Kunnallisjohdon seminaari Tallinna, Hotelli Viru

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnallisjohdon seminaari 19. 20.5.2009 Tallinna, Hotelli Viru"

Transkriptio

1 Kunnallisjohdon seminaari Tallinna, Hotelli Viru Kilpailuneutraliteetti avain toimiviin markkinoihin Antti Neimala, johtaja Suomen Yrittäjät

2 Esityksen sisältö 1. Kommentteja Elise Pekkalan esitykseen Oliko JULKI-työryhmän asettaminen tarpeen? Vastasivatko esitykset odotuksia? Miten tästä eteenpäin? 2. Havaintoja SY:n liikelaitosselvityksestä (2008) Olennaisimmat havainnot markkinoiden toimivuuden kannalta 3. Markkinoiden toimivuus, palvelurakenteet ja yritykset Elinkeinopolitiikan kytkeytyminen kuntien oman tuotannon organisointimuotoihin ja tapoihin 4. Hankintasääntelyn ja menettelyiden vaikutuksista Elinkeinopolitiikan ja hankintapolitiikan suhde säännöksiin ja menettelyihin Eduskunnan linjaukset kansallisista kynnysarvoista

3 1. Kommentteja Elisen Pekkalan esitykseen Hallitusohjelma oiva lähtölaukaus Tavoitteena tarjota yrittäjyydelle Suomessa maailman paras toimintaympäristö Kirjaus, jonka mukaan hallitus varmistaa kilpailupolitiikan keinoin yksityisen ja julkisen palvelutuotannon tasavertaiset edellytykset Tarve kilpailuneutraliteetin vahvistamiselle ilmeinen Yritysten palautetta tulee aiheesta paljon Destia-ratkaisu teki liikelaitosten asemasta helpon ja välttämättömän kohteen, myös kuntapuolella Syytä korostaa, että ongelmat eivät rajoitu liikelaitosmuotoiseen toimintaan, vaan virastojen ja yhtiöiden toimintaa on myös tarkasteltava Huomattakoon, että verolainsäädännön ongelmat tunnistettiin ja tunnustettiin JULKI-työryhmän raportissa, jatko VM:n vastuulla

4 Kommentteja Elisen Pekkalan esitykseen Esitykset oikeansuuntaisia Liikelaitosten toiminnan sääntely keskeinen hanke oli tarkoituksenmukaista, että erilaisia rajauksia EI vielä vahvistettu tarkemmin Valvontajärjestelmän luominen välttämätöntä myös näiltä osin tarkemmat määrittelyt tarpeen: mitä, miten ja millä resursseilla valvotaan HUOM! Työryhmän raportti kaikilta osin yksimielinen Jatko pitkälti kuntien päätösten varassa Sääntelymuutokset vaikuttavia, mutta viime kädessä kuntien toiminta ja päätökset ratkaisevassa asemassa Tärkein kysymys on, mitä kunnan ylipäänsä on järkevää tehdä itse Liikelaitosten yhtiöittämisen ohella rohjettava pohtia niiden toiminnan ajamista alas ja palveluiden hankkimista markkinoilta

5 2. Havaintoja SY:n liikelaitosselvityksestä Selvityksen peruskysymys Onko omistajaohjauksen tavoitteet määritelty markkinoiden toimivuuden näkökulmasta näkökulma oli tietoisesti rajattu Lähdeaineisto: julkinen virallisaineisto (internetistä) Keskeistä materiaalia strategiat, talousarviot, tilinpäätökset, toimintakertomukset jne. Ei siis kyselyjä, haastatteluita tai muutakaan yhteydenottoa suoraan kuntiin/liikelaitoksiin Kohteena kaikkiaan liki 200 liikelaitosta Selvitettiin nimi, toimiala, kysymys palveluiden järjestämisvastuusta, toiminta-alue, liikevaihto, henkilöstö jne. Erityisen huomion kohteena omistajaohjaus, myynti omistajakunnan ulkopuolelle sekä kysymys yksityisestä markkinapotentiaalista

6 Havaintoja SY:n liikelaitosselvityksestä Kokonaisvolyymi mittavaa Kaikkien liikelaitosten yhteenlaskettu liikevaihto 3,8 mrd Ongelmallisimpia yksiköt, jotka eivät palvelujen järjestämisvastuun piirissä Tukipalvelut tyypillisesti tällaisia tapauksia Lisäksi näillä toimialoilla runsaasti yksityistä palvelutarjontaa Satamat, energialaitokset ja vesihuolto oma lukunsa Markkinoiden toimivuus harvoin erikseen huomioitu 10 suurimmasta kaupungista vain Tampereella ja Vantaalla aktiivista otetta: muista kaupungeista erottuivat positiivisesti Iisalmi, Rovaniemi ja Uusikaupunki Elinkeinopolitiikan ja liikelaitostoiminnan yhteys olematon Toiminnan läpinäkyvyys heikko ulosmyynnin osuus ei näy

7 10 suurimman kaupungin liikelaitokset 10 suurimmassa kaupungissa liikelaitoksia yhteensä 65 kpl ja liikevaihto 2,7 miljardia euroa KAUPUNKI KPL LIIKEVAIHTO Helsinki milj. Espoo 3 88 milj. Tampere milj. Vantaa 3 69 milj. Turku milj. Oulu milj. Lahti 1 32 milj. Kuopio 5 84 milj. Jyväskylä 6 88 milj. Pori 4 34 milj

8 3. Markkinoiden toimivuus, palvelurakenteet ja yritykset Julkisten palvelujen rakenteet elävät Yritysten markkinat eivät avaudu/laajene, elleivät kunnat tee rakenteisiin vaikuttavia päätöksiä Yrittäjäjärjestö on kaiken aikaa hyväksynyt sen yleisen lähtökohdan, että järjestämisvastuu on kunnilla Tuottamistapoihin halutaan vaikuttaa siten, että markkinat kehittyvät suotuisasti Lainsäädäntömuutosten ei pidä kahlita palvelurakenteita koskevaa uudistamistyötä lainsäädäntömuutokset antavat hyvän mahdollisuuden tarkastella tuotantorakenteita avoimesti Merkittävästi nykyistä enemmän pitää kiinnittää huomiota palvelurakenteita koskevien päätösten vaikutuksiin yritysten toimintaympäristön kehittymisen kannalta Suurin vastuu markkinoiden toimivuuden varmistamisesta kunnilla, jotka myös suurimpia hyötyjiä strategioitten ja varsinkin niiden noudattamisen merkitys korostuu

9 4. Hankintasääntelyn ja menettelyiden vaikutuksista Julkisten hankintojen merkitys melkoinen Kokonaisvolyymit yli 27 mrd vuodessa (2007) Vajaa puolet volyymista hankintalainsäädännön soveltamisen piirissä ulkopuolella erilaisia vuokria, puolustushankintoja, pienhankinnat jne. Valtion hankintojen kokonaisarvo n. 4,5 mrd Kuntien hankintojen kokonaisarvo yli 13 mrd Julkisissa hankinnoissa yritysten odotukset palvelumarkkinoiden kehittymisestä joko realisoituvat tai sitten eivät Pk-yritysten näkemykset hankintajärjestelmien toimivuudesta erittäin kriittisiä näkemykset eivät voi olla heijastumatta koko palvelumarkkinoiden kehittymiseen Kunnilla vähintään 13 miljardia hyvää syytä huolehtia siitä, että pkyritykset pääsevät tehokkaasti mukaan hankintojen toteutukseen

10 Kansallisella hankintailmoituksella ja EUhankintailmoituksella julkaistut hankinnat Hankinnat hankintalajeittain Määrä (kpl) Arvo ( ) Hintatieto ilmoitettu Tavarat kansallinen ,83 % hankintailmoitus EU-hankintailmoitukset ,45 % Palvelut kansallinen ,71 % hankintailmoitus EU-hankintailmoitukset ,66 % Rakennusurakat kansallinen ,57 % hankintailmoitus EU-hankintailmoitukset ,03 % Muut hankinnat kansallinen hankintailmoitus ,54 %

11 Kunnille myynnin muutos seur. 5 vuoden aikana, % pk-yrityksistä loppuu kokonaan 4 % vähenee % vähenee % vähenee % vähenee alle 10 % ei muutosta 70 kasvaa alle 10 % 10 kasvaa % 6 kasvaa % 2 kasvaa % kasvaa väh. 100 % Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

12 Miten kunta toimii kynnysarvot alittavien pienhankintojen suhteen pääsääntöisesti? Tuottaa itse - ei tarjoa ulkopuolisille vastaajista, joilla sopimus tai kokemusta 13 % Tilaa samoilta käyttämiltään toimittajilta 39 Tarjoaa hankintoja joillekin valitsemilleen yrityksille kilpailuttaen näitä 30 Järjestää avoimia tarjouskilpailuja 18 Järjestää huutokauppoja 0 Muuten

13 Miten kuntien tulisi toimia pienhankintojen suhteen pääsääntöisesti? Kunnan tulisi tuottaa itse 1 vastaajista, joilla sopimus tai kokemusta % Tulisi käyttää samoja käyttämiään toimittajia 8 Pyytämällä tarjouksia yksityisesti suoraan 50 Avoimella tarjouspyynnöllä 38 Järjestämällä sähköisen huutokaupan 1 Muuten

14 Kolmiportainen malli hankinnan kokonaisarvon mukaan EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat tavarat ja palvelut (valtiolla ) 5,28 milj. rakennusurakat Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat tavarat ja palvelut; SOTEpalvelut ja työvoimapoliittinen koulutus; rakennusurakat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat = PIENHANKINNAT Direktiivien mukaiset kilpailuttamismenettelyt EU-laajuinen ilmoittaminen Valitusoikeus markkinaoikeuteen Hankintojen kilpailuttamis- ja ilmoittamisvelvoite Kevennetyt menettelyt; lisää neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuuksia Valitus markkinaoikeuteen Lain soveltamisalan ulkopuolelle; Ei valitusoikeutta - Oikaisuvaatimus mahdollinen HANKINTALAKI

15 Talousvaliokunnan ehdottamat kynnysarvot Hankintaselonteko käsittelyssä keväällä 2009 eduskunnassa Eduskunta edellyttää kansallisissa hankinnoissa kynnysarvojen kaksinkertaistamista Uudet kansalliset kynnysarvot Tavara- ja palveluhankinnat Sosiaali- ja terveyspalvelut Rakennusurakat Yhä suurempi osuus hankinnoista olisi uudistuksen jälkeen pienhankintoja, jotka jäisivät hankintalain soveltamisen ulkopuolella SY vastustanut kynnysarvojen nostoa Tavoitteenamme avoin kilpailu, jossa pk-yritysten edut otetaan huomioon toteuttamalla hyvää elinkeinopolitiikkaa

16 Kunnissa linjattavia/seurattavia asioita Yleinen hankintapolitiikka Suhde elinkeinopolitiikkaan tärkeä Pk-yritysten kannalta kannustavat hankinnat Hankintojen volyymit, osatarjoukset, yhteistarjoukset Tarjouspyyntöjen toimivuus (ehdot, aikataulut, sopimusten pituus jne.) Hankintojen hinnan ja laadun suhde kriteereinä Mahdolliset pk-yrityksille kynnyksiä aiheuttavat ehdot (liikevaihtoja/tai taserajat hankinnoissa) Hankinnoista tiedottaminen Vuoropuhelu yritysten kanssa ennen ja jälkeen hankintojen Pienhankintojen erityiset periaatteet ja käytännöt Hankintojen kohdentuminen Minkälaiset yritykset tarjoavat palveluita ja tuotteita Minkälaiset yritykset saavat sopimuksia

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 54/2014 ANTTI NEIMALA JORMA SAARIKETO Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois?

Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? 1 Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Lisää arkijärkeä ja vastuuta 2 Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Keskustelunavaus:

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto 1 Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA Johdanto Riihimäen kaupungin hankintastrategia perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan, jossa on määritelty

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

Alkoholilaki (ValmisteveroL ) Alkoholilaki Alkoholilaki Kyllä. Lääkelaki 41, 43

Alkoholilaki (ValmisteveroL ) Alkoholilaki Alkoholilaki Kyllä. Lääkelaki 41, 43 Vastuuministeriö Aihe Pääasiallinen ehdotus Normin taso ja lähde Muutos mahdollinen vai ei Jos ei, miksei Alkoholijuoman valmistustapa Poistettava päivittäistavarakaupalta valmistustaparajoite ("käymisteitse

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

TILAUSKOULUTUKSEN TOIMIVUUS Havaintoja korkeakouluille suunnatun kyselyn pohjalta Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO Elokuu 2010

TILAUSKOULUTUKSEN TOIMIVUUS Havaintoja korkeakouluille suunnatun kyselyn pohjalta Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO Elokuu 2010 TILAUSKOULUTUKSEN TOIMIVUUS Havaintoja korkeakouluille suunnatun kyselyn pohjaltaa Kansainvälisen liikkuvuuden jaa yhteistyönn keskuksen CIMO Elokuu 2010 Selvitys tilauskoulutuslainsäädännön toimivuudesta

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

SOTE EI KORJAA PALVELUITA

SOTE EI KORJAA PALVELUITA No 4 > 15.12.2014 ARVIO Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen SOTE EI KORJAA PALVELUITA Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on huonosti valmisteltu. Esitys on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot