminen PS3 -järjestelmän videoulostulo PS3 -järjestelmän kuvasignaalit voivat käyttää kahta resoluutiota: HD (teräväpiirto) tai SD (tavallinen tarkkuus). Tarkista television käyttöoppaasta, kumpaa näyttötilaa televisio tukee. HD (teräväpiirto) SD (tavallinen tarkkuus) Näytön tila * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Kuvasuhde 16:9 16:9 16:9 * 1 Tämä numero ilmoittaa juovien määrän. Huomaa, että i on lyhenne sanasta interlace (lomitettu) ja p sanasta progressive (progressiivinen). Progressiivisen asetuksen käyttö tuottaa laadukkaan videonäytön, joka ei välky juuri lainkaan. * 2 Järjestelmän videoulostulon asetus näkyy muodossa [Standardi (PAL)]. 16:9 4:3 16:9 4:3 Resoluutioiden ero näytöissä HD-näyttö SD-näyttö 16

17 Videoulostulon kaapelityypit Television resoluutio määräytyy sen mukaan, minkälaiset sisääntulon liitännät televisiossa on ja mitä kaapelia käytetään. Valitse käytettävää televisiota vastaava kaapeli. HDMI-kaapeli*² (lisävaruste) Komponentti-AV-kaapeli (lisävaruste) Kaapelityyppi Television sisääntulon liitäntä Tuetut näyttötilat *¹ HDMI IN -liitäntä 1080p / 1080i / 720p / 576p Komponentti- VIDEO IN -liitäntä COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i* 3 FI Aloittaminen S VIDEO -kaapeli (lisävaruste) S VIDEO IN -liitäntä S VIDEO L-AUDIO-R 576i* 3 AV-kaapeli (toimitetaan mukana) VIDEO IN -liitäntä (komposiitti) VIDEO L-AUDIO-R 576i* 3 AV-kaapeli (toimitetaan mukana) Euro-AV-liitin (toimitetaan mukana) Euro-AV-liitäntä (SCART) 576i* 3 * 1 Jotkin videomuodot eivät ehkä ole tuettuja sen mukaan, minkä tyyppinen televisio on käytössä ja mitä sisältöä toistetaan. * 2 Kytke järjestelmä televisioon HDMI-kaapelilla (lisävaruste). HDMI-kaapeli voi välittää sekä kuvaa että ääntä, joten voit nauttia digitaalitasoisesta videokuvasta ja äänistä niin, ettei kuvan laatu kärsi juuri lainkaan. * 3 Järjestelmän videoulostulon asetus näkyy muodossa [Standardi (PAL)]. 17

18 Aloittaminen Videoulostulon asetusten määrittäminen Käytettyjen kaapeleiden ja liitäntöjen perusteella saatat joutua määrittämään PS3 -järjestelmän videoulostulon asetuksia, jotta televisio voisi toistaa videota HD (teräväpiirto) -tarkkuudella ( sivu 16). Jos kuva ei tule ruutuun Valitse televisiosta se videosisääntulon liitäntä, johon järjestelmä on kytketty. Sammuta järjestelmä ja käynnistä se sitten uudelleen painamalla järjestelmän etuosan virtapainiketta ainakin viiden sekunnin ajan (kunnes järjestelmä antaa kaksi äänimerkkiä). Videoulostulon asetukseksi palautuu SD (tavallinen tarkkuus). 3 Vahvista näyttö ja paina sitten -näppäintä. Jos vaihdoit liitäntää vaiheessa 2, näkyviin tulee ruutu, jossa pyydetään vahvistamaan muutos. 4 Vahvista asetukset, valitse [Kyllä] ja paina sitten -näppäintä. Jos vaihdoit liitäntää vaiheessa 2, näkyviin tulee ruutu, jossa pyydetään vahvistamaan muutos. 1 Valitse (Asetukset) (Näyttöasetukset) [Videoulostulon asetukset] ja paina sitten -näppäintä. 2 Valitse se sisääntulon liitäntä ( sivu 17), johon järjestelmä on kytketty, ja paina sitten -näppäintä. 5 Valitse television tukemat resoluutiot ja paina sitten -näppäintä. Television näyttämä resoluutio määräytyy valitun sisääntulon liitännän ja kaapelin perusteella ( sivu 17). Videoulostulossa käytetään korkeinta valitsemaasi resoluutiota. Vaiheessa 2 valitun liitännän mukaan tämä ruutu ei ehkä tule näkyviin. 18 Jos valitset [HDMI]-asetuksen, seuraavassa ruudussa vaihtoehtoja ovat [Automaattinen] ja [Omat asetukset]. Useimmissa tapauksissa kannattaa valita [Automaattinen], jolloin järjestelmä valitsee videoulostulon asetukset automaattisesti. Jos valitset vaihtoehdon [AV MULTI / SCART], seuraavassa ruudussa tulee valita ulostulosignaalin tyyppi. Useimmissa tapauksissa kannattaa valita [Y Pb/Cb Pr/Cr].

19 6 Vahvista asetukset, valitse [Kyllä] ja paina sitten -näppäintä. Vaiheessa 2 valitun liitännän ja vaiheessa 5 valittujen resoluutioiden mukaan tämä ruutu ei ehkä tule näkyviin. 9 Määritä audioulostulon asetukset. Määritä seuraavaksi audioulostulon asetukset. Määritä asetukset vastaamaan käytössä olevan television tai audiolaitteen asetuksia. FI 7 Valitse television tyyppi ja paina sitten -näppäintä. Jos valitsit vaiheessa 5 vaihtoehdon [Standardi (PAL)] tai [576p], näkyviin tulee ruutu, jossa valitaan TV-ruudun koko. Valitse käytössä olevaa televisiota vastaava asetus. Jos valitsit vaiheessa 5 vaihtoehdon [720p] tai korkeamman resoluution, järjestelmä määrittää television tyypiksi automaattisesti 16:9, ja televisioruudun kokoon liittyvä ruutu ei tule näkyviin. 8 Vahvista asetukset ja paina sitten -näppäintä. Videoulostulon asetukset tallentuvat järjestelmään. Jos valitset vaihtoehdon [HDMI], voit valita seuraavassa ruudussa joko [Automaattinen] tai [Omat asetukset]. Useimmissa tapauksissa kannattaa valita [Automaattinen]. Jos käytät äänen ulostuloon televisiosta muuta kaapelia kuin HDMIkaapelia, valitse [Audiosisääntulon liitin / SCART / AV MULTI]. Jos käytät digitaalista optista kaapelia, valitse [Optinen digitaali] ja valitse audioulostulon formaatti seuraavassa ruudussa. 10 Vahvista asetukset ja paina sitten -näppäintä. Vihje Audioulostulon asetukset tallentuvat järjestelmään. Voit säätää audioulostulon asetuksia kohdassa (Asetukset) (Ääniasetukset) [Audioulostulon asetukset]. Aloittaminen 19

20 Aloittaminen Digitaalisten audiolaitteiden kytkentä Kotikäyttöä varten voit kytkeä järjestelmään digitaalista audioulostuloa tukevia audiolaitteita, kuten viritinvahvistimen. Audiolaitteen kytkemiseen liittyviä esimerkkejä Audiolaite voidaan kytkeä PS3 -järjestelmään HDMI-kaapelilla tai digitaalisella optisella kaapelilla. PS3 -järjestelmän audioulostulo Tuetut kanavat saattavat vaihdella käytetyn ulostuloliitännän mukaan. PS3 -järjestelmän ulostuloliitännät Ulostuloon käytettävät kanavat 2 kan. 5.1 kan. 7.1 kan. AV MULTI OUT -liitäntä DIGITAL OUT (OPTICAL) -liitäntä HDMI OUT -liitäntä Vihjeitä Kun kytket järjestelmään digitaalisen audiolaitteen, valitse (Asetukset) (Ääniasetukset) [Audioulostulon asetukset] ja säädä audioulostulon asetuksia tarpeen mukaan. Samanaikaista äänen ulostuloa useista liittimistä käytetään siirtymällä kohtaan (Asetukset) (Ääniasetukset) [Äänen moniulostulo] ja valitsemalla asetukseksi [Päällä]. Sekä audio- että videoulostulo toteutetaan HDMI-kaapelilla. Jos sekä televisiossa että audiolaitteessa on HDMI-liitännät, voit käyttää televisiokuvan ulostuloon audiolaitetta. Jos laite on kytketty PS3 -järjestelmään HDMI-kaapelilla, älä sammuta laitetta, kun järjestelmään on kytketty virta (virtamerkkivalo palaa vihreänä). Tämä saattaa vääristää ääniä tai aiheuttaa epänormaaleja ääniä. HDMI-kaapeli HDMI-kaapeli (lisävaruste) HDMI-kaapeli (lisävaruste) Digitaalinen audiolaite Digitaalinen optinen kaapeli Digitaalinen optinen audiokaapeli (lisävaruste) Käytössä olevan television videoulostulon kaapeli ( sivu 17) TV TV 20

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne.

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. FI Turvallisuus- ja tukitiedot Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. 7010640 Varoitukset Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee

Lisätiedot

Ohjekirja PSP-E1004 7017789

Ohjekirja PSP-E1004 7017789 FI Ohjekirja PSP-E1004 7017789 Sisällysluettelo Ohjeet ja varoitukset VAROITUS 4 Varotoimet 6 PSP -järjestelmän käyttäminen Osat ja ominaisuudet 10 Akun lataaminen 12 Järjestelmän käynnistäminen ja sammuttaminen

Lisätiedot

Pikaopas. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten.

Pikaopas. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten. FI Pikaopas Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten. 7011586 Varoitus Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Siten voit vähentää tulipalon

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1) 3-452-776-51(1) z Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct Käyttöohjeet 3-452-776-51(1) Blu-ray Disc / DVD Player

Lisätiedot

käyttöohje Mielikuvitus rajana

käyttöohje Mielikuvitus rajana BD-ES6000 BD-ES6000E Blu-ray -levysoitin käyttöohje Mielikuvitus rajana Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit sen osoitteessa www.samsung.com/register

Lisätiedot

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän käyttöopas kaikki on mahdollista Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit

Lisätiedot

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS Vain BD-AMS20S Vain BD-AMS20S KÄYTTÖOPAS SUOMI Introduction TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN RISKIÄ,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG LE46C755R2W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378342

Käyttöoppaasi. SAMSUNG LE46C755R2W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378342 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan lukeminen auttaa oppimaan kameran oikean käyttötavan. Säilytä opas huolellisesti, jotta voit käyttää

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 65 Tietokoneen peruskäyttö 66 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 66 Turvallisuusohjeet... 66 Tietokoneen turvallinen käyttäminen.. 66 Tutustuminen

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 3 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 4 Tutustuminen

Lisätiedot

HP:n kannettava tietokone. Viiteopas

HP:n kannettava tietokone. Viiteopas HP:n kannettava tietokone Viiteopas Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel on Intel Corporationin

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray / DVD-soitin BDP-S370/S373 4-169-142-11(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray / DVD-soitin BDP-S370/S373 4-169-142-11(1) Tämän laitteen ohjelmistoa voidaan päivittää tulevaisuudessa. Tietojen saamiseksi saatavilla olevista päivityksistä käy sivustolla: http://support.sony-europe.com/ z Hyödyllisiä vihjeitä, vinkkejä ja tietoja

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE69KB - 1

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE69KB - 1 Käyttöohjekirja Packard Bell EasyNote TE69KB - 1 SISÄLLYSLUETTELO Tietokoneen käynnistäminen 4 Langaton yhteys... 4 Rekisteröinti... 5 Ohjelmiston asennus... 6 Palauttaminen... 6 Ongelmia?... 6 Tietokoneen

Lisätiedot

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 FI Käyttöopas Sisällys 1 Tärkeää 3 Turvallisuus 3 Hoitaminen 4 Legal 5 Kestävyys 7 Ohje ja tuki 9 2 Television käyttäminen

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Käyttöohjeet Aloittaminen Verkkoyhteydet Toiminnot Lisätietoja Vianetsintä Varoitukset/tekniset tiedot CMT-MX700Ni/MX750Ni VAROITUS Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja sanomalehdellä,

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 3 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 3 Tutustuminen omaan tietokoneeseen...

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tuotteen rekisteröinti 2 Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE - 1

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE - 1 Käyttöohjekirja Packard Bell EasyNote TE - 1 SISÄLLYSLUETTELO Tietokoneen käynnistäminen 4 Langaton yhteys... 4 Rekisteröinti... 5 Ohjelmiston asennus... 6 Palauttaminen... 6 Ongelmia?... 6 Tietokoneen

Lisätiedot

Käyttöohjeet LCD-televisio

Käyttöohjeet LCD-televisio Mallinro TX-L32E30E TX-L37E30E TX-L42E30E Käyttöohjeet LCD-televisio Kiitos tämän Panasonic-tuotteen ostamisesta. Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttämistä ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. Tässä

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä

Kotiteatterijärjestelmä Kotiteatterijärjestelmä Käyttöohjeet HT-XT3 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä,

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet 3-196-450-32(1) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HXD870/HXD970/HXD1070 2007

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-BDT330 DMP-BDT233 DMP-BDT230 DMP-BDT131 DMP-BDT130 Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat viittaavat malliin DMP-BDT330. Laiteohjelmiston päivitys

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot