Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustukset vuodelle 2013/ Muut järjestöt dnro 4405/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustukset vuodelle 2013/ Muut järjestöt dnro 4405/2012"

Transkriptio

1 1 African Care Ry uusi Vertaisryhmätoiminnan ylläpito ei toimintaa Espoossa ei mahdollista ottaa mukaan uutta toimintaa tässä laajuudessa Alkoholiperheen lasten tuki ry , ,00 800, ,00 800,00 Kaikkina vuodenaikoina toimivan, esteettömän kurssipaikan kustannuksiin, sekä muihin kurssikuluihin 4500 vertaisryhmätoimintaan Espoon A-kilta Hykaa ry (Hykaa A-kilta ry) , , , , ,00 Päivätoimintakeskuksen ja saarimökin ryhmien ja tapahtumien kulut, koulutus ja tiedottaminen ryhmä- ja tukihenkilötoimintaan päiväkeskuskessa ja saarimökillä Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry hlö 3000, , , ,00 Vertaistukitoiminta 4000, ohjaus ja neuvonta 2000, hyvinvoinnin edistäminen, virkistystoimet/retket 2000 vertaistukitoimintaan ja ohjaukseen ja neuvontaan Espoon Järjestöjen yhteisö ry 64 yhdistystä 40000, , , ,00 Edistää Espoon alueen väestön terveyttä, toimintakykyä. Tiedotus ja Järjestöreseptin toteuttaminen, sähköisen median, kehittäminen , opastus ja neuvontapalveluiden toteutus , asukasyhteisökokoukset 6 100, yhteistoimitilat , vertaistoimintatilojen tukeminen 3000 Espoolaiset.fi-verkkopalveluun, yhteistoimitiloihin, vertais- ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen Filoksenia ry(yht.avo ry:n kanssa) Filoksenia 1300 hlö 1500, , ,00 (60 AVOry) 60Avo ry Omakieliseen vertaisryhmätoimintaan, muihin kuluihin Folkhälsans Förbund rf ei tiedossa 500,00 0, ,00 0,00 Keäslapsitoiminta. 15 /lapsi/vuorokausi. "15 /dygn x "vi 10 dagar x 10 barn = 1500 samt för resebidrag 500 för ordnade sommarbarnens resor till och från respektive värdfamilj." inga publika tillfällen" 3 espoolaista lasta osallistui v Jos ovat vähävaraisia, voivat hakea tukea toimeentulotuesta Föreningen Luckan i Huvudstadsregionen rf ei tiedossa ei tiedossa 150,00 uusi 3000, ,00 Palkkakustannuksiin ym,kuluihin 16800,

2 2 Korjaus: haetaan 3000 euroa EU-hanke FIKA ei mahdollista ottaa mukaan uutta toimintaa tässä laajuudessa Gannaane ry ei tiedossa 2000,00 ei haettu 7250, ,00 Perheleiri kesällä 2013 perheleiriin kesällä 2013 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa ei haettu ei myönnetty 10000,00 0,00 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön työtoiminnan kehittäminen (palkat 4htkk, sis sivukulut) yleiskustannukset ei mahdollista ottaa mukaan uutta toimintaa tässä laajuudessa Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesy ry ,00 0, ,00 0,00 Kodittomista eläimistä huolehtiminen, eläinlääkärikulut, lääkekulut, ruokintakulut, hiekkakulut ja muut eläintoiminnan menot Kgilla on Hesyn kanssa sopimus löytyöeläinten hoidosta

3 3 Hope- Yhdessä & Yhteisesti ry hlö uusi 7000, ,00 Toiminnanohjaajan palkka(alk ) 5000, Varastovuokra1-12/ Tuottaa palvelua lastensuojelulaistosten, sosiaalitoimen neuvolan kanssa; yhteydenototot perheiltä, pyrkimyksenä edistää lasten hyvinvointia Iftin Seura ry , , , , ,00 Työpajoja, kursseja ja kerhoja 2100, naisten aktiviteetteja vuonna , lasten ja nuorten aktiviteetteja 3700, kulttuuritoiminta, terveyskasvastus ja väkivallan sekä huumeen vähentäminen ja (juhlat ja tapahtumat) 3400, neuvonta- ja ohjauspalveluita 3100, sovittelu (eri sukupolvien välistä ristiriitojen sovittelua, myös koulussa ilmeneviä ristiriitoja sovitellaan 3800 Naisten, lasten ja nuorten aktiviteetteihin Imetyksen tuki ry, Amningshjälpen rf hlö 500,00 500, ,00 500,00 Vapaaehtoistyön organisointi (koulutus, ohjaus ja virkistys) 500, tiedottaminen vauvaperheille 200, kehittäminen ja neuvolayhteistyö 200 Imetyksen vertaistukitoimintaan Espoossa Irti Huumeista ry Espoo-Kauniainen hklöä 5000, , , ,00 Suljettu vertaistukiryhmätoiminta 3000, tuki ja perhetapaamiset 3000, vapaaehtoistyön tukeminen ja työnohjaus 2000 Vertaistukitoimintaan, ehkäisevään päihdetyöhön ja koulutuksiin MTP:n kumppanuus Kaapatut Lapset ry hlö ei tiedossa 500, ,00 500,00 Vertaistukitilaisuudet 100, voimaantumisviikonloput 600, ei hakenut? vertaistukijoiden työnohjaus ja koulutus 300 Vertaistuen järjestämiseen Kaveri-Kammari / Kivenlahti-Stensvik ry 28/150 28/ hlö 2000, , , ,00 Ikäihm.virikkeellisen to kerhon viikottainen toiminta,juhlat ja 140/Kiven- 28/Kaveriretket 2000, Vakuutukset 480, auttava puhelin 270, tarvik- lahti-stens- Kammari keet 80, koulutus 80, Sekalaiset kulut 1060 vik ry (jäsen (ei jäsenmaksu) maksua) Vapaaehtoistyön toteuttamiseen Tilat Kivenkolossa,senioritoimintaa Köyhän Tuki ry 5 yhdistystä 3 yhdistystä 4200hlö 500,00 ei hakenut 3500,00 0,00

4 4 Vertaisryhmät 500, vuokra ja tilakulut1000, hallinto ja viestintä 1000, tiedotus200,edunvalv,paikallinen kehittäminen 500 sos isännöinti 300 Ei taloudellisia toimintaedellytyksiä Lapsen oikeus väkivallattomaan elämään, LOVE ry hlö 1000, , , ,00 Vapaaehtoisten työnohjaus 576, virkistystoiminta 1000, kehollisen voimaantumisen kurssit 4kpl 2400 Vapaaehtoisten työnohjaukseen yhteen kurssiin Leirikesä ry 2 yhteisöä 409hlö 3500, , , ,00 Kiljavan leirikesä, 17 leirijaksoa , Benkun leirikesä, ei henkilöjäseniä 8 leirijaksoa 3 180, Talvileirit, 2 leirijaksoa 840 Leirimaksujen tukemiseen Maahanmuuttajien työllistämis- ja integrointi ry hlö 0, ,00 0,00 Nuoriso-ohjaajan palkkaus Manna-Apu ry , , , , ,00 Palkkakustannukset , auton kulut 3000, jätehuolto ja muut yleiskulut 2000 Ruoka-avun organisoimiseen Tilat edullisesti, sähkö Mannerheimin Lastensuojeliiton Meilahden yhdistys ry hlö 500,00 500, ,00 500,00 (Keskosvanhempien yhdistys Kevyt) Espoon Jorvin sairaalan keskovanhemainryhmän kahvikulut 200 Kevyt-yhdistyksen vertaistukea tarjoavan keskustelupalstan ylläpitokulut 800 Vertaistuen järjestämiseen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Espoon ei tiedossa uusi 3000,00 500,00 paikallisyhdistys Perhekahvilan retket,lelut, eväät jne 1000, Iltaäitien kahvilan perustaminen ja aloituskustannukset 1000, Hallinnon kuluja Perhekahvilaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Saunalahden yhdistys ei tiedossa uusi 800,00 500,00 Perhekahvilan aloitus 300, Liikuntakerhon välineistö 200 Muu mahd.toiminta,esim.askartelukerho 100 tilavuokra 200 Mannerheimin Lastensuojeliiton Uudenmaan piiri ry ei tiedossa 17000, , , ,00 Henkilöstökulut , toimintakulut ja muut kulut 9000

5 5 Tilapäisen lastenhoitoavun järjestämiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry ei tiedossa 2000, , , ,00 - Lasten ja nuorten puhelin ja netti

