HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU. IB World School

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU. IB World School"

Transkriptio

1 HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU IB World School

2 INTERESTED IN TO ATTEND SYK MEA N S SYK IB? SYKKILÄISYYS ON SINUSTAKO SYKKILÄINEN? H elsingin Suomalainen Yhteiskoulu (SYK), with some 1100 students, is a tuition-free independent school which was founded in The school is situated in Etelä-Haaga. The school levels offered are comprehensive school grades 3-9 and the upper secondary school, part of which is the International Baccalaureate Programme. The SYK IB Programme was started back in 1990 as the first one in Finland. The IB programme gives the student a firstclass general education and such basic knowledge as is needed in any field and in any university studies. The students are encouraged to acquire knowledge, to pursue studies on their own, to work together, and to be open. Internationality and encounters between cultures are essential values of the IB programme. The SYK IB Programme offers a unique closeknit educational community where the results are first-rate. If you want to be admitted to an upper secondary school where you can be yourself and where you can delve into subjects of your own choosing, SYK is your school. H elsingin Suomalainen Yhteiskoulu (SYK) on vuonna 1886 perustettu maksuton yksityiskoulu, jossa on yhteensä noin 1100 oppilasta ja opiskelijaa. Koulu sijaitsee EteläHaagassa. Koulukokonaisuuteen kuuluvat peruskoulun luokka-asteet 3-9 sekä lukio, jonka osana toimii kansainväliseen ylioppilastutkintoon johtava International Baccalaureate -linja (IB-linja). SYK:n IB-linja perustettiin vuonna 1990 ensimmäisenä Suomessa. IB-ohjelma antaa opiskelijalle hyvän yleissivistyksen sekä sellaiset perustiedot, joita tarvitaan millä tahansa alalla ja korkeakouluopinnoissa. Opiskelijoita rohkaistaan tiedon hankkimiseen, omatoimiseen opiskeluun, yhdessä tekemiseen ja avoimuuteen. Kansainvälisyys ja kulttuurienvälinen kohtaaminen ovat IB-ohjelman keskeisiä arvoja. SYK:n IB-linja tarjoaa ainutlaatuisen tiiviin kouluyhteisön, jossa oppimistulokset ovat huippuluokkaa. Jos haluat lukioon, jossa saat olla oma itsesi ja jossa saat perehtyä syvällisesti valitsemiisi oppiaineisiin, SYK on sinun koulusi.

3 The IB Diploma Programme Group I B - T U T K I N N O N V A AT I M U K S E T The IB final examination has six compulsory subjects. The teaching is in English. In addition to the six subjects, the student writes an Extended Essay and participates in CAS (Creativity, Activity, and Service). IB -päättötutkinto sisältää kuusi pakollista ainetta. Opetus on englanninkielistä. Kuuden oppiaineen lisäksi opiskelija suorittaa kurssin tiedon teoriasta (Theory of Knowledge), laatii tutkielman (Extended Essay) ja osallistuu CAS-toimintaan (Creativity, Activity and Service). IB Subjects available at SYK S Y K : N I B - A I N E V A L I K O I M A 1, Language A: Finnish A: Literature English A: Literature English A: Language and Literature Self-taught language A Literature Group 2, Language B: Finnish English French Group 3 History Economics Global Politics Group 4 Biology Chemistry Physics Group 5 Mathematics Ryhmä 1, A-kieli: A-suomi: kirjallisuus A-englanti: kirjallisuus A-englanti: kieli ja kirjallisuus Self-taught language A literature Ryhmä 2, B-kieli: suomi englanti ranska Ryhmä 3 Historia Taloustiede Maailmanpolitiikka Ryhmä 4 Biologia Kemia Fysiikka Ryhmä 5 Matematiikka

4 Being International Means Active Interaction KANSAINVÄLISYYS ON ELÄVÄÄ VUOROVAIKUTUSTA / SYK students participate in Nordic cooperation through their chemistry studies. They can, e.g., have a project Pohjoismaista on the Baltic Sea. yhteistyötä sykkiläiset tekevät kemian opinnoissaan. Projektin aiheena voi olla esimerkiksi Itämeri. HISTORY STUDENTS MAKE EXCURSIONS TO BERLIN AND ST. PETERSBURG. //HISTORIAN OPISKELIJOIDEN RETKET SUUNTAUTUVAT BERLIINIIN JA PIETARIIN. SYK IB STUDENTS MAKE a lot of trips. Their excellent command of English and awareness of the world around them do themselves justice in international conferences. SYK is one of the five schools in Finland which are engaged in the MEP (Model European Parliament) program which simulates the work done in the European Parliament. SYK is the only school in Finland which has been accepted to participate in the Unis (United Nations International School) conference at the UN headquarters in New York. IB students are frequent participants in these events. SYK:N IB-OPISKELIJAT tekevät paljon matkoja. Opiskelijoiden vahva englannin taito ja yhteiskunnallinen osaaminen pääsevät oikeuksiinsa kansainvälisissä konferensseissa. SYK on yksi Suomen viidestä koulusta, joka on mukana Euroopan parlamentin toimintaa simuloivassa MEP-ohjelmassa (Model European Parlament). SYK on Suomen ainoa koulu, joka on hyväksytty mukaan vuosittain New Yorkissa YK:n päämajassa pidettävään Unis-konferenssiin (United Nations International School). Näissä tapahtumissa on usein mukana IB-opiskelijoita. SYK is the only IB school in Finland where Global Politics is offered as a subject, in which the students take an allaround look at world politics and cover such topics as power, human rights, peace and conflicts. SYK on ainoa suomalainen IBkoulu, jossa on Global politics -oppiaine. Siinä pureudutaan maailmanpolitiikkaan monipuolisesti ja käsitellään muun muassa valtaa, ihmisoikeuksia, rauhaa ja konflikteja.

5 IB Is Close to Everyday Life IB ON KIINNI ELÄMÄN ARJESSA / A LOT OF VISITORS COME to SYK. In addition to IB-opiskelijoita assemblies for all students, on mukana koulun experts in different fields monissa kerhoissa, often visit IB classes. The esimerkiksi kuorossa ja kuvataiteen students take active part in discussions with authors, kerhossa sekä toimittamassa koulun researchers, journalists, lehteä. and people who are active in organizations. IB students are also involved in many of the clubs at SYK, such as the choir and the art club, and take part in publishing the school paper. KOULUSSA KÄY PALJON vieraita. Koko koululle yhteisten luentojen lisäksi eri alojen osaajia vierailee usein IB:n oppitunneilla. Opiskelijat käyvät innokkaasti keskusteluja kirjailijoiden, tutkijoiden, toimittajien sekä järjestöaktiivien kanssa. THE TEACHERS IN THE IB PROGRAMME are totally dedicated to their work. They encourage the students to participate in writing contests in the mother tongue and in foreign languages as well as in events and contests in economics and natural sciences. IB-LINJAN OPETTAJAT ovat hyvin sitoutuneita työhönsä. He kannustavat opiskelijoita osallistumaan niin äidinkielen ja vieraiden kielten kirjoituskilpailuihin kuin talousalan ja luonnontieteiden tapahtumiin ja kilpailuihin. T H E P R O G R A M M E also includes visits to companies, expert organisations, art exhibitions, and the theater. The IB students frequently attend theatrical performances in nearby cities like Tampere and Lahti. Ohjelmaan kuuluu myös käyntejä mm. yrityksissä, asiantuntijaorganisaatioissa, taidenäyttelyissä sekä teatterissa. Teatteriretkiä IB-opiskelijat tekevät myös lähikaupunkeihin, esim. Tampereelle ja Lahteen. The SYK driver s education helps the students to plan their time better since you can schedule the driving lessons when they are convenient for you. The pool and the gym are also available for the students outside school hours. Opiskelijoiden ajankäyttöä helpottaa koulun oma autokoulu, jossa ajotunnit voi varata työjärjestykseen sopivaan kohtaan. Samoin uimahalli ja kuntosali ovat opiskelijoiden käytössä myös oppituntien ulkopuolella. IN BIOLOGY, THE STUDENTS WORK IN CLOSE COOPERATION WITH THE UNIVERSITY OF HELSINKI RESEARCH STATION. //LUONNONTIETEIDEN OPISKELUSSA TEHDÄÄN YHTEISTYÖTÄ HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSASEMAN KANSSA. The IB students are part of the SYK student body. They work closely with the students in the SYK national line. For instance, all students in the upper secondary school participate in speech contests and debates IB-lukiolaiset ovat osa SYK:n kouluyhteisöä. Lukion kielilinjan opiskelijoiden kanssa IB-opiskelijoilla on paljon yhteistyötä. Esimerkiksi puhe- ja väittelykilpailuihin osallistuvat kaikki lukiolaiset.

6 Quality Teaching for Quality Students TASOKASTA OPETUSTA TASOKKAILLE OPISKELIJOILLE The IB results in SYK are top-rate internationally speaking. The world SYK:n IB-tulokset ovat average of IB scores is kansainvälistä huippuluokkaa. IB-tutkintotulos- about 29.5 points. The SYK average score has settled ten maailman keskiarvo on noin 29.5 pistettä. SYK:n between points. keskiarvo on vakiintunut The maximum score is pisteen välille, kun points. tutkinnon maksimipistemäärä /on 45. THE GRADUATES from the SYK IB programme move on to study at the most prestigious universities in the world, which include Cambridge, Oxford, Harvard, Yale, Stanford, and the University of Helsinki as well as MIT, the London School of Economics, and Karolinska Institutet. SYK:N IB-LINJALTA valmistuneet opiskelijat ovat siirtyneet opiskelemaan maailman arvostetuimpiin yliopistoihin. Heitä opiskelee esimerkiksi Cambridgen, Oxfordin, Harvardin, Yalen, Stanfordin ja Helsingin yliopistoissa sekä MIT:ssa, London School of Economicsissa ja Karolinska Institutetissa. More information on the SYK IB Programme, the examination results, admission process, available courses and many other things can be found by visiting We look forward to welcoming you. Lisätietoja SYK:n IB-linjan historiasta, tutkintotuloksista, hakumenettelystä, kurssitarjonnasta sekä paljon muuta löydät koulun nettisivulta Tervetuloa!

7 How to Apply to KUINKA HAET SYK:N IB-LINJALLE Students apply to SYK IB through the national joint application system according to the timetable and guidelines set by the national board of education. The IB course code is 809. Detailed instructions regarding admission are available at All applicants are invited to take part in entrance examinations organized by the school. Admitted students are selected based on their entrance exam score and the grade point average of theoretical subjects of their comprehensive school leaving certificate. Applicants living abroad must also send to the school the application forms which may be downloaded from the school website. Welcome to SYK! SYK :n IB-linjalle (809) haetaan yhteishaussa yhteishakujärjestelmän aikataulun ja ohjeiden mukaisesti. Tarkat hakuohjeet löytyvät koulun kotisivulta kohdasta IB/Admission. IB-linjalle hakeva osallistuu lisäksi koulun järjestämään pääsykokeeseen. Opiskelijat valitaan pääsykoepisteiden ja lukuaineiden keskiarvon perusteella. Ulkomaisella todistuksella hakevat lähettävät hakemuksensa liitteeksi koululle erilliset hakulomakkeet, jotka löytyvät koulun kotisivulta. Lämpimästi tervetuloa sykkiläiseksi! Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Isonnevantie 8, HELSINKI facebook.com/helsinginsuomalainenyhteiskoulu Office

HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU. Lukio

HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU. Lukio HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU Lukio SYKKILÄISYYS ON SINUSTAKO Tule mukaan! ERI TIETEENALOJEN, MEDIAN, TALOUSELÄMÄN, POLITIIKAN JA TAITEEN HUIPPUOSAAJISTA SUURI OSA ON SYKKILÄISIÄ. H elsingin Suomalainen

Lisätiedot

APPLICATION QUIDE SPRING 2011 KEVÄT 2011

APPLICATION QUIDE SPRING 2011 KEVÄT 2011 APPLICATION QUIDE SPRING 2011 Vieraskielisen nuorten koulutuksen yhteishaku HAKUAIKA 3.1. 15.2.2011 Nuorten koulutuksen ja aikuiskoulutuksen yhteishaku HAKUAIKA 7.3. 12.4.2011 KEVÄT 2011 1 OPISKELIJAN

Lisätiedot

LAUANTAI 17.1.2015 VIIKKO 3

LAUANTAI 17.1.2015 VIIKKO 3 P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 17.1.2015 VIIKKO 3 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Pyhäjoen lukio mukana kansainvälisessä projektissa OPPIMINEN Pyhäjoen lukiolla vieraili syksyllä 2014 AVITAE -projektin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua 17.3.2015

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua 17.3.2015 KASVATUSTI ETEIDEN TI EDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015 Kasvatustieteiden tiedekunnan valintaoppaassa julkaistut tiedot ovat alustavia eivätkä ne ole peruste oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements

taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements 2009 2011 Taideteollinen korkeakoulu Tutkintovaatimukset 2009 2011 University of Art and Design

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 14 Nro 2 (40) Syksy/Fall 2004 Hoops and Human Nutrition pages 12-13 Tässä numerossa / In this issue: 360 000 dollaria opintoihin ja tutkimukseen USA:ssa... (sivu 4)

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI-00079 Metropolia, Finland (FI-00180 Helsinki, Finland) Tel. +358 9 7424 5000 Fax. +358 9 7424 5002 www.metropolia.fi/en www.facebook.com/metropoliaamk

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news New Fulbright Partner HAAGA-HELIA University of Applied Sciences Strengths of Finland Attract U.S. Student Grantees Celebrating the 60th Anniversary of the Fulbright Agreement Alumni Relations and Institutional

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

90 years - A Good Beginning! From the Executive Director

90 years - A Good Beginning! From the Executive Director Teemana tutkijat New Fulbright-Nokia Chair Tutkijastipendillä Yhdysvalloissa Tohtorintutkinto Stanfordista ASLA Program 60 Years Fulbright Center Has Moved vol. 19 nro 1 (49) kevät/spring 2009 fulbright

Lisätiedot

4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja. 10 Partnering with the University of Turku

4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja. 10 Partnering with the University of Turku 4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja 10 Partnering with the University of Turku 18 Muutoksia testijärjestelyissä 20 Recognizing Alumni vol. 18 nro 2 (48) syksy/fall

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students 2 Sisällysluettelo Kansainvälisyydestä...................................... 3 Opiskelijavaihto.........................................

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

This publication and the contents of the web site are available also in DVD Team Teaching, CLIL-AXIS.

This publication and the contents of the web site are available also in DVD Team Teaching, CLIL-AXIS. Vantaa 2006 ACKNOWLEDGEMENTS This publication is intended as a handbook for anyone who wishes to carry out Content and Language Integrated Learning. It was produced in the Team Teaching CLIL-AXIS -project

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 1 (41) Kevät/Spring 2005 Charles Kamm Gives Voice to Finnish Music pages 12-13 Tässä numerossa / In this issue: New Grant in Civil Engineering... (page 4) Amerikkalaisten

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS GUIDE FOR OPTIONAL SUBJECTS PITKÄT VALINNAISAINEET LONG TERM SUBJECTS. 8. JA 9. LUOKKAA VARTEN FOR 8th AND 9th GRADE

VALINNAISAINEOPAS GUIDE FOR OPTIONAL SUBJECTS PITKÄT VALINNAISAINEET LONG TERM SUBJECTS. 8. JA 9. LUOKKAA VARTEN FOR 8th AND 9th GRADE VALINNAISAINEOPAS GUIDE FOR OPTIONAL SUBJECTS PITKÄT VALINNAISAINEET LONG TERM SUBJECTS 8. JA 9. LUOKKAA VARTEN FOR 8th AND 9th GRADE 2013 2015 1 How to choose the long term optional subjects? The choices

Lisätiedot

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta 4 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS International education Kansainvälistä koulutusta 4 Asiakaspalvelun turvallisuus Safety in Customer Service

Lisätiedot

Education about organic food and sustainability in Denmark, Finland, Italy and Norway

Education about organic food and sustainability in Denmark, Finland, Italy and Norway Project report no. 9-2010 Gun Roos and Minna Mikkola Education about organic food and sustainability in Denmark, Finland, Italy and Norway Findings from the ipopy project SIFO 2010 Project report no. 9

Lisätiedot

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015 Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Code: ORI1RZ001 Extent: 9 ECTS Timing: Year 1, Period

Lisätiedot

Informaatiotieteiden yksikön tohtorikoulutusopas

Informaatiotieteiden yksikön tohtorikoulutusopas Informaatiotieteiden yksikön tohtorikoulutusopas 2012-2015 Guide for Doctoral Studies in the School of Information Sciences 2012-2015 Informaatiotieteiden yksikkö (SIS) Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016 STUDY GUIDE. Kulosaaren yhteiskoulun lukio Kulosaari Upper Secondary School

OPINTO-OPAS 2015-2016 STUDY GUIDE. Kulosaaren yhteiskoulun lukio Kulosaari Upper Secondary School OPINTO-OPAS 2015-2016 STUDY GUIDE Kulosaaren yhteiskoulun lukio Kulosaari Upper Secondary School Ståhlberginkuja 1, 00570 Helsinki Puh. /Tel. +358 9 2289180 Fax.+358 9 22891810 www.ksyk.fi Nimi ja ryhmä/

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja ammatillisen osaamisen moninaisuus KOKEMUKSIA AMMATTIKORKEAKOULUN LUOVILTA ALOILTA

Maahanmuuttajat ja ammatillisen osaamisen moninaisuus KOKEMUKSIA AMMATTIKORKEAKOULUN LUOVILTA ALOILTA Maahanmuuttajat ja ammatillisen osaamisen moninaisuus KOKEMUKSIA AMMATTIKORKEAKOULUN LUOVILTA ALOILTA Toim. Matti Rantala Maahanmuuttajat ja ammatillisen osaamisen moninaisuus Maahanmuuttajat ja ammatillisen

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news New Fulbright Partner: University of Tampere Finnish and American Fulbright Grantees 2013-2014 Työharjoittelussa Fulbright Centerissä: näköalapaikka kulttuurivaihtoon Elämää Atlantin toisella puolella

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot