Käyttöopas CECH-2104A CECH-2104B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas CECH-2104A CECH-2104B"

Transkriptio

1 FI Käyttöopas Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. CECH-2104A CECH-2104B

2 VAROITUS Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee antaa valtuutetun ammattimiehen hoidettavaksi. Varoitus Sellaisten ohjainten tai säätöjen käyttö tai sellaisten toimintojen suoritus, joita ei ole tässä kuvattu, saattaa aiheuttaa vaarallista altistumista säteilylle. Optisten instrumenttien käyttö tämän tuotteen kanssa lisää silmien vaurioitumisriskiä. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Valoärsykkeiden aiheuttamat kouristukset (valoherkkä epilepsia) Jos kärsit epilepsiasta tai olet kokenut kouristuksia, ota yhteyttä lääkäriin ennen pelaamisen aloittamista. Altistuminen tietyille välkkyville valoille tai valokuvioille voi aiheuttaa joillekin ihmisille silmäsärkyä, näköharhoja, päänsärkyä, lihasten nykimistä, pahoinvointia tai tajunnan menetyksen. Tällaiset henkilöt voivat saada kohtauksen katsellessaan kuvaruutua tai pelatessaan pelejä. Jos koet pelaamisen aikana ainuttakaan yllä mainituista oireista, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin. Lopeta pelaaminen välittömästi, jos kärsit seuraavista oireista pelaamisen aikana Jos sinulla ilmenee yllä mainittujen oireiden lisäksi tai sijasta pelaamisen aikana päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, heikotusta, matkapahoinvoinnin kaltaisia oireita tai kipua jossakin ruumiinosassa, kuten silmissä, korvissa, käsissä, käsivarsissa tai jalkaterissä, lopeta pelaaminen välittömästi. Jos oireet jatkuvat, mene lääkäriin. 2 Tämä tuote on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi seuraavan luokituksen mukaan: IEC A2:2001. Laitteisto on testattu, ja sen on todettu täyttävän R&TTE-direktiivissä asetetut vaatimukset, kun käytössä on alle 3 metrin pituinen johto. Älä käytä yli 3 metrin pituisia johtoja. Tämän tuotteen valmistaja on Sony Computer Entertainment Inc., Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, Japan. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) ja tuoteturvallisuuden valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Tuotteen jakelusta Euroopassa huolehtii Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Radioaallot Radioaallot saattavat vaikuttaa elektronisiin ja terveyden kannalta tärkeisiin laitteisiin (kuten sydämentahdistajaan). Jos sinulla on sydämentahdistaja tai muu terveyteen vaikuttava laite, pyydä lisätietoja lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, ennen kuin käytät langatonta verkkotoimintoa (Bluetooth ja WLAN). Älä käytä langatonta verkkotoimintoa seuraavissa paikoissa: Paikoissa, joissa langaton verkko on kielletty (kuten sairaaloissa). Noudata sairaaloiden ja terveyskeskusten sääntöjä, kun käytät järjestelmää kyseisissä tiloissa. Palohälytinten, automaattisen ovien ja muiden automatisoitujen laitteiden läheisyydessä.

3 Käyttöjärjestelmä Tuotteen mukana toimitettu käyttöjärjestelmä on Sony Computer Entertainment Inc:n rajoitetun lisenssin alainen. Lisätietoja on osoitteessa Kansallista vientiä koskevat rajoitukset FI Tuote saattaa olla kansallisten vientirajoituslakien alainen. Käyttäjän on noudatettava kyseisten lakien vaatimuksia sekä kaikkia muita tuotetta koskevia lakeja. VAROITUS 3

4 Sisällysluettelo VAROITUS... 2 Varotoimet... 5 PS3 -järjestelmän online-tietoja XMB (XrossMediaBar) -valikko Osien nimet Aloittaminen Yhteystavat Käyttöjärjestelmän alkuasennus PS3 -järjestelmän videoulostulo Digitaalisten audiolaitteiden kytkentä...20 PS3 -järjestelmän käynnistäminen ja sammuttaminen Langattoman ohjaimen käyttäminen Sisällöntoisto Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD USB-laitteiden sisällöntoisto...25 Toistettavat tiedostomuodot...25 Pelien pelaaminen Pelien yhteensopivuus...26 Pelien pelaaminen...26 Ohjainasetukset...26 PlayStation 3-ohjelmien tallennetut tiedot...26 PlayStation -muotoisten ohjelmistojen tallennetut tiedot...27 Verkkoasetusten säätäminen Verkkoasetusten säätäminen (langallinen verkko)...29 Verkkoasetusten säätäminen (langaton verkko)...29 Mukautettujen asetusten säätäminen Internet-yhteyden muodostaminen Internet-selaimen käyttäminen...32 Käyttöoppaan tarkastelu...32 PlayStation Network-tilin luominen...32 PS3 -järjestelmäpäivitykset Näyttönäppäimistön käyttäminen Lapsilukko Kovalevyn (HDD) vaihtaminen Tietojen varmuuskopiointi...36 Kovalevyn (HDD) poistaminen Kovalevyn (HDD) vaihtaminen...38 Käyttöjärjestelmän asentaminen uudelleen...39 Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen...40 PS3 -järjestelmän palauttaminen ennalleen Ennen PS3 -järjestelmän hävittämistä tai siirtämistä Ennen huoltopyyntöä Laitteistotiedot TAKUU Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

5 Varotoimet Turvallisuus Tämä tuote on suunniteltu mahdollisimman turvalliseksi käyttää. Kaikki sähkölaitteet voivat kuitenkin väärin käytettynä aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai vammoja. Voit minimoida onnettomuusriskit noudattamalla seuraavia ohjeita: Noudata kaikkia varoituksia, varotoimia ja ohjeita. Tarkista säännöllisesti laitteen verkkojohdon kunto sekä töpselin ja pistorasian ympäristö kerääntyneen pölyn varalta. Lopeta käyttö välittömästi ja irrota verkkojohto ja muut kaapelit, jos laite alkaa toimia tavallisesta poikkeavalla tavalla, päästää outoja ääniä tai hajuja tai muuttuu polttavan kuumaksi. Ota yhteyttä PlayStation -asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat jokaisen PlayStation 3-ohjelmiston käyttöoppaassa. Käyttö ja käsittely Käytä konsolia hyvin valaistussa tilassa ja istu riittävän kaukana TV-ruudusta. Vältä PS3 -järjestelmän pitkäaikaista käyttöä. Pidä kunkin pelitunnin aikana aina 15 minuutin tauko. Vältä pelaamista, kun olet väsynyt tai unen tarpeessa. Lopeta järjestelmän käyttö välittömästi, jos tunnet olevasi väsynyt tai jos käsissäsi tuntuu kipua tai epämiellyttäviä tuntemuksia, kun käytät langatonta ohjainta. Jos oireet jatkuvat, mene lääkäriin. Jos kärsit käytön aikana seuraavista oireista, lopeta järjestelmän käyttö välittömästi. Jos oireet jatkuvat, mene lääkäriin. huimausta, pahoinvointia tai uupumusta tai matkapahoinvointia muistuttavia oireita kipua jossakin ruumiinosassa, kuten silmissä, korvissa, käsissä tai käsivarsissa. Pidä järjestelmä ja sen lisälaitteet, mukaan lukien kaapelisiteet ja kiinnittimet, poissa pienten lasten ulottuvilta. Kun järjestelmään on kytketty virta (virtamerkkivalo palaa vihreänä), älä kytke järjestelmään muita kuin USB-kaapeleita. Älä koske järjestelmään tai siihen kytkettyihin kaapeleihin ja lisälaitteisiin ukonilman aikana. Älä käytä järjestelmää tai sen lisälaitteita kosteissa tiloissa tai veden lähellä. Älä päästä järjestelmään tai lisälaitteisiin nestettä, pieniä hiukkasia tai muita niihin kuulumattomia aineita tai esineitä. Älä koske järjestelmän tai lisälaitteiden liitäntöihin tai liittimiin. Älä altista järjestelmää tai lisälaitteita pölylle, savulle tai höyrylle. Älä myöskään sijoita järjestelmää paikkaan, jossa se altistuu suurelle määrälle pölyä tai tupakansavua. Järjestelmän sisäisiin osiin (kuten linssiin) kerääntyvä pöly ja tupakansavun jäänteet voivat vioittaa järjestelmää. Älä sijoita järjestelmää tai lisälaitteita kuumaan tai kosteaan paikkaan tai alttiiksi suoralle auringonvalolle. Älä sijoita järjestelmää tai lisälaitteita epävakaalle, vinolle tai tärisevälle alustalle. Aseta järjestelmä vain vaaka- tai pystyasentoon. Jos asetat järjestelmän pystyasentoon, käytä järjestelmän tälle mallille tarkoitettua pystytukea (lisävaruste). Älä muuta järjestelmän asentoa, kun järjestelmän virta on kytketty päälle. Ole varovainen järjestelmää kantaessasi. Jos kanto-ote on huono, järjestelmä voi pudota ja aiheuttaa vahinkoja tai vammoja. Älä liikuta järjestelmää tai muuta järjestelmän asentoa, kun järjestelmään on asetettu levy. Tärinä saattaa naarmuttaa levyä ja vaurioittaa järjestelmää. Älä katkaise virtaa järjestelmästä, kun tietoja tallennetaan kovalevylle (HDD) tai ladataan kovalevyltä (HDD). Älä seiso järjestelmän päällä, aseta vieraita esineitä järjestelmän päälle tai pinoa järjestelmää muiden laitteiden kanssa. Älä sijoita järjestelmää ja siihen liitettyjä lisälaitteita lattialle tai paikkaan, jossa niihin voi kompastua. Älä ole pitkiä aikoja kosketuksissa järjestelmän tai järjestelmän tuuletusaukoista poistuvan ilman kanssa, kun järjestelmä on käytössä. Pitkäaikainen altistuminen saattaa aiheuttaa lieviä palovammoja. FI Varotoimet 5

6 Varotoimet Jos järjestelmä on liitetty plasma- tai projektiotelevisioon*, älä jätä televisiota tilaan, jossa sama pysäytyskuva näkyy ruudulla pitkiä aikoja. Kuva saattaa palaa pysyvästi näyttöön. * Ei koske LCD-televisioita. Vanhempien tulee valvoa lastensa online-toimintaa Internetin turvallisen ja vastuuntuntoisen käytön varmistamiseksi. Lisätietoja on osoitteessa Langattoman DUALSHOCK 3-ohjaimen* käyttöön liittyviä turvallisuushuomautuksia Älä käytä värinätoimintoa, jos käsiesi tai käsivarsiesi luustossa, nivelissä tai lihaksissa on jokin sairaus tai vamma. Jos sinulla on jokin sairaus tai vamma, älä pelaa pelejä langattomalla DUALSHOCK 3-ohjaimella, jos et ole määrittänyt värinätoiminnon tilaksi [Pois päältä]. Kun käytät langattoman ohjaimen liiketunnistinta, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin. Ohjain saattaa aiheuttaa esine- tai henkilövahinkoja, jos se osuu esineeseen tai henkilöön. Varmista ennen liiketunnistimen käyttöönottoa, että sinulla on tarpeeksi tilaa liikkua. Pidä lujasti kiinni langattomasta ohjaimesta, jotta se ei lipeä otteestasi ja aiheuta vahinkoa. Kun käytät langatonta ohjainta USB-kaapelin kanssa, varmista, että kaapeli ei voi osua ihmisiin tai esineisiin. Älä irrota kaapelia PS3 -järjestelmästä pelin aikana. * Nämä huomautukset koskevat myös muita ohjaimia. Tuuletusaukot Älä peitä järjestelmän tuuletusaukkoja. Varmista järjestelmän hyvä tuuletus noudattamalla seuraavia ohjeita: Sijoita järjestelmä vähintään 10 cm päähän seinästä. Älä sijoita järjestelmää pitkäkarvaiselle matolle. Älä sijoita järjestelmää ahtaaseen tilaan. Älä peitä järjestelmää kankaalla. Älä anna pölyn kerääntyä tuuletusaukkoihin. Verkkojohdon käyttö Tarkista verkkojohdon kunto säännöllisesti. Jos verkkojohto on vioittunut, lopeta järjestelmän käyttö välittömästi ja ota yhteyttä PlayStation asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat jokaisen PlayStation 3- ohjelmiston käyttöoppaassa. Käytä vain järjestelmän mukana toimitettua verkkojohtoa. Älä tee muutoksia verkkojohtoon. Älä koske verkkojohdon pistokkeeseen märillä käsillä. Varmista, ettei verkkojohdon päällä kävellä ja ettei johto joudu puristuksiin varsinkaan jatkoliitäntöjen ja järjestelmän liitännän kohdalta. Älä aseta raskaita esineitä verkkojohdon päälle. Älä sijoita verkkojohtoa lämmityslaitteiden läheisyyteen äläkä altista johtoa kuumuudelle. Estä pölyn ja vieraiden aineiden kerääntyminen AC IN -liitäntään. Tarkista ennen verkkojohdon liittämistä, ettei töpselissä, pistorasiassa tai järjestelmän takaosassa sijaitsevassa AC IN -liitännässä ole pölyä tai vieraita aineita. Puhdista likainen töpseli tai liitäntä kuivalla kankaalla ennen liittämistä. Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos aiot puhdistaa järjestelmän tai siirtää sitä, tai jos järjestelmä ei ole käytössä pitkään aikaan. Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, tartu töpseliin ja vedä kohtisuoraan pistorasiasta poispäin. Älä koskaan vedä johdosta tai vedä töpseliä vinosti pistorasiasta poispäin. Älä liitä verkkojohtoa volttimuuntajaan tai vaihtomuuntimeen. Verkkojohdon liittäminen volttimuuntajaan tai vaihtomuuntimeen (esimerkiksi autokäyttöä varten) voi kuumentaa järjestelmän ja aiheuttaa tulipalon tai järjestelmän vioittumisen. 6

7 Älä koskaan pura järjestelmää tai järjestelmän lisälaitteita äläkä tee niihin muutoksia Käytä PS3 -järjestelmää ja sen lisälaitteita tuotteen dokumentaation mukaisesti. Järjestelmän sekä järjestelmän piiristökokoonpanon ja lisälaitteiden analyysi tai muuttaminen on kielletty. Luvaton muutosten teko järjestelmään tai lisälaitteeseen kumoaa takuun. PS3 -järjestelmä ei sisällä osia, joita käyttäjä voi huoltaa. Järjestelmän mukana tulleen kovalevyn (HDD) voi poistaa, mutta sitä ei saa purkaa tai muokata. Järjestelmän avaaminen voi altistaa käyttäjän lasersäteilylle tai sähköiskulle. Verkko Verkkoyhteyteen tarvitaan Internet-laajakaistayhteys. Käyttäjä on vastuussa Internet-palveluntarjoajan maksuista. Lisätietoja saat palvelusopimuksesta ja Internet-palveluntarjoajalta. Käytä vain 10BASE-T-, 100BASE-TX- tai 1000BASE-T-verkon kanssa yhteensopivaa Ethernet-kaapelia. Älä käytä muita kuin tässä käyttöoppaassa mainittuja kaapeleita, ja älä käytä vakiopuhelinjohtoja. Vääränlaisen johdon tai kaapelin käyttäminen voi lisätä LAN-liitännässä kulkevan virran määrää ja aiheuttaa kuumenemista, tulipalon tai järjestelmän vioittumisen. Langaton verkkotoiminto Järjestelmä käyttää langattomaan verkkotoimintoon 2,4 GHz:n radioaaltoja. Useat muutkin laitteet käyttävät samaa taajuusaluetta. Tämän tuotteen suunnittelussa on pyritty minimoimaan muiden, samaa taajuutta käyttävien laitteiden vaikutus. Joissakin tapauksissa muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt saattavat kuitenkin heikentää yhteysnopeutta, lyhentää signaalin kantamaa tai katkaista yhteyden äkisti. Kun PS3 -järjestelmän verkkohakutoiminto on käytössä WLAN-yhteyden tukiasemien löytämiseksi, haku saattaa löytää tukiasemia, joita ei ole tarkoitettu yleiseen käyttöön. Luo yhteys vain sellaiseen tukiasemaan, johon sinulla on käyttöoikeus, tai sellaiseen WLAN-verkkoon, joka on tarkoitettu julkiseen käyttöön. Kosteuden tiivistyminen Jos järjestelmä tai levy tuodaan suoraan kylmästä paikasta lämpimään, järjestelmän sisällä olevaan linssiin tai levyyn saattaa tiivistyä kosteutta. Jos näin käy, järjestelmän toiminnassa saattaa ilmetä virheitä. Poista tässä tapauksessa levy järjestelmästä, katkaise järjestelmän virta ja irrota verkkojohto pistorasiasta. Älä laita levyä järjestelmään, ennen kuin kosteus on haihtunut (tämä saattaa viedä useita tunteja). Jos järjestelmä ei tämän jälkeenkään toimi oikein, ota yhteyttä PlayStation -asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat jokaisen PlayStation 3- ohjelmiston käyttöoppaassa. Puhdistus Irrota verkkojohto pistorasiasta turvallisuuden vuoksi ennen järjestelmän tai siihen liitettyjen lisälaitteiden puhdistamista. Ulkopintojen puhdistus (järjestelmän ja langattoman ohjaimen muovipinnat) Noudattamalla alla olevia ohjeita ehkäiset tuotteen ulkopintojen kulumisen ja väripintojen haalistumisen. Pyyhi pinnat pehmeällä, kuivalla kankaalla. Älä käytä puhdistuksessa hyönteismyrkkyjä tai muita syttymisherkkiä aineita. Älä aseta kumi- tai vinyylipintaisia esineitä tuotteen päälle pitkiksi ajoiksi. Älä käytä puhdistuksessa liuottimia tai muita kemikaaleja. Älä pyyhi pintoja kemiallisesti käsitellyllä puhdistusliinalla. FI Varotoimet 7

8 Varotoimet Tuuletusaukot Jos järjestelmän tuuletusaukkoihin on kerääntynyt pölyä, poista pöly pienitehoisella pölynimurilla. Liitännät Älä käytä liitäntöjä, jos järjestelmän liitännät tai verkkojohto ovat likaisia. Jos liitännät ovat likaisia, sähkövirran kulku saattaa estyä. Poista lika kuivalla kankaalla. Levyjen puhdistaminen Puhdista levyt pehmeällä kankaalla. Pyyhi pinta aina levyn keskustasta ulospäin. Älä käytä puhdistuksessa liuottimia, levynpuhdistusaineita, staattisuuden poistosuihkeita tai muita kemikaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa levyä. Levyt Yhteensopivuuteen liittyvä huomautus Jotkin levyt saattavat sisältää aluerajoituksia, jolloin ne eivät ehkä toimi järjestelmässä. Lisätietoja on levyn pakkauksessa. Käsittely Älä koske levyn pintaan, kun käsittelet levyä, vaan tartu aina levyn reunoihin. Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä äläkä kirjoita levyn pintaan. Sormenjäljet, lika, pöly ja naarmut voivat vääristää kuvaa tai heikentää äänenlaatua. Käsittele levyjä aina varoen ja tarkista ennen käyttöä, että levy on puhdas. Säilytys Älä säilytä levyjä kuumissa tai kosteissa paikoissa tai suorassa auringonvalossa. Säilytä levyjä kotelossa, jos levyjä ei käytetä pitkään aikaan. Kotelottomien levyjen pinoaminen tai säilyttäminen pystyssä voi vääristää levyjä. 8

9 FI Varotoimet 9

10 PS3 -järjestelmän online-tietoja Tässä käyttöoppaassa kuvataan laitteisto-ominaisuuksia ja annetaan perustietoja PS3 -järjestelmän alkuvalmisteluista ja käyttämisestä. Mukana on myös varoituksia ja varotoimia, jotka takaavat järjestelmän turvallisen käytön. Voit käsitellä myös seuraavia Internetissä saatavilla olevia tietoja. Online-käyttöopas käytettävissä osoitteessa eu.playstation.com/manuals Tämä käyttöopas sisältää yksityiskohtaisia tietoja PS3 -järjestelmän käytöstä. Käyttöjärjestelmän päivitykset Tällä sivustolla ovat käyttöjärjestelmän päivityksiin liittyvät uusimmat tiedot. Virallinen PlayStation 3-sivusto PlayStation 3-tuotteiden virallisella sivustolla on uusimpia tietoja peleistä ja lisälaitteista. Tukipalvelut PlayStation -tuotepalvelun virallisella sivustolla ovat uusimmat tuotteeseen liittyvät kysymykset ja vastaukset. Ystävät Chat ja viestinvaihto PlayStation Network PlayStation Network-verkon palveluiden käyttäminen Verkko Internet-yhteyden muodostaminen Pelit Pelien pelaaminen Videot 10 Varmista, että kaikki seuraavat esineet ovat hallussasi. Jos esineitä puuttuu, ota yhteyttä PlayStation -asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat jokaisen PlayStation 3-ohjelmiston käyttöoppaassa. PlayStation 3-järjestelmä Langaton DUALSHOCK 3-ohjain Tulostetut materiaalit Euro-AV-liitin Verkkojohto AV-kaapeli USB-kaapeli Tässä käyttöoppaassa julkaistut tiedot järjestelmän toiminnallisuudesta ja kuvat järjestelmästä saattavat poiketa omasta PS3 -järjestelmästäsi, jos käytössäsi on käyttöjärjestelmän eri versio. Videoiden toisto Musiikki Musiikin soittaminen Kuvat Kuvien näyttäminen Asetukset PS3 -järjestelmäasetusten muokkaaminen Käyttäjät PS3 -järjestelmään sisäänkirjautuvien käyttäjien valinta

11 XMB (XrossMediaBar) -valikko PS3 -järjestelmän käyttöliittymää kutsutaan nimellä XMB (XrossMediaBar). Luokka 1 2 Valitse luokka - tai -näppäimellä. Valitse kohde - tai -näppäimellä. FI Kohde 3 Vahvista valittu kohde painamalla -näppäintä. Suuntanäppäimet: Näiden avulla valitaan näytöstä luokkia tai kohteita. -näppäin: Tuo näkyviin asetusvalikon tai ohjauspaneelin PS-näppäin: Tuo XMB -valikon näyttöön. Käynnistää tai sammuttaa järjestelmän. Jos valitset kuvakkeen ja painat -näppäintä, saat asetusvalikon näkyviin. Jos painat -näppäintä sisällön toiston aikana, näkyviin tulee ohjauspaneeli. -näppäin: Vahvistaa valitun kohteen. -näppäin: Peruuttaa toiminnon. Kuvakkeet Asetusvalikko Ohjauspaneeli 11

12 Osien nimet Järjestelmä edestä/takaa Langaton DUALSHOCK 3-ohjain Porttien merkkivalot USB-liitäntä Levyasema L2-näppäin L1-näppäin R2-näppäin R1-näppäin WLAN-käytön merkkivalo HDD-käytön merkkivalo USB-liitännät Virtapainike Avauspainike Suuntanäppäimet -näppäin -näppäin -näppäin -näppäin LAN-liitäntä HDMI OUT -liitäntä Vasen sauva / L3-näppäin* SELECT-näppäin * L3- ja R3-näppäimet toimivat, kun sauvaa painetaan. Oikea sauva / R3-näppäin* START-näppäin PS-näppäin 12 Varoituksia Tuuletusaukko AC IN -liitäntä AV MULTI OUT -liitäntä DIGITAL OUT (OPTICAL) -liitäntä Älä käytä järjestelmää suljetussa kaapissa tai muussa vastaavassa paikassa, joka saattaa kerätä lämpöä. Järjestelmä saattaa ylikuumentua, mikä voi aiheuttaa tulipalon, vammoja tai toimintahäiriön. Jos järjestelmän sisäinen lämpötila nousee, virtamerkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja vihreänä. Jos näin käy, sammuta järjestelmä ( sivu 21) ja anna sen olla hetken aikaa käyttämättömänä. Kun järjestelmä on viilentynyt, siirrä se hyvin tuuletettuun paikkaan ja jatka sitten käyttöä. Huomautuksia Älä sijoita järjestelmää paikkaan, jossa se altistuu suurelle määrälle pölyä tai tupakansavua. Järjestelmän sisäisiin osiin (kuten linssiin) kertyvä pöly ja tupakansavun jäänteet voivat vioittaa järjestelmää. Älä liikuta järjestelmää tai muuta järjestelmän asentoa, kun virtamerkkivalo palaa vihreänä tai välkkyy vihreänä. Järjestelmän siirtämisestä aiheutuva tärinä saattaa hävittää tai vahingoittaa tietoja tai vaurioittaa järjestelmää. Vihje Jos asetat järjestelmän pystyasentoon, käytä pystytukea (lisävaruste).

13 Aloittaminen Yhteystavat Kytke järjestelmä televisioon Voit kytkeä järjestelmän televisioon seuraavilla tavoilla. Videoulostulo tarkkuudella SD (tavallinen tarkkuus) FI HDMI OUT -liitäntä AV MULTI OUT -liitäntä AV MULTI OUT -liitäntä AV-kaapeli Euro-AV Connector TV Aloittaminen Videoulostulo tarkkuudella HD (teräväpiirto) - komponentti-video AV MULTI OUT -liitäntä Komponentti-AV-kaapeli (lisävaruste) COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R TV Videoulostulo tarkkuudella HD (teräväpiirto) - HDMI TM Jos ruudussa ei näy kuvaa Jos vaihdat järjestelmän kytkemiseen käytettyä kaapelia, kuva ei ehkä tule näkyviin. Jos näin käy, sammuta järjestelmä ja käynnistä se sitten uudelleen painamalla järjestelmän etuosan virtapainiketta ainakin viiden sekunnin ajan (kunnes järjestelmä antaa kaksi äänimerkkiä). Videoulostulon asetukseksi palautuu SD (tavallinen tarkkuus). Vihjeitä HDMI OUT -liitäntä HDMI-kaapeli (lisävaruste) Lisätietoja videoulostulon kaapeleista ja tuetuista näyttötiloista on kohdissa PS3 -järjestelmän videoulostulo ( sivu 16) ja Videoulostulon kaapelityypit ( sivu 17). Kotikäyttöä varten voit kytkeä järjestelmään digitaalista audioulostuloa tukevia audiolaitteita, kuten viritinvahvistimen. Lisätietoja on kohdassa Digitaalisten audiolaitteiden kytkentä ( sivu 20). TV 13

14 Aloittaminen Kytke Ethernet-kaapeli (lisävaruste) Muodosta Ethernet-kaapelin avulla järjestelmään Internet-yhteys. LAN-liitäntä AC IN -liitäntä Vihje Voit muodostaa Internet-yhteyden käyttämällä langatonta verkkoyhteyttä ilman Ethernet-kaapelia. Lisätietoja on kohdassa Verkkoasetusten säätäminen ( sivu 28). Varoituksia Älä kytke järjestelmän LAN-liitäntään puhelinjohtoa tai muita johtoja tai kaapeleita, jotka eivät ole yhteensopivia järjestelmän kanssa, sillä tämä saattaa aiheuttaa kuumenemista, tulipalon tai toimintavirheitä. Kytke verkkojohto Kun olet kytkenyt verkkojohdon pistorasiaan, PS3 -järjestelmän virtamerkkivalo syttyy palamaan punaisena ( sivu 21). Joissakin maissa saattaa olla käytössä erilainen pistoke kuin kuvassa. Varoituksia Älä kytke järjestelmän verkkojohtoa pistorasiaan, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty. 14

15 Käyttöjärjestelmän alkuasennus 5 Tee alkuasennus. Kun järjestelmä on käynnistetty, tee alkuasennus. 1 Kytke televisioon virta ja vaihda television videosisääntulo vastaamaan PS3 -järjestelmän sisääntuloliitintä. FI 2 Paina virtapainiketta. Virtamerkkivalo muuttuu vihreäksi, ja kuva tulee näkyviin televisionäyttöön. Virtamerkkivalo Virtapainike 3 Yhdistä langaton ohjain järjestelmään USB-kaapelilla. 4 Paina ohjaimen PS-näppäintä. Järjestelmä tunnistaa ohjaimen. Tämän jälkeen näkyviin tulee alkuasennuksen näyttö. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja määritä järjestelmäkielen, aikavyöhykkeen, päiväyksen ja ajan asetukset sekä käyttäjätunnus. Tämän jälkeen avautuu Internet-yhteyden asetusnäyttö. Jos muodostat yhteyden Ethernet-kaapelin kautta, järjestelmä valitsee perusasetukset automaattisesti, kun seuraat näkyviin tulevia ohjeita. Jos muodostat yhteyden WLAN-verkon kautta, seuraa kohdassa Verkkoasetusten säätäminen (langaton verkko) ( sivu 29) olevia ohjeita. Kun olet määrittänyt asetukset, television näyttöön tulee näkyviin XMB valikko ( sivu 11). Aloittaminen Vihjeitä Jos yhdistät järjestelmän televisioon HDMI-kaapelilla, alkuasennuksen aikana näkyviin tulee videoulostulon resoluution määrittämisnäyttö. Jos valitset vaihtoehdon [Kyllä] ja painat sitten -näppäintä, järjestelmä valitsee automaattisesti parhaan resoluution. Lisätietoja tekstin kirjoittamisesta on kohdassa Näyttönäppäimistön käyttäminen ( sivu 34). Alkuasennuksen aikana määritettyjä asetuksia voidaan vaihtaa kohteessa (Asetukset) tai (Käyttäjät). Lisätietoja on online-käyttöoppaassa (käytettävissä osoitteessa eu.playstation.com/manuals). 15

16 Aloittaminen PS3 -järjestelmän videoulostulo PS3 -järjestelmän kuvasignaalit voivat käyttää kahta resoluutiota: HD (teräväpiirto) tai SD (tavallinen tarkkuus). Tarkista television käyttöoppaasta, kumpaa näyttötilaa televisio tukee. HD (teräväpiirto) SD (tavallinen tarkkuus) Näytön tila * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Kuvasuhde 16:9 16:9 16:9 * 1 Tämä numero ilmoittaa juovien määrän. Huomaa, että i on lyhenne sanasta interlace (lomitettu) ja p sanasta progressive (progressiivinen). Progressiivisen asetuksen käyttö tuottaa laadukkaan videonäytön, joka ei välky juuri lainkaan. * 2 Järjestelmän videoulostulon asetus näkyy muodossa [Standardi (PAL)]. 16:9 4:3 16:9 4:3 Resoluutioiden ero näytöissä HD-näyttö SD-näyttö 16

17 Videoulostulon kaapelityypit Television resoluutio määräytyy sen mukaan, minkälaiset sisääntulon liitännät televisiossa on ja mitä kaapelia käytetään. Valitse käytettävää televisiota vastaava kaapeli. HDMI-kaapeli*² (lisävaruste) Komponentti-AV-kaapeli (lisävaruste) Kaapelityyppi Television sisääntulon liitäntä Tuetut näyttötilat *¹ HDMI IN -liitäntä 1080p / 1080i / 720p / 576p Komponentti- VIDEO IN -liitäntä COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i* 3 FI Aloittaminen S VIDEO -kaapeli (lisävaruste) S VIDEO IN -liitäntä S VIDEO L-AUDIO-R 576i* 3 AV-kaapeli (toimitetaan mukana) VIDEO IN -liitäntä (komposiitti) VIDEO L-AUDIO-R 576i* 3 AV-kaapeli (toimitetaan mukana) Euro-AV-liitin (toimitetaan mukana) Euro-AV-liitäntä (SCART) 576i* 3 * 1 Jotkin videomuodot eivät ehkä ole tuettuja sen mukaan, minkä tyyppinen televisio on käytössä ja mitä sisältöä toistetaan. * 2 Kytke järjestelmä televisioon HDMI-kaapelilla (lisävaruste). HDMI-kaapeli voi välittää sekä kuvaa että ääntä, joten voit nauttia digitaalitasoisesta videokuvasta ja äänistä niin, ettei kuvan laatu kärsi juuri lainkaan. * 3 Järjestelmän videoulostulon asetus näkyy muodossa [Standardi (PAL)]. 17

18 Aloittaminen Videoulostulon asetusten määrittäminen Käytettyjen kaapeleiden ja liitäntöjen perusteella saatat joutua määrittämään PS3 -järjestelmän videoulostulon asetuksia, jotta televisio voisi toistaa videota HD (teräväpiirto) -tarkkuudella ( sivu 16). Jos kuva ei tule ruutuun Valitse televisiosta se videosisääntulon liitäntä, johon järjestelmä on kytketty. Sammuta järjestelmä ja käynnistä se sitten uudelleen painamalla järjestelmän etuosan virtapainiketta ainakin viiden sekunnin ajan (kunnes järjestelmä antaa kaksi äänimerkkiä). Videoulostulon asetukseksi palautuu SD (tavallinen tarkkuus). 3 Vahvista näyttö ja paina sitten -näppäintä. Jos vaihdoit liitäntää vaiheessa 2, näkyviin tulee ruutu, jossa pyydetään vahvistamaan muutos. 4 Vahvista asetukset, valitse [Kyllä] ja paina sitten -näppäintä. Jos vaihdoit liitäntää vaiheessa 2, näkyviin tulee ruutu, jossa pyydetään vahvistamaan muutos. 1 Valitse (Asetukset) (Näyttöasetukset) [Videoulostulon asetukset] ja paina sitten -näppäintä. 2 Valitse se sisääntulon liitäntä ( sivu 17), johon järjestelmä on kytketty, ja paina sitten -näppäintä. 5 Valitse television tukemat resoluutiot ja paina sitten -näppäintä. Television näyttämä resoluutio määräytyy valitun sisääntulon liitännän ja kaapelin perusteella ( sivu 17). Videoulostulossa käytetään korkeinta valitsemaasi resoluutiota. Vaiheessa 2 valitun liitännän mukaan tämä ruutu ei ehkä tule näkyviin. 18 Jos valitset [HDMI]-asetuksen, seuraavassa ruudussa vaihtoehtoja ovat [Automaattinen] ja [Omat asetukset]. Useimmissa tapauksissa kannattaa valita [Automaattinen], jolloin järjestelmä valitsee videoulostulon asetukset automaattisesti. Jos valitset vaihtoehdon [AV MULTI / SCART], seuraavassa ruudussa tulee valita ulostulosignaalin tyyppi. Useimmissa tapauksissa kannattaa valita [Y Pb/Cb Pr/Cr].

19 6 Vahvista asetukset, valitse [Kyllä] ja paina sitten -näppäintä. Vaiheessa 2 valitun liitännän ja vaiheessa 5 valittujen resoluutioiden mukaan tämä ruutu ei ehkä tule näkyviin. 9 Määritä audioulostulon asetukset. Määritä seuraavaksi audioulostulon asetukset. Määritä asetukset vastaamaan käytössä olevan television tai audiolaitteen asetuksia. FI 7 Valitse television tyyppi ja paina sitten -näppäintä. Jos valitsit vaiheessa 5 vaihtoehdon [Standardi (PAL)] tai [576p], näkyviin tulee ruutu, jossa valitaan TV-ruudun koko. Valitse käytössä olevaa televisiota vastaava asetus. Jos valitsit vaiheessa 5 vaihtoehdon [720p] tai korkeamman resoluution, järjestelmä määrittää television tyypiksi automaattisesti 16:9, ja televisioruudun kokoon liittyvä ruutu ei tule näkyviin. 8 Vahvista asetukset ja paina sitten -näppäintä. Videoulostulon asetukset tallentuvat järjestelmään. Jos valitset vaihtoehdon [HDMI], voit valita seuraavassa ruudussa joko [Automaattinen] tai [Omat asetukset]. Useimmissa tapauksissa kannattaa valita [Automaattinen]. Jos käytät äänen ulostuloon televisiosta muuta kaapelia kuin HDMIkaapelia, valitse [Audiosisääntulon liitin / SCART / AV MULTI]. Jos käytät digitaalista optista kaapelia, valitse [Optinen digitaali] ja valitse audioulostulon formaatti seuraavassa ruudussa. 10 Vahvista asetukset ja paina sitten -näppäintä. Vihje Audioulostulon asetukset tallentuvat järjestelmään. Voit säätää audioulostulon asetuksia kohdassa (Asetukset) (Ääniasetukset) [Audioulostulon asetukset]. Aloittaminen 19

20 Aloittaminen Digitaalisten audiolaitteiden kytkentä Kotikäyttöä varten voit kytkeä järjestelmään digitaalista audioulostuloa tukevia audiolaitteita, kuten viritinvahvistimen. Audiolaitteen kytkemiseen liittyviä esimerkkejä Audiolaite voidaan kytkeä PS3 -järjestelmään HDMI-kaapelilla tai digitaalisella optisella kaapelilla. PS3 -järjestelmän audioulostulo Tuetut kanavat saattavat vaihdella käytetyn ulostuloliitännän mukaan. PS3 -järjestelmän ulostuloliitännät Ulostuloon käytettävät kanavat 2 kan. 5.1 kan. 7.1 kan. AV MULTI OUT -liitäntä DIGITAL OUT (OPTICAL) -liitäntä HDMI OUT -liitäntä Vihjeitä Kun kytket järjestelmään digitaalisen audiolaitteen, valitse (Asetukset) (Ääniasetukset) [Audioulostulon asetukset] ja säädä audioulostulon asetuksia tarpeen mukaan. Samanaikaista äänen ulostuloa useista liittimistä käytetään siirtymällä kohtaan (Asetukset) (Ääniasetukset) [Äänen moniulostulo] ja valitsemalla asetukseksi [Päällä]. Sekä audio- että videoulostulo toteutetaan HDMI-kaapelilla. Jos sekä televisiossa että audiolaitteessa on HDMI-liitännät, voit käyttää televisiokuvan ulostuloon audiolaitetta. Jos laite on kytketty PS3 -järjestelmään HDMI-kaapelilla, älä sammuta laitetta, kun järjestelmään on kytketty virta (virtamerkkivalo palaa vihreänä). Tämä saattaa vääristää ääniä tai aiheuttaa epänormaaleja ääniä. HDMI-kaapeli HDMI-kaapeli (lisävaruste) HDMI-kaapeli (lisävaruste) Digitaalinen audiolaite Digitaalinen optinen kaapeli Digitaalinen optinen audiokaapeli (lisävaruste) Käytössä olevan television videoulostulon kaapeli ( sivu 17) TV TV 20

Pikaopas CECHK04 7012194

Pikaopas CECHK04 7012194 Pikaopas CECHK04 7012194 Tietoja PS3 -järjestelmän dokumentaatiosta PS3 -järjestelmän mukana toimitetaan seuraavat dokumentit: Turvallisuus- ja tukitiedot Lue tämä opas huolella ennen tuotteen käyttöä.

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Pikaopas CECHK04 7011941

Pikaopas CECHK04 7011941 Pikaopas CECHK04 7011941 Tietoja PS3 -järjestelmän dokumentaatiosta PS3 -järjestelmän mukana toimitetaan seuraavat dokumentit: Turvallisuus- ja tukitiedot Lue tämä opas huolella ennen tuotteen käyttöä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY PLAYSTATION 3 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2326373

Käyttöoppaasi. SONY PLAYSTATION 3 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2326373 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. CECH-2004A 7013875 VAROITUS Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. FI Käyttöopas Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. CECH-3004AB VAROITUS Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä

Lisätiedot

Tietoja PS3 -järjestelmän ohjekirjoista

Tietoja PS3 -järjestelmän ohjekirjoista Pikaopas 7011281 Tietoja PS3 -järjestelmän ohjekirjoista PS3 -järjestelmän mukana toimitetaan seuraavat ohjekirjat: Turvallisuus- ja tukitiedot Lue tämä ohjekirja huolella ennen tuotteen käyttöä. Ohjekirja

Lisätiedot

Tietoja PS3 -järjestelmän ohjekirjoista

Tietoja PS3 -järjestelmän ohjekirjoista Pikaopas 7009518 Tietoja PS3 -järjestelmän ohjekirjoista PS3 -järjestelmän mukana toimitetaan seuraavat ohjekirjat: Turvallisuus- ja tukitiedot Lue tämä ohjekirja huolella ennen tuotteen käyttöä. Ohjekirja

Lisätiedot

Tietoja PS3 -järjestelmän ohjekirjoista

Tietoja PS3 -järjestelmän ohjekirjoista Pikaopas 7010633 Tietoja PS3 -järjestelmän ohjekirjoista PS3 -järjestelmän mukana toimitetaan seuraavat ohjekirjat: Turvallisuus- ja tukitiedot Lue tämä ohjekirja huolella ennen tuotteen käyttöä. Ohjekirja

Lisätiedot

PlayStation Move-liikeohjain. Käyttöopas CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1)

PlayStation Move-liikeohjain. Käyttöopas CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) FI PlayStation Move-liikeohjain Käyttöopas CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) Varotoimet Lue kaikki tuotteeseen liittyvät oppaan ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

PlayStation Camera. Käyttöohje CUH-ZEY

PlayStation Camera. Käyttöohje CUH-ZEY PlayStation Camera Käyttöohje CUH-ZEY2 7028418 FI Ennen käyttöä ˎˎLue tämä käyttöohje ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. ˎˎPäivitä käyttöjärjestelmä

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Suomi VTE-1016

Pika-aloitusopas. Suomi VTE-1016 Pika-aloitusopas Suomi VTE-1016 7025691 1 Aloitetaan! Yhdistä ohjaimesi PlayStation TV-järjestelmään Voit käyttää langatonta DUALSHOCK 3- tai DUALSHOCK 4-ohjainta PS TV -järjestelmässä. Kytke vain ohjaimen

Lisätiedot

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Tervetuloa PlayStationin maailmaan Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä

Lisätiedot

FI VTE-1016 Turvaopas 7025704

FI VTE-1016 Turvaopas 7025704 FI Turvaopas VTE-1016 7025704 VAROITUKSIA Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee antaa valtuutetun ammattimiehen hoidettavaksi. Laitteisto on testattu, ja sen on todettu

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA PlayStation Move-rattiohjain Käyttöohje CECHYA-ZWA1 7019810 Osien nimet Etunäkymä vasen irrotuskytkin -näppäin -näppäin oikea suuntanäppäin yläsuuntanäppäin vasen suuntanäppäin alasuuntanäppäin yläpidike

Lisätiedot

PlayStation Move-navigointiohjain. Käyttöopas CECH-ZCS1E (1)

PlayStation Move-navigointiohjain. Käyttöopas CECH-ZCS1E (1) FI PlayStation Move-navigointiohjain Käyttöopas CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös ohjeet,

Lisätiedot

Langaton näppäimistö Käyttöohje CECH-ZKB1

Langaton näppäimistö Käyttöohje CECH-ZKB1 Langaton näppäimistö Käyttöohje CECH-ZKB1 7018156 Varotoimet Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmän ohjeet.

Lisätiedot

Pikaopas. Suomi CUH-1116A 7026135

Pikaopas. Suomi CUH-1116A 7026135 Pikaopas Suomi CUH-1116A 7026135 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä televisioon suorittamalla alla olevat vaiheet. Takanäkymä AC IN -liitäntä HDMI OUT -portti HDMI-tuloportti

Lisätiedot

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND Touch -SOVELLUS Jotta saisit kaiken irti BEYOND: Two Souls -pelikokemuksesta, suosittelemme pelaamaan peliä langattomalla DUALSHOCK 3-ohjaimella. Jos kuitenkin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY PS-3

Käyttöoppaasi. SONY PS-3 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin

DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin Käyttöohje CUH-ZWA1E 7028438 FI Ennen käyttöä Lue tämä käyttöohje ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Varotoimet

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1004A

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1004A Tervetuloa PlayStationin maailmaan Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas Suomi CUH-1004A Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä televisioon

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

FI FI CUH-1004A Turvaopas 7023118

FI FI CUH-1004A Turvaopas 7023118 FI FI Turvaopas CUH-1004A 7023118 VAROITUS Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee antaa valtuutetun ammattimiehen hoidettavaksi. Varoitus Sellaisten ohjainten tai säätöjen

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 P-870HN-51b pikaopas Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 Esittely P-870HN on monipuolinen ja nykyaikainen VDSL2-reititin, jossa yhdistyvät nopea Internet-yhteys,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Lapsilukko HUOMAUTUS VANHEMMILLE. Vita-järjestelmän lapsilukko, ennen kuin annat lapsesi pelata. Määritä PlayStation 4-419-422-01(1)

Lapsilukko HUOMAUTUS VANHEMMILLE. Vita-järjestelmän lapsilukko, ennen kuin annat lapsesi pelata. Määritä PlayStation 4-419-422-01(1) Lapsilukko HUOMAUTUS VANHEMMILLE Määritä Vita lapsilukko, ennen kuin annat lapsesi pelata. 4-419-422-01(1) Vita-järjestelmä tarjoaa vanhempien ja huoltajien avuksi toimintoja, joiden avulla lapsen PS Vita

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

FI CUH-1116A Turvaopas 7024833

FI CUH-1116A Turvaopas 7024833 FI Turvaopas CUH-1116A 7024833 VAROITUS Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee antaa valtuutetun ammattimiehen hoidettavaksi. Varoitus Sellaisten ohjainten tai säätöjen

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema Pikaopas SE888 Pakkauksen sisältö Tukiasema Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Pikaopas PSP-3004 7012208

Pikaopas PSP-3004 7012208 Pikaopas PSP-3004 7012208 Johdanto Näin käytät XMB (XrossMediaBar) -käyttöliittymää GAME (Peli) Pelien pelaaminen PSP -järjestelmän käyttöliittymää kutsutaan nimellä XMB (XrossMediaBar). XMB -käyttöliittymän

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot FI Turvallisuus- ja tukitiedot CECHK04 Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. 7012201 Varoitukset Sähköiskujen välttämiseksi

Lisätiedot

FI CUH-1116A Turvaopas 7026143

FI CUH-1116A Turvaopas 7026143 FI Turvaopas CUH-1116A 7026143 VAROITUS Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee antaa valtuutetun ammattimiehen hoidettavaksi. Varoitus Sellaisten ohjainten tai säätöjen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä.

Ulkoiset mediakortit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Ulkoiset mediakortit Asiakirjan osanumero: 393506-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Aloittaminen. Oppaan aiheet: GAMEPAD. Moto Modin kiinnittäminen ja irrottaminen. Moto Gamepadin lataaminen

Aloittaminen. Oppaan aiheet: GAMEPAD. Moto Modin kiinnittäminen ja irrottaminen. Moto Gamepadin lataaminen Aloittaminen Tämän oppaan avulla voit ottaa Moto Modin käyttöön. Oppaan aiheet: Moto Modin kiinnittäminen ja irrottaminen Moto Gamepadin lataaminen Moto Gamepadin painikkeet Pelien lataaminen Kuulokkeiden

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Tiedostojen hallinta... 2 Kuinka pääsen käyttämään microsd-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?... 2 Kuinka siirrän valitun tiedoston

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Русский Norsk Dansk Polski Magyar Čeština Svenska Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Verkkoasetusten ohjeet

Verkkoasetusten ohjeet Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS

Lisätiedot