6 6 Lasten ja nuorten puhelimen toimintaan: henkilöstökulut 6000 toimintakulut ja muut kulut 4000 Monika-Naiset liitto ry 14 jäsenjärjestöä 100 hlö 6000, , , ,00 Henkilöstökulut , toimitilat 8 000, toimintakulut matkakulut 800 joiden kautta n henkilöjäsentä, josta Espoossa n Väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten ja -lasten auttamiseen Omaiset huumetyön tukena ry ,00 uusi 2000,00 0,00 Päihteitä käyttävien ja kuntoutuvien asiakkaiden vertaistoiminnan kehittäminen Ei toimintaa Espoossa Potilas- ja sosiaaliapu ry POSA hlö 0,00 0, ,00 0,00 Lomaretki vähävaraisille 5950, Espoon toimitilan vuokra 1800 Espoon järjestöjen yhteishankkeen valmistelu 500 ei mahdollista ottaa mukaan uutta toimintaa tässä laajuudessa Päivänselvä ry hlö 2500, , , ,00 Ryhmä-, teema-, leiri- ja viriketoiminta 2000, koulutus 250, tiedotus 200, kuljetus 500, toimitila 3250 Vertaistuen järjestämiseen Pääkaupunkiseudun Yksin- ja Yhteishuoltajat PÄKSY ry hklöä 3000, , , ,00 Vertaisryhmät, eli olohuonetoiminta, ml lastenhoitajien palkat 3000, Perheleirit 1000 Olohuonetoimintaan (vertaisryhmätoiminta) Rikosuhripäivystys, Etelä-Suomen aluetoimisto, ei tiedossa 9000, , , ,00 Pääkaupunkiseudun palvelupiste Matalan kynnyksen palvelujen tuottaminen Espoolaisille asiakkaille ammatillisesti ohjattuna vapaaehtoistyönä Matalan kynnyksen palvelujen tuottaminen Espoolaisille Samaria rf hklöä 4000, , ,00 0,00 Täydentämään erilaisia kuluja ja hankintoja. Kuten atk, palkkoihin, vuokriin, maksuttomaan diakonia-aamiaiseen, kuntouttavaan virkistys ja retki toimintaan avustetaan yhteistoimintasopimuksen kautta Kumppanuussopimus Mtp Suomen Pakolaisapu ry, Finlands Flyktinghjälp rf ,00 ei haettu 3000, , ,00 VertaisKoto-ryhmien ohjaajien palkkiot (joko ostopalveluna

7 7 tai suoraan palkkioina henkilöille)1800 VertaisKoto-vertaisohj,rekrytointi koulutus ja ohjaus 500 hallintokustannukset 200, Tukiverkkohankkeen vertaisryhmä toiminta Espoossa 1000 VertaisKoto-ryhmien järjestämiseen Suomen palveluohjausyhdistys SPO ry uusi 2000,00 0,00 Sosiaali- ja terveysalalla palveluohj.työtä tekevien vertaistoiminta yhteistoiminnan ja palveluohj,tilaisuuksien järjestäminen 2000 ei täytä avustuskriteerejä Suomen Punainen Risti, Kehä-Espoon osasto , , , ,00 senioritoiminta hklöä Ohjaajien koulutus 150, retkikuljetukset ja opastukset 1200, virkistystilaisuuksien järjestäminen 550, vierailijoiden kustannukset 100 osaston senioreiden toimintaan, senioritoimintaa Suomen Punainen Risti, Kehä-Espoon osasto, ei tiedossa 900,00 800,00 600,00 600,00 Espoon Ensihuoltoyksikkö Ensihuoltoyksikön jäsenten koulutus 300, ryhmän varusteisiin 200,älytysten puhelin- ja matkakorvauksiin 200 Ensihuoltoyksikön toimintaan Suomen Punainen Risti, Keski-Espoon osasto ei tiedossa ei haettu 500,00 600,00 600,00 Eerika-hanke: Ystävätoiminta 200, monikulttuurisuus ja nuorisotoiminta

8 8 toiminta 250, muu varsinainen toiminta 150 Ystävä- nuoriso- ja maahanmuuttajatoimintaan Suomen Punainen Risti, Lounais-Espoon osasto (Valpuri) 530 suurin osa espoosta10-35hlö 1500, , , ,00 yst.kts.hakemus *per kerta Vapaaehtoisten koulutukseen ja toimintaan Suomen Punainen Risti, Tapiolan osasto , , , , ,00 Vapaaehtoisvälitys 9000, Kultaisen iän kerho Sirius 800, monikulttuurisuustoiminta 200 Vapaaehtoisvälitykseen ja muuhun toimintaan Suomen Valkonauhaliitto - Förbundet Vita Bandet ,00 0,00 0, ,00 0,00 i Finland ry Espoolaisten perheiden ja yksilöasiakkaiden kulujen kattaminen. Perhetyö 5000, Yksilö- ja ryhmäkeskustelut 2000, Rinnekodin ryhmä ja vanhainkotien musiikkihetket 2000 Ei mahdollisuuksia ottaa mukaan uutta toimintaa tässä laajuudessa Tukinainen ry 40 4 ei tiedossa 2000, , , ,00 Erilaisiin ryhmiin 4000, kriisi- ja juristipuhelin 1000 Tukiryhmien toimintaan Vailla vakinaista asuntoa ry hklöä 2000, , , ,00 Etsivän työn toteutus öiseen aikaan ja asunnottomien parissa Etsivään työhön asunntottomien parissa Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry ,00 uusi 600,00 500,00 Synnytyksen jälkeisen masennuksen ja lapsivuodepsykoosiin sairastuneidden äitien vertaistukitoiminta Espoossa Ryhmätoimintaan Espoossa YHTEENSÄ , ,

Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustukset vuodelle 2014/ Sairaus ja Vammaisjärjestöt drno 4319/02.05.01/2013 Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä

Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustukset vuodelle 2014/ Sairaus ja Vammaisjärjestöt drno 4319/02.05.01/2013 Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustukset vuodelle 2014/ Sairaus ja Vammaisjärjestöt drno 4319/02.05.01/2013 Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä 158250,00 162750,00 339280,00 173260,50 Järjestön nimi/

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjärjestöt hyvinvoinnin rakentajina

Sosiaali- ja terveysjärjestöt hyvinvoinnin rakentajina Sosiaali- ja terveysjärjestöt hyvinvoinnin rakentajina Lukijalle Kädessäsi on esite, joka kertoo tiiviisti Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta, työn merkityksestä ja vaikutuksista yhteiskunnassa

Lisätiedot

Musiikki-, runo-, tanhu-, jooga-, tarina-, ja kortintekokerho.

Musiikki-, runo-, tanhu-, jooga-, tarina-, ja kortintekokerho. VAPAAEHTOISTOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIA POHJOIS-KARJALASSA TERVETULOA MUKAAN! SISÄLTÖ AMNESTY INTERNATIONAL / JOENSUUN AMNESTY-RYHMÄ... 1 ELÄKELIITON JOENSUUN YHDISTYS RY... 1 ITÄINEN TIIMI RY... 2 JOENSUUN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Aseman Lapset ry. Avara Nuorten osallisuuskeskus. Elämäntapaliitto ry. Finlands Svenska Handikappförbund

Aseman Lapset ry. Avara Nuorten osallisuuskeskus. Elämäntapaliitto ry. Finlands Svenska Handikappförbund Aseman Lapset ry Nuoruuden veteraani Olet selvinnyt omasta nuoruudestasi ja sinulla on omakohtaista kokemusta nuorena olemisesta sekä kaikesta siitä, mitä kamppailuun nimeltä nuoruus liittyy. Walkers etsii

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa 2010

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöjen palvelut -kysely 2011 Yhdessä enemmän

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN VAPAAEHTOISTOIMINNAN MENU-MESSUT 1.12.2010 klo 14-18. Vanha Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3 NÄYTTEILLESETTAJAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN VAPAAEHTOISTOIMINNAN MENU-MESSUT 1.12.2010 klo 14-18. Vanha Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3 NÄYTTEILLESETTAJAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN VAPAAEHTOISTOIMINNAN MENU-MESSUT 1.12.2010 klo 14-18 Vanha Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3 NÄYTTEILLESETTAJAT I Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja kulttuuri Kansalaisareena ry 1-2A

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA. Tule vapaaehtoiseksi!

JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA. Tule vapaaehtoiseksi! JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Tule vapaaehtoiseksi! 1 Järjestöjen ja kuntien tarjoama vapaaehtoistoiminta Pääkaupunkiseudulla Toimittanut Ulkoasu Doinita Negruti

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Vapaaehtoistoimintaseminaari

Vapaaehtoistoimintaseminaari Yhteistyö ja verkostoituminen on voimaa vapaaehtoistoiminnassakin Vapaaehtoistoimintaseminaari 12.5.2011 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Vapaaehtoistoimintaseminaari 12.5.2011 09.30 Avaus, Mika Pyykkö,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008. Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008. Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008 Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen 1 SISÄLLYS 1. Taustatiedot kyselystä ja sen toteuttamisesta...3 2. Kuvausta järjestöistä

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Kuntakohtainen tieto järjestöjen varhaisen tuen palveluista vuonna 2009: Turku, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Salo

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 7/2014 Käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 11.10.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA. Tule vapaaehtoiseksi!

JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA. Tule vapaaehtoiseksi! JÄRJESTÖJEN JA KUNTIEN TARJOAMA VAPAAEHTOISTOIMINTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Tule vapaaehtoiseksi! 1 Järjestöjen ja kuntien tarjoama vapaaehtoistoiminta Pääkaupunkiseudulla Toimittanut Ulkoasu Doinita Negruti

Lisätiedot

Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä

Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä VAPAAEHTOISTOIMINNAN PERIAATTEET Tavallisen ihmisen tieto ja taito riittää Vapaaehtoisuus Tasa-arvoisuus Vastavuoroisuus Palkattomuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Hyväksytty halituksen kokouksessa 22.9.2012. Käsitellään syyskokouksessa 17.11.2012. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen kasvun osaamiskeskus Kompetenscenter för individens och samfundets välmående och inre tillväxt TOIMINTASUUNNITELMA 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rikoksen uhrien tukipalveluiden järjestäminen ja rahoittaminen

Rikoksen uhrien tukipalveluiden järjestäminen ja rahoittaminen 3/2014 Rikoksen uhrien tukipalveluiden järjestäminen ja rahoittaminen Uhripoliittisen toimikunnan väliraportti 3/2014 Rikoksen uhrien tukipalveluiden järjestäminen ja rahoittaminen Uhripoliittisen toimikunnan

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS 2013. yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä 28.3.2014

HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS 2013. yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä 28.3.2014 HELSINGIN SEUDUN SETA - HELSINGFORSNEJDENS SETA RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 yhdistyksen kevätkokouksen hyväksymä 28.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. RESURSSIT 2.1 Toimitilat 2.2 Henkilöresurssit 3. KOULUTUSTOIMINTA

Lisätiedot

HELSINGIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN OPAS

HELSINGIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN OPAS HELSINGIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN OPAS TERVEYSKESKUS www.hel.fi/terveyskeskus Terveyspalvelujen neuvonta (09) 10023 MIELENTERVEYSPALVELUT www.hel.fi/terveyskeskus > Terveyspalvelut >Mielenterveyspalvelut

Lisätiedot

Toiminta- suunnitelma 2015

Toiminta- suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Varsinais-Suomessa on 66 MLL:n paikallisyhdistystä. MLL:n

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014. http://lapinpiiri.mll.fi/

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014. http://lapinpiiri.mll.fi/ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 / Sisältö 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN 2.1 Vaikuttaminen

Lisätiedot

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 2. Yhdistysten ja vapaaehtoistoiminnan ammatillinen ohjaus ja tuki s. 10 Jäsen ja järjestötyöntuki s. 11 Perhekeskustoiminta s.

Vuosikertomus 2013 2. Yhdistysten ja vapaaehtoistoiminnan ammatillinen ohjaus ja tuki s. 10 Jäsen ja järjestötyöntuki s. 11 Perhekeskustoiminta s. Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 2 Sisältö Alkusanat s.3 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen s. 4 Kumppanuus ja yhteistyöverkostot sekä tapahtumat s. 4 Valtakunnalliset tapahtumat s. 7 Viestintä

Lisätiedot

KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA 1 KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA Tämä on Santra-hankkeen tekemä kartoitus espoolaisesta vapaaehtoistoiminnasta. Kartoitus toteutettiin kyselynä, joka lähetettiin kesän 2008 aikana yhteensä 182

Lisätiedot

Kaupungintalo, kokoushuone 6, 4. krs

Kaupungintalo, kokoushuone 6, 4. krs KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 6/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 17.06.2015 klo 17:00 Kaupungintalo, kokoushuone 6, 4. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 87 Kokouksen

Lisätiedot

Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä

Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä VAPAAEHTOISTOIMINNAN PERIAATTEET Tavallisen ihmisen tieto ja taito riittää Vapaaehtoisuus Tasa-arvoisuus Vastavuoroisuus Palkattomuus

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN 2012 3 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot